Sunteți pe pagina 1din 214

1

Universitatea "tefan cel Mare" Suceava


Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic i Management
T
T
O
O
L
L
E
E
R
R
A
A
N
N
E
E

I
I
C
C
O
O
N
N
T
T
R
R
O
O
L
L
D
D
I
I
M
M
E
E
N
N
S
S
I
I
O
O
N
N
A
A
L
L
Conf. dr. ing. ec. Alexandru POTORAC
ef lucr. dr. ing Dorel PRODAN
2
Obiectivele disciplinei:
Insuirea cunotinelor de specialitate legate de proiectarea i controlarea preciziei
dimensionale i geometrice a organelor de maini, strict necesare inginerilor
mecanici, n orice activitate de profil.
Prima parte a cursului (Cap. 1-3) se ocup de precizia dimensional i geometric a
organelor de maini, precum i de sistemul ISO de tolerane i ajustaje. Capitolul 4 prezint
principiul maximului de material iar capitolul 5 dimesionarea i utilizarea calibrelor.
Partea a doua (Cap. 6-10) trateaz precizia principalelor grupe de organe de maini:
rulmeni, asamblri conice, filete, roi dinate, pene i caneluri.
n continuare (Cap. 11-13) se prezint lanurile de dimensiuni i noiunile de baz
legate de msurtorile tehnice i studiul erorilor de prelucrare i msurare prin metode
statistice.
Ultimele dou capitole (Cap. 14-15) menioneaz, pe scurt, aspectele controlului de
nalt productivitate, automatizarea i organizarea controlului n producie.
Fr a epuiza problemele tratate, cursul elaborat sintetizeaz cele mai importante
aspecte legate de tolerane dimensionale, precizie dimensional, precizie geometric i
controlul tehnic, furniznd cunotine indispensabile inginerilor mecanici.
3
CUPRINS
NO IUNI INTRODUCTIVE...........................................................................10
NO IUNI DESPRE INTERSCHIMBABILITATE.......................................12
1. PRECIZIA DIMENSIONAL....................................................................14
1.1 DIMENSIUNI, ABATERI, TOLERAN E........................................................14
1.2 ASAMBLRI CU JOC I ASAMBLRI CU STRNGERE.........................18
1.3 AJUSTAJE............................................................................................................19
1.3.1 Ajustaje cu joc.......................................................................................20
1.3.2 Ajustaje cu strngere............................................................................21
1.3.3 Ajustaje intermediare (de trecere).......................................................22
1.4 SISTEME DE AJUSTAJE I ALEGEREA SISTEMULUI DE AJUSTAJE22
1.5 UNITATE DE TOLERAN ; CALIT I, CLASE DE PRECIZIE...........24
2. SISTEMUL ISO DE TOLERAN E I AJUSTAJE.................................28
2.1 AMPLASAREA I SIMBOLIZAREA CMPURILOR DE TOLERAN .28
2.2 CALIT I (CLASE DE PRECIZIE) I UNITATEA DE TOLERAN
N SISTEMUL ISO.............................................................................................29
2.3 BAZA SISTEMULUI DE TOLERAN ..........................................................31
2.4 REGIMUL DE TEMPERATUR I CONTROL...........................................32
2.5 INDICA II PRIVIND ALEGEREA PRECIZIEI AJUSTAJELOR..............34
2.5.1 Ajustajele cu joc....................................................................................34
2.5.2 Ajustajele intermediare........................................................................34
2.5.3 Ajustajele cu strngere.........................................................................35
2.6 TOLERAN ELE DIMENSIUNILOR LIBERE...............................................36
4
3. PRECIZIA GEOMETRIC A ORGANELOR DE MAINI..................38
3.1 PRECIZIA FORMEI GEOMETRICE A SUPRAFE ELOR.........................38
3.1.1 Clasificare..............................................................................................38
3.1.2 Precizia formei macrogeometrice........................................................39
3.1.2.1 Abateri de form....................................................................41
3.1.2.2 nscrierea toleran elor de form pe desene..........................46
3.1.3 Ondula ia suprafe elor..........................................................................47
3.1.4 Rugozitatea suprafeelor.......................................................................48
3.1.4.1 Generalit i; Defini ii............................................................48
3.1.4.2 Sistemul liniei medii (M)........................................................49
3.1.4.3 nscrierea rugozit ii pe desene............................................54
3.1.4.4 Influen a rugozit ii asupra calit ii func ionale
a suprafe elor...........................................................................56
3.1.4.5 Legtura dintre rugozitate, toleran ele dimensionale i rolul
func ional al pieselor........................................................ ......58
3.2 PRECIZIA DE ORIENTARE, DE BTAIE I DE POZI IE
A SUPRAFE ELOR............................................................................................59
3.2.1 Generalit i; Clasificare; No iuni i defini ii....................................59
3.2.2 Abateri de orientare...............................................................................61
3.2.3 Abateri de btaie...................................................................................64
3.2.3.1 Abaterea btii circulare.......................................................64
3.2.3.2 Abaterea btii totale.............................................................65
3.2.4 Abateri de pozi ie..................................................................................65
3.2.5 nscrierea toleran elor de orientare, de btaie i de pozi ie
pe desen................................................................................................. .68
4. PRINCIPIUL MAXIMULUI DE MATERIAL.........................................71
4.1 CONSIDERA II GENERALE...........................................................................71
4.2 EXEMPLE DE UTILIZARE A PRINCIPIULUI MAXIMULUI
DE MATERIAL...................................................................................................72
5
5. CONTROLUL DIMENSIUNILOR I SUPRAFE ELOR
CU CALIBRE LIMITATIVE.....................................................................76
5.1 GENERALIT I; CLASIFICAREA CALIBRELOR...................................76
5.2 PRINCIPIUL DE LUCRU AL CALIBRELOR LIMITATIVE......................77
5.3 SISTEMUL ISO DE TOLERAN E PENTRU CALIBRE
I CONTRACALIBRE........................................................................................79
5.4 CALIBRE PENTRU CONTROLUL ALEZAJELOR CILINDRICE............79
5.5 CALIBRE PENTRU CONTROLUL ARBORILOR CILINDRICI...............81
5.6 TOLERAN ELE CALIBRELOR PENTRU CONTROLUL
SUPRAFE ELOR CARE FORMEAZ AJUSTAJE PLANE..........................................83
5.7 CONTROLUL PRECIZIEI DE FORM I DE POZI IE RELATIV
A SUPRAFE ELOR...........................................................................................85
6. PRECIZIA RULMEN ILOR.....................................................................88
6.1 JOCUL DIN RULMEN I...................................................................................88
6.2 CLASELE DE PRECIZIE ALE RULMEN ILOR.........................................92
6.3 CAZURILE DE NCRCARE ALE RULMEN ILOR..................................93
6.4 INDICA II PRIVIND ALEGEREA AJUSTAJELOR DE MONTAJ
ALE RULMEN ILOR........................................................................................94
7. PRECIZIA I CONTROLUL ASAMBLRILOR CONICE..................96
7.1 CLASIFICARE; ELEMENTELE UNEI ASAMBLRI CONICE................96
7.2 PRECIZIA ASAMBLRILOR CONICE.........................................................98
7.2.1 Metoda conicit ii nominale.................................................................98
7.2.2 Metoda conicit ii tolerate..................................................................103
7.3 CONTROLUL PIESELOR CONICE I AL UNGHIURILOR....................107
8. PRECIZIA I CONTROLUL FILETELOR...........................................109
8.1 PRECIZIA I CONTROLUUL FILETELOR METRICE...........................109
8.1.1 Elementele dimensionale ale filetelor metrice...................................109
8.1.2 Corec iile diametrului mediu datorate abaterilor de pas
i de unghi ale profilului.....................................................................110
8.1.3 Precizia filetelor metrice (ajustaje cu joc).........................................113
6
8.1.4 Simbolizarea pe desen a filetelor i asamblrilor filetate................116
8.1.5 Controlul filetelor metrice..................................................................116
8.2 PRECIZIA FILETELOR DE MICARE........................................................117
8.2.1 Filete trapezoidale ISO.......................................................................117
8.2.2 Filete ferstru.....................................................................................119
9. PRECIZIA I CONTROLUL RO ILOR DIN ATE
I A ANGRENAJELOR............................................................................121
9.1 PRECIZIA ANGRENAJELOR CILINDRICE PARALELE........................121
9.1.1 Parametrii danturii cilindrice i angrenajelor cilindrice paralele..121
9.1.2 Toleran ele i precizia angrenajelor cilindrice.................................127
9.1.3 Notarea preciziei angrenajelor cilindrice..........................................130
9.1.4 Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri;
Indici de precizie..................................................................................130
9.1.5 Controlul ro ilor din ate i angrenajelor cu ro i din ate cilindrice134
9.2 PRECIZIA ANGRENAJELOR CU RO I DIN ATE CONICE..................134
9.2.1 Generalit i; Elemente geometrice...................................................134
9.2.2 Toleran ele angrenajelor conice (hipoide)........................................135
9.2.3 Notarea preciziei angrenajelor conice...............................................136
9.2.4 Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri;
Indici de precizie..................................................................................136
9.2.5 Controlul ro ilor din ate i angrenajelor cu ro i din ate conice......137
9.3 PRECIZIA ANGRENAJELOR MELCATE...................................................137
9.3.1 Generalit i; Parametri principali....................................................137
9.3.2 Toleran ele angrenajelor melcate cilindrice.....................................138
9.3.3 Notarea precizie angrenajelor melcate..............................................139
9.3.4 Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri;
Indici de precizie..................................................................................139
9.3.5 Controlul angrenajelor melcate.........................................................140
9.4 PRECIZIA ANGRENAJELOR CU CREMALIER....................................141
9.4.1 Generalit i; Parametri principali....................................................141
9.4.2 Toleran ele angrenajelor cu cremalier............................................142
9.4.3 Notarea precizie angrenajelor cu cremalier...................................143
7
9.4.4 Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri;
Indici de precizie..................................................................................143
9.4.5 Controlul angrenajelor cu cremalier...............................................144
10. PRECIZIA I CONTROLUL ASAMBLRILOR CU PAN
I CANELURI..........................................................................................145
10.1 ASAMBLRI CU PAN.................................................................................145
10.1.1 Parametrii asamblrilor cu pan.....................................................145
10.1.2 Toleran ele i controlul asamblrilor cu pan................................147
10.2 ASAMBLRI CU CANELURI......................................................................147
10.2.1 Considera ii generale........................................................................147
10.2.2 Precizia asamblrilor prin caneluri dreptunghiulate....................148
10.2.3 Precizia asamblrilor prin caneluri n evolvent...........................149
11. LAN URI DE DIMENSIUNI.................................................................152
11.1 GENERALIT I; CLASIFICARE; EXEMPLE.......................................152
11.2 REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LAN URILOR
DE DIMENSIUNI PLANE, LINIARE I PARALELE...............................155
11.2.1 Metoda de maxim i de minim.........................................................155
11.2.2 Metoda algebric...............................................................................158
11.2.3 Metoda probabilistic.......................................................................159
11.3 REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LAN URILOR
DE DIMENSIUNI LINIARE NEPARALELE..............................................162
11.4 REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LAN URILOR
DE DIMENSIUNI UNGHIULARE................................................................163
11.5 REZOLVAREA PROBLEMEI INVERSE
A LAN URILOR DE DIMENSIUNI............................................................164
11.5.1 Metoda toleran ei medii....................................................................164
11.5.2 Metoda determinrii preciziei lan ului...........................................166
11.5.3 Metoda sort ii pe grupe de dimensiuni..........................................168
11.5.4 Metoda reglrii..................................................................................170
11.5.5 Metoda ajustrii................................................................................171
8
11.6 LAN URI DE DIMENSIUNI CU ELEMENTE DE POZI IE
ALE ALEZAJELOR I ARBORILOR.........................................................172
12. NO IUNI DE BAZ N LEGTUR CU
MSURTORILE TEHNICE................................................................176
12.1 MSURARE, CONTROL VERIFICARE....................................................176
12.2 UNIT I DE MSUR..................................................................................177
12.3 MIJLOACE DE MSURARE........................................................................178
12.4 METODE DE MSURARE...........................................................................178
12.5 INDICI METROLOGICI PRINCIPALI AI MIJLOACELOR
DE MSURARE..............................................................................................180
12.6 ERORI DE MSURARE; CLASIFICARE; CAUZE.................................183
12.7 PRINCIPII DE ALEGERE A METODELOR I MIJLOACELOR
DE MSURARE I CONTROL....................................................................185
13. STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE I DE MSURARE
PRIN METODE STATISTICE...............................................................186
13.1 NO IUNI DE TEORIA PROBABILIT ILOR
I STATISTIC MATEMATIC.................................................................186
13.2 PRINCIPALII PARAMETRI STATISTICI CARE INTERVIN
N STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE I DE MSURARE.......189
13.3 LEGI DE DISTRIBU IE................................................................................192
13.3.1 Legea distribu iei normale.(distribu ia Gauss sau
Gauss-Laplace)...................................................................................193
13.3.2 Alte legi de distribu ie ale dimensiunilor efective..........................197
13.3.3 Calculul erorii limit de msurare..................................................198
13.4 STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE PE CALE STATISTIC.....199
13.4.1 Clasificarea erorilor de prelucrare..................................................199
13.4.2 Studiul erorilor de prelucrare prin metoda statisticii empirice....199
13.4.3 Distribu ii afectate de erori sistematice...........................................203
13.5 DISTRIBU IA JOCURILOR I STRNGERILOR EFECTIVE
N AJUSTAJE..................................................................................................204
13.6 METODE DE CONTROL STATISTIC........................................................207
9
14. MIJLOACE DE CONTROL DE NALT PRODUCTIVITATE
I AUTOMATIZAREA CONTROLULUI N PRODUC IE.............210
15. ORGANIZAREA CONTROLULUI TEHNIC N PRODUC IE.......212
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................213
10
NO IUNI INTRODUCTIVE
Disciplina Tolerane i Msurtori Tehnice (Control Tehnic) are un rol important n
pregtirea viitorilor ingineri, specialiti n tehnologia construciilor de maini. Ea face apel la
noiuni de desen tehnic, algebr, probabiliti i statistic matematic, furniznd cunotine i
aplicndu-se, fr exagerare, n toate disciplinele de specialitate: organe de maini, tehnologia
construciilor de maini, tehnologia presrii larece, proiectarea sculelor achietoare,
proiectarea dispozitivelor, etc.
O cerin esenial a dezvoltrii economice contemporane o constituie realizarea unui
nalt nivel calitativ al produselor. n general, calitatea unui produs este determinat de suma
acelor proprieti ale produsului care reflect msura n care acesta poate satisface nevoile
societii i depinde de calitatea concepiei (proiectrii) i calitatea execuiei. Legtura dintre
calitatea concepiei, calitatea execuiei i calitatea produsului se poate vedea din triunghiul
calitii, Figura 1.
Figura 1 Triunghiul calitii
Pentru a realiza un produs de o anumit calitatese fac anumite cheltueli. Deosebim,
din acest punct de vedere, un nivel calitativ optim i anume cel pentru care costul global este
minim.
11
Costul global reprezint suma dintre costul de achiziie i costul de exploatare i
ntreinere n bun stare de funcionare pe toat perioada de utilizare a produsului.
Variaia costurilor n funcie de nivelul calitativ este dat n diagrama din Figura 2.
Figura 2 Variaia costurilor:
a) costul de achiziie; b) costul de exploatare; c) costul global.
Dup cum se observ, calitatea devine un element de optimizare economic att pentru
productor ct i pentru beneficiar, [20].
12
NO IUNI DESPRE INTERSCHIMBABILITATE
Interschimbabilitatea, aprut odat cu dezvoltarea produciei de serie mare i de
mas, este o problem complex de proiectare, execuie i control, caracterizat prin
proprietatea pieselor, asamblurilor sau subasamblurilor de a putea fi nlocuite cu altele de
acelai tip, fr o selecionare prealabil i fr prelucrri suplimentare de ajustare la montaj,
cu condiia ndeplinirii integrale a rolului funcional, [1-5], [6], [8-9].
n general, interschimbabilitatea nu se refer numai la parametri geometrici, ci la toi
parametri care condiioneaz ndeplinirea rolului funcional al pieselor, i asamblurilor
(structura, rezistena mecanic, etc.). n cadrul acestui curs ne vom ocupa numai de aspectul
geometric al interschimbabilitii.
Dup posibilitatea de realizare, interschimbabilitatea poate fi: complet i incomplet
(parial), [1], [3-6], [8]:
- interschimbabilitatea complet se refer la piesele sau produsele de acelai fel,
interschimbabile indifferent de data i locul fabricaiei sau utilizrii lor (exemplu:
organe de maini normalizate pe plan internaional, uruburi i piulie, rulmeni, etc.);
- interschimbabilitatea incomplet (par ial), ntlnit mult mai des, este condiionat
de data i locul fabricaiei, de perfecionrile aduse produselor, condiiilor de
exploatare, etc.
Dup tipul dimensiunilor la care se refer, interschimbabilitatea poate fi: exterioar i
interioar, [4-6]:
- interschimbabilitatea exterioar se refer la dimensiunile exterioare (de montaj) ale
pieselor i subasamblurilor i intereseaz, n special, pe utilizatorul produselor
(exemplu: n cazul unui rulment radial cu bile pe beneficiar l intereseaz dimensiunile
de montaj D, d, B, Figura 3).
- interschimbabilitatea interioar se refer la dimensiunile de legtur interioare ale
produselor i intereseaz, n primul rnd, pe procuctor (exemplu: n cazul rulmentului
considerat din Figura 3, pentru obinerea unui anumit joc radial
R
J al rulmentului i
pentru ca prelucrarea s fie economic, productorul va realiza dimensiunile
c
D ,
c
d i
13
cr
d cu tolerane largi, va sorta dimensiunile respective pe grupe, iar asamblarea o va
face pe grupe de dimensiuni, astfel nct s obin valoarea jocului radial
R
J n
limitele prescrise, inelele i bilele fiind interschimbabile numai n cadrul aceleiai
clase de sortare).
Figura 3 Exemplu de interschimbabilitate
n concluzie, interschimbabilitatea este o condiie necesar n producia de serie mare
i de mas, realizabil printr-o tehnologie bine pus la punct. Ea asigur o nalt eficien
economic att n producia ct i n exploatarea produselor, determinnd legturi strnse de
dependen ntre proiectarea, fabricaia, controlul i exploatarea produselor.
14
1. PRECIZIA DIMENSIONAL
Calitatea unui produs va depinde de un complex de mrimi dintre care parametrii
geometrici, liniari i unghiulari constituie factori de baz, crora n construciile de maini li
se acord o deosebit atenie att n faza de proiectare ct i n cea tehnologic.
Precizia de prelucrare i de asamblare a organelor de maini este determinat de
urmtorii factori, [1-2], [6], [8];
- precizia dimensional (se prescrie prin tolerane geometrice la dimensiuni conform
STAS);
- precizia geometric (se prescrie prin tolerane geometrice conform standardelor n
vigoare);
o precizia formei geometrice (se refer n general la elemente izolate):
abateri de form macrogeometrice (AF);
ondulaii (W);
abateri de form microgeometrice, rugozitate (R);
o precizia de orientare, de btaie i de poziie (AP) (se refer la elemente
asociate).
1.1 DIMENSIUNI, ABATERI, TOLERAN E
Executarea unei piese la o dimensiune riguros exact este foarte greu de realizat. Pe
de alt parte, practica arat c o pies i poate ndeplini rolul su funcional n bune condiii i
dac dimensiunea acesteia este executat n anumite limite, [1], [3], [11], [13].
De exemplu, considernd o pies cu un alezaj n care trebuie s se roteasc un arbore
de o anumit dimensiune, asamblul celor dou piese funcioneaz aproximativ la fel de bine
pentru o gam apropiat de valori ale alezajului.
Prin dimensiune se nelege numrul care reprezint n unitatea de msur aleas
valoarea unei mrimi liniare sau unghiulare, [1], [4-5], [11], [13].nscrise pe desen se numesc
n general cote.
15
ntr-o prim clasificare, ele pot fi:
- dimensiuni funcionale;
- dimensiuni de montare;
- dimensiuni tehnologice;
- dimensiuni libere.
Dup tipul suprafeelor la care se refer, deosebim:
- dimensiuni de tip arbere;
- dimensiuni de tip alezaj.
Alezajul este o dimensiune interioar, cuprinztoare a unei piese, indiferent dac este
cilindric sau de alt form.
Arborele este o dimensiune exterioar, cuprins a unei piese, indiferent dac este
cilindric sau de alt form.
Convenional, mrimile referitoare la alezaje se noteaz cu litere mari, iar cele
referitoare la arbori cu litere mici, Figura 1.1, n care:
D, L dimensiuni de tip alezaj;
D, l dimensiuni de tip arbore.
a) b)
Figura 1.1 Exemple de dimensiuni:
a) plane; b) cilindrice.
Pentru caracterizarea complet a alezajelor i arborilor mai definim, [1-5], [8-11],
[13]:
Dimensiune nominal valoarea luat ca baz pentru a caracteriza o anumit
dimensiune, indiferent de abaterile pe cfare le poate avea (
N N
L , D - alezaje cilindrice,
respectiv plane;
N N
l , d - arbori cilindrici, respectiv plani).
Dimensiune real dimensiunea care rezult n urma prelucrrii sau asamblrii.
Datorit erorilor inerente introduse de ctre metodele i mijloacele de msurare i control, nu
16
vom cunoate niciodat cu o precizie absolut dimensiunea real i, de aceea, vom defini
dimensiunea efectiv.
Dimensiunea efectiv dimensiunea rezultat n urma msurrii. Ea va fi cu att mai
apropiat de dimensiunea real cu ct precizia de msurare va fi mai nare, (D, L - alezaje
cilindrice, respectiv plane; d, l - arbori cilindrici, respectiv plani).
Dimensiuni limit dimensiunile maxime i minime admise pentru un alezaj sau un
arbore, (
min max
D , D - alezaje cilindrice,
min max
d , d - arbori cilindrici,
min max
L , L - alezaje
plane,
min max
l , l - arbori plani).
Pentru ca o anumit dimensiune s fie cuprinztoare este necesar ca dimensiunea
efectiv s fie cuprins ntre dimensinile limit admise:

s s
s s
s s
s s
max min
max min
max min
max min
l l l
d d d
L L L
D D D
. (1.1)
Dac din aceste relaii se scad valorile nominale ale dimensiunilor:

s s
s s
s s
s s
N max N N min
N max N N min
N max N N min
N max N N min
l l l l l l
d d d d d d
L L L L L L
D D D D D D
. (1.2)
Diferenele algebrice din partea stng reprezint abateri inferioare (
i
A pentru
alezaje,
i
a pentru arbori), cele din mijloc reprezint abateri efective ( A pentru alezaje, a
pentru arbori), iar cele din dreapta reprezint abateri superioare (
s
A pentru alezaje,
s
a
pentru arbori).
Ca urmare, relaiile de mai sus devin:
s i
A A A s s - pentru alezaje cilindrice i plane;
(1.3)
s i
A A A s s - pentru alezaje cilindrice i plane.
n consecin, putem spune c o dimensiune este corespunztoare dacp abaterile ei
efective sunt cuprinse ntre abaterile limit admise, [1], [6], [10-11], [13].
17
Reprezentarea grafic a unor dimensiuni (tip arbore i tip alezaj) cu dimensiunile i
abaterile limit este redat n Figura 1.2, [2], [5].
a)
b)
c)
Figura 1.2 Tolerarea alezajelor i arborilor:
a) parametrii tolerrii; b ,c) reperul de referin.
Se observ c abaterile inferioare, efective i superioare pot fi pozitive, zero sau
negative n funcie de semnul diferenelor dintre dimensiunile inferioare, efective sai
superioare respective i dimensiunile nominale, [1-2], [6], [9].
max max min min
l , d , L , D - se mai numesc nceputul cmpului de toleran,
min min max max
l , d , L , D - mai numesc sfritul cmpului de toleran.
Din relaiile (1.2) i (1.3), rezult:

= = =
= = =
= = =
= = =
s N max N i N min
s N max N i N min
s N max N i N min
s N max N i N min
a l l ; a l l ; a l l
a d d ; a d d ; a d d
A L L ; A L L ; A L L
A D D ; A D D ; A D D
. (1.4)
Relaiile (1.4) se pot rescrie:
18

+ = + = + =
+ = + = + =
+ = + = + =
+ = + = + =
s n max N i N min
s N max N i N min
s N max N i N min
s N max N i N min
a l l ; a l l ; a l l
a d d ; a d d ; a d d
A L L ; A L L ; A L L
A D D ; A D D ; A D D
. (1.4)
Dar diferenele dintre valorile limit (maxim i minim) ale dimensiunilor reprezint
tocmai toleran ele dimensionale:
, ) , )
, ) , )
, ) , )
, ) , )

= + + = =
= + + = =
= + + = =
= + + = =
i s i N s N min max l
i s i N s N min max d
i s i N s N min max L
i s i N s N min max D
a a a l a l l l T
a a a d a d d d T
A A A L A L L L T
A A A D A D D D T
. (1.5)
(
L D
T , T - toleranele alezajelor cilindrice, respectiv plane;
l d
T , T - toleranele arborilor
cilindrici, respectiv plani)
Deci, toleran ele mai pot fi definite i ca diferenele algebrice dintre abaterile
superioare i cele inferioare. ntruct ntotdeauna dimensiunile maxime sunt mai mari dect
cele minime, toleranele sunt totdeauna mrimi pozitive, [12].
Reprezentarea grafic a unei tolerane de numete cmp de toleran .
Scrierea unei dimensiuni se va face astfel:
. 3 , 0 300 ; 100 ; l ; d ; L ; D
02 , 0
01 , 0
a
a N
a
a N
A
A N
A
A N
s
i
s
i
s
i
s
i
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
u
Observa ie: ntotdeauna abaterile superioare se scriu sus, iar cele inferioare se scriu jos.
1.2 ASAMBLRI CU JOC I ASAMBLRI CU STRNGERE
Asamblarea este mbinarea a dou sau mai multe piese executate cu anumite valori
efective ale dimensiunilor.
n cadrul unei asamblri vom avea cel puin o dimensiune de tip alezaj i cel pu in o
dimensiune de tip arbore. n funcie de valorile dimensiunii efective a alezajului i arborelui
asamblrile pot fi cu joc, Figura 1.3, sau cu strngere, Figura 1.4, [1-2], [5], [8-9], [11].
Diferena dintre dimensiunile efective ale alezajului i arborelui determin caracterul
asamblrii, [1], [3], [6], [9],[11], [13], [24].
19
, )
, )

= A = s s A
= A = > > A
= A
(1.7) D d S : strngere cu fi va asamblarea , d D 0, Pentru
(1.6) d D J : joc cu fi va asamblarea , d D 0, Pentru
d D
Se observ c valoarea nul a diferenei se poate interpreta fie ca o asamblare cu joc
zero, fie ca o asamblare cu strngere zero.
Figura 1.3 Asamblare cu joc Figura 1.4 Asamblare cu strngere
Jocul efectiv J dintr-o asamblare poate fi definit ca valoarea absolut a diferenei
pozitive dintre dimensiunea efectiv a alezajului D i cea a arborelui d, (1.6).
Strngerea efectiv S dintr-o asamblare poate fi definitca valoarea absolut a
diferenei pozitive dintre dimensiunea efectiv a arborelui d i cea a alezajului D, (1.7).
Se observ c:
, ) J D d d D d D S = = = = . (1.8)
Rezult c algebric strngerea poate fi interpretat ca un joc negativ sau, invers, jocul
ca o srtngere negativ, [1], [8-11].
1.3 AJUSTAJE
Ajustajul caracterizeaz relaia care exist ntre dou grupe de piese cu aceeai
dimensiune nominal, care urmeaz s se asambleze, n legtur cu valoarea jocurilor i
strngerilor care apar dup asamblare, [1-2], [4-5], [8], [13].
20
La un ajustaj dimensiunea nominal a arborelui i alezajului este aceeai:
N d D
N N
= = (ajustaje cilindrice), N l L
N N
= = (ajustaje plane).
1.3.1 Ajustaje cu joc
Pentru obinerea unui joc minim garantat la asamblarea oricrui alezaj cu oricare
arbore este necesar ca diametru minim al alezajului s fie mai mare dect diametrul maxim al
arborelui, Figura 1.5.
s i s i max min
a A a N A N d D > + > + > . (1.9)
Figura 1.5 Ajustaj cu joc
Vom defini:
, ) , )
, ) , )
, ) , )

s s
s s
= + + = =
= + + = =
= + + = =
i s s i
max min
s i s i max min min
i s i s min max max
a A a A a A
J J J
a A a N A N d D J
a A a N A N d D J
a A a N A N d D J
. (1.10)
Deoarece jocurile i strngerile sunt mrimi liniare care trebuie s fie cuprinse ntre
nite valori limit, maxime i minime, vom defini toleran a algebric a jocului ca fiind, [1-
3], [6], [8-10], [11], [13].
, ) , ) , ) , )
d D i s i s s i i s min max aj
T T a a A A a A a A J J T + = + = = = . (1.11)
21
1.3.2 Ajustaje cu strngere
Pentru obinerea unei srtngeri garantate la asamblarea oricrui alezaj cu oricare
arbore este necesar ca diametrul minim al arborelui s fie mai mare dect diametrul maxim al
alezajului, Figura 1.6.
s i s i max min
a A a N a N D d > + > + > . (1.12)
Figura 1.6 Ajustaj cu strngere
Vom defini:
, ) , )
, ) , )
, ) , )

s s
s s
= + + = = =
= + + = =
= + + = =
i s s i
max min
s i s i min max min
i s i s max min max
A a A a A a
S S S
A a A N a N D d d D S
A a A N a N d D S
A a A N a N d D S
. (1.13)
Toleran a algebric a strngerii:
, ) , ) , ) , )
d D i s i s s i i s min max as
T T a a A A A a A a S S T + = + = = = . (1.14)
Observa ie:
max min
min max
J S
J S
=
=
. (1.15)
22
1.3.3 Ajustaje intermediare (de trecere)
Acestea corespund situaiei cnd cmpurile de toleran ale alezajului i arborelui se
suprapun parial sau total, caz n care, n funcie de dimensiunile efective D i d, vor rezulta
fie asamblri cu joc, fie asamblri cu strngere, Figura 1.7, [1].
Jocul efectiv va fi cuprins ntre zero i valoarea maxim, iar strngerea efectiv de
asemenea, ntre zero i valoarea maxim:

s s s s s s
s s s s s s
i s min max max
i s min max max
A a A a 0 D d D d 0 S S 0
a A a A 0 d D d D 0 J J 0
. (1.16)
Figura 1.7 Ajustaj intermediar (de trecere)
Toleran a algebric a ajustajelor intermediare, [1], [8]:
, ) , ) , ) , )
d D i s i s i s i s max max ai
T T a a A A A a a A S J T + = + = + = + = . (1.17)
1.4 SISTEME DE AJUSTAJE I ALEGEREA SISTEMULUI DE AJUSTAJE
Pentru a obine cele trei tipuri de ajustaje se poate aciona n dou moduri, [1], [3-6],
[10-11], [13], [25]:
a) Meninnd constanta, pentru o anumit dimensiune nominal, poziia cmpului de
toleran a alezajului
D
T i variind convenabil poziia cmpului de toleran al
arborelui
d
T , se obin ajustaje n sistemul alezaj unitar, Figura 1.8a;
b) Meninnd constanta, pentru o anumit dimensiune nominal, poziia cmpului de
toleran a arborelui
d
T i variind convenabil poziia cmpului de toleran al
alezajului
D
T , se obin ajustaje n sistemul arbore unitar, Figura 1.8b;
23
Observa ii:
1. Pentru sistemul alezaj unitar se consider cmpul de toleran cu ; T A , 0 A
D s i
= =
2. Pentru sistemul arbore unitar se consider cmpul de toleran cu ; T a , 0 a
d i s
= =
3. Pentru ajustajele pieselor necilindrice (plane) se pot extinde (aplica) aceleai
noiuni.
Dei din punct de vedere funcional cele dou sisteme de ajustaje sunt echivalente,
alegerea unuia sau altuia se va face avnd n vedere att latura constructiv, ct i cea
tehnologic. n general, n construciile de maini, pentru piese mici i mijlocii se utilizeaz
a)
b)
Figura 1.8 Sistemul de ajustaje:
a) alezaj unitar; b) arbore unitar.
24
sistemul alezaj unitar, acesta punnd mai puine probleme tehnologice, prelucrarea n acest
sistem avnd o eficien economic sporit (mai puine scule speciale, mijloace de verificare
mai ieftine, alezajele se prelucreaz mai greu). Sunt ns situaii cnd, din punct de vedere
constructiv, se impune folosirea sistemului arbore unitar: la utilizarea barelor calibrate i trase
fr prelucrri ulterioare prin achiere, la folosirea organelor de maini standardizate precum
inelul exterior al rulmenilor (care se execut ntotdeauna n sistemul arbore unitar), [1].
1.5 UNITATE DE TOLERAN . CALIT I, CLASE DE PRECIZIE
La executarea arborilor i alezajelor pe maini unelte practica arat c exist o legtur
foarte strns ntre valoarea diametrului acestora i tolerana la care pot fi executate n condiii
economice, [3-5], [8-11]:
, ) , ) j m d sau D C d sau D C T
1
x
d , D
+ = , (1.18)
n care:
d , D
T - tolerana economic efectiv msurat, j m ;
D, d diametrul alezajului sau arborelui, j mm ;
C coeficientul tehnologiei de prelucrare (strunjire, rectificare);
1
C (D sau d) nglobeaz erorile de msurare (deformasii elastice ale piesei, verificatoarelor;
deformaii termice, etc.), proporionale cu diametrul msurat;
1
C =0,001
x=2,53,5 (se adopt x=3).
S-a adoptat catehnologie de baz prelucrarea prin rectificare a arborilor cilindrici,
pentru care C=0,45. Ca urmare, celelalte tehnologii se compar cu tehnologia de baz, luat
ca unitate de precizie.
Deci, lund ca unitate de toleran expresia, [1-2], [6], [11]:
, ) , ) j m d sau D 001 , 0 d sau D 45 , 0 i
3
+ = , (1.19)
mrimea toleranei pentru o prelucrare oarecare va fi:
i a T
d , D
= , (1.20)
25
n care:
a numrul unitilor de toleran;
i unitatea de toleran.
Adoptarea unei uniti de toleran n funcie de dimensiune se justific ntruct
precizia de prelucrare economic variaz cu dimensiunea. n felul acesta numrul de uniti
de toleran pentru toate dimensiunile la care se cere aceeai precizie va fi acelai, Figura 1.9.
Observa ie: Cu ct dimensiunile cresc, cu att intervalele sunt mai largi.
Figura 1.9 Graficul variaiei toleranei funcie de dimensiune pentru aceeai clas de
precizie
n practic unitatea de toleran nu s-a calculat pentru fiecare dimensiune nominal ci
pentru intervale de dimensiuni, aceeai unitate fiind valabil pentru toate dimensiunile
cuprinse n acelai interval. De aceea, n formula unitii de toleran, n locul valorii
dimensiunii D sau d se introduce media geometric a limitelor intervalului de dimensiuni n
care se afl dimensiunea respectiv, [9]:
. d d d ; D D D
max min max min
= = (1.21)
Precizia prescris la executarea unui organ de main depinde de rolul lui funcional.
De exemplu, una va fi precizia unui mner acionat manual i alta va fi precizia unui fus care
urmeaz s se roteasc ntr-un alezaj.
Ca urmare, precizia de prelucrare a diferitelor organe de maini a fost inclus ntr-un
numr de caliti sau clase de precizie. Fiecare calitate este caracterizat printr-un anumit
26
numr de uniti de toleran a. Acesta este un numr adimensional, fiind un indicator
absolut al preciziei de prelucrare a unei piese, [1].
Observa ie: Din relaia i a T
d , D
= , se pot trage urmtoarele concluzii:
1. Dou dimensiuni egale executate n dou clase de precizie diferite vor avea tolerane
diferite:
, ) , ) i a 2 T i a 1 T
2 d , D 1 d , D
= = = . (1.22)
2. Dou dimensiuni aflate n intervale diferite, executate n aceeai clas de porecizie vor
avea tolerane diferite:
, ) , )
2 d , D 1 d , D
i a 2 T i a 1 T = = = . (1.23)
Alegerea calitii (preciziei) n care urmeaz s funcioneze organul de main este de
mare importan, att din punct de vedere funcional, ct i din punct de vedere tehnologic,
ultimul n legtur cu preul de cost al prelucrrii (care variaz dup o curb hiperbolic n
funcie de valoarea toleranei, conform Figurii 1.10, [2-6], [9].
Figura 1.10 Variaia costului n funcie de mrimea toleranei de execuiei
Deci, tolerana se determin innd seama de factorul funcional i se alege la valoarea
maxim care asigur funcionarea piesei n bune condiii. Nu se va alege niciodat o toleran
mai mic dect este necesar, chiar atunci cnd exist la dispoziie utilajul corespunztor
deoarecfe s-ar produce o cretere artificial a costului de execuie a piesei respective. Practica
a demonstrat c tehnologia de execuie pe maini unelte a diferitelor piese devine cu att mai
complicat i mai scump cu ct piesa are dimensiuni mai mari i tolerane mai mici, [2].
27
La alegerea mrimii toleranei trebuie s se aib n vedere i uzura ce poate avea loc n
timpul funcionrii piesei, uzur ce poate mri jocul iniial, scond repede piesa din limitele
dimensiunilor admise pentru buna funcionare.
28
2. SISTEMUL ISO DE TOLERAN E I AJUSTAJE
Sistemul ISO de tolerane i ajustaje este cel mai modern, mai cuprinztor i mai
raional sistem de tolerane care, dei complex, are o larg aplicabilitate practic, permind o
selecie corespunztoare a ajustajelor, [1], [3]. n plus, n acest sistem, pe baza legilor lui de
calcul (toleranele fundamentale i aezarea cmpurilor de toleran) se pot face extinderi
pentru a acoperi anumite nevoi speciale.
Sistemul ISO de tolerane i ajustaje are cteva caracteristici eseniale pe care le vom
trata n continuare.
2.1 AMPLASAREA I SIMBOLIZAREA CMPURILOR DE TOLERAN
Simbolizarea cmpurilor de toleran pentru alezaje se face cu una sau dou litere
mari, iar a cmpurilor de toleran pentru arbori cu una sau dou litere mici, Figura 2.1 a,b,
(literele I, L, O, Q, W,respectiv i, l, o, q, w nu sunt utilizate), [1], [4], [9], [13], [24].
a)
b)
Figura 2.1 Poziiile cmpurilor de toleran:
a) alezaje; b) arbori.
29
Literele H i h corespund aezrii cmpului de toleran pe linia zero, deasupra i
respectiv dedesubtul acesteia. Pentru o anumit dimensiune nominal poziia cmpului de
toleran a alezajelor i arborilor fa de aceasta este dat de abaterile fundamentale (
f
A -
pentru alezaje;
f
a - pentru arbori).
Abaterile fundamentale sunt abaterile cele mai apropiate de dimensiunea nominal,
[1].
Se observ, din figurile anterioare, c pentru cmpurile de toleran situate deasupra
dimensiunii nominale abaterile fundamentale sunt
i i f
a A A = =
f
a , , iar pentru cmpurile de
toleran situate sub dimensiunea nominal abaterile fundamentale sunt
s s f
a A A = =
f
a , .
Pentru cmpurile care sunt intersectate de dimensiunea nominal, abaterea fundamental se ia
egal cu abaterea cea mai apropiat de linia zero, [1], [9-10], [13].
Cunoscndu-se abaterea fundamental i tolerana (mrimea cmpului de toleran),
celelalte abateri se pot determina cu relaiile:
D s i D i s i s D
T A A T A A A A T = + = = ,
(2.1)
d s i d i s i s d
T a a T a a a a T = + = = .
Se observ c n sistemul ISO sunt 28 de cmpuri de toleran pentru alezaje i
28 de cmpuri de toleran pentru arbori.
2.2 CCALIT I (CLASE DE PRECIZIE) I UNITATE DE TOLERAN N
SISTEMUL ISO
Sistemul ISO cuprinde 18 caliti sau clase de precizie notate cu cifre arabe: 01; 0; 1;
2; 3; 16, n ordinea descrescnd a preciziei. Toleranele corespunztoare claselor de
precizie se noteaz astfel: IT01; IT0; IT1; IT2; IT3; IT16, n care IT este tolerana
internaional, [1-2], [9], [13].
Sistemul ISO avnd 18 caliti i 28 de aezri ale cmpurilor de toleran, cuprinde
astfel n total 504 variante ale cmpurilor de toleran pentru alezaje i arbori. Recomandarea
ISO 186-1962, restrnge aceste variante las cazurile uzuale: 107 pentru alezaje i 113 pentru
arbori. Practic aceast restrngere poate fi extins mai mult, n acest sens existnd
recomandri i standarde, [9], [13].
30
Utilizarea claselor de precizie se poate vedea n Figura 2.2, [2], [4-5], [8-10].
Figura 2.2 Utilizarea preciziilor ISO
Unitile de toleran (toleranele fundamentale) n sistemul ISO s-au calculat astfel:
a) Dimensiuni pn la 500 mm
Toleranele fundamentale pentru calitile 516 se determin cu relaia, [1-2], [4], [9],
[13], [25]:
i a IT = , (2.2)
n care:
a numrul unitilor de toleran;
i unitatea de toleran, calculat cu relaia:
j m , , + = D 001 0 D 45 0 i
3
, (2.3)
n care:
D media geometric a limitelor intervalului de dimensiuni.
Pentru calitile 01; 0; 1; 2; 3; 4 toleranele fundamentale se determin cu relaii
specifice.
b) Dimensiuni peste 500 pn la 3150 mm
Toleranele fundamentale pentru calitile 716 se determin cu relaia:
I a IT = , (2.4)
iar unitatea de toleran I se calculeaz, [1-2], [4], [9], [13]:
j m , , + = 1 2 D 004 0 I . (2.5)
31
Observa ie: n sistemul ISO, pentru o anumit dimensiune nominal poziia unui anumit
cmp de toleran fa de dimensiunea nominal este constant indiferent de clasa de precizie,
Figura 2.3.
Figura 2.3 Poziia cmpului de toleran funcie de clasa de precizie
2.3 BAZA SISTEMULUI DE TOLERAN
Cele trei tipuri de ajustaje (cu joc, intermediare i cu strngere) pot lua natere n dou
moduri, [1], [8-9], [13]:
a) cu baza n sistemul alezaj unitar;
b) cu baza n sistemul arbore unitar.
Literele H i h corespund aezrii cmpului de toleran pe linia zero, deasupra i
respectiv dedesubtul acesteia. Deci, cmpul H, avnd 0 A
i
= va reprezenta simbolul
cmpului de toleran pentru sistemul alezaj unitar, iar cmpul h avnd 0 a
s
= va reprezenta
simbolul cmpului de toleran pentru sistemul arbore unitar.
Vom avea, [3], [5-6]:
a) n sistemul alezaj unitar:
- ajustaje cu joc: H/a; H/b; H/c; H/cd;;H/h, (H/a; H/b; H/c jocuri termice);
- ajustaje intermediare: H/j; H/
s
j ; H/k; H/m; (H/n; H/p; H/r);
- ajustaje cu strngere: (H/n; H/p; H/r); H/s;;H/za; H/zb; H/zc.
b) n sistemul arbore unitar:
- ajustaje cu joc: A/h; B/h; C/h; D/h;;H/h, (A/h; B/h; C/h jocuri termice);
32
- ajustaje intermediare: J/h;
s
J /h; K/h; M/h; (N/h; P/h; R/h);
- ajustaje cu strngere: (N/h; P/h; R/h); S/h;;ZA/h; ZB/h; ZC/h.
Cmpurile N, P, R i n, p, r formeaz ajustaje cu strngere la precizii mari i ajustaje
intermediare la precizii mici, dup cum se vede n Figura 2.4, [1], [13].
a) b)
Figura 2.4 Ajustajul H/p
Notarea pe desen a ajustajelor se face sub form de fracie dup dimensiunea
nominalp, la numrtor trecndu-se simbolul cmpului de toleran urmat de clasa de precizie
a alezajului, iar la numrtor simbolul cmpului de toleran urmat de clasa de precizie a
arborelui.
Exemple:
100 H8/f7 (n sistemul alezaj unitar);
100 F7/h8 (n sistemul arbore unitar).
Prezena simbolului H la numrtor i un altul, oarecare, la numitor arat c este vorba
de sistemul alezaj unitar, iar prezena simbolului h la munitor i a altuia, oarecare, la
numrtor arat c este vorba de sistemul arbore unitar. Simbolul H/h nu definete sistemul.
Pentru acoperirea unor nevoi speciale se pot forma ajustaje combinat, care s nu fac
parte din niciunul din cele dou sisteme, (exemplu: M//k6).
2.4 REGIMUL DE TEMPERATUR I CONTROL
Valorile sau abaterile efective ale dimensiunilor determinate prin msurare sau control
sunt considerate ca atare numai dac, conform ISO, n timpul msurrii sau controlului,
33
temperatura piesei care se msoar, a mijlocului de msurare i a mediului nconjurtor este
egal cu temperatura de referin de 20C. n funcie de precizia de msurare necesar se
admit abateri de la temperatura de referin, care n mod obinuit pot avea limite de la 1 0,
+

