Sunteți pe pagina 1din 476

Diac. P.I.

DAVID

i/Vtfuaai, mam-

CLUZ CRETIN - SECTOLOGIE PENTRU CUNOATEREA I APRAREA DREPTEI CREDINE N FATA PROZELITISMULUI SECTANT
S-A TIPRIT CU BINECUWNTAREA PREASFINITULUI CALINIC EPISCOPUL ARGEULUI I MUSCELULUI EDIIA A II-A

EDITURA EPISCOPIEI ARGEULUI


CURTEA DE ARGE - 1994

nchin aceast lucrare aprrii Dreptei credine ntru care s-a svrit Sfnta Muceni FILOFTEIA 600 de ani (1394-1994) de la aducerea Moatelor sale la Curtea de Arge de ctre binecredinciosul Voievod-ctitor MIRCEA cel BTRN (1386-1418) AUTORUL

CUPRINS pag. IXXII XIII-XIV X V LVI

PREFA, de f Calinic Episcopul A r g e u l u i BRE\ I E R I . ":..: I N T R O D U C E R E : Grija permanent a Bisericii Ortodoxe Romne pentru misiune i aprarea dreptei credine

P a r t e a I: FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI


Cap. I; DE LA E R E Z I E LA SECT I. Cauze ale ptrunderii: A. Religioase (p. 6 ) ; B. Sociale (p. 7 ) ; C. Morale (p. 8 ) ; D. Culturale (p. 9 ) ; E. Psihomaladive (p. 9 ) ; Motive: interne (p. 10) i externe (p. 14); I I . Repere, istorice: A. Vechiul Testament (p. 17); B. Noul T e s t a m e n t : 1. Timpul Mntuitorului (p. 19); 2. Vremea Sf. Apostoli (p. 21); 3. Perioada postapostolic (p. 22); 4. Secte i eresuri n primele veacuri (p. 23); I I I . Schisma cea Mare: Antecedente (p. 29); Preludiul reformelor (p. 30); IV. nelegerea corect a unor noiuni: 1. Biserica (p. 33); 2. Confe siunea (p. 34); 36. Cult, erezie, schism, sect (p. 35); 79. Grupare anarhic, Comunitate dizident, Organizaii religioase (p. 36); V. Principale micri neoprotestante: 1. Baptismal (p. 37); 2. Advent (p. 37); 3. Pietist (p. 38); 4. F u n d a m e n t a l i s t (p. 3 9 ) ; 5. Harismatic (p. 39); 6. Spiritist (p. 39); 7.. Mesianic (p. 40). Cap. I I : G R U P R I R E L I G I O A S E MAI R E C E N T E I. Dizidente cretine: 1. Adventitii reformiti (p. 44); 2. Martorii lui lehova (p. 46); 3. Nazarinenii (p. 54); 4. Secertorii (p. 59); 5. Betanitii (p. 61); I I . Secte mistico-holnvicioase: 1. Hltii(p. 66); 2. Scapeii(p. 6 8 ) ; 3 . Duhoborii(p. 69); 4. Molocanii(p. 70); 5. Stunditii(p. 71); 6. Inochentitii (p. 72); I I I . Micarea rascolului: 1. Bezpopovii (p. 7 6 ) ; 2. Popovii (p. 77); IV. Asociaii spiritiste: 1. Micarea spiritist (p. 79); 2. Teozofia (p. 89); 3, Aritropozofia (p. 92). Cap. I I I . SECTE M E S I A N I C E I P R O F E T I C E A . S e c t e moderne: 1. Provenien indian: 1. Chrna (p. 100); 2. Transcedentale (p. 101); I I . Misticepersano-arabe: 1. Bah'ie (p. 101); 2. Sufiti (p. 101); I I I . Ocultism asiatic: 1. Moon (p. 102); 2. Taoism-Kyopo (p. 102); IV. Eclectism religios apusean: 1. Biserica scientologic (103); 2. Hristos, om de tiin (p. 103); 3. Fiii fericii ai pcii (p. 104); 4. Ufolatrii (p. 104); 5. Mormonii (p. 104); 6. Copiii Domnului -Mo (p. 104); 7. Calea fericirii (p. 105); 8. Templul popoarelor (p. 105); V. Secte umane: 1. Antoinismul (p. 106); 2. Biserica cretin universal (p. 106); 3. Prietenii omului (p. 107); 4. Cele trei sfinte inimi (p. 107); 5. Biserica liber (p. 107); V I . Organizaii teroriste religioase: 1. Satanismul (p. 108); 2. Luciferismul (p. 109); 3. F r a t e r n i t a t e a alb (p. 109); 4. Ku KIux K l a n - K K K (p. 109); 5. Alte g r u p r i . . . (p. 109). B. Cunoaterea i prenimpinarea de ctre romni a prozelitismului sectant: I. Psihologia sectelor: A. R a i u n e a (p. 114); B. Sentimentul (p. 115); C. Voina (p. 116); I I . Cteva procedee de prozelitism (p. 118); I I I . n d a t o r i r i ale misionarului romn (p. 121); IV. Posibilitatea readucerii: A. P u r t a r e a preotului (p. 126); B. Recomandri (p. 129). 3-42

42-98

98-133

f P a r t e a a Ii-a: DENOMINAIUNI CRETINE, GRUPRI SEPARATISTE


Cap. I V : CULTE R E L I G I O A S E MAI N O I N ROMNIA 1. Cultul cretin baptist: origine (p. 134); n v t u r (p. 137); rspndire (p. 138 . . . n Romnia, p. 139). 2. Cultul adventist de ziua a aptea (AZS): origine 134-165

(p. 143); rspndire (n Romnia, p. 146); concepii (p. 147). 3. Cultul cretin dup Evanghelie: apariia (p. 151); rspndire (n Romnia, p. 152): concepii (p. 153). 4. Cultul penticostal:^ origine (p. 157); doctrin (p. 159). Cap. V. G R U P R I S E P A R A T I S T E N B I S E R I C A ORTODOX ROMN . . . . A. Tendine centrifuge: I. Oastea Domnului: 1. Istoric (p. 166); 2. Reintegrare (p. 168); I I . Micarea anticalendaristic: 1. Origine (p. 170); 2. Mijloace de convingere (p. 174); I I I . Alte rtciri (p. 176). n d r u m r i speciale (p. 176). B. Manifestri"ocultiste: Vrji, magie, superstiii (p. 178); ndatoriri (p. 184).

165-186

^Partea

IlI-a:
188-234

INTERPRETAREA GREIT A EVANGHELIEI


Cap. V I : D U M N E Z E U - IZVORUL R E V E L A I E I D I V I N E 1. Existena n Sine (p. 190), obiecii (p. 191); credina i faptele bune (p. 192); minunea i profeia (p. 193); I. Sfnta Scriptur Biblia: Bibliile con fesionale (p. 196); A. nelegerea (p. 204). B. Dictarea (p. 206); C. Tlm cirea (p. 206); D. Respectul (p. 210); I I . Sfnta Tradiie Predania (p. 213); t r a d i i i l e (p. 216), obiecii (p. 217); I I I . Lucrarea Sfintei Treimi: obiecii (p. 225); glosolalia (p. 226); Pronia (p. 227); IV. Maica Domnului, respin gerea preacinstirii (p. 231); obiecii: f r a i i Domnului (p. 233). Cap. V I I : B I S E R I C A - MPRIA LUI D U M N E Z E U A. Biserica, obtea credincioilor, obiecii (p. 236); B . . . loca de nchinare (p. 239); C. Raportul cu lumea: Statul (p. 245); societatea (cultur i progres, p. 249); D . . . Bisericile cretine (p. 253); P a r o h i a . . . (p. 255). Cap. V I I I : P R I N C I P A L E L E MIJLOACE P E N T R U M N T U I R E A. Sfintele Taine, obiecii (p. 261): 1. Botezul, obiecii (p. 266); Necesitatea bote zrii pruncilor (p. 269); 2. Mirungerea (p. 273); 3. Mrturisirea (p. 276); 4. mprtania (p. 280); 5. Preoia (p. 285); 6. Cununia (p. 292); 7. Maslul (p. 298); B. Cinstirea unor obiecte i imagini sfinte (p. 303): 1. Chipul lui Iisus(p. 305); 2. Sf. Cruce (p. 306);obiecii-cinstire(p. 314), semnul (p. 316); 3. ngerii i sfinii (p. 321); 4. Icoane (p. 326), obiecii (p. 331); 5. Moate (p. 335), obiecii ( p . 340); C. Ierurgii (p. 344), obiecii (p. 348); D. Mijloace pentru desvrire: postul (p. 350; obiecii, p. 352).

234-259

259-354

P a r t e a a I V - a: DOCTRINE I PRACTICI SPECIFICE UNOR SECTE


Cap. I X : N A P O I LA F E N O M E N U L F A R I S E I C I SADUCHEIC I. Cultul: public (p. 357), obiecii (p. 359); particular (p. 360); Duminica (p. 362), obiecii (p. 365); Mncruri acurate (p. 367). Cap. X: FRICA DE MOARTE I E S H A T O N U L SECTANT 1. Venirea a Ii-a (p. 371, obiecii, p 374); 2. Calcule (p. 377); 3. Mileniul (p. 387). Cap. X I : ROSTUL . . . . R U G C I U N I L O R P E N T R U CEI ADORMII A. Sufletul i tainele sale (p. 394); B. Necromaia i rencarnarea (p. 401); Pomenirile (p. 405); obiecii (p. 407); C. neleapt pedagogie n legtur cu Parusia ( p . 413). 356-371

371 - 3 9 2 393-417

P a f t ea a V- a: ANEXE: NELEGEREA UNOR TEME SPECIALE


Cap. X I I : B I B L I A BRITANIC, O T R A D U C E R E SECTANT . . . . Cap X I I I : R N D U I A L A TRADIIONAL A C I T I R I I S F . S C R I P T U R I Cap. X I V : A D O R A R E A C H I P U L U I ( G i u l g i u " ) L U I H R I S T O S
INDICE SPECIAL SI NECESAR DIN ACTIVITATEA PUBLICISTICA IN SPECIALITATE A AUTORULUI EPILOG CUPRINSUL (Ib. francez, p. 477; englez, p. 480; german, p. 483; rus, p. 486)

4-18-436 437447 448 461 462-468 469-472 473-476 477-488

CLUZ CRETIN

Lucrare pentru nelegerea fenomenului sectant i prevenirea prozelitisrnului neoprotestant

.r^Sfei^i,,

.V
C^

A*' 1 \y
&
&

&P <$>

\>

5c ^ S^

r*i
di'

SFTUIRE I NDEMN

Este cunoscut, n deobte, c Argeul a fost cetate dacic, aici n Arge (Argedava), cu sanctuare i vrfuri sfinte ale munilor Fgra care stau venic ca o pnz de lumin spre Soare. Nu n zadar rul Arge a fost considerat izvor sfnt (Ordessos) i izvoditor de lumin. Neamul nostru strmoesc ortodox este de origine apostolic, precum spun btrnele cri. Sfntul Andrei, cel nti chematde DomnullisusHristos (loan l, 40) a fost trimis pentru a semna credina cea adevrat n Dumnezeu, la evlavioii getodaci (Eusebiu de Cezareea, Istoria eclesiastic, IV). Mai trziu, dup furtuni i valuri de toate felurile, Iachint de Vicina (Dobrogea) este adus ca mitropolit la Arge (1359) pentru toi romnii fiind numit i exarh al plaiurilor ungurene... Din Mitropolia Argeului de atunci, a plecat puterea lucrtoare a harului arhieriei lui Hristos peste toate inuturile romneti, iar lumina Evangheliei a luminat i lumineaz prin cuvntul celor trimii hirotonii prin toate cetile strbune: Tomis, Tibiscum, Blgrad, Rme, .Sibiu, Napoca, Arad (Ziridava), Hotin, Cernui, Suceava, Chiinu, Ismail, Cetatea Alb, Albania, Macedonia, locuri i ceti, cu nume vechi sau mai noi.

CLUZ CRETIN

Astzi, Eparhia Argeului dup 40 de ani (1949-1989) de la desfiinare, ca un prunc renscut, nc nfae, a pornit la drum nou, dup putere, cu cele necesare creterii. Nu spre lauda noastr, ci spre slava lui Dumnezeu, ntre sfini nchinat am organizat nc din anul 1990 Seminarii Teologice Liceale la: Turnu Mgurele, Piteti i Arge, coal post liceal de Cntrei i nvtori I-IV la Turnu Mgurele, Facultatea de Teologie din cadrul Universitii Piteti", cu cele patru secii; coala de Muzic bisericeasc de la Domneti, tipografie, editur, revist, fabric de lumnri, s-au redeschis mnstiri i schituri, sunt n curs de realizare sihstrii i locuri de permanent priveghere, ntrii de harul lui Dumnezeu, de ctitoria Basarabilor i a lui Neagoe Vod i de permanenta mijlocire a Maicii Domnului - Mijlocitoarea, a Sfintei Filoftea, ocrotitoarea locurilor, care ne vor ajuta s restaurm i s consolidm toate sfintele ctitorii, potire de har i de lumin. Este adevrat c neamul nostru romnesc, cretin prin natere i rezistent prin dreapta credin i sfinte nevoine duhovniceti, a fost surprins de avalana sectar, declanat n numele noii democraii", dup Decembrie 1989. Au aprut i o mulime de cri scrise de autori neavizai, tiprindu-sefr avizul autorizat al Bisericii. Era nevoie de un rspuns concret; acesta La dat Editura Eparhiei Aradidui prin tiprirea Cluzei cretine, Arad, 1987. Lucrarea s-a epuizat imediat. Din numrul de exemplare primite de Centrul Eparhial Arge abia am putut asigura profesorii de teologie din Eparhie, cerinele depind ateptrile. Lund aminte la cele de mai sus, am solicitat autorului prezentarea unei noi ediii. n urma'aprobrii de ctre Consiliul Eparhial, autorul a rspuns dorinei noastre pentru pregtirea materialului, n forma primei ediii, cu cteva precizri, dar cercettorii n specialitate vor beneficia n viitor i de o nou lucrare, ampl, n cadrul Catedrei de ndrumri misionare i Ecumenism de la Facultatea de Teologie din cadrul Universitii Bucureti". Este un ales prilej, pentru Printele Profesor Dr. Petru David s ne ofere acum, o parte din rodul muncii sale de la Altar, catedr i de pe ogorul misionar-pastoral ortodox romn.
k

PREFAA

XI

Aadar, lucrarea de fa corespunde nivelului misionar-pastoral i ecumenic al zilelor noastre i n acelai timp, cartea este o enciclopedie de cultur teologic, de informare general; aproape fiecare pagin degaj un fierbinte patriotism mbrcat n platoa dreptei credine. Nu numai c se studiaz temele respective, ci i se mediteaz adnc asupra pstrrii Legii strmoeti, asupra atacurilor de fot felul venite de la diavolul i slujitorii lui (Luca XXI, 36), precum i de la vrjmaii vzui i nevzui. Sfntul Apostol P avei ne ndeamn: Stai neclintii n ceea ce ai primit i s nu v abatei cumva de la dreapta credin " (Evrei XI, I; II Corinteni I, 24; Efeseni IV, 5; Coloseni II, 7). f Calinic Episcopul 11 Aprilie 1994 Sfi Ierarh Calinic de la Cernica Argeului

IISUS HRISTOS Calea, Adevrul i Viaa...


IO AN XIV, 6

DAC HRISTOS N-AR FI NVIAT, Zadarnic ar fi credina noastr i fr rost prppovaduirea!...


ICORINTENIXV, 14-20

ABREVIERI #1 COMPLETRI BIBLIOGRAFICE


1 BOR = Biserica Ortodox Romn

CPB DELR DER DFC DIB DNT DPCR DTC DTO EB

= Carte comun de rugciune2 = Dicionar explicativ al limbii romne3 = Dicionar enciclopedic romn4 = Dicionar al credinei cretine5 = Dicionar de interpretare a Bibliei6 = Dicionar al Noului Testament7 = Dicionar practic de cunotine religioase* = Dicionar de teologie catolic9' = Dicionar de teologie ortodox10 = Enciclopedia Bibliei"

1. Revista oficial a Bisericii Ortodoxe Romne, apare la Bucureti. 2. The Book of Common Prayer, University Press, Oxford. Diferite ediii. 3. Editura Academiei Romne. Bucureti. 1975. 4. Editura Academiei: voi. I, Bucureti, 1962: voi. II, Bucureti,-I964; voi. III, Bucureti, 1965; voi. IV, Bucureti, 1966. 5. Dictionnaire de la Foi Chretienne, Les editions du Cerf, 2 voi., Paris, 1968 i m'speciaP N. Balca, Istoria fdosofiei antice, Ed. Institutului biblic i de Misiune al BOR, Bucureti, 1982. 6. The Interpreter's Dictionnary ofthe Bible. An illustrated Encyclopedia. Editor, Abmgdon. 1963, Nashville, voi. I-IV. plus uppfementary volume,... 1976. De asemenea, se pot consulta, pentru completarea informaiilor, cele 12 voi.: The Interpreter's Bible, aceeai editur, 1980. Rmne totui clasic i Dictionnary ofthe Bible^d. James Hastings... (voi I-IV, plus voi. V Extra volume with index.es). Edinburg, 1906. 7. Autor, Pr. Dr. loan Mircea, Editura Institutului Biblic i de Misiune Ortodox. Bucureti, 1985. S-a foJosit din plin Dictionnaire de la Bible, publieparF. Vigouroux, Paris, 3 926 (ase voiume), n unele privme-depit de cercetrile modeme. Pentru probitate tiinific se recomand: Karl Rahner, Kleines Theologisches Worterbuch, Freiburg-mi Breisgau, 1967. Pentru amnunte rmne clasic Dictionnaire d'Archeologie chretienne e de Liturgie, pnbliee parF Cabrol etH Leclercq, Paris, 1924 (voi. 1-14). 8. Dictionnairepratique des connaissances religieuses, J. Bricout, voi. I-VI, Paris, 1925-1928. cu Suppiement 1929-1933" sub direcia: G. Jacquement,_Completare: Dictionnaire de spiritualite ascetique et_ mystique. Doctrine et histoire tom. I, Paris, 1937!.. fascicolaLXXXVffl, 3987... " * 9. Dictionnaire de Theologie Catholique... Paris, 1923; Dictionnaire des mystiques et des ecrivains spirituels, Robert Moref ; editeurs, Paris, 1968. 10. Autor Pr. Prof. loan Bria, Editura Institutului Biblic, Bucuretii 1981 (Olanda, 1986). Pentru precizri i completri se mai pot consulta: A Dictionnary of Christian Bibliography, Ed. William Smith, London; (voi. I, 1877; voi. II, 1880; voi. III, 1887; voi. IV, 1892); The Oxford Dictionnary ofthe Christian Church, F/L; Cros, SecondEtiitgori, Ed. by F. L. Cross and E. A. Livingstone, London Oxford Univ. Press, New York, Toronto, 1974; L. Bouyer. Dictionnaire theologique, Desclee, 1963. 11. Enciclopedia della Biblia. EUe di ci. Torino-Leumann, Ediciones Garriga, S. A. Barcelona, voi. 1-VI, 1969-1971. i La Saine Bible,.tiprit sub auspiciile UNESCO (Paris, 1961, - trei volume -, 1965, 1974).

XIV
EJ ESL ETO GB GTB ICO NDR. MIS. MA MB MMS MO MS NCE NGA Ort. RT SM ST TR

CLUZ CRETIN

= Enciclopedia iudaic12 = Enciclopedia sectelor din lume13 = Enciclopedia teologic ortodox'4 = Glasul Bisericii15 = Ghid tematic pe temeiul Bibliei16 = nvtura de credin ortodox17 = ndrumri misionare15 ="Mitropolia Ardealului" = Mitropolia Banatului20 = Mitropolia Moldovei i Sucevei21 = Mitropolia Olteniei22 = Mysterium Salutis23 = Noua Enciclopedie catolic24 = Noul ghid i almanah al religiilor din S.U.A.25 = Revista Ortodoxia26 = Revista teologic27 = Sacramentum Mimdi28 = Studii teologice29 = Telegraful romn30

12. EncicopaediaJudaica. Ierusalim, 1972, 16 voi plus Index (1 voi). 13. Encyciopedie des seces dans le monde, Chiistian Plume. Xavier Pasquim, Collection Connaissance de VEtrange'1, Edition Henri Veyrier, Paris. 1984. A se vedea i piecizrile din Mic Dicionar filosofic, Bucureti, 1955; Mic Dicionar mitologic greco-roman, alctuit de Anca Balaci, Bucuieti, 1966. 14. llpaBOCiamutii BorocTOBCKaii )nmik nneiiui Sub redacia Prof. A. Lopuhin (Tom 1/1900; 11/1901: IU/1903 : IV/1904; V/1905). Traducere i n limba romn a Patiiaihulm Nicoim: Istona'biblic. n aceiai context se pot consulta Enciclopediile: britanic, francez, german, spaniol, suedez etc i n special OptcxevTixri %ca voxyj] ETKyicXoTtaiSeia, Acpunca; voi. 1/1962; 2 i 3/1963; 4*i 5/1964; 6/1965; 8,9 i 10/1966, 11/1967; 12/1968. 15. Revista oficiala Arhiepiscopiei Bucuietilor apare la Bucureti. 16. ...n dialogul asupra credinei eieatme.n ndrumtor pastoral, misionar i patriotic, i n extras. Bucureti. 19S5 17. Ediia Institutului Biblic i de Misiune ortodox. Bucureti, 1952 i ediia 1988 (n lucru). 18. Ediie colectiv sub ndrumai ea PC Pi Piof Dumitru Radu. Editura Institutului Biblic i de Misiune.... Bucureti. 1986 i ndr." - ndrumtor misionar patnotic al fieciei Eparhii. 19. Revista oficiala a Arhiepiscopiei Sibiului i Mitropoliei Ardealului, apare la Sibiu. 20. Revista oficial a Arhiepiscopiei Tnni^oaiei i Caransebeului i Mitropoliei Banatului, apare la Timioara. 21. Revista oficial a Arhiepiscopiei Iailoi i Mitiopoliei Moldovei i Sucevei, apare la Mnstirea Neam. 22. Revista oficial a Arhiepiscopiei C aiovei i Mitropoliei Olteniei, apare la Craiova.' .. 23. Dogmatigue de Vhistoire du salut Pans.1969... (15 volume), voi. 1-4/1969: 5 i 15/1970; 6/1971; 12 i 13/1972: 10/1974; 11/1975. 24. New Cahoiic Encyclopedia, San Fiancisco,Toi onto, London, Sydney McGraw Hill Book Company, Washington. 1967 (voi. 1 14 +voi. 15 -Index). A Nev Calechism CatholicFaith for Adults, with suppliment.. Frowbrige & London, ISBN, Ediia a IV-a, 1971. 25. A New Gttide and Almanach.. New York. 1975. 26. Revista Patriarhiei Romne, conine Piobleme mterconfesionale. apare la Bucureti. 27. Revista de studii a Academiei aguniene, a aprut la Sibilin 28. Sacramentum Mimdi. An Encyclopedia of Theology. Edited by Karl Rahner with Cornelius Emst and Kevin Smyth. Burns & Oates (voi. 1 i 2/1968; voi. 3 i 4 i 5/1969, voi. 6/1970). 29. Revista Institutelor teologice ale Bisericii Ortodoxe Romne (Bucureti i Sibiu), apare la Bucureti. 30. Foaie diecezan, apare la Sibiu

Introducere

GRIJA PERMANENT A BISERICII ORTODOXE ROMNE PENTRU MISIUNEA CRETIN I APRAREA DREPTEI CREDINE Cuvnt de ndreptire. - Printre formele de manifestare a nelegerii testamentului Mntuitorului Hristos: ca toi s fie una"l(Ioan XVII, 21) n lumea cretin de azi, se nscrie la loc de cinste Ecumenismul local. Unii au scris i mai muli nclin s cread c aceast form spre dialog sau spre unirea denominaiunilor cretine este" o descoperire a timpurilor noastre. i este cu adevrat o descoperire" pentru aceia care nu mai au unitate, n-au tiut ce este autonomia i nici n-au auzit de autocefalie. Unii cretini de astzi - i chiar Biserici membre n una sau n toate organizaiile ecumenice importante din contemporaneitate - consider ecumenismul o nou form, evolutiv a cretinismului modern". Or, asemenea concepie este periculoas att pentru Biserica lui Hristos, ct i pentru oricare dintre organizaiile cretine care doresc sincer unirea lor cu alii sau prin alii i se strduiesc mpreun spre unitatea n credin. "' Ecumenismul local nu este o ncercare sau o descoperire nou de a iei din impas, ci mai degrab o form de convieuire, de nelegere a Bisericilor dintr-o ar sau alta, dintr-un stat, regiune sau continent n vederea aciunii comune spre un ideal, dac nu religios mcar unul naional, regional de mpcare, de linite, de ntrajutorare, de colaborare a cultelor sau religiilor respective. Acest fel de ecumenism este mai vechi dect cretinismul, dovad: religiile Indiei totdeauna au colaborat ntre ele; religiile Chinei, diferite n doctrin, s-au unit pentru unitatea moral i aceeai cugetare, ceea ce a dat natere unei civilizaii de milenii; religiile Egiptului au colaborat toate recunoscnd demnitatea Faraonului i ridicarea de monumente pentru eternitate ; religiile Greciei antice prin colaborare local au creat opere nemuritoare (Delfi, Milet, Partenonul etc); religiile romanilor
1. Aceasta este de fapt Declaraia" sau statutul de baz pentru oricare organizaie ecumenist, Petru I. David, Preocupri ecumeniste ale profesorilor din nvmntul teologic superior, n Ort", XXXIII (1981), nr. 4, p. 501-531 (n continuare: Preocupri ecumeniste...).

XVI

CLUZ CRETIN

au dus mpreun - cu toat puzderia zeitilor - la Cultul mpratului", la naterea altor zei sau la dispariia multora. La fel s-au petrecut lucrurile n religiile cehilor, ale germanilor, ale civilizaiilorprecolumbiene, africane, australiene etc... 2 De asemenea i nu lipsit de importan, este fenomenul local n religia strmoilor notri geto-daci, Care a dus la recunoaterea civilizaiei de sub sceptrul lui Burebista sau, mai trziu, cel al lui Decebal.3 n statele vechi aa-zise teocratice i ne referim chiar la poporul biblic, respectul ntre religii totdeauna a adus ncredere i pace, siguran, colaborare i belug. Aadar, ecumenismul mi este o descoperire a timpurilor noastre, ci o dezvelire a noilor forme de convieuire, o cale bttorit de toate popoarele cu civilizaii nalte i cu diferite religii. Ecumenismul este cultivat n societi cu un grad ridicat de cultur i civilizaie, de aceea i se caut originea, i se cerceteaz i i se arat perspectivele, este recunoscut de legile statelor i nscris n tratate sau convenii internaionale.4 I. RESPECTUL PENTRU CREDINA ALTUIA Revenind la situaia noastr, a romnilor dreptslvitori, dintru nceput, Biserica Ortodox Romn a practicat, a susinut i a ncurajat convieuirea ntre culte i naionaliti. Credina dreapt, evlavia curat a romnilor au creat starea de linite i siguran i celor de alte credine. Fiind organizat odat cu naterea poporului romn, Biserica Ortodox a fost n trecutul nostru cea mai important instituie de cultur i progres. Aceast situaie s-a datorat dogmelor cretine comune tuturor Bisericilor locale, cultului i canoanelor Sinoadelor ecumenice i locale care precizau, n acelai timp, stabilitatea n credin i atitudinea corect fa de cei de alte credine. Este prea cunoscut faptul, dar repetm, c peste poporul nostru au migrat n primul mileniu peste dousprezece neamuri. Unele au trecut lsnd doar urmele cailor, altele ne-au prjolit, iar altele s-au nfrit cu strmoii notri fiind asimilate n masa autohtonilor. Aceast asimilare a nceput lent prin cel mai eficace mijloc: convertirea la cretinism dar i prin alte mijloace asemenea celui dinti: respectul pentru credina altuia. Ierarhii de sub jurisdicia Tomisului erau dai exemplu de ortodoxie de ctre mpratul Bizanului, n perioada Sinoadelor ecumenice. Sf. Teotim
2. Prof. Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, Ed. Inst. Biblic, Bucureti, 1982, p. 63-82; 95-117; 195262 ; 263-313 ; Mircea Eliade, Istoria credinelor i ideilor religioase, trad. Bucureti, 1981. p. 196-225. ",-. 3. P. I. David, Aspecte ale vieii spirituale a tracodacilor n epoca lui Burebista, n MO" (1980). nr. 7-9, p. 574-594. '' 4. Idem, Ecumenismul local al cultelor din Romnia, n Almanah 1985" Editat de Arhiepiscopia Ortodox Romn pentru Europa Central i Occidental, Paris,1985. A se vedea: Declaraia" asupra Drepturilor omului (Paris, 1948, 10 decembrie); Convenia pentru nediscriminarea n nvmnt (Paris, 1960, la noi; Decretul 149/1964).

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XVII

de Tomis propovduia i convertea pe goi i pe. huni".3 Ulfila este ctigat de arieni, dar i nsuete limba strmoilor notri i alctuiete alfabetul runic, traducnd i Biblia n limba gotic.6 Martirii i mrturisitorii credinei cretine snt autohtoni sau strini, dar nfrii n acelai duh al Evangheliei."* Dup perioada persecuiilor mprailor romani - d e la Nero (54) la Diocleian (3 04) - i mai ales dup Edictul de la Milan (313), Ecumenismul ia forma respectului reciproc n faa legii care apra libertatea religioas i dreptul ei de manifestare.8 Iat un salt deosebit al stabilitii ecumenismului. Nici dup decretarea de ctre Teodosie cel Mare a Bisericii cretine ca religie de stat, n prile noastre nu s-au semnalat cazuri de supremaie". Excepie au fcut unii ierarhi bizantini. i din rspunsul Romei la aceast excepie" s-a nscut Schisma cea Mare (1054), dovad a lipsei de dialog, de colaborare i, n acelai timp, tulburarea ecumenicitii generale pn n zilele noastre. Situaia de desprire a Bisericii cretine, schizma ambiiilor", a tulburat ecumenismul, a favorizat prozelitismul musulman, a trezit fanatismul sectelor, a produs instabilitate n lumea de atunci. Din nefericire, nceputul mileniului al II-lea aduce lumii cretine tulburare i este pus n cumpn ecumenicitatea Bisericii, iar colaborarea, respectul i convieuirea religiilor se transform n acuzaii i persecuii reciproce, redeteptnd ereziile abia potolite n epoca ecumenicitii. Prin acuzaiile permanente ntre Apus i Rsrit nu se fcea altceva dect s se ncurajeze ereziile i s creasc hul prpastie! 9 despririi. In loc de misiune comun la neamurile migratoare, de acum se ivete o adevrat concuren ntre Apus i Rsrit pentru grabnic convertire", apelndu-se chiar la corporaii clugreti i armate imperiale. Odat cu apariia" mahome5. Pr. N. erbnescu, 1600 de ani de la prima mrturie documentar despre existena Episcopiei Tonusului, n BOR" LXXXVIII (1969), nr. 9-10; p. 966-978; Sfini romni i aprtori ai Legii strmoeti. Lucrare alctuit din ncredinarea Sf. Sinod, sub directa purtare de grij a I. P. S. Nestor, Arhiepiscop al Craiovei i Mitropolit al Olteniei. Tiprit cu binecuvntarea Prea Fericitului Printe Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne. Editura Institutului Biblic i de Misiune Ortodox al BOR, Bucureti, 1987, Sf Bretanion i Sf. Teotim... p. 160-172. 6. I. P. S. N. Comeanu, Biblia lui Ulfila, n MB", XX (1970), nr, 7-9, p. 550-558 i alte amnunte: P. I. David, Hristos - cheia scripturii, n Ort"., XXXV (1981), nr. 2, p. 224-228; Idem, Atitudini mai noi cu privire la valoarea i interpretarea Sf. Scripturij'-m. MB" XXXV (1984), nr. 3-4, p. 128-138. 7. Sfini romni..., p. 172-177; Diac. P. I. David, Primii martiri cunoscui pe teritoriul Patriei noastre, n MO", XXIV (1972) nr. 3-4, p. 277-281. 8. Constantin cel Mare a rmas pn la sfiritul vieii Mare preot" pgn, ca dovad a libertii religioase a cetenilor Imperiului su i consecvenei lui fa de Edict (Ion Barnea, Octavian Iliescu, Constantin cel Mare, Ed. tiinific i enciclopedic, Bucureti, 1982, p, 68-72). 9. T. M. Popescu, Privire istoric asupra schismelor, ereziilor i sectelor... n ST", II (1950), nr. 5-6, p. 347-394.

VIII

CLUZ CRETIN

anismului, se redeteapt fanatismul religios, iar ordinele clugreti i cruciadele :retine" nsngereaz, pentru a cta oar!, Crucea lui.Hristos. Biserica Ortodox Romn, ca i celelalte Biserici ortodoxe se rugau, n Dntinuare, Pentru pacea a toat lumea, pentru bunstarea Sfintelor lui Dumnezeu iserici i, pentru unirea tuturor"! II. DAR CEI CARE LA NOI AU VENIT, CU PACE I-AM PRIMIT naintaii notri, ca i prinii lor, au socotit pmntul un dar al lui Dumnezeu i de aceea, cei care au venit aici cu pace i bucurie au fost primii ca frai. Aceast rietate ntre poporul romn i minoritile conlocuitoare s-a consolidat, s-a ontinuat i este trainic i astzi. Este adevrat, au fost i cazuri neplcute cnd rincipi i regi migratori, strini de tradiiile noastre, i-au declarat supremaia, au icercat dislocarea populaiei i au impus alte legi i credine, desnaionalizarea i erbia.10 n aceast situaie, romnii i-au aprat cu fermitate dreptul la o via liber i independent, la integritatea teritoriului naional." n focul luptelor de eliberare social i naional care au ntrit sentimentul de mitate i solidaritate, adevraii credincioi au nvat s se respecte, s se cunoasc i s renune la antagonisme - inclusiv cele religioase.12 O treapt superioar a aspectului solidaritii a fost aprarea pmntului comun n faa nvlitorilor. Saii, n secolul al XlII-lea, cereau ajutor voievozilor romni le peste Carpai i toi, la un loc s-au opus invaziei mongole (1241). Ivindu-se pericolul otoman, romnii, maghiarii, germanii au neles chemarea impului i au colaborat cu Mircea cel Mare (Rovine, 1394, Nicopole, 1396), cu 'anca de Hunedoara (Belgrad, 1456), cu Vlad epe, dar mai ales cu tefan cel Mare (1475) i cu Mihai Viteazul Domnul primei Uniri. Acesta din urm, Mihai /od (1601), reface vechea Dacie. Aa precum cel mai puternic i mai drept dintre
\0.A 38-a Conferin interconfesional, n ..ST" XXXIV (1982), nr. 3-4, p. 260-266, tema: Ecumenismitl loca! al Cultelor religioase din Romnia - Contribuia la unitatea poporului romn, p. 266-272. Celelalte dou referate: Contribuia teologilor din Romnia la promovarea ecumenismului contemporan, de Conf. dr. Herman Pitters, p. 272-277; Prof. Gr. T. Marcu, Ecunwnisnutlpractic local, p. 277283: 11. Prof. Mircea Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Ed. Inst. Biblic, Bucureti, 1981, voi. 3, p. 92-112; P. I. David, Unitatea n cuget i simiri a romnilor de pretutindeni n Revoluia din 1948, n MO" XXX (1978), nr. 4-5, p. 356-365. 12. Gr. Marcu, art, cit, p. 280 ; Gh. Speran, Dovezi de toleran religioas n rile Romne, n BOR", LXXXII (1965), nr. 7-8, p. 735-751; P. I. David, Voievodul de sine-stttot; Alexandru cel Bun, n Magazin istoric", nr. 1/1982 i n MMS", LVIII (1982), nr. 1-2, p. 123-125; I. Beleu, Sunt timpurile de fa prielnice pentru unirea tuturor cretinilor, n RT", nr. 67/1921; p. 197-201, Idem, Reflexii asupra bisericilor cretine, n RT", rir. 8-11/1921, p. 260-262; Atitudinea Bisericii noastre fa de cei de alte credine (Asoc. clerului Andrei aguna", nr. 101/1923), n nr. 12/1923.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XIX

regii daci", Burebista, reuise organizarea unui stat centralizat i independent cu toate populaiile de pe teritoriul su, acelai lucru l face i Voievodul unirii tuturor romnilor,13 respectnd identitatea etnic i cultul religios al fiecrei naionaliti din Transilvania. Dup 1601, unirea provinciilor'locuite de romni s-a destrmat din cauza interveniilor strine, dar contiina unitii a rmas pentru totdeauna}"' n acelai timp, s-a ntrit sentimentul de frietate al celor ce scoteau din pmnt resurse i bogii pentru toi locuitorii, fr deosebire de naionalitate sau religie. De aceea, Unirea Principatelor din 1859 a trezit sentimentul unirii tuturor romnilor de pretutindeni i frietatea cu toi cei ce triesc de veacuri alturi de ei. n acelai timp, anul nelepciunii", 185915 a nsemnat desvrirea Revoluiei de la 1848, un hotrtor pas nainte spre calea deplinei liberti i uniti naionale. i pentru populaia de peste Carpai se iveau zorile pentru mai bine. Astfel, n 1861, oficialitile din Altna- comun cu populaie mixt romn-german - a cerut lui aguna s ridice aici o coal. De asemenea, n comuna Snbotin, cu populaie romn-maghiar, s-a ridicat un loca de cultur.16 La moartea mitropolitului aguna, episcopul luteranTeutsch a scris un necrolog cu deosebite aprecieri la adresa celui ce a fost mare frate", exemplu luat i de unele publicaii de limb german din Transilvania. Acelai Teutsch (ajuns arhiepiscop) declara - la sfinirea Catedralei mitropolitane din Sibiu, n 1906: datoria tuturor confesiunilor din Transilvania este aceea de a fi credincioase poporului".17 n aceeai epoc, preotul catolic Gidafalvy propovduia permanent pacea i buna nelegere ntre confesiunile i naionalitile conlocuitoare.18 Rzboiul pentru independen (1877) i intrarea Romniei n rndul rilor independente i suverane ale Europei mrit ncrederea naionalitilor conlocuitoare n viitorul fericit al poporului nostru, Biserica Ortodox Romn recptndu-i autonomia. 19
13. Aspecte ale vieii spirituale... p. 590 n. ;Dr. t. Lupa. Religia strmoilor, n ,.RT", nr. 7-8/1938. p. 341-355 i nr. 9/1938, p. 397-410. 14. 0 candel permanent in Sanctuarul neamului: Mihai-Vod Viteazul. n ,.ndrumtorul pastoral al Arhiepiscopiei Bucuretilor", Bucureti, 1981 p 212-221 15. Titulatura, la t Antonie Plmdeal, va Dascli de cuget j; simire romneasc", Ed. Inst. Biblic, Bucureti, 1981, p. 325-331. 16. Ec. local... contribuie la unitatea poporului lomn ., p. 269. 17. t Antonie Plmdeal, Andrei aguna, crmiutor de oameni i ndrepttor de vremuri, n Dascli de cuget...", p. 332-337. 18. Centenarul independenei 1877-1977, de t Justin, n BOR" XCV (1977), nr. 5-6, p. 333-337; t Nestor, Contribuia patriotic adus de cleiul din prile oltene n anii 1977-1978, n MO" XXIX (1977) nr. 4-6 p. 259-288 .a. 19. ntregul nr. 5-6 al revistei BOR" XCV (1977) este dedicat Centenarului Independenei".

XX

CLUZ CRETINA

Rzboiul nti mondial a adus iari grele ncercri pentru ar i fiii ei, indiferent c erau romni sau de alte naionaliti. i dreptatea a fost de partea celor npstuii. Romnia s-a desctuat de nvlitori prin epopeea naional a Mretilor. Aurmat,fa 1 Decembrie 1918,unireaTransilvanieicuPatria-mam, care a ncheiat procesul istoric de desvrire a statului naional unitar romn. nfptuirile naionale ale romnilor au fost de mare folos i minoritilor conlocuitoare. Astfel, dup Adunarea de la Alba Iulia, Consiliul naional ssesc a aderat la Actul romnesc la data de 24 decembrie 1918, la Media, hotrnd: Avnd n vedere unirea Transil vaniei cu Romnia i fiind convini de importana mondial a acestui act, saii din Transilvania se pronun, conform principiului de autodeterminare, pentru unirea Transilvaniei cu Romnia. Salut cordial poporul romn i l felicit pentru mplinirea idealurilor sale naionale. Poporul ssesc ia act nu numai de un proces istoric de importan mondial, ci i de drepturile legitime ale poporului romnpentru unirea i formarea unui stat" (subl. n.). La puin vreme, vabii din Banat, n Congresul de la Timioara, din august 1919, au hotrt aderarea, n sincere i profetice cuvinte: Secole de via comun ne-au nvat s apreciem pe vecinii i colaboratorii notri la justa lor valoare, i experiena din timpurile din urm n-a fcut dect s ne ntreasc convingerea c numai unirea cu Romnia va putea s ne ofere garaniile suficiente pentru existen i progres, i una i alta din aceste hotrri tinznd la consolidarea statului naional unitar romn" (subl. n.). n faa marilor probleme ale unitii poporului nostru, confesiunile minoritilor conlocuitoare au urmat realitile timpului. Dup primul rzboi mondial a renviat tradiia convieuirii freti a credincioilor, s-a reluat practica egalitii religioase" nscris n Constituie; n vederea ntririi sentimentului de unitate, s-a ncercat stoparea prozelitismului confesional. De acum, n Palatul mitropolitan din Bucureti, au loc ntruniri ntre efii de culte i vizite ale reprezentanilor sau ntistttorilor de Biserici de peste hotare. ha prima ntlnire a teologilor ortodoci romni cu teologii reformai, n anul 1920, printele Gala Galaction a salutat pe premergtorii notri: Noi, ortodoci i protestani, romni i maghiari, trebuie s ne ntlnim n Hristos". De observat c naintea constituirii celor mai importante organisme ecumenice (Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferina Bisericilor Europene, Conferina Cretin pentru Pace), Biserica Ortodox Romn a iniiat un Comitet local al cultelor (1925), alctuit din 40 de membri - ortodoci, romano-catolici, greco-unii, reformai, evanghelici-luterani, unitarieni i armeni - n contextul Micrii Aliana mondial

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XXI

pentru promovarea prieteniei internaionale prin Biserici" (1914-1948). Interesant de reinut este c delegaii Bisericii Ortodoxe Romne propuneau i altor Biserici, n conferine mondiale: nfrirea naionalitilor conlocuitoare" (Atena, 1926), linite n Balcani i o pace mondial" (Bucureti, 1933), ntrirea Ligii Naiunilor i colaborarea tuturor Bisericilor cu aceasta" (Sofia, 1938).20 Odat nfptuit unirea tuturor romnilor i desvrirea statului naional unitar romn, la 1 Decembrie 1918, au urmat o serie de realizri i n domeniul bisericesc. La dezvoltarea general a rii a naiunii romne contribuiser, cu mijloacele lor specifice, ierarhii, clerul i credincioii Bisericii Ortodoxe Romne. De aceea era o necesitate i desvrirea autocefaliei i autonomiei Bisericii noastre prin ridicarea scaunului de Mitropolit Primat la demnitatea de Patriarh i recunoaterea noii forme de ctre toate Bisericile Ortodoxe surori. De acum se deschid noi perspective ncercrii de apropiere ntre Biserici i confesiuni pe plan internaional, dar mai ales se trece la pacea i linitea din familia romneasc prin promovarea ecumenismului local i ncercarea de a i se gsi un statut de organizare liber-consimit n noile condiii create dup 1918. Dac pn la aceast dat, ntrunirile interconfeionale fuseser inute convenional i ntmpltor, fr un plan de activitate, de acum liberul consimmnt i ncrederea n efectul binefctor al libertii religioase i spune cuvntul. Este adevrat, au fost numeroase ntlniri la Centrele eparhiale ale vechilor provincii romneti, dar acestea nu aveau o baz tematic de dialog sau apropiere. Ierarhii ortodoci cutau modaliti de nelegere, de oferire a ospitalitii, dar unii reprezentani ai cultelor naionalitilor conlocuitoare manifestau oarecare reticien fa de noua situaie, i fa de posibilitile asigurrii unui climat de nelegere i colaborare. Datorit prestanei ierarhilor romni i activitii lor neprecupeite spre binele tuturor locuitorilor Romniei, ncetul cu ncetul, ndoiala clericilor i pastorilor de alte naionaliti a fost treptat nlocuit cu ncrederea. Pe lng Mitropolitul Primat i apoi Patriarhul (1925) Miron Cristea, au militat permanent pentru nelegere i pentru instituirea unui dialog bazat pe teme teologice, n special mitropoliii: Nicolae Blan al Ardealului, Nectarie al Bucovinei, Gurie al Basarabiei, Episcopul Vartolomeu al Rmnicului i muli alii.
20. Ec. local, Contribuie la unitatea..., p. 269; Prof. Gr. Cristescu, Puncte de vedere pentru dezlegarea problemei religioase n zilele noastre, n RT" nr. 8-10/1923, p. 262-273; Prof. I. Lupa, Conferin de la Sinaia, idem, nr. 10-12/1924, p. 312-313; Dr. Sebastian Stanca, Contribuiapreoimii romne din Ardeal la rzboiul pentru rentregirea neamului, Cluj,1925.

XXII

CLUZ CRETIN

III. PATRIARHUL, AUTORITATE I INSTITUIE AUTONOM I AUTOCEFAL N BISERICA ORTODOX ROMN Vom ncerca s amintim ctcva aciuni ecumeniste locale, cu deosebit ecou internaional, ale patriarhilor Bisericii Ortodoxe Romne care, cum sublinia Patriarhul Iustin, i-a adus fiecare, dup putin, contribuia la realitile vremii pentru pace i spre mai bine. 21 1. Patriarhul M i r o n Cristea (1925-1939) este cel care a cutat s oficializeze i s creeze un statut propriu misiunii i Ecumenismului local. Doctor n teologie, i cu preocupri literare (s-a ocupat de viaa i opera lui Eminescu), fost episcop al Caransebeului, ajuns Mitropolit primat, el este considerat pionier al Micrii ecumenice i Intiul ierarh ortodox care a propus pregtirea i ntrunirea unui Mare i Sfnt Sinod al Bisericii Ortodoxe.22 Imediat dup ncetarea primului rzboi mondial, ierarhii romni au, cutat n ar - cu reprezentanii cultelor minoritilor conlocuitoare - sau peste hotare - cu ntistttori de Biserici i culte - s obin o apropiere a bisericilor",23 i mai ales ntrirea unitii Ortodoxiei. Congresele bisericeti i teologice din acest timp (Constantinopol i Vatoped 19231924) au fost susinute de ctre ntreaga ortodoxie, iar succesul lor se datorete si delegailor Bisericii Ortodoxe Romne. n acelai timp, ierarhii sau reprezentanii ortodoci romni erau participani sau martori la marile ntruniri internaionale (ParisTrianon, 1922-1923).24 Permanent se fcea apel la credincioii diferitelor culte pentru nchegarea sufletelor n simpatie pentru mprtirea practic.. .",25 pentru apropiere i colaborare, pentru nelegere i respect, cum cerea Cartea pastoral a 26 Mitropolitului-primat Miron. A urinat Conferina de la Sinaia (22-23 sept. 1924) a Ligii pentru nfrirea popoarelor prin Biserici. Aceast ntrunire a fost un preludiu al ntririi
21. Alegerea, nmnarea Decretului de recunoatere ca Patriarh... cir. Iustin Moisescu, n BOR" XCV (1977), nr. 7-8, p. 590-668. 22. Ideea unui sinod ecumenic a lui Miron n BOR" nr. 11/1925, p. 690 i nr. 5/1926, p. 293-294; Ideea este veche, vezi: Epistola Prea Sfinilor patriarhi ai Bisericii Catolice Orientale despre credina ortodox - mai nainte Epistola Patriarhilor Orientali 1848" - n Rt" nr. 5/1884, de Dr. N. Blan, p. 33-36; idem, nr. 5/1909, p. 268-273: Gh. Ciuhandra, Cteva preri n jurul ideii unui Sinod ecumenic, n Idem, nr. 6-7/1921, p. 157-169. Idee valorificat de t Antonie, Opinii asupra pregtirii Sfintului i Marelui Sinod" al Bisericii Ortodoxe n Ca toi s fie una"..., Ed. Inst. Biblic, Bucureti, 1979, p. 80-112; Arhim. Scriban, Patriarhul Romniei, n BOR" nr. 1/1925, p. 65-67, 100-105, instalarea nr. 11/1925 p. 674-710; Patriarhia romneasc, n Rt" nr. 7/1925, p. 72-74. 23. Arhim. Scriban, Ideea ecumenicitiii n vremea de fa,n BOR", nr. 10/1925, p. 583-592. 24. P.I. David, 0 stea a diplomaiei mondiale: N. Tihdescu, n MO" XXXIV (1982), nr. 7-9, p. 486495. ' 25. Arhim. Scriban, Chemarea Bisericii Ortodoxe, n BOR", nr. 4/1924, p. 222-228, nr. 6/1924, p. 342-349, 347. 26. j Miron, Mitropolit primat al Romniei.... m BOR" nr. 9/1924, p. 513-515.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XXIII

ecumenismului local n formare, ct i lrgirea orizontului pcntra viitoarele organizaii cretine mondiale.27 Odat cu alegerea i instalarea primului patriarh al Romniei n persoana lui Miron Cristea (4 februarie 1925),28 nelegerea, colaborarea i dialogul ntre cultele din Romnia primesc o nou form, avnd n vedere i libertatea constituional. Aa cum am vzut, ntrunirile freti din Balcani se nmulesc: Sofia, Bucureti, Atena, Tirana, Belgrad i cheam cretinii i Bisericile la unire i nelegere."29 Patriarhul Miron Cristea lanseaz Chemarea, pe lng nelegerea local dintre Biserici, pentru pregtirea unui Sinod ecumenic i a unui Mare Sinod ortodox30; extinde relaiile de dialog cu Biserica Angliei (Conferina de la Bucureti, 1935) si viziteaz Londra (1936); cheam Ortodoxia la nelegerea momentului; simpatizeaz cu micrile ecumeniste de tineret, ncurajeaz schimbul reciproc de profesori i studeni teologi. Vizita n Anglia i contactele cu personaliti ecleziastice din diferite Biserici au avut o influen deosebit asupra strngerii romnilor de pretutindeni n jurul vetrei strmoeti". Romnia i Focul ei.sacru: Biserica Ortodox. In acest sens, a reorganizat misiunile ortodoxiei romneti n Europa Occidental i mai ales n Canada i SUA. i pentru pelerinii romni de pretutindeni a ridicat la Ierusalim i Iordan locauri ortodoxe numindu-se pn astzi~ Aezmintele romneti de la Locurile sfinte.31 Presa bisericeasc, activitatea misionar i pastoral gsesc n personalitatea Patriarhului Miron un sprijin permanent, socotind, cultele i minoritile conlocuitoare egale i responsabile" fa de ara comun, Romnia.32 Acest principiu este valabil totdeauna pentru toi cei ce neleg s triasc n pace pe acest pmnt.
27. Conferina de la Sinaia cerea mai ales unirea Bisericilor'din Balcani...".n BOR"nr. 1/1925, p. 161-163; Biserica ortodox n rile Balcanice, n Rt",'nr.,l 1-12/1934, rrad. Gr. T. Marcu. p. 416-421 \Regiimd general al cultelor... m\m'".w. 2/1925. p 99-100 i 5-6/1925, p. 185-187; Aurel Radu, In perspectiva Noului Sinod ecumenic, n Rt";nr. 4/1932, p. 125-132. 28. Alegerea i instalarea intiului Patriarh al'Romniei, n ;,BOR"nr. 11/1925, p. 674-710; R. Gndea, Patriarhul Miron Cristea, n Candela", XXXVI (1925)vnr. 3-7 p. 93. 29. De fapt Conferina de la Sinaia a fost organizat de Liga pentru nfrirea popoarelor prin Biserici" (subl. n.). 30. n BOR" nr. 5/1926, p. 293-294, tez reluat, - aa cum s-a artat - demonstrat i amplificat de ctre I. P. S. Antonie al Ardealului. 31. Miron - Patriarhul a cumprat terenul pe care este ridicat edificiul Aezmintelor romneti" din Ierasalim (astzi Str. Svitei 46); Tr. Scorobe, Aciunea misionar a Sibiului n America, n Rt" nr. 7-8, 1929, p. 260-285. 32. Pe larg; Biserica Ortodox Romn i;celelalte confesiuni, de Pr. I. Mihlcescu n BOR", nr. 5/1928 p. 385- 394, nr. 6/1928; p. 480-487; Legea cultelor a fost votat, n Rt". nr. 2-3/1928, p. 105-109; Principiul ocrotirii celei deopotriv... n Rt", nr. 7-8/1938 p. 365-367.

XXIV

CLUZ- CRETIN

Rolul social al preotului ortodox de-a lungul istoriei este n atenia timpului33; n permanen, slujitorul a fost cu turma i pentru turm.34 Atunci cnd furii au venit i vigilena s-a ntrit i este dureroas constatarea c unele Biserici au folosit prozelitismul pentru ,,deschilinireaL' romnilor (1700) sau pentru supunerea lor unor stpniri bisericeti strine (1929).33 Patriarhul Miron Cristea nelegea unirea Bisericilor" nu numai ca un act uman, ne forat i nici politic-adeziv, ci la baza acestuia trebuia s fie convingerea n chemarea lui Hristos", aceasta este poziia cea real.36 n acest sens, naltul ierarh a neles s fac sau s accepte unele modificri n slujire i s pun bazele unor noi mijloace i metode misionar pastorale i cultural-educative pentru clerul i credincioii ortodoci, care au avut influen asupra tuturor cultelor i credincioilor lor de diferite minoriti conlocuitoare. Pe lng ntruniri ntre reprezentani sau efi de culte, Patriarhul Miron cuta formarea unei contiine patriotice comune, a unei frieti de tradiii seculare mpreun. Un punct important al nlturrii diferenelor de srbtori i aniversri dintre cretini, un act cultural, responsabil, de apropiere i ecou cu adevrat ecumenic a fost trecerea la ndreptarea calendarului (14 octombrie 1924). Acest fapt a constituit o baz concret a Ecumenismului practic local a perioadei de pstorire ca patriarh a lui Miron Cristea: calendarul comun?1 n acelai timp, pentru cerinele Altarelor strbune s-a intensificat activitatea editorial i grija pentru locaurile de cult prin compartimentele Institutidui biblic i de Misiune Ortodox al crui organizator a fost tot ntiul patriarh.
33. Despre Cretinismul social n BOR", nr. 8/1925, p. 457-465, nr. 1/1925, p. 7-14; nr. 2/1926, p. 72-79; nr. 3/1926; p. 116-121; Necesitatea actual a Apostolatului laic, n Rt", nr. 3/1938, p. 90-98. 34. Foarte frumoas fraz, dar i coninutul, la f Nestor Vornicescu, Unde-i turma acoto-i i pstorul. Editura MO", Craiova, 1984, 156 p. 35. Protest mpotriva concordatului n BOR" nr. 6/1929, p. 537-556. Istoria se repet n ceea ce privete imixtiunea n treburile noastre, dovad alegerea", la Roma, a lui Troian Crian ca episcop al romnilor unii" din Transilvania ; t Teoctist, Pe treptele slujirii..., voi. IV. p. 148-150. 36. Gh. Ghica, Problema unirii Bisericilor cre1iue,ir\ BOR" nr. 5/1931, p. 415-422. 37. Arhim. Scriban, Chestiunea calendarului universal, n BOR" nr. 1/1925 p. 49-53; Carte pastoral (a Episcopului Vartolomeu pentru lmurirea ndreptrii calendarului), idem, p.105-108, dup hotrrea i dezbaterile de mai nainte. Arhim. Scriban, Chestiunea calendarului n Biserica Ortodox, n BOR" nr. 8/1923, 560-564; G. Nane, Calendarul cretinesc, idem, nr. 12, p. 929930, dar mai ales: Chestiunea calendarului, de Arhim Scriban, i Reforma calendarului, de St. Berechet, n idem, nr. 7/1924. Legat de calendar, s-a discutat i problema serbrii" Patilor, dovad: Carte pastoral, n idem nr. 2/1929, p. 150-159. S-a intensificat pastoraia i s-a reorganizat nvmntul, s-a alctuit i s-au tiprit cursuri etc. Gh. Maior, Spre o pastoral a noastr, n Rt", nr. 7-8/1929 p. 226-231; nvmntul religios n noul proiect n idem nr. 41-12/1931, p. 419432; In aceeai perioad se rennoiete tradiia tipririi Calendarelor i almanahurilor" cu specific regional, Anuare ale facultilor de teologie, Colecii cu lucrri Didactice i Seria teologic", Biblioteca popular: Venii la Hristos" i mai ales colecia Izvoarele Ortodoxiei" cu selectri din principalele opere ale Sfinilor Prini i Scriitori bisericeti.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XXV

Pentru pregtirea viitorilor preoi au fost intensificate cursurile misionare"; s-au aprobat regulamente noi; s-au emis circulare patriarhale"sau eparhiale i locale.38 Pentru nevoile credincioilor s-au tiprit cri, ziare duhovniceti, reviste cu coninut variat i mai ales s-a ncurajat i s-a continuat tradiia tipririi almanahurilor calendare" specifice tuturor provinciilor romneti. Un nceput promitor pentru cler i credincioi 1-a fcut patriarhul Miron i prin iniierea organizat a traducerilor Sfinilor Prini n limba romn prin seria Izvoarele Ortodoxiei". Gndul permanent al ntistttomlui era la Sfnta Scriptur. i dac Biblia lui erban" (1688) fusese tiprit pentru toat suflarea romneasc,39 Patriarhul Miron iniiaz tiprirea textului scripturistic revizuit de ctre profesorii specialiti Vasile Radu i Gala Galaction i se imprim Biblia din 1936, oferind Bisericii i culturii romneti un dar ales.40 Aa cum este bine tiut, Miron Cristea a fcut parte i.din forurile conductoare ale statului (regent, prim-ministru). Influena sa a fost deosebit i o dovad de nelegere pentru contiina tuturor locuitorilor Romniei, indiferent de credina religioas sau de apartenena etnic, este i Constituia din 1938 care prevede .... .libertatea absolut a contiinei" i condiiile de manifestare religioas (Art. 5, 8 i mai ales 19). Patriarhul Miron Cristea, eminent personalitate politic, diplomatic i ecumenic, a decedat n afara rii, la Cahnes-Frana.(6 martie. 1939), iar rmiele sale pmnteti au fost aduse i depuse n Catedrala patriarhal. Miron Cristea a fost un mare patriarh, un patriot nenfricat i o complex 41 personalitate. 2. Patriarhul N i c o d i m Munteanu (1939-1948), cu studii la Chiinu i Kiev, este continuator al tradiiilor de frietate ntre.cultele din ara noastr. Dei pstorirea sa a fost n vremuri tulburi, n timpuri de prefaceri sociale radicale, el a
38. Instruciuni privitoare la predarea nvlmntidui... Miron, Patriarh, n BOR" nr. 8/1932, p. 628-530; D. Stniloae, Ortodoxia i cultura romneasc, n Rt", nr. 10/1938, p. 437-440; Biserica i renaterea naional, n idem, nr. 2-3/1939, p. 53-56. ' 39. Traducerea Bibliei, n BOR", nr. 12/1932, p. 801-802 i t Antonie Plmdeal, Biblia de la Bucureti ce s-au druit neamului romnesc" la anul 1688, n Dascli de cuget...", p. 217-241. lO.Ibidem, Biblia de la 1936 i avatarurile ei, p . 14-454; Ilarion Felea, Sf. Scriptur n mn a preotului, n Rt" nr. 4/1937, p. 148-150; Patriarhulk imn i Biblia, n BOR" rir. 5-6/1938, p. 664-666 i D. Furtun, M. Eminescu i Patriarhul Miron, idem, p. 653-657. 41. Nichifor Teodor, Patriarhul Miron, n Rt", nr. 4/1939; p. 154-159; Dr. V. Loichi, Patriarhul Miron, n Candela" nr. 2/1939; M. Pcurariu, op. cit., voi. III, p. 389-410, 412-414. Pagini dintr-o arhiv inedit, Ediie ngrijit, Studiu introductiv i note de Antonie Plmdeal, Ed. Minerva, Bucureti, 1984, passim; Idem, Calendar de inim..., Patriarhul Miron Cristea, n Tr", nr. 39-44/1985, 15 oct. i 15 noiembrie, p. 2 i 6. '-

XXVJ

CLL'Z CRETINA

cutat meninerea echilibrului. Clugr mbuntit din cetile de cultur i din vetrele de evlavie ale mnstirilor Moldovei, format n obtea Neamului i Lavrei Kievului, ca student al Patriarhiei Moscovei, cunosctor al realitilor religioase ale romnilor ortodoci din prile de Rsrit ale rii, n calitatea de Episcop de Hui i apoi lociitor de Arhiepiscop al Chiinului, Nicodim Munteanu a fost ridicat la treapta de Patriarh al Romniei datorit evlaviei,: culturii i meritelor sale.42 Chemat la responsabilitatea de ntistttor al Bisericii Ortodoxe Romne n vremuri de restrite, n timpuri de instabilitate politic, teroare i ameninri, Patriarhul Nicodim s-a orientat nu ca un diplomat i om al timpului, ci ca slujitorul nelept al chiliei sale (ca oarecnd Daniil cu tefan cel Mare), cu sfaturi, cu scrisul, cu intuiia unor prefaceri n viaa credincioilor si i a lumii de atunci. Cu toat amrciunea vremii, cnd fascismul i ideologia acestuia ncerca s striveasc umanul i s distrug seminiile" i mai ales naiunea iudaic, Patriarhul Nicodim tiprete cunoscuta lucrare: Istoria biblic (traducere dup Lopuhin), punnd n mna preoilor o nou platoe pentru protejarea credincioilor notri de bntuiala ispitelor celor nveninate cu idei rzboinice, strine neamului romnesc i sufletului su cretinesc, nc de la nscunare, Patriarhul Nicodim se arta blnd din fire, drz pentm aprarea credinei strmoeti, dar cu larghee pentru convieuirea tuturor credincioilor i respectul ntre naionaliti". ]n Scrisoarea irenic, naltul ierarh, respectnd lsmintele naintailor, cerea ierarhilor, clemlui i credincioilor ortodoci credin i via neptat ...s vedem biruind necontenit duhul dragostei i al nelegerii freti care trebuie s stea la temelia tuturor lucrurilor cu caracter obtesc ortodox..." Referitor la celelalte culte, se sublinia: ...Legturile de apropiere i conlucrare snt mai necesare ca oricnd".43 Fa de rnirea demnitii naionale a romnilor, prin ncheierea umilitorului concordat cu Vaticanul, din 1929. Nicodim patriarhul a rostit cuvinte de condamnareferm, fa de imixtiunea n viaa poporului nostru att de ncercat de-a lungul veacurilor. Articole i studii, predici i pastorale ale ntistttorului, teologilor i 44 clericilor, ndemnau la unitate, la 'demnitate, la meninerea i consolidarea
42. Arh im. Iuliu Scriban, Al doilea patriarh, n ..BOR"nr. 5-6/1939, p. 273-274; Avem patriarh... n Rt", nr. 7-8/1939, p. 277-280. 43. Scrisoarea irenic", n BOR" ni. 5 6/1939. p. 499. 44. Arhim. Scriban, Teologia misionar. n BOR" nr. 9-12/1940, p. 765-778; T. G. Bulat, Romnii i cretintatea rsritean, n BOR" nr. 7-9/1943, p. 335-357; I. Opri,Problema misionar, n Rt", nr. 5-8/1940, p. 474-476; Axente Tinrai>, Preotul i sntatea poporului, n Idem" nr. 1012/1939, p. 442-448; N. Colan, B'nerica neamului i unitatea bisericii romneti, n idem, nr. 5 6/1946, p. 259-279; Pe larg Mihai Tatu, Biserica Romneasc din Nord-Vestul rii sub ocupaia hortist 1940-1944, Ed. Inst. Biblic al BOR, Bucureti, 1985, p. 36-110.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE..:

XXVII

motenirii, la dragostea freasc ntre Bisericile Ortodoxe", la ntrirea ecumenismului contemporan", fiindc .. .timpul nostru nu-ipentra polemic, ci el este irenic...", 45 avem nevoie de o apropiere real ntre Bisericile noastre, de o ecumenicitate n devenire...". 46 Contient de ceasul momentului, Patriarhul biblic - crm..i se mai spunea lui Nicodim, cerea cu insisten preoilor intensificarea misiunii pentm stoparea prozelitismului sectant i ntrirea ecumenismului tradiional al Bisericii Ortodoxe Romne cu cultele, cu credincioi aparinnd minoritilor conlocuitoare. Trebuie scria ntistttorul Bisericii Ortodoxe Romne - s cunoasc toi preoii slujba lor; nu este suficient s tii numai liturgisirea...", ci i evenimentele.47 Cu toat greutatea rzboiului, Biserica Ortodox Romn i-a continuat misiunea sa de veacuri de a mngia, de a ncuraja, de a da ndejde nspre mai bine celor n necazuri i n nevoi. S-au tiprit cri necesare cultului pentru ntrirea misiunii",48 s-a reorganizat nvmntul teologic, s-au intensificat legturile cu parohiile i eparhiile Ortodoxe Romne de peste hotare/f s-au trimis delegai la congrese ecumeniste pentru prestigiul ortodoxiei romneti,50 dar mai ales s-a consolidat respectul dintre cultele din Romnia". Ca i nainagii, Patriarhul Nicodim tiprete, pe lng multe alte lucrri, o nou ediie a Sfintei Scripturi, dar cu trimiteri
45. V. G. Ispir, Biserica noastr i ecumenismul contemporan, n BOR" nr. 7-9/1943, p.. 358-379; Idem, Viaa cretin practic, imbold spre ecumenicitate, Bucureti, 1940 passim; Acelai, Statul Democrat i Biserica, n Rt", nr. 3-4/1945, p. 146-156; ndatoriri actuale ale Bisericii Ortodoxe Romne n idem, nr. 1-2/1946, p. 85-96 i ndeosebi Pastorala, Nicolae al Ardealului (nr. 8139/ 1944), 30 august, n idem, nr. 9-10/1944, p. 462-464. 7 ' '" 46. V. G. Ispir, Biserica noastr... p. 377; Mitropolitul Nicodim, Dreptuljd via a!naiunilor mici, n V; R t " m 5-6/1943, p. 269-270. 47. Era anul constituirii Consiliului Ecumenic al Bisericilor n devenire (1938): Preocupri ecumeniste...: p. 525-530; In manele cretintii (Mesajul Consiliului Micrii Ecumenice pentm nfrirea popoarelor prin Biseric), trad. de Gr. T. Marcu, n Rt", nr. J-8/1946, p. 383-356 i Pastor ZoltanAlbu, Colaborarea ecumenic premergtoare Micrii ecumenice n Bucureti, ntre Bisericile Ortodoxe i protestani, n Ort." XXXVI (1984), nr. 4, p. 526-531. 48. n BOR" nr. 1-2/1940, p. 9-10; I. Coman, Cultura clerului, n idem-j.nr. 3 - 4/1940, p.179-182; : Liturghia n viaa romneasc, de Prof. Petre Vintilescu, n idem,nf.' 4-6/1943 p. 185-206; I. G. Savin, Cretinismul i cultura romn, n BOR" nr. 1012/1943 p> 4.87516. 49. Veacul ortodoxiei misionare, n Rt", nr. 1-2/1942, p. 1-9; N. Mladin, Ortodoxia romn, ca funcie european, n idem, nr. 2/1944, p. 135-138. '" 50. T. M. Popescu, Ce reprezint astzi Biserica Ortodox, n BOR" nr. 1-2/1941, p. 10-39; N. Crainic, Transfigurarea romnismului, n BOR" nr.l 1-12/1943, p; 507-529; Gr. T. Marcu, Reluarea legturilor freti dintre Bisericile ortodoxe ale Rusiei i Romniei, n Rt", nr. 9-10/1944, p. 523-524. ' "

XXVIII

CLUZ CRETIN

pentru scopul misionar binecunoscut (1943), nsoind-o cu tradiionala i autori tara Prefa pastoral-misionar. M .,, Pentru consolidarea ecumenismului local, la ndemnul Patriarhului Nicodim, se convoac i are loc sub pstorirea sa un congres ai cultelor",52 care cerea ...oricrei religii buntate, iubire pentru semenul su, indiferent de credina lui, D3 adic omenie i mare curaj.. ." . Aa cum se tie, ierarhii i clericii romni au protejat de furia fascisto-arianpe mozaici, congresul respectiv cerca fa de acetia dragoste i intervenii...".54 IV. VEAC NOU, ORIENTRI" NOI Cu prilejul eliberrii rii de sub dominaia fascist, Patriarhul Nicodim trimite clericilor i credincioilor ortodoci romni o mictoare Pastoral pentru prosperitatea tuturor...". 53 ntr-o altPastoral a sa mtistttorul Bisericii Ortodoxe Romne accentueaz latura misionar a iubirii de Patrie care face parte din chemarea la preoie: Patria are nevoie de linite ntocmai ca un organism dup o boal cumplit".56 Din ndemnul i sub directa ndrumare a Patriarhului Nicodim, Comitetul redaciei revistei Biserica OrtodoxRomn" chema pe toi slujitorii, credincioii i cititorii romni, dar i pe ceilali de alte culte i naionalitate la rspuns bun al timpului: Noi nu putem uita o clip lucrarea svrit de toate cultele, n Romnia ca i pretutindeni. Credina religioas nal pe om i-1 nva. Nici unul din culte i nici un fel de slujb nchinat lui Dumnezeu nu are drept int i nu poate ndrepta pe credincioi pe alt drum dect acela al vieii morale, al iubirii de aproapele, al dragostei de ar i de ideal.. .".57 Aceasta a fost un testament pentru Venerabilul printe Nicodim, fiindc boala a nceput s-1 chinuie i n-a mai putut activa cu rbdarea specific monahului. A cutat, ca i vrednicul (nainta) Miron, s continuie lmurirea asupra necesitii ndreptrii calendarului", fiindc, destul de dureros muli clugri ndrtnici, vieuitori mpreun n Vatra monahal a Neamului, nu numai c n-au neles problema calendarului, ci, mai miiits s-au declarat mpotriva Hotrrii din 1924,
51. De fapt nu este numai o Prefa, civili studiu exegetic i un ndrumar pentru citirea i nelegerea Sfintei Scripturi (Bucureti, 1944, p. VIII-XVI); Gala Gaiaction, Biblia romneasc, n BOR", nr. 4-6/1944, p. 175-184;' Arhim. dr.. -Antim Nica, Micarea biblic n Basarabia, n idem, nr. 5-6/1941, p. 281-286. :* .
5 2 . n o c t o m b r i e 1 9 4 4 . i ... ."...

53. n BOR", nr. 11-12/1945, p. 672..' 54. Ibidem, p. 672-673. _;,/. 55. Pastoral... la 23 August 1944, n BOR" nr. 7-12/1944, p. 219-223. 56. Pastoral din 2 noiembrie 1944, n BOR" nr. 1-3/1945, p. 66. 57. Semneaz Comitetul Redaciei", n BOR", nr. 1-3/1945, p. 1 (5).

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XXIX

izolndu-se i retrgndu-se la Rca i apoi la Sltioara unde dinuie i astzi. De asemenea, Nicodim-patriarhul a alctuit noi Statute de organizare i funcionare pentru Institutul Biblic,58 pentru instanele de judecat a clerului, pentru organizarea nvmntului etc. Patriarhul Nicodim a trecut ctre Domnul n 1948 i este nmormntat alturi de Patriarhul Miron n Catedrala patriarhal din Bucureti. La nmormntarea sa, ca de altfel i la nmormntarea Patriarhului Miron, au participat i reprezentanii cultelor din Romnia, ca dovad a Ecumenismului local. Nicodim a fost un printe blnd, un continuator al proiectelor Patriarhului Miron i un patriarh-exemplu.39 3. Patriarhul J u s t i n i a n Marina (1948-1977).-. liceniat n teologie a continuat tradiia naintailor cu o vigoare, specific oamenilor de vocaie i contieni de chemarea lui Dumnezeu la rosturi nalte. Justinian vine n Scaunul patriarhal cu o vast experien a preotului de parohie, cu. o cunoatere aleas a sufletului romnului, cu realizri pastorale din Parohia Bbeni, Rm. Vlcii i apoi din Moldova, cu dorina de a nfptui nelegere i frietate a tuturor fiilor acestui pmnt, indiferent de credina lor religioas sau apartenena naional. De la primul pas pe Tronul patriarhal, cel ales de Providen, Patriarhul Justinian, nu fcea declaraii, ci i mrturisea dorina i, fermitatea realizrilor 60 viitoare: ...voi pstra credina...", aa cum au fcut-o.trmoii; ...voi reface unitatea bisericeasc a neamului meu..., voi merge dup oaia cea pierdut. Voi lsa pe cele 99..." 6I i o voi aduce n staul. De aceea m adresez ctre fraii notri 62 63 nelai.. ." i ctre toi prin apostolatul social". n scurt timp, Patriarhul Justinian a vindecat rana intern a uniaiei", ce chinuia Biserica noastr de dousutecincizeci de ani, prin revenirea la Biserica-mam a 64 frailor nelai (21 octombrie 1948), s-a renunat la concordatul cu Vaticanul (1948),
58. t Nicodim, Pastoral despre ndreptarea calendarului, n BOR"nr: 10/1945, p. 409-411; Idem, nr. 6/1945, p. 212 n legtur cu activitatea tipografi c .i misionar; Congresul de teologie ortodox de la Atena, 1936 n idem nr. 3-4/1941, p. 209-215; Organizarea nvmntului religios, n idem, nr. 7-8/1941, p. 475-486; t. Berechet, Biserica ctitor a vechii legislaii, n idem, nr. 6/1945, ; p. 221-241. ' 59. Prof. Mircea Pcurariu, op. cit., voi. III, p. 416; Numr festiv nchinat -I. P. S. Patriarh Nicodim cu prilejul mplinirii a 80 de ani de via, de T. N. Manolache, n GB" IV (1945), nr. 13-18, p. 115-232; t Antonie Plmdeal, Calendar de inim... 2...Patriarhul Nicodim Munteanu, n Tr", nr. 39-44/1985, 1 decembrie, p. 1 i 2. ;: 60. Alegerea, nmnarea crjei i instalarea I. R S. Justinian..., n BOR"nr. 5-8/1948, p. 213-271. 6\. Ibidem, p. 268. 62. Ibidem, p. 251. 63. Ibidem, p. 266. 64. Ibidem, nr. 9-10 i 11-12/1948, passim.

XXX

CLUZ CRETIN

s-au reorganizat, n vederea intensificrii misiunii i stoprii prozelitismului, Eparhiile Patriarhiei Romne. i forma cea mai bun a stoprii prozelitismului, a revenirii la adevr, a respectului reciproc, a colaborrii freti este Ecumenismul local. Dac Patriarhul Miron a iniiat i a ncurajat ecumenismul cultelor, Patriarhul Nicodim 1-a identificat, Patriarhul Justinian 1-a organizat i i-a creat un statut de funcionare cu ndatoriri, drepturi i obligaii concrete pentru efii i credincioii tuturor cultelor. n aceast situaie, Biserica Ortodox Romn a chemat la colaborare toate cultele din ar. Ecourile primului Congres mondial al partizanilor pcii, inut la Praga i Paris (20-25 aprilie 1949), ptrunseser n contiinele tuturor oamenilor cinstii de pretutindeni. n acelai an, la 23 iunie 1949, frietatea cultelor" ia o form teologic organizatoric: Ecumenismul local, n urma consftuirii la Palatul patriarhal din Bucureti a conductorilor de Biserici i culte din Romnia. Patriarhul Justinian, subliniind importana acestei prime consftuiri ecumeniste, locale, i explicnd, cu acest prilej, credincioilor ortodoci importana pe care o are bunavieuire, spunea: Am cutat ca mai nti noi, conductorii cultelor din ara noastr, s dm pild poporului de nelegere, de frie, de dragoste, de respect reciproc pentm credinele noastre, ca dup aceea clerul, n ascultarea noastr, predicnd pacea i buna nelegere ntre toate naionalitile conlocuitoare, s poat cu adevrat s aib tot succesul n propovduirea lor: noi nelegem s respectm legea" altora, ateptnd n acelai timp ca ei s preuiasc i s respecte Legea noastr; noi nu sntem rvnitori a lua credincioii altora, dar nici ei s nu rvneasc la credincioii notri".fo Practic, n acest an, 1949, ncep i cursurile ele ndrumare misionara i pastorala a preoilor ortodoci romni, pentm promovare i definitivare. Consftuirea amintit mai sus a avut un deosebit ecou. n cursul anului 1952, conductorilor Bisericilor i cultelor cretine li s-au alturat alte culte tradiionale, necretine: Cultul mozaic i Cultul musulman. Astfel s-a fcut nceputul unor relaii religioase cu totul noi, de apreciere i respect reciproc i de colaborare n diaconia " social. Acestea, astzi, nu pot nutri alte gnduri i alte ndejdi" dect acelea de bine i respect. n acelai timp, s-a adresat o Chemare ctre clerul i credincioii tuturor cultelor, n care se sublinia: Iat, acum, pentm treia oar, reprezentanii cultelor religioase... ne-am ntrunit n acelai duh de nelegere deplin i colaborare. Noi, prinii i pstorii votri sufleteti cu iubire printeasc i freasc v chemm pe toi cei ce mrturisii pe Dumnezeu n felurite graiuri, s dovedii tria credinei voastre prin revrsarea dragostei ctre semeni, ctre poporul n mijlocul cruia trii".
65. Ec. local. Contribuie..., p. 268

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XXXI

n acelai duh al responsabilitii pentru binele tuturor s-a trimis i un Mesaj ctre Congresul popoarelor pentra aprarea pcii", de la Viena, subliniindu-se faptul c sprijinirea oricror aciuni menite s apere pacea lumii" este o datorie sfnt i, n acelai timp, naional. Asistm, deci, la o cretere i o amplificare sensibil, toi conductorii de culte considerndu-se frai n aciunile de apropiere pe drumul unitii n Hristos. Monseniorul Augustin Francisc (19 octombrie 1961) arta necesitatea ntreinerii unor legturi freti ntre toate Bisericile i cultele religioase din Romnia. Acelai lucra l sublinia dup douzeciicinci de ani i Episcopul Ioan Robu (1985).66 Episcopul Bisericii Evanghelice S. R, Gli. Argay, mrturisea: De Biserica Ortodox Romn m leag sentimente de recunotin i dragoste i mai ales marea cauz a pcii n lume i a construirii unei viei noi n ara noastr." ...n sufletul nostru ocup un loc de frunte dorina i strdania de a adnci legturile de colaborare sincer, spre binele Bisericilor i credincioilor notri, spre binele ntregului nostru popor", spunea Dr. David ruliu (Biserica Reformat).67 Au avut loc i alte aciuni. 6S Patriarhul Justinian a deschis Bisericii Ortodoxe Romne o epoc ecumenic". Sub pstorirea Sa, Patriarhia Romn a intrat n dialog cu Biserica Angliei, ducnd la bun sfirit ceea ce ncepuse Patriarhul Miron Cristea; a reluat legturile cu Bisericile Vcchi-Orientale, cu Bisericile Vechi-Catolice, cu Bisericile Evanghelice Naionale, cu Biserica Romano-Catolic; cu Bisericile Reformate, iniiind un dialog bilateral, n afara celui ecumenic prin Organizaiile cretine mondiale. Pentra meninerea prestigiului Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Justinian a reluat legturile de veacuri cu toi ntistttorii Bisericilor Ortodoxe i mai ales cu Marea Biseric-sor Pravoslavnic a Rusiei (Consftuirea de la Moscova, 1948). A fixat mpreun cu Sfrntul Sinod temele de dialog fresc sau ecumenic ce s-au discutat sau care s-nt n discuie, fie cele ortodoxe (prin Rodos I, II, III sau ntrunirile pregtitoare) pentra viitorul Sinod al Ortodoxiei, fie cele de ntruniri sau dialog cu celelalte Biserici. n aceast perioad, Biserica Ortodox Romn a devenit membru n principalele organizaii ecumeniste; Consiliul Ecumenic al Bisericilor (1961);
66. Eminena Sa Ioan Robu, noul arhipstor al Bisericii Romano-Catolice din Romnia, n ROC". 67. La instalarea I. P. S. Mitropolit Nicolae Corneanu (4 martie 1962). 68. Primirea la Consiliul de Stat & conductorilor cultelor religioase... n BOR" LXXXVII (1969), nr. 1-2, p. 17-26.

XXXII

CLUZ CRETIN

Conferina Bisericilor Europene (1959). Conferina cretin pentru pace (1961). Patriarhul Justinian dorea ca linitea i pacea s fie depline n familia romneasc, n acest sens, Ecumenismului local, prin Conferinele interconfesionale, i s-a dat libertatea de a alege o gam larg de discuii, convergene, dialog sau teme reciprocacceptate. Pe acestea le-am putea grupa astfel: /. Colaborarea freasc dintre cultele religioase din Romnia (faza de nceput, de apropiere i cunoatere, de ncercri i gsirea noilor modaliti); 2. Contribuia la continua ntrire a unitii morale a poporului romn (faza de ncredere, de responsabilitate comun); 3. Aprarea pcii sub toate aspectele (faza cea mai fierbinte a imperativelor zilelor noastre); 4. Dorina de unitate a tuturor (rspuns tuturor acelora care ar ncerca s falsifice istoria neamului nostru, s creeze incertitudine, tulburare i indiferen); 5. Exemplu de colaborare a cultelor din Romnia (ntrirea, fundamentarea i exemplificarea pentru Bisericile din alte state ce particip la organizaiile ecumeniste actuale); 6. Conferinele teologice interconfesionale. form major a Ecumenismului local. Aceste conferine cu o mare arie de desfurare constituie o experien specific colaborrii cultelor din Romnia i n acelai timp un exemplu de colaborare local pentru toate Bisericile.69 De fapt primul pas a fost fcut tot pe teren practic: numeroi tineri aparinnd cultelor din Romnia au studiat n Institutele teologice ortodoxe i studeni sau doctoranzi ortodoci la Institutele teologice protestante. Conferinele interconfesionale la nceput, teologice n cel mai nalt grad acum, fiindc discut diferenele doctrinale, au ajuns la o diversitate a temelor,70 dar la o unitate n concluzii; s-a trecut la dialog tematic tratat de pe poziii specifice cultelor, dar acceptat ca unitate n diversitate. I. Dintre temele teologice doctrinare discutate (n ordinea'Conferinelor), am putea enumera cteva: 1) Credin i slujire; 2) Unitate cretin; 3) Prezena real a lui Hristos n Euharistie; 4) Comuniune i intercomuniune; 5) Ecumenism i ' prozelitism; 6) Identitate i ecumenism; 7) Identitate i nnoire; 8) Duhul Sfint i slujirea; 9) Sfntul Duh i nnoirea; 10) Documentul BEM (mai recent). II. Teme sociale cu aprofundare teologic i avnd contribuia fiecrui cult: Slujire social i naional: 1) Teologia, mrturien lume ; 2) Biserica i tehnica;
69.30 de ani de ecumenism: Conferina teologic interconfesional inut la Institutul teologic ortodox din Sibiu, n zilele de 18-19 mai 1978, n ST" XXX (1978), nr. 5-6, p. 528-588; t Antonie Plmdeal, Micarea ecumenic la a 30-a aniversare, n Ca toi s fie una", p. 315-330. 70. Pe larg, cea mai sistematic prezentare - ca aprecieri personale - dup dosarele conferinelor, la Dumitru Radu, Privire de ansamblu asupra Conferinelor teologice interconfesionale din Romnia, n St", XXXI (1979), nr. 5-10, p. 647-712, Ibidem, A 50-a Conferin interteologic...,

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XXXIII

3) Biserica i lupta poporului romn pentru libertate, independen i suveranitate; 4) Etnicitate i ecumenicitate; 5) Biserica i noua ordine internaional (economic i moral); 6) Participarea cultelor la viaa obteasc. III. Discuii, precizri, completri la temele Adunrilor generale, 1) Consiliul Ecumenic al Bisericilor; 2) Conferina Bisericilor Europene; 3) Conferina cretin pentru pace.71 n afara acestei moteniri de la Patriarhul Justinian, Biserica Ortodox Romn i-a mrit aria misionar, organizndu-se parohii ortodoxe romneti pe toate continentele; Institutul biblic i de Misiune ortodox a primit un nou statut de organizare: ateliere,"tipografia, Comisia de pictur, Fondul Central Misionar, Casa de pensii etc. S-a tiprit Sfinta Scriptur i Noul Testament, Psaltirea, cri de cult etc. contribuind la nevoile Bisericii astzi, ntrindu-se n acelai timp Ecumenismul local. De fapt - specific n istoria relaiilor interculte - n Palatul patriarhal, Patriarhul Justinian oferea gzduire fiecrui ef de cult. La adormirea Sa (27 martie 1977), credincioii tuturor cultelor pierdeau un Printe,12 un ocrotitor i un prieten. Muli dintre cei care vin n Bucureti, delegai sau reprezentani ai cultelor din ar sau din strintate, mediteaz cteva clipe la mormntul modest din biserica Radu-Vod - ctitoria sa - unde st scris: Aici odihnete Patriarhul Justinian..., iar pe lespede este ncrustat crezul, testamentul i ndejdea sa enunate nc de la instalare, din 1948 i desvrite acum: ...credina am pzit... dreptatea am ndeplinit... de acum mi se cuvine cununa..." (II Tim. IV, 7-8)... Justinian a fost omul timpului, un patriarh providenial i un ierarh de intuiie, 73 orientare i de mari realizri. Apostolatul social" (12 volume), specificul i realizarea sa, st mrturie, iar pentru ecumenism Declaraia" de la Geneva Consiliul Ecumenic al Bisericilor, 1966. Pe msur ce trece timpul, Patriarhului Justinian i se mrete faima i apare cu adevrat o personalitate de seam i o for spiritual haric a Bisericii strmoeti. 4. Patriarhul I u s t i n Moisescu (1977-1986), doctor n teologie laAtena, a venit pe Tronul patriarhal ntr-o perioad de ,;avnt" industrial i transformare.
71. t. Alexe, Relaiile Bisericii Ortodoxe Romne cu celelalte culte din ara noastr, n Ort" XXV (1973), nr. 2, p. 193-209 i Aspecte din viaa Bisericii Ortodoxe Romne, 1948 - iunie - 1973, n BOR" XCI (1973), nr. 7, p. 601-694; i Preocupri ecumeniste..., p. 301-370. 72. Justinian Printele nostru, de Arhim. Valeriu Anania, n BOR" XVC (1977), nr. 4, p. 233-235. 73. Prof. Mircea Pcurarii!, op. cit., voi. III, p. 461-463; t Antonie al Ardealului, Calendar de inim i... 3. Patriarhul Justinian Marin a n,,Tr",nr. 39-44/1985,15 dec.,p. 1. Declaraia de la Geneva, 29 iunie 1966, n BOR".

XXXIV

CLUZ CRETIN

Dup ce a dat strlucirea cea dinti mnstirilor moldovene i bucovinene, Patriarhul Iustina preluat nceputul bun al naintailor, ducndu-1 spre desvrire. Avnd ndelungat experien didactic, el a creat un nou climat pentru formarea, educarea i pregtirea preoilor Bisericii Ortodoxe Romne. n sectorul administrativ a cutat s vindece rnile lsate de cutremur (1977) la bisericile de parohii sau la locaurile i incintele monahale. Fiind o recunoscut personalitate ecumenic, un iniiator i pionier al ecumenismului,74 nc de la instalarea Sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romne asigura pe cei prezeni, ntregul cler i credincioii Bisericii noastre c va cultiva i va intensifica relaiile de dialog cu toate Bisericile, mrind, n acelai timp, importana Ecumenismului local. Toi credincioii din Patria noastr .. .s tie c snt i voiesc s triasc cu toi ca adevrai frai unii ntre ei". 73 Pentru ntrirea frietii Bisericilor Ortodoxe surori, Patriarhul Justin a fcut i a primit nalte vizite. De asemenea a vizitat sediul Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva i apoi Biserica Evanghelic Luteran a Suediei. Patriarhul Justin a fost ntiul Patriarh care a efectuat o vizit la comunitile ortodoxe romneti din SUA i Canada.76 nc de la nceputul pstoririi Sale, a ncurajat munca i continuitatea Conferinelor teologice interconfesionalc i a extins cadrul discuiilor la temele de interes ecumenic general. A activat i n organisme obteti77 cu toi cei ce gndesc la linite i pace, la naintai i urmai, la soarta pmntului romnesc i al ntregii planete. S asigurm nfptuirea dreptului fundamental al tuturor popoarelor la via, pace i libertate, printr-o larg micare unit a tuturor forelor iubitoare de pace". n mprejurri deosebite, credincioii cultelor din Romnia, totdeauna s-au solidarizat. Iat doar cteva rezultate ale frietii cultelor, de colaborare ntre Biserici prin teologia slujirii, prin umanism evanghelic. Conferinele teologice interconfcsionale au exprimat totdeauna punctele de vedere comune de slujire concret a poporului nostru. Dumnezeu lucreaz spre
74. P. I. David, Patriarhul Justin, distins personalitate n cadrul Micrii ecumenice contemporane, nGB"(1986),m\ 3-4, p. 144-153. 75. Alegerea Patriarhului Justin... p. 649j-Prof. C. Galeriu, Concepia ecumenic a Patriarhului Justin, n MO", XXXII (1980), nr. 3-6, p. 315-385; D. Soare, Contribuia Patriarhului Justin la dezvoltarea relaiilor ecumeniste ale Bisericii Ortodoxe Romne, n BOR", C.(1982), nr. 3-4, p. 252,.a. 76. Arhim. Nifon Mihi, Itinerar ecumenic al Patriarhului Justin, n MO" XXXII (1980), nr. 3-6, p. 370-376; Idem i I. Bneanu, Vizita efectuat n SUA i n Canada de ctre Patriarhul Justin, n BOR" XCVII (1978), nr. 5-6, p. 623-641. 17. Mrturie... n MO" XXXII (1980); !nr. 3-6, p. 259-254 i cuvntarea n Romnia Liber", 9 februarie 1985.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XXXV

binele nostra pentru ntrirea relaiilor reciproce ale Bisericilor noastre i pentru credincioii notri" (H. Binder), angajarea social n slujirea teologilor i a Bisericilor 78 crora ei aparin a fost fundamentat pe propriile poziii teologice i doctrinare. n sprijinul unitii neamului romnesc i cercetrii obiective a trecutului nostra, s-a constituit i Comisia de istorie ecleziastic a Cultelor din Romnia. Aceast Comisie s-a organizat n luna mai, 1977, ca membr a Comisiei Internaionale de Istorie ecleziastic comparat (CHEC). Din aceast Comisie fac parte ierarhi, clerici, profesori de teologie, istorici ai Bisericii Ortodoxe Romne, precum i reprezentani ai celorlalte culte. In statutul acestei comisii se prevedea scopul ei: imediat pregtirea lucrrilor Comisiei de istorie ecleziastic i gzduirea lucrrilor CHEC din cadrai celui de al XV-lea Congres Mondial al istoricilor, programat pentru anul 1980, la Bucureti. ntr-adevr, membrii Comisiei, sub preedenia I.RS. Nestor Mitropolitul Olteniei, au comunicat temele forului superior, au susinut referate, au luat cuvntul n subcomisii i, n acelai timp, au intervenit pentru completarea referatelor unor cercettori strini. i reprezentanii celorlalte culte au participat intensiv n diferite comisii, Congresul al'XV-lea, pe lng temele istorico-sociolaice, a fost marcat de un ecumenism istoric local, transformat apoi n practic ecumenic mondial. Chiar de la deschiderea Congresului s-a artat c'ntr-adevr cultura istoric romneasc este legat de ptrunderea cretinismului din epoca apostolic pe pmntul strbun i pstrarea credinei nealerate pn astzi. I.RS. Nestor ncredina, n plen, Comisia internaional de istorie comparat ecleziastic i sublinia c preocuprile noastre de studiu s-au axat pe cercetri fundamentale asupra istoriei cretinismului i istoriei naionale privite n context universal ndeosebi permanena i continuitatea poporului romn, a civilizaiei sale n spaiul carpato-danubian-pontic, nsemntatea pe care a avut-o cretinismul pentru asigu rarea acestei continuiti..." A avut loc i o slujb ecumenic" urmat de un Te-Deum pentru participani 79 (la biserica Sf. Elefterie). Lucrrile CHEC de la Bucureti s-au bucurat de o atenie deosebit n cercurile istoricilor i cercettorilor romni i alese aprecieri din partea istoricilor i participanilor strini la Congres. Comunicrile susinute, referate, intervenii n Comisiile de lucru, rezumate au fost publicate ntr-un volum special la Louvain 78. Alegerea...,$. 590-600; Mircea Pcurarul, op. cit., p. 463-465; D. Radu, Prea Fericitul Patriarh Jastin n teologia romneasc, n BOR", XCVIII (1980), nr. 3^1, p. 364-383 ; t Antonie al Ardealului, Calendar de inim... 4. Prea Fericitul Patriarh di: Justin Moisescu, n Tr", An 134. 79. Pr. asist. Viorel Ioni, Lucrrile Comisiei internaionale..., n BOR" XCVIII (1980), nr. 9-10, p. 947-963.

XXXVI

CLUZ CRETIN

Belgia, n anul 1985. Din cele 33 materiale, 12 snt semnate de autori romni; i prin acestea se fac cunoscute n lumea ntreag o serie de momente importante din istoria Bisericii Ortodoxe Romne i implicit a poporului nostru. Scopul de perspectiv: s-au continuat, s-au lrgit i difersificat temele, s-au adugat noi membri activi - peste 50 cercettori, aparinnd Bisericii Ortodoxe Romne i celorlalte culte. Comunicrile i interveniile s-au axat pe evenimente istorice (aniversri-comemorri) att naionale ct i mondiale. S-a comunicat i s-a pregtit tematica Celui de al XVI-lea Congres Internaional de Istorie (StuttgartRFG, ntre 25 august-1 septembrie 1985). La acest forum, Delegaia Comisiei de istorie ecleziastic a fost condus de ctre I.P.S. Nestor, care a susinut printre altele i o important comunicare: Rolul Bisericii Ortodoxe la pstrarea i afirmarea culturii poporului romn. i aici, ca i la Bucureti, s-a svrit o slujb ecumenic pentru mpcarea tuturor i pentru pacea lumii.80. La cea de a 18-a ntrunire a Comisiei de istorie ecleziastic, din 17 decembrie 1986, a participat i Patriarhul Teoctist. n cuvntul Su de salut i ncurajare, ntistttorul Bisericii Ortodoxe Romne a adus mulumiri membrilor Comisiei pentru strdaniile depuse i le-a binecuvntat munca de studii i cercetare pentru viitor... De o deosebit importan, pentru Comisia de istorie ecleziastic romn, a fost i participarea unei delegaii condus de I.P.S. Mitropolit Nestor la Congresul 81 internaional al CHEC desfurat ntre 25-30 august 1987 la Salamanca-Spania. In cei peste zece ani de existen i bogat activitate de pn acum - n cele peste 25 de sesiuni de comunicri - Comisia romn de istorie ecleziastic s-a afirmat ca cel mai autorizat forum al istoriografiei ecleziastice romneti, la nivelul creia au fost impulsionate nu numai studiile istorice comparate, ci i bunele relaii dintre Cultele religioase din Romnia. Autoritatea tiinific a acestei Comisii este astzi ndeobte cunoscut nu numai n ar, ci i n strintate. Pe lng rezultatele interne cunoscute i publicate, Comisia a fcut cunoscut i a impus adevrul istoric despre Romnia, cultura i civilizaia noastr n largi cercuri mondiale. Dintre temele cercetate i aprofundate de membrii Comisiei se
80. Cea de a XVI-a ntrunire a Comisiei (de V. Ioni), n BOR" CIV (1986) nr. 1-2 p. 56-57, Idem, Lucrrile celui de al XVI-lea Congres... n ,.MO" XXVII (1985), nr. 9 -10, p. 718-725 81. A XVIII- a ntrunire a Comisiei romne..., n MO"' XXXIX (1987) nr. 1, p.l 17-121; Congresul Comisiei internaionale... Salamanca-Spania, n MO" XXXIX (1987), nr. 5, p. 126-130.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU:MISIUNE...

XXXVII

rein, mai ales: Vechimea cretinismului pe teritoriul Patriei noastre; Continuitatea daco-roman n spaiul deformare a poporului romn; Vechimea i originalitatea culturii romneti; Ajutoare romneti n sprijinul altor popoare; Contribuii romneti la promovarea pcii i bunei nelegeri ntre oameni i popoare .m.a.82 Aceast Comisie i desfoar activitatea ntr-o atmosfer romneasc i cretineasc, n respect reciproc fa de convingerile religioase i n climatul de ecumenism practic-local. Conferinele teologice interconfesionale, slujitori, teologi i toi credincioii Bisericii i cultelor religioase din Romnia snt chemai, n continuare, n contextul vieii internaionale destul de apstoare, s rspund cu efortuii deosebite pentm mplinirea marilor aspiraii ale momentului istoric pe care l trim: salvgardarea cu orice pre a vieii umane, statornicirea pcii n Europa i n ntreaga lume.83 Pacea Mea dau vou, pacea Mea las vou"(Ioan XIV, 27), numai fctorii de pace pot fi numii fericii (Matei V, 9), iar pacea trebuie cutat cu toi oamenii. n acest sens s-a ntrunit, la iniiativa cultelor din Romnia ntia Adunare: Pentru dezarmare i pace, inut la Institutul teologic din Bucureti (25-26 noiembrie 1981).84 Scopul imediat al acestei ntruniri a fost angajarea total a slujitorilor i credincioilor cultelor din Romnia n Marele front al aprrii vieii i pcii, dovad a Ecumenismului local practic, eficient i cu deosebit influen n lumea ecumenic mondial. De aceea, participanii strini au adus elogii acestui fel unic de participare la cele mai importante momente ale cerinelor vieii i civilizaiei modeme.8D Ecoul acestei Adunri a fcut nconjurul lumii. Reprezentanii cultelor cretine sau necretine de pretutindeni s-au angajat ca n ara lor sau n ntruniri internaionale, s participe efectiv la salvgardarea pcii i nlturarea pericolului nuclear care amenin viaa oamenilor i chiar distrugerea planetei. La aceast chemare au rspuns reprezentanii religioi de pe toate continentele continund la Moscova (mai 1982)86 nceputul bun de la Bucureti. n Mesajul final se arat c religiile snt chemate s apere viaa i mediul ei propice de dezvoltare i aciune: pacea cu toi oamenii i protejarea mediului nconjurtor."

82. Prestigioasa activitate a I.P.S. Nestor nfrunt ea Comisiei naionale de Istorie ecleziastic comparat, n MO" XXXIX (1987) nr. 5, p. 38-43. 83. Cultele din Romnia... 25 de ani de la prima Conferinteologic interconfesional (reportaj de Asist. Al. Ioni) n BOR" CV (1987) nr. 11-12, p. 7-118. 84. n BOR" XCIX (1981), nr. 11-12, p. 1224-1498, i extras. 85. Ibidem, Apelurile... p. 1450-1490. 86. Conferina mondial Oamenii de religie...", m BOR" C (1982), nr. 5-6, p. 448-450.

XXXVIII

CLUZ CRETIN

Avnd o bun experien i o deosebit influen asupra organizaiilor ecumeniste, la iniiativa Bisericii Ortodoxe Romne, iniiativ sprijinit de toate cultele din Romnia, s-a inut a Ii-a Adunure pentru dezarmare i pace, -pentru nlturarea pericolului unui rzboi nuclear (25-26 iunie 1984).87 Toi vorbitorii au apreciat climatul ecumenist al cultelor din Romnia, un rezultat al acestui climat fiind i aceast ntrunire.88 Presa religioas ecumenic internaional i-a artat admiraia pentru asemenea iniiative i aceast adunare a fost recomandat drept exemplu de colaborare, pace, ntreinerea unui climat ecumenist de libertate de contiin i exemplu de manifestare religioas mpreun.. .".89 Un ecou al acestei Adunri a fost vizita fcut Patriarhiei Romne de ctre Eminena Sa Roland Bar, Episcop fomano-catolic de Rotterdam,90 care a inut s fac cunoscut public opiniile Sale: Aici n Romnia, am ntlnit o situaie cu totul deosebit, conferit de existena - ntr-o ar cu vechi tradiii ortodoxe - a unor grupri de diverse confesiuni, protestant, catolic, unitarian, precum i mozaic. Este surprinztor de plcut s constai c triesc n deplin frietate, n deplin unire, cu instituii teologice proprii bisericii. Am avut prilejul de a m ntlni - pe lng reprezentani - cu credincioi de naionaliti maghiar i german. Ei mi-au mprtit satisfacia pentru posibilitile concrete i reale de a-i desfura viaa religioas proprie, normal..."."" Constatnd deci trinicia i lucrarea Ecumenismului local manifestat i prin Adunarea recent pentru dezarmare i pace, naltul oaspete a inut s sublinieze: .. .Asemenea conferine snt un excelent mijloc pentru schimbul de vederi.., trebuie 92 s dialogm unii cu alii, s vorbim din inim i cu raiune". Ivindu-se alte prilejuri de ngrijorare pentru locuitorii Europei prin continuarea amplasrii n Est i Vest a rachetelor cu raz medie de aciune i cu ncrctur nuclear, cultele din Romnia i cu invitai din ntreaga lume, au inut alll-a Adunare pentru dezarmare i pace (17'-18 septembrie 1985), abordndu-se subiecte ce cuprind
87. Idem, p. 450-469; i' Vasile Coman, Bisericile cretine n serviciul pcii i ecumenismului, n BOR" XCVII (1979), nr. 1-2, p. 154-164 i valoroasa sa lucrare: Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor. Ediia a II-a. Oradea. 1984; 718 p: P. 1. David, Organizaiile cretine ecumeniste n frontul activ al pcii i aprrii vieii, n GB" XLIII (1984), nr. 5-6, p. 433-443. 88. Adunarea cultelor din Romnia, pentru dezarmare i pace, Bucureti, 21-23 iunie 1984, n BOR" CII (1984), nr. 5-7, p. 319-540 i extras. De asemenea aprecieri ale presei strine n spicuirile; Despre Biseric i religie n Romnia, n Tr", an 131, nr. 33-34, 35-36/1984, p. 3. 89. Dialog, n Romnia Liber", 30 oct. 84 i P. I. David, Pacea, un sentiment al conlucrrii, al demnitii omului de azi, n GB" LXXXIII (1984), nr. 10-12, p. 722-725. 90. Dialog..., n cotidianul citat 91. Ibidem. 92. Ibidem.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE:-

XXXIX

ntreaga problematic.93 n Chemarea ctre credincioii cultelor de pretutindeni, ctre toi oamenii de bun credin, iubitori de pace i responsabili pentru viaa lor, ca i respectul pentru ntreaga natur i tot cosmosul, se subliniaz necesitatea salvgardrii pcii att ct mai este timp, linitirea contiinei i aprarea creaiei lui Dumnezeu... Adunarea cultelor din Romnia este o expresie a totalei adeziuni, a crezului comun al tuturor romnilor i oamenilor iubitori de adevr de pretutindeni, o dovad a libertii de manifestare religioas... n concluziile Adunrii prezentate de I.P.S. Mitropolit Antonie cd Transilvaniei printre altele, se arat c: 1. Popoarele europene, ca i cele din ntreaga lume, trebuie eliberate de comarul primejdiei pe care o reprezint amploarea i generalizarea puterii de distrugere a armelor nucleare... Cultele religioase consider c dei nu reprezint factori de decizie, totui pot nruri n vederea unei schimbri radicale, n gndirea uman. 2. ntruct armele sntproduse ale inteligenei umane i snt puse n aciune de voina oamenilor, tocmai asupra contiinei i voinei umafte trebuie s acioneze cu principialitate i consecven. n acest sens, noi vom spori rugciunile, serviciile divine, invocnd pe Domnul Vieii s reverse n inimile.tuturor oamenilor duhul pcii i al iubirii, ca s putem respira pretutindeni mireasma binefctoare a unor asemenea daruri. 3. Cultele religioase din ara noastr - a ncheiat naltul ierarh - solidare cu poporul n snul cruia i desfoar activitatea, se angajeaz cu hotrre s se dedice, odat mai mult, acestei slujiri sfinte; intensificnd lucrarea lor pe toate cile 94 i prin toate mijloacele, pentru aprarea vieii i a pcii pe pmnt. De fapt, una dintre ideile for a Ecumenismului local al cultelor din Romnia i influena sa asupra ecumenismului mondial contemporan este tocmai linitea i mpcarea cu cei mai de aproape i pacea i dreptatea cu cei mai de departe... 9:i spiritualitatea romneasc este unic i vrednic de luat n seam.. .". La manifestrile festive cu prilejul Aniversrii Centenarului Autocefaliei i a celor 60 de ani de la recunoaterea Patriarhiei Romne, toi reprezentanii cultelor din ara noastr au scos n eviden Ecumenismul local ca mijloc de frietate i dragoste i n acelai timp ca ceva specific romnilor i cu efect practic i imediat al libertii de contiin.96
93. Tema: Pacea nseamn astzi nsi viaa planetei noastre, n BOR" CUI (1985), nr. 9-10, p. 658-772. 94. Ibidem, p. 697-703 i Cuvnt, I. P. S. Antonie, p. 333-334. 95. Ibidem, p. 697 i Cuvnt la Recepia oferit de Patriarhul Justin... 96. Centenarul autocefaliei BOR i 60 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, in BOR" CUI (1985), nr. 9-12, p. 773-798, 835-852.

XL

CLUZ CRETIN

Patriarhul Iustin rmne n istoria bisericeasc o personalitate n sine i pentru sine, n-a putut s-i duc pn la capt programul anunat i s plineasc ndejdea pus n el de ctre cler i credincioi, trecnd ctre Domnul, iulie 1986.97 Reluarea iniiativei tipririi operelor Sfinilor Prini (17 volume imprimate), Conferina (prelegere) de la Geneva, CEB,19819Si altele rmn fapte de pomenire n ar i peste hotare. Patriarhul Justin a fostmiiormmtat n Catedrala Patriarhal, alturi de patriarhii Miron i Nicodim." 5. Patriarhul T e o c t i s t Arpa (1986) - liceniat n teologie - a fost ales nthstttor al Bisericii Ortodoxe Romne n ziua de 9 noiembrie 1986 i intronizat la 16 noiembrie n Catedrala Patriarhiei Romne, Patriarhul Teoctist a venit n Scaunul patriarhal dup aproape 40 de ani de arhierie, trecnd, ca nimeni altul, prin toate Eparhiile provinciilor romneti. S-a nscut la 7 februarie 1915 din prini harnici - rani: Dumitru i Marghioala, fiind al noulea copil din cei zece, cu numele Teodor, cel prznuit la 8 februarie. Dup primele clase primare, simind o atracie deosebit pentru viaa retras i mai ales pentru muzic, intr ca frate n Mnstirea Vorona i apoi Neam. Sesiznd inteligena noului frate, ascultarea sa ntru toate, conducerea mnstirii l recomand pentru Seminarul monahal din Sf. Mnstire Cemica, pe care l absolv ca frunta. La 6 august 1935, depune votul monahal n ctitoria lui Alexandru cel Bun, Mnstirea Bistria, sub numele de Teoctist. Perseverent n toate, atrage atenia superiorilor i astfel, la 4 ianuarie. 1937 este hirotonit diacon, n aceeai mnstire, i apoi urmeaz Facultatea de teologie din Bucureti, obinnd licena n 1945. Cu toate greutile ntmpinate, a primit i ascultri n cadrul Arhiepiscopiei Bucuretilor i diacon la Catedrala Patriarhiei. La 1 martie 1945, se transfer la Catedrala mitropolitan din Iai, la dorina Marelui dascl Mitropolitul Irineu Mihlcescu i mai ales sub supravegherea ochiului ager al Episcopului-Vicar Justinian MarinaVasluianul. Este hirotonit preot la-25 martie i rnduit, n curnd, Mare eclesiarh al Catedralei, Exarh al mnstirilor i Vicar-administrativ al Arhiepiscopiei lailor, acordndu-i-se demnitatea de arhimandrit. Rnile rzboiului nc sngerau, srcia i bolile secerau vieile pruncilor i btrnilor, Justinian-episcopul i Teoctistarhimandritul ajunseser ucenici Arhanghelului Uriil-tmduitorul i cei care hrneau sracii n pustia Sinaiului celui de al II-lea rzboi mondial. Apostolatul social devine lege, Treptele slujirii porunc a salvrii credincioilor... Cei doi nvioreaz Spiridonia" i mnstiriie devin case de oaspei, azile i leagne de copii. n aceast
97. Trecerea ctre Domnul a Patriarhului Justin, n BOR", CIV (1986), nr. 7-8, p. 12-73 i GB", XLV (1986), nr. 4. ' 98. Prelegerea Patriarhului Justin, Geneva, 21 octombrie 1981, n BOR" nr. 11-12/1981, p. 11761188. 99. Trecerea ctre Domnul a Patriarhului Justin..., vezi supra, n. 97

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XLI

iniiativ snt antrenai i slujitorii celorlalte culte, fiind un nceput de ecmnenism local-practic i necesar. Munca celor doi, activitatea de zi i noapte, slujirea pennanent au fost dovezile premergtoare rosturilor nalte de mai trziu, aa cum vom vedea. Nu a neglijat nici nvtura. Ajuns n Iai, Centrul cultural al Moldovei, s-a nscris la Facultatea de litere i filozofie frecventnd cursurile doi ani, nevoit s le ntrerup pentru chemarea la ascultri superioare.10" a) Rspunderea arhiereasc. Pentru merite deosebite, pentru rspuns bun la chemarea nc din pruncie la slujirea celor dou allarc: al Bisericii i al Patriei, dar i ndelungatei chibzuine a Patriarhului Justinian, P. Cuv. Arhim. Teoctist a fost ales Episcop-vicar-patriarhal cu titlul Botoeneanu, la 1 martie 1950 i hirotonit arhiereu de ctre Patriarhul Justinian i cei mpreun cu dnsul la 5 Martie 1950 n biserica Sf. Spiridon Nou" din Bucureti. n ceea ce privete preoia haric i rspunderea pentru misiune a Bisericii i slujitorilor ei, anganjamentul de la hirotonie a dat rod bogat, precum talantul din Sf. Evanghelie: Nu socotesc aceast chemare drept o rspltire a vredniciei mele, ci ntrind convingerea mea ferm, spun cuApostolul neamurilor c: vrednicia noastr vine de la Dumnezeu, care ne-a fcut s fim slujitori ai Noului Aezmnt nu ai slovei, ci ai Duhului" (II Cor. III, 5-6),101 iar aceast slujire arhiereasc - una n esen cu cea apostolic - va trebui s in seam de condiiile actuale n care ea trebuie s lucreze i s desvreasc misiunea apostolic".102 Patriarhul Justinian, cunosctor al zelului fiecruia i care tia s rsplteasc dup fapte, asigura profetic pe noul-hirotonit: personal, mulumesc bunului Dumnezeu pentru aceast alegere a unui tovar de munc, a unui tovar de strdanie i n acelai timp a unui tovar care s-mi fie, treptat-treptat, i un reazim vrstei, care ncepe s alunece spre anii 103 btrneiloi"". Fiind multe de realizat, s-a ncredinat noului episcop-vicar patriarhal i sectorul misionar-pastoral destul de deficitar n acea vreme. Biserica Ortodox Romn a
100. Hirotonirea ntru arhiereu a P S. TheoctislArpa-Botoneanu, noul vicar al Patriarhiei Romne, n BOR", LXVIII (1950), nr. 3-6, p. 231 -240 i Scurt biografie a I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, de Pr. Justin Popescu, Pr. D. Blaa, n MO", XXV (1973), nr. 1-2, p. 49-53. 101. Hirotonia ntru arhiereu..., n BOR" nr. 3-6/1950 p. 232. i n Pe treptele slujirii cretine. Editura Mitropoliei Moldovei i Sucevei. Mnstirea Neam, 1980, voi. I, p. 3-12. i celelalte pri" ale operei Patriarhului Teoctist au fost imprimate n aceeai Editur: voi. II, 1980; voi. III, 1985; voi. IV, 1986, voi. V, Bucureti, 1989. 102. Ibidem, voi. I, p. 236. \03. Ibidem, p. 240.

