Sunteți pe pagina 1din 60

CAIET DE SARCINI

ARHITECTURA

01. Obiectul proiectului: TREBUIE ARANJAT 02. Beneficiar 03. Amplasament: 04. Proiectant general: 05. Numar proiect : faza de proiectare: P.Th.

BORDEROU CAIET DE SARCINI ARHITECTURA A. GENERALITATI B. INCHIDERI SOCLURI PERIMETRALE C. PANOURI TERMOIZOLANTE DE EXTERIOR D. PANOURI TERMOIZOLANTE DE ACOPERIS E. ZIDARII F. PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS-CARTON G. VOPSITORII H. PLACAJE CU PLACI DE FAIANTA I. SAPE PENTRU PARDOSELI J. PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA
SAUGRESIE TRAFIC INTENS K. PARDOSELI DIN PARCHET L. TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA M. TINICHIGERIE:JGHEABURI, BURLANE N. CONFECTII METALICE INOX A. GENERALITATI
A.01. ASIGURAREA CALITATII
Antreprenorul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor,produselor, serviciilor,conditiilor de santier,calificarii lucratorilor,etc. pentru a asigura respectarea: -Regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii -Regulamentului privind agrementul ethnic pentru produse,procedee si echipamente noi in constructii aprobate prin HGR nr. 766/21.11.1998 Se vor respecta instructiunile producatorilor inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractual se vor cere beneficiarului clarificari inainte de

inceperea lucrarilor. Se vor respecta standardele specificate. Lucrarile se vor executa de catre lucratori calificati. Se vor respecta tolerantele prevazute in proiect.Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevazute si se va anunta beneficiarul in cazul depasirii lor.Nu este permisa cumularea de tolerante. In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu datele din proiect se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si normativele in vigoare,in mod special urmatoarele: P 2-85 Normativ privind alcatuirea ,calculul si executarea structurilor de zidarie C 140-86 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C 37-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii C 107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din material bituminoase la lucrarile de constructii P 122-89 Insructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiricivile ,social culturale si tehnico administrative C 246-93 Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolatiile acoperisurilor C 6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor de faianta C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente,impreuna cu instructiunile de aplicare Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii In cazul in care in caietele de sarcini sunt specificate conditii mai severe decat cele din standardele in vigoare se vor respecta cele din caietele de sarcini,in masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare. Antreprenorul general si beneficiarul vor asigura incercarile cerute de legislatia in vigoare inclusiv controlul de calitate. Antreprenorul va asigura prelevarea cuburilor de beton,inclusiv depozitarea si transportul lor la laboratoarele de incercari.In cazul obtinerii de rezultate necorespunzatoare ,probele se vor reface de catre acelasi laborator.Plata pentru noua serie de incercari va fi facuta de catre antreprenor.Laboratorul autorizat va inainta rapoarte indicand observatiile si concluziile inspectiilor precum si conformitatea sau necomformitatea lor cu proiectul si cu standardele in vigoare. Antreprenorul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie forta de munca atunci cand este necesar atat pe santier cat si in afara santierului. Antreprenorul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de material si echipamente prezenta unui reprezentant calificat care sa supravegheze montajul si calitatea

lucrarilor , punerea in functiune si regljul utilajelor precum si si instruirea prsonalului de exploatare. Angajarea acestor personae va fi supusa aprobarii beneficiarului. In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute prin proiect ,antreprenorul va prezenta beneficiarului mostre si esantioane precum si asamblari specific impreuna cu dispozitivele de fixare ,elemente de etansare si finisare,inainte de contractare si aprovizionare.Mostrele vor fi folosite ca element standard de comparative pana la terminarea lucrarii. Este in sarcina antreprenorului de a verifica si confirma ,inainte de inceperea fiecarei lucrarii, a conditiilor de calitate ale lucrarii anterioare.Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente,beneficiarul si proiectantul general fiind exonerate de orice raspundere .Se va verifica daca lucrarea anterioara are capacitatea de a prelua incarcarile provenite de la noua lucrare.Se vor verifica conditiile special descrise in caietele de sarcini.

A.02. MATERIALE
Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii.Se va preveni murdarirea si deteriorarea sau descompletarea materialelor si echipamentelor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor si Depozitarea si protectia se vor face in conformitate cu instructiunile producatorului.Se vor pastra intact etichetele si sigiliile. Atunci cand din motive intemeiate (si nu din vina antreprenorului) este necesara inlocuirea unui material sau echipament cu altul decat cel prevazut in proiect,antreprenorul va intocmi o cerere cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru inceperea lucrarilor. Fiecare cerere trebuie sa contina toate informatiile necesare privind calitatea produsului si conformitatea cu proiectul.Garantia pentru produsul inlocuit va fi cel putin egala cu cea pentru produsul initial.Toate materialele si echipamentele propuse ca inlocuitori vor fi agrementate conform normelor in vigoare.Antreprenorul general va executa schimbarile care decurg din inlocuirea unui material asupra celorlalte lucrari fara fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar si fara prelungirea duratei de executie.Materialele si echipamentele nu se vor introduce in lucrare daca documentatia tehnica ,durata de de garantie si agrementul tehnic nu au fost verificate de reprezentantul beneficiarului sau in anumite cazuri de proiecte.

A.03. GARANTII
Se vor inainta beneficiarului certificatele de garantie pentru toate materialele ,sistemele si echipamentele folosite cu 15 zile inainte de data receptiei preliminare. In cazul partilor de lucrare receptionate dupa data receptiei preliminare ,certificatele de garantie se vor inainta in maximum 7 zile de la data receptiei partii respective.Data receptiei se ia in considerare ca data de incepere a garantiei.

A.04. RECEPTIA LUCRARII


Cantitatile din borderou sunt aproximative. Pentru elaborarea ofertei de pret,antreprenorul va consulta in proiectul de executie,atat partea scrisa cat si desenata,respective va analiza si va masura la amplasamentul din localitea Odoreu, judetul Satu Mare. si va determina cantitatile exacte de pus in opera,pe propria raspundere ,pe care si le va asuma. Pe parcursul lucrarilor pot aparea modificari.Acestea nu influenteaza asupra pretului unitar care va ramane fix,indiferent de maririle preturilor pentru materialele de constructive ,energie electrica,combustibil si manopera.Pentru orice tip de lucrari suplimentare ,se vor folosi in devize doar preturile unitare negociate la licitatie.

Pentru comandarea materialelor ,antreprenorul va consulta proiectul de executie(piese scrise si desenate),respectiv va masura la fata locului si vor determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere. Antreprenorul are obligatia de a prezenta beneficiarului documente scrise care atesta efectuarea comenzilor de materiale si echipamente in timp util pentru a nu afecta buna desfasurare a lucrarilor pe santier. Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate. Se vor respecta prevederile Regulamentului de receptive a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HGR nr.273/14.06.98.

A.05. CURATENIA FINALA


Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara. Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordant cu specificatiile furnizorilor. Se vor evacua gunoaiele,surplusurile de material precum si constructiile si instalatiile temporare pe santier.

A.06. REGLAJE
Toate echipamentele si instalatiile se vor regal inainte de receptia preliminara pentru a se asigura functionarea in parametrii prevazuti.

A.07. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE


Se vor inmana beneficiarului in termen de 7 zile de la receptia preliminara instructiunile de exploatare si intretinere inclusive metodele de de curatare si substantele adecvate de folosit pentru fiecare material sau echipament ,certificatele de calitate ,precum si lista cu piesele de schimb.

A.08. DOCUMENTATIA PENTRU CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI


Antreprenorul va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea Constructiei concomitant cu desfasurarea executie.Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separate de documentele folosite pentru executie.Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor Inspectiei de Stat pentru constructii,Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

B. INCHIDERI SOCLURI PERIMETRALE


Amplasare : Pe zonele exterioare ale constructiei conform planuri arhitectura. Observatii generale : Se vor respecta prescriptiile de punere in opera ale firmei producatoare. Descriere : Soclul perimetral este realizat din beton armat 95 cm inaltime , 25 cm latime . Zona exterioara a soclului intre cotele } 0,00 si 0.50 m , se va hidroizola prin vopsire cu : La interior finisaj : - rectificari si rosturi cu mortar M 10 T - grund ( 10 mp / litru ) - vopsitorie cu lavabila , 2 straturi - culoare RAL 6016 VERDE La exterior finisaj : - tencuieli speciale - termoizolatie polistiren 5 cm grosime

- plasa din fibre de sticla ( latura ochiului cca 4 mm ; greutate specifica > 145 kg / mp rezistenta la rupere > 1500 N/S ; necesar material 1,1 mp / mp de suprafata ) - grund ( cca 2 mm ) - finisaj tencuieli in strat subtire , gata preparate pe baza de rasini sintetice cu granulatia de 2 mm - inaltime 50 cm Pentru etansare intre betonul trotuarului si fata exterioara a soclului se va aplica o etansare cu m astic bituminos. Observatii generale : In componenta sistemului termoizolant intra urmatoarele produse : profil de soclu profil de colt cu plasa din fibra de sticla integrata adeziv pentru fatada placa termoizolanta pentru fatade, din granule expandate de polistiren ignifugat plasa din fibra de sticla grund tencuiala Produsele vor fi insotite de certificate de calitate la fiecare transa de livrare , puse la dispozitia constructorului de firma furnizoare. Profilul de soclu , din aluminiu , se monteaza la baza sistemului prin prindere mecanica cu holzsuruburi , avand rol de sustinere . Este prevazut cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice asigurandu-se astfel evitarea infiltrarii apei in zona soclului. Profilul de colt este un profil din aluminiu , cu aripi din plasa din fibra de sticla fiind utilizat la armarea suplimentare a muchiilor ( colturi si muchii ale golurilor si intrindurilor ) . Asigura rectiniliaritatea muchiilor si confera o rezistenta suplimentara acestora la solicitari mecanice. Adeziv pentru fatada material pastos , pe baza de dispersii , fara solventi , utilizati la lipirea placilor termoizolante da fatada pe suport din material lemnos. Adeziv pentru spaclu mortar adeziv mineral permeabilla vaporii de apa , utilizat la spacluirea placilor termoizolante de fatada. Produsul realizat in conformitate cu n ormele europene asigurandu-se o aderenta la placa termoizolanta de minim 100 N / mp . Placi termoizolante pentru fatada, din polistiren expandat ignifugat , cu densitate de 15-18 kg / mc si conductivitate termica 0,040 W / mk . Placile au dimensiunea de 1000 x 500 mm avand o abatere dimensionala de } 0,4 % . Placile prezinta contractii reduse sub influenta factorilor climatici ( maxim 0,2 % ) , fiind depozitate dupa taiere o perioada de 3 luni pentru consumarea contractiilor. Plasa din fibra de sticla este o tesatura alcalica din fibra de sticla cu strat protector de stirol-butadiena avand rol de armare a masei de spaclu adezive . Prin parametrii mecanici ridicati ( rezistenti la rupere > 1500 N / 5 cm si alungirea aferenta 35 R% ) , plasa confera sistemului o rezistenta suplimentara la soc si la eforturile de intindere rezultate din sarcinile termice importante ce apar la fata exterioara a finisajului . Grund ( amorsa lichida pentru tencuiala decorativa ) asigura o aderenta sporita intre finisaj si stratul de masa de spaclu si o uniformizare a absorbtiei , prevenind totodata aparitia eflorescentelor. Tencuiala este o tencuiala decorativa subtire pe baza de granule de marmura si lianti de rasini sintetice si formeaza stratul final ( vizibil ) sl finisajului. Este un finisaj hidrofob lavabil si permeabil la vaporii de apa , astfel incat nu se pateaza prin absorbtie la precipitatii sau stropire si previne formarea condensului. Are proprietati fizico chimice si mecanice

superioare : rezistenta la socuri , zgariere , variatii de umiditate , agenti corozivi , raze ultraviolete si inghet dezghet . Produsul respecta prescriptiile normelor europene. Punere in opera : Suprafata suport trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 1. uscata , lipsita de praf , sa prezinte capacitate portanta ( fara exfolieri , desprinderi , etc ) aderenta ( fara pete de grasime , ulei , vopsea , lacuri , etc ) 2. plana ( } 3 mm / m ) Lucrari preliminare executiei finisajului : inainte de punerea in opera a sistemului de finisaj exterior se vor incheia urmatoarele lucrari : - invelitori , terase , cornise , streasini , jgheaburi si instalatii de scurgere a apelor pluvial - montarea tocurilor de tamplarie , solbancurilor si ferestrelor - montarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecta finisajul - protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie pentru a preveni stropirea sau patarea - asigurarea impotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fatada , respectiv paletelor la partea superioara a schelei Executia sistemului : a) Lipirea placilor termoizolante Pentru lipire se foloseste adezivul pentru fatada. Mod de livrare : material pastos , gata preparat in butoaie de 180 kg . Mod de preparare : se aplica ca atare dupa o malaxare de cca 2 minute la turatie redusa . Punere in opera : se monteaza profilul de soclu cu ajutorul unor holzsuruburi . Se aplica adezivul pentru fatada 35F cu ajutorul unui spaclu cu dinti ( 4 x 4 mm ) intr-o grosime de pana la 4 mm , pe suportul de lemn. Primul rand de placi termoizolante se reazama pe profilul de soclu. In rosturile si spatiile libere dintre placi nu se va aplica adezivul . Timpul maxim intre intinderea adezivului pe suport si aplicarea placii termoizolante este de cca 30 minute , in functie de temperatura si umiditateaa atmosferica . Intarirea completa a adezivului pentru fatada se face dupa cca 3 zile . Placile izolante pentru glafuri , intradosuri si buiandrugi se aplica dupa montarea placilor de fatada. Temperatura minima de lucru va fi de 5 C . Marginile placilor care depasesc colturile fatadei se vor indeparta ( taia ) dupa minim 3 zile de la lipire . Placile se aseaza cu rosturile tesute ( nu in prelungire ) , teserea fiind obligatorie si la colturile cladiriil b) Spacluirea si armarea Pentru spacluire se foloseste adezivul pentru spaclu iar pentru armare plasa din fibra de sticla. Dupa cca 3 zile de la lipirea placilor de polistiren se face o slefuire a placilor de polistiren cu o rindea speciala. Se asigura astfel o planeizare suplimentara a suprafetei obtinute in urma placarii cu polistiren. Daca timp de 2 saptamani nu se aplica stratul de aramare , placile vor trebui din nou slefuite si sterse de praf. Se aplica masa de spaclu adeziva cu spaclul cu dinti de 10 mm , apoi se pune in masa de spaclu proaspata. Plasa din fibra de sticla in fasii verticale netezind cu latura neteda a spaclului intreaga suprafata. Grosimea minima a masei se spaclu armate este de 2 mm . Fasiile de plasa se suprapun lateral si longitudinal pe minim 10 cm. La colturile ferestrelor sau in alte zone unde pot aparea tensiuni ce pot provoca fisuri se recomanda aplicarea suplimentara , inainte de armarea generala , a unor straifuri din fibra de sticla prinse cu adeziv pentru spaclu.