C
la 1
+

C, (n cazuri deosebite sub 1 0,


+

C sau peste 1
+

C).
Abateri de temperatur mai mari dect cele admise pot conduce la apariia unor erori
mari care denatureaz grav rezultatele msurtorilor.
Cnd este necesar, fie c se aplic diferite msuri de asigurare a temperaturii de
referin standardizate (exemplu: termostatarea ncperilor sau rcirea pieselor), fie c se
calculeaz erorile datorate diferenei fa de temperatura de referin i se aplic coreciile
respective, [1], [8-9], [13].
De exemplu, n cazul unor ajustaje cu joc sau cu strngere, diferenele
t
j A ,
t
s A dintre
jocul, respectiv strngerea la temperatura de regim i valorile lor la temperatura de referin se
calculeaz cu relaiile:
, ) , )
d d D D 0 t d d D D 0 t t
t t N j j t t N j j j A o A o + = A o A o = = A
(2.6)
, ) , )
D D d d 0 t D D d d 0 t t
t t N s s t t N s s s A o A o + = A o A o = = A
n care:
N dimensiunea nominal a ajustajului;
d D
o o , - coeficienii de dilatare termic liniar ai materialului alezajului, respectiv arborelui,
d D
t t A A , - diferenele dintre temperatura de regim a alezajului, respectiv arborelui i
temperatura de referin, ( 20 t t
D D
= A C; 20 t t
d d
= A C).
Pentru a corecta valoarea unei dimensiuni msurate oarecare se utilizeaz relaia, [2]:
, )
m m l l N
t t l l A o A o = A , (2.7)
n care:
N
l - valoarea nominal a dimensiunii;
m l
o o , - coeficienii de dilatare termic liniar ai piesei, respectiv ai mijlocului de msurare
( 20 t t
l l
= A C; 20 t t
m m
= A C).
Corecia va fi egal n valoare absolut dar de semn contrar cu eroarea calculat cu
relaia de mai sus.
34
2.5 INDICA II PRIVIND ALEGEREA PRECIZIEI AJUSTAJELOR
Stabilirea preciziei de execuie a pieselor i alegerea ajustajelor se face n concordan
cu cerinele funcionale impuse precum i cu posibilitile tehnologice de realizare urmrindu-
se, n acelai timp, economicitatea prelucrrii sau asamblrii.
2.5.1 Ajustajele cu joc
Se utilizeaz atunci cnd piesele asamblate execut, una fa de alta, n timpul
funcionrii, micri de rotaie sau/i translaie sau cnd piesele se monteaz sau se
demonteaz des sau se nlocuiesc frecvent. Mrimea toleranelor la dimensiuni (precizia
dimensional) i mrimea jocurilor n asamblare se stabilesc n funcie de mrimea i
caracterul solicitrilor, de viteza relativ dintre elementele asamblrii, de durata micrilor,
lungimea asamblrii, frecvena nlocuirilor, regimul de temperatur i ungere, etc., [1-3], [6-
7].
2.5.2 Ajustajele intermediare
Se utilizeaz pentru asigurarea unei centrri precise a arborelui n alezaj, pentru
obinerea de mbinri etane i pentru cazurile n care montarea i demontarea pieselor
asamblrii trebuie s se fac relativ uor i fr deteriorarea suprafeelor de contact, [2]. La
aceste ajustaje, pentru garantarea imobilitii pieselor mbinrii, este necesar s se prevad
elemente de siguran (tifturi, pene, etc.).
O problem important la aceste ajustaje este cea a cunoaterii probabilitii jocurilor
i strngerilor care apar la asamblare. Ajustajul probabil se consider acel joc sau acea
strngere care rezult la asamblarea pieselor dac dimensiunea lor efectiv este la 1/3 din
tolerana fundamental, respectiv fa de dimensiunea limit corespunztoare maximului de
material. Valorile date n standard sunt pentru ipoteza c procesul de producie este reglat n
consecin, n caz contrar probabilitatea ajustajului calculndu-se funcie de dimensiunea la
care se consider reglat procesul tehnologic, [1-3], [6-7].
35
2.5.3 Ajustajele cu strngere
Se folosesc acolo unde, la anumite solicitri i temperaturi de regim, imobilitatea
relativ a pieselor conjugate se realizeaz fr utilizarea unor elemente suplimentare de fixare.
Prin strngere, pe suprafeele de contact se creaz o stare de tensiuniproporional cu mrimea
strngerii. Din cauza deformrii materialului pieselor i a dificultilor de montare i
demontare, aceste ajustaje se prescriu atunci cnd, pn la sfritul perioadei de funcionare,
nu este necesar demontarea pieselor asamblate.
n general, cu ct solicitrile mecanice i termice ale asamblrii sunt mai mari, cu att
strngerile trebuie luate mai mari. La proiectarea acestor ajustaje se va avea n vedere faptul
c, n urma aplatisrii rugozitilor, strngerea efectiv va fi mai mic dect cea calculat pe
baza diferenelor dimensiunilor efective, [1], [3], [7].
Dup modul de obinere al strngerii, deosebim:
1. ajustaje cu strngere longitudinal, la care presarea se face la temperatura ambiant,
arborele fiind mpins n direcie axial, Figura 2.5a;
a) b) c)
Figura 2.5 Diferite metode de obinere a ajustajelor cu strngere
2. ajustaje cu strngere transversal, la care apropierea suprafeelor celor dou piese
conjugate se face perpendicular la axa acestora, dup ce piesele au fost montate cu joc una
n alta. Jocul rezult fie prin nclzirea piesei cuprinztoare, care la rcire va strnge piesa
din interior, fie prin rcirea piesei cuprinse, care la rcire va strnge piesa din exterior,
Figura 2.5b;
3. ajustaje cu strngere longitudinal i transversal.
Se recomand, att la ajustajul cu strngere longitudinal ct i la cel cu strngere
transversal s se prevad o teire conic a piesei cuprinse pentru uurarea montajului i
evitarea concentratorilor de tensiuni la captul piesei interioare. Manualele de rezistena
36
materialelor i organe de maini, precum i unele lucrri de tolerane se ocup n detaliu de
calculul mbinrilor presate.
n principal, alegerea preciziei i ajustajelor (cu joc, cu strngere sau intermediare) se
poate face pe dou ci:
a) Pe baza recomandrilor oferite de literatura de specialitate (standarde, tratate, norme,
instruciuni) pentru fiecare domeniu al construciilor de maini, [1].
b) A doua modalitate, aplicat mai ales la proiectarea i realizarea unor produse noi, const
n urmtoarele: n funcie de destinaie, parametrii funcionali i condiiile de exploatare
ale produsului, pentru fiecare asamblare alezaj-arbore se calculeaz (dup determinarea
sau stabilirea dimensiunii nominale) jocul sau strngerea necesare la asamblare i
funcionare n regim. Se impune ca proiectantul s calculeze nu o singur valoare (de
exemplu cea teoretic necesar) a jocului sau strngerii ci valorile limit ntre care pot fi
cuprinse jocurile sau strngerile efective astfel nct s permit funcionarea normal a
pieselor n condiiile fixate. Avnd valorile limitale jocurilor i strngerilor se calculeaz
tolerana ajustajului cu relaiile (1.11), (1.14) i (1.17):
d D aj
T T J J T + = =
min max
, (1.11)
d D as
T T S S T + = =
min max
, (1.11)
d D ai
T T S J T + = + =
max max
, (1.11)
Din aceste relaii se pot determina toleranele alezajului
D
T i arborelui
d
T ,
considerndu-se fie cu valori egale, fie adoptndu-se pentru alezaj o toleran mai mare cu una
pn la cel mult dou clase de precizie, cunoscut fiind faptul c alezajele se prelucreaz mai
greu dect arborii, [1]. Dup ce s-au determinat toleranele
D
T i
d
T , se adopt un ajustaj
standardizat n unul din sistemele de ajustaje (alezaj sau arbore unitar).
2.6 TOLERAN ELE DIMENSIUNILOR LIBERE
Cotele fr indicaii de tolerane pe desen sunt cote de importan secundar denumite
cote sau dimensiuni libere. Ele aparin unor suprafee care nu formeaz ajustaje, deci nu
intr n contact funcional cu alte suprafee, sau nu sunt componente importante ale lanurilor
37
de dimensiuni. Trebuie menionat totui c aceste cote influeneaz greutatea, gabaritul,
precum i estetica produselor.
Pentru definirea preciziei dimensionale i geometrice a acestor cote, ale pieselor sau
asamblurilor prelucrate prin achiere, se face apel la STAS.
Notarea pe desen a toleranelor generale se face prin nscrierea termenului tolerane
urmat de simbolurile toleranelor generale dimensionale (conform tabelelor 14 din STAS) i
toleranelor generale geometrice (conform tabelelor 57 din STAS). Exemplu de notare a
toleranelor generale dimensionale n clasa de precizie m i a toleranelor generale
geometrice n clasa de precizie S: Tolerane m-S conform STAS ....
STAS-ul prevede patru clase de precizie simbolizate cu litere mici: f, m, c, v pentru
toleranele generale dimensionale i patru clase de precizie pentru toleranele generale
geometrice notate cu litere mari: R, S, T, U, indicnd n funcie de dimensiune i de clasa de
precizie aleas abaterile limit admise.
n mod obinuit, abaterile acestor suprafee nu se verific, exceptnd anumite situaii,
n care, cu acordul prilor, ele se pot verifica prin sondaj, pentru a se stabili dac gradul de
execuie a fost respectat.
38
3. PRECIZIA GEOMETRIC A ORGANELOR DE MAINI
3.1 PRECIZIA FORMEI GEOMETRICE A SUPRAFE ELOR
3.1.1 Clasificare
Conform STAS abaterile de form ale unei suprafee se mpart ca n Figura 3.1.
Figura 3.1 Abateri geometrice de form
- Abateri de ordinul 1 sau abateri macrogeometrice. n general aceste abateri sunt
acelea pentru care raportul dintre pas i amplitudine este mai mare de 1000:
. 1000 A P
F F
> (3.1)
- Abateri de ordinul 2 sau ondula ii, pentru care raportul dintre pas i amplitudine
satisface relaia:
. 1000 A P 50
W W
s s (3.2)
- Abateri de ordinul 2 i 4 sau abateri microgeometrice (rugozitatea suprafeelor), pentru
care trebuie s se respecte relaia:
. 50 A P
R R
< (3.3)
39
Abaterile de ordinul 3 sunt cele care au un caracter periodic sau pseudoperiodic
(striaii, rizuri), iar cele de ordinul 4 sunt cele care au un caracter neperiodic (goluri, pori,
smulgeri de material, urme de scul, etc.).
3.1.2 Precizia formei macrogeometrice
Forma geometric a supreafeelor este impus, ca i dimensiunile, de condiiile
funcionale ale pieselor i produselor finite. Dar, imperfeciunea sistemului tehnologic
(M.U.S.D.P.), ca i neuniformitatea procesului de prelucrare, provoac modificarea formei
geometrice de la o pies la alta, precum i fa de forma geometric luat ca baz de
comparaie. Aceste modificri se stabilesc i se trateaz prin aa numitele abateri de form,
[1-4], [6], [8-11], [13], [24].
Defini ii:
Suprafa a nominal (geometric) este suprafaa reprezentat pe desen, definit
geometric prin dimensiunile nominale, fr nici un fel de abateri de form.
Profilul nominal (geometric) este conturul rezultat prin intersecia suprafeei
nominale cu un plan convenional, definit n raport cu aceast suprafa.
Suprafa a real este suprafaa care limiteaz corpul respectiv i l separ de mediul
nconjurtor.
Profilul real este ntersecia dintre o suprafa real i un plan cu orientare dat sau
intersecia dintre dou suprafee real (muchie real).
Suprafa a efectiv este suprafaa obinut prin msurare, apropiat ca form de
suprafaa real.
Profilul efectiv este profilul obinut prin msurare, apropiat ca form de profilul real.
Suprafa a adiacent este suprafaa de form dat, tangent la suprafaa real
(efectiv), dinspre partea exterioar a materialului piesei, aezat astfel nct distana maxim
fa de aceasta s fie minim, n limitele suprafeei de referin.
Profilul adiacent este profilul de form dat, tangent la profilul real (efectiv), dinspre
partea exterioar a materialului piesei, aezat astfel nct distana maxim fa de acesta s fie
minim, n limitele lungimii de referin.
Observa ie: Suprafaa sau profilul adiacent are aceeai form cu suprafaa sau
profilul nominal, n schimb, n timp ce acasta din urm, avnd poziia determinat de cotele
40
nominale poate sau nu s se afle n cmpul de toleran al piesei, suprafaa sau profilul
adiacent sunt situate ntotdeauna n cadrul cmpului de toleran.
Suprafa a sau lungimea de referin este suprafaa sau lungimea n interiorul creia
se determin abaterea de la forma dat a suprafeei, respectiv de la forma dat a profilului.
Observa ie: Pentru o anumit suprafa sau lungime de referin exist o singur
suprafa, respectiv plan adiacent, toate celelalte care nu ndeplinesc condiia de adiacen
numindu-se suprafee sau profile tangente, Figura 3.2:
t 2 a 1
h h h h = < = . (3.4)
Figura 3.2 Profil adiacent
Abaterea de form este abaterea formei suprafeei (profilului) reale fa de forma
suprafeei (profilului) adiacent(e). Mrimea acesteia se determin ca fiind distana maxim
dintre suprafaa sau profilul adiacent i suprafaa sau profilul efectiv msurat n limitele
suprafeei, respectiv lungimii de referin.
Abaterea limit de form este valoarea maxim admis a abaterii de form (valoarea
minim este zero).
Toleran a de form este zona delimitat de abaterea limit de form i egal cu
aceasta.
Observa ie: Abaterea de form se determin ntotdeauna dup normala la suprafaa
sau profilul adiacent n punctul considerat.
41
Cazuri particulare de suprafe e i profile adiacente:
a) Cilindrul adiacent este cilindrul cu diametrul minim, circumscris suprafeei cilindrice
exterioare reale la piesele de tip arbore sau cilindrul cu diametrul maxim, nscris suprafeei
cilindrice interioare reale la piesele de tip alezaj, n limitele lungimii de referin.
b) Cercul adiacent este cercul cu diametrul minim circumscris seciunii transversale a
suprafeelor exterioare reale la piesele de de tip arbore sau cercul de diametru maxim nscris
n seciunea transversal a suprafeelor interioare reale la piesele de tip alezaj.
c) Planul adiacent este planul tangent la suprafaa real, aezat astfel nct distana maxim
fa de aceasta s fie minim n limitele suprafeei de referin.
d) Dreapta adiacent este dreapta tangent la profilul real, aezat astfel nct distana
maxim fa de aceasta s fie minim n limitele lungimii de referin.
3.1.2.1 Abateri de form
n cele ce urmeaz sunt descrise abaterile de form. Ct privete abaterile limit de
form, aa cum am artat mai sus, acestea sunt limitate de toleranele de form care, conform
STAS 7385/1-85, fac parte din categoria toleranelor geometrice, [1-6], [8-10], [13], [22].
1) ABATEREA DE LA FORMA DAT A SUPRAFE EI,
s
AF
Reprezint cazul cel mai general al abaterilor de form, Figura 3.3.
Figura 3.3 Abaterea de la forma dat a suprafeei,
s
AF
s s
TF AF s (3.5)
42
2) ABATEREA DE LA FORMA DAT A PROFILULUI,
f
AF
Secionnd o suprafa de form oarecare cu un plan perpendicular pe suprafaa
adiacent, se obine abaterea de la forma dat a profilului dup direcia de secionare
considerat, Figura 3.4.
Figura 3.4 Abaterea de la forma dat a profilului,
f
AF
f f
TF AF s (3.6)
3) ABATEREA DE LA CILINDRICITATE,
l
AF , Figura 3.5.
a) b)
Figura 3.5 Abaterea de la cilindricitate,
l
AF :
a) cilindru exterior; b) cilindru interior.
l l
TF AF s (3.7)
43
Cazuri particulare ale abaterii de la cilindricitate, Figura 3.6.
a) b)
c)
d)
Figura 3.6 Forme ale abaterii de la cilindricitate:
a) forma de manon sau butoi; b) forma de a; c) conicitate; d) curbare.
4) ABATEREA DE LA CIRCULARITATE,
c
AF , Figura 3.7
a) b)
Figura 3.7 Abaterea de la circularitate,
c
AF :
a) cerc exterior; b) cerc interior.
c c
TF AF s (3.8)
44
Cazuri particulare ale abaterii de la circularitate:
a) Ovalitatea, Figura 3.8:
c
AF 2 d d Ov = =
min max
(3.9)
Figura 3.8 Ovalitatea
b) Poligonalitatea, Figura 3.9.
a)
b)
Figura 3.9 Poligonalitatea:
a) numr par de laturi; b) numr impar de laturi.
Observa ie: n cazul poligoanelor cu numr impar de laturi, dimensiunea transversal
msurat n oricare direcie este aproximativ constant, iar abaterea de la circularitate se poate
evidenia numai prin bazarea piesei ntre vrfuri sau pe prisme.
45
5) ABATEREA DE LA PLANITATE,
p
AF , Figura 3.10.
Figura 3.10 Abaterea de la planitate,
p
AF
p p
TF AF s (3.10)
Cazuri particulare ale abaterii de la planitate, Figura 3.11.
a)
b)
Figura 3.11 Forme ale abaterii de la planitate:
a) concavitatea; b) convexitatea.
6) ABATEREA DE LA RECTILINITATE,
r
AF , Figura 3.12.
Figura 3.12 Abaterea de la rectilinitate,
r
AF
46
r r
TF AF s (3.11)
Cazuri particulare ale abaterii de la rectilinitate, Figura 3.13.
a) b)
Figura 3.13 Forme ale abaterii de la rectilinitate:
a) concavitatea; b) convexitatea.
3.1.2.2 nscrierea toleran elor pe desene
Simbolurile pentru toleranele de form conform STAS sunt prezentate n Tabelul 3.1,
[1-2], [8-9], [11], [13].
Tabelul 3.1 Simbolurile toleranelor de form
simbolul Denumirea toleran ei
literal grafic
Tolerana la forma dat a suprafeei TF
s
Tolerana la forma dat a profilului TF
f
Tolerana la cilindricitate TF
l
Tolerana la circularitate TF
c
Tolerana la planeitate TF
p
Tolerana la rectilinitate TF
r
Pe desenele de execuie ale pieselor, datele cu privire la toleranele de form se nscriu
ntr-un cadru dreptunghiular mprit n dou sau trei csue trasat cu linie mijlocie continu.
n csua din stnga se trece simbolul grafic al toleranei, iar n cealalt (sau celelalte) se trece
valoarea toleranei n milimetri, raportat la toat suprafaa (lungimea) sau numai la o anumit
47
suprafa (lungime) de referin. Cadrul cu tolerana de form se leag de suprafaa la care se
refer printr-o linie de indicaie terminat cu o sgeat, [1-2], [8-9], [13].
Cteva exemple de nscriere a toleranelor de form se dau n Figura 3.14.
a) b)
c)
d) e) f)
Figura 3.14 Exemple de nscriere pe desen a toleranelor de form:
a) la circularitate, de 0,02 mm n orice seciune la exteriorul bucei; b) la cilindricitate, de
0,01 mm pe lungimea de 100 mm a suprafeei respective; c) la rectilinitate, de 0,04 mm pe
orice lungime de 100 mm a suprafeei date; d) la planitate, de 0,06 mm pe toat suprafaa
piesei; e) la forma profilului ablonului, de 0,02 mm n orice seciune paralel cu planul de
proiecie; f) la forma suprafeei date, de 0,03 mm n orice seciune.
3.1.3 Ondula ia suprafe elor
Ondula ia suprafeelor este o abatere geometric de ordinul 2, pentru care are loc
relaia (3.2): . 1000 A P 50
W W
s s
Principalul parametru de apreciere a ondulaiei este adncimea medie n cinci
puncte,
z
W , care este egal cu media aritmetic a cinci nlimi maxime ale ondulaiei
determinate n limitele a cinci lungimi de baz egale:
5 4 3 2 1
lw lw lw lw lw = = = = , Figura
3.15, [2-3], [8-9], [11].
5
W W W W W
W
5 4 3 2 1
z
+ + + +
= . (3.12)
48
Ondulaia se prescrie numai atunci cnd acest lucru este absolut necesar din punct de
vedere funcional sau cnd, prin procedeul de prelucrare aplicat, este posibil generarea ei.
Figura 3.15 Ondulaia suprafeelor
Cauzele apariiei ondulaiilor pt fi: abaterile de form ale tiului sculei, vibraiile de
joas frecven ale sculei sau ale mainii unelte, etc., [1], [8-9], [11].
Valorile, n m, recomandate pentru adncimea medie a ondulaiei
z
W , dup STAS,
sunt date n Tabelul 3.2.
Tabelul 3.2
0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50 100 200
3.1.4 Rugozitatea suprafeelor
3.1.4.1 Generalit i. Defini ii
Rugozitatea suprafe elor reprezint asamblul microneregularitilor de pe suprafaa
unei piese, cu pas relativ mic n raport cu adncimea, (3.3): . 50 A P
R R
<
Conform standardelor n vigoare, rugozitatea este considerat fie abatere geometric
de ordinul 3 (cnd are caracter periodic sau pseudoperiodic: striaii, rizuri), fie de ordinul 4
(cnd are caracter neperiodic: smulgeri de material, urme de scul, goluri, pori, etc.), [1-2],
[8], [13].
Rugozitatea se datoreaz micrii oscilatorii a vrfului sculei, frecrii dintre vrful acesteia i
suprafaa piesei, vibraiilor de nalt frecven ale sculei i mainii unelte, etc.
Existena microneregularitilor pe suprafeele pieselor prezint, n condiii funcionale
mai severe, o serie de dezavantaje: micoreaz suprafaa efectiv de contact, nrutete
condiiile de funcionare i de frecare ale pieselor, constituie concentratori de tensiuni care
49
duc la scderea rezistenei la oboseal, constituie amorse de coroziune electrochimic, scad
etaneitatea, modific (prin tocirea vrfurilor) dimensiunile efective ale pieselor i implicit
caracterul ajustajelor, [1].
Pe de alt parte, n absena microneregularitilor, meninerea peliculei de ulei pe
suprafeele n contact se realizeaz extrem de greu la o ungere normal. n acest sens,
meninerea peliculei este mai bun atunci cnd viteza relativ dintre suprafee este normal pe
direcia de orientare a rugozitii, [1].
Practic, suprafeele n contact trebuie s aib o rugozitate optim care se stabilete
corespunztor condiiilor de funcionare (viteza de deplasare, mrimea suprafeei de contact,
mrimea i caracterul solicitilor, precizia dimensional, etc.
Aprecierea rugozitii suprafeelor se poate face pe baza mai multor sisteme, cele mai
uzuale fiind urmtoarele, [1-4]:
- sistemul liniei medii (M);
- sistemul liniei nfurtoare (E);
- siatemul liniei adiacente (A);
- sistemul diferenelor variabile.
n sistemul liniei nfurtoare (E), evaluarea numeric a rugozitii suprafeelor se
face n raport cu linia care nfoar, n exterior, profilul real i care se obine prin parcurgerea
profilului cu ajutorul unui palpator cu raza de curbur mare. Centrul palpatorului descrie o
traiectorie, care deplasat cu valoarea razei acestuia, reprezint linia nfurtoare. Pentru
evaluarea rugozitii, profilul real este parcurs de un al doilea palpator cu raza de curbur
foarte mic, astfel nct s se nscrie ntre microneregulariti. Se obine astfel profilul efectiv.
Determinarea rugozitii se va face msurndu-se perpendicular pe profilul geometric
abaterile profilului efectiv n raport cu linia nfurtoare.
3.1.4.2 Sistemul liniei medii (M)
Este cel mai cunoscut i utilizat pe plan internaional. n cadrul acestui sistem ca linie
de referin pentru evaluarea rugozitii este aleas linia medie (M) a profilului sau o linie
echidistant cu aceasta, Figura 3.16, [1-4], [6-11], [13].
50
Defini ii:
Linia medie a profilului (M) este linia care are forma profilului nominal i care, n
limitele lungimii de baz, mparte profilul efectiv astfel nct suma ptratelor ordonatelor
profilului , )
n 2 1
y y y ,..., , , n raport cu aceast linie, s fie minim, respectiv:
im dx y
l
0
2
min =
}
. (3.13)
Figura 3.16 Parametrii de rugozitate n sistemul linie medii
Lungimea de baz (l) este lungimea liniei de referin aleas convenional pentru a
defini rugozitatea fr influiena celorlalte abateri geometrice.
Linia exterioar a profilului (e) este linia paralel cu linia medie care, n limitele
lungimii de baz, trece prin punctul cel mai nalt al profilului efectiv (nu se iau n considerare
proeminenele cu caracte ntmpltor, care constituie excepie evident).
Linia interioar a profilului (i) este linia paralel cu linia medie care, n limitele
lungimii de baz, trece prin punctul cel mai de jos al profilului efectiv.
Pasul neregularit ilor (S) este distana dintre punctele cele mai de sus a dou
proeminene consecutive ale profilului efectiv.
Pentru determinarea cantitativ a rugozitii, n sistemul liniei medii, se folosesc, n
principal, urmtorii parametri caracteristici:
- Abaterea medie aritmetic a rugozit ii,
a
R , respectiv media aritmetic a valorilor
absolute ale ordonatelor profilului efectiv fa de linia medie considerat ca origine:
51
, )
R P R a
dx R y R = , (3.14)
sau aproximativ:
n
y
R
n
1 i
i
a
_
=
= , (3.15)
n care:
, )
R
l
0
R P
dx y R
}
= (3.16)
reprezint adncimea de nivelare a rugozitii.
- Adncimea medie n 10 puncte a rugozit ii,
z
R , respectiv diferena dintre media
aritmetic a ordonatelor celor mai de sus cinci proeminene i a ordonatelor celor mai de jos
cinci goluri ale profilului efectiv, msurate n limitele lungimii de bay, de la o dreapt
paralel cu linia medie i care nu intersecteay profilul, Figura 3.17:
, ) , )
5
R R R R R R R R R R
R
10 8 6 4 2 9 7 5 3 1
z
+ + + + + + + +
= . (3.17)
Figura 3.17 Determinarea adncimii medii a rugozitii,
z
R
- Adncimea total a rugozit ii,
max
R , respectiv distana, pe axa ordonatelor, dintre punctul
cel mai nalt i punctul cel mai de jos ale profilului:
52
, ) , )
min max
max R R
y y R = , (3.18)
sau mai simplu, distana dintre liniile exterioar i interioar ale profilului.
Observa ie: ntre parametrii
z
R i
a
R exist o relaie de coresponden de forma:
97 0
a z
R 5 4 R
,
, = . (3.19)
Valorile numerice, n mm, ale lungimii de baz l sunta date n Tabelul 3.3.
Tabelul 3.3
0,08 0,25 0,80 2,5 8 25
Valorile numerice, n m, ale parametrilor
a
R ,
z
R i
max
R , dup STAS 5730/2-85,
sunt date n Tabelul 3.4.
Tabelul 3.4.
a
R
z
R ,
max
R
a
R
z
R ,
max
R
a
R
z
R ,
max
R
a
R
z
R ,
max
R
0,025 0,1 0,4 1,6 6,3 25 100
0,008 0,032 0,125 0,5 2 8 32 125
0,01 0,04 0,16 0,63 2,5 10 40 160
0,012 0,05 0,2 0,8 3,2 12,5 50 200
0,016 0,063 0,25 1 4 16 63 250
0,02 0,08 0,32 1,25 5 20 80 320
0,025 0,1 0,4 1,6 6,3 25 100 400
0,032 0,125 0,5 2 8 32 125 500
0,04 0,16 0,63 2,5 10 40 160 630
0,05 0,2 0,8 3,2 12,5 50 200 800
0,063 0,25 1 4 16 63 250 1000
0,08 0,32 1,25 5 20 80 320 1250
400 1600
53
- Pasul mediu al rugozit ii, S:
_
=
=
n
1 i
i
S
n
1
S . (3.20)
- Pasul mijlociu al rugozit ii,
m
S :
_
=
=
n
1 i
m m
i
S
n
1
S . (3.21)
- Profilul portant al rugozit ii,
pr
t :
100 b
l
1
t
n
1 i
i pr
=
_
=
[%]. (3.22)
Observa ie: Se calculeaz pentru diferite procente din
max
R , p=(1090)%.
- Raza de racordare la vrf a rugozit ii, r, este un parametru important care caracterizeaz
modul de comportare n exploatare a suprafeei.
n STAS se prevd 14 clase de rugozitate notate N0 N13 i se d corespondena
aproximativ dintre acestea i valorile prefereniale ale parametrilor
a
R ,
z
R i l, conform
Tabelului 3.5, [1], [6], [9], [13].
Pentru a separa rugozitatea suprafeei de ondulaii i abateri macrogeometrice se va
determina rugozitatea numai n limitele lungimii de baz l (corespunztoare rugozitii
respective). Aceasta deoarece valorile parametrilor
a
R ,
z
R , pentru o anumit suprafa cresc
cu mrimea l putnd fi interpretate (tratate) ca rugoziti i abateri de form de ordin inferior
(ondulaii sau abateri macrogeometrice), Figura 3.18.
Figura 3.18 Variaia parametrului de rugozitate
a
R cu lungimea de baz
54
Tabelul 3.5
R
a
R
z
[ m] [ m]
Simbolul clasei de
rugozitate
maximum
[mm]
N0 0,012 0,06
N1 0,025 0,125
0,08
N2 0,05 0,2
N3 0,1 0,5
N4 0,2 1
N5 0,4 2
0,25
N6 0,8 4
N7 1,6 8
N8 3,2 12,5
0,8
N9 6,3 25
N10 12,5 50 2,5
N11 25 100
N12 50 200
N13 100 400
8
3.1.4.3 nscrierea rugozit ii pe desene
nscrierea rugozitii pe desene se face conform standardelor n vigoare. Simbolul de
baz este cel din Figura 3.19.
Figura 3.19 Simbolul rugozitii
55
Tabelul 3.6
Simbol Orientarea neregularit ilor Exemple
=
Paralele cu planul de proiecie a
suprafeei simbolizate

