Sunteți pe pagina 1din 2

File: Un cant frumos-

UN CNT FRUMOS
i i c c d d d `` - d c c d d d ` i c c d d d d d d` d b d d d d c c d d d` d b d d d . d mi mi mi Un cnt fru - mos n i - nimi cres - te A - sa fru - mos cum al - tul d ` d c c d d d ` d c c d d d -d c % - : t d d `` d c c d d d d d c d d d` d c c d d d` d c c d d d d m m m i &- b d i c c - d dd d d c c d d d dd d `` +dd d `` di d d d d c c d d d d d` d b d d b d m mi nu-i. Ne spu - ne c I - sus tr - ies - te, C-i cea - sul mi - nu - nat ali i m b d d d `` d c c d d d d c c d d d d d `` . d d `` d %- b d d d d d d c c d d d d c c d d d d d m d m m i i i i d d b d &b c - d d d d `` d c cc d d c d d d d d d d` d d d d c c d d d d c m mi m mre - vei ni - rii Lui. Iu - bi - rea val asi tzi ne zoi res - te ` d c c d d d d d` d d d c c d d d d b %- d` d d d b d d d d b d d d d` d c c m m m m i i c d ` di d &- d d d c d d d d c c dd d d d b c d d d d c c - c d ` d `` d d d c b d d c d m m mi Spre cn - tu-as -cuns n Gol - go - ta. n veac de veac I i i tr- sus d d d d c c d d d d c . c -d d d d b c d ` d ` d %- d d d d c c d d d d c c d d d d c c c d` d` d m m m i i i + &- c c d d d dd d `` d +d d d ` d d `` d b . ++ +++ c c d d d d d d d d` d d d b m m m i - ies - te Si n - tr-o zi noi fa - ta Lui o i vom vei dea. c c d d d d d ` d d d . d ` d d ` -d b + %- c c d d d d d` d d d d` d d` d . ++ +++ m m b m &- : t
Castelln 03-2010 vt Espaa

File: Un cnt frumos-

Un cnt frumos - pag. 2.

+ &++ +++

Solo Bass:

r
de m

r
lo - ves - te,

r
ori - ce-ar ve-

i % ++++++ t d d ` d b + &++ +++ r


- ni.

Du - re - rea greu

d d` d d` d c d d d` d b d d d m m m br r r r
Des - tul I - sus tr - ies - te,

Eu nu m tem

d .d r

i % ++++++ b d d d ` d b + &++ +++


- rnd cu

Des - tul s stiu,

r i d d d d d d d d
El voi

% ++++++ d ` &+ %+

d d d c c d d d d d ` . d +d ` d d m m i i i . . . + Cor: . . t d d `` d r d d d d d d b d d d c c .d d d m m m fi. Da, ma - rea zi ni cui rnd soi b d d d d` d b ... . + t d d d d d b . d d d d` d m m m dd c c dd b d c c d d c c d


se

s stiu c

cu -

- ses - te

c cc . dd c c c c c d d

Tot ce-am spe - rat

d d d d

d d d

va-m - pli - ni.

d d d d

d b c d d c d d d d d d d c -c d d d d d c c d d d d d `` d

Pri - vim spre

i + c c c di i di c & c c . c d `` d `` d c cc dd d d dd d `` d +d d d d d d d d d m mi m mi i cer, I - sus tr - ies - te Si vi - ne iar nistr - lu b c d` d` d c c d d d d d` d d d %+ c c c d ` d ` d c c d d d d d ` d d d m m m m i i i + d d & b c d d d dd d `` d +d d d `` d d `` d d d d d d d d d c d d d d d m m m istr - lu - ciri deives - niicii. El - cii. Si vi - ne iar n c d d d d d ` d d d +d ` d d ` . d d d c % + b d d d -d d ` d d d d ` d d ` d d d m m m
Castelln 03-2010 vt Espaa

- ciri

+d ` d`

d d d
vi -

i i d d `` d d d d m m deives - nii ` .d d d d d d` m m d b d b
ne iar.

d d d d d d

b b