Plasa din fibra de sticla nu trebuie sa se vada dupa spacluire si trebuie sa fie pozata la mijlocul grosimii stratului de adeziv. La muchiile fatadei se recomanda aplicarea pe profile din aluminiu cu plasa din fibra de sticla integrata. Stratul de masa de spaclu va sta la uscat minim 7 zile inaintea aplicarii finisajului. Dupa intarire , masa de spaclu poate fi slefuita avand insa grija sa nu se deterioreze plasa din fibra de sticla. c) Aplicarea finisajului - grundul Este folosit ca amorsa atat pentru tencuiala cat si pentru tencuiala mozaic. Mod de livrare : substanta lichida , gata preparata in galeti de 25 kg. Mod de preparare : se aplica ca atare dupa o amestecare lenta si uniforma cu mixerul , pana la omogenizare ( minim 4 minute ). Punere in opera : peste adezivul de spaclu uscat , cu trafaletul cu blanita sau bidinea , pe toata suprafata ce urmeaza a se finisa ; dupa grundare suprafetele trebuie sa aiba o culoare uniforma. Timpul de uscare : minim 24 ore. Tencuiala ( structura 2 mmK ) Mod de livrare : amestec fluid , de consistenta pastoasa , gata preparat , in galeti de 30 kg. Mod de preparare : se aplica ca atare dupa o amestecare lenta si uniforma cu mixerul , pana la omogenizare ( minim 5 minute ). Punere in opera : tencuiala se intinde cu fierul de glet inoxidabil , prin apasare energetica intr-un strat de cca 2 mm. Dupa o uscare usoara cca 10 minute , se va driscui cu miscari circulare cu o drisca din material plastic. Pentru evitarea aparitiei nazilor in campul finisat se recomanda aplicarea continua pe fasii orizontale , in scara , de sus in jos. Echipele de lucru vor fi neaparat instruite in ceea ce priveste exigentele de aplicare a materialului. Timp de uscare : intarirea tencuielii are loc in aproximativ 24 ore de la punerea in opera , interval in care se vor evita atingerea , zgarierea si umezirea suprafetei.

C. PANOURI TERMOIZOLANTE DE EXTERIOR


Proiectul prevede montarea de panouri termoizolante de fatada si montarea de panouri termoizolante de acoperis pentru zona de acoperis in panta.

C.01. PANOURI TERMOIZOLANTE DE FATADA


C.01.01. PREZENTARE GENERALA
Panourile termoizolante de fatada nu au rol de structura astfel ca trebuie sa reziste la propria lor greutate, la vant, la actiuni mecanice si la alte sarcini. Panourile termoizolante de fatada trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe care le inchid cat si protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranta la incendiu. Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de fatada in conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare. In tabelul de mai jos se prezinta panourile termoizolante de fatada care vor fi folosite pentru cladirea propusa. Material Destinatia Descrie re material

Grad de rezistenta la foc sau la explozie Observati i Panou termoizolant de g =6 cm RAL 6016 culoare VERDE RAL 6016 Este folosit pentru construirea fatadei Este format din doua foi de tabla din otel si inima de vata minerala Rezistenta la foc 60 de minute Izolare termica 0.44 kcal / mp hC greutate 17.20 kg / mp

C.01.02. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


[1] C107/1-97 Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolare termic la cladirile de locuit, [2] C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinaie decat locuirea, [3] C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, [4] C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit, *5+ SR EN 13116: 2002 Perei cortina Rezistena la incrcarea data de vant Exigene de performanta, *6+ SR EN 12179: 2002 Perei cortin Rezistena la incrcarea dat de vant Metode de testare, *7+ SR EN 12154: 2002 Perei cortin Impermeabilitatea la aciunea apei Clasificarea exigenelor de performan, *8+ SR EN 12155: 2002 Perei cortin Impermeabilitatea la aciunea apeiIncercare de laborator la presiunea static, *9+ SR EN 13050: 2002 Perei cortin Impermeabilitatea la aciunea apei Incercri de laborator la presiunea dinamic a aerului i la pulverizarea apei,

*10+ SR EN 13051: 2002 Perei cortin Impermeabilitatea la aciunea apei Incercri in situ, *11+ DIN EN 12152: 2002 Perei cortin Permeabilitatea la aer, *12+ SR EN 12153: 2002 Perei cortin Permeabilitatea la aer Incercri de laborator, [13] SR EN ISO 717-1: 2000 Acustic. Evaluarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcie. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian, [14] SR EN ISO 717-2: 2000 Acustic. Evaluarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcie. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact, [15] STAS 6472/7-85 Calculul permeabilitii la aer a elementelor i materialelor de construcii, [16] STAS 6156-86 Acustica in construcii. Protecia impotriva zgomotului in construcii civile i social-culturale. Limite admisibile i parametri de izolare acustica., [17] STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranei construciilor, [18] STAS 10101/0-75 Aciuni in construcii. Clasificarea i gruparea aciunilor, [19] STAS 10101/1-78 Aciuni in construcii. Greuti tehnice i incrcri permanente, [20] STAS 10101/2-75 Aciuni in construcii. Incrcri datorit procesului de exploatare, [21] STAS 10101/OA-77 Aciuni in construcii. Clasificarea i gruparea aciunilor pentru construcii civile i industriale, [22] STAS 10101/20-90 Aciuni in construcii. Incrcri date de vant, [23] STAS 10101/21-92 Aciuni in construcii. Incrcri date de zpad, [24] STAS 10101/23-75 Aciuni in construcii. Incrcri date de temperatura exterioar, [25] STAS 10101/23A-78 Aciuni in construcii. Incrcri date de temperaturi exterioare in construcii civile i industriale, [26] STAS 10101/2A1-87 Aciuni in construcii. Incrcri tehnologice din exploatare pentru construcii civile, industriale i agrozootehnice, [27] P118-99 Normativ de siguran la foc a construciilor, [28] P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine, social-culturale, agrozootehnice i industriale, [29] GAT 056-95 Ghid privind agrementarea tehnic pentru perei cortin (PROCEMA S.A.), [30] ST-035:2000 Specificaie tehnic privind cerine i criterii de performan pentru verificarea antiseismic a faadelor cortin (INCERC), [31] EN 1991-Eurocode 1 Aciuni asupra sistemeleor structurale, [32] EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la aciuni seismice, [33] EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu [34] SR EN 573-1SR EN 573-4: 1995 Aluminiu i aliaje din aluminiu, [35] SR EN 755-1SR EN 755-8: 19972001.

C.01.03. DETALII
a.Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea modulara, goluri pentru usi si ferestre,etc. b.Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului inainte de inceperea executiei, spre aprobare. De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate, astfel incat Inginerul sa fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni.

C.01.04. MOSTRE SI TESTARI


Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate. Inaintea inceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Peretii mostra se executa acolo

unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

C.01.05. CONTRACTORUL VA FURNIZA INGINERULUI:


a) Specificatii tehnice pentru fiecare material b) Certificate de calitate pentru materialele folosite.

C.01.06. MATERIALE SI PRODUSE


In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia fatadei usoare din panouri termoizolante. a) MATERIALELE SI PRODUSELE SE POT CLASIFICA IN FUNCTIE DE ROLUL LOR ASTFEL: *Materiale de baza tabla otel zincata vopsita in camp electrostatic, vata minerala bazaltica *Accesorii - piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc. b) MATERIALE PRINCIPALE, AUXILIARE SI ACCESORII. Tip de material Descriere material Caracteristici Panou termoizolant de 6 cm grosime RAL 6016 culoare verde Panoul este format din 2 foi de tabla zincata vopsita in camp electrostatic si o inima de vata minerala bazaltica. Izolare termica 0.44 kcal/mp h C Greutate 17.20kg/mp Rezista la foc 60minute Se monteaza pe o structura de metal formata din montanti verticali si rigle orizontale. Se placheaza la intrados, peste structura din metal cu gips-carton.

C.01.07. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


a) Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform programului de lucru. b) Materialele pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara. c) Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea ( rupere, fisurare etc). d) Materialele pentru panotajul de fatada se vor depozita ordonat, in stive, gramezi, lazi, containere, in locuri ferite de umezeala si protejate. e) Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel ca sa se evite

expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura.

C.01.08. EXECUTIA FATADEI USOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE


A) ABATERI PERMISE, TOLERANTE DE EXECUTIE Se va verifica planeitatea panotajului si verticalitatea la colturi cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei rigle gradate. La executia fatadei usoare din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile: La structura peretelui : -abatere de 2 mm pentru structura de metal; -abatere de 5 mm pentru montarea panourilor; La dimensiunile golurilor: -abatere de 5 mm; La planeitatea suprafetelor: -abatere de 5 mm; La rectiliniaritatea muchiilor: -abatere de 5 mm; La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor -abatere de 5 mm. B) INSPECTARE Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute fatada usoara din panouri termoizolante. Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare: *** mediu curat, ***toate etapele de construire premergatoare finalizate. Inainte de construirea fatadei usoare din panouri termoizolante, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa. Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare: -degajarea frontului de lucru; -asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni; -asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire; -aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; -trasarea si verificarea axarii fatadei; -verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a fatadei usoare din panouri termoizolante; -pozitionarea golurilor de usi si ferestre etc. C) ANCORAJE Ancorarea fatadei usoare de structura cladirii respectiv placa beton de la paroseala parterului si stalpii structurii principale se face conform proiectului de structura. D) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, se vor indeparta resturile. Fatada usoara din panouri termoizolante trebuie sa ramana curata, fara pete. Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele. E) VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Se verifica inscrierea in tolerantele admise. Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii. Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide Consultantul, sunt urmatoarele: # nerespectarea prezentelor specificatii; # folosirea materialelor necorespunzatoare; # trasare si executie gresita fata de axe; # executie gresita a golurilor, # aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor. F) REGULI SI METODE DE VERIFICARE: - se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii; - verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone; - materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor; - verificarea planeitatii suprafetelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m lungime; - verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si dreptarul de 2 m; - verificarea dimensiunilor golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.

C.01.09. MASURATORI SI DECONTARE


a) MASURATOARE Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari. b) DECONTARE Nu se vor deconta suplimentar accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisa a fatadei usoare din panouri termoizolante.

D. PANOURI TERMOIZOLANTE DE ACOPERIS


D.01. PREZENTARE GENERALA
Panourile termoizolante de acoperis trebuie sa reziste la actiunea vantului, la actiunea zapezii , la precipitatii , la actiuni mecanice etc. si, de asemenea, sa asigure etanseitatea acoperisului in panta. Panourile termoizolante de acoperis trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe care le inchid, protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranta la incendiu, cat si etanseitatea hidrofuga. Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de acoperis in conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare. In tabelul de mai jos se prezinta panourile termoizolante de acoperis care vor fi folosite pentru cladirea propusa. Material Destinat ia Descriere material Grad de rezistenta la

foc/explozie Observatii Grad de protectie antiseismica Panou termoizolant de 6 cm grosime RAL 6016 culoare verde. Este folosit pentru construirea zonei de acoperis in panta a cladirii Este format din doua foi de tabla din otel si inima de vata minerala. Rezista la foc 30minute Izolare termica 0.64 kcal/mp h C greutate 13.50 kg/mp Nu are rol portant.

D.02. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


[1] C107/1-97 Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolare termic la cldirile de locuit [2] C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termic la cldiri cu alt destinaie decat locuirea [3] C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor [4] C107/4-97 Ghid pentru calculul performanelor termotehnice ale cldirilor de locuit *5+ SR EN 13116: 2002 Perei cortin Rezistena la incrcarea dat de vant Exigene de performan *6+ SR EN 12179: 2002 Perei cortin Rezistena la incrcarea dat de vant Metode de testare *7+ SR EN 12154: 2002 Perei cortin Impermeabilitatea la aciunea apei Clasificarea exigenelor de performan *8+ SR EN 12155: 2002 Perei cortin Impermeabilitatea la aciunea apeiIncercare de laboratorla presiunea static *9+ SR EN 13050: 2002 Perei cortin Impermeabilitatea la aciunea apei Incercri de laborator la presiunea dinamic a aerului i la pulverizarea apei *10+ SR EN 13051: 2002 Perei cortin Impermeabilitatea la aciunea apei Incercri in situ *11+ DIN EN 12152: 2002 Perei cortin Permeabilitatea la aer *12+ SR EN 12153: 2002 Perei cortin Permeabilitatea la aer Incercri de laborator

[13] SR EN ISO 717-1: 2000 Acustic. Evaluarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcie. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian. [14] SR EN ISO 717-2: 2000 Acustic. Evaluarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor deconstrucie. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact. [15] STAS 6472/7-85 Calculul permeabilitii la aer a elementelor i materialelor de construcii [16] STAS 6156-86 Acustica in construcii. Protecia impotriva zgomotului in construcii civile i social-culturale. Limite admisibile i parametri de izolare acustica. [17] STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranei construciilor [18] STAS 10101/0-75 Aciuni in construcii. Clasificarea i gruparea aciunilor. [19] STAS 10101/1-78 Aciuni in construcii. Greuti tehnice i incrcri permanente. [20] STAS 10101/2-75 Aciuni in construcii. Incrcri datorit procesului de exploatare. [21] STAS 10101/OA-77 Aciuni in construcii. Clasificarea i gruparea aciunilor pentru construcii civile i industriale. [22] STAS 10101/20-90 Aciuni in construcii. Incrcri date de vant. [23] STAS 10101/21-92 Aciuni in construcii. Incrcri date de zpad. [24] STAS 10101/23-75 Aciuni in construcii. Incrcri date de temperatura exterioar. [25] STAS 10101/23A-78 Aciuni in construcii. Incrcri date de temperaturi exterioare in construcii civile i industriale. [26] STAS 10101/2A1-87 Aciuni in construcii. Incrcri tehnologice din exploatare pentru construcii civile, industriale i agrozootehnice. [27] P118-99 Normativ de siguran la foc a construciilor [28] P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine, social-culturale, agrozootehnice i industriale [29] GAT 056-95 Ghid privind agrementarea tehnic pentru perei cortin (PROCEMA S.A.) [30] ST-035:2000 Specificaie tehnic privind cerine i criterii de performan pentru verificarea antiseismic a faadelor cortin (INCERC) [31] EN 1991-Eurocode 1 Aciuni asupra sistemeleor structural [32] EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la aciuni seismice [33] EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu [34] SR EN 573-1SR EN 573-4: 1995 Aluminiu i aliaje din aluminiu. [35] SR EN 755-1SR EN 755-8: 19972001

D.03. DETALII
Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea modulara, gol pentru luminator ,etc. Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului inainte de inceperea executiei, spre aprobare. De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate, astfel incat Inginerul sa fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni.