Perpendicular pe planul de proiecie a


suprafeei simbolizate
X
ncruciat, nclinat fa de planul de
proiecie a suprafeei simbolizate
M n mai multe direcii oarecare
C
Aproximativ circular i concentric fa
de centrul suprafeei simbolizate
R
Aproximativ radiale fa de centrul
suprafeei simbolizate
56
h nlimea cifrelor cu care se nscriu cotele pe desen;
A adaosul de prelucrare;
B mrimea limit a rugozitii;
C date suplimentare privind tehnologia de prelucrare;
D lungimea de baz (cnd difer de cea standardizat);
E simbolul orientrii urmelor.
Simbolurile pentru reprezentarea pe desen a orientrii neregularitilor, conform STAS
612-83, sunt date n Tabelul 3.6, [1], [6], [9].
Exemple de nscriere a rugozitii pe desenele de execuie, Figura 3.20.
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i) j)
Figura 3.20 Exemple de nscriere a rugozitii pe desene
a ndeprtare obligatory de material; b meninerea suprafeei respective n stadiul de la
operaia precedent; c valoarea maxim a rugozitii R
a
[ m]; d valoarea clasei de
rugozitate; e valoarea maxcim a rugozitii R
z
; f valorile limetelor admise a rugozitii
R
a
[ m]; g lungimea de baz diferit de cea standardizat; h date tehnologice
suplimentare; i indicarea orientrii neregularitilor; j indicarea adaosului de prelucrare.
3.1.4.4 Influen a rugozit ii asupra calit ii func ionale a suprafeelor
Diferiii parametri ai rugozitii influeneaz, uneori n mod decisiv, calitatea
funcional a suprafeelor respective.
57
n ceea ce privete fenomenul frecrii i al uzurii este necesar ca suprafaa prelucrat
s aib rugozitatea optim impus de condiiile de funcionare. Cercetrile efectuate au artat
c rugozitile iniiale ale suprafeelor care lucreaz n condiii date se schimb i tind ctre
cea optim (care poate fi mai mic sau mai mare dect rugozitatea iniial). Influena
rugozitii asupra frecrii i uzurii se manifest nu numai prin parametri
a
R ,
z
R ci i prin
pas, raza de racordare, orientare. De exemplu, n mecanica fin, coeficientul de frecare la
deplasarea unor mecanisme este influenat de orientarea nereglaritilor, fiind indicat ca
acestea s fie orientate n lungul direciei de deplasare. n schimb, o suprafa cu asperitile
perpendiculare pe direcia de deplasare va reine mai bine lubrifiantul. Cercetrile
exprimentale au artat c n ceea ce privete reyistena la uzur, orientarea la 45 a
neregularitilor fa de direcia de deplasare a suprafeelor produce uyura cea mai mic, iar
orientarea acestora pe direcia de deplasare produce uzura maxim, Figura 3.21, [2], [6].
Figura 3.21 Uzura unei piese n funcie de orientarea neregularitilor (reprezentat prin
direcia haurilor)
Datorit uzurii microassperitilor, rugozitatea influeneaz i asupra meninerii
caracterului mbinrilor, respectiv asupra mrimii efective a jocurilor sau strngerilor care
rezult n urma unei asamblri, [2], [8]. ntre jocurile, respectiv strngerile efective care
rezult n urma unei asamblri i jocurile, respectiv strngerile teoretice, determinate pe baza
diferenei dimensiunilor efective ale alezajului i arborelui nainte de asamblare, exist
relaiile:
, ) ; a A d D J ; R R 2 , 1 J J
C d z D z c e
= = + + =
(3.23)
, ) . A a D d S ; R R 2 , 1 S S
C d z D z c e
= = + =
58
Aceasta, deoarece rugozitile celor dou suprafee conjugate se tocesc n primele minute de
funcionare (la ajustajele cu joc) sau n timpul presrii (la ajustajele cu strngere), n proporie
de 60% din mrimea lor.
Orientarea rugozitii influeneaz i asupra rezistenei la oboseal a pieselor: aceasta
este mai mic dac solicitarea se face transversal pe direcia rizurilor dect dac aceasta se
face n lungul lor. Influena rugozitii asupra rezistenei la oboseal se manifest att prin
efectul de concentratori de tensiuni, ct i prin distrugerea, n straturile superficiale ale
materialului, a integritii grunilor cristalini. Pe fundul rizurilor de prelucrare, la piesele din
oel, se dezvolt tensiuni de 1,52 ori mai mari dect tensiunile medii care acioneaz asupra
stratului superficial, [2], [6].
De asemenea, practica a dovedit c o suprafa prelucrat mai neted rezist mai bine la
coroziune, viteza de coroziune variind, ntr-o oarecare msur, cu netezimea de suprafa, [2],
[6].
Desigur, rugozitatea influeneaz i asupra altor proprieti funcionale ale
suprafeelor: etaneitatea mbinrilor, rigiditatea de contact, stabilitatea la vibraii.
Observa ie: Influena rugozitii asupra proprietilor funcionale ale suprafeelor se
manifest att prin parametrii privind amplitudinea (
max z a
R , R , R ), ct i prin ceilali
parametric: orientare, pas, procentaj portent, raza de racordare, etc.
3.1.4.5 Legtura dintre rugozitate, toleran ele dimensionale i rolul func ional
al pieselor
Valorilerugozitii suprafeelor trebuie correlate cu valorile toleranelor dimensionale
i cu rolul funcional al pieselor. Exist mai multe grupe de relaii care dau legtura dintre
rugozitate i tolerana dimensional, dintre care menionm:
, ) mm; 50 d D, ; T 15 , 0 10 , 0 R
d , D z
> =
, ) mm; 50 d D, 18 ; T 20 , 0 15 , 0 R
d , D z
s s = (3.24)
, ) mm. 18 d D, ; T 25 , 0 20 , 0 R
d , D z
< =
59
, )
,
A n
T K
R
m
n
d , D
z
+

s (3.25)
n care:
z
R - rugozitatea [m];
N dimensiunea nominal a asamblrii, [mm];
d , D
T - tolerana dimensiunii alezajului, respective arborelui, [m];
A=45; n=0,93; m=0,13;
K=0,475 (piese n micare relativ); K=0,57 (restul).
, )
d , D z
T 07 , 0 05 , 0 R = , (ajustaje cu joc);
, )
d , D z
T 10 , 0 08 , 0 R = , (ajustaje intermediare); (3.26)
, )
d , D z
T 12 , 0 10 , 0 R = , (ajustaje cu strngere).
d , D z
T 25 , 0 R s , (pentru preciziile 510 ISO);
(3.27)
d , D z
T 125 , 0 R s , (pentru preciziile 1116 ISO).
Problema nu se pune asemntor i n cazul cnd rugozitatea este condiia obligatory
care asigur un anumit rol funcional piesei. De exemplu, n cazul oglinzilor metalice este
necesar o rugozitate minim pentru a asigura un coeficient mare de reflexive, condiie care
trebuie asigurat independent de mrimea oglinzii.
3.2 PRECIZIA DE ORIENTARE, DE BTAIE I DE POZI IE
A SUPRAFE ELOR
3.2.1 Generalit i; Clasificare; No iuni i defini ii
Din punct de vedere funcional orientarea, btaia i poziia suprafeelor, profilurilor,
planelor sau axelor de simetrie este extreme de important, ea determinnd, mpreun cu
dimensiunile i forma suprafeelor, calitatea i precizia pieselor i organelor de maini luate
separat, ct i a mainilor i aparatelor n ansamblu, [1-6], [8-11], [13], [25].
60
Conform standardelor n vigoare precizia de orientare, de btaie i de poziie se refer
la elemente asociate (precizia poziiei unui element oarecare se indic n raport cu alt element
denumit baz de referin) i se prescrie prin tolerane de orientare, de btaie i de poziie
(care mpreun cu toleranele de form constituie toleranele geometrice).
Conform STAS toleranele de orientare cuprind tolerana la paralelism, tolerana la
perpendicularitate i tolerana la nclinare; toleranele de btaie includ tolerana btii
circulare (radiale sau frontale) i tolerana btii totale (radiale sau frontale), iar toleranele de
poziie cuprind tolerana la poziia nominal, tolerana la concentricitate i la coaxialitate i
tolerana la simetrie.
Pentru concizia (comoditatea) exprimrii, n cele ce urmeaz, vom cuprinde abaterile,
respectiv toleranele de oriemtare, de btaie i de poziie sub denumirea generic (general) de
abateri de poziie, respectiv tolerane de poziie.
Defini ii:
Pozi ia nominal reprezint poziia suprafeei, profilului, axei sau planului de
simetrie, determinat prin cote nominaleliniare i/sau unghiulare, fa de baza de referin sau
fa de o alt suprafa, profil, ax sau plan de simetrie.
Baza de referin reprezint suprafaa, linia sau punctual fa de care se determin
poziia nominal a suprafeei sau elemntului considerat.
Abaterea de pozi ie reprezint abaterea de la poziia nominal a unei suprafee, axe,
profil sau plan de simetrie fa de baza de referin sau abaterea de la poziia nominal
reciproc a unor suprafee, axe, profile sau plane de simetrie. Ea este dat de distana maxim
dintre poziia efectiv i cea nominal, msurat n limitele lungimii de referin:
AP=E-N (3.28)
n care:
AP abaterea efectiv de poziie;
E cota care determin poziia efectiv;
N cota care detremin poziia nominal.
Abaterea limit de poziie reprezint valoarea maxim admis (pozituv sau negativ),
max
AP , a abaterii de poziie.
Tolerana de poziie reprezint intervalul sau zona determinat de abaterile limit de
poziie, TP . Tolerana de poziie poate fi egal cu abaterea limit de poziie, dac abaterea
61
inferioar este egal cu zero, Figura 3.22a, sau cu dublul acesteia, dac abaterea inferioar de
poziie este egal i de semn contrar cu cea superioar, figura 3.22b.
a)
b)
Figura 3.22 Abateri i tolerane de poziie
n prima categorie intr abaterile de la paralelism,
l
AP , de la nclinare,
i
AP , de la
perpendicularitate,
d
AP , btaia radial,
r
AB i btaia frontal,
f
AB .
n cea de a doua categorie intr abaterile de la coaxialitate i cea de la concentricitate,
c
AP , de la simetrie,
s
AP i de la poziia nominal,
p
AP .
3.3.2 Abateri de orientare
1) ABATEREA DE LA PARALELISM,
l
AP
a) Abaterea de la paralelism a dou drepte n plan este diferena dintre distana maxim i cea
minim dintre cele dou drepte adiacente msurate n limitele lungimii de referin, Figura
3.23:
B A AP
l
= . (3.29)
Figura 3.23 Abaterea de la paralelism,
l
AP
l l
TP AP s (3.30)
62
b) Dac cele dou drepte au o poziie oarecare n spaiu (sunt ncruciate), abaterea de poziie
se descompune n dou plane reciproc perpendiculare, rezultnd dou componente
1 l
AP i
2 l
AP .
c) Abaterea de la paralelism dintre o dreapt i un plan reprezint diferena dintre distana
maxim i cea minim dintre dreapta adiacent i planul adiacent, msurat n limitele
lungimii de referin, n planul perpendicular pe planul adiacent i care conine dreapta
adiacent.
d) Abaterea de la paralelism a dou plane reprezint diferena dintre distana maxim i cea
minim dintre cele dou plane adiacente, msurat n limitele suprafeei de referin.
e) Abaterea de la paralelism dintre un plan i o suprafa de rotaie reprezint diferena dintre
distana maxim i cea minim dintre axa suprafeei adiacente de rotaie i planul adiacent, n
limitele lungimii de referin, Figura 3.24a.
f) Abaterea de la paralllism a dou suprafee de rotaie se poate determina n plan sau n
spaiu, analog cu abaterea de la paralelism a dou drepte, n plan sau n spaiu, ntre axele
suprafeelor adiacente considerate, Figura 3.24b.
a) b)
Figura 3.24 Cazuri de abateri de la paralelism
Observa ie: Pentru determinarea corect a acestor abateri este necesar
materializarea corect a planelor adiacente precum i a suprafeelor i axelor suprafeelor
adiacente. Numai aa se poate face o distincie net ntre mrimea abaterilor de form i a
abaterilor de poziie.
Tolerana la paralelism
l
TP este egal cu valoarea maxim admis a abaterii de la
paralelism,
l
AP .
63
2) ABATEREA DE LA NCLINARE,
i
AP
Abaterea de la nclinare este egal cu diferena dintre unghiul format ntre dreptele sau
suprafeele adiacente respective i unghiul nominal, msurat liniar, n limitele lungimii de
referin, Figura 3.25.
Figura 3.25 Abaterea de la nclinare,
i
AP
i i
TP AP s (3.31)
3) ABATEREA DE LA PERPENDICULARITATE,
d
AP
Abaterea de la perpendicularitate reprezint un caz particular al abaterii de la nclinare,
cnd unghiul nominal este de 90.
Deosebim abaterea de la perpendicularitate a dou drepte, a dou suprafee de rotaie
sau a unei suprafee de rotaie fa de o dreapt, a unei drepte sau suprafee de rotaie fa de
un plan, a dou plane, etc., Figura 3.26.
a)
b) c)
Figura 3.26 Abaterea de la perpendicularitate,
d
AP
d d
TP AP s (3.32)
64
3.2.3 Abateri de btaie
3.2.3.1 abaterea btii circulare
1) BTAIA RADIAL,
r
AB
Btaia radial reprezint diferena dintre distana maxim i cea minim, de la
suprafaa efectiv la axa ei efectiv de rotaie, msurat n lomitele lungimii de referin,
Figura 3.27:
min max r
a a AB = . (3.33)
Se observ ca btaia radial se pune n eviden numai n funcionarea produsului,
putnd fi determinat de o alt abatere de poziie (abaterea de la coaxialitate) sau/ i de o
abatere de form (abaterea de la cilindricitate) a suprafeei exterioare.
Figura 3.27 Btaia radial,
r
AB
r r
TB AB s (3.34)
2) BTAIA FRONTAL,
f
AB
Btaia frontal este egal cu diferena dintre distana maxim i cea minim de la
suprafaa frontal efectiv la un plan perpendicular pe axa de rotaie de referin, msurat n
limitele lungimii de referin sau la un diametru dat, Figura 3.28:
min max f
a a AB = . (3.35)
65
Figura 3.28 Btaia frontal,
f
AB
f f
TB AB s (3.36)
Ca i btaia radial, btaia frontal poate fi determinat de o alt abatere de poziie
(abaterea de la perpendicularitate) sau de o abatere de form (abaterea de la planitate),
3.2.3.2 Abaterea btii totale
1) BTAIA TOTAL RADIAL se deosebete de btaia radial prin aceea c la
determinare se combin micarea de rotaie a piesei n jurul axei de referin cu o micare
axial relativ tangenial ntre pies i mijlocul de msurare.
2) BTAIA TOTAL FRONTAL se deosebete de btaia frontal prin aceea c
la determinare se combin micarea de rotaie a piesei n jurul axei de referin cu o micare
axial relativ radial ntre pies i mijlocul de msurare.
3.2.4 Abateri de pozi ie
1) ABATEREA DE LA COAXIALITATE I CONCENTRICITATE,
a) ABATEREA DE LA COAXIALITATE,
c
AP
Abaterea de la coaxialitate reprezint distana maxim dintre axa suprafeei adiacente
i axa dat ca baz de referin, msurat n limitele lungimii de referin, Figura 3.29.
66
a) b)
Figura 3.29 Abaterea de la coaxialitate,
c
AP
2
TP
AP
c
c
s (3.37)
Abaterea de la coaxialitate poate avea urmtoarele aspectele particulare din Figura
3.30.
a) b)
c)
Figura 3.30 Aspecte particulare ale abaterii de la coaxialitate:
a) excentricitate (dezaxare); b) necoaxialitate unghiular (frngere); c) nocoaxialitate
ncruciat.
b) ABATEREA DE LA CONCENTRICITATE,
c
AP
Abaterea de la concentricitate reprezint distana dintre centrul cercului adiacent al
suprafeei considerate i baza de referin, Figura 3.31.
67
Figura 3.31 Abaterea de la concentricitate,
c
AP
2
TP
AP
c
c
s (3.38)
Neconcentricitatea este cazul particular al abaterii de la coaxialitate cnd lungimea de
referin este zero.
2) ABATEREA DE LA SIMETRIE,
s
AP
Abaterea de la simetrie reprezint distana maxim dintre planele sau axele de simetrie
ale suprafeelor adiacente considerate, msurat n limitele lungimii de referin sau ntr-un
plan dat, Figura 3.32.
Figura 3.32 Abaterea de la simetrie,
s
AP
2
TP
AP
s
s
s (3.39)
68
3) ABATEREA DE LA POZI IA NOMINAL,
p
AP
Abaterea de la poziia nominal reprezint distana maxim dintre axa suprafeei
adiacente, dreapta adiacent sau planul adiacent i poziia nominal a acestora, msurat n
limitele lungimii de referin, Figura 3.33.
Figura 3.33 Abaterea de la poziia nominal,
p
AP
Poziia nominal se determin fa de una sau mai multe baze de referin: drepte, axe,
suprafee.
2 1
B , B - baze de referin;
2 1
N , N - valori nominale,
2 1
E , E - valori effective.
2
TP
AP
p
p
s (3.40)
3.2.5 nscrierea toleran elor de orientare, de btaie i de pozi ie pe desene
Toleranele de poziie sunt ncadrate n 12 clase de precizie, notate cu cifre romane de
la I la XII n ordinea descresctoare a preciziei. Conform standardelor n vigoare simbolurile
pentrutoleranele de orientare, de btaie i de poziie sunt cele din Tabelul 3.7.
Pe desenele de execuie ale pieselor, datele cu privire la toleranele de poziie se
nscriu ntr-un cadru dreptunghiular mprit n dou sau trei csue (sau patru). n prima
csu din stnga se trece simbolul graphic al toleranei, iar n a treia (eventual) litera sau
69
literele de identificare a bazei de referin. Cadrul cu tolerana de poziie se leag de suprafaa
la cere se refer printr-o linie de indicaie terminat cu o sgeat. Dac este posibil, cadrul se
leag cu o linie i cu baza de referin, aceasta ne mai avnd litera de identificare, [1], [8-11],
[13].
Tabelul 3.7
Denumirea toleran ei Simbolul Tipul
toleran ei
literal grafic
Tolerana la paralelism
l
TP
Tolerana la nclinare
i
TP
Tolerane
de
orientare
Tolerana la perpendicularitate
d
TP
radiale Tolerana btii
circulare
frontale
r
TB ;
f
TB
radiale
Tolerane
de
btaie
Tolerana btii
totale
frontale
r
TB ;
f
TB
Tolerana la concentricitate i
coaxialitate
c
TP
Tolerana la simetrie
s
TP
Tolerane
de
poziie
Tolerana la poziia nomonal
p
TP
Cteva exemple de nscriere pe desene a toleranelor de poziie sunt date n Figura
3.34.
a)
b)
70
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Figura 3.34 Exemple de nscriere pe desen a toleranelor de poziie:
a) la concentricitatea suprafeei exterioare fa de cea interioar (este un cerc concentric cu
0,02 mm); b) la coaxialitatea alezajului din stnga (este un cerc cu 0,1 mm concentric
fa de alezajul din dreapta); c) la paralelism a suprafeei superioare fa de suprafaa
inferioar 8este de 0,02 mm pe o lungime de 100 mm); d) la perpendicularitate a suprafeei
frontale fa de axa piesei; e) la unghiul de nclinare a axei gurii (este de 0,04 mm pe toat
lungimea gurii), f) la simetrie (este de 0,05 mm dispus simetric fa de axa gurii a); g)
btaia radial maxim admis (este de 0,02 mm pe toat lungimea suprafeei date); h) la
poziia axei gurilor (este un cilindru cu 0,1 mm, coaxial cu poziia nomonal).
71
4. PRINCIPIUL MAXIMULUI DE MATERIAL
4.1 CONSIDERA II GENERALE
Principiul maximului de material se refer la metodele de prescriere a preciziei
geometrice a pieselor prin tolerane dependente, [2], [8], [11].
Se consider un element al unei piese la maximum de material dac dimensiunea lui
coincide cu cea minim, la piesele de tip alezaj, respectiv cu cea maxim, la piesele de tip
arbore. n proeiectarea unei asamblri putem considera de la nceput n calcul cazul extrem,
cnd piesele care intervi n asamblare sunt la dimensiuni corespunztoare maximului de
material. n acest mod, chiar la maximim de material, piesele conjugate pot fi introduse unele
n altele. Dac se consider calalt extrem, cnd alezajul a fost executat la un diametru
maxim, iar arborele la un diamteru minim (la minimum de material), se observ c asamblarea
este posibil chiar i n prezena unor abateri de form (la rectilinitate), cu respectarea
condiiei:
. min max min max
d d af ; D D AF s s (4.1)
Exemplul unui ajustaj cu 0 j
min
= este prezentat n Figura 4.1.
a) b) c) d)
Figura 4.1 Posibilitatea existenei unor abateri de form atunci cnd piesele sunt la
minimum de material:
a,b) maximum de material; c,d) minimum de material.
72
Putem spune c a avut loc un transfer de toleran de la diametrul alezajului (arborelui)
la abaterea de form a alezajului (arborelui). Acolo unde transferul este permis, fapt hotrt
de proiectant, spunem c avem de-a face cu o teleran dependent, notat cu M. Acest
simbol arat c tolerana de form a fost aleas pentru cazul extrem n care elementele care
intervin au fost executate la maximum de material. Dac dimensiunile reale ale pieselor
conjugate se ndeprteaz de condiia de maximum, atunci se admite o depire a toleranei de
form i/sau poziie, fr a periclita posibilitatea asamblrii.
n general, principiul maximului de material se aplic la toleranele de poziie, la
anumite toterane de form i la toleranele dimensionale care stabilesc poziiia elementelor
(distana dintre axe), dar nu la distana dintre axele angrenejelor sau a unor elemente
asemntoare, [2], [11].
4.2 EXEMPLE DE UTILIZARE A PRINCIPIULUI MAXIMULUI
DE MATERIAL
Exemplul 1: n Figura 4.2 se d un arbore cu tolerana permis la rectilinitate de 0,03.
Figura 4.2 Cotarea dup principiul maximului de material (exemplul 1)
Simbolul M arat c se poate aplica principiul maximului de material, adic tolerana
de form poate crete n funcie de diametrul real conform Tabelelui 4.1. n practic,
verificarea acestoe arbori se face msurndu-le diametrul i fcnd o verificare funcional cu
un calibrul cilindric cu diametrul interior 03 , 16 03 , 0 00 , 16 D
i
= + = .
Exemplul 2: n Figura 4.3 tolerana permis la rectilinitate este zero, pentru cazul
cnd arborele este la maximum de material i are valorile conform Tabelului 4.1 cnd
73
dimensiunea nu este maxim. Diametrul interior al calibrului pentru verificarea funcional
este 00 , 16 00 , 0 00 , 16 D
i
= + = .
Figura 4.3 Cotarea dup principiul maximului de material (exemplul 2)
Tabelul 4.1
Exemplul 1 Exemplul 2
Dimensiunea real
r
TF Dimensiunea real
r
TF
16,00 0,03 16,00 0,00
15,99 0,04 15,99 0,01
15,98 0,05 15,98 0,02
Exemplul 3: Se consider cazul distanei dintre dou alezaje. n mod obinuit,
cotarea se face ca n Figura 4.4, caz n care tolerana la distana dintre guri este de 0,2 mm.
Avem: T=30,1-29,2=0,2.
Figura 4.4 Cotarea distanei dintre dou
alezaje
Figura 4.5 Cotarea dup principiul
maximului de material
Dac se admite aplicarea principiului maximului de material, cotarea se face ca n
Figura 4.5. n acest caz, tolerana de poziie, dac alezajele sunt la maximum de material, este
74
tot de 0,2 mm, iar dac alezajele sunt la minimum de material ( 5,2) este de 0,6 mm:
6 , 0 2 , 0 2 1 , 0 2 T = + =
X
.
Exemplu 4: Se consider cazul unui alezaj care trebuie s ndeplineasc condiia de
perpendicularitate, Figura 4.6.
Figura 4.6 Tolerana la perpendicularitate dependent
Dac alezajul este executat la maximum de material, ( 10) atunci axa acestuia poate fi
cuprins n interiorul unui cmp de toleran cilindric cu 0,04, Figura 4.7.
Figura 4.7 Cmpul de toleran al axei
alezajului
Figura 4.8 Cmpul de toleran majorat
Dac alezajul este la minimum de material, ( 10,02) atunci axa acestuia trebuie s fie
cuprins ntr-un cmp de toleran cilindric cu 0,06, Figura 4.8:
, )
min max ininii
D D T T + =
X
. (4.2)
75
Exemplul 5: Un exemplu de concentricaitate dependent este prezentat n Figura 4.9.
Figura 4.9 Tolerana de concentricitate dependent
Dac ambele tronsoane sunt executate la maximum de material, tolerana este egal cu
0,1 mm.
Dac un tronson este executat la maximum de material, iar cellalt la minimum de
material: 2 , 0 1 , 0 1 , 0 T = + =
X
.
Dac ambele tronsoane sunt executate la minimum de material:
3 , 0 1 , 0 1 , 0 1 , 0 T = + + =
X
.
n general, prin aplicarea principiului maximului de material este posibil mrirea unor
tolerane, fapt care conduce la ieftenirea execuiei.
76
5.. CONTROLUL DIMENSIUNILOR I SUPRAFE ELOR CU CALIBRE
LIMITATIVE
5.1 GENERALIT I. CLASIFICAREA CALIBRELOR
n general, metodele de msurare i control sunt extreme de variate, stabilireametodei
de msurare adecvate fcndu-se n funcie de dotarea tehnic a intreprinderii, caracteristicile
produciei mrimea seriei de fabricaie (producie individual, de serie mic, de serie mare sau
de mas), precizia de msurare impus, parametrul msurat. n principiu, metodele pentru
msurarea i controlul dimensiunilor sunt mai simple dect cele pentru msurarea i controlul
abaterilor de form i mai ales a celor de poziie reciproc.
n funcie de scopul urmrit i de metoda de msurare aleas se stabilete mijlocul,
respective metodele de msurare necesare.
Calibrele limitativ sunt mijloace speciale folosite pentru verificarea (controlul)
pieselor n producia de serie mare i de mas cu o productivitate corespunztoare. Prin
verificarea cu ajutorul calibrelor limitative nu se determin valorile sau abaterile effective ale
dimensiunilor, ci se stabilete numai dac acestea se ncadreaz ntre limitele admise. n
consecin, timpul de control se reduce considerabil i se nltur diferite erori proprii
majoritii mijloacelor de msurare i control, [1-2], [6-8].
Dup tipul de suprafee pe care le controleaz:
a) calibre pentru suprafee (dimensiuni) exterioare;
b) calibre pentru suprafee (dimensiuni) interioare;
Cele pentru controlul suprafeelor exteriare au form de inel sau potcoav, iar cele
pentru suprafeele interioare au form de tampon (cilindric complet, cilindric incomplet,
sferic, etc.), deci suprafeele active ale calibrelor constituie, n general, negativul suprafeelor
de controlat, [1-2], [6].
Dup forma dimensiunii sau suprafeei controlate, calibrele sunt, [1]:
a) calibre pentru verificarea arborilor sau alezajelor cilindrice;
b) calibre pentru controlul dimensiunilor care formeaz ajustaje plane (lungimi, grosimi,
etc);
c) calibre pentru controlul distanei dintre axele a dou alezaje;
d) calibre pentru controlul distanei dintre axa unui alezaj i o suprafa plan, etc.
77
Dup destinaia lor, calibrele se clasific n, [1], [6-8]:
a) calibre de lucru, folosite de muncitorii care execut piesele pe maini-unelte;
b) calibre de control, folosite de personalul de control tehnic;
c) calibre de recepie, folosite de personalul de recepie;
d) contracalibre, folosite pentru controlul calibrelor.
Dup dimensiunea limit pe care o verific, se deosebesc, [1], [7-8]:
a) calibre partea Trece, T;
b) calibre partea Nu trece, NT.
5.2 PRINCIPIUL DE LUCRU AL CALIBRELOR LIMITATIVE
Principiul de lucru cu ajutorul calibrelor, aplicabil oricror calibre, va fi exemplificat
pentru arbori i alezaje cilindrice.
Alezajele trebuie s aib diametrele e fective cuprinse ntre
min
D i
max
D , Figura 5.1.
Figura 5.1 Schema de principiu pentru verificarea alezajelor cu ajutorul calibrelor limitative
Cu calibrul partea Trece T, care trebuie s treac prin alezajele controlate
considerate corespunztoare, se verific dac acestea au diametrul
min
D D > . Alezajele prin
care nu trece calibrul T sunt considerate rebut recuperabil (printr-o prelucarare suplimentar).
Teoretic, dimensiunea nominal a calibrului T este egal cu
min
D . Cu calibrul partea Nu
trece NT, care nu trebuie s treac prin alezajele controlate, se verific dac acestea au
diametrul efectiv
max
D D s . Alezajele prin care trece calibrul NT sunt considerate rebut
nerecuperabil, [1-2], [6], [8-9], [11]. Teoretic, dimensiunea nominal a calibrului NT este
egal cu
max
D .
78
Ca i alezajele, arborii trebuie s aib diametrul efectiv cuprins ntre
min
d i
max
d ,
Figura 5.2.
Figura 5.2 Schema de principiu pentru verificarea arborilor cu ajutorul calibrelor limitative
Cu calibrul partea Trece T, prin care trebuie s treac arborii controlai considerai
corespunztori, se verific dac acetia au diametrul efectiv
max
d d s . Arborii care nu trec
prin calibrul T sunt considerai rebut recuperabil (printr-o prelucrare suplimentar). Teoretic,
dimensiunea nominal a calibrului T este egal cu
max
d . Cu calibrul partea Nu trece NT,
prin care nu trebuie s treac arborii controlai, se verific dac acetia au diametrul efectiv
min
d d > . Arborii care trec prin calibrul NT reprezint rebut nerecuperabil. Teoretic,
dimensiunea nominal a calibrului NT este egal cu
min
d .
n Figurile 5.3 i 5.4 sunt prezentate cteva tipuri constructive de calibre.
a) b)
c)
Figura 5.3 Exemple de calibre pentru verificare alezajelor:
a) calibru tampon simplu T-NT; b) calibru tampon dublu T-NT; c) calibru plat bilateral.
79
a) b) c)
Figura 5.4 Exemple de calibre pentru verificarea arborilor:
a) calibru potcoav dublu T-NT; b) calibru plat bilateral T-NT; c) calibru plat unilateral T-
NT.
n mod normal, partea Trece, dac are forma negativului suprafeei prelucrate se
execut cu o lungime mai mare dect parte Nu trece pentru a face o verificare complet
(dimensional, de form sau de poziie), dar practice, pentru a reduce consumul i greutatea se
renun adesea la acest principiu, [1-4], [6-9], [11].
5.3 SISTEMUL ISO DE TOLERAN E PENTRU CALIBRE
I CONTRACALIBRE
Fiind mijloace de control, calibrele se execut la o precizie mult mai mare dect a
pieselor de controlat: tolerana calibrului constituie, n general, 1/31/10 din tolerana
dimensiunii verificate.
Dac la dimensiunea calibrelor de lucru partea Nu trece NT se prevede o toleran
obinuit de execuie, la dimensiunea calibrului de lucru partea Trece T este prevzut, n
afara toleranei obinuite de execuie i o aa-numit toleran de uzur (un strat de material
care se consum n perioada de exploatare a calibrului). Aceasta deoarece suprafaa activ a
calibrului partea Trece se uzeaz mult mai mult dect partea Nu terce, care vine n contact
cu piesele controlate numai n mod accidental, [1].
5.4 CALIBRE PENTRU CONTROLUL ALEZAJELOR CILINDRICE
Dimensiunea nominal a calibrului T, (notat cu
nou
T ) este egal cu diametrul minim
al alezajului
min
D plus o valoare z, Figura 5.5.
80
a)
b)
Figura 5.5 Poziiile cmpurilor de toleran ale calibrelor pentru verificarea alezajelor
mm 180 D s
, ) , ) 2 H L N 2 H z D T
nou T min nou
+

+ = + = ;
, )
uzat T min min uzat
L N y D u z D T + = = + = ; (5.1)
, ) 2 H L N 2 H D NT
NT max
+

+ = = .
mm 180 D >
, ) , ) 2 H L N 2 H z D T
nou T min nou
+

+ = + = ;
, )
uzat T min min uzat
L N y D u z D T + = o + = + = ; (5.2)
, ) 2 H L N 2 H ) D ( NT
NT max
+

+ = o = .
Tolerana de fabricaie, notat cu H pentru calibrele tampon cilindrice i cu
s
H pentru
cele sferice este dat simetric fa de dimensiunea nominal ( 2 H
+

). Tolerana de uzur
ncepe de la mijlocul toleranei de fabricaie i ajunge sub diametrul minim la distana y (la
81
calibrele pentru verificarea alezajelor cu treptele de precizie 916, y=0). Astfel, dimensiunea
calibrului uzat este egal cu y D
min
(dimensiuni sub 180 mm) i cu o + y D
min
(dimensiuni peste 180 mm), n care este zona de siguran pentru compensarea erorilor de
msurare. Dimensiunea nominal a calibrului NT este egal cu diametrul maxim al alezajului,
max
D (dimensiuni sub 180 mm) i cu o
max
D (dimensiuni peste 180 mm). Tolerana de
fabricaie a calibrului NT este dat simetric fa de aceast dimensiune nominal.
Dimensiunile nominale ale calibrelor pentru
nou
T ,
uzat
T i NT se pot determina i cu
ajutorul valorilor
nou T
L ,
uzat T
L i
NT
L care reprezint diferena dintre respectivele
dimensiuni nominale i dimensiunea nominal a alezajelor verificate. Valorile z, y, , treptele
de precizie, valorile
nou T
L ,
uzat T
L i
NT
L , abaterile limit la dimensiuni i toleranele de
form ale calibrelor pentru verificarea alezajelor sunt date n STAS 82218223-68.
Calibrele tampon nu se verific cu ajutorul contracalibrelor ci cu ajutorul unor aparate
universale: optimetrul, microscopul universal, etc., [1-2], [8-9].
5.5 CALIBRE PENTRU CONTROLUL ARBORILOR CILINDRICI
Dimensiunea nominal a calibrului T, (notat cu
nou
T ) este egal cu diametrul maxim
al arborelui
max
d minus o valoare
1
z , Figura 5.6.
a) b)
Figura 5.6 Poziiile cmpurilor de toleran ale calibrelor pentru verificarea arborilor
82
mm 180 D s
, ) , ) 2 H L N 2 H z d T
1 nou T 1 1 max nou
+

+ = + = ;
, )
uzat T 1 max max uzat
L N y d u z d T + = = + = ;
, ) 2 H L N 2 H d NT
1 NT 1 min
+

+ = = ;
(5.3)
, ) 2 H L N CT
p nou T nou
+

+ = ;
, ) 2 H L N CT
p uzat T uzat
+

+ = ;
, ) 2 H L N C
p NT NT
+

+ = .
mm 180 D >
, ) , ) 2 H L N 2 H z d T
1 nou T 1 1 max nou
+

+ = = ;
, )
uzat T 1 1 max 1 max uzat
L N y d u z d T + = o + = + = ; (5.4)
, ) 2 H L N 2 H ) d ( NT
1 NT 1 1 min
+

+ = o + = ;
, ) 2 H L N CT
p nou T nou
+

+ = ;
, ) 2 H L N CT
p uzat T uzat
+

+ = ; (5.4)
, ) 2 H L N C
p NT NT
+

+ = .
Tolerana de fabricaie, notat cu
1
H este dat simetric fa de dimensiunea nominal
( 2 H
1
+

). Tolerana de uzur ncepe de la mijlocul toleranei de fabricaie i ajunge peste


diametrul maxim la distana
1
y (la calibrele pentru verificarea arborilor cu treptele de precizie
916, 0 y
1
= ). Astfel, dimensiunea calibrului uzat este egal cu
1 max
y d + (dimensiuni sub
180 mm) i cu
1 1 max
y d o + (dimensiuni peste 180 mm), n care
1
o este zona de siguran
pentru compensarea erorilor de msurare. Dimensiunea nominal a calibrului NT este egal
cu diametrul minim al arborelui,
min
d (dimensiuni sub 180 mm) i cu
1 min
d o (dimensiuni
peste 180 mm). Tolerana de fabricaie a calibrului NT este dat simetric fa de aceast
dimensiune nominal.
83
Contracalibrele pentru verificare calibrelor de lucru au ca dimensiuni nominale,
dimensiunea nominal a calibrului
nou
T , dimensiunea de uzur a calibrului
uzat
T , respective
dimensiunea nominal a calibrului NT. Toleranele contracalibrelor,
p
H sunt date simetric
fa de aceste dimensiuni.
Dimensiunile nominale ale calibrelor pentru
nou
T ,
uzat
T i NT se pot determina i cu
ajutorul valorilor
nou T
L ,
uzat T
L i
NT
L care reprezint diferena dintre respectivele
dimensiuni nominale i dimensiunea nominal a arborilor verificai. Valorile
1
z ,
1
y ,
1
o ,
treptele de precizie, valorile
nou T
L ,
uzat T
L i
NT
L , abaterile limit la dimensiuni i
toleranele de form ale calibrelor pentru verificarea arborior sunt date n STAS 82218223-
68, [1-2], [8-9].
5.6 TOLERAN ELE CALIBRELOR PENTRU CONTROLUL
SUPRAFE ELOR CARE FORMEAZ AJUSTAJE PLANE
n general, pentru dimensiunilor suprafeelor care formeaz ajustaje plane, se pot
adopta tolerane ISO, (STAS 8100/1,2,3-88). Toleranele calibrelor i contracalibrelor
utilizate pentru controlul acestor dimensiuni se stabilesc conform STAS 82218223-68 sau
uneori cu relaii specifice:
10
T
T T
l , L
u c
= = , pentru mm 100 l , L s ;
(5.5)
14
T
T T
l , L
u c
= = , pentru mm 100 l , L > .
Dimensiunile plane exterioare vor fi assimilate cu dimensiunile arborilor cilindrici, iar
dimensiunile plane interioare cu cele ale alezajelor cilindrice. n ceea ce privete poziiile
cmpurilor de toleran ale calibrelor n raport cu tolerana dimensiunii se recomand ca ele s
se stabileasc conform Figurii 5.7
84
a)
b)
Figura 5.7 Poziiile cmpurilor de toleran ale calibrelor plane
Dup cum se vede, se respect principial, poziiile prevzute n STAS 82218223-68
cu deosebirea c i dimensiunile nominale ale calibrelor
nou
T se iau egale cu valorile limit
corespunztoare ale dimensiunilor controlate:
2 T L T
c min nou
+

