Sunteți pe pagina 1din 12

TOMA

Test de inteligenţă

Are o singură formă. Timp de aplicare : 45 de minute.

Evaluarea

rezultatelor

.Calculul

C

1

Alchimia

acestei

convertiri

presupune

parcurgerea următorilor paşi

:

1.Verificaţi, cu ajutorul" GRILEI DE CORECŢIE", corectitudinea răspunsurilor. Acordaţi-vă câte un punct pentru fiecare răspuns corect.însumând toate aceste puncte veţi obţine "SCORUL"(rezultatul la întreg testul);

2.Cu

ajutorul"TABELULUI DE

VÂRSTE

MINTALE"(VM),

stabiliţi

care este VM care corespunde SCORULUI dumneavoastră;

3.Dacă vârsta dvs.cronologică (VC) este cuprinsă între 13 şi 15 l/2ani, împărţiţi VM(obţinut mai sus) laVC exprimată în luni (exemplu:

dacă ai 15 ani şi ai obţinut un SCOR corespunzător unei VM de 195, vei împărţi această valoare la 180 (15x12 luni);calculând până la a doua zecimală,vei obţine 1,0-8).

Dac ă vîrst a

dvs .

de vârstă,

VC=186;

depăşeşt e

1 5

1/2

ani ,

veţ i

lu a

î n

calcul ,

• 4.Înmulţiţi cu

100 rezultatul împărţirii,

inteligenţă;

reprezentând

coeficientul

de

cifra pe care -o

indiferen t

veţi

obţine

5.Pentru a-l interpreta, folosiţi TABELUL DE EVALUARE A CI;

6.Recitiţi

introducerea.

TABELUL DE VÂRSTE MINTALE (VM ) - TOMA

SCOR

VÂRSTA

SCOR

VÂRSTA

SCOR

VAR

MINTALĂ

MINTALĂ

STĂ

MIN

TAL

Ă

2

94

32

157

61 218

 

3

96

33

159

62 221

4

98

34

162

63 223

5

100

35

164

64 225

6

103

36

166

65 227

7

105

37

168

66 229

8

107

38

170

67 231

9

109

39

172

68 233

10

111

40

174

69 235

11

113

41

176

70 237

12

115

42

178

71 240

13

117

43

181

72 242

14

119

44

183

73 244

14

122

45

185

74 246

16

124

46

187

75 248

17

126

47

189

76 250

18

128

48

191

77 252

19

130

49

193

78 254

20

132

50

195

79 256

21

134

51

197

80 259

22

136

52

199

81 261

23

138

53

202

82 263

24

140

54

204

83 265

25

143

55

206

84 267

26

145

56

208

85 269

27

147

57

210

86 271

28

149

58

212

87 273

29

151

59

214

88 275

30

153

60

216

89 278

31

155

 

TABELUL DE

EVALUARE

A

COEFICIENTULUI

DE

INTELIGENŢĂ

(CI)

CI

EVALUARE

140 şi peste

Excepţional

130-140

Foarte bun

110-130

Bun

90-110

Mijlociu

70-90

Mediocru

sub 70

Slab

 

GRILA DE

CORECŢIE

-

TOMA

 

ITEM

RĂSP.

ITEM

 

RĂSP.

ITE M

RĂSP.

CORECT

 

CORECT

CORECT

1

2

31

A

61

4

2

1

32

C

62

4

3

27

33

D

63

1

4

3

34

17

64

4

5

12

35

0

65

3

6

F

36

c

66

850

7

F

37

6

67

3

8

9

38

3

68

140

9

A

39

7

69

2

10

1

40

4

70

5

11

2

41

I

71

5

12

4

42

9

72

4

13

3

43

3

73

30

14

4

44

27

74

SRQ

15

3

45

4

75

8,10,6,2,8,10

16

4

46

21

76

200

17

15

47

c

77

2

18

77

48

54

78

3

19

3

49

5

79

550

20

4

50

1

80

41

21

4

51

5

81

4

22

2

52

90

82

6

23

K

53

7

83

12

24

8

54

10

84

d

25

I

55

4

85

2

26

Q

56

60

86

2

27

C

57

2

87

2/5

28

F

58

3

88

15

29

9

59

1

89

5

30

D

60

3

90

A

TOMA

1 TROMPETA este pentru

CÂNTĂ ceea ce CARTE este pentru

1)

distra; 2) citit; 3) muzică ; 4) cuvinte; 5) relaxa.