D.04. MOSTRE SI TESTARI


Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate. Inaintea inceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de acoperis-mostra, utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Acoperisul-mostra se executa acolo unde se cere de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii acoperisul-mostra nu se va distruge sau deteriora.

D.05. CONTRACTORUL VA FURNIZA INGINERULUI:

a) Specificatii tehnice pentru fiecare material b) Certificate de calitate pentru materialele folosite.

D.06. MATERIALE SI PRODUSE


In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia acoperisului in pante din panouri termoizolante de acoperis.

D.07. MATERIALE
a. MATERIALELE SI PRODUSELE SE POT CLASIFICA IN FUNCTIE DE ROLUL LOR ASTFEL: - Materiale de baza tabla otel zincata vopsita in camp electrostatic, vata minerala bazaltica - Accesorii - piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc. b. MATERIALE PRINCIPALE, AUXILIARE SI ACCESORII. Tip de material Descriere material Caracteristici Panou termoizolant de 6 cm grosime RAL 6016 culoare verde Panoul este format din 2 foi de tabla zincata vopsita in camp electrostatic si o inima de vata minerala bazaltica. izolare termica 0.64 kcal/mp h C greutate 13.50 kg/mp Rezista la foc 30 minute Se monteaza pe o structura de metal formata din pane orizontale care se aseaza pe structura principala a cladirii (ferme). Se placheaza la intrados, peste structura din metal cu gips carton.

D.08. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform programului de lucru. Materialele pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara. Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea ( rupere, fisurare etc). Materialele pentru panotajul de acoperis se vor depozita ordonat, in stive, gramezi, lazi, containere, in locuri ferite de umezeala si protejate. Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura.

D.09. EXECUTIA ACOPERISULUI DIN PANOURI TERMOIZOLANTE DE ACOPERIS


a) ABATERI PERMISE, TOLERANTE DE EXECUTIE La executia acoperisului din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:

La structura acoperisului : -abatere de 2 mm pentru structura de metal, -abatere de 5 mm pentru montarea panourilor, La dimensiunile golurllor: -abatere de 5 mm, La rectiliniaritatea muchiilor: -abatere de 5 mm, B) INSPECTARE Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute acoperisul din panouri termoizolante. Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare: -mediu curat -toate etapele de construire premergatoare finalizate Inainte de construirea acoperisului din panouri termoizolante, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa. Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare: -degajarea frontului de lucru; -asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni; -asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire; -aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; -verificarea elementelor de structura ale acoperisului din panouri termoizolante; -pozitionarea golului pentru luminator etc. C) ANCORAJE Structura din pane metalice a panotajului acoperisului va fi asezata pe structura principala a cladirii respectiv pe fermele halei metalice conform proiect de rezistenta. D) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare; se vor indeparta resturile. Acoperisul din panouri termoizolante trebuie sa ramana curat, fara pete. Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele. E) VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica inscrierea in tolerantele admise. Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii. Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide Consultantul, sunt urmatoarele: nerespectarea prezentelor specificatii; folosirea materialelor necorespunzatoare; trasare si executie gresita fata de axe; executie gresita a golului pentru luminator; aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor. F) REGULI SI METODE DE VERIFICARE: * se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii; * verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone; * materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor;

* verificarea planeitatii suprafetelor se face cu dreptarul de 2 m lungime; * verificarea dimensiuni golului pentru luminator, se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta. G) MASURATORI SI DECONTARE i. Masuratoare Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari. ii. Decontare Nu se vor deconta suplimentar accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte operatiuni legate de executia propriuzisa a fatadei usoare din panouri termoizolante.

E. ZIDARII
Amplasare : Pereti de compartimentare de 25 cm. la centrala termica conform specificatiilor din proiect. Sistemul constructiv . Material incombustibil si 100% ecologic, necesita o protectie sporita la foc, indiferent de conditiile de mediu, zidaria isi pastreaza aceleasi proprietati pe intreaga durata de viata a cladirii. Peretii realizati la interior termoizoleaza si de asemenea ofera o protectie fonica foarte buna. Datorita formei si a aspectului finisat al blocurilor Datorita structurii celulare si compozitiei din minerale pure, sistemul este non inflamabil si pozitionat cu clasa de rezistenta la foc A1 de catre normativul national si international. Aceasta proprietate este valabila atat pentru blocurile in parte, cat si pentru zidarie ca un tot unitar, realizata cu mortar in pat subtire. Sistemul nu permite caldurii datorate combustiei sa ajunga pe partea opusa fetei la foc si nu emite gaze daunatoare sau vapori toxici la interactiunea cu flacarile. Blocurilor de zidarie sunt insensibile la prezenta focului. Rezista pana la o temperatura de 1200oC, nu se deformeaza, nu creeaza spatii deschise in structura care ar alimenta combustia cu oxigen. Rezistenta excelenta este aceeasi si in cazul grosimilor mai mici, unde o protectie la foc de 90 de minute se realizeaza cu un perete de numai 10 cm. Datorita suprafetei alveolare, prezenta in compozitie in proportie de 60% - 70%, are capacitatea de absorbtie a sunetului de 5 -10 ori mai mare decat alte materiale cu suprafete netede. Combinatia dintre structura masiva a blocurilor si continutul de aer al acestora are ca rezultat un efect de amortizare fonica. Cu cat sunetul este absorbit intr-o proportie mai mare, cu atat se va estompa si se va reflecta mai putin inapoi in incapere. Protectia impotriva zgomotului aerian intre incaperi se realizeaza incepand cu grosimile cele mai mici (100mm) pentru pereti interiori.

E.01. GENERALITATI
Obiectul specificatiei :

In acest capitol se includ specificatiile pentru zidrii din blocuri mici si placi BCA. Concepte de baz : - Peretii portanti interiori din zidarie trebuie sa reziste la sarcinile verticale, sarcinile orizontale si la alte solicitri rezultate din functiunile spatiilor pe care le inchid. - Peretii neportanti interiori trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea vantului si la alte solicitri rezultate din functiunile spatiilor pe care le inchid. - Peretii portanti si neportanti trebuie s asigure protectia termica, fonic si acustic fundatiilor pe care le inchid. Domeniile de utilizare a peretilor din zidarie : Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa zidariile in conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare. In tabelul de mai jos se prezint o schema simplificata cu domeniile de utilizare a materialelor de baz pentru zidarii. Materialul de baza Destinatia Conditii de mediu Gradul de rezistenta la foc si la explozie Gradul de izolare fonica Gradul de protectie Antiseismica Blocuri mici si placi din BCA - Pereti neportanti (de umplutura) De inchidere sau compartimentare - Pereti portanti rezisient - Pereti in trei straturi Izolarea termica

se alcatuieste in conformitate cu - Instructiunile Tehuice P104-78 - Umiditate relativa interioara max.60% fara masuri de protectie. Masuri de protectie conform Normativului P104-78 7 ore la grosime 20 cm Indicele de zgomot aerian se stabileste in conformitate cu P104-78 Se alcatuieste si se dimensioneaza in conformitate cu anexa 5 la Instructiunile tehnice P 104-78 Standarde si normative de referint : P2-85 Normativ privind alctuirea si calculul structurilor din zidrie. C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidrie si tencuial. P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor, planseelor si acoperisurilor din elemente BCA. P68-74 Normativ privind gradul de protectie termica a cldirilor. C 125-81 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a cldirilor. C 16-79 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor si instalatiilor aferente. C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. P 100-91 Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice. C 19-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor in constructii. N.P.22-77 Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenta la foc, categoriei si clasei de

pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor. N.P.23-77 Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructie. STAS-6233/76 Cimenturi, adaosuri minerali si aditive clasificare si tehnologie. STAS-902 1/78 Var hidratat in pulbere pentru constructii. STAS-39 10/1-76 Var pentru constructii. STAS-790/73 Apa pentru mortare si betoane. STAS-8036/72 Beton celular autoclavizat. Gaz metan, conditii tehnice generale de calitate. STAS-1030/70 Mortare obisnuite pentru zidrie si tencuieli. Clasificare si conditii tehnice. STAS- 10833/76 Beton celular autoclavizat. Elemente nearmate. STAS-6029/74 Blocuri mici din beton cu agregate usoare. STAS-457/80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii tehnice de calitate. Formate si dimensiuni. STAS-8600/70 Tolerante in constructii, sistem de tolerante dimensionale. STAS-l0104/75 Constructii de zidarie. Principii si metode pentru calculul sectiunilor. STAS-l0109/0/75 Constructii civile, industriale si agricole. Lucrari de zidarie. Detalii : Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea modulara, goluri pentru usi si ferestre, buiandrugi, teseri, etc. Pentru peretii armati se vor prezenta detalii curente pentru colturi si imbinri. Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului inainte de inceperea executiei, spre aprobare. De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate, astfel incat Inginerul s fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni. Mostre si testri : Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zidrii. Certificate : Contractorul va furniza Inginerului: a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131. b) Buletine de laborator executate de fiecare data cand este necesar sa se schimbe furnizorul unui material. c) Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip, armturi, cramizi, blocuri, etc.). Costul testelor : Toate costurile aferente testrii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dac sunt cerute prin specificatii sau de ctre Inginer se vor suporta de Contractor, adic se vor include in panouri mortar Inaintea inceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Peretii mostr se execut acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

E.02. MATERIALE SI PRODUSE


Materiale si produse principale in cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia zidriilor curente. Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel: a) Materiale de baza -- caramizi, blocuri, placi b) Materiale auxiliare - mortare, armaturi c) Accesorii - piese de prindere, ancore, etc. Materiale principale Simbol Tipuri de pereti Materiale Caracteristici Norma tehnica C Pereti din Blocuri sau placi BCA Blocuri pentru zidarie din beton celular autoclavizat GBN -50, GBN 35 (15) 20 x 30 x 60 cm 20 x 24 x 60 cm STAS 10833/1980 GBC 50 49 x 24 x 20 cm Placi pentru zidarie din beton celular autoclavizat 7,5 x 24 x 60 cm 10 x 24 x 60 cm 12,5 x 24 x 60 cm 15 x 24 x 60 cm Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa corespunda normelor urmatoare: - Var hidratat in pulbere pentru constructii STAS 9201/80 - Var pasta STAS 146/70 - Argil pentru mortare pe baza de ciment STAS 4686/71 - Ipsos pentru constructii STAS 545/71 - Cimenturi STAS 1500/77 - Aracet pentru mortare STAS 388/80 - Agregate, nisip natural de carier STAS 1667/76 - Apa STAS 970/73 - Adeziv plastifiant STAS 7514/70 - Acceleratori pentru intarire STAS 2703-80 - Intarzietori de priza C17-1978 - Aditiv impermeabilizator STAS 8573-78 TIPURI PRINCIPALE COMPOZITIE (la 1 m3) Ciment

kg Var m3 Nisip kg Apa m3 Ara cet kg Mortare pentru zidarii de BCA (parti) - pentru rosturi obisnuite 1 1 0,7 1 7 10 - mortar adeziv - 3 1 1 1 - mortar pentru placi 1 0,4 5 - Mortarele pentru zidarii pot fi preparate si cu cenus de termocentral , conform completrilor la Instructiunile tehnice C 17-78 publicate in Buletinul Constructiilor nr.6/1980. Pentru specificatii cu privire la mortare pentru zidarii, se va consulta capitolul Crmizile , blocurile si alte materiale pentru zidrie vor fi solide, nu vor prezenta fisuri, sparturi si alte defecte care ar putea afecta aspectul si rezistenta zidariei. Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci cand sunt murdare sau unse. Materialele de zidarie care prezinta sparturi, deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise, vor fi sortate si respinse cu aprobarea Consultantului. Livrare, depozitare, manipulare : Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidrii cantitatile necesare conform programului de lucru. Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara. Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomand manipularea lor mecanizat pe tot traseul de transportat pana la punctul de lucru. Manipularile se vor face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri, spargeri, fisurari, etc). Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, in stive, grmezi, lzi, containere, in locuri ferite si protejate. Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca s se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvat de uscare si temperatura la punerea in opera. Materialele pentru zidrie se vor pastra in stare uscata, ferite de actiunea ploii, zapezii, soarelui.

