Sunteți pe pagina 1din 2

SISTEMUL CONTABIL DE NREGISTRARE A COSTURILOR Sistemul contabil aplicabil fiecarei ntreprinderi depinde de obiectivele stabilit e si de cerinta de informatii a managementului.

n general se practica doua sisteme de contabilita te: un sistem integrat si un sistem contabil neintegrat, autonom. Organizarea sistemului contabil al costurilor are la baza articularea cu contabi litatea financiara, care furnizeaza informatiile privind cheltuielile si/sau veniturile. n fapt se pune problema sesizarii fluxurilor interne care permit aparitia costurilor si rezulta telor. Sistem contabil neintegrat, autonom de nregistrare a cheltuielilor Un sistem neintegrat presupune existenta a doua sisteme contabile: unul al conta bilitatii financiare si al doilea, al contabilitatii costurilor. Baza de date este comuna, cheltuielile din contabilitatea financiara fiind clasi ficate n contabilitatea costurilor pe functii. Fiecare sistem contabil are conturi specif ice prin care si asigura obtinerea informatiilor necesare scopului propus. Articularea contabilitatii costurilor la contabilitatea financiara se asigura pr in existenta unor conturi de legatura, reflectare sau decontare, imaginea conturilor de gesti une ale contabilitatii financiare. Conturile de reflectare pot fi create pentru: stocuri , cheltuieli, venituri n functie de competentele contabilitatii costurilor si de nevoia de informare. Sistemul neintegrat este propriu Romniei si altor tari europene. n general anglo-s axonii utilizeaza sistemul integrat. Conturile de baza ale calculatiei costurilor, reunite n clasa 9 din PCG sunt mpart ite n trei grupe: Grupa 90 Decontari interne Grupa 92 Conturi de calculatie Grupa 93 Costul productiei. Grupa 90 Decontari interne include conturile de legatura ntre contabilitatea fina nciara si contabilitatea costurilor: 901 Decontari interne privind cheltuielile 902 Decontari interne privind productia obtinuta 903 Decontari interne privind diferentele de pret Grupa 92 Conturi de calculatie cuprinde conturile de baza prin care se asigura g ruparea cheltuielilor pe destinatii n scopul calcularii diverselor categorii de costuri: 921 Cheltuielile activitatii de baza 922 Cheltuielile activitatii auxiliare 923 Cheltuieli indirecte de productie 924 Cheltuieli generale de administratie 925 Cheltuieli de desfacere Conturile se dezvolta analitic pe produse, lucrari, servicii, comenzi, faze etc. (921) si pe sectii sau centre (922, 923). Grupa 93 Costul productiei reuneste conturi de stocuri de produse finite si n cur s de executie: 931 Costul productiei obtinute 933 Costul productiei n curs de executie Autonomia contabilitatii costurilor fata de contabilitatea financiara impune o r

econciliere a rezultatelor celor doua contabilitati. Fiecare contabilitate calculeaza propriil e rezultate globale fie direct fie din rezultate analitice (contabilitatea costurilor). n principiu, cele doua rezultate ar trebui sa fie egale, dar n realitate nu sunt. Diferentele sunt datorate urmato arelor cauze: existenta cheltuielilor si veniturilor nencorporabile; posibila aparitie a cheltuielilor supletive; metode de calcul diferite aplicate n cele doua contabilitati, pentru comensurarea unor cheltuieli. Reconciliere Profitul contabilitatii costurilor: Plus: veniturile incluse numai n CF; cheltuielile incluse numai n CC; diferente n plus la cheltuieli n CC; diferente n plus la venituri n CF; diferente n plus din evaluarea stocurilor; diferente n minus din absorbtia cheltuielilor indirecte. Minus: venituri incluse numai n CC; cheltuieli incluse numai n CF; venituri n exces n CC; diferente n plus la cheltuieli n CF; diferente n minus din evaluarea stocurilor; subabsorbtia cheltuielilor indirecte; Egal (=) Profitul / Pierderea Contabilitatii financiare Sistemul contabil integrat de nregistrare a costurilor Sistemul integrat opereaza cu o singura serie de conturi prin care se raspunde a tt nevoii informationale generale ct si de calcul a costurilor. nregistrarile contabile refe ritoare la costuri sunt integrate cu cele ale contabilitatii financiare. Conturile de chelt uieli si venituri se soldeaza pe masura ce informatiile se epuizeaza pentru a determina costuri si re zultate. Tranzactiile referitoare la materiale, salarii si costuri indirecte se nregistrea za n conturi similare naturii elementelor evidentiate. La sfrsitul perioadei totalurile calcul ate se transfera asupra contului Productia n curs.