= ;
u min uzat
T L T = ;
2 T L NT
c max
+

= ;
(5.6)
2 T l T
c max nou
+

= ;
u max uzat
T l T = ;
2 T l NT
c min
+

= ;
2 T l CT
cc max nou
+

= ;
, ) 2 T T l CT
cc u max uzat
+

+ = ;
2 T l C
cc min NT
+

= .
85
Toleranele contracalibrelor pentru verificarea calibrelor potcoav sau similare sunt
aproximativ egale cu o treime din tolerana calibrului, [1].
5.7 CONTROLUL PRECIZIEI DE FORM I POZI IE RELATIV
A SUPRAFE ELOR
n afar de precizia dimensional, calitatea fabricaiei, n construcii de maini,
depinde foarte mult i de precizia formei geometrice a suprafeelor acestora, precum i de
poziia corect a elementelor componente.
Controlul preciziei de form macrogeometric, al ondulaiei i rugozitii, precum i
controlul poziiei relative, al orientii i btii suprafeelor se execut cu metode i mijloace
adecvate, alegera acestora fcndu-se n funcie de scopu urmrit, precizia necesar, mrimea
seriei de fabricaie, dotarea tehnic a ntreprinderilor, etc.
O serie de metode i aparate de msur i control vor fi cunoscute i nsuite n cadrul
activitii de laborator.
n Figurile 5.8-5.10 sunt prezentate exemple de calibre pentru verificarea profilelor, iar
n Figura 5.11 un calibru complex pentru controlul asimetriei.
Figura 5.8 Calibru profilat singular
Profilele se controleaz cu calibre profilate (calibre ablon), care controleaz profilul
propriu-zis, (aa-numitele calibre singulare, Figura 5.8) sau profilul i poziia acestuia (aa-
numitele calibre complexe, Figura 5.10).
86
Figura 5.9 Calibru profilat (suprapus piesei) cu linial de control
n cazul calibrelor singulare este posibil ca, la acelai calibru, s se materializeze
dimensiunea (raza) maxim i dimensiunea (raza) minim, Figura 5.8.
a)
b)
c)
d)
e)
Figura 5.10 Calibre profilate
87
Calibrele profilate complexe se construiesc n dou variante:
- cu profilul suprapus peste piesa de controlat, n care verificarea se face cu
ajutorul unui lineal, Figura 5.9.
- cu profilul conjugat piesei de controlat, la care verificarea se face prin fanta de
lumin, Figura5.10c,d.
Ambele calibre se execut cu ajutorul contracalibrelor. Acestea asigur
interschimbabilitatea n timp a calibrelor.
Controlul asimetriei se face cu calibre complexe care verific att poziia reciproc a
unor suprafee, ct i forma suprafeelor.
a)
b)
e)
f)
c)
d)
g)
i)
Figura 5.11 Controlul asimetriei:
a,c,e,f,g piese; b,d,f,h caliber.
n Figura 5.11 se dau cteva exemple de asimetrie , precum i construcia calibrelor
respective.
88
6. PRECIZIA RULMEN ILOR
6.1 JOCUL DIN RULMEN I
Rulmenii sunt organe de maini proiectate i executate independent de locul de
utilizare, avnd rolul de lagre de rostogolire. n principal ei sunt constituii din dou inele
(exterior i interior), ntre care ruleaz mai multe bile sau role (corpuri de rulare), meninute la
distane egale cu ajutorul unor colivii. n funcie de specificul utilizrii, rulmenii se execut
n diferite tipuri constructive (radiali, radiali-axiali, radial-oscilani, axiali, etc.) i cu diferite
dimensiuni, Figura 6.1, [1-2], [6], [8-9], [11].
a) b) c)
d)
e)
Figura 6.1 Tipuri de rulmeni
a) rulment radial cu bile; b) rulment radial cu role; c) rulment radial-oscilant cu bile pe dou
rnduri; d) rulment radial-oscilant cu role pe dou rnduri; e) rulment axial cu bile.
ntre corpurile de rostogolire i cile de rulare exist un joc care poate fi radial,
R
J sau
axial,
A
J . Acesta este definit ca media posibilitilor de deplasare n direcie radial,
respectiv axial, a unuia din inelele rulmentului n raport cu cellalt meninut fix, atunci cnd
axele lor geometrice sunt paralele, respectiv coincid, [1-2], [6], [8-9].
Valoarea jocului nainte de montarea rulmentului pe arbore sau n carcas se numete
joc ini ial.
Dup montare, au loc deformaii care micoreaz jocul iniial, jocul obinut numindu-
se joc de montare.
89
n timpul funcionrii, inelul interior se nclzete n general mai mult dect cel
exterior (din cauza unor condiii mai defavorabile de transmitere a cldurii) i, ca urmare,
valoarea jocului se schimb. De asemenea, datorit sarcinilor care acioneaz pe rulment au
loc deformaii de contact ntre cile i corpurile de rulare care modific valoarea jocului.
Jocul existent n stare de funcionare se va numi joc de func ionare.
Jocul de funcionare optim depinde de destinaia i condiiile de lucru ale rulmentului
(de exemplu, cu ct sarcina i precizia de funcionare trebuie s fie mai mari, cu att jocul
trebuie s fie mai mic). Mrirea jocului micoreaz precizia de rotire i mrete
neuniformitatea repartizrii forelor pe corpurile de rostogolire, mrind uzura i micornd
durabilitatea rulmenilor, iar micorarea acestuia conduce la ridicarea temperaturii de
funcionare i micorarea turaiei maxime. Pentru mrirea preciziei de rotire se poate
mbunti rigiditatea rulmentului prin alegerea corespunztoare a ajustajelor de montare i
crearea unei comprimri iniiale a corpurilor de rulare.
n cazul rulmenilor radiali-axiali cu role conice, jocul radial necesar poate fi reglat la
montare, prin deplasarea inelului exterior al rulmentului. Iat de ce se va insista numai asupra
jocului radial al rulmenilor cu bile i role cilindrice, [1-2], [6], [8].
Jocul radial ini ial teoretic se calculeaz cu relaia:
, ) j mm
cr c c R
d 2 d D J + = . (6.1)
n care:
c
D - diametrul cii de rulare a inelului exterior;
c
d - diametrul cii de rulare a inelului interior;
cr
d - diametrul corpurilor de rulare.
Observa ie: n practic se consider jocul radial ini ial de control care este jocul
obinut la ncrcarea rulmentului cu anumite sarcini:
3
cr
2
R 5 R
d z
034 0
J J
,
+ = ;
(6.2)
90
3
cr
2
R 15 R
d z
070 0
J J
,
+ = .
n care:
15 R 5 R
J J ; - jocul radial iniial de control obinut prin ncrcarea rulmentului cu o sarcin de 5
sau 10 daN;
z numrul corpurilor de rulare n rulment.
n ceea ce privete jocul radial de montare,
M
J , acesta are valoarea:
M R M
J J J A + = , (6.3)
n care:
M
J A - micorarea jocului radial ca urmare a deformrii diametrului cii de rulare a inelelor
datorit ajustajelor de montaj.
n cazul cnd inelul interior se introduce cu strngere pe arbore, diametrul cii de
rulare a inelului interior se mrete cu 5575% (n medie cu 65%) din strngerea calculat,
C max
S . Rezult:
, )
C max max
, , S 75 0 55 0 J
i
= A . (6.4)
n cazul cnd inelul exterior se introduce cu strngere n carcas, diametrul cii de
rulare a inelului exterior se micoreaz cu 5060% (n medie cu 55%) din strngerea
calculat,
C max
S . Rezult:
, )
C max max
, , S 75 0 55 0 J
e
= A . (6.5)
Jocul radial de func ionare are valoarea,
F
J :
C Q M R C Q M F
J J J J J J J J A + A A = A + A = , (6.6)
n care:
91
Q
J A - micorarea jocului radial n urma dilatrilor diferite care se produc la cele dou inele:
Q c Q
t d J A o = A , (6.7)
unde:
o - coeficientul de dilatarea termic liniar;
c
d - diametrul cii de rulare a inelului interior;
Q
t A - diferena dintre temperaturile celor dou inele;
C
J A - mrirea jocului radial datorat deformrilor de contact:
Ce Ci C
J J J A + A = A , (6.8)
unde:
Ce Ci
J J A A , - deformaiile de contact dintre corpurile de rulare i calea de rulare a inelului
interior, respectiv exterior, valori date n literatura de specialitate.
n ceea ce privete jocul axial,
A
J , al rulmenilor cu bile, acesta depinde de jocul
radial, raza profilului transversal al cii de rulare a inelelor i diametrul bilelor. Pentru un
rulment radial cu bile pe un singur rnd, jocul axial teoretic are valoarea:
cr R A
d J
5
1
J = . (6.9)
Sub sarcin, valoarea jocului axial devine:
, )
cr C R A
d J 2 J
5
1
J A + = ' . (6.10)
Simbolizarea jocurilor rulmenilor se face conform Tabelului 6.1.
92
Tabelul 6.1
Simbolizarea grupei de jocuri
Pentru rulmen i
nedemontabili sau cu
elemente interschimbabile
Pentru rulmen i cu
elemente
neinterschimbabile
Semnifica ia
C1 C1 NA Joc mai mic dect la C2
C2 C2 NA Joc mai mic dect normal
- NA Joc normal (rulmeni de uz
general)
C3 C3 NA Joc mai mare dect normal
C4 C4NA Joc mai mre dect la C3
C5 C5NA Joc mai mre dect la C4
Observa ie: Jocul normal la rulmenii nedemontabili nu se simbolizeaz.
6.2 CLASELE DE PRECIZIE ALE RULMEN ILOR
Pentru a asigura asamblrilor din care fac parte o precizie corespunztoare i condiii
de funcionare normale (mai ales n ceea ce privete centrarea i meninerea jocului radial i
axial ntre limitele prescrise) rulmenii sunt executai, n general, cu o precizie mai mare dect
a pieselor cu care se asambleaz, [1-2].
Odat montat, precizia rulmentului se consider sub dou aspecte, [1], [6]:
a) Precizia rotirii este determinat de btile radiale i frontale ale cilor de rulare, respectiv
ale feelor frontale ale inelelor i de precizia jocurilor.
Precizia dimensiunilor de montaj se refer la diametrul exterior D, interior d, i limea
B a rulmentului. Pentru diametrele D, d se prevd trei valori: maxim, medie i minim,
justificate de faptul c inelele sunt subiri i se deformeaz uor, lund la montare forma
alezajului carcasei sau arborelui. Ca urmare, ovalitatea n limitele admise, nu
influeneaz negativ calitatea rulmenilor, cu condiia ca s se ncadreze n limitele
toleranelor prescrise pentru
m
D i
m
d .:
2
d d
2
D D
D
m
min max
m
min max
d i
+
=
+
= , (6.11)
93
n standardele n vigoare sunt prevzute urmtoarele clase de precizie, caracterizate
prin abateri limit dimensionale i precizii de rotaie distincte, [1], [3], [6], [9], [11]:
- clasa de precizie P0, cu tolerane considerate normale, utilizate pentru scopuri uzuale;
- clasa de precizie P6, cu tolerane mai mici dect P0;
- clasa de precizie P5, cu tolerane mai mici dect P6;
- clasa de precizie P4, cu tolerane mai mici dect P5;
- clasa de precizie P2, cu tolerane mai mici dect P4;
Mai exist clasele de precizie special SP i ultraprecis UP, utilizate n mod
excepional.
Rulmenii din clasele P2 i P4 se utilizeaz la sarcini i turaii foarte mari, (v>50 m/s),
n ansambluri la care se cere o centrare foarte bun i un mers silenios.
Rulmenii executai n clasa P5 asigur o centrare bun i lucreaz la v=2060 m/s.
Rulmenii executai n clasa P6 lucreaz la sarcini mari i mijlocii i v<30 m/s.
n asamblri mai puin pretenioase, pentru v<10 m/s, se utilizeaz rulmeni din clasa
de precizie P0.
Rugozitatea suprafeelor de contact i de asamblare ale rulmenilor are pentru
a
R
valori sub 1 m. Piesele componente ale rulmenilor se execut separat, cu o precizie
convenabil din punct de vedere tehnologic i economic, dar precizia rulmenilor, mai ales n
ceea ce privete jocul radial i axial, se asigur prin sortarea prealabil n mai multe grupe,
dup diametrul cilor i al corpurilor de rulare, dup care urmeaz asamblarea inelelor i
bilelor sau rolelor din aceeai grup, [1], [6].
6.3 CAZURILE DE NCRCARE A INELELOR RULMEN ILOR
Se deosebesc trei cazuri de ncrcare a inelelor rulmenilor, conform standardelor n
vigoare:
a) ncrcare local (cu sarcin fix), cnd sarcina (rezultanta) este orientat continuu spre
acelai punct de pe calea de rulare. Acest tip de solicitare apare atunci cnd ntre sarcina i
inelul respectiv nu exist micare relativ. Se recomand ca inelul supus unei sarcini fixe s
se monteze cu ajustaj cu joc deoarece, n timpul funcionrii, inelul respectiv se poate roti pe
arbore sau n carcas, aducnd pe direcie de acionare a forei por iuni mai puin uzate de pe
calea de rulare, mrind n acest fel durabilitatea rulmentului, Figura 6.2.
94
a) b)
Figura 6.2 ncrcarea rulmenilor cu o for de direcie constant:
a) ncrcare local pe inelul interior; b) ncrcare local pe inelul exterior
b) ncrcare circulant (cu sarcin rotitoare), cnd sarcina (rezultanta) este suportat
succesiv pe toat circumferina cii de rulare sau pe o poriune din aceasta. Acest tip de
solicitare apare cnd ntre inel i sarcin exist micare relativ. Inelul solicitat cu sarcin
rotitoare trebuie montat cu ajustaj cu strngere, Figura 6.3.
c) ncrcare nedeterminat, cnd sarcina are fa de inele direcii variabile nedefinite (ocuri,
vibraii). n acest caz se recomand ca ambele inele s se monteze cu strngere.
a) b)
Figura 6.3 ncrcarea rulmenilor cu o for rotitoare:
a) ncrcare local pe inelul interior i ncrcare circulant pe inelul exterior; b) ncrcare
local pe inelul exterior i ncrcare circulant pe inelul interior.
6.4 INDICA II PRIVIND ALEGEREA AJUSTAJELOR DE MONTAJ
ALE RULMEN ILOR
Inelul interior se monteaz pe arbore n sistemul alezaj unitar, iar cel exterior n
carcas n sistemul arbore unitar. Ca urmare, pentru obinerea diferitelor ajustaje la montare,
95
se acioneaz asupra diametrului arborelui, respectiv al carcasei (rulmentul rmnnd la
dimensiunile sale de execuie).
Alegerea ajustajelor de montaj ale rulmenilor depinde de tipul i mrimea
rulmentului, felul i mrimea sarcinilor, cazurile de ncrcare ale inelelor, condiiile de
exploatare, etc, [3], [8-9].
Din punct de vedere al tipului rulmentului, se alege un ajustaj cu strngere mai mare
pentru rulmenii cu role dect pentru cei cu bile, la aceeai mrime a rulmentului.
Din punct de vedere al mrimii rulmentului, se alege un ajustaj cu strngere mai
mare pentru rulmenii mai mari dect pentru cei mai mici, la acelai tip de rulment.
Din punctul de vedere al cazurilor de ncrcare, se alege un ajustaj cu joc pentru
inelul ncrcat cu sarcin fix i un ajustaj cu strngere pentru inelul ncrcat cu sarcin
rotitoare sau nedeterminat (sarcin variabil). De asemenea, cu ct sarcinile sunt mai mari i
cu ocuri pe inelul cu ncrcare circulant, cu att ajustajul trebuie s fie cu strngere mai
mare.
Condi iile de exploatare influeneaz, de asemenea, alegerea ajustajelor de montaj: la
carcasele cu perei subiri i la arborii tubulari se aleg ajustaje cu strngeri mai mari dect
pentru carcase masive i arbori plini. Pentru montarea i demontarea uoar a rulmenilor se
alege un ajustaj cu strngere numai pe inelul cu sarcin rotitoare. La ajustajele cu strngere pe
ambele inele se aleg rulmeni demontabili sau rulmeni cu alezaj conic.
n standardele n vigoare sunt date cmpurile de toleran recomandate pentru arbori
sau carcase. Cmpurile de toleran utilizate pentru arbori permit obinerea la nivelul
diametrului d a unor ajustaje intermediare sau cu strngere, iar cele utilizate pentru carcase
permit obinerea la nivelul diametrului D a unor ajustaje cu joc, intermediare sau cu strngere.
96
7. PRECIZIA I CONTROLUL ASAMBLRILOR CONICE
7.1 CLASIFICARE. ELEMENTELE UNEI ASAMBLRI CONICE
Din punct de vedere constructiv i tehnologic, asamblrile conice sunt mai complicate
dect cele cilindrice, pentru definirea lor fiind necesari mai muli parametri. Totui,
asamblrile conice netede sunt des utilizate n construciile de maini datorit avantajelor pe
care le prezint, [1], [6], [9]:
- centrare precis a arborelui conic n alezaj;
- posibilitatea de etanare la presiuni mici i mijloocii;
- posibilitatea de reglare a jocului, n cazul asamblrilor mobile.
Din punct de vedere al caracterului i rolului funcional, asamblrile conice se clasific
astfel, [1], [3-5], [9]:
- asamblri conice mobile, caracterizate printr-un joc funcional garantat care poate fi
reglat prin deplasarea axial a uneia din piesele conice, (exemplu: lagrele conice de
friciune);
- asamblri conice fixe, caracterizate prin existena ntre cele dou piese a unei strngeri
obinute prin presare, care asigur transmiterea unui moment de torsiune sau centrarea
pieselor conjugate, (exemplu: fixarea unei scule achietoare);
- asamblri de etanare, caracterizate printr-un contact foarte bun i un joc efectiv nul,
(exemplu: robinetele de gaz cu cepuri conice).
Principalele elemente ale unei asamblri conuce sunt date n Figura 7.1, [1], [3], [5-6],
[9], [11]:
m M
D , D - diametrul mare, respective mic al alezajului conic;
m M
d , d - diametrul mare, respective mic al arborelului conic;
2 o - unghiul de nclinare al generatoarei fa de ax;
o - unghiul de conicitate format de generatoarele opuse, n seciune axial;
23 23
l , L - distana dintre dou seciuni cu diametrele
2
D i
3
D , respectiv
2
d i
3
d ;
97
L, l distana dintre baza de cotare i seciunea nominal de diametru
1
D , respectiv
1
d ; ca
baz de cotare se poate lua una din suprafeele frontale ale piesei conice sau alt suprafa a
piesei, important funcional;
B
L - distana bazic a asamblrii conice, care reprezint distana, n direcie axial, ntre dou
suprafee aparinnd pieselor din asamblare,
B
L' , sau legate direct de asamblare,
B
L' ' ;
Figura 7.1 Asamblare conic
d D
l , l - lungimea conului interior, respective exterior;
H lungimea de contact dintre cele dou suprafee conice.
ntre elementele unei suprafee conice exist relaiile:
- nclina ia:
23
3 2
23
3 2
l 2
d d
L 2
D D
2
tg I

=

=
o
= ; (7.1)
- conicitatea:
23
3 2
23
3 2
l
d d
L
D D
2
tg 2 I 2 C

=

=
o
= = ; (7.2)
98
7.2 PRECIZIA ASAMBLRILOR CONICE
Precizia asamblrilor conice i interschimbabilitatea pieselor componente depend de
precizia de realizare a diametrelor, a unghiurilor de conicitate i deseori i a altor elemente. n
standarde sunt indicate dou metode de cotare i tolerare a suprafeelor conice:
- metoda conicitii nominale;
- metoda conicitii tolerate.
7.2.1 Metoda conicit ii nominale
n cadrul acestei metode, variaia diametrelor
1
D ,
1
d , L i l se consider ntre dou
conuri coaxiale avnd conicitile egale cu valoarea nominal (
nom
o = o ).
Deosebim dou situaii distincte: fie se prescribe tolerana la diametrul
1
D , respectiv
1
d ntr-un plan determinat, fie se prescribe tolerana cotei care determin planul cu diametrul
nominal de referin, [1-4], [8-9], [11].
a) n primul caz unghiul de conicitate i distana de la baza de cotare L, respectiv l
sunt considerate cote de referin (ncadrate), iar diametrul
1
D , respectiv
1
d este
variabil, tolerana
1
TD i
1
Td la diametru fiind aceeai n orice seciune pe lungimea
suprafeei conice, Figura 7.2.
Figura 7.2 Metoda conicitii nominale: tolerana la diametru
Deoarece toleranele la diametrele celor dou suprafee conice determin direct
tolerana la distana bazic
B
L , acest mod de cotare se aplic cnd se impune o anumit
precizie a pieselor conice n direcie axial.
99
n funcie de poziia toleranelor la diametrul
1
D , respectiv
1
d se deosebesc trei
situaii, [1], [3-4], [9]:
1)
1
TD este dat n plus, iar
1
Td este dat n minus, Figura 7.3
Deoarece suprafeele conice trebuie s fie n contact, toleranele diametrelor vor
determina o variaie a distanei bazice n limitele unei tolerane
B
TL . Astfel, n cazul limit
din figur distanele bazice au valoarea nominal. n cellalt caz limit, cnd , ) C C d d
min 1 1
' =
i , ) B B D D
max 1 1
' = , contactul dintre suprafee necesit deplasarea axial a arborelui spre
stnga sau a alezajului spre dreapta cu o valoare
B
TL . Dac distana bazic este
B
L' , aceasta
va ajunge la valoarea maxim
B B max B
TL L L + ' = ' , iar cnd distana bazic este
B
L' ' , aceasta
va ajunge la valoarea minim
B B min B
TL L L ' ' = ' ' . Rezult pentru cele dou distane bazice
una din cele dou posibiliti:
B
TL
0 B
L
+
' sau
0
TL B
B
L

' ' .
Figura 7.3 Tolerana n plus la
1
D i tolerana n minus la
1
d
Din triunghiul dreptunghic BCE A , rezult:
, )
d D
d D
B
T T
C
1
2
tg 2
T T
2
tg
AC BC
TL + =
o

