Sunteți pe pagina 1din 4

CompaniaArcherDanielsMidland:Costurilestabiliriipreturilor.

Archer Daniels Midland Company (ADM) cu sediul in Decatur, Illinois, este datata inca din 1902, cand JohnDanielsainfiintatfirmaDanielsLinseedinMinneapolis.Danielsseocupadeexgtragereauleiuluide in din seminte, inca din 1878. George Archer se asociaza in 1903. Odata cu achizitionarea Midland LinseedProductsin1923,firmadevinecuoscutasubdenumireadeArcherDanielsMidland. ADMseextinderepedepeplaninternsiinternationalcaproducatordeuleideindarsidesoia.In1966 conducerea trece la Dwayne Andreas. ADM ajunge sa desfasoare activitati in procurarea, transportul, magazinarea, procesarea si comercializarea produselor agricole. Este unul dintre cei mai mari producatorideuleideseminte,porumbsigraucumaimultde20.000deangajatiintoatalumea,368de fabricisivanzaricedepasesc12.8miliardeUSD.Incampaniilepromotionale,firmaseautodenumeste: supermarkettotheworld Andreas(CEO)afostunjucatorimportantincompaniesistabileadirectiaincareaADMseorientasidin punctdevederealculturiicorporative.Afacutnumeroasecomentariidesprecumfirmavacontinuasa sedezvoltesisaramanaprofitabila.ExtindereapepieteleinternationaleeradorintaluiAndreas,darera constientdecapacitateaagriculturiiamericanesidefaptulcafaraajutordinparteaguvernuluinuputea sa fie competitive pe pietele internationale. Era adeptul instituirii de taxe pentru a proteja economia Americana. Problema. DatoritadomeniuluideactivitatepecareildesfasuraADMsifaptulcalucracusubventiidelastat,firma seaflasiinrelatiipoliticestranse.Inultimii20deani,companiaafostdeschisacuambelepartideaflate laputeresifatadeceicareausustinutlegilecareavantajaufirmasiagriculturaingeneral.Deexemplu, anul1995,afostunandesuccessfinanciarpentrADM,darsideagitatie,inpresaaparandnumeroase articole conform carora ADM a fost favorizata legislativ, datorita influentei politice care o avea. Acest aspect era prezentat ca rezultat al prieteniei lui Andreas cu Bill Clinton, Bob Dole dar si altor figuri politice. Acuzatiile sustineau ca ADM a devenit foarte mare si sa extins prea mult, limitand astfel posibilitatileclientilorsiconcurenta.Deasemeneasevorbeadefaptulcaconsiliuldirectordeveniseprea mare, era prea bine remunerat si era dominat de persoane din interiorul firmei. Cu toate ca aceste aspecte au ridicat probleme mari de etica, legale si de performanta, sursa adevaratelor probleme era alta.SevorbeadespreoposibilaintelegereaADMcucompaniileconcurentepentruastabilisiaranja artificialpreturilelaunnivelmare,inspecialpentruprodusebiochimice. MarkWhitacre. MarkWhitacre,doctorinbiochimiedelaUniveritateaCornell,ainceputsalucrezepentruoperioadala firma Ralston Purina iar apoi la Degussa, o companie germane din industria chimica. Cat timp era la Degussa, WIthacre incerca sa negocieze o asociere cu ADM pentru productia de lizina. Lizina este un aminoacid,esentialpentrucrescatoriideanimale,fiinduncomponentceseadaugainhrana.Asocierea

dintreceledouacompaniinuafostrealizata.Totusi,Whitacre,afostangajatdeADMin1989pentrua conduce divizia care producea lizina. Fiul fostului presedinte, Michael, acum aflat in cosiliul de administratie, a fost unul dintre cei care a sustinut angajarea lui Whitacre, accentuaind necesitatea si importantadivizieideproductiedelizina. CandWhitacreafostangajat,nueraaltafirmaAmericanacaresadesfasoaraactivitatedeproductiede lizina,piatafiinddominatadedouacompaniijaponeze:KyowaHakkoandAjinomoto.Casaisicreezeo pozitiepepiata,ADMainvestitinitial150milioaneUSDinproductie,vanzarisiporomovare.Strategia ADM,eradeaatrageconsumatori. ADMareusitdestulderepedesacucereascaopartedinclientisiastfelunrazboialpreturilorainceput. InitialpretulpentruunPounddelizinaera1.30.Introperioadadestuldescurtadetimp,ajungela60de centi.Lainceputulanului1992,MichaelAndreassiJimRandall,presedintiideatunci,ilinformeazape Withacre ca va incepe sa lucreze la divizia de procesare a porumbului, impreuna cu Terrance Wilson. Astfel, la prima intalnire, inloc sa discute aspect legate de vanzari sau strategii, Wilson il intreaba pe Whitacredacacunoastecinesuntcompetitoriilor.Iimentioneazacavreasaseintalneascacufirmele japonezepentrucafirmalorpierdeacatevamilioanededolaripalunadinproductiadelizinainciuda faptuluicaaajunssadetina30%dinpiata.Elafirma:Nudamvinapetine.Estenormalcaintroprima fazasaincercamsanecastigamocotadepiata,siasteesteceeaceamfacut.Afostprimaetapa.Dar acumtrebuiesatrecemlaurmatoareaetapa. Wilson sugereaza o intalnire cu firmele japoneze pentru a discuta formarea unei asociatii a producatorilordeaminoacizipentruapromovasiextindeproductiasivanzariledelizina.Reprezentantii KyowaHakkoandAjinomotoaufostreceptivilaidee.UrmeazaapoimaimulteintalniriundeWilsonde maimulteorifolosestefraza:Thecompetitorisourfriendandthecustomerisourenemy. Whitacreestepromovat ulteriorinfunctiadevicepresedintesireprezentantADMpentru toatapiata dinAsia. CompetitoriiJaponezisuspectati. ADMcontinuasainregistrezepierderidinproductiadelizina.Costuriledeproductiecontinuausafiela aproapedublufatadecelealepietii,datoritaunorprobleme,problemecareeraudemultrezolvatede producatoriijaponezi. Plangandusedeproblemele careapareau,Whitacre,introconvorbiretelefonica cu personalultehnic de la Ajinomoto, glumind spune: Hey, you guys, dont have a guy out here sabotaging our plant, do you?. Lipsa unui raspuns la facut pe Whitacre suspicios si ii mentioneaza lui Andreas acest lucru. In conversatiile avunte intre ei, Andreas ii sugereaza lui Whitacre sa se concentreze a gasi cine este persoanacarelucreazapentrujaponezidarmaimultsaincercesaolamureascasaschimbeterenurilesi salucrezepentrueisiastfelsaobtinadatedespretehnologiajaponeza.