XLII

CLUZ CRETIN

avut totdeauna slujitori demni i orientai. Societatea se schimbase, amprentele vechi persistau la unii slujitori, trebuia un rspuns! Biserica i avea coala ei i se tie c viitorul unei instituii depinde - ca o gradina cu rod bogat - de pepinier. In conducerea nvmntului superior, Patriarhul Justinian trimite ca Rector pe R S, Teoctist, ncredinn-du-i'Se i Cursurile de ndrumare misionar i pastoral a preoilor; La a Vi-a serie de cursani Se fixau punctele necesare ntririi misiunii, dovedindu^se valabile pn astzi metodele i mijloacele recomandate de Sf. Sinod pentru deosebita grij fa de pastoraie i mpotriva prozelitisftiului, anume: pstrarea nvturii celei drepte, slujirea corect i permanent, grija pefitru sufletul credincioilor, predica i cateheza zilnic, participarea credincioilor la slujbe i n special la Sf. Liturghie (precum i ia Vecernie, Utrenie, taine, ierurgii etc,)* nlturarea practicilor pgubitoare, respectai i nelegerea ntre preoi, ntre predi i cntrei, inuta moral, vestimentar a preotului, cntarea bisericeasc n comun ete*104 In acelai tirftp i de aceeai importan, se nscriu i orientrile sociale: lupta mpotriva nedreptii, colaborarea cu organele parohiale i locale, lupta permanent pentru mai binele oamenilor i ndeplinirea TestamentuluiMntuitorului: Pacea Mea las vou.m n perioada 1950-1962, P. S, Teoctist, c Episcop-vicar patriarhal, a cptat aleasa experien i i-a desvrit chemarea, onornd cu prisosina scaunul de episcopvicar patriarhal. b) Intim treapta chiriathat, - Vacantadu^se Scaunul de episcop al Aradului, Patriarhul Justinian-, la cererea Adunrii Eparhiale din Episcopia vacant, a recomandat pe cel mai apropiat i vrednic. n acelai timp, colaborator l su: Prea Sfinitul Episcop-vicar Teoctist. IfiC de la alegere, R S. Sa ncredina Mritul Colegiu electoral c va aduga slujirii cretine noi trepte: Cei peste 1.2 ani de slujire arhiereasc mi-au mbogit experiena i mi--au adugat lumini de mare pre i sprijin.., Episcopul trebuie s-i plece privirile i auzul, nencetat, ctre nzuinele pstoriilor si, preoi i credincioi, pe cai c s-i iubeasc cu atta putere, cum iubete Mntuitorul Biserica Sa, i $ care el s-i vad comoara sa, rostul lucrrii sale, mmgierca sa, fericirea sa, inima sa, coloana i lauda sa.. .".'* Iat doar eteva metode i mijloace misionare absolut necesare n activitatea ierarhului eparhial, Dlip savirirea Sf. LitUfgMi, la momentul potrivit, noul-episcop al Aradului ncredina clerul pe credincioii ortodoci i reprezentanii locali i cultelor: nu
104. Teoctist Botonealiul, Rostul twsimior de irtdrumare misionar ptnifti preoi, n BOR-", nt. 3-6/1950, p. 247-248. m.lbMem, p. 251. 106. Alegerea Pmrfinimliii TmtlhtAr&fin, fti Smuhiti de Episcop ai mdiihiL n BOR", LXXX (1962), m-. 7-8, p. 604,

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XLIII

voi nceta s art frumuseile neasemuite:ale Sfintei noastre Ortodoxii...", m voi strdui s pstrez nealterate adevrurile de credin ale nvturii Mntuitorului lisus Hristos, fiind stpnit de duhul dragostei celei dumnezeieti ipromovnd duhul de frietate i ncredere cu ceilali reprezentani ai cultelor religioase" }01 La Centrul chiriarhal, ca de altfel i n cuprinsul Eparhiei, P. S. Teoctist a adugat vrednicii dup vrednicii, cum constata Patriarhul Justinian, 108 i aa cum se observ i astzi, P. S. Sa a adus un nou suflu strdaniilor ecumeniste, de apropiere i colaborare ntre toate Bisericile..."; 1 0 9 la Arad, am trit din plin duhul nfririi dintre conductorii i deservenii cultelor aparinnd altor naionaliti, unindu-ne mereu eforturile n slujba nzuinelor de pace i de frietate instaurate n ara noastr...". Acolo am simit din plin duhul nfririi dintre romni i celelalte naionaliti rnduite de soart s vieuiasc pe acelai pmnt romnesc, n setea i n lupta lor comun pentru libertate i dreptate... arcul Carpailor n-a desprit pe romnii de dincolo i de dincoace de muni.. .".' 1 0 Se mai adaug faptul c o vreme a supravegheat i Eparhia Oradiei pn la ocuparea Scaunului chiriarhal de ctre P. S. Episcop dr. Vasile Coman." 1 c) In prima slujire ca arhiepiscop i Mitropolit. Dup trecerea ctre Domnul a mitropolitului Firmilian al Olteniei, ntstttorul Bisericii Ortodoxe Romne, ca i ntregul Sf. Sinod au chibzut pentru a completa lipsa n ierarhie. Chemat pentru faptele Sale, ales pentru merite i investit pentru dragoste de Biseric i de neam, P. S. Teoctist a fost ales Arhiepiscop al Crai ovei i Mitropolit al Olteniei. Experiena din Transilvania a fost de mare importan pentru consolidarea treptelor slujirii cretine. Am acordat ntreaga luare aminte problemelor legate de viaa Bisericii noastre strmoeti, printre care cele ndreptate ctre bunul mers al formrii viitorilor slujitori ai altarelor..."."
2

Adaptndu-se noului spirit i nelegnd temperamentul credincioilor din Oltenia, 1. P. Mitropolit Teoctist a continuat lucrai bun nceput de naintai, a iniiat noi metode pentru ntrirea evlaviei strbune punrid accent i pe viaa monahal i disciplina clerului, dovedindu-se exemplu de slujire i iubitor de locauri sfinte. A grbit construirea edificiului Seminarului teologic din Craiova, a instaurat un nou
107. Pe treptele slujirii..., voi. I, p. 162. 108. Noul Mitropolit al Olteniei..., Cuvntul Patriarhului Justinian, n MO", nr. 1-2/'973, p. 10-11. \09. Ibidem, p. 15. 110. Ibidem, p. 22, 34-35. 111. Ibidem, p. 41. 112. Ibidem, p. 45.

XLIV

CLUZ CRETIN

climat de munc la Centrul mitropolitan, nzestrnd parcul Palatului mitropolitan cu o biseric de lemn. n catehez i n predic, precum i n slujb, naltul ierarh a fost i a rmas pild vie.113 d) A doua slujire, ca Arhiepiscop i Mitropolit al Moldovei i Sucevei. - Dup alegerea mitropolitului Iustin ca patriarh. I.P.S. Mitropolit Teoctist, dup attea vrednicii pentru glia strbun, se ntoarce n Vatra printeasc prin alegerea Sa ca Mitropolit al Moldovei i Sucevei. Cu zestrea pe care singur i-ai agonisit-o din slujirea Bisericii i a poporului nostru, spunea patriarhul Iustin, trudind vreme de peste un sfert de veac ca arhiereu, te ntorci acum acas, n Moldova, pentru a continua lucrarea creia i-ai nchinat viaa. Bogata experien pe care ai dobndit-o n activitatea de Episcop-vicar la Patriarhie, de Episcop al Aradului i de Mitropolit al Olteniei, se mperecheaz, de astzi nainte, n sufletul I.P.S. Tale, mai mult ca n trecut, cu marea tradiie bisericeasc i patriotic a btrnei i mult slvitei Mol dove".114 Din primul moment, I.P.S. Mitropolit Teoctist i-a ndreptat gndul spre unitatea de credin i implicit unitatea de neam, invocnd duhul celor care au aprat dreapta nvtur i au depus strdanii perrthi misiunea Evangheliei: ierarhii Sinodului de la Iai 1642, Vaiiam-mitropolituL strjer al Ortodoxiei", Dosoftei, Iacov Putneanul i muli alii.
115

n cuvntul Su, program de chemare i nfptuiri, I.P.S. Teoctist,

lund pild pe naintai i invocnd pe prinii duhovniceti - n cazul de faa Patriarhul Justinian - ncredina pe cei prezeni i prin acetia toat, suflarea cea drept credincioas a Mitropoliei: "M voi inspira din viaa i din lucrarea tuturor acestora, pentm ceea ce mi se cade s fac de astzi nainte, din locul pe care ei l-au cinstit i l-au mpodobit de glorie nepieritoare. Chipurile i vredniciile lor m ndreapt la izvoarele nesecate ale Ortodoxiei romneti care, n trecutul neamului nostru mult vitregit dar niciodat biruit, a fost pavza graiului strbun i a contribuit la pstrarea unitii noastre naionale.. ."."
6

Ca printe iubitor i cu grije pentru fiii si apropiai, colaboratori i mai ndeprtai numai ca loc, preoii, monahii i credincioii, I.P.S. Sa arta toat preuirea
113. Pr. C. Buzdugan, Strdanii i nfptuiri ale nalt Prea Sfinitului Mitropolit Teoctist n slujba Bisericii strmoeti i a binelui obtesc, n MMS", LIII (1977), nr. 10-13, p. 744-759. 114. Noul Arhipstor al Bisericii din Moldova, n Idem", p. 712. 115. Ibidem, p. 719. 116. Ibidem, p. 736.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XLV

pentru misiunea lor, pentru zelul lor pastoral", pentru tot lucrul cel bun i pilduitoare contiin.""7 Lund drept exemplu de ierarh, teolog, dascl i nvtor pe Sf. Grigore de Nazianz, pentru mplinirea acestei nalte i grele demniti la care snt chemat, voi avea n cuget mereu marile adevruri tlmcite" de Sf. Printe: Pentru a pstori pe alii este neaprat trebuin s te nelepeti dinti tu i pe urm s nelepeti pe alii, s devii dinti tu o lumin i pe urm s luminezi i pe alii, dinti s te apropii tu de Dumnezeu i apoi s apropii de El pe alii"." 8 ntr-adevr, n cei nou ani, realizrile i nnoirile n Mitropolia Moldovei i Sucevei vorbesc de la sine. Pentru ctva timp I.P.S. Mitropolit Teoctist a avut n grij i Mitropolia Ardealului, ncheindu-se astfel, cu alegerea ca patriarh circuitul ierarhic" n toate provinciile romneti, situaie unic i vrednic de consemnat n istoria Bisericii Ortodoxe Romne." 9 e) Pe cea mai nalt i desvrit treapt a slujirii cretine: Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romne. - Dup nou ani de activitate arhipstoreasc i slujire continu la Altarul strbun pentru Evanghelie, via i pace,120 I.P. Sa Mitropolit Teoctist a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romne ca cel mai bun ntre cei buni" i cel care posed un deosebit spirit practic".121 Rspunznd alegtorilor, ncredinndu-i de pstrarea dreptei rnduieli i slujirii permanente, ntistttorul Bisericii Ortodoxe Romne a adus mulumire Printelui luminilor" i din noianul gndurilor" a pornit n noua responsabilitate cu cugetul n rugciune: Doamne, dac m-ai aezat peste 122 cele nalte, Te rog s rmi cu mine totdeauna...". Adugm la mplinirile de ieri, chemrile de azi, pe lng multe probleme administrativ-gospodreti.'23 n rspunsul-program, dup svrirea Sfintei Liturghii, Patriarhul Teoctist asigura, prin cei de fa, ntreaga cretintate c va continua pe acelai drum al naintailor, cu noi mpliniri, lucrarea lor pilduitoare, mpletind armonios firul vieii
117. Ibidem, p. 737. 118. Ibidem. 119. Bucuria unui ales popas aniversar, Numr omagial la 70 de ani de via a I. P. S. Teoctist, n MMS", LXI (1985), nr.1-3, p. 81-112. 120. t Antonie al Ardealului, Cuvnt omagial, n BOR" CIV (1986), nr. 11-12, p. 29-36, " i n Tr". 121. Pr. Prof. Dumitru Radu, Prea Fericitul Printe Teoctist, Noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romne, n BOR", nr. 1-2/1987, p. 10-17. 122. Antonie al Ardealului, p. 32. 123. t Teoctist, Rspuns de mulumire Colegiului electoral, n Idem", p. 35 i 61.

XLVI

CLUZ CRETIN

noastre bisericeti cu firul vieii neamului nostru, cu convingerea c acestea se desprind din acelai caier al fiinrii noastre cretine i romneti".124 1. n ceea ce privete familia Ortodoxiei de pretutindeni, Biserica Ortodox Romn a pzit cu sfinenie unitatea de credin - de cult i de spiritualitate cu ntreaga Ortodoxie. Aceast unitate, pstrat cu consecven n trecut, uneori cu preul a multor jertfe, se cere afirmat cu i mai mult vigoare n zilele noastre, cnd legturile iiiterortodoxe, ca i cele intercretine, au loc pe scar din ce n ce mai mare. Pentra noi, aceast unitate eate aceeai cu nsi viaa Bisericii, avnd ca izvor fundamental i central pe Mmtuitorul Iisus Hristos... vom acorda ntreaga noastr atenie lucrrilor n curs pentru pregtirea126 Sfintuhii i Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, precum i tuturor celorlalte aciuni iiiterortodoxe menite s afimie unitatea doctrinar, cultic i canonic a Ortodoxiei". 2. Cu Bisericile Vechi Orientale se vor intensifica legturile.127 3. Cu Biserica Romano-Catolic se vor preciza temele de fructuos dialog teologic.128 4. Cu Bisericile din Comuniunea-Anglican se vor fundamenta temele din discuiile generale i bilaterale.129 5. Cu organizaiile Micrii ecumenice,120 sublinia Prea Fericirea Sa, vom face tot ceea ce este necesar pentru ca Biserica noastr s-i intensifice activitatea...":
\24. Ibidem, p. 41 .a. 125. Ibidem, Festivitile instalrii , p. 73 126. Ibidem, p. 74, 105-106. De fapt, Patnaihul Tepctist a avut convorbiri cu patriarhi ortodoci nc din vremea cnd era Episcop-vicai n calitatea Sa de trimis sau nsoitor al Patriarhului Justinian sau ca delegat la convorbiri din paitea Sf Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne. In acelai timp a primit delegaiile Bisericilor ortodoxe sui oii: (Diodor al Ierusalimului, Pe treptele slujirii..., III, p. 131-140, IV, p. 283-285. Sanctitatea Sa a fost prezent la Instalarea Prea Fericitului Patriarh Tcoctist, Festivitile instalm, p 66-67. 81-83, i Maxim al Bulgariei, Ibidem, p. 67-68. De asemenea, Noul Patriarh al BOR mai adusese ntlniri pentru ntrirea unitii ortodoxiei cu Pimen Patriarhul Moscovei (Pe treptele slujirii..., IV, p. 256-258, 266-271); Elius al Antiohiej (Idem. voi. 1, p. 276-279). Pe larg i La iz\ orul viu i nnoitor al credinei noastre ortodoxe (voi. III, p. 201-354, voi. IV). ntia vizit, ca Patriarh'al Bisericii Ortodoxe Romne, a fcut-o Prea Fericitul Tcoctist Sanctitii Sale Dimilne al Constantinopolului (n BOR", CV (1987), nr. 5-6, p. 21-54), vizit ntoars de ctre ..Sanctitatea sa'n luna septembrie 1987, n Idem, nr. 9-10, p. 11-80). 127. Prea Fericirea Sa face parte dm grupul ntilor ierarhi ortodoci romni care au vizitat sau au primit vizite ale reprezentanii oi acestoi Biserici (America, Etiopia, India etc.) contribuind la intensificarea dialogului teologic Festivitile instalrii.... p. 88 -89; Pe treptele slujirii.... voi. I. p. 370-402 ; voi. IV, p. 286-288 128. Prea Fericirea Sa a condus delegaia Bisencii ortodoxe Romne n dialogul ortodoxo-romanocatolic ce a avut loc n localitatea Rj"va del Garda (Italia), Pe treptele slujirii..., voi. IV, p. 289293..., i atitudinea mpotriva unor abuzuri i imixtiuni, Ibidem, p. 148-150; Festivitile instalrii..., p. 88, 95. 129. Festivitile instalrii ...,p. 74,105 i Cuvntul delegatului Bisericii Angliei, p. 90-91; Pe treptele slujirii, voi. II, p. 312-314. De asemenea, vor continua ntrunirile de dialog general i cel bilateral, cu Bisericile Evanghelice i cu Bisericile Reformate. 130. Festivitile instalrii..., p. 74. 88-89

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XLVII

a) n Consiliul Ecumenic al Bisericilor; b) n Conferina Bisericilor Europene; c) n Conferina cretin pentru pace131; d) cu alte foruri"132 menite s aduc o contribuie ct mai valoroas la mplinirea Testamentului Mntuitorului nostru Iisus Hristos: Ca toi s fie una" (Ioan XVII, 21). 6. Formei superioare a Ecumenismului local,133 Conferinele teologice interconfesionale li se vor da toat importana: ecumenismul local nu este numai un prilej de discuii teologice, ci n primul rnd o practic vie a relaiilor de frietate dintre Cultele din ara noastr, consacrat nfloririi Patriei i pcii n lume". 134 7. Respectul pentru celelalte religii, n acelai timp, Noul-ales Patriarh ncredina pe cei de fa c preocuprile noastre se vor ndrepta spre cunoaterea i apropierea freasc de celelalte religii..." 135 8. Pentru pacea a toat lumea. - Convingerea Intistttorului Bisericii Ortodoxe Romne pleca din nalta misiune arhiereasc, deoarece fr pace i linite, fr dreptate i iubire nu se poate sluji lui Dumnezeu cu convingere. Trirea n Hristos i actele liturgice snt nsuiri ale linitei i pcii. i n acelai timp, pacea este legat de iubirea de glia strbun. De-a lungul ntregii sale istorii, poporul romn a dovedit c este nsufleit de o adevrat vocaie pentru pace i de nzuine din cele mai nobile, izvorte din zestrea lui sufleteasc deosebit de bogat i de geniul su creator. Ca fiu al acestui popor, ridicat din snul lui am simit totdeauna o deosebit cinste s sprijinim mplinirea idealurilor sale de bunstare, propire i pace...". Raportate la lumea ntreag, preocuprile noastre teologice trebuie s nu ne mpiedice,'3' ci trebuie s ne ndemne s dm rspuns i ajutor omenirii n
131. Ibidem, p. 126. A VllI-a Adunare general a CBE (18-25 oct. 1979), de Diac. Asist. dr. Viorel Ioni, n BOR", XCYII (1979), nr. 9-12, p.l 100-1101. Pe treptele slujirii... voi. III. p. 19-22: IV, p. 68-71, 208-211, 219-221. 132. Festivitile instalrii..., p. 94-95; A Vi-a Adunare general a CCP, Cuvntul 1. P. S. Mitropolit Tcoctist, n MMS", LXI, nr. 7-9, p. 574-577. 578-579. 133. Festivitile instalrii..., p. 75 134. Ibidem, p. 78, 96-98, 106. Pe larg i Pe treptele slujirii..., voi. II, p. 317-320: IV, p. 222-224. 135. Festivitile instalrii..., p. 75, 96.Pe treptele slujirii..., voi. II, p. 356-357. Se tie c n CEB, Secia Misiune i evanghelizare" are i o subdiviziune: Dialogul cu celelalte religii (i ideologii). 136. Ibidem p. 75, 106; voi. I, p. 75-77; 78-81; II, 317-320; 372-374; IV, p. 40-44, 161-168, 179207, 212-214, 237-242, 314-323. 137. Ibidem, p. 64. Cuvntare la I Conferin, n Pe treptele slujirii... voi. I, p. 26-29, IV, p. 199-200, 225-227. Dup cum se tie, Patriarhul Teoctist a-fost i deputat n MAN. (voi. I, p. 183-190).
136

XLVIII

CLUZ CRETIN

problemele att de grele cu care este confruntat astzi... Bisericile snt datoare s le acorde ntreaga lor atenie".13!i Cu acelai binecuvntat prilej de instalare a Patriarhului Teoctist, I.P. S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, ncrustnd n diadema de aur meritele misionar-ecumeniste i naional-pastorale ale ntistttorilor Bisericii Ortodoxe Romne, arta c Mironpatriarhul a fostunifcatorul;~iSicod\m-continuatoml; Justmim-organizatorul; Justincrturarul i ecumenistul. n fine, am dobndit pe al cincilea Patriarh, Prea Fericitul Teoctist, care n ntreaga sa activitate la eparhiile pe care le-a condus, iar n zilele de locotenent pe planul ntregii Biserici, s-a artat un nentrecut chivernisitor al patrimoniului bisericesc, un pricepui gospodar i un printe deosebit de sensibil la toate nevoile arhipstoriilor si" (subl. n.). 139 Patriarhul Teoctist a dus mai departe duhul nnoitor al printelui Su duhovnicesc, Patriarhul Justinian, a fost i este un iubitor de frumos ntru toate, un liturghisitor desvrit ce transmite prin slujb mnecare adnc a cugetului, ridicarea minii la Dumnezeu, iar prin cuvnt reuete s umple inima de cldur i s copleeasc voina asculttorilor spre a face bine aproapelui. Parcurgnd paginile celor patru volume: Pe treptele slujirii cretine, cititorul (cleric sau credincios) capt har peste har n experiena misionar-pastoral,140 n patriotism141 i ecumenism,'42 n nelegerea credinei n Hristos,143 n trirea cretin spre desvrire,144 n pstrarea predaniilor,145 n grija deosebit fa de patrimoniul 146 cultural-naional. Cu experiena Sa misionar-pastoral, lund n seam Statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Romne, Patriarhul Teoctist a rennoit practica misionar, punnd accent deosebit pe rvna credincioilor notri n a-i apra credina
138. Festivitile instalrii..., p. 75, -81.- 84-85: Pentru Dezarmare i Pace. Adunarea Cultelor din Romnia, Bucureti 1981. Ed. Institutului Biblic. Cuvntul I. P. S. Teoctist, p. 222-226, A doua Adunare a Cultelor pentru Pace i dezarmare. Bucureti. 1984, Ed. Institutul biblic Cuvntul 1. P. S. Teoctist p. 47-49; A treia Adunare, Bucureti, 1985, n BOR" CUI (1985), nr. 9-12, Cuvntul 1. P. S. Teoctist, p. 692-693. 139. Festivitile instalrii..., p. 61. 140. Pe treptele slujirii..., voi. I, p. 90-96, II, p. 100-104; IV, p. 58-67, 401-407. 141. Ibidem, voi. 11, p. 261-264, 375-382, 391-399; IV, p. 141-147, 281-282, 390-397. 142. Pe treptele slujirii..., voi. IV, p. 289-293, \43. Ibidem, voi. IV, p. 11-18. . \\144. Ibidem, voi. III, p. 125-177, 184-189. 145. Ibidem, voi. IV, p. 283-285. 146. Ibidem, voi. I, p. 82-89, IV, p. 251-255. Credina i viaa romneasc", n voi. III, p. 357-468; IV, p. 309-313, 347-354, 370-389, 414-426.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

XLIX

strmoeasc i n acelai timp, a ajuta pe preotul-parah n misiune i pastoraie prin Cercul misionar. l 4 7 n concluzie, ierarhii, clerul i credincioii Bisericii Ortodoxe Romne au considerat frai pe ceilali de alte credine sau de alte naionaliti atunci cnd au respectat confesiunea i ceremoniile lor i au cultivat diferite forme de Ecumenism practic. Cnd prozelitismul a luat forme incisive, contiina credincioilor i sentimentele lor strmoeti fiind atacate, atunci grija Bisericii Ortodoxe Romne pentru aprarea dreptei credine i a unitii de neam a fost deosebit, folosindu-se metode i mijloace irenice din cele mai diverse.148 n ceea ce privete Ecumenismul local al cultelor din Romnia este un efort comun al tuturor credincioilor i naionalitilor conlocuitoare de-a lungul veacurilor, o form de frietate confesional ntreinut i de ospitalitatea cretin specific sufletului romnului ortodox, lat ce se constata i n acelai timp ce se asigura cu un veac i jumtate n urm, la Iai. Astfel La cea de a 17-a edin a Adunrii Ad-hoc, din ziua de 12 noiembrie 1857, care-i desfura lucrrile sub preedenia mitropolitului Sofronic, a fost citit de ctre Mihail Koglniceanu raportul Comisiei a doua, n legtur cu acordarea de drepturi politice pmntenilor care snt cretini neortodoci. Raportul arat c naia romn are n vedere interesul comun pentru toi locuitorii din Principate; c acest interes nu se poate ntemeia dect pe aceleai drepturi i ndatoriri pentru toi pmntenii, avnd n vedere c i n alte domenii, militar, public, este statornicit egalitatea ndatoririlor pentru toi; avnd n vedere c egalitatea ndatoririlor reclam i egalitatea drepturilor pentru toi; avnd n vedere i principiul libertii de cult; considernd c o ar atunci este fericit, cnd este dreapt pentru toi fiii si; innd seama c de aceste drepturi s-au bucurat mereu
147. Legiuirile B.O.R. Ed. Institutul Biblic, Bucureti 1953, p. 269, Art. 44, f. In sprijinul intensificrii misiunii i pregtirii pastoral-patrioi ce a slujitorilor i credincioilor, precum i ncurajrii i organizrii Cercului misionar n parohiile BOR, Patriarhul Teoctist, cu Sf. Sinod au trimis o Pastoral ctre preedinii conferinelor preoeti din luna noiembrie 1987. n aceastScrisoare-misionar, Sf. Sinod ndeamn pe slujitori-la mai mult rvn pentru slujire, catehizare, predic, asistena-duhovniceasc". Atrgnd atenia asupra unor nereguli n parohii i nepsare n misiune a unor preoi, Pastorala se adreseaz tuturor slujitorilor altarelor, indiferent de vrst. condiia, rangul i poziia lor n Biseric, cerndu-le s-i pun mereu n lucrare misiunea creia s-au druit, fgduinele fcute la hirotonie i chemarea lor sfnt...". ngrijorai, dar i ncreztori, membrii Sf. Sinod ncheie: ,,Am fi cei mai fericii ca, ele acum nainte, s nu mai avem pricin de mustrare, i, cu att mai puin de pedepsire, ci doar de bucurie intreotalt pentru contiinciozitatea i zelul cu care fiecare i ndeplinete slujirea sa" (Pastoral, Bucureti, 6 octombrie 1987, p. 4-5). '

n scurt timp, cu binecuvntarea Patriarhului Teoctist, s-au tiprit: o nou ediieLiturghier, Editura Institutului Biblic, Bucureti, 1987; Despre preoie. Idem, Biserica Ortodox Roman, monografealbum etc. 148. Activitatea misionar a Bisericii Ortodoxe Romne pentru aprarea dreptei credine n faa ncercrilor prozelitiste, n BOR", CIV (1986), nr. 9-10, p. 74-82.

CLtJZ CRETIN

la noi toi cretinii; tiindu-se c drepturile politice snt recunoscute att pentru pmnteni ct i pentru mpmntenii... (subl. n.). Adunarea Ad-hoc a Moldovei dprete i primete n viitoarea organizare a Romniei urmtoarele principii: Toipmntenii cretini se vor bucura de toate drepturile politice ntocmai ca i ortodocii..."149 Aceste principii fundamentale snt menionate i n legislaia actual.150

Muli vizitatori strini, la nceput, au privit Ecumenismul local ca o form ciudat de convieuire, ca apoi s se conving de trinicia acestuia. 1. Respectarea reciproc a credinei celorlali la noi n ar a fost o nelepciune strmoeasc nscris n inima oamenilor acestui pmnt i nsuit prin Evanghelie: pe cel strin l-ai primit; l-ai mbrcat, dac a fost gol; i-ai dat s mnnce, s bea, dac a fost flmnd i nsetat; l-ai cercetat, dac este bolnav?"; ai fcut acestea aproapelui, ... Mie Mi-ai fcut" (Matei XXV, 35). Aa se explic de ce cei ce au venit peste noi, de-a lungul veacurilor,,au plecat sau au rmas aci totdeauna, au fost socotii frai" dar dup Legea lor".131 2. n climatul specific al relaiilor dintre culte, astzi, clerul i credincioii diferitelor Biserici, confesiuni sau denominaiuni au neles c sensul i semnificaia major a ecumenismului o reprezint integrarea deplin n eforturile generale ale Patriei. De aceea Drepturile omului" (printre care cele fundamentale: dreptul la viaa, dreptul la munc, dreptul la libertate, inclusiv religioas snt nscrise n practica credincioilor tuturor cultelor din Romnia, nainte'de hotrri sau convenii internaionale la care au aderat mai trziu statele membre n ONU. De asemenea, Legea cultelor" trebuie s reflecte deplina libertate de manifestare n conformitate cu Mrturisirea de credin" 152 specific fiecrui cult i cu ceremonialul adecvat. Criteriile Ecumenismului local. dei se pierd n veacuri, se observ nainte de nceputurile ecumeniste mondiale i snt 153 vizibile nainte de ntia Adunare general a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Buna convieuire, dialogul principial, ncrederea reciproc i colaborarea ntre culte snt nsuirile oricrei organizaii ecumeniste, dar mai ales, la noi, au corespuns cu adevrat i au rspuns imperativelor vremii.1-4
149. t Nestor Vornicescu, Unde-i turma, Mofo-i pstorul.... p. S 06108. 150. Constituia.,. (1965), Art. 17, 30 i 31. 151. Ec. local, 'Contribuie la unitatea naional.... p. 266-267. 152. Decretul 177/1948 devenit, cu unele completri, Legea cultelor din Romnia. 153. Ec. local. Contribuie Iu unitatea naional..., p. 271. 154. Prof. Em. Vasilescu, O nou orientare n relaiile dintre cultele religioase, tl Ort.", IV (1952), nr. 3-4, p. 604-614: A 50-a Conferin teologic interteologic, n BOR", CV (1987), nr. 11-12, p. 17-118.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

LI

3. Biserica Ortodox Romn, rspunznd cerinelor .interne, a luat iniiativa pentru crearea unui Ecumenism local real, fiindc ea apraeticat nc de la nceputul existenei sale apostolice bunele relaii cu toi cei care au venit pe locurile noastre. Apoi, ea a participat la concilii de mpcare i ncercri'de reunire a Bisericilor, a iniiat un dialog de* frietate cu catolicii i protestanfrMe toate nuanele naintea organizaiilor ecumeniste. :'r Astzi, prin colaborarea organizat, prin discuiile tematice n dialog de egalitate, i mai ales n climatul de nelegere i responsabilitate, de libertate i unitate naional, de colaborare cu alte confesiuni i religii exist un cadru larg de desfurare i continu dezvoltare a ecumenismului. Slujirea unui popor de ctre o Biseric, spunea Patriarhul Justin - nu mpiedic nicidecum participarea sau cooperarea ei la slujirea altor popoare sau a lumii ntregi",,lat motivul apartenenei i activitii noastre n marile organisme ecumenice cretine, n forurile mondiale pentru aprarea pcii i fericirii omenirii, aa cum s-a vzut, Ca slujitori ai Bisericii Ortodoxe Romne i ai neamului nostru romnesc (noissintem) prtai ai Bisericii de pretutindeni... de aceea lucrarea noastr bisericeasc,,.': i mpletete firele ei cu firele lucrrii altei Biserici. mpreun cu ele ne rugm pentru toi oamenii, mpreun cu ele cercetm chestiuni teologice, mpreun cu ele ne strduim s aducem partea noastr de contribuie la soluionarea tuturor problemelor care frmnt astzi ; omenirea". 1 " " " ' ' 4. Pentru Pacea a toat lumea, pentru bunstarea Sfintelor lui DumnezeuBiserici i pentru unirea lor. - De la un lung trecut comun" s-a trecut la frietatea de astzi a Bisericilor i cultelor prin deschiderea reciproca a acestora. Astfel, dup 25 de ani de Ecumenism local i la a 50-a Conferin teologic interconfesional, s-a constatat un fapt deosebit al dialogului n aprarea:v.eii. S-a impus, prin rezultatele ei, cea de a 45-a Conferin teologic interconfesional, din 5-6 iunie 1985, Sibiu. ndatorirea Bisericilor pentru aprarea vieii i a pcii pe planeta noastr i are temeiul doctrinar - s-a subliniat n aceast Conferin n Hristos nsui, care a venit ca lumea via s aib i mai mult s aib (Idan" X, 10). Pacea este dar J 55. Aa cum se tie, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, cu prilejui Aniversrii Unirii Transilvaniei cu Patria-mam - 1918-1 Decembrie -1985, a trimis/Clerului i credincioilor ortodoci romni o Pastoral pentru pace - Bucureti, 1 Decembrie 1985 - cave se refer i la Ecumenismul tocai: Se cuvine s facem cunoscut i pe aceast cale c Biseric Ortodox Romn, mpreun cu celelalte culte religioase din ara noastr (subl. n.) au inut n anii djn.urm, dou adunri consacrate pcii i dezarmrii, iar n acest an, ntre 16 i 18 sept. s-au desfurat la Bucureti Lucrrile celei de a treia Adunri a Cultelor din Romnia (subl. n.).. .La aceste adunri". ::;au;participat i muli reprezentani ai Bisericilor de peste hotare..." (p. 5-6) R I. David, Ec, local, Contribuii la unitatea naional..., p. 267, Idem, Organizaiile cretine ecumeniste... p. 440-443. '::'r

LII

CLUZA CRETINA

dumnezeiesc, dar i misiunea omului pe pmnt. Ca mpcare, este dar dumnezeiesc, venit prin Hristos care ne-a mntuit. Ca misiune, pacea este, nainte de toate, un act de dreptate social i rod al iubirii cu care sntem datori tuturor (Ioan XIII, 34-35). Din aceast pricin, Bisericile i Cultele religioase trebuie s sprijine cu cuvntul i cu fapta iniiativele i aciunile popoarelor crora aparin pentru aprarea vieii prin statornicirea pcii n lumea ntreag. S-a impus, de asemenea, prin rezultatele ei valoroase, ndeosebi Conferina a 46-a, din 12-13 noiembrie 1985, de la Cluj-Napoca, care a legat imperativul pcii de unitatea i integritatea lumii, a creaiei ntregi, pentru care i Bisericile snt responsabile n a le pstra i apra. O temeluire teologic de substan i de amplitudine a pcii ntre oameni i popoare, ca slvire a lui Dumnezeu nsui, a oferit Cultelor religioase Conferina a 47-a din 22-23 mai 1986, de la Bucureti. Omul trebuie s fie mprcun-lucrtor cu Dumnezeu" (II Cor. IV, 1) la pstrarea unitii i integritii creaiei, prin toate aciunile sale de a o restaura n armonia i echilibrul n care a aezat-o Hristos nsui prin lucrarea Sa mntuitoare". Conferina a 48-a a aprofundat ideea pcii. I5S 5. Totdeauna s-a plecat de la temeiul teologic i s-a realizat o cunoatere reciproc, iar conferinele teologice interconfesionale au avut o contribuie nsemnat n aceast privin. Prin cele 49 de conferine teologice interconfesionale susinute pn acum, teologii ortodoci, protestani i ntr-o msur cei romano-catolici, au reuit s fac cunoscute Bisericile i teologiile lor n efortul lor comun pe drumul unitii cretine vizibile i al slujirii credincioilor. Mai mult, teologii ortodoci i protestani au reuit s deprind i un limbaj comun i o metod ecumenic de aprofundare a problemelor i au fcut un progres n ntlnirile i confruntrile lor teologice pe drumul unitii cretine. a) In acest sens s-au impus multe dintre conferinele interconfesionale i anume: Conferina teologic interconfesional din 9 iunie 1965 de la Institutul Teologic protestant Unic din Cluj-Napoca, cu tema: Opera reconciliatoare a lui Dumnezeu astzi ntre popoare. Biserica lui Hristos, prin existena ci n form vizibil, istorico-social, este ea nsi o mrturie c reconcilierea lui Dumnezeu este real pentru omenirea de astzi.
156. Pr. Prof. Dumitru Radu, Evaluarea rezultatelor si perspectivele activitii ecumenice a Cultelor, cu prilejul mplinirii a 25 de ani de la Prima Conferin teologic interconfesional (Referat, ms. programat pentru publicate n ST" XL (1988), nr. 1.

INTRODUCERE: GRIJA PENTRU MISIUNE...

LIII

Opera reconciliatoare a lui Dumnezeu trebuie ntrupat n viaa oamenilor i a popoarelor, cci cele dou noiuni: opera reconciliatoare a lui Dumnezeu" i popor" i popoare", snt strns legate, cea din urm fiind, ntr-un fel, implicat n prima, ntre semnele concrete ale operei reconciliatoare a lui Dumnezeu n lume trebuie amintite: a) dezaprobarea unanim a urii dintre popoare; b) strduina universal a omenirii de a pune sursele de energie n slujba nlturrii foamei, mizeriei, netiinei de carte i nu n slujba narmrilor de tot felul; i c) recunoaterea egalitii oamenilor, popoarelor i statelor ntr-o lume fr ziduri de desprire. Temeiul acestei reconcilieri este Hristos nsui, prin ntruparea, rstignirea pe cruce i nvierea Sa din mori, unind n Sine pe oameni cu Dumnezeu i pe oameni ntre ei. Dar, reconcilierea este i o lucrare continu, traduendu-se astzi printr-o umanizare i unificare pe care cretinii nu trebuie s le atepte pasiv, ca s vin peste ei din cer, la sfritul lumii. Ca o foi unificatoare din Hristos, Dumnezeu-O mul, Duhul Sfnt sufl cu putere astzi asupra inimii oamenilor pentru a realiza efectiv cteva dintre idealurile mpriei lui Dumnezeu: idealul pcii durabile ntre popoare, al nfririi lor, al dreptii reale ntre oameni i, prin aceasta, epoca noastr este un important kairos ornduit de Dumnezeu (Fapte XXVI, 26)". O real confruntare teologic ntre Bisericile noastre angajate n Ecumenismul local i ntre teologiile acestora a avut loc la Conferina teologic interconfesional din 3 decembrie 1970, de la Institutul Teologic Universitar din Bucureti, aprofundnd tema ecumenist de mare actualitate: Unitate i pluralitate. S-a ajuns la concluzia c ntr-adevr conceptul de diversitate sau pluralitate se ntemeiaz, dup nvtura ortodox, pe cel de unitate n credin, Taine i ierarhic sacramental unitar, svritoare a tuturor Tainelor fr diferenieri, condiionat aceast ierarhie n fiina i lucrarea ei mntuitoare de legtura ei nentrerupt i organic cu Biserica prin succesiunea apostolic n har i n credina Apostolilor. Cci credina dogmatic deplin i totalitatea Tainelor formeaz un tot. A doua confruntare teologic de proporii ntre Bisericile i teologiile actuale, n cadrul Ecumenismului local, a avut loc Conferina teologic interconfesional din 29 noiembrie 1978 la Institutul Teologic Universitar din Bucureti, aprofundnd tema: Bisericile locale i Biserica universal. De data aceasta, cele dou pri n dialog ecumenic, Biserica Ortodox Romn i Bisericile Protestante au realizat un larg consens. Nu mai puin valoroase snt rezultatele celei de a 39-a Conferine teologice interconfesionalc, din 15 iunie 1982, Sibiu, privind locul i importana Sfintelor Taine.

LIV

CLUZ CRETINA

Dei ntre nvtura ortodox i diversele concepii protestante privind Sfintele Taine, ca mijloace obiective pentru mprtirea harului dumnezeiesc spre mntuire snt deosebiri nete, n concluziile formulate la aceast conferin, ambele pri ortodox i protestant - au subliniat,.n aceiai termeni, lucrarea i importana Tainelor n viaa cretin. -, " . In temele legate de unitatea cretin i dialogul teologic s-au putut exprima multe puncte comune sau complementare, unele 'evideniate deja i pn aici. La acestea se mai pot aduga altele, legate de urmtoarele chestiuni sau concepte: 1. Credin i slujire. 2. Unitatea cretiti. Teologia ortodox subliniaz unitatea n diversitate, n timp ce teologia protestant vorbete despre unitate n pluralitate. 3. Prezena real a lui Hristos n Euharistie. 4. Comuniune i inter comuniune. 5. Ecumenism i prozelitism. 6. Ecumenism i identitate eclezial. Snt dou noiuni care se confrunt astzi, completndu-se i implicndu-se reciproc. Aceasta a fost concluzia de fapt a lucrrilor celei de a 32-a Conferine teologice interconfesionale din 29 noiembrie 1978. Fiecare Biseric i are identitatea sa. Micarea ecumenic actual.a;fcut posibil o reafirmare mai articulat a identitii fiecrei Biserici locale". Dincolo de unitatea comun este identitatea local care trebuie respectat. Identitatea adevrat este o identitate ecumenic'".157 Cunoaterea reciproc ne-a ajutat s descoperim izvoarele comune de credin ale fiecrei Biserici i confesiuni n vederea unei mrturisiri comune,158 aici i n organizaiile cretine i necretine mondiale. S-a cutat permanent modalitatea opririi prozelitismului de orice fel. n Conferinele teologice s-a plecat de la cunoatere reciproc i s-a ajuns-la poziii comune ale teologilor din Romnia, poziii susinute i n organismele ecumeniste actuale, aa cum s-a vzut i cum s-a subliniat i la jubileu: a 50-a Conferin interconfesional. O prim tem de amploare teologic i cu implicaii n slujirea social, aprofundat ecumenic de aceste conferine a fost Opera reconciliatoare a lui Dumnezeu astzi ntre popoare. A doua: lisus Hristos libereaz i unete, care a fost tema celei de a V-a Adunri Generale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor inut la Nairobi n 1975. Aceast tem a fost aprofundat, n perspectiv ecumenist, cu mult timp nainte de ctre teologii ortodoci i protestani din Romnia, n Conferina teologic din 5 noiembrie 1974, la Sibiu. n a 33-a Conferin teologic interconfesional din mai 1979, de la ClujNapoca, a fost pregtit i aprofundat tema celei de a VlII-a Adunri generale a
157. Ibidem. i A 50-a Conferin interteologicu-..., p. 15-16.

INTRODUCERE GRIJA PENTRU MISIUNE...

LV

Conferinei Bisericilor Europene intitulat: Prin lucrarea Duhului Sfnt liber pentru I38 slujirea lumii (Creta, octombrie 1979). Dar i tema pentru cea de a Vi-a Adunare general CEB: Iisus Hristos, viaa lumii, a fost pregtit ntr-o conferin teologic mterconfesional (Conferina a 40-a, din 9-10 noiembrie 1982 - Cluj-Napoca) iar concluziile acestei Adunri au fost evaluate n Conferina a 43-a dm 17-18 mai 1984, Cluj-Napoca. Un interes deosebit 1-a avut pentru cultele din Romnia,159 dar cu implicaii i pe planul ecumenismului general, Conferina a 44-a, din 27-28 XI1984 - Bucureti, prin aprofundarea implicaiilor legate de receptarea textelor rezultate din dialogurile teologice, dup definirea noiunii de receptare. 6. Sprijinirea aciunilor de nflorire a Patriei, O conferin a avut ca tem special: Biserica i lupta poporului romn pentru libertate, independen i suveranitate (Conferina din 27 mai 1977), la aniversarea a 100 de ani de la cucerirea independenei de stat a Romniei (1877-1977).
158 Preocupau ecumeniste ..p 501-53, Ucra,Ecumenisnul local. . Ibidem, Organizaiile cretine ecitmeiuste n frontul activ alptu p 440-443 159. PC Pr Pi of. D Radu consemneaz - repetm - i ctev Perspective: 1) Pe linie teologic. Bisericile angajate n dialog teologtc-ecumenic, n cadrul ecumenismului nostru local, trebuie s se deschid mai mult unele altoi a, fcndu-i cunoscute doctrinele lor i s nceice o cretere teologic eal, nu de cuvinte i simple formule, cci, s-mi fie permis a m ndoi c multe dintre concluziile foi mulate snt opeiatolii n m atura i activitatea unora dintre Biscncile noashe Identificarea puncteloi comune i a comeigenelor teologice trebuie s fie o preocupate constant a Biencilor noastie, daca \or s avanseze eal pe drumul unitii cretine \ izibile Spun aceasta* ntiuct, cu ocazia analizm BEM-ulm nli-una dintre conferinele noastre, n-am vzut o pieocupaie corn ei gem la teologii i Bisericile noastre. S-a rmas la suprafaa lucianilor, la contextuahzu i argumente mai mult de natm sociologic. Bineneles i aceasta din urm tiebuie avute n \edeie. dai nu naintea Tiaditiei apostolice, n general, i a Sfintei Sciiptun. n special S-a depit faza tatonuloi i a amabilittiloi n materie de doctrin. Trebuie meis mai adnc. mai ales c se i poate dac se Mea. Cum am constatat cu toii la lucrrile celei de a 32-a Confennte teologice mteiconfesionale din 1979. 2) Pe lima shijiui sociale >/ naionale, se poate lucia mai mult i mai bine plecnd i expiorind mai temeinic temcmiilc teologice ale slujim, i anume ale slujirii preexistente i plinind la contnbutie bunele tiaditu de sluii c ale Biscnciloi noastie dc-a lungul istoriei poporului romn i ale naionalitii oi conlocuitoaie 3) Cunoscnd bine ce implic identitatea eclcziai n cadrul ecumenismului i ce nseamn nnoirea pentiu pstraiea i afumai ea identitii propi ii proieitttsinul trebuie eliminat att din teoria cit i dm practica Misionar a tutui or Bisericilor i Cuitehr Care l-au practicat sau l mai practic. Ccipix>:elitis)itid\m nseamn misiune de evanghelizare, ci nelare i furt, cu consecine grave att pentru cei smuli de la Biseucile sau Cultele lof, ct i pentru cei ce ntreprind astfel de aciuni mpieun-creterea teologic pe drumul unitii cretine elimina fr nici o greutate i teona, dar i practica piozelitismului De aceea, ecumemsmul ca teorie i practic, de dragul unitii cretine i al slujim omului, societii i Bisericii celei una a lui Hristos, este singurul compatibil ui mesajul lui Hristos, ca toi i toate sa fie una n El

LVI

CLUZ CRETIN

Ecumenismul local este i trebuie s fie i n slujba unitii poporului romn, precum i a idealurilor lui de libertate i progres general-uman.160 Ecumenismul, nfrind inimile credincioilor diferitelor Biserici i Culte, 161 contribuie la adncirea frietii, n JF'atria noastr. De asemenea realizrile Ecumenismului local gsesc ecouri favorabile i aprecieri n grupele de lucru ale organizaiilor intercretine mondiale. .. 7. Pentru Pacea de sus... Bisericile i cultele cretine din Romnia snt n strns conlucrare i nfrire, ceea c!e; constituie factori activi ai aprrii pcii n lumea ntreag, a ntririi ncrederii :iitre: membrii marilor organisme ecumeniste de astzi, a linitii n zon i pe toatei Continentele.162 8. Ecumenismul local se bucure aprecieri n rndul credincioilor Bisericilor noastre, fiindc teologii cuget i acioneaz plecnd de la realiti concrete ale vieii,163 iar aceste realiti au ca baz unitatea poporului romn, frietatea pe acest pmnt, dreptatea n ar, linitea n.:cer, i pace n lume.
160. Ibidem 161. Ibidem i A 50-a Conferin... p. 17-22 (Cuvnt IPS Nicolae al Banatului). 162. A treia Adunare a Cultelor din Romnia... Chemarea, p. 720-730. 163. Iat concluziile Conferinei jubiliare: Cea de a 50^a. Conferin teologic interconfesional constituie un pisc al activitii ecumenice i un moment jubiliar pentru Bisericile din ara noastr, ai cror teologi s-au aftat angajai n aceast lucrare ecumenic. 1. Form superioar a ecumenismului local din: patria noastr, Conferinele teologice interconfesionale au dobndit o mare pondere n viaa Bisericilor noastre, avnd permanent n atenie cele dou obiective fundamentale ale ecumenismului cretin integral: adncirea unitii cretine prin dialogul teologic i slujirea n comun a aspiraiilor de unitate, dezvoltare i pace ale poporului romn i omenirii contemporane. n cei 25 de ani de conlucrare ecumenicfeteologic, n care a fost aprofundat o tematic foarte vast, de o mare nsemntate teologic i ecumenic, s-au obinut rezultate nsemnate n cunoaterea, apropierea, respectai reciproc i mpreun-creterea teologic pe calea unitii cretine, prin realizarea unui limbaj comun i a unei metode ecumenice specifice de aprofundare a problemelor. 2. Prin conlucrare i eforturi susinute s- ajuns la o serie de puncte teologice comune, convergente sau complementare n ce privete unitatea cretin, n unele probleme doctrinare eseniale; precum i n slujirea n comun a idealurilor i aspiraiilor lumii contemporane. 3. n aceste Conferine teologice interconfesionale au fost pregtite i aprofundate i temele de pe agenda organizaiilor cretine mondiale, precum i temele dialogurilor bilaterale, n care Bisericile noastre snt angajate, contribuind, n acestfel, l promovarea ecumenismului general cretin. 4. Momentul celei de a 50-a Conferine teologice interconfesionale este un popas de bucurie, satisfacie i retrospectiv a activitii i realizrilor de pn acum, dar i un punct de plecare spre noi mpliniri, care s reprezinte o real cretere teologic i o mai substanial contribuie la ntrirea i adncirea n continuare a unitii cretine i nSactivitatea de slujire a dreptii, a pcii i a colaborrii. 5. Rezultatele la care am ajuns pn nprezent deschid- noi perspective de conlucrare ecumenic i ne dau dreptul s sperm la mplinirea rugciunii ultime a Mntuitorului ca toi s fie una", n credin, iubire i slujirea vieii i a pcii. (Iii BOR", p. 118).

Partea I

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI


EVOLUIA SI INVOLUIA ABATERII DE LA CREDIN
Dumnezeul lor este pntecele lor, iar gloria lor este neruinarea. (Filipeni III, 19) Cuvnt lmuritor. - Astzi, exist cu adevrat o istorie a sectelor. i vorbim de sect atunci cnd eroarea de credin, erezia organizat, are o activitate. Nu trebuie confundat istoria sectelor cu geneza i evoluia lor. Istoria este aceea care nregistreaz faptele aa cum snt sau ar trebui s'fie, or geneza trebuie bine cercetat i delimitat. Sectele de acum moderne" i cu credin nou" au acelai arbore genealogic: minciuna, falsitatea, dezordinea, ruptura i chiar crima, deoarece stpnul lor dintru nceput a fost uciga de oameni" (loan VIII, 44). De aceea tot arsenalul rului i are originea n stpnitorul ntunericului cel mai din afar (Matei VIII, 12, Apoc. XX, 10). Curentele raionaliste, mistice, care au aprut n snul Bisericii sau n afara ei contestnd adevrul evanghelic nu snt dect palete ale aceleiai fore a vrjmaului. Muli dintre reprezentanii sectelor fac uz de aa-zisa libertate religioas". Aceast libertate, pentru a fi recunoscut ns are nevoie de garanii, i cea meu. sigur garanie este adevrul: ...numai adevrul v va face liberi..." (loan VIII, 32). De asemenea, persecuiile fr cercetarea i demonstrarea rului duc la ntrirea fenomenului sectar. Trebuie deci lmurite lucrurile n ambele sensuri. Cei care se consider fr libertate" religioas snt n afara preocuprilor zilnice, n-au patrie, n-au comunitate, triesc din expediente. Or, parazitismul, lenea, refuzul muncii snt mediile de unde sectele convertesc" adepi, dei Cuvntul Bibliei este categoric: ...cine nu vrea s munceasc, nici s nu mnnce... " (II Tes. III, 10). Sectele apar acolo unde frica i teroarea stpnesc pe om, se nmulesc nainte de catastrofe, cum a fost cazul rzboaielor mondiale i se regrupeaz n timp de

CLUZ4- CRETIN

pace profeind" sau indicnd ce vdffi mine". De aceea majoritatea sectelor moderne au n doctrina lor spectrul mileniului" i adepii foratei parusii justific programarea " venirii Domnului prinr&iblie. Alte izvoare cde noului" fenomen-sectar pot fi identificate n: a) nenelegerea Vechiului Testament prin mplinirea n Noul Testament, rmnerea la ceremonii depite sau. Noul Testament este considerat o ngrmdire de cri fr logic, fr importan n credin: b) folosirea crilor apocrife drept inspirate, i cu autoritate (Evanghelia lui Toma, Apocalipsa lui Pavel etc); c) mpletirea nereuit a culturii cu religia, sau contrazicerea religiei" cu filozojia clin care a purces pretenia unor\cercuri religioase de a corecta " texte ale Bibliei sau a decreta noi principii religioase nedescoperite" de Iisus Hristos; d) adaptarea unor reguli, formule sau teorii, unele pretins tiinifice (vechi sau noi) n explicarea Cuvntului" lui Dumnezeu - practica terapeutic a nazireiloi; ndeletnicirile masoreilot; preocuprile esenienildr i chiar, mai recent, teoriile geocentrismului, rezultatele astronomice etc; e) justificarea credinei de ctre secte prin diferite doctrine filozofice: idealismul platonic, gnosticismul, sofismul, epicureismul, neoplatonismul, categoriile de gndire aristotelice, universaliile, sau mai recent teoriile tomiste i neotomiste, curente teologice" moderne, practicile spiritiste i justificrile teozofice, micrile religioase scientiste, teorii nihiliste ale disperailor secolului .i multe altele; i) unele rezultate sau explicaii tiinifice speculate i denaturate de creatorii de religii sau aleii, i profeii" timpurilor; g) necunoaterea tainelor vieii iK disperarea n faa morii. Snt i alte surse cde sectelor i gruprilor anarhice. Acestea apar ca ciupercile dup ploaie n medii dezechilibrate social i stresate psihic. Nu neleg pctui strmoesc i refuz s-l nlture prin botezul cu ap i Duh Sfint (Ioan III, 3). Mai mult, starea de pcat susine religia naturii evoluat sau static : animismul, totemismul, fetiismul, amanismul, idololatria i zeitile de tot felul, pe cnd cercetarea adevrului" (Matei Vii. 7) lumineaz mintea, nltur frica de fenomenele naturii, trezete contiina omului, l determin la curie, l reintegreaz n har, cu alte cuvinte devine un fiu al mpriei lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire" (Iloan IV, 8) i nu crede nimeni n El din fric (II Tim. I, 7) sau necunoatere: Dumnezeu este lumin" (Ioan III, 19 i. I, 5). In concluzie nebunia" religioas;,cum zice psalmistul, duce la nihilism (Ps. II, 10): erezia este fiica minciunii (Ioan VIII, 44) i dac n-ar fi mndria nu am avea sectani (Fer. Augustin). Dac mintea ntunecat de pcat a dus la religia naturii, sectele, gruprile anarhice, organizaiile religioase violente duc la obscurantism, la victime ale misticismului bolnvicios.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

Capitolul n t i DE LA EREZIE LA SECT

...va veni o vreme cnd nu vor mai suferi nvtura sntoas, ci i vor da nvtori dup poftele lor. (II Tim. IV. 3)

1. Cteva cauze ale apariiei sectelor. Fenomenul sectar este un fenomen religios-social. Concepia sectar este pseudofilozofic, antibiblic; ea creeaz o anume ideologie" religioas, care se adapteaz, se asociaz sau se rzboiete cu unele societi. De aceea, secta este periculoas; din,.toate punctele de vedere i mai ales din punct de vedere moral, cutnd s produc dezordine, dezm, nesupunere, ncurajeaz lenea, practic prozelitismul, se opune aprrii dreptii i tolereaz violena (crima religioas"). :;;;,:/ Avnd aceast, imagine, putem de la nceput isublinia cteva cauze ale apariiei sectei i anume: cauze religioase, istorice, sociale,, culturale, patologice, psihice, ideologice i chiar politice. Am enumerat pe acestea, avnd n vedere c manualele de specialitate" amintesc doar cteva (religioasejipUnnd pe seama protestantismului toat vina. Or, n zilele noastre, orice stresat, bolnav mintal sau posedat, printr-o evoluie rapid a bolii ajunge uneori la halucinaii; se declar profet", mbrieaz o sect sau creeaz el un dumnezeu, dup viziunea sa sau dup artrile" duhului. Secta, fiind refractar adevrului, este inevitabil; s-au gsit i se vor gsi contestatari pn la sfritul veacurilor. N e g a r e a ^ demonia - este consemnat de Sfnta Scriptur nainte de organizarea universului i facerea omului. Prin pcat, adeseori omul se izoleaz de Ziditor. i creatura raional a continuat s respecte porunca lui Dumnezeu: cretei i v nmulii,-umplei pmntul i-1 stpnii..." (Facere I, 28), ca apoi la Turnul Babei s se amestece limbile, s intervin separarea i astfel lumea s-i piard unitatea. De acum .i-au creat idoli i zei, i-au fcut altare dup propria rtcire i autonelare. Odat Cu aceasta s-au ivit i diversitile, deci sectarismul, fiindc mintea ntunecat de pcat d u c e la rtciri. Aceste rtciri au evoluat pn la rzboaie .religioase biblice, numeroase n Vechiul Testament. S-au declarat chiar mpotriva lui Dumnezeu, nlocuindu-1 cu zeiti; au ucis profeii, punnd n loc prooroci" mincinoi, au falsificat dreptatea lui Dumnezeu prin arbitrarii! omenesc, au iniiat jertfe n favoarea lor, ncurajnd lenea i furtul, specula i necinstea. Aceleai cauze se gsesc i n gruprile 'religioase din timpul Mntuitorului, multiplicndu-se i lund o nou fa: de ast dat tgduind mesianitatea lui Iisus Hristos i acuzndu-1 de crim de lesdivinitate" :S-a fcut pe sine Fiul lui Dumnezeu (Ioan XIX, 7).

CLUZ CRETIN

colile timpului (cele conduse mai ales de Hilel i amai) au modificat textele vechi, au creat noi curente i s-au desprins direcii felurite, Tora ajungnd un document diferit neles de muli. Interpretrile:cabalei au fost luate ca argument n multe situaii, nscndu-se noi preri, tulburrV renunri, opoziii. nsui Mntuitorul spune: Vai lumii din pricina smintelilor, c acestea trebuie s vin; dar vai aceluia prin care vine sminteala" (Matei XVIII, 7). Aadar, a) sminteala, ca i ispita, ne d ocol, nu se poate fr ea, dar cretinul adevrat nu cedeaz. Fericit brbatul. care rabd ispita" (Ps. XIX, 3) i cel ce rabd pn la sfirit, acela se va mntui" (Matei XXIV, 13); b) sminteala vine de la oameni i prin oameni, din interes i din rutate ; fugii de oameni (i precizeaz Mntuitorul), de oamenii hunii" (Matei X, 17) care-i iau totul n aceast via (Matei XIX, 29 ; Efes. IV, 22 ; c) cei ce produc sminteal recurg la nelegiuiri. Unora ca acetia le spune tot Hristos: cel ce. face sminteal mai bine i-ar lega o piatr de moar de gt i s-ar arunca n mare..."(Matei XVUI, 6). Aceti smintii" (nscocitori de credine), pot s aib i victime, iar amgitorii s ctige amgii; i unii i alii trebuie nlturai. Dac orb pe orb se-cluzete, amndoi cad n groap..." (Matei XV, 14). Vedei s nu v amgeasc" cineva, cci muli vor veni n numele Meu, spunnd: eu snt mesia. i pe muli i vor amgi. i nenumrai prooroci mincinoi se vor scula i vor nela pe muli... se vor scula hristoi mincinoi, vor face semne mari ca s atrag, dac va fi cu putin i pe cei statornici..." (Matei XXIV, 24). Sminteala, ca arm a minii bolnave, este dat n vileag i de ctre Apostoli. Astfel, Sf. Pavel atrage luare-aminte: tiu c dup plecarea mea vor intra ntre voi lupi neierttori... i dintre voi se vor scula brbai rstlmcind lucrurile ca s atrag pe ucenici de partea lor" (Fapte XX, 29-30). Cunoscmd experiena trecutului poporal biblic, avnd n vedere situaia din timpul Mntuitorului, Sf. Apostol Petru sftuiete: Au fost n popor i prooroci mincinoi,, dup cum i ntre voi se vor ivi nvtori mincinoi, care vor strecura erezii pierztoare i vor tgdui chiar pe Stpnii care i-a rscumprat... Muli se vor lua dup spusele lor greite i din aceast pricin calea adevrului va fi pus la ndoial" (II Petru II, 1-2). Cu toate c de-a lungul timpului cauzele apariiei au variat de la o epoc la alta, au rmas i n zilele noastre aceiai, ca n Noul Testament, prooroci mincinoi, lupi n piei de oaie, lupi crnceni, nvtori fali, cu un cuvnt antihriti (Ioan XV, 18-25). Ei n-au pe Hristos ca Mntuitor, ci ca pe un profet, ca motiv religios, iar cuvntrile" neltoare le in cu scopul de a ctiga (II Petru II, 3). Pentru cretinul adevrat, cauzele. rtcirilor i proliferarea sectelor snt dureroase, vznd attea cazuri. Credinciosul sntos i stabil nu se smintete, ci pentru el se mplinete spusa Apostolului neamurilor: ...trebuie s fie dezbinri pentru a iei la lumin cei buni" (I Cor. XL 19). ' Inevitabilitatea sectelor are la baz .diversitatea minii i manifestarea pcatului strmoesc asupra crora se oprese de attea ori textele Sfintei Scripturi. Sectarismul

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

este aproape comun fiecrei comuniti: este un fenomen care produce nelinite i tulburri. Din aceast cauz se poate ridica obiecia: sectarismul este un eveniment n viaa cretin? Biserica lui Hristos nu mai are stabilitate, nu mai are originalitate, este un rezultat al frmntrilor sociale i o concretizare a unei ideologii sociale? La aceasta se rspunde simplu: fiecare sectar gndete ce vrea n contextul vieii sale, de asemenea i cretinul, dar cnd dorete mmtuirea, credina este, pe lng dar al lui Dumnezeu (I Cor. XII, 9), continuarea raiunii pentru nelegerea Descoperirii lui Dumnezeu, fiindc mmtuirea, viaa de veci, aceasta este: s Te cunoasc pe Tine adevratul Dumnezeu i pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis n lume..." (Ioan XVII, 3). Aadar, nu exist credin mntuitoare n afara Revelaiei divine, iar prin Iisus Hristos s-a ncheiat definitiv descoperirea lui Dumnezeu, n ceea ce privete mntuirea noastr. Prin Iisus Hristos s-a ntrupat nsui Fiul, deci Fiina lui Dumnezeu, mplinindu-se Revelaia peste fire (supranatural, firea dumnezeiasc), iar prin Iisus Hristos-om s-a mplinit i s-a nchis Revelaia natural: omul perfect, noul Adam (I Cor. XV, 22), omul fr pcat, omul original. Fa de acestea, mai putem crede" n alt mesia, afar de Iisus Hristos? Nu! Mai putem gsi alt om fr pcat, dect cel ce s-a nscut trupete din izvorul vieii, Sfntul Duh?, nu! Deci credina lucrtoare prin dragoste d natere la siguran, la mntuire: tim de ce credem, tim n ce credem, tim pentru ce credem (II Tim. I, 12), Biserica fiind stlpul i temelia adevrului" (I Tim. III 15). Iat fora care nltur sectarismul. Biserica Ortodox caut s formeze credincioi sfini n raport cu Dumnezeu, smerii i cinstii n raport cu societatea; loiali eu stpnirea cea dreapt. Or, credulii sectarii pleac de la superstiie i erezie, de la inim rea i gnduri ptimae (Matei XV, 19) i ajung la comuniti suspecte, la grupri anarhice i organizaii violente. ntr-adevr, mintea trebuie s fie cultivat, iscoditoare; raiunea s mearg departe, dar n vederea mntuirii mintea lucreaz totdeauna cu sentimentul i voina, niciodat nu se separ nsuirile sufletului, de. aceea s-a ntrupat Iisus Hristos ca s ne dea harul necesar de la care avem nceputul mntuirii. Contestatarii, prereformatorii i reformatorii, ntemeietori de comuniti biblice sau n numele Bibliei, cuttori de religie sau declamatori de texte biblice au ridicat libertatea de interpretare a Bibliei la principiu vital al credinei, asa cum un stat civilizat ar decreta anarhia drept norm social, unde ar ajunge! Mintea are deplin libertate n domeniul tehnic, tiinific, social, filozofic, religios - istoria comparat a religiilor naturii - or, n domeniul cretinismului, unde Iisus Hristos a fost, este i va fi Dumnezeu adevrat i om desvrit - Logosul-ntrupat, ce ar mai putea iscodi mintea? Este adevrat, libertatea caracterizeaz fiinele raionale. Totdeauna Mntuitorul ntreba: dac vrei?, dac doreti?, dac crezi?, cnd era vorba de deliberare, de libertate personal; dar cnd era vorba de comunitate sau'autoritate, Iisus Hristos este categoric: D Cezarului ceea ce este al su i lui Dumnezeu ceea ce este al Su" (Matei XXII, 21). Deci Biserica Ortodox nu ngrdete libertatea nimnui, dar este o ndatorire a modela aceast libertate spre binele-persoanei i folosul societii: Toate snt bune, dar nu snt toate de folos" (I Cor. VI, 12 ; X, 23). Se cunosc attea cazuri cnd raiunea necontrolat a adus multe neplceri umanitii. In cretinism tim ce a

CUZ CRETIN

nsemnat exagerrile raiunii, mai; ales n Apus. Unii teologi au justificat minunile Mntuitorului prin raiune - categoriile filosofice aristotelice - au pus alturi de Biblie i Summa theologica" a lui, Toma D'Aquino. Papa Pius IX a spus: Eu snt tradiia" etc. mpotriva acestora.,: ^au ridicat umanitii i iniiatorii Renaterii, recunoscnd raiunii locul ei - mai, ailes Erasm din Rotterdam prin Elogiul nebuniei. Mai mult, nu s-a neles c o dat: eu-venirea Mntuitorului orice religie naturist ia ncheiat misiunea - religo-are ^mplinirea". Dumnezeu este cu noi - Emanuel (Matei I, 23), iar peretele cel din mijloc - zidul despritor dintre om i Dumnezeu - s-a drmat (Efes. II, 14) prin ntrupare, rstignire i nviere, raiunea a fost copleit de certitudinea credinei;: dac Hristos n-ar fi nviat zadarnic ar fi credina..." (I Cor. XV, 14). .''-,! Tot cauze generale snt i certurile pentru ntietate, att n ceea ce privete supremaia - Biserica Apusean'medieval i statele naionale -, ct i n ceea ce privete prioritatea raiunii - teologia naintea filosofei sau invers. De aceea credinciosul simplu, la venirea reformei, a fost pus n situaia de a tgdui nu numai ceea ce a fost, ci el nsui s se; considere mare tlcuitor", osta al lui Hristos mpotriva lui antihrist. ,; Dup descoperirea" pmnturilor noi, ucenicii ndeprtai ai lui Wyclif, Zwingli, Luther, Calvin, Pusen, Smith, Williams, Swetendorf (Miiller, Snew, White, Rowen, Russel), precum i spirititii i teosofn de toate categoriile, n numele libertii, au robit attea cugete i au dus n sclavie attea familii. Unele fraciuni dintre acestea, nepotolindu-i setea trufiei i vznduri prsite ceremoniile baptismale" i calculele advente", i-au ales ali conductori,: foxmnd grupri anarhice religioase i organizaii violente ce terorizeaz lumea modern (cazul celor peste 3 000 de secte religioase din zilele noastre cu ceremonii macabre). n concluzie, cauze, ca i mijloacele de proliferare a sectelor - n unele situaii se confund - snt nenumrate,* viiii cuta s amintim cteva. I. - CAUZE ALE PTRUNDERII SECTELOR A. CAUZE RELIGIOASE SAU INFLUENA RULUI 1. Fora demonic se manifest prin nfiarea satanei ca nger de lumin", care ispitete pe unii pentru ca s aprind trufia minii i nlturarea adevrului (II Cor. XI, 14-15). Slujbaii si pot lua masca evlaviei, platoa falsei smerenii. Diferite ipostaze ale satanei snt ngduite, de. Dumnezeu pentru ncercarea multora. Dac a putut aprea sub forma arpelui n,Eden, poate aprea i sub forma ngerului de lumin" n lumea cretin. Chipul, fiarei celei de a doua este un balaur cu cap de miel i este numit prooroc mincinos" pus n slujba fiarei celei dinti, adic a rului original, diavolul, care dintru nceput a fost pierztor de oameni (Ioan VIII, 44). De asemenea, profeii mincinoi aii; .acelai scop de a distruge viaa i linitea credincioilor (Apoc. XIII, 11; XIX,^20; XX, 10). Sesiznd boldul satanei" (I Cor. * BIBLIOGRAFIE REFERITOARE" la: evoluia fenomenului, N. Mladin, Combaterea falselor revelaii, n ST", II (1950), nr. 5-6, p.: 178-179 .u. R Rezu, Criteriologia falselor teofanii, n Idem" I (1949), nr. 3-4, p. 226-237 ; N: Balca, Aspectul patologic al persoanei umane i pastoraia religioas, n Idem" VII (1955), nr. 7-8^p. 485-510.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

XV, 55-56), Sf. Pavel ne previne c unii credincioi se vor ndeprta de la credin, dnd ascultare la duhurile neltoare i la nvturi; satanice prin frnicia unor mincinoi, care snt infierai n cugetul lor" (I Tim. IV. 1-2). Credincioii notri trebuie s tie c diavolul nu poate s ne nfrng; prin ispitele sale, dac noi nu-i cedm nici mintea, nici simurile i nu ne abatem voina (Iov II, 3-6). 2. Falsele nouti i credina original": duc la nelarea multora fr discernmnt i la ntemeierea de secte.. Senzaiile.;tari, cult nou sau desfiinarea acestuia, inovaiile n art i influenele unor filozofii,: practici oculte sau refuzul unor rezultate-tiinifice i multe altele creeaz grupri i comuniti izolate, insistnd n greeal cu\tot oprobiul mulimii. Mai mult, prsesfi.ri i continente considerndu-se drept victime nu pericol. n Scriptur citim: ; v> .Va veni timpul cnd nu vor mai accepta nvtura sntoas, ci dornici de a auzi altfel, i vor alctui nvturi dup pofta lor i nu vor mai asculta adevrul i se vor ndrepta ctre basme" (Tit I, 14; I Tim. IV, 7). ntr-adevr, ereziile i rtcirile i au izvorul n iluzii, poveti, superstiii vechi sau n banalizarea unor tradiii i'datini (Tit I, 10-11). 3. Dorina de a fi conductor, lider religios, fr a-i verifica vocaia i capacitatea, duce pe muli la rtcire sau la prsirea"-adevrului. Exemple se pot da din Vechiul Testament; contestatarii preoiei lui Aarpri,; (Numeri XVI, 3), revolta lui Core, Datan i Abiron (Numeri XVI, 1-40), popii" i proorocii baalilor, Astartei i dumbrvilor din vremea lui Ilie (III Regi XVII-XIX), fiii lui Eli (I Sam. II, 10-12; 22-26; I Regi II i IV .a.). :'*:' ' In Noul Testament, secta fariseilor, cu ntreg cortegiul lor de slav deart, este edificatoare. Frnicia, sub toate formele vizeaz mrirea, i Mntuitorul o condamn prin cunoscutele vaiuri" (Matei XXIII, 13-29). 4. Slbirea i deformarea imaginii credinei.' Muli cretini care cred pentru unele interese, saxi au o credin tradiional, supus, nu au cultivat sentimentul evlaviei - iubire n Hristos, deci snt slabi de nger, iui pot s-i justifice credina i cad victime vnztorilor de iluzii" (I Cor. VIII, 9-10). 5. Refuzul adevrului revelat i nemulumirea de a gsi totul. De aici ncep o serie de scormoneli, de punerea pe seama Bibliei tf'fel de fel de lucruri, care n-au valoare, deci contestarea unor texte ale Scripturii i exagerarea altora - cte capete attea sensuri - i se nate secta. Noi n-am cunoate? nimic, dac Dumnezeu nu s-ar li descoperit. Am avea despre Dumnezeu o prere, o concepie, o cutare. Or. Revelaia copleete orice minte sntoas i cretinul adevrat nu crede de fric (II Tim. I, 7), el tie n Cine crede, pentru ce crede, anume: Dumnezeu s-a artat n trup, s-a ndreptat n Duhul, s-a vestit de ngeri, s-a propovduit ntre neamuri, s-a crezut n lume i s-a nlat ntru slav..." (I Tim. Iii, 16). B. CAUZE SOCIALE SAU LIPSA DE RESPECT N COMUNITATE 1. Dorina de ctig i tendina de mbogire ^este o cauz social de prim ordin. Muli prsesc adevrul pentru a se face profei", pleac de la munc pentru

CLUZ CRETIN

a intra n legtur cu sectari sau fac colportaj cu obiecte religioase", ajungnd la r cptuial. Lucrurile nu snt nolc cazul familiei Anania i Safira (Fapte V, 9-11), iar din vremea Sf. Pavel avem exemplu mnctorilor de bucate... i ctigtorilor de bani" n numele lui Hristos: (II Cor. XI, 20-23). Alii au fcut din pntecele lor dumnezeul lor, cutnd ctig pe orice cale, fr ruine i fr fric de pedeaps din partea oamenilor sau a lui Dumnezeu (Filip. III, 19 .a.), amgind pe muli creduli. Acetia din urm nu-i dau seama' c de fapt ademenitorii lor n-au nimic cu Hristos, ci fac totul pentru pntecele lor nesioase (Rom. XVI, 18). Sectele, la nceput, ofer ajutoare, ca apoi zeciuielile i drile s nu mai conteneasc: iubirea de argini este rdcina tuturor relelor, cei care au umblat dup ea au rtcit de la credin" (I' Tim. VI, 10). De asemenea, n societatea bazat pe nedreptate, i unde Biserica n-a activat, sracii, neputincioii, neajutoraii, n ndejdea de a ajunge satisfcui mbrieaz conceptele sectare. 2. Nerespecturea demnitii omului duce la fenomenul sectar i anarhic. 3. Contrastul ntre lux i srcie, mbogirea slujitorilor sau nerespectarea bunurilor comunitii duce la contestri i nemulumiri. 4. Lipsa msurilor autoritii bisericeti n cazurile de nemulumiri din partea credincioilor. 5. Lipsa de orientare contabil i nenregistrarea sumelor rezultate din servicii religioase ocazionale etc, 6. Confuzia ntre cotmipitatea bisericeasc i societate este un mare pericol, derutnd pe muli i acceptnd noul" sectar, cu tot sfatul neleptului Gmliei c nvtura Mntuitorului nu se, poate confunda cu nimic omenesc (Fapte V, 37-39). C. CAUZE MORALE Viciile i pcatele de tot, felul ale slujitorilor i credincioilor notri constituie un mediu prielnic de ptrundere'i natere de secte: 1. Destrblarea n toate privinele duce pe unii la revolt, pe alii la prsirea comunitii bisericeti spre a-i crea medii favorabile. Nerespectarea unor practici pentru ntrirea credinei celei adevrate (post, rnduieli speciale sau exagerarea altora ; : produc dezbinri). 2. Slbirea vieii de familie. Desigur, cstoriile mixte snt inevitabile astzi, dar odat cu ele se distrug o serie de datini, ivindu-se slbirea familiei ceea ce poate determina, n unele situaii, formarea de grupri anarhice i organizaii violente. De aceea Biserica, slujitori i credincioi, trebuie s fie permanent-veghetoare. 3. Lipsa de evlavie i slbirea moralitii unor slujitori nate ndoiala i ruperea din comunitate. De asemenea, amnarea de ctre preot a cercetrii unor dorine ale credincioilor produce izolare.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

4. Lcomia sub toate aspectele este tot o surs a izbucnirii sectelor. D. CAUZE CULTURALE De-a lungul veacurilor, mediile de ignorani au cultivat superstiia i au pregtit calea sectelor i ereziilor. 1. Lipsa de informare, de pregtire - n orice domeniu, nu numai bisericesc creeaz premisele unor secte i erezii. Cunoaterea nvturii celei curate, aplicarea ei n via, este un mijloc de a strpi eventuale focare sectare : Caut i vei gsi ; bate i i se va deschide ; cere i i se va da" (Matei VII,;'7). Poporul rtcete din lips de nvtur a adevrului (Oseea IV, 6; Mica III, ll^Mleahi II, 7-8). 2. Confundarea Evangheliei cu o nvtur omeneasca (Gal. I, 8) duce la erezii, secte, contestri, falsificri. J 3. Nepsarea fa de concepii greite, ca i necunoaterea nvturilor ortodoxe creeaz confuzie, ndoial, izolare i se nasc nvtori mincinoi". 4. Nerecunoaterea meritului Bisericii n cultura popoarelor i confundarea greelilor unor ierarhi sau teologi cu Evanghelia Mntuitorului. 5. Lipsa de cultur general i teologic aunor slujitorfede cult este att cauz a apariiei sectelor, ct i sminteal pentru muli. ::rf'"',>. E. CAUZE PSIHOMALADIVE - NCLINAII SPRE OBSCURANTISM 1. Rutatea sau perversitatea, patima de a poseda prin toate mijloacele, inclusiv cele de intimidare i violen - constituie o cauz a apariiei sectelor (Matei XXIII, 15). ' ' ."'\2. Gndurile urte, faptele necugetate, fuga de comunitate, ura fa de aproapele ca i fuga de responsabilitatea personal, familial i social,; care, necontrolate la timp, mping pe unii la nvturi greite (Matei XV, 19).,> ;..; 3. Bolile incurabile, disperarea, schizofrenia sub toate aspectele, demena, handicapaii, obsedaii, halucinaii, narcomanii, maniacodepreSvii, drogaii-alcoolici, tabacici, halucinogeni etc. i gsesc refugiu n secte i grupri anarhice, aa cum spunea i Sf. Pavel: ...Fugi de cei cu boala (obsesia) certurilor.fr rost, contraziceri necontenite din care se nasc pizma, clevetirile, bnuielile rele i alte vorbe ale oamenilor stricai la minte i lipsii de adevr (I Tini VI,',3;-5).

Toate acestea i multe altele, trebuie avute n vedere pentru a nltura pericolul sectar i a explica consecinele nefaste ale acestuia, pentru.pacea Bisericii i linitea oamenilor. In acelai timp, comunitatea uman a organizat asisten celor n situaii artate mai sus, sau mai grave. Biserica, dintru nceput,'ia asigurat un remediu (exemplu: Vasiliada), o psihoterapie pentru cei cuprini, ele'asemenea grave boli. Astzi, clinicile de specialitate.asigur asisten medical .tuturor.

10

GIiUZ CRETIN

Preotul ortodox, misionar aliEvangheliei, are datoria s cunoasc att cazurile maladive, ct i metodele soluionrii n vederea evitrii unor njghebri sectare..." (I Cor. XI, 19). n acelai timp, preotul ortodox trebuie s fie atent pentru a nu produce el nsui sminteal, altfel se ridic alii cu pretenii de alei i misionari" (ITim. VI, 3-4). <> <: 2. Motive interne i externe ale rspndirii sectelor. Desigur, am vzut cum apar, cum se rspndesc, care snthmediile de apariie ale fenomenului sectar, dar trebuie s cercetm i motivele rspndirii sau proliferrii sectare. Ivirea i rspndirea lor este atras ndeosebi de nepsarea preotului slujitor: cretinul prsete comunitatea, n dese cazuri, fiindc nu mai gsete rspuns credinei sale. Influenele din afar snt de circumstan dac.*trirea n Hristos este adevrat: voi de ce nu plecai... unde s mergem Doamne,.numai Tu ai cuvintele vieii venice..." (Ioan VI, 68) i pe altul nu-1 tim. Dup*"dumnezei strini, surzi i mui nu alergm (I Cronici XVI, 26; I Cor. XII, 2), ci zicem ca vameul: Dumnezeule cel adevrat, milostiv fii mie pctosul..." (Luc; "XVIII, 13). De asemenea, prpastia ntre vorbire i fapt a unor slujitori duce la contestri, reineri, ndoieli i prsirea Bisericii. Preotul misionar trebuie s aib n vedere i s mediteze permanent la experiena Prinilor Bisericii: cum vorbim, aa trim" i cugetm, cutm s realizm mntuirea prin trirea spuselor Mntuitorului: credei pentru ceea ce fac..." (Ioan XV, 24) i a experienei Sf. Pavel: Urmai-mi mie precum i eu urmez lui Hristos..." (I Cor. IV, 16). Avnd n vedere cele dou'mdtive ale rspndirii sectelor: vina mior slujitori, pe de o parte, i mediul favorabil'pe de alt parte, reinem unele motive de ordin intern i altele de ordin extern. A Cteva motive interne. -- Cnd vorbim de cauze interne ne propunem s motivm" ptrunderea sectelor i rspndirea lor din pricina smintelilor ce vin de la unii slujitori, familia lor, rudele-M| colaboratorii apropiai, precum i din cauza toleranei viciilor (atitudinii antisociale a credincioilor). A tolera i a justifica aceste vicii prin slbiciuni omeneti" alcdlismul, tabagismul, desfrul, jocurile de noroc, pasiunile necontrolate, vorbele i murdare nseamn nu numai atragerea sectelor, sminteal i compromis, ci i un pericol al moralitii publice: vai de cel prin care vine sminteala" (Matei XVIII, 7). ; Mntuitorul,merge pn acolo, nct recomand excluderea total : mai bine i-arrlega de gt o piatr de moar i s-ar arunca n mare..." (Matei XVIII, 6). ..;..-., Motive de ordin intern: 1. Slaba pregtire n domeniu! teologic i necunoaterea nvturii ortodoxe. Se tie c totdeauna preotul ortodox a fost un factor de cultur. El nu s-a amestecat n certuri de supremaie i nici mi i- ngduit s confunde nvtura Mntuitorului cu filozofii sau cugetri omeneti. "Misiunea sa a constat n a face cretini contieni de menirea lor n faa lui Dumnezeu i de ceteni devotai unei comuniti bazat pe dreptate. Snt cazuri ns, cndi.unii slujitori nu snt la nivelul .cultural al vremii, nu cunosc nvtura ortodox i din aceast cauz nu pot rspunde ntrebrilor fireti ale credincioilor. Dup ocolirea rspunsului, influena sectar este gata. Lipsa

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

11

de catehizare, predic, cuvntri la ocazii liturgice, istorice, neexplicarea cuvntului evanghelic i neaplicarea lui la viaa credincioilor, mresc posibilitatea infiltrrii sectare. Preotul fr pregtire este un slab profesionist", un obiect de atac al sectelor. Pus n faa confrimtrilor, preotul nepregtit aduce mare necaz credincioilor, iar acetia, din lips de cunoatere, uor snt atrai de secte. 2. Moralitatea ndoielnic n familie i.societate. Preotul fr prestan, plin de vicii, este n obiectivul sectelor... Preotul beiv, lene, care folosete vorbe urte, desfrnat, este un element-cheie al ptrunderii' sectelor n parohii i zdruncinrii spiritului de unitate spiritual a credincioilor notri! Preotul lipsit de via curat nu are nici o autoritate n faa credincioilor si. Dac, ntr-adevr, credincioii mai tolereaz slaba pregtire a preotului, asupra imoralitii lui snt neierttori. Scrbii i de faptele urte ale parohienilor, unii credincioi,, devin pocii" i caut refugiu n casele de adunare. . , ,. Pentru cine dorete cu adevrat mntuirea, cuvintele Sf. Pavel snt categorice: nici beivii, nici desfrnaii, nici clevetitorii", nici alii asemenea lor nu vor gusta mpria lui Dumnezeu (I Cor. VI, 10). Cu att mai; mult pentru cel care a ndrznit s ia jugul lui Hristos. Cine este contient de misiunea sa, va respecta totdeauna jurmntul de la hirotonie mrturisit n faa arhiereului i a comunitii: mi voi conforma viaa mea cu spusele Sfntului Apostol Pavel... M voi supune arhiereului locului i legilor rii noastre..." Aadar oprirea infiltraiei sectare profilaxia ei stoparea prozelitismului i readucerea credincioilor n snul bisericii de unde au plecat, depind n mare msur, dac nu n totalitate,' de conduita moral a preotului, a familiei sale i a comunitii parohiale, n general". 3. Evlavie fariseic, frnicia n actele, de cult, manifestrile teatrale i exagerarea duc la pierderea credincioilor care caut im model n preot. Credincioii notri au avut tritori n Hristos, n aceast glie, dintru nceputul cretinismului. Din moment ce ne-am nscut cretini ca popor, avem .n firea noastr, n geneza noastr, o zestre spiritual unic. Or, slujitorul, prin lips de evlavie, svreste o crim mpotriva naintailor, pervertete i modific n fiina parohienilor nite nestemate ascunse, care ne-au identificat de-a lungul veacurilor. Biserica dintotdeauna a contribuit la unitatea neamului, i de aceea preotul care devine sminteal i este prsii de credincioi, iar acetia trec la secte, va suporta pedeapsa venic a lui luda i blestemul strmoilor notri. Limba stldit, fraza bolborosit, rugciunea batjocorit, cntarea falsificat sau adaptat, slujbele - teatru comic sau dramatic, toate acestea determin pe sectari s-i mreasc rndurile. Se tie c evlavia credincioilor copiaz pe a slujitorului. IJnele parohii atrag sectele din lips de trire cretin (Matei XXI, 13). Semnele exterioare, le evlaviei: nchinarea, plecarea capetelor, ngenuncherea au ajuns rariti n biseric. Sectarii, pentru ademenirea credincioilor, dei combat actele de cult i evlavie, i-au nsuit unele tradiii i datini strbune. Pericolul este iminent... i . ;.: Exagerarea unor momente liturgice producf de asemenea tulburare. Evlavia trebuie s fie im mijloc de manifestare a credinei; celei adevrate plecat dintr-un suflet care caut linitea, cina, pocina sincer i respectul pentru cele sfinte.

12

CLUZ CRETIN

Spectacolul cu efecte exterioare" place unor indivizi fr sensibilitate. Biserica, prin harul ei, linitete, calmeaz, satisface, nu estompeaz, irit sau ngmfeaz. Preotul adevrat i misionarul ncercat procedeaz cu mare delicatee pentru a ajunge la unitatea duhului n legtur pcii (Efes. VI, 13), adic la comuniunea desvrit. Deci, aspectul slujirii lui""Hristos prin evlavie contient ine credincioii n comunitate. n caz contrar, att sectele, ct i gruprile anarhice gsesc uor teren favorabil. 4. Lipsa de orientare a "preotului sau absena tactului pastoral n raport cu credincioii duce la conflicte; la izolare, i chiar la spargerea unitii parohiale. Se cunosc cazuri mai ales la orae, unde snt mai muli preoi, cnd parohienii snt mprii, nct nu-i mai pot satisface sentimentele lor fireti de evlavie. Acestea, pe de o parte: pe de alt parte, preotul nu trebuie s confunde biserica i avutul ei cu propria feud. Desigur, au existat n istorie cazuri de mnstiri i parohii cu averi motenite, dar aceste au fost puse n slujba comunitii, pentru binele tuturor, nu a slujitorului. Dac snt cazuri evident, rare i astzi, preotul trebuie s fie un iconom credincios" (Luca XIX, 17), s administreze dup regulamentele n vigoare asemenea posibilitate, nu s devin peste/noapte bogatul care i-a rodit arina" i nu tie ce s mai fac cu attea bucate (Luc XII, 17). Ali credincioi au unele obiceiuri i apucturi, fie nsuite, fie tolerate de ali credincioi, necorespunztore'moralei i vieii cretine. n asemenea situaie, preotul are ndatorirea s le elimina !c"tt pruden, explicndu-le proveniena, cu dragoste i rbdare, fiindc inovaiile i adugirile stric obiceiurile bune..." (I Cor. XV; 33). Preotul trebuie s se identifice eu tradiiile sfinte, cu obiceiurile cretineti n diferite ocazii. Un misionar desvrit i un slujitor contient va cunoate toate problemele din parohie. Un capitol aparte l constituie atitudinea corect i loial a preotului fa de organele locale de stat, de factorii responsabili din ntreprinderile sau sectoarele agricole de pe teritoriul pe care se afl parohia. Chemrile i participarea activ la solicitrile autoritilor locale trebuie s aib ecou n inima preotului. Preotul fiind treaz n orice mprejurare (II..Tini. II; 22-23), lupii rpitori, i n acest caz, nu vor putea ptrunde n turma cea cuvnttoare (Fapte XX, 29). 5. Lcomia sub toate aspectele i arghirofilia. Aceast cauz provoac mari neplceri credincioilor. nsui Iuda Iscarioteanul i-a pierdut apostolatul din cauza banilor (Matei XXVI, 15).: Anania i Safira, pentru lcomie, au fost exclui din comunitate i au czut sub Westernul apostolilor, minind pe Duhul Sfnt (Fapte V. 3). Cu adevrat, goana dup banfieste obria tuturor relelor, chiar i cderea din credin..." (I Tini. VI, 10). Aceast tragic i permanent constatare este, n acelai timp, piatr de sminteal pentru muli credincioi. De aceea, ei prsesc enoria i merg la sectari. Preotul misionar care slujete la altar, de la altar mnnc (I Cor. IX, 13), dar nu trebuie s uite c povara" pus credincioilor apas pe propria contiin. Ca misionar, trebuie s aib permanent n inim cuvintele: n-am npstuit pe nimeni... cu inimile mele mi-am ctigat pinea!" (I Tes. I, 9).

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

Mai mult, se recunoate preoilor calitatea de educatori ai credincioilor tul ngduie, pe lng plata muncii, dreptul de a completa salariu din buget rohiei. Muli nu nregistreaz corect veniturile i de aceea se pare c nu ctig li se cuvine, n mod onest. Alii pun taxe cu caracter retroactiv i prind" credi isii n momente limit. Cnd ar trebui s neleag situaia creat (nmormntai tez, cununie) i s ntreaac cu forta cuvntului credina celor de fa, preot )ate registrele contabile i ncepe calculele..." Pus n situaie neplcut, credincios ;hit sumele, dar biserica 1-a pierdut i pleac abtut, abandonnd deseori credit trecnd la secte. Mai grav, pentru servicii care decurg din misiunea preoteasc 1 dar ai luat n dar s dai" (Matei X, 8), unii membri ai familiei preotului interv cer unele avantaje. S-a mai spus, i repetm, preotul cu adevrat misionar : buie s fie iubitor de ctiguri urte" (I.Tim. VI, 8 i 17), iar problemele fmancn fie rezolvate de epitrop i Consiliul parohial, reprezentanii alei ai enoriailo; 6. ngduin pentru vicii din partea autoritii ecleziastice. Dac prec vrednici snt lsai n voia lor, atunci i sectanii miun. Snt slujitori care nu n vresc slujbele dup rnduial. Unele parohii snt lsate n btaia vnturilor secta : altele snt ocupate de elemente insuficient pregtite sau snt trimii ace edepsii" pentru vicii!, sau din alte motive de ordin canonic. Ce activitate dep u ce ndreapt acetia? Se cere ca preoii s fie exemplu de moralitate, slujire, A'ocaie i patriotis pild ar putea fi pentru credincioii lor preoi arghirofili, beivi, fumate doielnici n ale slujirii, compromii n a face dreptate, ngmfai, lipsii de orient: cial, sub nivelul cultural-teologic, nepunctuali, fr dragoste de aproapele, lip: : simul datoriei!? Se tie precis c fenomenul sectar crete i prinde teren ncie de neglijena sau lipsa de responsabilitate a preotului. De aceea, Sf. Pa' rgea atenia lui Timotei i Tit i prin ei nou: Totul este curat pentru cei cur; ir pentru cei ntinai i necredincioi nimic nu este curat, pn i mintea i cuge snt spurcate..." (Tit I, IS). Caut s te nfiezi naintea lui Dumnezeu ca n ncercat, ca un slujitor care mare de ce s-i fie ruine i care propovduie ept Cuvntul adevrului" (II Tim. II, 15). La rndul su, preotul trebuie* s lupte mpotriva viciilor enoriailor, fie p )ovedanie, fie prin fora cuvntului de la amvon. Tolerana credincioilor, acoperi ciilor, mprtirea" comun, preot i enoriai a pcatelor, duce la grave aba: la nmulirea sectelor. n concluzie, toate motivele interne provin direct sau indirect i n ulti istan de la preot: dac aluatul estebun i frmnttura va fi la fel" (Matei X 3). Acolo unde preotul este contient de chemarea Eu v-am ales pe voi din lume, oan XVII, 15-16) i credincioii ascult glasul lui n vederea mntuirii i svri tot lucrul bun (Ioan X, 5). De asemenea ntr-o parohie dup plecarea unui sluj: evrednic trebuie o deosebit activitate pentru reeducarea credincioilor. B. Motive externe. - Aceste motive se datoresc fluxului social continuu. Asi ste o necesitate micarea populaiei de la sat la ora i invers. Odat cu fluxu

14

CLUZ CRETIN

refluxul populaiei crete i comunicarea ntre oameni, informaiile de toate categoriile, inclusiv ideile religioase, mresc interesul pentru contacte n diferite domenii. Omul zilelor noastre nu mai poate sta izolat. Noile condiii de via, fabricile i uzinele noi, ntreprinderile i schimbul de muncitori, toate duc la contacte mai strnse i mai diversificate ntre oameni. De asemenea, experienele de munc, ntlniri pe antiere, transferri dintr-o parte n alta a rii fac s circule ideile, s se intensifice legturile, s se cunoasc oamenii mai bine, s se respecte mai mult. Or, una dintre legturi este i cea pe calea religioas. Iat, aadar, attea motive externe Bisericii Ortodoxe, dar n interiorul localitilor, de a se infiltra preri sectare. Pe de alt parte, i cu mult mai grav, ideile religioase importate" pe diverse ci uureaz, influeneaz sau susin fenomenul sectar. Odat ptruns acest fenomen, reprezentanii si folosesc o serie ntreag de metode, i deruteaz pe cei ce triesc aici i respect obiceiurile i tradiiile strbune. Motivele externe ale ptrunderii sectelor n ara noastr i au obria tot n afara granielor Patriei. Printre aceste motive putem enumera: 1. Unele profesii, cum ar fi: pictor, sculptor, arta instrumental - nlesnesc trecerea n casele" de adunare. Acetia atrag.uor n comunitile sectare unele persoane oscilante n cele ale credinei ortodoxe i cuttoare de ctig ct mai facil. Unii meseriai particulari: croitori, cizmari, fotografi, mecanici, instalatori sanitari, electricieni, pentru un blid de linte" intr n serviciul de ispititori ai credincioilor ortodoci sau ai unor creduli de la alte culte. Aceti meseriai cinstii", de ncredere", garantai, frizeaz i o evlavie tradiional i insist n cele ale Domnului" cu post i rugciune" cu renunri i chiar, i ofer gratuit serviciile lor pentru a capta bunvoina interlocutorului. Tot acetia uureaz unele temporare angajri, mai ales din provincie, n vederea scopului prozelitist. Schimbul de experien i recomandarea pentru deplasri n alte localiti, sau n diferite staiuni de tratament i odihn ale sectanilor unde .fraii" snt gata s ofere multe avantaje, constituie un motiv ca cel racolat s devin-luminat cu duhul".. Preotul ortodox, deintor al plintii harului preoiei trebuie s vegheze cu toat responsabilitatea pentru prevenirea i lichidarea motivelor externe. El trebuie s previn credincioii despre nocivitatea acestor teoreticieni". Desvrirea credinei noastre este lisus Hristos, acelai ieri, azi i n veci" (Evr. XIII, 8). Un credincios adevrat nu poate prsi Biserica strbun pentru o nou profesie, pentru un nou loc de munc sau un transfer dintr-un col n altul al rii. 2. Cstoriile mixte. - Desigur, dragostea dintre doi tineri este baza fireasc a unirii pentru via. Dar aceast unire nu trebuie s aib scopuri strine tradiiilor i obiceiurilor poporului nostru'tt de ncercat. Cstoriile mixte preocup nu numai Biserica, ci i ntreaga lume- Or, unele cstorii snt fcute nu din ndemn firesc i din nelegere sufleteasc, ci snt mai degrab nite aranjamente n vederea unui scop prozelit i sectar, antisocial i neloial. In unele cazuri cstoriile mixte snt fcute i pentru prsirea rii sub pretextul c unul din parteneri este chemat de frai", iar cel care i-a prsit credina i neamul pleac n necunoscut. Acolo fratele" are i alte surori"; iar romnca i-a pierdut, odat cu credina strmoeasc i patria printeasc.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

15

Alte cstorii au i alt caracter: fraii" ofer locuin acelor fiice ale Babilonului care-i caut fericirea n afara muncii cinstite i familiei curate. Multe cstorii snt pepiniere de discordie ntre rude. Exist drepturi" ale omului, dar acestea nu foreaz natura i glia care te-a plmdit i hrnit. ^ 3. Participarea la diferite ceremonii, n ultima vreme, cstoriile, despre care am vorbit, au devenit o adevrat parad a modei i o renunare la tradiiile de veacuri ale poporului nostru. Fraii" impresioneaz prin cadouri i copleesc prin tactica primirii n comunitate. Neofieiindu-se logodna, jurmntul pstrrii, tainei cununiei nu mai are loc, responsabilitatea continurii familiale nu se mai pune i iat c muli tineri, mai ales destrblai i necontrrjlai de prini, gsesc refugiu n comunitile sau gruprile sectare. Unele dintre secte snt mai rigide, dar altele recomand cstoriile de prob pentru rezolvarea urior probleme sociale - buletin, serviciu, transfer etc. sau, mai grav practic incestul'l prostituia ca acte de cult. Adeseori, credincioii ortodoci, mai slabi de nger, snt atrai de asemenea ceremonii i prsesc Biserica strmoeasc pentru adunarea sectar. Taina cununiei n Biseric este, pe ling jurmntul castitii, o binecuvntare a lui Dumnezeu pentru continuarea vieii psihoftzice a omului. Cununia nu-i un contract social, ci o responsabilitate n faa lui Dumnezeu i a vieii nsi. De asemenea, creterea copiilor n tradiiile sfinte ntrete specificul neamului nostru, identific, se aprinde i se cultiv flacra strmoeasc. Sntem de acord cu cstoriile mixte atunci cnd se caut adevrul i dragostea;3 p l o t u l ortodox nu trebuie s fie ns de acord cu hotrrile pripite ale tinerilor, fr :tirea prinilor i cu nite dorini r trectoare, dar care pot avea urmri nefaste. ; r Aa-zisul Botez" testamentul al sectelor constituie un prilej de propagand i : prozelitism pentru cei ce nu tiu de ce i cnd au fost botezai n Hristos i c acest botez n Hristos nu se poate repeta i nu este o ceremonie, un simbol, o imitare a botezului cu ap spre pocin, ci acesta este botezul cu Duhul Sfnt i cu foc, adic se terge pcatul strmoesc i primim harul creterii duhovniceti i mntuirii noastre. Botezul-blci sau botezul la maturitate ' este tot d-prad a modei fariseice de a se ; mbrca fraii i surorile" n cmi albe de parc asta ar atrage fora iertrii prin jertfa de pe cruce, nu pocina, nu interiorul. , Un alt prilej, n scopul atragerii-cretinilor ortodoci, folosit de sectari este parada ducerii fratelui" la groap. Dei nu cred n nvierea morilor i nu pregtesc sufletele adepilor pentru judecata particular i obteasc, sectarii folosesc pompele funebre n scop prozelitist. Fraii" au obligaia s mobilizeze rudele i prietenii celui decedat n vederea mmormntrii, s strng fonduri pentru familia ndoliat dovedind o solidaritate forat i un ataament fals. Toat parada este impresionant, dar seac, fr duhul strmoesc al iertrii i sanitarii celei de pe urm. 4. Nouti ale lumii de dincolo. - Snt foarte muli credincioi ademenii de nouti" n domeniul credinei i din aceast cauz sectele ptrund la nceput cu potolirea curiozitii i apoi ofer celui interesat datele i sursa noutilor. De asemenea, comentariile i pronosticurile asupra unor'fenomene naturale (cutremure, eclipse, inundaii, comete i cderi de stele, cataclisme etc.) atrag pe netiutori i

16

CLUZA CRETIN

mresc gruprile sectare. Calculele advente, ce nu lipsesc din nici o sect, grupare anarhic sau organizaie religioas violent, mresc interesul celor cldicei n credin (Apoc. XX) pentru nouti" i calcule n religie. Noutile" lumii de dincolo snt necesare n alt domeniu, or, n viaa spiritual a credincioilor notri, via destul de bogat i verificat de peste dou milenii, nu ar putea avea loc nouti fr tirea ierarhiei apostolice i informarea clerului. De aceea, Biserica Ortodox Romn nc din 1949 a iniiat .n fiecare an, n serii, Cursurile de ndrumare pastoral i misionar pentru preoi. Tot aici se discut cazurile speciale sau izolate de infiltraie sectar, componena colportajului, analiza brourilor de propagand, originea i scopul lor prozelitist i antisocial. 5. Bibliile confesionale sau extrase din acestea (profeiile din epoca exilic n special Daniil i datele din Apocalips cu traduceri adecvate) - oferite curioilor, n dese cazuri influeneaz cugetele unora i ncep a frecventa case" de adunri. n ultima vreme, datorit tehnicii tipografice deosebit de avansat sau chiar utilizarea xeroxului, credincioii ortodoci snt lovii de asemenea schije religioase" n diferite locuri de activitate. Reviste redactate n limba romn i care snt tiprite n strintate, cu coninut duhovnicesc", brouri ale cii drepte", ziare ziditoare", adevrul BiblieL odihn" n Domnul, Calea" n via, ajutor" de sus etc. sau chiar simple scrieri de duh" constituie o cauz a infiltraiei sectare, deosebit de insistent i totodat periculoas. 6. Smerenia" cea plcuta. Domnului este a inimii, aa c nu mai este nevoie de locauri somptuoase nlate de boieri din exploatarea altora. Sub aceast masc se ascunde un grav pericol denigrator pentru Patrimoniul cultural naional. Muli adepi ai sectelor n fanatismul lor au distrus monumente, icoane, veminte, vase liturgice i obiecte de o inestimabil valoare i irecuperabile. Mai mult, s-a intensificat i traficul de asemenea odoare, sectarii avnd legturi cu.diferite cercuri de peste hotare interesate n a distruge bunurile noastre spirituale. Pentru a-i atinge scopul, sectarii i-au transformat casele lor de adunri n centre de propagand mpotriva culturii noastre vechi ncercnd, n acelai timp, s strecoare n rndul tineretului un indiferentism fa de tot ceea ce ne-au lsat strmoii. 7. Pocina cea adevrat" propagat de sectari. Aceast motivaie aparine att practicii din ara noastr, dar i influenei lumii religioase" de peste hotare. Noutatea" pocinei const din acea acuzaie adus Bisericii strmoeti c este neschimbat, rigid, plin de practici depite, este susinut de preoi interesai, nu mai este la mod, nu las pe credincios liber, aceasta este practicat de btrni netiutori i depii. Pocina, spun ei, este a timpului, a tineretului, liber i desctuat de canoanele vechi. Este necesar pentru pocina cea adevrat", nlturarea tuturor obiceiurilor i tradiiilor, tot cultul vechi i mbriarea noutilor frailor" de pretutindeni. Pocina" recomandat de sectari este fals, fr sens pentru nelegerea credincioilor i duce la ruperea de comunitate. Ca i fariseii, sectarii condamn pocina vameului, vameul fiind orice credincios contient de prpastia dintre el i Dumnezeu din cauza pcatului. Or, pocina cea adevrat" recomandat de secte

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

17

este de fapt tgduirea ajutorului lui Dumnezeu i anularea meritului omului pentru mntuirea lui, fiindc sectarii se autointituleaz.:^alei i sfini", uitnd chiar textul Bibliei: Dumnezeu celor mndri le st mpotriv i pe cei smerii i nal" (Ps. CXXXVIII i Luca XVIII, 14). Infiltraia sectar, motivele acesteia pot fi diminuate sau terse att pe linie intern - aa cum am vzut - ct i pe linie extern, prin stlpul de foc al adevrului care trebuie s fie preotul ortodox treaz n toate" cele ale credinei (I Tim. IV, 12). II. - CTEVA REPERE ISTORICE ALE FENOMENULUI CONTESTATAR RELIGIOS Autori de sectologii", dintre cele dou rzboaie mondiale, n-aveau prea multe date despre fenomenul sectar. Era firesc s fie aa, deoarece mass-media nu avea o dezvoltare i o rspndire ca n zilele noastre. Studii i articole dup cel de-al doilea rzboi mondial, la nceput, artau c de fapt sectele nu au istorie pentru c snt trectoare". Or, lucrurile s-au schimbat; dac n-au avut istorie la noi, au avut un nceput, un apogeu i un sfrit ca orice micare. Unele secte sau grupri religioase au constituit motiv de persecuie n regimurile trecute i o permanent concuren de racolat adepi. Or, odat cu intrarea lor n legalitate prin recunoaterea funcionrii, vorbim de culte neoprotestante egale n faa legii ntr-un raport de egalitate ntre ele, dar i cu obligaia respectrii credincioilor celorlalte i stvilirea prozelitismului. De aceea, dup Legea cultelor (1948), putem vorbi de o nou orientare n regimul cultelor. Ele au dreptul de a-i exercita cultul, dar i ndatoriri fa de Patrie ca ceteni egali n drepturi i responsabiliti. n climatul religios din Romnia, cultele se cunosc ntre ele, conductorii lor se respect, se tie nvtura sau concepia fiecruia i este o necesitate ca fiecare credincios s fie loial rii n care i duce existena, fie c este romn din neam n neam, fie c aparine unei naionaliti conlocuitoare. Aceast nou situaie schimb i optica, n general, i face s se respecte fiecare credincios n parte. De aceea, fiecare cult are un istoric, o obrie i un scop totodat, iar rdcinile trebuie cutate pentru a se da rspuns i a se gsi soluii n cazul propagandei sau prozelitismului arbitrar. n practica sectelor. a) Neascultarea i mndria - izvorul rtcirii. - Contestarea, opoziia sau pretenia de a fi ca Ziditorul, apare nc dinainte de organizarea Universului. Este vorba de cderea lui Lucifer, din cauza mndriei i a slujitorilor si: Arhanghelul Mihail, n cuvinte ngereti, a rostit celor fr de trap: S stm bine, s stm cu fric..." i atunci satana, ca un fulger a czut din cer (Luca X, 18). b) Duhurile rele au cutat totdeauna s ntunece n om chipul i asemnarea cu Dumnezeu, iar n Grdina Edenului vrjmaul se apropie de zidirea minilor lui Dumnezeu, ispitindu-i cu arma sa, mndria: ... v-a interzis s mncai din rodul Pomului pentru a nu ajunge ca El..." (Facere III, 2-7). A Vechiul Testament. -1) Dup cderea n pcat, din cauza neascultrii, i natura s-a vitregit (Rom. VIII, 22), iar dumanul vieii, diavolul, conform libertii

18

XALUZA CRETIN

limitate pe care o are de la Dumnezeu, i-a continuat activitatea paralel cu Providena divin. Uciderea lui Abel de; ctre Cain (Facere IX, 1-16) ; Potopul etc. (Facere VII, 10-24), nelegiuiii Sodomeiwi Gomorei (Facere XIX, 12-29) snt cteva exemple (Facere IV-VIII). ' '.:'.'; 2. O dat cu chemarea lui Avraam, treptele Descoperirii lui Dumnezeu capt contur (Facere XII, 1), dar .ispititorul acioneaz i se nfieaz chiar n faa Ziditorului, aa cum este cazuLlui Iov (Iov II, 1). Fiecare etap a Revelaiei din Vechiul Testament este bntuit de cel ce i-a pierdut menirea pentru care a fost creat. Vrjmaul intervine n istoria biblic, este prezent ntre fraii lui Iosif (Facere XXXVII,, 128) i adncete prpastia ntre sufletul omului i Dumnezeu prin nchinarea la natur, nsufleirea atrilor, jertfe ctre animale, crearea idolilor pn la perfeciunea lor,.n zei i zeie... mui i surzi..." (Rom. I, 25). 3. Nici poporul ales nu este scutit de asemenea fenomen. Dup patru sute de ani de robie egiptean, Moise este tgduit c ar fi ales al lui Dumnezeu i vrjitorii i contestatarii Egiptului svrresc lucruri uluitoare pentru a demonstra originea divin a faraonilor i nelepilor lor.s Jn umbra tuturor sttea diavolul. Satana, mai trziu gsete chiar prilejul nlocuirii credinei n- Dumnezeul cel adevrat (III Regi XVIII, 37) cu zeiti egiptene, mai ales cele reprezentate prin vielul de aur (Facere XXXII, 1-14). ncercarea de a nltur;a:,preoia de vocaie, haric a lui Dumnezeu - preoia lui Aron - cu alei ai comunitii necunosctoare i credule este o abatere: cazul lui Core, Datan i Abiron, dar Dumnezeu nu ntrzie s le trimit pedeapsa: dac Lucifer a czut din cer, slujitorii si Core, Datan i Abiron au fost nghiii de pmnt de vii (Numeri XVI, 32-35). Perioada Ipremozaic i mozaic, ca i regii i judectorii, este o perioad de instituire a, cultului divin i de instalare a preoiei de vocaie, toiagul lui Aaron (Numeri XVI). 4. Vremea profeilor are p arie mai larg. Pe lng gruprile separatiste ale poporului biblic, intervin contactele cu alte mprii. Robiile i exilul (babilonean, asirian, sirian etc, precum i cucerirea roman) ncearc desfiinarea cultului adus lui Iahve cu ceremonii n cinstea zeitilor naturii. Aa cum Moise i nsuise cultura Egiptului, profeii capt experiena i tiina altor neamuri (hitiii, sirienii, babilonienii, caldeii etc). iar punctul central al profeilor este eliberarea, izbvirea: acestea, ns, nu-s temporale!, ci venice prin venirea lui Mesia (Isaia LIII; Ezechiel I; Daniil I; Ieremia I). O imagine sugestiv n privina cultului i exercitrii lui, a slujitorilor cu chemare (preoii) i a profitorilor i a falilor nchintori, ne-o 'd momentul jertfei lui Ilie de pe Muntele CarmeF:(TII Regi XVIII, 38-40). n afara profeilor faptei (ilie, Elisei etc.) profeii mici pun n valoare misiunea preoilor cu vocaie n mijlopul poporului i snt neierttori fa de falii profei: ... cile Domnului snt drepte: cei drepi umbl pe acestea, cei rzvrtii cad pe ele" (Osea XIV, 9). ... poporul piere din lips de cunoatere..." iar destrblarea, beia i desfrnarea iau minile omului" (Osea IV, 6, 11). Alii prooroci snt i mai neierttori: Aa vorbete Domnul despre proorocii care rtcese pe poporul meu, care, dac snt mbuibai vdstesc pacea iar dac nu 'li se pune nimic n gur propovduiesc rzboiul sfnt.v:' Vztorii vor fi dai de ruine, ghicitorii vor roi i

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

19

toi i vor acoperi barba... Ascultai dar lucrul acesta... voi, crora v este scrb de dreptate i care sucii tot ceea ce este drept; voi care zidii Sionul cu snge i Ierusalimul cu nelegiuire. Cpeteniile cetii judec pentru daruri, preoii lui nva pe popor pentru plat i profeii proorocesc pentru bani; i mai ndrznesc apoi s se bizuie pe Domnul i spun: Oare nu este Domnul n mijlocul nostru ? Nu ne poate atinge nici o nenorocire!" (Mica III, 5, 7, 9.-11). Vai de pstorul de nimic care i prsete oile..." (Zaharia XI, 17). Cci buzele preotului trebuie s pzeasc tiina i din gura lui se ateapt dreapt nvtur, pentru c el este un sol al Domnului otirilor" (Maleahi II, 7). 5. Perioada profeilor i n acelai timp a Vechiului Testament se ncheie cu Sfntul loan Boteztorul. Botezul svrit de el: su n numele practicii pocinei" lui este luat astzi etalon de ctre nenumrate secte zise cretine. nsui loan mrturisete: Cel ce vine dup mine v va boteza cu Duh Sfnt i cu foc" (Matei III, 11). Focul este nvierea Mntuitorului, arderea; omului celui vechi, dezbrcarea lui de haina pcatului i mbrcarea n Hristos: Ci n Hristos v-ai botezat, n Hristos v-ai i-mbrcat (Gal. III 27.) Sfintul loah are cuvinte de dojana pentru cei instabili, curioi i ispititori, farisei, saduchei i alii. Pui de vipere de ce fugii de mnia viitoare" (Matei III, 7)... orice pom care nu face rod bun se taie i se arunc n foc..." (LucalII, 9). ; ,v , . Iat attea exemple de opunere, contestate, falsificare sau impunere de dumnezei" strini i terafimi de tot felul" (I Skiuel XIX,13). Totdeauna s-au ncercat influene strine asupra adevrului revelat,: pe de o parte, pe de alt parte; aceeai for a rului i arm a satanei, mndria, a'ncercat s duc lumea n ntuneric. Acum apare i o literatur fantezist (apocrifele) pentru a abate poporul de la adevr. B. Noul Testament. - In crile canonice ale Noului Testament, mndria, aa cum vom vedea, a fost ntrit de diavol cu egoismul i avariia. Fenomenul sectar : biblic apare bine conturat n epoca Mntuitorului; Satana, creznd c Noul Adam, lisus Hristos, ar fi' numai om cu puteri supranaturale, nu Dumnezeu-ntrupat, se apropie de El, ca oarecnd de Adam cel din Eden oferindu-i splendorile acestei lumi: slava, bogia, ajutorul" i colaborarea" sa. La aceast ofert, Domnul rspunde: ... napoia Mea satano, Domnului Dumnezeului tu trebuie s te nchini..." (Matei V, 10). Aeelai procedeu al vrjmaului diavol l folosesc sectarii pentru ruperea unor credincioi din snul altor culte. 1. Planul strategic" al sectarismului de astzi este uor de sesizat chiar n ! timpul Mntuitorului. 1 a) Secta sau partida fariseilor'era constituit din arhiereii i supuii lor. Nu mai credeau n Legea veche, dar o foloseau n scopurile lor personale. Nu pricepeau nimic despre viaa de dincolo, - vorbeau despre'mviere, ngeri (Fapte XXIII, 8), n schimb ngrijeau mormintele" i respectau tot ceremonialul: aduceau jertfe, posteau, se rugau prin piee i pe la toate colurile s-i vad'Tumea (Luca VII, 30). Se cunosc i nume triste: Ana i Caiafa cei care au semnat sentina de moarte a Mntuitorului Hristos (loan XVIII, 12-24). De fapt falsitatea-eredinei" lor o arat chiar Domnul nostru lisus Hristos (Matei XXIII, 2; Luca XI,' 37^54). Dintre cei crescui ntre