+
=
o
+
= . (7.3)
Cum 1 C < , rezult c tolerana la distana bazic este mai mare dect suma
toleranelor diametrale.
De menionat c, n limitele toleranei la diametru, unghiul de conicitate variaz la
fiecare suprafa conic ntre dou limite determinate i de lungimea conului. Aceast variaie
100
a unghiului este important din punct de vedere al contactului i controlului suprafeei
conice, Figura 7.4.
Figura 7.4 Variaia unghiului de conicitate
2)
1
TD este dat n minus, iar
1
Td este dat n plus, Figura 7.5
Aceast variant, aplicat foarte rar, se deosebete de prima prin aceea c tolerana la
distana bazic are o poziie contrar
Figura 7.5 Tolerana n minus la
1
D i tolerana n plus la
1
d
101
3) Toleran ele la diametrul alezajului i arborelui conic sunt suprapuse i
simetrice fa de valoarea nominal, Figura 7.6.
Figura 7.6 Tolerane suprapuse la
1
D i
1
d
2
Td
N d
2
TD
N D
1
max 1
1
max 1
+ = = + = ,
2
Td
N d
2
TD
N D
1
min 1
1
min 1
= = = ; *7.4(
N d D
med 1 med 1
= = .
Cnd
1
D i
1
d sunt la valoarea nominal (medie), distana bazic va fi nominal i
medie.
Cnd
max 1 1
D D = i
min 1 1
d d = arborele conic se va deplasa spre stnga cu 2 TL
B
,
iar distana bazic devine 2 TL L
B B
+ ' , respectiv 2 TL L
B B
' ' . n cellalt caz limit
distanele bazice devin 2 TL L
B B
' , respectiv 2 TL L
B B
+ ' ' .
102
a) b)
Figura 7.7 Exemplul de cotare a pieselor conice
n Figura 7.7 se prezint exemplul de cotare al unui arbore i a unui alezaj conic prin
aceast ultim variant.
b) n al doilea caz, prin tolerarea cotei L, respectiv l, care determin poziia planului de
referin, conicitatea i diametrul se pstreaz drept cote ncadrate avnd valori
nominale, Figura 7.8.
Figura 7.8 Metoda conicitii nominale: tolerana la cota L sau l
Dup cum se observ, variaia cotei L, respectiv l, n limitele toleranei prescrise
determin o anumit variaie a diametrului D, respective d, aceeai (n valoare absolut) pe
toat lungimea conului. Variaia diametrului D, respectiv d va determina o variaie
B
TL la
distana bazic
B
L . Unghiul de conicitate variaz ntre dou limite
min
o i
max
o
determinate de toleranele cotelor L, respective l i de lungimea suprafeelor conice
respective.
103
Acest sistem de cotare este foarte comod din punct de vedere al controlului
suprafeelor conice cu calibre limitative tamponsau buc conic i se aplic, mai ales, n
cazul conicitilor mari.
La ambele sisteme de cotare, abaterile de la rectilinitatea generatoarei i cele de la
circularitate se vor ncadra n toleranele prescrise pentru diametrele d, respective d sau pentru
cotele L, respective l sau, dac este necesar, se vor prescrie ca la suprafeele cilindrice, [1],
[4], [9].
7.2.2 Metoda conicit ii tolerate
Aceast metod prevede stabilirea toleranelor independent pentru una din
dimensiunile liniare (fie pentru diametrele
1
D i
1
d ntr-un plan determinat prin cota de
referin L, respective l, fie pentru cotele L i l, diametrele fiind considerate dimensiuni de
referin) i pentru conicitate (tolerana la unghiul se noteaz
o
AT .
Considernd c tolerana la unghi
o
AT este simetric sunt posibile patru situaii, [1-4],
[8-9], [11].
1) Se tolereaz diametrul mare (
M
D sau
M
d ) al conului i unghiul de conicitate ,
Figura 7.9.
Figura 7.9 Tolerana la diametrul mare al conului i la unghiul de conicitate
Datorit toleranei unghiului , variaia lui D, respective d crete, fa de tolerana
prescris pentru
M
D sau
M
d , nspre diametru mic al conului, ceea ce are importan numai n
privina poziiei axiale a pieselor (prin distana bazic
B
L . La asamblrile fixe i etane,
important este numai tolerana
o
AT . Aceast variant se aplic atunci cnd seciunea piesei
104
cu diametrul
M
D sau
M
d este convenabil din punct de vedere al execuiei i controlului, [1],
[3-4], [9].
2) Se tolereaz
1
D i
1
d ntr-o sec iune aflat la distan a de referin L, respective
l fa de baza de referin i unghiul , Figura 7.10.
Aceast variant se aplic atunci cnd diametrul nu se poate msura n planurile
frontale. Tolerana prescris la diametru
1 1
Td , TD se respect numai n planul de referin
deoarece din cauza influenei abaterii de unghi, variaia maxim teoretic a diametrului n
celelalte seciuni este diferit, [1], [3-4], [9].
Figura 7.10 Tolerana la diametrul conului ntr-un plan dat i la unghiul de conicitate
3) Se tolereaz diametrul mic (
m
D sau
m
d ) al conului i unghiul de conicitate ,
Figura 7.11.
Figura 7.11 Tolerana la diametrul mic al conului i la unghiul de conicitate
105
Situaia este asemntoare celei de la pinctul 1, [1], [3-4], [9].
4) Se tolereaz cota L, respective l pn la planul nominal de msurare i unghiul
de conicitate , Figura 7.12.
Se constat c toleranele
L
T ,
l
T i
o
AT determin toleranele diametrale care vor fi
diferite n diferite seciuni ale conului. Aceast variant se aplic atunci cnd intereseaz mai
mult unghiul i distana L, respective l i mai puin diametrul, [1], [3-4].
Figura 7.12 Tolerana la cota de bazare i la unghiul de conicitate
Metoda conicitii tolerate se utilizeaz la asamblri conice fixe i etane, n care
elementul principal care determin calitatea asamblrii (contactul suprafeelor) este unghiul ,
lucru uor de demonstrat.
Exemplu: n situaia din Figura 7.13, cnd tolerana la unghiul alezajului este dat n
plus, iar cea la unghiul arborelui n minus, adic:
o
+ o = o AT
nom max D
,
(7.5)
o
o = o AT
nom max d
,
contactul ntre suprafeele conice va fi incomplete i va avea loc n zona diametrelor mici, n
rest aprnd un joc deoarece unghiul efectiv al alezajului este mai mare dect al arborelui
conic.
106
a) b)
Figura 7.13 Toleran n plus pentru
D
o i toleran n minus pentru
d
o
n situaia invers, cnd tolerana la unghiul alezajului este dat n minus, iar cea la
unghiul arborelui este n plus, Figura 7.14, contactul va fi, de asemenea, incomplete i va avea
loc n zona diametrelor mari ale conurilor.
a)
b)
Figura 7.14 Toleran n minus pentru
D
o i toleran n plus pentru
d
o
Situaia cea mai favorabil este cea n care toleranele la suprafeele conice sunt suprapuse
(eventual i simetrice), deoarece unghiurile efetive de conicitate au valori foerte apropiate i
contactul este mai bun, Figura 7.15, [1].
Pentru toleranele unghiului conului sunt prevzute, conform standardelor n vigoare,
12 trepte de precizie, notate de la 1 la 12, n ordinea descresctoare a preciziei. Toleranele se
dau n uniti unghiulare sau liniare pentru coniciti de la 1:3 la 1:500 i lungimi de la 6 la
630 mm. Gama de lungimi este mprit n 10 intervale, tolerana la unghi descrescnd cu
107
a)
b)
Figura 7.15 Tolerane suprapuse pentru
D
o i
d
o
lungimea, ntruct precizia unghiular se realizeaz mai uor la piese mai lungi. Aceste
tolerane se pot aplica i pentru piese prismatice.
7.3 CONTROLUL PIESELOR CONICE I AL UNGHIURILOR
Pentru controlul pieselor conice, n producia de serie mare i de mas, se folosesc
frecvent calibrele conice tampon, Figura 7.16, sau buc (manon) cu seciune circular,
Figura 7.17, sau uneori calibre conice plate, Figura 7.18 i Figura 7.19.
a)
a)
b)
b)
Figura 7.16 Calibre conice tampon Figura 7.17 Calibre conice buc
108
Cu ajutorul calibrelor conice circulare se poate executa un control complex, al tuturor
parametrilor geometrici (exceptnd rugozitatea), [1-2], [4-9], [12].
Distana T dintre repere este tocmai tolerana poziiei axiale a piesei verificate, funcie
de abaterile limit ale diametrului i unghiului . Calibrele conice plate pot fi fixes au
portabile i se utilizeaz pentru controlul oieselor cu conicitate sau unghiuri mari. Verificarea
cu ajutorul calibrelor plate se poate face i la fanta de lumin, [1-2], [4-10], [12].
Figura 7.18 Calibru-potcoav unghiular cu
repere
Figura 7.19 Calibru-potcoav unghiular
trece i nu trece
Controlul unghiurilor i conicitilor n producia de serie se poate face i cu ajutorul
unor dispozitive speciale: microscop, rigl de sinus, raportor, role i discuri calibrate, etc.,
care vor fi abordate n cadrul activitii de laborator.
109
8. PRECIZIA I CONTROLUL FILETELOR
8.1 PRECIZIA I CONTROLUL FILETELOR METRICE
8.1.1 Elementele dimensionale ale filetelor metrice
Dintre parametrii filetului metric ISO, trei sunt principali, avnd un rol prependerent
asupra funcionrii acestuia, Figura 8.1, [1-3], [11].
a)
b)
Figura 8.1 Filetul metric ISO:
a) profilul nominal; b) elementele filetului.
- diametrele medii,
2
D ,
2
d ale filetului piuliei, respectiv urubului, , )
2 2
d D =
reprezint diametrul cilindrului care trece prin mijlocul nlimii H a profilului
generator al filetului;
- pasul, p reprezint distana dintre dou puncte omoloage, de pe dou flancuri
consecutive, msurat ntr-un plan median, paralel cu axa filetului;
- unghiul filetului, reprezint unghiul dintre flancuri, , ) = o 60 msurat ntr-un plan
care trece prin axa suprafeei filetate; este mai indicat s se considere semiunghiul,
/2 deoarece acesta asigur simetria flancurilor.
n cazul nurubrii corecte, filetele piuliei i urubului se sprijin reciproc pe
flancuri. Este mai bine ca sprijinul s se fac pe flancuri, chiar cu joc, dect pe vrfuri,
110
deoarece n acest din urm caz, contactul dintre filete fiind redus are loc o deteriorare a
vrfurilor.
Iat de ce, restul parametrilor filetului au o importan mai mic din punct de vedere al
contactului pe flancuri, avnd ns un rol asupra rezistenei pieselor.
Se deosebesc, [1], [4-6], [8-9], [11], [16]:
- diametrul exterior al filetului urubului, d;
- diametrul exterior al filetului piuliei, D (numit i diametru nominal);
- diametrul interior al filetului urubului,
1
d ;
- diametrul exterior al filetului piuliei,
1
D ;
- raza de racordare la vrfurile filetului piuliei, R;
- un parametru derinat l constituie unghiul de nclinare a elicei:
2
d
p
arctg
t
= e . (8.1)
8.1.2 Corec iile diametrului mediu datorate abaterilor de pas i de unghi
ale profilului
Pentru a fi posibil nurubarea filetului urubului n cel al piuliei este necesar ca
amplasarea cmpurilor de toleran ale acestora s fie de o parte i de alta a profilului nominal
al filetului, considerat ca profil zero (similar aezrilor H i h de la ajustaje cilindrice netede),
Figura 8.2.
Figura 8.2 Cmpurile de toleran ale filetului de la piuli i urub
urub
111
Ca urmare, la orice abatere a pasului p i semiunghiului /2, pentru ca nurubarea s
fie posibil, este necesar mrirea corespunztoare a diametrului mediu efectiv al piuliei,
ef 2
D sau micorarea diametrului mediu efectiv al urubului,
ef 2
d .
a) De exemolu, dac pasul filetului piuliei are o abatere p A , pe lungimea de nurubare, este
necesar o corecie
p
f a diametrului mediu al piuliei, Figura 8.3, [1-6], [8], [11].
Figura 8.3 Corecia diametrului mediu datorit abaterii pasului
Din triunghiurile dreptunghice
1 1 1
C B A A i
2 2 2
C B A A , rezult:
| = A tg
2
f
p
p
1
; = A tg
2
f
p
p
2
, (8.2)
n care:
, unghiurile flancurilor;
2 1
p , p A A - componentele abaterii pasului, (
2 1
p p p A + A = A ).
Rezult:
, )
+ |
A
= _ + | = A
tg tg
p 2
f tg tg
2
f
p
p
p
, (8.3)
n care:
p
f - corecia diametrului mediu impus de abaterea p A a pasului pe toat lungimea de
nurubare.
Observa ie: S-a luat n modul deoarece abaterile pasului pot fi ntr-un sens sau altul,
dar indiferent de semn ele conduc fie la mrirea lui
ef 2
D , fie la micorarea lui
ef 2
d .
112
Pentru filetul metric ISO, = | , deci:
2
ctg p f
p
o
A = [ m]. (8.4)
b) Dac semiunghiurile flancurilor prezint abateri fa de valoarea nominal este, de
asemenea, necesar o corecie a diametrului mediu cu valoarea
o
f , [1-5], [8], [11], [16].
Pentru filetul simetric:
2
H
sin
466 , 0
f
1
o
A
o
=
o
[ m], (8.5)
n care:
1
H - nlimea profilului de baz, ( H
8
5
H
1
= ).
n afar de cele dou corecii ale diametrului mediu
p
f i
o
f , mai apare o cerecie
2
d
f ,
respectiv
2
D
f , a diametrului mediu egal cu abaterea propriu-zis a acestuia, ca la orice
dimensiune.
Pentru ca nurubarea s fie posibil, abaterea diamtrului mediu se va considera numai
n plus pentru piuli i numai n minus pentru urub.
innd cont de cele trei corecii, rezult o corecie total a diamtrului mediu:
, )
2 2
D d p
f f f f + + =
o X
[ m], (8.6)
Pe baza relaiilor stabilita, literatura de specialitate d valoarea coreciilor
p
f i
o
f
pentru diferite filete. La acestea se adaog coreciile
2
d
f , respectiv
2
D
f luate dup precizia
IT9. Corecia total
X
f trebuie s fie mai mic, cel mult egal cu tolerana prescris pentru
diametrul mediu:
2 2
D d
T f ; T f s s
X X
. (8.7)
Practica a artat c precizia prelucrrii filetelor ascuite, pentru aceeai tehnologie,
depinde de pasul p i diametrul nominal d=d. Ca urmare, dac la ajustajele cilindrice netede
s-a luat o unitate de toleran funcie de diametru, la filete aceasta va fi funcie de pas i
diametru, Figura 8.8, [2-5], [11]:
y x
d p C UF = [ m], (8.8)
n acre:
113
UF unitatea de toleran pentru filete;
x, y coeficieni de pondere ai pasului, repectiv diametrului.
Practica arat c se poate lua C=90; x=0,4; z=0,1:
1 , 0 4 , 0
d p 90 UF = [ m], (8.9)
n funcie de unitatea de toleran, se calculeaz tolerana diametrelor medii
2
d
T ,
respectiv
2
D
T :
UF a T ; UF a T
2 2
D d
= = , (8.10)
n care:
a numrul unitilor de toleran.
8.1.3 Precizia filetelor metrice (ajustaje cu joc)
n sistemul ISO de tolerane pentru filetele metrice se consider trei clase de execuie:
fin, mijlocie i grosolan, [1-2], [11].
Clasa fin se utilizeaz numai pentru filetele de precizie, atunci cnd ntre filetul
urubului i al piuliei este necesar un joc mic.
Clasa mijlocie se utilizeaz pentru filetele de uz general.
Clasa grosolan se utilizeaz pentru filetele executate n condiii tehnologice grele
(exemplu: tarodarea gurilor adnci sau nfundate, filetarea barelor laminate la cald, etc.).
Deoarece asupra nfiletrii urubului n pili influeneaz i lungimea de nurubare
(toleranele sunt determinate de lungimea de nurubare) s-au considerat, pentru fiecare clas
de execuie, trei lungimi de nurubare: scurt (S), normal (N) i lung (L), [1-2], [11].
Valorile limit ale celor trei grupe de lungimi de nurubare sunt date n standarde, n funcie
de diametrul nominal al filetului. Considernd trei clase de execuie, fiecare cu cte trei
lungimi de nurubare rezult nou grade de precizie. Ca urmare a suprapunerii unor grade de
precizie, (de exemplu: toleranele de la clasa fin, lungimea L corespund cu cele de la clasa
mijlocie, lungimea S) la uruburi rmn n total 7 grade, notate de la 3 la 9 n ordinea
descresctoare a preciziei, iar la piulie, suprapunerea fiind mai mare, rmn 5 grade, notate
de la 4 la 8. Pentru ambele gradul de precizie 6 corespunde clasei de execuie mijlocie i
lungimii de nurubare normal, Figura 8.4, [1-2], [11].
114
Valorile numerice ale toleranelor
2
D
T i
2
d
T sunt date n standarde. n ceea ce
privete poziia cmpurilor de toleran s-au stabilit abateri fundamentale n raport cu profilul
nominal al filetului (care joac rolul liniei zero de la ajustajele cilindrice netede), astfel:
s
e - abaterea superioar (pentru uruburi);
i
E - abaterea inferioar (pentru piulie).
a)
b)
Figura 8.4 Grade de precizie pentru filete:
a) pentru urub; b) pentru piuli.
S-au standardizat 4 serii de abateri fundamentale pentru filetele uruburilor: h, g, f, e,
Figura 8.5 i 2 serii de abateri fundamentale pentru filetele piuluelor: H, G, Figura 8.6, [1-2],
[11].
a)
b)
Figura 8.5 Abateri fundamentale pentru filetul urubului (STAS 8165-82)
a) aezarea h; b) aezrile e, f i g.
115
n ceea ce privete toleranele pentru restul parametrilor filetului, se consider:
- pentru diametrul D dse d numai limita minim,
min
D care asigur nurubarea, cea
maxim nefiind necesar;
- pentru diametrul
1
D se prevd 5 grade de precizie: 4, 5, 6, 7, 8 pentru care tolerana se
calculeaz cu relaia:
1 1
D D
UF a T = . (8.11)
a) b)
Figura 8.6 Abateri fundamentale pentru filetul piuliei (conform STAS)
a) aezarea H; b) aezare G.
- pentru diametrul d se prevd 3 grade de precizie: 4, 6, 8 pentru care tolerana se
calculeaz cu relaia:
d d
UF a T = . (8.12)
- pentru diametrul
1
d se d numai limita maxim,
max 1
d care asigur nurubarea, cea
minim nefiind necesar.
Se mai prevede o racordare cu raza
min
R :
p 125 , 0 R
min
= . (8.13)
Dac urubul este supus la solicitri de oboseal, se va lua o raz de racordare mai
mare.
116
8.1.4 Simbolizarea pe desen a filetelor i asamblrilor filatete
Notarea cmpului de toleran a diametrului unui filet se face prin cifra care indic
precizia, urmat de litera care indic aezarea cmpului de toleran (de exemplu: 6g, 7H), [1-
2], [11].
Simbolizarea pe desene a toleranelor filetului se face considernd simbolul cmpului
de toleran al diametrului mediu, urmat de simbolul cmpului de toleran al diametrului
vrfului filetului (adic diametrul exterior al filetului urubului, respectiv diametrul interior al
filetului piuliei). n cazul n care cmpul de toleran al diametrului mediu este acelai cu
diametrul vrfurilor, simbolul cmpului de toleran se scrie o singur dat, ), [1-3], [11].
Exemple:
1) Fie un urub cu filet metric M6x1, avnd pentru diametrul mediu cmpul de toleran
5g i pentru diametrul exterior cmpul de toleran 6g. Notarea se face:
M6x1-5g6g.
2) Fie o piuli cu filet metric M6x1, avnd pentru diametrul mediu i diametrul interior
cmpul de toleran 6H. Notarea se face:
M6x1-6H.
3) Simbolizarea unui ajustaj filetat se face indicnd simbolul cmpului de toleran al
filetului piuliei, urmat de simbolul cmpului de toleran al urubului, separate printr-
o linie oblic. Notarea se face:
M6x1-6H/5g6g.
4) Dac lungimea de nurubare nu face parte din grupa N, atunci se indic i aceasta:
M6x1-5g6g-30.
Observa ie: n anumite cazuri de funcionare este necesar s se utilizeze ajustaje
intermediare sau chiar cu strngere, [1-2], [11].
8.1.5 Controlul filetelor metrice
Controlul filetelor metrice se poate face prin diferite metode, alegerea acestora
fcndu-se n funcie de parametrul considerat, mrimea seriei de fabricaia, aparatura de
control din dotare, precizia dorit, etc. Cteva din aceste metode sunt prezentate n cadrul
laboratorului de control tehnic. Msurarea diametrului mediu i interior cu micrometrul pentru
117
filete, msurarea diametrului mediu cu srme (role) calibrate, controlul profilului cu
microscopul de atelier, folosirea calibrelor, etc., ), [1-2], [4], [7-10], [12], [16].
8.2 PRECIZIA FILETELOR DE MICARE
8.2.1 Filete trapezoidale ISO
Deoarece filetul trapezoidal provine dintr-un profil triunghiular, nu intervin probleme
deosebite fa de cele studiate la filetul metric, Figura 8.7.
Figura 8.7 Dimensiunile principale de asamblare ale filetelor trapezoidale
n ceea ce privete toleranele, s-au stabilit abaterile fundamentale: H pentru filetul
interior, Figura 8.8; h, e, c pentru filetul exterior, Figura 8.9. Toleranele pentru
4
D nu se
standardizeaz.
a) b) c) d)
Figura 8.8 Poziia cmpurilor de toleran a filetului trapezoidal interior
118
Sunt standardizate patru trepte de precizie: 6, 7, 8, 9 n ordinea descresctoare a
preciziei, [1-4], [11]. Treapta de precizie prevzut pentru diametrul mediu
2
d va fi aceeai i
pentru diametrul interior
3
d , ceea ce simplific notaia.
Sunt prevzute dou clase de execuie: mijlocie i grosolan i dou lungimi de
nurubare: normal (N) i lung (L), [1-4], [11]. Toleranele filetelor trapezoidale cu mai
multe nceputuri sunt identice cu cele ale filetelor cu un singur nceput, cu excepia celor la
diametrul mediu, care se stabilesc prin multiplicarea valorilor de la filetele cu un singur
nceput cu coeficieni supraunitari dai n standardele n vigoare (excepie de la aceste STAS
uri fac filetele speciale: exemplu uruburile conductoare ale mainilor unelte),
a) b) c) d)
Figura 8.9 Poziia cmpurilor de toleran a filetului trapezoidal exterior
Notarea cmpurilor de toleran se face ca i la filetele metrice ISO, [1-2], [11].
Exemple:
1) filet interior: Tr40x7-7H;
2) filet exterior: Tr40x7-7e;
3) filet exterior stnga cu dou nceputuri: Tr40x14(P7)LH+7e;
4) ajustaj filetat: Tr40x7-7H/7e; Tr40x14(P7)LH/7e;
n care:
P pasul filetului;
h
P - pasul elicei ( P n P
h
= );
N numrul de nceputuri.
119
8.2.2 Filetele ferstru
La baza generrii acestui tip de filete st un triunghi asimetric avnd = | 30 i = 3
i ca urnare nu sunt prebleme deosebite fa de cele parcurse la filetul metric, Figura 8.10, [1-
3], [5], [8], [11].
Figura 8.10 Elementele dimensionale ale filetului ferstru
S-au atabilit abaterile fundamentale H, pentru diametrele filetului interior, Figura 8.11
i h, e, c, pentru cele ale filetului exterior, Figura 8.12.
Figura 8.11 Poziia cmpurilor de toleran a filetului ferstru interior
Figura 8.12 Poziiile cmpurilor de toleran ale filetului ferstru exterior
120
Sunt standardizate patru trepte de precizie: 7, 8, 9, i 10. Sunt prevzute dou clase de
execuie: mijlocie i grosolan, i dou grupe de lungimi de nurubare: normal (N) i lung
(L). Toleranele filetelor ferstru cu mai multe nceputuri sunt egale cu cele ale filetelor cu
un singur nceput, cu excepia celor la diametrul mediu care se stabilesc prin multiplicarea
valorilor de la filetele cu un singur nceput cu coeficieni supraunitari, [1-3], [11].
Notarea pe desen a filetelor ferstru i a cmpurilor de toleran se face n felul
urmtor, [1-2], [11]:
1) pentru filetul interior: S40x7-7H;
2) pentru filetul exterior: S40x7-7e;
3) pentru filetul exterior stnga cu dou nceputuri: S40x14(P7)-7e;
4) pentru ajustajul filetat: S40x7-7H/7e; S40x14(P7)LH-7H/7e.
n ceea ce privete filetul ptrat, au existat mai multe standarde, n prezent anulate,
ntruct acestea prezentau o serie de inconveniente, putnd fi uor nlocuit de filetul
trapezoidal sau ferstru.
121
9. PRECIZIA I CONTROLUL RO ILOR DIN ATE I A
ANGRENAJELOR
9.1 PRECIZIA ANGRENAJELOR CILINDRICE PARALELE
9.1.1 Parametrii danturii cilindrice i angrenajelor cilindrice paralele
Se poate considera c un angrenaj cilindric const din doi cilindri imaginari (numii
cilindri de rostogolire) ntre care are loc o micare de rostogolire pur (fr alunecare) datorit
existenei danturii prevzute pe cei doi cilindri, Figura 9.1.. Dantura poate fi dreapt, Figura
9.2a; nclinat, Figura 9.2b, n V, Figura 9,2c, sau n arc de cerc, Figura 9.2c, [2], [8-9], [11-
12], [14].
Figura 9.1 Angrenaj cu axe paralele cu roi
dinate cilindrice
Figura 9.2 Forma danturii
ntr-o seciune frontal normal la axele angrenajului, cilindrilor de rostogolire le vor
corespunde dou cercuri de rostogolire cu diametrele
1
w
d i
2
w
d . Cele dou cercuri de
122
rostogolire sunt n contact n punctual C, numit polul angrenrii sau punctual de
rostogolire. n seciune frontal, flancurile dinilor au, n general, un profil evolventic,
1
I i
2
I , Figura 9.3.
Evolventa este o curb generat de ctre un punct M al unei drepte A care se
rostogolete fr alunecare pe un cerc de baz de raz
b
r (corespunztor roilor dinate
conjugate apar dou cercuri de baz de raz
1
b
r i
2
b
r ), Figura 9.4.
Figura 9.3 Seciunea frontal a angrenajului Figura 9.4 Funcia o o = o - tg inv
Din rostogolirea dreptei generatoare pe cercul de baz rezult c segmentul M K este
egal cu arcul AK:
M K =AK. (9.1)
Dar:
t b
tg r M K o = i AK= e r
b
. (9.2)
Rezult:
e r tg r
b t b
= o , (9.3)
Sau:
t
tg e o = , (9.4)
n care:
123
t
o - unghiul de presiune frontal de divizare.
Unghiul e are valoarea:
t t
inv e o o = , (9.5)
unde:
t
inv o - o funcie de
t
o .
Deci, relaia (9.5) devine:
t t t t t t
tg inv inv tg o o = o o + o = o [rad]. (9.6)
Valorile funciei
t
inv o sunt tabelate.
n Figurile 9.3 i 9.4 s-au folosit notaiile:
b
d - diametrul cercului de baz;
w
d - diametrul cercului de divizare;
t
o - unghiul de presiune frontal de divizare.
n afar de parametrii artai, mai sunt:
a a
r 2 d = - diametrul cercului de cap;
f f
r 2 d = - diametrul cercului de picior;
a distana dintre axe;
a
h - nlimea capului de divizare (msurat pe raz);
f
h - nlimea piciorului de divizare (msurat pe raz);
f a
h h h + = - nlimea dintelui;
f
p - pasul frontal;
b
p - pasul de baz;
t
s - arcul de divizare frontal al dintelui;
t
e - arcul de divizare frontal al golului;
Observa ie: Din triunghiurile C K O
1 1
A i C K O
2 2
A , rezult:
t w b
cos r r
1 1
o = ;
(9.7)
t w b
cos r r
2 2
o = .
124
Dimensiunile elementelor geometrice ale roilor dinate cilindrice cu dini drepi sau
nclinai se consider n conformitate cu cremaliera de referin (conform STAS) care
reprezint o poriune a unei roi dinate cilindrice cu diametrul i numrul de dini infinit,
Figura 9.5. Profilul ei servete ca baz pentru roile dinate cilindrice evolventice.
Figura 9.5 Cremaliera de referin
Cremaliera invers, care se potrivete cu cea de referin (capul dintelui uneia
corespunde cu piciorul dintelui celeilalte i invers) este cremaliera generatoare, numit
astfel deoarece materializeaz prin scula achietoare (cuit pieptene, cuit roat, frez melc) va
genera dantura roii dinate cu care angreneaz.
Linia cremelierei n raport cu care se dau dimensiunile dinilor (pe care grosimea
dinilor este egal cu golul dintre ei) se numete linie de referin .
Liniile paralele cu linia de referin se numesc linii de divizare.
Cercul roii dinate dup care se produce rostogolirea (pe care se rostogolete linia de
divizare a cremalierei generatoare) se numete cerc de divizare.
Modulul frontal (pasul diametral) este definit prin raportul:
z
d
m
t
= [mm]. (9.8)
n care:
z numrul de dini.
Pasul frontal (msurat pe cercul de divizare) are valoarea:
z
d
p
t
t
= [mm]. (9.9)
125
n care:
d t - lungimea cercului de divizare.
Rezult:
t
=
t
t
p
m . (9.10)
Distana de la linia de referin a cremalierei pn la linia de divizare tangent la
cercul de divizare al roii este deplasarea cremelierei i are valoarea (considerat n fraciuni
de modul):
t
m x = , (9.11)
n care:
- coeficient de corijare (deplasare specific).
Dac 0 = roata dinat nu este corijat.
Dac 0 > cremaliera generatoare se deprteaz de centrul roii (deplasare de profil
pozitiv), Figura 9.6.
Figura 9.6 Corijare pozitiv ( 0 > )
Dac 0 < cremaliera generatoare se apropie de centrul roii (deplasare de profil
negativ), Figura 9.7.
Figura 9.7 Corijare negativ ( 0 < )
126
Dreapta
2 1
K K tangent la cele dou cercuri de baz (de raz
1
b
r i
2
b
r ) se numete
linie de angrenare. Aceasta trece prin polul angrenrii C i punctual de contact P al
profilelor
1
I i
2
I . Linia de angrenare formeaz unghiul
t
o cu tangenta TT.
Din triunghiurile C K O
1 1
A i C K O
2 2
A , rezult:
t w b
cos r r
1 1
o = ;
(9.12)
t w b
cos r r
2 2
o = .
Dac roata este prevzut cu dantur nclinat, atunci considernd cremaliera de
referin cu dini nclinai i fcnd prin aceasta o secine frontal (aparent) i una normal,
ntre parametrii celor dou seciuni exist relaiile; Figura 9.8:
| = cos p p
t n
;
| = cos m m
t n
; (9.13)
|
o
= o
cos
tg
tg
t
n
.
n care:
n n n
, m , p o - corespund seciunii normale;
t t t
, m , p o - corespund seciunii normale;
| - unghiul de nclinare a danturii pe cilindrul de divizare.
Figura 9.8 Seciune frontal (aparent) F-F i normal N-N prin cremaliera de referin a
danturii nclinate
127
Parametrii cremalierei de referin au valorile:
- unghiul normal al profilului de referin = o 20 ;
- pasul de referin m p t = ;
- nlimea capului de referin m m 1 m h h
*
a a
= = = ;
- jocul de referin la picior m 25 , 0 m c c
*
= = ;
- nlimea piciorului de referin m 25 , 1 m h h
*
f f
= = ;
- nlimea dintelui de referin m 25 , 2 m h h
*
= = ;
- raza de racordare la piciorul dintelui m 38 , 0 m p p
*
f f
= = .
Roile dinate au n angrenare un raport de transmitere definit de rapoartele:
21 1
2
w
w
2
1
2
1
12
i
1
z
z
r
r
n
n
i
2
1
= = = =
e
e
= , (9.14)
unde:
12
i - raportul de transmitere ntre roile 1 i 2;
2 , 1
e - viteza unghiular a roilor 1 i 2 (
2 , 1 2 , 1
n 2 t = e );
2 , 1
n - turaia roilor 1 i 2;
2 , 1
z - numrul de dini ai roilor 1 i 2;
21
i - raportul de transmitere ntre roile 2 i 1.
9.1.2 Toleran ele i precizia angrenajelor cilindrice
Diferiii parametric geometrici ai roilor dinate nu influeneaz n egal msur buna
funcionare a angrenajelor, mai ales c rolul funcional al acestora nu este ntotdeauna acelai.
Unele angrenaje servesc la divizare (angrenejele de divizare de la aparatele de msur sau din
lanurile cinematice de divizare ale mainilor unelete) punndu-se accent pe precizia
cinematic, altele trebuie s asigure o funcionare lin (angrenaje de vitez), iar altele servesc
la transmiterea unor momente mari de rotaie (angreneje de for), fiind necesar un bun
contact de-a lungul dinilor care intr n angrenare. Pe de alt parte, la toate acestea trebuie
asigurat, de la nceput, un anumit joc ntre flancuri.
128
De aceea, la proiectarea roilor dinate proiectantul trebuie s analizeze crei categorii
de angrenaje aparin roile dinate respective i s asigure respectarea criteriului de precizie
impus de buna funcionare.
n STAS au fost standardizate 12 trepte de precizie pentru roi dinate i angrenaje,
notate de la 1 la 12, n ordinea descresctoare a precizie. Fiecare treapt de precizie este
determinat de urmtoarele criterii de precizie, [2], [6], [8-9]:
- criteriul de precizie cinematic;
- criteriul funcionrii line;
- croteriul de contact ntre dini.
La fiecare criteriu de precizie s-a ales cte un indice de precizie de baz, care poate
caracteriza singur calitatea funcional a roii, dup criteriul respective i s-au stability
totodat complexe de indice de precizie, care pot nlocui indicele de baz.
Criteriul de precizie cinematic stabilete eroarea maxim a unghiului de rotire al
roii dinate n limitele unei rotaii complete. Printre indicii de precizie care determin aceast
eroare sunt: eroarea cinematic (indice de baz), eroarea cumulat de pas, btaia radial,
variaia lungimii peste dini, eroarea de rostogolire, abaterea de la distana nominal de
msurat ntre axe.
Criteriul func ionrii line stabilete valorile componentelor erorii maxime a
unghiului de rotire care se repet de mai multe ori n timpul unei rotaii complete, fiind
caracterizat de indicii: eroarea ciclic (indice de baz), variaia pasului, abaterea pasului de
baz, eroarea formei profilului, variaia distanei de masurat ntre axe la rotirea cu un dinte.
Criteriul de contact stabilete precizia de execuie a flancurilor dinilor prin raportul
minim, n procente, dintre dimensiunile petei de contact i dimensiunile suprafeei active a
flancurilor, fiind caracterizat de urmtorii indici de precizie: pata de contact (indice de baz),
abaterea pailoe axiali, eroarea direciei dintelui, eroarea direciei liniei de contact, eroarea
rectilinitii liniei de contact, (abatrea pasului de baz), erorile de la paralelismul axelor n
plan vertical i orizontal.
Se admite combinarea criteriilor de precizie, avnd tolerane n trepte de precizie
diferite, n funcie de condiiile de funcionare ale angrenajului, cu condiia respectrii a dou
reguli:
- criteriulde funcionare lin poate fi mai prcis cu cel mult dou trepte sau mai puin
prcis cu o treapt fa de cel de precizie cinematic;
- criteriul de contact ntre dini poate fi prescris n orice treapt mai precis sau cu o
traept mai puin precis dect cel de funcionare lin.
129
Independent de treapta de precizie s-au stability ase tipuri de ajustaje ale roilor
dinate n angrenare, notate A, B, C, D, E, H, n ordinea scderii mrimii jocului
minimgarantat ntre flancuri,
min n
j i opt tipuri de tolerane ale jocului ntre flancuri,
n
j
T
notate x, y, z, a, b, c, d, h, n ordinea scderii valorii toleranei, Figura 9.9.
Ajustajul tip B asigur valoarea minim a jocului ntre flancuri pentru care se elimin
posibilitatea nepenirii unui angranaj, cu roi din oel sau font, datorit nclzirii la o
diferen de temperatur de 25 nter roile dinate i carcasa reductorului.
Deoarece asupra tipului ajustajului i toleranei jocului dintre flancuri influeneaz i
precizia distanei dintre axele angrenajului s-au stabilit i ase trepte de precizie pentru
abaterile distanei ntre axe, notate cu cifre romane de la I la VI, n ordinea descresctoare a
preciziei. Corespondena tipului ajustajului cu tipul toleranei jocului i cu treapta de precizie
a distanei ntre ace este dat n Tabelul 9.1 (pentru criteriul funcionrii line), [2].
Figura 9.9 Tipurile de ajustaje ale roilor dinate
Din cele parcurse, rezult c precizia roilor dinate i angrenajelor cilindrice este dat
de treapta de precizie, iar cerinele referitoare la jocul dintre flancuri sunt indicate, pentru tipul
ajustajului, dup criteriul jocului dintre flancuri.
Tabelul 9.1
Tipul ajustajului roilor dinate n
angrenare
A B C D E,H
Treapta de precizie dup criteriul
funcionrii line
312 311 39 38 37
Tipul toleranei jocului ntre flancuri a b c d H
Treapta de precizie pentru abaterea
distanei ntre axe
VI V IV III II
130
Observa ie: Pentru flancurile inactive sau care lucreaz un timp limitat la sarcini
reduse se admite reducerea preciziei, dar nu mai mult cu dou trepte.
9.1.3 Notarea preciziei angrenajelor cilindrice
Exemple:
1) n cazul unui angrenaj cilindric n treapta 7 de precizie dup toate cele trei criterii,
tipul ajustajului C i cu pstrarea corespondenei dintre tipul ajustajului, tipul
toleranei jocului ntre flancuri i treapta abaterii distanei ntre axe, notarea va fi, [2]:
7-C STAS ....
2) n cazul combinrii criteriilor de precizie din trepte diferite de precizie (de exemplu:
treapta 8 dup criteriul de precizie cinematic, 7 dup criteriul de funcionare lin i 6
dup criteriul de contact) i modificrii corespondenei dintre tipul ajustajului (B) i
tipul toleranei jocului dintre flancuri (a), dar cu pstrarea corespondenei dintre tipul
ajustajului i treapta abaterii distanei ntre axe (V), notarea va fi:
8-7-6-Ba STAS.
3) Dac pentru unul din criterii nu se precizeaz treapta de precizie, atunci n locul cifrei
respective se pune litera N:
8-7-N-Ba STAS .
4) n cazul unui angrenaj cilindric, n treapta 7 de precizie dup toate cele trei criterii, cu
tipul ajustajului C, tipul toleranei jocului dintre flancuri a i treapta abaterii distanei
dintre axe mai puin precis dect se prevede pentru tipul respective de ajustaj (de
exemplu: m 128 j
min n
= ' ), notarea ve fi:
7-Ca/V-128 STAS .
9.1.4 Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri. Indici de precizie
n STAS au fost standardizai i indici de precizie pentru criteriul jocului dintre
flancuri,
min n
j' pentru diferite tipuri de ajustaje (independent de treptele de precizie ale roilor
dinate i angrenajelor i de combinarea lor), [2].
131
1) Jocul dintre flancuri,
n
j reprezint jocul dintre flancurilr neactive ale dinilor roilor
dinate conjugate, n seciune normal n planul de angrenare, Figura 9.10.
Definim:
min n
j - jocul minim dintre flancuri garantat i asigurat prin criteriul jocului dintre flancuri
adoptat;
n
j
T - tolerana jocului dintre flancuri.
Figura 9.10 Jocul dintre flancuri
2) Abaterile limit ale distan ei dintre axe,
a
f :
min n a
j f
+

= . (9.15)
3) Pozi ia nominal a profilului de referin , H, Figura 9.11, arat poziie convenional a
profilului de referin fa de o roat dinat fr erori, detrminat de distana de la axa de
lucru a roii pn la dreapta de divizare a profilului de referin, calculat cu relaia:
n
n
m
cos 2
m z
H +
|

= , (9.16)
n care:
n
m - deplasarea nominal a profilului de referin;
Figura 9.11 Poziia nominal a profilului de referin
132
Hr
E - deplasarea suplimentar a profilului de referin (deplasarea negativ a profilului de
referin din poziia nominal, prin care se micoreaz grosimea dintelui i se asigur jocul
dintre flancuri);
Hs
E - deplasarea suplimentar minim a profilului de referin pentru dantura exterioar;
Hi
E - deplasarea suplimentar minim a profilului de referin pentru dantura interioar;
H
T - tolerana deplasrii suplimentare a profilului de referin.
4) Grosimea nominal a dintelui pe coarda constant,
c
s reprezint grosimea teoretic pe
coarda constant n seciune normal i care corespunde poziiei nominale a profilului de
referin, Figura 9.12.
Figura 9.12 Grosimea nominal a dintelui pe coarda constant
cr
E - abaterea grosimii dintelui pe coarda constant (diferena dintre grosimea efectiv i cea
nominal a dintelui pe coarda constant);
cs
E - abaterea superioar a grosimii dimtelui pe coarda constant;
c
T - tolerana grosmii dintelui pe coarda constant.
5) Cota nominal peste din i, W reprezint valoarea de calcul a cotei peste dini care
corespunde poziiei nominale a profilului de referin, Figura 9.13.
Wr
E - diferena dintre valoarea efectiv i cea nominal a cotei peste dini;
Ws
E - abaterea minim a cotei peste dini pentru danturi exterioare;
Wi
E - abaterea minim a cotei peste dini pentru danturi interioare;
W
T - tolarana cotei peste dini.
Observa ie: Valorile
Ws
E i
Wi
E sunt prescrise astfel nct s asigure jocul minim
dintre flancuri.
133
Figura 9.13 Cota nominal peste dini
6) Cota medie peste din i,
mr
W reprezint media aritmetic a tuturor cotelor peste dini
pentru roata dinat considerat:
n
W ... W W
W
v 2 1
mr
+ + +
= , (9.17)
mr
W
E - abaterea cotei medii peste dini;
ms
W
E - abaterea minim a cotei medii peste dini pentru dantura exterioar;
mi
W
E - abaterea minim a cotei medii peste dini pentru dantura interioar;
m
W
T - tolerana cotei medii peste dini.
7) Varia ia cotei peste din i,
r
W v
F reprezint diferena dintre valorile effective maxim i
minim a cotei peste dini.
W v
F - tolerana variaiei cotei peste dini.
8) Cota nominal peste role sau bile, M reprezint dimensiunea de calcul peste role sau bile la
dantura exterioar sau ntre ele la dantura interioar, dimensiune care corespunde poziiei
nominale a rofilului de referin, Figura 9.14.
r
M
E - abaterea cotei peste bile sau role, respective diferena dintre valoarea efectiv i cea
nominal a cotei peste bile sau role;
s
M
E - abaterea minim a cotei peste bile sau role pentru danturi exterioare;
i
M
E - abaterea minim a cotei peste bile sau role pentru danturi interioare;
M
T - tolerana cotei peste bile sau role.
134
Figura 9.14 Cota nominal peste bile (role)
9.1.5 Controlul ro ilor din ate i angrenajelor cu ro i din ate cilindrice
Controlul roilor dinate i angrenajelor cu roi dinate cilindrice se execut cu mijloace
speciale, n funcie de indicele de precizie verificat, [2], [7/12], [14]:
- eroarea cinematic: instalaie pentru determinarea erorii cinematice;
- btaia radial: aparat pentru determinarea btii radiale;
- cota peste dini: micrometru cu talere pentru roi dinate;
- variaia distanei nominale de msurat ntre axe: aparat pentru controlul complex al
roilor dinate;
- eroarea formei profilului: evoloventmetre;
- grosimea dinilor: ubler pentru roi dinate, micrometru optic pentru roi dinate.
Cteva dintre acestea sunt prezentate n cadrul laboratorului de control tehnic.
9.2 PRECIZIA ANGRENAJELOR CU RO I DIN ATE CONICE
9.2.1 Generalit i; Elemente geometrice
Angrenajele hipoide constituie denumirea generic sub care se cuprind angrenajele
ncruciate conice, pseudoconice sau hiperboloidale. Prin angrenaj conic, fr alt denumire,
se nelege un angrenaj conic concurrent. Acesta poate avea dantura dreapt, nclinat sau
curb.
Prin analogie cu cilindrii de rostogolire, la angrenajele conice vor exista conuri de
rostogolire, tangente dup o generatoare, care se rostogolesc fr alunecare. La roi dinate
135
conice fr deplasare de profil, conurile de rostogolire coincid cu cele de divizare. Conurile
care limiteaz nlimea dinilor sunt conul de cap i de picior. Profilarea danturii se face pe
conurile suplimentare (cu axele identice cu ale roilor dinate dar cu generatoarele
perpendiculare pe generatoarele conurilor de divizare). nlimea dintelui, pasul danturii i
modulul roilor dinate conice sunt variabile n lungul dinilor avnd valori maxime pe conul
suplimentar, unde se consider i modulul standardizat.
Unghiul dintre axele roilor dinate conice este:
2 1
o + o = o , (9.18)
n care:
2 1
, o o - unghiuriloe conurilor de divizare ale roilor 1 i 2.
Dac
1
o sau
2
o este egal cu 90 , respective roat devine plan.
n standardele n vigoare se dau dimensiunile pentru roata plan de referin pentru
dini drepi i nclinai. Negativul acesteia reprezint roata plan generatoare, [2], [11], [14].
9.2.2 Toleran ele angrenajelor conice (hipoide)
n standardele n vigoare sunt date criteriile de precizie i abaterile parametrilor roilor
dinate i angrenajelor cu roi dinate conice i hipoide, cu profilul dinilor n evolvent.
Dantur exterioar, dini drepi, nclinai sau curbi, pentru mm 4000 D
d
s i mm 56 m
n
s .
Ca i la angrenajele cilindrice sunt standardizate 12 trepte de precizie caracterizate
prin trei criterii de precizie (precizie cinematic, de funcionare lin, de contact ntre dini),
fiecare criteriu putnd fi caracterizat fie printr-un indice de baz, fie printr-un complex de
indici. Combinarea criteriilor se face n aceleai condiii ca la angrenajele cilindrice.
Sunt stabilite ase tipuri de ajustaje ale roilor dinate n angrenare, notate A, B, C, D,
E, H i cinci tipuri de tolerane ale jocului ntre flancuri, notate a, b, c, d, h, corespondena
dintre acestea i treapta de precizie fiind dat n Tabelul 9.2.
Tabelul 9.2
Tipul ajustajului roilor dinate n
angrenare
A B C D E,H
Treapta de precizie dup criteriul de
funcionare lin
412 410 49 48 47
Tipul toleranei jocului ntre flancuri a b c d h
136
Observa ie: Distana dintre axe este zero deci, spre deosebire de angrenajele
cilindrice, aici nu poate fi vorba despre precizia abaterii distanei dintre axe.
9.2.3 Notarea preciziei angrenajelor conice
Notarea preciziei unei perechi de roi dinate se face ca i la angrenajele cilindrice, [2].
Exemple:
7-C STAS ...
8-7-6 Ba STAS ...
7-400 STAS ...
Ultimul exemplu reprezint treapta de precizie 7 pentru toate criteriile, iar 400 indic
jocul garantata ntre flancuri, n m, dac acesta nu se ncadreaz n tipurile de ajustaje
indicate anterior.
9.2.4 Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri. Indici de precizie
Jocul dintre flancuri,
n
j reprezint jocul dintre flancurile neactive ale dinilor roilor
dinate conjugate, n seciune normal, n planul de angrenare, la distana conului mediu,
Figura 9.15.
Figura 9.15 Jocul dintre flancuri
min n
j - jocul minim garantat, asigurat prin criteriul jocului ntre flancuri;
n
j
T - tolerana jocului dintre flancuri.
137
n general, jocul dintre flancuri la roile dinate conice este reprezentat de aceeai
indici ca la roile dinate cilindrice.
9.2.5 Controlul ro ilor din ate i angrenajelor cu ro i din ate conice
Pentru msurarea i controlul roilor dinate conice se folosesc aceleai tipuri de
aparate ca i pentru roile dinate cilindrice, cu excepia evoltventmeterlor (profilometrelor) i
pasametrelor pentru msurarea pasului de baz, care se ntlnesc mai rar. Aparatele pentru
msurarea roilor dinate conice se deosebesc de cele pentru roi dinate cilindrice, n special,
prin poziia relativ a suportului de masurare i a axei roii de controlat, [2], [7], [9-12], [14].
9.3 PRECIZIA ANGRENAJELOR MELCATE
9.3.1 Generalit i; Parametrii principali
Angrenajul melcat este un caz particular al angrenajului elicoidal cu axe ncruciate la
care una din roi are diametrul mic i unghiul de nclinare mare al dinilor (melcul), iar
cealalt un diametru mare, dantura acesteia, n scopul mririi capacitii portante, mbrcnd
parial melcul (roata melcat), Figuira 9.16. Deosebim angranaj melcat cilindric i globoidal,
[2], [11].
Figura 9.16 Angrenaj melc-roat melcat
138
2 i 1 i
D , D - diametrul de fund al spirelor melcului (dinilor roii melcate);
2 d 1 d
D , D - diametrul de divizare al melcului (roii melcate);
2 e 1 e
D , D - diametrul vrfurilor spirelor melcului (dinilor roii melcate);
A distana dintre axe;
L lungimea melcului;
B limea roii melcate.
Dimensiunile danturii angrenajului melcat cilindric (numit astfel ntruct melcul are
form cilindric) corespund melcului de referin conform standardelor n vigoare. Melcul
generator are forma i dimensiunile acestuia, exceptnd diametrul de cap, mrit n scopul
obinerii jocului radial.
Se deosebesc dou categorii de angrenaje melcate, [2], [8], [11]:
- cinematice (cu distana dintre axe reglabil);
- pentru transmiterea puterii (distana dintre axe nereglabil).
Civa dintre parametrii mai importani sunt:
x
p - pasul axial (distana dintre dou flancuri omoloage consecutive, msurat paralel cu
axa);
z
p - pasul elicei melcului,
0 01 x 1 x 1 z
d m z p z p u t = t = = ;
x
m - modulul axial, t =
x x
p m ;
q coeficientul diametral,
x melc 0
m d q = ;
melc 0
d - diametrul de referin al melcului,
01
d ;
0
u - unghiul de pant al elicei;
n 0
o - unghiul de presiune normal de referin;
x 0
o - unghiul de presiune axial de referin,
0 x 0 0n
cos tg tg u o = o ;
t
m - modulul frontal al roii melcate,
x t
m m =
02
d - diametrul de divizare convenional al roii melcate,
2 x 02
z m d = .
9.3.2 Toleran ele angrenajelor melcate cilindrice
n STAS sunt stabilite criteriile de precizie i abaterile parametrilor angrenajelor i
elementelor angrenajelor melcate cilindrice, cu unghiul dintre axe de 90.
139
S-au standardizat 12 trepte de precizie, determinate de aceleai trei criterii de precizie,
fiecare criteriu caracterizat prin anumii indici de precizie. Pentru fiecare treapt de precizie
se prescriu indici pentru criteriul de precizie al melcului, al roii melcate i angrenajului
(cinematic sau de transmitere a puterii). Treapta de precizie a angrenajului se determin dup
elementul angrenajului cu cei mai mici indici.
Combinarea criteriilor de precizie din trepte diferite de precizie se face n aceleai
condiii ca la roile dinate cilindrice cu precizarea c, n ceea ce privete criteriul de contact
(dini-spir) acesta nu poate fi mai puin precis dect cel de funcionare lin.
Independent de treapta de precizie s-au stabilit aceleai ase tipuri de ajustaje i
aceleai opt tipuri de tolerane ale jocului ntre flancuri ca la roile dinate cilindrice,
corespondena dintre acestea fiind dat n Tabelul 9.3.
Tabelul 9.3
Tipul ajustajului A B C D E,H
Treapta preciziei cinematice 512 512 39 38 16
Tipul toleranei jocului ntre flancuri a b c d h
9.3.3 Notarea preciziei angrenajelor melcate
Notarea preciziei se face ca i la roi dinate cilindrice, [2]:
Exemple:
7-C STAS ...
8-7-6 Ba STAS ...
Observa ie: Pentru suprafeele pasive ale flancurilor sau spirelor se admite reducerea
preciziei cu maxim dou trepte.
STAS - ul prevede c verificarea nemijlocit dup toi indicii compleci stabilii nu
este obligatorie dac executantul garanteaz c sunt ndeplinite prevederile standardului.
9.3.4 Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri. Indici de precizie
STAS - ul cuprinde i indici de precizie pentrucriteriul jocului dintre flancuri. Acesta
reprezint distana dintre flancurile veactive ale dinilor roii i spirele melcului, msurat n
seciunea normal n planul de angrenare.
140
1) Jocul minim garantat dintre flancuri,
min n
j asigurat prin criteriul jocului dintre flancuri.
n
j
T - tolerana jocului dintre flancuri.
2) Abaterea minim a grosimii spirei melcului,
s
s E reprezint micorarea minim a corzii
de contact a spirei, care se prescrie n vederea asigurrii jocului garantat ntre flancuri. Se
determin n seciune normal la elicea melcului, Figura 9.17.
s
T - tolerana la grosimea spirei melcului, pe coard.
Figura 9.17 Abaterea minim a grosimii spirei melcului
Observa ie: Prin coarda de contact se nelege coarda golului (sau dintelui) roii
melcate (spirei melcului) care subntinde punctele de contact poteniale situate pe suprafee
diferite al golului dintelui.
9.3.5 Controlul angrenajelor melcate
Controlul melcului se face cu aparate speciale de msurare, iar cel al roii melcate cu
mijloace de msurare folosite i la roi dinate cilindrice i conice:
- pasul axial al melcului se va verifica cu aparat pentru controlul pasului axial sau cu
microscoape de msurare;
- linia elicoidal cu aparat pentru msurarea elicei melcului;
- grosimea spirei cu ublerul pentru roi dinate sau ublere limitative.
Aparatele pentru controlul complex al angrenajelor melcate se deosebesc de cele de la
roi dinate cilindrice prin poziia relativ a axelor dispozitivelor de prindere pentru melc i
roata melcat, [2], [9], [11], [14].
141
9.4 PRECIZIA ANGRENEJELOR CU CREMALIER
9.4.1 Generalit i; Parametrii principali
Profilul cremalierei are urmtoarele caracteristici: unghiul de nclinare a flancurilor,
pasul nlimea dintelui, a piciorului i a capului dintelui, jocul la picior i raza de rotunjire.
Mai intervine i distana echivalent dintre axe,
R
a (de montaj), [2]:
, )
n R
m 35 d
2
1
a + = , (9.19)
n care:
d diametrul de divizare al roii dinate cilindrice;
n
m - modulul normal;
35
n
m - diametrul roii dinatr cilindrice echivalente.
La angrenajele cu cremalier reale nu este obligatoriu ca distana de montaj s fie cea
rezultat din calcul.
Se consider, Figura 9.18:
a)
b)
Figura 9.18 angrenaje cu cremalier:
a) cremalira; b) distana echivalent ntre axe.
142
ar
f - abaterea distanei echivelente dintre axe (diferena ntre valoarea efectiv i cea
nominal);
a
f
+

- abaterile limit ale distanei echivalente ntre axe.