AndreasvorbestecuFBI Auzind de posibilele problemedesabotaj,Andreas (peatuncidirector)ilsunapeunprieten de laFBI penturainvestigaproblema.FiulluiAndreas,Michaelnuafostfoarteincantatdedeciziatatluisau,siii spuneluiWhitacrecesaspunasicesanuspunaindiscutiilecuFBI.Poatesamentionezedespreposibila implicareajaponezilor,darsanumentionezedespreincercarealordeaalfacepesuspectsalucreze pentrueisisalefurnizezeinformatiidespretehnologiajaponeza.Deasemeneaiispunesanudearelatii laFBIdespretelefonulpersonal,folositadeseaindiscutiidebusiness,pentruanufiinterceptatdeFBI. SIastfelsadesfasoaraintalnireadintreWhitacreandFBI. Darlascurttimp,introintalnireaprivatedintreWhitacresiFBI,acestaiispuneadevarulsimentioneaza calarfispusdelainceputdacalaprimaintalnireanuarfifostprezentisidirectoriiadjuncti,trimiside Michaeltocmaipentruafisigurcaacestaspunecetrebuie. MarkWhitacresiFBI. Din moment ce Whitacre lucrase in trecut si cu Kyowa si Ajinomoto, FBI devine tot mai interesta de colaborareacuelsiajunglaointelegeredeapurtaunmicrofonintimpulsedintelor.Spresfarsitullui 1992, FBI il informeaza pe Whitacre ca urmare a inregistrarilor au adunat suficiente informatii si ii sugereazasaa)ramanaincadrulcompanieisisacontinueindiscutiileprivindintelegereadintrejaponezi siADMsiastfelstabilireaunorpreturi,b)saparaseascacompania,faraastfelafiacuzatsiimplicatin anchete, c) sa continue colaborarea cu FBI, si astfel sa previna intelegerea cu japonezii si fixarea preturilor. Whitacreallegevariantec)sidupaoperioadaincareFBIadunainformatiiseaducprimeleacuzatiicu privirelapracticedefixareapreturilor. RaspunsulADMlaacuzatii. ADMneagaacuzatiileFBIsialeluiWhitacresisustinecaarfiimposibildeaaranjapreturilepentrulizina, pentrucadacapreturilearcresteartificial,consumatoriisarorientaspresursealternativecumarfisoia, pentruafifolosita.AndreaschiarsustinelaunmomentdatcaceeacespuneWhitacresuntpovesti. RaspunsulADMnusalimitatdoarlaanegaacuzatiilesideadavinapeWhitacre.Actionariisuparati precum si alti critici, au sustinut ca de fapt problema sar afla in cadrul consiliului de administratie, formatdin17persoane,totiprietenisicareautrecutcuvedereanumeroaseleproblemeexistente,pana ceeleaudevenitsubiectedepresa. Intimpce tensiunileiau proportii,Whitacrevorbestecuavocatulfirmeisiiiconfeseazaacestuia cael este cel care colaborase cu FBI. La scurt timp, Whitacre, incepe sa fie fie amenintat de persoane din conducerea firmei dar ramane pe pozitie, sustinand ca ca facut ceea ce trebuia in a descompira o intelegeredefixareapreturilor. ADMincercasaajungalaointelegere.

ADMajungelaointelegeresiplatestedaunetotalede45milioaneUSD,darniciunadintrecompaniile implicateindiscutiinuadmintecaarfifacutcevanelegal.ADMildainjudecatapeWhitacresiiicere acestuia sa returneze salariul pentru ca el de fapt lucra pentru FBI si ca a incalcat intelegerea de confidentialitate,semnatainmomentulangajariisale.Elneaga. Totusi, dupa lungi procese, care dureaza pana in anul 1998, ADM este gasita vinovata de fixare de preturipentrulizinasiacidcitricsiplatesteoamendade100milioaneUSD. Intrundiscursdincadrulprocesului,Andreasspunea:ThisisnotBusinessEthics101.Thisishowyou dealintherealworldThatshowDwayneAndreastoldhispeopletodobusiness TheInformantMovie