E.03. EXECUTIA ZIDARIEI


Abateri premise , Tolerantele de executie : Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb,

furtunul de nivel, nivela in montura de lemn, (boloboc), coltarul de lemn sau metal la 90 echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare zidariei. La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile: 1. La dimensiunile zidurilor: -latimea de pana la 10 cm : +/- 4mm; -latimea de 15 cm: +4 sau - 6mm; -latimea de 20 cm: + 5 sau - 7mm; -latimea de 25 cm: + 6 sau - 8mm; -latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm; 2. La dimensiunile golurilor: - egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm; - egal mai mare de 1 m: - 15 mm, - 10mm; 3. La dimensiunile in plan ale incaperilor: - latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm; - latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm; 4. La dimensiunea rosturilor: - verticale: + 3, - 2 mm; - orizontale: +3, - 2 mm; 5. La planeitatea suprafetelor: - 8 mm la 2,5 m in orice directie: 6. La rectiliniaritatea muchiilor: - 4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea; 7. La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor: - 6 mm la metru sau 10 mm pe etaj; 8. Abateri fat de orizontala asizelor: - 3 mm la metru sau 15 mm pe toat lungimea peretelui. Operatiuni pregatitoare Inspectare: Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute zidariile. Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfactoare. Inainte de inchiderea cu zidarie a unui spatiu, se vor indeparta resturile si se va curata Inainte de inceperea executiei, se vor pregati: - degajarea frontului de lucru; - pregatirea zonelor de amplasare a schelelor; - asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni; - asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru a materialelor de zidrie si a mortarului; - aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; - montarea schelelor, balustradelor de protectie; - punerea in functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat; - verificarea pompei de mortar si probarea ei; - trasarea si verificarea axrii zidariei; - verificarea si indreptarea materialelor verticale si orizontale care leag zidria de structura; - pozitionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.; - rectificarea unor neregularitti din structur;

Rosturi - grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm; - grosimea rosturilor verticale este de 10 mm; - umplerea rosturilor se face mai putin - 1- 1,5 cm de la fata zidului; Ancoraje Ancorarea zidriei de structura cldirii (stalpi, diafragme) se face cu musttile din otel beton prevazute in structur si/sau in zidrie, sau agrafe fixate cu bolturi impuscate sau forate. Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si rostul intre zidarie si structur se umple complet cu mortar. Barele de armtur prevazute in zidrie sc vor pozitiona corect, iar grosimea rostului de mortar va acoperi corespunztor barele de armatura. Zidrie mixt (complexa) - de regula armtura stalpilor se face in carcase, care se monteaz inaintea executiei zidariei; - mustatile de legtura din rosturile zidriei vor strbate carcasele stalpilor si vor avea marginea de ancoraj necesara; - mortarul din rostul orizontal al zidriei pe latura adiacent stalpului se las neumplut 2 cm; - turnarea betonului in stalpi se face in straturi cu inltimea de cca. 1 m dup udarea prealabila a zidriei si cofrajului: indesarea se face manual cu vergele. - deasupra si dedesubtul golurilor de zidrie (in primul rost de la gol, se vor prevedea armturi orizontale, care se vor ancora de la gol 500 mm: Alte prescriptii - zidaria se incepe de la colturi; - intreruperile se lasa sub forma de trepte; - la intreruperea lucrului nu este permis asternerea mortarului peste ultimul strat de carmizi sau blocuri; Suprafetele verticale se vor peria in timpul executiei si se vor pastra in stare de curatenie. Spatiul dintre tocurile tamplriei si zidarie (cand se monteaz anterior) vor fi bine umplute cu mortar; Deasupra golurilor, acolo unde se indic in planse, se vor prevedea buiandrugi din beton armat (prefabricati sau monoliti, conform detaliilor anterior aprobate si armati corespunzator specificatiilor: Se vor prevedea piesele inglobate in zidrie necesare prevzute in planuri si specificatii (ghermele, dibluri, piese metalice inglobate, etc.) a caror schite au fost aprobate in prealabil de inginer. Curtirea si protectia lucrrilor Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curtenie corespunzatoare, se indeparta resturile de mortar de pe laturi, inainte de a se intari. Zidaria trebuie sa rman curat, fara pete de mortar, sau cu scurgeri de mortar. Suprafetele de zidrie vor fi protejate pe durata executiei lucrrilor atunci cand nu se lucreaz la ele.

Pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada intreruperii lucrnilor, zidurile expuse se vor proteja la partea superioara cu folii de polietilena. Verificri si remedieri in vederea receptie lucranilor Se verifica inscrierea in tolerantele admise Se indic modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii. Se consider defecte ce trebuie remediate prin refacere partial sau totala a lucrrilor, in functie de cum va decide Consultantul, urmatoarele: - nerespectarea prezentelor specificatii; - folosirea materialelor necorespunzatoare; - trasare si executie gresita fata de axe; - executia de goluri, dibluri, ghermele, piese inglobate, in alte pozitii decat cele specificate in planuri si schite; Reguli si metode de verificare: - se vor respecta planurile si specificatiile lucrrii; - verificrile se fac in timpul si dup terminarea lucrrilor, pe sectoare si zone; - materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune verificrilor de laborator conform prescriptiilor; - verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite intre dou dreptare de 1 m asezate pe fetele zidurilor; - verificrile teserii corecte a zidriei, armrii, legaturii la colturi, ancorrilor, golurilor, pieselor inglobate se fac in cursul executiei prin examinari vizuale: - verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2m lungime; - verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si dreptarul de 2 m; - verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.

E.04. MASURATORI SI DECONTARE


1. Masuratoare Cantitatile de lucrni executate se masoar la unitatea de msur inscrisa in listele de cantitti de lucrari. 2. Decontare Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisa a zidariilor.

E.05. MORTARE PENTRU ZIDARII


* GENERALITATI Obiectul specificatiei : Acest capitol cuprinde specificatii pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidria din blocuri de beton. Standarde de referinta : Acolo unde exist contraindicatii intre recomandrile prezentelor specificatii si cele din Standarde de referinta:

1. STAS 388 - 68 Ciment 2. STAS 790 - 73 Ap pentru mortare si betoane. 3. STAS 3910/1-76 Var pentru constructii 4. STAS 9201 - 78 Var hidratat in pulbere pentru constructii. 5. C 17-18 - Mortare pentru zidarii si tencuieli. 6. STAS 1667 76 Agregate naturale dense pentru mortare. 7. STAS 2634 - 70 Metode de testare pentru mortare. 8. STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidrie. Mostre si testri : Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip in parte, in conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevare de probe si incercari, de catre un laborator specializat., pe cheltuiala contractorului, dupa cum urmeaz: - rezistenta la compresiune la 28 zile: Conditiile de acceptare la receptie a mortarului sunt: - rezistenta la compresiune la 28 zile; - consistenta mortar proaspt; - densitate mortar proaspat. Acestea trebuie sa corespunda STAS 2634-70. Metoda de testare si incercrile laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului. Se vor face testri, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare, pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari. Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul productorului ca cimentul si varul livrate la santier sunt conform cu specificatiile din standarde. Mostre de culoare pentru mortar : Dac in specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti coloranti in amestecurile de mortar, se vor furniza esantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de reprezentantul arhitectului, conform solicitrilor acestuia. Se va furniza numarul de esantioane care este necesar pentru acest scop. * MATERIALE SI PRODUSE Materiale Ciment - cimentul va fi conform STAS 1500/77 si 380/88 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara constituenti care sa pateze. Var hidratat - conform STAS 920/80. Var pasta conform STAS 146/70. Densitatea aparenta a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi de circa 1300 kg/m3. Agregatele vor fi conform STAS 4686/71, nisip natural de carier sau de rau. Nisipul de carier poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi cel putin 50%. Apa, conform cu STAS 970/73 va fi curata, potabil, nepoluat cu petrol in cantitati duntoare, lipsita de sruri solubile, acizi, impuritati de natur organic si alte corpuri straine. Nu se va folosi apa de mare, decat in conditiile respectarii C 140/87, anexa VII-3. Livrare, depozitare, manipulare

Agregate: 1. Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa se evite separarea lor pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte materiale strine. 2. Dac agregatele se separ sau dac diferitele sorturi se amestec, ele vor fi din nou trecute prin sit inainte de intrebuintare. 3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete. 4. Nu se vor transfera agregatele din mijiocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca continutul dc umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de beton; in acest caz, agregatele se vor depozita separat, pana ce umiditatea dispare. Agregatele se vor depozita in silozuni, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea depozitrii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor strine. Agregatele de tipuri si masuri diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizare agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h. Cimentul: 1. Cimentul se va livra la locul dc amestecare in saci originali, etansi, purtand eticheta pe care s-au inscris greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise, ferit de umezeala. 2. Nu se vor livra ambalaje care s difere cu mai mult de 1 % fata de greutatea specificat. 3. Dac Consultantul aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment in siloz. 4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobare. Cimentul, varul si celelalte materiale cu praf se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte containere adecvate, aprobate, care vor avea o etichet vizibila pe care s-au inscris numele producatorului si sortul. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor. Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalajele sau containerele lor originale, avand eticheta cu numele producatorului si astfel incat s se evite deteriorarea, permitand in acelasi timp identificarea lor.

Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporti mai inalti cu aproximativ 30 cm decat elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile. Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intrit sau a fcut priza. Generalitti : 1. Se vor msura materialele pentru lucrari, astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar s poat fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrrilor. 2. Daca nu se specific altfel, proportiile se vor stabili conform () 1211, () 1213. 3 In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerat astfel: Material Greutatea pe metru cub Ciment 1 506 kg Pasta de var (consistent 12 cm) 1 300 kg Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1 350 kg Prepararea mortarelor : Mortarul se amestec bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfactoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortanul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite adaugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepanarea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care cantitatea de ap poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: doua minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificata de producatorul mixerului. Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator. Mortarul folosit de rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietati plastice care sa permit folosirea lui la umplerea rosturilor. Transportul mortarului : Se va face cu utilaje adecvate. Durata maxima de transport va fi astfel apreciat incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se fac: - in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var - in maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara intarzietor de
priz;

- in maxim 16 ore, pentru mortarele cu intanzietor de priz.

E.06. MASURATOARE SI DECONTARE


Pentru lucrarile din aceasta sectiune nu se fac decontri cantitative separat, ci se cuprind

in cadrul lucrrilor de zidarie, conform articolelor de cantitati de lucrari.

F. PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON


F.01. PREZENTARE GENERALA
Proiectul prevede compartimentarea spatiilor din cladirea nou propusa destinata spatiilor de invatamant-laboratoare, care este denumita obiectul 2 al investitiei,prin pereti de compartimentare din gips-carton. Peretii neportanti interiori din gips carton cu structura din metal si inima din vata minerala rigida trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje si la alte solicitari rezultate din functiunile spatiilor pe care le inchid. Peretii neportanti interiori din gips - carton trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe care le inchid cat si protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranta la incendiu. Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa peretii de compartimentare din gips-carton in conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare. In tabelul de mai jos se prezinta peretii de compartimentare din gips-carton care vor fi folositi pentru cladirea propusa. Material Destinatia Descriere material Grad de rezistenta la foc sau la rezistenta Observatii Grad de protectie antiseismica Perete de compartimentare din gips-carton cu grosime de 10 cm Este folosit pentru compartimentare a spatiilor. Este format din doua foi de gipscarton groase de 1.25cm si montanti din metal de 75 mm si vata minerala rigida 50mm la interior intre montanti. Rezista la foc

60minute Rw=69 dB Nu are rol portant. Perete de compartimentare din gips-carton cu grosime de 15cm Este folosit pentru compartimentare a spatiilor. Este format din 4 foi de gips-carton groase de 1.25 cm si montanti din metal de 100mm si vata minerala rigida 100mm la interior intre montanti. Rezista la foc pana la 150 min Nu are rol portant. Perete de compartimentare din gips-carton cu grosime de 10 cm rezistent in mediu umed Este folosit pentru compartimentare a spatiilor din grupuri sanitare si vestiare. Este format din doua foi rezistente in mediu umed groase de 1.25cm si montanti din metal de 75

mm si vata minerala Rezista la foc 60minute Rezistent in mediu umed Nu are rol portant. rigida 50mm la interior intre montanti.

F.02. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


[1] C190-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia peretilor despartitori din placi de fosfogips si ipsos cu zgura expandata. [2] P68-74 Normativ privind gradul de protectie termica a cladirilor. [3] C 125-81 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica cIadlrllor. [4] C 16-79 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor si instalatiilor aferente. [5] C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. [6] P 100-91 Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile, industrial si agrozootehnice. [7] N.P.22-77 Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenta la foc, categorei si clasei de pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor. [8] N.P.23-77 Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizareaelementelor de constructie.

F.03. DETALII
Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea modulara, goluri pentru usi si ferestre,etc. Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului inainte de inceperea executiei, spre aprobare. De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate, astfel incat Inginerul sa fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni.

F.04. MOSTRE SI TESTARI


Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la peretii din gips-carton. Inaintea inceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Peretii mostra se executa acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora. CONTRACTORUL VA FURNIZA INGINERULUI: a) Specificatii tehnice pentru fiecare material b) Certificate de calitate pentru materialele folosite.

F.05. MATERIALE SI PRODUSE


In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia peretilor de compartimentare din gips -carton. Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel:

a)Materiale de baza placi din gips-carton, structura metal, vata minerala rigida b)Accesorii - piese de prindere, ancore, etc. Materiale principale, auxiliare si accesorii. Tip de perete Materiale Caracteristici Perete de compartimentare din gips-carton cu grosime de 10 cm 1.Foi de gips-carton groase 1.25cm 2.Montanti din metal de 75 mm si rigle 3.Suruburi autofiletante 4.Dibluri 5. Pasta de rosturi 6.Banda armare 7.Banda etansare 8.Vata minerala rigida Este format din doua foi de gips-carton groase de 1.25cm si montanti din metal de 75 mm si vata minerala la interior intre montanti. Perete de compartimentare din gips-carton cu grosime de 15cm 1.Foi de gips-carton groase 1.25cm 2.Montanti din metal de 100mm si rigle 3.Suruburi autofiletante 4.Dibluri 5. Pasta de rosturi 6.Banda armare 7.Banda etansare 8.Vata minerala rigida Este format din patru foi de gips-carton groase de 1.25cm si montanti din metal de 100mm si vata minerala la interior intre montanti. Perete de compartimentare din gips-carton cu grosime de 10 cm 1.Foi rezistente mediu umed groase 1.25 cm 2.Montanti din metal de 75mm

si rigle 3.Suruburi autofiletante 4.Dibluri 5. Pasta de rosturi 6.Banda armare 7.Banda etansare 8.Vata minerala rigida Este format din doua foi groase de 1.25cm si montanti din metal de 75 mm si vata minerala la interior intre montanti.

F.06. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Se vor asigura pentru toate tipurile de pereti de compartimentare din gips-carton cantitatile necesare conform programului de lucru. Materialele pentru peretii de compartimentare din gips-carton se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru intreaga cantitate necesara. Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea (ciobire, rupere, fisurare etc). Materiaiele pentru peretii de compartimentare din gips-carton se vor depozita ordonat, in stive, gramezi, lazi, containere, in locuri ferite de umezeala si protejate. Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel ca sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura.