20

CLUZ CRETIN

acetia, diiuseminia lui Levi, s-a ridicat Scad, fariseu dup credin (Fapte XXIII, 6; XXVI, 5), cel care avea s devin vas ales i apostol al neamurilor (Fapte IX, 15). De asemenea nvatul Gamaliil fcea parte din partida lor, dar, aa cum se tie, era destul de liberal (Fapte V. 34). b) Opui fariseilor erau saducheii (de la Sadoh) care respectau ceremoniile vechi, erau preocupai de spiritul legii mozaice i observau intens cstoria de levirat, nu credeau n nviere (Marcu XII,18-25), nici n ngeri, nici n duh (Fapte XXIII, 8). c) In afara fariseilor i saducheildr, la Curtea regelui se afla grupul irodienilor cei ce respectau rnduiala Tronului ca porunc a prinilor. Sfetnicii i apropiaii, tlmacii i oamenii de ncredere rspundeau cerinelor templului i fixau zilele de srbtori, respectnd mai ales Sabatul. Dintre acetia muli au venit la Mntuitorul i au fcut parte dintre cei 70 de ucenici (Luca X, 1-24), unii aveau rude ntre slujnice" (loan XVIII), alii erau ucenici n ascuns": Cazul lui Nicodim (loan III, 1-11) i Iosif din Arimateia (loan XIX, 38), Maimari ai sinagogilor etc. (Luca VIII, 40-42; 49-56). d) Tot n serviciul stpnirii erau i vameii, care, dei uri de popor, respectau ceremoniile i totodat erau receptivi la nouti. Dintre acetia cunoatem pe tritorul rugciunii" i cel care s-a utors ndreptit la casa sa (Luca XVIII, 10), Zaheuvameul cel izbvit (Luca XIX, 2) i mai ales Sf. Ap. Matei (Matei X, 3). Vameii nelegeau mai bine durerile poporului dect fariseii care erau fanatici i saducheii care erau bigoi (Matei XVI, 6). e) Alt partid mai practic i care se ocupa cu observarea ceremoniilor zilnice sau anuale era a Tlcuitorilor legii", btrnii i fruntaii poporului (Luca V, 21; VII, 30). Pe lng laudele" zilnice i jertfele de expiere, acetia se ocupau cu scrierea i copierea poruncilor" n diferite limbi. La ei, n srbtorile mari, veneau evreii i prozeliii din ntreaga lume greco-roman de atunci (Cei 70 - Septuaginta). Ei aveau ca ajutoare zarafii, vnztorii de vite i psri" crora Mntuitorul le adreseaz cuvinte grave: ... ai fcut din Casa Tatlui Meu peter de tlhari..." (loan II, 16). f) Tot n timpul Mntuitorului se ntlnesc: nazareii cej afierosii Domnului (Luca II, 23), zeloii sau ziloii - cu rvn special, Simon (Luca VI, 15), fameni femei sau brbai (Ieremia XXXVIII, 7), fameni - fcui pentru mpria cerurilor (Matei XIX, 12, Fapte VIII, 27). g) Eunucii sau paznicii de ncredere erau o grupare deosebit n lumea de atunci i pn n zilele noastre, ,n diferite religii. h) Trebuie menionat i faptul c Mntuitorul Hristos n-a refuzat rugciunea i a oferit dumnezeiescul su ajutor i altor partide religioase, printre care: samarinenilor - cu religie dualist (loan IV); cananeenilor - cu vechi culte (Matei XV, 21-28) i chiar romanilor stpnitori, tmduindu-i (Matei VIII, 1-13); pe Poniu Pilat (1438) asigurndu-1 c mpria Mea nu-i din lumea aceasta..." (loan XVIII, 36), iar pe Cezar (Tiberiu 14-37 ) s i . e dea ceea ce este al su (Matei XXII, 21). i) ns cei mai respectai de ctre popor n timpul lui Iisus .Hristos i pn la cderea Ierusalimului (69-70),dintre- care se bnuiete c a fcut parte i loan Boteztorul n pustia Iordanului, erau essenienii, tritorii n duh, cei retrai de lume,

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

21

schimnici i locuitori n peteri, vegetarieni i rugtori permanent, aa cum i descrie Iosif Flaviu. Ei n frunte cu profetul" i regele luminii" au ajuns i astzi celebri prin descoperirile manuscriselor de la Qumran, mcepnd cu 1947. j) Snt muli alii menionai de ctre Mntuitorul, unii formaliti, dar i neltori - arlatani cei care se fac pstori, oi fiind sau chiar nimiii (loan X, 12). De asemenea snt apreciai prozeliii (Fapte II, 10) - cei care simpatizau cu legea mozaic; elenitii, ecleci (loan XII,-20), cei care combinau mozaismul.cu cultura i filozofia greac. Ceea ce este de reinut o constituie simplul fapt c sectele de atunci ca i sectarii de astzi au fost, snt i vor fi sincretiti, eretici eclectici, iar schismaticii nite revoltai. Aadar, trecerea uvoiului sectar din Vechiul n Noul Testament i continuarea lui pn n zilele noastre nu constituie o surpriz. De aceea nu se pot face delimitri c unele secte ar aparine Vechiului Testament, iar altele Noului Testament. Le clasificm noi, n vederea studierii lor, nicidecum pentru originalitate. 2. n vremea Sfinilor Apostoli, fenomenul contestatar sectar crete pn la persecuii, nelri, intrigi, procese, condamnri, martiraj i ucideri. Va veni vremea cnd v vor bate, v vor scoate din sinagogi... i omorndu-v vor crede c fac dreptate..., dar s nu v temei. Cine rabd pn la sfrit acela se va mntui" (Matei X, 17; loan IX, 22). a) Cazul tipic al trdrii i vnzrii" este Iuda Iscarioteanul, care dei apostol, nu a neles pe Mntuitorul, ci 1-a vndut (Luca XX, 21) i s'pnzurare i-a agonisit (Matei XXVII, 5). Mama fiilor lui Zevedei credea c Mntuitorul ar putea fi un mprat lumesc i vrea s-i asigure fiii si (Matei XX, 20-28). Mntuitorul Hristos, n ultimul an de activitate pmnteasc, ne las testamentul unitii, dei tia c vor urma dezbinri, certuri, contestri (loan XVII, 19-21). b) nsi ierarhia sectar i are originea la Simon Magul, continuatorul apostoliei" lui Iuda i urmaul popilor lui Baal din veacul lui Ilie (III Regi, XX). Cu Simon Magul (Fapte VIII, 9-24) ncepe nlocuirea vocaiei preoiei, punerea n locul slujirii profesiei" sau meseriei de slujba bisericesc. nct pn astzi simonia" este pcat i va fi pn la sfritul veacurilor. Menionm i cazul de necinste i minciun al soilor Anania i Safira (Fapte V. 1-11). c) In perioada apostolic, mai ales n lumea greco-roman, dezbinrile au continuat. Sf. Apostol Pavel descrie cu amrciune cele patru partide din snul comunitii cretine din Corint pe care reuete, nainte de a cdea acestea n erezie, s le mpace i s redea turmei linitea i pacea lui Hristos (I Cor. I, 10-13; III. 3-9; IV, 6; II Cor. VI, 14-17). d) Nici iudeii convertii la cretinism nu renunau la unele practici. Mai mult, cereau i altora obligativitatea ceremonialului mozaic, fapt,care a dat natere la dispute chiar ntre Apostoli, dispute care, evident au fost rezolvate i ncheiate de Sinodul apostolic (49-50) hotrndu-se: cretinii nu trebuie supui circumciziei; s nu consume carnea animalelor sugrumate; i s se fereasc de desfrnare. Sf. Pavel a fost aprig aprtor al integritii persoanei (I Cor. XI, 23; XV, 3; Gal. I, 11-12) i eu toat opoziia multora (II Cor. X, 4-5; XI, 16-33), el ne-a dat pild de a pedepsi

22

.CLUZ CRETIN

i a ierta: cazul cu incestuosul din Corint (I Cor. V, 1; II Cor. II, 5-11), Apostolul d satanei pe cei care predic*':alt evanghelie (Gal. I, 8); pe creduli - cei ce cred n basme (I Tim. IV, 7); pe vrjitori, Elima (Fapte XIII, 6-8), Dimitrie-argintarul (Fapte XIX, 21-41) i deplnge pe apostaziai i lapsi: Dima (II Tim. IV, 10), Imineu i Alexandru (I Tim. I, 20) etc.: c) Ali contestatari se refereau la nvtur, nenelegnd nvierea sau soco tind-o mpotriva raiunii (I Cor: XV, 1258). Apostolul Pavel arat c nvierea este taina dumnezeirii, fiindc Dumnezeu este existen, iar nvierea trupurilor este i fireasc (I Cor. XVI, 16). :, f) Unii practicieni forau firea lor oprind cstoria (neognosticii) sau consumarea unui fel de hran, carnea de exemplu (I Tim. IV, 1-4). Se pot aduga la aceste exemple i altele, reinnd c n epoca apostolic snt cazuri, izolate, evident, de continuarea partidelor religidase, sectelor i fraciunilor sau gruprilor anarhice din iudaism sau contactul acestuia cu elenismul. Nu numai Apostolul neamurilor, ci i ceilali apostoli caut paceavn primele comuniti. Matei scrie Evanghelia pentru iudeii nedumerii asupra persoanei lui Iisus Hristos; Marcu, la fel; Luca explic paginilor" deertciunea credinelor vechi; prin Evanghelia adresat lui Teofil i prin Faptele Apostolilor se ncearc primele pagini de istorie bisericeasc cretin, iar Apostolul iubirii rspunde cu Prologul-Logos i Evanghelia sa cugettorilor religioi fali, evanghelizatorilor fr apbstolie i trimitere", profeilor mincinoi (Ioan I, 1-18; I Ioan II, 17-19) i antihritilor de toate categoriile (II Ioan,verset 7). Acelai apostol potolete delirul vizionarilor i vistorilor" Epocii apostolice prin rspuns concret la attea apocalipse" i scrieri apocrife prin Descoperirea sa (Apoc. I, 1-3). 3. In perioada postapostolic, gruprile respective ncep s-i formeze o concepie proprie, fie din amestecul nvturii lor cu Evanghelia, fie prelund idei sau practici din mozaism, adaptndu-le noilor condiii de via din Imperiul Roman, de la mpratul Traian (98-117) pn la Constantin cel Mare (306-337). O dat cu adaptarea, a intervenit fenomenul negrii i falsificrii, deci s-a trecut de la faza de cunoatere, la poziia de erezie - abaterea de la credin sau falsificarea Evangheliei - cnd Biserica a trebuit s ia msuri concrete pentru demascarea' i nlturarea greelilor. Totodat ncepe selectarea scrierilor sfinte i alctuirea canonului Noului Testament, tocmai pentru a avea i un document scris, fiindc transmiterea oral era contestat. O ntreag reea de transcrieri s-a declanat n Biserica primar i datorita persecuiilor din partea mprailor romani (54-313) i arderii manuscriselor cu texte sfinte. De acum istoria bisericeasc consemneaz apariiile ereziilor nelipsite pn astzi, fiindc orice erezie, sect sau schism nu este dect falsificarea credinei vechi n hain nou i izbucnirea fumului n momente prielnice aprinderii gunoiului contestatar. Avndu-se n vedere cele dou.grupri contestatare (din perioada apostolic i postapostolic) putem vorbi de o contraofensiv din partea Bisericii. Aceast atitudine poate fi numit apologie, polemic, rspuns ocazional sau hotrre (sinod) pentru lmurirea lucrurilor i aprarea dreptei credine.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

23

Primul grup contestatar a determinat Biserica s fixeze n scris canonul Noului Testament. Al doilea grup sectar a fcut s apar literatura patristic i s se alctuiasc mrturisiri de credin, dogme, canoane i s aib loc sinoadele ecumenice. De aceea astzi, cum spunea un ierarh romn, Sinodul general ortodox nu are motive de ntrunire urgent fiindc nu exist cauze de contestri doctrinare, eresuri, schisme sau abateri grave de la disciplina Bisericii. Ereziile au fost acelea care au determinat convocarea sinoadelor i apariia attor lucrri de explicare i demonstrare a adevrului. Ereziile vechi i sectele primelor veacuri cretine au grbit formularea nvturii cretine. E singurul lucru pozitiv ce l-au adus contestatarii, chiar fr voia lor, fiindc s-a lmurit dogma Bisericii i s-a nlturat erezia: ...cci trebuie s fie ntre voi i eresuri, ca s se nvedereze ntre voi cei ncercai" (I Cor. XI, 15). 4. Secte i eresuri n primele veacuri cretine. - Dei; Descoperirea divin are etapele ei prin care Dumnezeu n diferite chipuri i feluri se face cunoscut (Evr. I, 1), fenomenul sectar nu poate fi ncadrat istoric nici;mcar la capitolul efortul omului n nelegerea Revelaiei". Fenomenul sectar.,:este nregistrat de Istoria bisericeasc universal sau naional ca factor extern, negativ. Ca orice manifestare a spiritului, secta are o obrie, o dezvoltare i un sfrit. Sectele au negat mai ales nvierea Mmtuitorului, fiindc nvierea, pe lng minunea minunilor, adeverirea Dumnezeirii lui lisus Hristos, este taina adnc, ndejdea i fora mntuirii: Dac Hristos n-ar fi nviat, zadarnic ar fi credina voastr, fr rost propovduirea noastr, iar noi am fi nite martori mincinoi n faa lumii..." (I Cor. XV, 15). Tgduirea nvierii a fost preocuparea principal a arhiereilor timpului Mmtuitorului, i aceast negare se afl, precum firul Ariadnei, la baza tuturor sectelor: de la mituirea de ctre mai marii poporului a soldailor romani de la mormntul Domnului (Matei XXVIII, 4), de la ereziile, sectele i mai apoi colile raionaliste" i mitologice i pn la adepii curentelor teologice" ale zilelor noastre: desacralizarea, demitizarea Bibliei, evoluia, teologia neagr, a onestitii i morii lui Dumnezeu etc. Dumnezeu cheam pe toi la mntuire, dar nu foreaz pe nimeni: Am pus n faa ta foc i ap, binecuvntare i blestem, alege..." (Dsut. XI, 26) iar rsplata este dup fapt (Matei XXV, 34). i rtcii snt destui, fiindc vor ei. Astfel, la Cincizecime cnd toi cei de fa erau cuprini de emoii, sfinte vznd Pogorrea Simului Duh n limbi de foc, i au cerut botezul, unii priveau ca la un spectacol i auzind pe apostoli vorbind despre lisus n limba fiecruia spuneau: ....snt bei..." iFapte II, 13). Iat negarea direct: ...ca vznd s nu,vad i auzind s nu aud..." i.Ioan IX, 39). nsi opoziia organizat a mai marilor .poporului de dup nviere constituie o continuitate de ncercri ce exclude faptul .minunii celei mai presus de fire a Mmtuitorului. n aceste situaii, totui,; se ridic i oameni cu respect pentru alii, aa cum a fost cazul neleptului Gamaliil a crui spus rmne model de nelepciune pn la sfritul veacurilor: .., Brbai iisraelii, luai seama bine ce avei de gnd s facei acestor oameni... nu-i mai necjii i lsai-i n pace! Dac

24

CLUZA CRETIN

ncercarea lor sau lucrarea lor.este de la oameni se va nimici, dar dac este de la Dumnezeu n-o vei putea distruge. S nu v pomenii c luptai mpotriva lui Dumnezeu" (Fapte V, 35, 38-39),.' De aceea n aprarea credincioilor notri fa de prozelitismul sectar, trebuie s-'.avem n vedere faptul c Evanghelia rmne aceeai pentru toate veacurile: nger din cer de va propovdui alta, anatema s fie" (Gal. 1, 8). Prin nvtura ei, prin trirea -noastr n Hristos, rstlmcitorii i fctorii de credine" noi se izbesc ca valurile mrii de stncile neclintite, fiindc noi cutm' s lucrm cinstit nu numai naintea lui Dumnezeu, ci i naintea oamenilor (II Cor. VIII, 21) i prin aceasta ..'. rturnm izvodirile minii (rtcite) i orice nlime, care se ridic mpotriva cunoaterii lui Dumnezeu" (II Cor. X, 4-5). a) nvtorii mincinoi, falii profei sau antihritii snt de fapt temelia tuturor sectelor din vechime i de astzi. Caracterul lor instabil, goana dup mrire sau ntietate, dorirea scaunelor nemeritate, compromisuri sociale, folosirea mijloacelor necinstite n comunitate i n raportul- lor cu semenii le vdete boala religioas. Apostolul neamului nu numai c-i d in vileag, ci i nfiereaz pentru totdeauna: ... acetia snt nite apostoli 'mincinoi, nite lucrtori neltori, care se prefac n apostoli ai lui Iisus Hristos: i-nu este de mirare cnd chiar satana se preface n nger de lumin. Nu este mare. lucru cnd i slujbaii si se prefac n slujitori ai dreptii. Sfritul lor va fi dup faptele lor" (II Cor. XI, 13-15). Sf. Petru, auzind despre attea dezbinri i grupri care de la rtciri religioase trec la atacuri sociale, indignat spune: ... ca nite obraznici i ncpnai ce snt, ei nu se tem s batjocoreasc dregtoriile... i vorbeac cu trufie lucruri de nimic... i momesc pe cei ce abia au scpat de cei ce triesc n rtcire..." (II Petru 11,10, 18). Apostolul iubirii, la rndul su spune: ...i dup cum ai auzit are s vin antihrist, s tii c acum s-au ridicat muli antihriti. Ei au ieit din mijlocul nostru dar nu erau dintre ai notri. Cci dac ar fi fost drrtre ai notri ar fi rmas cu noi, ci au ieit, ca s se arate c nu toi snt dintre ai notri... V-am scris nu c n-ai cunoscut adevrul, ci pentru c l cunoatei i tii c nici o minciun nu vine din adevr. Cine este mincinosul, dac nu cel ce tgduiete c Iisus este Hristosul? Acela este antihrist care tgduiete pe Tatl i pe Fiul" (I Ioan I, 18-19, 21-22). Aa cum am spus, n perioada postapostolic i mai ales patristic, eresurile s-au grupat, i-au precizat concepiile, i-au avut reprezentani nu numai din mijlocul lor ci, ceea ce este mai tragic,;ierarhi i preoi. Desigur, acetia, cum este cazul lui Arie, Nestorie, Eunomiu, Macedonie, Dioscur etc. au fost condamnai de Biseric i depui din treapt, dar autoritatea lor ierarhic dinainte a mrit pericolul sectar. Din falsificatori ai credinei, acetia s-au unit cu unele pturi sociale, devenind un aliat mpotriva ornduielilor de atunci, alii au ctigat adepi i au format partide politice de opresiune sau grupuri teroriste., Toate acestea au frmntat societatea lumii vechi i Evului mediu. i aa cum erezia a obligat Biserica s-i formuleze adevrul de credin, n raport cu falsa credin, micrile sociale au pregtit frmntrile de ni' trziu. Putem da ca exemplu partidele parabolanilor, gruprile verzilor i albatrilor din timpul lui Justinian i multe altele.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

25

b) Eresurile primelor veacuri au aprut din credinele iudaice, din practicile i ceremoniile religiilor naturiste, din mitologia greco-roman, din mistica oriental, din concepiile persano-parsiste, din cugetarea elino-alexandrin, toate sau fiecare n parte cutnd pe un Hristos fantom, mistificnd viaa i activitatea Sa sau dnd la iveal scrieri pentru a falsifica nvtura cretin. 1. Ereticii iudaizai constituiau gruparea cea mai ispititoare continund att tradiia mozaic, ct i unele sfaturi evanghelice. Astfel: a) Nazareii erau iudaizani moderai, s-au organizat n timpul apostolilor, recunoteau pe Hristos i naterea supranatural, precum i moartea i nvierea, dar pstrau prescripiile mozaice. Foloseau Evanghelia lui Matei n aramaic sau cea dup evrei" cum spunea Teodoret (sec. V) ; b) Ebioniii sau urmaii lui Ebion erau mai riguroi, nti ceretori" n Domnul, serbau sabatul i duminica. O grupare recunotea n Iisus pe Fiul lui Dumnezeu-Mesia, alii, l considerau simplu fiu al dulgherului losif. Socoteau trupul o nchisoare a sufletului. Au fost combtui de Sf. Pavel n Epistola ctre Coloseni i cea ctre Efeseni. De fapt, iudaizanii considerau pe Saul trdtor i pe convertitul Pavel apostat, c) Nicolaiii sau epicureii iudaizani erau secta rspndit i n diasporaua iudaic (Efes i Pergam). Erau dedai plcerilor i participau la jertfele pgne cu idolotite (crnuri ceremoniale), dispretuiau'legea mozaic. De ei vorbesc scrierile lui Petrii i Iuda ca cei ce n-aveau cumptare i considerau c femeile pot fi comune brbailor etc. (Apoc. II, 6, 15), Nu credeau n a doua venire. 2. Eresurile iudeognostice combinau legea mozaic cu gnoza pgn i idei cretine, fiind primele ncercri de sincretism" religios, a) Cerintienii - grupare a lui Cerint din Alexandria influenat de scrierile lui Filon. Erau dualiti n concepie, lumea creat de un nger demiurg. Iisus a fost om obinuit, dar la botez s-a cobort peste el Spiritul lui Dumnezeu-Hristos, care 1-a prsit la moarte. Cerint era dochet i acestei concepii-erezie i rspunde Sf. Ioan (Prologul Evangheliei 1,14 i I Ioan 1,1-3) i apoi Sf. Ignatie al Antiohiei. b) Elchesaiii - sistem eretic al lui Elkesai, aveau numeroase concepii naturist-pgne, parsiste, astrologice, magice, fataliste, eseniene. Ereticii socoteau circumcizia i sabatul obligatoriu, practicau botezul" cu splri dese, interziceau consumul de came i vin. foloseau mprtirea" cu pine i sare. Ca doctrin", socoteau pe Hristos ca eon nger-superior i alturi de El st Sf. Duh ca principiu feminin, de aceea Hristos s-a ntrupat de mai multe ori. Pretind c nvtura lor a fost trimis secret de Fiul lui Dumnezeu din cer printr-o scriere ctre Elkesai... c) Iudeognosticii din apocrifele Pseudoclementine snt ereticii petrini care socoteau pe Adam, Moise, Hristos ca profei ai lumii scufundat n pcat. Mozaismul este identic cu cretinismul. Petru este reprezentantul cretinismului adevrat. Scrierile (Omilii i recunoateri) snt jurnalul de cltorie al lui Petru i Clement Romanul n urmrirea ereticului Simon Magul pn la Roma. Este nlturat Pavel, se accept politeismul mitologic, se nltur Sf. Treime, Ioan Boteztorul este opusul lui Hristos, iar Simon Magul opusul lui Petru... 3. Eresurile gnostice snt ncercrile gnosticilor de a creea o filozofie religioas din toate sistemele vechi sincretiste i din cretinism cu o divinitate abstract. Materia

26

CLUZA CRETINA

e opus spiritului. Foloseau t e r m e i i l c a eonii-rigeri i demiurg-etc. Iisus a avut" trap aparent, eteric i peste el s-a eobort eonul Hristos. a) Montanitii s-au grupat n Frigia. Secta e ntemeiat de MdlRn care, influenat de erezia gnostic, se socotea Paraclet (Mngietor) anunat de Hristos (Ioan XV, 26) pentru desvrirea nvturii lui Iisus. Propunea o via religioas nou, n spirit eshatologic. b) Marcioniii sau cei ce arat prpastia ntre Vechiul-'-T Noul Testament. ntemeietor Marcion nscut n Sinope-Pont (85). c) Hiliatii sMi premilenitii, snt eretici de nuan eshatologic aprui n epoca persecuiilor i: crd-au fixat salvarea" n mpria de 1000 de ani pentru cei alei, d) Maniheii snt ultim ncercare de sincretism gnostic. ntemeietor Manes. Concepia lui const ntr-un amestec de idei mozaice, parsiste, budiste, haldeice i cretine. Lupta deschislf ntre spirit, i materie, bine i ru. Cele dou mprii (lumin-ntuneric) snf: n venic opoziie. Gnosticismul maniheic a influenat - dup sec. V cnd dispare - micrile eretice pavliciene, bogomile, catare, albigenze etc. ',;". Eresurile iudaizante, iudeogiiotice i gnostice stau la baza ereziilor din epoca sinoadelor ecumenice, din aceste .eiieuri s-au inspirat micrile spiritist-teozofice, cele baptismal-advente, pietiste iiiiileniste, precum i sectele profetic-mesianice din vremea noastr. :.;: i :.^ 4. Eresurile de mai sus din epbca postapostoiic au pregtit i Pustia lui Azazel (Lev. XYI, 20-27) prin ereziile aniirinitare i hristologice, erezi pe care unii rtcii le socotesc, fr discernmnt, : v,6retinism primitiv original". Printre acestea menionm: ' ''''"" a) Monarhienii, grupare eretic cu concepii monoteiste. Dup ei ar exista" Dumnezeu, aa cum se vede din^Vechiul Testament, dar El este unul, absolut, fr pluralitate, este for, nu persoan ji nici persoane. Fiul i Sf. Duh snt socotite puteri. Secta s-a mprit n dou: Antitrinftari dinamici n frunte cu ereticul Paul de Samosata (fost episcop de Antiolua.ipe la anul 260). De aici numirea de pavlicieni". El nva c Dumnezeu exist, dar;ntr-o singur persoan ; Logosul (Cuvntul) sau raiunea i nelepciunea dumnezeiasc snt n El, dar nu ca persoane distincte i nici ipostasuri, ci ca nsuiri, atribute sau faculti nepersonale, Logosul se plimb. Hristos a fost un om simplu dar ^curiozitatea" lui a constat din aceea c s-a nscut dintr-o fecioar. Erezia, dei stimfea epoca sinoadelor, a reaprut la toate sectele transcendentale i pietist-harismatice^f Antitrinitarii moclaliti (patripasieni) formeaz partida monarhienilor raionaliti ; de4nfluen ebionit. Principalul eretic a fost un preot Sabelie, de aici numirea de sabelieni". Sabelie nva c Tatl, Fiul i Duhul nu snt trei ipostasuri sau persoane, ci :humai trei moduri sau modaliti de manifestare a lui Dumnezeu care ar fi totui'' 6'singur persoan. Erezia a fost preluat de Noeiu (noeieni), cruia i rspundeflpolit al Romei i Dionisie cel Mare. n sfrit, eresul praxienilor, care nva c j ?Sreknea este aparent - le rspunde n special Tertulian. '';'*^i

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

27

b) Din monarhianism, prin exagerare sau negare, au aprut eresurile subordinationiste. Acestea nu nlturau i nici nit'despreau persoanele treimice, ei le subordonau logistic". Din subordinaianiti au aprut ereziile antitrinitare i unitariene, hristologice i pnevmatologice, mariologice i iconoclaste pn la sectele de astzi. Erezia lui Arie arta c Fiul este creat ide Dumnezeu, care s-a numit apoi Tatl, este cea mai perfect creatur din nimic i; ;se? poate numi Fiul lui Dumnezeu, i anume Fiu adoptiv, deci influen ineist-platonieebionit-subordinaianist. Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325) formuleaz clar nvtura despre Sf. Treime (Art. I-VII). Arienii s-au mprit n viguroi sau anomei i;,emiarieni. Erezia lui Macedonie subordona pe Duhul att Tatlui, ct i Fiului i c Sf. Duh nu are dumnezeire, fiin, egalitate i consubstanialitate cu Tatl i cu Fiul. Ereziei i s-a spus pnevmatomah, apoi ereticii s-au numit pnevmatomahi, macedonieni, maratonieni (dup Maraton, adept al lui Macedonie). Ea a fost .combtut de Biseric i adevrata credin, n legtur cu Sf. Duh, nsuirile i activitatea Sa, a fost formulat la Sinodul al II-lea Ecumenic (Constantinopol, 381, Art. VUI-XII). Erezia a continuat sub alt form-filioque i prin diferite abateri pietist-spiritiste pn la sectele catare, arminiene, duhoborte i misico-transcendentale ale secolului nostru. Ereziile monofizite i monotelite au continuat lrgirea prpastiei hristologice pn la mistificarea naterii lui Hristos, la negarea morii, rstignirii i nvierii; ale. Erezia lui Nestorie reinea faptul c Iisus Hristos a avut nu numai dou; firi,- ci i dou persoane: persoana divin a Fiului lui Dumnezeu, nscut din Tatl mai,nainte de toi vecii i persoana uman sau istoric a lui Iisus Hristos cu care s-a;: nscut din Mria, de aceea erezia s-a numit dioprosopism sau nestorianism. nsi fecioara" este nsctoare de orii. Sinodul al III-lea Ecumenic (Efes, 431) a stabilit credina cea adevrat, anume unirea ipostatic, dogm aprofundat la Sinodul l IV-lea Ecumenic (Calcedon, 451) prin condamnarea monofizitismului, ca apoi Sinodul al Vl-lea Ecumenic (Constantinopol, 680) s condamne monotelismu. Din aceste ultime eresuri s-au detaat direcii nspre Apus i au desprit i au izolat mai mult Bisericile Orientale. Iconoclatii, iconomahii au fost condamnai de Sinodul al VII-lea Ecumenic (Niceea, 787), i s-a restaurat ortodoxia (Martie, 843), aa cum este i astzi. Pe lng cele artate mai sus, atacurile organizate ale gruprilor religioase i sectelor s-au dovedit violente dup recunoaterea cretinismului ca religie egal cu celelalte (313), n imperiu. In timpul lui Constantin cel Mare (306-337), ereziile s-au manifestat fanatic, iar n scurta tiranie a lui Iulian Apostatul (f363), confruntrile au luat aspect de lupte religioase, preludiu al rzboaielor i cuceririlor de mai trziu. mpratul Teodosie cel Mare (379-395) recunoate Bisericii cretine calitatea de dominant n imperiu, n aceast situaie, fenomenul sectant s-a manifestat deopotriv mpotriva statului i Bisericii, confundndu-le.; Aceast nou situaie a creat alte greuti, sectele au-nceput s nlocuiasc obieciile; biblice cu motive social-politice sau nsuindu-i nvturi din budism, confucianism, din cugetarea arab i mai apoi din fanatismul islamic. Totodat s-au izolat i unele Biserici de trupul Ortodoxiei

28

.GLAUZA CRETINA

i muli ereziarhi s-au alturat dumanilor statului sau au uurat atacul migratorilor mpotriva Bizanului. Noile familii de popoare snt ctigate la diferite grupri ereziarhe (este cazul goilor i; rudeniilor lor, hunilor i urmailor lor, slavilor i frailor lor); i astfel elementul;sectar devine element ngrijortor pentru civilizaia bizantin i duman al unei puteri ^centrale. Chiar la Curtea bizantin, mprai i mprtese, demnitari i curteni:,fac ,,politic religioas", ajungnd fenomenul sectar s devin o arm eficace n ridicri sau schimbri de suverani i chiar de scaune
episcopale. ., J;-^'-

n rstimpul dintre sinoadele ecumenice pn la schism (787-1054), prozelitismul sectar este foarte violent fiind susinut i de nenelegerile dintre Roma i Bizan. n acelai timp, mislorirismul evanghelic este destul de vigilent i se remarc mai ales monahismul. De acum. ucenicii Sfinilor Antonie cel Mare, Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare, Ion Gtir de Aur alctuiesc tratate de rspuns atacurilor ereziarhe, ies din pustie i fac misiuni de evanghelizare i civilizare n acelai timp, i potolirea valurilor migratoare5 care s-au npustit asupra Imperiului Bizantin i asupra Bisericilor ortodoxe. i dac Biserica i-a precizat nvtura n raport cu erezia, fenomenul sectar din aceast perioad a nceput' : ,atace manifestarea credincioilor, exteriorizarea credinei lor, adic i-au ndreptat:: sgeile veninoase mpotriva cultului. Aceasta i datorit cinstirii icoanelor i combaterea concepiei iconoclaste provenit din idolatria Vechiului Testament sau din practicarea cultului mpratului" din Imperiul roman, apus pentru totdeauna. Odat cu restabilirea ortodoxiei prin fora ei de civilizaie i exprimarea credinei prin icoan, s-aii dezvoltat artele i diversitatea lor i s-a ncurajat tehnica edificiilor ecleziastice - de la baptisterii-rotonde, la strlucitoare catedrale de atunci i de astzi. ' v* ' Dac ereziile s-au stins odat cu creatorii lor, dac schismele s-au lichidat odat cu potolirea mndriei unor pseudoierarhi, dac micrile gnostice i iudaizante au fost depite, dac influenele filozofiei vechi n-au putut nlocui Evanghelia, fenomenul sectar s-a trecurat, timid sau violent, prin medii convenabile obscurantiste i grupri credule peste veacuri. " Avnd n vedere acest mileniu de frmntri ereziarhe, dar i de ntrirea credinei curate, innd cont de facerile i prefacerile sociale, putem constata: 1. Ereziile s-au ivit pe rnd, n timp i spaiu, cu diferene ntre ele sau interferndu-se i influenndu-se. :.-. 2. Ereziile au avut o activitate scurt sau mai ndelungat n funcie de promotorii lor i s-au schimbat innd seama de iniiatori, care erau n acelai timp 'i izvoditori" de noi credine ale timpului. 3. Dei ereziile au disprut, s-au transformat i au renviat, a rmas totui n aciune fenomenul sectar. Unele;-erezii au fost att de scurte, nct istoria nici nu le-a reinut, iar doctrina" lor nu se cunoate.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

29

4. Datorit contactului cu alte civilizaii se ivesc de acum curente raionaliste i mistice deosebit de periculoase teologiei cretine i Bisericii n general.* III. - SCHISMA NTRE ROMA I CONSTANT1NOPOL, PRELUDIU AL MARILOR REFORME SOCIO-RELIGIOASE nainte de a trece la acest punct, socotim necesar a aminti i de cteva schisme din primele veacuri, anume: a) Controversa pascal (sec. II) dintre Policarp al Smirnei i Anicet al Romei din timpul mpratului Antonin Piui (155); b) Discuiile dintre Calist i Ipolit (sec. III) n legtur cu alegerea episcopului Romei; c) Atitudinea fa de apostaziai i lapsi (czui) din epoca persecuiilor, atitudine recomandat de Sf. Ciprian al Cartaginei. O bun parte din aceti schismatici snt iniiatorii sau au mbriat eresurile novaienilor; d) Donatitii, n cadrul Bisericii din Africa, fiind rigoriti au ajuns la tgduirea valabilitii tainelor svrite de un cleric pctos sau care fusese n stare de apostazie pentru a-i salva viaa. Donatismul a fost condamnat de Sinodul din Cartagina din anul 411; e) Pelagienii, schismatici la origine, eretici mai trziu - snt urmaii lui Pelagiu, Celestin i Iulian de Eclanum - nvau c omul se poate salva prin propriile puteri fr harul lui Dumnezeu. Pcatul lui Adam nu-i ereditar, iar moartea nu-i urmarea pcatului. Uraiaii lui Adam mor din cauza firii lor. Harul este necesar numai pentru ntrirea puterilor naturale. Dei condamnat la Sinodul din Gartagina (418), pelagianismul s-a extins n Apus (sec. V), fiind prima erezie de mari proporii privind antropologia i soteriologia cretin ce a pus amprenta mai ales pe.teoria satisfaciei" i energiilor create" n teologia medieval i pn astzi. Influena pelagian a fost.observat n gndirea scolastic i demascat fr menajamente de Prinii Rsriteni, cu osebire de Patriarhul Fotie al Constantinopolului. Motivele" pelagiene au grbit evenimentul 1054. Schisma din 1054 n-a nsemnat numai o simpl ruptur ntre Apus i Rsrit: anatema n-a afectat numai cele dou scaune apostolice, ci toate condeiele acuzatoare i veninoase au trezit vanitatea i superbia, n aceste acuzaii reapar ereziile i

* BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA: Prini i scriitori bisericeti preociij)ai de erezii, schisme, secte etc; Apologei de limb greac. Trad. i note de Pr. Olimb N. Cciul. Ed. Institutului biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne. Colecia PSB", voi 2, Bucureti 1980; Apologei de limbo latin.. Trad. revizuit de David Popcscu. Introducere, note i indice de Prof. N. Chicscu, Col. PSB". \ol 3, Bucureti. 1981; Clement Alexandrinul. Scrieri (Partea nti), Pedagogul. Editura Institutului biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, voi. 4, Bucureti 1982; Slromate (Partea a doua), ibidem, voi. 5, Bucureti 1982; Sf. Ioan Damaschin. Dogmatica i Apologetica. Traducere de Pr. D. Fecioni, Col. Izvoarele Ortodoxiei". Editura Librriei teologice. Bucureti, 1938; Sf. Chirii al Ierusalimului, Cathezele, Trad de Pr. D. Fecioni, Col. Izvoarele Ortodoxiei". Editura Institutului biblic. Bucureti, 1943; Eusebfu al Cczarcn, Istoria bisericeasc. Trad. de Prof. T. Bodogae, Editura Institutului biblic.... Col. PSB", voi. 18, Bucureti, 1987; Origcn, mpotriva lui Cels\ Trad. Pr. Prof. T. Bodogae, Editura Institutului Biblic i de Misiune, Col. PSB", voi. 9 Bucureti, 1984; Scrierile Prinilor Apostolici. Trad. introducere i note de Pr. D. Fccioru, Editura Institutttlui biblic t de Misiune, Col. PSB", voi. 1, Bucureti, 1979; Pr. Prof. Ioan G. Coman-, Patrologie. Editura Institutului biblic i de misiune, voi. I, Bucureti, 1984; voi. II, 1985; voi. III, 1987; Idem, Scriitori bisericeti clin epoca strromn, Aceeai editur, Bucureti, 1979.

30

CLUZ CRETIN

schismele vechi. Desigur, din aceast lupt absurd a reieit slbirea virtuilor cretine: credina, ndejdea i dragostea, orientarea multora spre vechile cugetri ale filozofilor antici i ncet-ncet se ncepe pregtirea reformatorilor i reformelor religioase. Pentru Rsrit, lucrurile snt niai complicate nu teologic, ci politic din cauza popoarelor migratoare, a pericolului otoman i apariiei unor erezii influenate de mistica arab. Disputele teologice prsesc cadrul evanghelic i se grupeaz, n rsrit, n jurul idealismului platonic, iar n Apus pe1 ling principiile aristotelice. Este evident lupta pentru hegemonie ntre teologie i filozofie, ntre curentele orientale i ordinele clugreti. Cruciadele fac nceputul unei redeteptri: pentru ntregirea comunitii cretine, dar egoismul i avariia aduce dezastrul civilizaiei bizantine, mai ales prin cruciada a-IV-a - 1204, care devasteaz Cqntantinopolul, pregtind astfel calea cderii sale definitive peste 250 ani (1453). Totui teologii receptivi ai Apusului rmn uimii de comorile Bisericii Ortodoxe. Aceast:1 uimire care au preluat-o, ajungnd la admiraie a pregtit ncercrile de unire dintre Roma i Constantinopol (Lyon, 1274, Constana, 1414-1415, Ferarra-Florena 1438-1439). Datorit eecului unirii - din cauze politice - Vaticanul iniiaz n Orient xdsiunLpentru uniaie" i influen, ceea ce nvenineaz i mai mult relaiile cu Bisericile Ortodoxe, iar noaptea de 29 mai 1453 a fost ngduit" i de unele certuri ecleziastice apusene. Glasuri tot mai multe se strng pentru corectarea unor greeli ale suveranului pontif, dar n zadar, dorina sa politic face s creasc revolta supuilor i s se iniieze atacuri nu numai ale unor teologi, ci i ale unor regi i prini ai Europei. Odat cu apariia tiparului, textele sfinte snt imprimate i fr binecuvntarea" papei i astfel prereformatorii ncep s-i pregteasc arma secolului: Biblia n mna credincioilor i n limba lor: Wycli'f, Zwingli, Huss, Luther, Calvin snt doar numai cteva nume de reformatori: din cappn-n picioare" a Bisericii Apusene. Noile descoperiri geografice, apariia pe harta uscatului a lumii noi" - America, la 1492, mping roata reformei peste tot. Dar reformatorii, la nceput nu s-au desprins de Biserica Apusean, ci au dorit ndreptarea lucrurilor; neputndu-se acest fapt s-a declanat lupta direct i odat cu erorile s-au nlturat i unele adevruri de credin, aprnd astfel mai nti o ruptur prin reform i apoi nscndu-se o nou Biseric: Biserica Protestant. Prin noile concepii i reformulri s-a ajuns n curnd la Biserici reformate i apoi la frmiri neoprqiestante. a cror erupie continu i astzi. Reformatorii n-au nceput acitrnea izolat, ci au fost ancorai de Renatere i unanism, ceea ce a permis nu nunlai-s se rspndeasc concepiile lor, ci s capete ncrederea celor muli. Reformatorii s-au folosit de cultura veche n noi aspecte pentru contestri; ori sectele, gruprile anarhice i organizaiile violente religioase din timpul nostru folosesc obscurantismul i fanatismul cu scopuri strine Evangheliei, avnd la baz principiul lansat de reform: interpretarea individual i liber a Bibliei.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

31

Interpreii i tlmcitorii Bibliei formeaz alt-grup de erezii, care, dei au luat fiin n Apus, s-au localizat i apoi s-au organizat mai ales n America, apoi au revenit n Europa i s-au rspndit n lumea ntreag.;Dac Biblia pentru reformatori a fost o preocupare nu numai exegetic, ci i tiinific - traducerea ct mai aproape de sens, traducerile neoprotestante snt libere,; fr control tiinific, fr responsabilitatea filologic. Fiecare micare sau sect i alctuiete" biblia ei n scop confesional, prezelitist, nicidecum n vederea unei ediii ct mai aproape de original.* Desigur, Biserica Romano-Catolic, ca i Bisericile Protestante i au doctrina lor cu nuanele tiute. La fel, Biseriea Ortodox i are nvtura ei, paralelismul ca i diferenele snt studiate la Secia sistematic a teologiei. Ne vom ocupa de unele obiecii aduse, pe baza Bibliei, de diferite secte zise cretine, originea i lmurirea lor i precizarea adevrului. Aceasta, pentru c, mi ntii, ntre cele dou rzboaie mondiale, au ptruns i n ara noastr grupri baptiste, mileniste, penticostale, spiritiste, obscurantiste,' teosofice etc, strine spiritualitii noastre, dar crora le cad victime romni i credincioi ortodoci. Scopul studierii lor l constituie faptul c acestea au depit, n unele cazuri, cadrul lor legal de funcionare, iar sectele intensific; prozelistismul n cadrai altor culte. Alte grupri folosesc o strategie anticomunitarferpind timpul preocuprilor obinuite ale credincioilor ortodoci. De aceea slujitorii. Bisericii Ortodoxe Romne trebuie s-i apere credincioii, cunoscnd noile conejSpii i vdindu-le interesele propagatorilor care snt strini de credina i de neipl nostru. Nu trebuie s ne nspimnte avalana sectar. Biserica cu ct este mai ncercat cu att iese mai curat, fiindc ea este stlpul i temelia adevrului'' (I Tim. III, 15). Fenomenul sectar poate produce, ns, tulburare, abaterea oamenilor de la rosturi bune i ctigarea lor pentru pasivism. Biserica Ortodox Romn s-a organizat odat cu naterea poporului romn, de aceea fenomenul,sectar este contrar genezei lui, este extern preocuprilor sale. Totui, atenia i vigilena slujitorilor Altarului strmoesc trebuie mrite n funcie de prozelitismul micrilor religioase din lumea modern. De fapt, toi sectanii, gruprile anarhice i .organizaiile religioase violente au cetate pe nisip, se asociaz, se contrazic, fac front.xomun, dar toate laolalt se izbesc ca valurile de corabia Evangheliei unde priv'gheaz Cel care este Alfa i Omega (Apoc. XXI, 6). Fenomenul sectar este nscut i hrnit n medii i comuniti confuze, anarhice, despotice i nedrepte, i ptrunde acolo unde dezechilibrul psihic i social i este prielnic. Trecnd n revist noile supape ale vechilor erezii care s-au nscut din tradiiile de confruntare, fenomenul contestatar astzi justific''prin Biblie existena lui. Unele din micrile sectare n-au nimic conuil cu Hristos, altele s-au opus contrareformei i inchiziiei, care, la rndul lor, nbueau tiina i cultura. De aici s-au nscut sisteme fideiste nereligioase cu diferite direcii n gndire: idealismul, deismul, hegelianismul, kantianismul etc, direcii din care s-au desprins simpatizani
* A se vedea pe'larg, n cazul romnilor, Biblia britanic'?:..', p, 418-436.

32

CLUZ CRETIN

ai fenomenului sectar. Situaia politic a lumii, de asemenea, a ngrdit sau a ncurajat prozelitismul sectar. Anglia a devenit Canaanul reformatorilor i contestatarilor, imperiile Europei au folosit sectele ca pe nite arme secrete n dorina lor de hegemonie. Un fapt aparte l constituie rzboaiele rneti i revoluiile burgheze care, n scopul final de a nltura lanurile trecutului susinute de organizaii ecleziastice nvechite, au folosit din plin diversiunea sectar. Aadar, fenomenul sectar are i o evoluie social bine conturat i de aceea putem spune: 1. Biblia i istoria bisericeasc consemneaz sectele dar i modalitatea de nlturare a acestora prin cunoaterea credinei celei adevrate i trirea n Hristos. 2. Prozelitismul sectar este violent n medii sociale nedrepte dar este stopat i nlturat de ctre tritorii adevrai n Hristos i n Biserica sa. 3. Sectele apar n istorie i tot n istorie dispar, n-au continuitate apostolic i nici succesiune n credin, snt deci nite auxiliare i o dovad a aciunii rului n lume prin agitaie, nesiguran, tulburare ntre indivizi, naionaliti, state.
* BIBLIOGRAFIE SELECTIV' Cri si manuale de specialitate Mircea Eliadc, Istoria credinelor i ideilor religioase. Editura tiinific i cnciclopodic, voi. 1, Bucureti, 1981, voi. II, Bucureti, 1986 , voi. III, Bucureti, 1988 ; Catehetica, Manual..., D. Clugr, Ed. Institutului biblic, Bucureti, 1976, Filocaha. voi. I-X, trad. D. Stniloaic, Sibiu, i Bucureti ; Marin C. Ionescu, Sectarismul - pericol social. Bucureti. 1941; Emilian Vasilcscu, Istoria religiilor, Editura Institutului biblic. Bucureti, 1982. Ed. II, Bucureti, 1985. Irincu Mihlccscu. Istoria ichgiunilor lumii, Editura Cugetarea, Bucureti,1946; Idem, Curs de Teologie fundamental sau apologetic, \ol f, Bucutcti,1932 ; Petru Svctlov, nvtura cretin n exprimare apologetic, Trad. de Scrghic Be]an i Constantin Tomcscu. voi. I, Chiinu, 1935; voi. 11,1936. G. -W. Hogcl, Preiegeii de filosofic a religiei. Trad de D. D, Roea, Editura Academici, Bucureti. 1969. x x x Istoria bisericeasc imncual. Editura Institutului biblic, voi. I, Bucureti. 1975, Ed. II, Buc. 1986 ' Nicolac Brnzeu. Pocii, (adventitii baptitii, .nazarinenii), Lugoj, 1927 ; M. A. Calncv, Metodica misionar, tfad. de Al. Svosnicov (Bibi cict ort. nr.:31); Ibidcm, Combaterea, Ed. Ii-a revzut. Chiinu, 1929; Catehismul catolic. Cu o picscuitarc a istorici bisericeti pentru tineri i aduli, de .1. Dcharbc. S. I. Trad. de P. losif, M. Malinovski. lai 1907 (i Catehismul romuno-catolic, Ed. a Il-a. 1968. Editura Arhiepiscopiei Romano-catolic de B,ucuicti din care vom cita). Al. N. Constantincscu, Scttologie. Ediia a Ill-a, Bucureti. 1943; Ghcorghe Coma, Cluza cunoaterii i combaterii sectelor. Ceroica, 1925, Petru Dchcleanu, Sectologie. Arad. 1948: ErJav-f/eXoij Mav'Teouvea, Eijyxpdvov Flavciptov T33V dipeaeOop (Co contemporan al ciczulor). A0HNAL, 1985; D. lordachc, Cluza hunului cretin n Sfintei Scriptur, Tip. Cozia". Rm. Vlcu, 1933. Ediia a Il-a, Bucureti. 1983 (vom folosi ultima ediie): Vasilc Ispir, Sectele religioase dm Romnia, Arad,1928, Idem, Curs de ndrumri misionare. Bucureti. 1929; + Nicodim, Ortodoxia i cietinismul apusean, H. III, Bucureti, 1943, Editura Bucium ortodox"; + Antonie Plmdeal. Tradiie i libertate n spiritualitatea ortodox romneasc. Sibiu,1983, Idem. Vocaie i Misiune cretin n vremea noasti, Sibiu, 1984 ; Mina Prodan, Cluza cunoaterii i combaterea sectelor, Mnstirca Ncm, 1928; Paul Rcnaudm, P S B., Luterani i greci-ortodoci (trad. de + losif Ghcorghian, Bucureti, 1905); Rcmus Rus, Concepia despre om n marile religii, Bucureti, 1978; Vasilc Gh. Sibiescu, mpratul Justinian i ereziile, Bucureti.1938; Alexandru Stan, Biserica Ortodox i religiile necretine, Bucureti, 1984; Tnscscu Ilic, Dimineaa ei a ziua mea deplns, CR", Bucureti, 1986; Teodor erb, Cluz biblic, Editura Mitropoliei Banatului, Timioara, 1977. ndrumtor misionar patitotic. Editat de fiecare Centru eparhial.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

33

4. Este necesar studierea fenomenului sectar pentru a-i cunoate evoluia i a ti s fie izolat la timp pn nu face victime. Biserica are datoria s vegheze asupra membrilor si i s foloseasc mijloacele specifice ei n vederea feririi credincioilor de infiltraia sectar i stingerea prozelitismului acolo unde .i-a fcut, apariia. IV. - NELEGEREA CORECT A UNOR NOIUNI Prozelitismul sectar activeaz fie izolat, fie organizat prin metode i mijloace specifice. Biserica Ortodox i credincioii si caut .s le cunoasc ct mai bine pentru a ti s se fereasc de rtcii i n acelai timp a-i conving de adevr i s-i redea comunitii sntoi i capabili de a-i dobndi mntuirea i n acelai timp a deveni loiali familiei i Patriei. De aceea, este nevoie;.a:'cunoate, a ti compo nena fiecrui grup, a selecta i deosebi, a defini i a preciza comunitile. Nu trebuie fcute confuzii ntre Biseric i sect, ntre comunitate i cult religios etc, ci fiecare categorie are identitate, specific. Aadar, euhoscnd bine noiunile nu putem grei n aprecieri, i mai ales se pot creea condiii pentru izolarea sectei i depistarea prozelitismului sau fanatismului altora. n dese cazuri, se pot aduce jigniri sentimentelor religioase necunoscndu-le sau confundndu:le. De aceea, statul nostru recunoate libertatea religioas a cultelor i garanteaz desfurarea ceremonialului n funcie de cunoaterea precis a credinei i manifestrii ei prin slujb sau ceremonii. Cei care nu depun mrturisirea de credin i nuj'fac cunoscut manifestarea cultului lor au alte tendine, strine duhului cretin i bujiei desfurri a activitii de fiecare zi n Patria noastr. De asemenea, preciznd noiunile, att clerul ct i credincioii Bisericii noastre tiu cu cine au de-a face, cunosc tendinele, i pot clasifica, i mai ales, i pot stopa sau izola, fiindc toi vorbesc de Dumnezeu. Or, Dumnezeu cel viu i adevrat s-a descoperit (loan I, 18), de aceea nu este nevoie de ali dumnezei sau alte religii ale timpului", sau de o credin mai nou", cnd cu noi este Dumnezeu..." (Isaia VII, 14; leremia X, 10), Emanuel (Matei L 23). Aadar, lmurind termenii, nelegem activitatea sau prozelitismul, ne dm seama de perspectiv, facem, n acelai timp. un serviciu cultelor religioase prin a se respecta reciproc i a nltura ura confesional. Printre cele mai importante noiuni, menionm: 1. Biserica. Biserica, n sensul dat de nsui ntemeietorul ei, este o instituie divino-uman constituit istoric la Cincizecime. Biserica este mpria lui Dumnezeu n lume. Biserica adevrat are cap pe Mntuitorul (Efes. V, 23), i nsuiri ca: una, sfnt, soborniceasc i apostoleasc. Una, pentru c: Unul este Dumnezeu cel adevrat, existen de sine (Ieire III. 14) i Unul este descoperitorul credinei mntuitoare, Iisus Hristos: n El este viaa i lumina oamenilor (loan I, 4-5); Unul este trupul lui Hristos, deci existena uman a lui Dumnezeu: Legea prin Moise s-a dat, iar harul i adevrul prin Iisus Hristos au venit (loan I, 18). Cunoatem un Dumnezeu, o credin, un botez (Efes. IV,1S); Sfnt, pentru c: sfnt este Domnul Savaot (Isaia VI, 3), Sfnt este ntemeietorul, Sfnt este nvtura, Sfinte snt

34

.'CLUZ CRETIN

mijloacele de mntuire (Tainele;Bisericii); Soborniceasc, pentru c: Biserica are imitate pretutindeni, chiar dac. se adapteaz condiiilor istorice, nu se pierde succesiunea n credin - datul relevat i desvrit n Iisus Hristos -, nici succesiunea apostolic - verificarea vieii cretine dup ncheierea misiunii Fiului lui Dumnezeu (Matei XXVIII, 19) i astfel Biserica i reformuleaz, n contextul de gndire al credincioilor - nvtura sa n scopul receptrii adevrului etern; Apostoleasc, pentru c: Apostolii au fost martorii oculari direci ai minunilor i descoperitorilor lui Dumnezeu, i ceea ce ei au pipit", au vzut i au auzit" (I loan I, 1) ne-au transmis i nou. Ei au rspndit Evanghelia la toat fptura (Marcu XVI, 15); ei au lsat ierarhiei poruncile nescrise ale Mntuitorului i experiena lor n trirea adevrului. De fapt, pe Apostoli -a zidit Biserica (Matei XVIII, 18). Biserica, n sens social, este: comunitate de cuget i de simire a celor ce urmeaz pe Hristos n vederea mntuirii. ;Ete o obte ideal i permanent n cugetul celor ce triesc n Hristos. Din ea fac parte: ierarhia haric, totalitatea credincioilor (drepi i pctoi), cei ce ateapt botezul sau cei ce doresc integrarea n harul mntuitor. n acest sens, Biserica este vzut, lucrtoare, cuttoare, lupttoare pentru cei n via (Efes. VI, 11-13), dar i Biserica nevzut, realizat, desvrit, mplinit, satisf ctoare, harnic, a pcii, a linieij;, a odihnei meritate, triumftoare (Rom. XIV, 7). Datorit factorului social, unele Biserici s-au rupt din ntreg, s-au desprit, s-au mprtit, i s-au ndeprtat j de original. Biserica Ortodox a inut totdeauna echilibrul ntre forma vzut i nevzut; alte Biserici s-au declarat pe sine originale" i astfel s-a ajuns la confesionalism i la alte forme. Astzi, ntlnim, totui titlul generic de Biserica cretin. Siit i alte titulaturi date de sociologi, ideologi sau istorici, astfel: Biserica primar. Biserica medieval, Biserica modern i chiar Biserica contemporan ceea ce nu corespunde atributelor Bisericii. n contextul ecumenic actual,'se ntlnese titulaturile Biserica Rsritului (Orien tului) i Biserica Apusean (a Occidentului), dar reinem mprirea clasic i real: Biserica Ortodox, cea originala,'Bisericile Vechi Orientale (cele necalcedoniene), Biserica Romano-Catolie, cea-papal, Biserica Veche Calolic, Biserica Evanghelic (Luteran). Biserica Reformat (Calvin .a.), Biserica Angliei (n ntreaga comuniune anglican) - ultimele trei Biserici au fost numite protestante" dup Reform i, n sfrit. Bisericile neoprotestante-cu.. mpririle i submpririle lor. Bisericile Apusului - cu excepia Romei - au fost la nceput protestatare i contestatare i apoi au fost clasificate ca protestante. De reinut, c toate Bisericile cretine se bazeaz pe Evanghelie - original sau confesional i au tendina astzi de a se apropia. 2. Confesiunea este o organizaie a unui grup de credincioi care s-a rupt din ntreg pe baza unei Mrturisiri,de credin. Cazul s-a semnalat n Biserica Apusean, din care au i aprut confesiunile, protestante i reformate. La rndul lor, aceste con fesiuni au pregtit apariia denominaiunilor, corporaiilor, ordinelor contestatare etc.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

35

Confesiunile de credin nu trebuie confundate cu Mrturisirile de credin oficiale i soborniceti (Simbolul apostolic, atanasian, niceoconstantinopolitan etc). Clasice rmn, n aceast privin, Confesio Augustana", Confesio anglicana", Confesio reformata" etc. Unele confesiuni au, pe lng alte forme de adunri i Biserica, n neles confesional. Din confesiuni" s-au desprins denominaiuni,- corporaii, ordine i altele 3. Cult religios. Prin cult religios nelegem constituirea unui ceremonial pe baza unei doctrine n vederea asistenei, religioase sau satisfacerii dorinei credin cioilor acelui cult. Sub acest generic, se recunoate exercitarea sau manifestarea sentimentelor religioase att ale cretinilor, ct i ale altor credine religioase, ca de exemplu: mozaismiul, mahomedanismul, budismul, intoismul, confucianismul, taoismul i ntregul compartiment al religiilor naturale: 'animism, fetiism, totetism, amanism ete. n ara noastr, noiunea de cult include att Bisericile cretine, cultele cretine, ct i cultele necretine. Majoritatea cultelor neoprotestane i intituleaz locaul de cult biseric" altele, cas de rugciune, sau simplu, adunare. Credincioii mozaici au sinagogi i sli speciale (temple) pentru desfurarea ceremonialului, c de altfel i musulmanii cu geamiile lor, recunoscute dup minaretul specific. 4. Erezia este o abatere de la credina iniial i combaterea acesteia. Erezia este denunat i nlturat de ctre Biserica sau cultul din1 care se desprinde. Fiecare Biseric i orice cult religios poate avea, n istoria sa, erezii. Muli ereziarhi i recunosc vina i se rentorc la cultul oficial, alii i formeaz ei un cult sau devin sectari. Erezia este periculoas unitii de credin, de aceea trebuie exclus. Fenomenul este cunoscut i n alte cazuri. 5. Schisma este o abatere de la disciplina Bisericii, esfe o ruptur, o desfacere sau o tgduire a unor reguli generale sau particulare. De obicei, schisma, la nceput, pstreaz credina iniial, dar cu timpul intervine i erezia i atunci se nate o confesiune sau un cult religios. Schisma simpl poate fi tolerat n snul unei Biserici. Nici Biserica Rsritean i nici Biserica Apusean n-au fost scutite de partide i schisme. Deine recordul Marea schism ntre Biserica Constantinopolului i Biserica Romei, concretizat prin anateme reciproce, n 1054; anatema a fost ridicat prin ndelungat chibzuin de ctre Patriarhul Atenagora i Papa Paul VI, la 7 decembrie 1965. Cu toate acestea consecinele ei continu nc. dar ndjduim c vor fi rezolvate multe prin dialogul dintre ortodoxie i catolicism. i n Biserica Ortodox Romn s-au semnalat cazuri de schism i de toleran, cazuri n parte rezolvate: asociaii, neascultri (Mnstirea Vladimireti), adunri (Petrache Lupu de la Maglavit) etc. i cazuri n curs de rezolvare: Micarea stilist sau gruparea de la Sltioara (jud. Suceava); Oastea Domnului sau ceata de cntrei din afara Bisericii. Fenomenul schismei este specific contestatarilor i celor care nu neleg sau se adapteaz mai greu unor situaii. 6. Secta este o grupare de creduli sui-generis nemulumii de confesiunea sau cultul lor i a cror doctrin este pseudofilozofic sau eretic. Fenomenul sectar este comun mai ales micrilor socio-religioase. De obicei, sectarii fiind cuprini de o psihoz specific negativitilor, refuz nu numai adevrul original, ci creeaz i

36

CLUZ CRETIN

fantezii religioase apelnd la mijloace empirice obscurantiste i devenind fanatici. Secta este n afara legii i periculoas societii, i moralei publice. Ea are aspecte sociale specifice grupului i se manifest violent, dedndu-se la crime organizate i acte ce depesc cugetarea. n general, adepii sectelor snt indivizi deplasai, mistici bolnvicioi, bolnavi psihic sau posedai ereditar, patologic. Acetia gsesc n sect locul unde-i pot manifesta nebunia lor n hain religioas. Secta, aa cum am mai artat, se nate i se dezvolt ntr-o societate nedreapt, n situaii de revolt ntr-o lume interlop, dezechilibrat, ntr-o obte stresat att de istovitovire, ct mai ales de spectrul apocaliptic al eshatologiei. Secta refuz dezvluirea" doctrinei i inii captai snt inui n teroare i ameninri cu uciderea. Cultul" sectei este crima premeditat n grup, n familii sau pentru amimii indivizi. Adepii sectelor snt greu de recuperat pentru Biseric i societate. 7. Grupare anarhic este o comunitate de credincioi" aparinnd unui cult sau unei Biserici dar care nu este de acord cii unele practici sau iniiaz ea ceva nou. Asemenea grupri au existat i apar n toate cultele (cretine sau necretine), fie din cauza slujitorilor, fie din cauza abuzului conducerii cultului. La nceput, asemenea grupri snt panice, apoi se izoleaz sau se asociaz cu altele alctuind o comunitate sau federaie. Pericolul apare atunci cnd aceste grupri anarhice intr n legtur cu sectele sau devin aceste grupri ele nsele pepiniera sectanilor. Datoria fiecrui cult este de a stinge acest focar i a lua msurile necesare n vederea lichidrii cauzelor apariiei anarhiei. 8. Comunitate dizident este un grup de credincioi" care au aparinut unui cult sau unor ceremonii care au avut loc n alt epoc istoric i pe care unii le socotesc depite. De obicei asemenea comuniti snt susinute, ca de fapt toate sectele, de adepi din afara granielor rii. 9. Organizaii religioase violente snt acele grupri de adepi sectari care urmresc s antajeze Sau s ucid o persoan sau un grup ce nu este de acord cu noile organizaii. Membrii acestora, cu toate c nu-i dezvluie numele, snt recrutai dintre elemente debusolate, cu atitudini vdit antisociale. Am enumerat cteva noiuni,' unele definiii, precum i deosebiri pentru a putea distinge, discerne i lmuri una sau mai multe situaii din activitatea misionar.
V. - PRINCIPALE MICRI NEOPROTESTANTE ASTZI

Ne ocupm de neoprotestani i de secte fiindc, i unii i alii prin prozelitismul lor, pun pe credincioii ortodoci neavizai n situaia de a-i prsi comunitatea, cultul Bisericii Ortodoxe, credina tradiional i original a Bisericii noastre strmoeti. Poziii speciale, nvturi deosebite sau obiecii biblice" ale unor neoprotestani i sectani vizeaz Bisericile apusene, Biserica Ortodox nefiind prtae obiceiurilor lor i nici angajat n disputele lor referitoare la credin, la cult, la nvtur sau la mntuire. Pentru nelegerea situaiei de astzi, trebuie -s cunoatem originea acestora, corifeii lor, nemulumirile, instabilitatea moral, evoluia sau involuia lor, rspndirea lor i mai ales momentele de ptrundere n ara noastr; ce le-a favorizat, care le-a fost scopul, cine le-a trimis, la cine i de ce?

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL UMruLUi

Cunoscnd ce vor. vom putea ti ce s rspundem i vom preveni pe credincioii notri asupra pericolului ce amenin credina strmoeasc i asupra ncercrii - n ultim faz - de a ne abate de la obligaiile noastre strbune. Trebuie s facem totdeauna deosebire ntre credina mntuitoare, Legea strmoeasc, verificat, necesar i trainic a Bisericii Ortodoxe i credulitatea sau filozofia" religioas la mod, impus sau acceptata din ignoran, neverificat,, transmis de la persoane suspecte, prin ucenici strini" de tradiiile obiceiurile i datinile acestui pmnt. Noutatea" credinei nu este altceva dect nelare, iar justificarea acesteia prin texte" biblice este autonelare.. Experiena d sigurana i trinicia. Cultul Bisericii Onodoxe dovedete nu numai experiena tririlor n Hristos, ci i" credina lor luminat, iubirea lor neptat, jertfa pentru aproapele fr rezerv, deci continuitatea fireasc aezat pe temeliile trainice lsate de Mntuitorul Apostolilor Si i transmise nou prin succesiunea apostolic i succesiunea n credin. Avnd acest cadru vom nelege micrile" neoprotestante de astzi i sub multiplele lor aspecte. Vorbim de acestea pentru a pregti pe credincioii ortodoci de a se apra i n acelai timp de a ine treaz vigilena slujtorilor notri pentru a-i da seama de abaterea unor reprezentani i credincioi neoprotestani de la propria lor concepie. 1. Micarea baptismal e nscut nainte de Reform, este prezent aproape n toate religiile dar conturat o dat cu reforma ncercnd s restabileasc practica apostolic a afundrii celui care vine la botez. Anabaptitii i apoi baptitii" s-au revoltat mpotriva introducerii de ctre Biserica Apusean a practicii stropirii" cu ap, n loc de afundare. Dar acetia neavnd modelul prim i practica Bisericii primare i inspirndu-se din simbolismul protestant, au mers la modelul, la imitaia botezului lui Iisus, la botezul ceremonie, ndeplinind formalitatea i pierznd din vedere sensul profund al Botezului, care este transmiterea harului iertrii i nnoirii omului. Duhul Sfnt a fost transmis Sf. Apostoli de ctre Mntuitorul dup nviere i s-a revrsat deplin la Cincizecime. Rspunsul este clar: Ci n Hristos v-ai botezat. n Hristos v-ai i mbrcat..." n moartea lui v-ai botezat, i n nvierea lui v-ai nnoit (Gal. III, 27; Rom. VI, 3). Micarea baptismal a fost i este o timid ncercare de corectare a vechilor practici, dar a czut n alt extrem, a simbolismului'i a ceremoniilor simple. De aceea, astzi, se gsesc nenumrate fraciuni i deviaii din ..Biserica baptist". 2. Micarea advent derivat i continuatoare, totodat, a baptismului, este a doua faz a lumii neoprotestante. Dac baptismul urmrea cufundarea" n ap la maturitate a aderentului, adventismul i-a ndreptat privirea ctre cer. calculnd" venirea lui Hristos, organiznd o nou'mprie de ,.1000" de ani pentru cei alei i prunci" ai Domnului. Dup calculele mileniste pentru c Hristos istoric nu a sosit, unii adereni ai adventului" i-au forat venirea considernd c e vorba de o venire n duh". Pentru a se deosebi de baptiti i pentru a fi originali", advenii de nuan mozaic au negat nvierea lui Hristos, l-au cobort n rndul profeilor, i-au ocolit nvtura despre rai i iad, au negat existena sufletului i au fixat" ca zi de.odihn smbta pentru a aduce nouti n lumea curiozitilor" religioase. ndoindu-se de

38

CLUZ CRETIN

certitudinea nvturii Evangheliei, advenii au introdus practici vechi testamentare: zeciuieli, ca acte de justificare; a credinei, abinerea de la carne de porc, animal spurcat", pentru purificare etc. -Unii dintre adepii micrii au modificat textele Bibliei, n vederea ieirii calculului", iar alii au readus n actualitate i au tiprit cri apocrife (Poruncile celor?jl2 patriarhi, Apocalipsul lui Pavel, Evanghelia lui Toma etc.) n vederea lrgirii demonstraiei venirii" Domnului n duh sau pentru cei alei i sfini". :i '.- Lund exemplul sinagogilor mozaice, templelor pgne i chiar altarelor zeitilor popoarelor subdezvoltate, advenii au introdus sistemul caselor de adunare" simple n vederea citirii textelor biblice, i recitrii imnelor mprumutate de la baptiti sau alctuite de acetia. -"'.: - : Ca i Micarea baptisiifial, Micarea advent are multiple mijloace de propagand. Micarea adveii.fi's'-a frmiat n ultima vreme, aprnd peste 50 de biserici" advente i peste ;3D0; de fraciuni mileniste profetice". De asemenea, milenitii se mpart n cete: ;pr.emileniti, mileniti-clasici, moderni contemporani i postmileniti, precum i toate Sectele hiliaste i de nuan eshatologic. Spectrul anului 2000 este; obiectivul ctre care se ndreapt psihoza milenist. 3. Micarea pietist are originea n protestantismul de nuan anglican i s-a dezvoltat n SUA datorit .practicii pietiste i micrii metodiste. La nceput se dorea un cult mai corespunzt6r,;cerinelor credinciosului, un rspuns la evlavia lor, fiindc aa cum am spus,, att Biserica Romano-Catolic ct i confesiunile (evanghelic i reformat) lipseau pe credincioi de participare la slujb, prin nlturarea cultului sfinilorisaii'exagerarea unor pri ale cultului. Biserica Angliei i confesiunile acesteia au ndulcit ntr-un fel situaia, reintroducnd cinstirea sfinilor i eroilor, icoanelor, moatelor,5 pe de o parte, iar pe de alt parte canonizndu-i sfini, drepi, mrturisitori.: Acestea toate, ns, dup ce se declanaser micrile pietiste, diferite ordine (un feliile grupri monahale), denominaiuni, congregaii etc. pentru cutarea altei evlavih;?" ' n Europa, cei care au fost prini n uvoiul acestei renvieri" a evlaviei au exagerat prin simplism, socotind viaa" dup Evanghelie fuga" de comunitate, de responsabilitile societii, ale; familiei, ale patriei n care s-au nscut. Acetia s-au autointitulat pocii" sau tritori n duh, urmai ai lui Ioan Boteztorul n pustie, cei care s-au lepdat de lume; nazareii. cei care s-au afierosit Domnului. n fluxul acestei micri intr toate sectele de nuan pietist, cei care refuz contactul cu societatea, nltur mijloacele..de culturalizare, nu se supun.legilor care guverneaz societatea, nu apr patria n.care s-au nscut, nu pun mina pe arm, nu jur pentru a face dreptate, refuz asistena medical, practic exorcismele" prin crim i sinucidere i multe altele. ;'.;;-','Fiecare cult din aceast micare are dizideni, iar toate sectele pociilor" snt deosebit de violente i n aceeai msur periculoase contiinei umane i oricrei societi. Dei luase amploare, -micarea pietist sau a pociilor, astzi i-a pierdut influena. Foarte multe state ^u;; scos n afara legii asemenea grupri religioase. n primele veacuri, erezia era abaterea de la nvtura Bisericii, nlocuirea sau negarea

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

39

ei, Biserica lua msuri de anatematizare: i ereticul, rmnea totui cetean al imperiului. Astzi, secta, pe lng abaterea de la credin, este periculoas pentru societate, cutnd s-o dizolve i s atrag membrii comunitii n gruparea ei, dup legile lor, depunnd jurmnt profetului", conductorului, sectei. n caz de desfiinare, gruprile respective pleac n lume" pn gsesc alt teren. 4. Micarea fundamentalitilor, originalilor sau a spiriilor moderni i are originea, dup unii n Europa, dup alii n Asia Mic, dar s-a organizat n SUA i de acolo s-a rspndit n toat lumea. Cretinii Cincizecimii'' prind rdcini n medii sociale mixte i confuze, ntr-o lume dezechilibrat psihic, hrnit cu iluzii, ntr-o societate pragmatic, unde individul nu are valoare. Aceast micare i-a luat responsabilitatea s trezeasc" lumea la viaa n Duh'V oferindu-i spectrul coborrii duhului" i influena lui asupra psihicului uman. Acetia au aprut din cauza formalismului i ceremonialului baptist american, din neadevrul venirii" Domnului dup calcule advente i din cauza falsei evlavii a pociilor". Trebuia ceva, era necesar" un cutremur sufletesc" i au gsit fonnula: napoi la Cincizecime". Aceast trimitere n-a fost pentru a vedea care este Biserica -original de la Rusalii, ci a justifica noua" credin i contemporana" soluie.. ' ; Cincizecimea nu poate fi neleas fr Lege^f profei, fr ntruparea Mntuitorului, fr rstignirea lui Iisus, fr nvierea! Tui Hristos care a promis trimiterea Mngietorului, Duhul adevrului, care este Dttor de via. Adepii micrii fundamentalist-universale snt, apoi, recrutai din nemulumiii de toate categoriile provenii din Biserici", congregaii, denominaiuni, culte etc. i care se ntlnesc cu duhul" n vorbirea n limbi", cu post de extenuare, n viaa ancestral. De aceea snt cuprini de halucinaii, triesc un delir provocat i sfresc n boli cardiace sau parkinson, pentru aceasta snt cunoscui i sub denumirea de tremurtori" (quakeri). . - '' Micarea aceasta este de fapt i o replic la micrile harismatice din Biserica Apusean. ' -":h" 5. Micarea harismatic, cu precdere glosolalia, a cuprins i unele grupri neoprotestante, dizidente i secte religioase. Sacramentele au devenit sterile, oficiale, simbolice, tocmai datorit nlturrii lucrrii Sf. Duh, ca a treia persoan a Sfintei Treimi. Micarea harismatic a Bisericii Apusene, astzi, constituie o ncercare de a se apropia de experiena nentrerupt a Cincizecimii din Biserica cea una, sfnt, soborniceasc i apostoleasc i nedesprit, care a fost Biserica cretin pn la 1054 i care este i va fi singura motenire a practicii apostolice i a sfinilor Prini ai primelor veacuri: Biserica Ortodox. ; :; Replica penticostal este relativ nou, dar cu adinei, urme n ereziile primelor veacuri, n concepii gnostice i iudeocretine. Bisericile .penticostale organizate ca i cultele ce pretind originea n Cincizecime, i duc activitatea normal, dar din acetia s-au rupt foarte multe dizidente i secte care produc nehniie n comunitile lor. 6. Micarea spirititilor ca i micarea teozofic i cea antropozofic este un fenomen al manifestrii morbide a gndirii neluminatei Dac celelalte micri au reuit ntr-un fel sau altul s se organizeze devenind comuniti, micarea spiriilor

40

CLUZ CRETIN

are fire ieite din toate micrile i snt legate i justificate nu de Biblie, ci de vechile credine ale popoarelor antice, mai ales budismul. Dac micrile amintite mai sus in legtura eu cretinismul, adepii spirititi i teozofi interpreteaz i nlocuiesc personajele biblice, plimbndu-le n istoria nevzut" prin metempsihoz (rentrupare, rencarnare), pnla zilele noastre. Mijloacele cretine pentru ntrirea evlaviei i nelegerii credinei, ca postul, rugciunea, milostenia,, au fost schimbate cu practica yoga, cu nescomania, sau cu divinaia etc. Credina este formulat dup unele date, cu metode obscurantiste, la mod ntr-un mediu de ignoran i ndrtnicie. De asemenea, mpcarea, asocierea i chiar justificarea unor adevruri dogmatice cu unele filosofii snt foarte pgubitoare credinei cretine descoperit de Dumnezeu pentru mntuirea noastr nu pentru o justificare raional valabil astzi i opus mine. i mai grav, micarea spiritist i teosofic recruteaz adepi dintre intelectuali debusolai i aruncai la periferia societii care introduc n sufletele oamenilor pseudofilozofii reacionare i concepii retrograde. Moda de a face spiritism" sau a merge la edine" pentru a asculta glasuri de dincolo s-a extins n lumea de astzi. Dac ntre cele dou rzboaie mondiale misterele" Orientului erau comentate de ctre Lumea bun", iar budomania era n vog, n zilele noastre, spiritismul i teozofia au luat locul acelora. Mai pe pmnt" este noul aspect al spiritismului i teozofiei, antropozofia, care se vrea a fi o nou religie neleas de omul modern". Aceste micri i multe altele snt un amalgam de concepii religioase vechi i noi, de idei maniheice i credine formulate dup texte apocrife, dovedind rtcire de la Evanghelia Mntuitorului i de la credina cea adevrat i ncercarea de a nlocui Revelaia divin venic cu nvturi profane, trectoare, ca i creatorii lor. 7. Micarea mesianismului" modern sau apariia noilor" Mesia, dei nu aparine cadrului neoprotestant i nici sectelor cretine", este inspirat din acestea i caut s le imite i s le copieze concepiile. n micarea mesianismului" ca i profetismului" modern se realizeaz i se includ att sectele religioase biblice - cele care au i unele tangene cu ceremoniile vechi testamentare: zeciuieli; circumcizie etc, ct i grupri anarhice, religioase sau spiritiste, organizaii revanarde i grupri violente, unde, n aa-numite familii" religioase i comuniti mixte, abund halucinaii i toxicomanii i tot felul de psihopai religios. n cele peste 6 000 de grupri religioase, cu cele mai incredibile idei despre via i lume, snt cooptai tineri disperai care, auzind de un nou" mesia, cad victim arlataniei i obsesiei diabolice, cum se ntmpl cu secta lui Moon. Fenomenul a luat aa de mare dezvoltare, nct de la imitarea" Evangheliei s-a ajuns la slujirea lui Iuda, Anania i Safira i mai ales practica" lui Simon Magul, aprnd biserici" cu titulaturi pe ct de curioase pe att de revolttoare pentru contiina oamenilor cinstii, indiferent de convingerile lor religioase i filozofice, de apartenen, ecleziastic sau politic, de exemplu: Biserica satanei" (n SUA) sau Biserica luciferic" (n Frana). Biserica rzbunrii" (n Australia), KKK (SUA) etc.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGITE TIMPULUI

41

Tendina aceasta de lrgire a spaiului ecleziastic este o imitaie a preteniei medievale a Bisericii Apusene de a rivaliza, dac niia.supune orice stat sau stpnire politic, nct fiecare micare modern rivalizeaz" n aceast tendin, avnd chiar pretenia unirii" tuturor Bisericilor fr a ine cont de testamentul Domnului Hristos: ca toi s fie una" (Ioan XVII, 21). Acest timp i/contratimp" ecleziastic s-a extins i la alte religii pn mai ieri monolite: budismul, confucianismul, taoismul, intoismul i mai ales islamismul - sectele iite. Adepii acestpra.se declar mesia", profei", arhangheli", sfetnici" ai Celui prea nalt, salvatori" de suflete, corbieri" ncercai ai celor credincioi, frai i nelegtori", mpreun lucrtori" pentru contiina fiecruia (fenomenul Rrna). Aa numitul mesianism" de astzi : se confrunt: cu riposta civilizaiei noastre . Unele din aceste organizaii religioase" snt revanarde;;'i violente, caut prin diferite mijloace s abat pe oamenii lor de la preocuprile zilnice, fireti, seamn panic i nencredere, se amestec n treburile politice, accept; oferte pentru a se angaja ca mercenari, ncearc s sustrag tineretul de la educaia sntoas i de la studiu, oferindu-i diferite expediente i sigurana" mbogirii peste noapte, ncurajeaz aventura i rpirile, actele de vandalism i batjocur mpotriva populaiilor panice etc.

* BIBLIOGRAFIE LMURITOARE Articole i studii: a)...mai vechi: + Vartolomeu, Mijloace pentru pientimpinai ea eieziilor, n ,,BOR", nr. 2/1921, p. 129-132; Ioan Mihlcscu, Mnluitorul Hristos i ceilali ntemeietoi i de eligiuni, n BOR" nr. 1/1925, p. 82-90; t. Florcscu, Propaganda sectar -pericol naional, BOR" ni 9/1926, p. 518-522; Picrre Mcsnard, Cum vd strinii sectele religioase din Romnia, trad. n BOR" nr 2/1928, p 134-139; t. Berechet, Lupta Bisericii contra sectelor, n BOR" rir. 4/1924, p. 220-221; + Gugorc Botocneanu, BOR i celelalte confesiuni (scurt istoric al sectelor), n BOR" nr. 6-12/1928; 1929. 1930 i nr 1/1931; Gr. Marcu. O nou sect: sincretismul, n RT", nr. 78/1934, p. 241243; N. Blan, Biserica papist i doctrina despre uciderea ereticilor, n RT", nr. 2 i 10-12/1912, p. 309-319. b) din vremea noastr: Intr. Mis., p. 5-32, T. M. Popcscu, Pinve istoiu asupra schismelor, ereziilor i sectelor. Cauzele sociale ale apariiei lor, n ST" II (1950) iu 7-8, p 34 7 -394; Vintil Popcscu. Motivele care determin pe unii cretini ortodoci s treac la alte culte, n ST" 1\ (1952). nr. 7-8. p. 204-251; 0. Buccvschi, Despre numele confesiunilor cretine, n RT" ni 1-2/1936, P I. David, Preotul ortodox i propovduirea Evangheliei, n Orf. 2/1981, p. 224228; Idem Responsabilitatea misionara dup Sfinii Trei Ierarhi n ST" 5-6/1984, p. 303-312. Idem. Sectele lehgwasc pencol al vieii, al moralei n societatea contemporan, n GB" nr. 5/1986, p. 57-83; + Antonie O noua sect cretin in Africa n Ort", nr. 3/1987. c) ...analitice i documentare: Inamicii cretinismului din cele 7 secole primare, n RT" nr. 14. 17. 19-1884. p. 105-149 i nr. 20/1884, p. 160; N. Blan, Bisenca papist i doetnnu despre uciderea ereticilor. n ST" (nr. 2) i 10-12/1912, p. 309-319; I. Trifa; Sectarismul leligws, n .RT" nr. 6-7/1921, p. 192-196; 1. N. Lungulcscu. Dogm, raiunea, erezie, sect, n RT' ni 8-10/1926 p 211-218; Spiridon Cndca. Psihologia conversiunii, n RT" nr. 5-6/1930, p. 240-247 Ilic Bclcut. Mnluitorul Hristos i partidele religioase, n RT" nr. 10/1937, p. 424-428; Ilarion Felea Antihitu, n RT" nr. 9/1938, p. 385-387; Ortodoxia i sectele... n RT' p. 425-436, 444-^146; N. Mldia. Renateiea gnosticismului, n RT" nr. 9/1939, p. 362-377; Gr. Marcu, Dialogul luptei antisectare, n RT" ni 5-6/1943, p 271-276; I. Sauca, Consideraii ortodoxe asupra micrii harismatice actuale, n ST", ni 5 6/1984, Cornchu Srbu, Erezie i sect, n RT" nr. 1-2/1945, p. 24 .u. i n special Al. Armnd Muntcanu, Ghid bibliografic (GBT) (Erezii i secte religioase. n BOR nr. 11-12/1972; Sincretism religios... Idem, nr 3-4/1974) Proces-verbaux du Deuxieme Congres de theologie oithodox Athenes, 19-29 Aoul 1976, Athcnes, 1978; Studiul Noului Testament, Ed. a Ii-a, Editura Institutului biblic , Bucuicti, 1979; Studiul Vechiului Testament, Ed. a H-a, Editura Institutului biblic, Bucureti, 1985, Filocalia, \ol l-X etc.

42

CLUZ CRETIN

Avnd n vedere acest cadru general, putem afirma c Biserica Ortodox, n general, Bisericile Ortodoxe naionale i credincioii Bisericii Ortodoxe Romne, n special, snt scutii de asemenea influene .pgubitoare asupra spiritului lor. Biserica Ortodox n spe i fiecare credincios n parte, urmrete mntuirea sa, ncepnd cu desvrirea de aici de pe pmnt. Or, adepii sectelor i pierd personalitatea, mbrieaz absurdul i hazardul, rupmdu-se de realitile vieii, considernd activitatea social a omului obstacol n calea fericirii", obtea sau ara din care a fcut parte o povar secular cutnd fraii" din toat lumea, ceea ce produce dezechilibru etnografic, nencredere ntre indivizi, vrajb ntre naiuni i tulburare. Este necesar ca toate statele civilizate s acioneze pentru a feri popoarele lor de predica" acestor dezaxai, fanatici, s mpiedice proliferarea lor. Toate aceste micri care^au concepii hedoniste i hegemoniste justificate prin filozofii sau cugetri religioase au evidente tendine de a stpni oamenii i nicidecum a se smeri pe dnsele i a crea linite, pace, mulumire, fericire pentru indivizi i L, ntreaga lume. i'

Capitolul al d o i 1 e a

GRUPRI RELIGIOASE" MAI RECENTE


...de v va zice cineva: iat, mesia este aici sau dincolo, s nu-1 credei. Cci se vor ridica hristoi mincinoi i vor face semne mari i chiar minuni, ca s amgeasc, de va fi cu putin, i pe cei alei (Matei XXIV. 23-24)

Cultele neoprotestante din 'Romnia au neles s-i alctuiasc o Mrturisire de credin i s se ocupe ,de adepii lor, iar sectele ,,cretine" de factur neoprotestant sau strin acesteia i desfoar prozelitismul printre credincioii Bisericilor, confesiunilor i cultelor religioase de la noi. Datorit recunoscutului spirit panic ce caracterizeaz poporul romn, a ospitalitii sale strbune i a'statorniciei sale ui credina strmoeasc, sectele n-au putut prinde rdcini. Totui, romnii, venind n contact cu alte neamuri, trind pe aceeai glie, intervenid i cstoriile mixte specific secolului - unii cretini au fost cuprini de fenomenul oscilrii n credin. Muli dintre adepii sectelor religioase i duc activitatea n umbra unui cult recunoscut ei tiind bine att concepia acestuia, ct i legile Statului nostru. Odat constituitei, noua grupare se rupe din ntreg, devine dizident, re fractar legilor i periculoas societii i indivizilor ctigai" sau predai" la Domnul.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

43

Recunoatem c mai snt unii dintre slujitorii Bisericii Ortodoxe Romne, care consider c evlavia i slujirea lor este numai surs de venit..., vai lor" ! (I Tim. VI, 15); snt, de asemenea, credincioi ispitii de mirajul Apusului i a unei viei uoare, fr munc. Sectele religioase ca i gruprile dizidente n-au nimic comun cu Descoperirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, nceputul mntuirii noastre; acestea au prsit i pe protestani i pe neoprotestani i au creat o nou religie, numind-o evanghelic, original, apostolic". Toate aceste micri nu snt dect o palid fa religioas pentru a-i putea intensifica prozelitismul, a-i mcisca lupta mpotriva organizrii sociale, mpotriva culturii, mpotriva ordinii de stat i a bunelor moravuri. Ei tiu bine c spiritualitatea romneasc are ca centru, nucleu i coloan: Legea strmo easc. Biserica Ortodox Romn a contribuit la formarea limbii i culturii romne, a grefat contiina unitii de neam/sdind de-a lungul veacurilor n inimile credincioilor ei dragostea nestrmutat pentru glia strbun. Fiecare cult neoprotestant are dizidenii sai, care s-au transformat i s-au organizat n secte, cutnd destrmarea vechiului cult i predicarea unei noi credine. Evoluia i sincretismul sectar snt fenomenele ce confrunt astzi comunitile religioase zidite pe nisip, din interes i ambiii personale, din dorina de conductor i stpn, din ncercarea de reform, din amgirea veacului. Propagatorii acestor secte cutreier lumea pentru mrirea statutului credulilor, difuzeaz i public sta tistici i efective misionare" exagerate, concur cu ideologiile secolului, se amestec n politic, intervin n procese, transport i fac trafic de stupefiante, organizeaz congrese i conferine, pleac n pelerinaje, dau denumiri sectei lor dup unele ceti sau locuri sfinte ", pe unde a propovduit Mntuitorul, deturneaz fonduri, fac trafic de valut, tipresc pri din Biblie, brouri ziditoare de suflet, i alte ndeletniciri biblice", cu care mpnzesc lumea de'astzi. Puzderia de secte, explozia organizaiilor mistice", spectrul apocaliptic reli gios astzi snt simptome ale unui organism bolnav n'stare grav. Acest organism ", care este lumea credincioas", a depit plgile Egiptului i coarnele fiarei apo caliptice, nsumnd, dup unele statistici, 6000 de secte i organizaii religioase, ,,micri teosofice i grupri spiritiste, familii T" comuniti n Domnul" i familii ale luminii", dintre care 2500 snt n SUA. Valea eolului s-a umplut i inund Cetatea sfint a contiinei umane. Iubirea a devenit rzbunare; crima, obiect de cult; pragmatismul, scop suprem, i toate acestea ngduite i poruncite" de Domnul In faa'acestora s-ar nspimnta i bogatul cruia i-a rodit arina i tnrul bogat i Iuda i Simon Magul. De asemenea, s-ar mpca saducheii cu fariseii. Propagatorii, ca de altfel i adepii lor, snt ori arlatani, ori maniaci, ori aventurieri i, n foarte dese cazuri, bolnavi psihic-de diferite nuane. Dac neoprotestanii s-au .stabilit la unele criterii religioase, sectele creeaz" credine n fiecare zi i se adapteaz n diferite societi ntr-un, ritm nebnuit. Isterismul sectar, groaza au luat locul cumptrii i dragostei. Forele destinului sectar, n braele cruia trebuie s te arunci, snt mai puternice dect zeii antichitii; perversitatea i proxenetisnnd au depit prostituatele lumii vechi descompuse. Familiile sectare,

44

CLUZ CRETIN

traiul comunitar mixt, fr ruine a devenit un pericol uman; sexualitatea i homosexualitatea snt acte de frietate ", nct indivizii nu le mai zicem oameni s-au cobort sub nivelul instinctelor animalice. Pe de alt parte, mutilrile, flage larea, postul extenuant etc. snt mijloace de a scoate"pe diavol din ceiposedai". Lupta deschis mpotriva societii, refuzul ncadrrii n munc, nepsarea fa de aprarea rii, opoziia fa de mijloacele de cultivare cidtural-tiinijice, sfidarea bunelor moravuri, ncurajarea lenei i derutarea tineretului snt obiective majore ale celor alei", predicate cu atta zel din casele de rugciune". In faa acestei situaii, unele state au luat msuri, altele au interzis prin lege orice manifestare n faa cultelor legale recunoscute. Pe zi ce trece, tot mai muli savani cer autoritilor s intervin i s asaneze asemenea locuri infestate de secte. Medici, psihologi, pedagogi atrag atenia asupra acestei maladii sectare a apropiatului an jubileu, profetic; pisc apocaliptic, acoperiul i culmea epocii noastre: Anul 2000. Nu exist sect sau micare religioas care s nu predice" ziua Dom nului cea mare", sau sfritid tuturor i marea bucurie a celor rmai i alei" de Domnul n veacid sau n mileniul su!?
I, - DIZIDENTE CRETINE"

Aa cum se vede, deruta, falsul, minciuna, nelciunea au luat locul buneivestiri. Biserica Ortodox s-a rugat mpreun cu credincioii si pentru cei rtcii, pentru unirea Bisericilor", pentru cei czui din har sau pentru cei care refuz harul ca Mntuitorul s le lumineze; mintea, s le ndrepte paii pe calea cea bun, prsind pe diavol i pe slujitorii lui", s vin la cunotina adevrului, la locul celor chemai spre luminare... ' -: Pentru prevenirea, stoparea sau nlturarea pericolului prozelitist al acestor dizideni, credincioii notri: trebuie s cunoasc nocivitatea tuturor sectelor cretine sau necretine, a organizaiilor i gruprilor religioase parazitare pentru a se putea feri ei i urmaii lor de false credine i n acelai timp pentru a-i putea izola pe cei ce seamn vnt i produc furtun, n sufletul oamenilor. Ct de muli s-ar afla i cte partide ar avea, credinciosul' ortodox romn nu trebuie s se ia dup oricine i s asculte pe cei cu mintea bolnav pentru o alt credin, prsind pe cea verificat de veacuri. nii apostolii, n cazuri de ndoial i nenelegere, n-au prsit pe Mntuitorul Hristos, cu toate c le spusese:,voi nu plecai ? i au rspuns: Unde s ne ducem, Doamne, numai Tu ai cuvintele vieii venice..." (loan VI, 68). Acest adevr al credinei noastre este experimentat de fiecare credincios n parte i de ntreaga Biseric Ortodox, care este Biserica lui Hristos, stlp i temelia adevrului" (I Tim. III, 15). Dup aceast prezentare,' yom trece n continuare la enumerarea a cteva secte i micri dizidente, struind asupra celor care au avut influen asupra unor credincioi de alte culte sau? chiar au ptruns i la unii cretini ortodoci. L Adventitii reformiti sau rowenitii. - Adventitii reformiti, profeii adevrului, rowenitii sau femeile purttoare de tiina mileniului", s-au nscut din adventitii n formare, fiind organizai de femei de moralitate ndoielnic, aventuriere, isterice, fr familii i urmai, i mai ales de cele care aveau legturi cu militari vizionari" i tlcuitori" de-txte sfinte biblice canonice, dar mai ales apocrife.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

45

Aa cum se tie, dup noaptea deziluziei, 10 octombrie 1844, de la Boston, s-au ivit destui urmai pentru a corecta traiectoria i venirea Domnului. Dac pn la aceast dat proorocii adventului au fost brbai, de acum, adventismul este preluat de profetese". i cea care este nceputul proorociei ferninine, Hellen Wliite este declarat vizionar". Ea a corectat greeala celor dinti (Muller-Snow), artnd simplu c venirea a doua a avut loc pentru curirea templului ceresc (Biserica nevzut n concepia clasic protestant), de pcatele fiilor lui Dumnezeu (Evr. IX, 23). Acest timp este i judecat pentru noi (adventitii) i pedeapsa pentru cei nelegiuii (ceilali cretini) (I Petru IV, 17-18), de aceea sfritul lumii va fi n curnd sau dup Apocalips (XIV, 6-7), a i sosit i noi (adventitii) trebuie s-o spunem i s propovduim Evanghelia fiindc a sosit i pacea venic". ,, H. White i-a ales i profetesele" i judectorii lumii dintre adeptele ei i mai ales acele disperate din tineree care nu aveau familii i nici copii, fiind chemate" la Domnul din pntecele mamei lor. mprteasa" profeilor adveni s-a declarat aleas" de-a dreapta Judectorului i nemuritoare... i iat porunca: Nebune, chiar n noaptea asta i voi cere sufletul i cele spuse cine le va asculta i cele agonisite cui voi rmne? H White n culmea veniciei" a decedat ca orice muritor n toiul rzboiului prim mondial (1915). r , ' La ctva timp dup moartea profetesei", ucenicii apropiai, cele 12 femei, au pretins c fiecare motenete darurile" celei ni chemate i. deci dreptul la conducerea sectei. Au nceput iari luptele interne i influenele exterie, reuind s se impun Margareta W. Rowen, din comunitatea advent a orauluii'Eos Angeles (California). Pentru a fi crezut, Margareta a declarat c Hellen i-a lsat:porunc i i-a descoperit un secret al sectei, reforma", adic pstrarea pcii eterne prin; refuzul de a pune nina pe arm i ateptarea judecii. Pe cei care particip la rzboi, dintre adventiti, i-a prsit Domnul, iar ei nu vor mai avea bucuria mileniului. Rzboiul acesta este nceputul sfritului lumii, dup el va urma pacea etern. Fiind aproape judecata, cstoria nu mai are rost, de asemenea cultura este de la antihrist, iar consumul de carne este interzis pentru adevraii cretini" ai adventului. -; Aadar, la ziua de odihn (ziua a 7-a a Vechiului Testament) a adventitilor smbtari, se adaug interzicerea consumului de carne, nscndu-se astfel micarea reformist sau rowenismid.* _ : ;\ , : Dup desprirea de adventitii smbetiti din America,, reformitii au trecut i la comunitile advente din celelalte continente, mai ales n Germania i Imperiul habsburgic. Influena reformist a ptruns i la adventitii germani din Romnia, iar n timpul rzboiului (1916-1918) un osta Kramer (probabil sas) s-a cstorit cu o adventist reformist din Hamburg, cutnd adepi printre .adventitii naionalitilor conlocuitoare din ara noastr. Din cauza atitudinii refractare fa de stat, secta adventitilor reformiti a fost interzis de ctre toate statele civilizate, dar au aprut dizideni, aa cum este cazul
: * AMNUNTE BIBLIOGRAFICE: Erorile" advente ale reformitilor au fost date n vileag de ctre unu],idintre organizatorii adventismului de ziua a 7-a din Romnia, medicul Petra Paulini, n lucrarea: Profei fali i profei mincinoi, iar punctele doctrinare snt cunoscute, pe larg. din broura: O scurt lmurire a principiilor Adventitilor de ziua a "-a, micarea de reform (Bucureti, 1924). ':..

46

:CLUZ CRETIN

i la noi. Ei i duc existena; la;-umbra Cultului adventist de ziua a 7-a, care are datoria s fie atent la apariia iffiot asemenea indivizi. Propaganda lor s-a fcut i se face n ascuns. Pot fi uor identificai nu numai dup cele artate mai sus, ci i prin foile de doctrin" ce le plaseaz: Pzitorul adevrului i Solul misionar. Micarea reformist" nupQate fi considerat o grupare dizident a adventitilor, fiindc rowenitii au o doctrin aparte i deci snt constituii ntr-o sect bine-defmit aa cum s-a vzut. Confuziau-se,nate atunci cnd aceleai scrieri profetice" ale H. Wbite snt traduse n limba*romn de ctre adventitii de ziua a 7-a i folosite v i de ctre reformiti". 2. Martorii lui Iehova sau calculatorii serioi ai mileniului"... Antecedente. Iehovismuf este o sect cu principii i practici violente. Aceasta inhib adepii, i leag prin juriiirte i dac pleac din grupul lor snt urmrii, tracasai pn la disperare i chiar atrai,ui ^ntmplri" fatale. Este o sect dur i revanard, riguroas n principii i periculoas oricrei societi. Practic mutilarea i crima, fr scrupule, fiindc au nlturat din doctrin frica de judecat, ei fiind aleii" i profeii" timpului de astzi; nu admit existena sufletului i dinuirea lui dup moarte, ci omul este un animal cu raiune, nu exist iad sau chinuri venice etc. n afara fixrii unor date asupra mileniului", ei afirm diferite erezii: tgduiesc nvierea lui Hristos, au adoptat c a z i de srbtoare (odihn) smbta, practic zeciuiala i interzic consumul de came,, iarriehbvitii, treapta a treia a evoluiei adventului n numai 50 de ani, revin la religia primitiv .eu practici ancestrale. Fiorul iehovist a ptruns n toate comunitile advente din lume nemulumite de eecul venirii" la data fixata i neascultrii de Domnul a celor care provoac lupte, rzboaie, revoluii n mileniul linitei advente. De aceea s-au fcut postcalcule iar profeii Armaghedonului" trmbieaz vremea de apoi a lumii ngrozit de veti de rzboaie, ameninri reciproce ale puternicilor zilei, experiene care cutremur fiina uman, dovada, zic ei, a lucrrii ultimelor zile ale lui antihrist. Lumea trebuie pregtit pentru a fi linitit prin studierea bibliei" i nelegerea lui lahve. n faa iureului biblicist nimeni nu trebuie s dea napoi, deoarece va fi strivit de ngerii apocalipsului. Din micarea advent s-a detaat i a depit categoriile acesteia, avalana iehovist, care s-a extins i la unele religii naturiste i chiar la sisteme de gndire religioas ale Orientului. Studiul Bibliei s-a mpletit cu fanatismul i negarea statului, a formelor sociale i nlocuirea acestora cu poruncile lui Iehova. Secta aduce anarhie n orice loc, unde martorii" se ncuibeaz. , Pentru a impresiona pe cuttorii" adevrului Bibliei, Martorii lui Iehova mai au i alte titulaturi: 1) Studeni n Biblie, numire comun celor care studiaz textele advente; 2) Mileniti alei sau adveni calculai ; 3) Russeliti sau adepii i urmaii lui Russell, unul dintre organizatorii sectei, fiindc astzi secta aproape nu mai are nimic din originalitate".

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

47

Istoric i calcule specific-mileniste*. - Dac.H. Wliite s-a considerat profetul" feminin, lsnd urmailor secretele" mileniului i venirii Domnului, Charles Taze Russell (1852-1916) face parte din partida calculatorilor serioi" ai mileniului. i pentru ca iehovitii s nu fie descoperii i zicsimplu mileniti" sau martori. Se pare, dup unii, c Charles. Russell era;,de origine german (Karl) din vechi seminii mozaice; dup alii, provenea din'tr-0 familie irlandez din grupul prezbiterienilor anglicani-puritani plecai n America n misiune" pentru existen mai comod. Russell s-a nscut n 1852 n Pittsburg (Pensylvania), ora cu tradiii comerciale i n acelai timp cosmopolit din punct de vedere confesional. Aici, ca i la Los Angeles, era o plnie puternic pentru repartizri de imigraie n Lumea Nou. Prinii lui Russell erau prezbiterieni nclinai spre pieism, a fost crescut n austeritate, dar a fost ctigat de mirajul adventului, aa l gsim; n preajma profeilor" mileniti. Trind n libertinaj, prinii si fiind destul de, bogai, neputnd suporta rigorile advente, 1-a atras concepia inexistenei iadului precum i libertatea tririi fr sens i doctrina" mpriei de 1000 de ani. Prinii'-i-ii asigurat totul i mai ales posi bilitatea de a face comert i de a cunoate lumea. Ajuns pn la locurile sfinte, a studiat toponimia Ierusalimului n vederea fixrii locului i armei" luptei ngerului cu satan, pentru ca acesta din urm s fie legat tKvederea mileniului (Armaghedonul). 1) Hrnindu-i fantezia cu luptele, cuceririMi rzboaiele Vechiului, Testament, Ch. Russell a prsit calculele" clasice, iniiindioadevrat universiad" a studierii Bibliei n vederea descoperirii" nceputului mileMlui. Calculnd perfect", a ajuns la un rezultat corect": Venirea Domnului hu-jiV fi pentru judecat, ci pentru purificare" prin mileniu. ; : :: . ; Vznd c are destui adepi, prsete gruparea advent i-i nfiineaz, n 1872, un cerc - un colocviu, la nceput - al celor.ce studiaz" Biblia. Succesul a fost deplin. Muli studeni" prseau colegiile pentru studiul" Bibliei. Numai dup doi ani, 1874, Russell alctuiete un curs", o lucrare de specialitate": Scopul i modul venirii a doua a Domnului, n anul 1874Maa cum calculaser naintaii si. Dup deziluzia venirii", neleptul profet" a arta.c Hristos a venit", dar n duh, nevzut de nimeni, ca un fur". Profitnd de venireanevzut" a Domnului a nceput a gsi i alte texte mai precise" i fixarea unor date mai sigure". Astfel, plecnd de la venirea n duh (1874) s-au adugat i ceftrei ani i jumtate, cnd Hristos a venit ca mire i secertor, conform viziunii lui Ioan (Apoc. XIV, 14-20), aadar, n 1878, Iisus a nceput s-i arate marea sa putere, i s-i ntemeieze adevrata mprie cnd au nviat" i apostolii, dar anul 1.878, a trecut ca orice an al Milei Domnului, fr evenimentul cel mare. 2) Ch. Russell a ajuns cunoscut n lumea. ncreztorilor" mileniti. Apreciat i ncurajat de adepi, sporindu-i serios i mijloacele materiale i dispunnd de fonduri apreciabile, ncepe studierea unei date mai corecte" pentru venirea Domnului. Astfel, s-a luat anul 625 (robia babilonic) din Vechiul-Testament ca ultimul jubileu. Cum mileniul este Marele jubileu, acesta ncepe dirp trecerea a 50 x 50 de ani = 2500

* Vezi i cap. Calcule"... p. 378.

48

GLAUZ CRETINA

de ani. Aadar, pn la Hristos au trecut 625. de ani i mai trebuie s treac dup Hristos nc 1875 de ani (625 + 1875 = 2500) anul 1875 dup numrtoarea mozaic preluat i de cretini, ncepea "Ia 1 octombrie 1874. Cu alte cuvinte, Domnul, ,,; profeit" ziua venirii a doua n anul 1875, an care a trecut ns neobservat pentru credincioii cei adevrai ca orice ah, zi, ceas, secund, fiindc pronia lui Dumnezeu este neptruns, iar legile naturii imuabile. 3) Cu tot eecul evident al studenilor" din anii 1874-1875 i 1878 acetia nu s-au lsat intimidai de tcerea" Domnului, ci i-au pregtit ali ani ai venirii". Lundu-se n calcul cele 6 zile alb Creaiei - care dup bibliile lor" snt ani - adic cei 6000 de ani din istoria lumii, trebuie sa gseasc" venirea a doua. i astfel s-a constatat" c Adam a czut n pcat la anul 4126 i deci se poate afla" i jubileul cel mare n 1874, anul real" al venirii n duh a Domnului (6000-4126=1874). i fiindc venirea n duh" este neneleasc de cei necredincioi - advenii neiehovi, nemartori - aleii" Doirmului-ltiilertitii au continuat studierea cifric a Bibliei pentru a vedea unde se odihnete duhul" Domnului pentru a i se fixa alte Veniri pricepute" numai de cei chemai". : ... 4) i dac acele cderi de;ceti au ridicat noi civilizaii i au apus cele vechi, nici profeia Mntuitorului asupra; Ierusalimului n-a scpat ochiului magic" advent pentru a fi luat n calcul. Este tiut, Ierusalimul a czut n anul 69, iar n anul 70, Titus i Vespasian au distrus cetatea i locaurile de cult ale evreilor, inclusiv tempul din Ierusalim. Din aceti 70.;:.de ani trebuie sczui anii vieii pmnteti a Mntuitorului, 30 de ani, - timpul iudeilor neluat n seam din cauza lui Hristos rmnnd n calcul cei 40 de ani, Deci adugndu-se la venirea" din 1874 cei 40 de ani, avem cu certitudine Anul-nceputului mileniului i apariiei Domnului", dar tot n duh, 1914 (1874 + 40 =1914)s;:Ne apropiem de zilele noastre. 5) Urmaii lui Russell din Europa - fiindc cei din America erau stui de calcule - au continuat prevestirea venirilor" Domnului n timpul nostru, adugn du-se secolul european la venirea n duh din 1875, fixndu-se venirea Domnului n 1975, n Austria. i acest an, ca fi' celilali, a trecut neobservat dei credulii au avut un nou eec, pentru ei se ateapt i alte calcule. Dup attea nevoine mileniste, muli adepi l-au declarat pe Ch. Russell eretic". Este singurul caz de erezie declarat i de persoan implicat n istoria neoprotestant i a sectelor. Cu toate acestea^ Ch.. Russell i-a continuat activitatea sfidnd pe potrivnici i mrindu-i veniturile: n 1879 profetul scoate o revist: Turnul de veghe" organiznd o societate de Biblie i de tractate" (brouri mileniste) n Brooklyn - SUA). arpele mbogirii ieliovise crete, se ivesc noi coarne ale fiarei, profeii se nmulesc, proorocii iehoviti mphzesc lumea, Russell se simte mai bine. ntre alese" fecioare i femei tinere chemate" la Domnul i ca orice escroc i prsete soia, lsnd-o muritoare de foame. Ziarul american The Brooklyn Eagle", din 6 mai 1912, publica declaraia vduvei prsite mpotriva arlatanului-pastor, iar tribunalul a hotrt o pensie alimentar din partea lui Russell fostei soii.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

49

Din toat srcia sa", Ch. Russell organizeaz, n 1913, Societatea Inter naional a Studenilor n Biblie serioi", n care include i Uniunea Amvonului poporului". Pe msur ce pregtirile de rzboi ajunseser apogeul, adepii russelliti aveau succese rsuntoare n lumea ntreag. La un moment dat, Statul american era pus ntr-o situaie dificil, fiind nevoit s ia msuri concrete. Adepii fanatici, iehovi, ca s-: scape i de mobilizare, declarau n mitinguri i pe strzi c Russell este Pstorul ales, cel mai mare pedagog dup Apostolul Pavel, cel mai strlucit reformator al secolului al XlX-lea, ngerul Bisericii din Laodiceea i ultimul Profet i descoperitor al voii lui Dumnezeu. i iat c ncepe rzboiul nti mondial, americanii snt mobilizai, russellitii declar c nu exist nici un stat, toate statele snt rezultatul lucrrii lui antihrist i diavolul va fi legat n vederea mileniului celor alei. Vnzarea bibliei i a brourilor aduc venituri fabuloase Societii, nct aceasta ajunge n conflict fiscal cu Statul american, fiind acuzat i de trafic valutar. 6) Pentru adeverirea celor nc rtcii" de mileniu, Russell mai face ultimul calcul, artnd c pedeapsa pentru cei care nu ascult de el va fi neptit (Lev. XXVI, 18-21), iar cerul i pmntul nu va mai da aerul i hrana (vers. 19-20). Aceste apte" pedepse snt interpretate ca ani. Anul, avnd 360 de zile (sic) *7, rezult 2520 (360x7 = 2 520). Din aceast sum (2520), se scade timpul paginilor, al celor care au cutat n zadar pe Dumnezeu al neamurilor" (Luca XXI, 24), adic 606, rezultnd anul linitei 1914 (2520-606 =1914), cnd ncepe i mpria de 1000 de ani. i timpul trece i orice amgit advent" i profet i fixeaz i anul morii, atunci cnd toi vor vedea pe Domnul, anul 1914. i pentru a lsa lumii o imagine clar" despre istoria ei, Russell scrie un text, dup care s-a turnat filmul Fotograma creaiei, nc un mijloc de propagand i noi ruri de aur i argint se scurg n visteria trimisului" lui lehova. Russell concepe q istorie a lumii" i n acelai timp o er iehovist" care ncepe cu mpria mesianic, pe o perioad nejubiliar, pe 49000 de ani, urmnd ca ultima mie s nlocuiasc pe cele 49. Compendiu istoric" este mprit astfel: I. de la creaie pn la Avraam; II. de la Avraam pn la captivitatea babilonic; III. de la captivitatea babilonic pn la nlarea Domnului i IV. de la primele Rusalii pn la mileniu. De asemenea, Ch. Russell depune n scris concepiile sale religioase-profetice. Acestea snt nmnuncheate n apte volume - tot apte - sub titlul: Studii n Scripturi (voi. I: Planul divin al vrstelor, voi. II: Timipul e aproape, voi. III: Vie mpria ta; voi. IV: Btlia Amiaghedonului; voi. V: mpcarea omului cu Dumnezeu; voi. VI: Creaiunea nou"; voi. VII: Misterul mplinit. Cartea nu a avut mult succes. Le enumerm, deoarece fragmente din acestea apar n practica prozelitist. i se apropia sfritul" pmntesc al profetului, prezis la 1914. i s-a mplinit", aa cum se mpliniser toate profeiile, fiindc Domnul nu i-a spus, ca bogatului din Evanghelie: Nebune, chiar n noaptea (sau anul) acesta vei muri i i voi cere sufletul i toate cte ai agonisit, cui vor rmne?" (Luca XII, 20), ci sngele fratelui tu strig ctre Mine din pmnt... i vei fi rzbunat de apte ori...". (Facere IV, 10, 15). Adepii au nceput s-1 nege, Statul american l urmrete, rzboiul prim mondial

50

CLUZ CRETIN

era n toi, Ch. Russell fugea dg. faa lumii i un accident" de automobil i pune capt zilelor, 1916, la doi ani dup profeia"sfritului su. Dar boala russellist se rspndise n ntreaga lume ca o pat de ulei, fiind favorizat, aa, cum am artat, de rzboiul prim mondial*.
ALI PROFEI, ALTE CALCULE.,,;

Gh. Russell s-a dus ca toi reformatorii" nvturii lui Hristos ns au rmas teoriile" lui, hrnind iluziile multora i distrugnd cu otrava bogiei pe muli care i-au ales partea lor numai n aceast lume. i cel mai nfocat, linguitor i profitor, cel care 1-a desprit de soie pe Russell pentru a fi singur stpn al avutului acestuia i conductor al sectei a fost judectorul I. F. Rutherford (1869-1942), scriitor iehovist i printre cei mai bogai oameni ai mericii n perioada imediat-urmtoare a primului rzboi mondial. 1. Muli adepi i creduli au prsit secta, n America, dar n celelalte continente ideea rzboinic a Armaghedonuluia nfierbntt sute de mii de suflete i aa rvite dup rzboi. Toate fondurile financiare ale sectei erau concentrate. Dup moartea lui Ch. Russell, adepii s-au mp^it^meninnduT-i titulatura de Martorii lui Iehova (Domn al otirilor)", sau, simplu, martori". Pentru a cpta autoritate, juristul I. F. Rutherford, ca i naintaii si, a, Continuat calculele i proorociile", dar lumea era stul de attea amgiri. Totui se", ridica o societate nou, tineretul, ca de obicei descumpnit i care cuta senzaionalul. Vicleanul Ruth" a simit acest lucru i, la fel ca naintaul su, scoate o brour iehovist: Milioane care triesc acum nu vor muri niciodat. Poporul american,'care nu avea nici stabilitate religioas, nici trire cretin, a fost cuprins din nou de" date senzaionale advente. I. F. Rutherford nu se atepta la un asemenea succes. El art, cu o miestrie oratoric deosebit, c toate calculele au fost exacte", dar cea "adevrat este venirea n duh. Pentru tiina de astzi, anii se pot cerceta, de aceea, este bine ca la anul 1875 s se adauge 50 de ani un jubileu pentru a avea anul real 1925 (1875 + 50). Cei care nu vor muri pn n 1925, nu vor mai cunoate1 moartea.
* BIBLIOGRAFIE SPECIAL: i ,: Teodor Ardelean, Fariseii lui Iehova;. Bucureti 1983; tiin, religie, societate. Bucureti, 1972; Veselii-v naiuni. Bucureti, 1946; N. Colos, Secta Studenilor n Biblie, n Candela", XXXIV (1923) Gh. Coma, Statul in faa sectelor. Arad, :] 933;' P. Dehelcanu, op. cit., p. 50-53; Al. N. Constantincscu, op. cit., p. 35-37; Ev. Manunca. op. cit:-, p.. 53-67; T. M. Popcscu, Privire istoric..., p. 386; N. Neaga. Antisemitism i V. Testament, n RT", nr. 4/1937; Bruno Wiirtz,Doctrinele principalelor secte ale cretinismului contemporan. Timioara, 1984, p. 144-176, 198-200; Joscph Rutherford, Cine va stpni lumea? Bucureti 1935; Zorile mileniului. Cluj. 1922; P. Paulini, Este adevrat? Se va sfiri lumea n anul 1925? f.a., J. R Geschwcnd, De la moarte la via, f.a.-;,Ij>g;Ch. Rockle, Desvrirea i rpirea bisericii din Filadelphia a zilelor de pe urm, f.a. Adevrata pace i igiiran. De unde se poate atepta? New York, 1976, 192 p. cu bibliografie la fiecare capitol; Carte anual! Texte zilnice i comentarii biblice (din Vestitorul" V), f.a.,Tip. Cartea de Aur", Bucureti; Adevrul v v face liberi, Editura Asociaiei Martorii lui Iehova din Romnia, trad. din 1. englez, Bucureti, 1947, + ntrebrile pentru studiu (27 capitole), p. 330-382; Lmuriri asupra crilor Genesei, Exodului i al Leviticului,4e.'. H. Mackintosh (voi. 1, 2, 3), 272 pag.. Idem (voi. 4 i 5), 280 pag.; Rev. Awake!", voi. XLIX, 8, 196^'Brooklyn, N. Y., ESL, p. 427-428; NCE, voi. 14, pi 980; SM, voi. 6, p. 58-59.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

51

1. F. Rutherford a renunat la impunerea adepilor unor precepte vechitestamentare. Dac Ch. Russell combtea rigiditatea" calvin, urmaul su d libertate total, inclusiv pentru folosirea armei, jurmntului, ct mai multe cstorii i, mai grav, consider religia o politic, o micare social. De la Ruth s-a motenit ideea unui singur stat al statelor: mpria lui Iehova. Aadar; confruntarea cu societatea, concurena, asasinatele politice, violena i cte altele fac .parte i din succesiunea profetic" a corifeilor iehoviti. nsui Marele" jude se pare c a fost victima unui asasinat pentru a nu mai prinde viaa milenist" ncepnd cu anul 1925. 2. Ruth" a mai calculat c intrarea n Canaan^ dup ultimele descoperiri arheologice, s-a ntmplat n anul 1452, deci cu 23 de hi mai trziu, aadar mai profeete" o schimbare a mileniului (1948) i nceputul su n anul 2148...! 3. Desigur, i anul 1925, ca toi anii, a trecut neobservat, martorii au mai fixat i alte momente advente, utiliznd tehnica de calcul modern (tabele i calculatoare electronice, computere etc.) i rsfoind textele Bibliei n vederea gsirii altui mileniu". Dar aa cum am artat, ntre cele dou rzboaie mondiale, Studenii n Biblie s-au rspndit n Europa i Asia i muli dintre ei snt angajai pe marile antiere arheologice ale Orientului. Unii lucreaz n vederea existenei, iar alii caut Ziua Domnului" sau valea eolului, Gomora i Sodoma. Cel care a continuat activitatea lui Ruth" a fost Natham H. Knorr (1906-1978). Liderul iehovismului din SUA astzi este S. L. Johnson. Brourile de propagand i foile volante ale noutilor studitilor" au atras i atrag privirile multor curioi. Aa a czut victim russellismului i ardeleanul Ioan B. Sima, care a plecat n Eldorado i sufletul su s-a slluit n pustiul Sinai. Ptrunderea iehovismului n Romnia. Aa cum artam, la nceputul secolului nostru panorama Americii oferea curioilor i aventurierilor comorile acestei lumi" (Luca IV, 5-6). Un ardelean, Ioan B. Sima a, plecat n SUA, n statul Pensylvania, unde erau numeroi iehoviti. La sosirea vreunui strin, se declana alerta. Aa s-a ntlnit ortodoxul Ion cu profeii" iehoviti. Netiind carte, a fost repede colarizat i i s-a pus n mn Biblia i Ion-cretinul s-a numit de acum John-profetul. N-a mai lucrat s-i ctige existena pentru c Turnul de veghe" avea toate cele necesare. Se pare c Ioan Sima s-a ntlnit cu nsui, pedagogul" Russell care 1-a sftuit, nainte de moartea sa, s se rentoarc n ar i s arate i romnilor poruncile" lui Iehova! i, dup rentregirea Romniei, dup stingerea rzboiului n Europa, Ioan Sima revine n Ardeal, n 1920 i ncepe organizarea unui grup iehovist. Avnd mijloace bneti, a reuit s atrag mai ales aventurieri, oameni fr convingeri cretine ferme i fr caracter. Ioan B. Sima, dndu-i seama c iehovismul este o micare strin preocuprilor religioase, c russellismul este o preocupare retrograd politic, iar studenii" nite cititori ignorani ai Bibliei, prsete secta, n 1927. Nu numai att, revine la Biserica strmoeasc, demasc planurile anarhice ale organizaiei, demonstreaz pericolul ei

52

CMUZ CRETIN

moral i social, tendina periculoas.: practica abominabil a adepilor, doctrina fals i interesul material al iniiatorilor micrii .a.m.d. De atitudinea lui Sima se sesizeaz comunitile iehoviste din Europa: i Gare intervin prin diverse ci pentru a recupera pe profet", dar Ioan B. Sima riine neclintit, integrat n Biserica strmoilor si. Gruparea iehovist este preluat, de. alii i susinut din afara granielor rii, se tiprete n continuare revista Turnul de veghe", precum i alte brouri iehoviste. Din Cluj, iehovismul s-a rsphdit printre maghiarii din Maramure, Criana i Banat, la ucrainieni i srbi i apm Ta unii dintre romnii adventiti din Moldova, Dobrogea i, mai trziu, n 01tenia.;.i .Muntenia. De fapt, toat propaganda iehovist are substrat politic-anarhic, deprimant, rnenit ca s produc panic. Este vizat mai ales ierarhia ortodox, socotit paetizant cu antihrist. Dei nu accept rzboiul, jurmntui i nu pun mna pe arm, ei recurg uneori la mutilarea degetelor de la muni : pentru a nu,face armat; la refuzul controlului medical i nefrecventarea unei coli i meserii ei arat c nu trebuie a pactiza" cu diavolul. >;/ Cu toat abinerea de la serviciul militar, practic o psihoz rzboinic i seamn zzanie ca nimeni alii. Prin concepia lor asupra sfritului lumii" i mileniului, pe care pretind c numai' ei l cunosc, amenin nu numai pe adepii lor, ci lumea ntreag cu soarta Sodomei i Gomorei i mplinirea datelor din apocalips. Accept rzboiul fr arme, rzboiul' i pedeapsa cerului, cu foc i pucioas - adic rzboiul chimic i bacteoriologic - i "trmbieaz distrugerea tuturor, afar de ei cei alei", prin arme secrete ale Domnului otilor, Iahve-Savaot. Iat justificarea" biblic a martorilor lui Iehova. Numrul celor 144.000 de martori din Apocalips a fost de mult depit (Apoc. VH, 4; V, 1.1 .a.). Ei pretind c, fiecare popor trebuie s aib numrul respectiv de martori. ;: Alte puncte doctrinare" russelliste. Avnd ati ntemeietori i lideri, doctrina 1 este confuz, sincretist, obscur. Martorii i-au nsuit multe practici mozaice i musulmane, unii chiar refuz Noul "Testament i ntregul cult tradiional. Din lucrarea lui Ch. Russell, Cheia Bibliei i din broura de cntri: Imnele zorilor mileniului" se pot desprinde' cteva concepii iehoviste. Zicem iehoviste, fiindc dup condamnarea lui Russell ca ,;eretic", condamnare miestrit aranjat de juristul i fratele" su, J. Rutherford, s-a renunat la titulatura de russelliti" i s-au accentuat direciile: mileniti calculai, cercettori serioi ai Bibliei, studeni ai textelor, studiti ai Vechiului Testament dar mai ales Martori ai lui Iehova" etc. De aceea: 1. Se f pretind cunosctori precii" ai venirii celei de a doua (aa cum am ar at mai sus); 2. Recomand mpria de 1000 de ani cu cei drepi, cei alei (care snt numai iehovitii); 3. Nu accept i nu cred n Sfnta Treime, totui, arat: a) Exist un Dumnezeu-idee; b) Iisus Hristos nii'este Dumnezeu, ci o creatur a lui Dumnezeu. El a fost un simplu om, a fost acuzat i condamnat ca orice profet n afara legii mozaice, a fost rstignit i a murit ca om pentru totdeauna, dar el pentru supunere a cptat nemurirea; c) Duhul nu : este : Dumnezeu, o persoan, ci numai o energie a

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

53

Tatlui. 4. Dumnezeu nu are nceput i nici sfrit, este nemuritor. 5. Omul este o simpl fiin cu raiune. Nu exist nemurire. Nu exist suflet nemuritor. nvierea este un dar deosebit dat de Dumnezeu celor alei (iehovitii) i ascultarea (de sect), aa cum a fcut Iisus, este condiia alegerii"./ Sufletul omului dup moarte doarme: In numele lui Iisus tot genunchiul s se plece al celor cereti i al celor pmnteti i al celor de dedesubt" (Filip. 11,10). Martorii tlmcesc astfel spusele biblice: cele5 cereti = ngerii; cele pmnteti = cei alei, oamenii (iehoviti), iar cele de dedesubt = morii (Ps. XXVII, 1). 6. Nu exist iad i nici chinuri venice. Pctoii la nviere" - la trezire vor fi nimicii: Plata pcatului este moartea" (Rom. VI, 23). n Biblie, cuvntul eol" nseamn mormnt, locul umbrelor, unde toi merg, iar locul iadului n Noul Testament trebuie neles simbolic. nvierea, zic iehovitii, va fi o restaurare sau restabilire a lucrurilor aa cum le-a fcut Dumnezeu la nceput (organism). 7. Nu exist nici o srbtoare, cele care snt au fost impuse. Totui, mpart istoria omenirii n trei epoci: 1. de la creaie .pn la potop, lumea a fost condus de ngeri (II Petru III, 6); 2. de la potop la a doua venire a Domnului (1874), lumea a fost sub conducerea satanei; 3. de la 1874 pq,o.perioad de 40 de ani a urmat o vreme de ncercri care au culminat cu rzboiul,!:nceput n 1914 = Venirea lui Iisus, aa cum s-a artat, a avut loc numai n duli,;; ncSi n anul 1874. Pentru Hristos ns, toi cei mori pn la anul 1914 snt numai ri somnolen, amorii. Iehovitii susin c dup Rzboiul univeaT din Armaghedon (Har Maghedon == Muntele de la Megida), n apropierea celebrului Ierihon (Isus Navi, cap. VII) descoperit n zilele noastre, care va avea loc' n Israel n valea dintre Megida i ruinele vechiului ora Mesgidda, va urma o pace de 1000 de ani. Acest rzboi va fi ultimul din lume i-i vor supravieui numai,.iehovitii. La marea conflagraie vor participa toate naiunile, cu toate forele lor interne (fore navale, aeriene, rachetele intercontinentale, trupele motorizate, blindate, etc.) iar Mesgidda va fi cel mai important punct strategic: Oraul Mesgidda constituie un dublu simbol: lupta dus n scopul nfrngerii dumanului i glorioasa-victorie i pacea care va urma dup aceea. n vechime, Mesgidda era aezat pe un deal i domina o important osea strategic, care lega Asia de Africa. Din aceast, cauz oraul va marca, spun iehovitii, punctul culminant al desfurrii unor evenimente de importan mondial, n care unii conductori politici caut s se impun cu fora. Din aceast cauz, Dumnezeu va folosi i el fora i va realiza pe pmnt scppuLsu. Viitorul universului, spun toi iehovitii, depinde numai de rezultatul luptei dintre cele dou fore n conflict. Odat cu victoria, pe pmnt va ncepe mpria lui Iehova, att de necesar, i va pune n umbr tot ceea ce au dat conductorii politici, imperfeci i muritori, pn n zilele noastre. Victoria va produce tuturor (Supravieuitorilor (bineneles numai iehoviti) o imens bucurie i va avea loc rzboiul zilei celei mari a Dumnezeului atotputernic". n fine, pmntul ntreg va fi eliberat de sistemele politice, comparate de adepii iehoviti cu o fiar.

