FORMULAR PENTRU ATESTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 SAU ACORDUL A.E.T.R.

(*)
Se completează prin dactilografiere şi se semnează înaintea plecării în cursă Se păstrează împreună cu înregistrările aparatului tahograf conform prevederilor legale referitoare la acestea Declaraţiile false intră sub sancţiunea legii penale

1. Denumirea întreprinderii: SC PATRIK & EDI TRANS 07 SRL 2. Strada, codul poştal, oraşul, ţara: 9 MAI , NR 36 , RAMNICU SARAT , ROMANIA 3. Numărul de telefon (inclusiv prefixul internaţional): 0040 723273766 4. Numărul de fax (inclusiv prefixul internaţional): 5. Adresa de e-mail: edypotcoava@yahoo.com

Subsemnatul,
6. Numele şi prenumele: POTCOAVA DANIELA VIOLETA 7. Funcţia în întreprindere: ADMINISTRATOR

declar că conducătorul auto
8. Numele şi prenumele: POTCOAVA FLORENTIN EDUARD 9. Data naşterii: 07.08.1972 10. Numărul permisului de conducere, sau a cărţii de identitate sau a paşaportului: XZ 325092 pentru perioada 11. de la (ora, ziua, luna, anul): 08.00 , 05-08-2010 , 12. la (ora, ziua, luna, anul): 06.00 , 08-09-2010 13. 14. 15.

□ a fost în concediu medical

(**)

□ a fost în concediu anual de odihnă

(**)

□ a condus un vehicul exceptat de la aplicarea Regulamentului (CE) nr.561/2006 sau AE.T.R.
Semnătura ______________________

(**)

16. Pentru întreprindere, localitatea: RAMNICU SARAT data: 08-09-2010

17. Subsemnatul, conducător auto, confirm faptul că nu am condus în perioada mai sus menţionată un vehicul supus prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau AETR . 18. Localitatea: ADJUD data : 08-09-2010 Semnătura conducătorului auto ______________________

(*) (**)

Acest formular poate fi obţinut în versiune electronică şi imprimabilă pe site-ul http://www.arr.ro/verticala/leg_comunitara.htm Bifaţi doar una dintre căsuţele de la 13, 14 sau 15