F.07. EXECUTIA PERETILOR DE COMPARTIMENTARE DIN GIPSCARTON


1. ABATERI PERMISE, TOLERANTE DE EXECUTIE Se va verifica planeitatea peretilor de compartimenatare si verticalitatea la colturi cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei rigle gradate. La executia peretilor de compartimentare din gips-carton se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile: La structura peretelui : -abatere de 2 mm pentru structura de metal; -abatere de 5 mm pentru placajul de gips-carton. La dimensiunile golurllor: -abatere de 5 mm; La dimensiunile in plan ale incaperilor: -latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm; -latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm; La planeitatea suprafetelor: -abatere de 5 mm; La rectiliniaritatea muchiilor: -abatere de 5 mm; La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor -abatere de 5 mm. 2.INSPECTARE Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute peretii de compartimentare din gips-carton. Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare: -mediu uscat,

-mediu curat, -toate etapele de construire premergatoare finalizate. Inainte de inchiderea cu perete de gips-carton a unui spatiu, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa. Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare: -degajarea frontului de lucru; -asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni; -asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire; -aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; -trasarea si verificarea axarii peretelui de gips-carton; -verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a peretelui de compartimentare din gips-carton; -pozitionarea golurilor de usi etc. 3.ANCORAJE Ancorarea peretelui de compartimentare de structura cladirii respectiv placa beton de la paroseala parterului si placa de beton a etajului sau tabla cutata de la acoperis se face prin dibluri si profile metalice. Spatiul dintre tocurile tamplariei si perete de compartimentare din gips-carton vor fi bine umplute cu spuma poliuretanica, mai apoi zona fiind chituita, data cu glet si vopsea lavabila de interior. 4.CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, se indeparta resturile. Peretele de compartimentare din gips-carton trebuie sa ramana curat, fara pete. Suprafetele de perete din gips-carton vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele. Peretii de compartimentare din gips-carton nu se vor expune sub nici o forma la intemperiile din mediul exterior. 5.VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica inscrierea in tolerantele admise. Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii. Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide Consultantul, sunt urmatoarele: nerespectarea prezentelor specificatii; folosirea materialelor necorespunzatoare; trasare si executie gresita fata de axe; executia gresita a golurilor pentru tamplaria interioara. Reguli si metode de verificare: se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii; verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone; materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor; verificarea planeitatii suprafetelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m lungime; verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si dreptarul de 2 m; verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin

masuratori directe cu metrul si ruleta.

F.08. MASURATORI SI DECONTARE


1. Masuratoare Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari. 2. Decontare Nu se vor deconta suplimentar, accesoriile, materialele de etansare, stivuire, etc. si orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisa a peretilor de compartimentare din gips-carton.

G. VOPSITORII
G.01. OBIECTUL SPECIFICATIEI
Acest capitol cuprinde speciflcatii pentru executarea lucrarilor de vopsitorii la pereti, inclusiv etapele de aplicare a gletului si grundului de amorsare premergatoare aplicarii vopselurilor lavabile pe suprafata elementelor din gips-carton.

G.02. CONCEPT DE BAZA


Aplicarea gletului, grundului de amorsa si a vopselei de interior se va realiza numai pentru elementele din gips-carton din incaperi in care nu exista umezeala excesiva, cum ar fi bai si vestiare pentru acestea din urma excutandu-se placarea cu faianta conform proiect de arhitectura.

G.03. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


Vor fi utilizate orientativ urmatoarele normative si standarde de calitate, in acelasi timp fiind urmarite indicatiile producatorului materialului folosit: [1.] STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii. [2.] STAS 2706-86- Creta macinata. [3.] STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare. [4.] SR 2993:1993 - Lacuri si vopsele. Reguli pentru verificarea calitatii, ambalare, marcare, depozitare si transport. [5.] STAS 5192-79- Grunduri pentru astupat porii. [6.] STAS 8311-87 - Lacuri si vopsele. Culori si nuante. [7.] C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

G.04. MOSTRE SI TESTARI


Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului, specificatiile producatorului pentru materialele utilizate la vopsitorii, precum si certificatele de calitate prin care sa se ateste conformitatea cu conditiile specificate. Se vor furniza, de catre producator, instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

G.05. PANOU- MARTOR


Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete de proba utilizand materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la santier si dupa aprobarea lui de catre Consultant, acesta va constitui panoul martor, element de comparatie pentru intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor.

G.06. MATERIALE SI PRODUSE


Tip de material

Descriere material Caracteristici Glet Gletul este un mortar uscat preamestecat in fabrica, pe baza de ipsos, imbunatatit cu aditivi speciali. Aplicare manuala. Mortar uscat preamestecat in fabrica, cu calitate controlata; Suprafete perfect netede; Punere in opera rapida si usoara; Suport pentru orice tip de strat de acoperire. Grund de amorsare Grund pigmentat, de culoare alb, pe baz de polimeri acrilici, aditivi i fileri, pentru finisarea tencuielilor interioare, lefuibil, ce asigur i o acoperire superficial a suportului. Elemente caracteristice principale: - aderen foarte bun la suport; - putere mare de umplere a porilor; - asigur o lefuire uniforma; - mrete aderena vopselei la suport; - reduce capacitatea de absorbie a suportului;determin reducerea consumului de vopsea; - timp de uscare redus; - pstreaz permeabilitatea suportului la aer; - permeabilitate la vapori si impermeabilitate la ap; - rezisten la fungi si mucegaiuri; - caracter nepoluant. Vopsea lavabila de interior Vopsea lavabil pe baz de copolimeri acrilici in dispersie apoas, pigmenti, extenderi si aditivi. Prezint aplicabilitate buna, putere de

acoperire ridicat si aderent bun la suportul pregtit corespunztor. Realizeaz pelicule lavabile si permeabile la vapori. Continut de nevolatile masic : 65 } 2% volumic: 43 } 2% Densitate, g/cm3 1,64 } 0,05 Valoare limita COV, g/l: 70 (2007) / 30 (2010) Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 52

G.07. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE


Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producatorului. Produsele se vor depozita in ambalajele originale, grupate pe categorii, intr-un spatiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de temperatura (+7 si +20C), cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje, galetile si se vor transporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru.

G.08. EXECUTAREA LUCRARILOR


OPERATIUNI PREGATITOARE Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executarii vopsitoriilor: Montajul instalatiilor electrice, de apa, canalizare, gaze si incalzire. Executarea pardoselilor reci (gresie ceramica, pardoseala epoxidica) exclusiv lustruirea lor. Aplicarea ultimului strat de vopsitorie se va face numai dupa terminarea lucrarilor de zugraveli. Protejarea prin acoperire cu hartie sau folie de polietilena a pardoselilor si obiectelor sanitare. Infundarea cu hartie si apoi cu ipsos a gurilor de scurgere, a sifoanelor de pardoseala, etc. Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea completa a celui precedent si dupa slefuirea acestuia. Vopseaua se va aplica in straturi uniforme, iar ultimul strat se va intinde de preferinta de sus in jos, netezindu-se si urmarind sa se obtina un aspect lucios si placut al peliculei. PUNERE IN OPERA Se va folosi glet pe baza de ipsos pentru nivelarea micilor neregularitati si a rosturilor de etansare conform indicatiilor producatorului. Apoi se va aplica un strat de grund amorsa dupa ce a fost depozitat 24 ore la temperatura de aplicare. Se vor urmarii indicatiile producatorului atat pentru punerea in opera a materialului cat si pentru respectarea timpului de uscare. Urmatoarea etapa este vopsirea cu vopseluri lavabile in cel putin 2 straturi pentru uniformizare timpul de uscare intre straturi fiind 6 ore si timpul total de uscare 24 ore. CONDITII DE RECEPTIE Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.

Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide Consultantul, sunt urmatoarele: nerespectarea prezentelor specificatii; folosirea materialelor necorespunzatoare; portiuni transparente, pete, desprinderi, cute, scurgeri, discontinuitati ale peliculei, aglomerari de pigmenti, neregularitati datorate unor slefuiri necorespunzatoare, urmele de fire de par din pensula, nu vor fi admise; nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata in normativui C 3-76 (4) 2133. REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII - se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii; - verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone; - materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor; - suprafetele vopsite vor trebui sa se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted si care sa acopere perfect straturile inferioare. Consultantul poate decide refacerea locala sau pe suprafete mai mari a lucrarilor de vopsitorie, de la caz la caz, functie de natura si amploarea defectelor constatate.

H. PLACAJE CU PLACI DE FAIANTA


La interior se vor executa, in spatiile precizate in proiect, placaje de faianta cu cota superioara pecizata pentru fiecare incapere.

H.01. OBIECTUL SPECIFICATIEI


Acest capitol cuprinde specificatii pentru placaje la pereti interiori, executate cu placi de faianta .

H.02. CONCEPT DE BAZA


Placile de faianta vor fi aplicate in special la peretii incaperilor unde se desfasoara procese umede, unde se cere mentinerea unei stari de igiena deosebita, asa cum se indica in proiect sau acolo unde va fi indicat de catre Consultant.

H.03. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii. Standarde: [1]STAS 146-80- Var pentru constructii. SREN 159 .1996 - Placi de faianta. [2] STAS 388-95 - Ciment gri. [3]STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii. [4]STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare. [5]STAS 1500-78 - Ciment Pa35, ciment M30. [6]STAS 1667-76 - Nisip silicos din rau sau de cariera, bine spalat, grauntos [7]STAS 5939-80- Placi de gresie ceramica. [8]STAS 7055-87 - Ciment alb. . [9]STAS 7058-91 - Aracet DP25 sau D50. . [10]SREN 159 : 1996 - Placi ceramice. [11]STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere. [12]SR EN 159 . 1996 - Placi de majolica. Normative Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta, majolica si placi ceramice smaltuite. Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din placi de faianta, majolica si

placi ceramice smaltuite, aplicate la pereti prin lipire cu paste subtiri.

H.04. MOSTRE SI TESTARI


Inainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Consultantului spre probare, 3 mostre din fiecare tip si culoare de placi propuse prin proiect spre a fi folosite. Inainte de livrarea fiecarui lot de placi de faianta, Antreprenorul va prezenta consultantului certificate in trei exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor, calitatea si conformitatea cu prezentele specificatii. Pentru incaperile unde, prin proiect, sunt prevazute obiecte sanitare, furnizorul placilor de faianta va prezenta spre aprobare Consultantului, seturi de obiecte sanitare asortate la culoare cu placile de faianta .

H.05. EXTRA MATERIAL


Antreprenorul va asigura pe santier un surplus de 2% din cantitatile de placi de faianta sau gresie de fiecare tip, marime si culoare utilizate la lucrari.

H.06. MATERIALE SI PRODUSE


Placi de faianta, de forma patrata sau dreptunghiulara la dimensiunile, culorile si calitatile prevazute in proiect si conform SR EN 159 - 1996. Placi speciale cu muchia glazurata pentru muchiile peretilor cat si pentru cele ale stalpilor. Cu acordul Consultantului, pe santier pot fi livrate si placi de alte dimensiuni si formate in conditiile indicate in standardele materialelor. Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico- chimice: Coeficientui de absorbtie a apei: max. 18% pentru placile de faianta; La incercarea de rezistenta la fisurare fina, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de fisurare; La incercarea la rezistenta chimica, finisajul (glazura) va ramane nedeteriorat; Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa cu aria mai mare de max. 1,5 mmp la max. 2% din esantion, fisuri in glazura, ingrosari ale glazurii sau zone insuficient glazurate, aspect de "inghetat" sau cristalin si zone aspre.

H.07. ABATERI ADMISE


la grosime nominala de 5,5 mm - +/-10% iar pentru grosimea de 5 mm - 0..+10% la lungimi si latimi nominale: +/-0,6% sageata: max. 0,5% din lungimea laturii mari

H.08. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Placile de faianta vor fi depozitate in locuri ferite de umiditate, acoperite, in ambalajele originale ale furnizorului, pe o platforma cu suprafata plana sau pe rafturi. Nu se va aduce la punctul de lucru din santier decat cantitatea strict necesara pentru executarea placajului si numai la momentul necesar, astfel incat cutiile cu faianta sa nu fie depozitate in locuri neadecvate. Placile se vor manipula cu grija pentru a nu fi lovite si a nu se deteriora si se vor feri de contactul cu materiale care le pot pata. Placile de faianta se vor transporta ambalate in cutii, cu mijloace de transport acoperite, curate si uscate. In mijloacele de transport cutiile se vor aseza in stive, luandu-se masuri pentru impiedicarea deplasarii stivelor in timpul transportului, spre a se evita deteriorarea ambalajului si imprastierea placilor.

H.09. MATERIALE PENTRU POZAREA PLACAJELOR LA PERETI

Tip de material Descriere material Caracteristici Adeziv Este un adeziv profesional flexibil Este de tip pulbere cu o structura bazata pe un amestec de ciment, nisip si aditivi specifici, destinat aplicarii placilor neabsorbante pentru amenajari interioare si exterioare. Grund de amorsare pentru suprafete absorbante Este o dispersie de rasini sintetice care, dupa aplicarea pe suprafetele poroase, patrunde in sistemul capilar si conduce la reducerea capacitatii de absorbtie. Aplicat pe o suprafata de ipsos, previne reactia chimica intre compusii gipsului si cei ai cimentului din adezivul pentru placi ceramice pentru prevenirea dezlipirii placajului. Chit de rosturi Este un chit de rosturi flexibil si hidrofug, folosit pentru toate tipurile de placi ceramice, marmura si piatra naturala, montate la interior sau la exterior.

H.10. EXECUTIA PLACAJULUI PE SUPORT


Daca nu se specifica altfel, montajul placajului se va face cu placi de faianta cu adeziv conform specificatiilor.

H.11. OPERATIUNI PREGATITOARE


Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta, se vor fi executat celelalte lucrari de finisaj dupa cum urmeaza: Invelitoarea cladirii, cu executarea scurgerilor in solutia definitiva, astfel incat suprafetele pe care se executa placarea sa fie ferite de actiunea precipitatiilor atmosferice; Montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si captuselilor la usi, in afara pervazurilor care se vor monta dupa executarea placajelor. Vopsirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaza, in incaperile unde se vor executa placaje. Montarea conductelor sanitare, electrice, de incalzire, ingropate sub placaj si

probarea acestora sub presiune. Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, eventualele gauri ulterioare urmand a fi date numai cu burghiul. Executarea pardoselilor reci (placi de gresie). Nu se va incepe lucrul pana ce lucrarile deja executate (pardoseala) nu vor fi protejate satisfacator. Inainte de inceperea lucrarilor de placare se va face o inspectare a suprafetelor ce urmeaza a fi placate. Nu se va incepe lucrul pana ce nu vor fi indreptate eventualele neregularitati constatate (abateri pe verticala si orizontala cat si eventuale vicii sau degradari aparente). Aplicarea placilor de faianta sau gresie se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in prealabil si care se inscriu in abateri de la planeitate cuprinse intre 3 mm/m pe verticala si 2 mm/m pe orizontala. Eventualele neregularitati locale nu vor depasi 10 mm (umflaturi sau adancituri). Inainte de inceperea lucrarilor de placare se vor executa urmatoarele operatiuni: Indepartarea eventualelor resturi de praf, pete de grasime, etc. Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub +5C. Se va evita pe cat posibil taierea placilor, astfel incat printr-o asezare corecta a acestora, placile care vor trebui sa fie taiate sa nu fie mai mici de jumatate de placa. Marginile placilor taiate se vor poliza cu piatra abraziva. Nu se vor aplica placi nefinisate corespunzator, cu margini crapate sau zimtate. Rosturile intre placi vor fi realizate in continuare, atat pe verticala cat si pe orizontala si vor avea aceeasi dimensiune - cca 2 mm - pe ambele directii.