9.4.2 Toleran ele angrenajelor cu cremalier
n STAS sunt stabilite criteriile de precizie i abaterile diferiilor parametri ai
angrenajelor cu cremalier cu dini drepi sau nclinai ( 1 m
n
= 40, limea pn la 630 mm).
n ceea ce privete precizia roilor dinate cilindrice, acestea se consider conform
standardelor n vigoare, [2].
Sunt standardizate 12 trepte i trei criterii de precizie (aceleai ca i la roile dinate
cilindrice). Combinarea criteriilor de precizie cu tolerane din trepte diferite de precizie se
face cu respectarea urmtoarelor condiii:
- criteriul de funcionare li a cremalierei poatr fi mai precis cu maxim dou trepte sau
mai puin precis cu una dect cel de precizie cinematic;
- criteriul de contact al cremalierei nu poate fi mai puin precis dect cel al funcionrii
line;
- treapta de precizie a roii dinate din angrenaj, dup criteriul de funcionare lin, nu
poate fi mai puin precis dect pentru cremalier.
Sunt stabilite aceleai ase tipuri de ajustaje (A, B, C, D, E, H) i aceleai cinci tipuri
de tolerane ale jocului ntre flancuri (a, b, c, d, h). Ajustajul B previne blocarea termic la
C 25 t = A .
S-au stabilit, de asemenea, cinci trepte de precizie pentru abaterea distanei de montaj,
notate cu cifre romane de la II la VI, n ordinea descresctoare a preciziei, STAS-ul prevznd
corespondena dintre acestea, tipul ajustajului i tolerana jocului (aceeai de la roi dinate
cilindrice).
Criteriile de precizie pot fi caracterizate fie printr-un indice de precizie de baz, fie
printr-un complex de indici. Unii indici pot fi prescrii n trepte diferite de precizie pentru
cele dou flancuri.
143
9.4.3 Notarea preciziei angrenajelor cu cremalier
Notarea preciziei angrenajelor cu cremalier se face ca la rui dinate cilindrice, [2]:
7-C STAS ...;
... STAS C - 7
... STAS C 7
;
... STAS Ba - 8 - 8 - 9
... STAS Ba 7 7 8
.
Ultimele dou situaii sunt pentru cazul cnd se prescrie i precizia roii dinate.
9.4.4 Criteriul privind asigurarea jocului dintre flancuri. Indici de precizie
STAS ul cuprinde i indici de precizie pentru criteriul jocului dintre flancuri. Indicii
care asigur jocul minim ntre flancuri, pentru angrenejele nereglabile, sunt:
1) Jocul minim dintre flancuri,
n
j ca i la roi dinate cilindrice, Figura 9.19.
Figura 9.19 Jocul dintre flancuri
min n
j - jocul minim dintre flancuri garantat i asigurat de criteriul jocului dintre flancuri;
n
j
T - tolarana jocului dintre flancuri.
2) Pozi ia nominal a profilului de referin a cremalierei, H este poziia convenional a
profilului de referin fa de o roat dinat fr erori, distana de la axa de lucru a roii pn
la dreapta de divizare a profilului de referin fiind determinat de relaia:
n
n
m
cos 2
z m
H +
|

= , (9.20)
n care:
144
n
m - deplasarea nominal a profilului de referin care nu ine cont de asigurarea jocului
dintre flancuri;
Hr
E - deplasarea suplimentar a profilului de referin a cremalierei;
Hs
E - deplasarea suplimentar minim a profilului de referin a cremalierei;
H
T - tolerana deplasrii suplimentare a profilului de referin a cremalierei.
3) Abaterea grosimii normale a dintelui,
snr
E este diferena dintre grosimile normale
efectiv i nominal a dintelui cremalierei, msurat n planul normal al dintelui, pe linia de
divizare, Figura 9.20.
Figura 9.20 Abaterea grosimii normale a dintelui
sns
E - abaterea minim a grosimii normale a dintelui;
sn
T - tolerana grosimii normale a dintelui.
4) Distan a echivalent dintre axe (distan a de montaj),
R
a este echivalentul distanei
dintre axe de la angrenaje cilindrice, Figura 9.18b.
ar
f - abaterea distanei echivelente dintre axe;
a
f
+

- abaterile limit ale distanei echivalente ntre axe.


9.4.5 Controlul angrenejelor cu cremalier
Controlul angrenejelor cu cremalier se execut, n general, cu aceleai aparate ca i la
angrenejele cilindrice, [2], [11], [14].
145
10. PRECIZIA I CONTROLUL ASAMBLRILOR CU PAN I
CANELURI
10.1 ASAMBLRI CU PAN
10.1.1 Parametrii asamblrilor cu pan
Asamblrile cu pan se utilizeaz pentru transmiterea de momente relativ mici i cnd
pieseloe componente nu au deplasri relative pe direcie axial, [1-6], [8-9], [11].
Conform STAS - ului cotarea butucului i arborelui cu pan paralel longitudinal sau
disc se face ca n Figura 10.1.
a)
b)
c)
d)
Figura 10.1 Asamblarea cu pan longitudinal paralel:
a) ansamblul; b) pana; c) alezajul (butucul) cu canal; d) arbore canelat.
Observa ie: Seciunile transversale sunt asemntoare, difer cele axiale.
O cotare superioar celei standardizate este cea punctat, asigurndu-se astfel mai bine
introducerea penei pe nlime, dar i ieftinirea fabricaiei prin lrgirea toleranelor.
146
n producia de serie, cnd este necesar asigurarea interschimbabilitii totale, trebuie
s se in seama de abaterile de poziie ale canalelor fa de axa de simetrie, Figura 10.2.
Putem scrie:
a p b
a
a b
b
J J J
2
b
e e
2
b
+ + = + + + , (10.1)
n care:
b a
e e , - excentricitile canalelor din arbore, respectiv butuc;
b a
J J , - jocurile dintre pan i flancurile laterale ale canalelor din arbore, respectiv butuc;
b a
b b , - limile canalelor din arbore, respectiv butuc;
p
b - limea penei.
Figura 10.2 Excentricitatea canalelor de pan
Deoarece:
a p b p b
J b J b b + = + =
a
b ; , (10.2)
relaia (10.1) devine:
2
J J
e e
b a
b a
+
s + , (10.3)
care constituie condi ia de interschimbabilitate, [2], [6], [8-9].
147
10.1.2 Toleran ele i controlul asamblrilor cu pan
n ceea ce privete ajustajele dintre pana paralel i canalele de pan, pe lime, n
STAS sunte prevzute, [1-2], [4], [8-9], [11].
- ajustajul liber (cmpul H9 pentru canalul din arbore i D10 pentru canalul din butuc);
- ajustajul normal (cmpul N9 pentru canalul din arbore i 9 J
s
pentru canalul din butuc);
- ajustajul presat (cmpul N9 pentru ambele canale).
n STAS - uri sunt date ajustajele i toleranele pentru pene disc. S-au standardizat:
- ajustaj cu strngere (cmpul P9 pentru ambele canale);
- ajustaj intermediar (cmpul N9 pentru canalul din arbore i cmpul 9 J
s
pentru canalul din
butuc).
Observa ie: La stabilireatoleranelor pentru ajustajul dintre pan i canalul de pan,
pe lime, se va ine seama de condiia de interschimbabilitate, stabilit mai sus.
Verificarea calitii execuiei se poate face fie cu aparatura universal de msur
(ublere, micrometre de adncime, micrometre cu ciocuri, etc.), fie cu calibre limitative, n
funcie de tipul produciei, [1-2], [4], [8-9], [11].
10.2 ASAMBLRI CU CANELURI
10.2.1 Considera ii generale
Asamblrile cu caneluri se utilizeaz la transmiterea momentelor de torsiune, atunci
cnd mbinarea cu pan nu rezist sau cnd este necesar o deplasare axial relativ ntre
butuc i arbore i o centrare bun a acestora (exemplu: la cutiile de viteze, la cutiile de
avansuri, etc.):
Sunt standardizate trei forme de caneluri: dreptunghiulare, n evolvent i
triunghiulare, [1-3], [5-6], [8-9], [11].
148
10.2.2 Precizia asamblrilor prin caneluri dreptunghiulare
n funcie de condiiile funcionale i factorii tehnologici se pot realiza trei tipuri de
centrare, Figura 10.3, [1-4], [6], [8-9]:
a) exterioar (dup suprafaa cilindric exterioar de diametru D);
b) interioar (dup suprafaa cilindric interioar de diametru d);
c) lateral (dup flasncurile dinilor, respectiv canelurilor de lime b).
Cea mai utilizat este centrarea interioar datorit posibilitii de prelucrare cu precizie
a diametrului d, att la arbore, ct i la butuc. Centrarea exteioar se utilizeaz cnd butucul
este neclit, iar precizia la diametrul exterior D al butucului se obine direct din broare, iar
cea lateral se recomand n transmisiile cu micare reversibil, pentru evitarea ocurilor.
a) b) c)
Figura 10.3 Caneluri dreptunghiulare
n funcie de capacitatea de ncrcare s-au standardizat seriile uoar, mijlocie i grea
caracterizate prin anumite dimensiuni i numr de caneluri.
Calitatea asamblrii depinde de o serie de factori, [1-2], [5-6], [8]:
- abatrea dimensiunilor D, d i b (stabilita prin STAS);
- abaterile pasului circular;
- abaterile de la paralelismul i simetria dinilor i canelurilor fa de axa mbinrii;
- coaxialitatea dinilor i canelurilor fa de axa mbinrii;
- abaterile profilului dinilor i canelurilor, etc.
Toate aceste abateri sunt cuprinse n cadrul cmpurilor de toleran de complexitate
verificate cu ajutorul calibrelor complexe. Fiecare element care formeaz ajustaje (D, d i b)
este prevzut cu tolerana de execuie i cu tolerana de complexitate pentru compensarea
abaterilor de form i de poziie. Cmpul de toleran este delimitat de trei abateri limit:
149
inferioar i superioar de execuie a elementului propriu-zis i de complexitate, care este
inferioar pentru alezaje i superioar pentru arbori. n funcie de aceste abateri se stabilesc
diametrele nominale ale calibrelor de control de tip inel sau tampon.
Abaterile pentru elementele dup care se face centrarea corespund preciziilor 6, 7, 8 i
9 pentru arborii canelai i 7, 8, 9 i 10 pentru butuci. Aezarea cmpurilor de toleran este
dat n standardele n vigoare. Pentru celelalte dimensiuni necentrante se dau de asemenea
abateri, dar astfel nct s apar jocuri mai mari, suficiente pentru a permite centrarea numai
dup elementul prescris.
Cmpurile de toleran prevzute pentru arborii i butucii canelai permit obinerea a
dou feluri de ajustaje: fix i mobil.
Notarea arborilor i butucilor canelai trebuie s cuprind, [2-3]:
- simbolul suprafeei de centrare (D, d sau b);
- numrul de caneluri, dimensiunile nominale D, d i b desprite prin semnul x;
- simbolurile cmpurilor de toleran ale diametrului de centrare i dimensiunea b, dispuse
lng dimensiunile corespunztoare.
Exemple:
- butuc centrat interior: d-6x23H7x26x6D9;
- butuc centrat pe flancuri: b-6x23x26x6H9;
- arbore centrat exterior: D-6x23x26c8x6e8;
- asamblare centrat pe flancuri: b-6x23x26x6H9/f8.
Controlul elementelor pieselor canelate (D, d i b) se poate face cu aparatura
universal de msur sau cu calibre de control. Controlul complex se efectueaz cu calibre
speciale care verific simultan mai multe abateri dimensionale, de form i de poziie, [2], [5],
[6-9].
10.2.3 Precizia asamblrilor prin caneluri n evolvent
Folosirea canelurilor n evolvent ofer avantajul unei distribuii mai uniforme a
sarcinii pe dinte. La aceast form de caneluri se utilizeaz centrarea pe flancuri, notat CEF
i, mai rar, centrarea pe diametrul exterior, notat CED. Elementele danturii pentru cele dou
tipuri de centrare se dau n Figura 10.4, [1-3], [5], [9], [11].
150
a)
b)
Figura 10.4 Caneluri n evolvent:
a) centrare pe flancuri; b) centrare pe diamtrul maxim.
n care:
i e
D D , - diametrul de vrf, respectiv de fund al canelurilor butucului;
i e
d d , - diametrul de vrf, respectiv de fund al canelurilor arborelui;
d diametrul de divizare;
dA
s ,
dB
t - grosimea dintelui arborelui, respectiv lrgimea golului butucului.
Se prevd abateri i tolerane conform STAS pentru
dA
s ,
dB
t , diametre i btaia
radial. Pentru
dA
s ,
dB
t se stabilesc trei abateri limit: superioar, inferioar i complex.
Aceata din urm cumuleaz i abaterile neprevzute n standard, ca de exemplu, erorile de
profil, abaterile de poziie ale canelurilor i s se verifice cu ajutorul unui calibru complex
Trece sub form de inel canelat, pentru arbore i tampon canelat, pentru butuc. Abaterile
complexe ale arborelui, respectiv butucului canelat determin dimensiunea nominal a
calibrului complex Trece, Figura 10.5.
Figura 10.5 Abaterile limit pentru grosimea pe arc a dintelui arborilor canelai, respectiv
pentru lungimea pe arc a golului dintre dinii butucilor canelai
151
Se calculeaz:
c
T - tolerana complex;
s
T - tolerana grosimii dintelui arborelui;
e
T - tolerana lrgimii golului butucului.
Observa ie: Cu E, respectiv e indice s, I i c s-au notat abaterile respective ale
grosimii dintelui, respectiv golului.
Pentru lrgimea golului se adopt cmpul de toleran H (n diferite precizii), iar
pentru grosimea dintelui sunt standardizate diferite cmpuri de toleran, obinndu-se ajustaje
cu joc sau intermediare.
n ceea ce priveteabaterile i ajustajele pentru diametrele
i e i
D , D , d ,
e
d acestea se
aleg din sistemul de tolerane i ajustaje ISO pentru suprafee lise, [2].
Notarea preciziei acestor mbinri canelate va cuprinde:
- la centrarea pe flanc, simbolul cmpului de toleran pentru limea dintelui sau golului,
nscris dup valoarea diametrului nominal i a modulului:
Arbore CEF 60x2 9g.
- la centrarea pe diametrul maxim, simbolul cmpului de toleran pentru diametrul maxim,
nscris dup valoarea diametrului nominal i simbolul cmpului de toleran pentru lime,
nscris dup modul:
Butuc CED 200 H8x8 9H.
- la o asamblare:
CED 120
7 h
8 H
x4
g 9
H 9
.
Controlul pieselor cu caneluri n evolvent se efectueaz n dou trepte: controlul
divizat al elementelor componente specifice (cu instrumente i aparate de msur universale
sau calibre simple) i controlul complex, verificnd simultan mai multe abateri dimensionale,
de form i de poziie (cu calibre complexe). Precizia de execuie a diametrului de divizare la
arborii, respectiv butucii canelai se poate verifica prin intermediul cotei peste, respectiv ntre
role. O msurtoare caracteristic este i cea a cotei peste n dini, [1-2],
152
11. LAN URI DE DIMENSIUNI
11.1 GENERALIT I; CLASIFICARE; EXEMPLE
n construcia de maini, dimensiunile liniare i unghiulare determin mrimea, forma
i poziia relativ a suprafeelor, att n cazul unor piese, ct i ntr-un ansamblu. ntre
diferitele dimensiuni ale unei piese sau ansamblu exist anumite legturi, directe i indirecte,
cu caracter funcional i tehnologic, [1-3], [6], [8-9], [13].
Prin lan de dimensiuni se nelege un ansamblu (ir, totalitatea) de dimensiuni liniare
i/sau unghiulare care leag ntre ele elementele unei piese sau ansamblu i formeaz un
contur nchis.
Un lan de dimensiuni este format din dimensiunile primare, care se realizeaz direct
n procesul tehnologic (la valorile prescrise pe desenele de execuie) i din dimensiunea de
nchidere, care rezult indirect (automat la prelucrarea sau asamblarea pieselor). Aceasta din
urm nu se trece pe desenul de execuie, [1-2], [13].
n cazul lanurilor de dimensiuni reprezentate schematic este indicat i dimensiunea
de nchidere R.
Un lan de dimensiuni poate avea minim trei dimensiuni: dou primera i una
rezultant. Ajustajele asamblrilor cilindrice pot fi considerate lanuri cu trei dimensiuni:
diametrul alezajului i arborelui fiind dimensiunile primare, iar jocul sau strngerea fiind
dimensiunea rezultant.
Cteva exemple de lanuri de dimensiuni sunta date n Figurile 11.1 i 11.2.
Clasificarea lan urilor de dimensiuni, [1], [5-6], [8-9], [13]:
1) Dup apartenen a la pies sau ansamblu:
a) ale pieselor;
b) de asamblare
2) Dup felul dimensiunilor:
a) liniare;
b) unghiulare;
c) mixte.
153
a)
b)
c)
d) e)
Figura 11.1 Lanuri de dimensiuni cu valori numerice i cu notaii convenionale
a)
b)
c)
d)
e)
Figura 11.2 Reprezentarea schematic a lanurilor de dimensiuni
154
3) Dup pozi ia n spa iu:
a) plane
- cu dimensiuni liniare paralele;
- cu dimensiuni liniare neparalele;
b) spaiale.
4) Dup complexitate:
a) simple;
b) complexe:
- n serie, cu baz de cotare diferit;
- n paralel, cu baz de cotare unic;
- mixte.
5) Dup rolul func ional:
a) funcionale;
b) tehnologice.
n cotarea fucional (ntocmit de proiectantul constructiv) dimensiunile sunt, cel mai
adesea, aezate n serie, astfel nct s corespund rolului funcional al piesei, fr a se ine
seama de complicaiile tehnologice legate de existena bazelor de cotare diferite pentru fiecare
dimensiune. n cotarea tehnologic, prin care se urmrete realizarea ct mai uoar i ieftin
a dimensiunilor, se aplic principiul numrului minim de baze de cotare i se ncearc ca
bazele de cotare tehnologice s coincid cu cele funcionale, [5].
n teoria i practica lanurilor de dimensiuni se deosebesc dou probleme principale,
[1], [6], [8-9], [13]:
a) problema direct, prin care cunoscndu-se valorile nominale, toleranele i abatreile
limit ale dimensiunilor primare se cere determinarea valorii nominale, toleranei i
abaterilor limit ale dimensiunii rezultante;
b) problema invers, prin care cunoscndu-se valoarea nominal, tolerana i abaterile
limit ale dimensiunii rezultante i valorile nominale ale dimensiunilor primare se cere
determinarea toleranelor i abaterilor limit ale acestora.
155
11.2 REZOLVAREA PROBLEM DIRECTE A LAN URILOR DE
DIMENSIUNI PLANE, LINIARE I PARALELE
11.2.1 Metoda de maxim i de minim
Pentru aplicarea acestei metode este necesar ca dimensiunile primare ale lanului de
dimensiuni s fie realizate strict ntre limitele prescrise i fr nici o sortare, ajustare sau
reglare s se obin piese i ansambluri corespunztoare.
nainte de efectuarea calculelor, trebuie s se stabileasc influena fiecrei dimensiuni
primare asupra celei rezultante, din acest punct de vedere dimensiunile primare fiind fie
mritoare, cnd prin mrirea lor individual provoac mrirea dimensiunii rezultante, fie
reductoare, cnd prin mrire produc micorarea acesteia,
Exemplu: Fie lanul de dimensiuni din Figura 11.3.
Figura 11.3 Metoda de maxim i de minim
Se observ c
3 2
B , B ,
1
B sunt dimensiuni mritoare, iar
5
B ,
4
B sunt dimensiuni
reductoare.
Deoarece:
B 5 4 3 2 1
R B B B B B + + = + + , (11.1)
rezult:
, ) , )
5 4 3 2 1 B
B B B B B R + + + = . (11.2)
Deci, dimensiunea nominal
B
R a unui element rezultant este egal cu diferena dintre
suma dimensiunilor nominale a elementelor mritoare i suma dimensiunilor nominale a
elementelor reductoare.
156
Considernd cazul general, cnd lanul de dimensiuni este format dintr-un numr n+1
elemente (n elemente primare i unul tezultant) i considernd m elemente mritoare i n-m
elemente reductoare, rezult:
_ _
= + =
=
m
1 j
n
1 m j
j j B
B B R . (11.3)
Valorile limit ale elementului rezultant sunt:
, ) , )
min min max max max
... ...
n 1 m m 1 B
B B B B R + + + + =
+
, (11.4)
adic:
_ _
+ = =
=
n
1 m j
j
m
1 j
j B
B B R
min max max
. (11.5)
Analog:
_ _
+ = =
=
n
1 m j
j
m
1 j
j B
B B R
max min min
. (11.6)
Cum:
j j j
As B B + =
max
i
j j j
Ai B B + =
min
, (11.7)
atunci:
R B B
As R R + =
max
i
R B B
Ai R R + =
min
, (11.8)
deci:
B B R
R R As =
max
i
B B R
R R Ai =
min
. (11.9)
Tolerana algebric a elementului rezultant este:
, ) , )
R R R B R B B B a
Ai As Ai R As R R R T = + + = =
min max R
. (11.10)
Fcnd diferena dintre dimensiunea rezultant maxim i cea minim i grupnd
convenabil termenii, obinem:
157
, ) , )
, ) , )
min max min max
min max min max min max R
...
...
n n 1 m 1 m
m m 1 1 B B a
B B B B
B B B B R R T
+ + +
+ + + = =
+ +
(11.11)
_
=
= + + + + + =
+
n
1 j
B B B B B a
j n 1 m m 1
T T T T T T ... ...
R
Deci:
_
=
=
n
1 j
B a
j
T T
R
. (11.12)
Tolerana algebric a elementului rezultant este egal cu suma toleranelor elementelor
primare, deci elementul rezultant este elementul cel mai puin precis dintr-un lan de
dimensiuni. Ca urmare, se recomand ca lanul de dimensiuni s aib un numr ct mai mic
de elemente primare pentru ca dimensiunea rezultant s nu aib o toleran excesiv de mare
(mai ales dac are un rol important).
Expresiile stabilite sunt relaiile fundamentale ale lanurilor de dimensiuni, respectiv
relaiile care stau la baza rezolvrii problem directe i inverse a lanurilor de dimensiuni.
Observa ie: Nu exist lan de dimensiuni cu toate dimensiunile primare reductoare
(au cel puin o dimensiune mritoare).
Un exemplu de rezolvare a unui lan de dimensiuni, folosind metoda de maxim i
minim este cel din Figura 11.4.
Figura 11.4 Exemplu de rezolvare a unui lan de dimensiuni
j mm 15 45 40 20 30 30 20 R = + + + = ,
j mm , , , , , , , , ,
max
6 15 7 84 3 100 9 44 8 39 1 20 1 30 9 29 2 20 R = = + + + = ,
j mm , , , , , , , , ,
min
5 14 1 85 5 99 1 45 9 39 7 19 9 29 8 29 1 20 R = = + + + = ,
j mm , ,
max
6 0 15 6 15 R R As
R
= = = ,
158
j mm 5 0 15 5 14 R R Ai
R
, ,
min
= = = ,
j mm , , ,
min max
1 1 5 14 6 15 R R T
R
= = ,
, ) j mm , , , 1 1 5 0 6 0 Ai As T
R R R
= = = ,
j mm , , , , , , , 1 1 2 0 1 0 4 0 2 0 1 0 1 0 T T
6
1 j
j R
= + + + + + =
_
=
.
Elementul rezultant are forma:
6 0
5 0
As
Ai
15 R
R
R
,
,
+

= .
11.2.2 Metoda algebric
n aplicarea acestei metode se are n vedere faptul c ntr-o sum sau diferen de
mrimi tolerate, fiecare mrime tebuie luat sub form desfurat (valoare nominal i
abateri limit), dup care se adun sau se scad ntre ele prile de acelai fel. Evident, n cazul
diferenelor, semnul minus n faa unei mrimi tolerate schimb att semnul valorii nominale
ct i semnele abaterilor i, ca urmare,abaterile i vor scgimba locurile (abaterea superioar
va deveni inferioar i invers), [1], [5-6], [8-9], [11], [13].
Pornind de la relaiile (11.5), (11.6) i (11.7):
_ _
+ = =
=
n
1 m j
j
m
1 j
j B
B B R
min max max
, (11.5)
_ _
+ = =
=
n
1 m j
j
m
1 j
j B
B B R
max min min
, (11.6)
j j j
As B B + =
max
i
j j j
Ai B B + =
min
, (11.7)
rezult c:
, ) , ) j , ) , ) j
, )
, ) , ) j , ) , ) j
n 1 m m 1 n 1 m m 1
n n 1 m 1 m m m 1 1 R B B
Ai Ai As As B B B B
Ai B Ai B As B As B As R R
+ + + + + + + + +
= + + + + + + + + = + =
+ +
+ +
... ... ... ...
11.13
... ...
max
Deci:
_ _ _ _
= + = + = =
= =
m
1 j
n
1 m j
j j
n
1 m j
j
m
1 j
j B
Ai As B B R
R
As ; . (11.14)
Analog, din relaia lui
min B
R , rezult valoarea lui
B
R i
R
Ai :
159
_ _ _ _
= + = + = =
= =
m
1 j
n
1 m j
j j
n
1 m j
j
m
1 j
j B
As Ai B B R
R
Ai ; . (11.15)
Tolerana elementului rezultant este dat de aceeai relaie (11.12):
_
=
= = =
n
1 j
B R R B B R
j
T Ai As R R T
min max
. (11.12)
Se deduc urmtoarele dou reguli:
- abaterea superioar a elementului rezultant este egal cu diferena dintre suma
algebric a abaterilor superioare ale elementelor mritoare i suma algebric a
abaterilor inferioare ale elementelor reductoare;
- abaterea inferioar a elementului rezultant este egal cu diferena dintre suma
algebric a abaterilor inferioare ale elementelor mritoare i suma algebric a
abaterilor superioare ale elementelor reductoare.
Observa ie: Aceast metod conduce la acelai rezultat ca i metoda de maxim i de
minim, dar este cea mai simpl i mai rapid n aplicare.
11.2.3 Metoda probabilistic
n cadrul acestei metode, valoarea nominal a dimensiunii rezultante se determin ca i
la metodele precedente. Pentru calculul abaterilor limit i toleranei dimensiunii rezultante se
ine seama de faptul c dimensiunile primare efective sunt mrimi cu caracter ntmpltor i
au distribuii proprii, [1], [8-9], [11], [13]. Cum dispersia unei sume de mrimi ntmpltoare
este egal cu suma dispersiilor, rezult:
, ) , )
_
=
=
n
1 j
j B
B D R D . (11.16)
Dar cum:
, ) , )
B
2
B
R R D o = , (11.17)
rezult:
160
, ) , )
_
=
o = o
n
1 j
j
2
B
2
B R , (11.18)
sau:
, ) , )
_
=
o = o
n
1 j
j
2
B
B R , (11.19)
n care:
o - abaterea medie ptratic.
Un important parametru statistic este i abaterea ptratic medie relativ:
2
e
o
= , (11.20)
n care:
e - amplitudinea cmpului de toleran , )
min max
x x = e .
Pentru legea de distribuie normal (Gauss), considerat ca etalon T 6 = e . Dac
amplitudinea intervalului de mprtiere se ia egal cu tolerana , ) T = e , atunci
2 T
T
= .
Prin urmare, presupunnd c distribuia valorilor efective ale dimensiunilor primare se
conduce dup legea Gauss-Laplace, , )
n n 1 1
B B B B
6 T 6 T o = o = ,..., , rezult:
, )
_
=
=
|
|
.
|

\
|
+ +
|
|
.
|

\
|
= o
n
1 j
2
B
2
B
2
B
B
j
n 1
T
6
1
6
T
6
T
R ... , (11.21)
adic:
_
=
=
n
1 j
2
B R
j B
T T sau
_
=
=
n
1 j
2
j pr
T T . (11.22)
Dac se ine seama de abaterea distribuiei valorilor efective ale dimensiunilor primare
de la legea repartiiei normale, relaia devine:
_
=
=
n
1 j
2
j D pr
T K T , (11.23)
161
n care:
8 1 K
D
, = 0,8
_
_
=
=
n
1 j
j
n
1 j
2
j
T
T
, (11.24)
D
K - coeficient de dispersie.
Relaiile determinate arat c tolerana dimensiunii rezultante, calculat prin metoda
probabilistic este mai mic dect cea calculat prin metodele precedente, lucru extrem de
important, mai ales la rezolvarea problemei inverse (de proiectare) a lanurilor de dimensiuni).
Abaterile limit probabile (practice) ale dimensiunii rezultante se pot calcula fie n
funcie de abaterile limit teoretice (algebrice) determinate prin metodele precedente, Figura
11.5, fie n funcie de abaterea central a dimensiunii rezultante, Figura 11.6, (mijlocul
cmpului de toleran), [1], [13].
Figura 11.5 Tolerana teoretic i tolerana
probabilistic a dimensiunii de nchidere
(funcie de abaterile limit teoretice)
Figura 11.6 Tolerana teoretic i tolerana
probabilistic a dimensiunii de nchidere
(funcie de abaterea central)
a) n primul caz se poate scrie:
2
T T
Ai
2
T T
As As
p a
a
p a
a p
R R
R R p
R R
R R
Ai ;

=

+ = . (11.25)
b) n al doilea caz (dac distribuiile primare sunt simetrice), abaterile limit probabile ale
dimensiunii rezultante, n funcie de mijlocul cmpului de toleran, sunt:
2
T
x
2
T
x As
p
c
p
c p
R
R R p
R
R R
Ai ; = + = . (11.26)
162
11.3 REZOLVAREA PROBLEMEI DIRECTE A LAN URILOR
DE DIMENSIUNI LINIARENEPARALELE
Se face prin aceleai metode ca i n cazul lanurilor de dimensiuni paralele, [1], [11],
[13].
Fie lanul de dimensiuni liniare neparalele din Figura 11.7, n care
1
L i
2
L sunt
dimensiuni primare, iar
L
R este dimensiunea rezultant.
Figura 11.7 Lan de dimensiuni liniare neparalele
Problema se reduce la rezolvarea unui lan de dimensiuni paralele dac dimensiunile
primare se proiecteaz pe direcie dimensiunii de nchidere, [1], [13]:
, ) o + o = - 90 cos cos
2 1 L
L L R . (11.27)
Relaia arat c valorile nominale i abaterile dimensiunilor primare nu se transmit
integral dimensiunii rezultante ci ntr-un raport determinat, n cazul de fa, de o cos ,
respectiv de , ) o - 90 cos .
Notnd cu
1
k i
2
k aceste rapoarte, rezult:
_
=
= + =
n
1 j
j j 2 2 1 1 L
L k L k L k R (11.28)
Exemplu de rezolvare:
a) prin metoda algebric:
, ) , ) , )
2 2 1 1
2 2 1 1
2
2
1
1 a
As k As k
Ai k Ai k 2 2 1 1
As
Ai 2 2
As
Ai 1 1 Ai L
L k L k L k L k R
+
+
+ = + =
R a
R
As
,
2 2 1 1 a a a
T k T k Ai As T + = =
R R R
.
163
b) prin metoda probabilistic:
2 2 1 1 L
L k L k R + = ,
2
T
x As
p
c p
R
R R
+ = ;
2
T
x Ai
p
c p
R
R R
= ;
2 1 R c 2 c 1 c
x k x k x + = ;
2
2
2
2
2
1
2
1 p
T k T k T + =
R
.
11.4 REZOLVAREA PROBLEM DIRECTE A LAN URILOR DE
DIMENSIUNI UNGHIULARE
Se rezolv, n general, prin aceleai metode ca i lanurile de dimensiuni liniare, [1],
[11].
Fie, de exemplu, lanul de dimensiuni din Figura 11.8.
Figura 11.8 Lan de dimensiuni unghiulare
a) prin metoda de maxim i de minim:
3 2 1
R o o o =
o
,
min min max max 3 2 1
R o o o =
o
,
max max min min 3 2 1
R o o o =
o
,
o o o
= R R As
max R
,
o o o
= R R Ai
min R
,
R R R o o o
= Ai As T ,
3 2 1 R o o o o
+ + = T T T T (verificare).
164
b) prin metoda algebric:
, )
3 2 1
3 2 1
As As As
Ai Ai Ai 3 2 1 Ai
R