2

AUTOMOBIL

este pentru ROATĂ ceea ce CAL

este pentru:

1 ) picior. 2) coadă. 3) galop, 4) căruţă, 5) merge.

3

Care este numărul

care

urmează în

seria de mai jos

?

3,

9,

15, 21

4

VACĂ este pentru GRAJD ceea ce OM este pentru:

 
 

1.

Staul. 2. Lapte, 3. Casă, 4. Căruţă, 5. Restaurant.

 

5

1

2

3

4

5.

6,

7,

 

8,

9,

10,

11, 12,

13,

14, 15,

16.

 

Care este al şaptelea număr după numărul imediat înaintea lui 6?

 

6

Cuvintele

de

 

mai

jos

pot

fi

aranjate

pentru

a

forma

o

propoziţie.

Dacă

propoziţia este adevărată, scrieţi A,

dacă este falsă,

scrieţi F.

 
 

ARDE LEMNELE NU POT USCATE

 

7

Cuvintele

de

 

mai

jos

pot

fi

aranjate

pentru

a

forma

o

propoziţie.

Dacă

propoziţia

este

adevărată,

scrieţi

A, dacă este falsa, scrieţi F,

 
 

ALBI NU MUŞCĂ NICIODATĂ CÂINII

 

8

Care este numărul 1,3,5, 7

Care este numărul 1,3,5, 7
Care este numărul 1,3,5, 7
Care este numărul 1,3,5, 7
Care este numărul 1,3,5, 7
Care este numărul 1,3,5, 7
Care este numărul 1,3,5, 7
Care este numărul 1,3,5, 7
 

care urmează în

care urmează în seria de mai jos?

seria de mai jos?

 

9

Cuvintele

 

de

 

mai

jos

pot

fi

aranjate

pentru

a

forma

o

propoziţie.

Dacă

propoziţia este adevărată,

scrieţi

A,

dacă este falsa,

O BÂTĂ JOACĂ CU

OINA

SE

scrieţi F.

1 0 NEGLIJENT :

1.

fără grijă, 2. prudent, 3. Neimportant, 4. Grijuliu.

11. IONEL ARE

10 LEI.

Dacă ar avea cu 3

lei mai puţin, ar avea jumătate din cât

are George.

Câţi lei are în plus George faţă de Ionel?

12 EL este pentru LUI ceea ce ELE este pentru:

1.

Mie.

2. Ei,

3. Ea,

4. Lor,

5. Lui.

13 Care din cuvintele de mai jos nu se potriveşte cu cele învecinate?

1.

Radio,

2. Baterie,

3. Aragaz,

4. Telefon.

14. Care dintre obiectele de mai jos nu

1. sabie,

2.

floretă,

3. iatagan,

se potriveşte cu cele învecinate?

4. lance,

5.

spadă

15. Dacă numai păsările au pene,

care dintre propoziţiile de mai jos e adevărată?

1.

Păsările

năpârlesc

primăvara.

2.

Toate penele

sunt uşoare.

3.

Şerpii nu au pene.

16. Care dintre cuvintele de mai jos nu

se potriveşte cu cele învecinate?

1. Arhitect,

2. Zidar,

3. Instalator,

4. Doctor.

17. Care este numărul care urmează în seria de mai jos:

90,

85,

75, 60, 40,

18. Care este

numărul care urmează în

22,

33, 44,

55, 66,

18. Care este numărul care urmează în 22, 33, 44, 55, 66, seria de mai jos?

seria de mai jos?

19. BOTANIST este pentru

SOCIOLOG ceea ce PLANTĂ este pentru:

1. Femeie,

2. Probleme,

3. Societate,

4. Sociologie.

20.Cine este DISTRAS

este:

1. Ignorant,

2. Maniac,

3. Şocat,

4. Zăpăcit.

21.FIR este pentru HAINĂ ceea ce

SÂRMĂ este pentru:

1. întăritură,

2. Radio,

3. Frânghie,

4. Sită,

5. Metal.

22.

IGIENĂ este pentru:

 

.

1.