H.12. ABATERI ADMISE


Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.

H.13. TRASAREA SUPRAFETELOR PENTRU PLACARE


Trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atat fata de orizontala cat si fata de verticala. Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul reperelor alcatuite din bucati de faianta sau gresie fixate provizoriu pe suprafata respectiva a peretelui, in imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza. Firul cu plumb, lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetei placajului care urmeaza sa se execute.

H.14. EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACARE


Dupa terminarea operatiilor de pregatire a zonei de montare si trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului in urmatoarea succesiune de operatii: Asezarea placilor va incepe de la nivelul pardoselii, avand grija sa corespunda rosturile pardoselii cu cele ale placajului, daca nu se specifica altfel si corelandu-se placajul (reglat perfect la orizontala) cu pardoseala al carei nivel poate fi inclinat; La muchiile peretilor sau stalpilor se monteaza placi speciale cu muchia glazurata; Montarea placilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul placii a pastei adezive si aplicarea placilor prin apasare pe stratul suport; Dupa asezarea fiecarui rand de placi se va curata adezivul in surplus; Se controleaza de fiecare data cu dreptarul; Dupa cca 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin frecare. Dupa aceasta operatiune, rosturile se vor umple cu pasta de rostuire,

daca nu se specifica altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe intreaga suprafata din incaperea respectiva.

H.15. PROTEJAREA LUCRARILOR


Spatiile in care s-au executat placajele de faianta sau gresie, vor fi inchise si se vor pastra astfel pana la uscarea perfecta a lucrarii. Placajele vor fi protejate de deteriorari pana la receptia lucrarii. In timpul sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de panza de sac in fasii sau foi care timp de 2 zile vor fi in permanenta umezite.

H.16. VERIFICAREA LA RECEPTIA LUCRARILOR


Suprafata placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel mult o unda cu sageata de maximum 2 mm. Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata; nu se admit pete de murdarie, locuri vizibile cu smalt defect, etc. Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii in continuare sau alternate, de latime uniforma si bine umplute cu chit de rost. Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total, urmatoarele: 1. Nerespectarea prezentelor specificatii. 2. Pozitionarea defectuasa a placilor cu abatere fata de verticala si orizontala. 3. Nerespectarea continuitatii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua directii. 4. Aplicarea la muchiile peretilor sau stalpilor a unor placi normale si nu a placilor speciale cu muchia glazurata, asa cum este specificat. Se vor inlocui aceste placi cu unele potrivite. 5. Nivelul finisajului nu este conform cu cele specificate in proiect. 6. Deteriorari ale placajului rezultate din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor pana la receptie: fisurari ale placilor, desprinderi ale placilor de stratul suport, pete, etc. mploarea remedierilor sau inlocuirilor va fi hotarata de Consultatnt. Aceste operatiuni nu vor antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de Antreprenor.

H.17. MASURARI SI DECONTARE


Lucrarile de la acest capitol se masoara la metru patrat de placaj executat. Decontarea lucrarilor se va face la metru patrat de placaj executat, conform planurilor din proiect, pe baza pretului unitar al articolului din cantitativul de lucrari.

I. SAPE PENTRU PARDOSELI


In proiect sunt prevazute sape ca suport pentru pardoseli de 5cm grosime din mortar de ciment M100-T driscuit fin in toate spatiile. In spatiie precizate in proiect (grupuri sanitare si vestiar) se vor executa din sapa pante de 0,1% spre sifoanele de pardoseala.

I.01. OBIECTUL SPECIFICATIEI


Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al pardoselilor. Acest capitol va completa capitolele cuprinzand specificatii pentru executarea urmatoarelor tipuri de pardoseli: pardoseli din parchet;

I.02. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescripiile standardelor si normativelor enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii. Standarde STAS 388-80 - Ciment

STAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali SR EN 13813:2003 - Materiale pentru sape si pardoseli. Materiale pentru sape. Caracteristici si cerinte. SR EN 13055-1:2003 Agregate usoare. Partea 1: agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment Normative C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificarile si completarile acestuia.

I.03. MOSTRE SI TESTARI


Testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe conform prevederilor din STAS 263480 si anume: rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 mc mortar: consistenta si densitatea mortarului proaspat: un test la fiecare schimb. Conditii de acceptare la receptie a mortarului: rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm2; consistenta mortar proaspat: 12 cm;densitate mortar proaspat: min. 1950 kg/m3; Metoda de testare si rezultatul incercarilor laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului. Se vor face testari, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari. Se va pune la dispozitia Consultantului certificatul producatorului prin care se atesta ca cimentul livrat la santier este conform cu specificatiile.

I.04. MATERIALE SI PRODUSE


Ciment gri , conform STAS 388-80, fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara constituenti care sa pateze. Agregate naturale (nisip, 0-7 mm) conform STAS 1667-76, avand densitatea in gramada, in stare afanata de minimum 1200 kg/m. Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%. Apa conform STAS 790 - 84. Apa va fi potabila, curata, fara urme de grasime sau alte substante care pot pata, nu va contine acizi. Plastifianti sau alti similari apropiati.

I.05. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Agregate 1. Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte materiale straine. 2. Daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca, ele vor fi din nou trecute prin sita inainte de intrebuintare. 3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete. 4. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de mortar; in acest caz agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare. 5.Agregatele se vor depozita in silozuri, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La

pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrundere materialelor straine. Agregatele de tipuri si marimi diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lasate sa se usuce pentru 12 ore. Cimentul: 1. Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtand etichete pe care s-au inscris greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozite in cladiri inchise, ferit de umezeala. 2. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specificata. 3. Daca Consultantul aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment in siloz. 4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobarea Consultantului. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine, sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate in timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu aproximativ 30 cm decat elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile. Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit sau a facut priza.

I.06. AMESTECURI PENTRU MORTAR


GENERALITATI 1. Se vor masura materialele pe lucrari astfel incat proportiile specificate in amestecul de mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor. 2 Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum. 3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui mc din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerata astfel: Material Greutatea pe metru cub Ciment 1506 kg Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1300 kg DOZAJE, COMPOZITII Mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec de ciment cu nisip in proportie de 1:3,5 (circa 405 kg ciment la mc mortar). PREPARAREA MORTARULUI Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacatoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite adaugarea apei in mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat. Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Volumul de amestec din

fiecare lot nu va depasi capacitatea specificata de producatorul mixerului. Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator. Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietati plastice care sa permita folosirea lui la umplerea rosturilor. Transportul mortarului: se face cu utilaje adecvate. Durata maxima de transport va fi astfel apreciata, incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca: in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var; in maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment - var - fara intarzietor de priza; in maximum 2 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza. OPERATIUNI PREGATITOARE Imediat inainte de turnarea sapei, betonul de rezistenta va fi spalat si toate resturile de materiale vor fi indepartate. Suprafata betonului va fi curatata de praf. Se verifica ca planseul de beton sa aiba abaterile de la planeitate admise maxime astfel: planeitate: +/- 4 mm la 2 m; denivelari intre 2 elemente prefabricate alaturate (placi): +/- 0,5 mm. Sapa de mortar de ciment se executa in timp de minimum 24 ore si maximum 24 zile de la turnarea planseului de beton simplu sau armat. EXECUTAREA SAPEI Sapele vor avea grosimea indicata in planuri. Daca nu se specifica altfel, sapa va avea grosimea de 50 mm, indiferent de stratul pe care se aplica (beton sau hidroizolatie) sau de tipul pardoselii care se aplica ulterior. Se va avea de asemenea o grija deosebita la executarea pantelor conform desenelor, la spatiile umede (bai, bucatarii, spalatorii, etc.). Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sarma, de reziduri, impuritati, praf, moloz, se razuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar cazute din alte procese tehnologice, se matura si se spala cu jetul de apa, fara sa se inunde. Se stropeste suprafata cu lapte de ciment. Se traseaza nivelul. Mortarul se aplica pe pardoseala cu pompe sau alte mijloace si se niveleaza cu dreptarul, apoi se driscuieste suprafata. Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sa asigure o buna aderenta a stratului suport al pardoselii. CURATARE SI PROTECTIE Sapele vor fi acoperite pentru a se impiedica uscarea rapida. Dupa executarea sapei, Antreprenorul o va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le considera adecvate. DEFECTE ADMISIBILE SI REMEDIERI Dupa executare, sapa va fi lasata in stare perfecta, conform planurilor. Va fi obtinuta aprobarea Consultantului. Toate lucrarile defectuoase vor fi refacute la cererea Consultantului. Volumul lucrarilor care urmeaza sa fie inlaturate si metodele de inlaturare si inlocuire vor fi cele indicate de Consultant. Antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiala toate lucrarile de inlaturare si inlocuire a sapelor defectuoase. Nu sunt admise lucrarile daca:

1. Sapa nu indeplineste conditiile prevazute in specificatii; 2. Suprafata sapei este mult prea deteriorata pentru a putea fi acceptata; 3 Nivelele finite nu sunt conform planurilor din proiect; 4. Datorita incarcarilor premature, sapa s-a deformat sau a fost deteriorata. MASURARE SI DECONTARE Sapele nu vor fi platite separat. Sapa se va deconta separat numai in cazul in care, fata de grosimile prevazute in specificatii si detaliile din planse, Beneficiarul va solicita o grosime mai mare a acesteia.

J. PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE ANTIDERAPANTA SAU PENTRU GRESIE TRAFIC INTENS
La interior se vor executa, in spatiile precizate in proiect, pardoseli din placi de gresie antiderapanta model mozaic colorata in nuante calde de maron si gris inchis marimea 50x50 cm sau speciale antiderapante, pentru trafic intens PEI 5, gris inchis 30x60cm.

J.01. OBIECTUL SPECIFICATIEI


Acest capitol cuprinde specificatii pentru pardoseli executate cu placi de gresie antiderapanta si gresie portelanata antiderapanta pentru trafic intens.

J.02. CONCEPT DE BAZA


Placile de gresie antiderapanta tip mozaic vor fi aplicate in grupurile sanitare si vestiar sau acolo unde va fi indicat de catre Consultant. Placile de gresie antiderapanta tip trafic intens vor fi aplicate atat pe holuri si coridoare cat si in casele scarilor sau acolo unde va fi indicat de catre Consultant. Racordul cu peretii se va face cu plinta din gresie portelanata care va avea inaltimea de 10 cm. Specificatiile pentru sapa din mortar de ciment sunt cuprinse la capitolul "Sape pentru pardoseli"

J.03. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


Acolo unde exista contraindicatii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii. Standarde SR EN 176:1996 - Placi din gresie ceramica. SR EN 12004:2001 Adezivi pentru placi ceramice. Definitii si specificatii. SR EN 12004:2001/A1:2003 Adezivi pentru placi ceramice. Definitii si specificatii. SR EN 12004:2001/A1:2003/AC:2003 Adezivi pentru placi ceramice. Definitii si specificatii. STAS 8171-84 - Folie de polietilena. Normative C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

J.04. MOSTRE SI TESTARI


Inainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Consultantului spre probare, 3 mostre din fiecare tip si culoare de placi propuse prin proiect spre a fi folosite. Inainte de livrarea fiecarui lot de placi gresie, Antreprenorul va prezenta consultantului certificate in trei exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor, calitatea si conformitatea cu prezentele specificatii. Pentru incaperile unde prin proiect sunt prevazute obiecte sanitare, furnizorul placilor de gresie va prezenta spre aprobare Consultantului, seturi de obiecte sanitare asortate la culoare cu placile de gresie.

J.05. EXTRA MATERIAL


Antreprenorul va asigura pe santier un surplus de 2% din cantitatile de placi de gresie de fiecare tip, marime si culoare utilizate la lucrari.

J.06. MATERIALE SI PRODUSE


Placi de gresie, de forma patrata sau dreptunghiulara la dimensiunile, culorile si calitatile prevazute in proiect si conform SR EN 159 - 1996. Cu acordul Consultantului, pe santier pot fi livrate si placi de alte dimensiuni si formate in conditiile indicate in standardele materialelor. Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico- chimice: coeficientui de absorbtie a apei: max. 4% pentru placile de gresie. la incercarea de rezistenta la fisurare fina, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de fisurare; la incercarea la rezistenta chimica, finisajul (glazura) va ramane nedeteriorata. Placile nu vor prezenta fisuri in glazura, ingrosari ale glazurii sau zone insuficient glazurate, aspect de "inghetat" sau cristalin si zone aspre.

J.07. ABATERI ADMISE


lungimea si latimea nominala a laturii: +/- 2% maximum din lungimea laturii; grosimea nominala a placilor: maximum +/- 10%; abaterea de la unghi drept a placilor: maximum 0,5% din lungimea laturii; deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari.

J.08. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Placile de gresie vor fi depozitate in locuri ferite de umiditate, acoperite, in ambalajele originale ale furnizorului, pe platforma cu suprafata plana sau pe rafturi. Nu se va aduce la punctul de lucru din santier decat cantitatea strict necesara pentru executarea placajului si numai la momentul necesar, astfel incat cutiile cu gresie sa nu fie depozitate in locuri neadecvate. Placile se vor manipula cu grija pentru a nu fi lovite si a nu se deteriora si se vor feri de contactul cu materiale care le pot pata. Placile de faianta se vor transporta ambalate in cutii, cu mijloace de transport acoperite, curate si uscate. In mijloacele de transport cutiile se vor aseza in stive, luandu-se masuri pentru impiedicarea deplasarii stivelor in timpul transportului, spre a se evita deteriorarea ambalajului si imprastierea placilor.

J.09. MATERIALE PENTRU POZAREA PLACAJELOR LA PARDOSELI


Tip de material Descriere material Caracteristici Adeziv Este un adeziv profesional flexibil Este de tip pulbere cu o structura bazata pe un amestec de ciment, nisip si aditivi specifici, destinat aplicarii placilor neabsorbante pentru amenajari interioare si exterioare. Chit de

rosturi Este un chit de rosturi flexibil si hidrofug, folosit pentru toate tipurile de placi ceramice, marmura si piatra naturala, montate la interior sau la exterior. -

J.10. EXECUTIA PLACAJULUI PE SUPORT


Daca nu se specifica altfel, montajul placajului se va face cu placi de gresie antiderapanta sau gresie antiderapanta pentru trafic intens cu adeziv conform specificatiilor.