54

ClAUZ CRETIN

Nocivitatea sectei iehoviste .a determinat multe state s scoat acest cult violent n afara legii. 4 Slujitorii Bisericii strmoeti: :ca i credincioii acesteia, trebuie s cunoasc originea, substratul i manifestrile antisociale ale acestei secte pentru a ti cum s acioneze i s se fereasc credincioii i mai ales tineretul, de influena nefast a profeik*" iehoviti. Ei nu numai c snt mpotriva organizrii sociale i oricrei aciuni culturale, ci fac jurminte ntre ei pentru a sluji Domnului otirilor" - Iehova i a nu se supune statului". ,;; T,>: Influena iehovist a depit limitele religioase trecnd i n domeniul politic. Unele concepii ale profeilor iehoviti au fost nsuite de asociaii fasciste sau revanarde i mai ales de ntemeietorii" unui fals mesianism al zilelor noastre, fiind tot att de nocive vieii sociale ct i cultelor religioase. 3. Nazarinenii sau urmaii Domnului n pustia" lumii. - Nazarinenii (nazireii, nazarenii) sau pociii snt un ordin, un grup dubios cu pretenia supunerii" lor lui Iisus Nazarineanul, nu Iisu din Nazaret, Hristos Mntuitorul, ci celui nscut nevinovat, crescut fr pcat creia practicat nevoinele n pustia Iordanului, aa cum pociii" - nazireii triesc n pustia acestei lumi. Ei se pretind - dup propria mrturie - reprezentanii tritorilor curai" din pustia Iordanului i Sinaiului i urmeaz fr gre pe Iisus nu numai n cuvinte, ci i n fapt". Li se spune pocii" pentru pretenia lor de a pune la-bza oricrei aciuni nevinovia", copilria n Domnul, trirea n frietate", 6 comunitate a celor nazirei. Regulile acestei pocine", exemplu-n neprihnire^siedau fraii i surorile. Dac sectele dizidente organizate rt ri industrializate - n state cu un potenial economic ridicat, cu for armat de temut, cu o dezvoltare comercial avansat i mai ales cu o flot puternic, ndeosebi Anglia i SUA, - au avut conductori nstrii i aventurieri recunoscui, comuiitile de pocii" spt simple, fr mijloace deosebite de propagand. ^ ":><. Gruprile nazariene" se nasc n medii de bresle, n comuniti truditoare, lipsite de educaie i de o forimie%ultural-tiinific. n secta respectiv, obscuran tismul se mpletete cu erezia i superstiia i mprumut manifestrile fanatismului: lipsa de educaie religioas sau falsitatea acesteia (exagerarea lucrrii harului - sola gratia - sau predestinarea-destinul)! Toate acestea au fcut ca adepii s mprumute concepii strine Evangheliei, jutficnd credina cu anunuri cereti i scrisori" supranaturale. * I. Istoric. - ntemeietor i profet este socotit loan Iacob Wirz (1778-1858).' S-a nscut ntr-o familie cu condiii de trai modeste. A frecventat coala primar i apoi a fost dat la meserie. De mic avea nclinaii mistice, bolnvicioase, iar la adolescen a nceput s aib viziuni". Cum unii nu-i explic aceste fenomene maladive, muli creduli l-au urmat, -povestindu-le traiul lui n Domnul". Ajungnd estor n oraul Basel, ora de tradiie n Elveia, avnd legtur cu diferii clieni, I. Wirz a nceput a-i mri grupul adepilor si i a face lecturi biblice cu comentarii inspirate" de duhul eel de sus. Prsete breasla i dorete s ncerce

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

55

o carier militar. Datorit vedeniilor" sale, ofierii l-au hiat n rs i au cerut s-1 interneze ntr-un ospiciu. n disperarea sa, a vrut s se sinucid. Atunci a fost sftuit s rmn la vatr. ntors la vechea ndeletnicire, Wirzpdup propria mrturie, a nceput s comunice" cu ngerii i acetia s-1 duc si vad pe Domnul. Dup ce a vzut" totul, ca i Ioan n Apocalips, pe la 1830, a-nceput s atearn n scris ceea ce i dicteaz" n pan nsui Sf. Duh. Credulii-adepi s-au grbit s-1 declare profet inspirat" i o mulime de surori secretare s-au'artat dispuse pentru a primi i a transmite descoperirile" cereti. ..:-. j; Halucinaia continu, Wirz este posedat de duhul"' i ncepe a corecta" greelile reformatorilor i a completa Evangheliile. n acelai timp, Apostolul Pavel 1-a rugat" s-i continue activitatea ca ef al partidei nazarinenilor..." (Fapte XXIV, 5). Astfel, estorul din Basel, formeaz comunitatea: Comuna nazarian. Din aceast comunitate, profetul" i alege ucenici pentru a da lumii o nou credin. Revelaiile" nu mai contenesc, visele profetice;" l, stpnesc, Wirz afirm c n 1850, a primit o scrisoare din cer de la Apostolulloan, n care l anuna c evanghelitii Matei i Marcu n-au putut nelege pe Iisusi n-au scris cum trebuie i iat c a sosit timpul corectrii i ca adevrul s fie mbriat de Biserica cea nou, comunitatea nazarinean. Din inspiraie" i din scrisoare", Wirz a mai aflat" c Iisus dup nviere i cu zece zile nainte de Cincizecime v dup ce i-a luat i rmas bun de la Apostoli, s-a retras n locuri ascunse de pe lrigv Lacul Ghenizaret, s-a dezbrcat" de trup i numai dup aceea s-a nlat la :ee:E' Tot rpitul n duh" Wirz devine noul dogmatist" artnd c mpria; lui Dumnezeu are trei epoci: 1) Epoca Tatlui care cuprinde perioada tocmirii tuturor pn lalisus; 2) Epoca de glorie, a Fiului, pn la 22 februarie 1826; 3) Epoca continu,,: ;,epoca Duhului sau epoca noii Biserici". Pentru a justifica chemarea profetic, Ioan Iacob Wirz susinea c Dumnezeu i-a trimis duhul preoesc al lui Melhisedec, ca s ntemeieze o Biseric nou", neprihnit, deosebit de cele existente, strine de Dumnezeu, compromise i pctoase, susinute de stat i izolate de credincioii pocii. Profetul" noii Biserici avea dese crize epileptice dublate de o pronunat schizofrenie. Aa se face c i-a dat duhul ntr-un accident neelucidat, prsit de Domnul, neocrotit de Evanghelistul Ioan i nengrijit de fraii i surorile" sale. N-a avut familie, n-a avut urmai. La nceput a fost un om panic, muncitor, respectuos, ca apoi s devin violent, posesiv, poruncitor. De aceea, dup moartea sa (1858), secta s-a destrmat, iar nazarinenii" s-au mprtiat. Ca o precizare la cele de mai sus: Ioan Iacob Wirz s-a inspirat din nceputurile activitii unor reformatori, din prile negative ale micrilor religioase ale Europei sec. XIX. Totodat, influena anarhic a sectelor dinrSIFA, i-a gsit ecou n imaginaia bolnav a profetului", iar ereziile gnostice,"'influenele dochetiste i spiritist-teozofice i-au modelat Comuna nazarinean": v-;.:' Organizarea sectei. - Dac noua Biseric", ntemeiat de Wirz se ..mnormntase odat cu el, totui concepiile sale s-au transmis. Micarea lui Wirz are un caracter de revolt, cu o doctrin total eretic. Dup j,profet", Sfnta Treime

56

CLUZ CRETINA

nu exist. Iisus Hristos a putut nvia, fiindc n-a murit de tot, doar a leinat pe cruce i de aici se inspir muli sectani i eretici mai simpli. Raiul i iadul snt promisiuni i ameninri. mpria cerurilor, ca i iadul cel mai de jos i scrnirea dinilor snt propagate de sectani n culori foarte vii pentru a impresiona pe cei ce ascult. 1. Din cauza dereglerrilor, lui psihosomatice, Wirz neag orice form de cstorie, legturile fireti punndu-le pe seama, diavolului i slugilor lui, iar celibatul este cea mai nalt form a pocinei" ca i cstoria n Domnul. Cstoria frailor i surorilor", familia n general, este un pcat, o necredin i obstacol n calea Domnului. Datorit acestor concepii, adepii au nceput s se retrag i s se organizeze n comune" nazareie. 2. Adevratul organizator i ideolog al sectei este socotit ns Samitel H. Frolich (1803-1857), tot din Elveia. Saimiel Frolich se; trgea dintr-o familie cu vechi tradiii mozaice i nclinaii comerciale. Strmoii si se convertiser" la cretinism i odat cu apariia calvinismului au mbriat concepia i rigorile acestuia. Dup ce trece prin educaia prunciei i termin colile de pregtire general, din dorina prinilor, s-a nscris la Facultatea de teologie din Zurich i apoi Basel. Nesimind vocaia pentru teologia i calvin, ndoindu-se de concepiile naintailor si, Samuel apuc nite drumuri periculoase: distracii ieftine, destrblare, consum de buturi alcoolice etc. Terminnd studiile i batjocorind tinereea, a nceput s spun c viaa n-are sens, c societatea este: o greutate, iar omul o fiin rtcit plin de toate nelegiuirile. Totui, ajunge pastor calvin n Basel. Era stul de via i de cerinele ei, nu-1 interesa familia, iar femeia era socotit ntruchiparea rului, egoismului i distrugerii dintotdeauna. Luase contact cu ideile btrnului nelept Wirz din Basel. ntr-un moment de criz, plnuia chiar sinuciderea. Dar, aa cum mrturisete, n preajma Patilor anului 1825, i s-a artat" nsui Dumnezeu, ndemnndu-1 la o via curat. Dei era descumpnit moral, Samuel avea contiina datoriei fa de profesie, nct credincioii si l apreciau pentru arta sa predicatorial i zelul pastoral. nc din studenie i artase rezerva fa de unele concepii calvine. Renun, n calitatea sa de pastor,, la rigorismul reformat i nclin din ce n ce mai mult spre practica baptist i spre pietism. Chiar mrturisete aderena la baptism. Mai marii si l exclud de la amvon, snt scandalizai credincioii. Dar Samuel trece n 1832 la baptism. Muli credincioi calvini l-au urmat i astfel ntemeiaz o comun" cu 39 de adereni pe care i boteaz din nou prin scufundare. innd cont i de spusele profetului" Wirz, ai crui adereni-rtcii revin la Samuel. astfel pastorul cel adevrat" ntemeiaz Comuna nazarian. Noul conductor atac Bisericile oficiale i confesiunile cretine i prin Cinci scrisori definitiveaz doctrina" noii comuniti. Muli dezechilibrai l apreciaz, toi. nemulumiii se reboteaz" i intr n organizaie. Se sesizeaz, cardinalii i pastorii din Elveia. Samuel rspunde c Biserica este o concubin" a, statului cu, care cocheteaz i de la care primete plat, cel ce nu se mnjete nu primete nimic de la Stat, de aceea se cere o nou Biseric, neptat, care este Comunitatea nazarinean".

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

57

Seda a luat proporii. Credincioii bigoi, nemulumii social, cei n conflict cu societatea, tineri decepionai, fete scptate, toi alergau spre Comunitatea lui Samuel". Unii s-au grbit s-1 numeasc reformatorul adevrului", urmaul lui U. Zwingli, omul care. d rspuns necesar cretinului de astzi. Muli studeni strini aflai la universitile elveiene l-au audiat pe Samuel. El, ca oarecnd Augustin, i mrturisea pcatele public, ceea ce impresiona mulimea: eu, spunea Frolich de la amvon, i n ziua de azi m nspimnt cnd m gndesc la acel abis de pcate n care czusem i care m nghiise. O!, vai mie, dac atunci Domnul ar fi fost om sau dac ar fi gndit ca un om. El, n mnia Sa, m putea sfrma ca pe un ulcior... Eu m ntrebam dac trebuie botezai copiii (n parohia unde fusese, Leutwyl) i voi, copiii de atunci, sntei astzi ling mine", n Biserica nou. Meseriaii din breasla lui Wirz l declar miigietorul sracilor" i sprijinitor mpotriva patronilor. ntr-adevr, Samuel declar, public, n predic, c Biserica (catolic i reformat) este un pericol al pocinei din .cauza legturii ei cu statul. Dup 1832 numele su ajunge pe lista misionarilor" i Societatea cu acelai nume din Anglia i ofer lui Samuel prilejul s cutreiere Europa. Avnd existena asigurat atac att Bisericile istorice, ct i pe pastorii confesiunilor protestante socotindu-i slugi ale diavolului. Din experiena cptat, i d seama c totui viaa de familie este mult mai aproape de chemarea firii i se cstorete cu o fost coleg i admiratoare a lui. El refuz s depun jurmntul n biseric pentru cstorie, totui soia l urmeaz i Samuel devine, din destrblatul de alt dat. un so afectiv i un tat grijuliu i aceasta datorit afeciunii soiei pentru el i admiraiei pe care ea o avea pentru zelul lui. Din cstorie au rezultat doi copii. Intruct n-a depus jurmntul, Statul elveian a declarat copiii nelegitimi. Ura lui Samuel mpotriva statului s-a mrit. Este nevoit s prseasc Elveia i se stabilete n Alsacia. Civa fanatici l-au urmat i muli dintre adepi s-au asociat cu fraii" boemi .i astfel secta a ptruns n cteva ri ale Europei printre care i Ungaria. Aa se explic fenomenul rspndirii i la maghiarii din Transilvania, i la unele familii mixte din nordul Maramureului. De fapt, n Ungaria, partizanii lui Wirz i Frolich s-au numit nazarineni, dup spusa biblic nazarinean" se va chema i nu va bea vin nici alt butur ameitoare..." (Luca I, 14). Samuel Frolich a murit n floarea vrstei (1857), nainte de profetul Wirz (1858). Ideile sale au prins contur n lumea celor dezmotenii, dar Biserica cea nou" n-a putut fi recunoscut de nici o societate i nici un stat din cauza poziiei sectei. La noi, pociii au ptruns mai nti n prile Aradului, n Bihor, Cenad, Bekes etc. dar au fost interzii prin lege. Totui pociii" i duc existena la umbra cultelor neoprotestante. Nu snt organizai, nu au pastori i nici comuniti, snt nite grupri puin numeroase n frunte cu preedini", alei dintre, frai" mai cu autoritate. Pociii" sau nazareii nu trebuie confundai cil: adepii Cultului cretin dup Evanghelie. -...;.:vi,

58

CLUZ CRETIN

Puncte doctrinare specifice pciilor". Dei le-a plcut s se intituleze pocii - nazarieni, li se potrivete deniimirea de nazarei. Acetia erau o sect violent din primele veacuri cretine, urmiai gruprii lui Teuda (Fapte V, 36). Nazareii snt amintii att de Sfintul Irineu, <ivpotriva ereziilor, ct i de Sfntul Epifanie de Salamina (+ 403), ca foarte periculoi [comunitii cretine. Concepiile lor snt sincretisteidei gnostice i maniheice, practici baptiste i rigorism calvin, confuzie ntre vocaie;i zel profesional. 1. Pocina, pe baza doctrinei nazarinenilor. Ei justific aceast pocin" prin spusele Apostolului Petru: Pocii-v, i s se boteze fiecare dintre voi ntru numele lui Iisus Hristos spre iertarea.pcatelor i. vei lua darul Sf. Duh" (Fapte II, 38). Din aceast porunc decurg unriatoarele obligaii: 1) Nimeni nu poate crede n Iisus dac nu s-a recunoscut mai nti'ca un om pctos. Aa cum nainte de Iisus Hristos a venit loan Boteztorul, amintind pocina, tot aa trebuie s vin credina i apoi predica; 2) Cei care nu s-u1 renscut snt supui puterii satanei ; 3) Numai cei renscui primesc botezul n mod!"valid, la vrsta de 7 i 14 ani; 4) Cei care nu snt renscui, nu fac parte din Biseric lui Hristos, cci mdularele trebuie s fie toate rennoite; de aceea celelalte biserici snt instituii pur omeneti, sociale. 2. Botezul nazarinenilor este salvator, cine l accept nu mai poate pctui. 3. Concepia despre mileniu este confuz1: (calculeaz cum le convine, fie dup adventiti i penticostali, fie dup russelliti)., 4. Este interzis jurmntul, este suficient fgduina: nu depun jurmntul militar, nu depun mrturie pentru clarificarea adevrului, nu depun jurmnt de credin etc, nu admit rzboiul de aprare i interzic adepilor s pun mna pe arm. S, Toate instituiile publice snt locauri ale lui antihrist; coala i toate mijloacele de educaie n-au nici un rost, deoarece copiii dup ce primesc botezul nu mai pot pctui. Copiii ajung la fericirea raiului i n-au nevoie de nici o nvtur. Este interzis adepilor folosirea mijloacelor diavoleti: pres, radio, tv. etc. 6. Nu exist vocaie i predicatori alei, ci fiecare poate vorbi, dac simte iluminarea Duhului Sfht. 7. Snt dou categorii de credin; a) prietenii i prietenele, cei care frecventeaz/adunrile i se pregtesc pentru a primi botezul; b) Fraii i surorile" sau cei care aii intrat n familie, n comunitate. Ei se adreseaz cu: tu, sor, tu frate etc. 8. Viaa particular trebuie s fie lipsit de deertciuni lumeti: interzicerea distraciilor, oprirea vizionrii filmelor sau mersul la spectacole, abinerea de la cntece de lume, de f evenimente familiale (botez, nunt, onomastici), excluderea fumtorilor, consumatorilor de buturi alcoolice, vorbirea murdar, atitudinea condamnabil i mbrcmintea necuviincioas etc. 9. Excluderea din comunitate este absolut, fr revenire. 10. Alte puncte snt comune tuturor [ ;: concepiilor sectante. ;. . Cultul" i manifestarea evlaviei". - Se citesc texte i se predic pe rnd, ca i n casele de adunare ale baptitilor:Wirz spunea, n naivitatea --i"; rtcirea sa, c ntr-adevr cultul nu poate fi dect ceva ascuns. Rugciunea comun se face mai ales dup mas (orele 18,00),

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

59

potrivit unei descoperiri" ce s-a fcut profetului", ngerii aduc naintea lui Dumnezeu faptele i rugciunile omeneti din. ziua respectiv. 1. Rugciunea este n gnd, adepii stau cu capetele plecate, ateptnd inspiraia" Duhului i mpreun-cntarea inimii. JV 2. Simbolurile, Botezul i Cina, snt destul de rudimentare. In ultima vreme, la botez, nu mai rostesc nici o fomiul. Numele celui botezat ^se comunic" de Sfntul Duh. Cina este o gustare simbolic. Dup trecerea la sectara fostului preot catolic Lindl, acesta a introdus n ntrunirile pociilor invocarea sfinilor, rugciuni pentru cei mori, binecuvntarea bucatelor, srutarea n adunri... Dupsee Samuel Henri Frolich a fcut o vizit n Anglia, la Londra, a cunoscut Cartea de imne a baptitilor evangheliti din care a selectat cteva cntri, le-a tradus n limba francez i german i a dat la iveal, n anul 1855, Noua harf a Sionului. Tot Samuel Frolich, dup cltorii misionare", a fixat svrirea" cultului Duminica dimineaa-i joi (pe alocuri miercuri). 3. Cu tot refuzul culturii i rezultatelor tiinei, astzi au case de adunare mpodobite, unele cu tablouri cu subiecte biblice, altele cu obiecte ornamentale i mai ales ceasul care bate n ritmul meditaiei. Rnduiala este^S-trict; fraii cu prietenii, la stnga; surorile cu prietenele la dreapta. Srbtori deosebite nu au. Duminica este zi de adunare, fr alt semnificaie. ; r In concluzie, pociii sub orice masc religioas su cultur s-ar ascunde pot fi uor descoperii dup poziia lor mpotriva Bisericii, sttjilui i culturii. Ei prezint un real pericol social prin stoparea aptitudinilor la copiL i frnarea dezvoltrii intelectuale la tineret. THy,': Propaganda pociilor este fr efect acolo unde preotul, pe lng misiune, este i un factor pozitiv pentru ncurajarea culturii i ndemnul prinilor s trimit copiii la colile de toate categoriile pe care statul le pune la dispoziia tuturor, fr nici o discriminare. . ; ", : ':, De asemenea i Cultele neoprotestante au datoria!,r obligaia s demate organizaiile dizidente i s acioneze pentru combaterea fenomenelor morbide care se pot ascunde uneori la umbra recunoaterii funcionrii i organizrii legale a comunitilor acestora. 4. Secertorii sau cretinii" ultimelor zile. - Secta secertorii sau cretinii ultimelor zile este alt spectru al rtcirii religioase, de aceast dat o mulime vid" de concepii advento-penticostale justificate prin texte noutestamentare. Aceast titulatur ispititoare de secertori" arat scopul violent al sectei: a secera, a smulge, a distruge, a sfri cu aria, a da foc paielor, a ncheia un an de trud. Seceriul este apogeul i cum lumea, dup Scripturi, este un.cmp de holde, au fost tocmii lucrtori pentru a secera ceea ce au semnat alii. Aspectul fulgertor i revanard de sece rtori" a fost foarte binevenit n lumea credinelor" celor-noi i advente, fiindc att adepii, cit i curioii i credulii se saturaser de attea antecalcule, calcule i postcalcule ale venirii" lui Hristos. Prea muli erau intoxicai de veninul arpelui bogiei - Mamon, n organizaiile religioase, pentru a pune capt attor preziceri de veniri" ale Domnului singur, cu apostolii, n duh, nevzut .a.m.d., trebuia o noutate". Lumea se industrializase, pildele pastorale, exemple cu munca viei, cmpului, a mprumutului, chemarea la respectarea postului i a unor ceremonii de destindere

60

vCLUZ CRETIN

pentru sufletul omului nu mai-;aveau trecere la credincioii" adveni. i iat c apare un aspect pe care omul modern l neglijeaz: agricultura i mai ales, seceriul. Pstrnd fondul doctrinar de team i cutremur pentru nfricoatul jude", noii cretini adveni angajai" cu ora, secertorii, au ateptat startul: nceputul mileniului 1914 iar dup 3 ani i opt luni au nceput activitatea", 1918. Secta a aprut n medii advente, obscure, probabil n Germania, sub influena unor filozofii reacionare, la nceputul primului rzboi mondial. S-a rspndit n imperiul austro-ungar, inclusiv n Transilvania. Secertorii la nceput preau c snt o dizident baptisto-advent, dar doctrina lor era cu totul alta. Ei se socoteau superiori naintailor i originali n chemare", invitai s secere ceea ce au'semnat alii. Rspndirea. - Desigur, secta secertorilor, ca de fapt toate sectele, n-a avut adepi, ntre romnii ortodoci, cum n-au avut nici alte culte neoprotestante, totui s-a prins la unele familii mixte:, Aa se face c unii interesai i curioi au aderat la aceast grupare. , ;.re cunoatem iniiatorul, 'Alexandru Torok, din Budapesta, care vine la Timioara, exercitnd meseria de rotar i dhdu-se drept Mare secertor", angajat de Domnul. Cu tot sprijinul holdelor" de peste grani, Torok n-are succes printre romni, dar ctig civa adereni maghiari dintre,baptiti i adventiti. El dorea s nfptuiasc o Uniune sub numirea de Secertorul". N-a reuit s organizeze aa ceva i atunci se rentoarce la Budapesta (1924). Snt angajai n seceri" maghiarii Ladislau Veg i Ioan Benedek, numii pastori i ntemeietori". Ei au activat ctva timp n prile Braovului. Dup 1924, a czut victim un moldovean din Bacu, Gheorghe Munteanu, dar care n-a avut trecere la romni i nu s-au nregistrat adepi printre credincioii ortodoci. Centrul de propagand a fost Braovul, rspndind foi volante litografiate sub titlul: Muncitorii seceriului. }t> Secta secertorilor a fost .interzis de statul nostru n 1929, 1942, dovad c erau totui destui adereni. Dup cel de al doilea rzboi mondial nu s-au mai semnalat cazuri nici chiar ntre maghiarii din Transilvania i Banat, ducndu-i existena sub paravan baptisto-advent i iehov. Este clar pentru oricine,,c s-a ncercat i prin aceast sect a se face o bre n unitatea spiritual i naional a romnilor de peste Carpai, care au fost una cu romnii de pretutindeni, totdeauna. Concepii specifice. - Secta secertorilor, dei nregistrat de vigilena religioas a Europei, are cele mai curioase, ciudate i nstrunice puncte doctrinare n raport cu celelalte secte. Concepii religioase difuze i confuze, un sincretism ambiguu, o nvtur de credin ce produce, ilaritate. Din datele unor monografii, mai ales din foile lor volante (care au aptut n limba maghiar i n limba romn), se pot desprinde urmtoarele: ]:-. . 1. Snt cretinii" duhului, ultimii alei, n care s-a revrsat danii vorbirii n limbile cele adevrate", aa cum arat Apostolul Pavel i tlmcesc cum trebuie", n cifre, parabola Lucrtorilor viei (Matei XX, 1-16), rostit de Domnul pentru ei. Ei snt ultimii angajai".

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

61

i dac snt cuprini de glosolalie, neleg nu numai limbile omeneti, ci i pe cele cereti i chiar ce au spus i au gndit patriarhii i reformatorii de pn la ei. Acetia au fost grupai n nite strji" pe care le inspecteaz" secertorii, ca ultimii tocmii s controleze i s calculeze exact intrarea n via Domnului, la sunetul trmbiei! 2 Snt cercettori ai Bibliei, calculatori i, programatori, astfel: Noe, dup spusele Scripturilor, a prenchipuit, pe Hristos (I Petru III, 18-20). La vrsta sa patriarhal de 600 de ani, a venit potopul i a intrat n corabie la porunca Domnului. Dup 600 de ani de la naterea lui Hristos a venit potopul de naiuni. Potopul a inut mai mult de 1 an, deci cnd Noe avea 601 ani a ncetat deluviu! (catastrofa). Pentru cretinii secertori, fiecare an dup 600 nseama 360 de ani - ziua fiind socotit an, dup calculul advent luat de la profeii exilici (600 + 360 = 960), deci 960 d.Hr. este anul (ziua) cnd Hristos a tocmit"-lucrtorii pentru via Sa. Or, aceast zi (an), 960, nu este obinuit, ci este de 1000 de ani. i cum ziua are i noapte, trebuie mprit n dou, 500 de ani. (960 500 = 1460) i atunci rezult anul 1460; ct dureaz aceast zi, i cnd n'cepe ziua propriu-zis, mprit n strji, pentru a cerceta via Domnului, Ziua are patru strji a cte trei ore; fiecare, de asemenea, noaptea 12 ore, deci 24 ore. Cum ziua este de 1000 de ani, o or va fi de, 1000 : 24 = 4 1 ani i 8 luni, iar o straj de 3 ore, 3 x 41,8 luni = 125 ani. 1. Straja I de la 1460-1585 i cuprinde timpul lucrtorilor" Reformei tocmii de Hristos pentru lucru n via Sa, perioad de nceput, grea. 2. Straja a Ii-a de la 1585-1710, perioada nmulirii lucrtorilor: anabaptiti, baptiti, menonii i muli ali lucrtori cu diferite calificri. 3. Straja a IlI-a de la 1710-1835, epoca lucrtorilor serioi: cercettori i calculatori, siguri", studeni n Biblie, vizionari, profei i mileniti. 4. Straja a IV-a de la 1835 la 1918, au intrat n vie, dup atta ateptare, omaj i cadrele calificate" ale adventitilor... Dar acetia n-au lucrat dect dou ore, adic 83 de ani, deci pn n 1918, cnd i-a prins" Ceasul al 12-lea! Acest ceas al 12-lea, anul 1918, n calculul" secertorilor a adus, cu ngduina Domnului, pe ultimii cretini s secere ceea ce au semnat naintaii. La plat (mileniul) acetia vor fi rspltii deopotriv cu ceilali lucrtori, indiferent cnd au intrat n lucru i ce au lucrat. Secertorii" cu uneltele lor se pierd n aria plevei tuturor sectelor... 5. Betanitii sau reformarea Bisericii reformate. - Biserica reformat ca de altfel toate celelalte a fost frmntat de-a lungul existenei sale de diverse curente religioase i concepii teologice contestatare, care i-au lsat amprenta pe una sau pe alta din activitile sale. Aa de exemplu, la nceputul secolului al XX-lea, ca urmare a influenei teologiei liberale, n snul Bisericii reformate se dezvolt un puternic curent pietist, care cu timpul, s-a transformat ntr-o micare religioas anarhic, cunoscut sub numele de betanism, dup denumirea localitii Betania, din Palestina biblic. Betanitii se consider succesori ai poporului ales i pe acest temei refuz orice legtur cu ceilali credincioi, considerai pctoi, ct i cu lumea", adic cu societatea. Betanitii justific religiozitatea lor prin izolarea de hune, care constituie

62

-. CLUZ CRETIN

calea spre mntuirea sufletului: ri acest sens invoc Evanghelia lui Luca (X, 3 8 40), n care Iisus laud pe Maiia^sora Martei, pentru credina i evlavia ei. Dup cum se tie, acestea erau diniBetania. Micul lexion de istorie-. bisericeasc. ediia 1977 - Budapesta, definete betanismul astfel: Micarea betanist este1 acea orientare religioas din Bisericile protestante, n special din Biserica reformat,; care, sprijinindu-se pe nvturile de baz ale calvinismului, impune credinciosului o riguroas via ascet. Adepii micrii betaniste se intituleaz motenitori ai poporului ales, motiv pentru care exclud dintre ei pe toi ceilali credincioi r p e c a r e i consider pctoi. Betanitii consider duntoare mntuirii legtura eu lumea i cu cei din afara Bisericii" (betanitii n.n.). De cele mai multe ori, betanisrMul este nsoit de manifestri sociale retrograde. I Originea micrii. - Betanismul i are rdcinile n SUA, trgndu-i nvturile din curentul pietist'The Christian endeavor Society" (Societatea persistenei cretine), al crui1 precursor a fost pastorul F. E. Klarc (1881). Curentul pietist a aprut ns mult mai-devreme, n sec. al XVIII-lea i propaga necesitatea stimulrii i rennoirii permanente a sentimentului religios prin intermediul bibliei. Micarea lui F. E. Klac r s% : organizat ca o comunitate a tineretului cretin" i s-a rspndit iniial n SUA, ntre membrii tineri ai Bisericii presbiteriene, apoi n Anglia i Australia ntre metoditi; precum i n India, ntre baptiti. Adepii fceau o fgduin" prin care se obligau s-i dedice ntreaga activitate cauzei lui Iisus, s se roage i s citeasc zilnic' euvntul lui Dumnezeu. Intre obligaiile lor intrai i mrturisirea deschis, public a pcatelor, aceasta fiind considerat i ea o cale: spre mntuire. Noua doctrin. Federaia betanitilor i-a propus patru scopuri principale: 1. Mrturisirea sincer ntru Hristos; 2. Activitatea cretineasc n numele lui Iisus; 1 3. Pentru Iisus i Biserica sal (Deviz practic, recomandat n afara Bisericii); 1 4. Comuniunea cu poporul lui Iisus. Ptrunderea n Romnia.' In ara noastr acest curent prinde rdcini la reformaii maghiari din Transilvania dup ce avusese succes n Ungaria ntre 1913 1918. ca urmare a unei intense activiti prozelitiste sprijinit de profesorul de teologie dr. Kecskemety tefan din Cluj i1'de civa pastori reformai. Dr. Kecskemety redactase i o revist cu coninut religios numit Mica oglind" (Kistiikor), care, dei oficial nu era organul micrii, publica' totui articole citite cu mult interes de pietitii maghiari revanarzi i ovini. " Este semnificativ faptul c rin cadrul acestui curent religios nu se pstreaz denumirea de Betania. ci numaf iniialele C E . adic Christian Endeavor (Strduina cretin). ', Cu timpul ia fiin o federaie a societilor pietiste denumit Federaia 1 transilvnean a lucrtorilor pe? trmul evangheliei, cu sediul la Cluj. ntreaga federaie se considera o Comunitate de har a tuturor membrilor C E . Intrarea n aceast comunitate se fcea printr-o fgduin al crui text era diferit de la o comunitate la alta: Fgduiesc domnului meu Iisus Hristos c, avnd ncredere n puterea lui, m voi strdui s mplinesc tot ceea ce este pe placul Domnului i voi cuta s triesc o adevrat via cretin.;-.".

Sfo' .;-,,

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPI LUI

63

Scopul principal al micrii C E . a fost rmoireai ntregii Biserici reformate. Micarea pietist, de nuan betanist, ntre alte obiective, i-a propus acordarea unei atenii deosebite evangheliei. Ce reprezint betanismul din punct de vedere.teologic i social. - Am artat c din punct de vedere doctrinar, betanitii recunosc nvturile de baz ale reformatorilor din secolul al XVI-lea. n ceea ce privete ns practica ei i-au formulat i unele nvturi proprii. Orientarea teologic a betanitilor din ara noastr a fost formulat n Micul catehism al Federaiilor cretine C E . " publicat n anul 1925, n revista oficial a Bisericii reformate Reformtus Szemle" nr. 30-34, ct i separat sub forma unei brouri. n privina prozelitismului, organizarea betanist propag nstrinarea credincio sului de colectivitate, ndemnndu-l la opoziie fa de aceasta, considernd progresul ca fiind emanaie a diavolului. Fiind o grupare anarhic i sect, n acelai timp, betanismul dezbin pe credincioi, mprindu-i n convertii i pctoi, adic n grupri opuse. Betanismul este individualist cu vizibile aspecte sectare. Activitatea sa comunitar apare ntr-un cerc foarte restrns, zis fresc, al celor convertii. n ultima vreme adepii betaniti maghiari practic un intens prozelitism ntre credincioii maghiari ai altor culte.

Iehovitii, reformitii adveni, pociii-nazirei, betanitii ca i pietitii-secertori snt provenii din acelai izvor tulbure i agitat al instabilitii n credin. Toate aceste ncercri, unele reuite mai ales iehovsmul -, nu au alt scop dect distrugerea spiritualitii romneti ortodoxe, crearea strii de nencredere n societate i provocarea de. conflicte ntre ceteni invocndu-se motive religioase. La toate acestea, ca la multe altele, preotul ortodox ca i ntreaga sa obte trebuie s fie foarte ateni, fiindc nu exist Evanghelie nou, ci falsicat; nu poate fi Bise ric a timpului, ci rtcit; mpriri i comentarii ale bibliei noi", cu boli psihice. Pe scurt, doctrinelor, concepiilor, inepiilor sectare se poate rspunde; 1. Profetic, cei ce seamn vnt vor culege furtun" (Osea VIII, 7). 2. Ferii-v de cei stricai la minte..." (Fapte XX, 29; II Tim.l V, 3). 3. tiinific, pentru attea calcule exacte" se tie c anul are 365 de zile, 8 ore, 48 de minute i 45 de secunde; nu 360 de zile! 4. Referitor.la calcule: ...aceast nelepciune este o nebunie naintea lui Dumnezeu " (I Cor. I, 19-20) si n acelai timp de rs naintea oamenilor (1 Cor. II, 4-5); / ' . 5. nlocuirea datelor Revelaiei cu calcule omeneti... (Gal. I, 11-12) i neluarea n seam a spuselor Mntuitorului: Nu v este dat vou a cunoate vremurile i soroacele... venirii celei de a doua..." (Fapte I, 7-8), este de fapt nlocuirea lui Hristos cu falsul, cu mitul i nelarea, cu minciun, specifice diavolului i a slujitorilor lui (Ioan VIII, 44).

64

CLUZ CRETINA

II. - SECTE MISTICO-BOLNVICIOASE CU PRACTICI INCESTUOASE I PROXENETISTE Precizri necesare. In cultele de mistere greco-romane, n concepiile religioase ale lumii vechi, existau-indivizi cu dereglri psihice i hormonale care erau considerai alei" de divinitate pentru a: sluji templelor: scapei satiri, grifoni, ciclopi, androgini etc. De asemenea, au existat grupuri de fecioare" consacrate, profetese", urmae ale Pitiei sau sibilelor. Se cunosc corporaii ntregi de alese care nu erau altele dect cele isterice,-cu boli psihice accentuate, rmase consacrate" nu din voina lor, ci din cauza unor accidente vitale, mai ales n perioada critic a trecerii la pubertate sau druite" zeitilor. Din cauza frigiditii, isterismului sau exageratului apetit sexual" att brbaii ct i femeile practicau mutilrile ceremoniale" pentru a fi primii n ceata Afrodite.i, lui Zeus, lui Jupiter i chiar nspimnttorului Moloh - cel cruia i se sacrificau copii i fecioare. Desigur nebunia" aceasta ,a lumii vechi considerat nelepciune" combtut de profeii Vechiului Testament (Isaia XXIX,, 14) i mai ales de Apostolul Pavel (I Cor. I, 19-20), a trecut i n lumea cretin" ereziarh i mai alea habotnic, nsui scriitorul cretin Origen, care pe lng apocatastaz" -. erezia revenirii lucrurilor la forma prim, inclusiv, reintegrarea" n har a diavolului, ne-a lsat i un exemplu de trist amintire: mutilarea corporal (castrare) i dup el au urmat muli alii, ndeosebi din casta monahal. Toate aceste practici, mutilri, surghiuniri, negri ale firii i, n ultim instan, anihilarea forei psihice de a nfrna, a potoli patimile i de a nfrnge ispitele nu nseamn altceva dect slbiciune i posedare a celui viclean. Strangularea firii nseamn nlturarea harului lui Dumnezeu necesar mnruirii noastre, nseamn cderea omului sub controlul instinctelor care duc la mutilare. Sfntul Pavel ne spune categoric: numai cei n deplintatea firii snt vrednici de mpria lui Dumnezeu (I Cor. X. 5-9). Integritatea corporal i sntatea sufleteasc fac parte din cununa creaiei: i a vzut Dumnezeu c toate erau perfecte'i le-a binecuvntat" (Facerea I, 31). n Vechiul Testament se poruncea ca slujitorii lui Dumnezeu s fie alei dintre cei mai sntoi trupete i sufletete, fr nici o meteahn (Numeri XVIII, 1-7). La fel Mntuitorul lisus Hristos alege 12 'apostoli sntoi la trup i suflet, fiecare ns cu temperamentul lui pe care, apoi s-a altoit harul nvierii Sale i fora Cincizecimii. Numai cel ce s-a mbolnvit" cu iubirea de argint a pierit din ceata celor alei. Iuda-vnztorul (loan XVII, 2). Acelai lucru s-a ntmplat i cu Simon Magul (Fapte VIII, 17-24) etc. Sfntul Apostol Pavel. n epistolele misionar-pastorale, cere slujitorilor s fie ct mai sntoi, considernd cstoria una dintre condiiile completrii firii i frnarea multor patimi (I Tim. III, 2-12). Dr, acelai Apostol, dndu-se exemplu de cumptare spune: Bine este omului s se nsoare, dar dac poate rmne aa, pentru Domnul, o poate face" (I Cor. VII, 6-8), fiindc taina aceasta (cununia) mare este n Hristos i n Biseric (Efes. V, 32). Aadar, practicile mpotriva" .firii snt condamnate de Biseric. Canoanele dau amnunte n aceast privin fiindc fenomenul nebuniei firii" a creat multe probleme Bisericii celei una, sfnt, soborniceasc i apostoleasc.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

65

i cum ereticii, schizmaticii i scptaii au fcut uz de aceste ndeletniciri, astzi, fenomenul se constat destul de rar, dar exist. Curentul mutilrii" nu poate fi confundat cu educarea i modelarea' simurilor. Infrngerea face parte din seria virtuilor morale i chiar cardinale. Un motiv - des citat de cei afirosifi" Domnului: este i celibatul. Se tie c celibatul este o necesitate a firii i o calitate moral, dar nu o obligaie sau o condiie la hirotonie. Biserica a dezbtut i aceast problem de-a lungul veacurilor i este o situaie i a zilelor noastre. Dup 1054, Biserica Apusean a impus celibatul ca o cerin obligatorie pentru preoi. Dac imaginea celibatului apusean este astzi trist, nici Rsritul ortodox n-a fost scutit de asemenea situaii. De la epicureii i hedonitii antichitii s-a trecut la maniheii moderni, la distrugerea nchisorii" sufletului prin consumarea crnii i a boldului ei. Unii au cultivat incestul cu surori" blnde i frai" furioi, aducnd jertf satanei, ca oarecnd ancestralii cavaleri ai falsului i cultului fertilitii feminine. Alii, suspeci de androgenism, au urmat fr zbav pe origeniti sau, dintre cei moderai, practic circumcizia modern". i unii i alii fac parte sau simpatizeaz cu sectele mistico-bolnvicioase, cu gruprile fanatice mpotriva firii i familiile bigote, toi la un loc tgduiesc perfeciunea naturii i: cununa creaiei: omul integru fr diferena specific: sexul. Sexul a fost obiectivul de atac al tuturor scptailor. In sex au vzut izvorul iadului, n sex au vzut coada" satanei, n sex au vzut veninul arpelui, n sex au crezut c este cderea n pcat i consecinele acesteia. Nu exist alt literatur mai antrenant n lumea acestor rtcii ai firii, dect lupta nesfrit avnd arma" satanei, sexul. In loc de completarea firii prin cstorie, prin educarea simurilor i modelarea apetitului sexual, apologeii sexualitii au cutat s demonstreze originea" diavoleasc a femeii. Or, se tie, Creatorul a zidit pe om i pe femeie dup chipul i asemnarea Sa (Facere II, 28), deci din aceeai frmnttur i din acelai Duh de via. Mai mult, celula vie a neamului omenesc, prima familie edenic s-a legat prin afeciune i responsabilitate pentru urmai. Fantastica aventur a geneticii de astzi arat unitatea fiinial a sexului. Ziditorul, aproape c i-a dat mai mult atenie firavei femei, numind-o Eva - dttoare de via i ea poart destinul" uman (ADN), prin cei doi cromozomi - fiina sexului - X,X. Adam = cel dinti zidit, dei are mixtul genetic, tot doi cromozomi - X, Y este nzestrat cu for fizic i cu bagaj seminal. Am indicat aceste amnunte, pentru a nelege nocivitatea sectelor religioase, criminalitatea practicii lor de a se mutih i, mai grav, a distruge ceea ce Dumnezeu a unit" (Facere II, 24; Efes. V, 31). Credincioii Bisericii strmoeti ti ebuie s se fereasc de asemenea descreieraimistici, care de-a lungul istoriei bisericeti au produs sminteal n popor i nelinite n obtea uman. Purttorii semnelor" nevinoviei au fost condamnai de Biseric ca cei ce s-au nfierat cu satana, iar societatea i-a condamnat pentru faptele lor criminale. De asemenea, i n aceeai situaie snt i cei .ce protejeaz i selecteaz indivizi curioi pentru a-i scpa" de ispita lumii i de-grozviile" iadului.

66

.CLUZ CRETIN

De-a lungul veacurilor'au fost multe cazuri de asemenea grape de scptai, noi vom aminti doar cteva, care au avut.; i au legtur cu strmoii notri sau cu vecinii notri, pentru a-i putea astzi identifica.
1. Hltii, chemtorii advenului sau mpreun-vieuitori cu Puterile cereti". - Aceast sect, hltii, chemtorii adventulm^dumnezeii vii" sau pelerinii hristoi i apostoli pe acest pmnt, s-a nscut n Rusia ca o reacie fireasc a marilor micri ale lumii de la nceputul secolului al XVI-lea. Muli dintre adepii advenului consider, astzi, c snt originali, dar aceast idee a frmntat multe suflete bolnave saulierbdtoare de a vedea pe Hristos pogorindu-se" iari pe pmnt. n Rusia erau destule semne; pericolul musulman, invaziile mongole' i ttare ca pedeaps pentru pcate, reformarea calendarului (1582), unirea de la Bres-Litovsk (1595-1596), nveninndu-se astfel relaiile ntre Biserica Romei i Rusia'pravoslavnic. De asemenea, invaziile panilor polonezi i distrugerea Mosco\ei, domnia lui Boris Godunov, tirania arului Ivan cel Groaznic s-au adugat i an accentuat tulburarea credincioilor rui. n acest context s-au organizat i hltii sau, practicanii autoflagelrii n Domnul. Idee-a nu este nou i practica nu este o inovaie, aa cum caut s susin unu biografi ai acestei secte din trecutul Rusiei. Numele de hlti este luat de la rostirea,cuvintelor; hlciu, hlciu, Hrista iciu (lovesc, lovesc i pe Hristos aflu, caut). Ei se flagelau cu nuiele sau cu frnghii n numele lui Hristos, repetnd ceea ce i s-a ntmplat Mmtuitorului dup judecat i pe drumul Golgotei. Fondatorul sectei autoflaglailor" pentru Hristos, denumire mai corect decit hlti, sens istoric i titulatur dat de traductori - este considerat' Danii! Filipovici. Acesta a fost osta n armata arist, unde se practicau bile publice i exerciiile de fortificare, dar a dezertat n urma unui vis profetic" i n urma auzirii de Ia tm camarad a istoriei biblice despre judectori i profei. Danii], numele profetului, i-a sugerat lui Filipovici dorina de a ajunge profet, judector i chiar Dumnezeu Savaot. Mintea sa bolnav a nscut toate acestea i a nceput s spun:'-Eu snt dumnezeu anunat de profei, este a doua oar cnd vin pe pmnt pentru mintuirea neamului omenesc, nu este alt dumnezeu afar de mine". Acest fapt se mtmpla' n anul 1654, pe muntele Gorodina (de fapt o colin impresionant) din parohia Egoriev, din mprejurimile Vladimirului (i Susdal, vechi capitale ale Rusiei), la circa 200 km de Moscc^a, Daniil fiind nconjurat de puterile cereti". Cine era Daniil, n afaia dezertorului urmrit? Dup istoria secret" a sectei, la vrsta de 100 de ani s-a suit la cer, dup ce a nscut pe Ivan Suslov, pe care 1-a socotit un fel de hristos". El este primul ntre profeii comunitii i-a ales 12 apostoli dup exemplul Mntuitoruiui. Deci Daniil Filipovici i Ivan Suslov'pot'fi socotii organizatori ai sectei, fiindc despre ideile aaziilor krti (hlti) fac amintire i cte'sa pagini din vechile cronici ruseti. In anul 1507 dincolo de Cracovia s-au adunat nite amgitori n numr de 30, care ziceau c snt apostoli i unul dintre ei se numea Hristos i umblau pun sate amgind, pe cei fr minte i multe minuni" fceau : n lacuri fr de ap prindeau peti ce-i puneau mai nainte, nviau mori - cu care mai nainte se nelegeau pentru a se preface mori. Au gzduit la o femeie i fiindc, ea nu a avut s le dea ceea ce ei ceruser, au pus iasc aprins ntr-o basma i duendu-se au ameninat-o cu rzbunare dumnezeiasc, iar ea nebgnd de seam a pus basmaua cu focul la loc ferit i a ars toat casa. Cnd a venit brbanil i a intrebat-o c'e-i aceasta,?, a rspuns: Hristos m-a pedepsit fiindc nu i-am dat ceea ce mi-a cerat"... Este uor de sesizat fiorul micrii anabaptiste a lui Tomas Munzer. Interesant c aceti hristoi" au nceput s fie nsoii de cte o femeie ce se intitula bogorodi", aa cum i astzi apar n lume conductori de secte.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

61

Gruparea ereziarh s-a stins uor, dei n perioada revoluiei culturale i naionale a lui Petra cel Mare, toate sectele au fost interzise. :: :: Concepia lor. -1. Ei cred c ntre cer i pmnt este, o comunitate permanent i o comunicaie nentrerupt. Puterile cerului'' snt Dumnezeu-Tatl,, Fitil i Sfintul Duh, Sfnta Mria, Sfinii ngeri, Arhanghelii, Heruvimii i Serafimii. Hristos este cel mai onorat dintre toi, fiindc el se ntrupeaz cnd vrea i n cine vrea. Iisus este unul dintre cei ntrupai, de altfel muli la numr. Prima nsuire a puterilor cereti" este buntatea, atribut ce le face s se ntrapeze i s slluiasc ntre noi oamenii. Aceast buntate d adepilor ncrederea n ri, iadul este exclus pentru ei, ca alei i tritori cu hristoi, bogoridie i profei. De asemenea, : muli snt adepii metempsomatozei (rencarnarea) dar numai a membrilor sectei lor. Trupul i sufletul snt n venic lupt. 2. Despre Sfnta Scriptur, cartea crilor artrii lui Dumnezeu, nu prea tiu multe, dar o consider o carte a vieii" pe care trebuie s nvm a o citi far inimile noastre. Dintre poruncile Bibliei, se rein noile porunci hlste; I. Eu snt dumnezeu cel preziside profei, m-am pogort pe pmnt a doua oar pentru mntuirea neamului omenesc, nu este alt dumnezeu afar de mine. II. Nu poate fi i nici nu trebuie s se caute alt nvtur, dect a noastr. Ill.njceea ce sntei organizai, n aceea s rmnei. IV. Pstrai porunca lui Dumnezeu i fii vntori ai universului. V. Nu svrii pcatul trupesc. VI. Nu v cstorii, iar cel care s-a nsurat s triasc cu,.soia sa ca i cu o sor. VII. Nu rostii cuvinte spurcate i nici numele diavolului s nu-1 pomenii, VIII. Nu mergei la nuni i la petreceri, fugii de cei ce consum buturi ameitoare. IX. Nu furai nimic, iar dac cineva a furat mcar o copeik, la judecata cea nfricotoare, i-o vor pune pe cretetul capului, i numai atunci va fi iertat, cnd moneda se va topi de foc pe capul lui. X. Aceste poniUei trebuie pstrate n secret, s nu fie difuzate nici tatlui, nici mamei. De ar fi btut cu biciul i aifscu foc, s rabde. Pentru aceasta, credincioii, ca i vechii martiri ai credinei, vor cpta Impriatiaerurilor, iar pe pmnt ndestulare spiritual. XI. Ducei-v unii la alii, inei tratamentul cu pine iiare, facei dragoste, iar poruncile mele pzii. Rugai pe Dumnezeu. XII. Credei n Sfntul Duh. !, Aceste porunci, zic ei, au fost descoperite lui Ivan Suslov i nlocuiesc Crezul Bisericii. 3. n ceea ce privete Morala", comunitatea fiagelailor consider sau femeie, poate ajunge un hristos" sau o. bogorodi". Adepii pot spirituale" i surori, bogorodie", de aceea practic mpreunri scabroase un cinism nemaintlnit. Libertinajul este socotit- un ru, dar mai mic, cstoria" este rea pentru suflet i pgubitoare pentru comunitate. c orice adept, brbat avea mai multe soii i i omoar copiii cu din cauza instinctului,

4. Comemorrile i ceremoniile lor snt secrete" i se svresc n locuri retrase, uneori prin muni i prin pduri. Toi participanii vin mbrcai n haine albe. iar surorile-bogorodie apar despletite, cu picioarele goale, fr ncingtori, unele poart doar un voal, un omofor. Hristoii" apar n sandale, sprijinii n toiege, simbol al nelepciunii, conducerii i nfrnrii. Dup cntece specifice lor - majoritatea cu melodii folclorice - ncep s dnuiasc - s se nvrteasc pe un clci pn ameesc i cad n delir. i apuc istericalele i apoi hogorodiele-fecioare" simt fora duhului prin mngierile hristoilor lor. La nceputul secolului al XlX-lea, n cercurile autoflagelailor" spirituali, i pentru faptul c introduseser nudismul i muzica instrumental, intraser destui aventurieri din societatea arist pentru a se extinde". Din aceast degenerare" a comunitii s-a rapt partida scapeilor. 5. Ct privete organizarea, hristoii" snt mprii pe grupe, numite corbii - ntre 20100 indivizi, de obicei acelai numr de hristoi i bogorodie. Fiecare corabie are doi piloi timonieri - un hristos" i o bogorodi mai n vrst i neatrgtoare. Corabia nseamn cerul, iar ei snt oamenii lui Dumnezeu, fraii i surorile Domnului. Denumirea hlst" o consider jignitoare, ofensatoare.

68

VJCLUZ CRETIN Zbovind puin asupra acestui aspect al micrii i ivirii hristoiior" sau dumnezeilor

celor vii i pmnteti", uor ne drrreama de urmtoarele: 1. Ignorana i erezia duc totdeauna ia misticism bolnvicios i fanatism; religios; 2. Necunoscnd nvtura cretin, adepii mistici cad victime influenelor strine ca: meterripsomatoza i parusia" calculat confundnd cretinismul cu una din filozofiile lumii sau cu b" rmcre social; 3. Nenelegerea nvturii cretine de ctre aceti rtcii se datoreaz i lipede activitate a preoilor, neglijarea parohiei i catehezei; 4. Exagerarea unor pri din cult, de "exemplu: adorarea icoanei, care substituie persoana, a dus la ntrupri" succesive ale lui Hrisd;;;i ,s-au nscut mii de bogorodie". 5. Lipsa de educaie sanitar i familial a dus pe credulii;Sectari la prsirea familiei i la mutilare, pe de o parte, iar pe de alt parte, libertinajul i .gruprile mixte de,frai i surori pervertesc spea uman; 6. Ivirea attor grupri sectare dovedete i starea de decaden a unei societi, nepsare spiritual i influena micrii husite i protestantismului;;;^. Tendina lumii de emancipare i aceasta dac nu este controlat, se transform n anarMe;t8. mprejurri istorice i sociale favorabile dezvoltrii i rspndirii acestora. Amintim mimai nceputul expansiunii musulmane; Revoluia francez; rzboaiele lui Napoleon; Revoluia burghez; apariia altor imperii; Revoluia din octombrie i mai ales cele dou rzboaie mondiale; 8. Ptrundesr&'a'h secte a multor bolnavi i dereglai, dar i a unor posedai i aventurieri, a mrit pericolul"rtcirii; 9. Contactul firesc al popoarelor n epoca modern i schimbul de idei, a diminuat prozelitismul i influena vechilor secte. 2. Scapeii sau mutilaii pentru Domnul, ceata cereasc a strlucitorilor fameni". - Scapeii, castraii sau mutilaii snt o sect pro^eiii din recunoscutul habotnicism din vechea Rusie. Ei snt fiii legitimi ai bogomililor i i justific cultul" pe textul: n lupta voastr cu pcatul nu v-ai nevoit pn la snge" (Evr. XII, 4), text preluat apoi de toate gruprile penticostale. Secta se autointituleaz vrednicii sufletului" i a aprut ca o reacie mpotriva hltilor, ntracit acetia de pe urm nu duc p n a l a capt lupta mpotriva crnii. Prin carne, nelegnd pofta trupeasc sau apetitul sexual. Din ciz rienfrnrii, au recurs la mutilare, la castrare, clcnd voit sfatul psalmistului: fericit brbatul; care rabd ispita..." (Ps. I, 1-2), nicidecum cel care i tranguleaz organele pentru a nimici simurile i a distruge efectele specifice perfeciunii creaiei. Cel care a iniiat secta a fost in ran analfabet, Seliranov (+1832), membru al comunitii hltilor din Petrograd. n viziunea iui bolnav se declarase dumnezeul dumnezeilor i regele regilor", trimis de cel de sus" s sfrflg pe credincioi i, toi laolalt, s inaugureze mpria lui Mesia" n Rusia. Lui i s-a artat" ngerul apocalipsului i el va reui s nfring fiara n care este ntrupat satana. Lui i s-a descoperit" i numrul membrilor adevratei" mprii: Ei nu s-au ntinat cu femei, snt feciori i'urmeaz pe Miel oriunde merge el. Au fost rscumprai dintre oameni, ca cel dinii rod pentru Dumnezeu i pentru Miel... (Apoc. XIV, 4). Aici pe pmnt, Selivanov este mielul. '.,"''" . Mulime de creduli i de fanatici, de dereglai psihic l-au urmat (brbai i femei), mai ales n perioada de grele ncercri pentru1 Rusia n campania lui Napoleon (1811-1812)... Fanaticii scapei strigau: Pregtii calea Domnului... orice pom care nu face roade se taie i se arunc n foc..." (Matei III, 3). Cnd se va; ajunge la numrul de credincioi 144.000 va veni i Hristos, grbii-v...! ;i; Secta s-a rspndit n toat|"Risia, favorizat i de campaniile amintite. Dup nfrngerea armatelor franceze, autoritile ariste au interzis secta.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

69

Gruparea scapet, fiind format din ignoianti i muli idioi, s-a stins pe msura naintrii culturale. In ara noastr au existat grupuri izolate Doctrina. - Adepii scapei susin c pcatul original se explic prin unirea fizica a primilor oameni. Pentra a terge acest pcat este necesar botezul" cel adevrat prin suprimarea organelor genitale la brbai i tierea mamelelor la femei pentra a distruge pofta care aduce pcatul i moartea... Toate acestea justificate" prin Biblie, dei nu o recunosc ca norm de credin. Astfel Domnul spune: snt fameni care s-au nscut aa dm pntecele mamelor, alii au fost fcui fameni de ctre oameni, unii s-au fcut fameni pentru Impiia cerunlor... Cine poate s primeasc lucrul acesta s-1 primeasc..." (Matei XIX^ 12) Iar Selivanov este cel ales s conduc aceast obte, ca Domn al otirilor (Isaia VI, 5). Din cauza mutilrii, muli au decedat. n ceea ce privete cultul", ca orice sect, scapen se ntiuneau n case de adunare. Comunitatea lor era condus de un corbiei'". iar organul tutelar dintr-o localitate se intitula fria". Membrii corbieri i ziceau frate i soia Muli adepi se includ n comunitate, trecnd prin botezul deplin", dup ce au un copil. i aceast sect are contestatari. Datorit rigorilor de integrare n comunitate, unii s-au separat i ari.renunat la practicile primitive. Acetia se intituleaz scapei spirituali" i n loc de castrare, recomand adormirea simurilor prin tianchilizante, dioguri, halucinogene i chiar prin alcoolism. 3. Duhobor sau cei inspirai de duhul. - Duhoboiu sau cei inspirai de duhul snt o sect de influen apusean, filtrat de mistica rus. venit pun misionari" germani, Duhoborii snt, de fapt, piat-diseaii" sau penticostalii incipieni Originea lor ereziarh nu vine din alt parte, dect de la pnevmatomahii lui Macedonie i Eunomiu, condamnai de Sinodul al II-lea Ecumenic (381) i crora li s-a rspuns prin ultimele 5 articole din Mrturisirea de credin niceoconstantinopolitan. Misionarii" luterani au ajuns pn la cuitea celebrului tar Ivan cel Groaznic (Ivan IV, 1533-1584). Dar cei care au difuzat mai rziu concepia loi au fost quakerii-tremurtori sau posedaii. La nceput, n-au constituit o grupare, ci doai se izolau de practica Bisericii pravoslavnice. Mrindn-se grupul acestora, ei au devenit anarhici i apoi,>s-au oiganizat n sect. Numele de duhobori" le-a fost dat de aihiLpiscopul Ambrozie de Eeaterinoslav, n anul 1783, deci dup aproape 200 de ani de ncercri de organizaie. Dup revoluia francez s-a intensificat prozelitismul lor, mai ales n prile Haiko\Tihu ntemeietorul acestei secte este llarion Pohuohin (1775-1785), care se declara adevratul" fiu al lui Dumnezeu. lisus Hristos, pentru duhoboiti. a fost doai , nelepciunea" care poate s-i aib sediul n fiecare om. llarion, fiul, a nlturat Biblia, care produce duieie de cap" (hlopotnia) i-a ales 12 apostoli", pe care i-a numit arhangheli. Ei luau msuii divine" mpotriva celor ce acceptau secta i apoi o prseau, arhanghelii puneau la cale crime i silimi nsui Uklein - cpetenia molocanilor abia a scpat de dragostea" ngereasc. Pentru faptul c au svrit nenumrate nelegiun. att alesul de duhul, apostolii i muli adepi duhobori au fost arestai i trimii n Siberia Prozelitismul nu a ncetat, ci mai mult s-a nteit, mai ales n sud. Locul lui llarion 1-a luat Saxehe-hristosul Sub conducerea lui s-au format 7 sate n apropierea Mrii de Azov. Aici, ei au fost mproprietrii i ncurajai de arism din cauza invaziei lui Napoleon. Au fost eliberai din nchison i adui dm Siberia. nmulindu-se au nceput a deveni o for social, renunnd la principiile religioase Ei au fost dizlocai i trecui dincolo de Caucaz. In aceast perioad trec i n prile noastre pn; n Delta Dunrii.

70

,U;?@L,UZ CRETIN

S-au schimbat i hristoii; p.rilire care i un hristos" feminin n persoana proorociei" Lukeria Vasilievna, care se considerai, aleasa i mireasa Domnului, bogorodi. In perioada rzboiului Crimeii i rzboiului 1877-78, dhoJBorii, refuzmd serviciul militar, au nceput a fi din nou persecutai. Muli dintre ei au emigrat n Canada i SUA. Concepia lor este n genera],Jieoprotestant cu puternice amprente ale misticii ruseti. 1. Consider lucrarea" duhului,ffibate aciunile lor. De aceea se pot mntui i iudeii i toi pgnii; Biblia este numai ca o'haii, exterioar a cuvntului lui Dumnezeu. 2. Au pretenia botezului" cu cuvntul. Iertarea pcatelor o cer prin rugciuni la Dumnezeu, practic spovedania public. mprtirea" cea adevrat.:este ferirea de pcate; Postul este abinerea de a svri pcate; abinerea de la mncruri nu folosete spiritului. 3. Cultul este simplu. Au n plus strngere" la srutarea iertrii de 4 ori pe zi (dimineaa, la masa de prnz, la cin i nainte de culcare), dup care toi cnt Tatl nostru. '"; La noi s-au nregistrat spre sfrtul secolului trecut cazuri cu totul izolate. Unii adepi ai sectei, acioneaz ca dizideni ai lipSvenilor. Influena duhoborilor a pregtit ntr-un fel ptrunderea penticostalilor n prile Bucovinei: ^'Basarabiei. 4. Molocanii sau consumatpni^fructului prunciei. - Adepii acestui grup anarhic, la nceput, fiind influenai de catolici n ceea-'ee-;privete postul, au renunat la postul rigid i fr dezlegri al Bisericii i au nceput s consume lapte, unt i ou. Pentru consumul de lapte, secta s-a numit a molocanilor (moloko - lapte). C^. sect, apar n Rusia n secolul al XVIII-lea, dup perioada lui Petru cel Mare, dup deschiderea:.I|usiei spre Apusul Europei. Unii conductori ai micrii i; au originea n vechime. Astfel, ntr-o Mrturisire de credin" (publicat la Geneva, 1865), se jspiine c n vremea lui Ivan cel Groaznic (arul n jurai cruia exist o uria literatur apocrif), ar sosit la curtea sa un medic englez. Acesta, avnd alt credin dect cea pravoslavnic, a fost sqcotit antihrist". El a venit cu Biblia i citea mereu din ea, ceea ce constituia pentru netiutorii dejCarte: o blasfemie". Un slujitor al medicului, Matei Simeonov, este convertit de acesta la protestantism. Vznd fraii si aa ceva, l-au prins i 1-M'dhestionat: ce crede? i cnd a zis c icoanele nu snt sfinte i chipul lor nu este o realitate, ci o imfgine, l-au btut i a fost condamnat la moarte cu tragerea pe roat. Supoitnd brbtete chinurile^franii rui au nceput s scoat legende, nct l-au socotit martir i c el se nchina, dar cu tekuTi adevrul. Secta a crescut i a luat,proporii, fiind ajutat i de duhobori cu care aveau concepii comune. ! Organizatorii sectei mixte':srif socotii negustorul bogat Ilarion Pobiwhin, dar mai ales ginerele su Siinion Mateev Ukleiif:'Acetia, certndu-se pe interpretarea" Bibliei, Uklein fiind bolnav de stomac i consuma numai lapte, s-au desprit i fiecare s-a declarat ef de nou religie. In ce privete doctrina, aceast, este confuz i simplist. 1. Secta admite Biblia ca singura justificare a credinei; 2. Sfinta Treime nu exist, cele trei ipostasuri snt diferite numiri ale luilDumnezeu, Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu; 3. Mntuitorul Hristos a fost singurul arhiereu i,'preot,'dup El nu mai exist aa ceva. Preoia a existat numai n Vechiul Testament i de aceea conductorii lor se numesc presbiteri" sau episcopi", fr a avea calitatea preoiei; 4. Taine nu mai exist. Hristos a descoperit totul: Vou v-a fost dat s cunoatei tainele mpriei Cerurilor - adic;niplocanilor -, acelora nu - celorlali credincioi (Matei XIII, 11). Botezul cel adevrat" este nvarejBibliei, afundarea n ap sau stropirea este o simpl ceremonie. De asemenea, adevrata mprtanieiCu trupul i sngele Domnului este tot citirea Bibliei; 5. Nu

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

71

admit Jurmmtul i serviciul militar: 6. Nu snt mpotriva postului, ci l practic consumnd lapte, sau a posti nseamn a nu bea i a nu mnca nimic. In ceea ce privete cultul, molocanii snt mpotriva Bisericii i podoabelor ei. toate snt socotite temple pgne i trebuie distruse pentru a strluci credina n Biblie. Interesant, in praznicile mprteti. Secta molocanilor a ptruns i n prile de Rsrit ale rii noastre. 5. Stunditii sau cititorii planificai ai Bibliei. O dat cu apariia Reformei, s-a introdus n bisericile protestante i citirea particular i public a Bibliei n vederea perfecionrii viitorilor tlcuitori" sau formrii limbii cultice unitare. Cultul, dei redus, era format din imne, psalmi i apoi leciuni sau citiri periodice. Aceste, citiri erau fcute la nceput de pastori i apoi de ctre adepi. Pe lng aceste citiri, cu timpul s-au format'adevrate lectorate biblice, dup ce Luther dduse o nou traducere a Bibliei n limba german, n limba poporului. Pn la Reform, limba sacr era limba latin, iar pentru specialiti, mai ales exegei, era ngduit i limba greac. Aa se face c lacob Spener (+1705) din Wiirtenberg a nfiinat o Asociaie religioas numit stunde (or). Rostul acestei asociaii const n a citi i explica Biblia timp de o or, dup terminarea ceremoniei religioase. Din Germania, practica stundist" s-a rspndit n toate rile cu adepi protestani. Ajungnd i n Rusia, programul sau orarul acesta s-a numit stund, iar adepii cititori planificai ai Bibliei au fost numii stunditi. Pe lng citire, stunditii rspndeau i comercializau Biblia. Astfel, n Rusia, arii Nicolae I, Alexandra II i III au ngduit aceast 1 rspndire i la insistenele diplomatului englez Melvill, de aceea, muli l socotesc ntemeietond sectei. Mijloacele de prozelitism au fost simple. Toi stunditii fiind bogai, ranii i lucrtorii de sub patronajul lor au nceput s accepte orara!" pentru a face pe placul stpnilor. Convertirile propriu-zise la secta stunditilor au nceput dup a doua jumtate a secolului al XlX-lea. A trebuit, mai nti, s se organizeze sectele amintite; duhoborfii, molocanii, bltii, scapeii etc., secte care aveau aproape toi adepii netiutori de carte*. Pe cnd stunditii se gseau pe o treapt ridicat, fiecare trebuia s tie carte, sau s nvee n comunitate s citeasc. Prin aceasta, stunditii i-au intensificat prozelitismul i i-au mrit numrul adepilor. Ei au participat i la unele micri sociale din Rusia. Se adreseaz cu frate i sor", indiferent de gradul de rudenie, de exemplu, fiul zice tatlui, frate, iar fiica zice mamei sor... * BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV: ' A. Tokarcv, op. cit., passim; Br. Wiirtz, op. cit, p 196-245: Era. Vasilcscu, Religia slavilor, n ST". II (1950), nr. 5-6, p. 427-450; N. Chifcscu, Atitudinea principalelor religii, ale lumii fa de pmblemele vieii pmnteti, n Ort"., IV (1925) nr. 2, p. 218-221; I. Rmurpami. Cretinarea ruilor n lumina noilor cercetri istorice, n ST", IX (1957), nr. 5-6, p. 386113. Cea mai interesant fresc a epocii este lucrarea: Civilizaia Marelui Novgorod de Konrad Onasch, trad. n I. romn de D. Marian, Cuvnt nainte, de Dan Zamfirescu, Ed. Meridiane, Bucureti, 1975; P. Dchclcanu, op. cit., p. 77; Al. N. Constantinescu, op. cit., p. 46-63; 153-157; V. G. Ispir, Sectele clin Biserica Rus n op. cit., p. 173-246. Asupra situaiei sectelor i cultelor religioase din vechea Rusie i URSS a se vedea masiva .lucrare Cluza ateistului, trad. din 1. rus, Bucureti 1961, passim; L'Eglise Orthodoxe Russe, Moscou, J-9,58; Biserica Ortodox Rus (n 1. rus). Moscova, 1980. . . -

72

CLUZ -CRETIN

S-au rspndit i n Basarabia i Bucovina, numindu-se tundobaptiti" pentru ca apoi s se nregistreze din ce n ce mai rar, pn la completa dispariie sau contopirea cu baptitii. Doctrina se confund cu cea baptist, :avnd n fruntea comunitii presbiteri i diaconi. 1. n ceea ce privete cultul, adunrile^lor aveau loc n case obinuite. ntrunirile erau simple - doar citirea bibliei, iar altele nsoite de frngerea" pinii. Fraii -i surorile stau unii n dreapta, alii n stnga i snt aezai n form de potcoav pentru a vedea templul cel viu, cum numesc corpul omenesc, conform textului biblic'(I Cor. VI, 19-20). In faa mesei st Fratele cel btrn care cbnduce adunarea. Dup ncheierea cultului", se fac anunuri de familie pentru frai i surori". ' " 2. Botezul se face cu pomp. Rnduiala este asemntoare cu a baptitilor. 6. Inochentilii sau florile din Grdina raiului". Este cunoscut faptul c bolnavii psihic au o imaginaie fabuloas, pe msura halucinaiilor lor. Aceast imaginaie esut pe un fond mistic duce la acte i manifestri ce depesc limitele )hormale. Dac nu pot s-i explice nici raiul, nici iadul, bolnavii mistici recurg la forele supranaturale", cereti, snt sprijinii" de ngeri, mnuiesc" cum doresc pe satana, snt ascultai" de Dojniiul, iar Duhul .Sfnt accept chiar ntruparea" Sa sau druiete unele din energiile Sale. Totul depinde de chematul cerului sau medium-ul pmntului" pentru a se svri" minunea. Pare de domeniul fanteziei aceast situaie, dar, din pcate, lucrurile snt i mai grave. Se gsesc frai i surori" scpai dintre florile 'Edenului i care i duc existena printre zidurile mnstirilor sau n afara lor, n lumea cea pctoas. Din cauza acestor prea zeloi", multe dintre vetrele monahale au fost supuse oprobiului public i multe din obtile tritorilor adevrai au avut de suferit. Locauri i monumente bisericeti,, schituri i metocuri mnstireti au fost pustiite din cauza ncuibrii acestor secte n haina monahal. Unii dintre ei, dai n vileag de autoriti au dat foc unor imporante obiecte de patrimoniu saii art universal; icoane, vase sfinte, moate, obiecte sacre, bijuterii, vase liturgice etc. Ali vieuitori" erau purttori de boli i ageni patogeni periculoi obtii din cauza totalei neglijene sanitare i higienice. Aadar, acetia, prsind nvtura i practica verificat a Bisericii despre cile mntuirii, -aujconsiderat purttori nemijlocii ai divinitilor", inspirai direct de Sfntul Duh i purttori ai ,,sectelor" pentru destinele altora. Parte din- aceti adepi, rupi de realitatea nconjurtoare, auiajuns pn acolo nct s-au identificat pe ei nii cu Tatl, cu Hristos, cu Duhul Sfnt. S-au cobbrt i s-au ntrupat" n oameni i .arhanghelii Gavriil, purttorul nelepciunii divine i Mihail, mai-marele arhistrateg la ua raiului. Iat frmnttura din care s-a nscut inochentismul. ',-.... Cel chemat, cel ntrupat", cel glorificat, a fost Inochentie de la Balta*. Nu putea vrjmaul s ne scuteasc, ci i-a gsit un ucenic al pierzaniei pentru ncercarea evlaviei poporului nostru din prile de Rsrit. loan Levizor, clugrit Inochentie, s-a nscut n anul 1865 (?) n localitatea * BIBLIOGRAFIE NTREGITOARE: t Mclchiscdcc, Lipovenismul, Bucureti, 1871; -N. Popovsclii, Micarea de la Balta sau inochentismul. n Basarabia, Chiinu, 1926; Dr. P. Cazacu, Vine Vremea de apoi, Bucureti, 1940; Andrei T. Niculescu, Baltaoraul luminilor transnistriene, Bucovina" Bucureti, 1941 (Inochentie animatorul Micrii naionalrcligioasc... p. 9-16). O. Gherasim, E posibil o reabilitare a inochentismului?... Rdui, 1942; Revista Transntstria cretin" I (1942), nr. 1; T. Rudicv, Inochentismul n Basarabia n Luminatorul", 1 dec. 1928; M. N. Barceacov, Moldavia, 1926, p. 38; N Nartov, n flacra rzboiului civil..., 1935 p. 13. Ion Pelivan, Discurs n Camera deputailor, n ziua de Q iulie 1920, n rcv. Viaa Bucovinei, nr. 7 din 8 iulie 1936, p. 409 (Denigrare); Tit Simedrca, Inochentie }i inochentismul. n BOR" nr. 4/1922, p. 352-359.
1

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL. TIMPULUI Cosoui, din mprejurimile oraului Soroca, unde se gsete cetatea genovez i unde a poposit destul vreme domnitorul a toat Moldova, Petru Rare, fiul lui tefan cel Mare. Prinii lui loan erau rani nevoiai, dar cu dragoste pentru evlavia strbun Unii dintre biografi consider c Inochentie monahul exagera n tot ceea ce svrea, alii i apreciaz zelul. A colindat mult i apoi s-a ntors la Dobrua i Chcani. n 1909, Inochentie este prezent la mnstirea Sfntul Teodosie" din Balta, care tocmai atunci luase fiin, este fcut diacon i apoi ieromonah. Toate acestea le-a socotit trimise de sus i ncepe o adevrat lupt cu el nsui. Predicile sale, catehezele, slujbele, cuvntrile ocazionale, fac nencptoare chiliile i mprejurimile mnstirii de frai, care cer mtiarea n monahism. Soborul de slujitori era totodeauna bine organizat, introduce cntarea n comun Numai n civa ani, Balta a devenit un puternic centru religios. Unii consider c Inochentie i slujea sincer poporul credincios, dar c neascultarea i mndria l-au dus la cdere. Dup ce a fost iertat, Inochentie ncepe s mprteasc din nou mulimea fr spovedanie, exagereaz pelerinajul la mormntul stareului Teodosie, i face calcule advente. Este trimis n exil. In lipsa lui Inochentie, clugrii i pelerinii, adepi ai acestuia, din cauza persecuiilor i cantonamentelor militare, prsesc Balta i ncep s se organizeze. Pun pe seama lui Inochentie multe minuni i mai ales susin c n el s-a ntrupat Sfntul Duh"... Localitatea Lipekoe a devenit noua vatr monahal de nuan inochentist. n ctva timp s-a ridicat o construcie mrea, noul Ierusalim i aceast mnstire s-a numit Grdina raiului sau Raiul pmntesc. Aici au venit i doi frai buni ai lui Inochentie, care s-au clugrit. Lipsa de cultur teologic, ignorana n cele spirituale -i exagerarea activitii lui Inochentie au dus la dezastru. Clugrii au nceput s picteze figura lui Inochentie, comercializnd-o. Mai grav, chipul su a aprut n treime, ceea ce constituia o blasfemie. Dup arestarea sa, tot felul de pcate au fost puse pe seama lui Inochentie. La rentoarcerea sa, muli clugri au fugit n prile Chersonului, socotind c are drac"... Or, aceste acuzaii au cntrit mult la alctuirea unei biografii" a lui Inochentie. El a nchis ochii pentru totdeauna, la 30 decembrie 1917. Apariia sectei. Este adevrat c unii monahi au''scptat, dar aceasta nu din cauza lui Inochentie, ci din cauza propriei lor nenfrnri. La ncepunt, nu li s-a dat importan, dar mitropolitul primat Miron Cristea, viitorul patriarh, vznd neascultarea i. practica lor sectar trecnd i la monahii celorlalte provincii romneti a luat msuri concrete, n 1920. Inochentitii, cum le plcea acestora s se numeasc, au fost ndemnai s se integreze n obtea monahal romneasc. Unii nu numai c au refuzat, dar s-au declarat independeni i n-au vrut s recunoasc ierarhia bisericeasc. Atunci s-a zvorit raiul". Autoritile romneti au ptruns n cuibul inochentist i l-au desfiinat. Concepii specifice. Printre punctele doctrinare ale urmailor lui Inochentie se pot enumera: 1. Exist un Duh sfnt masculin, care e Inochentie i unul feminin care este o sor a lui Inochentie; 2. Arhanghelii Mihail, Gavriil, Rafail i alii se ntrupeaz n fraii predicatori; 3. Inochentie este un sfnt sau un prooroc, dup unii", Sfntul Ilie, dup alii un sfnt n care s-a ntrupat Sfntul Duh i Hristos nsui, mai mare dect Iisus! A avut darul facerii de minuni. Pe cei ce nu cred n el i ateapt iadul; 4 Omul trebuie s pctuiasc pentru ca s aib apoi de ce s se pociasc i pentru ca Dumnezeu s aib de ce s-1 ierte; 5. Calendarul nu trebuie ndreptat, fcnd jonciune cu stilitii;

74

CLyZ CRETIN

6. n ceea ce privete comunitatea se consider frai i surori i snt suspeci de proxenitism; 7. Slujbele" lor .n-au unitate, fiecare clugr inochentist are tipicul su. Cei mai muli respect ritualul ortodox, iar alii exagereaz. Umbl mbrcai n haine lungi i murdare, cu plete nengrijite i brbi nearanjate. Alii i siluiesc trupul, i smulg unghiile i prul. Snt i cazuri, foarte rare, cnd se adun prin locuri dosnice i se dedau la beii; . 8. Exagereaz pomenirile morilor cu o ntreag pregtire pentru pomeni, cu slujbe speciale - panihide - n orice loc i n orice moment i pentru oricine (chiar i pentru cei vii); 9. Cultiv practica ceretoriei, fie pentru obte", fie pentru propria existen, refuznd munca n comun. '. Ca orice sect, inochentismul a avut*.numeroi dizideni: a) Grupul extremist s-a numit inochentitii evangheliti" sau predicatorii'Domnului ; b) Grupul tradiionalist sau pravoslavnic s-a opus tuturor reformelor romneti, inclusiv calendarului ndreptat. Secta inochentist i-a mascat existena. Ultimii adepi ai sectei, practicani ai stilismului, s-au retras n obtea anarhic de la Sltioara (Suceava). III. - MICAkEA RASCOLULUI SECTE I DIZIDENTE:'PROVENITE DIN ACEASTA Cuvnt de lmurire. In afara comunitilor ereziarhe i sectelor mistice amintite mai sus, care, n majoritatea cazurilor au aprut sub influena protestanilor i neoprotestanilor, se afl i o serie de grupri anarhice i micri schizmatice aprute n snul Bisericii Ruse. La aceste, ncercri de contrareform" se adaug i nivelul cultural sczut al unor monahi din obtea mnstirilor ruseti. Dac n Biserica Apusului, reforma a condamnat ^doctrine papale", confundate cu cretinismul, i odat cu acestea i nvtura original, transformndu-se astfel n erezie, n unele Biserici din Rsrit, mai ales slave, dorina de reform s-a manifestat altfel. Nu teologii au cutat reformarea", ci unii ,au refuzat ndreptarea, ajungndu-se la schism. Aceste grupri s-au numit, mai ales.jn Biserica Rus: rascolnicii. Trebuie neles de la nceput c' ramura aceasta a rascolnicilor'are rdcini adnci n formalism, n exagerri cultice, n meninerea i cultivarea ignoranei cu evidente concepii bogomile care au la baz iconoclasmul. Aadar, nu este nimic original n rascol, ci o schism izolat de realitile timpurilor respective. Rusia cretinat n jurul anului rDOO a pstrat n practica sa multe influene populare. Pe muli credincioi i-a interesat forma, neglijnd fondul i esena. Masa credincioilor credea" n tradiie i n.acceptarea unor impresionante ceremonii. Nu cunotea profund rostul Evangheliei, n schimb tia posturile, canoanele pentru diferite ocazii, numrul impresionant de metanii i nchinciuni pn la pmnt, micrile liturgice ale slujitorilor", numrul, crucilor la fiecare ecfonis, numrul prescurilor trebui oait" pentru cei mori i pentru cei vii, litrajul vinului la litie i mprtanie, gramajul anaforei i gustul artoselor, numrul exact" de locuri pe pomelnic, armonia precis a clopotelor, psalmii aleluiatici, blagoslovirea" intrrilor i ieirilor i multe altele gsite n. explicrile" tipiconale sau n lmuritoarele zise: Cum va vrea cel mai mare...!" ,,,: ; ,;

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

75

De asemenea, pregtirea mbrcrii i dezbrcrii, iertciunile i cinstitele srutri n numele Treimii" ale namesnicilor. i supuilor apestora erau un spectacol deosebit, dar fr fond i gust. Plecau mulumii" cei goi sufletete, cei ce nu tiau n ce cred, de ce cred i pentru ce cred! La primul vrtej de ndoieli, acetia treceau la diferite grupri, printre care cea mai mare este Micarea.-rascolului. 1. Rascolul i urmrile sale. - Dac papa spusese ^Eu snt tradiia" (Pius IX), sau mult ne-a folosit nou fabula despre Hristos"; o arin trimisa" lui Dumnezeu (Ecaterina II) rostea: religia este pentru copii .i pentru proti..."!, uor nelegem, deci i pe rascolnici. Prerascolnicii s-au ivit nc din 1419, cnd se iscase o diferen vocal numeric: dac trebuie s se zic aliluia de 3 ori sau numai de dou ori?! In 1479, s-a sfinit o biseric netipiconal i multe altele. Nici semnul Sfintei cruci n-a scpat de ochiul ignoranei rascolnice, anume gestul i forma degetelor: cu dou sau cu trei, crucea cu .4, 6, 8 brae etc. apte prescuri .a.m.d.?! De asemenea, diferenele tipiconale i traducerea crilor de cult deranja pe muli zeloi". i la toate acestea, dup cderea ConStantinopolului (1453), s-au adugat i preteniile clugrilor greci fugii din cetate i=primii n Rusia. Acetia acuzau pe cei ce modific un punct sau o virgul" deJc,lp.rea tradiiilor Sfinilor
Prinii". '^:r~

Evenimentele precipitndu-se, Biserica Ortodox Rus a trebuit s ia msuri. Se ine un sinod n anul 1551, care ntr-o sut de capete (stoglv) justific interveniile i este de acord cu ndreptarea crilor de cult. Acest din urm punct a fost lsat n seama protoiereilor" care au adus mai mare tulburare... i dup alt sut de ani, 1649, vizitnd Moscova, Paisie patriarhul Ierusalimului a constatat foarte multe deosebiri n crile liturgice, rugind pe ierarhi s pstreze linia tradiional. Zvonul despre inovaii ajunsese i la Constantinopol, dup ce mitropolitul Nazaretului, Gravriil, vizitase Moscova trimis de Paisie i a ncunotinat pe patriarhul Ierusalimului c nu s-a ntreprins nimic n Rusia. Patriarhul ecumenic Atanasie viziteaz Moscova (1650) i sftuiete ierarhia rus s fac traduceri corecte dup crile greceti. Patriarhul losif al Moscovei ia msuri pentru traducerea corect n limba slav a tuturor crilor de ritual, dar curnd moarte, 1652. Urmaul lui losif, Nikon, a fost de acord cu ^ndreptrile" din crile de cult i diortosirea acestora innd cont de corecturile i modificrile ediiilor greceti. n acest sens, patriarhul Nikon a inut un sinod n 1654, hotrnd ndreptrile. Mai mult, trimite hotrrile, semnate i de ar, patriarhului Consantinopolului;. Sinodul Patriarhiei din Constantinopol a fost de acord cu cele propuse. Dar la sinodul rus s-au auzit i glasuri potrivnice. Episcopul Pavel al Colomeii, doi arhimandrii, un egumen i doi protoierei s-au declarat: mpotriva hotrrilor, spunnd c acestea schimb tradiia i nu aparin evlaviei poporului: aici este nceputul schismei sau declanarea public a rascolului.

16

CLUZ CRETIN

Din cauza unor divergene: se'retrage la mnstire, n 1658. Rascolnicii" au considerat acest gest ca recunoaterea greelii patriarhului, iar plecarea sa, pedeapsa lui Dumnezeu pentru schimbarea'crilor i clcarea evlaviei.. arul i cu boierii rivali patriarhului cheam capii rascolului din exil, iar acetia cu fanatism ncep denigrarea sinodalilor i persecutarea acelora care au ndrznit a corecta sau modifica vechile cri. Preoii mai neinstruii au ars crile noi, iar alii le-au nlturat pe toate, fcndu-i.lorui tipic.Un cronicar spune: greeala a fost dubl, crile vechi s-au aruncat, iar cele noi s-au ars. Vznd ierarhia asemenea micare, autoritile constatnd greeala, arul i toi i-au dat seama c, de fapt, rascolnicii snt nite revoltai. Se convoac un nou sinod (1666) i altul n 1667 care condamn rtcirea, hotrnd: - aliluia s se zic de trei ori; semnul crucii s se fac cu trei degete; pe prescuri s se imprime crucea cu patru brae, iar la proscomidie s se aduc cinci prescuri... Hotrrile au fost adus1 e la cunotina celorlalte Biserici surori i toate au fost de acord cu Biserica Ortodox Rus - sor. Patriarhul Nikon a fost un om nelept i evlavios, hotrt i milostiv i unii credincioi rascolnici l respectau. Dar vrjmaul a nveninat pe rascolnicii-ierarhi, care avnd ncredere n mulime au nceput aciunea public contestatar. in i ei un sobor" condamnnd ca eretici att pe ierarhii ortodoci, ct i pe ar. Aadar, prima comunitate a rascolnicilor s-a organizat n 1667, numindu-se staroveri (credincioi tradiionali, vechi) i starobreaii (cei ce respect ritualul strbun,:vechi). Ei au declarat hotrrea Sinodului din 1666 lucrarea lui antihrist. Excluznd mileniul, a rmas numrul fiarei: 666. Aici e nelepciunea. Cine are pricepere s socoteasc numrul fiarei. Cci este un numr i numrul ei este:,ase sute asezeci i ase" (Apoc. XIII, 18). Organizarea i rspndirea rascolului. - Starea de sect a rascolnicilor a intervenit, deci, n 1682, ca apoi, cum vom vedea, s devin un cult recunoscut, dar cu destule ramuri i dizidente.. Prima situaie neplcut n viaa rascolnicilor a fost criza de preoi i lipsa unui centru eparhial. n acest caz, clugrii schismatici nlocuiau preoii de mir. Unii dintre acetia erau monahi simpli nehirotonii, dar svreau" tainele i chiar liturghia, ceea ce a nsemnat introducerea ereziei i nlturarea preoiei harice. Dup aceti monahi s-au luat chiar mirenii i acetia au nceput a deveni pastori". In aceast situaie, ncepnd cu inutul Vgov, s-a format ramura rascolnic a bezpopovilor, adic a rascolnicilor tar preoi. n schimb, n centrul Rusiei, unde erau numeroase biserici i preoi" trecui la rascol - s-a dezvoltat ramura popovilor, adic acei cu preoi. O dat cu abaterea de la ntreg, a nceput i dezmembrarea, invidia i acuzaiile reciproce ntre ei. 1. Bezpopovii (fr preoi) artau c antihrist a nceput s domneasc i n Biserica Ortodox Rus, odat cu'patriarhul Nikon (1666), faptele lui snt apocaliptice. El a distrus" ortodoxia i tainele ei sfinte, schimbnd nvtura adevratei biserici a Rusiei, Biserica veche.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

11

Referitor la cult i manifestrile exterioare, ei consider nchinarea cu trei degete i crucea cu patru coluri, drept pecei" ale lui antihrist i de aceea menin crucea cu opt coluri i nchinarea cu dou degete. ' In ceea ce privete organizarea staroverilor se.observ urmtoarele: au n frunte conductori (nstavnici), nvtori. Pentru a conduce, este nevoie dC o mputernicire de la episcopul Pavel Colomenski. i femeile pot fi ^nstavnici". Viaa rascolnicilor, la nceput, s-a desfurat imai ales n mnstiri, fiindc rascolul este o preocupare exclusiv a monahilor. Un timp, mnstirile au fost mixte, apoi s-au desprit. Cu timpul, bezpopovii s-au ramificat, gruparea cea mai nsemnat i care s-a rspndit n prile noastre s-a numit filipovenii, prin reform, prescurtare, lipoveni. . 2. Popovii. - n afara celor lipsii de preoi" (bezpopovi), snt cei cu preoi.

Popovii sau popiii au continuat rascolul mai organizat i au mai cedat din pretenii.

Ei au depus jurmnt stpnirii, nu refuzau nrolarea n armat, nu evitau coala etc. Erau mpotriva schimbrii ritualului i tipririi crilor de cult. Dar episcopul Pavel Comenski murind, n-a mai avut cine s le mi hirotoneasc preoi, ca atare s-a ntrerupt succesiunea apostolic i succesiunea n credin. Atunci popovii primeau pe toi fugarii i pedepsiii din Biserica Ortodox Rus, ceea ce a dat natere la tulburare i nencrederea adepilor n aceti condamnai canonic. Popovii, ca s fie siguri de noii convertii^': botezau din nou, afundndu-i mbrcai n veminte pentru a le pstra darul pffoiei i i ungeau cu mirul cel adevrat" i vechi. ntruct disciplina clerului lsa'de dorit, arul a luat msuri severe dar nu numai pentru preoii Bisericii Ortodoxe Ru'se, ci i pentru fugari i pedepsii canonic. n aceast situaie, popovii au cerut guvernului dreptul de a avea i ei preoi hirotonii chiar de episcopi ortodoci, dndu-li-s& libertatea de a folosi vechile cri". La acest compromis, iari s-au produs dezbinri i dizidente. n vremea lui Petru cel Mare, a nceput prozelitismul lor i au aprut mai viguros. Vznd.attea situaii, autoritile ariste an ncuviinat dup 100 de ani (1822), ca popovii s primeasc preoii fugii din Biserica Ortodox Rus. Ei au continuat s-i duc existena n afara recunoaterii autoritilor ruseti i s-i hirotoneasc episcopi n afara granielor imperiului arist*.
* AMNUNTE BIBLIOGRAFICE: , : Al. Zvozmcov. Psihologia sectelor religioase.... Chiinu, ,1939: V. G. Ispir, op. cit. bogomilism, p 252-256; Ev. Mantunca, op. cit., p. 68-70; T.'M. Popescu, Privire istoric..., p. 387-388; G. Cmhandni, Bogomilismul i romanii, n KT", nr. 1-2/1933, p. 49-58, nr.3,.p; 113-120, nr. 4, p. 159-165. M Pltic Cultul cretin de rit vechi, n BOR", LXXVIII (1960), nr. 9-10, p. 93S-954; K. Logaccov, Biserica de rit vechi maritim de nord, in ST", XXIII (1971), nr. 3-4, p. 281-283; V. Coco, Lipovenii, originea i aezrile lor, n tiin i progres", IV (1940), nf. 3; P. B. Hadeu, Istoricul toleranei religioase n Romnia, Bucureti, 1868; 1. Nistor, Cercetri asupra cultuMi lipovenilor din Romnia, n Anal. Acad. Rom.", Bucureti 1947; I. Chclcea, Din viaa lipovenilor, Bucureti, 1960; Alia Vcntcler, Lexicul folclorului lipovenesc. Cluj-Napoca, 1977. DER. voi. 1 p. 384; ESL, passim. DTO (bogomilism, p. 75). GBT (bogomilismul), n BOR", nr.. 11-12/1972, p. 1256; (rascolul), n BOR", nr. 11-12/1971, p. 1248.