+
+ o
o o o =
o
o
R
R
As
,
3 2 1 R o o o o
+ + = T T T T (verificare).
c) prin metoda probabilistic:
3 2 1
R o o o =
o
,
2
T
x As
p
c p
o
o
+ =
R
r R
;
2
T
x Ai
p
c p
o
o
=
R
r R
;
3 2 1
R o o o
=
c
c c c c
x x x x ;
2 2 2
p
3 2 1
T T T T
o o o
+ + =
o
R
.
Observa ie: Pentru dimensiunile unghiulare primare i pentru cea rezultant se
consider distribuia normal i asimetria zero.
11.5 REZOLVAREA PROBLEM INVERSE A LAN URILOR
DE DIMENSIUNI
Problema invers a lan urilor de dimensiuni, denumit i problema de proiectare,
este n acelai timp i o problem tehnologic care trebuie rezolvat corespunztor cu
condiiile concrete de realizare a pieselor i produselor n industria constructoare de maini,
[1], [13].
n rezolvarea problemei inverse a lanurilor de dimensiuni se pot ntrebuina mai multe
metode: metoda toleranei medii, metoda determinrii precizie lanului, metoda sortrii pe
grupe de dimensiuni, metoda reglrii i metoda ajustrii.
11.5.1 Metoda toleran ei medii
n cadul acestei metode se cere s se determine toleranele i abaterile limit ale
dimensiunilor primare astfel nct, prin asamblarea neselectiv a pieselor componente,
dimensiunea rezultant s aib valori ntre limitele prescrise, [1], [9], [13].
165
a) varianta algebric
Iniial se presupun toleranele dimensiunilor primare egale ntre ele:
ma n 2 1
T T T T = = = = ... , (
ma
T - tolerana medie algebric).
Din relaia:
_
=
=
n
1 j
j R
T T , rezult:
ma R
T n T = , deci:
n
T
T
R
ma
= (11.29)
Aceast toleran poate fi considerat doar ca o valoare orientativ i, n consecin,
pentru fiecare dimensiune primar, n funcie de mrimea ei, de importana i mai ales de
dificultile tehnologice de realizare, se stabilete o toleran corespunztoare, mai mare, egal
sau mai mic, cu condiia respectrii relaiei:
_
=
=
n
1 j
j R
T T .
n ceea ce privete valorile abaterilor limit, respectiv poziiile toleranelor fa de
dimensiunile nominale, se recomand urmtoarea soluie, [1], [13]:
- pentru toleranele dimensiunilor primare mritoare se stabilete o poziie identic
cu cea a toleranei dimensiunii rezultante (n aceeai proporie deasupra,
dedesubtul sau de o parte i de alta a liniei zero);
- pentru toleranele dimensiunilor primare reductoare se stabilete o poziie invers
poziiei toleranei elementului rezultant.
De menionat c toleranele pot avea i alte poziii, dac pornind de la soluia de mai
sus, abaterile limit se micoreaz sau se mresc, cu aceeai valoare i n acelai sens, att la
dimensiunile mritoare, ct i la cele reductoare.
b) varianta probabilistic
Iniial se presupun toleranele dimensiunilor primare egale ntre ele:
mp n 2 1
T T T T = = = = ... , (
mp
T - tolerana medie probabilistic).
Din relaia:
_
=
=
n
1 j
2
j R
T T , rezult:
mp R
T n T = , deci:
n
T
T
R
mp
= (11.30)
ntruct:
166
n
T
T
n
T
T
R
ma
R
mp
= > = , (11.31)
rezult c rezolvarea probabilistic este evident mai convenabil din punct de vedere
tehnologic, dar poate fi aplicat numai dac procesul tehnologic de realizare a dimensiunilor
primare este bine pus la punct (stabil ca reglaj i stabil ca precizie). Valorile abaterilor limit
se determin ca la varianta algebric.
Metoda toleranei medii se poate aplica cu mare uurin i rapiditate n producia de
serie mare i de mas, [1], [13].
11.5.2 Metoda determinrii preciziei lan ului
O metod asemntoare cu cea a toleranei medii este metoda determinrii precizie
lanului, metod la care, spre deosebire de cea a toleranei medii la care se pleac de la
considerentul c toate dimensiunile primare au tolerane egale, se admite iniial c toate
dimensiunile primare au aceeai precizie (sunt executate n aceeai treapt de precizie).
n cazul acestei metode se face o analogie cu asamblrile pieselor lise cilindrice. Se
pornete de la relaia:
i a T = (1.2)
n care:
a coeficientul clasei de precizie (numrul unitilor de toleran);
i unitatea de toleran, j m .
n cazul lanurilor de dimensiuni, coeficientul a reprezint numrul de uniti de
toleran care caracterizeaz precizia lanului, [13].
a) varianta algebric:
Dac:
j
n
1 j
j
n
1 j
j R
i a T T = =
_ _
= =
, rezult:
n n 1 1 R
i a ... i a T + + = .
Dac se pune condiia ca toate dimensiunile s aparin aceleiai clase de precizie,
a n 2 1
a a ... a a = = = = , rezult: , )
_
=
= + + + =
n
1 j
j a n 2 1 a R
i a i ... i i a T .
Deci:
167
_
=
=
n
1 j
j
R
a
i
T
a (11.32)
b) varianta probabilistic:
Dac:
_
=
=
n
1 j
2
j R
T T , rezult:
2
n
2
n
2
2
2
2
2
1
2
1 R
i a ... i a i a T + + + = .
Dac se pune condiia ca toate dimensiunile s aparin aceleiai clase de precizie,
p n 2 1
a a ... a a = = = = , rezult:
_
=
=
n
1 j
2
j p R
i a T .
Deci:
_
=
=
n
1 j
2
j
R
p
i
T
a (11.33)
Evident:
_
=
=
n
1 j
2
j
R
p
i
T
a >
_
=
=
n
1 j
j
R
a
i
T
a (11.34)
Observa ii:
1. Unitatea de toleran, i se determin cu relaia D 001 , 0 D 45 , 0 i
3
+ = , n care D
reprezint media geometric a limitelor intervalului de dimensiuni din care face parte
dimensiunea considerat.
2. Dei n calculele efectuate s-a considerat c toate dimensiunile primare au aceeai
precizie, se admite ca toleranele dimensionale mai dificile din punct de vedere
tehnologic s fie mrite cu o treapt de precizie, iar toleranele dimensiunilor fr
probleme din punct de vedere tehnologic s fie micorate cu o treapt. Astfel,
rezolvarea lanurilor de dimensiuni devine mult mai economic.
3. Pe baza numrului a calculat se adopt
a
a imediat superior din STAS, treapta de
precizie care corespunde acestui numr i toleranele dimensiunilor primare.
4. Abaterile limit se determin cu regula cunoscut de la metoda anterioar.
168
Metoda se aplic n producia de serie mare i de mas, n condiiile
interschimbabilitii totale, cnd asamblarea pieselor componente se face fr nici o selecie
prealabil, [11], [13].
11.5.3 Metoda sortrii pe grupe de dimensiuni
Prin aceast metod se nltur inconvenientele metodelor anterioare, ntruct se
lucreaz cu tolerane economice, din acest motiv metoda fiind recomandat atunci cnd
tolerana dimensiunii rezultante este mic sau foarte mic, astfel nct toleranele elementelor
primare sunt extrem de mici sau imposibil de realizat, [1-2], [8-9], [11], [13].
Pentru prezentarea metodei se consider un ajustaj cu joc, n care caz diamtrul
alezajului i arborelui sunt dimensiuni primare, iar jocul dimensiunea rezultant, Figura 11.9.
Figura 11.9 Metoda sortrii pe grupe de dimensiuni
Pentru prelucrarea pieselor cu tolerane economice se majoreaz toleranele de
execuie ale elementelor lanului de n ori. Se sorteaz (prin msurare) elementele pe n grupe
de dimensiuni, astfel nct, n cadrul fiecreia din cele n grupe, cmpul de dispersie s fie egal
cu tolerana prescris i se asambleaz elementele din aceeai grup de sortare. Noile
tolerane de execuie vor fi:
D D
T n T = ' i
d d
T n T = ' .
Se pune problema determinrii legturii care exist ntre jocurile limit pentru o grup
oarecare k n comparaie cu grupa 1:
169
, ) , ) , ), )
d D 1 max d D 1 max k max
T T 1 k J T 1 k T 1 k J J + + = + =
(11.35)
, ) , ) , ), )
d D 1 min d D 1 min k min
T T 1 k J T 1 k T 1 k J J + + = + =
Numrul grupelor de sortare se determin n funcie de mrimea toleranelor prescrise
i de precizia economic de prelucrare a pieselor.
Se observ c tolerana jocului pentru oricare grup rmne constant:
d D 1 min 1 max k min k max k j
T T J J J J T + = = = . (11.36)
n schimb, valorile jocurilor limit vor diferi de la o grup la alta dac
d D
T T = , iar
ajustajul i poate schimba caracterul dac difere ne
d D
T T sau numrul grupelor de
sortare sunt prea mari, ceea ce din punct de vedere funcional nu este admis.
ntr-adevr pentru
d D
T T > valoarea jocurilor crete cu numrul de ordine al grupei de
sortare, iar pentru
d D
T T < aceasta scade. De asemenea, tolerana total (integral)a
ajustajului este cu att mai mare fa de cea prescris iniial cu ct numrul n al grupelor de
sortare i diferena
d D
T T sunt mai mari.
Pentru cazul din figur, tolerana jocului total:
, ) , )
, ), )
, ), )
d D d D
1 min d D 1 max 1 min n max min min max max total j
T T 1 n T T
J T T 1 n J J J J J T
+ + =
= = = =
(11.37)
De aceea, pentru aplicarea metodei sortrii, cu respectarea caracteristicilor iniiale ale
ajustajului este necesar ca
d D
T T = sau, n cazul general,
n 2 1
T ... T T = = = , situaie n care:
1 max k max n max
J J J = =
(11.38)
1 min k min n min
J J J = =
Pentru aceasta se micoreaz toleranele mai mari pn la o valoare egal cu cea mai
mic dintre tolerane.
Un exemplu tipic de aplicare al acestei metode l constituie lanul de dimensiuni de la
rulmenii radiali, la care dimensiunea rezultant este jocul radial, Figura 11.10, [1], [13].
170
n general, metoda sortrii se aplic eficient n producia de serie mare i de mas la
lanuri de dimensiunicu tolerane foarte miciale dimensiunilor rezultante. Aplicarea metodei
necesit un control n volum de 100% al dimensiunilor.
Figura 11.10 Lanul de dimensiuni la
rulmentul radial
Figura 11.11 distribuiile dimensiunilor
Pentru a se putea asambla prin aceast metod toate piesele fabricate (s nu rmn
piese desperecheate) este necesar ca toate elementele lanului s aib curbe de distribuie
identice n cadrul toleranelor economice, astfel nct n grupele de sortare cu acelai numr de
ordine s fie acelai numr de piese, Figura 11.11.
11.5.4 Metoda reglrii
Prin aplicarea acestei metode dimensiunile primare ale lanului se execut cu precizii
convenabile din punct de vedere tehnologic, iar dimensiunea rezultant se obine n limitele
prescrise prin modificarea, fr prelucrare, a mrimii unui element numit compensator.
Reglarea se poate efectua n dou variante, [1-2], [8-9], [11], [13]:
a) cu compensator fix, Figura 11.12;
b) cu compensator mobil, Figura 11.13.
a) n primul caz, funcia de compensator fix poate fi ndeplinit fie de piese speciale, fie
de piese ale ansamblului, avnd dimensiunile n trepte (buce, aibe, garnituri, etc.).
n Figura 11.12 cu ajutorul inelului compensator dimensiunea rezultant
B
R este
adus la o valoare efectiv cuprins ntre limitele prescrise. Reglarea cu ajutorul
compensatoarelor fixe se aplic, de obicei, n producia individual i de serie mic, fiind mai
171
puin precis i necesitnd un volum relativ mare de munc (montri i demontri repetate n
vederea obinerii dimensiunii de nchidere ntre limitele prescrise), [1], [8-9], [13].
Figura 11.12 Lan de
dimensiuni cu compensator fix
Figura 11.13 Lan de dimensiuni cu compensator mobil
b) utilizarea compensatoarelor mobile este mai comod i permite realizarea oricrui grad
de precizie a elementului de nchidere. Ea conduce ns la complicarea construciei
prin introducerea unor elemente suplimentare.
n Figura 11.13 dimensiunea
2
A poate fi modificat prin deplasarea axial a bucei 1
n limitele toleranei de compensare, dup care se face blocarea cu urubul 2. n acest fel
dimensiunea rezultant
A
R se obine n limitele prescrise. Reglarea cu compensator mobilo
poate fi aplicat la lanuri de dimensiuni cu multe elemente sau de precizie ridicat sau la
lanuri de dimensiuni la care precizia variaz n timp datorit uzurii, vibraiilor, etc. Att n
producia individual i de serie mic, ct i n producia de serie mare i de mas, [8-9], [13].
11.5.5 Metoda ajustrii
La rezolvarea lanurilor de dimensiuni prin aceast metod, aducerea dimensiunii
rezultante n limitele prescrise se face prin schimbarea valorii uneia din dimansiunile primare
prin prelucrarea suplimnentar (ajustarea) acesteia. Dimensiunile primare ale lanului se
realizeaz cu precuzii convenabile din punct de vedere tehnologic, [1], [8], [11], [13].
n Figura 11.14 este prezentat un subansamblu n care brida 1 are rolul de a mpiedica
ridicarea saniei 2 la deplasarea acesteia pe ghidajul 3. Dac dimensiunea rezultant
B
R nu
172
este cuprins ntre valorile prescrise, se pot ivi urmtoarele dou situaii, rezolvabile prin
ajustarea elementului primar stabilit, [1], [9], [13]:
a) jocul dintre brida 1 i sania 2 este mai mic dect
min B
R , caz n care trebuie rectificat
suplimentar suprafaa M pentru micorarea dimensiunii primare reductoare
4
B .
b) jocul dintre brida 1 i sania 2 este mai mare dect
max B
R , caz n care trebuie rectificat
suuplimentar suprafaa N pentru micorarea dimensiunii primare mritoare
2
B .
Principalul avantaj al metodei l constituie posibilitatea realizrii, la precizia cerut, a
dimensiunii de nchidere n condiii economice convenabile.
Figura 11.14 Rezolvarea problemei inverse prin metoda ajustrii
n schimb, metoda necesit executarea unor prelucrri suplimentare, o nalt calificare, fapt
care exclude interschimbabilitatea n producie. Domeniul de utilizare economic a metodei
se limiteaz la producia individual i de serie mic, [1], [9], [11], [13].
11.6 LAN URI DE DIMENSIUNI CU ELEMENTE DE POZI IE ALE
ALEZAJELOR I ARBORILOR
Acestea constituie o aplicaie a lanurilor de dimensiuni fiind cazuri particulare care se
preocup de poziiile alezajelor i arborilor, [2-3], [6].
Exemplul 1: Fie dou piese1 i 2 prevzute cu cte un alezaj de diametru
1
D i
2
D i
un arbore de diamteru d care trece prin acestea, Figura 11.15.
173
b)
c)
a)
d)
e)
Figura 11.15 Asamblare cu joc lateral
Dezaxarea ntre alezajele celor dou piese
2 1
e e e + = . Conform lanului de
dimensiuni care se formeaz, rezult:
d
2
D
2
D
e
2
d
2
D
e
2
d
2
D
e
2 1
2
2
1
1
+ s

=
=
(11.39)
Cum:
1 1
j d D + = i
2 2
j d D + = , (11.40)
rezult:
d
2
j d
2
j d
e
2 1

+
+
+
s , (11.41)
deci:
2
j
2
j
e
2 1
+ s . (11.42)
Exemplul 2: Fie de determinat tolerana dintre alezajele a dou piese, astfel nct s
aib loc asamblarea cu doi arbori, Figura 11.6, [2-3], [6].
174
a) b)
Figura 11.16 Tolarana distanei dintre alezaje cu dornuri libere
Lundu-se distanele extreme, rezult:
e 4 L L
min 2 max 1
=
(11.43)
e 4 L L
min 1 max 2
= .
Adunnd relaiile de mai sus, rezult:
, ) , ) e 8 L L L L
min 2 max 2 min 1 max 1
= + , (11.44)
adic:
e 8 T T
2 1
L L
= + . (11.45)
Pentru
L L L
T T T
2 1
= = , rezult:
e 4 T
L
= (11.46)
Cum 2 j e
min
= , rezult:
min L
j 2 T = (11.47)
Cotarea alezajelor se poate face n lan, Figura 11.17a sau n scar, Figura 11.17b,
valarea toleranei fiind:
a)
1 n
j 2
T
min
L

= , (11.48)
b)
min L
j T = . (11.49)
175
a) b)
Figura 11.17 Cotarea mai multor alezaje:
a) cotarea n lan; b) cotarea n trepte.
Dup cum se observ primul caz este mai avantajos pentru 3 n > .
176
12. NO IUNI DE BAZ N LEGTUR CU MSURRILE TEHNICE
12.1 MSURARE, CONTROL, VERIFICARE
Msurarea este procesul sau operaia experimental prin care, cu ajutorul unui mijloc
de msurare (msur, instrument, aparat, etc.) i n anumite condiii, se determin valoarea
unei mrimi date, n raport cu o unitate de msur dat sau cu o mrime luat ca unitate de
msur. De asemenea, msurarea poate fi definit i ca un proces de cunoatere comparativ
ntre mrimea dat i unitatea de msur sau unul din multiplii sau submultiplii si. De cele
mai multe ori, msurarea propriu-zis are mai mult un caracter cantitativ i se termin o dat
cu aflarea valorii mrimii date, [6], [8], [10], [18].
Controlul, n schimb, include i ideea de calitate deoarece cuprinde att operaia de
msurare, ct i procesul de comparare a valorii msurate cu o valoare de referin. De aceea,
prin control se stabilete, n ultim instan, dac valoarea mrimii de msurat corespunde
condiiilor iniiale impuse.
Mai apropiat de noiunea de control este cea de verificare al crei scop final este tot
de a stabili dac valoarea determinat corespunde valorii sau valorilor impuse (de exemplu:
verificarea cu calibre limitative), [10], [18].
De menionat c, n general, n practica de producie noiunile de msurare, control,
verificare nu sunt bine delimitate, ele folosindu-se aproximativ n mod egal, [6], [8].
Certificarea, efectuat mai ales pentru mijloacele de msurare, este o msurare care
se execut cu o atenie i o precizie deosebit. Rezultatele msurtorii se trec ntr-un certificat
care nsoete respectivul mijloc de msurare, [10], [18].
Msurarea, controlul, verificarea i alegerea metodelor i mijloacelor de msurare
corespunztoare constituie, n prezent, oie iniial n desfurarea proceselor de producie,
fiind o problem de optimizare tehnico-economic la realizarea creia trebuie s participe
serviciile uzinale de proiectare, tehnologice i metrologice.
177
12.2 UNIT I DE MSUR
Unitatea de msur este mrimea adoptat (considerat) ca msur unitar n funcie
de care se exprim toate mrimile de acelai fel. Ea trebuie s ndeplineasc urmtoarele
condiii:
- s fie corect definit;
- s fie uro de reprodus i pstrat;
- s permit compararea uoar cu mrimea de msurat.
Rezultatul oricrei msurri este valoarea efectiv E care, n raport cu unitatea de
msur corespunztoare, arat de cte ori este mai mare sau mai mic dect unitatea de
msur, conform relaiei:
E=kU, (12.1)
ude:
k numr ntreg sau zecimal, supra sau subunitar.
n domeniul mecanicii, al construciei de maini n general, msurarea elementelor
geometrice se reduce,n principiu, la msurri de lungimi i unghiuri. Deoarece n ara noastr
este adoptat Sstemul Internaional (SI) de uniti de msur, n cele ce urmeaz, mrimile
geometrice (lungimi, arii, volume, unghiuri plane, unghiuri solide, etc.) se definesc
corespunztor acestui sistem.
Unitatea de msur pentru lungimi este metrul, (m) definit ca fiind lungimea egal cu
1650763, 73 lungimi de und n vid ale radiaiei spectrale oranj a atomului de kripton 86. de
cele mai multe ori, n tehnic, se folosesc ca uniti de msur submultiplii metrului:
milimetrul pentru valori absolute ale dimensiunilor i micrometrul pentru abateri i tolerane.
Unitatea de msur pentru unghiuri este gradul sexagesimal, , ) cu submultiplii lui:
minutul (') i secunda (): 1=60'=3600.
Ca unitate de msur suplimentar pentru unghiuri poate fi folosit radianul, definit n
SI ca fiind unghiul plan cu vrful n centrul unui cerc, care limiteaz pe circumferin un arc
de lungime egal cu raza cercului. Pentru msurarea unghiurilor plane se mai folosete i
gradul centezimal, [6]
178
12.3 MIJLOACE DE MSURARE
Mijloacele de msurare i control pot fi definite ca fiind acele mijloace cu ajutorul
crora se determin cantitativ parametrii preciziei de prelucrare obinui la piesele de maini.
Ele se clasific, n general, dup precizie, dup complexitate sau dup destinaie.
a) Dup destinaia general, ele se mpart n, [4-6], [11-12], [18]:
- mijloace pentru msurarea i controlul precizie dimensionale;
- mijloace pentru msurarea i controlul preciziei de form;
- mijloace pentru msurarea i controlul preciziei poziiei reciproce a suprafeelor.
b) Dup destinaie, n funcie de elementul sau parametrul controlat, [8], [12], [18]:
- mijloace universale de msurare;
- mijloace speciale de msurare (pentru msurarea mrimilor metrologice caracteristice unor
suprafee specifice: filete, roi dinate, etc.);
c) Dup modul de evideniere a mrimii sau abaterii de la mrimea cutat, [8], [12],
[18]:
- msuri (care pot fi de lungime sau de unghi, cu sau fr repere: cale unghiulare sau plan
paralele, echere, etc.);
- instrumente de msurare;
- aparate de msurare;
- maini i agregate de msurare.
Observa ii:
1) Etaloanele sunt mrimi model care reproduc unitatea de msur cu cea mai mare
precizie;
2) Calibrele sunt instrumente fr diviziuni care servesc la limitarea variaiei abaterilor.
12.4 METODE DE MSURARE
Prin metod de msurare se nelege totalitatea operaiilor executate pentru
msurarea valorilor unei anumite mrimi, cu ajutorul unui anumit mijloc de msurare, n
anumite condiii specifice i cu un anumit mod de prelucrare i interpretare a rezultatelor, [4-
6], [12], [18].
179
Alegerea metodei de msurare depinde de mai muli factori: forma i greutatea piesei,
parametrul (dimensiunea) msurat, productivitatea i precizia necesar, mrimea seriei de
fabricaie, dotarea tehnic a intreprinderii, etc. Rezult c metoda de msurare optim, din
punct de vedere tehnico-economic, trebuie stabilit pentru fiecare caz concret, pe baza unei
analize premergtoare.
Dac se ine seama de precizia pe care o asigur, metodele de msurare se clasific n
dou grupe:
a) metode de laborator (in seama de erorile de msurare i dau o precizie mai mare, de
exemplu: prin msurarea repetat a unei dimensiuni, ca valoare efectiv se consider
media aritmetic a valorilor individuale);
b) metode tehnice (aplicate uzial n producie, rezultatul unei singure msurri fiind
considerat ca valoare efectiv a dimensiunii sau abaterii respective).
La rndul lor, metodele de laborator i n special cele tehnice se clasificastfel, [4-6],
[8], [12], [18]:
A)
Absolute cnd se determin valoarea efectiv absolut (total) a mrimii msurate
(exemplu: ublerul, microscopul, etc.);
Relative cnd se determin abaterea efectiv a mrimii date fa de o cot de reglaj
(exemplu: msurrile cu aparate comparatoare).
B)
Directe caracterizate prin determinarea direct a mrimii cautate;
Indirecte caracterizate prin determinarea mrimii cutate sau a abaterilor respective n
funcie de rezultatul msurrii altor mrimi, legate de cea cutat printr-o relaie oarecare.
C)
Complexe cnd se determin influena (valoarea) sumei erorilor unor elemente
caracteristice (exemplu: verificarea cu calibre complexe);
Diferen iate cnd se msoar separat valoarea absolut sau abaterea fiecrui parametru.
D)
Cu contact cnd suprafeele de msurare ale aparatului vin n contact cu suprafaa de
msurat a piesei (exemplu: msurarea cu ublerul, microscopul, etc.);
Fr contact cnd nu se realizeaz un contact direct cu mecanismul de amplificare al
aparatului (exemplu: msurarea cu microscopul).
n aplicarea metodelor de msurare se pot da urmtoarele indicaii:
180
- metodele relative (comparative) sunt mai productive dect cele absolute, aparatul
(comparatorul) fiind reglat o singur dat pentru mai multe msurri;
- metodele directe sunt, n general, mai precise dect cele indirecte, ntruct reziltatele
nu sunt afectate de o serie de erori (erori de msurare, erori de reglaj, erori de calcul a
mrimii cutate);
- metodele fr contact nu sunt afectate de erorile datorateforei de msurare, etc.
12.5 INDICI METROLOGICI PRINCIPALI AI MIJLOACELOR
DE MSURARE
n general, oricare ar fi instrumentul sau aparatul de msurare este alctuit din trei pri
principale, Figura 12.1, [4-6], [8], [10-12], [18]:
Figura 12.1 Principalele pri constructive ale mijloacelor de msurare:
1) tija palpatorului; 2) mecanism de amplificare; 3) ac indicator; 4) scara gradat; 5)
mechanism de compensare a jocului lateral ntre dini; 6) mecanism de limitare a forei de
strngere; (c- diviziunea scrii gradate; i- valoarea diviziunii).
1. Sistemul de palpare acesta vine n contact cu suprafaa piesei n timpul msurrii
(aparatele optice sau pneumatice execut msurarea fr contact, deci nu au sisteme de
palpare);
2. Mecanismul de amplificare poate avea orice principii constructive sau funcionale
i are rolul de a mri precizia sau de a amplifica abaterile;
3. Dispozitivul indicator red rezultatele msurtorilor efectuate (exemplu: scara
gradat, scara cu ac, etc.).
181
Totodat, mijloacele de msurare mai sunt prevzute cu diverse mecanisme auxiliare
(pentru limitarea forei de apsare, etc.).
Principalii indici metrologici care caracterizeaz metodelel i mijloacele de msurare
sunt:
1) Scara gradat este totalitatea reperelor dispuse de-a lungul unei linii drepte sau curbe,
care reprezint un ir de valori succesive ale mrimii de msurat.
n funcie de poziia reperului cu valoarea zero scrile gradate pot fi:
- cu zero la limita inferioar;
- cu zero la mijloc;
- cu zero n afara scrii.
2) Reperele reprezint semnele care limiteaz diviziunile i au forma de liniue de
diferite lungimi, trasate perpendicular pe linia scrii gradate,
3) Diviziunea reprezint distana c dintre axele sau centrele a dou repere consecutive.
4) Valoarea diviziunii, i reprezint valoarea mrimii msurate corespunztoare unei
diviziuni sau deplasrii indicelui cu o diviziune (este nscris pe aparat),
5) Indica ia aparatului de msurare reprezint valoarea rezultat n urma msurrii cu
aparatul respectiv, obinut prin nmulirea indicaiilor citite pe scara gradat cu
constanta aparatului.
6) Precizia citirii reprezint precizia atins la citirea indicaiilor pe scara gradat. n
condiii de laborator ea poate ajunge pn la 0,1 dintr-o diviziune, iar n producie
pn la 0,5 dintr-o diviziune.
7) Domeniul (limitele) de msurare poate fi considerat pe scara aparatului ca
reprezentnd intervalul cuprins ntre reperele extreme ale scrii gradate (exemplu:
ortotestul are m 100
+

) sau, n general, ca reprezentnd valorile minim i maxim


care pot fi determinate cu ajutorul aparatului respectiv (exemplu: la ortotest n funcie
de nlimea coloanei respective).
8) Constanta aparatului reprezint raportul dintre valoarea mrimii msurate i valoarea
citirii.
9) Pragul de sensibilitate reprezint valoarea minim a mrimii msurate capabil s
provoace o variaie sesizabil a indicaiilor aparatului.
10) For a de msurare reprezint fora cu care palpatorul apas suprafaa piesei n timpul
msurrii.
182
11) Fiabilitatea metrologic reprezint capacitatea mijlocului de msurare de a funciona
fr depirea erorilor tolerate de-a lungul unui interval de timp dat, n condiii
normale de funcionare.
12) Juste ea reprezint caracteristica metrologic a unui mijloc de msurare de a da
indicaii apropiate de valoarea efectiv a mrimii msurate.
13) Fidelitatea este determinat de diferenele indicaiilor la repetarea operaiei de
msurare a aceleiai mrimi n condiii identice.
14) Raportul de amplificare reprezint raportul dintre deplasarea liniar sau unghiular a
indicatorului i variaia mrimii msurate care determin aceast deplasare. Raportul
arat c o anumit variaie a mrimii msurate trece prin mecanismul de amplificare i
se transform ntr-o anumit deplasare a acului indicator. n general, raportul de
amplificare poate fi exprimat prin raportul dintre diviziunea scrii gradate i valoarea
acesteia:
k=c/i. (12.1)
De exemplu, dac la un comparator cu cadran, diviziunea c=1,5 mm, iar valoarea
diviziunii nscris pe cadran i=0,01 mm, raportul de amplificare va fi: k=c/i=1,5/0,01=150.
La aparatele cu roi dinate, raportul de amplificare este:
n
n
2
2
1
1
z
z
...
z
z
z
z
k
' ' '
= , (12.2)
n care:
n 2 1 n 2 1
z ,..., z , z , z ,..., z , z ' ' ' - numrul de dini ai roilor dinate n angrenare.
La aparatele cu prghii:
k=L/l, (12.3)
n care:
L, l lungimea braului mare, respectiv mic al prghiei.
Dac mecanismul cuprinde mai multe prghii legate n serie:
n
n
2
2
1
1
n 2 1
l
L
...
l
L
l
L
k ... k k k = = (12.4)
183
n general, precizia unui aparat de msur este dat de gradul de exactitate al
rezultatelor msurrii i depinde de sensibilitatea, justeea i fiabilitatea acestuia.
12.6 ERORI DE MSURARE; CLASIFICARE; CAUZE
Datorit unor condiii obiective i subiective, valorile reale ale mrimilor mu pot fi
determinate cu precizie absolut, msurrile fiind afectate de aa-numitele erori de
msurare, [4], [6], [8], [23].
Teoretic, prin eroare de msurare se nelege diferena dintre rezultatul msurrii
unei mrimi date i valoarea sa adevrat:
x x x
i i
= A , (12.5)
i=1n fiind numrul msurtorilor.
ntruct valoarea adevrat a mrimii respective nu poate fi cunoscut, practic prin
eroare de msurare vom nelege diferena dintre rezultatul msurrii i o valoare de
referin de precizie superioar a aceleiai mrimi. Astfel, dac prin msurarea repetat a
aceleiai dimensiuni se obin valorile individuale
n 2 1
l ,..., l , l , iar ca valoare de referin se
consider media aritmetic x a celor n valori individuale, erorile de msurare vor fi:
. x l l ;... x l l ; x l l
n n 2 2 1 1
= A = A = A (12.6)
Pentru o anumit metod de msurare se ia n considerare eroarea total de msurare,
format din urmtoarele componente principale, [6], [10-11], 18], [23]:
1) Eroarea de indica ie a mijlocului de msurare de datoreaz reciziei acestuia i
erorii de citire, Aeasta din urm depinde de construcie i calitatea mecanismului
indicator, precum i de direcia privirii observatorului n timpul citirii (roarea de
paralax).
2) Eroarea procedeului de reglare se datoreaz,n principal, erorilor de execuie ale
mijloacelor cu ajutorul crora se face reglarea (exemplu: cale plan paralele, piese
etalon, etc.).
3) Eroarea cauzat de abaterile de temperatur se ia n considerare mai mult la
msurarea dimensiunilor pieselor cu rol funcional important i care se execut cu
precizie ridicat. Se calculeaz cu relaia:
184
, )
m m p p
t t l l A o A o = A , (12.7
n care:
l dimensiunea nominal de msurat;
m p
, o o - coeficienii de dilatare termic liniar ai piesei, respectiv aparatului de msur;
m p
t , t A A - diferena dintre temperatura piesei, respectiv aparatului de msur i temperatura
standard de 20C.
Corecia necesar care se adaog la valoarea dimensiunii determinate prin msurare
este egal co eroare, dar de semn contrar.
4) Eroarea datorat influen ei for ei de msurare apare ca urmare a deformaiilor
locale la contactul dintre palpatorul aparatului i suprafaa piesei i depinde de fora de
apsare i starea suprafeelor n contact. n general, aparatele de msur sunt
prevzute cu dispozitive de limitare a forei de apsare.
5) Eroarea datorat influenei altor factori este provovat de diferite abateri de form,
folosirea unor baze de msurare necorespunztoare, etc. Se recomand s fie
eliminat din eroarea total chiar de la elaborarea i punerea la punct a metodei de
msurare.
Dup caracterul lor erorile de msurare pot fi clasificate n trei grupe mari: sistematice,
ntmpltoare, i grosolane (greeli), [4-6], [8], [18], 23]:
Erorile sistematice sunt erori ale c[ror cauye pot fi cunoscute sau determinate. Pot fi
eliminate prin introducerea unor corecii corespunztoare (egale i de semn contrar cu erorile
respective).
Deosebim:
- erori sistematice constante: de exemplu, la o scar gradat prima diviziune este mai
mare dect celelalte cu o anumit valoare; toate dimensiunile msurate vor fi, n
realitate, mai mari cu respectiva valoare.
- Erori sistematice variabile dup o anumit lege:
o func ie liniar: la o scar gradat fiecare diviziune este mai mare dect normal
cu o anumit valoare;
o func ie periodic: la un comparator cu cadran aezarea excentric a
indicatorului fa de scara gradat determin variaia erorii mai nti ntr-un
sens, apoi n cellalt, n limitele unei rotaii complete;
185
o func ie oarecare: la o scar gradat fiecare diviziune este mai mare dect
precedenta cu o anumit valoare.
Erorile ntmpltoare sunt erori care variaz la ntmplare nefiind supuse niciunei
legi i ale cror cauze sunt greu sau imposibile de determinat. Influena lor asupra rezultatului
final poate fi prevzut prin prelucrarea statistic a rezultatelor msurrilor, aplicnd teoria
probabilitilor.
Erorile grosolane (greeli) sunt erori care denatureaz cu mult rezultatul msurrii i
se datoresc unor defeciuni, neatenii sau schimbri brute a condiiilor de msurare.
n concluzie, la efectuarea msurrilor, mai ales la cele de precizie nalt, este necesar
s se stabileasc sursele de erori i caracterul acestora, n vederea aplicrii msurilor
corespunztoare pentru compensarea sau eliminarea lor.
12.7 PRINCIPII DE ALEGERE A METODELOR I MIJLOACELOR
DE MSURARE I CONTROL
Alegerea metodelor i mijloacelor de msurare i control se face n funcie de indicii
metrologici (valoarea diviziunii, limitele de msurare, forele de msurare, etc.) i economici
(preul mijloacelor de msurare, productivitatea, durabilitatea, etc.). Rolul hotrtor l poate
avea, de la caz la caz, fie indicii metrologici, fie cei economici. Indicii metrologici primeaz
n cazul n care precizia prescris pieselor de prelucrat impune acest lucru.
Alegerea mijloacelor de control se poate face pe baza unor tabele speciale care dau
funcie de valoarea i precizia dimensiunii respective erorile limit admisibile la msurarea
pieselor,
a
L A , precum i a unor tabele care dau, n funcie de dimensiune, erorile limit ale
mijloacelor de msurare i control, L A . Se va alege mijlocul de control care are
a
L L A s A i
se preteaz la controlul dimensiunii respective.
O alt modalitate, recomandat n general, pentru alegerea mijloacelor de control este
aceea de a respecta condiia ca valoarea diviziunii acestora s fie egal cu 1/51/10 din
tolerana prescris la parametrul controlat,
p
T sau eroarea limit de msurare
s AL (1020)%
p
T , [10].
186
13. STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE I DE MSURARA
PRIN METODE STATISTICE
13.1 NO IUNI DE TEORIA PROBABILIT ILOR I
STATISTIC MATEMATIC
n fabricaia de serie, ca i n alte domenii de activitate, se ntlnesc diferite
evenimente, ca rezultat al experimentelor care au loc.
Se numete eveniment, E orice rezultat al unui experiment. Astfel, de exemplu,
valoarea obinut la executarea unei dimensiuni a unui produs constituie un eveniment, [1-2],
[11-12], [19-20], [22].
Se deosebesc:
- evenimente sigure, care se produc cu certitudine, la orice efectuare a experimentului;
- evenimente imposibile, care nu se pot produce la efectuarea unui experimnet;
- evenimente aleatoare (stohastice), care se pot realiza sau nu.
n fabricaie, de exemplu, dimensiunile produselor sunt mrimi (variabile)
ntmpltoare putnd lua, ntr-un interval dat, diferite valori cu anumite probabiliti (anse)
de realizare, [1-2], [8-9], [11-12], [19-20], [22].
Se deosebesc:
- variabile (mrimi) aleatoare discrete, care ntr-un interval dat pot lua numai anumite
valori;
- variabile (mrimi) aleatoare continue, care ntr-un interval dat pot lua absolut orice
valoare.
Probabilitatea, P a unui eveniment ntmpltor A este egal cu raportul dintre
numrul m de cazuri favorabile producerii evenimentului i numrul total n de cazuri
(rezultate) posibile:
, )
n
m
A P . (13.1)
Exemplu: La aruncarea unui zar, probabilitatea de a iei unul din numerele 16 este
P=1/6.
187
Pentru m=0, rezult P(E)=0, eveniment imposibil;
Pentru m=n, rezult P(E)=1, eveniment sigur.
Prin urmare:
, ) 1 E P 0 s s . (13.2)
Dup legtura dintre ele, evenimentele ntmpltoare pot fi independente, cnd
realizarea unuia nu influeneaz probabilitatea apariiei celorlalte sau dependente, atunci cnd
realizarea lor se condiioneaz reciproc. Evenimentele pot fi compatibile, cnd se pot
produce simultan i incompatibile, cnd se exclud reciproc.
Regula adunrii i nmul irii probabilit ilor
Din punct de vedere al complexitii evenimentele ntmpltoare se clasific n simple
i complexe. Cu evenimentele aleatoare se pot face diferite operaii, dintre care cele mai
uzuale sunt reuniunea (adunarea) i intersec ia (nmul irea), [1], [8-9], [12], [15], [19],
[22].
Reuniunea formeaz un eveniment complex total i const din realizarea a cel puin
unuia din evenimentele considerate:
C sau B sau A C B A = . (13.3)
Probabilitatea apariiei evenimentului total este egal cu suma probabilitilor
evenimentelor componente:
, ) , ) , ) C P B P A P P
t
+ + = . (13.4)
Exemplu: Probabilitatea apariiei la aruncarea cu zarul a numrului 1 sau 4
este: 3 1 6 2 6 1 6 1 P
t
= = + = .
Intersec ia formeaz un eveniment complex compus i const din realizarea
simultan sau succesiv a tuturor evenimentelor componente considerate:
C i B i A C B A = . (13.5)
Probabilitatea apariiei evenimentului compus este egal cu produsul probabilitilor
evenimentelor componente:
, ) , ) , ) C P B P A P P
t
= . (13.6)
188
Exemplu: Dac se presupune c n cazul unei asamblri alezaj-arbore, probabilitatea
apariiei alezajelor cu abateri efective cuprinse ntre 0 i 10 m este 40 0 P
1
, = , iar
probabilitatea obinerii arborilor cu abateri efective cuprinse ntre 5 i 15 m este
35 0 P
2
, = , atunci probabilitatea asamblrii mpreun a acestor alezaje cu aceti arbori, va fi:
14 0 35 0 40 0 P P P
2 1 c
, , , = = = .
Din cele dou reguli rezult c probabilitatea apariiei evenimentului total este mai
mare dect probabilitatea apariiei oricruia din evenimentele componente, iar probabilitatea
apariiei evenimentului compus este mai mic.
n practic se ntlnesc frecvent cazuri cnd cele dou regului se aplic mpreun.
Dac se studiaz o colectivitate de variabile aleatorii (dimensiuni sau abateri efective,
valori ale jocurilor sau strngerilor obinute la asamblare, erori de msurare, etc.) se constat
c acestea, n ansamblu, ascult de anumite legi de repartiie (repartiii de probabilitate).
Dac variabila aleatoare ia argumentele
n 2
x ..., , x ,
1
x cu probabilitile
, ) , ) , )
n 1
x p x p ,..., x p ,
2
, atunci expresia:
, ) , ) , )
|
|
.
|

\
|
n 2 1
n 2
x p ..., , x p , x p
x ,..., x ,
1
x
X , (13.7)
se numete reparti ie de probabilitate i arat corespondena dintre argumente i
probabilitile respective.
Observa ie:
1 p
n
1 i
i
=
_
=
. (13.8)
Dac n locul unei variabile discrete se considerp o variabil continu X, operatorul
_
este nlocuit cu operatorul integral definit
}
b
a
i relaia precedent devine:
, ) 1 dx x f
b
a
=
}
, (13.8 )
n care funcia f(x) se numete densitate de probabilitate, [2], [8-9], [11-12], [15], [17], [19-
20], [22].
Dac intervalul [a,b] devine , ) + , relaia va fi:
189
, )
}
+

=1 dx x f . (13.9)
Mrimea sau caracteristica X poate fi reprezentat grafic, de exemplu, ca n Figura
13.1.
Figura 13.1 Curba de distribuie a unei mrimi ntmpltoare continue
Pe axa absciselor se afl diferite valori ale mrimii respective, iar pe axa ordonatelor
este dat numrul de cte ori se repet fiecare valoare, respectiv frecvena absolut a fiecrei
valori a lui X. Probabilitatea ca mrimea X s ia valori n intervalul elementar dx este egal
cu suprafaa limitat de curb i axa absciselor ntre punctele
1
x i
2
x i se exprim prin
relaia:
, ) , )dx x f x x x P
2
1
x
x
2 1
}
= s s . (13.10)
n consecin, probabilitatea ca o anumit caracteristic (mrime) s ia anumite valori
ntr-un interval dat se determin pe baza unei legi de distribuie care este expresia legturii
dintre valorile caracteristicii X i probabilitatea corespunztoare P
13.2 PRINCIPALII PARAMETRI STATISTICI CARE INTERVIN N
STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE I DE MSURARE
Mrimile aleatoare au o serie de valori caracteristice denumite i parametri statistici.
Acetia sunt de dou categorii, [1-2], [8-9], [11-12], [18-19], [20], [22]:
a) Parametri de tendin : media aritmetic , mediana Me, modulul Mo i valoarea
central
c
x .
190
b) Indici de mprtiere: abaterea medie ptratic , dispersia
2
D o = i amplitudinea .
Valoarea medie aritmetic, a irului este dat de relaia:
_
=
=
n
1 i
i
x
n
1
, (13.11)
n care:
n 2
x ..., , x ,
1
x - valorile msurate.
Deoarece o serie de valori se repet, vor exista numai k valori distincte. Dac
k 2
m ..., , m ,
1
m reptezint frecvenele valorilor
k 2
x ..., , x ,
1
x , rezult c media aritmetic
devine:
k
k
2
2
1
1
k
1 i
i i
x
n
m
x
n
m
x
n
m
x m
n
1
+ + + = =
_
=
... . (13.12)
Cum raportul dintre frecvenele absolute i numrul total de valori reprezint frecvena
relativ (probabilistic):
, )
n
m
x f
i
i
= , (13.13)
rezult:
, ) , ) , ) , )
i
k
1 i
i k k 2 2 1 1
x f x x f x x f x x f x
_
=
= + + + = ... . (13.14)
Mediana, Me este valoarea absolut dintr-un ir statistic ordonat cresctor sau
descresctor fa de care frecvena (numrul) valorilor mai mici dect ea este egal cu
frecvena (numrul) valorilor mai mari dect ea:
impar; n pentru ,
2
x
Me
1 n+
= (13.15)
par. n pentru ,
2
x x
Me
1
2
n
2
n
+
+
= (13.16)
Modulul, Mo reprezint valoarea observat cu frecvena absolut sau relativ cea mai
mare:
, ) Me 3 Mo = . (13.17)
191
Valoarea central,
c
x a irului statistic repreyint semisuma valorilor extreme:
2
x x
x
c
min max
+
= . (13.18)
Media aritmetic, mediana, modulul i valoarea central sunt parametri statistici care
indic aa-numita tendin de centrare, adic de concentrare a majoritii valorilor lui X ntr-o
zon de mijloc, prin aceasta determinndu-se poziia ntregii colectiviti sau prebe.
Dispersia colectivit ii , )
2
x D o = . Pentru a se vedea abaterile (dispersia) valorilor
i
x fa de valoarea medie se consider diferenele , )
i
x , iar ntruct acestea pot fi negative
sau pozitive, se iau ptratele acestora , )
2
i
x . Ca urmare, dispersia colectivitii va fi:
- pentru mrimi continue:
, ) , ) , )
}
+