J.11. OPERATIUNI PREGATITOARE


Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de gresie, se vor fi executat urmatoarele operatiuni dupa cum urmeaza: Se va acorda o atentie cu totul deosebita executarii sapei in spatiile umede ( grupuri sanitare, dus, vestiare) care urmeaza sa primeasca pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depasi grosimea specificata in detalii, realizand totodata pantele cerute si o suprafata perfect nivelata; Imediat inainte de asezarea stratului suport, sapele vor fi spalate complet; Inainte de fixarea placilor, suprafata pe care acestea urmeaza sa fie fixate va fi uscata; Se va executa montarea tocurilor tamplariei interioare; Se va executa montarea instalatiilor electrice - circuitele pentru prize; Se va executa montarea elementelor de fixare (dibluri) pentru grupuri sanitare; Se va face trasarea nivelului finit al pardoselii cu ajutorul furtunului de nivel, dreptar, nivela si sfoara; Se va face o aranjare pe uscat a placilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoara a rosturilor; Se va urmari din trasaj ca un numar cat mai mic de placi sa rezulte taiate. Nu se va incepe lucrul pana ce lucrarile deja executate nu vor fi protejate satisfacator. Inainte de inceperea lucrarilor de placare se va face o inspectare a suprafetelor ce urmeaza a fi placate Nu se va incepe lucrul pana ce nu vor fi indreptate eventualele neregularitati constatate. Aplicarea placilor de gresie se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in prealabil si care se inscriu in abateri de la planeitate cuprinse intre 2 mm/m pe orizontala. Eventualele neregularitati locale nu vor depasi 10 mm (umflaturi sau adancituri). Montajul placilor de gresie antiderapanta se va face respectand urmatoarele: Temperatura aerului este minim +5C; Se va evita pe cat posibil taierea placilor, astfel incat printr-o asezare corecta a acestora, placile care vor trebui sa fie taiate sa nu fie mai mici de jumatate de placa; Marginile placilor taiate se vor poliza cu piatra; Nu se vor aplica placi nefinisate corespunzator, cu margini crapate sau zimtate; Rosturile intre placi vor fi realizate in continuare, atat pe verticala cat si pe orizontala si vor avea aceeasi dimensiune - cca 2 mm - pe ambele directii.

J.12. ABATERI ADMISE


Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.

J.13. TRASAREA SUPRAFETELOR PENTRU PLACARE


Trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atat fata de orizontala cat si fata de verticala. Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul reperelor alcatuite din bucati de gresie fixate provizoriu pe suprafata respectiva a placii, in imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza.

J.14. EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACARE


Dupa terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului in urmatoarea succesiune de operatii: Montarea placilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul placii a pastei adezive si aplicarea placilor prin apasare pe stratul suport Dupa asezarea fiecarui rand de placi se va curata adezivul in surplus; Se controleaza de fiecare data cu dreptarul; Placile se vor aranja cu rosturi de 2 - 3 mm; Rosturile vor fi continue in ambele directii si daca nu se cere altfel vor fi in prelungirea rosturilor de la placajul de faianta de pe pereti; Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, asa cum se specifica in detalii, se va prevedea un rost de control de 6 - 9 mm; Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distantieri; Pozitia placilor va fi reglata in termen de 10 minute de la asezarea lor; Timp de cel putin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, dupa care este permis un trafic usor si treptat, iar dupa 14 zile, va fi permis si traficul greu; Rosturile nu se vor umple pana ce nu s-a facut priza suficienta intre placi si stratul suport si in nici un caz mai devreme de 24 ore de la terminarea lucrarii de pozare a placilor; Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin frecare. Dupa aceasta operatie, rosturile se vor umple cu pasta de rostuire, daca nu se specifica altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe intreaga suprafata din incaperea respectiva; Toate suprafetele adiacente placilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrarilor, curate si perfecte.

J.15. PROTEJAREA LUCRARILOR


Spatiile in care s-au executat placajele de gresie, vor fi inchise si se vor pastra astfel pana la uscarea perfecta a lucrarii. Placajele vor fi protejate de deteriorari pana la receptia lucrarii.

J.16. VERIFICAREA LA RECEPTIA LUCRARILOR


Suprafata placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel mult o unda cu sageata de maximum 2 mm. Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata; nu se admit diferentieri de tonuri intre panourile montate si nici in cadrul aceluiasi panou; nu se admit pete de murdarie, locuri vizibile cu smalt defect, etc. Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii in continuare sau alternate, de latime uniforma si bine umplute cu chit de rost. Proba obligatorie la camerele umede avand prevazut sifon de pardoseala va fi inundarea pardoselii si verificarea scurgerii corecte si complete a apei la sifon. Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total, urmatoarele: 1. Nerespectarea prezentelor specificatii;

2. Pozitionarea defectuosa a placilor cu abatere fata de verticala si orizontala; 3. Nerespectarea continuitatii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua directii; 4. Nivelul finisajului nu este conform cu cele specificate in proiect; 5. Deteriorari ale placajului rezultate din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor pana la recepfie: fisurari ale placilor, desprinderi ale placilor de stratul suport, pete, etc. 6.Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului; 7.Nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate in proiect.

J.17. TOLERANTE
Tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de +/- 3,25mm, la fiecare 2,5 m. Toate lucrarile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite, asa cum va hotari Consultantul. Amploarea remedierilor sau inlocuirilor va fi hotarata de Consultatnt. Aceste operatiuni nu vor antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de Antreprenor.

J.18. MASURARI SI DECONTARE


Lucrarile de la acest capitol se masoara la metru patrat de placaj executat. In articolul din cantitativul de lucrari sunt cuprinse pardoseala din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport si materialele pentru rosturi.

K. PARDOSELI DIN PARCHET


Pentru zonele specificate in proiectul de arhitectura se vor monta lamele de parchet laminat de culoare gris inchis spre maron prin clipsare pe strat suport din folie PEE si sapa autonivelanta de 1cm grosime.

K.01. OBIECTUL SPECIFICATIEI


Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor din parchet din lemn laminat. Specificatii pentru sapa din mortar de ciment sunt cuprinse la capitolul " Sape pentru pardoseli".

K.02. CONCEPT DE BAZA


Pardoselile din parchet care vor fi folosite la lucrare vor fi alcatuite astfel: -parchet montat prin clipsare pe strat suport din folie PEE si sapa autonivelanta Standarde si normative de referinta: Standarde STAS 44-84 - Produse petroliere. White-spirit rafinat. STAS 62-86 - Toluen. STAS 228/1-87 - Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generale de calitate. STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare. STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. STAS 2111-90 - Cuie din sarma de otel. STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase. SR EN 13813:2003 -Materiale pentru sape si pardoseli. Materiale pentru sape. Caracteristici si cerinte SR EN 14342:2005 Pardoseli si parchet din lemn. Caracteristici, evaluarea conformitatii si marcare STAS8625-90 - Aditiv plastifiat mixt pentru betoane.

STAS SS8819-88- Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos in betoane si mortare. Normative C 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

K.03. GRAD DE DETALIERE A PROIECTULUI


Antreprenorul va prezenta detalii de executie pentru asezarea (desenul) lamelelor de parchet si alcatuirea structurii straturilor, functie de materialele utilizate.

K.04. MOSTRE SI TESTARI


Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, Antreprenorul va pune la dispozitie Consultantului, spre aprobare, mostre de lamele de parchet de dimensiunile, esenta de lemn si calitatea indicate in proiect. Se va executa o zona de pardoseala -mostra cu dimensiunile de 1000x1000 mm pe care se va monta parchetul conform cu indicatiile din proiect si se va supune aprobarii Consultantului, zona de pardoseala - mostra ramanand pe santier pana la terminarea si receptionarea lucrarilor.

K.05. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Transportul parchetului laminat se va face numai cu mijloace de transport acoperite si curate. Pachetul se va depozita in stive,in incaperi inchise (pentru a asigura o temperatura constanta), ferite de umezeala si de razele soareiui.

K.06. MATERIALE SI PRODUSE


Tip de material Descriere material Caracteristici placi parchet laminat Este un tip de parchet din esenta lemnoasa acoperit cu un strat superficial din film de melamina realizat prin laminare Are grosime 7 mm dimensiuni 1380x193mm suport de baza din PEE material cu proprietati hidroizolante, termoizolante, fonoizolante, care are incluziv rol de nivelare a stratului suport. sapa autonivelanta din mortar de ciment cu rin - rezistenta mortarului la 14 zile cca. 80 daN/cm2 -durata de intarire a mortarului - 3.. .4 ore -rezistenta fata de apa - buna

K.07. TOLERANTE
toleranta lungime L<+/-0,5 mm toleranta latime l 0,10 mm

toleranta grosime g0,5 mm denivelari mm d<0,20 abateri dimensionale a0,3 mm/m rezistenta la uzura IP2000 AC3 rezistenta la impact IC 1 clasa rezistenta la foc C1 emisie formaldehida E1(<0,124mg/mc grosime 7 mm

K.08. EXECUTIA PARDOSELILOR


Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executiei pardoseliior 1. Tencuielile interioare, inclusiv reparatiile la pereti si tavane, ca si pragurile intre incaperi; 2. Zugravelile si vopsitoria; 3. Montarea tamplariei, ferestrele, si tocurile usilor; 4. Instalatiile electrice si de incalzire (inclusiv probele de presiune); 5. Turnarea sapei autonivelante.

K.09. STRATUL SUPORT


Executarea sapei suport autonivelante Suportul trebuie s fie stabil i lipsit de praf, murdrie, uleiuri, materiale alterate, etc. Se amorseaza suprafaa cu amorsa acrilic sau cu rina pentru construcii diluat cu ap 1 : 1. timp uscare circa dou ore . Consumul de amors: 200-300 g/m.p. Se amestec un sac de material (25 kg) cu 6,50 kg ap, amestecand continuu, pan la formarea unei mase omogene fluide, fr cocoloae. Pentru amestec poat fi utilizat un malaxor cu turaie redus (300 rotaii pe minut). Masa de mortar se intinde intr-un strat gros de 10 mm, cu ajutorul spaclului mare de cauciuc. Consumul: circa 1,65 kg/m.p./mm grosime strat. Pentru grosimi de la 10 la 30 mm adugm nisip cu granulaia 0-4 mm, in proporie de 30-50% la greutate. Pentru eliberarea eventualului aer din stratul autonivelant aplicat, se va trece peste suprafaa sa cu un rulou cu ace. Pe timpul aplicrii, temperatura trebuie s fie intre +50C i +350C. Se recomand ca in timpul lunilor de var s fie evitat expunerea stratului de sapa, dup aplicarea acestuia, la radiaia solar direct, pentru a fi protejat de deshidratare din cauza temperaturilor ridicate. Masa de material care a inceput s fac priz nu mai poate fi reutilizat.

K.10. MONTAREA PARCHETULUI LAMINAT


Inainte de montarea parchetului, suprafata suportului va fi curatata de praf iar piesele de parchet se vor sorta dupa fibra si culoare pentru 1-2 randuri complete. Se va monta parchetul laminat dupa ce in prealabil a fost montat suportul de baza din PEE, peste acesta din urma prin prin clipsare. Circulatia peste parchet este permisa dupa 24 ore de la montare.

K.11. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI


Pe parcursul executiei lucrarilor se vor verifica: - respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului (modelului) pentru montarea parchetului; - calitatea stratului suport care trebuie sa indeplineasca toate conditiile de calitate;

K.12. ABATERI -LIMITA ADMISIBILA


Stratul suport de sapa autonivelanta trebuie sa respecte urmatoarele conditii: Verificarea aspectului general al sapei care nu trebuie sa prezinte: denivelari, ondulatii, fisuri, crapaturi, asperitati sau zgarieturi care depasesc 3 mm urme de reparatii locale, portiuni neacoperite cu mortar, pete, etc. La terminarea executarii sapei suport se vor incheia procese-verbale ca pentru lucrari ascunse in care sa se mentioneze gradul de calitate si de rezistenta fata de conditiile de exploatare.

K.13. RECEPTIE
Receptia sapelor suport se va face pe baza verificarii urmatoarelor : - rezistenta mortarului, determinata pe cub va fi mai mare de 75% din marca prescrisa; rezistenta determinata va fi inscrisa in procesul verbal de lucrari ascunse care va fi prezentat Consultantului care va hotari definitiv asupra acceptarii ei: - grosimea indicata in proiect (determinata prin sondaj in punctele indicate de Consultant); - planeitatea suprafetelor; - gradul de netezire al suprafetelor.

K.14. VERIFICAREA CALITATII EXECUTIEI


Calitatea executiei pardoselilor se va constata dupa verificarea urmatoarelor conditii de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca suprafetele imbracamintilor din parchet din lemn laminat si anume: ***aspectul, starea genenala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale; ***planeitatea si orizontalitatea; ***montarea la acelasi nivel a pieselor de pachet, alaturate; ***marimea rosturilor; ***aderenta la stratul suport. Pentru toate materialele si produsele se va prezenta certificat de calitate. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare in urma verificarilor, Consultantul va dispune executarea de remedieri locale sau refacerea lucrarilor dupa caz.

K.15. MASURARE SI DECONTARE


Pardoselile de parchet se vor deconta la metrul patrat de pardoseala. In costul pe metru patrat, corespunzator articolului de pardoseala din cantitativul de lucrari, se include si costul pentru executarea suprafetei suport, in alcatuirea indicata in proiect.

L. TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA


L.01. TIPURI DE OBIECTE TAMPLARIE
- a se vedea Tabloul de Tamplarie Exterioara si Tabloul de Tamplarie Interioara- Tamplaria exterioara se va executa din profile de PVC cu rupere de punte termica vopsit alb. Tamplaria interioara se va realiza astfel: 1. din PVC cu/fara geam termopan in zona halei metalice si pentru laboratoarele din cladirea noua (obiect 2 investitie) cat si in alte incaperi conform proiectului de arhitectura; 2. din PVC cu geam, usa rezistenta per total la foc 45 min pentru laboratorul de la parter unde este amplasata centrala de semnalizare incendiu; 3. din profile de tabla indoita la rece si inima de vata minerala rigida pentru usile rezistente la foc 90 min care asigura trecerea dintr-un compartiment de foc in altul; 4. din pvc cu folie imitatie lemn si zone cu geam sablat cu model pentru birouri. 5. din material rezistent in mediul umed pentru grupuri sanitare; (posibil sticla vopsita

opac); Tamplaria exterioara se va executa din profile penta camerale, cu etansari cu garnituri EPDM pe toc si cercevea si geam termopan. Geamul termopan va fi in doua straturi cu coeficient termic K = 1,9 2,3 K/mpK si argon intre foile de geam (4-16-4), protectie low-e pentru foaia de geam exterioara. - a se vedea Tabloul de Tamplarie Exterioara -

L.02. OBIECTUL SPECIFICATIEI


Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la tamplaria interioara si exterioara a cladirii.