78

CLUZ CRETIN

a) Popovii filipoveni sau lipoveni, acetia snt ramura cea mai interesat rspndit i pe teritorii romneti. Organizatorul filipovenilor.-bezpopovi a fost Filip Pustoviat. Acesta era un monah ce se considera urmaul apostolului Filip, dup unii arhimandrit din renumita mnstire a bezpopovilor, Vigofekaia. Dup nereuita alegerii sale ca stare al acestui centru monahal, cu un grup d# clugri, a nfiinat un nou schit. El introduce noi reguli monahale i refuz categoric pomenirea autoritilor, mai mult, consider pe monahii vigorei antihriti. Guvernul rus a luat msuri severe mpotriva lor: nchisori pe via, deportare n Siberia, pedeaps capital,.munc silnic etc. Muli au prsit Rusia, trecnd i n prile noastre. Dar aici, gsind ti;populaie mult mai ridicat cultural, fr practicarea unui misticism bolnvicios, fr, fanatism, nu i-au mai spus filipoveni, ci simplu, lipoveni. nsi expresia lipovean". nseamn necontrolat, aspect dezgusttor (lip = murdar, neglijent, n limba ucrainian). Conform tradiiei, primii staroveri rui s-au stabilit nc din 1669, ling Suceava, n localitatea Mitoc-Lipoveni pe malul rului Ruscioara - localitate numit de ei Socolini. :;, Mai nti, staroverii s-au organizat ntr-o eparhie cu sediul la Fntna-Alb i apoi la Brila. Ierarhia din Brila, succesoare a celei de la Fntna-Alb, este recunoscut onorific ca ntistttoarea spiritual a tuturor credincioilor de rit vechi, tritori n afara granielor Rusiei, dar n contacte ecumenice locale cu cultele din Romnia. Episcopia din Brila, sediul (din 1940) Cultului cretin de rit vechi, a fost ridicat la rang de Mitropolie prin Decretul nr. 979 din 23.X. 1968. Astfel mitropolitul Tihon Kacealkin arhipstorea ajutat de doi episcopi ufragani (unul pentru Moldova, iar cellalt pentru Dobrogea), fr ns ca acetia s aib o jurisdicie canonic propriu-zis. Staroverii din Romnia; au reuit s ias de sub influena rascolului, constituindu-se ntr-un cult de sine stttor. Relaiile Bisericii Ortodoxe Romne cu Cultul cretin de rit vechi snt de frietate, iar credincioii lor particip mpreun la nenumrate ierurgii. Noi, Biserica Ortodox Romn, datori sntem s sprijinim pe unii ca acetia, ca s fim mpreun lucrtori, pentru adevr" (III Ioan I, 8). In discursul inut de patriarhul Justinian cu ocazia instalrii la 29 nov. 1968 a mitropolitului Cultului cretin de rit vechi, loasaf Timotei, se arta c noi, conductorii cultelor religioase avem datoria s gndim i s lucrm astzi n spirit irenic, n spiritul cretinismului evanghelic i prin aceasta s desvrim trirea ecumenic..." n continuare, se sublinia participarea conductorilor cultului starover la toate consftuirile avute de reprezentanii cultelor religioase din ara noastr, cu ocazia unor evenimente importante din viaa poporului riostru", faptul c i-au dat adeziunea la interveniile i aciunile ntreprinse de acetia, semrind apelurile i mesajele adresate fie credincioilor cultelor din ara noastr, fie conductorilor bisericeti din lume n legtur cu pacea i nfrirea ntre popoare. De asemenea, ierarhii: staroveri au participat la aniversrile prilejuite de Semicentenarul Patriarhiei Romne (1925-1975) i 90 de ani de la rectigarea

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

79

autocefaliei i autonomiei (1885-1975); la ncetarea din via a patriarhului Justinian (1977), la intronizarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist (16 noiembrie 1986) etc. IV, - ASOCIAII" SPIRITISTE. NCERCRI NOI PGUBITOARE PENTRU CONTIINA UMAN Suflete rtcite. - Dac pn acum ne-am ocupat, de: organizaii, denominaiuni cretine, secte religioase, cei ce practic prozelitismul, ne vom opri, n continuare, la nelepii cugettori" ai religiei, adepi i promotori ai unor micri i organizaii spiritiste pe ct de nevinovate" pe tot att de pgubitoare contiinei umane. De aceea, pe drept cuvnt, aceste, micri snt socotite" secte religioase, cu concepii curioase. Ele i au originea n vechile cugetri religioase, s-au altoit cu mistica i mitologia pgn, se justific prin nelepciunea" greac i latin, au tangen cu unele erezii iudeo-cretine sau gnostico-maniheice adaptate superstiiilor popoarelor, practic ocultismul, i completeaz doctrina" cu concepii sectare bazate pe nemulumiri de tot felul. Acest amalgam este periculos -pentru obtea uman, pentru state i naiuni, refractar culturii, educaiei i instruirii i n-are nimic comun cu nvtura Mntuitorului Hristos, cu toate declaraiile, adepilor c snt convini" credincioi ai Bisericii cretine. ,"-. Dac acele grupri sectare fac prozelitism pe baza unor texte ale Bibliei, iar adepii acestora - n majoritate - snt nemulumii de: comunitatea n care au fost, gruprile spiritiste, teosofice i antroposofce i recruteaz adepii dintre sincretiti i ndoielnici, dintre curioi necontrolai. Toate aceste grupri, micri sau organizaii au o doctrin amestecat cu interpretri de texte ^nelepte", adaptri de idei i nsuirea unor culturi din Orient sau date din practici religioase medievale (mai ales mistica arab). i, culmea, toate acestea mpletite i susinute cu precepte din filosofia indian, persan, chinez. Adaptat i n Occident, cugetarea indian i practica spiritist s-au cumplat cu tehnicismul, s-a izolat de viaa meditativ a Orientului i astfel s-au organizat alte direcii mai aproape de adevr", nscndu-se antropozofia. In lumea apusean, spirititii, teozofii, antropozofi ca de altfel toate curentele idealiste i sectele deiste sau politeiste - gsesc adepi i prind rdcini ntr-o lume disperat, hrnit cu iluzii, lipsit de atenie i nelegere. Aceasta i pentru faptul c organizaiile respective recomand nchiderea n sine - meditaia, resemnarea i nonviolena, ceea ce, n ritmul vieii de atzi, stagneaz evoluia societii i cercetarea fenomenelor ce ne nconjur. n ceea ce ne privete, referitor la rspndire, vom vedea c vehiculatori de idei" spiritiste i neltorii teozofi snt ascultai i gsesc adepi ntr-o lume pestri, lipsit de cunotina Evangheliei i de viaa n Hristos i care nu poate discerne adevrul credinei pentru mntuire de ideile religioase; ambulatorii i fr sens. I. MICAREA I PRACTICA SPIRITIST Micarea i practica spiritist este una dintre cele mai frmntate probleme de ordin religios n societatea contemporan. Dei veche, ndeletnicirea spiritist este desigur cea mai rspndit i cea mai primejdioas dintre doctrinele i practicile ocultiste din zilele noastre. Spiritismul i-a mrit sfera n anumite epoci, ca de pild dup cel de-al doilea rzboi mondial, cnd nenumrate familii,

80

CLUZ CRETIN

ndurerate de pierderea vreunui membru.'iubit al familiei lor, i-au cutat mmgierea n aa-zisele convorbiri" cu morii, din edinele, spiritiste. Gea mai mare parte dintre corifeii spiritismului amestec n doctrina lor o sumedenie de elemente cretine, pretinzndu-se uneori a fi ei nii cei mai buni" cretini. n felul acesta ei' izbutesc s atrag n rndurile lor numeroi credincioi ai Bisericii, care nu-i dau seama n ce.rtcire,:n ce primejdie i n ce pcat alunec atunci cnd se las atrai de edinele spiritiste. Numele i-1 dau pentru faptul c pretind a comunica cu spiritele (sufletele) morilor. Originea, n timp i loc, a spirititilor este ndeprtat i necunoscut. Despre un ntemeietor de doctrin i practic;!spiritist nu se poate vorbi. ndeletnicirea spiritist sub o form sau alta era cunoscut i practicat aproape la toate popoarele din vechime ca: egiptenii, ba bilonienii, chinezii, grecii, romanii, evreii i alii. Vechiul Testament face amintire de practici spiri tiste, ca de pild despre cazul lui Saul,cu vrjitoarea din Endor (I Regi XXVIII, 7, 20). Practicile erau ns interzise cu asprime, ca fiind contrare descoperirii lui Dumnezeu (Deut. XVIII, 9-12). Spiritismul este cunoscut chiar i n primele veacuri cretine, ncepnd de la Simon Magul (Fapte VIII, 9) i de la vrjitorul Elima (Fapte XIII, 8). A fost practicat ntre pgni. Dei Spiritismul contravenea doctrinei cretine, muli credincioi s-au molipsit de el, practicndu-1. Cretinismul are slujbe n cinstea celor adormii, stabilind o legtur ntre cei vii i cei mori ai lor, prin rugciuni, pomeniri, milostenii etc. Spiritismul ns,:;peculnd durerea fireasc a celor care i-au pierdut rude apropiate: copii, so, printe, frate, sor|,,ie promite o legtur mult mai strns, pretinznd c l poate face s aib cu ei convorbiri i-chiar atingeri directe, n aa-numitele edine spiritiste". n rile occidentale, n Anglia America mai ales, de unde a fost importat, spiritismul este liber i se practic pe scar larg. Credem c este necesar s prezentm aici, n lumina nvturii Bisericii, att doctrina spiritist, ct mai 'ales acele fenomene spiritiste" care fac att de mult senzaie i care constituie piatra de poticnire pentru multe cugete. Evoluie i lideri" ai micrii spiritiste Spiritismul este credina n existena" spiritelor i n posibilitatea de a obine comunicri cu ele prin diferite procedee. Spiritismul; ttii este ceva nou. Eroul celebrei Epopei a lui Ghilgame la asirobabiloneni, obine de la zeul infernului favoarea de a avea o convorbire cu spiritul" prietenului su decedat Enghidu. De asemenea, Strabon spune c asiro-babilonenii se foloseau de nite mese" pentru chemarea spiritelor:'i n Avesta, se vorbete despre evocarea" spiritelor celor decedai. De asemenea, ntlnim urme de practicare a spiritismului la vechii chinezi, la greci, la romani. Existena vechilor practici la.evrei se observ din faptul c Vechiul Testament interzice invocarea spiritelor". . j _ '._ n primele veacuri cretine, chemarea spiritelor era, de asemenea, practicat de vrjitori, cum ne relateaz Terul ian, i istoricul roman Amian Marcellin, iar n Evul Mediu, condamnarea practicilor spiritiste prin legi civile i bisericeti, dovedete existena acestora. Dar spiritismul modern i are originea n America de Nord. Prin 1848, n martie, dup spusele spirititilor, n locuina unui cetean numit Weckmann din orelul Hydesville, Statul New York, s-ar fi auzit nite zgomote ciudate. Printr-un limbaj convenional, format din ciocnituri, familia Fox ar fi ajuns s intre n conversaie cu spiritul care producea acele zgomote. ntr-o sear din anul 1848 una dintre cele trei fete ale familiei Fox lovi o mobil, imitnd pocniturile misterioase, dar lovitura fetei primi imediat rspuns,, prin pocnituri n numr egal cu cele ale fetei. Fata repet pocniturile n numr variat, dat totdeauna primi rspuns cu acela numr de pocnituri. Creznd c are de a face cu vreo fiin misterioas inteligent, fetele i mama lor ncepur s pun necunoscutului diferite ntrebri, cerndu-i rspuns, printr-un numr de pocnituri n caz afimiativ i printr-alt numr n caz negativ. Rspunsurile au venit prompt i clar. Vestea se rspndi n ora i muli curioi veneau s pun necunoscutului fel de fel de ntrebri. Fetele Fox gsir un mijloc mai potrivit pentru a comunica cu necunoscutul; scriser pe hrtie literele alfabetului, plimbndu-i degetele deasupra lor. Cnd ajungeau cu degetul asupra unei

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

81

anumite litere, se auzea o pocnitur. n acelai chip, rspunsurile,spiritului alctuiau fraze ntregi. Aa aflar acum c necunoscutul era spiritul lui Carol Reyn, fost locatar al acelei locuine care a fost asasinat n urm cu cinci ani i c trupul lui a fost ngropat n pivni. Fcndu-se spturi la locul indicat, au foat gsite c.te^va oase dintr-un corp omenesc. Exemplul surorilor fu urmat apoi de alii i astfel numrul aderenilor spiritismului crescu foarte repede. De pe la anul 1869 au mceput a se constitui diferite societi n America, Anglia, Frana etc, cu scopul de a practica spiritismul. Spiritismul a ptruns i. printre cei cu carte i printre nenvai. Savani renumii n toat lumea, din domeniul fizicii, astronomiei etc. precum i literai i politicieni au devenit adereni ai spiritismului, pentru care a cptat o mare faim. Aa de pild n Anglia, fizicianul William Crookes; n Frana, Camille Flammarion, astronomul, care, mai trziu s-a lepdat de spiritism; poetul Victor Hugo, fostul preedinte al Franei Sady-Camot; n Germania, profesorul universitar de fizic I. F. Zolner; n Ttalia, psihiatrul i antropologul Cezar Lambroso, precum i muli alii, au fost atrai de spirititi. n Romnia, n afara unor practicieni, naivi i curioi, a fost influenat B. R Hadeu, care a scris, pentru rspndirea i popularizarea spiritismului, cartea Sic Cogito. Apoi Dr. Istrati, ambii foti membri ai Academiei Romne, precum i muli alii. Spirititii din Romnia au nfiinat n Bucureti, n 1931, Societatea spiritualist din Romnia". Au eosi reviste, dintre care cele mai importante au fost Astralis" din Craiova i Revista spiritist" din Bucureti. Doctrinarul" spiritismului este socotit juristul i medicul Hippolyte de Nisard Rivail, cunoscut sub pseudonimul Aliem Kardec. Cartea lui, Le livre des esprits" (Cartea spiritelor), este socotit ca Biblia spirititilor. i: :, Concepia spiritist este confuz, incoerent, plin de contradicii i absurditi. De altfel, nici nu se poate spune c exist o doctrin spiritist unitar, bine nchegat, ci exist attea doctrine spiritiste ci pretini doctrinari. Accentul principal se pune, de pbicei, n spiritism, pe acele semne" care nsoesc pretinsele mesaje din lumea de dincolo, i n care:spirititii vd probele de necontestat tiinifice" ale posibilitii de a se primi comunicri din partea spiritelor morilor. Cu prilejul unei anchete, de asemenea, ntreprins n 1921, Gabriel Delanne, unul dintre spirititii cei mai de seam din Frana, spunea c puin import dac se construiete, pe baz faptelor, o teorie spiritist i dogme spiritiste. Eu - zicea el - rmn aici n domeniul tiinei. Teoriile i dogmele" spiritiste le socotea ca fiind suficient expuse n numeroase lucrri spiritiste,; i dac, un corifeu al spiritismului socotete teoria i dogmele spiritiste ca ceva secundar, cu att mai mult face acest lucru marea majoritate a spirititilor. 1. Dumnezeu este mrginit, dup spirititi. El i-a primit existena din haos, deci nu este din eternitate. El este spirit sau, mai corect, o asociaie infinit de .spirite divine, devenite printr-o lung evoluie perfecte i lund toate la un loc forma de sfer,: cea mai desvrit form din univers. Mai snt ali dumnezei inferiori i subordonai Dumnezeului suprem, dar mai mari dect ngerii. Fiecare soare, sistem solar i planet i are dumnezeul su, supus Dumnezeului suprem. n ceea ce privete atributele, Dumnezeu nu este atoatetiutor, dect numai indirect, prin informaiile pe care le primete de la ceilali dumnezei, pe calea undelor i pe care acetia le-au primit de la spiritele cele mai desvrite (nu ns i cei planetari). Cu vremea, ei se vor uni cu Dumnezeul suprem, pstrndu-i ns individualitatea. Dumnezeul central este Tatl, cei solari snt fiii, iar cei planetari snt Sfmtul Duh. -. Exist mai multe sfinte Treimi. Aa, de pild, pe una o alctuiesc Dumnezeul central, cel solar i cel planetar; aceasta este treimea cenn-al, superioar. Mai este apoi una solar, inferioar aceleia, iar alta planetar, inferioar celei solare. De altfel, toate forele din lume lucreaz treimic, cci fora treimic, pozitiv, negativ i neutr este ntmi pete tot.'Dumnezeu este numai un arhitect, nicidecum un creator al lumii, cci lumea nu este creat din nimic", ci este fcut din ceva ce a existat mai dinainte i care, n ultima analiz, este aceeai cu Dumnezeu. Din acest ceva", Dumnezeu a format o materie vie - primul eter sau fluid din care au fost fcute toate cte exist n lume. Din acest eter a fost format mai nti spiritul mineral, care a evoluat dup aceea pe toate planetele universului; apoi spiritul plantar (flora) i dup el spiritul animal (fauna), urrnnd i aceasta, pe rnd, aceeai cale a evoluiei. De asemenea din planet n planet i dintr-un sistem solar n alt sistem solar, s-a ajuns la formele cele mai perfecte-de animal, devenind spirit uman. Aceeai evoluie o urmeaz i acesta, pn cnd, n ultima treapt, devine nger planetar. Ca nger planetar va evolua iari din planet n planet, dup gradul fiecreia, pn cnd ajunge conductor

82

CLUZ CRETIN

de planet, apoi devine nger solar, iar dup aceea devine conductor de sistem planetar i, n sfifit, ajunge la fiina suprem. Cu privire la ideea de Dumnezeu, trebuie s menionm faptul important c, pentru spirititi, Mnruitoral Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci numai Profetul prin care s-a fcut a doua Revelaie a Legii lui Dumnezeu, primul Profet fiind Moise, iar cea din urm revelaie fiind fcut prin spiritism. Iisus Hristos n-ar fi dect un iniiat sau chiar un medium spiritist. In orice caz, pentru spirititi, Iisus Hristos este un om superior, neobinuit, dar om. Mai mult chiar, spirititii, care i acord cu generozitate lui Iisus Hristos funcia i misiunea de medium, l socotesc, ca pe orice medium, supus greelii, capabil s se nele". Dup unii spirititi, funciunea profetic a lui Iisus Hristos n-ar fi ncetat, deoarece El revine pe pmnt CE Spirit. Noul Testament, revzut i corelat de spirite i folosit n cultul spiritist din America ncepe cu urmtoarea declaraie: Eu, Iisus am'aprut ca spirit n 1861, i afirm tare i declar solemn lumii c a nceput o nou er, o nou iconomie, numit venirea lui Hristos". Ea a nceput n 1847, adic, atunci cmd familia Fox ar fi trebuit s primeasc primele mesaje la Hydesville. Fiecare spirit este nconjurat de o materie fluid; spiritul mineral, de un fluid mineral, iar cel plantar i cel animal, de un perispirit. n timpul somnului, spiritul animal i la fel cel uman iese din corp i absoarbe din spaiu fluid planetar animal, respectiv uman, necesar perispiritului. Spiritele evolueaz prin rencarnri i apoi prin evoluie spiritual, cum evolueaz ngerii, pn cnd vor ajunge dumnezei. Pe toate corpurile cereti exist spirite, pe unele mai evoluate, iar pe altele mai puin evoluate. Spiritele superioare se pot rentrupa ntre oameni, pentru a grbi evoluia acestora. Exist patru universuri. Ele se nvrtesc n jurul sferei divine centrale, formnd n jurul ei o cruce. Snt desprite ntre ele printr-o materie fluid. Ele snt create de Dumnezeu din substana preexistent sau din el nsui. Dumnezeu creeaz i azi, nu ns direct, ci prin mijlocirea spiritelor superioare. Iar cnd creeaz sufer i el, pentru c nu exist creaie fr durere. Exist i providen divin, dar tot indirect. Iisus Hristos este un spirit superior i este dumnezeul solar al nostru. La aceast treapt a ajuns i el prin evoluie. S-a ntrupat pe planeta noastr pentru a grbi evoluia noastr. El se va ntrupa i pe alte planete, ca i celelalte spirite ca el. ntruparea din cnd n cnd a acestora este Obligatorie. 2. Iisus Hristos nu adus mntuirea, pentru c fiecare om trebuie s-i ispeasc singur pcatele sale, dup dreptate, sau dup legea talionului. Dac El ne-a nvat s iertm, a fcut-o n favoarea victimei, pentru ca aceasta s nu mai caute ntr-o alt via rzbunarea cuvenit. nvtura lui Iisus Hristos a fost schimbat de ierarhie. De aceea Iisus Hristos a hotrt s-i descopere i s restabileasc adevrul prin intermediari (medii) spirititi. Acesta este rostul apariiei spiritismului pe pmnt... Cosmogonia spiritist nu prezint nici ea vreun interes deosebit. Potrivit acestei cosmo gonii, lumea a fost creat de Dumnezeu. Fiinele vii au aprat mai trziu, dup ce pmntul a ieit din haos i elementele amestecate la nceput s-au rnduit. Mai departe, spirititii nva c, n afar de lumea vzut, Dumnezeu a creat i spiiitete, care snt fiine inteligente ale Creaiei. Ele populeaz universul, n afara lumii materiale. Dei snt necorporale, spiritele nu snt totui imateriale, ci snt fcute dintr-o materie foarte fin i att de eter, nct nu poate cdea sub simuri. Spiritismul nva, de asemenea c, dup gradul de perfeciune la care au ajuns, spiritele fac parte din anumite ordine. Dei nelimitate ca numr, aceste ordine pot fi reduse la trei; acela al spiritelor pure, al celor mijlocii i al spiritelor imperfecte. Spiritele trebuie s se ncorporeze i s treac prin mai multe existene succesive. Aici se accept teoria rencarnrilor, de asemenea, n total contradicie cu nvtura cretin. Pluralitatea existenelor; prin care se realizeaz treptat perfeciunea moral, constituie un punct esenial al doctrinei spiritiste. Aceast nvtur rezum att doctrina, ct i morala spiritist. Lanul acesta aproape nesfrit al existenelor succesive, prin care sufletul ajunge la purificarea din ce n ce mai deplin, nu este nicidecum o noutate adus de spiritism, ci un mprumut din cugetarea indian. Caracterul sincretist al spiritismului se vdete aici mai bine ca oriunde. Ideea vieilor succesive apare n India nc de pe vremea Upaniadelor (vechi scrieri sfinte indiene), exercitnd o puternic influen asupra cugetrii i religiei indiene de-a lungul veacurilor. Potrivit concepiei indiene despre peregrinarea sufletului prin diferite viei (samsara), nu oricine poate s ajung ntr-o singur via la un att de nalt grad de perfeciune nct s aib parte de fericirea

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

83

eliberrii", a cufundrii definitice n Brahma sau Nirvana. Marea majoritate a oamenilor trebuie s treac printr-un lung ir de viei succesive, n care s se purifice necontenit, pentru ca i cele din urm s se elibereze. Ideea vieilor succesive se ntlnete de altfel i n orfismul grecesc i n alte religii. Antropologia cretin, bazat pe Revelaia divin, nu cunoate nimic despre pretinsul perispirit", care ar face tot felul de minunii n edinele spiritiste". i, dac am admite faimosul lan al vieilor succesive, n-ar mai fi fost nevoie de calea mntuirii, responsabilitatea moral, judecata faptelor n viaa viitoare i sanciunea. Viaa viitoare n-ar fi dect o evoluie gradual" spre un pretins cerc al fericirii, care s-ar afla la captul extrem al ndeprtrilor, rencarnrii, n privina felului" de via pe care spiritele o duc n lumea de dincolo, spirititii ne dau tot felul de amnunte. Astfel, ei ne spun c spiritele, ca i oamenii, ar avea ntre ele simpatii i antipatii, grupndu-se dup afeciunile lor, dup preocupri i dup gradul de perfeciune la care au ajuns. Cnd un spirit nu simte nici un fel de atracie fa de alt spirit, nimic nu l oblig s intre n relaie cu el. Se mulumete s-1 salute, l ntlnete pe strad i atta tot. Pentru c ntr-adevr spiritele tiu c n lumea de dincolo exist strzi i case, ba chiar i teatre, academii, temple etc, n care spiritele i continu activitatea de pe pmnt, instruindu-se, ascultnd conferinele spiritelor mai avansate, discutnd etc. Dup relatrile spirititilor, spiritul pictorului francez Courbet, eful colii realiste de pictur, dup ce s-a vindecat de viciul postum al beiei, a ajuns n lumea cealalt directorul" unei academii de pictur de mare reputaie. Toate aceste idei spiritiste, considerate ca revelri" fcute de spirite, snt att de antiraionale i de ridicole, nct conving pe oricine c snt plecate de la mini bolnave. Uneori aceste idei snt expuse ntr-un stil prolix, confuz i fr sens, c i delirul bieilor mediumuri czui n trans, nsui William Crookes citeaz cuvintele combative ale lui Faraday, c, muli cini ar putea ajupge la concluzii mai logice" i le aplic raionamentelor lipsite de logic ale spirititilor. Revelaia" pe care o invoc spirititii nu este dect ecoul propriilor lor gnduri, preocupate de misterul vieii de dincolo. O paralel ntre dogmele cretine i teoriile spiritiste nu se -poate face. Un teolog apusean ntrebat ce crede despre spiritism i cretinism, a rspuns: Dumnezeul nostru i spiritele din lumea de dincolo se contrazic; nu este, deci, ntre ei i noi, o mpcare posibil." 3. Biserica (catolic) nu este infailibil, zic spirititii, a greit de multe ori i nu poate s mntuiasc pe nimeni, prin taine sau altceva, mntuirea fcndu-se prin rentrupri i evoluie. Duhul omului, creat de Dumnezeu, a trecut prin pietre, plante i animale, devenind duh uman, care apoi a trecut prin mai multe forme, pn a ajuns la forma de om. Omul este compus din trei pri: trup, perispirit i spirit. Primele snt nveliuri ale spiritului. Penspiritul este compus din dou corpuri: unul astral i altul mintal. Corpul fizic este din dou pri; una fizic i alta eteric, - o copie a celei trupeti i de aceea numit i duhul eteric", invizibil ochiului fizic, dar vizibil vederii astrale pe care o au unele persoane. 4. Moartea este mutarea spiritului din trup, mpreun cu perispintul. Odat desprit de trap, spiritul este dus pn acolo unde snt i alte spirite la fel cu el dm punct de vedere moral i intelectual. Ele pot comunica cu cei de pe pmnt i pot s-i influeneze Unele snt bune (ngerii pzitori), altele snt rele (diavolii). Dup o anumit vreme, spiritul se rencarneaz spre a se purifica i evolua. Rencarnarea, precum i locul, familia, starea, sexul i alte condiii asemntoare ale rencarnrii snt hotrte de spiritele superioare (predestinaie); tot de acestea snt hotrte i durata vieii i ntmplrile din ea (destin), toate n conformitate cu faptele lui din viaa dinainte, n scopul ispirii i al evoluiei lor. Dup toate aceste concepii i' practici snt unii spirititi care susin totui c spiritismul reprezint cea mai autentic" doctrin a lui Iisus Hristos. n fond, ns, spiritismul nu este altceva, dect un amestec ciudat de budhism, deism, politeism, panteism, animism etc. Spiritismul are i precepte" morale, prin care recomand iubirea fa de Dumnezeu i fa de aproapele. 5. Cteva practici spiritiste. - Spirititii dau fenomenelor simple explicaii supranaturale i c ar fi produse de spiritele celor mori.* Acesta este, de altfel, singurul lor argument" dup cym comunicarea cu spiritele este singura lor dogm" specific. Faptul c s-au obinut mesaje, pe care A se vedea, pe larg, p. 402...

84

. CLUZ CRETIN

spirititii le socotesc ca venind din lumea de dincolo, nu este ns convingtor. Identitatea spiritelor este ns imposibil de stabilit. . ,. Banalitatea mesajelor scrise,-ridicolul faptelor i atitudinilor atribuite spiritelor, contradiciile flagrante cu ceea ce se tie despre, oamenii ale cror spirite snt evocate, acestea snt, dimpotriv, cel mai bune argumente pentra infirmarea concepiei spiritiste. Newton a uitat fizica, Apostolul Pavel face erezii, Napoleon nu mai pricepe nimic din politic i strategia militar; Eminescu scrie versuri proaste" dup cum se exprima un cunosctor al spiritismului, iar mesajele pe care le posedm snt de cea mai dezolant; mediocritate i nu este deloc nevoie s locuieti n lumea cealalt, pentru a fi capabil s le fabrici". O alt dovad a falsitii explicaiei, spiritiste este faptul c spirititii notorii", care au fgduit c dup moarte vor da semne de via, n-au mai rspuns. Nici Lambroso, nici Camille Flammarion, nici Williain James n-au mai vizitat" dupt moarte cercurile spiritiste, de care erau legai n timpul vieii. S vedem ns ce mrturisesc chiar unii dintre adepii cei mai de seam ai spiritismului despre teoria c, faptele neobinuite" care nsoesc mesajele din lumea cealalt se datoresc spiritelor. In urma cercetrilor fcute asupra fenomenelor spiritiste, Crooks pe care specialitii l pun n fruntea listei adepilor celebri" ai spiritismului, scrie; Noi susinem c nu s-a probat nc dect ntr-un mod insuficient, c exist un agent de direcie, altul dect inteligena mediului i c nu s-a dat nici un fel de prob, c acest agent ar fi spiritele morilor". Dup 24 de ani de la aceste experiene ntr-un discurs inut la Asociaia britanic pentru dezvoltarea tiinelor, Crooks aduga: Dac a prezenta astzi pentru prirha oar aceste cercetri lumii tiinifice, a alege un alt punct de vedere, diferit de cel pe care l-am ales odinioar... Este antitiinific a chema n ajutor agenii misterioi, atunci cnd fiecare nou progres al tiinei ne demonstreaz c vibraiile eterului au energii i caliti, cu torul ndestultoare pentru a explica multe". De asemenea, profesorul Charles Richet, att de mult citat de spiritifi, fiind ntrebat de un gazetar ce crede despre spiritism i despre fenomenele spiritiste, a rspuns; Nu cred n nici un fenomen spiritist!, dimpotriv, eu cred n cea mai mare parte a fenomenelor psihice!" Ca argument suprem, trebuie citat mrturia celebrului mediu-spiritist Daniel Dunglas Home, care a lucrat cu WiUiam Crooks i care, pe patal de moarte, a spus; n ceea ce m privete n-am ntlnit niciodat spirite. M-am servit de ele, pentru a da practicilor mele o aparen de mister... Nu! Un mediu nu poate crede n spirite. Este chiar ndreptit s nu le accepte". Care este explicaia acestor, fenomene, dintre care unele nu 'se pot contesta? O prim explicaie, pe care o d nsui Crdoks este aceea a fraudei. Multe din fenomenele spiritiste snt simple trucaje, scamatorii, fcute de practicani foarte abili, care fac din aceasta o adevrat profesie. Numai aa se poate explica invocarea, ct ai bate din palme, a unor figuri ca Napoleon, Hanibal sau Iulius Caesar. Vestala" spiritist Florence Cook a fost prins trind, iar un alt mediu, bine cunoscut, care fcea s apar spiriruliui 'Abdulah, a fost prins cu o adevrat trus, din care fcea parte i barba fals a tot att de falsului' Abdulah. Faptul c fenomenele neobinuite ale lor se produc numai n edinele spiritiste, n care se afl de fa i un mediu, face ca bnuiala.de fraud sau scamatorie s fie justificat. ntunericul total sau parial, considerat uneori ca necesar.pentru buna reuit a edinei, ca i interdicia de a se atinge apariiile luminoase, justific, cel puin, pentru unele cazuri, aceast explicaie. De altfel, unii medii au mrturisit uneori aceasta sau chiar au 'divulgat procedeele folosite de ei, pentru producerea faptelor aparent extraordinare. Cunoscutul mediu Daniel Frome, citat de Crooks, a dat pe fa, spre sfritul carierei sale ca mediu spiritist, unele din artificiile folosite de el pentru evocarea spiritelor. De asemenea, l Paris, procesul fotografului Buguet, care se specializase n fotografierea" spiritelor, a demonstrat excrocheria. Constrns de tribunal, Biguet a mrturisit frauda i a artat i trucurile prin care izbutea s nele buna credin a attor naivi. 'Cutia cu spirite" a lui Buguet a devenit, astfel, corpul delict care a vindecat de spiritism pe unii oameni mai cu judecat. Tot Crooks spune c nu toi medii snt arlatani i nu toi asistenii imbecili. Se recurge la halucinaie, la iluzia colectiv. Majoritatea fenomenelor spiritiste se produc n ntuneric, fapt semnificativ. Apoi, linitea profund, atmosfera de mister, convingerea majoritii asistenei de realitatea fenomenelor produse, starea de trans a mediului, toate acestea provoac o tensiune nervoas, creia puini i pot rezista. Un spectator la o astfel de edin spiritist, care nici nu era

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

85

adept al spiritismului i nici nu a vzut fantoma pe care ceilali asisteni au vzut-o, scrie: Am fcut patru ani de rzboi, am cunoscut adevrata fric, dar n-am ncercat atunci aceast groaz oribil pe care mi-a dat-o necunoscutul". Tot aa, profesorul Lambroso, dup ce a asistat la o edin spiritist, a spus unor prieteni: Acum trebuie s plec de aici, pentru c simt c nnebunesc. Simt nevoia s-mi linitesc sufletul". Intr-o astfel de atmosfer, n care oamenii cei mai sceptici i mai viguroi sufletete pierd ntructva controlul raiunii, nu este de mirare c se pot produce cele mai ciudate fenomene. Halucinaiile snt deci posibile n edinele obinuite de spiritism. Se tie de altfel c, cei mai muli medium-uri snt fiine dezechilibrate sufletete, majoritatea adepilor sau a celor ce frecventeaz cercurile spiritiste fiind oameni care au trit i au fost lovii de pierderea unei fiine iubite. Ei merg la aceste cercuri cu o dorin att de arztoare de a revedea, de a auzi sau de a simi ntr-un fel oarecare prezena acelei fiine iubite,. nct nu este de mirare c izbutesc ntradevr s o simt. Cei mai muli merg la edinele spiritiste - i se pare c aceasta este o condiie a reuitei edinei - cu convingerea ferm c vor vorbi cu un anumit spirit. Se cunoate de pild cazul lui B. P. Hadeu, care a ncercat spiritismul, dup moartea fiicei sale, lulia; sau cazul savantului Oliver Lodge, profesor la universitatea din Birmingbam, care a devenit adept al spiritismului, dup ce a pierdut, n primul rzboi mondial, pe cel mai mic copil al su, Raymond. Fizicianul francez Edouard Branly, care a asistat'-adesea la edine spiritiste, ntrebat ce crede despre realitatea faptelor la care a fost martor, a rspuns: Am vzut sau am crezut c vd, poi s-i faci iluzii asupra unor fenomene pe care nu le poi reproduce n mprejurri identice". i, mai departe, acelai savant spune: Snt citat i eu din pcate ca,unul care am constatat faptele!... n realitate eu nu am constatat nimic". De asemenea, n vremea mai nou, savanta Mrie Curie, care a asistat la cteva edine spiritiste ale unor medii celebri, a declarat: Eu nu cunosc absolut nimic din toate acestea"... Un fapt nu este tiinific, dect atunci cnd poi s-1 urmreti - pe el sau pe alte fapte de aceeai natur - ntr-un laborator, cnd poi s-1 provoci dup voin i n chip sigur". Cele dou explicaii amintite, aceea a fraudei i a halucinaiei se pot aplica tuturor practicilor spiritiste. Cel mai adesea mediile refuz s reproduc de mai multe ori acelai fenomen, pentru ca el s nu poat fi observat. O experien, ncercat la Sorbona, unde trebuia s se produc un fenomen de materializare, nu a izbutit. S-au ncercat cteva congrese demoncatoare" (1968, 1975, 1980, 1985), dar totul s-a redus la tcere i abineri dup ntrunire i vor mai urma nc multe. Una din aceste explicaii tiinifice este aceea a hipnotismului sau a sugestiei. Mediul czut n trans vorbete sau execut ceea ce i se dicteaz de ctre hipnotizor sau ceea ce i se sugereaz incontient de ctre asisten. Alteori fenomenul este invers; mediul izbutete s realizeze acea sugestie n mas, prin care i convinge spectatorii de realitatea celor mai absurde halucinaii. Ct de puternic este sugestia se tie. La Institutul Salpetriere, din Paris, s-a fcut urmtoarea experien: s-a lipit un timbru potal pe spatele unui bolnav hipnotizat spunndu-i-se c i s-a pus ceva canceros. Locul acela s-a nroit, s-a umflat, apoi a aprut un abces, care dup aceea s-a deschis. O alt experien a fost fcut cu un condamnat la moarte, cruia i s-a spus c i se vor tia vinele n baie, dei condamnatului nu i s-a fcut dect o uoar zgrietur la ceaf, n acelai timp, colorndu-se treptat apa din baie cu un lichid rou, puterea sugestiei a fost att de mare, nct condamnatula"murit ntr-adevr. n sfirit, o alt experien, fcut tot la Salpetriere n care o tnr fat, complet neinstruit, a inut, n stare de hipnoz prelegerea profesorului hipnotizator, a demonstrat c sugestia este posibil, c ea poate fi provocat oricnd i c poate fi o explicaie plauzibil i pentru unele fenomene spiritiste. Explicarea fenomenelor spiritiste cu ajutorai incontientului este, de asemenea valabil n foarte multe cazuri. Fr s dm incontientului importana exagerat pe care i-a dat-o Freud i coala psihanalitic, trebuie s admitem totui existena lui. Acest' incontient, care cuprinde tot ceea ce este inaccesibil evocrii voluntare, se poate descrca, fie n somn, fie n stare de nevroz, fie n timpul unui delir. Apar atunci la suprafa sentimente, idei, deprinderi complet uitate, care par inexplicabile, ciudate, supranaturale". Se citeaz, de exempluj cazul unei tinere femei, analfabet, care n timpul unei febre puternice a nceput s vorbease n limbile latin, greac i ebraic. n urma cercetrii, care s-a fcut, s-a constatat c bolnava trise, n copilrie, la un btrn pastor protestant, care avea obiceiul de a citi cu voce tare n aceste limbi, plimbndu-se pe coridorul dintre buctrie i salon. Deschizndu-se crile acestuia, psihanalitii au constatat c bolnava reprodusese, n mod incontient, fraze i pasaje din aceste cri/auzite i uitate nc din copilrie,

86

CLUZ CRETIN

dar rmase totui n incontientul ei. n acelai fel se pot explica uor aproape toate cazurile de vorbire sau scriere n limbi necunoscute, 5 ale unor medii spirititi, sau mai ales cazurile de dedublare a personalitii, cnd un bolnav triete alternativ viaa a dou personaliti distincte. n ceea ce privete zgomotele misterioase" care se aud n timpul edinelor spiritiste, s-a demonstrat de unii medici, nc: de. la apariia spiritismului modern, c ele se pot datora unor contracfiuni rapide ale unor muchi: Un medic a artat i a executat astfel de micri, care provocau zgomote regulate i succesive. , -.-'... n ceea ce privete glasurile misterioase care se aud n edinele spiritiste, n afar grosolanelor nelciuni sau de halucinaii, se pot datora faptului c mediul sau unul din asisteni ar putea fi un ventrilog. Vorbitorii" din stomac potproduce fr s deschid gura sunete articulate sau nearticulate care ies prin gtul lor. , ; . '. O plauzibil explicaie const.n aceea c snt fenomene anormale, cazuri de patologie ereditar, mintal etc. Dup prerea medicilor i a cercettorilor, care s-au ocupat de psihologia patologic, transele mediilor nu snt altceva dect' stri de somnambulism sau semi-somnambulism, stri autohipnotice, n care mediul" copiaz incontient, fie personaje istorice, fie pure fantezii. n aceast stare, foarte asemntoare cu crizele, de: epilepsie sau isterie, mediul crede i convinge pe ceilali c este ptruns de un spirit strin, de sufletul unui mort, care prin el serie, vorbete, se mic. n strile de trans spiritist, de somnambulism sau de semisomnambulism, bolnavul ia, n timpul crizei, nfiare nou. Trsturile feei se schimb, glasul capt alt timbru i alt intonaie, bolnavul acioneaz cu totul diferit de felul su obinuit de a fi, jurnd perfect rolul personajului pe care l reprezint, Napoleon, Mria Antoaneta, un fachir indian sau chiar un locuitor" al planetei Marte. De cele mai multe ori, bolnavul capt o for fizic extraordinar - ca i nebunul furios, de altfel, cruia civa oameni normali ntt-i pot rezista. n acest fel, nu mai este de mirare c un mediu spiritist, czut n trans, scrid'''c Eminescu, ncearc s-i gtuiasc" spectatorii ca Nero, i trage o uvi de pr pe frunte i: irte degetul la butonier ca Napoleon sau izbutete s mite cu uurin greuti foarte mari. Ca tdi : somnambulii, care nu i amintesc nimic din ceea ce au fcut, tot aa i mediile spiritiste i joac acest rol n mod cu totul incontient. Ceea ce este ns n afar de orice ndoial este faptul; c pretinsele revelaii ale spiritelor, prin mijlocirea mediului, nu snt altceva dect crize psihice. n sfrit, practica spiritist dovedete mbolnvirea psihic a acelora care s-au rupt de Biserica primar i Tainele ei sfinitoare. Au renunat la adorare i cinstire i au creat o mitologie nou i un cult al rencarnrii, ah negrii rscumprrii prin Iisus Hristos. Care este atitudinea Bisericii Ortodoxe i ce trebuie s tie credincioii notri, pentru a se feri de capcana spiritist. Biserica Ortodox nu a procedat la o condamnare public a spiritismului, cum a fcut Biserica Romano-Catotic, deoarece printre credincioii ei practica spiritist a fost izolat. Descoperirea lui Dumnezeu'n Biblie i Tradiie este clar. 1. Sfnta Scriptur. - Revelaia biblic, att a Vechiului Testament, ct i a Noului Testament, interzice categoric toate practicile spiritiste. Spirititii confund activitile'ngerilor i sfinilor n cadrul Proniei dumnezeieti, cu invocrile necromante! 2. De asemenea, Sfnta Tradiie, consider att necromania ct i rencarnarea ca fiind aberaii pornite din suflete rvite i mini bolnave. a) Sfinii pcirini s-au ocupat, n scrierile lor i de rtcirea pretinsei comunicri cu spfritele morilor, dei practica aceasta pare s fi fost puin rspndit n timpul lor. Printre alii, Sfntul loan Gur de Aur, de pild, n omiliile sale despre Lazr, caut s explice pentru ce morii nu se arat celor vii. Nu cutai, spune el, s aflai din gura moliilor adevruri pe care Scripturile ni le ofer n toate zilele, cu mai mult limpezime. Dac Dumnezeu ar fi socotit folositor ca morii s se arate vii, n-ar fi mpiedicat acest lucru, El, care are grij de noi. Dar trebuie notat c dac aceste apariii ar fi fost frecvente, nu ,s-ar mai fi inut seama de ele. Mai ales cu ajutorul lor, diavolul i-ar fi strecurat ispitele sale.. Nimic nu este mai uor pentru el, dect s evoce fantome sau s pun pe cineva s se fac mort i apoi s-i bat joc de credulitatea mulimii, printr-o nviere-simulat. Dac, uneori, simple-visuri, n care unii cred c aud glasul morilor dau loc la attea neltorii, falsiti, perversiuni,, ce s-ar ntrnpla dac morii ar reveni, n mod obinuit printre cei vii i dac oamenii ar tri cu acest gnd? Ce teren pentru vicleniile duhului ru! Nu se complace el n toate prefctoriile? tiind aceasta, Dumnezeu a tiat scurt viclenia lui i, din

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

87

dragoste pentru noi, El n-a ngduit ca cineva s revin din lumea cealalt pe acest pmnt, pentru a nva pe cei vii despre lucrurile din viaa cealalt"... S citm un exemplu din Apus, Fericitul Augustin nu socotete ca absolut imposibile legturile dintre cei vii i-cei mori. Mai mult chiar, el crede c realitatea unor astfel de comunicri nu se poate contesta, dar c ele snt cu totul excepionale. Dac unii sfini s-au artat cteodat celor vii pentru a-i vindeca de o boal sau pentru a-i ajuta ntr-un fel sau altul, aceasta nu nseamn c orice mort se poate amesteca n viaa celor vii. Aceasta, arat Fericitul Augustin, aparine ordinei excepionale, ordinei miraculoase. S spunem mai curnd c, dac puterea divin acord o astfel de intervenie martirilor, aceasta nseamn c morii n-au n chip natural o astfel de facultate. i apoi, Dumnezeu n acest caz, n-ar interveni prin mijlocirea ngerilor". n sprijinul acestei informaii, Fericitul Printe aduce cel mai omenesc, cel mai duios i mai convingtor argument: Dac ar;fi adevrat c sufletele'morilor se intereseaz de treburile celor vii i dac ele nsele ar aprea n vis, duioasa mea mam - pentru a nu vorbi dect cu mine, nu m-ar prsi niciodat n timpul somnului meu, ea care m-a urmat n viaa ei, i pe uscat i pe mare. Departe de mine c o via fericit o va fi fcut crud pn ntr-att, nct s nu vin s mngie tristeea fiului ei, cnd vreo suferin i strnge inima; fiul su, pe care la iubit att de mult i pe care n-a vrut niciodat s-1 vad ntristat". ntr-adevr, de ce la edinele din saloanele spiritiste nu apar spiritele morilor apropiai ai celor prezeni? De ce apar de obicei spirite fr identitate precis, anonime sau ale unor oameni celebri, mori de sute sau de mii de ani? Ce nevoie au spirititii moderni de spiritul lui Nero sau al Cleopatrei, de Iuliu Cezar sau de Napoleon, care", uitnd c au purtat toga roman sau faimoasa redingot cenuie, se pricep s deznoade pe ntuneric o cravat stil secolul XX? De ce nu se prezint n aceste edine spiritele marilor creatori i adepi ai acestor credine? William Crooks, Allan Kardec sau Camille Flammarion, care au fgduit prietenilor lor s le trimit veti din lumea cealalt i care de mai bine de o jumtate de secol i-au uitat promisiunea. Concepia despre existena perispiritului" i. despre rencarnare, despre o via viitoare n care spiritele au aproape toate nevoile vieii pmnteti, lipsa total a nvturii despre rai i despre iad, precum i o mulime de alte idei spiritiste dovedesc un panteism naiv. De multe ori invoc texte scripturistice n scopuri prozelitiste, dndu-le alt sens. 3. n afar de acestea, primejdiile asupra sufletului ale spiritismului snt tot att de mari. Cu toat falsitatea lor, comunicrile spiritelor au dus, n repetate rnduri, la cele mai grele i grave urmri. Somnul hipnotic n care cad unii medii spirititi i starea de trans n general, repetat necontenit, duc la stri de nevroz mai simpl, de neurastenie, pn la cele mai grave forme de alienaie mintal. Este lucru tiut, c cea mai mare parte dintre medii celebri au murit nebuni sau atini de grave i irecuperabile tulburri nervoase. Aceeai primejdie amenin i pe cei ce asist la edinele spiritiste i dintre care muli au sfrit n acelai fel. La clinicile de specialitate din Paris, exist o anumit secie de boal nervoas numit delir spiritist", ceea ce arat seriozitatea i gravitatea acestei situaii. Iat ce spune un fost mediu despre consecinele oribile al practicilor spiritiste: Am fost mediu timp de opt ani. n acest timp, sntatea mea moral i sufleteasc s-a resimit ngrozitor. Nu mi-ain redobndit sntatea, dect dup ce am prsit spiritismul. Astzi a prefera s am holer, n -cas, dect s mai fiu mediu spiritist. n tot timpul acestor opt ani, influena satanic a spiritismului m-a lipsit complet de raiune... pn ntr-att, nct, mpins de dorina de sinucidere mi-am tiat braul n patru locuri i n-am putut fi salvat dect prin eforturi supra omeneti". Nu numai la Paris, ci i la Londra, New York, Moscova i la Bucureti (Spitalul nr. 9), fenomenele morbide ale spiritismului snt tratate ca atare. n faa acestei situaii, slujitorii i credincioii Bisericii Ortodoxe trebuie s tie c spiritismul, sub forma n care este cunoscut i practicat astzi, nu are nimic original. El nu este dect o reeditare a superstiiilor vechi, o continuare a animismului primitiv, sau a magiei, a amanismului i a vrjitoriei, de aceea am i insistat asupra practicilor spiritiste. Este curios, dar adevrat, muli deserveni (canonici, pastori, presbiteri, profei alei") ai confesiunilor i denominaiunilor cretine, precum i sectelor neoprotestante i gruprilor religioase, practic n cult forme de spiritisml Departe de a fi o nou revelaie sau, cum se pretinde adesea, o ntoarcere la cretinismul primitiv, spiritismul este o curioas anomalie istoric. El reprezint n sec. XIX i XX, secolele tiinei, tehnicii i civilizaiei, o absurd ntoarcere la primitivism. n acelai timp, n plin cretinism,

88

i CLUZ CRETIN

spiritismul ncearc s renvieze pgmsmul i idolatria cultic. De aceea, tiina i Biserica trebuie s lupte, cu puteri unite, mpotriva acestei pseudotiine i pseudoreligie.*

*
Nu este exclus legtura celor vii cu cei mori i invers: a) Manifestrile celor mori fa de cei vii snt posibile, dup Sfnta Scriptur i dup Sfinii Prini, dar snt cazuri extraordinare, care poart toate semnele adevratelor minuni. Comunicri obinuite cu spiritele nu exist ns i nu pot s existe. Posibilitatea lor este exclus i de bunul sim i de raiune i de revelaie, b") Ceea ce adepii spiritismului, consider drept fenomene neobinuite, care demonstreaz realitatea comunicrilor cu spiritele, snt de fapt nite neltorii grosolane, fie halucinaii, fie manifestri bolnvicioaae ale unor schizofrenici paranoici etc. aa cum s-a subliniat. Alteori, aceste fenomene se datoresc unor mecanisme psihice nc insuficient cercetate. Reproducerea lor n alte mprejurri i situaii dect edinele spiritiste demonstreaz ndeajuns aceat lucru. n sfrit, fenomenele ieite din comun nu trebuie s ne tulbure, acestea pot s fie lucrri satanice. De asemenea, aspectul dezgusttor al mediilor n timpul transei i consecinele funeste de ordin moral, fizic sau sufletesc ale spiritismului snt suficiente argumente ale lucrrii vrjmaului i tulburrii sufleteti. c) Atitudinea Bisericii Ortodoxe fa de spiritism nu poate fi dect aceea a unei totale condamnri, a unei interziceri absolute de a se practica. Concepia absurd a spiritismului plin de erori, de confuzii, naiviti i contradicii, trebuie cunoscut i combtut de Biseric. d) Deoarece spiritismul influeneaz persoane care au suferit pierderea vreunei fiine iubite: soia, copilul, mama etc, trebuie ca slujitorii sfintelor noastre* biserici din localitile n care este bnuial c exist practicieni spirititi s lmureaac pe credincioi i s dea asisten cretin special acelora dintre ei, care au suferit pierderi grele n familie. Aceti oameni, ca i toi cei care, din pricina tulburrilor sufleteti, alearg la sfaturile i practicile oculte, trebuie tratai cu mult grij, pricepere i iubire cretin, deoarece pierderea sufletelor lor va atrna greu cndva n balana cu care se va judeca vrednicia preoeasc a slujitorilor sfintelor noastre altare i a credincioilor care au stat nepstori. e) Combaterea spiritismului i a ocultismului n general reprezint o oper de nsntoire moral mult folositoare deoarece unii oameni care i-au pierdut busola sufleteasc i i mai chinuiesc nc trapul i consum energia n camerele obscure ale edinelor spiritiste pot fi redai vieii active, linitii i ntremai sufletete. f) Credincioii ispitii de practici spiritiste, acetia fiind credincioi nativi pn la un moment, trebuie tratai cu mult atenie i catehizai ntr-un mod cu totul aparte, explicndu-li-se adevrul * AMNUNTE BIBLIOGRAFICE: 1. Micarea spiritist: B. P. Hadeu Sic cogito etc; P. Deheleanu, op. cit., p. 70-77; Ev. Manunea, op. cit., p. 112-115; AL N. Constantinescu, op. cit., p. 64-69; Ilie Cleopa, op. cit., Vorbirea cu morii (Necromania sau spiritismul), p. 243-254; T. M. Popescu, Privire istoric, passim; F. Buriceanu, Misterele sufletului omenesc, Spiritism i metafizic, Bucureti, 1934; Gh. Butnariu, Lipsa de temeinicie a spiritismului, n ST", V (1953) nr. 5-6, p. 318-329; W. Crookes, Recherches sur Ies phenomenes du spiritualisme, trad. Paris, 1923; Leon Denis, Christianisme et spiritisme, Paris, 1920; Allan Kardec, Le ciel et I'infern ou lajnstice divine selon le spiritisme, Paris. 1927; Roger Glardou, Le spiritisme en face de l'hristoire, de la science, de la religion, Lausanne, 1936; G. Gologan, Spiritismul i minunile Mntuitorului, Bucureti, 1939; Anca Manolache, Cunoaterea ocult - falsificarea cunoaterii adevrului, n ST", V (1953), nr. 3-4, p. 174-188; I. Petreu, Spiritismul, Timioara, 1945; Louis Powels, Dictionnaire des societes, en Occident-Cidture, Art. Loisirs, Paris, 1971; Lucien Rourre, Le spiritisme d'aujourd'hiu et d'hier, IlI-eme, Paris, 1923; V. Suciu, Hipnotism i spiritism, Blaj, 1906; N. Al. tefnescu, Adevrul i tiinele secrete, Bucureti 1428; Em. Vasilescu, Spiritismul, o primejdie religioas moral i social, n ST", V (1953), nr. 7-8, p. 454-470; GBT, n BOR" 5-6/974, p. 795; DER, voi. IV p. 474 ; ESL, p. 75, 265-266, 417; NCE, voi. 13, p. 576.

FENOMENUL

SECTANT

DE-A

UNG

UL

TIMPUL

UI

89

credinei, fiindc prin ntruparea, rstignirea, rscumprarea, nvierea i nlarea Mntuitorului Hristos ni s-a dat tot ceea ce este necesar obinerii vieii celei de veci;* n. TEOZOFIA I CARACTERUL SINCRET1ST AL ACESTEIA Ca orice doctrin n evoluie, ca orice practic ocult - n mumele sau pe seama religiei, spiritismul a dat natere la noi curente i direcii provenite fie din exagerri, fie din contestri. i rezultatul unor asemenea exagerri este i teozofia sau cunoaterea desvrit" a nelepciunii divine. Dac spiritismul a angajat n susinerea lui practici i mijloace empirice, teozofia sau spiritismul suprem" recurge la invocarea spiritelor i folosete cugetarea'1 n explicarea legturii reale" ntre om i Dumnezeu, ntre muritorii-pmntului i ntre vieuitorii cereti. Spiritismul s-a organizat a Lumea nou, teozofia s-a desfurat n Lumea veche. Practicile spiritiste satisfac" mulimea, teozofia mngie pe cei ajuni superiori",, la iluminare, pe cei culi i cunosctori ai nelepciunii celei dumnezeieti, pe cei puri". '".'.' Spiritismul este naiv, teozofia se consider suprema nelepciune, gnoza modern etc. i religia cea adevrat a viitorului, lipsit de ceremonii inhibante. Fr teozofie, spun liderii ei, omul modem nu poate nelege nimic. Curentul teozofic este un apogeu al sincretismului religios. Numirea i vine de la cuvintele Dumnezeu (Qeos) i nelepciune' (rjocptcc) adic nelepciunea divin. Termenul se gsete folosit i de ctre filosoful egiptean Pat-Aman care a trit n primii ani ai Dinastiei Ptolemeilor (sec. III . Hr.). : Ca toate sistemele sincretiste, ca orice panteism religios, teozofia; i are originea n Orient, n vechea cugetare indian permanent cuttoare de divinitate, de iluminare pe calea naturii. Nu-i nimic ru n cutare, dar este grav cnd se nlocuiesc datele Revelaiei .cu ncercri de mistificare ale acesteia. Or, teosofia aa cum vom vedea este o asemenea aberaie care a chinuit Europa dup perioada budomahiei". Desigur, Biserica Ortodox nu se amestee n prefacerile"-spirituale ale vreunui sistem filozofic, fiindc nvtura ei nu este nici de la oameni (Fapte V, 38-39), nici prin nelepciune omeneasc (I Cor. II, 5), ci de la Iisus Hristos, care este Calea, Adevrul i Viaa (Ioan XIV, 6). Biserica cea una, sfnt, soborniceasc i apostoleasc a fost i trebuie s rmn Stlpul i temelia adevrului" (I Tim. III, 15). Aa ne explicm nu numai cunoaterea lui Dumnezeu (Ioan XVII, 20) ci i faptul neclintirii n credin; cu noi este Dumnezeu (Emanuel, Tsai VII, 14). Or, Biserica este ndatorat s rspund amnci cnd sisteme filozofice de nuan mistic nu numai c i nsuesc unele nvturi cretine, dar le falsific, dovedind prin aceasta gsirea" adevrului i pretinzndu-se originale. Teozofia are pretenia refacerii unitii Bisericii prin declararea adevrului" universal pe baza sincretismului, aa cum unitatea" n Hristos s-a cutat" prin panelenism, panlatinism, panslavism, panconfesionalism, de s-a ajuns la attea pene" la vehiculul ecleziastic al zilelor noastre. Or, repararea", refacerea i ndreptarea nu pot avea loc decfn Biserica cea una, sfnt, apostoleasc i suborniceasc. 1. Teozofia se pretinde copilul minune" al mpcrii religiei cu-tiina modern, care nc, din pntecele mamei sale, sincretismul oriental, a trmbiat unirea. i bogorodia" acestui sistem a fost sora Hellen Blavatsky, sau Elena Blavatskaia (1831-1896).-Nscut nainte de nceputul secolului nostru, educat n familii bogate, lipsit de dureri i necazuri' spiritiste", cultivat n Apus, unde i cheltuia toat agonisita miilor de robi de pe moiile tatlui su, Elena s-a cstorit. La puin timp, aventuriera a prsit soul plecat n Asia Mic i a intrat n legtur cu Pamlos Metaman, recunoscut magician. Elena pleac apoi la Londra (1851) i aici ntlnete iari pe Metaman cu care practic spiritismul. Se rentoarce n Rusia (1863.)^ eutnd a impune practica spiritist, dar rezultatele snt slabe, doar ceva victime prin Caucaz, Merge n Italia, eutnd" duhurile cezarilor, fiind alturi de Garibaldi (1866), dorind s-1 cfige la spiritism, intr ntr-un ordin carbonarist, dar este grav rnit i adus la Paris. Se reface i intr n legtur cu misterele" *A se cerceta i p. 401.

90

CLUZA CRETIN

Parisului unde miunau magicieni din toat lumea i unde saloanele Franei erau bntuite de femei scptate, pline de patimi i putrede de bani. Elena se face cunoscut repede, practic, magia" i strnge o avere frumoas din veniturile n aur, argint i bijuterii de la ndrgostitele fr succes ale celebrelor castele de pe Valea Loarei i aiurea, crora le prevestea" viitorul. n 1870, pleac la Cairo, dorind a se desvri n arta hipnotizrii; se pare c n-a reuit din cauza nervilor ei slbii i chinurilor halucinante. Unii cred c era chiar somnambul. Totui, continu practica spiritist, chemnd ,tduhul" faraonilor. Vine aici i Metaman care reuea s-o hipnotizeze, trezind curiozitatea privitorilor. Snt prini n acest cerc soii Colomb i deschid faimosul Club al miracolelor". Fiind demascai ca escroci, guvernul egiptean aresteaz pe Metaman i soii Colomb, iar Elena este expulzat. Vine din nou la Paris, i nsuise cteva limbi strine, ceea ce impresiona pe oricine. Dar visul ei era America. La Paris, cunoate pe colonelul american Saimiel H. Olcott i pleac mpreun n SUA. Aici. intr n legtur cu organizaia spiritist din New York. Samuel, un descendent din vechi familii cabaliste, cu Elena - o exaltat mistic de nuan ruseasc - se altur, unei asociaii secrete: Hermetic Brotherhood of Luxor". Olcott recunoate frumuseea divin a Elenei i se logodete, apoi copleit de bogie, cu toate apucturile isterice, se cstorete cu ea. nceput 'bun, colonelul prsete armata - marina - i cu soia" sa Elena dovedesc" netemeinicia spiritismului i nfiineaz o nou grupare numit Societatea teosofc" (17 noiembrie 1875), la ndemnul bogtaului Henry Newton. . Toi spirititii i mediumi nesatisfcui, toi chinuii de spiritele de noapte i de zi, din cer" sau de pe pmnt devin membri ai societii. In acelai timp, veniturile cresc considerabil, pelerinajele n India devin o mod teozofic, contactele cu misterele Orientului ntresc autoritatea societii. Soii Olcott ajung profeii micrii spiritiste celei verificate". Snt expulzai din America i intr n legtur cu societatea indian, Arya Samaj". Demascai, pleac n Tibet i apoi revin n India. Soii Olcott, n India, convertesc la teozofie pe baronul de Palma. Acesta, n curnd, decedeaz i toat averea sa rmne societii. Muli adepi din Rusia caut pe nvtoarea neleapt a veacului, Elena. Ea formulase cteva precepte teozofice inspirate de vechile erezii bogomile i rascolnice modelate de concepii sofianice, nite erezii modeme, antitrinitare. Blavatskaia nu are motenitori. Chinuit de o boal cronic, se pare cancer, moare (1896). Nemngiatul" so, Samuel, rmne lider al societii cu o avere uria. Prsete definitiv America i se mut ntr-un castel primit n India, lng fluviul Adyar (1882). ntr-un cadru natural copleitor i cu inventar de cercetare impresionant, peste 12.000 de manuscrise orientale i peste 15.000 tblie de lut de milenii pe care erau ncrustate precepte religioase nedescifrate pn astzi. De asemenea, Olcott achiziioneaz manuscrise i cri inestimabile din toate domeniile fcnd din castel un adevrat focar de culrur pe care colonelul l dorea n hain teozofic. n acelai timp, editeaz ziare i reviste n cteva limbi de circulaie pentru difuzarea concepiilor teozofice. 2. Europa este bnduit de ridul curent. Slujbai ai unor confesiuni cretine i denominaii religioase snt atrai de mirajul teozofic. Muli pleac n Orient, cum este i cazul Aimei Bessaiit, fost soie de canonic anglican. Dup moartea Elenei Blavatskaia locul este luat de Annie Bessant. Aceasta cunoscuse pe colonel n porturile cnglezei vizitase n New York familia Olcott, de aceea s-a hotrt s prseasc Marea Britanie i pe canonicul anglican, s mngie durerea vduvitului so i s contribuie la rspndire teozofei. Dar nu numai c a contribuit, dup moartea neateptat a prinului teozofilor, Samue (1907), Annie Bessant preia conducerea societii. Dorina ei era s europenizeze societatea i s introduc pe btrnul continent al civilizaiei noastre, teozifia, sau religia" timpului. Succesul n-a fost deplin, dar muli adepi ai sectelor i micrilor spiritiste au mbriat teozofia. 3. ns, cel care a dat originalitate i n acelai timp a pregtit naterea a puzderii de concepii teozofice, a fost Knshntimwti\ poet i eseist indian, cel care a preluat conducerea societii dup decesul Annei Bessant. De fapt, aceasta a numit Alcaone", (maestru), pe Krshnamurti, mesia indian. Krnamurti a rspndit teozofia pe toate continentele. A confereniat ntre cele dou rzboaie mondiale, aproape la toate universitile lumii. Deosebit de dotat, cunosctor al ctorva limbi, dublat de oratorie, atlet i plcut la 'chip, el a reuit o adevrat ncununare a micrii. A confereniat i la noi n ar mai ales la Iai n 1930. Poeziile i eseurile sale, cugetrile, au fost publicate i n limba romn i conin, pe lng unele idei teozofice, imagini din cultura i secretele" Indiei.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

91

n perioada dintre cele dou rzboaie mondiale, teozofia a ajuns la o apreciabil rspndire n toat lumea, organizmdu-se diferite societi. In preajma celui de al II-lea rzboi mondial, cele mai mari societi existau n Germania. Dup cel de al doilea rzboi, adepii teozofiei au tcut, odat cu nlocuirea mediului favorabil manifestrii de nelinite sufleteasc i instabilitate confesional. Societile teozofice ale zilelor noastre n SUA, n Europa Apusean s-au transformat n organizaii teroriste i neofasciste renscnd vechile concepii spiritiste. Muli adepi teozofi au trecut la antropozofie, iar alii au revenit la practici oculte spiritiste. Deci prin teozofie se nelege acea micare de nuan spiritist care susine ideea unei pretinse cunoateri nemijlocite a esenei lui Dumnezeu", cu ajutorul unei iluminri", a unei intuiii mistice. Teozofii pretind adesea c aplic aceast cunoatere la descifrarea tainelor naturii. La unii adepi din epoca Renaterii (sic!, de exemplu, la Paracelsus, sau la Van Helmont), arat specialitii teozofi, ideile teologice" se mbin cu cercetarea" experimental. nainte de cristalizarea doctrinei teozofice de ctre E. Blavatskaia, au fost i ali reprezentani: Valentin Weigel, J. Bohme (secolul XVI-XVII), adeptul advent E. Swedenborg, G. De Saint Martin (secolul XVIII) etc. Cteva puncte originale " ale doctrinei teosofice, dup catehismul Secretul doctrinei, de E. P. Blavatskaia: Doctrina: 1. Dumnezeu exist, dar nu-i transcendent, ci imanent, n natur. Iat, de la nceput, panteismul\; 2. Iisus Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, i nici rscumprtorul lumii, ci un simplu om, o pild de perfeciune. Iat renvierea arianismului i nestorianismului modern; 3. Fiecare epoc istoric i are mntuitorul" ei: Buda, apoi Hristos, iar acum, n secolul culturii" Krnamurti, profetul, mesia al omului modem. Pe cndaltul!? 4. ngeri i diavoli nu exist, patimile snt demonii din noi... Se vede negarea activitii i existenei lui Dumnezeu prin crearea lumii nevzute. 5. Se nltur dogmele i autoritatea bisericeasc; fiecare religie este adevrat, iar teozofia este perfeciunea religiei. - Totalitatea ereziilor i'sincretismul puse n locul Sfintei Tradiii. 6. Sufletul exist clin natur, nu-i creat de Dumnezeu fiindc i Dumnezeu este n natur. Sufletul omului are dou stri: una pasiv (tamas) i alta activ- prin decdere n pofte i patimi (ragia). Dup moartea trupului, sufletul se rencarneaz de mai multe ori pn la desvrire, pn ajunge egal cu Dumnezeu, la Dumnezeu. Moartea natural este necesar. Decesul fizic nu este altceva dect trecerea" sufletului dintr-un corp n altul. Prin repetate rentrupri, sufletul trece ntr-un corp astral, apoi mineral, devine eteric, dispare sexul. nsi natura (fauna,: flora, astrele) evolueaz numai spre bine. Omul este un animal superior, social, dar i celelalte animale au suflet, deci nu trebuie ucise, ci unele adorate (vaca, calul, pisica, leul, capra etc). Pentru aceasta este interzis consumul de carne. Se pot uor sesiza influenele budiste, maniheice, saducheice, nihiliste. 7. Scopul ultim al vieii este Fiina universal, care nu este o realitate, este vis sau imaginaie, poezie sau literatur. Pentru aceasta trebuie s existe i trebuie aprat i protejat. Aceast concepie a trecut din teozofie n existenialismul contemporan (de diferite nuane). 8. Lumea este plin de activiti, fapte, idei, realizri (karma), dar i durere, neplcere, disperare etc. Lumea este o niruire de situaii, totul condiionat de la Dumnezeu, nu vine nimic.direct. 9. Cosmosul este ntr-o continu i permanent transformare. Mai exist o lume astral n care vom ajunge i noi. Ea cuprinde laolalt locuitori, animale i alte fiine. Sufletul merge acolo ca spirit. O eshatologie ce produce ilaritate, o imaginaie pueril! 10. Nu exist iad i nici munci venice. Mntuirea este evoluia sufletului pn va ajunge n nirvana. Suferinele sufletului ntrupat reprezint iadul. Pe cnd n nirvana, toi snt una. Concepie budist mbrcat i cu filozofia idealist pentru a nltura faptele bune, harul, ca nceput al mntuirii i a oferi omului dezndejde, pesimism. Mai au i alte nvturi luate din diferite sisteme de gndire i concepii religioase de mult disparate.

92

CLUZ CRETIN

Aa cum se vede, teozofia este o concepie sincretist, ce tulbur sufletul i-1 izoleaz pe om de comunitate. Totui, teozofii zilelor noastre au prsit sistemul de caste, s-au unit cu paria" n perspectiva formrii unei ,,mfriri;:universale", fr deosebire de ras, limb, credin. Acesta este singurul gnd bun din tot sistemul. Dar, dac nu st la baza acestei concepii adevrul i sinceritatea, totul se nruie. ^ : Limbajul tehnic i ideile ftmdamentale ale eozofilor provin, dup ei, din vechile secrete ale Cabalei, care s-ar fi transmis oral, ntregi i neschimbate. Nu numai secretele", ci i mijloacele, magia i astrologia, ar fi fost lsate, motenire sofianicilor teozofi. Teozofia este impregnat att cu erezii de toate nuanele, ct i de concepii nocive despre via i lume. Cum ar putea un teozof s fie credincios al Bisericii, cnd el nu numai c nltur Revelaia lui Dumnezeu, ci i aprinde cugetul'bolnav cu iluzii c ar fi revelator" i chiar divinitate", de aceeai fiin cu Ziditorul?! * In concluzie, teozofia este o sect constnd ntr-o totalitate de erezii, o concepie periculoas pentru contiina uman; nu are. nimic comun cu cretinismul i cu rscumprarea fcut de Mntuitorul Hristos pe Golgota. ' . : Teozofia are la baz vechi idei maniheice, practici astrologice, un panteism deghizat i o moral deformat cuprins de egoism,; pasivitate i indiferen. Cu mare abilitate, Blavatskaia a imprimat sistemului teozofic o culoare bogomil, folosind o serie de concepii de la rascolnici i de la alte secte mistice din vechea Rusie, nelipsind nici nuana sofianic n mare cinste n unele cercuri teologice. i mai grav, dei pentru unii ispititoare, iar pentru alii motiv de a combate teologia", teozofia este o ncercare nereuit de a mpca tiina, filozofia i religia ntr-un sistem sigur, adevrat i etern". Frumos! Or, aceasta mpcare spun teozofii trebuie fcut n lumina" nvturii" nirvanei cu scopul nfririi universale,a oamenilor... i cnd ne gndim ci robi, flmnzi, goi, bolnavi i triau calvarul pe latifuridiile prinesei Blavatskaia sau lng zidurile i porile luxosului castel Adyar" SH (Samuel-Hellen)dm India secret... Adepi mai rezervai ai teozofiei au fost: filozoful indian - de la vrsta de 13 ani - Jawaharal Nehru, ajuns preedinte al Indiei, de care fac mare caz teozofii i nsi Indira Gandhi, fiica lui Nehru, ajuns premier al Indiei n dou rnduri i asasinat mielete (1985), vor urma i alte asasinate pentru nirvana". Aa cum am spus la nceput teozofia a ptruns n cercuri aristocrate, lipsite de griji, strine de -munc, ntr-o societate de consum,: precum i n cercuri de scriitori i poei cuttori de fantezie, inspiraie i senzaional. Astzi, societile teozofice s-au democratizat", au renunat la unele concepii i s-au aclimatizat preocuprilor adepilor. i cum pacea i linitea popoarelor este astzi o necesitate vital, ca i hrana, apa i aerul, gruprile teozofice caut mpcarea ntre membrii lor i nfrirea" universal. ffl. ANTROPOZOFTA CONTEMPORAN Antropozofia este culmea teozofiei, reforma spiritismului i adaptrii lui n secolul nostru, nceputul de reform este de fapt destrmarea sistemului i concepiei originale, o nou direcie a teozofiei. Explicarea nelepciunii:divine" a preocupat filozofia orientului, filozofia greac i latin, a fost preluat de iluminiti i folosit de scolastic i de mistica arab (Averoes). La gnditorii * INDICAII BIBLIOGRAFICE: -.' 2. Sistemul teozofic. Manuali i lucrri: Rene Guenon, La theosophie, histoire d'une pseudoreligion, 2-eme ed. Paris, 1928; P. Deheleami, op. cit., p. 66-70; Al. N. Constantinescu, op. cit., p. 69-72; V. Ispir, op. cit., p. 262-273; Principiile teosofice, n Statutele i Actul constitutiv al Societii teosofice din Romnia, Bucureti, 1926', p. 13 .u. C. Cron, Teosofa, Galai, 1937; V. lonescu, Cine este Khrishnamurti? Piteti, 1937; Gh. Alexe, Naterea Domnului i concepia teozofic despre rencarnare, n ST" VIII (1956), nr. 1-2. p. 26-31; A..C. Cosma: Cutnd pe Marele liberator" ntre teosofi, n BT", nr. 1-2/1935, p. 115-120; D. Radu, Structura actului religios dup doctrina ortodox, n ST" VI (1954), nr. 3-4, p.' 151-153; Em. Vasilescu: Religie, superstiie, ocultism, spiritism i leosofie, n ST" I (1949), nr. 5-6, p. 320-325 Idem, Sincretismul religios n vremea noastr, n ST" XIX (1967). nr. 3-4, (teosofa; p. 154 .u.). DER, voi. IV P. 644; ESL, p. 42-43, 276-278, 442; GBT (teosofie), n BOR", nr. 5-6, p. 815-816; NCE, voi. 14, p. 74. :

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI


1

93

antichitii, teozofia semnifica sensul nevinovat" de nelepciune strveche s-a spus de demult", aa cum se arat n Talmud i n Cabala iudaic. Termenul ca entitate numeric este folosit de Pitagora, iar Platon l consider, nimerit" pentru substituirea unor concepte divine. Bine ncadreaz Mircea Eliade toate conceptele n teoria eternei reveniri". Unii teologi" apuseni consider conceptul o necesitate" evolutiv a spiritului modern. Dac Biserica apusean medieval justifica credina n Dumnezeu i reformula" dogmele dup scolastic, prsind hotrrile sinoadelor ecumenice; dac Biserica feudal justifica nvtura" prin divinul Toma, punnd la baza credinei categoriile filozofice aristotelice nlturind trirea n Hristos i isihia, au aprut prereformatori i contestatari i s-au declanat renaterea i reforma, protestantismul i neoprotestantismul. Dac cretinismul apusean era bntuit de nelepciunea veche, Biserica Romano-Catolic tlcuia dogme noi i nu la inspiraia Sfmtului Duh, ci la ndemnul spiritului secolului de a stabili adevrul prin infailibilitate i imaculata zmislire". Vatican I, pe lng aceste dogme (1870), a transmis eroare cretinismului sec.'XIX i a provocat o nou ruptur, o nouBiseric, Biserica Vechilor catolici, iar Vatican II a dat jos cortina scenei dogmelor". n perioada 1870-1875, societile spiritiste i teozofice i intensificau activitatea. Avea dreptate cel mai nensemnat dintre apostoli" Sfintul Pavel, ciid profeea": ...va veni o vreme cnd nu vor mai suporta nvtura sntoas, ci dornici s-i desfteze auzul i vor strnge nvturi dup poftele lor i se vor ntoarce de la adevr i vor mbria bazmele..." (II Tim. IV, 3-4), adic vor prsi adevrul revelat pentru revelaii particulare sau halucinaii n grup. Au nlturat nvtura sntoas i au introdus boala secolului, dogme" noi, pe de o parte; pe de alt parte, societile teozofice au orientat pe adepi spre nvtura" dintru nceput ca o sintez esoteric a tuturor religiilor i a tuturor cugetrilor despre religie (inclusiv cele indiene i mozaice). i dac Annie Bessant fusese credincioas" anglican, iar,acum teozof, nici ali adepi credincioi" catolici n-au rmas mai prejos. Printre acetia, germanul Rudolf Steiner reformeaz i adncete criza teozofic. Rudolf Steiner, secretarul general al seciei germane a societii teozofice se separ cu totul de Annie Bessant. Pentru a se rzbuna, aceasta lund ca pretext faptul c Steiner, nscut n 1876, la Kraljenic aparinea unei familii catolice, 1-a acuzat c este iezuit. Desigur, acuzare gratuit, deoarece se tia n mod precis c Steiner fcea sparte din Societatea teozofic de aproape 15 ani. O alt acuz care i s-a adus a fost aceea c practica magia neagr" cu mijloace neospiritiste. n realitate, Annie Bessant vedea n faa ei un adversar de origine catolic pe care nu putea s-1 nfrng, dect denunndu-1 ca iezuit. Rudolf Steiner creeaz un drum nou n teozofie, cruia el i d numele de antroposofie. Cuvntul antropozofic nu este un neologism inventat de Steiner, ci el a mai fost folosit. n 1650, apare o oper a lui Eugenius Philatefhos cu titlul de Anthroposophia Magica. Steiner folosete acest cuvnt pentru a desemna i pentru acaracteriza propria sa concepie care aeaz ca centru al teozofiei pe om. Astfel Societatea antropozofic i-a luat ca deviz nelepciunea nu este dectn adevr. El arat c pentru a se form: ovia satisfcut i sntoas, natura uman are nevoie de cunoatere i de cultivarea propriei: sale esene suprasensibile i a esenei suprasensibile a lumii exterioare omului. Dei Steiner'este influenat n mare msur de teoriile evoluioniste (ale lui Durrcheim, Smith, Darwin), care" acum ncep s fac vlv n toat lumea, totui, el arat c aceste investigaii naturale ale tiinei moderne nu pot s conduc la un astfel de scop (cunoaterea lumii suprasensibile), dar ajut i ncurajeaz descoperirile tiinifice. Spre deosebire de teozofie care, dup cum am artat falsific cretinismul, doctrina antropozofic nu apare ca o religie aparte, ci pretinde c rmne n snul cretinsmului ca o cale nou" de a ajunge la unirea cu Dumnezeu prin cunoatere. Aceast, cale ar fi accesibil celor care se iniiaz n tainele cunoaterii lumii suprasensibile. Aceast ptrundere n lumea suprasensibil const ntr-o dezvoltare a clarviziunii. De asemenea, Steiner pune-accent pe colaborarea freasc dintre onmeni, care are ca baz un fond spiritual comun tuturor sufletelor. Astfel, Societatea antropozofic se va orienta ctre un ideal de cooperare uman i nu-i va atinge scopul su spiritual, dect dac membrii si se consacr unui ideal de via care poate servi de model universal conduitei vieii .umane. ; Dei doctrina lui Steiner prezint un pretins caracter cretin, el pune toate religiile pe acelai plan i le acord aceeai valoare, artnd c dogmele (catolice):,sn o expresie a efortului uman pentru soluionarea marilor probleme spirituale care frmnt omenirea. n Societatea antropozofic pot intra persoane din orice religie i orice categorie social pentru c toi oamenii au un fond spiritual comun. Chiar dac Steiner se vrea foarte aproape de

94

CLUZ CRETIN

cretinism i prin investigaii va studia impulsul pe care 1-a dat omenirii personalitatea Iui Hristos, el caut s dea adepilor si o nou cale de a ajunge la adevr" prin nelepciunea omului. R. Steiner este considerat reformatorul spiritismului, care prin lucrrile sale - mai ales Teze antropozofice, 1925, pune bazele unei teorii bazate pe un ansamblu eclectic de idei religioase, metafizice i de vechi practici pseudo-mistice. Principala caracteristic a antropozofiei este tendina spre aa-zisa deificare a naturii umane", care s-ar oferi exclusiv celor iniiai". R. Steiner corecteaz" greelile naintailor i reface" doctrina teozofic, dndu-i chipul cel dinti prin antropozofie. Principalele concepii steineriene snt: 1) Despre Dumnezeu. In ceea ce privete concepia lui Steiner despre Dumnezeu, putem afirma c pe de o parte el a fost influenat de concepia teozofilor de unde s-a desprins i care considera divinitatea ca un unic universal i absolut, din care iese totul i n care se absoarbe totul", iar pe de alt parte, considera ntmplarea - naterea spontanee - ca punct de plecare special. n investigaiile sale, Steiner, a elaborat teoria existenei" unui spirit universal cosmic i etem, care a creat totul, punnd ordine deosebit n univers. Steiner caut" pe Dumnezeu numai cu nelepciunea omeneasc sau, cum o numete el, nelepciunea divin" sau teozofie", crend o divinitate" inteligibil. n cretinism, Dumnezeu este persoan i s-a descoperit omului prin Fiul Su, Iisus Hristos. Fiind n acelai timp i Dumnezeu i om, Iisus Hristos a unit omenirea cu Dumnezeu prin Duhul Sfnt care descoper tainele ascunse, ale lui Dumnezeu i nelepciunea Lui. 2 Despre om. Pe calea cunoaterii fiinei omului, Steiner pleac de la o cugetare a lui Goethe, preluat de la Kant, care spune c omul, de ndat ce devine contient de lucrurile din jurai su, el le consider n raport cu sine nsui. i astfel, impresia pe care i-o produc aceste lucruri (de plcut sau neplcut, folositor sau nefolositor) va influena ntreaga sa via. a) Rencarnarea spiritului, concepie i amgire. Dup antropozofie, sufletul triete" ntre corp i spirit, primind impresii att din lumea fizic, ct i din lumea spiritelor. Impresiile care vin din corp snt trectoare i ele exist numai atta vreme ct corpul i deschide organele de percepie fa de obiectele lumii. Nu tot acelai lucra se ntmpl cu adevrurile pe care le-am recunoscut n spirit, pentru c acestea nu dispar cu prezentul i nici nu depind de fiina i de trirea mea interioar, de aceea este necesar iniierea. R. Steiner arat c nu exist ereditate, dar aceept rencarnarea. De aici el trage concluzia c omul, ca spirit, ca vieuire spiritual trebuie s fi existat mai nainte de naterea sa. Prin urmare, precum forma omeneasc fizic este o continu repetare, o rentrupare a entittii considerate ca specie, tot astfel omul spiritual trebuie s fie o rentrupare a aceluiai om spiritual. Cci ca om spiritual, fiecare din noi este propria sa specie". Plecnd de la observaia c multe persoane se nasc cu aptitudini, Steiner afirm c de fapt avem de-a face cu o rencarnare a aceluiai spirit care a motenit facultile create n vieile anterioare. Potrivit concepiei lui Steiner, la adevrul" i binele" absolut se ajunge numai prin gndire, prin intuiie. El ajunge la aceast concluzie datorit lipsei de credin n Dumnezeu personal i nenelegerii Revelaiei dumnezeieti, Steiner se folosete de nelepciunea veacului, a stpnitorilor acestui veac, toate snt pieriloare (I Cor. II, 6). Or, pentru cretini, Dumnezeu este n primul rnd persoan care se comunic pe Sine omului, fiind un adevrat Tat (Matei V, 45). El iubete att de mult pe om nct pe nsui Fiul Su L-a dat ca toi cei ce cred n El s nu piar ci s aib via venic (ioan III, 16). Cum vom putea oare s cunoatem pe Dumnezeu prin nelepciunea veche" cnd Sfintul Apostol Pavel spune c prin nici o nelepciune, omul nu a putut cunoate direct pe Dumnezeu (I Cor. 1, 21). i aceasta nu pentru c nelepciunea lui Dumnezeu este nedesvrif, ci pentru c raiunea omului este limitat. Acest lucru l arat Apostolul, cnd spune c nebunia" lui.Dumnezeu este mai neleapt dect nelepciunea oamenilor i slbiciunea lui Dumnezeu este mai puternic dect trirea lor" (I Cor. 1, 25). Din aceast cauz, Dumnezeu a binevoit s ridice pe om la adevr" nu prin nelepciunea veacului acestuia, ci prin ndrzneala propovduirii (I Cor. I, 22). Adevrul ni se descoper n mod direct, fa ctre fa, prin nsui Fiul lui Dumnezeu, care spune: Eu snt Calea, Adevrul i Viaa" i apoi adaug: Nimeni nu vine la Tatl Meu dect prin Mine" (Ioan XIV, 6). b) Hristos i fazele" sale antropozofice. Steiner nu tgduiete existena lui Isus, dar consider c n persoana Lui s-au produs nite schimbri. i astfel, comparnd cele dou genealogii (Matei 1,1-16 i Luca III, 23-28) el a constatat c din David genealogia se ramific i merge pe dou ci. Matei relateaz pe cea din spia lui Solomon, iar Luca pe cea din spia lui Natan. i dac

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

95

celelalte nepotriviri le trece cu vederea, pe aceasta nu poate s-o ocoleasc" fiind vorba de mari personaliti istorice ale poporului evreu. De aici el trage ,.coneluzia" c de fapt n aceeai epoc au existat dou peraoane" cu acelai nume Iisus care au contribuit la ntruparea entitii lui Hristos. Isus din spia lui Solomon nu este dect rencarnarea lui Zorpastru. Acesta, dup ce a mplinit la vechii peri importante misiuni, s-ar mai fi rencarnat n timpul perioadei babiloniene-caldeene i n sfrit n copilul Iisus din spia lui Solomon, transmifndu-i acestuia imensele fore interioare pe care le dobndise n rencarnrile precedente. In felul acesta copilul Isus, din Solomon, poseda nainte de a atinge vrsta maturitii nite faculti umane evidente. Acest fapt, susine Steiner, explic cunotinele care erau imposibil de posedat la vrsta' att de fraged ca a copilului Iisus. Dei era rencarnarea, individualitatea lui Zoroastru, Iisus avea natur uman i prin urmare era supus erorii, dificultilor morale dac nu chiar viciului sau pcatului. Cnd acest copil atinsese vrsta de doisprezece ani, individualitatea lui Zoroastru trecea n tripla sa organizare corporal". Astfel explic Steiner de ce acest copil poseda minunate caliti. El venea n lume cu aceste fore, ca s izbveasc neamul omenesc de influenele luciferice sau ahrimaniene, Isus nu era atins de forele luciferice, zice Steiner i, afirm c n epoca lemurian, cnd apare neamul omenesc, eul omului nu era separat de ierarhia spiritelor formei", O parte din substana spiritului formei s-a separat i s-a rencarnat n vederea formrii eului uman. Dar un eu a rmas nencarnat, fiind pstrat ca ntr-un sanctuar ntr-un centru important al misterelor i prezenta caractere deosebite. El era ndeprtat de orice cunotin cptat de vreun eu uman pe pmnt i nu-1 atinsese nici o influen luciferic. De aceea Isus din Nazaret despre care vorbete Evanghelia dup Luca ddea impresia de a nu avea eu" i de a poseda numai un corp fizic, un corp eteric i un corp astral. Neavnd eu" i nelund parte prin urmare la civilizaia omenirii, Iasus din Natan nu avea caliti deosebite prin rencarnri. i totui, acest copil poseda caliti deosebite din natere, Acest copil a adus lumii" tot ceea ce nu fusese atins de forele luciferice i ahrimaniene. Neavnd nimic ru n el, individualitatea lui Zoroastru trecnd din copilul Isus din Solomon n cel al lui Natan nu a gsit nimic ca s expulzeze din el. Aceast individualitate a lui Zoroastru a rmas n el pn a mplinit vrsta de treizeci de am i i-a transmis tot ceea ce o individualitate att de ridicat putea s dea. Aceste fore transmise de Budha i de Zoroastru copilului Isus din Natan, l-au pregtit i l-au fcut capabil pentru primirea entitii lui Hristos!? b) ntruparea entitii lui Hristos n Isus i rstignirea. - Cnd a ajuna la vrsta de treizeci de ani, Isus ndeplinea toate condiiile pentru a se putea ntrupa n el entitatea lui Hristos. Avea un corp fizic, un corp eteric" i un corp, astral" bine dezvoltate. Isus a primit entitatea hristic, cosmic i personalitatea lui Budha apoi Zoroastru a lsat n el tot ceea ce avusese mai de pre. La botez, Zoroastru 1-a prsit pe Isus. In continuare se spunes c de Ia botez i pn la Golgota, evoluia organic a corpului fizic, eteric i astral al lui sus a fost cu totul diferit de a celorlali oameni. Forele luciferice nu puteau s acioneze n el i eul uman era nlocuit prin individualitatea lui Hristos. Pe Golgota, s-a ntmplat" un lucru neobinuit cu fantoma" lui Hristos. Prin fantom, R. Steiner desemneaz forma original a corpului omenesc care absoarbe n ea elementele materiei, i le abandoneaz la moarte. Omul a fost fcut iniial s nu moar, iar fantoma" s nu sufere degenerarea. La nceput, spune Steiner, fantoma nu era destinat s intre n contact cu elementele materiale ale regnului mineral, vegetal i animal care servesc drept hran omului. Omul trebuia s rmin intact, dar nu a rmas. Isus din Natan nu a urmat e\ oluiei umane, eul su fund nlocuit cu entitatea lui Hristos cosmic. ntre fantoma" uman a lui Hustos i materia absorbit nu se manifesta nici o afinitate. De aceea el nu a fost atras ctre principiul cenu", ci ctre principiul sare", principiu care nu se distruge, principiu pe care-1 recomand i ucenicilor: Voi sntei sarea pmntului" (Matei V, 13). Cnd Iisus Hristos a fost ridicat pe cruce spune Steiner, fantoma" sa era absolut intact i subzista ca o form corporal spiritual. Aceast form nu era vizibil pentru privirea obinuit, ci numai pentru aceea suprasensibil. Cnd a fost Cobort de pe cruce, aceste pri materiale formau nc un tot, dar ele nu aveau nici o legtur cu fantoma" Aceasta era cu totul independent. Corpul a foat apoi tratat cu anumite substane care seneau la mblsmare i care au acionat diferit cu totul fa de corpurile celorlali oameni, nct el a fost volatilizat i a fost foarte rapid dat elementelor lui. Aa explic Steiner de ce ucenicii nu au mai gsit dect nfurrile de ngropare"...

96

CLUZ CRETIN

Fantoma care a ataat evoluia eului era nviat, dar nu mai avea aspectul iniial i nu mai era impregnat cu elemente terestre: De aceea, adaug el, nu a mai fost- recunoscut de Mria Magdalena. Faptul c ucenicii, ca i -ali oameni, au vzut nvierea", s-a datorat forei de comuniune dintre Hristos i cei care au avui;'aceast viziune". Prin nvierea lui Hristos, Steiner vede ieirea unui germene prin care se reconstituie starea normal a fantomei noastre umane. Acest germene are posibilitatea de a se implanta n foi oamenii care intr n contact cu impulsul hristic. Acest impuls va da fantomei starea ei primordial de nemurire... - Desigur, dup nvtura:cretin, rscumprarea prin Mntuitonil Hristos este o aciune a lui Dumnezeu asupra creia nu mai ncape nici o ndoial, ncercrile de mai sus produc interes pentru cei instabili n credin i necunosctori i mijloacelor de mntuire ale Bisericii lui Hristos. Pentru noi snt simple ncercri de a face teologie" n afara mntuirii omului. Se observ uor ereziile hristologice, monofizite i monotelite combtute de Sinoadele ecumenice i rezolvate mai ales de formula Calcedonului de care nu Vrea s tie R. Steiner i s ia cunotin adepii si de astzi: 3. Eshatologia antropozoficcl- Ca n orice sistem esoteric i n antropozofie nu poate lipsi soarta lumii" de dincolo.* Am vzut din cele menionate mai sus c teozofii consider omul c este cetean" a trei lumi deodat:: fizic, sufleteasc i a spiritelor, dei omul este numai o prticic izolat din aceste lumi care se prezint ca un imens cosmos. Sufletul su, dup antropozofi, este trunchiul care i are rdcina n: corpul fizic i coroana n corpul spiritual, vom spune ceva i despre lumea" sufletelor. a) Lumea sufletelor. - Steiner arat c dup cum substanele i forele care alctuiesc i stpnesc stomacul, inima, plmmi, creierul nostru etc. provin din lumea fizic, tot astfel nsuirile sufleteti, pornirile, poftele, sentimentele, pasiunile, dorinele, senzaiile noastre .a.m.d. provin din lumea sufleteasc. ..,.: Dup cum ne-o nfieaz Steiner, lumea sufletelor este format din nite granule" sufleteti, dup cum n lumea fizic distingem trei feluri de corpuri: solid, lichid i gazos. D.ar pentru a putea examina prile sufleteti, trebuie, s-cunoatem cele dou fore fundamentale ale lumii psihice: simpatia i antipatia... El face o demonstraie patologic a acestor stri i deosebete n lumea sufleteasc trei regiuni inferioare' i trei regiuni superioare unite printr-o a patra regiune care face trecerea de la treptele egoiste la cele altruiste. Acestea snt apte (numr tainic"); 1. regiunea poftei arztoare; 2. regiunea excitabilitii fluide; 3. regiunea dorinelor; 4. regiunea plcerii i neplcerii; 5. regiunea luminii sufleteti; 6. regiunea puterii sufleteti active; 7. regiunea vieii sufleteti. Aceste regiuni nu snt izolate ntre ele, ci se ntreptrund. b) Fantastica" aventur: sufletul n ..lumea" sufletelor dup moarte. Sufletul dup spirititi, teozofi sau antropozofi este organul: de legtur dintre trup i spirit. Forele lui de simpatie i antipatie produc nu numai manifestri sufleteti, ci ele acioneaz n raport cu lumea fizic. Ct vreme sufletul locuiete n trup, el ia parte la toate manifestrile acestuia. Sufletul ns dup moarte nu mai este lcgatde trup, ci numai de spirit". Pentru a cunoate soarta" sufletului dup moarte, spune Steiner, trebuie s reflectm asupra procesului su de descompunere. - Sufletul peregrin prin lumea spiritelor, ntre dou ncarnri, n viziunea lui Rudolf Steiner, ajunge la inexisten. Dup ce spiritul- s-a desprins de suflet trecnd prin lumea sufletelor, el intr n lumea spiritelor, pentru a rrhne aici pn ce este copt" pentru o nou rencarcare... Prin trecerea succesiv prin treptele lumii spiritelor, spiritul se perfecioneaz i se pregtete pentru o nou existen pmnteasc. Cnd omul a atins hotarul celor trei lumi, atunci el se recunoate n propriul su nucleu de via, fapt carei aduce dezlegarea enigmelor acestei lumi", arat credulilor si maestrul" Rudolf. Scopul urmrit prin rencarnri fiind atins, sufletul" nu se va mai rencarna, * Necromaia, p. 401.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

97

ci va rmine n lumea spiritelor, participnd prin nelepciunea sa la'nelepciunea divin, n Marele tot", n topire, n Nirvana,* n nefiin...!

In concluzie, ultima faz a spiritismului, antropozofia, revine" la cretinism, dar cu noi inepii i falsuri preluate de adepii sectani de toate categoriile i nsuite de unii sociologi ca evoluie n religie". Alchimia i cugetrile tuturor dumnezeilor." alctuiesc noua credin mistic din care, apoi, se vor inspira toi profeii" mesianici din zilele noastre. Dup cum am vzut, adepii antropozofi creeaz" mpria spiritelor i, prin cele trei compoziii" divine, ajung s fie i ei fiin" divin prin iniiere. Nu este nevoie de credin, frica nate pe zei _i emoiile 'transform sufletele. Nu se recomand faptele credinei, iubirea de aproapele fiindc faa nevzut a noii cugetri este egoismul evolutiv, iar metoda de a nltura totul este iniierea!', nsui Mntuitorul n-a scpat" de pelerinajul metempsomatozei, Iisus, dup Steiner, este o fantom, de fapt nceputul curentelor teologice": desacralizare, dernitizare, iniiere, existenialism, onestitate" i mai ales curentul moartea lui Dumnezeu"! " ' Snt speculate de ctre Steiner i cugetri idealiste ale lui Hegel i idei empiriocriticiste ale lui Kant i attea filozofii statice sau evolutive pentru a impresiona pe adepi i a-i mri prozelitismul. Este evident cariul antropozofic i rugina sincretist strine credinei mmtuitoare. Adepii antropozofi se consider salvatori" ai credinei... Nu snt ei primii salvatori" i nici ultimii, snt totui - dar nu-i dau seama - nite naufragiai spirituali i nite pirai pe marea pierzaniei. Ei atac disperai corabia Bisericii Mntuitorului, cu toate c ei nii i dau seama c spiritele n toate categoriile lor nu pot nlocui calea mntuirii, iar Biserica lui Hristos nu poate fi biruit de forele iadului (Matei'XVI, 18). Omul este chemat la viaa venic cu toat fiina lut,,.adic i cu trapul i cu sufletul. Trapul, dei se distrage prin moarte, nviaz prin harul i puterea lui Dumnezeu, dup cum spune Apostolul Pavel: Se seamn trapul ntru stricciune, nviaz .ntru nestricciune; se seamn ntru necinste, nviaz ntru slav; se seamn ntru slbiciune, nviaz ntru putere; se seamn trap firesc, nviaz trup duhovnicesc" (I Cor. XV, 42-44).

Dup nvtura Bisericii Ortodoxe, soarta" omului dup moarte se va decide n urma judecii particulare, apoi, la judecata obteasc, i va lua locul definitiv, ca rsplat sau osnd a urmrilor faptelor sale. Viaa viitoare ya fi o duminic fr sfrit, sau paradisul regsit i eshatologia inaugurat, clipa aurarii cu al ei minunat... deodat" i lumina fr asfinit a zilei a opta n care Dumnezeu va fi totul n toate" (D. Stniloae). R. Steiner a ncercat s rup ctuele dogmelor apusene i s se ridice cu mintea deasupra categoriilor aquiniene. i dup cum am vzut, concepiile lui snt modelate n aa fel s plac fanteziei, dar n aeelai timp deprteaz omul de adevrata spiritualitate evanghelic. n concepia lui, sufletul se distinge att de trap ct i de spirit i face legtura ntre lumea material i cea spiritual. La rndul lor, aceste elemente (trap, suflet, spirit) se dhid n mai multe pri legndu-se strns unele de altele n ordinea fineii i sublimitii lor. De aeeca, el ajunge s considere c organismul omenesc este format din apte pri. Expunerea lui este interesant pentru cei ndoielnici. * BIBLIOGRAFIE SPECIAL 3. Concepia antropozofic: n afara bibliografiei (spiritismul i teosofia) se adaug: Rudolf Steiner, Theosophie, Etudes sur la connaissance suprasensibile etla destinee humaine, 12-eme ed. Paris, 1947; Idem, De Jesus ou Christ, 12-eme (Nouvelle serie), nr. 2, Printemps, 1947; R. Steiner, tiina spiritual, evoluia omului i a lumii, trad. Timioara, 1946. DER, vol.I, p. 150; ESL, p. 36-37, 57, 410-41L 415: GBT (antroposofia) in BOR", nr. 5-6/1971, p. 610; NCE, voi. I, p. 615-616.

98

. CLUZ CRETIN

pentru falsificatorii spuselor lui Hristos, pentru mintea iscoditoare i pentru cei care nu se mulumesc cu ceea ce arat Evanghelia. i aceast concepie, ca multe altele, deprteaz pe om de la adevrul revelat, conducndu-1 la rtcire, la iluzie, la mit, la legend, la secte sau la grupri anarhice. Att spiritismul, teozofici, ct i antropozofia au cutat i caut n continuu o mngiere sufleteasc pentru omul care s-a simit din totdeauna legat de o existen permanent: adevrul", dar nu cum este el, ci cum l formuleaz Blavatskaia, Olcott, Bessant i mai ales Steiner. Spre adevr snt chemai toi oamenii dar nu toi gsesc calea. De aceea, muli au cutat adevrul n afara Evangheliei i n antropozofier Mntuirea sufleteasc vine din har i credina lucrtoare, iar iubirea are izvor pe Hristos, pe Dumnezeu (I Ioan IV, 8). Credinciosul caut iubirea mntuitoare i pe aceasta n-o poate gsi dect n comuniune cu Hristos i cu Biserica Sa. Unde putem gsi mai mult mngiere dect n Hristos care ne iubete? Cine ne poate oferi mai mult iubire dect nsui Creatorul? Orict am ncerca s gsim alt surs de iubire mntuitoare n afar de Dumnezeu, alt izvor'de ^,mngieri" n afar de Biseric, nu este posibil i ncercrile oricui vor rmne zadarnice. Cei careiyor nlocui pe Hristos i se vor amgi cu alinri sau rspunsuri sufleteti n spiritism, teozofie i aritropozofie nu vor face dect s pun n pericol att viaa lor duhovniceasc, ct i traiul optimist al. celor din jurai lor. Prin concepia rencarnrii spiritului, triunghiul adormirii contiinei atinge culmea pasivitii. Adepii nu se ntreab, oare, i pentru .ce s-a ntrupat Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu este persoan iubitoare, dovad zidirea lumii etc, dar mai ales venirea n trup a lui Iisus (Gal. IV, 4). n sistemele de mai sus, Dumnezeu apare impersonal; ascuns, rece, necomimicativ. n aceast situaie,, juviaa n duh va fi nlocuit cu viaa n trap. De aceea, att spiritismul, teozofia, ct i antrop,pzofia snt adevrate pericole pentru cei care se las atrai n mrejele acestora, ntract le tulburiufletul i chiar,viaa lor zilnic. n sfirit, manifestrile maladive, obsedante ale adepilor scot n eviden mulimea bolilor psihice, rtcirea religioas care amenin lumea. Cauza multor rtciri se afl'n acestea i unii teologi", ca i muli adepi de strad, ispitii de argumentele" spiritiste, alunec uor de la nvtura Bisericii lui Hristos.

Capitolul al t r e i 1 e a SECTE MISTICO-PROFETICE" I GRUPRI MESIANICE", PERICOL AL LUMII DE AZI


'".. "!;.,:. Iisus Hristos acelai este ieri i azi i n veci (Ev'r. XIII, 8) ...ferii-v de basmele bbeti i lumeti (I Tim. IV, 7).

A Reactivarea sincretismului religios. - Dac n perioada de stabilire a dogmei Bisericii (sec. II-VIII), ereziile i sectele erau anatematizate pentru c negau adevrul revelat sau falsificau.Evanghelia, constituind un pericol pentru pacea ntregii lumi, astzi sectele religioase snt fctoare" de religie, snt comuniti cu statute de organizare i funcionare, eu instituii de conducere i concerne de ntreinere. Dumnezeu este considerat de secte mort, Iisus Hristos nici nu mai apare n sistemul" lor religios sau dac apare este un personaj. negativ care descurajeaz. Montrii"

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

99

sacri au aprut n societile pragmatice: satirii, grifonii, sirenele mrluiesc n contiinele disperate. Mamon i-a ridicat Turnul Babei nu numai pn la cer, ci are adepi" i pe alte planete: Sectele religioase stlcesc i falsific tradiiile popoarelor, i nsuesc unele precepte ale nelepciunii vechi n scopul propagandei furibunde a religiei" zilei. Curentele mistice au nceput s devoreze tradiii i: obiceiuri ale popoarelor care au creat i au dat stabilitate unor milenare civilizaii. Cancerul modern al mesianismului" programat a ptruns aproape n toate rile i ndeosebi n continentele cu un standard ridicat de via. Noii mesia" fac concuren religiilor istorice i organizaiilor ecumeniste. n nici o epoc n-au avut mai mare importan cuvintele profetice ale Apostolului neamurilor, Sfntul Pavel, ca acum: ... i-au fcut dumnezei dup faptele lor, dup pntecele lor..." (Filip. III, 19). Dramatic,.dar:adevrat! Fuga de mnia" Domnului nu mai const ntr-o cercetare a sufletului, n modelarea i sfinirea lui, ci n angajarea ca muncitor ntr-o uzin sau fabric a profetului" sau n grupuri de ceretori i prostituie, ca s fie pe placul divinului" stpn. Aceast nebunie religioas, considerat nelepciunea lumii", nfierat de profet (Isaia XXIX, 14) i combtut de Apostol (I Cor. I, 19-20) a ptruns nvinuite compartimente sociale. Savani, oameni de tiin i cultur, teologi luminai:, cer statelor infestate cu asemenea ciuperci otrvitoare pentru contiin s ia msuri ievere. O ntreag literatur antisectar a aprut n toat lumea: de la;:Furioii:Demnului" la Secta sinuciga". rile cu civilizaii strvechi, cu o nelepciune echilibrat (India, China, Japonia), cer mai insistent s se stopeze ct mai este timp, exodul sectar pentru c falsific vechi precepte religioase i le pune n slujba pervertirii umanitii. Tineretul, mai ales, este supus unor asemenea ncercri. Indivizi pui pe cptuial, dornici de aventuri, abtui de la normele morale i dubioi psihic snt apostolii" noilor religii. Ei snt bine pltii i trimii n misiuni", fie prin universitile lumii, fie prin cercuri diplomatice, folosind metode i mijloace specifice cu sprijinul tehnicii moderne. Statisticile apusene au nregistrat fenomenul sectar ca trector, cu civa ani n urm, aa ar fi, trector, dac n-ar exista mediul prielnic. In SUA, la sfritul secolului al XlX-lea, existau circa 250 de secte i organizaii religioase, afar de Bisericile, i cultele tradiionale, iar astzi snt peste 6000 (ase mii), fiecare grupare din cele 250 s-a divizat i se divizeaz la nesfrit, secta constituindu-se real" i independent. Aici s-au strns profeii" din toat lumea i dureros, a nceput exportul, nct n civilizaia galic, n Frana, au ptruns peste 200.. De asemenea, sectele au luat proporii n ntreaga Germanie, Italia, Austria, Elveia, Spania i bineneles n Asia, Africa i Australia. Ordinele monahale." mixte de..factur mesianic au atras mai mult tineretul, fiind subvenionate de cercuri retrograde, n vederea mririi staulului credinei" astzi. Alarmantele obti", pe lng: practica cultic" a prostituiei, ncurajeaz proxenitismul, fac tranzacii cu copii i fete fr prini i chiar n plin epoc a abolirii sclavagismului, practic comerul cu sclavi (mai ales copii) ntre continente etc.

100

CLUZ CRETINA

Muli-,.specialiti" confund sectele. Trebuie precizat c majoritatea gruprilor nu mai snt nici cretine (din ereziile vechi), nici religioase (din religiile naturiste sau mitologiile greco-romane) i nici mistice, ci ideologii pseudo-religioase. sociale i anticretine. .'-'". Din nenumratele grupri- .i secte religioase vom enumera cteva pentru a constata de fapt originea lor politeist, naturist i chiar pragmatic. Unii adepi snt prini n uvoi fr s-i dea seama i nu mai pot da napoi, alii doresc noul", vor s nlture sau s calce tradiii j;seculare", neavnd discernmnt. Un rol important n proliferarea sectelor l are confuzia existent n rndurile Bisericilor tradiionale din. Occident. Biserica Apusean se vede pus, tot mai frecvent, n faa unor frmntri de natur interioar, ca aceea a problemei pstrrii tradiiei sau a modernizrii. De pild, n.cadrul Bisericii Anglicane s-a ajuns, ca John Robinson -fost episcop de Woolwich - s afirme ntr-un cotidian englez c oamenii nu mai pot pstra credina n existen unui Dumnezeu neles ca o persoan supranatural, aa cum 1-a prezentat ntotdeauna religia", ci creeaz o alt religie. Toate aceste dileme i nempliniri cu care e- confruntat Occidentul i determin pe unii s se arunce n braele sectelor, care le promit o salvare" imediat*. Cu tot procesul intens de secularizare, se observ o cretere a interesului pentru orice form a religiei, pentru satisfacerea unor curioziti specifice vrstei, ceea ce l duce pe tnr n mod inevitabil Ta aderarea la una din numeroasele secte, unde accept o doctrin religioas, filozofic i o moral" de grup pe care-o mbrieaz cu att mai uor cu ct prin aceasta are i sentimentul desprinderii de credina motenit a familiei, a rii sau a Bisericii tradiionale. Nu trebuie crezut faptul c aderarea la una din numeroasele secte noi constituie doar un protest social; nu numai, ci o atracie ctre viciu, dorina de a tri ntr-o lume fantastic, de vis. Iat attea motive care favorizeaz proliferarea sectelor. Printre cele mai noi", - de; fapt vechile erezii din primele veacuri cretine i importante secte ale hinduismului, budismului, mozaismului sau islamului care-i desfoar propaganda nefast, destrmnd familii, ctignd tineri, rpind pe copii din casele prfniior, dezorganiznd colegii, fiind un pericol real pentru statele tolerante sau acelea unde s-au organizat, vom ncerca selectarea a cteva, pe grupe, influen, continente etc.
I. GRUPRI OCULTE DE PROVENIEN SAU INFLUEN INDIAN

1. Asociaia internaional pentru contiina lui Chrshna. Hare Chrshna. Este cea mai rspndit sect. Din aceasta au purces i altele. A fost fondat i condus de indianul A.C. Bhaktivendata Swami Prabhupada, nscut n 1896. Secta a fost organizat n SUA. 1960. Doctrina sectei l consider pe Krshna drept dumnezeu unic, creatorul ntregii lumi ca pe un avatar al lui Vinu, dramul spre cunoaterea luirfiind deschis adepilor sectei prin practicarea exerciiilor de Bhakti-Yoga (Yoga devoiunii). Manualul de baz este Bhagavat-Gita. Secta ncearc justificarea BIBLIOGRAFIE referitoare la evoluia fenomenului. n Glasul Bisericii", nr. 5/1986.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

101

concepiilor sale cu argumente tiinifice", dup lucrarea scris de Prabhupada, Antimaterie i eternitate. Se pornete de la descoperirea de ctre oamenii de tiin a antimateriei, ceea ce presupune i existena unei antilnmi, compus din elemente atomice .avnd orbitele inverse celor ale lumii noastre. In acest context, antimateria este identificat cu sufletul, ,care este o antimaterie imaginar, indestructibil i indivizibil. ' * Prabhupada arat c n Bhagavad-Gita i Vedanta,' Sutra-sufletul apare ca o particul infinitezimal de energie spiritual, rezidind n corpul material."Sufletul se opune materiei, fiind prin natura sa etern i intrnd n conflict cu materia. Totodat, se afirm c prin astanga-Yoga, oamenii pot fi transmutai .pe planete de antimaterie, adic n lumea spiritual, dar i pe alte planete ale universului. E interesant modul n care autorul vede aceast transmutaie: Sufletul este purtat de cele cinci feluri de aer subtil care circul n corp. Prin practicarea astanga-yoga se poate aduce sufletul - prin intermediul acestor cureni de aer - din, regiunea ombilicului la abdomen apoi n regiunea inimii i a claviculei, ntre sprncene i n cele din urm la craniu. n acest moment, yoghinul se poate proiecta pe planeta aleas". Secta s-a rspndit n aproape 30 de ri. Adepii umbl "mbrcai n vemntul tradiional indian de culoare galben i snt rai pe cap. Secta are adepi mai ales tineri,-brbai, dar, exist i o asociaie de fete a Contiinei K. Muli dintre membrii sectei studiaz n universitile engleze i'franceze. Tineri americani i de alte naii copleii de misterele" Indiei au mbriat secta, au aderat la familia K, i n corporaii, n grupuri pe strzi, parcuri, n ganguri snt ndemnai s cnte vocal i instrumental n cinstea lui Krna. Ei snt convini s se rentoarc la valorile meditaiei, de tip oriental i ale ascezei (n faa lumii), s duc o via comunitar, n rugciuni, recitri i cntece sacre. Se pot identifica uor pe strzile marilor orae occidentale,,ca nite nomazi, rupi, murdari, goi, cu copiii comunitii dup ei sau purtndu-i pe spinare, avnd n fruntea grupului ipi" dup chipul i asemnarea lui Buda. Ei vnd reviste de tot felul .(inclusiv porno) i discuri; recit imne sacre" i adesea, acompaniai de tobe, ambale i chitare, danseaz ;i cnt obligatoriul imn mantra" - formul magic, compus din 16 cuvinte; Hare Krislma, Hare,Rrishima; Krishna-Krishna, HareHare, Hare-Rama, Hare-Rama, Rama-Rama, Hare-Hare...". n Europa Occidental, capul nelepilor", maestrul maetrilor spirituali i are reedina n Emenonville i se numete Vyshy ambara (Lucien Dupuy). Sect este cunoscut i sub iniialele AICK i ia amploare n Occident, diversificndu-se. " Snt aite multe fundaii, asociaii, grupri nsctoare i fctoare de nelepi, de izbvitori, de mesia" i, de asemenea, numeroi adepi, n general sectele transcendentale* (T. S. Z. etc.)
II. SECTE APRUTE DIN MISTICA PERSANO-ARAB

1. Mrturia credinei Bah'e. Mrturia sau Credina Bah'e (Bah) a fost fondat de iranianul Baha'ul Ulah (1817-1892), secta are centrul pe Muntele Crmei ;i numr azi mai multe milioane de adepi, n numeroase ri i regiuni ale lumii. Secta are propriile sale scrieri sacre. Adepii ei snt de prere c toate religiile - n esena lor - pleac de la'o surs divin comun, revelaia avnd un caracter progresiv i continuu, nefiind unic, ci diferit, conform fiecrei religii n parte, toate acestea reprezentnd doar manifestri ale lui Dumnezeu". Avnd n vedere respectul manifestat fa de aceste religii - ntre care apreciaz c trebuie s domneasc o larg toleran - doctrina sectei nu permite prozelitismul. Singura form de atragere a unor, adereni poate fi exemplul personal al adepilor sectei, care, n acest scop, se deplaseaz n locuri unde.credina este mai slbit. Secta se strduiete s stabileasc o unire ntre oameni, indiferent de naionalitate, ras sau clas social. Secta are o bun organizare. Casa universal" este justiia de pe Muntele Crmei, care este alctuit din nou membri, alei odat la cinci ani i investii cu putere legislativ. Administrarea se face prin trei organisme: local, naional i internaional. Secta are mai multe cri fundamentale**. De fapt, secta continu influena" baalilor din vremea Proorocului JUe (sec. IX, . d. Hr.) . * . : 2. Din aceast sect sau n acelai timp, au aprat nenumrate,grupri de mistic arabo-persem, printre care sufitii persani, dar mai ales gruprile fanatice musulmane sunite, iite i sik etc. * Meditaia transcendental, Fenomenul Zen etc. ** Cartea certitudinii, Cele apte vi, Cuvintele ascunse - scrise de Baha'ul Ulah i lucrarea: Dumnezeu trece pe lng noi - alctuit de Shoghi Effendi.

102
III. OCULTISMUL ASIATIC

CLUZ CRETINA

1. Asociaia pentru unificarea cretinismului mondial: Secta MOON. Se mai numete Biserica Unificrii sau Pionierii Noului Ev". A fost fondat n Coreea de Sud (1954) i este condus de Sun Myung Moon, nscut n 1920, considerat de adepii si Noul Mesia". El a fost exclus, ca pctos", din Biserica penticostal (1948), fiind condamnat la Seul pentra imoralitate. Secta este reacionar i angajeaz toate forele rului mpotriva primejdiei" celorlali. Moonitii consider Coreea de Sud noua ar a ,fgduinei, pe care toi membrii sectei trebuie s-o recunoasc drept Patria lor spiritual. Practic un prozeletism intens, prin toate mijloacele, n scopul recrutrii unui ct mai mare numr de adepi care, apoi, contribuie prin munca lor la ntreinerea luxului n care triete Moon i familia sa. Doctrina" acestei secte este expus n lucrarea lui Moon: Principiile divine. Lucrarea" mbin tradiiile i filozofia oriental cu fragrnente biblice i teorii pseudotiinifice. Moon se consider un ales al Domnului, care i s-a descoperit" cu ocazia Patelui din 1936, ndemnndu-1 s desvreasc lucrarea nceput n urm cu dou mii .de ani i pe ce Iisus nu a putut-o duce pn la sfirit, fiindc a fost crucificat. n urma pcatului lui Adam i Eva care a corupt lumea, zice Moon, Dumnezeu a hotrt ca Iisus Hristos s restabileasc mpria Lui pe pmnt, prin gsirea unei femei perfecte cu ajutorai creia s rennoiasc lumea, dar a fost mpiedicat datorit crucificrii. Lumea a rmas astfel n ateptarea unui nou mesia care s instaureze mpria lui Dumnezeu pe pmnt. Devenind capul unei familii perfecte", noul mesia este Moon, care cu toat cinstea" a ntemeiat familia perfect odat cu cstoria lui cu cea de... a cincea soie - o student sud-coreean n vrst de 18 ani. Aceasta este considerat noua Ev, mama adevrat, mama Universului. n explicarea diferitelor aspecte ale vieii, Moon uzeaz de teorii tiinifice cu o naivitate condamnabil. Astfel, explicnd cauzele .bolilor i accidentelor, Moon spune: Cnd un om, trind pe pmnt, este slab din punct de vedere spiritual, el este prins de unul sau mai multe spirite ale rului i devine uneori nebun, bolnav sau sucomb ntr-un accident". Nici celelalte comentarii ale lui Moon pe marginea misterelor vieii nu depesc n competen pe cel citat mai sus. n ceea ce privete morala ,,divin", Mesia-Moon recomand poligamia. Cstoria de grup este o practic atractiv pentru tineretul destrblat care caut potolirea instinctelor n clanul mesianic". Multe fete intr n sect pentra a ajunge mame" spirituale, adic trirea n obte cu toi taii spirituali". Demena religioas este provocat, dup mrturia martorilor oculari - foti membri ai sectei, de satisfacerea plcerilor la nceput, fiindc apoi intervine postul negru i rugciunea istovitoare. Pentru a nu cdea n nesimire, ne mpungeau ace n picioare pentra a sta la rugciune", declara o membr a sectei. Dup potolirea instinctelor, membrii snt trimii n fabrici, uzine i instituii patronate de sect, printre care o fabric de ciment n Coreea de Sud, un antier naval n SUA, nenumrate edituri n Apusul Europei precum i o banc de investiii i mprumuturi n New York. Cu toate acestea, Moon a reuit, prin corupie i mit, s fie recunoscut de unii savani" drept un valoros" om de tiin. Secta organizeaz congrese i reuniuni cu oameni de tiin, cum a fost congresul de la Londra din 1974, la care au participat 140 de persoane, dintre care 22 laureai ai premiului Nobel. Fiecare adept al sectei este obligat s lucreze pn la 16 ore pe zi n ntreprinderile mooniste" fr nici o remuneraie. Secta are fabrici n mai multe ri, obinnd anual ctiguri ce se cifreaz la mai multe milioane de dolari. Credulii care s-au lepdat" de lume i au depus voturile snt ndrumai fiecare de ctre un tat" duhovnicesc sau o mam" spiritual; snt organizaii pe familii, ri i regiuni, toi datornd deplin'ascultare efului suprem Sun Myung Moon. Secta aceasta este cea mai puternic erupie a pgnismului n lumea actual. Glasul mesianic" al lui Moon este: Haidei s-1 nfrngem mpreun pe satan!" Predica sa este bine pregtit cu ameninri de sus, cu ntmplri i accidente la tot'pasul, cu boli incurabile etc. Groaza i teroarea mitraic, jertfele lui Moloh snt moment de concentrare la rugciune, idolul demonic Moon a ajuns s fie printre cei mai 'bogai oameni din lume datorit fanaticilor care l-au urmat. Secta Moon, cunoscut i sub numele de Biserica unificrii, care vrea s concureze" cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor, reprezint un real pericol pentru contiina uman, prin recunoaterea ca acte de cult violena, asasinatul, falsul, corupia, teroarea, destrblarea etc. 2. Taoismul i Kyopo. -Dei' au fost considerate religii naturiste istorice, muli cercettori consider, astzi, taoismul i religia kyopo ca secte religioase asiatice sincretiste. Taoismul are ns

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

103

milioane de adepi n Asia, Europa i n SUA. l enumerm cu rezervm rndul sectelor. Concepia Tao i derivatele acesteia au dat natere la dizidente, contestatarii, chiar la reorganizatori. Religia Kyopo, de fapt o micare de mpcare a celor dou; concepii con-fu-ce i tao-ekin, este susinut de interese politico-coloniale i se gsete n Taiw<an i la emigraia chinez n SUA i Australia. IV. ECLECTISM RELIGIOS APUSEAN 1. Biserica scientologic, fondat i condus de americanul-Lafaette Ron Hubbard, nscut n 1911, fost ofier de marin, are drept scop de a oferi adepilor ei ^posibiliti pentru crearea unei lumi mai bune, prin nelegerea realitilor vieii contemporane,:prin gsirea modalitilor de combatere a cauzelor ce produc confuzie, nelinite i pare caracterizeaz unele comuniti umane de azi. Secta a fost iniiat n 1954 - dup ce n 1952, L. R. Hubbard reuise" s izoleze elanul vital, - i organizat n SUA, n 1967. Secta folosete n mod frecvent metode psihanalitice, dar are i elemente mprumutate din budism i hinduism; afirm c ^sufletul este nemuritor i are posibilitatea de a se rencarna i c, prin folosirea metodelor pe Crfe le indic, oamenii i pot ameliora starea psihic i fizic, nlturnd suferinele pe care le implic viaa de azi. Concepiile sectei snt expuse n lucrarea Dianetica - tiina modern a sntii mintale. Practicnd prozelitismul prin mijloace publicitare, ct i prin abordarea direct a oamenilor pe strad, secta a cunoscut o mare rspndire, n ciuda nomielor stricte de via pe care le impune adepilor. Se practic diferite pedepse nesupuilor, mergnd de la suspendare sau retrogradare, pn la excomunicare, ceea ce l lipsete pe cel n cauz de toate drepturile; inclusiv acelea de a mai tri n mijlocul familiei. Pentru redobndirea drepturilor, excomunicatul trebuie s-i recunoasc pcatele i s cear iertare conductorilor." Snt ncurajate supravegherea reciproc i denunul pentru celeimai insignifiante abateri de la regulile sectei. Mai mult chiar, n 1968, n Regulamentul de funcionare al sectei se prevedea c cel excomunicat poate fi urmrit prin toate mijloacele, cutndu-se astfel distrugerea lui. Biserica scientist dispune de averi impresionante, posed o ntreag flotil, inclusiv navalamiral Apollo" de 3280 t. unde au loc cele mai scabroase orgii ,ale,colaboratorilor apropiai ai Marelui boss" cum este numit LRH. Secta are o conducere central i nenumrate filii n Occident, dar i multe dizidente. 2. Biserica cretin sau Biserica lui Hristos ca om de tiin. Fondat de americana Mary Baker-Eddy (1821-1910), n cursul anilor 1860-1870, aceast-. sect urmrea convertirea oamenilor n scopul vindecrii" lor. Secta a aprut ca o reacie mpotriva spiritismului. De fapt, Miss Mary, posedat de isterism, practicase spiritismul. Doctrina sectei - care pornete de la dorina de a gsi mijloace de vindecare fizic - se bazeaz .'pe studiul mesmerismului i magnetismului" animal, credina n teologia" bunvoinei i optiinismuf universal. Potrivit acestei teorii, exist numai un Dumnezeu - Spirit universal. Omul nu exist;din punct de vedere material, ci numai spiritual, dup cum nu exist nici binele i nici rul. Onuil, "fiind numai spirit, se bucur de aceleai atribute ca i Dumnezeu, fiind perfect, nemuritor, fr a'putea suferi ori grei. Mary Baker-Eddy arat c existena oamenilor bolnavi, muritori etc. se explic prin aciunea nefast a materiei, care acioneaz mpotriva omului spiritual. Ea se manifest datorit faptului c omul nu poate nelege puritatea sa absolut, fiind nelat de simurile ce i ascund adevrul pe care numai tiina cretin" l poate descoperi, - aceasta fiind Miigietorul promis de Hristos i confundat pn n prezent de Biseric cu Sfintul Duh. Deci tiina cretin" este gruparea credincioilor care au descoperit" pe Mngietorul". In lucrarea sa tiin i sntate cu cheia Scripturilor, Mary Baker-Eddy arat c: Orice realitate e n Dumnezeu i creaia Sa, armonioas i etern. Tot ceea ce El creeaz e bun, i El face tot ceea ce e sntos. n consecin, singura realitate a pcatului, bolii, oria morii const n faptul c acestea par reale credinei umane eronate, pe cnd Dumnezeu le smulge masca. Ele nu snt adevrate pentru c nu provin de la Dumnezeu". Boala - arat M. B. Eddy e drfedin care trebuie anihilat de nelepciunea divin. M. B. Eddy ndeamn omul s lupte mpotriva magnetismului animal rufctor". Pentru a se apra mpotriva magnetismului, adepii sectei snt ndemnai s fac" zilnic o gimnastic mental ce const n a repeta c eroarea este neputincioas, iar adevrul i buntatea vor nvinge".

