Sunteți pe pagina 1din 106
See AnticariatulT3u.ro ed Coperta de DOINA STEFLEA MIRCEA ELIADE MYTH AND REALITY World Perspectives Series, redactor Ruth Nanda Anshen Harper & Row, Publishers, Inc. New York ‘MIRCEA ELIADE FAR he all) TL. 7 * Veg on ad a el : wee ag alge =: ASPECTE ALE MITULUI In romaneste de PAUL G. DINOPOL Prefata de VASILE NICOLESCU NOTA ASUPRA EDITIEI 163029 |! 5 ERE a = -. Y BUG fey ‘ ~ MENG BALA A S VAEVERSIT 2 \ CLULNAD Or oe 7 ~~ > ™ TRADUCEREA LUCRARII DE FATA, — CARE A APARUT mai intii in limba engleza sub titlul Myth and Reality in colec- ia World Perspectives*, condusa si ingrijita) de Ruth Nanda Anshen, la editura Harper & Row, din New York, — s-a efectuat dupa versiunea franceza a autorului, publicata la Paris, in 1963, sub titlul Aspects du Mythe, in colectia ,Idées* a editurii Galli- mard, Din lipsa semnelor diacritice corespunzatoare, numele proprii si termenil neasimilati in limba romana au fost redati in forma in care apar in versiunea franceza. EDITURA UNIVERS PREFATA \ MARTURISESC CA INTILNIREA CU MIRCEA Eliade dintr-o neuitati toamnd pariziana in aparta- mentul sau din piata Charles Dullin — aflata undeva la poalele colinei Montmartre — m-a contrariat putin prin aerul ei ireductibil simplu, fara nimic ceremonios, finind de regimul obisnuitului. Eram oricum departe de socul pe care-l trdisem cu doi ani inainte in ,,mitologica* st ireala mea intilnire cu poetul Henry Michaux (unul dintre marii prieteni ai lui M. Eliade) Auto- ral marilor ndluciri verbale, abandonat cu savanta pri- cepere tuturor dramelor si experientelor onirice, muzicii nelamurite a fiintet ca si unui stil al incomunicarii, frapa — dupa un scurt monolog de murmure si incon- gruente — printr-o luciditate si vivacitate intelectuald extreme. Michaux pregitea tocmai doud dintre testa- mentele sale de resemnati améardciune : Poteaux d’angle st Idéogrammes en Chine — aforisme poematice, cu o gramatica distorsionata de simbolistica haiului si a ex- tinctiet. Speriat de nelinistea mea, poetul, purtat de nu gtiu ce stranie stare de vis cu ochii deschisi, ma fascina trepresibil. Virajul spontan cdtre tantrism si arta tan- tricd m-a descumpdanit definitiv. Eliade, dimpotrivda. Autorul unora dintre cartile mele indrdgite din anii studentiei (Insula lui Euthanasius, Solilocvii, Fragmen- tarium, Oceanografie etc.) — asutorul masivelor con- Vv

S-ar putea să vă placă și