L.03. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Standarde: SR EN 14351-1:2006 Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta. Partea 1: ferestre si usi exterioare pentru pietoni, fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum. STAS 1547-86 Balamale ingropate cu aripi plane. STAS 1548-91 Inchizatoare cu bare (cremoane). STAS 1587-88 Balamale semiingropate pentru usi. STAS 1588-79 Opritor cu arc pentru ferestre STAS 1713/1-87 Broaste ingropate pentru usi. Conditii tehnice de calitate. STAS 1713/2-86 Broaste ingropate pentru usi. Dimensiuni STAS 2419-88 Manere, butoane, sitduri si rozete. STAS 2676-87 Zavoare ingropate pentru usi. STAS 2846-80 Broasca aplicata pentru usi. STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru usi. STAS 7380-90 Inchizatoare pentru limba, ingropate STAS 8086-86 Accesorii pentru mobilier si tamplarie. Clasificare si terminologie. STAS 9849-88 Balama batant-basculanta. STAS 10565-88 Broaste aplicate cu cilindru de sigurata. STAS 11216-86 Balamale cu aripi indoite, aplicate. STAS 11217-86 Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor. STAS 11318-87 Inchizatoare cu bara si bolturi de zavorare. SR EN 12209:2004 Feronerie pentru cladiri. Broaste ingropate si aplicate. Broaste ingropate si aplicate si placi opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de incercare SR EN 12209:2004/AC;2006 Feronerie pentru cladiri. Broaste ingropate si aplicate. Broaste ingropate si aplicate si placi opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de incercare

L.04. GRADUL DE DETALIERE A PROIECTULUI


Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detalii de executie pentru elementele de tamplarie dup cum urmeaza: - noduri de imbinare a profilelor; - modul de fixare a elementelor de tamplarie; - vederi ale fiecrui tip de tamplarie cu cotele de pozitionare a praznurilor de prindere si a feroneriei;

- detalii de fixare a tocului; - modul de fixare a geamurilor.

L.05. MOSTRE SI TESTARI


Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului mostre pentru fiecare tip de tamplarie folosita sub forma de usi, ferestre complete sau fragmente, vitrine cuprinzand toate materialele folosite (profile metalice, materiale de etansare, praznuri de prindere, feronerie, protectie anticoroziva, vopsitorie si geam). Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului cataloagele de produse ale firmelor producatoare, cu caracteristicile tamplariei si certificate de calitate pentru fiecare lot livrat prin care s se confirme ca produsele se inscriu in normele specificate. Mostrele o data aprobate, toate elementele de tamplarie livrate de firma producatoare vor corespunde tehnic si calitativ acestor mostre.

L.06. MATERIALE SI PRODUSE


Feroneria si accesoriile vor corespunde specificatiilor din tabloul de tamplarie.

L.07. OPERATIUNI PREGATITOARE MONTAJULUI TAMPLARIEI


Se va face o verificare a calittii lucrrilor executate anterior in legatur direct si care pot influenta operatiunile de montaj ale tamplriei si anume: dimensiunile golului; verticalitatea si orizontalitatea limitelor golului; pozitionarea ghermelor sau diblurilor; Trasarea si verificarea axelor de montaj, functie de elementele de fixare si in conformitate cu desenele de executie. Realizarea golurilor pentru ghermele sau praznuri. La inceperea montajului tamplriei se vor fi executat urmtoarele lucrri: realizarea structurii de rezistent; realizarea peretilor despartitori; pregtirea golurilor pentru montarea ghermelelor sau praznurilor.

L.08. MONTAJUL TAMPLARIEI SI ACCESORIILOR


Tamplaria se va livra la santier cu feronenia si accesoriile de prindere gata montate. In cazul in care montajul se va executa pe santier, acesta se va face in conformitate cu instructiunile producatorului, care trebuie sa insoteasca produsul respectiv. Pentru tamplaria interioara se vor folosi elemente de fixare conform indicatiilor producatorului pentru fiecare material in parte.

L.09. ABATERI ADMISIBILE


Abaterile limit admisibile ale dimensiunilor liniare si unghiulare totale ale ferestrelor metalice vor fi conform SR 22768-1:1995 si SR 22768-2:1995. Abaterile limit a dimensiunilor din sectiunea transversal a profilelor ce intr in componenta ferestrelor si care au fost executate la presa de indoit vor fi de +/- 1 mm. Abaterile de la planeitate si rectilinitate nu vor trebui s depaseasca 2 mm/m. Jocul in sens longitudinal dintre cercevelele mobile si localul lor va fi cuprins intre 4...6 mm, daca nu se prevede altfel in proiect, iar in sens transversal max. 5 mm.

L.10. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora. Piesele de feronenie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la

montajul pe tamplarie. Tamplaria va fi adusa in santier cu feroneria gata montata (balamale, cremoane, foarfeci, zavoare, s.a.) Usile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria,inclusiv broasca yale. Feroneria si accesoriile se vor depozita in spatii inchise, ferite de umezeala si agenti corozivi. Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

L.11. PROTEJAREA FERONERIEI


Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli prin invelirea lor in panza impermeabila sau folie de polietilena. Transportul si manipularea elementelor de tamplarie se va face cu grija deosebita pentru ca acestea sa nu fie deteriorate.

L.12. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI


Feroneria trebuie sa fie curata, fara urme de vopsea, zgarieturi sau deformari. Elementele de inchidere (zavoare, broaste, drucare, cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil, fara greutate si sa asigure inchiderea etansa. Piesele de feronenie si accesoriile care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze perfect. Balamalele se vor unge cu vaselina pentru a se evita uzura in timp. Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenelor de executie, la cotele prevazute in proiect. Feroneria care nu este montata in conformitate cu proiectul se va demonta si remonta in conditiile specificate.

M. TINICHIGERIE: JGHEABURI, BURLANE


M.01. OBIECTUL SPECIFICATIEI
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tinichigerie (jgheaburi, glafuri, sorturi, etc.). Sunt cuprinse, de asemenea, specificatii pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate la lucrarile de etansare a rosturilor.

M.02. CONCEPT DE BAZA


Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald vopsita (490 g/m2).

M.03. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


Acolo unde exista contradictii intre prezentele specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii. Standarde STAS 429-85 - Chit de miniu de plumb. STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii rezistente la coroziune atmosferica marci STAS 889-89 Sarma moale zincata. STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda. STAS 2028-80 - Tabla zincata. STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu doc. STAS 2274-88 - Burlane, jgheaburi si accesohi de imbinare si fixare.

STAS 2389-92 - Jgheaburi si burlane. PrescriptiIe de proiectare si alcatuire. STAS 3097-80 - Grund anticoroziv - miniu de plumb. STAS 8285-88 - Impletituri de sarma. Tesaturi de sarma de uz general. SREN 10143:1994 - Tabla din otel zincata continuu la cald. Normative C 3 7-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la Constructii - Caietul I.

M.04. DESENE DE EXECUTIE


Antreprenorul va prezenta desene de executie pentru elementele de tinichigerie cuprinzand: - detalii de croire si fasonare a tablei; - detaiii de montaj a elementelor.

M.05. MATERIALE SI PRODUSE


Accesorii: suruburi, piulite, saibe; Jgheab de scurgere cu sectiune dreptunghiulara, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88. Carlige si bratari pentru montarea jgheabului conform STAS 2274-88. Glafuri interioare de protectie la ferestre, din marmura compozita, avand latimea conforma cu detaliile din proiect. Caciuli de protectie, tuburi de aerisire din tabla zincata vopsita de 0,5 mm grosime, conform detaliilor din proiect.

M.06. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE


Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificate de calitate emise de producator. Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, nefiind admisa ramanerea in consola a legaturilor cu foi de tabla. Pe santier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii inchise, uscate, ferite de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare). Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul protector anticoroziv. Nu se vor desface ambalajele decat la atelierul de confectii si tinichigerie. Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu provoca deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera. Depozitarea jgheaburilor, carligelor si bratarilor se va face pe platforme, asigurandu-se protectia impotriva loviturilor si deteriorarii lor.

M.07. LUCRARI CE TREBUIE EXECUTATE INAINTE DE MONTAREA TINICHIGERIEI


1. Executarea peretilor exteriori. 2. Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari). 3. Etansarea rosturilor. 4. Pozarea elementelor de instalatii la terase.

M.08. MONTAJUL
Se va face in conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului, aprobate de Consultant si cu prescriptiile din STAS 2389-92.

Glafurile de protectie interioare care se vor monta la ferestre vor fi pozate pe suportul din metal al peretelui de fatada si nu vor depasi placajul de gips-carton vopsit lavabil de la intradosul peretelui exterior cu mai mult de 2cm.

M.09. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI


Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport. Elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata, cu stratul de zinc deteriorat sau lipsa. Acoperirea rosturilor trebuie sa fie in concondanta perfecta cu cerintele si detaliile din protect provenite din dilatatie. Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatiile de dimensiuni, din dilatatie, ale rostului. Cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei. Lucrarile de tinichigerie, desi nu prezinta importanta mare din punct de vedere al costului sunt foarte importante pentru asigurarea unei bune comportari in exploatare a lucrarilor de constructii (in special izolatii), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etansarilor la strapungerile la terase sau acoperisului si la racordul invelitorii la jgheaburile de scurgere a apelor pluviale. Consultantul va putea solicita inlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

M.10. MASURATOARE SI DECONTARE


Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari, functie de numarul de bucati sau metri liniari de lucrare. Lucrarile de tinichigenie se platesc fie separat, fie in cadrul unor lucrari mai complexe (invelitoare).

N. CONFECTII METALICE INOX


Se vor executa balustrade metalice din teava de montante la scarile exterioare ale cladirii nou proiectata. Deasemenea se va executa o copertina din profile tubulare de inox sustinuta de tiranti in zona de intrare principala aferenta cladirii nou proiectate.

N.01. OBIECTUL SPECIFICATIEI


Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice din inox.

N.02. CONCEPT DE BAZA


Toate confectiile metalice din inox se executa din teava de profil circular.

N.03. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA


Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si normativele de mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii. Standarde: SR EN 10060:2004 Otel rotund SR EN 10059:2004 Otel patrat SR EN 10058:2004 Otel lat

SR EN 10056-1:2000 Otel cornier cu aripi egale STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentru constructii. Marci. STAS 500/3-80 Otel de uz general pentru constructii rezistente la coroziune atmosferica. Marci. STAS 908-90 Banda de otel. STAS 7657-90 Tevi sudate longitudinal pentru constructii. STAS 7941-90 Tevi patrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal

N.04. MOSTRE SI TESTARI


Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului una sau doua mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe, tipice, cuprinzand materialele, sistemele de fixare, asamblare , protejare anticoroziva si finisare ce urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile metalice. Numai dupa obtinerea aprobarii din partea Consultantului se vor lansa comenzile pentru executie si livrarea confectiilor metalice, care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate. Piesele de confectii metalice vor fi insotite de certificatele producatorului, prin care se atesta calitatea materialelor folosite, in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de executie.

N.05. DESENE DE EXECUTIE


Antreprenorul va prezenta, odata cu mostrele, desene de executie pentru toate confectiile metalice ce vor fi cuprinse in lucrare, inclusiv sistemele lor de fixare de elementele de structura.

N.06. MATERIALE SI PRODUSE


1.Profile circulare de teva de inox de diferite dimensiuni conform proiectului de arhitectura; 2..Accesorii: sisteme de prindere ; Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate. In cazuri speciale se acorda, cu aprobarea Consultantului, modificari ale solutiilor, gabaritelor sau finisajelor fata de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul (calitativ si cantitativ) al solutiilor initiate.

N.07. ABATERI
Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice: - lungime, latime : +/- 2 mm - grosime: + 1 mm, - 0,5 mm - planeitate: deviatia unui colt fata de planul format de celelalte 3 va fi maximum 1,5 mm la dimensiuni pana la 1,5 m si maximum 1% din lungime la dimensiuni peste 1,5 m.

N.08. LIVRARE, MANIPULARE. TRANSPORT


Confectiile metalice se vor impacheta in ambalaje special proiectate, in containere si se vor transporta astfel pana la zona de depozitare special amenajata din cadrul santierului. Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agentilor corozivi si nocivi, pe stative, la 10-15 cm de pardoseala. Depozitarea se va face protejandu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena. Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual iar cele mai grele cu dispozitive speciale. Se va acorda atentie speciala panourilor de sticla care vor fi transportate in

ambalaje antisoc si depozitate in aceleasi ambalaje pana la momentul punerii in opera. Manipularea panourilor de sticla sa va face cu maxima atentie astfel incat sa fie evitate urmatoarele: - ciobirea, - zgarierea, - fisurarea, - patarea (chiar si cu amprente). Se recomanda acoperirea panourilor de sticla CU FOLIE PROTECTOARE AUTOCOLANTA care va fi indepartata numai dupa terminarea tuturor lucrarilor de construire si amenajare.

N.09. OPERATIUNI PREGATITOARE


La inceperea montajului se vor fi executat urmatoarele lucrari: 1.Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed (turnare sape, s.a.). 2.Lucrarile de hidroizolatii, inclusiv probele de etanseitate a acestora. 3. Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru montarea confectiilor metalice. Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj a confectiilor metalice functie de elementele de fixare existente sau pentru pozitionarea acestora - in conformitate cu detaliile de executie. Se verifica calitatea executiei lucrarilor executate anterior, in legatura directa si care pot influenta operatiile de montaj a confectiilor metalice.

N.10. MONTAJUL CONFECTIILOR METALICE


1. Fixarea provizorie prin aftuirea in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura). 2. Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul bolobocului si firului cu plumb. 3. Fixarea definitiva prin sudura, prin buloane, sau sistem de prindere " spider" (functie de solutie, de la caz la caz). 4. Se curata suprafetele de eventuale urme de mortar sau alte impuritati.

N.11. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI


Se va verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executarii (suduri, slefuiri, imbinari, etc.) Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate, Consultantul va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

N.12. MASURARE SI DECONTARE


Pretul unitar pentru confectiile metalice cuprinde lucrarile de executie si montaj inclusiv accesoriile de fixare. Decontarea lucrarilor se face functie de numarul de metri liniari prevazuti in proiect. Sef de proiect Arh. Oana Gabriel.