104

CLUZ CRETIN

n cazul n care omul nu este-contient de eroarea provocat de simuri, eroarea poate prea real; iar prin aceasta apare moartea, bolile, pcatul. M. B. Eddy a lsat testament unui adept al sectei, Adam Dickey,'ca la moartea ei, acesta s declare c Mary a fost asasinat mental". Secta are muli adepi, rspndii n toat lumea. Unii dintre cercettori psihiatri grbii au recunoscut meritele" acestei secte. 3. Fiii fericii ai pcii cereti. - Membrii i adepii sectei consum marijuana i hai, s-au organizat n SUA. Secta are* filiale n Europa, Australia i n Asia. Cultul este simplu, ritualul" divin este traficul cu- stupefiante n numele" Domnului. Secta a fost nfiinat spre sfritu) secolului al XlX-lea, de un'cunoscut client al poliiei americane, adept al adventului. Adepii si - dei pltii hirte i corupi - au fost prini n Anglia i Germania cu trafic de stupefiante n loc de fericirile noutestamentare. 4. Ufolatrii" sau aleii cerului. - Ufolatrii (OZN-iti) constituie o sect religioas recent. Dac s-a vorbit de attea teologii", i interpretri cosmice, dup zborul omului pe lun i mai ales dup fenomenul, farfuriilor zburtoare" i sectele au fost prezente. Au crezut spirititii n cerurile planetare, le-au demonstrat" existena teozofii i aritropozofii i iat c un rezultat al tuturor este secta Ufolatriior". .. , Secta are filiale n Occident i mai ales n Frana. Adepii tlcuiesc i descoper adevruri mesianice" pe alte planete, unde; ei au asigurat viaa de dincolo. Destui creduli s-au alturat acestor concepii i mai muli cre4;X vor fi protejai de misiunea civilizatoare i binefctoare a extraterestrilor". Milioane de oameni fr locuri de munc s-au nscris pentru noile meserii" pe" care le vor oferi plutonienii, saturnienii, venusienii etc. Adepii noii secte ndeamn la rag i pasivitate, iar nedreptile de pe pmnt, urmnd a fi... ndreptate de ctre fore coborte din ceruri. Indivizii racolai snt nite naivi; cu: o cultur modest i fanatici religioi, dup cum meniona ziarul american International Herald Tribune". 5. Mormonii. - Sect religioas apocaliptic cu adnci rdcini n sincretismul micrilor de la sfiritul secolului trecut (baptiste, advente, penticostale, harismatice). ntemeietor Joseph Smith (+1844). Adepii ei snt mai ales tineri (fete i biei), cstorii sau nu, de preferin studeni. Morala" lor avansat este cstoria n grup, poligamia. Acetia snt trimii n diferite colegii nct propaganda lor a cuprins multe ceiitre universitare ale lumii. Central lor este SUA. Adepii se numesc Sfinii pmnteni". Doctrina sectei este politeist'i. sincretist. Au creat o Biblie" pe care au retiprit-o i este principalul obiect de colportaj. Respect un mod de via destul de auster": nu beau, nu fumeaz, snt ponderai, schimb soul sau'soia, ct i ajut firea. Au peste 5 milioane misionari". i-au asigurat o capital a sectei i un. templu la Salt Lake City. Se declar, pe lng sfini., obsedai ai eternitii i se consider chemai s salveze ntreaga umanitate, mai precis, sufletele oamenilor, att ale celor vii, ct i ale celor mori, de ia nceputul nceputurilor existenei omenirii. Pentru aceasta au nevoie de numele celor ce s-au peregrinat pe glob. Trebuie indentificai s nu rmn vreun suflet nesalvat, ceea ce nseamn nregistrarea datelor civile de recunoatere: nume, prenume, data i locul naterii, a cstoriei, data i cauza morii. n acest sens, mormonii au format detaamente care cerceteaz registrele din primrii, oficii de stare civil, parohii. Secta este foarte bogat, fiecare membru contribuind cu 10% din ctigul su la pensia eternitii". Cimitirul nemuririi" este'aproape de Salt Lake Cit)', iar Cartea vieii" n subterana templului. : Pn acum s-au clasat miliarde de nume pentru linitea nscrierii i pomenirii". Aceasta i pentra faptul c zeci de milioane alocate pentru narmare ngrozete omenirea; noile tipuri de bombardiere invizibile, de rachete ^inteligente", de arme cu neutroni, de submarine la mari adncimi, noi sisteme antiaeriene precum i rzboiul stelelor" produc insomnii i grave mutaii psihice. Sectele, corbii iadului, se adult unde snt cadavre, mortciuni sau muribunzi. 6. Copiii" Domnului (- Mo). - Sect religioas modern" aprat n Italia i reorganizat n SUA, n 1968. Nu are un sistem filozofic i nici pretenia oferirii mntuirii. Adepii practic o

FENOMENUL SECTANT DE-A.LUNGUL TIMPULUI

105

mistic" sexual intitulndu-se frai i surori, umbl goi sau sumar mbrcai i n-au de ce s se ruineze". Consum droguri i stupefiante pentru a avea convorbiri" nevinovate cu Domnul. ntemeietorul acestei secte este mesia", necunoscut de nevinovaii copii i nici nu-i nevoie s-1 cunoasc, spun predicatorii. Are mai multe nume David B. Berg, ori David Moses" ori Unchiul Mo etc. doar titulatura de calificare este de profet. A debutat dincolo de ocean, n 1968. Un profet uciga, Henaux, identificat n Frana, a ucis trei fete, a declarat c a ucis pentru ordine" i pentru preceptul: Doamne sufoc-ne cu iubirea; noi trebuie s fim strivii pentru a renate din tine!" Munca de fiecare zi i rugciunea lor este ceretoria i insistena, de aceea li se mai spune Secta ceretorilor pioi". La nceput, o grupare obinuit n lumea apusului, cu timpul s-a organizat, avnd centrul n SUA sub numele de MO. Ei ceresc mereu cu Biblia n mn, apoi se retrag n colonii, depunnd banii n conturile efilor. Dac nu se rentorc snt urmrii i ucii. Odat intrai n sect prsesc familia. Predicatorii" lor snt afiefOsii" Domnului i provin din dezertori, dezmotenii, condamnai pentru crime i tineri care gsesc n sect un refugiu i o activitate. Ei urmresc pe tinerii debusolai, pe fetele scptate din familiile descompuse, toxicomanii incurabili, emigranii etc. . ntotdeauna victimile snt abordate cu ntrebarea: Eti fericit? i imediat i se ofer o experien i o uitare; renunarea la profesie, fuga din familie, refugiu ntr-o credin oarb pentru a deveni copil al Domnului". Doctrina milenist este adaptat condiiilor de via. Interpretarea Bibliei se face ntr-o form delirant-literal. Duc o via freasc", 10-20 indivizi; n comunitate. Cartierul general al sectei are o somptuoas reedin secret pe o moie din Certaldo (n apropiere de Florena), dar computerul care ine evidena fondurilor este instalat la Paris. - O alt faat a acestei secte se semnaleaz in; Mexic: Fiii Domnului, sau Prietenii umanitii" care se ocup cu vnzarea de cri i reviste pornografice, de albume atrgtoare i reclame sex shop. - - : '. 7. Calea fericirii" (Amanda Marga). - Calea "fericirii este o sect care ofer" darurile mesianice adepilor ei. Secta s-a organizat n India, n 1955, ca apoi s ptrund n Europa Occidental i mai ales n Elveia, iar dup 1973 constituie o problem n SUA. Ea se pretinde salvatoare" a credinei, fiindc Bisericile tradiionale au mai snt n stare s menin dreapta" credin. Acestea - zic sectanii - n-au tiut s-i nsueasc i s predomine tiina i politica i astfel au pierdut credincioii, ndreptndu-i spre calea rtcirii. Secta are un Regulament, care trebuie respectat cu strictee toat viaa. ntre alte obligaii comunitare, adeptul trebuie s-i scbimbe numele, s poarte'mbrcminte de culoare oranj, obligaii sacre de cedare a 2% din venituri. O dat cu ntrirea, cii" au nceput luptele pentru cel dinti la fotoliu", soldndu-se cu asasinate. Alii i-au dat foc, iar fericiii" rmai au organizat atacuri teroriste. Pentru integritatea comunitii mesianice", adepii scptai au declarat c aa a fost voia Celui de sus i c aciunile respective snt o form de'protest mpotriva descompunerii morale a omenirii. i pentru a se pune capt unui asemenea .fenomen, secta a fcut apel la toi credincioii, indiferent de simmintele intime, s se nregimenteze n rndurile ei. Evident, tot pentru a participa la aceeai cale de a deveni ucigai ntru Domnul". 8. Templul popoarelor. - Am lsat la urm aceast sect, condus de Jim Jones, fiindc crima svrit in Guyana n toamna anului 1978 a zguduit ntreaga lume. De atunci i pn astzi, o ntreag reea cinematografic, publicaii cotidiene i reviste de specialitate, sociologi, medici, psihiatri, juriti-criminologi cerceteaz fenomenul Sectei- sinucigailor". Secta a fost organizat de Jim Jones - indian american - la San Francisco. Jim s-a nscut la 31 mai 1931. Tatl su, n primul rzboi mondial, a contractat o boal de plmni care 1-a chinuit toat viaa i a decedat cnd Jim era copil. Lui Jim nu-i plcea munca, n schimb era ndemnatic i inteligent i tria din expediente. n familie, n-a avut o educaie religioas, fusese botezat de baptiti. De tnr a intrat n Ku Klux Klan, dar dup cteva manifestaii s-a retras. O oarecare d-n Kennedy 1-a introdus pe Jim n secta nazarean. Nici aici n-a stat, ci a frecventat ctva timp o adunare penticostal, care practica glosolalia, De aici a luat cunotin de Biblie i a nceput s-o studieze. Mama sa 1-a dat la coal. S-a nscris la facultate, unde ntlnete pe sora Marcelline (mai mare cu 4 ani dect Jim), cu care se cstorete. Aceasta 1-a dus la Biserica cretin", o ramur a sectei Discipolii lui Hristos", unde Jim devine pastor. n 1950, prsete

106

CLUZ CRETINA

aceast comunitate organiznd el unajijboteznd-o Biserica Unitii Comunitare, devenind astfel ntemeietor de biseric". Pentru agonisita.zilnic se ocupa de comer cu maimue aduse din America de Sud. Astfel ncepe predica" la negustori i clieni. n 1956 nfiaz 7 copii, urmnd exemplul su i alii adereni. i boteaz" biserica intitulnd-o Templul popoarelor", cutnd s:imite Tumul Babei sau alte numiri biblice. Cu toate c predica era pe baza Bibliei, el o considera o carte neagr, o arunca pe jos i o clca n picioare, cnd nu era ascultat de mulime. El schimb preocuprile predicatoriale cu vindecri" divine i tmduirea bolilor psihosomatice. O mulime de creduli veneau la Jim din toat America, la vindectorul" de cancer, inim, plmni etc. Tmduirile" prin credin erau svrite cu mruntaie de pasre (gin neagr). Marcellina era specialist" i folosea i alte psri... nfiineaz corporaii i asociaii, secta prosper. Unii se amestee n afaceri politice, n asasinate, ajunge prim-jurat, om de influen, caut s ptrund n Congresul SUA. Pastoral Jim Jones construiete un calcul al mileniului, lumea l exalt, adepii se nmulesc. D declaraii la tv., interviuri prin ziare, dar muli redactori i bnuiesc excrocheria i perfidia i atrag atenia americanilor de bun credin. i pregtea minuios predicile" fcute de alii, era cochet, i vopsea prul n diferite culori pentru a apare transfigurat de fiecare dat. Tria, de acum n lux i desfru, uitase de sraci, nu-i mai aducea aminte cum a crescut, Folosea stupefiante i exersa cu apropiaii la cteva arme de foc i revolvere de ultim invenie.-Pregtea ceva?... A organizat o ierarhie a Templului. El era nconjurat de 12 consilieri cu care inea edine de purificare, vorbea vulgar i era impulsiv. n caz de neascultare a adepilor, pe loc i punea s-i ridice viaa cu un cinism nemaintlnit ncepea satana din el s se arate. Fcea antrenament de box, punnd pe fiii si s se batpn la epuizare i apoi acetia trebuia s zic - dac mai puteau - Mulumesc, printe!" n 1977 secta reuise s-i strng,serioase fonduri pe care le administra Jim. i-a dat seama c este urmrit, fiindc muli adepi l prsiser. i-a ales locul de refugiu unde s duc viaa comunitar", anume Guyana, ntr-o regiune pustie, unde adepii sectei au trit n obte i unde Jim i supunea la un tratament bestial, pregtind dramaticul deznodmnt. CIA i FBI-ul erau n alert. Evadri i dezvluiri din Templu, veti ce preau basme. Jim se declarase mpotriva lui Dumnezeu - de fapt n-a crezut niciodat, - iar unii dintre credincioi nici nu-1 auziser pe printele" vorbind; de Dumnezeu. Informaii cutremurtoare despre paranoicul pastor sosesc de la templu. Congresmenul Leo Ryan se hotrte s cerceteze cazul n numele guvernului american i cu o echip de specialiti a czut victim cultului crimei" la Port Kaituma. Cei 1000 de adepi snt scoi.din ghetouri, invitai la rugciune pentru viaa venic. Sub ameninarea pistolului, snt strni copiii, li se d cte o ceac de Kool-Aid, din cazanul iadului, care era de fapt otrav. Au urmat mamele i apoi btrnii. Robia etern a morii a nceput nctuarea celor de fa. Peste 900 de victime au; trecut n marea inexistenei n ziua de 18 noiembrie 1978. n aceeai zi, printele" Jim - nu s- 'flat cum - a primit un glonte n tmpla stng, cznd lng cei crora le furase sufletul. Avea 47, de ani. Aa s-a ters de pe pmnt nc un templu al satanei din Jonestown. Vestea a fcut nconjurul lumii. nsui oficiosul Vaticanului, L'Osservatore Romano", atrgea atenia asupra deertciunii pseudomisticismului, care, trdnd cauza lui Hristos, trdeaz cauza omului". ncepnd din 1985, secta a fost'reorganizat de ctre un copil" al profetului". V. SECTE UMANE" EUROPENE 1. Antoinismul. - Fondat de; minerul belgian Louis Antoine (1846-1912), recunoscut de adepi ca profet, secta susinea c' posed un fluid magnetic, cu ajutorul cruia poate vindeca orice boal i poate nvinge chiar moartea, fiindc acest fluid acioneaz asupra sufletului. Vindecarea" se fcea prin punerea minilor sau priti.buci de pnz despre care se spunea c e magnetizat". Dei nu se acorda nici o importan corpului, totui n scopul vindecrii, se recomanda un regim sever, n special vegetal. Secta antoinist are un caracter-oeult, adic vindec" apelnd la un spirit din lumea cealalt, chemat printr-un medium, n cadrai; unor edine de spiritism. Adepii snt linitii, lucrtori n subterane, nu fac prozelitism i posed o biblie a sectei. 2. Biserica Cretin universal. ^ (Christos din Montfavet). - Fondat n 1954 de francezul Georges Roux (inspector PTT), nscut n 1903, autointitulndu-se Mesia din Montfavet", deoarece

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

107

se considera o rencarnare a lui Hristos. secta are drept scop. propagarea doctrinei i recunoaterea lui Roux ca dumnezeu. ;..*v; Secta are multe asemnri cu antoinismul* Roux a declarat c poate vindeca bolile prin punerea manilor; totodat, poate face, din oricine vrea s-1 urmeze, un vindector. Se recomand adoptarea unui regim alimentar sever i snt interzise cele cinci otrvuri mortale": tutunul, cafeaua, ceaiul, grsimile prjite i conservele. In faa unui bolnav, martorii" trebuie s-i reaminteasc pcatele, apoi ei i vor mpreuna minile rugndu-se pentru vindecarea sa cu ajutorul unei rugciuni miraculoase" compus de Roux. Dac totul eueaz, bolnavul trebuie s moar, pentru c naintea:lui Dumnezeu nu folosete la nimic prelungirea unei existene reale". Membrii sectei refuz orice ajutor medical, att pentru ei ct i pentru copiii lor, fiind convini c snt ferii de orice boal grav i c vor tri pn n apropierea vrstei de 120 de ani. Gruparea se confund deseori cu pociii nazarei, cu ramuri din secta iehovist i cu o parte dintre adventitii reformiti. , v.. 3. Prietenii" omului (Armata eternitii sau Biserica mpriei lui Dumnezeu). - Un titlu pe ct de pompos pe att de neimportant. Secta cuprinde pe atrofiaii umani, care consider animalul mai presus de om. Micare de origine francez a fost fondat de elveianul Alexandre Freytag (1870-1947), care n 1920 s-a desprit de secta studenii n ,Biblie. Lui Bernard Sayerce, care a preluat conducerea sectei n 1947 i s-a intitulat Pstorul cel fidel", i-a urmat n 1963, dup moarte - secretara sa, Lydie Saftre, numit Mama cea drag".: Azi secta este condus de Joseph Nexrand. .'..*;'; :. Doctrina acestei secte este destul de confuz, adepii.ei ncercnd s instaureze o Lume nou, bazat pe prietenie i n care s nu se fac uz de bani. O ncercare de punere n aplicare a acestor concepii de via s-a fcut n Frana, ntr-o comunitate.! stabilit la Lot-et-Garonne. Odat cu construirea" acestei lumi noi, omul va deveni nemuritor, Prietenii omului cred c mpria lui Dumnezeu se vainstaura pe pmnt, n sensul adventoiehovist. Adepii sectei Prietenii omului" cred c Dumnezeu 1-a creat pe om nemuritor, iar acesta a primit moartea n urma corupiei pe care diavolul a exercitat-o asupra lui i sub a crui influen a nclcat legile stabilite de Dumnezeu. Dar aceast cdere,poate fi reparat prin reeducare", prin care omul dobndete nemurirea. Adepii sectei se pretind c snt singurii care pot efectua reeducarea necesar, pentru ca omul s fie eliberat de mbtrnire i fnoarte; i acest lucru se poate obine numai prin urmarea fidel a legilor eterne", care au fost date oamenilor de Freytag (majoritatea concepiilor aparin martorilor lui lehova). Numrul adepilor sectei este modest. Secta s-a organizat ca o replic nereuit la marile custodii bancare i de bijuterii1 din Frana i Elveia. 4. Cele trei sfinte inimi. - Adepii Cultul inimii lui. Iisiis" au depit adorarea lui Dumnezeu i orice form de idolatrie i au aprat alii care au triplat adorarea inimii, ca s fie mai originali. Secta Cele trei sfinte inimi" a fost fondat de Roger Melchior i fraii si, Andre (chimist), Victor (ofer) i Robert (preot catolic). Scopul frailor Melchior,. ca de fapt a tuturor sectanilor era mbogirea. Adepii sectei primesc nume biblice i practic unele :: servicii religioase; rugciuni i posturi, desfurnd i o susinut activitate prozelitist. ; * In fruntea lor se afl Roger Melchior, care o conduce1sub numele de Papa Ioan. Doctrina acestei secte e confuz. Roger Melchior - papa Ioan - este considerat drept unicul Mesia, reprezentant al lui Dumnezeu pe pmnt, singurul carie; poate transmite oamenilor dorinele divine. n urma numeroaselor scandaluri, atentnd la bunele moravuri (fraii Melchior seducnd tinerele adepte, n scopuri" divine), din 1979 secta, regreseaz, n lipsa unei lucrri care s menin doctrina, adepii acestei secte se mulumesc cu revelaiile" lui Dumnezeu transmise adepilor de Roger Melchior. 5. Biserica liber. - Biserica liber este o sect aprut n Anglia. Adepii ei snt recrutai din credulii nemulumii n alte grupri religioase. Dei citesc Biblia, se strng la auzul cuvntului * Secta are mai multe cri fundamentale publicate de Georges Roux, n 1950: Jurnalul unui vindector; Cuvnt de vindector i Misiune divin.' '""'

108

.CLUZ CRETIN

Domnului, practic falsul n acte publice i se ndeletnicesc cu antaje intelectuale, rpiri, siluiri de contiine. ntre acetia s-a mrit criminalitatea i snt trimii n misiune", ca mercenari. Ei se apropie de alte grupri violente i revanarde conduse de arlatani i criminali notorii. Dar lumea apusului, stul de attea Biserici, secte i religii mbrieaz alte i alte surogate ale credinei, care mai de care mai fantastice. Este clar, credincioii" de astzi, n afara urmrii lui Hristos, i simt sfritul, au intrat ntr^o evident stare eshatologic, nu mai avem de a face cu elogiul" nebuniei, ci cu nebunia antirJtfist insi. nceputul a fost furioii Domnului", culmea Secta sinucigailor" i lucruri mai rriari dect acestea vei vedea... satana umbl ca un leu cutnd pe cine s nghit" (I Petru V, 8). -"; VI. ORGANIZAII TERORISTE, REVANARDE JUSTIFICATE PRIN RELIGIE De la rzboi rece la crime sacre". - Dac Dumnezeu a fost izolat, negat, mistificat i apoi dat morii de ctre unii teologi; clac Hristos a fost nlocuit i substituit cu noi mesia", dac ngerii s-au ntrupat n frai i fecioare.; dac Maica Domnului s-a rencarnat", n noua Ev, iar sfinii pmnteni (mormonii) au reaprut, cine a mai rmas neidentificat" din lumea de dincolo?, Satan cu ntreaga sa ierarhiei i iat c forele ntunericului-au nceput s ias la lumina soarelui dar mai ales a lunii: Leviatan, Belzebul, Satan, Lucifer, legiuni" de ngeri negri apar ntr-o lume prea religioas, o lume interlop, o lume plin de curioziti i avid de senzaii. Fora rului a mbrcat hlamida cavalerilor tunetului care nu-i mai ncrucieaz sbiile sau pistoalele pentru presupusa onoare sau jignire, ci snt organizai n bande i gangsteri, nct oamenii cinstii nu tiu unde s mai reclame, sau ce lepdri" s mai citeasc. ' Astzi, ca niciodat, exorcisriele i alungarea diavolului snt utilizate, dar nu n Biserica lui Hristos, pentru mbrcarea omului nou", ci n cercuri ale organizaiilor teroriste, fasciste i revanarde, care au pretenia c pot instaura pacea sufleteasc" prin genocid. Dac la comunitile mesianice", aa cum s-a vzut, crima: era premeditat i pacientul" supus unor ocuri psihice, organizaiile teroriste religioase n-au nici regulamente, nici legi, nici moral, doar deviza: cine nu-i cu noi este mpotriva noastr", este duman, trebuie s dispar! Gruprile revanarde sau comunitile religioase demonice atac tot ceea ce este nobil: cinstea, dreptatea, adevnil, sfinenia,; ^semnnd groaz i nelinite. Fiara apocaliptic nu mai are simbolul 666, ci zvastica, cornul ei;este fascismul sub toate nuanele. Crucea nu mai este semnul rscumprrii, ci un altar pentra mulumire" c au fost ucii negri, aprtori ai drepturilor omului sau unii predicatori ai egalitii. Dealurile i preeriile pe care i prin care zburdau odinioar miei, ciurde, mnji au rmas pustii, i la rscrucea nopii apare focul sacra", mistuind o uria crace (luminnd costumele conice pe care,;se vede scris KKK!), dup o nflcrat" predic pentru dreptatea" celor avui. O ntreag reea de informaii este pus n serviciul nihilismului. Cele mai moderne mijloace audio-vizuale snt captate de aceti portari ai iadului". Unii cercettori arat c numrul de crime - afar de pruncucidere svrite de aceti montri fanatici depesc cifra de multe milioane. Alt semnal de alarm! i mai grav, organizaiile teroriste au o reea internaional i atac, n numele rului, sub diferite firme: Biserica ymde, brigzi roii, leul albastru, rcizboinicii regelui Hristos etc. sau simple numiri, avnd acelairscop: panic,'distragere, disperare! Multe organizaii i iau numele de biseric", pentra a putea nltura privirile legiuitorului i nc i nsuesc titulaturi bizare, aa cum vom vedea. f i pentru a concretiza cele-de mai sus, vorn selecta cteva organizaii legale". 1.. Biserica" satanismului. - Biserica satanei este titlul exact din legislaia religiilor din SUA, recunoscut ca s funcioneze. 'Are sediul n San Francisco, iar conductorul acesteia este patriarhul" Anthon Luwey, care i-a; ales 12 Apostoli" i 70 de ucenici. El a organizat noua religie pe la nceputul anului 1966,,'Ga doctrin, conductorul sectei arat c n fiecare din noi, slluiete satana, smna satanic nchis n om este atotputernic, avnd cea mai mare importan.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

109

Omul trebuie s fie mndru de ea, n loc s se ruineze. jSmna satanic trebuie cultivat, fapt ce i-1 propune biserica noastr". Conform profeiei" patriarhului, n anul 1990, aproape toi nchintorii religiilor clasice vor dispare, adernd la satanism,.. Noi, satanitii reprezentm noua instituie spiritual a Americii, susinea Luwey. : ; 2. Biserica" luciferic. - Dac satan este un nume mai general prea diavolesc" cuttorii de senzaii religioase i de titluri atrgtoare au descoperit alte numiri mai planetare, mai aproape de inima omului credincios" i a aprat biserica luciferic'sau biserica lui Lucifer i, mai pe scurt Martorii lui Lucifer, crescnd astfel aciunile ufolatrilor. Nu segndea necuratul i vrjmaul luminii s ajung a fi adorat" dup ce czuse cu ceata slujitorilor'si i semnase mndria n prima pereche de oameni din Eden. Iat-1 dup attea civilizaii -ale omenirii invocat i pomenit, n cele mai dureroase situaii; accidente de tot felul, soldate cu mori npraznice. Martorii" lui Lucifer fria ntunericului fac serioas concuren martorilor lui lehova. Cei dinti slvesc pe stpnul morii, noul Hades, cei din rndul al doilea pregtesc asaltul Armaghedonului". i unii i alii snt stegarii negri ai distrugerii vieii i societii omeneti.,; . : Secta Martorii lui Lucifer" este nou (1970-1975) ;>cu ramificaii n lumea francofon. Printre aleii" lui Lucifer i iniiatorii sectei se numr i francezul Jean-Paul Bourre. Purttorul de cuvnt" al lui Lucifer, preciza: ...unica noastr int'este 'de a reabilita magia i vrjitoria, de a face o nou religie ai crei adepi nu cred dect n ru...". Adepii fanatici ai luminei curate" se reunesc noaptea, la lumina torelor, n jurul mormintelor unor foti practicani ai ocultismului, printre care Allan Kardec, fondatorul i organizatorul spiritismului i iniiatorul filozofiei neantului n Europa de Vest. '*?^-\y . Din aceast sect au purces dizidente cu nume tot stranii; noii luciferi i-au renviat apocalipticul: Marele Graal. .::;.:'-: f; 3. Fraternitatea alb universal. - Dac satan i-a-igsit succesoral, de asemenea, Lucifer i-a asigurat misionarii", nici celelalte legiuni demoniceifiiujidormiteaz. Soiurilor de draci, dei stau ascunse, li se face organizarea, la lumina zilei, n societatea apusean prin Fraternitatea alb universal. Aceast sect revanard proclam arianismuLca nvtur adevrat", iar morala" sa se vdete prin destrblare, prin proxenetism i incest colectiv. Fria" ncurajeaz i susine prostituia sub toate aspectele, ca un cult adus duhurilor rele!" A aprat n Frana i s-a rspndit n cercurile reacionare. Secta, sub masca religiei, racoleaz tineri din organizaiile neofasciste. n ultima vreme a aprut o nou form: Fraternitatea deisis". 4. Ku Klux Klan (KKK). - O dat cu abolirea sclaviei, cu asigurarea drepturilor omului, se prea c a disprut i patima sngelui sau uciderea. Aceasta a luat ns alt form prin atacuri organizate, prin rpiri i antaje. Asemenea organizaii snt nenumrate, apar i dispar, pe toate continentele, dar cea mai ngrozitoare este KKK din SUA. Din aceast grupare rasial fac parte att credincioii" ct i slujitori" ai unor denominaiuni -i.confesiuni cretine. Scopul ei este uciderea, iar cultul arderea crucii, ca ceea ce a adus n lume iluzia" jertfei rscumprrii i dreptii. Organizaia KKK are ramificaii pe tot continentul american, n fruntea ei aflndu-se Vrjitorul imperial care are sediul, din 1928, la Memphis. .. ; n ultima vreme (1981), cavalerii ucigai cu glug i-au extins imperiul invizibil al KKK. Astfel, aceast organizaie religioas rasist de trist faim are un program rigid. O dat pe lun pe colinele situate n nordul oraului Alabama, un grup de brbai i femei purtnd costume de sac i arme automate se antreneaz permanent. Tabra de antrenament poart numirea de My Lai. Imperiul invizibil" este condus de Bill Wilkinson, care, n '1975, s-a desprit de KKK. inuta tradiional a adepilor const dintr-o rob roie i bonet ascuit. Pe lng gluga cunoscut, n ultima vreme, organizaiile religioase violente "de factur KKK au adoptat noi semne: zvastica, leul, vulturul, acalul etc. dup proveniena adepilor fanatici. 5. Rzboinicii regelui Hristos i Aliana apostolic clandestin. ara cu cea mai bun organizare ecleziastic romano-catolic, Spania, este chinuit astzi de numeroase grupri religioase fasciste i neofasciste, revanarde i iredentiste justificate prin precepte biblice. Printre acestea se numr nevinovaii rzboinici ai regelui Hristos i Aliana apostolic clandestin", ambele susinute i ncurajate de organizaia fascist Noua For" din Peninsula-Iberic. 6. Alte grupri teroriste, rasiste i revanarde sub'masca religiei au diverse numiri: Seci Org, Contiina lui Augustin", Grupuri de astrologi, vrjitori, ocultiti, care prin practicile lor ngrozesc sufletele oamenilor etc.

110

CLUZ CRETINA

Cele mai cunoscute grupri teroriste, rasiste i revanarde cu firm religioas snt: In ASIA: Opera lui Dumnezeii (Opus Dei") sub care se ascunde blasfemia adus lui Dumnezeu i crima mpotriva omului, chipul i asemnarea lui Dumnezeu. Aceast oper" care aduce numai vaiet, plnset i suspin, este cunoscut de' specialiti pentru legturile sale cu organizaii extremiste. n AFRICA: Apartheidul. - Aceast form mistic" de genocid din Africa de Sud ntreine cele mai veninoase organizaii revanarde i de trdtori n scopul siluirii contiinei i stoprii organizrii i prosperrii unor naiuni legitime de pe continentul negru. Albii stpni" snt susinui de muli corifei religioi n aventura lor fr margini. Aceti avocai-ideologi fac apel la populaia disperat transmindu-le din Biblie poruncile de sus..." . Rspunsul se tie de veacuri: Ne-ai adus Biblia i ne-ai luat pmntul...". Acum, plecai i cu Biblia, i lsai-ne pmntul motenit de la prinii notri ucii de voi...". n AUSTRALIA: ncercarea". Este o grupare fascist-milenist. ntemeietorul sectei este un afacerist din Melbourne, care i-a luat nume biblic, David" i propovduiete sfritul apropiat al lumii. El explic astfel cataclismul; cerul se va nvemnta ntr-o lumin orbitoare, se vor auzi zgomote nspimnttoare, dup care lumea se va prbui n nefiin". Cu o singur excepie: vor rmne n via membrii sectei", n, frunte cu vizionarul ei. Snt clare influenele iehoviste i luciferice" susinute i de ngrozirea lumii prin Rzboiul stelelor". Regele" gruprii particip la ntruniri revanarde i incit la distrugerea celorlalte Biserici i culte. Pentru sigurana activitii sale i-a ales deja 70 de ucenici, ce i-au asigurat supravieuirea". Secta ia proporii pe continent, atrage adepi din generaia tnr, mfuzndu-le idei neonaziste. Mai snt multe alte micri, dar ne oprim la cele de mai sus.* Toate aceste organizaii grupe, comuniti, familii n numele religiei terorizeaz oamenii i tgduiesc morala evanghelic att de simpl, dar greu de urmat. Vina nu este numai ispititorului, a celui ru, ci i a slujitorilor unor Biserici, care ademenii de venituri au uitat de vocaie i pastoraie. Luxul, destrblarea, neglijarea celor duhovniceti au provocat rezerve, contestri i s-a nscut fenomenul sectar de azi.

*
Fa de cele de mai sus, nu se pot trage, concluzii, fiindc ceea ce se petrece n snul sectelor depete cugetarea. Totui, ,unii oameni,ai zilelor noastre, stpni pe sine, cu mintea curat, fac eforturi ludabile i chiar disperate pentru a feri - mai ales tineretul - de flagelul sectar. n primvara anului 1981, la Paris, la un congres al oamenilor de tiin, .s-a hotrt nfiinarea unei Asociaii internaionale pentru aprarea familiei i individului", car-i propune s lupte mpotriva sectelor, s anihileze acest fenomen extrem de nociv i care tulbur multe suflete. La nceput, unii considerau sectele ca pe un rezultat al evoluiei" religiei, dar astzi toi snt convini c sectele au un cult macabru, n-au nimic comun cu Dumnezeu - indiferent cum este neles i snt stpnite de interese sociale, politice, de aventur i cucerire. Fenomenul pare firesc, dac ne gndim la naintaii lor, infailibili". Aceia aveau la ndemn anatema i inchiziia, iar * BIBLIOGRAFIE SPECIAL: P. I. David, Sectele religioase... (note bibliografie), precum i Cazuri relatate de ziare i reviste: Paris Match", 1975-1988, Thiery Baffoy, Les sectes totalitaires, n Esprit" nr. 1/1978; Secta Hare Krishna sau conjuraia misticismului, profitului i terorismului, n Romnia Liber", 8 oct. 1981. Manifestri care frizeaz actele psiho-criminale, n Magazin", 22 iulie i 6 dec. 1980; Cazul Moon. Un idol" care adun milioane n Romnia Liber", 19 martie 1981; Un idol" demonic, n Informaia" 30 mai 1981, Secta ceretorilor pioi, n Informaia" 12 sept. 1977; Neuronul i mormonul, n Scnteia" 1 martie 1981; Ufolatrii et comp., n Informaia" 14 febr. 1981; Proliferarea sectelor, veritabile concerne ale neltoriei, n Scnteia" 23 sept. 1979.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

111

dumnezeii i izbvitorii sectelor au la dispoziie arme de foc perfecionate i toate otrvurile, inclusiv mprtania" cu stupefiante, halucinogene, cianur etc.' In loc de iubirea fa de aproapele, sectele, gruprile violente i revanarde au n doctrin fanatismul religios pn la crearea n rndul membrilor proprii a unui veritabil univers paranoic". In fruntea unor astfel de noi religii" s-au aezat posedai, arlatani perfizi, criminali notorii, fr ideal i contiin, escroci calificai, cu pretenii mesianice, carp reuesc s ngrdeasc voina membrilor i s-i rup de realitatea social, i antreneaz la aciuni ce frizeaz bunul sim i muli cad de cele mai multe ori, sub incidena legii penale. ,', Rotunjindu-i bugetele, fiii mpriei mesianice" contribuie la lovituri de stat, la acte de violen, la manifestaii de strad, pentra un eveniment sau o stare!.politic, angajndu-se n aventuri de anvergur mondial cu Biblia n mn, pe care n-o citest niciodat, cu excepia profeiilor eshatologice i multor capitole din Apocalips. Muli mesia" au obrznicia s se substituie lui Iisus sau s corecteze pe Dumnezeu-ntrapat. Mari stpni religioi uit ceea ce a spus Hristos: regii stpnesc popoarele, ntre voi s nu fie aa, ci, cel ce dorete s fie mai mare, s fie tuturor de ajutor..." (Luca XII, 25-27); sau Tuturor toate m-am fcut, ca mcar pe unii s-i dobndesc..." (I Cor. IX, 19). . '.; Clienii" acestor secte snt, din nefericne, din rndul tineretului. Ajuni la o vrst cnd factorii ce nu mai depind de ei, ci de societate, le hotisc viitoruij unii tineri se vd confruntai cu probleme din ce n ce mai grave. Ce li se ofei? n locufuijjjf ideal - un vid; n locul unei atmosfere propice universului sufletesc - rceal, indifeien,'ai^irare. Pepiniera de recrutare a noilor obti religioase snt tinerii lipsii de cldma fiieasc a prinilor i a mediului sntos familial. i cad uor prad himerelor, soluiilor iluzorii, propagandei mincinqgsey ;a sectelor. n cadrul acestora, ei suport splarea creierului", un veritabil oc psihic, cci tratamentul cruia sunt supui urmrete totala depersonalizare i aservirea sufleteasc i fizic pn la incontien. Criminalii psihici, dei urmrii de toate justiiile lumii, mbrac toga de mesia" continund distragerea nu a bunurilor materiale, ci pe creatorii lor, sufletele acestor tineri.. Apare astfelreident c fenomenele de criz, degradarea valorilor i disoluia moral favorizeaz apariia acelei faune dubioase, alctuite din tot felul de prooroci, astrologi, magicieni, maetri, profei, alei-izbvitori, vindectori, mesia sau ;: cpetenii trimise de Domnul etc. .'";,*:.. Desigur, am menionat numai sectele de mai sus pretinse religioase - dar numra! lor este cu adevrat alarmant i nedefinit, n evantaiul sumbra al gruprilor'peudofilozofice, ocultiste sau pscudocretine. ' ' In ceea ce privete doctrina, morala, instituia, sectele nu pot fi comparate cu Biserica lui Hristos, aa cum se ncearc de ctre muli pseudosociologi i pretini filozofi. Sincretismul este baza doctrinar a majoritii noilor religii". Culmea, sectele ncearc s concureze cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor sau alte organizaii ecumeniste. Consiliul Eeiimenic al Bisericilor urmrete unitatea de credin n Hristos, nu gsirea unei noi credine sau altui" Dumnezeu; urmrete refacerea nvturii originale, nu prefacerea sau adoptarea unei filozofii, nu renaterea unor forme oculte, unor personaje mitologice care au terorizat spiritele lumii vechi. Toate sectele caut dezumanizarea, fanatizarea, ocultismul; Biserica Ortodox urmrete ca s fac din credincioii ei oameni integri, perfeci, s-i explice credina mntuitoare i s triasc n Hristos, folosind toate mijloacele puse n slujba omului sau create de om pentra fericirea lui, pentru dragostea fa de toi, linite i nelegere ntre toi oamenii planetei, deci o moral dumnezeiasc.

112

CLUZ CRETIN

i ceva mai grav, unii chemai i alei" au nceput goana dup strlucirea lumii i osnd i-au agonisit. Evanghelia a fost substituit, credina pus in rndul altor preocupri i astfel au aprut puzderia i concurena de" izbvitori", predicatori", profei", Mesia" etc.

*
nvtura clar i mntuitoare a'Domnului Hristos, Evanghelia nemuririi din primele veacuri, a fost pus ling summae" fcute i prefcute dup tnguielnica raiune. In loc de via n Hristos, s-a trecut la vorbirea" despre Hristos; n loc de misiune, la ndeletnicire (I Petru V, 3) i iat rezultatul: fuga multora spre necunoscut... S-a stins dragostea pentru adevr i catehizare, nlocuindu-se cu ideologii la mod;i cuvntri de propagand religioas. Degeaba plngem i ne tnguim c pierdem credincioii; napoi la Evanghelie, la urmarea lui Hristos, la dragoste nefarnic; s fim exemplu n purtare, n vorbire,. ntru toate (II Tim. IV, 2) i iari vom avea frumuseea cea dinti i toat turma ncredinat nou.. Toi vrjmaii notri vzuiv,i nevzui se vor topi ca ceara de la faa focului, dac vom urma pe Hristos: ...ca oamenii obervnd faptele noastre cele bune s preamreasc pe Tatl nostru cel din ceruri"... (Matei V, 16). Unde sntei Sfini Apostoli care ai cucerit lumea sau Prini Apostolici care ai modelat' societatea voastr! Apostolul iubirii, parc viznd lumea religioas" de azi, scria; ...n lume s-au rspndit muli propovduitori, care nu mrturisesc venirea n trup a lui Iisus Hristos. Iat amgitorul, iat antihristul" (II loan, 7). Nu pot fi nlturate unele merite" ale sectelor, aa cum ncearc unii, ci s ne strduim s-i nelegem pe rtcii, fiindc".,, au rvn, dar n-au pricepere..." (Rom. X, 2). Bgai de seam - spunea Mntuitorul - s .mi v nele cineva, fiindc vor veni muli n numele Meu i vor zice: Eu snt mesia i vor nela pe unii... Dac va spune cineva: iat Hristos este aici sau acolo, s nu credei, cci se vor scula muli hristoi mincinoi i prooroci mincinoi, vor face semne mari i minimi" pentru amgire, s nu-i: credei (Matei XXIV, 5, 23-25). De fapt toi izbvitorii" vizeaz pe antihrist i el este ascuns n propria lor concepie i comunitate. Apostolul neamurilor se atepta la ispitirile diavolului cunoscute prin aciunea rului i nvrjbirii: ...se vor sculllin'mijlocul vostru oameni care vor nva lucruri striccioase... de aceea privegheai nencetat..." (Fapte XX, 30), fiindc satana se poate preface n nger de lumin pentru a amgi i a ntoarce pe cineva de la adevrata credin (II Cor. XI, 14). Un fapt destul de grav al zilelor noastre const i din aceea c muli confund religiile, alii le trateaz fr interes. Or, savanii i oamenii de cultur atrag serios atenia asupra pericolului reprezentat de sectele religioase. n acelai timp i statele care recunosc organizarea i funcionarea unor asemenea secte trebuie s discearn, s-i dea seama la ce expun propriile popoare, prin nmulirea i proliferarea sectelor i gruprilor mistico-fanatice.

CUNOATEREA I PRENTMPINAREA DE CTRE ROMNI A PROZELITISMULUI SECTANT In ceea ce privete Biserica Ortodox, de pretutindeni, aceasta este motenitoarea Cincizecimii (Fapte II), a ntririi Duhului pentru ceea ce a promis Mntuitorul cel trimis de Tatl. Noi credem ceea ce se cuprinde n Sf. Scriptur i Sf. Tradiie, dogmele, canoanele i hotrrile Sinoadelor ecumenice. Ele snt mrturii ce autentific succesiunea n credin i succesiunea apostolic Biserica Ortodox caut s dea credincioilor tot ceea ce este necesar mntuirii i totodat sigurana,

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

113

linitea, echilibrul sufletesc i pacea general. Ea nu concureaz cu ideologiile sau curentele de gndire, fireti, ale societii, ci ine la tezaurul revelat, la calea cea strimt, dar precis, la sigurana spuselor Dumnezeului celui descoperit, adevrat i ntrupat i omului desvrit Iisus Hrisios: Eu snt calea, adevrul i viaa. " (Ioan XIV, 6). El s-a artat n lume pentru a nu mai bjbi n credin i nu putem s-L prsim, fiindc numai El are cuvintele vieii venice " (Ioan VI, 67). Cunoscnd bine toate acestea, niciodat cultele naturiste, curentele spiritiste, religiile demonice idolatria i mitologia - i sectele nu vor putea influena pe adevraii credincioi romni. Precizri. - Aprarea credinei strmoeti, ca i propovduirea i pstrarea ei, este esena i permanena misiunii preotului. Cnd Mntuitoral Hristos trimite pe Sfinii Apostoli la propovduire, le poruncete; Mergnd, propovduii la toate neamurile, nvndu-le s pzeasc toate cte v-am ncredinat vou" (Matei XXVIII, 19-20). Sf. Pavel ndeamn pe Timotei; Pzte-te pe tine nsui i strduiete n nvtur" (I Tim. IV, 16) i mai mult; Propovduiete cuvntul, struiete cu timp i fr timp^ mustr i ceart, ndeamn cu toat rbdarea i nvtura" (II Tim. IV, 2; Tit. I, 3), iar credincioilor le scrie: V rog s umblai cu vrednicie... silindu-v s pzii unitatea Duhului ntru legtura pcii" (Efes. IV, 1). Pe temeiul acestor ndemnuri nelegem c: Preotul trebuie s tie modul n care credincioii cunosc i triesc credina lor i msura n care aceasta este corect i conform cu nvturile dogmatice i morale ale Ortodoxiei. n cadrul Bisericii Ortodoxe,Romne exist parohii n care s-au strecurat nvturi greite, sectare, grupri anarhice i conte'statare, pe care pstorul de suflete este nu numai dator, ci are obligaia s le cunoasc i s le arate adevrul mntuitor. Unii credincioi nstrinai de Biserica Ortodox triesc n pasivitate n faa ndemnurilor la bun convieuire, la dragoste i solidaritate uman. O spunem de la nceput, fr menajamente, cele scrise aici nu au un caracter provocator, de ur, de vrajb interconfesional, ci ntresc pe misionari i cheam pe cei rtcii la frumuseea cea dinti a dreptei credine. Snt cazuri cnd adepii unor culte neoprotestante, fanatici i bigoi, ai unor secte i grupri anarhice comit abateri grave fa de credina strmoeasc a prinilor lor prin aciuni de prozelitism i, n acest caz, trebuie luate msuri adecvate, aa cum pstorul caut oaia pierdut (Matei XVIII, 12 .u.). Biserica Ortodox Romn a neles dintru nceput s pstreze cu toate cultele din ar un climat de bune relaii, de respect reciproc i colaborare i este hotrt s-i aduc contribuia ei la apropierea i nfrirea tuturor locuitorilor acestei ri, la apropierea i nfrirea popoarelor de pretutindeni. Dar ecumenismul nu trebuie confundat cu prozelitismul i nici socotit ca o slbiciune a slujitorilor Bisericii Ortodoxe Romne. Grija i1 strdania preotului n activitatea lui pastoral este aceea de a-i aduce pe toi credincioii la adevrata cale a mntuirii. Acest lucra, preotul nu-1 poate face numai cu vocaia, cu entuziasmul, cu pregtirea sa teologic ci, n aceast aciune, el trebuie s apar bine instruit, s cunoasc nivelul cultural al credincioilor, s foloseasc cele mai noi metode i mijloace de aprare a dreptei credine n funcie i de intensificarea prozelitismului. De aceea, n astfel de mprejurri, misionarul ortodox romn trebuie s pun n aciune toat capacitatea sa, s cunoasc istoria, originea, evoluia i involuia sectelor, cadrai social n care avuaprut, concepiile acestora i mijloacele de prozelitism, psihologia" sectelor i gruprilor anarhice,^ s mobilizeze energiile sale spirituale, tactul su, n problemele aduse in discuie, spre a putea, rspunde la orice obiecii i nvocri de texte biblice sau alte ncercri prozelitiste. Preotul rbite s aib colaboratori destoinici i ncercai, cunosctori ai nvturii ortodoxe i iniiai n punctele, atacate de sectani i gruprile anarhice, pstrnd, ns, n toate, echilibrai manifestat prin iubirea de adevr, iubirea fa de semepi i respectarea persoanei umane. ,.,;:<

114

CLUZ CRETINA I. - PSIHOLOGIA" SECTELOR I GRUPRILOR RELIGIOASE

1. Psihoza prozelitismului sectant. - Linitea i pacea dau oamenilor stabilitate moral i echilibra sufletesc. Tulburrile sufleteti aduc afeciuni1 nevrotice i fizice i din aceast cauz neexplicat sau neluat n seam - au aprut i puzderie de secte cretine i religioase. i dou boli sufleteti, mai bine-zis patimi: mndria i lcomia au creat psihoza ereziarh n primele veacuri cretine i s-a transmis pn astzi. Fenomenul morbid-sectar nu poate fi nici noutestamentar nici vechi, ci aparine i se constat la toate religiile naturiste. n contextul lumii de astzi, orice loc de munc, orice sector de activitate creeaz o psihologie aparte n funcie de preocuprile indivizilor, de scopul lor sau de rezultatele muncii lor. De asemenea, n comunitile ecleziastice, confesiunile, n denominaiuni, grupri religioase, sectele caut s-i formeze o psihologie aparte, specific, care, dus la extreme, se degenereaz, se izoleaz i fuge de origine, intrmd n conflict cu comunitatea social. Pericolul este iminent, deoarece fiecare grup se divide avnd pretenia originalitii, nlocuind colaborarea cu fanatismul i cercetarea cu obscurantismul. In acest caz se ajunge la paroxism, la psihoz periculoas att societii n care i duce existena secta, ct i indivizilor ca atare, membri ai grupului. Aa-zisa psihologie a sectelor difer de la grup la grup, de la. organizaie la organizaie, de la ar la ar, de la regiune la regiune, de la familie la familie, de la individ la individ, de aceea este greu de dat o definiie valabil pentru toi. Trebuie urmrite cercetrile n domeniul psihicului. Definiia psihologiei ca tiin care se ocup de fenomenele psihice are valabilitate i aici, fenomenele snt: cunoaterea (raiune), afectivitatea - (simire, iubire sau ur cu impostazele lor) i voina (determinare la aciune n fapte bune sau rele). A. n ceea ce privete RAIUNEA (Cunoaterea), observm 1. Senzaiile i percepiile, n practica Bisericii Ortodoxe, snt cultivate la credincioii si prin laudele bisericeti i toate slujbele; la secte, senzaiile i percepiile snt reduse i nbuite de practici oculte; 2 Limbajul s-a dezvoltat n mod deosebit n Biserica Ortodox, ncurajnd i cultivnd limbile naionale n vorbirea curent i n cult: mai bine cinci cuvinte pe neles" (I Cor. XIV, 19); la secte limbajul este redus la nite expresii onomatopeice, de invocare a dumnezeului credulitii lor, iar cntrile ablon au un nivel redus, naiv, traduceri arbitrare din alte limbi sau chiar imne" fr angajare psihic i care incit la tragedie, dram, ur n general; 3. Gndirea, vehicul al cunoaterii: caut i vei afla (Matei VII, 7), a fost cultivat de Biseric de la individ la individ i s-a nscut cugetarea cretin. Teologia cretin a preluat tot ceea ce este bun i folositor din gndirea antic n vederea mntuirii. De asemenea, tot ceea ce este bun i drept, adevrat i edificator, astzi i n viitor, pentru fericirea omului este nsuit i de Biseric. La secte, fenomenul este invers, gndirea este siluit de teorii i metode noi". Astfel, de la Sola fide" s-a ajuns la credulitate; de la Sola gratia" s-a ajuns la predestinaie i fanatism; de la Sola scriptura" s-a purces la negarea unor cri i texte din canonul Bibliei, la traduceri adaptate confesional i chiar la adugarea unor texte apocrife n legtur cu calculele" mileniste i sfiritul lumii". Deci gndirea" sectar este comandat i canalizat, mergnd pn la negare i sinucidere (cazul Johns din Guiana Britanic, 1978); 4. Memoria i cultivarea ei n Biserica Ortodox a fost i este porunc: mergnd nvai... (Matei XXVIII, 19). Catehizarea i colile primelor veacuri cretine, universitile Evului mediu pn la seminariile, facultile i institutele teologice de astzi snt factori de cultivarea memoriei n vederea desfurrii vocaiei i unui bagaj ct mai mare de cunotine. La secte, cultivarea memoriei este o ndeletnicire satanic, o nebuniune n faa lui Dumnezeu" (I Cor. I, 19-20) de aceea nu este nevoie de coal i educaie, fiindc duhul le d pe toate" (I Ioan II, 20, 27); 5. Imaginaia a fost totdeauna uri puternic sprijin al credinciosului n nelegerea descoperirii lui Dumnezeu i explicrii naturii nconjurtoare: cerurile spun slav lui Dumnezeu i facerea minilor lui vestete tria" (Ps. XVIII, 1). Toat arta cretin este o fericit colaborare a Revelaiei dumnezeieti cu imaginaia controlat a credinciosului; pictura, arhitectura, sculptura, muzica snt

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

115

cteva rezultate ale lucrrii celui creat dup chipul i asemnarea" lui Dumnezeu (Facere I, 26). In orice manifestare de adorare a lui Dumnezeu sau venerare a sfinilor - care este tot adorarea Ziditorului prin tritorii si - se vd i treptele imaginaiei. La secte exist o imaginaie bolnvicioas, fantezist, aceasta creeaz un delir, provocat i de consumarea drogurilor, halucinogenelor i tranchilizantelor. Dumnezeu ia forma statit a imaginaiei lor, fenomenele apocaliptice se nmulesc i determin distragerea unor opere de art religioas sau laic. Aa se explic nlturarea cultului sfinilor, denigrarea Sfintei Fecioare,1 nlturarea crucii, obiectelor i relicvelor sfinte etc. In aceste situaii, sectanii se mrginesc numai la unele texte ale Bibliei, respingnd tradiia i formele ei, negnd rezultatele binefctoare pentru civilizaie. 6. Atenia, ca fenomen al cunoaterii, a fost n mare cinste n Biserica lui Dumnezeu. Ea a determinat nelegerea Evangheliei i textele Descoperirii lui Dumnezeu; s stm bine s stm cu fric, a zis Arhanghelul Mihail; s stai neclintii n credina voastr; cei slabi s se ndrepte, cei tari s nu se clinteasc (II Tim. IV, 11-18). Datorit considerrii ateniei, Biserica i-a format o disciplin liber-consimit de mare importan n rspndirea cuvntului Evangheliei. Atenia este legat de pstrarea adevrului sfnt i de stoparea concepiilor religioase greite, de primirea i transmiterea nealterat a succesiunii n credin i succesiunii apostolice a Bisericii celei una, sfint, soborniceasc i apostolic. De fapt, Sinoadele ecumenice snt un rezultat al ateniei fa de nvtura Domnului Iisus Hristos i ferirea ei de concepii filozofice ale timpului. La secte i erezii, atenia este un apanaj, fiecare individ, dup ce a devenit adept al grupului, poate crea alt comunitate dup propria concepie, nerecunoscnd ceea ce a fost nainte, nelund n seam pe alii. Ca atare, atenia, ca i celelalte fenomene ale cunoaterii nu are irnportan n psihoza sectantului. B. SENTIMENTUL (Afectivitatea) are un rol determinant n Evanghelie. nsui Fiul lui Dumnezeu s-a ntrupat din iubire pentru om, fiindc tot din dragoste a fost zidit omul. Poranca cea mai mare a Legii vechi i noi, ca de altfel toate Legile ce caut s instaureze dreptatea, este iubirea: s iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsui (Matei XXII, 37-38). nsui Dumnezeu n esen este iubire (I Ioan IV, 8). Dragostea este un atribut venic -al lui Dumnezeu i cea mai important virtute teologic (I Cor. XIII, 18). nsui cretinismul este mpria dragostei i pcii pe pmnt. Avnd n vedere toate acestea, emoiile i sentimentele trebuie modelate n vederea iubirii aproapelui i propirii comunitii. nsui Domnul s-a jertfit pentru noi dndu-ne pild de iubire, lsndu-ne pacea etern (Ioan XX, 21). Mai mult, ne-a poruncit: ...iubii pe vrjmaii votri, binecuvntai pe cei ce v blesteam, facei bine celor ce v fac ru..." (Matei V, 44). Se nelege, aceast porunc se aplic de la individ la individ, or, sminteala, criminalii de drept privat sau comun nu intr aici, acetia snt pagini..." (Matei XVIII, 1.7), adic nu mai fac parte din comunitate pentru c nu se ncadreaz i nesocotesc Legile de convieuire social. Tot n aceast categorie psihic se includ temperamentele (un grup de patra mai importante: 1. coleric; 2. sangvinic; 3. melancolic; 4. flegmatic). Se tie astzi c fiecare individ are particularitatea sa psiho-fizic. Toate manifestrile snt personale,, comunitatea le modeleaz, dar el rmne unicat. Or, Mntuitorul, doctorul sufletelor i trupurilor noastre, Dumnezeu-ntrupat i Omdesvrit, cunotea i aceast situaie, lsndu-ne i n tlmcire pilda Semntorului (Luca VIII, 5-18) i pilda talanilor (Lnca XIX, 13-26). n nsi esena credinei noastre st iubirea mrteama, frica. Frica nate idoli, zeiti, montri, apar noi religii" i nenumrate secte. Dragostea cheam la urmarea lui Hristos (I Tim. I, 6-7), ura este tgduirea lui Hristos. In contextul temperamentului, avndu-se n vedere i factorul de educaie i instrucie se formeaz caracterul. Dac temperamentul se motenete, individul,se modeleaz prin caracter i poate contribui la mutaia genetic, fapt extrem de important n psihiatria actual i de care Biserica a inut cont dintrunceput. In ceea ce privete, psihologia" religioas i cea sectar facem.aceast delimitare, fiindc Biserica lui Hristos nu se oprete la o oarecare psihologie, veche -sau mai nou, ji are caracter de permanen i o societate sau alta nu constituie un punct totalitar n-psihanaliza" Bisercii - lucrurile stau astfel. Psihologia religioas sectar este un amestec bizar de. spuse" evanghelice cu starea

116

CLUZ CRETIN

psihic a indivizilor la apariia secteKsafcreligiei. De aceea se ntlnete fenomenul firesc al evoluiei la toate grupurile religioase, fenomenul adaptrii i chiar modificrii credinei" iniiale. Or, Hristos acelai este, ieri, azi i n veci (Evr.: XIII, 8) i descoperirea lui Dumnezeu a avut loc treptat tocmai pentru a fi neleas; Mai inti,;)Dumnezeu s-a descoperit prin prinii notri (patriarhi), apoi prin profei i mai pe urm prin nsui Fiul Su..." (Evr. I, 1-7). Sectarii justific credina", care este independent de Dumnezeu,,prin idei i teorii filosofice. Ei nu mai-snt nici cretini, nici credincioi, ci nite creduli fanatici cu nite principii neverificate, de aceea afectivitatea s-a nlocuit cu ferocitatea, iubirea interioar cu nite legi de clan absurde i n contrazicere cu morala cretin i filosofic, cu morala public i culura;modern. Cultul" crimei - spiritual sau fizic - terge i nltur de la adepii sectari nu numai iubirea de aproapele, ci chiar sentimentele i emoiile umane. Din cauza lipsei de afeciune: i' apoi inhibiie religioas prsesc familia sau practic destrblarea i proxenitismul n grup,' neglijeaz copiii sau cer prsirea rii unde s-au nscut pentru a marge la frai" n alt partei Expresiile de frate" i sor", de tu" i eu" snt nite expresii gratuite de atracie, ca apoi prpastia s se arate. C. VOINA (Determinarea), este a treia nsuire sufleteasc ce desvrete pe celelalte dou; judecata i afeciunea. Ca definiie-'tiinific, voina este activitatea omului orientat spre scopuri contient fixate. Aceste scopuri -determin i caracterul voinei, negativ sau pozitiv. Negativ atunci cnd voina este determinat de p minte bolnav sau de o afeciune deplasat - patimile de tot felul - i pozitiv, cnd toate faptele voinei snt spre binele tuturor i mulumirea personal, virtutea n general. r.-l'.- . Avnd acest cadru psihologic al voinei, nelegem uor i factorii acestuia, anume: a) Deprinderile. Acestea joac un rol deosebit, fiind modul de a aciona constant prin exerciii permanente. Deprinderile, la rndul lor, pot ntri voina sau a o diminua. Ca n orice act contient i verificat de voin, deprinderile bune formeaz caractere stabile, pe cnd deprinderi" rele vicii, capricii - ntunec contiina omului, voina acestuia devine un instrument de svrirea sau acoperirea patimilor i nelegiuirilor, i ntunec mintea i i pervertesc simurile pn la instincte oarbe. De aceea, coala i toi factorii educaionali au datoria s formeze deprinderi bune n vederea unor caractere stabile. Deprinderile, de fapt, pot modela nsei temperamentele, dndu-le o nou funcie genetic; din ho poate deveni un om cinstit; din fumtor, un om contient de riscul asumat; din beiv un om contient de valoarea familiei i de pericolul alcoolismului; din desfrnat, un om cumptat i un afectiv so n familie. Legat de deprinderi snt obinuinele, o necesitate irezistibil, dar care se poate modela datorit schimbrii mediului i mutaiilor socio-culturale; b) Aptitudinile .i interesele. Dup unii psihologi acestea se definesc astfel; orientarea selectiv i constant a omului spre anumite fenomene i relaii n vederea cunoaterii i practicrii, n vederea efecturii unei activiti. Dup alii, mai ales specialitii patologi, psihiatri i geneticieni, aptitudinile dei nnscute, se pot modela sau distruge la o generaie, dar apar la alt generaie, avndu-se n vedere mediul prielnic. Aptitudinile snt de fapt nelepciunea sau raiunea seminal a voinei. Interesele snt ntr-adevr componente ale voinei legate de o societate sau alta, de mbogire i nemulumire. Ca s aib permanen, interesele trebuie corectate i ncurajate numai spre binele obtesc, spre o comunitate echitabil i corect. Cnd interesul primeaz, aptitudinile diminueaz, talentele se pierd, intervenind profitul i dezechilibrul. De aceea, n cretinism, interesul suprem dac poate fi numit aa - este mntuirea fiecruia adic desvrirea aici pe pmnt i continuarea ei prin fericire n mpria lui Dumnezeu. n ceea ce ne privete, accentum fenomenul sau nsuirea vocaiei, de mare importan n misiunea preoeasc. Referitor la voin, la gruprile anarhice i violente i la toate sectele, putem spune c au eliminat-o din preocuprile lor. Acestea nu mai in cont de psihologie ca tiin, ci de grupul lor care se divide pn la epuizare. Nu mai au la baz credina mntuitoare, ci o credin dictat de sect, o acceptare oarb a spuselor profeilor" lor. Deci tergerea voinei i personalitii fiecrui membru. Desigur, nu snt originali nici n aceasta, ci acceptnd credo qui absurdum", adic predestinaia cu toate avatarurile ei, individul devine un instrument n mma efului de sect, un ales, adic un nctuat de soart, unul ctigat de Domnul, un frate i sfnt". Problema voinei nu este nou n istoria sectarilor i n evoluia ereziarhilor. Se tie c Eutihie, Eunomiu etc. negau voina uman a Mntuitorului ceea ce au desvrit sectele de astzi,

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

117

tgduind i voina uman i voina divin prin soart i predestinaie. Or, este tiut c voinei umane i se adaug harul, credinei Mntuitoralui prin dragoste (Gal. IV, 6) pentru a se ajunge la vrsta brbatului desvrit, Iisus Hristos. Sectele ca i naintaii acestora au exagerat harul lui Dumnezeu sau au ters faptele omului pentru a-1 lipsi pe aderent de, voin. Prin voin comun se desvrete comunitatea lui Hristos, n Biserica Sa, i oaia rtcit" (Luca XV, 5-6) umbl singuratic i nu se poate salva dect in turm. Dac este rpit de lupi sau pzit de nimii (Ioan X, I, 12-13), atunci va fi tears din Cartea vieii (Apoc. XXI, 27). Este cunoscut c marii filozofi i nelepii lumii au cutat forme i soluii referitoare la voina uman i sectele, ca de altfel i unii teologi moderni i-au nsuit o prere sau alta a lor. Pentru noi credincioii, urmai i transmitori, n acelai timp, ai Bisericii primelor veacuri, voina omului este respectat dintru nceput de Ziditor: Pus-am naintea ta foc i ap, binecuvntare i blestem (Deut, XI, 26-28); iat ecoul peste veacuri al pomului' cunotinei binelui i rului (Facere II, 9), pom crescut pe pmnt, deci din aceeai plmad cu trapul omului. n virtutea acestui fapt, nsui Fiul se supune voinei Tatlui de a ne mntui de pcatul strmoesc, pcatul lipsei de voin i neascultare. n sprijinul sau n locul cderii noastre, Mntuitoral Iisus Hristos ne-a adus voina Sa, voina cracii, voina izbvirii cu care a ters pcatul strmoesc, trimindu-ne pe Sfntul Duh ddtor de har, ntritor i coordonator, nu impuntor voinei noastre n vederea mntuirii. De aceea, harul ncepe mntuirea" (Gal. II, 20-21) i aceasta este aptitudinea soteriologic a cretinului adevrat. Omul nu se supune de fiic voinei lui Dumnezeu, ca la sectari, ci accept, lucreaz i se desvrete prin iubire (II Tim. I, 5), fiindc Dumnezeu este iubire (I Ioan IV, 8). Aa nelegem mandatul Su: Voi sntei lumina lumii i sarea pmntului" (Matei V, 14), deci voina noastr trebuie s devin bucurie tuturor (Ioan X, 5). nsui Mntuitorul Hristos respect voina fiecruia indiferent n ce stare ar fi: Dac vrei s fii sntos, dac crezi n Dumnezeu... Dac crezi c pot face Eu aceast etc. (Matei VIII 10; Ioan IX, 34-41). De asemenea, credincioii (n cazul pruncilor, naii) nu-se supun de fric bii Botezului, ci mrturisesc credina experimentat, credina verificat i apoi convini i cu voina copleit de adevr, spun: Fac-se voia Tu precum n cer, aa i pe pmnt... (Matei VI, 10), sau vestesc din gur nevinovat i cuget curat, deci din minte sntoas i inim sincer: Am vzut lumina cea adevrat, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credina cea adevrat, nedespritei Sfintei Treimi inchinndu-ne (deci supunnd voina, de ce?) c, Aceasta ne-a mntuit pe noi. Aa cum am artat mai sus sectele nu mai propovduiesc credina mntuitoare, ci grupul lor este o asociaie de creduli, care de fapt neag pe Dumnezeu, sectele snt antihriste pentru c acestea au ajuns la cultul crimei, la sinucidere, la nlturarea (tgduirea) lui Hristos-Dumnezeu din lume. Hristos este nceputul mntuirii noastre aici pe pmnt prin ntrupare, rstignire, nviere i consecinele ce decurg din acestea. Or, antihrist acela este care tgduiete ntruparea Fiului lui Dumnezeu (II Ioan 7). Biblia cea confesional sau sectar a devenit justificarea credulitii, argumentarea" obscurantismului, dovad a izolrii, distragerii personalitii i a lichidrii voinei. Tot un fenomen sectar al lipsei de voin i dezbrcarea de personalitate este eutanasia alb (sinuciderea lent cu halucinogene, tranchilizante, stupefiante etc), crim i chiar sinuciderea n grup. Attea fenomene cu multe consecine sociale, pe ling cele zise religioase, provocate de lipsa de voin. Dac ascultm glasul Sfintei Scripturi, aceasta ne spune c de fapt voina este fructul scump al dragostei. Cei lipsii de nelepciune nu pot avea nici voin. Sf. Pavel nchin dragostei un imn etern (I Cor. XIII), iar Apostolul iubirii, teologhisete dragostea ca nsuire a lui Dumnezeu (Ioan III, 16 i I Ioan IV 8). " ','

Aadar, sectele de toate categoriile, lipsind pe adepii lor de voin, i narmeaz cu prozelitismul i fanatismul pentru a-i orbi i a-i lipsi de personalitate. Cretinismul pentru ei este o religie la mod ca i celelalte religii vechi i noi naturiste sau animiste, iar teologia o ideologie biblic sau influenat de cugettorii antichitii - laici sau religioi - i totul se poate schimba sau adapta la apariia unui profet". ..

118

CLUZA CRETINA

Sectele, fie religioase (biblice, evanghelice", budiste, confucianiste, taoiste, intoiste mahomedane, bisericeti" sau congregaionie), fie sincretiste (de nuan spiritist teozofic) au cauze eretice i contestatare, sociale, culturale:, etc. Credincioii notri cunoscnd toate acestea pot s se apere i pot nelege fenomenul rtcirii sectare, pe de o parte, snt n msur s dovedeasc lipsa de voin a acelora care dintr-un motiv sau altul - lesne de evitat - au acceptat o sect sau o grupare anarhic i violent, pe de alt parte. Toate sectele snt cuprinse de boli psihice i n loc de un examen medical'caut refugiu sau justificare n texte" biblice. Creznd din frica, practicnd fanatismul i obscurantismul, sectarii, gruprile anarhice, violente i revanarde snt n permanent rzboi cu ei nii i cu lumea. Aadar nu se poate vorbi de o psihologie religidas'" i sectar, ci de o psihoz, de o boal sufleteasc motenit, creat sau acceptat cu sau fr voia adeptului.* Sectele debusoleaz pe muli, sustrag',pe. unii de la preocuprile lor zilnice, fcndu-i s-i neglijeze munca, familia i ara, ispitesc pe alii s-i prsease Legea strmoeasc, s neglijeze obiectele de venerare cretin sau acioneaz pentru a distruge, pentru a ascunde sau a comercializa piese din patrimoniul naional sau opere rJe art universal. Iat lipsa de voin n a respecta operele de art ale altora i implicit a cultiva egoismul i ura fa de aproapele. II. - CTEVA PROCEDEE SECTARE PENTRU CTIGAREA UNOR CREDINCIOI NDOIELNICI Cncl vorbim de mijloace i metode prozelitiste ne referim la npercri de tot felul pentru atragerea nu numai a credincioilor ortodoci la alte culte neoprotestante, dar i la secte. Trebuie cunoscute metodele acestora, fiindc prozelitismul intens sectar tulbur i ecumenismul local, climatul de respect i responsabilitate ntre culte recunoscut n ara noastr. De aceea, preotul ortodox misionar are datoria s cunoasc aceste lucruri n vederea stoprii infiltraiei i n acelai timp de a ntreine, n continuare, bune relaii, de respect ntre preot i pastori, ntre credincioii

* ORIENTRI BIBLIOGRAFICE Lucrri ajuttoare i cercetri recente* a) Psihologie i patologie: P. I. David; fPSihologia sectantului", n GB" nr. 4/1987; Idem, Sectele religioase... n GB", nr. 5/1986; Psihologia religiei, trad. de Tamara Murean, prefa de Petru Berar, Ed. tiinific i enciclopedic, Bucureti, 1976; S. Cndea, Psihologia conversiunii n RT" nr. 5-6/1930 p. 240-247; Clement: Ravel, Psihologia credinei. Bucureti, 1941; Victor Predescu, Psihiatrie, Editura medical, Bucureti, 1976; G. Enchescu, Igiena mental i recuperarea bolnavilor psihici, Ed. medical, Bucureti; 1'979; P. Brnzei, Itinerar psihiatric, Ed. Medical, Iai, 1978: C. Blceanu-Stolnici, Anatomitii n cutarea sufletului, Ed. Albastros, Bucureti, 1981; P. Popescu-Neveanu, Dicionar de psihologie,'Ed. Albatros, Bucureti,'1978; Dicionarul sntii, Coordonator Acad. Eugen Pora, Ed. Albatros, Bucureti, 1978. b) Patologie i religie: P. Berar, Religia n lumea contemporan, Bucureti, 1976; T. Bodogae. Psihologia sectelor, n Rt" nr. 10/1938 ; ' Psihologia vieii religioase, Ed. Cartea Romneasc, Cluj, 1930; C. Constantinescu, V. Clirtescu, S. Florea, Particulariti n analiza relaiilor... intervariabile n studiile de sociologie a religiei, n Buletinul tiinific al Facultii de nvmnt pedagogic" Piteti, 1979; H. Culea, Religia sub semnul cercetrii filozofico-sociologice, Bucureti, 1975; NGA, passim. ; Alain Woodrow, Les nouvelles sectes, Ed. le Seuil, Paris, 1977; Marshall Kidoff, Ron Javers, Secta sinucigailor, secretele sectei Templul popoarelor i ale masacrului din Guyana, Prefa de" Petru Berar, trad. din 1. englez i postfa de Felicia Antip, Bucureti, 1981; Vademecum psihiatric, Bucureti, 1986; P. H.' Bucovinean. Faetele reale ale sectelor religioase, Bucureti, 1983; Teodor Ardelean, op, cit., Gedrges Blond, Furioii Domnului trad. din 1. francez, Bucureti, 1976; V. Kembach, Biserica. "n involuie. Bucureti, 1984; Bruno Wiirtz, op. cit; Alvin Toffler, Al treilea val, trad. din 1. englez,'Bucureti, 1983; P. Datculescu, Educaia... tiinific. Cercetri psihosociale (consideraii false dup sectani), Bucureti, 1980.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

119

diferitelor culte. Sectele nu snt de acord cu linitea, cu stabilitatea care exist ntre credincioi, ci ele caut tulburri, dezuniri, atrageri n rndurile lor. Printre aceste mijloace prozelitiste - de altfel nenumrate i specifice fiecrei secte i fiecrui individ sectar se pot enumera: 1. Vestea timpului nnoirii". Toi sectarii neleg prin; nnoiri renunarea la tot ceea ce este tradiional, deci dezrdcinarea credincioilor, ruperea de obiceiurile i datinile strmoeti. Mai mult, aduc n sprijinul acestei.idei i texte biblice: ... vine ceasul cnd nu v vei inchina Tatlui nici pe muntele acesta, nici n Ierusalim..." (Ioan IV, 21)..Deci este momentul prsirii credinei depite" i cultului inventat": Iat, noi le fac pe toate..."(Apoc. XXI, 5). 2 Iscoditorii, cercetaii, ispititorii de ocazie, vestitorii, adventului etc, aceti frai" snt trimii n parohii sau chiar la biserici s vad cum decurge slujba, n ce condiii se adun credincioii acolo, cum svrete preotul slujbele, cum predic, ce nfiare are, dac exist n parohie grupri separatiste sau anarhice. . Dar nu numai locaurile de cult ale ortodocilor sau. casele de adunare i rugciune ale cultelor neoprotestante snt vizitate de iscoditori", ci i locurile de munc, pieele publice etc. Muli se angajeaz temporal pentru a sonda i a racola adepi. Alii snt rnduii la casele de odihn" prin staiuni, scot Biblia sau alte brouri i strnesc curiozitatea celor din jur pentru aceti cercetai" n cele ale timpului de mine" etc. 3. Predicatori" - prozelii ambulani su ocazionali. Dup ncercrile artate mai sus, dac s-au ivit cazuri de asculttori i creduli, snt trimii predicatori" formai pentru a arta calea Domnului", fr a-i divulga confesiunea sau secta. Dac adeptul d dovad de ascultare" atunci este iniiat i dac progreseaz i se indic locul unde trebuie s se prezinte pentru ca fraii" s-1 primeasc i s-1 fac ales" al Domnului. Noul vizat este recomandat la ali frai, care n cea mai mare tain trec printr-un labirint contiina neofitului". Dac este n vrst, surori-mai tinere l iau sub ocrotire, dac este tnr i mai ales necstorit, insul credul este introdus n culisele mariajului, unde surori" de ncredere i versate n cile cele neptrunse ale Domnului" pot face din* fratele nou-venit un mieluel. Casa frailor i locuina surorilor binevoitoare stau la dispoziia celui ^'strin i gol i necercetat..." (Matei XXV, 35). Se dau ajutoare nerambursabile cuttorilor cilor" Domnului. Aceste ci trebuie totui studiate i n acest sens, de acum fratele s-a format, i se ofer brouri de duh, foi volante cu zicerile" Domnului i extrase cu cerinele" Celui de sus. In calitatea sa de om" nou, credulul ncepe s fie iniiat n textele lui Daniil, pentru a face calcule" de viitor, r.Apocalipsei pentru a ti s se fereasc de coamele fiarei i de iezerul cel de smoal (Apoc. XX, 20). n sfrit, alesului" i se ofer i Biblia i garania duhului (I Cor. XII, 7) de a tlcui n vederea ntririi noii credine. i dac s-a ajuns aici predicatorul" i-a ndeplinit datoria fa de gruparea sectar din care face parte sau este pltit pentru aa,ceva, cine tie din ce fonduri! Se cheam i ali evanghelizatori" strini?! 4. Catehizarea" propriu-zis. Dac, prin ntlnirea; cu ^predicatorul" ambulant, s-a putut capta bunvoina individului, sau unui grup de creduli, prin textele biblice derutante, cu interpretri ad-hoc, pline de nouti, alesul" a intrat deja n faza curiosului Sau metoda catehizrii. Este vorba de o iniiere n texte ale Bibliei pentru a-i justifica ntlnirea" cu Domnul. De acum alesul" devine sigur i* plin de el, poate deveni i el, ca unul 'dintre frai, cunosctor" a toate. Este dezbrcat de ideile vechi, iar obiectivul, preotul parohiei ditl care a fcut parte, este prezentat ca un instrument al satanei, un exponent al exploatrii care ia taxfi la botez, la nmoimntare... Preotul este salariat al statului i de aceea nu mai este ^misionar" c fraii, pe acela nu-1 mai intereseaz poruncile" Domnului, ci poruncile i sfaturile oamenilor. Iat de ce acum nu mai este nevoie de biseric, de crace, de icoane, de spovedanie i chiar de preot, pentru c noi sntem preoia aleas, neam sfnt..." (I Petru II, 5) i fugim de preoi pctoi i de arhiereii farnici care au ucis pe Hristos! Trecndu-1 prin aceste faze, alesul" cere ca s fie i; el frate" n Domnul. 5. Jurmntul fa de sect. Aceasta este faza culminant i mijlocul de a-1 timora i a-1 lipsi de voina personal. Credulul, care a acceptat treptat c.alea greit", se leag prin jurmnt c va asculta de sect, n caz contrar, fraii" nu mai rspund: de viaa lui, unele secte practic cultal uciderii n cazuri de clcare a noului jurmnt. . :

120

CLUZA CRETIN

I se administreaz botezul" testamental, este pus s abjure vechea" credin, este invitat la Cina Domnului, dup ce fraii" i-au splat picioarele; este pus s recite imne i psalmi predicai de sect, nva s cnte, s prooroceasc. Mai grav, dac este mai rsrit, este sftuit s renune la munc pentru Domnul" i va fi pltit de comunitate, nu mai respect srbtorile legale ca toat lumea, ci numai smbta sau vinerea, duminica sau alt zi dup calendarul sfinilor". Dac lucreaz i se cere, conform poruncii Domnului, zeciuiala pentru frai, dup ce i s-a oferit haine, cas i chiar ajutoare. Unii sectari las aceasta la urm dup ce alesului" i s-au ncredinat sarcini importante la ndemnul" duhului. Ajuns n faza de jurmnt, credulul este lipsit de simul umanitii i de personalitate i devine fanatic i obscurantist. Aici este faza cnd devine pericol social i moral. Casa de adunare este totul, nu-1 mai intereseaz obtea i tot ceea ce este romnesc - obiceiuri, datini, tradiii -, toate snt ale diavolului". Fratele" este dus i la alte case", fiind dat exemplu de nou ales" al Domnului; citind din Biblie i tlcuind. De asemenea, i se ofer plimbri m ar i promisiuni de excursii la fraii" de peste hotare. Lucrurile nu se opresc aici, dac fraii" au fcut attea pentru el, la rndu-i are obligaia obtii i conform jurmnmlui, trebuie s activeze... 6. Lrgirea misiunii" sale. Fratele" odat primit in sect este obligat s ncerce, s foloseasc aceleai metode i mijloace cu familia sa, cu rudele, cu prietenii, pentru a-i aduce pe cile Domnului". Pus n aceast situaie, forat de frai" i czut victim propriei naiviti, adeptul, n foarte multe situaii, i prsete familia,:i abandoneaz rudele i meseria, nu-1 mai intereseaz obligaiile sociale. In final, prsete locui natal, casa printeasc, obiceiurile, tradiiile i tot ceea ce ntr-un limbaj mai general se numete; Lege strmoeasc. In alte condiii, i mai grav, proorocul" - fiindc aa este numit de frai pentru ^ i se recunoate mndria, - reuete s ctige la sect familia, fie prin bunvoin, fie prin teroare, i atunci i njghebeaz gruparea i i mrete secta nestingherit. O dat constituit gruparea,: profetul" se desprinde dintre ai si i i ia o form convenabil uneori, sub acopermntul unui cult neoprotestant recunoscut de stat. 7. Alte mijloace prozelitiste; a) Folosirea diferitelor prilejuri: Botezuri" noi, nuni nmormntri pentru a ataca nvtura ortodox i persoana preotului; b) Oferirea de cri, brouri, ajutoare din strintate n mod gratuit imor credincioi curioi ortodoci; c) Distracii freti" pentru tineret: Mari - citirea i schimbul de preri"; Joi - dnuiri n Domnul cu echipe vocale sau instrumentale dintre frai" iniiai; Smbta - ascultare, cu ntrebri i rspunsuri i participarea frailor" la Cina Domnului i a celor curioi, invitai i oaspei" strini (n special ortodoci) la agapa comun cu buturi (nebeive, rcoritoare pregtite de surorile lazarine" - martele" comunitii... Urmeaz i alte mngieri'w;.! De asemenea, miun propaganda;: sectant prin centrele aglomerate rurale i urbane, n mijloacele de transport, n uzine i fabrici, n staiuni de tratament i odihn, n spitale i n tot locul unde credincioii ortodoci, necunosctori ai dreptei credine, cad uor victime. 8. Cutarea legalitii. Fiecare adept sectar, n perioada cutrii" cii Domnului", n-a fost informat c de fapt orice grupare sectar: contravine legilor rii i moralei publice, de acum n sect se consider om liber. Dup ce depus jurmnfiil s-a lepdat de tot ceea ce este religie veche", de tot cea ce este cretinesc i romnesc, i se aduce la cunotin c nu are ce cuta la judecata lumeasc": la tribunal, n armat n adunrile diavoleti", n coal, alesul i sfntul" Domnului nu are patrie n aceast lume; poate i oricnd s plece i la fraii" din alte ri. . In asemenea situaii, cum trebuie .acionat de ctre credincioii parohiei nfrunte cu preotul locului? Timpul nnoirii" este pentru noi cutarea mntuirii i permanenta formare a contiinei cu adevrat cretineasc i patriotic, iar cnd s-au ivit iscoditorii", credincioii trebuie prevenii de pericolul care-i ateapt i de prpastia n care ar putea fi aruncai. Acei predicatori" de ocazie trebuie verificai: de unde vin, ce doresc cine i-a trimis! Credinciosului adept, ajuns n stadiul..-.catehizrii", trebuie s i se fac o adevrat cercetare din partea enoriailor. sub conducerea preotului de a-l trezi la adevr i realitate i a-l scoate din

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

121

buimceal". Dac a ajuns n stare dejurmnt, credincioii trebuie s tie c de acum fratele" este pierdut i este necesar o munc de prevenire pentru familie i prieteni, care vor fii pui n situaia de a ajunge victime obscurantismului, fiindc prozelitismul" sectar nu are limit, este practica cea mai rentabil a sectelor, gruprilor anarhice i organizaiilor religioase violente. Preotul are datoria s ncredineze pe enoriai c toi sectanii caut tulburarea sufleteasc, provoac dezbinri, folosesc chiar mijloace de terorizare cu mina Domnului". Preotul paroh, Consiliul parohial, organul reprezentativ< al Adunrii parohiale, trebuie s anune Centrul eparhial pentru a fi sprijinit i pentru a se putea lua din timp msurile cele mai potrivite de stopare a prozelitismului sectar. III. - NDATORIREA MISIONARULUI ROMN DE A PREVENI I A STOPA INFLUENELE STRINE DUHULUI STRMOESC O dat instalat ntr-o parohie, preotul misionar trebuie s-i exercite funciile ce decurg din hirotonie: s nvee, s sfineasc i s conduc. El merge n parohie ca trimis al arhiereului locului, recunoscut de organele de drept, cu responsabilitate i atitudine categoric de a-i apra credincioii i ,a readuce pe cei rtcii din nou la cuvritul adevrului" (Ioan XIV, 6). Mijloacele i metodele nu snt noi, inventate" de preoi, ci ele decurg din ndatoririle preoiei harice i snt poruncite n Biblie: ,, voi sntei lumina lumii i sarea pmntului..." (Matei V, 1314); vou v este dat s cunoatei tainele mpriei cerului" (Matei XIII, 11); i s lucrai ct este lumin pentru lumin" (Matei V, 1416), de aceea ndeamn i Sfntul Apostol Pavel: propovduiete cu timp i fr timp... " (II Tim. IV, 2). Preotul nou-instalat sau transferat ntr-o parohie unde se gsesc i secte trebuie mai nti s cunoasc bine cauzele care au generat fenomenul sectar. Mai nti, trebuie s tearg un trecut ntunecos, pentru ca apoi s aduc iari lumina Evangheliei, s se fac tuturor toate ca mcar pe unii s-i dobndeasc" (1 Cor. IX, 19-22). In afara gsirii rspunsului la fiecare ncercare prozelitist - i acestea difer de la parohie la parohie, de la o localitate la alta preotul trebuie s iniieze o aciune de redresare a parohiei cu deosebit tact pastorul, cu misiune nflcrat, cu zel fr de seamn i mai ales cu trire n Hristos: nu mai triesc eu, ci Hristos triete ntru mine" (Gal. II, 20). Avnd aceast for haric, preotul schimb faa parohiei. Credincioii rtcii nu mai vd- n preot un nimit, ci un tritor al Evangheliei. Bine ar fi s spun ceea ce triete i s vorbeasc cum triete: Urmai-mi mie, precum i eu urmez lui Hristos... " (I Cor. IV, 16). Preotul trebuie s aib n vedere experiena apostolilor (Matei X, luca IX, X) i s nu dispere, indiferent de ncercrile ce le are (Matei I, 23), fiind convins de faptul c cu noi este Dumnezeu". Este adevrat n lume necazuri vei avea, dar ndrznii, Eu am biruit lumea..." (Ioan XVI, 33). Sfaturi din partea Sfinilor Apostoli a) Evitarea rtciilor ptimai. n afara celor ou care se poate discuta, dei fr rezultat, snt alii mpietrii la inim, bicisnici, insisteni, ursuzi, pislogi .a.m.d. V ndemn, frailor, s fii cu luare-aminte asupra; celor ce produc dezbinri i sminteli mpotriva nvturii pe care v-ai nsuit-o. Fugii de ei pentru c acetia

122

CLUZA CRETINA

nu slujesc Domnului nostru Iisiis Hristos... i prin vorbele lor blnde i prin binecuvntarea lor neal minile celor fr de rutate" (Rom. XVI, 17-18). b) Ocolirea celor care snt ciclitori. Unii, din mndrie, vin la preot cu Biblia n mn sau recitind versete; acestora, dac nu. snt cazuri patologice - le rspunde acelai apostol, care i-a nfierat pe toi sectarii i pentru totdeauna: iar de ntrebrile nebuneti, de asemnri fr rost, de glceav i de discuiile pentru Lege te ferete, cci snt nefolositoare i dearte. De cel rtcit, dup ntia i a doua mustrare, deprteaz-te, deoarece tii c unul ca acesta s-a abtut i a czut n pcat, osndindu-se singur" (Tit III, 9-11). ,; .; . Misionarul trebuie s ia aminte c dup dou mustrri, n calitatea sa de pre'ot, n-are ce mai discuta cu rtcitul, fiindc el sporete tot mai mult n rtcire" i satana l face tot mai ndrtnic" (II Tim. II, 16 .a.). Se nelege, dac nu se ajunge la nici un rezultat n ceea ce privete confesiunea, preotul continu contactul cu sectarul ca individ al societii, ca cetean. Or, muli preoi nu neleg acest lucru, obtea de astzi ofer posibiliti egale de munc i via tuturor cetenilor. S-ar putea ca prin aceast atitudine ceteneasc, rtcitul s fie adus pe calea cea strimt, dar dreapt (Ioan X, 9)..'.' ' Mijloacele folosite si experiena Sfinilor Apostoli trebuie nsuite de preot. Este tiut c sectarii atac mai ale*S;persoana preotului, fie atribuindu-i jigniri direct, fie denigrndu-1 ntre parohieni. Prin acuzaiile aduse preoilor, sectanii batjocoresc i pe credincioii parohiei. n situaia de mai sus, a fost pus mai ales Apostolul neamurilor. Mai nti era acuzat de propriii si coreligionari, nazarei, farisei, de partidele religioase ale religiilor greco-romane, de gruprile anarhice formate mai ales n Corint. Alii, eretici, voiau s-1 omoare. Tuturor le rspundea: Destoinicia noastr vine de la Dumnezeu care ne-a fcut n stare s fim slujitori ai unui Legmnt nou, nu al literei, ci al duhului, cci litera omoar, duhul d via..." (II Cor. III, 5-6). Sfntul Pavel nu se justific n faa celor rtcii, ci el se mrturisea alor si, credincioi cu adevrat, artndu-le! adevrul credinei prin propria lui misiune i ncredinndu-i de apostolatul su, primit prin descoperirea lui Dumnezeu (Gal. I, 11-12; Efes. I, 9 .a.). Justificarea nu o fcea prin persoana sa, ci prin lucrarea lui Dumnezeu asupra credincioilor; Aa a reuit s localizeze rul, s readuc la adevr muli nstrinai. Aadar, preotul nu trebuie s atace n netiin, s nu cad n dezndejde, s nu se avnte n justificri fr rost, ci el, permanent, s-i ntreasc credincioii prin cuvnt, slujb,-purtare, avnd exemplu nu numai pe Sfinii Apostoli i urmaii lor, ci nsi preoia lui Hristos prin succesiunea apostolic i succesiunea n credin. Arma cea mai puternic a noastr este dreptatea fa de noi nine i dragostea desvrit fa de aproapele (II Cor. VI, 7-10). Parohia are situaia ei aparte, ea nu este o unitate economic, ci o ncercare a contiinei legat numai de Evanghelia Mntuitorului: vai mie dac nu a propovdui..." (I Cor. IX, 16-17): Problemele economice snt fireti dar de acestea se ocup organele parohiale sub controlul parohului, snt de circumstan, anexe gospodreti .a.m.d. Dup ce preotul cunoate realitile parohiei, abia atunci purcede la mijloace i metode adecvate astfel:

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

123

1. Transmiterea nvturii cretine enoriailor, experimentarea ei prin moral i aplicarea ei prin iubirea fa de semen, prin fapte bune, e ntia prevenire a infiltraiei sectare. n acest sens, locul de aciune .al preotului este biserica pentru care a fost hirotonit de ctre episcop, dorit de ctre credincioi i recunoscut ca persoan juridic. Ca atare, preotul are ndatoriri i obligaii ce decurg din hirotonie. Lui i st la ndemn: a) amvonul, n ceea ce privete transmiterea nvturii Evangheliei (catehez, predic, explicarea Sfintei. Scripturi, meditaie, ntrebri i rspunsuri ce trebuie puse sau date, de la caz la caz) ;,b) enoria, pentru cercetarea credincioilor, a tririi lor duhovniceti, a cunoaterii bntuirii lor de ctre diferii indivizi, relaiile cu vecinii sectari sau de alt credin, starea social, cultural i material a credincioilor, mijloacele de existen ete,; c) : intensificarea cultului divin, svrirea tradiional a slujbelor etc. d) ntrirea ncrederii credincioilor n slujitor i renoirea evlaviei strmoeti: rolul preotului ortodox n ntrirea unitii de neam i credinei de-a lungul istoriei; e) ntrirea contiinei de enoriai i pstrtori ai unor tezaure artistice i culturale de veacuri care : trebuie transmise generaiilor urmtoare. Biserica a fost i este a credincioilor, ei. n ea s-au nscut i toi au contribuit, cu sacrificiul lor, la meninerea contiinei unitii de neam, de limb, de cultur; f) intensificarea legturii de la suflet la suflet prin spovedanie i nlturarea viciilor i atitudinilor antisociale din parohie (alcoolismul, tabagismul, pornografia, destrblarea, divorul etc); g) participarea la treburile obteti, amenajarea unor terenuri, construcii de poduri, osele, fntni, dispensare etc. Toate aceste aciuni trebuie s fie coordonate i explicate ca fcnd parte din porunca Evangheliei: slujirea lui Dumnezeu prur slujirea oamenilor (I Cor. XIII, 12-13). "'' 'Jl'v Avnd acest cadru general, practic i uor de realizat, dar cu eforturi din partea preotului misionar, putem trece i la alte metode: 2. Profilaxia (prevenirea). Credincioii ortodoci i chiar cei nstrinai de Biserica-mam, avnd cunotin despre adevr, dndu^i seama c cel prin care le-a venit sminteala i le-a strecurat n suflet otrava ndoielii a plecat, se reculeg, snt mai nelegtori, stau de vorb cu vecinii, nu se mai izoleaz, se consider egali, nu alei", i deci lumina Evangheliei de alt dat din strfundurile sufletelor lor ncepe s plpie. Cei care nu cunoteau mai nimic despre credina-lor, acum i-o explic, tiu n ce cred, de ce cred i pentru ce cred (I Tini. 1,12), ce urme a^ lsat credina strmoeasc, pe cnd credina cea nou" distruge tot ceea ce au cldit prinii notri. Profilaxia se aplic cu succes de ctre preotul tnr sau nou-numit n parohie. El trebuie s cunoasc pe cei ce au plecat la secte dintre enoriai sau snt reci, indifereni, cauzele care i-au dus n gruparea sectar,:'consecinele ce au decurs dup plecare, ca de exemplu: tulburarea n parohie, rupere; din familie, prsirea unor munci onorabile i trirea din expediente. Toi enoriaii trebuie s contribuie la refacerea unitii sufleteti a parohiei lor. Preotul trebuie: s pun ordine n conducerea parohiei, s coopteze n organele de conducere numai-credincioi competeni, exemplu n evlavie, pilde de cinste, de munc, de iubire fa de tot ceea ce este sfint la poporul nostru. Ordinea financiar, nregistrarea veniturilor, rspuns la orice solicitare

124

CLUZ CRETIN

a credincioilor mresc ansele preotului paroh de a nltura cauzele dezbinrii n parohie i a stopa infiltraia sectar. Frailor", scria Sf. Iacov, dac s-a rtcit vreunul dintre voi de la adevr, i-1 ntoarce un altul, s tii c cine ntoarce pe un pctos de la calea rtcit pe care a apucat, va salva un suflet de la moarte i va acoperi multe pcate..." (V, 19-20).: : 3. Localizarea sau stoparea. - Desigur, localizarea i izolarea celor rtcii are un efect binefctor pentru parohieni. Chiar dac sectarul nu revine la adevr cunoscndu-se ndrtnicia lui, preotul este dator s-1 localizeze. Reuete acest lucru, atunci cnd cunoate precis concepia sectar i identific secta din care face parte individul tulburent. ngrdirea sectarului i renunarea lui la prozelitism se poate face i prin aciunea credincioilor evlavioi bine intenionai i dornici s-1 aduc napoi de unde a plecat. De multe ori, din cauza necunoaterii nvturii ortodoxe, credincioii notri rmn pasivi la obieciile sectare i snt pui n situaia de inferioritate fa de sectari i necunosctbri ai Bibliei. Odat localizat sau izolat, dndu-i seama c preotul slujete cu adevrat lui Dumnezeu i nu este un profesionist ecleziastic, sectarul se ruineaz, i dispare febra prozelit, se informeaz; rrnne n greeal, dar nu mai condamn pe alii i nici nu mai iese la atac pe baza textelor Bibliei memorate n perioada catehizrii" lui. Dac prin profilaxie, preotul a ters nite rni vechi, iar prin localizare d un prilej de revenire a acelui /rtcit, uor se poate ajunge la cuvntul Evangheliei: greit-am naintea cerului i pmntului, iart-m Tat" (Luca XV, 21). 4. Chemarea la unitatea original. - Avnd n vedere cuvintele Mntuitorului mai am i alte oi n afara celor rtcite, pe care trebuie s le aduc n staul" (Ioan X, 16), preotul trebuie s intensifice activitatea predicatorial i catehetic, participarea credincioilor la cult, cultivarea cntrii n comun, svrirea slujbelor dup rnduielile tradiionale, vizite pastorale, folosirea apostolatului laic, contacte personale cu pastorii altor culte pentru ca mpreun: s combat prozelitismul i aciunea sectelor. ndemn la a nva i a lucra permanent, i n special iniierea pentru folosirea cuvntului tiprit - Sfnta Scriptur, catehismul, traducerile din Sfinii Prini, cri de rugciuni, calendare, ndrumtoare bisericeti, almanahuri, revistele centrale patriarhale, revistele mitropolitane etc. 5. Contacte din dragoste de om, de cetean, discuii cii pruden. Snt cazuri cnd sectanii snt ndrtnici i nu rspund nici unei solicitri, ns doresc s stea de vorb cu preotul. n aceast, situaie, preotul are ndatorirea s nu evite discuia. De obicei, preoii se feresc s intre n cercul lor, aceasta pentru dou motive: primul, necunoaterea sectei i lipsa de informare asupra activitii ei, al doilea lipsa de pregtire a parohului care ^trage, din nefericire, i n majoritatea cazurilor, prozelitismul sectar. 6. nlturarea definitiv .a rului. - n caz de revenire, credinciosul trebuie tratat n aa fel nct s mi se observe nimic. S fie controlat limbajul, interzise jignirile, ironizrile, momentele de sfad, dojeniri sau apostrofri ca: ...eretic, spurcat, trdtor, Iuda" etc. Timpul nostru este al dialogului, al mpcrii, al egalitii.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

125

Credincioii trebuie s se apropie de sectari cu dragoste, nu cu ur i huiduieli. nlturarea rului este faza ultim a refacerii unitii duhului n legtura pcii (Efes. IV, 3).

Sfnta Scriptur, fiind singurul mijloc de dialog cu sectarii, aa cum se tie, trebuie verificat textul bibliei" confesionale. Muli s-au ndeprtat de la dreapta credin i au czut victime prin nelare din cauza traducerilor false. Sectarii rmn descumpnii, cei care snt sinceri i serioi, cnd li se arat greelile de traduceri sau introducerea unor cuvinte (i chiar texte) n biblia" lor. Ei nu au - i nimeni nu are interes s le deschid mintea - posibilitatea de ; verifica adevrata traducere dect n confruntarea cu credincioii iniiai i cu parohul lor. Aa trebuie procedat, mai ales n cazul cnd cel nstrinat de Biseric i.justific plecarea la secte din comunitatea parohial prin citirea", spusa" sau scrisul bibliei..."* 7. Cteva principii generale de dialog J

a) Viziunea larg a preotului asupra fratelui rtcit. Orice credincios abtut de la dreapta credin trebuie tratat cu bunvoin, cu respect, cuvinte mngietoare, cu metod irenic. Propovduitorilor sectari, cu toat limba lor nveninat, s le rspundem cu binecuvntare (Matei V, 44), dac ne lovesc peste obrazul drept - n sens de jignire - s-1 ntoarcem i pe cel stng (Matei V, 39) n sens de iertare. Numai aa i apropiem, i dezarmm i mai ales le aprindem crbuni pe cap", cum spune Sf. Pavel, dndu-i pine, ap etc. (Rom. XII, 20): Facem toate acestea pentru c nu-i socotim strini de neam i de credin, ci ru influenai sau n momente de derut... In caz de revenire total s fie bucurie pentru ntreaga obte. b) Evitarea discuiilor dogmatice. - Dac preotul ortodox nu poate s-i aduc n staul oile rtcite, aceasta se datoreaz i faptului c abordeaz teme dogmatice. Se tie doar c sectarii snt rtcii nu din cauza dogmelor Bisericii - acestea au fost contestate de protestanii clasici i continu s fie altfel interpretate, ci din cauza smintelii i interpretrii singulare a Bibliei. In dese cazuri snt sinceri n convingerea lor, fiindc se justific prin versete biblice, datoria preotului este aceea s cunoasc micarea, cauzele sectei, s explice textul i apoi s" teologhiseasc. Exemplu n aeeast privin snt pildele rostite de Mntuitorul i mai ales cea tlcuit: pilda semntorului (Luca VIII, 11-16). c) Urmai-mi Mie, precum i eu urmez lui Hristo'l' (I Cor. IV, 15-17). Aceast invitaie constituie un fapt copleitor pentru cei rtcii. Dac preotul este exemplu de slujire, lucrurile par simple. Preotul s fie exemplu, de comportament n parohie, de punctualitate la servicii i la biseric, de dragoste pentru cei ncercai de necazuri, de apropiere pentru cei ce-1 hulesc. El trebuie s vad n toi nite oameni i s-i trateze ca prieteni, avnd sigurana Evangheliei: Bucurai-v i v veselii c plata voastr mult este n ceruri..." (Matei V, 12).
* A se vedea p. 429-434.

126

CLUZA CRETINA

d) i totui, ferii-v de unii ca acetia... " (Matei XXIV, 24). Snt cazuri de sectari nrii care nu accept nici discuia i snt violeni; pe unii ca acetia i lsm n plata Domnului, n rtcirea lor (II Ioan, 10-12). Preotul accept discuia i contactul pentru binele lor, aa cum Mntuitorul discuta cu vamei i farisei (Matei IX, 10; XI, 19) i ce bine i frumos este atunci cnd fraii snt mpreun" (Ps. CXXXIII, 1) i mai ales cnd preotul ajunge s spun astzi s-a fcut izbvirea n casa ta..." (Luca XIX, 9). n caz de ndrtnicie, la plecarea din casa celui rtcit i praful de pe nclminte trebuie scuturat" (Marcu VI, 11).
IV. - POSIBILITATEA READUCERII N SNUL BISERICII-MAME A CELOR RTCII I NELAI

Fa de cele de mai sus, Sintul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne recomand respectul i colaborarea dintre culte, dar condamn prozelitismul sectar, ia atitudine prin intensificarea unei speciale activiti misionare. In ultima vreme, unele elemente din cadrul cultelor neoprotestante sau secte n afara Legii practic un prozelitism activ printre credincioii notri i ntrein o propagand antinaional. Mai mult, s-au semnalat cazuri de indivizi racolai de unele curente spiritiste, teozofice, antropozofice i transcedentaliste care, n numele lui Dumnezeu, rup din Biseric credincioi mai puin iniiai, superstiioi i creduli i i pun n slujba unor idei strine duhului tradiiilor i datinilor noastre strbune. Alte grupri de creduli, bolnavi psihic, snt atrai de practici oculte i magice (divinaie, chiromanie, astrologie, necromanie, vrjitorie, interprei zodiacali) i prsesc comunitatea pentru uti tri parazitar i antisocial.
A. PURTAREA EXEMPLAR A PREOTULUI

Metoda i mijlocia cel mal eficient n ceea ce privete atitudinea fa de prozelitismul cultelor neoprotestante i sectelor este, n primul rnd, purtarea exemplar n toate a preotului: '^ ' , 1. Rvna sau zelul pasioraT;mx-\ d preotului linite i mulumire pn ce nu a ncercat toate mijloacele, n-a pu;;ji funcie toate metodele i n-a fcut toate ncercrile posibile pentru salvarea i mnuirea sufletelor ncredinate lui n parohia respectiv, n rvn i zel se includ: vocaia, responsabilitatea fat de comunitate, pregtirea i dragostea de aproapele. Numai un preot plin de rvn sfnt poate mplini i nelege chemarea Bisericii noastre: S folosim toat puterea cretineasc de ndrumare, sftuire i convingere pentru a-i smulge din rtcirea;lor i a-i aduce nentrziat n snul Bisericii. Nu este fapt mai preioas dect acee.cte a scoate un suflet rtcit din calea pierzrii i a morii. S-i ajutm pe cei rtcii i s-i primim cu dragoste. S amintim celor rtcii c moii i strmoii notri s-au rugat toi laolalt cu o singur inim i i-au plecat genunchii cu smerenie i rugciune naintea Sfintelor altare ortodoxe" (Patriarhul Justinian). Pstrtoare fidel a credinei autentice, cu rdcini adnc nfipte n tradiia apostolic i n viaa poporului romn, Biserica noastr a fost prezent, prin ierarhii i clerul ei la marile soboare bisericeti sau a iniiat ea nsi unele pentru formularea credinei" (Patriarhul Teoctist).

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

127

Preotul este obligat s cunoasc bine cauzele religioase, psihologice (bolile psihice i mai ales superstiiile care duc la prsirea Bisericii). Trebuie s fie atent cu propria persoan i s combat fr rgaz viciile "i atitudinile antisociale ale unor enoriai ca, de exemplu: alcoolismul, tabagismul, desfrul, concubinajul, destrblarea sub diferite forme a tineretului, cu pasiuni necontrolate, cu slbirea sentimentelor familiale (neglijarea copiilor), cu practici,,'de nelare i multe altele. De asemenea, trebuie s creeze o atmosfer de ncredere i s formeze contiina de enoriai. n acest sens, poate folosi mult apostolatul Social" i Cercul misionar. Enoriaii trebuie s fie bine pregtii i iniiai n prevenirea ptrunderii sectelor i capabili s readuc n snul Bisericii-mame pe fiii rtcii! 2. Devotamentul pentru slujirea lui Dumnezeu i a credincioilor. Prin devotament nelegem mplinirea contient a ndatoririlor preoeti i pastorale. Preotul devotat are n permanen contiina linitit ca nimic n lumea aceasta nu este att de important, att de necesar, ca mplinirea misiunii sale i, de aceea, el nu precupeete nimic pentru a-i face ct mai contiincios datoria. 3. Cel mai nalt criteriu al slujirii preoeti i una dintre metodele cele mai eficace n aprarea credincioilor fa de prozelitismul sectar este jertfa curat. Pstorul cel bun sufletul su i-1 pune pentru oi" (Ioan.X, TI) i: Mai mare dragoste dect aceasta nimeni nu are, ca viaa lui s fie n slujba prietenilor si" (Ioan XV, 13). Sfiniri Apostol Pavel este un exemplu al acestei jertfiri: Tuturor toate m-am fcut, ca mcar pe unii s-i rectig... pn n ceasul de: acum flmnzim i nsetm i sntem goi i ptimim i sntem pribegi i ostenim,- lucrnd cu minile noastre; ocrii fiind, binecuvntm; prigonii fiind, rbdm; hulii fiind, mngiem. Am ajuns gunoiul lumii, lepdai sntem pentru toi" (I Cor. IX, 19^23; IV, 9-13). Dar cuvintele Arhiereului cel Mare ne snt ntrire i ndejde: Prin rbdarea voastr v vei ctiga sufletele voastre" (Luca XXI, 19). Preoii ortodoci ai ^zilelor noastre, ca i urmaii Mntuitorului Hristos de-a lungul veacurilor, snt datori realizeze acest model i s fie exemplu n fapt i n cuvnt pentru a pune Stavil cu adevrat aciunilor prozelitiste i sectare. 4. Aprarea credincioilor fa de ncercrile i ispitirile sectare se poate realiza prin instruirea acestora, prin predici i cateheze, prin aprofundarea adevrurilor fundamentale ale credinei celei adevrate i cunoaterea rstlmcirilor sectare. In acest scop, va discuta cu credincioii si obieciile propuse de cei rtcii asupra textelor biblice, va folosi n lmurirea lor nvtura de credin ortodox", experiena pastoral, istoria poporului romn i nelepciunea neamului nostru. 5. Participarea credincioilor la slujbe (svrifea Sfintei Liturghii, taine i ierurgii etc), precum i la explicarea acestora, este un;ajt mijloc eficient, fiindc la svrirea tainelor i ierurgiilor particip rude, prieteni ii apropiai aparinnd i altor culte. Aici se recomand cu toat seriozitatea ca preotul s depun aleas strdanie, dovedindu-se un pstor convins, un bun liturghisitor,::evlavios, cu respect pentru cele sfinte, atent n gesturi, cu vemintele curate, trind sublimitatea actului liturgic.

128

CLUZ CRETINA

n acest sens, svrirea slujbelor; nu trebuie s fie o repetare mecanic, un lucru fcut n grab, cu neatenie, cu necuviin, cu nervozitate etc. Slujbele rnduite s fie pentru credincioi prilejuri de emoie i nlare, prin care sufletele s simt comuniunea cu Dumnezeu, cu sfinii, cu moii i strmoii. Credincioii trebuie iniiai n; tainele muzicii i antrenai n cntarea comun ce capteaz inimile i limpezete cugetele. Prin natura ei, muzica, fiind o art, educ voina i concentreaz atenia.:;n Biserica Ortodox, cntrile tradiionale trebuie executate lin, fr stridene, coloatura melodic fiind realizat prin formule simple, izvorte din atitudinea de smerenie a credinciosului ortodox romn fa de Dumnezeu. Biserica Ortodox n-a recunoscut i n-a reinut ca ale sale dect acele compoziii muzicale n care s-a putut ntrezri simirea omului care se roag, cernd lui Dumnezeu i iertare fa de aproapele i pace n lume. Muzica liturgic angajeaz sufletele n armonii ngereti. Muzica instrumental, introdus n casele de adunare i citirile biblice constituie, de fapt, o idolatrie modern venit din pgnism prin Biserica Apusean i nsuit de sectari n scopuri prozelitiste, mai ales pentru unii tineri care nu pot discerne zgomotului tulburarea de armonia i linitea sufleteasc. Cntarea adus lui Dumnezeu este o ofrand a sufletului. Datoria unui slujitor al lui Dumnezeu n lucrarea lui de aprare a credincioilor fa de prozelitismul sectar este s cultive cntarea liturgic, ca o rugciune-"bine-primit. S nu se neglijeze candela cntrilor tradiionale. Credincioii s psliiodieze n obte (Efes. V, 19) i s sporeasc fora cntrii; aa cum a fost de-a; lungul veacurilor n bisericile din oraele i satele noastre. Muzica a nsoit ntotdeauna pe romni i prin ea i-au refcut forele psihice i fizice la nevoie i i-au mrit dragostea pentru pmntul sfnt al Patriei, aa cum ne-o arat doinele i baladele.,Este;adevrat c muzica psaltic are influene orientale, dar ea a fost modelat, altoit i, romnizat, de aceea se cere a fi generalizat. 6. O cale de urmat n aprarea credincioilor fa de aciunile prozelitiste const n aceea c preotul trebuie s fie mereu cu inima plecat spre viaa lor, ca un printe sufletesc, plin de dragoste;.Fii pild credincioilor cu cuvnrul i cu purtarea, cu dragostea, cu duhul i cu curia" (I Tim. IV, 12). 7. Reactivarea apostolatului social este alt metod, eficace, prin antrenarea credincioilor n lucrarea de prentmpinare a prozelitismului, de ntreinere i nfrumuseare a bisericilor i cimitirelor, a monumentelor istorice, de art i de cultur. De asemenea, ntrirea legturii, ntre preoi i credincioi, prin vizite i discuii, purtarea demn i printeasc a preotului fa de toi pstoriii si, cercetarea bolnavilor, btrnilor, copiilor infirmi face s se ntreasc aciunea apostolatului social. Fiecare credincios trebuie s considere parohia ca pe o adevrat i binef ctoare familie a sa. n aceast familie trebuie s domneasc duhul dragostei reciproce, al ajutorrii freti, al caritii cretine. Faptul c a fost botezat n aceeai biseric, n aceeai cristelni, c s-a mprtit din acelai potir, c a fost cununat, c a avut ndrumtor sufletesc una i aceeai persoan la toi credincioii din parohie, nseamn c enoriaul este legat, n mod firesc, de patrimoniul spiritual i material pe care l alctuiete parohia.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

129

8. De fapt, succesul pastoral i aprarea credincioilor n faa prozelitismului sectar de toate categoriile l constituie persoana i personalitatea parohului; a) Viaa exemplar, afeciunea i seriozitatea n familie, gestiunea corect a bunurilor materiale i cinstea n contabilizarea lor dovedesc seriozitate i iresponsabilitate. Procednd aa, nu pot ptrunde influene strine i acuzaii sectante;, b) Majoritatea celor care trec la secte au avut conflicte cu unii slujitori. Se cere;, n asemenea situaii, o grij deosebit i o rspundere n plus. c) Locuirea n parohie^i cunoaterea realitilor ei contribuie la succesul pastoral, la stvilirea prozelitismului; "i readucerea la adevr a celor rtcii. ;
B. RECOMANDRI RECENTE ALE SFNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMNE ...Ia aminte la tine nsui i la turma ncredinat ie ' ' ' ' '" (1 Timotei IV, 14-16)

I. - Mijlocul cel mai eficace de stvilire a efectelor duntoare ale proze litismului sectar l constituie - aa cum am artat - conduita exemplar e preotului, apoi: svrirea cu responsabilitate a slujbelor bisericeti,:.predic pregtit i catehez aleas, lecturi din Sfnta Scriptur, din Mica Biblie", din colecia Prini i scriitori bisericeti", cuvntri ocazionale, ntruniri etc. Preotul paroh i Consiliul parohial aplicnd hotrrile Sf. Sinod vor aciona pentru revenirea la Biserica-mam a celor rtcii. Slujitorii i credincioii ortodoci au datoria s readuc la unitatea bisericeasc pe toi cei ndoielnici, nelai, plecai dintre ei. 1. Parohul va lua legatara cu preotul misionar de la Protoierie i va ntocmi un plan de predici i cateheze misionare. 2. Preotul are obligaia de a svri vecernia n fiecare ajun de srbtoare i mea ales smbta, cu rostirea unui cuvnt de nvturfeu tematic adecvat. 3. Va antrena credincioii la cntarea omofon, piecnd de la cntri simple (Sfinte Dumnezeule, Tatl nostru etc), va reactiva i*.susine Cercul misinar, cu program concret .a.m.d. 4. La sfiritul slujbei va rosti un cuvnt scurt, un cuvnt de duh, un sfat folositor sau o cuvntare specific evenimentului, pe baza textelor din Sfnta Scriptur. 5. Va rspunde fr ezitare oricrei solicitri, fie credincioilor, fie a celor rtcii, explicnd temeiurile nvturii Bisericii Mntuiorului i credinei ortodoxe de-a lungul veacurilor. Va fixa zilele cu slujbe speciale (vecernie, acatist) i teme antisectare. :\, 6. Va da sfaturi necesare i va pregti cuvntri ocazionale (botez, cununie, nainte de spovedanie i Sf. mprtanie) sau cu teme alese (Vestea Naterii Crciunul - colinda cu copiii i tinerii; sfinirea apei mari - Boboteaz, cu botezarea caselor; nmonnntare etc).

130

CLUZ CRETIN

7. Se va insista n predic-'precum i n cuvntrile ocazionle, asupra rolului vieii morale i unitii morale" fi-spirituale ale credincioilor notri. Va intensifica activitatea organelor parohiale eu: misiuni speciale n parohie sau la cei n necazuri i nevoi trupeti i sufleteti." ":'>'" 8. nvturi false, eretice 'im existat i vor exista (I Cor. XI, 19); acestea au tulburat i tulbur credina n "'Hristos i n Biserica Sa. Ele snt ns iluzorii i trectoare, aprute tocmai din1 nehiulumiri i ideologii religioase vechi sau noi, din mndria de a ajunge predicatori 'unor credincioi stpnii de misticism bolnvicios sau zel necontrolat, provenii clin medii sociale nedrepte, dezechilibrai psihic din cauza ereditii sau a mior patirhi ca desfrul, alcoolismul, tabagismul i alte vicii (practicate pn a trece la secte:)': ' 9. Specific Ortodoxiei Romaneti a fost dintotdeauna unitatea sa de datini, obiceiuri, credin i adevr, tradiii curate i verificate, iar credincioilor ei de a asculta, n ceea ce privete credin, numai de Biserica neamulai romnesc, de cuvntul Evangheliei transmis naintailor notri dup Cincizecime de ctre Sfmtul Apostol Andrei (cel nti chemat de mtntuiton.il Hristos), cel care a semnat smna Evangheliei la strmoii notri dco-traci. 10. In cuvntrile publice 'preotul are datoria i emisiunea de a vorbi i propovdui despre pace i urmrile ei pentru viaa planetei i a oamenilor. 11. - Fa de cei care practic prozelitismul, fa de sectanii de toate categoriile, preotul ortodox trebuie' s fie intransigent. i aceasta datorit faptului c unii dintre sectani au fost romni Ortodoci. Naionalitile conlocuitoare i au cultele lor i romnii ortodoci n-au ce c^uta n adunrile lor, romnii n-au ncercat niciodat s le rpeasc credincioii lor. !; 1. Preotul ortodox va oferi, ajutor celor n necazuri, n orice mprejurare, dovedind umanism, dragoste cretin i solidaritate uman pentru oricine aa cum au fcut-o i naintaii, indiferent de credina lui. 2. Munca de ndrumare, ci. .credincioilor va fi fcut de la om la om, explicndn-se obiecia n contextul- Sfintei Scripturi i artndu-se adevrul credinei i originea rtcirilor sectare luate din biblii i traduceri confesionale, tendenioase i incorecte. :,;,: 3. Preotul trebuie s cunoasc bine originea i doctrina sectelor, att din parohia sa, ct i din mprejurimi, pentru a lmuri lucrurile i a rspunde prompt ncercrilor prozelitiste. :; '':'; 4. n cimitire nu se vor pune piedici pentru nhumare i se vor respecta cu strictee Regulamentele n vigoaf& Preotul ortodox poate oficia ierurgia nmomintrii i chiar s participe la unele ceremonii funebre cu reprezentani ai altor culte, nu mai n msura n care aceasta este dorina familiei celui decedat. 5. In localitile cu mai multe culte, preotul ortodox trebuie s dea dovad de spirit ecumenic, nelepciune i respect, de bun colaborare i s dialogheze cu reprezentanii acestora.