= o = dx x f x x D
2 2
; (13.19)
- pentru mrimi discontinue:
, ) , ) , )
_
=
= o =
k
1 i
i
2
i
2
i
x f x x D . (13.20)
Abaterea medie ptratic, considerat unitate de msur a mprtierii, mai este
denumit i abatere standard. Ea este egal cu rdcina ptrat a dispersiei:
- pentru mrimi continue:
, ) , )
}
+

= o dx x f x
2
; (13.21)
- pentru mrimi discontinue:
, ) , )
_
=
= o
k
1 i
i
2
i
x f x . (13.22)
Amplitudinea, a irului de date este dat de diferena dintre valoarea maxim i
minim a irului statistic:
min max
x x = e . (13.23)
192
Abaterea relativ medie ptratic, este dat de rela ia:
2
e
o
= (13.24)
Pentru legea de distribuie normal, considerat ca etalon, T 6 = e , rezult 3 1
e
= .
Dac se consider amplitudinea egal cu tolerana prescris, T = e , rezult T 2o = .
Coeficientul de mprtiere relativ, k este raportul dintre abaterea relativ medie
ptratic, pentru legea de distribuie considerat i abaterea relativ medie ptratic
e
a
distribuiei etalon:
e
k

= . (13.25)
Coeficientul de asimetrie relativ, caracterizeaz deplasarea valorii medii fa de
mijlocul cmpului de toleran (valoarea central
c
x ):
2 T
x
T 5 0
x
c c

=

= o
,
. (13.26)
Dup cum se observ, coeficientul de asimetrie relativ poate fi poyitiv , negativ sau
yero, ceea ce indic existena sau inxistena, precumi sensul asimetriei.
Dintra parametri statistici prezentai, media aritmetic i abaterea medie ptratic au o
semnificaie i importan deosebit n studiul erorilor de prelucrare i msurare i analiza
proceselor tehnologice de execuie a pieselor n construciile de maini.
Observa ie: Pentru mrimi ntmpltoare independente:
, ) , ) , ) , )
n
2
2
2
1
2
n 2 1
2
x x x x x x o + + o + o = + + + o ... ... . (13.27)
13.3 LEGI DE DISTRIBU IE
Exceptnd influena unor factori sistematici, o anumit caracteristic cercetat ia la
prelucrarea i msurarea pieselor diferite valori ntmpltoare cuprinse ntre dou valori
limit, fiecare valoare avnd o frecven proprie (un numr de repetri). Caracterul
193
repartizrii acestor valori (cu frecvenele lor) ntre cele dou valori limit poate fi reprezentat
printr-o lege de distribu ie. n legtur cu marea varietate de caracteristici cercetate n
industrie s-au stabilit mai multe legi de distribuie mai des utilizate n construciile de maini,
[1], [8], [12], [19-22].
13.3.1 Legea distribu iei normale (distribu ia Gauss sau Gauss-Laplace)
Dac factorii care determin dispersia dimensiunilor efective sunt accidentali, de
acelai ordin, independeni i n numr mare, atunci legea de repartiie a dimensiunilor
efective, ca variabil aleatoare, este legea distribu iei normale (legea lui Gauss), [1-2], [8-
9], [11-12], [15], [17], [19-22]. Deoarece n producia de serie i de mas, la prelucrarea prin
metoda obinerii automate a dimensiunilor, cele mai multe distribuii experimentale sunt
foarte apropiate de distribuia normal, aceasta este considerat ca repertiie etalon.
Expresia analitic a legii lui Gauss, reprezentnd funcia densitate de probabilitate
(care depinde, n afar de argumentul x i de parametri i ) este:
, ) , )
, )
2
2
2
x
e
2
1
x n x f
o

t o
= o = ; ; . (13.28)
Curba funciei densitate de probabilitate are forma de clopot, fiind simetric fa de
axa corespunztoare centrului de grupare a abaterilor, Figura 13.2. Alegnd un sistem de axe,
n care axa ordonatelor coincide cu axa de simetrie a curbei f(x), expresia distribuiei normale
devine, [1-3], [8-9], [11-12], [15], [17], [19-22]:
, )
2
2
2
x
e
2
1
x f y
o

t o
= = . (13.29)
Acest caz corespunde, de exemplu, msurrii pieselor din seria de fabricaie cu
ajutorul aparatelor comparatoare reglate la zero pentri dimensiunea nominal, dac abaterile
limit prescrise sunt simetrice fa de aceasta (exemplu: 5 0 60 ,
+

u ).
Curba prezint dou puncte de inflexiune de abscis o i o + , n acest interval aria
suprafeei de sub curb reprezentnd 68,27% din cea total (ceea ce arat c aici se gsesc
194
concentrate valorile variabilei aleatoare). Curba tinde asimptotic la axa absciselor i prezint
un maxim,
t o
=
2
1
y
max
pentru = x .
Figura 13.2 Graficul densitii de probabilitate pentru legea distribuiei normale (Gauss-
Laplace)
n intervalul de la o 3 la o + 3 suprafaa cuprins ntre curb i axa absciselor
constituie 99,73% din ntreaga suprafa, ceea ce face ca intervalele , ) o 3 , i , ) o + 3 ,
s poat fi practic neglijate, [1-2], [9], [11-12], [15], [17], [20], [22].
Ca urmare, intervalul de mprtiere este o = e 6 , iar abaterile limit fa de centrul
gruprii au valorile o
+

3 .
Conform legii generale de probabilitate, innd cont de relaia cunoscut , )
}
+

=1 dx x f ,
rezult:
, ) , )
, )
} }
+

o

+

=
t o
= = + < < 1 dx e
2
1
dx x f X P
2
2
2
x
, (13.30)
Integrala unei curbe de repartiie ntre anumite valori se numete func ia de reparti ie
sau de probabilitate. Funcia de repartiie a distribuiei normale se noteaz cu , ) o , , x N i
are, pe intervalul (
1
x , ], expresia:
, ) , ) , )
, )
}

o

t o
= s = o =
1 2
2
x
2
x
1
dx e
2
1
x X P , , x N x F . (13.31)
n general, probabilitatea ca variabila X s ia valori n intervalul de la
1
x la
2
x este
dat de expresia:
195
, )
, )
}
o

t o
= s s
2
1
2
2
x
x
2
x
2 1
dx e
2
1
x X x P . (13.32)
De cele mai multe ori, legea distribuiei normale se aplic sub form normat. n
acest sens se face nlocuirea:
dz, dx ; dz
dx
; z
x
o = =
o o

(13.33)
i rezult:
, )
, )
} }
o

o


o

t
=
t o
= s s
2
1
2
2
1
2
2
x
x
2
z
x
x
2
x
2 1
dz e
2
1
dx e
2
1
x X x P ,
, )
}

t
= s s
2
1
2
z
z
2
z
2 1
dz e
2
1
x X x P . (13.34)
ntruct curba normal sub form normat este simetric fa de axa ordonatelor, cele
dou arii situate de-o parte i de alta a acestei axe sunt egale:
} }
+

=
t
=
t

0
0
2
z
2
1
dz e
2
1
dz e
2
1 2
2
z
2
. (13.35)
Ca urmare funcia de repartiie normat F(z) va fi:
, ) , ) , dz e
2
1
dz e
2
1
dz e
2
1
1 , 0 , z N z F
1
2 2
1
2
x
0
2
z
0
2
z
x
2
z
} } }

t
+
t
=
t
= =
, ) , ) z
2
1
dz e
2
1
2
1
z F
1
2
x
0
2
z
u + =
t
+ =
}

. (13.36)
Funcia , ) z u se numete func ia lui Laplace i este tabelat pentru valorile lui z
variind de la 0 la 5 din 0,01 n 0,01.
Din motive de simetrie:
, ) , ) z z u = u . (13.37)
Funcia de repartiie F(x) este legat de funcia lui Laplace prin relaia, Figura 13.3:
196
, ) , ) |
.
|

\
|
o

u + = u + =
x
2
1
z
2
1
x F . (13.38)
Observa ii, [1-2], [8], [12], [15], [19-20], [22]:
1) Probabilitatea ca variabila X s aib valori mai mici dect o valoare dat a lui x este:
, ) , ) |
.
|

\
|
o

u + = u + = s
x
2
1
z
2
1
x X P . (13.39)
2) Probabilitatea ca variabila X s aib valori mai mari dect o valoare dat a lui x este:
, ) , ) |
.
|

\
|
o

u = u = >
x
2
1
z
2
1
x X P . (13.40)
3) Probabilitatea ca variabila X s aib valori cuprinse ntre dou valori date
1
x i
2
x este:
, ) , ) , ) |
.
|

\
|
o

u |
.
|

\
|
o

u = u u = s s
1 2
1 2 2 1
x x
z z x X x P . (13.41)
4) Dac valorile
1
x i
2
x sunt simetrice fa de media aritmetic, respectiv z z z
2 1
= = :
, ) , ) |
.
|

\
|
o

u = u = s s
1
1 2 1
x
2 z 2 x X x P . (13.42)
Figura 13.3 Densitattea de probabilitate n cazul distribuiei normale normate
Un parametru statistic derivat al legii de repartiie normale l reprezint abaterea medie
ptratic relativ definit prin relaia (13.24):
2
e
o
= . Acest parametru este util n
compararea legii de distribuie gaussiene cu alte legi de distribuie.
197
13.3.2 Alte legi de distribu ie ale dimensiunilor efective
Dac din numrul mare de factori care determin dispersia dimensiunilor unul are o
influen dominant, atunci se obin legi de distribuie negaussiene. Repartiia erorilor
sistematice, care variaz dup o lege oarecare, poate fi descris de diferite funcii de
distribuie, Figurile 13.4-13.7.
De exemplu, erorile cauzate de uzura sculei achietoare produc o reparti ie de egal
probabilitate, a crei diagram are forma unui dreptunghi, Figura 13.5.
Figura 13.4 Variaie liniar
Figura 13.5 Graficul densitii de
probabilitate pentru legea distribuiei
uniforme (egale)
Aceast lege corespunde cazurilor cnd probabilitatea oricrei valori n intervalul dat
este constant, iar n afara lui nul, [1-2], [8-9], [12], [19-20], [22]. Conform legii generale de
probabilitate aria dreptunghiului haurat este egal cu unitatea:
y(b-a)=1 (13.43)
, )
e
=

=
1
a b
1
x f ;
2
a b +
= ;
3 2
e
= o . (13.44)
Din cauza unei erori predominante a crei variaie, n prima jumtate a perioadei de
timp are un caracter ncetinit, iar n a doua jumtate un caracter accelerat, dispersia se face
dup legea lui Simpson reprezentat grafic printr-un triunghi isoscel, Figura 13.6. Acesta
poate avea originea n limita inferioar a intervalului de mprtiere (
2
e
= ) sau n centrul
gruprii ( 0 = ).
198
Figura 13.6 Graficul densitii de
probabilitate pentru distribuia dup legea
triunghiului isoscel
Figura 13.7 Variaie neliniar
13.3.3 Calculul erorii limit de msurare
Pentru calcularea erorii limit de msurare, L A erorile componente se grupeay n
erori sistematice, erori ntmpltoare i erori grosolane, dup care se face nsumarea acestora.
Erorile grosolane nu se iau n considerare ntruct pot fi nlturate prin sporirea ateniei,
nlturarea defecinilor, etc.
Ca urmare:
, ) j
2
n
2
2
2
1 n 2 1
L o + + o + o + o + + o + o = A
+

... ... . (13.45)


n cazul unpr metode i mijloace de msurare complexe, eroarea limit total,
tot
L A va
fi:
2
n
2
2
2
1 tot
L L L L A + + A + A = A ... , (13.46)
n care:
n 2
L ..., , L , A A A
1
L - erorile limit componente.
Orice metod i mijloc de control este caracterizat de o anumit eroare limit care este
dat tabelar sau se determin experimental.
199
13.4 STUDIUL ERORILOR DE PRELUCRARE PE CALE STATISTIC
13.4.1 Clasificarea erorilor de prelucrare
Dimensiunile i forma pieselor prelucrate nu pot fi obinute cu o preciyie absolut,
prelucrarea fiind nsoit de erori. Ca i erorile de msurare, erorile de prelucrare se clasific
n trei grupe: erori sistematice, erori ntmpltoare i erori grosolane, [1], [8-9], [11-12], [20].
Erorile sistematice sunt erori ale cror cauze pot fi cunoscute sau determinate i ale
cror valori sunt constante sau variabile dup anumite legi. Ele sunt de mai multe tipuri:
- constante, cnd intervin cu aceeai valoare (exemplu: erorile la diametrul unui alezaj);
- variabile ntr-un sens (exemplu: erorile cauzate de uzura sculei);
- variabile periodic (exemplu: erorile cauzate de variaia pasului roilor dinate).
n general, aceste erori pot fi diminuate sau compensate prin reglaje corespunztoare.
Erorile ntmpltoare sunt erori care variaz la ntmplare (ca valoare i semn). Ele
nu pot fi stabilite n prealabil i nu pot fi nlturate dar, cu ajutorul statisticii matematece, se
poate determina influena lor asupra preciziei de prelucrare. Cauzele lor pot fi: deformaii
elastice neuniforme n timp ale sculelor, pieselor, dispozitivelor, variaia proprietilor fizico-
mecanice ale materialului prelucrat, formarea i eliminarea tiului de depunere, etc.
Erori grosolane (greeli) sunt erori care intervin cu valori exagerate denaturnd, n
mod evident, rezultatele prelucrrii i care apar foarte rar. Se datoreaz fie neateniei
operatorului, fie defectrii mijloacelor de lucru. Nu se iau n considerare la studierea i
interpretarea rezultatelor prelucrrii.
13.4.2 Studiul erorilor de prelucrare prin metoda statisticii empirice
Ca i erorile aleatorii nu pot fi prevzute sau determinate, ele variind la ntmplare att
ca mrime, ct i ca sens. Influena lor asupra preciziei de execuie se poate determina printr-
un studiu statistic al rezultatelor msurtorilor efectuate asupra unui lot de piese executate pe
o main-unealt, n cadrul aceluiai reglaj.
Dac pentru executant este important numai ca dimensiunile efective obinute s fie
cuprinse n limitele prescrise, indiferent de modul n care acestea se distribuie n cmpul de
toleran, pentru montaj repartiia lor n cmpul de toleran poate fi extrem de important. n
plus, calcularea anumitor parametri statistici este absolut necesar pentru a se putea face
200
comparaia cu valorile prescrise de proiectant i a se trage concluzii asupra modului n care s-
au executat piesele respective, asupra eventualelor rebuturi care au aprut, cauzele acestora i,
n final, stabilirea de msuri pentru eliminarea lor.
Rezultatele msurrii unui lot (eantion) de piese se pot prelucra ststistic prin metode
empirice sau prin calcul, [1], [10], [12], [19-20], [22].
Metoda statisticii empirice const n sistematizarea rezultatelor msurrii unui numr
de 200500 piese executate n aceleai condiii, prelucrarea i reprezentarea grafic a acestor
rezultate i, n ultim instan, compararea lor cu prescripiile din desenul de execuie al piesei
sau din standardele corespunztoare. Pe baza concluziilor trase n urma prelucrrii i
interpretrii rezultatelor msurrii celor 200500 piese se pot lua msurile corespunztoare
impuse i se poate continua prelucrarea, [1], [6], [8-12], [19-20], [22].
Dac, de exemplu, piesele prelucrate sunt arbori la care intereseaz obinerea cu
precizie a diametrului, atunci fiecare arbore constituie o unitate statistic, iar caracteristica
statistic urmrit este diametrul acestora.
Valoarea
j
x obinut prin msurarea diametrului arborelui se numete valoare
observat.
n prima etap, valorile
j
x se nscriu n ordinea apariiei lor.
Sub aceast form de nregistrare, valorile obinute dau o singur informaie: intervalul
real de variaie al diametrelor , )
max min
, x x . Se impune o a doua etap: ordonarea valorilor
dup rang (n ordinea cresctoare sau descresctoare), fiecare valoare distinct (diferit) fiind
scris o singur dat, iar n dreptul ei trecndu-se numrul de cte ori se repet aceasta
(frecvena absolut
i
n ). Aceast ordonare (n ir statistic) furnizeaz mai multe informaii:
mrimea intervalului real de variaie a diametrului, numrul de piese cu diametre efective n
afara toleranei prescrise (mai mici dect diametrul minim i mai mari dect diametrul
maxim), precum i o imagine aproximativ a distribuiei diametrelor efective ntre cele dou
limite.
Pentru a obine o imagine mai sugestiv asupra procesului de prelucrare i a uura
analiza rezultatelor se trece la o a treia etap: se face o grupare statistic care const din
repartizarea valorilor observate ntr-un numr de k=515 intervale de grupare egale, numite
clase. Pentru fiecare clas se determin media aritmetic sau valoarea central, calculat pe
baza limitelor clasei i apoi se determin frecvena absolut (numrul de piese cu diametrul
efectiv cuprins n limitele clasei). Diferena ntre dou limite consecutive de acelai fel se
numete amplitudinea clasei a:
201
1 j j 1 j j 1 j j
x x x x x x a

' ' = = =
inf inf sup sup
(13.47)
n care:
1 - j
x , ' '
j
x - valoarea central a dou clase consecutive.
Se observ c dup grupare toate valorile unei clase sunt tratate ca i cum ar fi egale cu
valoarea central a acesteia, fapt prmis ntruct eroarea introdus este neglijabil, [1], [6], [8-
12], [19-20], [22].
Cunoscndu-se frecvena absolut se determin frecvena relativ, n procente,
calculat prin mprirea frecvenei absolute a fiecrei clase la numrul total de valori i
nmulirea rezultatului cu 100 (frecvena relativ reprezint, de fapt, probabilitatea ca
diametrul s ia valori cuprinse ntr-o anumit sau anumite clase i d o imagine sugestiv
asupra distribuiei diametrelor).
Cu aceste date se ntocmete un tabel centralizator, numit tabelul statistic al
frecven elor sau distribu ia de frecven e. Distribuia de frecvene, repartiia empiric, poate
fi reprezentat grafic sub form de histogram, poligon de frecven e sau curb empiric de
distribu ie, [1], [6], [8-12], [19-20], [22]. n general, diagramele de frecven se ntocmesc
ntr-un sistem de coordonate rectangulare avnd n abscis valorile dimensiunii observate, iar
n ordonat frecvena absolut sau relativ.
Histograma se obine prin construirea de dreptunghiuri care au ca baz, pe xa
absciselor, amplitudinea claselor n ordinea corespunztoare, iar ca nlime, pe axa
ordonatelor, frecvena absolut sau relativ a fiecrei clase (la o scar convenabil), Figura
13.8.
Figura 13.8 Histograma de distribuie
202
e - cmpul de mprtiere;
d
T - cmpul de toleran la diametrul d.
Dac se unesc mijloacele laturilor superioare ale dreptunghiurilor histogramei
(corespunztor valorilor centrale ale claselor) se obine poligonul frecven ei, Figura 13.9.
Curba empiric de distribu ie se obine trasnd o linie curb prin punctele de
coordonate , )
i j
n x , . Pentru ca aceast curb s caracterizeze ntregul proces de prelucrare i
nu numai prelucrarea celor 300 piese se recomand ca ea s fie trasat printre puncte, pentru a
se apropia de curba de distribuie normal (evident dac rezultatele prelucrrii i msurrii
pieselor sunt afectate numai de erori ntmpltoare), Figura 13.10.
Figura 13.9 Poligon de frecvene Figura 13.10 Curba empiric de distribuie
Datele din tabelul frecvenelor i grafice se interpreteaz astfel: dac n tabel
frecvenele absolute cresc de la valorile , respectiv clasele periferice spre valorile, respectiv
clasele din mijlocul intervalului se poate trage concluzia c rezultatele sunt afectate numai de
erori ntmpltoare i distribuia lor, n cele dou limite, poate fi asimilat cu cea normal.
Intervalul de variaie a dimensiunilor, e este caracteristica fiecrei maini-unelte i de
aceea se poate numi toleran a mainii-unelte.
Prin compararea toleranei mainii-unelte, e cu cea prescris n cazul dat,
d
T se trag
concluzii dac maina respectiv este bine aleas sau nu.
Dac pe axa absciselor diagramelor de frecven se trec valorile limit prescrise
, )
max min
d , d poriunea din grafic cuprins ntre
min
d i
max
d reprezint cantitatea absolut sau
procentual de piese bune, iar poriunile rmase cantitatea de piese rebut.
203
Metoda statisticii empirice se aplic obligatoriu i la determinarea stbilit ii statice a
proceselor tehnologice, n cadrul analzei care precede aplicarea controlului statistic.
Metoda bazat pe calculul statistic (metoda statisticii matematice) const din
calcularea unor valori caracteristice precum: media aritmetic, , dispersia, D(x) i abaterea
medie ptratic, o i compararea acestora cu valorile prescrise corespunztoare: valoarea
central,
c
x , tolerana,
x
T , etc.
13.4.3 Distribu ii afectate de erori sistematice
De foarte multe ori, n producia de serie mare i de mas, dimensiunile pieselor
rezultate n urma prelucrrii pe mainile-unelte sunt afectate de erori sistematice.
Le mai importante cauzeale erorilor sistematice este uzura sculelor achietoare care, la
prelucrarea continu a unui numr mare de piese pe aceeai main-unealt, cu acelai reglaj
la diametru, imprim fie o tendin de mrire a dimensiunii (arbori), fie una de micorare a
acestora (alezaje), [1], [12].
Dac, de exemplu, n cazul prelucrrii pe un strung a unui numr mare de piese, se
msoar la intervale egale de timp piesele rezultate se constat, dup prelucrarea statistic a
datelor (separat pentru loturile msurate la respectivele intervale de timp) c se obin curbe de
distribuie identice, dar aezate n poziii diferite. Decalarea lui de la o curb la alta este
determinat tocmai de uzura sculei. Dac, ns, s-ar prelucra statistic rezultatele obinute prin
msurarea tuturor pieselor prelucrate i s-ar trasa o diagram unic, aceasta ar avea o form
aplatisat datorit existenei erorii sistematice respective, [1], [8-9], [12], [22].
n aceast situaie, intervalul de mprtiere a valorii diametrului realizat cu acelai
reglaj i fr reascuirea sculei va fi, Figura 13.11, [1], [8]:
sist i
e + e = e , (13.48)
n care:
o = e 6
i
- cmpul de mprtiere datorat erorilor ntmpltoare;
sist
e - eroarea sistematic.
204
Figura 13.11 Distribuie afectat de o eroare sistematic
13.5 DISTRIBU IA JOCURILOR I STRNGERILOR EFECTIVE
N AJUSTAJE
Dup cum s-a artat, jocul i strngerea constituie mrimi caracteristice ale ajustajelor.
Dar, att valoarea jocului, ct i a strngerii sunt funcie de valorile dimensiunilor efective ale
arborelui i alezajului. Ca urmare, distribuia valorilor efective ale jocului i strngerii ntre
cele dou limite
max min
J , J , respectiv
max min
S , S este determinat de distribuia valorilor
efective ale diametrului alezajului ntre cele dou limite
max min
D , D i de distribuia valorilor
efective ale diametrului arborelui ntre cele dou limite
max min
d , d , [1], [9], [12].
Considernd, n cazul proceselor tehnologice cu desfurare normal, c valorile
efective ale dimensiunilor alezajului i arborelui se distribuie ntre cele dou limite prescrise,
dup legea distribuiei normale, se poate demonstra c valorile efective ale jocului sau
strngerii la asamblare, se vor distribui tot dup legea normal.
La determinarea abaterii medii ptratice a jocurilor,
j
o sau a strngerilor
s
o trebuie s
se in seama de faptul c, n timp ce dimensiunile alezajului, respectiv arborelui sunt
evenimente ntmpltoare independente (alezajele i arborii se prelucreaz separat), jocul sau
strngerea, care apar la asamblare, sunt mrimi compuse.
Cum, pentru mrimi ntmpltoare independente:
, ) , ) , ) , )
n
2
2
2
1
2
n 2 1
2
x x x x x x o + + o + o = + + + o ... ... , (13.49)
205
rezult:
2
d
2
D aj s j
o + o = o = o = o , (13.50)
n care:
j
o se consider numai la ajustajele cu jocuri,
s
o se consider numai la ajustajele cu
strngere, iar
aj
o la orice fel de ajustaje, inclusiv cele intermediare.
nmulind cu 6 i tiind c:
aj aj
6 e = o ,
d d
T 6 = o , (13.51)
D D
T 6 = o ,
rezult c:
d D aj
T T + = e . (13.52)
Dar, intervalul de mprtiere
aj
e al jocurilor efective la ajustajele cu joc, al
strngerilor efective la ajustajele cu strngere sau al jocurilor i strngerilor efective la
ajustajele intermediare reprezint, de fapt, tolerana probabil sau practic a jocurilor, a
stngerilor sau a jocurilor i strngerilor simultan. Ca urmare, putem scrie:
2
d
2
D p
T T T + =
aj
. (13.53)
Comparnd tolerana practic cu cea algebric (teoretic) se constat c prima este mai
mic dect a doua
d D a
2
d
2
D p
T T T T T T + = < + =
aj aj
. (13.54)
n consecin, jocurile i strngerile limit oractice vor fi diferite de jocurile sau
strngerile limit algebrice:
2
T T
J
2
T T
J J
pj aj pj aj

+ =

+ =
max p max min p min
J ; ;
(13.55)
2
T T
S
2
T T
S S
pj aj pj aj

+ =

+ =
max p max min p min
S ; .
206
Cele artate i demonstrate analitic sunt preyentate grafic n figurile urmtoare, pentru
ajustajele cu joc, Figura 13.12 i pentru cele cu strngere, Figura 13.13.
Figura 13.12 Distribuia jocurilor la un ajustaj cu joc
Figura 13.13 Distribuia strngerilor la un ajustaj cu strngere
La ajustajele intermediare, suprafaa dintre curb i axa absciselor va cuprinde o
poriune pentru jocuri (n partea dreapt) i una pentru strngeri, considerate ca jocuri
negative (n partea stng). Fiecare poriune de sub curb reprezint probabilitatea de apariie
a jocurilor, respectiv a strngerilor, Figura 13.14, [1], [12].
a) b) c)
Figura 13.14 Distribuia jocurilor i strngerilor la un ajustaj intermediar
Din cele prezentate se poate trage o concluzie foarte important: prin asamblarea
arborilor i alezajelor executai cu o anumit precizie 8toleran) se obine un ajustaj cu o
207
precizie practic mai mare dect precizia calculat teoretic. Aceasta ntruct valorile jocurilor
apropiate de jocurile limit teoretice, ca i ale strngerilor apropiate de strngerile limit
teoretice au o probabilitate practic egal cu zero, ceea ce duce la micorarea toleranei
ajustajului i la considerarea altor valori limit ale jocurilor i strngerilor mai apropiate una
de alta dect valorile limit teoretice, [1].
13.6 METODE DE CONTROL STATISTIC
Metodele de control statistic bazate pe statistica matematic fac parte din categoria
celor mai naintate metode aplicate n producia de serie mare i de mas.
Controlul statistic are urmtoarele funcii importante, [1]:
a) o func ie cu caracter pasiv, prin care se depisteaz produsele necorespunztoare calitativ;
b) o func ie cu caracter activ i preventiv, care se exercit prin informaiile obinute i prin
indicaiile asupra felului n care trebuie condus procesul tehnologic pentru ca acesta s fie
stabil n timp.
Indiferent de metoda de control statistic aplicat, analiza premergtoare a procesului
de prelucrare este obligatorie, aceasta prevznd verificarea stabilitii procesului tehnologic
din punct de vedere static i dinamic, [1], [8], [11-12], [20], [22].
Pentru verificarea stabilitii dinamice se pregtesc dou formulare: unul sub form de
tabel i unul sub form de diagram. n timpul prelucrrii se extrag, la ntmplare, probe de
cte 5 piese, de exemplu, luate la intervale mai mici de 30 minute, dintre piesele prelucrate n
perioada imediat anterioar. Acestea se msoar cu un aparat de precizie corespunztoare,
valorile obinute trecndu-se n formularul tabel, n coloana corespunztoare datei i orei la
care s-a fcut extragerea, Figura 13.15.
Se calculeaz apoi media aritmetic,
i
x i amplitudinea,
i
e corespunztoare celor 5
valori pentru fiecare prob. Dup cel puin 25 de probe se calculeaz media mediilor
aritmetice, x i amplitudinea medie, e a tuturor probelor luate:
k
x
x
k
1 i
i _
=
= ;
k
k
1 i
i _
=
e
= e , (13.56)
n care:
k numrul probelor.
208
Figura 13.15 Formular tabel pentru verificarea stabilitii dinamice a procesului tehnologic
Formularul diagram se mparte n dou pri, Figura 13.16. n partea superioar,
spa iul mediilor, se traseaz o linie n dreptul valorii x , precum i dou linii , )
ci
L ,
cs
L
semnificnd limitele de control superioar i inferioar a mediei. n partea inferioar, spa iul
amplitudinilor, se traseaz o linie n dreptul valorii
cs
L' care semnific limita de control
superioar a amplitudnii. Valorile
cs ci
L i L , '
cs
L se dau n STAS 5680-72, n funcie de
valoarea e i de numrul n al exemplarelor dintr-o prob.
Dac mediile tuturor probelor se gsesc ntre limitele
cs
L i
ci
L se consider c
procesul tehnologic este stabil ca reglaj.
Dac amplitudinile tuturor probelor au valori sub limita superioar de control a
amplitudinii
cs
L' , se consider c procesul tehnologic este stabil ca precizie.
Dac procesul este stabil i ca reglaj i ca precizie, atunci el este dinamic stabil.
Dup determinarea stabilitii statice i dinamice a procesului tehnologic se va face o
comparaie a strii acestuia cu condiiile prescrise, respectiv se va compara poziia i mrimea
cmpului de mprtiere cu cmpul de toleran prescris, [1], [9], [11-12], [20], [22].
n industria constructoare se maini se aplic controlul statistic pe baz de msurare,
pe baz de mijloace de verificare limitative sau pe baza verificrii la "corespunztor" sau
"necorespunztor" alegerea metodei adecvate fcndu-se din considerente tehnico-economice.
209
Controlul statistic pe baz de msurare se aplic prin una din urmtoarele variante: cu
fi de control pentru medie i amplitudine, cu fi de control pentru median i amplitudine,
cu fi de control pentru medie i abatere medie ptratic. n general, se examineaz probe
care au un numr cuprins ntre 2 i 11 exemplare, dar se recomand ca acestea s aib 5
exemplare. Se pot utiliza, dup caz, mijloace de msurare universale sau speciale, la care
valoarea diviziunii s fie de minimum 1/20 i maximun 1/6 din valoarea toleranei prescrise.
Figura 13.16 Formular diagram pentru verificarea stabilitii dinamice a procesului
tehnologic
Prin efectuarea controlului se urmresc doi parametri statistici: un parametru care
determin poziia cmpului de mprtiere, respectiv care d indicaii asupra reglajului
mainii-unelte i un parametru care determin mrimea cmpului de mprtiere, respectiv
care d indicaii asupra preciziei mainii.
210
14. MIJLOACE DE CONTROL DE NALT PRODUCTIVITATE I
AUTOMATIZAREA CONTROLULUI N PRODUC IE
ntre procesul de control i procesul de execuie, mai ales n producia de serie mare i
de mas, trebuie s existe o deplin concordan n ceea ce privete precizia, productivitatea,
costul operaiilor de prelucrare i contrpl i condiiile de munc ale acestora, [1], [6], [8], 11-
12], [23].
Mrirea productivitii i micorarea costului controlului, pentru producia de serie
mare i de mas, se poate realiza, n general, pe dou ci, [1], [12], [23]:
a) folosirea unor mijloace de control de nalt productivitate, strict specializate pentru
anumite produse, operaii sau dimensiuni;
b) aplicarea unor metode de control de nalt eficien i productivitate cum sunt
metodele de control active sau merodele de control statistic.
n general, controlul cu metode i mijloace de nalt productivitate i automatizate
influeneaz direct i pozitiv organizarea produciei, faciliteaz automatizarea ntregului
process de prelucrare i contribuie la amplasarea optim a utilajelor i la utilizarea raional a
suprafeelor productive din secii.
Dup gradul de automatizare, mijloacele de control de nalt productivitate se clasific
astfel, [1], 11-12], [23]:
- dispozitive de control unidimensionale i multidimensionale;
- aparate i instalaii demiautomate i semiautomatizate;
- aparate i instalaii automate i automatizate.
Automatizarea proceselor de prelucrare, n producia de serie mare i de mas, a impus
i automatizrea controlului dimensional. Dac acesta din urm se efectueaz n timpul
prelucrrii, intervenind i n autoreglarea acestuia, el se mai numete i control activ.
O instalaie de control automat, legat organic de maina-unealt sau linia tehnologic
de prelucrare, este compus dintr-o serie de aparate electrice, mecanice, pneumatice,
electronice, etc., Figura14.1, [1], [23].
Prin aplicarea practic a controlului active automat se asigur calitatea impus pieselor
prelucrate, scade numrul de controlori i efortul fizic al acestora, crete productivitatea, etc.
211
Figura 14.1 Schema de principiu a unei instalaii de control active i reglare a mainii-
unelte
Exemple: instalaii pentru controlul active al alezajelor sau arborilor la rectificare,
instalaii pentru controlul automat al alezajelor sau arborilor la rectificare cu compensarea
uzurii pietrei abrasive, instalaie complex pentru controlzl i soetarea elementelor
rulmenilor, etc.
212
15. ORGANIZAREA CONTROLULUI TEHNIC N PRODUC IE
Controlul tehnic al calitii produselor n industria constructoare de maini trebuie s
fie present n toate etapele i fazele activitilor generale de producie: la recepia materiilor
prime, materialelor i semifabricatelor, n cursul operaiilor de prelucrare i asamblare, la
executarea operaiilor de ntreinere, etc, [1].
Controlul calitii produselor efectuat de ctre personalul serviciului de control tehnic
se desfoar, n general, n cadrul urmtoarelor forme organizatorice, [1], [20]:
a) controlul direct la locul de munc unde se execut o anumit operaie de prelucrare.
Rezultatul, interpretarea i concluzia controlului sunt aduse imediat la cunotina
muncitorului, maistrului sau inginerului de schimb pentru a se lua, eventual, msurile
corespunztoare.
b) controlul la punctele de control ale liniilor tehnologice sau ale subsec iilor de
produc ie. Punctele de control fiind dotate cu mijloace de msurare i control
corespunztoare, aici controlul se efectueaz n condiii mai bune i cu o precizie mai
ridicat. Acest control efectuat, n general, dup diferite operaii de prelucrare se mai
numete i control interopera ional i are rolul de a depista la timp eventualele
rebuturi astfel nct piesele necorespunztoare s nu mearg n continuare pe fluxul
tehnologic.
c) cntrolul n subsec ii sau n sec ii de control; Acesta fiind, de obicei, un control final
care se execut asupra tuturor parametrilor urmrii n timpul prelucrrii.
De remarcat c, pentru asigurarea obiectivitii controlului i a independenei
controlorilor, personalul din serviciul de control tehnic este subordonat numai efului acestui
serviciu i prin el directorului general al intreprinderii, [1], [20].
213
BIBLIOGRAFIE
1. DRAGU, D., BDESCU, Gh., STURZU, A., MILITARU, C., POPESCU, I. Tolerane i
msurtori tehnice, E.D.P. Bucureti, 1982
2. LZRESCU, I., TE IU, C.E. - Tolerane, ajustaje. Calcul cu tolerane. Calibre, E.T.
Bucureti, 1984
3. RABINOVICI, I., ANGHEL, A., NIBELEANU, S. - Tolerane i ajustaje, E.T. Bucureti,
1984, vol. I-II
4. RILEANU, A. - Control tehnic, I.P.Iai, 1974
5. RILEANU, A. - Tolerane i control dimensional, I.P.Iai, 1974
6. BAGIU, L. - Curs de tolerane i msurri tehnice, I.P.Timioara, 1975
7. RILEANU, A., MIRCEA, D., CIOAT, F., RILEANU, T. Msurtori tehnice i
tolerane (manual de aplicaii), I.P.Iai, 1983
8. ANTONESCU, N.N. Maini unelte i control dimensional (partea a doua): Tolerane i
msurtori tehnice, I.P.G.Ploieti
9. IVAN, M., ANTONESCU, N.N., DUMITRA, C., RUSAN, G., BDESCU, Gh.,
POPESCU, I. Maini unelte i control dimensional, E.D.P.Bucureti, 1980
10. STURZU, A., BDESCU, Gh., MILITARU, C., BRGARU, A. - ndrumtor practic
uzinal i de laborator pentru controlul preciziei de prelucrare n construcia de maini,
E.T.Bucureti, 1976
11. TE IU, C.E. - Control tehnic, E.D.P.Bucureti, 1979
12. TE IU, C.E., OPREAN, C. - Msurri geometrice n construcia de maini,
E.S.E.Bucureti, 1988
13. DRAGU, D., DUMITRA, C. - Tolerane i lanuri de dimensiuni n construcia de
matrie, E.T.Bucureti, 1988
14. MINCIU, C. Precizia i controlul angrenajelor, E.T.Bucureti, 1984
15. ILIESCU, D.V. Controlul calitii loturilor de produse, E.T.Bucureti, 1982
16. STURZU, A., BRGARU, A., BDESCU, Gh. Controlul filetelor, E.T.Bucureti,
1968
214
17. ILIESCU, D.V. Statistic i tolerane, E.T.Bucureti, 1977
18. DODOC, P. Metode i mijloace de msurare moderne n mecanica fin i construcia de
maini, E.T.Bucureti, 1978
19. TIRON, M. Teoria erorilor de msurare i metoda celor mai mici ptrate, E.T.Bucureti,
1972
20. BARON, T. Metode statistice pentru analiza i controlul calitii produciei,
E.D.P.Bucureti, 1979
21. BARON, T., MANIU, A.I., TOVISSI, L., NICULESCU, D., BARON, C.,
ANTONESCU, V., ROMAN, I. Calitate i fiabilitate, E.T.Bucureti, vol. I-II
22. PANAITE, V., MUNTEANU, R. Control ststistic i fiabilitate, E.D.P.Bucureti
23. SPINEANU, U. - Automatizarea controlului dimensiunilor n construcia de maini,
E.T.Bucureti, 1987
24. VIAN, A., IONESCU, N. - Tolerane - Elemente pentru prescrierea preciziei, Bucureti,
Ed. Bren, 2004, ISBN 973-648-280-4.
25. LEPDTESCU, B., POPESCU, M. - Tolerances and dimensional control, Universitatea
"Transilvania" din Brasov, 2002, TIII - 17603"