FENOMENUL SECTANT DE-A LUNGUL TIMPULUI

131

6. n parohiile vacante de vreme ndelungat unde a aprut fenomenul sectar se impune cercetarea cauzelor vacantrii i a lua msuri concrete. De asemenea preotul s ia legtura cu Centrul eparhial pentru repararea sau recondiionarea locaului de cult sau a locuinei parohiale etc. 7. Preotul ortodox este dator a cunoate din timp pe ,,pastorii" sau pe conductorii de secte i grupri separatiste i de a face cunoscut, corect i periodic, protopopiatului din care face parte despre aciunile, prozelitiste, cu amnunte, propunnd soluii sau cerndu-i concursul. In caz de aciuni prozelitiste organizate (cstorii sectare de grup, botezuri cu fast i propagand, nmormntri nsoite de aciuni sfidtoare - fanfare, privegheri, predici ndelungate cu pastori" i vorbitori din afara localitii), preotul este ndatorat s ia msurile necesare i s treac la ofensiv cu credincioii si. 8. Preoii tineri, mai ales, au datoria s cunoasc istoricul sectelor i concepia lor pentru a putea identifica eresul respectiv, s fie activi n stoparea i combaterea prozelitismului, s manifeste interes fa de cursurile de ndrumare special din cadrul Eparhiei, protoieriilor sau ntrunirilor din parohiile infestate de secte. S cerceteze i s nlture cauzele rspndirii sectelor. 9. Preotul ortodox trebuie s explice credincioilor fenomenul sectar, tiut fiind c sectantul i prozelitul propag o credin eretic. Credinciosul ortodox romn s tie c totdeauna sectantul confund pe preotul ortodox cu canonicul sau cu pastorul apusean; ncearc s falsifice nvtura ortodox^ punnd pe seama Bisericii strbune practici care, n realitate, nu au existat i nu au nimic comun cu tradiia noastr, cu datinile strmoeti. 10. Preoii, contieni de rolul lor mobilizator i exemplar, au permanenta ndatorire s participe la toate aciunile obteti ntreprinse pe plan comunal i s activeze n organizaiile locale. Am prezentat pe scurt cteva mijloace i metode de prevenire i aprare, precum i ndrumrile forurilor competente, fa de aciunile prozelitiste ale unor sectani. Aceste metode i mijloace generale vor fi aplicate de preotul pstor de suflete cu mult sim, cu tact i destoinicie, silindu-se a gsi nc multe ci i mijloace specifice de aciune, n funcie de cazurile concrete. Nu trebuie pierdut din vedere faptul c, toate sectele n-au fost niciodat i nu snt nici astzi alturi-de poporul nostru, ci ele s-au fcut i se mai fac i acum ageni ai unor influene strine, potrivnice intereselor neamului romnesc. Preotul ortodox romn trebuie s fie contient c, prin aciunea lui, apr spiritualitatea de veacuri ncercat a Bisericii sale i aduce'astfel o contribuie real la ntrzierea unitii poporului nostru prin munca, dar mai ales, prin exemplul lui bun in toate. Biserica noastr a fost legat de fiina poporului romn nc de la zmislirea lui, modelndu-i chipul cel sufletesc din zestrea ei haric, prin nariparea graiului i scrisului, nclzindu-i clorul de unitate, libertate i geniului-creator pe vatra existenei i dinuirii lui milenare... " (Patriarh Teoctist). Preotul ortodox sprijin ecumenismul ca factor pozitiv n nfrirea tuturor cetenilor Patriei noastre i nu este de acord -cu prozelitismul ca factor negativ, care nu folosete nimnui,, ...Ecumenismul practic este nu humai un prilej de discuii

132

CLUZA CRETINA

teologice, ci n primul rnd o practic vie a relaiilor de frietate dintre cultele din ara noastr, consacrat nfloririi patriei i pcii n lume". Aadar, contribuind la fericirea poporului, respectm tot ce a avut el sfnt i drept i tot ceea ce ne-au transmis naintaii, inclusiv credina cea adevrat i singura mntuitoare, a Domnului nostru Iisus Hristos. Ca slujitori ai altarelor strbune avem datoria s aprm Biserica i Patria, cci numea n felul acesta vom fi tritori n Hristos i vrednici urmai ai Sfinilor Apostoli, martirilor i mrturisitorilor credinei noastre sfinte, aa cum au fcut i strmoii notri de dou milenii*.
* AMNUNTE BIBLIOGRAFICE n legtura cu: Mijloace i metode... i Recomandri ale Sfiitului Sinod- al Bisericii Ortodoxe Romne: Nicodim Belea, Munca de colaborare a preotesei n parohie, n RT", nr. 1-2/1934, p. 41-46; E. C. Serapion, Cuvnt ctre preotese, n BOR", nr. 12/1924, p. 744-745; Pavel Borza, Gnduri asupra Sf. Taine ca mijloc de pastoratie, n RT", nr. 1/1937, p. 10-16; Bunea L, Pstorul i turma sa, ri RT" . 5-6/1936, p. 379-386; I. G. Savin, Cretinismul i cultura romn, n, BOR", nr. 10-12/1943, p. 487-516; N. Crainic, Transfigurarea romnismului, n BOR" nr.10-12/1943. p. 5 2 7 - 5 2 9 ; P e urmele apostolatului romnesc, n BOR" nr. 11-12/1945, p. 571-589, de + Antim Nica; D. Clugr, Personalitatea religioas-moral a preotului, factor determinant n pastoratie, n M A " XXVIII (1983), nr. 3-4; Sp. Cndea, Necesitatea actual a Apostolatului laic, n RT", nr. 3/1938, p. 90-98; I. Coman, Cultura clerului, n BOR" nr. 3-4; A. C. Cosma, Forme nou pentru misionarismul nostru, n RT" nr. 8-10/1926, p. 251-253; Eugen Drgoi, Metode i mijloace pastorale..., n Indr." Galai, 1985, I. Felea, Ortodoxie i sectarism, n RT, nr. 12/1928, p. 376-379; Idem, Cum trebuie s se comporte preotul ca s-i asigure colaborarea mirenilor (10 puncte), n RT", nr 8-9/1931, p. 273-281; Idem, Sf. Scriptur n mna preotului, n RT", nr. 4/1937, p. 148-150; Ioan Handa, Cum s-ar putea face cu bun efect educaia religioas-moral a credincioilor notri..., n RT", nr. 18-19/1912, p. 512-517; Gh. Maior, Spre o pastoral a noastr, n RT", nr.7-8/1929, p. 2 2 6 - 2 3 1 ; Gr. Marcu, Dialogul luptei antisectare, n RT", nr. 5-6/1943, p. 271-276; Mircea Sfichi, Sf. Tain a Mrturisirii, mijloc de pstrare i promovare a unitii spirituale a credincioilor, n M M S " , LX (1984), nr. 1-3, p. 441-423; Ilie Moldovan, Probleme actuale de bioetic n atenia teologilor contemporani, n MA", nr. 1-2/1986; R Moruca, n slujba misionarismului ortodox (recenzie la lucrarea: Gr. Coma, Arad, 1930), n RT", nr. 5-6/1930, p. 279-283; I. Opri, Moralitatea ca atitudine existenial, n RT", nr. 1-2/1946, p. 97-115; Aurel D. Popa, Msuri pentru combaterea sectelor religioase n RT", nr. 14-17/1912, p. 441-446; Liviu Stan, Importana mirenilor n biseric..., n RT" nr. 3/1938, p. 103-120; Victor N. Popescu. Sufletul preotului n lupta cu ispitele. Bucureti. 1943; Idem, Evlavia acatistelor, n BOR. nr. 7-9/1943, p. 379-390; D. Stniloae, Care dintre eretici i schismatici vor putea fi primii n sinul Bisericii Ortodoxe, n RT", nr. 11-12/1931, p. 444-447: N. Todca, Cazuri excepionale n viaa pastoral, n RT", nr. 10-12/1912, p. 304-309; +Vasile al Oradiei. Rolul i rostul preotului n parohie. Cteva ndemnuri pastorale pentru timpul de acum. n M A " XXVI (1981). nr. 7-9. p. 479-492; P. I. David, Responsabilitatea misionar dup Sf. Trei Ierarhi nr. ST"; nr. 5-6/1984. Alcool. M. Costea. mpotriva beiei. Bucureti,1923: Lupta contra rachiului.... n ..RT" nr. 5-6/1910. p. 227-228, mpotriva'alcoolismului, n R T " , nr. 12/1923 i nr. 5-6/1024; 'N. Terchil, ngerul i paharul (trad.), RT", nr. 4/1925; Corneliu Grumzescu, Contribuii la lupta mpotriva alcoolului (i tutunului), apariie, 1925, p. 218-220. Arh im. Scriban, Chestiunea alcoolismului..., n BOR", nr. 14/1923, p.1046-1053; Idem, Cnd urmrim beia, nr. 2/1929, p. 218-223; Idem, Preoi n lupt mpotriva beiei, n BOR", 1925, p. 164-165; Gh. Vartolomeu, Beia i mijloacele de a o combate, B O R " nr. 6/1926, p. 3 3 7 - 3 4 1 ; Beia n cretere, nr. 6/1928; Alcoolul i combaterea lui, n BOR" nr. 2-3/1931, p. 194-196.

Partea a II-a

DENOMINATIUNI CRETINE, DIZIDENTE SI GRUPRI CENTRIFUGE, SEPARATISTE


.. .ntre voi snt dezbinri i trebuie s existe acolo i eresuri, ca s se nvedereze cei ncercai... (I Cor. XI, 18-19)

FENOMENUL NEOPROTESTANT
Preliminarii. - Astzi, teologii ortodoci cunosc concepiile neoprotestante i specificul nvturii lor din propria mrturie. Ei nu mai snt acuzai sau confruntai, cum se fcea n trecut, de nite fapte i lucruri, procedee i practici care uneori nu le. aparineau. Astzi, depunndu-i fiecare catehismul", deja se cunosc diferenele lor fa de credina primelor veacuri i deosebirile fa de Ortodoxie, prin propria lor mrturie. Prin aceast deschidere, cultele neoprotestante au consimit la colaborarea cu Bisericile i confesiunile cretine, cu alte culte din ar: colaborarea intern prin Ecumenismul practic local. O dat cu recunoaterea oficial de ctre stat, fiecrui cult neoprotestant i s-a promulgat Statutul de organizare i funcionare i Mrturisirea de credin. De asemenea s-a reglementat i regimul legturilor cultului cu.alte organizaii similare de peste hotare. Totui, n ultima vreme, unii pastori" au neles prin ecumenism o slbiciune a Bisericii Ortodoxe, un nceput al cedrii terenului ctre noile credine" i au intensificat prozelitismul fi i ofensiv, ceea ce nit poate fi tolerat de slujitorii Bisericii noastre. Se nelege, o abatere a unor adepi, al unui cult neoprotestant nu angajeaz n ntregime cultul respectiv, dar este un semnal de alarm pentru viitoare nenelegeri.

134

CLUZA CRETIN

Aa cum se tie, n sMiil, fiecrui cult neoprotestant i chiar al unor culte de tradiie exist grupri dizidente.: Este adevrat, fiecare i rezolv problemele interne, dar aceste dizidente practic un prozelitism intens printre credincioii ortodoci romni i atunci este necesarj vigilena preotului ortodox, denunarea, izolarea i nlturarea unor asemenea elemenlc. indivizi i chiar grupuri rtcite. Un aspect ngrijortor este faptul c unele secte i exercit propaganda dezbinrii i atragerii credincioilor altor culte acionnd sub masca unui cult neoprotestant. In ara noastr sht recunoscute patru culte neoprotestante: 1. Cultul cretin baptist; 2. Cultul adventist de ziua a 7-a (AZ); 3. Cultul cretin dup Evanghelie; 4. Cultul penticostal sau Biserica lui Dumnezeu Apostolic. Cunoscnd concepiile acestor culte neoprotestante prin mrturisirile lor de credin, studiind revistele lor de! specialitate, cercetnd manualele lor, traducerile i scrierile lor doctrinare, crile de imne i cntrile lor la adunri sau n diferite alte ocazii ne putem face o imagine mai clar asupra concepiilor lor, scopului lor, tendinelor i realitii vieii lor religioase. Nu vom neglija nici datele i informaiile din alte surse bibliografice,, referitoare la coreligionarii lor de peste hotare i la asociaiile din care fac parte. Nu vom fi pasivi, n schimb, cnd este vorba de comparaie, abateri, interpretarea forat sau falsificarea nvturii Bisericii celei Una, Sfnt, Soborniceasc i Apostoleasc. Ei nii au acceptat s fie membri n Consiliul Ecumenic al Bisericilor i deci parteneri de dialog cu noi, ortodocii. Avnd n vedere toate acestea, putem ncerca o prezentare a fiecrui cult: cu precizarea absolut necesar: c, fiecare i are un specific doctrinal, propriile manifestri cultice.

Capitolul al p a t r u l e a CULTE RELIGIOASE MAI NOI N ROMNIA Legea s-a dat prin Moise, dar harul i adevrul au venit prin Iisus Hristos (Ioan 1,17).

1. CULTUL CRETIN BAPTIST

1. Originea cultului baptist. -- Ca biseric, baptismul a aprat n secolul al XVII-lea, ns teologii i istoricii baptiti afirm c originea cultului se afl n epoca cretinismului primar. Nu surprinde aceast afirmaie, fiindc toate sectele religioase i-au revendicat nceputul n primele timpuri cretine sau chiar n nsui actul de natere al cretinismului. Se tie c toate religiile noi au un botez" specific. Cert este c att izvoare baptiste ct i nebaptiste desemneaz ca strmoi" ai cultului pe anabaptitii secolului al XVI-leai Unii autori baptiti, n scopul de a prezenta istoria cultului mult mai bogat i cu rdcini n primele veacuri cretine, pretind c anabaptitii au avut ca

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

135

precursori unele curente evanghelice", cunoscute n perioada: cuprins ntre sec. XII-XV sub numele de bogomili, novaieni, donatiti, pavlicieni, catari, waldenzi, albigenzi etc. In sec. al XVI-lea, anabaptitii formau o sect destul de obscur n Germania, o sect fr dogme precise, bine determinate, unii mi numai prin opoziia comun a membrilor ci mpotriva tuturor claselor stpnitoare i prin simbolul comun l celui de al doilea botez, o sect strict ascetic prin felul ei de via, neobosit, fanatic...". Se pare c anabaptitii ar fi rmas fr istoric" i nu ar fi ajuns un nume proscris n Europa dac nu ar fi avut loc ntlnirea lor cu Thomas Miinzer (revoluionarul plebeu" spre deosebire de Luther reformatorul burghezilor"). Thomas Miinzer, nscut n jurul anului 1498, la Stolberg, n munii Mnz, era un erudit teolog catolic. A obinut de timpuriu titlul de doctor n teologie, apoi a fost numit diacon la o mnstire de maici din Halle. Rzvrtit nc din timpul colii mpotriva arhiepiscopului de Magdeburg i a catolicismului n general, Miinzer a tratat cu dispre, chiar.dup ce a ajuns cleric, ritul i dogmele bisericeti catolice, dup cum spune Luther. L-au pasionat misticii medievali, n special operele hiliaste ale lui Ioachim de Calabria, care vorbeau des,pre mpria de o mie de ani a lui Dumnezeu pe pmnt. Lui Miinzer i se prea c mpria dej o: mie de ani i aspra judecare a bisericii denaturate i a lumii descompuse, pe care aceasta o vestea i o zugrvea, se apropie odat cu reforma i cu starea de frmntare general a epocii". Adept al lui Luther, Thomas Miinzer se desparte curnd de acesta, avnd vederi mult mai radicale, cae;yizau societatea nsi i nu numai reforma religioas. ^;!? .;; ; n 1520, Miinzer a plecat la Zwrickau, unde a fost prirnil^predicator evanghelic. Acolo el a gsit una dintre sectele de hiliati exaltai care continuau s existe n multe regiuni, netiute de nimeni i care, sub haina umilinei i a sihstriei lor de moment, ascundeau opoziia crescnd a straturilor celor mai de jos ale societii, mpotriva situaiei existente. Toi hiliatii i revendicau originea n venirea" lui Christ njurai anului 1000. Datorit agitaiei mereu crescnde a maselor, acetia ieeau la lumina zilei, tot mai fi i mai struitor. Era Secta anabaptitilor (negau botezul catolic), n fruntea creia se afla Nicolae'Storch. Acesta era un estor din Zurickau, la nceputul sec. XVI-lea, conductorul sectei locale a anabaptitilor, care, sub influena lui Miinzer, a propovduit rscoala popular mpotriva Bisericii i a feudalilor laici. Anabaptitii - nainte de baptiti - predicau apropierea judecii de apoi i a mpriei de o mie de ani, cdeau n trans", aveau stri extatice i darul" proorocirii. \ Pe acetia Miinzer i-a ata de partea sa, din rndul lor i-a recrutat emisarii revoltei, a crei izbucnire general se va produce n aprilie 1525. Thomas Miinzer ataca nu numai principiile de baz al catolicismului ci i formele sale de manifestare n Biserica Apusean. ' '.->'"'' Concepiile sale continuau revoltele spiritelor eretice din vremurile trecute. Miinzer tgduia rolul Bibliei ca revelaie unic i infailibil; despre credin spunea c e trezirea raiunii, iar raiunea este adevrata revelaie. Raiul nu este dincolo, credmcipii au misiunea de a instaura raiul pe pmnt. Hristos a fost un om ca toi oamenii, un- profet i un nvtor. mprtania este o simpl cin comemorativ, fr nici un adaos haric irnulie altele... Doctrina sa social era strns legat de aceste concepii religioase i depea relaiile de clas i politice de atunci, propunnd comunitatea bazat pe, egalitate. Prin mprie de o mie de ani, Miinzer dorea aici pe pmnt o societate fr deosebinyde clas, fr o autoritate de stat strin de membrii societii i opus lor. <;':

136

CLUZA CRETIN

Adept la nceput al colegului su Luther, Miinzer l numea acum pe acesta came ghifuit", acuzndu-1 c s-a oprit la jumtatea drumului (1517), adic numai la reforma religioas i a pactizat cu principii. Declanndu-se, rzboiul rnesc, Luther nsui striga mpotriva adepilor lui Miinzer: ...S-i sfie n buci, s-i sugrume i s-i junghie... ca pe nite crini turbai!". n mai 1525 rsculaii au fost nfrni. n prezena principilor, Miinzer a fost torturat i apoi decapitat. El a pit spre locul execuiei cu acelai curaj de care dduse dovad i n timpul vieii. Avea pe atunci cel mult 28 de ani. Este socotit de muli o jertf neoprotestant" i martirul furiei lui Luther. Miinzer a fost podul peste Reform al tuturor ereziilor. ntre anii 1532-1535, anabaptitii s-au rsculat din nou, la Miinster, n Westphalia, condui de croitorul Johann Bockhold (Johan de Leyde), dar i de data aceasta sfritul a fost tragic. Dezastrul de la Miinster a pus capt revoltei sociale i politice a anabaptitilor. Acum, anabaptismul redevine o sect pur religioas, punnd accentul pe botezul adulilor i comunicarea strict personal cu Dumnezeu. n urma eecurilor dezastruoase, anabaptitii au devenit prooroci pe continentul european. Persecutai i de catolici i de protestani, urmrii de principi, ei s-au mprtiat i s-au divizat. Se pare c nainte de rzboiul rnesc au fost numai anabaptitii hiliati - cei pe care i-a atras Miinzer sub influena sa. Dup nfrngerea din 1525, o parte din acetia au renunat la revolta social i i-au luat numele de anabaptiti biblici, pentru a putea scpa de urmrire; o alt parte s-a refugiat n Moravia, formnd o grupare cunoscut sub numele de anabaptiti moravieni, deosebit de panici, i care, o parte, s-au unit cu adepii liusii. Cel care a renviat anabaptismul, ntr-o form nou, degajndu-1 de pornirile rzboinice i revendicrile sociale, a fost Simion Menon, un preot catolic rebotezat, n 1531, de un anabaptist. Menon i-a consacrat apoi viaa reorganizrii sectei anabaptitilor, adoptnd practici biblice, n special sub influena anabaptitilor moravieni, a fcut multe cltorii misionare" n Europa, organiznd biserici n Olanda, Germania de Vest etc. adepii si lund numele de menonii". Dup moartea sa, membrii sectei au renunat la ruptura total de viaa societii, izolare, fr a se rentoarce la vechile porniri ale anabaptitilor din vremea lui Miinzer. Aceasta ar fi, pe scurt, preistoria" baptitilor: anabaptitii i menoniii. 2 Scurt istoric. n forma n care se cunoate astzi, baptismul a aprut n Anglia, la nceputul sec. XVII-lea. ns istoria baptismului din aceast perioad este destul de confuz. Actul de natere propriu-zis al baptismului a fost semnat, de fapt, n Olanda, veriga intermediar ntre anabaptiti i baptiti fiind menoniii. n 1608, un pastor puritan, John Smith, fondatorul unei congregaii separatiste (1606) emigreaz din Anglia n Olanda. Teologii" baptiti spun c Smith, sub influena menoniilor, capt convingerea c nu pot fi botezai i copiii, deoarece nu exist nici un temei" n acest sens n Noul Testament. Smith se autoboteaz, formnd o nou comunitate, botezndu-i prin stropire pe cei care-1 urmau i lundu-i numele de baptiti. Dar nu dup mult vreme, Smith a regretat autobotezul su i mpreun cu majoritatea gropului, a cerat menoniilor s-i primeasc n secta lor. Nu toi cei botezai de Smith au acceptat trecerea la menonii, n fruntea acestora situndu-se Thomas Hohvys. n 1611, Holwys, mpreun cu micul grup care nu 1-a urmat pe Smith, revine n Anglia i ntemeiaz prima biseric baptist, la Londra. Baptitii au fost persecutai n timpul domniei Stuarilor, care au militat pentru reintroducerea catolicismului, prigonind toate ramurile protestante, ndeosebi pe baptiti, care erau cei mai deprtai de dogmele catolice. n vremea rzboiului civil, muli dintre ei au luptat n armata lui Cromwell; numrul baptitilor a crescut, dei au avut i perioade de persecuie pn n 1689, cnd comunitile lor au cptat dreptul de organizare. Baptitii s-au divizat nc de la nceput n dou grupuri distincte: baptiti generali", discipolii lui Smith i Holwys, care susineau doctrina mntuirii generale, dup care Hristos a murit pentru

DENOMINA1UN1CRETINE,DIZIDENTE...

137

salvarea tuturor oamenilor, i baptitii particulari" adepi ai unei grupri n frunte cu un fost pastor puritan, Henry Iacob care accepta concepia calvin a mntuirii particulare, adic Hristos na murit pentru toi, ci numai pentru cei alei, predestinai pentru salvare. Aceast desprire convenional s-a atenuat n cursul secolului al XVIII-lea, cnd cele dou curente sfriser, n 1791, prin a se uni sub o singur denumire i organizare - baptismul. Au continuat ns s apar disensiuni n snul baptismului,* ceea ce a dus la naterea multor ramuri baptiste i baptismale care continu i acum. Baza doctrinar. - Abia pe la 1900, s-au cristalizat cteva principii: autoritatea Bibliei, necesitatea unei experiene personale cu Dumnezeu pentru1 omul care devine membru al comu nitii baptiste; administrarea botezului numai adulilor care pot nelege semnificaia acestuia, spre deosebire de copii care nu snt contieni de primirea botezului etc. Dup unii istorici, baptitii nu au un Crez oficial, confesiunile de credin au fost stabilite n diverse date i locuri. Se pare c prima confesiune de credin baptist a fost adoptat n 1689 cnd au cptat libertate deplin n Anglia, confesiunea aceasta fiind reeditat n 1855, 1958 i 1966, dup cum afirm teologii baptiti. Redm"din. Mrturisirea de credin a Cultului baptist punctele doctrinare mai importante. 3. nvtura de credin: 1. Scriptura este inspirat de Duhul Sfnt, este cuvntul lui Dumnezeu scris; 2. Dumnezeu este creatorul, susintorul i stpnitorul tuturor lucrurilor, ntreit n persoane, Tatl, Fiul i Sfntul Duh; 3. Omul este creat de. Dumnezeu, trapul su e fcut din arin, iar natura spiritual e din Dumnezeu... El rspunde de fapte, vorbe i gndurile lui; 4. Pcatul. Ademenit de diavol, omul nu a ascultat porunca lui Dumnezeu i astfel au intrat n lume pcatul i blestemul. Pcatul este lipsa de conformitate fa de legea moral a lui Dumnezeu, fie ntr-o aciune, dispoziie sau atitudine. Pcatul este universal, iar coijecina acestuia este moartea spiritual. 5. Mntuirea este scparea omului de sub urmrile pcatului, omul nu se poate ascunde. Nu-i poate crea merite, prin fapte bune, ca s-i acoperfijrecutul vinovat. Mntuirea se d prin harul lui Dumnezeu, care e gratuit. Omul pctos prin^fiaere se poate mntui dac ndeplinete dou condiii: pocina i credina. 6. Naterea din nou veste regenerarea vieii, nzestrarea cu o dispoziie deosebit care cuprinde intelectul, sentimentele, i voina. 7. Biserica cuprinde totalitatea credincioilor din toate timpurile. Nu e o organizaie pmnteasc vizibil", ci organismul viu, spiritual, al celor mntuii, adic al celor care au crezut n Hristos i au fost nscui din nou"... 8. Slujitorii Bisericii snt de dou categorii: pastori i diaconi. Ordinarea" acestora se face prin punerea minilor. Pastorul se ngrijete de supravegherea,;pstorirea i crmuirea spiritual... Diaconii ajut pe pastori n administrarea bunurilor materiale ale bisericii i iniiaz aciunile filantropice. Preoia" nu formeaz o clas special, ci o calitate pe care o are fiecare credincios; ea e universal (subl. n.). Fiecare credincios e un preot" i are dreptul de. a se apropia de Dumnezeu prin Iisus Hristos, fr alt mijlocitor. 9. Simbolurile Noului Testament - Biserica nou-testamentar are dou simboluri: Botezul i Cina Domnului. Acestea nu snt teme (subl. n.). Botezul se svrete prin afundarea n numele Treimii. El este simbolul nmormntrii omului vechi i al nvierii omului nou. Nu are calitatea de a curai pcatele, aceasta o face numai sngele lui Hristos. Pentru ca cineva s poat fi botezat, el trebuie,mai nti s primeasc mntuirea - s se pociasc i s cread. Copiii. ntruct nu pot mrturisi; c au ndeplinit aceste condiii, nu snt admii pentru botez. Botezul se svrete numai la majorat. Cina Domnului - simbolul morii lui Hristos, pentru om, se compune din pine i vin, neamestecate. Nu are calitatea iertrii pcatelor, este doar .comemorarea iertrii pcatelor prin jertfa lui Hristos. Cina se poate lua de ctre toi acei ce i-au mrturisit credina n Hristos i au fost botezai. Cnd primete cina, credinciosul are datoria, de a se cerceta pe sine. 10. Ziua Domnului ~ Duminica este ziua de adunare, sfinit de Dumnezeu prin nvierea Fiului Su. Are caracter comemorativ. Nu exist srbtori nchinate sfinilor II. Viaa de apoi - Pn la venirea lui Hristos exista o stare intermediar (subl. n. purgatoriu). Dup judecata de apoi, cei mntuii vor moteni viaa de veci n fericirea cereasc, iar cei nemntuii vor fi lepdai de la faa lui Dumnezeu n chinul venic. 12. Disciplina n biseric se asigur prin msuri ca: mustrare, ridicarea drepturilor i excluderea din biseric a celor care s-au abtut de la concepia baptist prin atitudine sau fapte. 13. Rugciunea este starea de legtur intim a omului cu Dumnezeu. Ea este exprimarea direct, de aceea nu este nevoie de cri de rugciuni. 14. Sfinenia" se obine prin lucrarea progresiv pe care o face Dumnezeu prin: Duhul Sfnt, n viaa celui salvat. 15. Cstoria este orinduit de Dumnezeu. Cretinii trebuie s ncheie o cstorie numai n Domnul,

138

CLUZA CRETIN

adic numai cu credincioi (baptiti). Divorul este admis numai n caz de adulter dovedit sau de prsirea cminului. 16. Raportul cultului cu societatea este conceput n sensul c statul este de la Dumnezeu, fiind investit cu putere pentru .pstrarea dreptului, ordinii i pentru pedepsirea rufctorilor. Cuvntul lui Dumnezeu ndeamn la supunere fa de legi... 17. Alte concepii snt comune tuturor micrilor religioase. 4. Locauri de cult. Locaurile de, cult baptiste nu se disting printr-o arhitectur proprie. Exteriorul este asemntor cu cel al unei "case oarecare, neavnd de regul nici un semn cultic, afar de o tbli sau o mic firm: Casa de rugciuni a cultului baptist". Convertiii" de la alte culte snt pripiii cu deosebit solicitudine. Aa se face c ortodocii plecai la baptiti aduc cu ei crucea i ajte semne ce au aprut i pe casele" de adunare. Cldirea are mai multe ncperi, cu o funcionalitate auxiliar, dar locul cel mai important l ocup sala unde au loc serviciile" religipase. De obicei sala are form dreptunghiular, este lipsit de podoabe sau obiecte de cult, n' fa se afl un piedestal unde se gsete amvonul i un ir de scaune pe care iau loc cei ncredinai cu conducerea serviciului religios. Casele de rugciuni de la orae, cu un numr mare de membri, wx i balcon. De regul, baptisteriul este n fa, n spatele amvonului, zidit n 1 afara slii de cult deoarece canditaii la botez sau rebotezare" n credina baptist dup ce snt cufundai n ap trebuie s se mbrace. Noiunea de biseric desemneaz fie comunitatea spiritual a credincioilor, fie unitatea de baz organizatoric. Oficierile sau serviciile religioase. Serviciile religioase au loc n anumite zile din sptmn, la anumite ore. De asemenea snt servicii 'religioase speciale, legate de srbtori pe care le in baptitii: Anul Nou, Boboteaz, Floriile, Pastile, Dumineca Tomii, nlarea Domnului, Rusaliile i Crciunul. 1. Serviciul religios sptmnal se ine la orae vinerea, iar n mediul rural, smbta seara. Serviciul religios duminical ncepe cu o or de rugciune condus de un membru al comunitii. Se pot ruga" toi cei ce doresc s o fac. Dup ora de rugciune urmeaz ora biblic, care este condus de unul din membrii adunrii cruia, i-a fost ncredinat aceast misiune. Urmeaz apoi serviciul religios condus de pastor sau de responsabilul local sau de ctre un membru din comitetul bisericii. Poate s-i aduc contribuia n cadrul serviciului religios orice credincios, cu o cntare, o rugciune, o recitare sau s vorbeasc pe teme religioase... 2. Botezul este unul dintre cele mai-solemne servicii religioase ale cultului baptist. Se svrete la majorat i se administreaz mimai celor care depun mrturie public despre credina lor. Elementele acestui serviciu religios snt: rugciunea, citirea unui text biblic, cntri i predica n care se exprim un punct doctrinar referitor la nsemntatea botezului. Botezul se svrete n baptister* de ctre pastor. 3. n cadrul serviciilor religioase sptmnale sau duminicale are loc, o dat pe lun Cina Domnului.** Actul propriu-zis al Cinei urmeaz dup predic, iar materia acesteia o constituie dou elemente: visul i pinea. Pinea este'frnt n buci mici de ctre pastor, iar vinul e turnat n phrele, dup numrul aproximativ al participanilor. 4. Cununia" n cultul baptist nu este o tain, ci.uri act ncheiat cu solemnitate n cadrai serviciului religios. Cununia este svrit de ctre pastor. Serviciul religios de la cununie const n cntri i urri versificate, fcute pentru mire i mireas de cfre tinerii din comunitate. Se rostete o predic ocazional n care se vorbete de importana cstoriei i se dau sfaturile necesare. 5. Serviciul ninormnlrii se oficiaz la casa celui decedat, de obicei n curte, sau n casa de rugciune. Serviciul religios al nmormntrii se svrete de ctre pastor sau diaconii ordinai i se compune din rugciuni, cntri i predic, prin care se urmrete mngierea celor din familia decedatului. La toate serviciile religioase, rnuzic'ocup un loc de frunte; cntri pe care le interpreteaz n comun toi credincioii, apoi coruri acompaniate de un grup instrumental. Cntrile comune snt acompaniate de org sau alte instrumente. Rspndirea baptismului. - Statele-Unite ale Americii. Baptismul,s-a dezvoltat n mod deosebit pe continentul american. Creterea numrului membrilor bisericilor baptiste n SUA a determinat, nc din a doua jumtate a sec. al XVIII-lea, organizarea acestora. n 1770 s-a * A se vedea..., p. 266. ** A se vedea..., p. 280.

DENOMINAIUM-CRETINE, DIZIDENTE...

139

ncercat o afiliere mai larg, propunndu-se un plan pentru o'unire a baptitilor la nivel-naional, avnd ca centra asociaia din Philadelphia. Totui, nu s-a creat un organism naional. n 1845,-delegaii bisericilor baptiste din Sud sau ntrunit la Augusta (Georgia) i au organizat Convenia" Baptist de Sud". Aceasta a fost un nou tip de organizare baptist, puternic centralizat avnd m snul ei mai multe societi. Baptitii de culoare s-au constituit i ei n organizaia Convenia Naional", n 1895, cu sediul la Atalanta. n nord au existat mai multe convenii mai mici, care s-au unit n anul 1908 formnd Convenia Baptist de Nord". Desprirea baptitilor de nord de cei din 'sud a fost urmarea luptei mpotriva sclavagismului. Emigranii s-au constituit n mai multe .convenii pe naionaliti i apoi s-au rspndit pe toate continentele.* Organizaii internaionale: 1. Aliana Baptist Mondial. Aceast organizaie a fost infiinat n anul 1905. Are sediul la Washington; 2. Federaia Baptist European. A fost nfiinat n anul 1948. 3. Federaia baptist Billy Graham. Mai snt i alte'asociaii baptiste... n cadrul Micrii general baptiste exist i unele tendine centrifuge sau dizidente: 1. Biserica menonist (recunoscut n SUA i n multe state occidentale) este Biserica, original" anabaptist, ntemeiat de Menon; 2. Baptitii vechi susin predestinaia. rigid; 3. Baptitii liberi (sau voinei nenduplecate) susin destinul absolut; 4. Baptitii logiti sau,' de smbt" provenii din negustorii mozaici sau prozeliii acestora, serbeaz sabatul i alte srbtori mozaice etc; 5. Baptitii celor ase porunci (un fel de cod religios cu principii mozaice i neotestamentare necesare mntuirii" neamului omenesc); 6. Biserica discipolilor lui Hristos practic botezul copiilor, dac prinii o cer. Se bucur de trecere n lumea neoprotestant. Spun c FiuJ este creat, i deci nu este Dumnezeu. Se mai numesc Fraii unii ai Domnului"; 7. Baptitii unitarieni susin c Sfntul Duh nu este Dumnezeu, iar Fiul este creat i deci nu este Dumnezeu. ,8. Biserica lui Dumnezeu, ramur mai modern, care practic splarea picioarelor i ajutorarea frailor. Au un fond de solidaritate mondial; 9. Baptitii cufundtori, cei care boteaz adepii (maturi, prin cufundare cu capul n jos de trei ori); 10. Baptitii cuvntului, grupare n alte continente care nu in cont de alte confesiuni i practic un prozelitism intens; 11. Baptitii frietii, grupare a membrilor de culoare din SUA, care se declar original prin pelerinajele pe care le fac la Iordan; 12. Baptitii femeilor purttoare de mir, grupare a credincioilor care practic botezul pruncilor, au ierarhia" feminin i fac prozelitism n toat lumea etc. Ptrunderea i rspndirea baptismului n Romnia**. ntii baptiti din Romnia nu au fost romni, ca de altfel i cei din celelalte culte. 1. Situaia cultului baptist pn la 1948. - Biserica baptist german din Bucureti este cea dinti biseric baptist din ara noastr. nfiinarea acesteia' este legat de numele lui Karl Scharschmit, care emigreaz n Romnia n anul 1856. Scharschmit i soia sa duc o activitate misionar intens i ctig adepi printre conaionali. * BIBLIOGRAFIE SELECTIV: A. H. Strong, Systematic theology, A. Compendium Ed. Pichening, Inglich, ITD, London, 1970, 1168 p. William R. Estep, 772e Anabaptist stoiy, William B. E. Publishing Comp., Grand Rapid, Michigan, 1977; Br. Wiirtz, op. cit., p. 9-45; T. M. Popescu, Privire istoric... p. 381-382; A1..N. Constantinescu. op. cit., p. 27-30; P. Deheleanu, op. cit., p. 42-44; Ev Maniunea, op. cit., p. 53-57, 65-67; Baptismul... i doctrina baptist..., n RT" 11/1937; Gr. Coma, Sectele religioase din Romnia, Bucureti, 1924; Idem, Baptismul n Romnia din punct de vedere istoric, Arad, 1927; Cleopa Ilie, Despre Taina Botezului, n Despre credina ortodox", p. 117-133; P. David, Premise ale dialogului..., p. 213-513; Ilarion V. Felea, Critica ereziei baptiste, Sibiu, 1937; Cultele religioase..., p. 141-142; V. G. Ispir, Curs de ndrumri misionare, Studiul sectelor (ms), Bucureti, 1926, p. 54-77; T. M. Popescu, Cum falsific baptitii istoria cretinismului, Arad 1931; S. iclovan, Sfnta Tradiie i baptitii, Arad; + Valerian, ndrumtorul pastoral,. Oradea, 1952. ** Mulumim D-lui. Prof. dr. Ioan Bunaciu - Directorul Seminarului baptist din Bucureti - care n spirit larg eeumenist ne-a pus la dispoziie cri, lucrri, articole, studii i date deosebite n legtur cu micarea baptist.

140

CLUZA CRETIN

n 1865 vine n Bucureti un predicator german, Augustin Leibig, i boteaz n apa Dmboviei mai multe persoane. Un an mai trziu, se nfiineaz cea dinti biseric baptist de limb german, n str. Popa Rusu unde funcioneaz i astzi. Cultul, n dorina de a-i susine vechimea n Romnia, socotete ns anul venirii familiei Scharschmit n Romma (1856) ca anul nfiinrii" primei biserici baptiste la noi. //; Transilvania - prima -biseric baptist a fost organizat n anul 1875; acest fapt se datoreaz unui croitor, Antal Novak, care a reuit s converteasc un grup de credincioi reformai maghiari din Salonta (Bihor). Printre cei botezai se afla i Mihaly Kornay care, mai trziu, a fost numit pastor pentru biserica din Salonta Marc. Datorit activitii sale s-au organizat mai multe biserici baptiste n judeele Bihor, Arad i Timioara. Baptitii din Transilvania au iniiat cteva misiuni" dincoace de Carpai, n special n Dobrogea, unde au botezat grupuri de naivi la Cernavod i Arabagi. Ultima misiune", n 1913-1914, s-a datorat nceputului rzboiului nti mondial, fiind botezat" C. Adorian i trimis apoi la Seminarul baptist din Hamburg, devenind pastor n Bucureti. Dup primul rzboi mondial, n 1921, bisericile baptiste din Transilvania se unesc i ia fiin Uniunea Comunitilor Cretine Baptiste. In 1921 s-a nfiinat i Seminarul baptist. In baza legii cultelor din 1928, baptitii au fost recunoscui de stat ca asociaie religioas. Intre 14-16 februarie 1921. are loc la Buteni (Arad), primul Congres al cultului. Dar adevrata libertate pentru bisericile baptiste survine dup 23 August 1944 prin Decretul-Lege.m. 553 publicat n M.O. nr. 253 din noiembrie 1944, prin care Statul romn recunoate cultul. 2 Situaia juridic a Cultului baptist din Romnia n 1948. - n 1948 cultul baptist a depus la Ministerul Cultelor noul Statut de organizare i funcionare cu nr. 41360/1948. Doi ani mai trziu, n 1950, s-a publicat Statutul de organizare i funcionare a cultului cretin baptist", care este n vigoare i astzi. 3. Structura organizatoric a bisericilor baptiste din Romnia. - Organizaia local a cultului este biserica, constituit prin unirea voluntar a unui grup de credincioi care accept din propria lor convingere mrturisirea credinei baptiste. Bisericile snt organizate n comuniti. Comunitile alctuiesc Uniunea Comunitilor Cretine Baptiste din Romnia. Sediul uniunii este n Bucureti. Uniunea este organul central reprezentativ i administrativ al cultului. Toate organizaiile cultului (filii, biserici, comuniti) snt ncadrate n Uniunea Cultului baptist. Uniunea este condus de un Comitet ales pe termen de trei ani, compus din cel mult 15 membri alei din delegaii comunitilor. Comitetul Uniunii face recomandri Congresului pentru alegerea preedintelui i a secretarului general, care reprezint Uniunea n faa organelor de stat. Organul suprem al Cultului baptist este Congresul, compus din delegaii comunitilor. 4. Pregtirea personalului de cult. a) Invfmntul. - Seminarul teologic nfiinat n anul 1921 a funcionat la nceput n comuna Buteni (Arad), de unde s-a mutat la Bucureti unde funcioneaz i astzi. Casa de pensii i ajutoare a cultului baptist a luat fiin i s-a organizat n anul 1958 i funcioneaz n Bucureti. Revista cultului baptist este ndrumtorul cretin baptist. De asemenea, se tipresc cri de cult, colecii de imne penlru credincioi etc* * BIBLIOGRAFIE LMURITOARE I. Bunaciu, Ptrunderea credinei baptiste la Salonta, n ndrumtorul cretin baptist" XXXV (1980), nr. 9-10, p. 13-14; Idem. Teologia sistematic, Ed. Uniunii Comunitilor Cretine baptiste din RS Romnia, Bucureti, 1976. 376 p., Cuvnt explicativ, p. 3-4; Idem, Istoria rspmdirii credinei baptiste n Romnia, Bucureti, 1981, 246 pag, + 3 2 pag + cliee; The Christian Baptist cult... Bucharest, 1982. De asemenea: Mrturisirea de credin" a cultului cretin baptist; Cnrile Evangheliei. Cntri duhovniceti pentru Bisericile cretine baptiste. Ed. XIII, Editura Uniunii comunitilor cretine baptiste din RSR, Bucureti, 1976, 455 p. + index, 25 p., inspirate dup Anglican Hymn Book"; Alte surse: Calea n via, ndreptar ilustrat, de Norman Warren, fa., 16 pag.; Pacea cu Dumnezeu, de Billy Graham; ndrumtorul cretin", trad. de Jeremie Hodoroab, fa., 248 pag.; Cercetai Scripturile. Scurte leciuni biblice, Ed. Lumina lumii, fa., 168 pag.; Isiis salvatorul tu, de Dr. A. Popovici, Ed. Lumina lumii, f.a.,134 pag.; John R. W. Storr, Esenialul cretinismului, fa.. 144 pag. DER, voi. I, p. 298; ESL. p. 170; NCE, voi. 2. p. 75; NGA, p. 25-30; SM. voi. 1. p. 146-148.

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE... MANIFESTRI I TENDINE ALE CULTULUI BAPTIST

141

De obicei se spune i astzi c nota specific a baptismului o d botezul. Afirmaia se bazeaz mai mult pe etimologie. n realitate, toate cultele neoprotestante pun accentul pe botezul credinei", botezul la majorat, excepie fcnd doar ramura Cretinilor dup evanghelie'' tudorist. Firete, snt unele abateri n ce privete botezul, dar nu snt eseniale. Fa de teologia confesiunilor tradiionale, teologia neqprotestant (dac poate fi vorba de o teologie n sensul real al cuvntului) este incomparabil mai puin elaborat, de o mare simplitate. Dintre neoprotestani doar baptitii pot pretinde c.au o istorie de cteva secole, n timp ce istoria celorlalte culte neoprotestante abia dac se ntinde pe durata unui veac. La noi n ar, Uniunea Cultului Baptist asigur o- unitate organizatoric i doctrinar corespunztoare ntre organele centrale, comuniti cu verigi intermediare i biserici care constituie unitile locale ale cultului. Manifestri prozelitiste baptismale. - n pofida libertii de cult de care beneficiaz, unii adepi baptiti cultiv o puternic mentalitate de sect, mcercnd forarea cadrului legal pe ascuns i nu se dau n lturi s caice chiar fi legea sau propriul statut al cultului pe care s le declare nguste arunci cnd nu le favorizeaz inteniile. Prin expresia poporul baptist" ei vor s menin o ofensiv permanent pentru a converti" la baptism credincioii altor culte. Atunci cnd calc legea, boteznd pe cei care provin din alte culte, ei invoc motivul c botezul este un act de cult, iar legea nu reglementeaz actele de cult". O logic sui-generis! Dar acest act de cult de drept i de fapt nseamn n numeroase cazuri trecerea unor credincioi de la alte culte la baptism. Or, trecerile de la un cult la altul pot fi reglementate n cadrul ecumenismului practic local excluznd manifestrile de prozelitism. Deci^eare ar fi dreptul statutar de care, chipurile, ar fi privat cultul? Acela de a boteza n baptisef pe toi cei care nu snt botezai. Sfidnd cadrai statutar, un pastor baptist din Oradea a botezat.ntr-un singur an 400 prozelii. i ! cazurile de acest fel nu snt rzlee... S revenim ns la expresia poporal baptist". Aceasta nu nseamn cum s-a spus, obtea baptist, masa credincioilor baptiti. Expresia trebuie luat ad-litteram. Apartenena la cult este riguros cultivat. Credincioii ca ceteni, ca membri ai societii au diferite statute sociale, fac parte din diverse gnipri socio-profesionale, caracteristicile pe care credinciosul le are n viaa social, se face abstracie atunci cnd intr n comunitatea baptist; atunci, cel botezat iese din lume" i intr n rmdurile poporului baptist, devenind frate"''- cu oricare baptist din ar sau de pe glob. Nu de puine ori, credulul baptist" romn nu-l consider frate pe cel de un neam cu ei, dar l numete frate pe baptistul din Anglia sau SUA.'-P, Formele contiinei sociale snt reduse numai la contiina religioas. Viaa celor care fac parte sau snt numai aparintori ai cultului este dirijat de biseric, chiar din pruncie dup preceptele baptiste, oferindu-le acestora o preocupare ct triesc pe pmnt: realizarea" religioas. Pentru cine nu cunoate mai n amnunt viaa cultului," apare firesc nedumerirea: cum e posibil ca cineva s accepte de bunvoie rigiditatea i ngrdirea, s se lase dominat i dirijat. Trebuie spus c mijloacele, formele de acaparare a contiinelor prin prozelitism i de meninere a acestora n comunitate snt deosebit de modeme i, n acelai timp, snt exploatate cu mult abilitate sentimentele omeneti, afectivitatea. Mai mult, micarea baptist a adoptat diverse forme de activiti cultural-artistice. Exceptnd partea sacramental" de altfel i aa destulde sumar, la neoprotestani, o bun parte a manifestrilor de cult este nclinat' pe forme culturale din viaa civil. De exemplu serviciile" religioase i pierd aureola de slujbe", n schimb devin mult mai atractive tocmai prin simplitatea sacramental" i a spectacolului. n general, aciunile prozelitiste se sprijin foarte rnult pe spectacol iar la baptiti, activitatea artistico-religioas deine un loc important. Fanfarele, orchestrele, formaiile corale i grupurile de recitatori credincioi snt formate, n majoritate, din tineri. Majoritatea coritilor snt notiti. La unele biserici n ultima duminic a lunii, copiii credincioilor baptiti susin un spectacol" artistic nct dac n-ar fi coninutul religios, ai avea impresia c te afli ntr-o sal de festiviti. Orchestrele de la bisericile baptiste mari, care cuprind uneori, i tineri strini cultului, pot interpreta pagini din muzica cult avnd n vedere c printre componenii lor se afl i absolveni ai Conservatorului.

142

CLUZA CRETIN

A nceput s dispar imaginea misionarului" eu Biblia sub hain, gata s angajeze n locuri felurite discuii religioase. Misionarii" folosesc mijloace modeme; intr n casa celui pe care sper s-1 converteasc cu magnetofonul, cu casetofonul sau videocasetofonul, pe benzi aflndu-se nregistrat muzic religioas (coral i orchestral), versuri i bineneles predici. Atracia" ncepe, n nenumrate cazuri, cu ajutorul muzicii, a spectacolului religios imprimat n locaurile de cult. Apoi urmeaz predica i negreit, invitaia de a auzi pe viu toate acestea la unele comuniti baptiste" cate nu snt sub controlul cultului respectiv. Serviciile de cult legate de anumite evenimente din viaa credincioilor (botez, cununie) capt o atmosfer fastuoas. La botezul ,unor prozelii, care a avut loc la o cas baptismal din Bucureti, au luat parte 2.000 de persoane. Numai numrul participanilor a fost deajuns pentru a impune momentului o solemnitate deosebit. Srbtori laice (ziua mamei, ziua copilului, srbtoarea majoratului etc.) snt integrate n cult, bineneles cu vemnt religios, de ctre pastori simpli. Snt iniiate ntlniri i excursii ale "tinerilor baptiti din diverse localiti. Cultivarea i n acelai timp exploatarea sentimentelor omeneti este una din mrejele" cele mai frecvente ale prozelitismului baptist; ajutoare n diferite situaii, asisten medical, vizitarea bolnavilor snt doar cteva dintre acestea. , : De luat aminte snt declaraiile unor candidai la botez. Aa de exemplu, ntr-o biseric fiecare a trebuit s povesteasc mprejurrile n care l-au cunoscut" pe Dumnezeu. Ei bine, un adept baptist 1-a cunoscut pe Domnul" p. spital. O tnr a povestit cum a trit o mare decepie, iar colega ei de coal i-a venit n ajutor; ,a condus-o la adunarea baptist... O alta 1-a cunoscut pe Domnul" n ntreprindere, prin colegele ei baptiste, tocmai cnd trecea prin momente grele (soul ei, permanent beat, o alunga de acas). n fine, un tnr 1-a cunoscut pe Domnul" la proprietresele care l-au gzduit... Aadar, gesturile sensibile, umanitare, excursii, formaii artistice, spectacole religioase etc, toate acestea snt nveliuri care atrag, creeaz un mediu ambiant, favorizant prozelitismului. Insisteni, neobosii, prozelititii baptjsmali consider, vntoarea de suflete" o datorie fa de Hristos. Baptitii prozelititi acioneaz n toate mediile, chiar universitare. -Faptul c tinerii provenii din familii baptiste frecventeaz nvmintul superior este ct se poate de firesc, snt n primul rnd ceteni ai rii, iar n societatea noastr a fost eliminat orice discriminare. Dar contiina de grup, contiina apartenenei religioase este att de insistent cultivat, nct tinerii baptiti in seam la alegerea profesiei i de cerinele cultului. Uneori aa cum se semnaleaz n unele centre universitare, ei prefer conservatorul. Acest amnunt n aparen o ntmplare, vine s susin observaia c propagatorii prozelitismului pun mare accent pe activitatea artistico-religioas, pe spectacol. Viitorii absolveni i vor drui priceperea att la locul de munc ct i n adunarea, frailor. Atenia cu care micarea baptismal nconjoar pe tinerii si adepi care studiaz n coli, institute universitare este plin de solicitudine i de afeciune. Ajutorai material pe care-1 acord unor studeni ai cror susintori au posibiliti modeste pare firesc. Dar atunci cnd la sfritul anului universitar la una din bisericile baptiste se organizeaz:o,sear urmat de agap pentru absolvenii care se despart de oraul n care au studiat, gestul capt alte dimensiuni, alte semnificaii. Tinerii absolveni predau tafeta" celor care-i urmeaz, o tafet a prozelitismului care intr nevzut n institutele de nvmnt superior, care pstreaz contiina apartenenei religioase, datoria de a converti i pe ali tineri. Tinerii absolveni care mine vor profesa n instituii centrale, sociale, n ntreprinderi, pe antiere, n agricultur etc. vor desfura i aciuni de,prozelitism. Snt semnalate cazuri cnd la case de adunare apar medici-predicatori, ingineri-predicatori .a. Ce poate predica un medic? S-1 ascultm pe unul dintre acetia cruia i s-a dat cuvntul la amvon: Ca medic am vzut multe cangrene n special la tineri care nu au crezut n Dumnezeu. Eu am redat sntatea celor bolnavi, mai' ales dup ce acetia au nceput s frecventeze adunarea noastr. Ei s-au vindecat datorit rugciunilor... Eu mi menin credina c fr pocin nu se poate vindeca nimic". Ce poate predica un inginer?": S nu ateptm pn vom cdea n nenorociri, c atunci degeaba mai chemm ajutorai lui Dumnezeu, ci s-i cerem ajutorai din timp, nu cnd rmnem fr mini, fr picioare...". Exemplele se pot nmuli. Am asistat asupra ctorva manifestri prozelitiste baptiste cu care nici cultul baptist nu este de acord.

DEN0MINIUN1 CRETINE, DIZIDENTE... 2. CULTUL ADVENTIST DE ZIUA A 7-A (AZS)

143

Introducere. - Din a doua micare neoprotestanta de factur advent a aprat Cultul adventist de ziua a aptea. Nu se gsete ceva original nici n acest cult, dimpotriv, lucrurile se complic i se creeaz o nou direcie: mileniul cm toate consecinele sale. Dac baptitii asigur" pe adepi de maturitatea" nelegerii credinei, dndu-le posibilitatea imitrii lui Hristos prin afundarea n Iordan, advenii garanteaz" adepilor lor starea de alei" i sfini n mpria de 1000 de ani*. Desigur, nelinitea care apas contiina omenirii' face ca i cei care propag pesimismul cu ameninri cereti", s activeze i s-i mreasc aria 'finiului". Dac la venirea Mntuitorului, contestatarii Si erau cei ce cunoteau Legea, n vremurile noastre, mpria cerurilor este comentat i interpretat pe marginea Bibliei, nu n spiritul ei. Primele veacuri ale cretinismului, vremuri de teroare i persecuie din cauza ereziilor gnostice i apoi a persecuiilor mprailor romani, momente grele - drmarea Ierusalimului i supunerea definitiv a Iudeii i alt captivitate n imperiul roman - a creat o imagine iminent a sfiritului lumii, dar i o prevenire, o salvare prin, hiliasm. Se pare c aceast concepie a aprat nainte de a fi cunoscute textele sfinte (Noul Testament) lsate de Sfinii Apostoli i ucenicii acestora. Totui hiliasmul (mileniul), fie c a fost'neles alegoric, fie c a fost neles real, dintru nceput a ptrans i n gndirea unor prini- i scriitori bisericeti, fr a denatura adevrul despre mpria cerurilor, mpria haric a lui Dumnezeu. Originea adventismului**. - Denominaiunea Adventitii de ziua a aptea" a aprat n prima jumtate a secolului trecut. Doctrina sa are ca punct central apropiata venire a lui Hristos, care va ntemeia o mprie de o mie de ani pe pmnt. De aici, i numele sectei (n latin, adventus = venire). , Credina n parusie, cum a fost numit n primul veac cretin, venirea a doua a lui Hristos, de la grecescul Jtocpo'ucz'oc, care nseamn a veni a doua oar, a fost visul din totdeauna al cretinilor. Chiar din secolul I al istoriei cretinismului, parusia era socotit iminent. Biserica cretin a primelor veacuri, aa cum am mai spus, mprtea credina n parusie, dar nu era de acord c Hristos va ntemeia o mprie pe pmnt, ci una cereasc, iar durata acestei mprii de o mie de ani era privit simbolic. Milenitii sau hiliatii de atunci au fost socotii eretici i tratai ca atare. Pe msur ce secolele treceau i venirea lui Hristos ntrzia", speranele n parusie au ncetat de a fi pe primul plan, dar n-au fost niciodat abandonate. Mai ales n perioadele de mari frmntri ale unei epoci sau alteia, speranele hiliste au fost intens cultivate. Anul 1000 i perioada Cruciadelor au renviat curentul. * A se vedea p. 387. ** AMNUNTE BIBLIOGRAFICE: D. Popa (preedintele Uniunii de Conferine AZS) Raport prezentat la cea de a X-a Sesiune ordinar a Adunrii generale elective a Uniunii de conferine AZS din RSR, n Curierul adventist", organ l cultului cretin AZS din RSR LVIII (1980), sept. - oct., p.12-19; Idem, Biserica Adventitilp^de 2hta a aptea din Romnia, Bucureti 1982; Ed. Curierul adventist", 64 pag. + ilustraia color i alb-negru; Arta Evanghelistului personal, de Alonzo Y. Wearner, trad. dup Ediia I din.anul 1934, de G. Proksch pentru folosul elevilor din Institutul Biblic" Braov, fa., 310 p.; The Pfehcher and His Preaching, by I. H. Evans, Washington, 1938, 384 p.; E. G. White, Cugetrildepe Muntele Fericirii, Ed. Cuvntul Evangheliei, 1948; Idem, Calea ctre Hristos, trad. de C:.:Popa, Ed. Curierul adventist", Bucureti fa., 136 pag.; Manualul Comunitii (ms); A. H. Strbng; op. cit., p. 1008-1015 (Milenium); T. M. Popescu, Privire istoric..., p. 386; P. Deheleanu, op. cit., p. 45-49; Al. N. Constantinescu, op. cit., p. 15-30; Ev Manunea, op. cit, p. 51-60; V.Tpir, op. cit., p. 77-98.

144

CLUZA CRETIN

n timpul Renaterii, vechea cultur a Orientului a fost reconsiderat, incluzndu-se i concepia eternei reveniri". In vremea Reformei, anabaptitii aa cum am vzut i alte grupri de exaltai religioi credeau c mpria de 1000 de ani este n pragul realizrii. Ei i ndreptau feele ctre cer, ateptnd coborfe'lui Hristos. Muli fanatici i bigoi italieni, francezi i mai ales secta puritan din Anglia Rftn*3Monarhy Man" (Oamenii celei de a cincea monarhii) au continuat tradiia hiliasmului. Acetia au slujit o perioad de timp guvernului lui Cromweli, n credina c aceasta va constitui o etap pregtitoare a celei de a cincea monarhii". Dup doctrina sectei, au existat patru mprii: asirian, persan, greac i roman, crora le va urma cea de a cincea monarhie, adic membrii.acestei secte, n cursul creia va domni Hristos, mpreun cu sfinii timp de o mie de ani. Dezamgii de Cromweli, membrii sectei s-au revoltat, dar decapitarea unor conductori i predicatori i^ 'potolit. Dup 1661, secta aproape se stinsese. Mai trziu, chiar gnditori englezi de anvergur, dintre care amintim i pe matematicianul i profesorul de teologie Isaac Newton, pentru nemulumirile din cauza Coroanei, simpatizau pe mileiiiti sub diverse forme. Dintre"acetia, cel care a fcut i calcule" - cu 100 de ani naintea lui W. Miiller - a fost B. Swederiborg (1668-1772), fiul unui renumit teolog luteran suedez. n 1710, Swedenborg i ia doctoratul n filozofie, ntreprinde apoi multe cltorii n Europa, iar n 1715, nfiineaz o revist. n care :a fcut proba vastelor sale cunotine. S-a ocupat de fizic, astronomie .a., ca apoi s alunece n fanatism. n 1743 pretinde c a descoperit, cu mijloace netiinifice, o lume a spiritelor, dengeri i demoni, care influeneaz lumea vizibil. Swedenborg d o interpretare personal unor nvturi cretine. El vede n crucificarea lui Hristos o purificare i un triumf asupra puterilor satanice i nu o mntuire. El susine c a doua venire a lui Hristos i judecata de apoi au avut loc n anul 1757, n lumea spiritelor. Swedenborg pretindea c a fost chiar martorul ocular al acestui eveniment. Evident iluzii, halucinaii pe care le-au luat advenii drept argumente". A avut numeroi discipoli, care s-au organizat i n secte independente, prima n Anglia, sub numele Biserica noului Ierusalim". Doctrinele mileniste au fost preluate n secolul trecut de adventiti, martorii lui Iehova sau studenii n Biblie, mormonii sau sfinii ultimei zile", fraii din Playmouth" i de numeroase alte secte. -. ;u,:f Se disting uneori premileniii", care afirm c parusia va preceda mpria de o mie de ani i postmileniti", care susin, c parusia va urma acestei perioade, va fi dup aceast mprie. Marea majoritate a sectelor mileniste au aprut n secolul al XlX-lea. Rdcinile istoriei lor le aflm tocmai n acest secol n care au avut loc mari prefaceri i nceputul unei noi perioade sociale. 1. Scurt istoric. - n 1831, xnd Wiiliam Miiller, un fermier din Massachusetts de credin baptist a nceput s in predici .ocazionale n care se vorbea despre apropiata venire a lui Hristos pentru a ntemeia o mprie de o mie de ani pe pmnt, s-au gsit adepi destui care si asculte, s-1 cread i s-1 urmeze. Dac pn n secolul al XlX-lea, cretinii care ateptau venirea lui Hristos pe pmnt n-au fixat o dat anume, Wiiliam Miiller, o va face. Nscut n 1782 din prini habotnici baptiti - de origine german sau nordici venii n .Lumea nou - n Pittsfield, SUA, W. Miiller era o fire recalcitrant, a prsit educaia religioas a familiei, iar n rzboiul anglo-american (1812 1816) vznd atta suferin, s-a apucat s urmreasc sfiritul lumii" n spectrul neierttor al morii pe front. El a studiat" crile profetice ale Vechiului Testament i Apocalipsa i a ajuns la concluzia c Hristos va cobor pe ipmnt n anul 1843*. Proorocirea" acestor ani i-a anunat-o Miiller nc din 1833 prin broura nvederare din Biblie a venirii a doua a lui Hristos, n anul 1843". Acelai lucru l-au vestit apoi revistele Semnele Timpului", scoas n 1840 de Iosua Himes de origine mozaic i adventist fanatic; Strigtul din miezul nopii" (1842), i Trmbia de alarm" (1842). ;.''" A se vedea Calculele..."":p. 377

DEN0M1NAIUNI.CRETINE, DIZIDENTE...

145

Anul 1843 a trecut fr s se produc ns evenimentul ateptat. Sperana n foarte apropiata coborre a lui Hristos diircer ns nu s-a spulberat. Miiller nsui, plin de ndejde, declar adepilor si c nu i-a nelat, e vorba doar de o mic" eroare de calcul. Ucenicul su, Samuel Snow, tot de origine mozaic este nsrcinat s caute" greeala. i ntr-adevr, ucenicul revede calculul magistrului i gsete greeala; nu e vorba de ariul'1'843, ci de anul 1844, iar ziua exact cnd va cobor Hristos este 10 octombrie, fiindc Anul mozaic ncepe", dup Biblie, toamna. Pe msur ce se apropia ziua fixat, discipolii lui* Miiller i prseau ocupaiile, iar n vitrinele magazinelor din Boston se gseau anunuri "c'acestea: Aici se vnd ieftin haine albe pentru cltoria la cer din 10 octombrie 1844". Pentru negustori, evenimentul" a fost o afa cere bun. ..-: Adventitii lui Miiller au trit noaptea de 9 spre 10 octombrie cu mult nfrigurare. Adunai ntr-o sal mare din Boston sau urcai pe acoperiuri i pe coline, mbrcai n veminte albe, ei au ateptat toat noaptea sunetul trmbiei ngereti care trebuia s vesteasc lumii coborrea lui Hristos. Cei nelai s-au vzut nevoii s :se ntoarc la treburile lor, ntruct, aa cum spuneau ei, ceaca mirosului plcut al bucuriei nemuritoare zcea acum spart la picioa rele lor". }-.< Miiller a recunoscut a doua oar c s-a nelat. El i-a sftuit adepii s se ntoarc la baptiti. Dar calea ntoarcerii era imposibil. Nu numai' c'' baptitii nu i-ar fi primit, dar era greu s renuni la acele prea frumoase nchipuiri, s renuni la acea mprie unic. Degeaba le-a spus Miiller c s-a nelat, speranele mileniste" nu mi puteau fi abandonate att de uor. In acele momente de derut pentru adventitii lui ItJjller care ncep s se divizeze i s se organizeze n diferite grupuri (Adventitii Evangheliei, Cretinii Advenfuiui, Uniunea Adventului etc), apare o tnr delirant de 17 ani, anume Helien Harman, c a r e dup cstorie va deveni cunoscut sub numele de Helien G. White, - Nscut n 1827 ntr-o familie de adepi metoditi, era cea mai slab dintre cele slabe, cum i spun cu delicatee i profund admiraie adventitii. Dotat spiritual, dar cu o sntate ubred, Helien Harmana fost nevoit s-i ntrerup cursurile colare n clasa a treia primar, din cauza gravelor crize i halucinaii, fie ereditare, fie nsuite din practica cderii" n trans a sectei metoditilor. Incepnd din anul 1840, Helien Harman frecventeaz adunrile advente i ascult conferine religioase ale lui W. Miiller, la Portland (Mine). Dup;,cumfmrturisete n scrisorile sale, era atunci flmnd i nsetat dup mntuirea deplin" i se* lupta s dobndeasc aceast comoar de pre". Printre cei care ateptau n noaptea de 9 spre 10 octombrie 1844 venirea lui Hristos se afla negreit i Helien Harman. ns 'eecul lui Miiller. mi a descumpnit-o", ci dimpotriv, !-a speculat promt i cu succes. La puin timp, n decembrie,, acelai an, Helien Harman are o revelaie": data de 22 octombrie 1844 (10 octombrie dup calendarul nendreptat) nu a fost calculat greit, Hristos i-a nceput lucrarea sa intrnd, mai nti, s curee Sanctuarul ceresc i abia dup aceea va cobor s ntemeieze mileniul pe pmnt. O parte din adventitii lui Miiller s-au grupat n jurul fecioarei vizionare Helien Harman, atrai de faptul c speranele" lor nu au : fost totui nelate. ...:;.,,.-: , In 1846, Helien Harman se cstorete cu James White, un bogta american, cu care va pune bazele doctrinare ale gruprii advente. Chiar n.anul'-cstoriei, Helien White pretinde c are o revelaie" prin care Dumnezeu i-a poruncit s serbeze Sabatul n ziua a aptea din sptmn. Aceast idee i-a fost inspirat de fapt din Scrierile unui alt adventist, cpitanul de vapor losif Bates. n anul 1860 are loc prima sesiune a Conferinei generale" cnd se pun bazele organi zatorice i se adopt denumirea de Biserica adventitilor de ziua a aptea". Helien White i-a dedicat apoi toat viaa organizrii gruprii adventiste dup revelaiile" sale. Adventitii de ziua a aptea, spun c Helien White pe care o numese i Spiritul profetic", a avut 2000 de viziuni i vise profetice. Iat de exemplu Cum povestete Helien White una din viziunile sale profetice: Pe cnd m rugam la altarul familiei, Spiritul Sfnt veni asupra mea i mi

146

CLUZA CRETIN

se prea c m urc din ce n ce mai sus, cu mult deasupra lumii ntunecate. M-arh ntors s m uit dup poporul advent din lume, dar nu l-am putut gsi; atunci o voce mi zise: Privete iari, dar privete puin mai sus. Eu atunci ridicai ochii i vzui o cale dreapt i ngust, ntins n sus, deasupra inmii. Pe crarea aceasta merge poporul advent apre cetatea care se afl la captul cellalt l crrii. Ei aveau o lumin strlucitoare aezata n urma lor, la captul crrii, deapre care ngerul mi-a spus c a fos strigtul de la miezul nopii. Fclia aceasta lumina pe toi de-a lungul cii i ddea lumini pentru ca picioarele, lor s nu alunece sau s se mpiedice de ceva. Dac ei i ineau ochii aintii spre Domnul Iisus, care era naintea lor, s-i conduc spre cetate, atunci erau n siguran..." Revelaiile" mai importante, pe baza crora a fost elaborat doctrina adventist, se refer la intrarea lui Hristos n Sanctuarul ceresc (1844), serbarea smbetei (1846), publicarea acestor viziuni (1848), reforma sanitar (1863) etc. Lucrrile Hellenei White, foarte'numeroase, nu sitt scrise de ea, - n-avea dect trei clase primare -, ci de cei interesai ri propagarea adventului ntr-o lume necretin - n care-i prezint revelaiile", au fost adunate sub genericul Scrierile. Spiritului Profetic". Ea a corectat greelile" celorlali calculatori i a artat c venirea a doua este pentru curirea templului de pcatele fiilor lui Dumnezeu (Evr. IX, 25), i c acest timp este i judecat (I Petra IV, 17), de aceea Sfritul lumii va fi n curnd sau, dup Apocalips, a i sosit (XIV, 6-7). Hellen White a murit n anul 1915; nu a avut urmai, dar a lsat o uria bogie nsuit de la adepii adventului. Adventismul de ziua a aptea ptrunsese deja n multe ri, datorit i activitii sale misionare": doi ani pe continentul european i nou ani n Australia. Doctrina advent s-a modificat de la ntemeietor la ntemeietor. Muli dintre pstorii fideli" adventului socotesc doctrina c este transmis profetic de nger fiecrui adept i deci nu se poate vorbi despre nvtur advent permanent valabil; n-ar mai fi profetic. Organizaii internaionale: Organizaia mondial a adventitilor de ziua a aptea este Conferina General, cu sediul la Washington. Acest organism a fost nfiinat n anul 1862. De asemenea pe plan european i desfoar activitatea Conferina European a Bisericii AZS. Aceast organizaie i-a inut prima adunare general n 1882 la Basel (Elveia). Adventitii de ziua a aptea n Romnia 1. n anul 1864 a venit n Europa primul predicator al sectei advente, fostul preot catolic Mihail Czechowski. El a predicat mai nti n Italia, apoi n Elveia, Frana, Germania, Austria, Ungaria i Rusia. n anul 1870, Mihail Czechowski ajunge i n Romnia, se stabilete la Piteti. Ecoul conferinelor sale advente este nensemnat. Primii', adepi snt Toma Aslan (baptist) i fratele acestuia, care organizeaz o grupare advent n Piteti. Dup informaiile lsate de Toma Aslan, prin 1881. gruparea avea abia 13 membri, iar cinci ani mai trziu era. pe cale de, dispariie. Adventismul de ziua a aptea a fost adus ns i de ali strini. Un grup de adventiti germani s-a stabilit n Dobrogea, n anul 1881 i a format un nucleu n satul Sarighiol. Tot n Dobrogea se refugiaz din Rusia un alt adventist,' Babienco, care va organiza alt grupare. n ultimul deceniu al veacului trecut n aceast parte a rii erau dou comuniti adventiste: la Anadalichioi i Viile Noi, lng Constana*. Prin anul 1900,. apare i n Bucureti cea dinii grupare advent, dar abia dup 1906 se regrupeaz cnd snt atrai de sect, studentul n medicin Petre Paulini i ofierii tefan Demetrescu, P. Panaitescu .a. n vederea organizrii sectei, P. Paulini i t. Demetrescu urmeaz un curs de scurt durat la seminarul teologic adventist din Friedenson (Germania). n 1901 ia fiin prima conferin adventist din ara noastr, care unea toate comunitile. P. Paulini i ceilali colaboratori ai si, sprijinii, i de misionari" strini, fac o propagand asidu pentru ctigarea de noi adepi.

* Mulumim i pe aceast cale d-nilor: Dumitru Popa - eful cultului adventist i n special Nelu Dumitrescu - fostul nostru student - pentru toate nlesnirile i posibilitile de informare.

DENOMINAIUM CRETINE; DIZIDENTE...

147

n 1920, are loc primul congres al adventitilor; de ziua a aptea din Romnia, la care se hotrte nfiinarea Uniunii comunitilor evanghelice-;.alei. adventitilor de ziua a aptea", care cuprinde, dou uniti organizatorice intermediare: Conferina Muntenia, cu sediul la Bucureti i Conferina Moldova, cu sediul la Focani. Preedintele: Uniunii este ales P. Paulini. Apoi se vor constitui noi Conferine n Transilvania i n Banat, ;Tot n aceast perioad snt editate reviste i brouri advente, se organizeaz un seminar: teologic la Focani. 2. Situaia juridic a adventitilor de ziua a agtesL - Pn la 23 August 1944, adventitii de ziua a aptea au avut un statut provizoriu de asrMie religioas". Dup 23 August 1944 prin Decretul-lege nr. 589/1944, se abrog DecretuHegi-Irtr, 927/1942 care interzice activitatea gruprii AZS, iar n 1950, prin Decretul ^ 1203/1950,lai::Marii Adunri Naionale, a fost aprobat Statutul de organizare i funcionare a cultului AZS". vfi:i;:,. Structura organizatoric a cultului AZS din arafioastr. - Unitile organizatorice ale cultului AZS snt: comunitatea, conferin i Uniunea ;.de; conferine. Invmntul. - Pentru pregtirea pastorilor, cultul'AZSidin ara noastr are un seminar teologic care din anul 1949, funcioneaz n Bucureti, cu o durat,' a Cursurilor de patru patru ani. Publicaii. - Cultul AZS editeaz revista Curierul adventist". De asemenea s-au tiprit cii de imne, lucrri de exegez biblic, brouri etc. :;" Casa de pensii i de ajutoare funcioneaz separat,. ntreinut de ctre Uniune. n continuare, vom aminti cteva trsturi specifice extrase din Mrtursirea de credin a Cultului cretin adventist de ziua a aptea. 1. Biblia, Scriptura Vechiului i Noului Testament inspirat de Dumnezeu, cuprinde voina lui Dumnezeu i este singura nvtur fr gre n ce; privete credina. 2. Dumnezeirea sau Sfnta Treime.este alctuit felin Tatl, fiina personal i spiritual, atotputernic, atotprezent, nemrginit n nelepciune''fj'r iubire; Fiul prin care s-au fcut toate i prin care se face mntuirea celor rscumprai; Spiritul Sfnt este marea putere rensctoare n lucrarea de mntuire. _ .."' ,';'j'"' 3. Iisus Hristos... a murit pentru pcatele oamenilor, a nviat din mori, s-a nlat la cer i mijlocete pentru oameni la Tatl. 4. Mntuirea.. Pentru a dobndi mntuirea, fiecare trebuie s se nasc din nou; aceast natere din nou nseamn o deplin transformare ;vieii i a caracterului prin puterea noufctoare a lui Dumnezeu i prin credina n Hristos. : ; '' 5. Botezul axe loc la majorat, n urma pocinei :i iertrii pcatelor, este un legmnt cu Dumnezeu. Prin botez se dovedete credina n moartea, nmormntarea i nvierea lui Hristos. Botezul se svrete prin cufundare. :,; 6. Cina Domnului este un simbol, ammtee.:;;de; moartea lui Hristos. Participarea credincioilor la mprtanie este obligatorie, prin aceast.i manifest credina lor. Este recedat de splarea picioarelor", ca act de umilin. Elementele cinei snt pinea nedospit i vinul nefermentat. "'... 7. Viaa moral este cuprins n cele zece porunci, care snt principiile morale de neschimbat i obligatorii pentru toi oamenii din orice veac. a) Srbtoarea smbetei. - Este porunca a patra din Decalog, ziua a aptea a sptmnii este o amintire a creaiunii i un semn al sfinirii; b) Legea veche i legea nou. Legea celor zece/porunci arat cum s te fereti de pcat, dar nu poate mntui. Pentru a-1 mntui pe om, Dumnezeu :a trimis pe Hristos, Care a mpcat pe om cu Dumnezeu. Evanghelia, Legea noua, devine puterea lui Dumnezeu spre mntuire. c) Reguli sanitare ~ Trapul este templul Spiritului Sfnt. Cel credincios se va abine de la buturi alcoolice, tutun i alte narcotice i va evita\'mncrurile cu carne. d) Zeciuiala i darurile pentru sprijinirea evangheliei snt o recunoatere a dreptului de proprietate a lui Dumnezeu asupra vieii oamenilor. . :.VJ, e) Despre stat. Adventitii consider statul ca pet.o; instituie rnduit de Dumnezeu pentru ocrotirea i aprarea celor buni, pedepsirea celor ri i asigurarea ordinii sociale. Admit jurmntul ca pe o ntocmire divin. ,/:;':::': * De exemplu: Tragedia veacurilor sau Marea lupt.|ntre Hristos i satana, de H.White, trad. de Petru P. Paulini i t. Demetrescu, Bucureti, 1947, Bucovin" 640 p. Istoricul i evoluia adventului", p. 61-240; Studii biblice, Ed. Cult. cretin AZS, Bucureti f975,- 432 p. Imnuri cretine pentru proslvirea lui Dumnezeu. Ed Cult. cretin AZS, 182, p.; Cntrile Sionului, fa. etc.

148

CLUZA CRETIN

8. Sufletul este muritor. - Numai,Dumnezeu este nemuritor. Viaa venic este darul lui Dumnezeu prin credina n Hristos. Nemurirea este revrsat asupra celui drept la a doua venire a lui Hristos, cnd morii cei drepi sntn ridicai din mormintele lor, iar drepii n via snt schimbai spre a ntmpina pe Hristos: Atunci cei credincioi vor fi mbrcai n nemurire. George Stor, un ideolog advent spunea: 'nemurirea este un dar numai pentru adventiti...". Starea oamenilor dup moarte este aceea de incontien. Va fi o nviere a celor drepi ct i a celor nedrepi. nvierea celor drepi.va,avea loc la a doua venire a lui Hristos; nvierea celor nedrepi va avea loc cu o mie de ani mai trziu, la ncheierea mileniului. Cei care rmn nepocii", ntre care i satana, autorul rului, vor fi:nimicii, adic adui la o stare de neexistert, n felul acesta va cura Dumnezeu universul de; pcat i pctoi. 9. Sanctuarul ceresc. - Adevratul sanctuar este templul lui Dumnezeu din ceruri, n care slujete Hristos. Acest sanctuar avea s fie curit la sfritul celor 2300 de zile (dup Daniil VIII,14); curirea sanctuarului este o lucrare de judecat. Aceast lucrare a judecii n Sanctuarul ceresc a nceput n 1844. ncheierea ei va' nsemna terminarea timpului de prob lsat omenirii n vederea pocirii. 10. A doua venire. Venirea lui Hristos este personal i vizibil, nsoit de evenimente importante, a) Domnia milenar a lui Hristos. - Aceasta cuprinde perioada ntre prima i e doua nviere, n care cei drepi din toate veacurile vor tri cu Hristos n cer. La sfritul mileniului, cetatea sfnt a celor drepi se va cobor pe pmnt. TSfelegiuii, nviai la a doua nviere, se vor sui pe ntinsul pmntului mpreun cu. satana, cpetenia lor, pentru a nconjura tabra celor drepi, apoi vor fi mistuii de un foc-venit din cer. n focul cel mare care va distruge pe satana i oastea lui, pmntul nsui va fi regenerat i curit de efectele blestemului, b) Pmntul nnoit. Dup aceasta, Dumnezeu va nnoi toate lucrurile, pmntul e readus la starea de frumusee de la nceput, va deveni pentru totdeauna locuina celor drepi. Domnia, stpnirea i puterea mprailor de sub tot cerul vor fi date poporului sfinilor (adventitilor n.n.), iar Domnia suprem o va avea Hristos. Locaurile de cult i ceremoniile religioase*. - Casele de adunare ale cultului adventist de ziua a aptea nu au o arhitectur special, o form unic n construcie. La nceput, credincioii se adunau ntr-o ncpere dintr-o cas oarecare. Dar chiar i atunci cnd au necput s-i cldeasc locauri de cult proprii, fiecare a construit-o cum s-a priceput, fr s respecte unele norme. n prezent, locaurile de cult se construiesc dup planuri alctuite de specialiti i corespund mai bine scopului cruia i snt destinate. Casele de rugciuni nu au n interior podoabe sau ornamentaii. n fa este amvonul, sub care se afl baptisterul i scaunele pe care iau loc cei care conduc serviciul religios. Credincioii stau pe bnci. Casele de rugciuni mai noi au pentru cor balcon. Serviciile religioase. Ziua de repaus, ziua consacrat serviciilor religioase este smbta. Pregtirea ncepe din ajun, vineri seara, dup apusul soarelui. Serviciul religios de vineri seara este simplu, const din cntece religioase executate de coral comunitii i de ctre credincioi, rugciuni i citirea unui paragraf sau a unui capitol din Biblie. La acest serviciu, pastorul sau prezbiterul rostete o cuvntare. Serviciul religios de smbta are trei momente distincte: ora de rugciune, coala de sabat i predica. Ora de rugciune const din cmri n comun, rugciuni rostite de membrii comitetului precum i de credincioi. Aceste rugciuni exprim, n general, nevoile comunitii, ale credincioilor, rugciuni pentru bolnavi saii cuvinte de laud i mulumire la adresa divinitii. Se ncheie cu o cntare comun i o rugciune de binecuvntare. * PRECIZRI: I. C. Beldie, Rtcirea adventitilor, Bucureti, 1914; M. Clugreanu, Adventismul i combaterea lui, M-rea; Neam, 1923; I. Drvrescu, Ferii-v de adventiti, Arad, 1930; Idem, Adventismul romnesc, n ,;BOR" nr. 7-8/1930, p. 711-719; V. Loichi, Chiliasmul (milenarismul). Expunere i critic dogmatic, Cernui, 1924; Cari Miiller, Adventismul dat pe fa, Bucureti, 1925; C. Ouatu, Cine snt i ce urmresc adventitii, Ed. a II-a, Bucureti, 1930; I. Popescu; Combaterea ereziei sabatitilor, Iai, 1921; Aurel Sterghiu, Adventismul, Originea i lucrarea sa, Ploieti, 1943; Br. Wurtz, op. cit:, p. 117-143; DER, voi. I, p. 39; ESL, p. 13-15:; NCE, voi. 1, p. 152-153; NGA, p. 244-254 SM, voi. 6, p. 58. :

DENOMINA

IUNI

CRETINE,

DIZIDENTE...

149

Urmeaz apoi coala de sabat, la care iau parte, de obicei, toi credincioii. coala de sabat ncepe cu o cntare n comun, apoi se citete un psalm i se rostete o rugciune. Se citete rezumatul studiului biblic din sabatul anterior, se examineaz i se pred noua lecie. Ultima parte a serviciului religios o constituie predica i un imn. Vineri seara i smbt, . adventitii au cinci servicii religioase speciale: 1. Botezul se administreaz la majorat. Candidaii,. mbrcai n veminte speciale snt introdui n baptisier. Pastorul primete pe rnd pe fiecare candidat, rostete formula de botez, apoi l scufund n ap, o singur dat. Apoi pastorul rostete o scurt cuvntare, subliniind importana acestui act, dup care credincioii cnt un imn. Botezul se oficiaz numai de ctre pastor. 2. Cina Domnului are loc o dat la trei luni n ziua de sabat, fie dimineaa, fie dup amiaza. Participarea la Cin este precedat de splarea picioarelor (semnul umilinei). Elementele mprtaniei snt pinea nedospit i vinul nefermentat (must). Pastorul rostete rugciunea de bmecuvntare a pinii, apoi frnge pinea n buci, n timp ce credincioii ne roag, iar corul intoneaz un imn de laud. Pastorul i persoanele indicate de el pun pe tvi bucelele de pine i le mpart credincioilor. Serviciul se ncheie cu o cntare comun i o rugciune rostit de pastor. 3. Cununia are loc Duminica. In cazuri speciale se face i n alte zile, dar niciodat smbta. 4. nmormntarea. Serviciul religios are loc de obicei la casa decedatului i const din cntri i rugciuni potrivite momentului. 5. Punerea mirtilor are loc smbta dimineaa sau dup amiaz, n timpul afectat de obicei predicii.* MANIFESTRI I TENDINE ALE CULTULUI AZS Fosta sect, dup ce a scpat de ngrdirile specifice acestei situaii dorete s-i creeze elemente distincte care s o separe de trecutul ei anterior. Chiar dac snt preocupai excesiv de cultivarea sentimentului religios, de ndoctrinarea adepilor, adventitii nu trec cu vederea noile condiii istorice, transformrile care s-au produs n societatea noastr. Contient de faptul c nivelul cultural al omului zilelor noastre a crescut, simul su estetic este altul, iar impresiile sale snt mult mai bogate, cultul AZS se strduiete ca pastorii s nu mai apar n faa credincioilor n postura unor predicatori modeti i itinerani. Despre predic s-a subliniat c trebuie s fie substanial i din care s nu lipseasc ndoctrinarea religioas. Pentru a se putea bucura de o larg audien la credincioi, li s-a recomandat pastorilor s lase la1 o parte descrierile poetice, exprimrile mpodobite, care snt doar plcute simurilor. Pastorii au fost ndrumai s actualizeze subiectele biblice, s le lege de viaa social, bineneles ajungnd la concluzia c orice se ntmpl pe lume exprim voina lui Dumnezeu, iar scopul ultim al omului este de a face parte dintre cei alei pentru mpria de o mie de ani pe care o va ntemeia Hristos pe pmnt. Sigur c preocuparea cultului pentru emanciparea sa are n vedere hi aceeai msur i credincioii. n cadrai serviciului religios de smbta dimineaa, are loc coala de sabat. Toi credincioii, de regul, particip la aceste lecii de studiu biblic. Cultul are printre credincioii si, mai ales printre credincioii tineri, absolveni de nvmnt superior pe care i folosete la coala de sabat la serviciul de predic i n pregtirea programelor artistico-religioase. Ca i baptitii, adventitii de ziua a aptea se ngrijesc ca n rndul generaiilor tinere s aib oameni care s contribuie la emanciparea cultului. Tinerii adventiti prefer conservatorul i studiile de medicin. Bineneles, snt studeni de credin advent i la alte faculti, ns ntr-un numr mie i foarte rar vei ntlni un student advent la institutele de profil tehnic. Ei prefer conservatorul, pentru c, dup absolvire, vor putea fi utili i comunitii din care fac parte n pregtirea formaiilor artistice. Medicii snt considerai de mare folos pentru cult i ca predicatori. Credinciosul adventist i controlul exercitat de cult asupra sa. Credinciosul adventist nu e stpint de imaginea iadului, pentru c adventitii nu cred n iad. El are contiina fericirii venice, mai mult dect ali cretini. Din miliardele de oameni ce au trecut pe pmnt i vor trece, numai el se va bucura de mpria lui Hristos de o mie de ani; numai el va putea privi pe satan cum se * A se vedea dreapta nvtur: hirotonia, p. 258...

150

, CLUZA CRETIN

zbate neputincios pe pmntul pustnt dm cauza nelegiuirilor, pentru a-i vedea mai bine opera; el va vedea cum cei care n-au mprtit credina lor vor dispare, iar ei, adventitii, vor tri venic. Dar, credinciosul achentist este dominat defrica de a rmne n afara acelei mprii unice. El crede c aceast fericire o vor dobndi doar adventitii de ziua a aptea i, de aceea respect cu strictee ceea ce i se cere. Dup ce i-a creat credinciosului aceste convingeri, dup ce i-a acaparat contiina, pastorul exercit un control riguros asupra lui, i cenzureaz viaa intim pn n cele mai mici amnunte, iar credinciosul se supune fi murmur Controlul ncepe n comunitate i se" continu apoi n viaa particular. Comunitatea are toate datele personale ale credinciosului su. Atunci cnd un credincios i schimb domiciliul i trece dmti-o comunitate ntr-alt, el primete o scrisoare de recomandare, fr de care nu poate fi nscris n registrul comunitii n care merge, se fac aprecieri asupra comportamentului su, se vorbete despre activitatea desfuiat n comunitatea pe care a prsit-o, dac a avut abateri i de ce natur etc. Scrisoarea este mainti discutat n: comitetul comunitii, apoi este adus la cunotina adunrii, iar primirea n comunitate se face pun votul adunrii. Controlul anupra vieii credmcioiloi att n interiorul adunrii, ct i n afara acesteia, mbrac o multitudine de forme. Cutnd s pstreze credincioii sub stncta i exclusiva trire adventist, pastorii i prezbiterii controleaz i felul de alimentaie (nu consum carne de porc i nclin spre vegetarism), controleaz lectura, preocuprile, viaa i relaiile de familie, ncercnd s elimine orice influen din afara comunitii. Uneori, controlul vieii credinciosului se acioneaz public, folosindu-se curentul de opinie al credincioilor din adunare. .Snt cazuri n care tutelai ea merge pn la amestecul n viaa soilor. Consecinele educaiei riguroase n spiritul doctrinei adventiste, a controlului minuios pe care-1 exercit cultul asupra credincioilor si, capt aceste grave accente n viaa de familie, cnd au loc cstoriile mixte, cnd unul din soi nu este adventist. n asemenea cazuri, se vede cel mai bine puternica influen a cultului asupra tinerilor, faptul c reuete s-i rup de preocuprile i felul de via al generaiei lor. Cultul nu admite cstoria dmtre tinerii adventiti i neadventiti. Unica soluie n aceast situaie, admis de cult, este botezaiea" soului neadventist. Dac soul neadventist refuz, pastorul nu oficiaz serviciul religios, iar dac s-a ncheiat totui cstoria, la oficiul strii civile, atunci tnrul adventist care s-a cstorit n lume" este sancionat cu excluderea din comunitate. De obicei, adventitii se cstoresc ntre ei, totui mai'snt i excepii. Pentru a face s suporte mai uor rigorismul i a-i lsa viaa dirijat dup doctrina advent, credinciosului i se amintete mereu c el va face parte' dm cei alei", c el trebuie s fie mndru de faptul c face parte din aceast ceat. Exagerri i implicaii pnvmd sabatul. -, Dac celelalte secte aprate n cretinism i revendic originea n Noul Testament, considerndu-se fiecare continuatoarea fidel" a nvturii lui Hristos i a apostoliloi Si, adventitii de ziua a aptea i-au cristalizat punctele doctrinare pornind i de la Vechiul Testament Legea moral pentru ei continu s fie tot decalogul, din care porunca a IV-a cea care se refei la meiea sabatului, a dat chiar numele de sabatiti. inerea zilei a aptea a smbetei. ca zi de odihn i de cult, s-a hotrt n urma revelaiei pe care Hellen White a a\au-o n anul 1846. Aceasta este de fapt nota care caracterizeaz i accentueaz n cel mai nalt grad individualitatea adepilor. Avnd alt zi de odihn dect cea declarat oficial de stat, adventitii de ziua a aptea au uneori dificulti sau creeaz dificulti datorit consecinelor sociale pe care le implic-aceste neconcordane. Respectarea strict a sabatului a pus ntr-o' situaie conflictual pe copiii de vrst colar i pe membrii cultului angajai n cmpul muncii Tinerea sabatului a fcut ca adventitii de ziua a aptea s-i aleag anumite profesii, care s le permit participarea la serviciile religioase smbta. Aa se explic faptul c printre adventitii de'zma a aptea se gsesc numeroase cadre medii medicale, fotografi, apicultori, mici meteugari (ciorton, cizman, zidari, electricieni, instalatori etc). O tendin care devine tot mai evident este apariia micro-grupunloi profesionale advente. Consecinele negative se pot accentua atunci cnd ntr-o echip majoritatea lucrtorilor o dein adventitii. n unele localiti unde lucrtorii cei mai muli snt adventiti de ziua a aptea, se

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

151

ncearc s-i impun programul lor, adic s nceteze activitatea vineri dup amiaz i s o reia duminic. i n alte localiti, exist uneori tendina de a se organiza brigzi alctuite din adventiti, care s lucreze n zilele de duminec. Activitatea artistico-religioas. - Cultul nsui i d seama c e dificil s-i atrag pe copii i tineri la viaa comunitii. Numai prin citirea' Bibliei i prin rugciuni, tinerii nu ar putea fi atrai la casele de rugciuni. Atunci, n dese cazuri, se organizeaz programe eu orchestre, i formaiuni corale. Ca toate cultele neoprotestante i Cultul adventist de ziua a aptea a avut i are dizideni. Desigur, micarea advent este conservatoarea concepiei mileniste i toate sectele ieite din calculele" advente au fost contestate i din luntrul lor. In'afara ramurilor adventitilor reformiti, martorilor mileniti, exhatolatrilor etc. n ara noastr s-au semnalat dou grupri dizidente: 1. Gruparea condus de Gheorghe Catan din prile Ardealului, care de fapt are la baz principii ale sectei adventitilor reformiti (roweniti) i 2. Familia spiritual condus de profetul" Satmari din Piatra Neam. Acetia binecuvnt" uniri spirituale" i recomand familii edenice", via conjugal paradisiac" i de fapt se i numesc Adam i Eva etc. Snt mpotriva oricrei organizaii sociale, practic prozelitismul, triesc din expediente i refuz ncadrarea n munc. Cultul adventist de ziua a aptea, n numele cruia propovduiesc" unii i pe care vor s-1 reabiliteze" n faa credincioilor adveni, a luat atitudine hotrt de denunare i condamnare a unor asemenea aberaii religioase i fapte antisociale, care n-au nimic comun cu viaa cultic a comunitilor adventiste recunoscute de Statul romn. 3. CULTUL CRETIN DUP EVANGHELIE Dac celelalte curente neoprotestante despre care a fost vorba, baptiste i advente i au originea n Europa, dar s-au organizat n SUA, cretinii dup Evanghelie s-au format n Europa \ (Elveia) i tot aici s-au rspndit. Cultul cretin dup Evanghelie este un cult neoprotestant de nuan mai mult calvinist, cu evidente accente evanghelic-luterane, nelipsind mijloacele de propagand baptisto-advente. n Europa, ca de altfel i la noi, sub masca acestui cult se ascund foarte muli adepi de nuan refractar, pocii" sub toate formele, dei att Mrturisirea de credin, ct i mijloacele de evanghelizare" ale cultului snt pe linia respectrii celorlalte culte, pentru nlturarea prozelitismului. n ceea ce ne privete pe noi ortodocii, atenia se ndreapt spre acest cult, fiindc fostul preot Tudor Popescu a fuzionat cu cretinii dup Evanghelie, iar adepii s-au numit Cretini dup Evanghelie" de nuan tudorist sau Cretinii dup Scriptur". Iat un motiv n plus pentru a studia manifestrile acestei micri la care s-au ataat urmaii organizai n secta tudorist sub patronajul Raluci Calimahi. I. Apariia cultului Cretin dup Evanghelie*, ca i celelalte culte neoprotestante, i are originea n centrul i vestul Europei. n decursul istoriei el poate fi localizat n Elveia, prin secolul XIX, purtnd numele de Chretiens". Cretinii dup Evanghelie nu au avut un ntemeietor i un sistematizator dar azi ei" consider iniiatorul micrii din care fac parte este nsui Domnul Iisus Hristos a crui nvtur, cuprins n Sfnta Scriptur, constituie doctrina" cultului Cretin dup Evanghelie". Neavnd un ntemeietor, doctrina" lor este un amestec din concepiile lui Zwingli, ale baptitilor, ale lui J. N. Darby, George M. Muller, Fr. Bernay etc. Printre primii misionari" care ne-au vizitat ara nainte de sfiritul secolului XIX, a fost i misionarul englez E. H. Broadbent, i dup el, institutorul de limb francez, elveianul Francois Bernay care i exercitase profesia n Tunisia. Acesta se stabilete la Bucureti i a nceput s in adunri, rugciuni i vestirea" Evangheliei n limba francez pentru societatea bonjurist" a * Mulumim D-lui Victor Dumitrescu, fostul ef al cultului, pentru toate nlesnirile n vederea cunoaterii la surs a istoricului i concepiilor Cretinilor dup Evanghelie din Romnia.

vremii. Dintre primii romni jg||9gjr-,liiat parte la aceste adunri se pot aminti i dou persoane cuttoare de adevr", bine cuncjScate pe atunci: Negruzzi i Briloiu. Aceti doi, dimpreun cu un mic grup, prsesc credina strmoeasc i mbrieaz credina simpl i curat a Evangheliei". Din luna martie 1900, s-a nceput predicarea Evangheliei" n limba romn. Prozelitismul lor aduce roade i astfel se trece la organizarea misiunii" de \estire a Evangheliei n limba romn", care se dezvolt progresiv n Bucureti i n diverse localiti din ar. In Capital, ei se ntrunesc sub numele de ..Reimions evangeliques francaises" i editeaz chiar o revist, La reunion des Croyantes pour le Culte": pe care au ncercat s o introduc n cercuri ct mai largi. 2 Rspndirea micrii n Romnia. - Dup ce reuniunile evanghelice au ptruns n Frana, Germania, Rusia, Ungaria etc, micarea prmde rdcini n Romnia prin Franois Bernay, care cheam prin anii 1901-1903 pe o sor a sa, Sarah Bernay, i mpreun au nceput evanghelizarea" n limba german printre saii din oraul Rnov, apoi Codlea, Braov alte localiti din ara Brsei. ntre anii 1906-1909 s-a nceput lucrarea de vestire a Evangheliei" i ntoarcerea la credin - aa cum le arat lor Biblia - n oraele: Sibiu, Cisndie, de unde s-a extins i n localitile i judeele alturate, att de limb german, ct i n limba romn. Aici nceputul s-a fcut printr-o asociaie cu caracter religios numit Crucea Alb", condus de un pastor luteran, care a fost ajutat ulterior i de Victor Kolles, originar din Banat. a) n vara anului 1909, Fran'gois Bernay a plecat din Romnia, iar rspndirea acestei credine o preia fratele" Ioan Petrescu, un om simplu, care rsfoia cu mult zel cuvmtul" (Domnului), vestindu-1 cu putere i cldur. S-a alctuit, dintre noii adepi, un grup de tineri care se strngeau laolalt s citeasc Biblia i s o tlmceasc dup mintea lor: Gheorghe Giuvelea, Variile Ionescu, Gheorghe Mooi, Nicolae Drgoi i. alii. Ei erau vizitai i ndrumai de civa frai" din Ardeal ca: Stukemann, Krauss, Victor Kolles. n anul 1912 a sosit i* s-a stabilit n Ploieti fratele Buhrer", un arhitect din Elveia trimis anume datorit pregtirii sale intelectuale i calitii de bun vestitor" al Evangheliei. Menionm c acest Buhrer era membru al Adunrilor Cretinilor Liberi din Apus". n acea perioad a luat fiin adunarea din Ploieti". Tot anul 1912 marcheaz tiprirea primului statut i naintarea lui autoritilor din Ploieti, de ctre adepii evanghelist!" din ora. b) Grigore Fotino Constantinescu - primul predicator evanghelist" romn, cunoscuse viaa i ndeletnicirile cadrelor militare ale vechiului regim. Ca fiu de ofier, este trimis n Elveia pentru a deprinde meseria de ceasornicar, dar aici ia contact cu tot felul de micri religioase. ntors n ar (dup 4 ani) el se intituleaz pastor" al cretinilor dup Evanghelie". Dar n anul 1914 izbucnise primul rzboi mondial, concentrrile ncep. ara noastr intr n rzboi, iar cu ocazia retragerii n Moldova, credincioii cretini dnp Evanghelie" de prin Bucureti, Ploieti etc. ajung n Iai. Aici i reiau lucrarea" Evangheliei, nfiltrnd nvturile lor n Moldova (n special n Vaslui i Botoani). Grigore Fotino Constantinescu, dei era' mobilizat n armat, profit de ngduina ofierilor romni, chiar a tatlui su, i deschid n Iai o Cas de rugciuni", el intitulndu-se predicator evanghelist ef. Profitnd de condiiile grele prin care trecea ara i din cauza neglijenei misionare a unor preoi" noua sect se rspndete n Moldova, cu precdere pe vile nurilor Bahlui, Brlad, iret, Trotu, Moldova i la periferiile oraelor Iai, Bacu, Roman, Brlad... c) Grigore Constantinescu a scos la Iai revista Buna Vestire", iar la Bucureti apare revista Viaa i lumina" editat de ctre Gh. Teodorescu, colaborator al lui Grigore Constantinescu. Concepiile lui snt expuse n brourile: Memoriu sau scurt expunere a punctelor a doctrinei a Comunitilor cretine" i Memoriu sau scurt expunere a doctrinei Cretinilor dup Evanghelie". Tot n timpul primului rzboi mondial, s-au pus bazele unei noi micri religioase denumit Cretinii dup Scriptur". 3. ncercri de fuzionare tudorifilor cu Cretinii dup Evanghelie. - De la nceput putem spune c acei Cretini dup Scriptur" sau tudoriti, pentru a primi statut de funcionare, s-au alipit cretinilor dup Evanghelie. Dar muli tudoriti i comiliti au activat n gmpri sau familii; a) cretinii dup Scriptur; b) intelectualii" tudoriti. Cei care l-au atras pe fostul preot Tudor Popescu au fost Raluca Calimachi i D. Comilescu.

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

153

Dimitrie Cornilescu, cntre la biserica Cuibul cu Barz'" (Sfntul tefan) din Bucureti, unde era preot Tudor Popescu, este influenat de Raluca Calimachi, i pentru a nu fi ncorporat n armat, intr pe neateptate n monahism stabilindu-se nu la Mnstirea de metanie, ci la moia prinesei Calimachi la Stnceti-Botoani. Aici ncepe traducerea Bibliei n limba romn (aa-zisa Biblie britanic) i rentors la Bucureti, caut s introduc sistematic n predici i catezehe concepiile sale. Renun la cult, la practica Bisericii strmoeti, iar modul de lucru era dup metoda ncoprotestant; edine duminicale, serale, imne religioase, rugciuni libere, tlcuiri rzlee. Este sesizat autoritatea bisericeasc. n aprilie 1924, Tudor Popescu este caterisit. Exclus din Biserica Ortodox Romn, Tudor Popescu, susinut material de Raluca Calimachi, cumpr un imobil n Bucureti, .pe care l amenajeaz n Cas de rugciuni. Dimitrie Cornilescu se retrage i pleac din ar, iar conductorul micrii rmne Tudor Popescu. Dup aproape 15 ani de activitate ca grupare sectar, n anul 1937, tudoritii au dus tratative cu secta Cretinii dup Evanghelie i au fcut fuzionarea'" cu ei. Prin aceasta, Cretinii dup Scriptur s-au ncadrat administrativ i cultic, n organizaia Cretinii dup Evanghelie", cu singura deosebire c ei (Cretinii dup Scriptur) practic botezul copiilor i nu botezul adulilor. Asupra acestei deosebiri s-a czut .de acord de la nceput s fie lsat n ncredinarea fiecrui credincios n parte i s nu constituie obiect de discuie i de friciune ntre credincioii ceior dou micri, care actualmente se numesc ramura 1" - delegat I (Cretinii dup Evanghelie) i ramura 2" - delegat II (Urmaii lui Tudor). Fuziunea stabilit ntre cele dou asociaii" cretine a fost aprobat i de organele n drept ale Statului prin Legea nr. 883/1946, prin care s-a acordat i calitatea de Cult", Asociaia Cretinilor dup Evanghelie" din Romnia, bucurndu-se de deplin libertate de manifestare cultic i avnd aceleai drepturi i obligaii ca toate celelalte culte legale din ara noastr. Aceast fuziune este menionat n anexa 1 a Statutului Cultului Cretinilor dup Evanghelie din Romnia. Mrturisirea de credin i statutul de organizare i funcionare au fost adoptate din anul 1950. Pentru faptul c ramura tudorist" a avut promotor un fost preot ortodox, a pstrat i o linie a unei aa-zise tradiii interioare de zidire sufleteasc. Se caut a fi la un nivel ridicat, cei care nu au primit botezul" lor nu pot nici mcar asista la Cina Domnului, pstreaz o vie amintire lui Tudor Popescu i urmailor. Nu admit muzica instrumental n cult etc. Ramura I- Cretinii dup Evanghelie snt receptivi la tot ce e nou, folosesc instrumente muzicale n cadrul cultului - pian, org, chitar; o interpretare ct mai liber a versetelor; botezul maturilor, femeia se poate ruga n adunare. Dup fuzionare, se pare c adepii acestui cult s-au redresat, tudoritii i-au dat seama de greeal, n-au ieit din cult, dar au rmas indifereni i n grupuri. Aria de rspndire a Cultului Cretin dup Evanghelie, dm ambele ramuri (dup Scriptur 2) i (dup Evanghelie -1), s-a limitat n prile capitalei i Ploieti. n Banat propaganda acestei credine este legat de numele unui adept de naionalitate ndoielnic, i influen strin: Andras Gheorghe. Din mrturisirea de credin a cultului cretinilor dup Evanghelie se desprind i concepiile religioase specifice, privind botezul, cina, judecata, cerul, mileniul. 1. Botezul este unul, dar are trei fee: a ) Botezul apei, care nu mntuiete, este un simplu ritual: b) Botezul Sfmtului Duh, care poate fi primit deodat sau dup cel al apei; c) Cretinii dup Evanghelie" se socotesc sub legea" harului, cea a Noului Testament n contrast izbitor cu cea a Vechiului Testament, iar prin naterea din nou, se socotesc copiii lui Dumnezeu i trebuie s triasc o via nou". Folosesc n-acest sens textele de la Rom. VI, 4; Efes. IV, 22-24. - De aceea, botezul este un simbol; accentul cade pe botezul cu Duhul Sfint. Botezul n cadrul Cultului Cretin dup Evanghelie se administreaz numai maturilor - ramura I, i n mod expres copiilor ramura 2 (Tudor Popescu a acceptat botezul pruncilor din raiuni practice). Botezul n moartea" Domnului este, dup ei, starea cea mai nalt de sfinenie la care poate ajunge un adept. 2. Masa Domnului sau Cina Domnului, ca i botezul, snt pentru aceti credincioi doar dou acte comemorative. Cina (Masa Domnului) este un act comemorativ care amintete de ceea

154

CLUZA CRETIN

ce a instituit Domnul Iisus Hristos, n noaptea n care a fost vndut. Conform relatrilor celor trei Evaftgheliti, i ale Apostolului Pavel, rezult c frngerea pinii a fost instituit de nsui Domnul Iisus Hristos. tiind mai nainte, c cel ru va cuta i n aceast privin s strmbe cile drepte ale lui Dumnezeu. Domnul Iisus - nviat comunic direct" Apostolului Pavel felul ndeplinirii acestui act de cult precum i rostul, su. Din textele care descriu instituirea Mesei Domnului se accentueaz versetul: S facei, lucrul acesta; spre pomenirea Mea", ca s justifice ideea de comemorare, i textul: Pentru, c de cte ori rnncai aceast pine i bei acest pahar, moartea Domnului vestii pn la venirea lui" (I Cor. XI, 11-26). Celor care particip, la frngerea pinii, copiii lui Dumnezeu", li se cere credina n Domnul Iisus Hristos i o via curat. La frngerea pinii, Domnul nsui este de fa i n jurai lui se adun cei mntuii", ntr-o legtur sfnt de dragoste freasc, puind astfel s priveasc napoi la noaptea aceea a Domnului lor, i nainte spre ziua slavei lui, spre dimineaa fr nori Cnd va veni El ca s fie proslvit n Sfinii Si, i privit cu uimire de toi cei care vor fi crezut" (II Tes. 1, 10). a) Aspecte ale frmgerii pinii. Frngerea pinii este: a) O mplinire a voii lui Dumnezeu; b) O dorin a Domnului; c) O porunc; d) Aducerea aminte; e) O vestire (mrturisire); f) Un prilej de cercetare; g) Un prilej de mulumire; Masa Domnului" este strngerea lor laolalt la masa de aducere aminte n jurai persoanei Domnului Iisus Hristos (conform Matei XVIII, 20..., doi sau trei... snt i Eu n mijlocul lor...", arat: a) Prtia cu El i a Lui cu ei" i rirtia noastr este cu Tatl i cu Fiul Su" (I Ioan 1, 3); b) Prtia, legtura freasc - In aceast mas de aducere aminte, credincioii mrturisesc, dovedesc vizibil, i exteriorizeaz legtura (prtania) v dintre ei". , - Plinea: Pinea i vinul snt singurele alimente din care se compune masa Domnului", a) Pinea simbolizeaz Trapul Domnului Iisus (cf. I Cor. XI, 10-17). - Vinul - al doilea aliment rnduit de Domnul Iisus - simbolizeaz; 1) sngele lui vrsat pentru noi; 2) sngele noului legmnt. 3. Mileniul - sau domnia de o mie de ani. - Mileniul, dup Cretinii dup Evanghelie, va fi precedat de ntoarcerea n mrire" sau a doua venire a Domnului. Cultul Cretinilor dup Evanghelie nva c cele dou veniri ale.Domnului cuprind fiecare cte dou etape: una tainic i una public". a) Etapa tainic: cnd va veni s-i rpeasc Biserica nu va atinge pmntul, ci numai Biserica l va vedea (I Tes. IV, 4-17); b) Etapa public: va fi dup 7 ani de la rpire, va veni cu slav i cu putere pe norii cerului (Matei XXIV, 30; Marcu XIII, 26; XIV, 62). Satana va fi legat 1000 de ani, iar Domnul Iisus va ntemeia pe pmnt mpria pcii - Mileniul - (Apoc. XX, 2-3; Isaia XI, 6-10). Ei tiu c revenirea n slav a Domnului Iisus va fi dup rpirea Bisericii; s ne purtm n aa fel ca s ajungem cu orice chip clipa rpirii. Cnd n cer se va svri nunta Mirelui, iar pe pmnt marea strmtoare, atunci Hristos va veni cu Biserica, s domneasc o mie de ani pe pmnt". c) Mileniul este domnia Domnului Iisus Hristos pe pmnt, acea domnie proorocit mult de profeii Vechiului Testament. Mileniul este mplinirea fgduinelor fcute lui Avraam i David, fgduine pe care nsui Domnul Iisus Hristos le-a artat n diferite pilde. Caracteristicile mileniului: 1. Pacea deplin i armonia ntre oameni (Isaia LXV, 20-24); 2. Dreptatea va domni pe pmnt, rul va fi nlturat ndat dup dreptate (Ieremia XXIII, 5-6: Isaia LXVI, 24); 3. Timp de propire pentru Israel (Zah. XIV, 16; Isaia XI, 9). ' - Observaii generale : a) Mileniul menionat o singur dat nu e amintit de Mntuitorul sau de ctre Apostoli; b) Mileniul va fi dup rpirea Bisericii, ce nu a avut loc nc; c) Meninerea Mileniului - singura - este ntr-o carte figurativ; d) Explicaia Apostolului Petru - foarte important: Dumnezeu la timpul potrivit i va ndeplini promisiunea fcut" (II Petra III, 9: II Petra III, 4 ori II Petra III, 1-12). - Mileniul - Ce imagine minunat aduce acest cuvnt n duhul nostru. O epoc de aur pentru noi, ca rsritul soarelui n dimineaa fr nori" (II Samuel XXIII, 4). Judecile divine i venirea n slav a Domnului Iisus Hristos vor avea drept rezultate distrugerea vrjmailor declarai, a lui satan i a ngerilor lui (Matei XXV, 24-41). Atunci va avea loc judecata neamurilor pe pmnt, cnd Fiul Omului va sta pe tronul su de slav, nsoit de toi Sfinii ngeri (Matei XXV, 31), Gog i Magog vor fi nimicii complet iar dup aceea pacea va domni pe pmnt. Cei neprihnii vor fi nviai i cei ce au suferit din pricina mrturiei Domnului Iisus Hristos, vor fi cu El.

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

1_55^

- Din Apocalips - XX, 4 - Cretinii dup Evanghelie deosebesc trei categorii: 1. i am vzut nite scaune de domnie i celor care au ezut pe ele, li s-a dat judecata; 2. i am vzut sufletele celor ce li se fiaser capul din pricina mrturiei lui Iisus i din pricina Cuvntului lui Dumnezeu"; 3. i acelor ce nu se nchinaser fiarei i icoanei i nu primiser semnul ei pe mn i pe frunte. Ei au nviat i au mprit cu Hristos o mie de ani". . Satana va fi legat i nu va mai putea s nele oamenii, pcatul nu va fi disprut din inima oamenilor. Epoca actual a Bisericii va fi terminat. Bisenca va fi dat natere unui popor de biruitori asupra pcatului, a lui satan i a morii. Durata mpiiei de o mie de ani - va cuprinde aa cum e scris": Transformarea spiritual-moral-fizic - Natuia va fi izbvit din robia stricciunii" (Rom. VIII, 21-22), iar legile, obiceiurile morale, viaa de familie. . - totul va fi schimbat i curit". 4. Eshatologia. - 1. Exist patru judeci: a) a celoi credincioi fcut din cer, cu mult nainte de judecata cea mare a pctoilor; b) a celor n via la venirea a doua a Domnului, cnd va ncepe mileniul i cnd se vor despri oile de capre; c) a pctoilor, la sfritul mileniului; d) a ngerilor ri. 2. Exist trei ceruri: a) cerul nti (atmosfeia cu norii i zarea albastr); b) cerul al doilea -, al stelelor din jurul pmntului; c) cerul .al treilea - sau raiul lui Dumnezeu n care slluiesc ngerii i sufletele drepilor i care este locul de odihn i ateptare. La judecata din urm cerarile I i al Il-lea vor arde i tot pmntul va fi mistuit prin>foc Numai cerul al IlI-lea va rmme i care va fi pentra cretinii adevrai, cei dup Evanghelie". 3 La venirea a doua se va face convertirea iudeilor cu atta putere, nct va fi o adeviat nvieie din mori". Activiti i preocupri specifice cultului 1. Educaia copiilor lui Dumnezeu. - Educaia cretineasc a copiilor credincioi, conform bunelor moravuri, ct i a principiilor artate de Scriptur, este o obligaie fa de Dumnezeu. Aceast lucrare este bazat pe textele clasice de ndemnuri la nvtur, din Scriptur (Deut. IV 9; VI, 5-7; Efes. V, 1-4; i din art. 1, lit. i" din Statutul Cultului) Aceast educaie se face n adunare. Educaia copiilor, adic a tinerilor i a celor maturi care s-au hotrt din proprie iniiativ s fie membri ai cultului, se face n adunare i ea const dn nsuirea nvturilor biblice necesare, spre ex. I Ioan II, 14: V-am scris tinerilor..." 2. Intrarea n comunitate se face dup catehizare, dup ce o persoan, indiferent de sex, a ascultat Evanghelia i a crezut-o, a primit" pe Domnul Iisus ca Mntuitor personal i s-a hotrt s-1 urmeze. Cnd credincioii" s-au convins din Biblie despre nevoia i necesitatea botezului n ap (botezul credinei) aduc la cunotin btrmilor adunaiu dorina loi. iar acetia, dup ce s-au convins c viaa celui care solicit botezul corespunde cu normele de via ale Evangheliei, i acord botezul. 3. Srbtori religioase i zilele de ceremonii: a) Duminica, ziua nti a sptmnii cnd are loc Cina Domnului. Adunarea propriu-zis, de Duminic dimineaa, ncepe cu o rugciune a unui om mai vrstnic (numit i presbiter) rugciune rostit dup cum i d duhul", apoi diverse lectun biblice unde se istorisete despre frngerea plinii (Luca XXV, 15-20). Urmeaz cuvnt de piegtire pentra Cin". Cina Domnului se ncheie cu o rugciune, apoi se trece la ora de evanghehzaie, cu lecturi biblice comentate. Adunarea de Duminic dimineaa se ncheie cu o or de ugciune i de cntare aa-zis duhovniceasc. Adunarea de Duminic dup amiaz urmeaz cam aceleai leguli: evanghelizare, rug, i cntri la ambele servicii religioase, o atenie deosebit este acoidat copiilor i tineretului. b) Alte srbtori (mai mult de influen tudorist) - Botezul Domnului (6 ianuarie);' Buna Vestire (25 martie); Pastele (Ziua I-a i a Ii-a); nlarea Domnului (la 40 de zile dup Pati); Rusaliile (Coborrea Duhului Sfnt, ntemeierea Bisericii); Sfinii Apostoli Petru i Pavel (29 iunie); Sfntul Prooroc Ilie (20 iulie); Schimbarea la Fa, (6 august); Sfinii Arhangheli Mihail i Gavriil (8 noiembrie); Naterea Domnului (25 i 26 decembrie). c) Alte zile de adunri: In prima sptmn a anului se in adunri de rugciune n fiecare sear, iar n sptmn dinaintea Patilor (Sptmn Patimilor) se in adunri de rugciune i de citire din Evanghelie, despre Patimile Domnului, n fiecare sear. De asemenea, adepii Cultului Cretin dup Evanghelie se ntrunesc n adunri de rugciune i de zidire sufleteasc", miercuri i

156

CLUZA CRETIN

joi seara sau la diverse ocazii: vizite ale fi'atilor" din ar, sau n mod special pentru cele primite de la fraii" din afar (vestul Europei, Asia). Aceste srbtori snt doar nite subterfugii folosite pentru a masca buna" lor intenie; au fost preluate din Biserica stmoeasc romneasc cu scopul de a induce n eroare organele de ordine ale statului. In cadrai acestor adunri ale lor, i strecoar veninul n tot felul de exegeze biblice. 4. ndatoririle credincioilor dup Evanghelie fa de de Cult: a) Din punct de vedere spiritual: 1. S frecventeze adunrile de cult; 2. S triasc via . duhovniceasc exemplar, conform nvturilor biblice; 3. S aib o comportare bun fa de toi oamenii, s fie ceteni loiali, harnici, patrioi, muncitori de ndejde; 4. S studieze Biblia i s triasc o via permanent de. rugciune, aceasta nempiedicndu-i de la alte studii sau ndeletniciri necesare; 5. S-i creasc copiii .n temere de Dumnezeu, conform nvturilor biblice; 6. S conlucreze n armonie n adunri. b) Din punct de vedere misionar": a) fiecare so are obligaia s atrag i pe cellalt prin orice mijloace, la aceeai credin; b) familia s fac presiuni de tot felul mpotriva celor care nu le mprtesc sentimentele religioase, fie ortodox, fie liber cugettor; c) cei nesiguri n credin; care nu mai vor s vin la adunare i care nu ascult de vestitorii evangheliei" snt urmrii de membrii comunitii cu tot dinadinsul, pentru ntoarcerea lor. c) Din punct de vedere material: Dup cum se specific n Statutul Cultului Cretin dup Evanghelie, la ei nu se practic darea" (zeciuiala ca n Vechiul Testament), ci doar donaia benevol". Aderenii lor trebuie s contribuie dup posibiliti, fiecare, din avutul su. Aceste fonduri strnse folosesc pentru ntreinerea locaului de cult, pentru ajutorarea btrnilor, mai ales a celor lipsii de mijloace. _ Primesc gratuit prin Societile biblice i de la Uniunile Evanghelice cu care menin legturi biblii i cri religioase, pe care, le rspndesc tot gratuit, pentru a face adepi. Organizarea i funcionarea cultului - Pentru a explica i mai bine organizarea, funcionarea legal, drepturile i ndatoririle membrilor Cultului cretinilor dup Evanghelie, vom reproduce, aici, cteva puncte din organizarea Cultului n Uniune i Delegaie. 1. Adunarea local (comunitatea) se compune din membrii aceleiai localiti (ora, comun) sau din membri mai multor localiti nvecinate (art. 1). Adunarea local care are cel puin -2 membrii majori, se poate ntruni dimpreun eu alte adunri locale, spre a avea mpreun numrul minim de membri i pentru a putea cpta personalitate juridic. O dat pe an, delegaiile Adunrilor locale se adun la o Conferin religioas. Fiecare comunitate (adunare local) este condus de 2-5 frai btrni (prezbiteri), adic acei credincioi ntori" la Dumnezeu de mai mult timp... i snt bine ntemeiai n nvturile Evangheliei (lit. j). Fraii btrni ai unei Adunri locale snt i reprezentanii legali ai ei n faa autoritilor. Ei snt chemai a se ndeletnici cu nvtura i pstorirea acelei Adunri locale. 2. Sfatul de frai i Delegaia formeaz Organul de conducere al Cultului Cretinilor dup Evanghelie din ntreaga ar. Uniunea are ca for suprem Conferina general pe ar. Publicaii". Mai nti, revista Calea credinei"**, editat de Cultul cretin dup Evanghelie. * Cultul Cretinilor dup Evanghelie a pstrat legtura cu Casa de Misiune - coala biblic Wiedenest din Germania i cu credincioii din Anglia i Frana. ** ALTE SURSE BIBLIOGRAFICE ale Pietismului: E. Cpitan,' Oglinda pociilor. Arad, 1930; Al. N. Constantmescu, op. cit. p. 41-43 (I) i 43-46 (II); Ev. Manunea, op. cit, p. 98-99, 106-108; A. C. Cosma i C. Popeseu, Sectele din Romnia, Istoric..., Adjud, 1933; D. Cornilescu, Cum m-am ntors la Dumnezeu i am spus i altora, Bucureti, 1945; P. Deheleanu, op. cit., p. 57-59 i 6466; Pocitismul n Bucovina, n RT" nr. 4/193. p. 136-137; T. M. Popeseu, Privire istoric..., p. 386-387. De asemenea: Calea credinei (rev.), organul oficial al Cultului cretin dup Evanghelie; Cartea de cntri a Cultului cretin dup Evanghelie, f.a. 356 p.; Comentarii la Evanghelia dup Matei: voi. I, p. 1-424, Bucureti, 1978, voi. II, p. 425-432, Bucureti, 1979 etc. ESL, passim; NCE, voi. 11, p. 355, voi. 5, p. 648.

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

157

a) Cri de doctrin, de exegez: Comentarii la Evanghelia h Matei"', urmeaz acelorai reguli exegetice neoprotestante. Toate acestea snt de fapt un gnip de artieole aprute i n revista Cultului". b) Relaii cu strintatea. Cultul Cretin dup Evanghelie ntreine relaii cu Micrile Evanghelice de peste hotare. Aceste relaii pentru nceput nu au avut un caracter organizat. Astfel, s-a inut legtura cu aa-ziii credincioi din Elveia" i cu Adunrile libere" din Apus. 4. CULTUL PENTICOSTAL SAU BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC Cultul penticostal sau Biserica lui Dumnezeu apostolic este organizaia cea mai reprezentativ a micrii fundamentalitilor" moderni. Dac baptitii se deosebesc prin botezul la maturitate i imitaia botezului lui Iisus, dac adventitii au fixat" i au calculat" mpria de o mie de ani i venirea" Domnului, iar Cretinii dup Evanghelie sau dup Scriptur au descoperit" alte ceruri i judeci - penticostalii sau spiriii, tremurtorii sau posedaii".'de duh, vizionarii i profeii, vorbitorii" n limbi, tlcuitorii" acestora, ncep un ev nou, cu anul 1901, contrapunnd micrii" harismatice, care a cuprins Biserica Apusului, concepia lor de chemai" ai Duhului i mpritori" de daruri. 1. Originea. Numele de penticostali" vine de la cuvntul; TtEVtrixooTa (Gincizecime), susinnd c ei snt botezai cu Duh Sfnt i cu foc, daruri primite de ctre Apostoli la Cincizecime sau Pogorrea Duhului Sfnt. Li se zice tremurtori" pentru c n momentele de pretins inspiraie a Sfintului Duh, ei tremur; i spirii" fiindc pretind a avea pe Duhul n darul vorbirii n limbi. Originea sectei se afl n America, datnd abia de la nceputul secolului al XX-lea, dar istoricii lor duc naterea" n epoca apostolic. Aceast sect apare din rndul baptitilor i a fost organizat de predicatorul Carol Parham. El a nceput s profeeasc": Sfntul Duh se va revrsa din nou cu putere, la o apropiat pogorre" a Sa i c la 3 ianuarie 1901 s-a i pogort peste 13. persoane. n 1906, aceast micare religioas propagat de Parham ..i civa adereni ai si, a nceput a prinde teren n California (SUA). In acelai an, a trecut i n Europa, mai nti n Norvegia, apoi n Germania unde a reuit s converteasc pe un fost pastor luteran, I. Paul, care a devenit conductorul sectei n Germania. Pentru a atrage atenia se mai numesc cretinii Cincizecimii, posesorii duhului, inspiraii, aleii, mediumuri, quakeri, metoditiy pnevmatizai etc. Toi laolalt sau fiecare n parte pretind c au, daruri" speciale, de aceea snt cunoscui i sub numirea de: vorbitori n limbi, tkuitori, deschiztori, lumintori, dascli, profei, vindectori miraculoi, vizionari, singurii cretini ai timpului, harismatici i chiar noi mesia..,. Dintr-un asemenea amalgam s-au detaat multe secte ducnd mai departe sau reactivnd ereziile pnevmatomahe ale rtciilor din primele veacuri ale Bisericii cretine. Totui exist n lume, ca i n ara noastr, unii credincioi care snt constituii n grupuri sau n culte, recunoscui de ctre unele state ale lumii. Penticostalii susin cu ardoare c i trag originea de la Cincizecime i c s-au perindat dea lungul istoriei prin acei vorbitori n limbi. Dac cercetm din punct de vedere istoric acest fenomen, vom gsi o vorbire n limbi biblice, ca lucrare a Duhului Sfnt, numit i Glosolalia rusalin", i vom gsi i o fals vorbire n limbi, la penticostali, care se deosebete fundamental de cea rusalin i care nu e dect o imitaie i o influen pgn. Irineu este singurul dintre scriitorii bisericeti care amintete existena acestui dar n Biseric. In cartea sa mpotriva ereziilor", spune: mai avem civa frai n Biseric, care au daruri profetice i prin duhul lor vorbesc tot felul de limbaje". Cnd Ioan Gur de Aur explic capitolul 14 din I Corinteni, precizeaz c acest dar descris de Apostolul Pavel este necunoscut- n Biseric n zilele noastre". Fericitul Augustin, comentnd textul din I Ioan III, 24 a scris: Acestea au fost semnele cerute de mprejurrile timpului de atunci. Cci a fost necesar s se recurg la acea exprimare a Duhului Sfnt la toate limbile, pentru ca s se arate c Evanghelia lui Dumnezeu trebuie s fie propovduit n toate limbile pe ntreg pmntul. Lucrul acesta s-a fcut ca un fapt al. trecutului. Despre vorbirea n limbi amintete Tertulian, dar e sigur c el s-a referit la practica montanitilor,de care a fost puternic influenat, devenind el nsui un adept al acestei erezii. n cartea sa - De anima - j ; a scris: Exist astzi ntre noi

158

CLUZA CRETIN

o sor, care are n parte darul descoperirilor; ea le primete n Biserica n cursul solemnitilor duminicale, n extaz sub influena Duhului". Tertulian s-a referit la Maximilia care a supravieuit iui Montanus i Priscilei. Numele care a fcut vlv n perioada aceasta (secolul II), n problema vorbirii n limbi a fost Montanus. Analiznd datele ce le avem despre el, precum i felul cum a vorbit n limbi, putem socoti aceast practic a lui ca o fals vorbire n limbi, n contrast cu cea rusalin. nainte de ntoarcerea sa la cretinism, Montanus a fost slujitor la temple pgne, n special n cultul Cybelei, a've un temperament coleric de nestpnit. Predispoziiile temperamentului su au fost accentuate n experienele sale n ceremonia pgn. Montanus, dup ncretinare, a atras atenia prin extazele i transele sale, iar n acele stri inea cuvntri n limbi" diferite. In acele stri ddea impresia credulilor si c nu mai era el acela care vorbea, ci divinitatea". Dup moartea lui Montanus, vorbirea n limbi a disparat, dei curentul montanist a rmas, dar fr practicarea vorbirii n limbi, pn n secolul al V-lea. n Cartagina a existat, pn n acest secol, o sect care se numea terulianist" i pstra unele influene montaniste, iar numele i-1 avea de la Tertulian. Dup ce vorbirea n limbi s-a stins la montaniti, nu mai mtlnim grupri de cretini s aib aceast practic, pn n anul 1700 cnd apare la cominarzi. Cu un secol mai trziu vorbirea n limbi o gsim la irvingieni". Numele vine de la pastorul Ing. Eduard Godet. n spusa" lui asupra Epistolei ctre Corinteni face o descriere a felului cum irvingienii vorbeau n limbi: nainte de nceperea predicii, acela care mergea s vorbeasc se nchidea adnc n sine nsui, se izola de cei ce-1 nconjurau, nchidea ochii, i-i acoperea cu minile sale, i deodat ca i curii ar fi fost atins de o lovitur de trsnet, suferea convulsiuni care-i cuprindeau tot corpul, din gur scpa un torent vibrant de sunete strine, puternic accentuate". Vorbirea lor n limbi nu dura mai mult de cinci minute, cteodat erau doar cteva sunete, vorbirea era nsoit de glgie, .suspinuri, adeseori de veselie, de rsete etc. Practica irvingienilor s-a transmis mai departe prin quakeri i mormoni, pn la vorbirea n limbi n zilele noastre, practic preluat de micarea pietist-fundamentalist. Scriitorul francez Rene Poclie, n studiile" biblice i mai ales n cartea sa Lucrarea Duhului Sfnt descrie vorbirea n -limbi astfel: Cerinele unor dovezi vizibile de primire a Duhului Sfnt a fcut s apar uimitoare demonstraii fizice: ltrturi, smucituri, violene, ipete i strigte, dansuri slbatice, .leinuri i altele de felul acesta, att la ureshnieni, ct i la quakeri i montaniti. < Toate aceste apuctori i .nc unele ma exagerate - se spune n dicionare i enciclopedii asupra sectelor - le-au motenit vorbitorii n limbi" din zi,ele noastre, dei vor s se intituleze urmaii credincioilor de la Rusalii i dei vor s susin c lucrarea rusalin" a Duhului Sfnt conti nu prin ei, le au prin concepii eretice i practici schismatice care snt'departe de spiritul rusalin". Organizarea cultului*. - \'.' Micarea penticostal pe. glob. Dac nu putem spune c Micarea penticostal mondial are un ntemeietor, atunci nu putem spune nici c s-a dezvoltat ntr-un anumit centru. Micarea penticostal mondial a nflorit n sec. XX-lea, avnd mai multe centre de extindere. Acest lucra a fcut ca azi s existe nenumrate organizaii penticostale. Din punct de vedere doctrinar, diferenele nu snt prea mari. Putem aminti unele mai nsemnate, fie datorit trecutului lor istoric, fie numrului de membri:. Credina Apostolic"; Adunrile lui Dumnezeu"; Biserica Iui Dumnezeu"; Biserica Penticostal a Sfinilor": ,;Biserica Elim"; Biserica Evanghelici depline" etc. Alte organizaii penticostale -au nfiinat orfelinate, case de brni, instituii de reeducare pentru dezalcoolizare etc. Aa-zisele Biserici penticostale dispun de coli speciale att pentru cultura general ct i pentru pastori. Au un numr sporit de case de publicitate unde se tipresc milioane de cri i reviste, emisii radio, tv. etc. Micarea penticostal, la nceput nebgat n seam, mai apoi ponegrit din cauza unor excese de zel, astzi -se bucur de renumele celei mai importante micri religioase din secolul * REFERIRI BIBLIOGRAFIGE: P. Deheleanu, op. cit., p. 53-55 ; Al. N. Constantinescu, op. cit., p. 38-40; Ev. Mantune'a, op. cit., p. -80. 86-88; T. M. Popescu, Privire istoric..., p. 386-392; Br. Wiirtz, op. 'cit., p. 95-116.

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE

159

al XX-lea. n acest fel, penticostalismul nu mai este considerat o giupare aparte, ci o micare religioas n snul ntregului cretinism apusean. 2. nceputul i dezvoltarea adunrilor penticostale n Romnia (rspndire i prozelitism). Am vzut c originea acestei credine se trage din Amenca, de la nceputul secolului XX. La noi au ptruns prin Pavel Budeamt plecat din Arad n S.U.A , nainte de 1910. A ntlnit propaganditi penticostali i a aderat la sect, i cu ajutorai unor -maghiaii nstrii njghebeaz secta n Banat i Transilvania. El vine narmat cu cteva reviste Vestitorul Evangheliei" (editat la Akron, statul Ohio) pentru a adeveri noua credin". Alt naiv, comerciant ambulant, Ion Bododea, dm Brilia, fost pastor baptist, prsete credina" sa pentru gustul" vorbirii n limbi. Destui creduli s-au ataat acestora. De fapt, I. Bododea s-a i grbit s se intituleze eful Bisericii lui Dumnezeu cea Apostolic". Pavel Budeanu a tradus n limba romn o mrtuiisire" de credin penticostal*; intitulat: Declararea fundamentului adevrat al Bisericii lui Dumnezeu De asemenea, s-a ncercat, fr prea mult succes, tiprirea a dou reviste: Glasul adevrului" i tiina sfinilor". n Romnia se poate considera deschis prima cas de adunare penticostal cea din casa soilor Bradin, la 10 septembrie 1922. n 1923 s-a deschis a doua adunare n comuna Cuvin. Autoritile aflnd de existena acestei secte au inteizis-o Gsmdu-se la strmtoare, cei 50 de penticostali existeni la data respectiv, au ntocmit prima petiie prin care au cerut recunoaterea legal. La cererea depus au anexat i mrturisirea de credin intitulat Declararea fundamentului adevrat", 1924. De aici, astzi, toate sectele, cultele i dizidentele penticostale se numesc fundamentaliti". La 29 ianuarie 1925, Ministerul Cultelor i artelor, prin Decizia 5734 a inclus n rndul sectelor interzise i pe penticostali. Aceast decizie, fiind publicat n ziare, opinia public a fost interesat s cunoasc natura i credina acestei secte. Lund adresa din decizie, prin scrisori i vizite personale, Gh. Bradin a fost solicitat s dea unele lmuriri. Muli sectani desprini din cultele neoprotestante ale vremii s-au unit cu penticostalii. Dup 23 August 1944, pentru obinerea unei recunoateri legale, penticostalii din Romnia au nceput s-i strng rndurile. n momentul acela se aflau dou direcii: a) Unii penticostali funcionaser civa ani nainte de cel de al doilea rzboi mondial n cadrai cultului baptist, b) Alii, care refuzaser orice compromis" i desfuiau activitatea ilegal. La 20 mai 1945, n oraul Arad, a avut loc o conferin foarte restrns n cadrul cieia s-a discutat reorganizarea Asociatei religioase penticostale i reeditarea unei'ie\iste intitulate Vestitorul Evangheliei". Gheorghe Bradin a fost ales n fruntea acestei organizaii, ca preedinte Au mai avut loc i alte dou ncercri de reorganizare n Bucureti, sub denumii ea Cietinn botezai cu Duhul Sfint" i Ucenicii Domnului Iisus Hristos". n 1949, cele trei organizaii penticostale se prezentau astfel: 1. Asociaia Biserica lui Dumnezeu Apostolic-Penticostal", 2 Asociaia Cretinii botezai cu Duhul Sfint"; 3. Asociaia Ucenicii Domnului Iisus Hristos". La 23 decembrie 1946, se obine recunoaterea provizorie a asociaiei Biserica lui Dumnezeu Apostolic-Penticostal", iar celelalte dou la care rmseser puini membri s-au ncadrat n grupul asociaiei recunoscute provizoriu. La 14 noiembrie 1950 prin Decretul nr. 1203, s-a acordat recunoaterea juridic a Cultului Penticostal sau Biserica lui Dumnezeu Apostolic".*' Concepii specifice: Dumnezeu Duhul Sfint este lociitorul Domnului Iisus pe acest pmnt, coborndu-Se din cer, de la Tatl, n ziua Cincizecimii. In gem - snt fpturi duhovniceti create de

* PRECIZRI: Mrturisirea de credin, n ndrumtoml Pstorului", Ed. Cultului penticostal, Bucureti, 1976; Biserica lui Dumnezeu i aspecte dm Ma ei, de Pavel Boghian, Idem, Bucureti, 1980, 380 p. A se vedea, pe larg, i Tiandafn andra, Penumatologie. Persoana i lucrarea Duhului Sfint,. Idem, Bucureti 1979, 304 p , Rev Buletinul Cultului Penticostal", organul oficial al Cultului penticostal sau Biserica lui Dumnezeu cea apostolic; Leciuni biblice, Ed. Cult. Pent., Bucureti, 1979, 174 p.; Leciuni biblice, volum elaborat de Cristian Vasile Roske, redactor ef Alecsie Vambu i Marinei Mesaro, Bucureti, 1987. 314 p.; Harfa Bisericilor lui Dumnezeu, Colecia de cntri spirituale pentru bisencile penticostale. Am folosit ed. a VH-a, Ed. Cult. Pent., Bucureti, 1977, 596 p. ** Mulumim D-lui Pavel Boghian - eful cultului penticostal din Romnia i frate" cretin - pentru materialul informativ pe care ni 1-a pus, cu mult amabilitate, la dispoziie.

160

CLUZA CRETIN

Dumnezeu, fr pcat i puse n slujba Sa. Diavolul sau satana - sau Lucifer al aurorei", mndrindu-se c este cpetenia ngerilor care i-au prsit locul, a czut. El neal ntreaga lume, este ucigtor, ispititor, neltor, prtpr-i mincinos. El a fost biruit prin jertfa Domnului Iisus Hristos iar pedeapsa ngerilor ri. este aruncarea n iazul cel de foc i chinuirea lor n veci (Isaia XIV, 12, 14; Iuda 6; Apocalips XIII, 9; Evr. II, 1.4; Matei XXV, 41; Apocalips XX, 10). Crearea omului i cderea n pcat - Omul a-fost creat de Dumnezeu, bun, drept i liber. El a fost nelat de satana i a czut' n pcat. Harul lui Dumnezeu - Harul este buntatea i dragostea nemrginit a lui Dumnezeu, pe care a artat-o prin Domnul nostru Iisus Hristos, fa de cei pctoi. Nimeni nu se poate mntui prin propriile sale fapte sau binefaceri i nici prin faptele Legii Vechiului Testament, ci numai prin hanii lui Dumnezeu (subl. n.) Credina - este o ncredere neclintit n lucrurile ndjduite i o puternic ncredinare despre lucrurile care nu se vd. Credina este de obrie divin. Ea se primete de la Dumnezeu prin dreptatea lui i nu prin concepiile i nchipuirile omeneti. Pocina este un ordin al Domnului Iisus. Ea nseamn ntoarcerea la Dumnezeu de la cile rtcite, cina pentru viaa trit n pcat i necunotin de Dumnezeu i ruperea cu pgmtatea i cu poftele lumeti. Naterea din nou... Numele acelora care smt nscui din nou, snt scrise n Cartea Vieii. Iertarea este un atribut dumnezeiesc, prin care se dovedete buntatea lui Dumnezeu fa de oamenii pctoi care s-au ntors la'El. Pentru ca cei pctos s poat primi iertarea, trebuie s mrturiseasc, s prseasc pcatul i s roage pe Dumnezeu s-1 ierte. Odat pcatul iertat, pctosul se simte fericit i uurat. Sfinenia nseamn desprirea cu totul de pcat. Rugciunea este legtura direct a omului cu Dumnezeu; totodat, i cea mai adnc expresie a dorinei dup El. I Botezul - 1. Botezul este poruncit de Domnul Iisus Hristos. Acest botez l oficiaz pastorii pentru cei care cred. El este'un simbol al morii fa de pcat i al nvierii la o via nou. Oricine crede n Domnul Iisus potrivit Evangheliei depline, urmeaz a fi botezat n numele Tatlui, al Fiului i al Duhului Sfnt. Botezul n ap se poate primi nainte i dup primirea botezului cu Duhul Sfint. El se oficiaz prin scufundare n ap o singur dat, iar n cazul cnd prima dat nu s-a oficiat dup Cuvntui lui Dumnezeu, se poate administra a doua oar. Copiii credincioilor se boteaz la etatea cnd pot s neleag singuri c Domnul Iisus Hristos este Mntuitorul lor personal. Ei snt admii la casa de rugciuni spre a fi binecuvntai. 2. Botezul Duhului Sfnt este mbrcarea celor nscui din nou cu putere de sus, pentru ca ei s poat rezista ispitelor i ncercrilor, pe de o parte, iar pe de alt parte, s poat mrturisi Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfnt se poate primi att prin punerea minilor, ct i fr acestea, att nainte de botezul n ap, ct i dup primirea lui. II. Cina Domnului este al doilea aezmnt, ca form exterioar, n Biserica lui Dumnezeu. Ea este instituit de nsui Domnul Iisus Hristos, prin ntemeierea legmntului nou. Cina Domnului se compune din pine nedospit (azima) i rodul viei, nefermentat (must). Cei ce se mprtesc din aceast cin a Domnului trebuie ca mai nainte s-i fac o amnunit cercetare de sine, cci cel ce mnnc i bea cu nevrednicie, mnnc i bea pentru condamnarea sa. Ea reprezint jertfa trapului i vrsarea sngelui Domnului Iisus Hristos, pentru pcatele noastre. Cina Domnului se svrete ori de cte ori este posibil, fr deosebire de zi sau dat. Dup Cina Domnului urmeaz splarea picioarelor unul altuia (Matei XXII, 28; I Corinteni XI, 23-29; loan XIII, 17). Cstoria este legtura dintre un brbat i o femeie, prin care cei doi devin un singur trap. Ei primesc binecuvntarea Bisericii. Cuvntui lui Dumnezeu oprete legarea n cstorie a unui credincios cu altul aparinnd altei confesiuni. Se poate dezlega cstoria cnd cealalt parte a czut n adulter dovedit. Recstorirea este permis de Cuvntui lui Dumnezeu atunci cnd unul din cei doi a ncetat din via. Darurile Duhului. 1. Darurile duhului snt n numr de nou, daruri pe care El le mparte credincioilor, dup cum voiete. Darurile duhovniceti ajut propovduirea Evangheliei depline. Nu toi credincioii posed astfel de daruri, ns toi credincioii snt ndemnai a le rvni i a

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

161

umbla pe calea cea mai aleas a dragostei. Credincioii snt datori s se supun prevederilor sanitare din Biblie (Geneza III, 16; Deuteronom XXVIII, 15-62; Matei VIII, 16-17; lacov V, 14-15; Marcu II, 15-17). Ceremoniile n adunare. - Biserica a rnduit diferii slujitori, care, mcar c se deosebesc prin serviciul pe care l fac, aparin, alturi de ceilali credincioi, aceluiai corp spiritual. Dintre aceti slujitori fac parte pastorii i diaconii. Ziua de odihn este Duminica, ziua n care s-au adunat la rugciune cretinii primitivi". A doua venire. - Domnul Iisus Hristos, nviat din mori i nlat la ceruri, va reveni din nou pe pmnt, pentru a-i rpi" Biserica i a o duce n odaia de nunt, pregtit n centri. La artarea Domnului, morii n Hristos vor nvia, apoi cei vii care vor fi rmas, vor fi rpii toi mpreun cu El, n nori, ca s ntmpine pe Domnul n vzduh. Cu aceiai sfini rpii la ceruri, Domnul Iisus Hristos va reveni din nou pe pmnt, unde va ntemeia mpria Sa de 1000 de ani; n acest timp tot pmntul va fi stpnit de o pace desvrit, cruzimile i rzboaiele vor fi nlturate. In acest timp, satan va fi legat. La sfritul domniei Domnului Iisus Hristos, de o mie de ani, satana va fi dezlegat din nchisoarea sa i va cuta din nou s nele neamurile cutnd s smulg mpria din mna Domnului, dar neizbutind va fi arancat n iazul cel de foc. Dup aceasta vor nvia cei mori n pcat; va ncepe marea judecat a lui Dumnezeu, cnd toate neamurile vor fi adunate s fie judecate i s-i primeasc fiecare om rsplata, dup binele sau rul pe care 1-a fcut cnd tria n trap. Drepii vor merge la viaa venic, iar nelegiuiii la chin venic. Dup judecat, Dumnezeu va crea un cer nou i un pmnt nou, n care va locui neprihnirea, va ncepe viaa venic. Dup cum se vede, Mrturisirea de credin ieste clar, dar, prozelitismul fundamentalist" este destul de violent ceea ce produce derut att ntre credincioii penticostali ct i ai celorlalte culte, dar mai ales cutarea de adepi n rndul credincioilor ortodoci*. Ceea ce au specific pociii" fundamentaliti este Revelaia deschis" adic legtura" lor direct cu duhul i legat de aceasta, vorbirea n limbi (glosolalia) i tlcuirea celor descoperite" n acele momente. 1. Revelaia deschis** este de fapt nlturarea activitii Mntuitomlui, pe de o parte, iar pe de alt parte limitarea slujirii Sale. Ei consider pe Duhul Sfnt creatur. El este o Fiin care posed un corp spiritual la fel ca Dumnezeu-Tatl"'. Duhul Sfnt posed un nume personal. El nu este Duh Sfnt"; ca i cnd ar fi vorba de o singur parte a divinitii, sau o energie oarecare a Dumnezeirii. Duhul Sfnt posed nsuiri personale... El i desfoar activitatea n vremea noastr cum fcea i cu secole n urm. El se descoper nu numai comunitii ci i fiecrui credincios n parte. i nva s griasc n. limbi strine, i nva cum s se roage. Spiritul credincioilor trebuie lsat liber s se roage lui Dumnezeu dup cum inspir Duhul Sfnt. Ca persoan Duhul Sfnt ndeplinete urmtoarele funcii: nva (Luca 12, 12; loan 14, 26): vorbete (Matei 10, 20; Marcu 13, 11); mijlocete pentru credincioi (Romani 8, 26-27); inspir (II Petru 1, 21); convinge de pcat (loan 16, 7-8). Duhul Sfnt mai prezint o tripl importan pentru penticostali: a) El este o parte din revelaia divin, care a transmis Biblia n calitate de autor al ei" ; b) El este n perioada actual * CTEVA CRI i brouri prozelitiste: Stnc Nicoar, Dicionar biblic de nume proprii i cuvinte rare, fa.,174 p.; P. C. Nelson, nvturile Bibliei, serie de studii bazate pe principiile adevrurilor fundamentale adoptate de Consiliul general al Bisericilor lui Dumnezeu, Ediie revzut, f.a 128, p.;, Dr. Osweld J.. Smith, Fondatorul Bisericii poporului, Toronto, Omul de care se folosete Dumnezeu, fa., 96 p.; ntmplrile pelerinului n cltoria sa, istorisit de John Bunyan (fost pastor pietist n Anglia), Ed. a V-a, revzut i aprut n colecia Glasul ndrumtorului cretin" f.a. 292 p.; Desvrirea i rpirea Bisericii din Filadelphia a zilelor de a urm, de Chr. Rockle, f.a., 56 p.; Roy Hession, Fu plin acum, f.a. 48. p.; J. R. Geschwend, De la moarte la viat, f.a., 24 p.; J. P. Wannenmacher, Isus medicul i salvatorul meu. f.a.,' DER, voi. III, p. 708. 749; ESL. p. 358-359; 367-368, NCE. Voi. 11. p. 111; NGA, p. 590: SM, voi. 6, p. 69. ** A se vedea p. 190-192.

162

CLUZA CRETIN

Cel care face legtura ntre cer i pmrrt, c) El este cel care administreaz biserica i o pregtete spre a o nfia naintea lui Ii sus Hristos la a doua venire". Astfel grupurile penticostale avnd permanent pe Duhul Sfnt cu ei, retriesc" clipe binecuvntate, ca primii cretini, n odaia cea de sus" (Fapte 1, 3). Simbolurile Duhului Sfnt snt cuprinse n paginile Bibliei. F. E. Marsh grupeaz simbolurile, comparndu-le cu: I. Natura nensufleit: aer, ap, foc, pmnt, ulei, vin, sare, arvun, sigiliu. 2. Natura vie: porumbel; 3. Viaa noastr i nsuiri umane; Degetul lui Dumnezeu, portarul, numrul apte, avocat, voce, frumusee, nevinovie, rbdare, sinceritate. Duhul Sfnt este socotit de fundamentaliti secretul tuturor binecuvnttorilor: 1. Respiraia: vntul, secretul vitalitii - viaa ; 2. Rou, apa, ploaia, secretul satisfaciei - setea, frumusee, flori, fertilitate, recolte. 3. Uleiul, secretul bucuriei - fericire. 4. Focul, secretul luminii, cunotina, cldura - dragostea, puterea - cucerirea. Duhul Sfnt face ca din inima credinciosului s curg adevrate ruri de ap vie (Ioan 7, 38). Adepii pocii" despart conlucrarea Sfintei Treimi, izoleaz pe Sfntul Duh de calitatea de mngietor". Fa de acestea. nvtura ortodox a fost clar totdeauna; prin Iisus Hristos s-a ncheiat descoperirea direct a lui Dumnezeu, Revelaia supranatural - peste nelegerea noastr - s-a ncheiat prin ntruparea Fiului lui Dumnezeu, iar Revelaia natural tot prin El, fiind noul Adam, om desvrit - fr pcat - i Dumnezeu adevrat. Darul feluritelor limbi. Penticostalii afirm urmtoarele: Vorbirea omeneasc este o emanaie a spiritului aezat de Dumnezeu n om. Datorit originii superioare a spiritului omenesc, graiul omenesc se deosebete de toate manifestrile celorlalte vieuitoare. Structura ordonat a limbajului a fcut posibil ntocmirea unor studii gramaticale care au descoperit legi precise ce stau la baza fiecrei limbi. Graiul izvorte .din adncul fiinei omului. Tot n acest spirit aeaz Duhul Sfnt darul feluritelor limbi, ca semn iniial al botezului cu Duhul Sfnt. Plin darul" feluritelor limbi se nelege vorbirea supranatural prin care adeptul pocit nzestrat" cu acest dar vorbete ntr-o limb-pe care niciodat n-a nvat-o; ea este o vorbire a Duhului Sfnt, care utilizeaz organele vorbirii pentru reproducerea ei; e o minune a vorbirii i o descoperire personal a lui Dumnezeu pentru fiecare cretin penticostal. Exprimarea vine din chemarea lui ca urmare a botezului cu Duhul Sfnt. El simte prezena puterii lui Dumnezeu ca efectul unui curent electric nsoit ns de o stare de exaltare frenetic, ce i inund ntreaga fiin. Aceast stare se consider c ar fi rezultatul direct al inspiraiei" Duhului Sfnt. Realitatea i nelegerea glossolaliei*. A existat n primele veacuri i se transmite i astzi, dar numai prin darurile Sfntului Duh prin Sfintele Taine i ndeosebi prin Taina Mirungerii. Mijloacele de propagare i difuzare a cultului. Cultul penticostal are un seminar nfiinat n 1976, c u sediul n Bucureti. . . . Cultul editeaz o revist lunai Buletinul Cultului Penticostal" precum i lucrri cu coninut doctrinar i de cult. Cultul penticostal este afiliat la organizaiile penticostale mondiale i europene: Conferina Mondial Penticostal cu sediul n SUA i Conferina Penticostal European. Cultul penticostal din ara noastr este alctuit din comuniti, filiale i uniuni, ncercnduse uniformizarea. O caracteristic a cultului penticostal, ca de fapt la toate gruprile neoprotestante, este libertatea personal ce o au adepii de a interpieta textele biblice, i de aici diversitatea. Dizidente fundamentaliste. - n anul 1929, n cadrul Bisericii Iui Dumnezeu apostolice" care funciona la Arad, ca asociaie religioas i era condus de Gheorghe Bradin, s-a constituit o dizident, noua grupare intitulndu-se Cretinii botezai; cu duhul sfnt". Apoi a avut sediul la Bucureti i era condus de Sodoy Alexandru (venit din Ungaria), Isbaa Alexandra (Lugoj), Bodor Eugen i Cojocaru, din Bucureti. n scurt vreme din ramura de la Arad s-a desprins o nou fraciune care s-a intitulat Ucenicii Domnului Iisus Hristos" i era condus de Ioan Popa din Sebi (Arad) i Ioanes Crian. Gruparea i avea sediul la Bucureti, iar adepii practicau simplitatea n mbrcminte, * A se vedea p. 225...

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

163

rugciuni de noapte (ore de straint) i glosolalia". n cazul botezrii n-aveau pretenii n pregtirea candidatului; refuzau nscrierea n registrele de eviden a membrilor, nu acceptau n anturajul lor pastori de la alte culte i refuzau orice relaie cu organele de stat. Aceti predicatori" din gruprile dizidente propag un bigotism exagerat, fiind permanent n cutare de adevr i lumin", desfurnd o susinut activitate de suspiciune fa de conducerile comunitilor din care s-au rupt. Acestor grupri s-au adugat muli fanatici i bolnavi religios, n general. ~ n cadrai Cultului penticostal au fost identificate mai multe grupri dizidente, unele cu reprezentani i titluri, altele fr. Indiferent de titulatura ce o dau gruprii din care fac "parte, dizidenii penticostali au puncte de doctrin i practici de cult comune, cu un pronunat caracter fanatic. Dizidenii susin c posed botezul cu Duhul Sfnt i cu foc, aa 'cum l-au avut n ziua Cincizecimii (Rusalii). Muli susin c au darul vorbirii n limbi ca rezultat al aciunii Duhului Sfnt. Momentul este marcat de cderea lor n trans ca urmare a unor posturi ndelungate i rugciuni istovitoare dup care cei mai puin rezisteni ncep s- bolboroseasc, cuvinte nenelese, fr sens. Penticostalii dizideni practic pe scar larg proorocirea. Ei se deosebesc de cultul propriuzis i prin alte manifestri: snt mai rigoriti;, in posturi ndelungate pentru a se poci" i a trece curai n viaa venic; nu admit frecventarea instituiilor de culair (teatrul, cinematograful, case de cultur) i snt mpotriva folosirii mijloacelor moderne de informare (radio, tv pres). Adevrul vieii este numai biblia". Despre cultul penticostal, dizidenii afirm c o dat cu recunoaterea sa de ctre Stat, acesta a abdicat de la principiile evanghelice. Membrii gruprilor dizidente folosesc o mbrcminte neglijent; brbaii nu poart cravat, unii i las musta i mpreun cu femeile din grup snt obligai s poarte numai mbrcminte de culoare nchis. Unii dintre ei nu apeleaz la serviciile medicilor, nici chiar n cazuri grave, susinnd c ei se vor vindeca numai prim rugciuni. ntrunirile lor au loc fie n adunri programate n case de rugciune ilegale, fie n familie. Pun mare accent pe atragerea tineretului, cu scopul de a-1 scoate de sub influena preocuprilor lumeti" i a-1 ndrepta exclusiv pe calea studiului biblic. ntre aceste grupri, amintim trei mai importante: 1. Biserica Apostolic de Ziua a 7-a sau Penticostalii de Ziua a aptea". - Gruparea a aprut n satul Valea Florilor din comuna Plpscos, judeul Cluj. Dizidenta pornete de la premisa c n cadrul cultului nu se respect unele practici i srbtori prevzute n Vechiul Testament i nu se pstreaz regimul alimentar prescris acolo. Revenind de pe front - unde a trecut prin mai multe ncercri care i-au ntrit credina" dup anul'1950, Ioan Boer, iniiatorul gruprii, a luat legtura cu alte elemente dizidente din judeele Cluj, Hunedoara, Maramure, Suceava, Cara-Severin, Arad etc, n vederea lrgirii gruprii dizidente i pentru ntocmirea unor memorii n scopul obinerii recunoaterii lor drept cult. Cum ns gruparea respectiv nu avea nimic comun cu noiunea de cult, nu se putea pune problema recunoaterii acestor caliti, nentrunind'nici una din condiiile recunoaterii; existena unei credine unitar-mrturisit n mod statornic i public de un numr suficient de adepi, ct i exteriorizarea acestei credine printr-un ansamblu de practici constituite ntr-un ritual unitar i stabil. Dup anul 1968, gruparea a ncercat s se ncadreze n cultul penticostal cu condiia ca membrilor ei s li se permit continuarea practicilor proprii. Ulterior, a ncercat, fr succes, s fuzioneze i cu cultul adventist de ziua a aptea, n aceleai condiii. 2. Biserica Lui Dumnezeu cea Apostolicbotezat cu Duhul Sfnt" (Universalitii). - Micarea a aprat i s-a dezvoltat n ultimii 15 ani. n prezent, numrul adepilor a sczut. Fondatorul micrii este Victor Chiril din Arad. Membrii gruprii exclud sub orice fel de form contactul cu statul, afirm c fiecare grup are nevoie s-i aleag conductorii i pastorii n mod liber, credincioii s-i plteasc impozitele, contribuiile, s se prezinte la ncorporri,- copiii lor s urmeze coala, dar dreptul de control al statului s se opreasc la ua bisericii"; consider c n adunare poate predica orice persoan, indiferent de unde provine i orice doctrin prezint; declar c proorocirile, tmduirile i vedeniile trebuie s fie expuse liber i de ctre orice credincios; botezurile s fie oficiate n ape curgtoare; cele fcute n baptister nu snt biblice; sumele de bani colectate de la credincioi s fie folosite

164

CLUZA CRETIN'

potrivit necesitilor, fr nici un fel de ev inden; cer ca membrii gruprii s nu aib nici un fel de educaie laic, fiindu-le interzis folosii ea radioului, a televiziunii, vizionarea spectacolelor de teatru i cinema etc. Adepii gruprii univeisahste" i motiveaz ruptura de cultul penticostal prin aceea c botezurile fcute n numele Sfintei Tieimi nu au nici o valoare, fiind admise numai cele efectuate n numele lui Iisus Hristos; rndmelile din cultul penticostal nu snt biblice, ci impuse de oameni; conducerea cultului i omoai" pe piooioci (n sensul c nu permite proorocirea oricui, oriunde i n orice vreme), pastorii nu tiiesc o \ia biblic, iar predicile lor au deviat de la adevrata credin. Universalitii" au avut adeieni folosindu-se de fanatismul unor adepi penticostali i tendinele lor de practicare a glosolahei Periculozitatea activitii grupm universaliste" const i n faptul c metodele" ei de lucru - proorociri, tmduirile, orele de struin; botezurile la ru etc, snt preluate i de adepii altor culte neoprotestante. Botezuule unor foti credincioi ortodoci nemulumii de activitatea pastoral-misionar a preoilor lor tiebuie s dea de gndit. Cea mai mare influen ns o are gruparea dizident universalist" n rndul credincioilor cultului penticostal. Astfel, mai multe comuniti au preluat unele practici ale universalitilor". Tot ca o influen a activitii gruprii universalitilor" este apariia, construirea i existena n cadrul cultului penticostal a numeroase case de rugciuni deschise fr nici o autorizaie. Aceste case ilegale aparin unor grupri de credincioi care, observnd c de civa ani, comuniti universaliste" funcioneaz fi nici o estricie, nfiineaz i redeschid i ei astfel de case de adunri, vzndu-se depii i pierznd adepii. In mod similar au procedat i grupe de adepi aparihnd cultelor baptiste, adventiste de ziua a aptea i cretini dup evanghelie, iar credincioii ortodoci privesc uimii rspndirea i inundaia prozelitismului fundamentahst 3. Gruparea al 13-ea Apostol" sau Penticostalii negri". - Gruparea a aprat n anii 70 i are adereni n judeele Timi, Aiad, Bihor, Hunedoara, Cara-Severin etc. Caracteristicile practicilor adepilor acestei grupri snt urmtoarele: intesifcarea vorbirii n limbi" i facerea de proorociri susiund c au glasul Domnului"; sub influena Duhului Sfnt, fiecare membru face noi descoperiri" pentru ceilali; snt adepii nvierii imediate a acelora care mor, dintre ei; n permanen snt n ateptarea unei mari lucrri" din partea Domnului care le va arta c membrii grupm snt poporal ales"; refuz cstoria, iar celor cstorii le snt interzise relaiile dintre soi; afum c posed pe Duhul Sfnt i-1 pot da tuturor prin atingere; membrii grupului au renunat la prenume i se numesc ntre ei dup denumirea apostolilor: fratele Petru, fratele.Pavel, fratele Ioan etc, att brbaii ct i femeile poart mbrcminte de culoare nchis - de preferin neagi Bibatn poart musta i brbi, afirmnd c snt aleii duhului i c mustaa este descoperit de Dumnezeu". 4. In cadrul cultului penticostal se manifest i alte curente dizidente care, pe plan local, au luat diferite denumiri, cum ai fi a) Cietini liberi"; b) Misiunea popular liber", cu adereni n oraul Cugir, jud. Alba. Ca specific gu1 prea insist pentru necesitatea celui de a! doilea botez pentru toi credincioii; admit ca fiin suprem doar pe Dumnezeu i neag rolul lui Iisus i al Duhului Sfnt; propag ideea unim tutiuor credincioilor cretini ntr-o singur adunare pentru a cpta for i trire. Indiferent de ce denumiii ar pui ta toate gruprile religioase dizidente, care aparin sau snt rupte din cultul penticostal, manifest unele trsturi comune i anume au tendina de a intensifica viaa religioas prin introduceiea unoi practici de cult religios fanatice i bolnvicioase, caracterizate prin posturi i rugciuni ndelungate, extinderea glosolaliei" i a proorocirilor sub pretinsa inspiraie a Duhului Sfnt; toate gruprile se sustrag diepuilui de supraveghere i control al Statului, acuz conducerea cultului de trdare" a adevratei ciedmte, conductorii tuturor gruprilor dizidente cer aderenilor s nu foloseasc mijloacele cultmale, ale lumii, care snt satanice, indiferent de forma sub care li s-ar prezenta, s triasc izolai, refuznd orice contact mai ales cu ateii.
CAUZELE MENINERII I EXTINDERII ACTIVITII GRUPURILOR DIZIDENTE N CADRUL CULTULUI PENTICOSTAL

1. O prim cauz. - explicat pe larg la nceputul lucrrii - o constituie activitatea desfurat de unele elemente anarhice piovenite de la cele dou grupri Cretinii botezai cu Duhul Sfnt" i Ucenicii Domnului Iisus Hristos", care nu au acceptat unificarea cu gruparea Biserica lui Dumnezeu

DEN0MINAIUN1 CRETINE, DIZIDENTE...

165

apostolic". Dup anul 1950, aceste rmie au activat n a&ra cultului, exercithdu-i influena n rndul unor credincioi, mai ales din Bucovina i Moldova.. 2 Lipsa de unitate n doctrina i practica cultului penticostal. 3. Cultul penticostal este cultul neoprotestant cu un numr foarte mare de copii i tineret. 4. Tendina centrifug a unor grupri de credincioi care se desprind de comunitile legale sub influena unor conductori locali. 5. Casele de rugciune deschise fr autorizaie etc. CONCLUZII: Tind firul comuniunii cu Biserica apostolic prin nlturarea funciunii episcopatului, sectele fundamentaliste au pierdut legtura cu nsi esena vieii dumnezeieti din Biseric - adic mprtirea cu Duhul Sfnt, prin Tainele Bisericii. Penticostalii afirm c au primit descoperirea adevratei credineprintr-un grai interior" i, c o primesc i astzi ca o descoperire a Duhului Sfnt. Ei susin c Duhul Sfnt, cea de a treia persoan a Sfintei Treimi se afl n mijlocul lor deosebit de Tatl i Fiul; El este socotit revelatorul suprem ". Revelaia pentru ei nu este ncheiat: Sfntul Duh li se descoper pe zi ce trece i se manifest n mijlocul lor ca la Cincizecime. Ins, din interpretarea textelor biblice despre glosolalie rezult c vorbirea n limbi a fost un dar harismatic, care s-a exercitat n epoca harului; dar, din moment ce i-a ndeplinit rolul ei misionar, ea a ncetat, aa cum arat Sfntul Apostol Pavel: Dragostea nu va avea sfrit niciodat, dar vorbirea n limbi va nceta" (I Cor. XIII, 8). Revelaia deschis este de fapt dorina satanic a anarhiei, a ocolirii cii celei drepte, care este Iisus Hristos cel ntrupat. Cultul glossolaliei sau posedarea darurilor" limbilor nu este altceva dect delir i autonelare, o trecere n bigotism i fanatism, avndu-se n vedere nlturarea lui Hristos i a tainelor Sale din viaa comunitii. Or, cretinii ortodoci tiu c nici o minciun nu poate veni din adevr (I loan II, 21) i orice duh trebuie cercetat pentru a vedea de unde purcede"proorocul mincinos (Iloan IV, 1). Toi cei n afar de Biseric, adic de temelia adevndui Cincizecimii, cei cu revelaii personale i deschise" neag pe Hristos-ntrupat, merg pe calea amgirii, autonelrii i nu mrturisesc c Iisus Hristos a venit n trup. Iat amgitorul, iat antihristul (II loan, 7).

Capitolul al c i n c M e, a SCHISME I GRUPRI SEPARATISTE APRUTE N SNUL BISERICII ORTODOXE R O M N E Ferii-v de cei ce fac dezbinri i tulburare (Rom. XVI, 17), de nchinare !a idoli, vrjito rie, certuri, mnii, glcevi, dezbinri, eresuri... (Gal. V, 20-21) INTRODUCERE: In multe lucrri de caracterizare etnografic a poporului nostru, Nicolae Olahul, Dimitrie Cantemir sau, mai trziu, Simion Mehedini enumerai printre alte nsuiri specifice cretinismului romnesc i lipsa ereziilor i a ereticilor. Datorit firii blnde i evlaviei motenite de la strmoii si geto-daci, vechimii cretinismului pe meleagurile lui de formare i a condiiilor istorice specifice, credincioii romni i Biserica n-au cunoscut discuii sau certuri dogmatice care au tulburat odinioar Bizanul i Roma; de aceea, ntre romni, cel puin pn la o vreme, n-a putut face

166

CLUZA CRETIN

adepi prozelitismul protestant (sec. XVI), nici urmaii acestora i nici sectele religioase. Romnii din Transilvania, Moldovlahia i ara Romneasc, au aceeai origine: latin i aceeai credin: ortodox, scriau umanistul Nicolae Olahul i crturarul romn Dimitrie Ccmtemir. 1. TENDINE CENTRIFUGE Situaia s-a schimbat, ns, nainte i dup primul rzboi mondial, cnd contactele mai dese cu Apusul au favorizat ptrunderea sectelor din America n Europa i rspndirea lor n imperiul austro-ungar. Alte cauze interne au provocat ruperea din unitatea Bisericii Ortodoxe Romne a unor credincioi i constituirea,' printre altele, a gruprilor separatiste: Stilul i Oastea Domnului. Aceste grupri "au rmas pn acum ntr-o situaie neclar din punct de vedere canonic. Dac stilismul" se ntlnete i n alte Biserici (cele slave i chiar cea greac), gruparea Oastea Domnului este specific Ortodoxiei romneti. Nici una, nici alta dintre aceste dou grupri nu poate fi numit, considerat sau tratat ca o sect, pentru c ele nu profeseaz vreo nvtur de credin specific, deosebit de cea a Bisericii Ortodoxe: ele se manifest numai ca grupri sau micri separate de Biseric, nerespectnd disciplina ei, cu unele practici, totui, ce le apropie n ultima vreme de cultele neoptrotestante i de secte. Este drept c stilismul se deosebete de Oastea Domnului prin ierarhia" pe care i-a constituit-o necanonic i prin atitudinea sa mai agresiv faa de Biseric. Amndou aceste grupri ofer ns mai multe posibiliti de revenire sub ascultarea Bisericii dect cei trecui deja la cultele neoprotestante i la secte. De aceea, n cele ce urmeaz, vom aminti pe scurt despre originea acestor grupri, fiind binecunoscut; despre practicile lor i despre rspndirea lor n ara noastr, ca i despre mijloacele i metodele misionar-pastorale prin care ele ar putea fi reintegrate n unitatea i disciplina Bisericii strmoeti. I. OASTEA DOMNULUI 1. Origine, concepii i metode'de lucru, rspndire. Iniiator i organizator al acestei micri a fost mitropolitul Nicolae Blan al Ardealului care a delegat pe Iosif Trifa (1888-1938) din Sibiu cu ducerea la ndeplinire a sarcinilor trasate de Centrul eparhial. Impresionat de urmrile primului rzboi mondial, de attea vduve i orfani, indignat de pcatele i viciile unora dintre credincioii romni ortodoci - beia, desfrul, fumatul, njurtura, necinstea, trindvia, certurile i scandalurile .a. - mitropolitul Nicolae Blan a vrut s nfptuiasc, prin predici, cuvntri i tiprituri (Lumina satelor", 1922) o micare de regenerare a vieii morale a credincioilor ortodoci i s stabileasc linia unei adevrate viei cretine i urmarea Mntuitorului Iisus Hristos. Deviza micrii era: Venii la Iisus"!, iar salutul: Slvit s fie Domnul"! Gruparea avea o tipografie proprie la Sibiu. S-a editat revista Isiis Biruitorul, iar Iosif Trifa din Vidra, venind la Sibiu, a preluat conducerea tipografiei i a publicat predici specifice activitii asociaiei. Fr s aib iniial intenia de a lucra n afara Bisericii, Iosif Trifa a izolat gruparea de misiunea Bisericii, antrennd la activitatea sa mai ales masele de credincioi din mediul rural. Simindu-se solidari ntre ei, membrii gruprii se numeau frai" i ostai" ai lui Hristos, care luptau mpotriva uneltirilor diavolului..." (I Tim. I, 18; VI, 12; Efes. VI, 12 .u.). De aceea, gruparea a luat denumirea de Oastea Domnului", fr s aib ns un caracter militar i nici

DENOM1NAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

167

concepia sectar a micrii similare cunoscut sub numele de Armata mntuirii". Adepii gruprii, dup un anumit stagiu n cadrul acesteia (doi ani), prestau un jurmnt la intrarea n Oastea Domnului", devenind membri deplini. Micarea s-a rspndit repede, mai ales n Ardeal, Banat, Bucovina, Basarabia, Moldova, Dobrogea i apoi n Muntenia. Ca mijloace de rspndire, trifitii" - cum au fost ironizai mai trziu - utilizau adunrile din biserici dup liturghie sau n casele unora dintre ei, n afara orelor stabilite pentru slujbe (mai ales n dup-amiezele duminicilor i srbtorilor de peste sptmn) unde se rosteau rugciuni individuale sau n comun; se executau imne religioase cu texte i melodii strine duhului strmoesc, imitate dup cele ale neoprotestantilor; se fceau lecturi din pericope biblice i interpretarea lor simpl, cu aplicarea la viaa moral; se ascultau predici scurte i cuvinte de nvtur i zidire sufleteasc ori tiri i dri de seam despre mersul general al asociaiei etc. Pe alocuri, aceste reuniuni care, la nceput, nu aveau nimic neortodox, erau prezidate de ctre preoi sau de unii nvtori ai satelor. Se deplasau apoi, individual sau n grupuri mai mici sau mai mari, de la o parohie la alta, pentru participarea lor la astfel de adunri, la hramuri i sfiniri de biserici sau la slujbele oficiate n sobor cu arhiereu la marile srbtori, n catedralele din centrele chiriarhale i la mnstiri (mai ales adunarea anual de la Mnstirea Smbta, de praznicul Rusaliilor, ntre anii 1931-1938). 2. Situaia micrii dup 1938. Ct a trit ntemeietorul micrii, ea s-a meninut pe linia de plutire ortodox, fr nici o manifestare cu caracter sectar sau schismatic. Din nefericire, conflictul izbucnit ntre mitropolitul Ardealului, Nicolae Blan (tl955) i gruprile ostailor" a dus la caterisirea lui Iosif Trifa (1937), urmat de moartea acestuia (1938). Aceast situaie a schimbat orientarea micrii, lipsind-o de conductor destoinic i cu autoritate. Cu toate c, pe patul de moarte, Iosif Trifa ndemna pe aderenii si: Rmnei n Biseric!", Iubii-v ara!" sau Fii oameni de omenie", dup -el, micarea a nceput s dea unele semne de rtcire, de dezagregare i de rupere din unitatea Bisericii. Adepii s-au amestecat n partide politice, ca apoi cel de al doilea rzboi mondial s-i ndeprteze i mai mult de inteniile nceputului. Asociaiile i gruprile de acest fel au acionat de fapt peste limitele geografice ale parohiilor, ntreinnd ntre membrii lor o tendin de detaare i de deprtare de obtea parohiilor din care acetia fceau parte de drept i de fapt. Cultivnd o religiozitate de nuan obscurantist i n afara parohiei - cadrul i mediul normal al vieii cretine - aceste grupri ascundeau, deci, pericolul spargerii unitii parohiei i apariia sectelor. Ele i nstrinau pe adepii lor de viaa enoriei - dei uneori involuntar i incontient - i tocmai pe cei mai buni dintre credincioi. 3. Dup 1948. - Se tie c Pr. Iosif Trifa ajutase pe mitropolitul N. Blan la organizarea micrii i cu scopul stvilirii aciunilor greco-catolice, dup ce Nicolae Blan chemase pe cei deschilinii" la unitate, fiindc uniaia" folosea practica marialelor i ceremonialului crucifixelor-statui" prin parohiile Respective. ' Dup rentregirea bisericeasc din octombrie 1948 i dup desfiinarea de fapt a asociaiilor i gruprilor extraparohiale ce nu-i mai aveau rostul, unii dintre aderenii Oastei Domnului" s-au reintegrat n viaa normal de parohie sub ndrumarea preoilor. Alii s-au rupt din unitatea Bisericii, fie trecnd la cultele neoprotestante, fie continund s activeze, ca i n trecut, n afara bisericilor i mpotriva dispoziiilor autoritii bisericeti;, fr o apostazie formal, au adoptat practici sectare, au nlturat icoanele din cas, n-au mai frecventat biserica, au renunat a-i mai face semnul crucii .a. Unii dintre ei au fugit n strintate, de unde continu s ajute" i s ncurajeze pe fraii" din ar.

168

CLUZA CRETINA

4. Situaia actual. - n ultima vreme se constat o intensificare a activitii fotilor membri ai Oastei Domnului" i o sporit agitaie din partea lor pentru rezolvarea situaiei echivoce n care i dau seama c se afl, ceea ce a determinat conducerea Bisericii (Sf. Sinod) s intensifice activitatea pastoral-misionar pentru readucerea lor la snul Bisericii. Conform cercetrilor fcute i informaiilor primite la Cancelaria Sfurtului Sinod de la unele centre eparhiale, rezult c Oastea Domnului" i-a intensificat aciunea n ntreaga Biseric Ortodox Romn i, n special, n eparhiile din cadrul Mitropoliilor Banatului i Ardealului i Arhiepiscopiei Tomisului i Dunrii de Jos. n general, fotii membri ai Oastei Domnului" i liderii acestora n frunte cu Traian Dorz cer autoritilor bisericeti s li se ngduie s-i fac adunrile lor religioase dup slujb, ntre orele 14-19, s se recunoasc mirenilor dreptul de a predica i de a cna n biseric imne religioase proprii, de felul celor din vechea colecie de cntri Cntai Domnului" pe care o doresc retiprit i rspndit, ca i altele care s-au imprimat peste hotare i pe care ei le consider necesare. Membrii activi i simpatizani ai fostei micri Oastea Domnului" trebuie s fie n continuare n atenia Bisericii noastre. Existena lor nu se poate tgdui i nu trebuie s fie ignorat. Oastea Domnului" nu poate fi desfiinat, noi rmnem pe poziie", declara n scris unul dintre fruntai, Frii Nicolae din Cluj-Napoca. Se impun, deci, eforturi pentru meninerea lor n Biseric i evitarea trecerii lor la cultele neoprotestante sau la secte.* Ce este de fcut pentru aceasta? METODE I MIJLOACE MISIONARE PENTRU REINTEGRARE Ia aminte Ia tine nsui i Ia turma ncredinat... a Tim. IV, 14-16). 1. Preoii din parohii i preoii-misionari de la protoierii snt datori s nregistreze obiectiv i s comunice Centrelor Eparhiale orice ncercare i manifestare negativ a aderenilor Oastei Domnului", cercetnd totodat cauzele i msura n care preoii din parohiile respective snt rspunztori de aceasta; 2. Trebuie avut n vedere c marea majoritate a aderenilor snt credincioi evlavioi i doritori de o via duhovniceasc mai intens i mai profund, ntreinut de o mai susinut practicare a rugciunii personale i n comun, de citirea Sfintei Scripturi i de chitare. De aceea, preoii care au n parohiile lor astfel de credincioi vor cuta s canalizeze zelul, energia i pietatea lor prisositoare prin angajarea i cooptarea lor la activiti prestate n cadrul organelor statutare ale Bisericii din parohiile crora aparin; * BIBLIOGRAFIE SELECTIVA despre Oastea Domnului: ndr. mis., p. 751-758; Ilie Cleopa, op. cit., p. 255-268; Statutele Societii Misionare Ortodoxe Oastea Domnulni", n supliment/1937, p. 31-32; Teodor Boti, Aa zisele gnduri de ocar" asupra Oastei Domnului, n RT", nr. 1/1932, p. 21-38; Ene Branite, Temeiuri biblice i tradiionale pentru cntarea n comun a credincioilor, n ST", 1954, nr. 1-2; Carte de cntri bisericeti pentru credincioii cretini ortodoci..., Bucureti, 1975; Gr. . Marcu, Ortodoxia Otii Domnului, n RT", nr. 7-8/1937, p. 287-288; Idem, Apostolia Otii Domnului, n RT", nr. 6/1939; Rzvrtirea printelui Trifa, n RT", nr. 3-4/1935, p. 192-195 i Gr. Marcu, Epilogul rzvrtirii fostului preot Iosif Trifa, n RT", nr. 2/1937, p. 74-77; Rolul Oastei Domnului n lupta antisectar, n RT", nr. 10/1937, p. 416-419; Gh. Seca, Oastea Domnutui... n RT", nr. 1-2/1943, p. 41-45; Arhim. Scriban, Aa zisul protestantism al Otii Domnului, n RT", nr. 8-9/1931, p. 294-315: P. Vintilescu, Parohia ca teren de dezvoltare a spiritualitii cretine, Bucureti, 1937;. Idem, Cntarea poporului n biseric n lumina Liturghieriilui, Bucureti. 1945 (extras din BOR"; Idem, Liturghierul explicat, Bucureti, 1972.

DEN0M1NAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

169

3. Tendinele centrifuge ale unora dintre cei n cauz pot fi diminuate de preot prin atitudinea sa de freasc nelegere i adevrat dragoate cretin fa de acetia i mai ales prin efortul lui de a cultiva i a le dezvolta contiina de enoriai, de membri ai parohiei, interesul fa de viaa curat a parohiei i simul de rspundere pentru ceea ce este dator s fac fiecare dintre membrii obtei sau familiei cretine din care face parte. Ei trebuie s fie convini c parohia este celula sau partea constitutiv cea mai mic a marelui organism al Bisericii universale i c de sntatea i viabilitatea ei depinde n mare msur sntatea i viitorul Bisericii ntregi; parohia este i trebuie s rmn, ca n trecut, terenul i cadrai normal de desfurare a oricrei viei duhovniceti, att pentm preot ct i pentru credincioi. Sustragerea, dezinteresul sau absentarea de la ndeplinirea datoriilor de membri ai parohiei i desprinderea din viaa ei comun este un pcat fa de Biserica n care ne-am nscut, i fa de Patrie, creia i aparinem; ea nseamn ruperea din solidaritatea sufleteasc i moral, bazat pe unitatea de credin care a cimentat totdeauna unitatea spiritual a poporului nostru; 4. Ct privete interesul i zelul special al fotilor membri ai Oastei Domnului" pentm cntarea religioas, acestea pot fi satisfcute, n chip normal, prin generalizarea i cultivarea mai intens a cntrii omofone n biseric, la care trebuie s participe activ toi credincioii prezeni la sfintele slujbe sau cea mai mare parte a lor. Trebuie s se renune definitiv la ideea c numai preotul i cntreul ar avea dreptul s cnte n biseric, idee nlesnit i de eronata interpretare a canonului 15 al Sinodului local din Laodiceea. Oprelitea din acest canon se refer la aceia care voiau ca, prin cntrile improvizate .de ei, s introduc n Biseric idei sectare i eretice, iar nu la credincioii ortodoci care, pe atunci, cntau cu toii la serviciul divin, dnd n cor rspunsurile i executnd: cntrile care, mai trziu, din diverse pricini, au rmas pe seama cntreilor de profesie. Nu reformele religioase, cultele neoprotestante sau sectele ne-au nvat s cntm n comun n biserici - cum se pretinde uneori -, ci ele ne-au determinat doar s revenim la o veche tradiie i practic a Bisericii celei una i nedesprit, din primele 4-5 veacuri, care a constituit i atunci, i rmne i azi, una dintre metodele misionare cele mai utile i mai eficace pentru satisfacerea nevoilor duhovniceti n biserici, pentru nelegerea Evangheliei i catehizarea credincioilor notri i, n acelai timp, pentm stvilirea prozelitismului. Azi, mai mult ca oricnd, se cere s fim contieni de frumuseea, bogia i importana teologico-doctrinar, catehetic i pastoral-misionar a splendidei imnografii liturghice i a muzicii psaltice ortodoxe, care trebuie puse n lumin i valorificate printr-o mai atent i corect interpretare i executare. Nu poate fi vorba de cntri i melodii regene i ardeleneti", ci exist n cntarea psaltic duhul Ortodoxiei din care face parte Biserica noastr strmoeasc. Fotii ostai" reintegrai n viaa duhovniceasc pot s nvee i s cnte foarte bine alturi de fraii lor de credin, sub conducerea cntreilor de stran i sub supravegherea preoilor, nu numai la Sfnta Liturghie, ci i la alte servicii liturgice (taine i ierurgii) la care credincioii iau parte n numr mai mare (botezuri, cununii, nmormntri i parastase). Imnele i cntrile tradiionale, care fac parte din rnduiala slujbelor bisericeti ortodoxe, snt mult superioare imnelor improvizate i preferate de ostai", inspirate att ca text ct i ca melodie din cele ale neoprotestanilor i sectarilor. Mai mult, fiecare Eparhie a editat, pe lng lucrri istorice i monografii, cri de rugciuni cu nvtura ortodox pe scurt, cntri i imne mult gustate de credincioi, buchete de colinde comune tuturor credincioilor ortodoci romni, coruri religioase, prohodul i altele; 5. Trebuie, de asemenea, s se organizeze din vreme i cu grij slujbele i manifestrile specifice hramurilor (mai alea la mnstiri), de la sfinirile i redeschiderile de biserici, de la instalarea preoilor i alte prilejuri din viaa Bisericii noastre, cutate de membri activi ai Oastei

170

CLUZA CRETIN

Domnului". Slujitorii bisericeti trebuie s caute s umple, cu prezena i cu ndrumarea lor printeasc i competent, momentele de pauze dintre.slujbe, n care, de obicei, se strng membrii, aderenii i simpatizanii Oastei Domnului", pentru ca predicile improvizate de unii dintre ei i cntrile strine de tradiia i duhul Ortodoxiei s fie nlocuite cu scurte cuvntri rostite de clerici i cu cntri din repertoriul liturgic al Bisericii strmoeti. 6. S nu se foloseasc metode suprtoare, de ameninri sau nfruntri, ci preotul s iniieze ntlniri i dialog cu responsabilii de grup pentru a-i determina ca, treptat, s se ncadreze n normele disciplinei ortodoxe de cult. II. MICAREA ANTICALENDARISTIC (STILISMUL) 1 Origine i ageni de rspndire. Abateri de la nvtura i practica de cult legal i canonic. Micarea stilist a luat natere la noi n anul 1924, cnd Biserica Ortodox Romn a adoptat (de la 1/14 octombrie 1924) calendarul ndreptat, conform recomandrii Conferinei interortodoxe de la Constantinopol din mai 1923 (calendarul neo-iulian constantinopolitan, sau stilul nou). Atunci, unii clugri fr cultur teologic i cultur general n-au priceput i nici nau vrut s se supun hotrrilor autoritii bisericeti, refuznd s accepte calendarul ndreptat i pstrmd mai departe, n viaa lor religioas, stilul vechi, sau calendarul iulian nendreptat, rmas n urm cu 13 zile. Partizanii vechiului stil, stilitii, sau anticalendaritii, cum snt numii uneori, - numeroi mai ales n Moldova -, s-au organizat sub conducerea unora dintre clugrii care nu au neles problema calendarului, n general, i a celui ndreptat, n special. Stilitii, ns, s-au strns n jurul unor clugri fanatici i ignorani, certai cu discipliiia vieii monahale care, ieii din mnstiri i dezbrcai de haina smereniei clcnd astfel votul ascultrii fcut la intrarea n monahism, au nceput s umble prin sate, ndemnnd pe credincioi la pstrarea calendarului vechi i la nesupunerea fa de autoritatea bisericeasc. Cu timpul, acestora li s-au alturat i unii nemulumii sau ambiioi, doritori de ctig uor sau de a face ru Bisericii. Pe vremea partidelor politice istorice", stilitii erau ncurajai uneori att de propaganda denat a unor politicieni veroi care voiau s-i recruteze astfel o clientel politic n alegeri, ct i de cea a clugrilor venii de prin mnstirile Muntelui Athos sau din alte pri. Uneori, stilitii erau ncurajai teoretic chiar de ctre oameni pretini luminai i serioi, care susineau c ndreptarea calendarului ar fi pricinuit o perturbare n viaa religioas i sufleteasc a satelor noastre. Cu toate demersurile ntreprinse, stilitii nu au izbutit s obin recunoaterea de cult" din partea Statului i, ca atare, nici un statut aparte de Biserica Ortodox. n schimb, spre deosebire de Oastea Domnului", au izbutit s-i creeze o aa-zis ierarhie proprie, bineneles necanonic i schismatic. Neavnd preoi, stilitii au ctigat pe fostul arhiereu Galaction Gordun, pe care l-au declarat mitropolitul" lor, oferindu-i diferite avantaj'e: Acesta a hirotonit" (la un fost schit al lor de la Moara Srac), ca episcop" pe un oarecare Meftodie Marinache (acum decedat); amndoi au hirotonit" (la fostul schit stilist de la Copceni-Ilfov), ca al treilea episcop stilist, pe fostul stare la schitul Rme din Ardeal, protosinghel Evloghie Oa, care fusese caterisit de Sfntul Sinod i exclus din monahism. Toi trei au hirotonit" apoi (tot la Copceni), ca arhiereu, pe Glicherie Tnase (fi985), un fost clugr de la Mnstirea Neamu, caterisit de Mitropolia Moldovei nc din 1931. Alt arhiereu mai nou este un oarecare Silvestru Onofrei considerat azi ca mitropolit". Dup caterisirea lui Galaction Gordun de ctre Sf. Sinod - urmat, la puin timp, de moartea sa, - stilitii, rmai fr pstori legiuii, au fost alimentai mai departe, n zelul lor fanatic, de ctre fali pstori; clugri exclui din monahism i preoi caterisii (ca Glicherie Tnase, ierodiaconul

DENOMMAIUNI CRETINE,-DIZIDENTE...

171

David Bidacu .a.), sau fr hirotonie valid, simpli laici, improvizai cu de la sine putere n preoi, diveri aventurieri certai cu ordinea de stat i curnduielile bisericeti; acetia umbl de colo pn colo, oficiaz adesea slujbe, travestii n haine civile (dac snt clugri), predic un misticism bolnvicios cu idei nclcite, cu superstiii, practic magice; ndeamn la neascultarea de Biserica Ortodox pe care o declar deczut de la dreapta credin, mdemnnd pe credincioi s nu respecte pe preoii ortodoci, pe care. i numesc eretici i schismatici" etc. Rmai n afara Bisericii i fr cluzirea clerului ei legiuit i canonic, stilitii au alunecat repede spre erezie, adoptnd atitudini, credine i practici religioase greite i ieind astfel din fgaul Ortodoxiei. Ei pun la baza credinei lor mai ales Pidaliomd (colecia greceasc a Canoanelor Bisericii, alctuit de Sf. Nicodim Aghioritul i tradus n romnete din 1. rus, la Neamu, n 1844), pe care l preuiesc mai mult dect Biblia, rstlmcindu-1, sau interpretndu-l greit i abuziv. Fac din calendar centrul doctrinei i al vieii lor religioase, socotind c mntuirea sau osnda venic depind nu de corectitudinea nvturii de credin i de mplinirea poruncilor morale ale Bisericii, ci de respectarea sfmtului calendar" - care este." cel vechi, nu cel nou - i din care fac o dogm. Recent, unii i reboteaz i cunun pe cei care ader la stilism, fac sfiniri de biserici fr antimise i fr arhiereu, fac nmormntri fr preoi, fac i liturghie fr preoi etc. Pentru rspndirea ideilor lor au folosit nu numai instigaie i predica oral a celor mai fanatici dintre ei, ci i scrisul, prin tiprirea nainte de 1948, a unor brouri stiliste cu titluri curioase. Au introdus sistemul stingerii de fonduri, prin dajdia (zeciuiala) impus credincioilor dup practica sectant. Unii au nceput s socoteasc sfinirea bisericilor lor ca taine" sau ridic la rangul de taine" noi rituri religioase strvechi ca, de exemplu, ritul splrii picioarelor, pe care l practic nu numai n Joia Mare, ci i la alte ceremonii. 2. Cteva concepii stiliste, explicarea i combatera lor. Ce susin stilitii? a) Ca toi ereticii i schismaticii, ei se socotesc i se mndresc a fi Biserica cea adevrat" i singura pstrtoare a dreptei credine, ctignd adepi printre creduli i ignorani, sau printre firile bolnvicioase psihic i printre cei certai cu preotul sau cu autoritatea bisericeasc. Toate ideile pe care le susin i acuzaiile pe care le aduc Bisericii strbune se bazeaz pe o falsificare a istoriei, a tiinei i a adevrurilor legate de problema calendarului. Ignornd defectul originar i structural al calendarului iulian (cele circa 11 minute i 14,02 secunde de ntrziere n fiecare an) i.nenelegnd justeea i necesitatea ndreptrii lui (pe care Biserica din Apus a realizat-o nc din 1582), stilitii susin c singurul calendar bun" de care trebuie s ne inem este cel vechi", deoarece el ar fi fost fcut de Sfinii Prini de la Niceea (Sinodul I Ecumenic, 325) i c de acetia trebuie s ascultm, iar nu de prerile astronomilor i ale filosofilor timpului. Or, se tie c nu Biserica face calendarul, ci acesta este alctuit de specialiti (matematicieni, astronomi, cu aparate de calcul precise), calendarul de azi fiind ntocmit i generalizat cu o jumtate de veac nainte de naterea Domnului (anul 46 . Hr.), de ctre conducerea Imperiului roman de atunci, cu ajutorul astronomului alexandrin Sosigene. De asemenea, i la traco-daci a existat o reform, n epoca regelui.dac Burebista i a Marelui preot Deceneu, deoarece ntotdeauna slujitorii adevrai au fcut apel la cercetrile astronomilor pentru alctuirea sau ndreptarea calendarelor (aa s-a procedat i n Apus); cci i tiina, datorit minii, ne este dat tot de Dumnezeu, ca s-o folosim pentru cunoaterea Universului, pentru cucerirea naturii i pentru progresul omenirii. b) Stilitii pretind c, prin ndreptarea calendarului, s-ar fi schimbat dogmele" credinei adevrate i toate aezmintele canonice ale Sfinilor Prini, c stilul nou" sau calendarul ndreptat ar fi cel catolic, i c, prin adoptarea lui ne-am papistit". Precum se vede, cte afirmaii, tot

172

CLUZA CRETIN

attea neadevruri. Calendarul ndreptat adoptat de ortodoci nu este tot una cu calendarul aa-zis gregorian folosit n Apus, ci este rezultatul unui alt sistem de ndreptare a erorii iniiale a calendarului iulian, sistem conceput de teologi i astronomi ortodoci (printro care i romni) i menit s prentmpine defectul structural al calendarului, pe o durat de timp mai mare de aproape 10 ori (43.000 ani) dect cea asigurat prin sistemul gregorian (circa 4000 ani). Ct privete schimbarea" dogmelor sau aezmintelor de cult i viaa religioas, orice om de bun credin tie i recunoate c nimic nu s-a schimbat la noi n aceast privin, dect doar c srbtorile cu data fix (neschimbtoare) se serbeaz cu 13 zile mai nainte dect erau dup vechiul calendar, rmnnd ns n aceleai luni i la aceleai date din lun ca mai nainte. Apoi, calendarul ndreptat corespunde datelor tiinifice i este valabil pentru toi cretinii de pe toate continentele. Stilitii pretind, eronat, c noi ne-am schimbat" calendarul dei, n fond, nu este vorba de o schimbare a calendarului vechi prin nlocuirea cu altul nou i punerea de acord cu micrile exacte ale atrilor, cercetate de tiina astronomic. Cu calendarul ndreptat s-a procedat aa cum face omul nelept de astzi cu potrivirea propriului ceas rmas n urm sau cu schimbarea fusului orar de var sau de iarn; c) Mai cred i susin stilitii c Biserica Ortodox Romn ar fi singura din Ortodoxie care i-ar fi ndreptat calendarul, c astfel a rmas izolat, rupnd unitatea de credin cu celelalte Biserici ortodoxe, ntrerupmd legtura canonic eu ele. Apoi, dac ndreptarea calendarului este bun i justificat - mai pretind stilitii - atunci de ce ea nu a fost primit de toate Bisericile Ortodoxe? - Este tiut c, ncepnd din anul 1924 pn acum, majoritatea Bisericilor Ortodoxe naionale (antocefale) au adoptat, rnd pe rnd, ndreptarea calendarului, exemplul cel dinti dndu-1 nsi Patriarhia Constantinopolului (1923), iar n ultimul timp Biserica Ortodox Bulgar (decembrie 1968). Singurele Biserici autocefale care pstreaz pn acum calendarul iulian nendreptat snt: Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rus (Patriarhia Moscovei) i cea Srb (Patriarhia Belgradului). Ele recunosc, n principiu, justeea i necesitatea ndreptrii calendarului, dar n-au aplicat-o pn acum de teama schismelor i rascolului (a tulburrilor ntre credincioi) i ateapt momentul psihologic cel mai favorabil pentru a o face. Ct privete ruperea legturilor noastre canonice cu aceste Biserici, aceasta constituie o acuz nentemeiat, contrazis de realitate, cci de attea ori pn acum, n vizitele reciproce pe care ierarhii notri i le fac, sau la ntlnirile i ntrunirile lor interortodoxe sau interconfesionale din cadrul consftuirilor sau ntlnirilor ecumeniste, ei coliairghisesc ca nite adevrai frai de credin, respectnd calendarul Bisericii n cuprinsul creia se afl de fiecare dat, conform nelegerii mai dinainte stabilite (la Moscova, n 1948, la Iai 1985 etc.) ntre toate Bisericile Ortodoxe (liturghisirea Patriarhului Diodor al Ierusalimului la Suceava, n iunie 1982 .a. i n Bucureti, 16-19 noiembrie 1986); d) O alt susinere a stilitilor este ca Prinii de la Niceea ar fi alctuit nu numai calendarul, ci i o Pascalie perpetu, n care se cuprind datele Patilor din toi anii pn la sfrtul veacurilor i pe aceea trebuie s o respectm (eroare bazat pe o subnsemnare introdus tendenios de un ru-voitor-tlcuitor n textul Pidalionului - foile 1-8 din traducerea romneasc - la canonul 7 apostolic). Adevrul este, ns, c tabela pascal a stilului vechi de care vorbesc stilitii e de origine mult mai nou, fiind alctuit ntre secolele VIII-XIV, iar datele pascale din ea snt ntrziate cu 13 zile fa de datele exacte ale echinociului de primvar i cu 5 zile fa de cele ale lunilor pascale (prima lun plin de dup echinociu) - cele dou date astronomice pe baza crora se stabilete data schimbtoare a Patilor din fiecare an. Este adevrat c toate Bisericile Ortodoxe srbtoresc, deocamdat, Pastile dup calendarul nendreptat, ca s pstrm unitatea Ortodoxiei n aceast privin, dar recunoatem c datele Pascaliei calendarului nendreptat snt greite, i ateptm ca i cele trei Biserici Ortodoxe surori s treac i ele la ndreptarea calendarului pentru ca, de

DENOMINAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

173

atunci nainte, s srbtorim cu toii Pastile dup datele calendarului ndreptat (22 martie - 25 aprilie) adic o dat cu catolicii i protestanii, pentru ca toi s fie una" (Ioan XVII, 21) mcar n ceea ce privete prznuirea celei mai mari srbtori a tuturor cretinilor - nvierea Domnului. e) Ct privete nvinuirea stilitilor c dup datele noului calendar, Pastile cretinilor ar coincide uneori cu cel al evreilor sau ar cdea chiar naintea acestuia, ea este contrazis de nsi regula serbrii Patilor, formulat sau consfinit de Prinii de la Niceea, a crei aplicare exact implic totdeauna serbarea Patilor cretine dup cele ale iudeilor, deoarece ea este Duminica dup lun plin, urmtoare echinociului de primvar, lun care coincide cu 14 Nisan din calendarul evreilor, cnd ei i serbeaz Pastile tradiional-Mielul pascal (nceputul sptmmii azimilor). Dar i evreii din diaspora nu mai respect ciclul nisan", pentru a evita coincidena pascal cu cretinii. Ar fi imposibil s fie la aceeai dat, cnd fiecare continent i are specificul su calendaristic, i n funcie de anotimpuri.* 3. Rspndirea i situaia actual a stilismului n ara noastr. Regiunea cu cei mai muli adepi stiliti a fost de la nceput, i este i astzi, cea din nord-vestul i sudul Moldovei, i anume protopopiatele Flticeni, Tg. Neam, Pacani, Piatra Neam i Hrlu, aparinnd Arhiepiscopiei Iailor, ca i n prile Dunrii de jos i n Delt, unde influena clugrilor din mnstiri a fost mai puternic. Centrul rezistenei i al propagandei lor l constituie aici aa-numita mnstire stilist de la Sltioara (lng Flticeni), cu un personal de circa 100 vieuitori. n evidena aa-zisei obti se afl i cei rspndii n diferite pri ale rii, pentru unele servicii" religioase pentru prozelitism, schimbndu-se periodic cu cei din schit. Credincioii din aa-zisele parohii stiliste vin la Sltioara pentru serviciile pe care le oficiaz aceti preoi. Aici se svresc. mai ales botezurile, cununiile i rugciunile pentru pomenirea morilor. Credincioii aduc i alimente sau diferite daruri i snt gzduii n dependinele - destul de numeroase i spaioase - ale mnstirii sau n Campingul amenajat la intrarea n incint. Dup slujb, se servete masa comun; toi cei prezeni snt ndemnai s persiste n pstrarea calendarului romnesc", adic nendreptat. Pseudo-slujitorii de acolo spun celor ce vor s-i cread c, la viitorul Sinod general ortodcfx, toate Bisericile Ortodoxe vor reveni la .vechiul calendar. Ei umbl mbrcai n uniforme clericale fr a avea permisiunea sau recunoaterea autoritilor locale, oficiaz slujbe ziua i noaptea i unii au, uneori, o atitudine agresiv i ofensatoare fa de slujitorii canonici ai Bisericii noastre. n afar de mnstirea principal de la Sltioara, stilitii, mai au cteva schituri de maici la: Cornu-Luncii (de lng Rdeni) i Brdiel (din comuna Grumzeti-Neam). Slujbele se fac cu i fr preot. Mai exist i alte mici aezri" stiliste de clugri i clugrie ca cea de la Dealul Mare, lng Vntori-Neam i la Brusturi (jud; Neam). Muli credincioi stiliti se adun la srbtori pe stil vechi.n bisericile ortodoxe din parohiile de origine, dar au i biserici proprii i case de rugciuni. n ele oficiaz cntrei sau preoi improvizai, iar din cnd n cnd clugri venii de prin mnstiri sau de prin satele unde s-au statornicit dup ieirea din mnstire. Se oficiaz i slujbe n sobor sau arhiereti". n unele locuri se adun chiar prin case particulare, ca i sectanii. Fac prozelitism mai ales cu prilejul cununiilor i nmormntrilor. Snt i unele cazuri de revenire la Biseric (de exemplu, cntreul * n emisfera sudic, echinociul are loc ntre 22-23 sept. (Filipine, Africa de Sud, America de Sud, Australia etc.) ceea ce complic i mai mult fixarea" datei Patilor dup hotrrile" Sinodului I Ecumenic (325); nu mai vorbim de cei ce locuiesc la Polii Nord i Sud i cei din cosmos!? .,

174

'CLUZA CRETIN

din Moia-Suceava i mai ales fraii Melinte - n special Grigore, fost diacon stilist al pseudoepiscopului Oa, azi preot ortodox). De asemenea, aciunea stilist, se face vdit n Eparhia Romanului i Huilor, Eparhia Buzului i, mai ales, n Arhiepiscopia Tonusului i Dunrii de Jos. Stilitii din aceste pri snt, n general,'divizai n dou direcii: unii numii calendariti, care frecventeaz nc bisericile ortodoxe pentru asisten religioas dei teoretic nu admit ndreptarea calendarului, iar alii snt dizideni, adic desprini practic de Biseric, rupnd legtura cu ea.* MIJLOACE I METODE PASTORAL-MISIONARE PENTRU READUCEREA STILISTELOR LA UNITATEA BISERICII Fa de credincioii stiliti, preoimea ortodox trebuie s cuba o atitudine de bunvoin i nelegere cu adevrat cretineasc. Dei, precum arn vzut, muli dintre ei au mprumutat, ntre timp, o mentalitate i practici sectare, totui ei au pstrat, n mare parte neschimbate, credina i cultul ortodox. Erorile lor pleac, de fapt, de la o nelegere greit a problemei calendarului**, din care ei au fcut baza propagandei vieii lor religioase. Rtcirea lor, cauzat n parte i de lipsa de veghe a preoilor din parohiile de care au aparinut, a fost alimentat de fotii clerici i clugri ignorani, fanatici i ruvoitori, precum i de cei care atac unitatea de credin, gnd i simire a neamului nostru. 1. Pentru a-i ciiga sufletete, trebuie s-i tratm, deci, ca pe nite fii ai Bisericii' noastre, rtcii temporar, ca pe nite victime nevinovate ale netiinei lor, speculate prin propaganda nefast a unor pseudoclerici i clugri, interesai i amgitori, certai cu autoritatea bisericeasc i agitatori strini. Trebuie folosit zilnic contactul de la om la om. n relaiile cu ei trebuie s artm toat rbdarea, bunvoina i tot tactul pastoral de care sntem capabili, i s ne ferim cu toat grija de a-i ofensa, de a-i jigni sau umili n vreun fel prin purtarea noastr Fa de ei; s avem n vedere ntotdeauna scopul suprem al Bisericii, care este rectigarea oilor pierdute, pacea universal i * BIBLIOGRAFIE NTREGITOARE, Despre Anticalendariti (stilismul); ndr. mis., p. 698-713; Ilie Cleopa, op. cit., p. 268-275; V. Bncil, Reformei calendarului, n Ideia european", 19241925, nr. 159, 160, 161, 165; (Pentru precizia istorico-matematic); N. Grosu, Introducerea calendarului mai este o problem, n Indr." Galai, 1985"; erban Bobancu, Emil Poenaru, Calendarul de la Sarmisegetuza Regia, Ed. Acad., Bucureti, 1980, (vezi i recenzia n BOR", nr. 5-6/1983); Cnru N Abaterile stitiste n Mrturii bisericeti", Buzu/1984; Dr. C. Chiricescu, Calendarul nostru nu e schimbat, ci ndreptat (extras), Bucureti, 1924; A. C. Cosma, Rtcirea stilist n RT", nr. 10/1938, p. 441-443; P. David, Anticalendaritii sau stilitii, fii rtcii ai Bisericii strmoeti, n. ndr.", Buzu, 1989; G. Neme, Calendarul cretinesc, n B O R " nr. 12/1923, p. 929-930; Ene Branite, Problema unificrii calendarului liturgic..., n Ort", nr. 2/1955, p. 181-216; Idem, Problema unificrii calendarului bisericesc i data patilor... n Idem ni'. 1/1981; Arhim. Scriban, Chestiunea calendarului n Biserica Ortodox, n BOR", nr. 8/1923, p. 560-564; Idem, i tot nr. 7/1924 al rev. BOR" nr. 1/1925; Arhim. Scriban, Pastile srbtoare fix, n BOR", nr. 7/1928, p. 625-626; L. Stan, Pentru serbarea Sf. Pati la aceeai dat de ntreaga cretintate, n ST" nr. 5-6/1970; M. esan, Problema ndreptrii i unificrii calendarului la romni, MMS", nr. 5-6/1970; Corneliu Srbu, Natura i valoarea timpului, n RT", nr. 2-4/1942, p. 7-8 i 11-12/1943; Strigt contra celor cu Biserica nou" i abuzului de toleran, n BOR", nr. 5-6/1933, p. 225-227; Alte precizri autoritare: t Miron, Carte pastoral, n BOR", nr. 9/1924, p. 513-515; t Nicodim, Pastoral despre ndreptarea calendarului, n B O R " nr. 10/1945, p. 4 0 9 - 4 1 1 ; t Vartolomeu, Carte pastoral, n BOR", nr. 1/1925, p. 105-108; Curente n Biserica Ortodox Romn n BOR" nr. 14/1931, p. 708-716; At. Negoi, Calendarul Bisericii cretine, n M B " , nr. 1-3/1964; nr. 1-3 i 46/1965. P. Vintilescu, Cteva consideraiuni pentru ndreptarea calendarului, n Ort." nr. 1/1949.

DEN0MINA1UNI CRETINE, DIZIDENTE...

175

mntuirea tuturor, iar nu ura i dezbinarea ntre oameni, pe care o produce rceala, indiferena, ura sau vrjmia; 2. Intract stilitii fac caz uneori i ele slbiciunile, pcatele i defectele unor preoi necorespunztori, pe care nu-i mai recunosc ca pstori, se impune o comportare ct mai exemplar a preoilor n societate, ferindu-se a se compromite din punct de vedere moral, pentru a nu mai oferi stilitilor motive i prilejuri de atacuri i cuvinte nechibzuite mpotriva slujitorilor bisericeti; 3. Preoii clin regiunile afectate de stilism s dea mai mult atenie slujirii i predicrii, oficiind cu credin, cu art i cu evlavie pentru a-i pstra credincioii i a-i feri de influenele pseudoclericilor i predicatorilor stiliti; 4. Preoii din parohiile apropiate de stiliti sau de simpatizanii acestora au datoria s cunoasc ei nii bine problema calendarului, pentru a putea lmuri, la nevoie, pe credincioi asupra justeii i necesitii ndreptrii calendarului i pentru a putea combate, n cunotin de cauz i cu competen, susinerile sau argumentele stilitilor. S se struiasc mai mult asupra lipsei de importan a calendarului pentru mntuire; calendarul nu este nici dogm, nici canon, ci o necesar mprire a timpului. Altele snt cerinele eseniale pentru mntuire; 5. Preoii pot avea discuii, organizate sau ritmpltoare cu credincioii stiliti i chiar discuii publice cu agitatorii stiliti, pentru lmurirea problemei calendarului i pentru combaterea rtcirilor stiliste; aceste discuii s fie ns calme, obiective i senine, s nu irite susceptibilitatea partenerilor i s nu degenereze n certuri sau izbucniri violente; 6. In anumite cazuri, preoii pot recomanda sau pot pune la ndemna celor tiutori de carte brouri de popularizare a problemei calendarului sau literatura necesar (bisericeasc sau tiinific) pentru informare sau lmurire; 7. La bisericile din parohiile cu adepi stiliti, preoii pot s abordeze mai des, n predicile i catehezele lor, subiecte n legtur cu problema calendarului, pentru aprarea unitii Bisericii i pentru spulberarea zvonurilor i a insinurilor lansate de propaganditii stiliti mpotriva Bisericii, a ierarhiei i a cleiului sau a credincioilor ortodoci. >n acelai scop, se poate folosi orice prilej, cnd se adun muli credincioi (hramuri i sfiniri de biserici, vizite arhiereti, vizite ocazionale n casele credincioilor, srbtorilor mari dm cursul anului bisericesc: Crciunul, Boboteaz, nvierea .a.), fcndu-se slujbe solemne i inindu-se predici, convorbiri, discuii; 8. Credincioii stiliti care menin legtura cu preoii i frecventeaz Biserica, pol s fie angajai la o participare mai activ la slujbe, fiind invitai la cntarea omofon, dndu-li-se s citeasc Apostolul, Tlcuirea Evangheliei sau Cazania .a m.d.. iar cei care apeleaz la preoi pentru diverse servicii s nu fie refuzai, ci s-li se satisfac cererea cu toat bunvoina, folosindu-se, pe ct posibil, asemenea ocazii pentru discuii lmuritoare cu credincioii respectivi, sau chiar se vor ine scurte cuvntri de nvtur; 9. S se evite izolarea sufleteasc a credincioilor stiliti, cutndu-se i crendu-se momente de strngere a legturilor sufleteti dintre ei i preoi, folosindu-se orice fel de relaii personale, familiale sau sociale dintre preoi i pstorii, pe de o parte, iar pe de alta, dintre credincioii stiliti i cei nestiliti: botezuri, cununii, ajutoare reciproce la caz de nevoie etc. Citm ca exemplu pe preotul Brliba din corn. Brusturi, protoieria Tg. Neam, care a readus pe muli dintre stiliti, cununndu-i sau botezndu-le copiii, ca na, fraii Melinte i radele lor etc. Muli dintre adepii stiliti pot fi cointeresai la lucrri obteti pentru ngrijirea, repararea, nzestrarea

176

r-.CLUZA CRETIN

i nfrumusearea bisericilor i a cimitirelor. Cei revenii i verificai pot fi cooptai n consiliile i comitetele parohiale, dndu-li-se sarcini de rspundere; 10. Intruct o mare parte din spiritul de fanatism i de izolare sectar a stilitilor este ntreinut de anumii agitatori (pseudo-clerici, foti clugri i clugrie ndeprtai din monahism etc.) care fac i propagand stilist printre credincioii rmai n unitatea Bisericii, preoii ortodoci din parohiile care au credincioi de stil vechi" snt datori s fie vigileni i s-i apere credincioii de propagand stilist, demascnd n faa credincioilor ignorana acestor agitatori, atitudinea lor n general dubioas; 11. Influenei duntoare, exercitat de clugrii i clugriele stiliste asupra credincioilor, s se rspund printr-o activitate mai intens i dirijat a clugrilor notri n mnstirile moldovene pentru lmurirea credincioilor cu care vin n atingere, i pentru combaterea rtcirii stiliste. Remarcabil, n acest sens, este contribuia Prea Cuv. Printe Arhim. Ilie Cleopa, de la Mnstirea Sihstria, Gherasim Cocoel (azi Arhiereu-Vicar la Buzu) de la Mnstirea Putna i mai ales cursurile organizate i activitatea intens iniiat de chiriarhii locurilor n legtur cu problema calendarului. UI. ALTE RTCIRI Micarea de Ia Maglavit*. - Micarea de la Maglavit (jud. Dolj) ca multe alte apariii** nainte de cel de-al doilea rzboi mondial, este o reminiscen ancestral n psihicul unor indivizi halucinani, vizionari". C snt i, din pcate, destui bolnavi psihic o tim; dureros este cum o mulime de creduli i urmeaz. Aa a fost i cazul vizionarului" Petrache Lupu din Maglavit, care a pretins c 1-a vzut pe Dumnezeu sub chipul unui mo"... Cu toat opoziia categoric mpotriva fenomenului a profesorilor Facultii de teologie i a ierarhilor ortodoci, Petrache Lupu i-a desfurat nestingherit activitatea fiind susinut de afaceriti lipsii de scrupule, care au fcut n jurul minunii de In Maglavit" o larg publicitate i o surs aductoare de mari venituri. Dar dup rzboi, ciobanul de la Maglavit a revenit la turma sa. La btrnee, el a dat dovad de pocin, regretnd rtcirea de care s-a lsat cuprins i frecventnd mnstirile i biserica ortodox din sat. N D R U M M SPECIALE MISIONAR - PASTORALE Mijloace i metode pastoral-misionare se pot gsi i folosi de la caz la caz. Preotul ortodox are ndatorirea s pstreze linitea parohiei, iar cnd se ivesc situaii neplcute s le rezolve cu tact i cu bunavoire. S anune la timp Centrului eparhial numele pseudopreoilor sau preoilor necanonici, ambulani care oficiaz slujbe, botezuri, cununii etc. n localiti, n case particulare, n propriul automobil, n * PRECIZRI BIBLIOGRAFICE: D. A. Bleanu, Studiul viselor i a sonmambulismului... Ed. a doua... Bucureti, 1937; Gh. Ciuhandru, Cri de afurisanie sau de blstm, I, n RT", nr. 12/1927; II, nr. 9-10/1930, III, nr. 11-12/1930; Gh. Marinescu, Lourdes i'Maglavit', Bucureti,1936; Minuni i false minuni..., Bucureti, 1940; Ernest W. Oaten, Amintirile unui mediu. Studiu introductiv i adnotri de N. Porsena, Bucureti, 1943; T. M. Popescu, Cuibul cu barz, n BOR", nr. 4/1924, p. 211-215; Arhim. Scriban, Dup un an, n BOR" nr. 1/1925, p. 1-8; T. M. Popescu, Doctrina Bisericilor despre. Cultul Sfinilor fa de secta tudorist, n ST", nr. 5-6, p. 292-320; Sebastian Stanca, Blesteme i afurisami, n RT", nr. 3-4/1944; Haral. Vasilache, Puteri tainice ale sufletului, n BOR" nr. 7-8/1940, p. 565-575. ** Alte micri": Vladimireti", Asociaii (Miron Cristea", Sf. Mormnt", Sf. Cruce" etc), Frii, Apariii" .a.

DEN0M1NAIUNJ CRETINE, DIZIDENTE...

177

cmp sau n locuri ele agrement, folosind uneori n aciunile lor prozelitiste diapozitive, video i alte mijloace de propagand sectar. Se vor repara bisericile i se vor reface locaurile i pictura n tradiia romaneasc modificate de ctre ,,uniai". Se vor continua lucrrile de pictur i restaurare de pictur ortodox. Se va lrgi cercul de cititori ai Bibliotecii parohiei, recomandndu-se traducerile Sf. Prini i ultimele apariii editoriale eparhiale sau ale Editurii Institutului Biblic i de Misiune Ortodox. Preoii din parohiile cu asemenea grupri vor folosi cu tact i zel orice metod irenic-misionar pentru meninerea unitii de credin i ntrirea sentimentelor romneti patriotice. Am citat cteva dintre gruprile anarhice, care i-au fcut apariia n viaa credincioilor Bisericii noastre, pentru a nelege fenomenul comun mutaiilor spirituale i sociale care s-au produs de-a lungul vremii. n parohiile cu asemenea grupri sau alte micri, preotul paroh este rspunztor i ndatorat totodat s pstreze nvtura cea dreapt i s tempereze zelul unor credincioi, modelndu-i i ndreptndu-i spre tot ceea ce este bun i de folos obtesc. Consiliul parohial, Comitetul parohial i alte organe responsabile alese de Adunarea parohial trebuie s colaboreze cu preotul paroh sau cu protoiereul misionar n vederea lichidrii unor asemenea ncercri i focare de instabilitate religioas. 1. Orice manifestare sau participri alese deosebite - botezuri, cununii, sfiniri de biserici, hramuri, excursii n vederea cunoaterii Patriei i spiritualitii ei, trebuie bine-gndite, inut cont de obiceiul locului, de respect pentru tradiiile vechi. 2. Este necesar oprirea la timp a unor manifestri centrifugare, anarhice, nainte de infiltrarea acestora n enorie i mai ales oprirea lor nainte de a lua legtura cu alte organizaii centrifuge, rtcite, din parohiile vecine. 3. S-a constatat c majoritatea adepilor cultelor neoprotestante i sectelor din ultima vreme provin din gruprile acestea. Este necesar, aadar, luarea msurilor de profilaxie i ncercarea de stopare, lichidare i readucere la Biserica-mam a fiilor rtcii. 4. Folosirea Apostolatului social" i reactivarea Cercului misionar de ctre preotul paroh dau rezultate deosebite n clarificarea situaiei. Fiindc cei care vor fi ndemnat i pe alii pe calea dreptii" vor avea bucurie, pace, linite i rsplat venic (Iacov V, 19-20). Fapta lor va strluci ca stelele n veci (Daniil XII, 3). 5. Totul trebuie fcut n biseric, acolo se nva fie cntarea, fie tlcuirea cuvntului sfnt, iar n afara bisericii trebuie trirea credinei, nu ceart i prozelitism, ci dialog, pace i mpcare, nu ur i dezbinare: dac crede cineva c este evlavios i nu-i nfrneaz limba (acela) i neal inima, iar religia lui este zadarnic (neltoare)" (lacob, I, 26). 6. O deosebit responsabilitate o au Centrele Eparhiale, aa cum s-a artat n nenumrate hotrri ale Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, pe linia ntririi misiunii (1952, 1958, 19?5, 1977, 1980, 1987), care' trebuie s coordoneze activitatea de prevenire, lmurire i refacere a unitii parohiale, trimind la vreme preoi

178

CLUZA CRETIN

pregtii. De asemenea, trebuie nlocuii cei ce produc sminteal, seamn ndoial i neglijeaz datoria lor bisericeasc i patriotic i nu snt n stare s menin unitatea spiritual i naional a poporului nostru i contiina neptat de enoriai ai parohiei. Biserica Ortodox Romn a rmas n nvtura Sfinilor prini, cei mai buni cunosctori ai Evangheliei i ai spiritului nvturii cretine. Evanghelia nu poate fi schimbat, c nu-i de la oameni (Gal. I, 8). Tot ceea ce este omenesc este firesc s fie supus schimbrii, transformrii (Fapte II, 43), or, Iisus Hristos acelai este ieri, azi, i n veci" (Evr. XIII, 8).

B. MANIFESTRI OCULISTE, SUPERSTIIOASE N VIAA I PRACTICA RELIGIOAS A UNOR CREDINCIOI Vrji", magie, superstiii. - Aa cum se tie, trirea duhovniceasc a credincioilor notri este ameninat pe ling prozelitismul sectar i grupri strine i de ctre diferite influene venite din afar. Exist i alte rbufniri i manifestri ale rtcirii religioase, situaii ce contravin att nvturii cretine, ct i convieuirii sociale. Aceste manifestri se numesc fie practici oculte, fie neltorii i arlatanii. Ele au fost combtute i pedepsite n Vechiul Testament, condamnate de Mntuitoral, nlturate de Sfinii Apostoli i anatematizate de Sfinii Prini i amintite n canoanele Bisericii ecumenice. i dac au existat odinioar, nu nseamn c au disprut cu totul. Poporul romn a motenit din religia veche getodac unele practici, dar strmoii nu-i justificau credina prin destin, de unde vin toate ncercrile oculte, ci printr-o via n lumea de dincolo, la Printele luminilor, Zalmoxe care posed secretele veniciei. Strmoii notri foloseau unele ocultisme nu pentru a atrage divinitatea, ci a intra n comuniune cu ea, care este cu totul altceva. Nu trebuie fcut confuzie. Unele practici la traco-daci i romani au fost aduse de popoarele migratoare n mileniul I . Hr. i mileniul I d. Hr. Acestea au influenat, dar nu au fost nsuite de ctre strbunii notri pentru a-i prsi obiceiurile, lor. Nu pot fi confundai haruspicii religiilor pgne, cu preoii i slujitorii lui Zalmoxe, Deceneu, Vezina etc. Presa de specialitate, cotidienele romneti, ca de fapt toate mijloacele - mass media au difuzat i au publicat. n ultima vreme, relatri despre numeroase cazuri de vrji, ghicitori, vindectori cereti..." etc. ce i fac apariia n desfurarea normal a vieii noastre. De asemenea, mijloacele de informare au iniiat o binevenit campanie mpotriva neltorilor de toate categoriile mascate n haina cunosctorilor tainelor de sus". Unii dintre acetia cu prea mult meteug i-au fcut averi pe seama credulilor, iar alii, mai grav, au pus viaa multora n pericol, i chiar s-au semnalat cazuri de crim i deces, intervenia celor n drept venind prea trziu. Iat deci care este rostul semnalrii ctorva practici oculte folosite de arlatani pentru ctig ilicit. Unele din aceste practici, n afara ocultismului, se explic tiinific de cei competeni, fr a cdea cineva n fanatism sau misticism religios. Folosirea, n scopul distrugerii omului, tulburrii lui psihofizice, a unor asemenea practici, dup nvtura Bisericii noastre, vine i de la vrjmaul vieii omului, tatl minciunii, diavolul, care dintru nceput a fost tulburtor al sufletului i distrugtor al vieii (loan VIII, 44). Aciunea diabolic este ngduit n lume prin ispitire. mpotriva acesteia se ridic fora harului i voina credinciosului, care fac pe om nu numai rezistent, ci capabil s deosebeasc ceea ce vine de la cel ru (I loan IV, I) cu toate c satana poate mbrca haina ngerului de lumin (I Cor. XI, 14).,

DENOMJNAIUNI CRETINE, DIZIDENTE...

179

Manifestrile diavolului prin practicile vrjitoreti au fost date n vileag de ctre Sfinii Prini. Lepdrile mari i mici la Sfntul Vasile cel Mare i Sfntul loan Gur de Aur snt o fresc aproape complet a aciunilor de tot felul a urcranii pustiirii. De aceea, nainte de Taina Sfntului Botez, se cere lepdarea de satana, de toat lucrarea lui, de toi ngerii lui i reintegrarea n har. Vrjitorii", toi practicanii unor ndeletniciri satanice, n-au nimic comun cu Biserica lui Hristos, cu viaa duhovniceasc adevrat, cu dorina de mntuire a sufletului. Practicile snt nenumrate, de la individ la individ, de la credul la credul, de la temperament la temperament. De asemenea, metodele difer i dup posibilitile materiale ale celui n necazuri i nevoi". Trebuie neles de la nceput: din practicile oculte "se-exclud psihoterapiile, printre altele telekinezia, fachirismul, sugestia, auto-sugestia, practica ioghin, telepatia, hipnoza, care de multe ori snt confundate. Este adevrat, unii practicieni posed aceste daruri naturale pe care le folosesc pentru nelarea unora i li se duce vestea de vindectori divini". Iat de ce este necesar cercetarea i identificarea locurilor, indivizilor practicani, a prozeliilor i mai ales clientela permanent. Nu se pot trece cu vederea nici unii slujitori fantom. Cei care nu au convingeri i nu i-au cultivat vocaia, ci fac totul formal i din interes, toi intr n categoria neltorilor i stricailor la minte: vai de cei ce cred c evlavia este surs de ctig" (Tit I, 11). De asemenea, cei fr contiin, care se dau drept slujitori snt nite amani i zdrahoni, neltori ai sentimentelor religioase ale unor credincioi, vai lor (Matei XXIII, 3-36). Aadar, prin superstiie, magie i vrjitorie, nelegem mijloacele false i naive prin care se ncearc dovedirea" unei fore divine care intervine n lume i asupra omului la cererea practicianului respectiv. Iat cteva: 1. Divinaia sau pretinsa putere de a lucra cu forele" divine. Aceasta se practic de vrjitori" n medii de ignoran. Specialitii" pretind c pot smulge" ajutorul divinitii i n acelai timp, pot intensifica puterea" diavolului asupra acelora cu care pacienii vraciului" nu se mpac. Clientela care apeleaz la divinaie" este constituit din indivizi fr ncredere n ei, cu un suflet rvit, cu o credin ndoielnic i nemulumii de ei nii. Practicienii folosesc amulete, talismane i alte mijloace empirice n vederea atragerii cit mai grabnic a forelor cereti". Divinaia" nu poate fi confundat cu invocarea Sfntului Duh pentru transmiterea harului necesar mntuirii prin Sfintele Taine sau ierurgiile bisericeti. Slujitorii lui Dumnezeu posed calitatea iertrii sau legrii pcatelor nu de la fore' difuze sau necunoscute, ci de la arhieria Mntuitoralui Hristos, prin transmiterea Sfntului Duh dup nvierea Sa din mori: Luai Duh Sfint... (loan XX, 22). Succesiunea apostolic i succesiunea n credin transmise prin hirotonie n-au nimic comun cu practica ocult a divinaiei. Vocaia acestor haruspicii" este nelarea i arlatania, totul este bazat pe minciun, victime permanente ale posesorilor" de secrete supranaturale fiind muli creduli. Divinaia este o practic a religiilor naturiste rmas n contiina oamenilor din negura vremilor. Aceast practic nu are nimic comun cu Biserica lui Hristos, ci, dimpotriv, nstrineaz pe credincioii notri de la nvtura cea adevrat. Practicanii divinaiei neag Pronia lui Dumnezeu, batjocoresc armonia lumii cereti i snt vrjmai ai Descoperirii lui Dumnezeu. Preotul este dator s fereasc pe credincioii si de asemenea cderi, s le explice sensul mntuitor al cultului Bisericii, al slujbelor n diferite ocazii i cerine ale vieii. nceputul mntuirii noastre este numai Hristos-Domnul prin jertfa Sa, n Biserica Sa, prin urmaii si, Sfinii Apostoli i apoi urmaii acestora, ierarhia bisericeasc. 2. Chiromania sau practica detectrii soartei i viitorului n palm este o practic ocult veche. Ea pasioneaz persoanele mai tinere sau ali indivizi care au avut necazuri n cursul vieii i umbl disperai dup explicaii. Ghicitul n palm este o deosebit pasiune. Se folosea de asirieni, babilonieni, egipteni, apoi de ctre greci i romani. Au existat adevrate coli i grupri concurente de chiromani. Chiromania este practicat i astzi, aproape n toat lumea, dar s-a depit forma ocult i s-a trecut la cercetarea fenomenului psihofizic al chiromaniei".

180

CLUZA CRETIN

De la ncercrie timide de ;,ghicire" a viitorului, de la empirismul religios i secretul" fiinei umane, de la impulsurile electrice ale:inimii i sngelui ntre doi indivizi - de obicei doi tineri de sex diferit - plini de fireti sentimente i. curate emoii, s-a ajuns acum la diagnosticarea unor boli cardiace i psihice. Iat c de la obiceiuri" pgneti, de la practici ascunse" s-a ajuns astzi la o profund cercetare medical i utilizare n criminalistic cu mari perspective n viitor. Iat un aspect al forei tiinifice i aa-zisei chiromanii, despre care un slujitor al lui Dumnezeu trebuie s aib cunotin. Se exclud cazurile unor persoane nzestrate cu magnetism special sau impulsuri ce se transmit prin intermediul minilor i produc linite sufleteasc, vindecri de patimi i chiar alinarea unor boli cronice (cazul recent al Djunei Davitavili din Tbilisi - Gruzia etc). n decursul istoriei biblice reprezentanii alei ai poporului evreu posedau fora braelor n transmiterea cuvntului sfnt. Membrele superioare armonizau cu mimica feei, cu micarea ochilor, cu ridicarea sau scderea vocii, n aa fel ca asculttorii s fie captai i s neleag legile i poruncile. Micarea degetelor, n ritm sau difuz, au atras totdeauna privirile curioilor. Dup unii, omul" este facerea minilor sale, sau, parafrznd Biblia, omul este fcut dup chipul i asemnarea lui Dumnezeu..." (Facere I, 26). Cu mmil'e voastre v vei scoate hrana din pmnt"... (Facere III, 17), Mna este luat n seam i ca instrument de tiin i cultur, de transmitere a talentelor. In Noul Testament, Mntuitorul folosete braele n multe mprejurri. Cele mai sensibile fapte i minuni asupra Sa, asupra omului i asupra naturii nconjurtoare le face cu miniie. Harul acesta al forei Cuvmtului este.transmis de Mntuitoral i Sfinilor Apostoli i unnailor acestora. Punerea minilor la hirotonie i transmiterea Dumnezeiescului har este o tain i a lui Dumnezeu i a naturii. Astzi se tie ca fiecare individ uman este unicat n univers. Dac pn nu demult se tia c numai amprenta digital este unic i constituie diferena specific a indivizilor, deci tot ceva legat de mn, acum se cunoate c vocea, auzul i toate celelalte simuri snt absolut individuale. Evident, practica chiromantiei nu are nici o tangen cu adevral tiinific sau cu hirotonia. Ghicitul n palm este o practic n scop ascuns, de nelare, de egoism ca posesor al unor mistere" chiromante. Ghicitul viitorului, cunoaterea destinului vital, conjugal, vrsta vieii, soarta de dincolo etc. acestea snt practici oculte condamnate de Biseric i combtute de tiin. Unii chiromani specialiti" ghiceso.prin amprente, prevd prin configuraia minii (mna dreapt, sau invers, degetele filozofice", inginereti, artistice, meteugreti etc). i iat c astzi computere specializate ghicesc" bolile, temperamentul i chiar caracterul omului dup conturai minii; art i trdare, precizare i incertitudine, prin cercetarea grafologic. Dac mna este instrumentul cel mai util al omului,, scrisul este poarta de intrare n marele anonim al sufletului uman. Alfabetul orbilor, cititul prin membre este un rezultat