Apă,

2. Sănătate,

3. Porţelan,

4. Pietate.

 

23.

Care este litera care urmează în

serie:

 

A

C

E

G

I

24.

Care este numărul greşit introdus în

seria:

1,

19,

8,

5,

145,

127,

25. Scrieţi

litera

care

se

găseşte

la

aceeaşi

distanţă

faţă

de

prima

literă

a

alfabetului ca al doilea I faţă de primul I din cuvântul INTERNAŢIONAL.

26. Care este litera greşit

Z Y

X

Q

W

V

introdusă în

seria:

27.

I faţă de primul I din cuvântul INTERNAŢIONAL. 26. Care este litera greşit Z Y X

28.

Cuvintele

de

mai

jos

pot

fi

aranjate

pentru

a

forma

o

propoziţie.

 

Dacă

propoziţia este adevărată,

scrieţi A,

dacă este falsă,

scrieţi F.

 
 

DISTRUGE BOMBARDA ORAŞE NU POT ŞI OAMENII

 

29. Care este numărul care urmează în seria

.

 

18,

12,

15,

10,

12,8,

30. Dacă

A

şi

B

sunt litere,

scrie C

doar

dacă

5

adunat

cu

5

nu

face

10,

în

care

caz nu scrie nimic decât D

 

31.

Cuvintele

de

mai

jos

pot

fi

aranjate

pentru

a

forma

o

propoziţie.

 

Dacă

propoziţia este adevărată,

scrieţi

A,

dacă este falsă,

scrieţi F.

 

DINŢII NU SUNT FALŞI ADEVĂRAŢI DINŢI

F.   DINŢII NU SUNT FALŞI ADEVĂRAŢI DINŢI 33 34. 35. 36. Care este numărul greşit

33

34.

35.

36.

DINŢII NU SUNT FALŞI ADEVĂRAŢI DINŢI 33 34. 35. 36. Care este numărul greşit introdus în

Care este numărul greşit introdus în

2,

6,

17, 54,

162.

serie:

Care este litera care urmează în

A

C

F

J

seria:

36. Care este numărul greşit introdus în 2, 6, 17, 54, 162. serie: Care este litera

37.

Care este numărul care urmează în seria:

 
 

21, 20,

18,

15,

11.

 

38.

SUD este pentru NORD VEST ceea ce este VEST pentru:

 
 

1.

Nord,

2.

Sud Vest,

3.

Nord - Est,

4.

Sud - Est.

 

39.

Care

este

numărul greşit introdus în

seria:

 
 

2,

4,

100,

38,

20,

7

40.

Care dintre cuvintele de

mai jos nu se potrivesc

cu

cele învecinate?

 
 

1.

Tristeţe, 2. Melancolie, 3. Mâhnire, 4. Doliu.

 

41

.

Care este litera care urmează în seria:

 
 

A

C

B

D

F

E

G

42.

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11, 12,

13,

14, 15,

16,

17, 18,

19.

 

Scrieţi

numărul

care

se

găseşte

înaintea

lui

14

din

seria

de

mai

sus

la

o

distanţă egală cu

cea la care

se găseşte K după F în

alfabet:

alfabet:
distanţă egală cu cea la care se găseşte K după F în alfabet:
distanţă egală cu cea la care se găseşte K după F în alfabet:
distanţă egală cu cea la care se găseşte K după F în alfabet:

43. Dacă toţi oamenii au haine, atunci oamenii mari au :

 

1.

haine mari, 2. haine mai puţine, 3 haine, 4. haine puţine.

 

44. Care este numărul care urmează în seria:

 

-

 

18,

24,21 ,

27,

24, 30,

 

45. Naziştii

au

prădat oraşe:

1. Bombardându-le.

5. Dominându-le

2. Incediindu-le,

46. Care este

numărul care urmează în

66,63,57,45,

.

seria:

47.

este numărul care urmează în 66,63,57,45, . seria: 47. 48. Care este numărul care urmează în
este numărul care urmează în 66,63,57,45, . seria: 47. 48. Care este numărul care urmează în

48. Care este numărul care urmează în

2,9,6,7 ,

18,5,

seria:

3. Distrugându-le, 4. Jefuindu-le.

49. PLAN este pentru CORP ceea ce este LINIE pentru:

1. Pătrat, 2. Cerc, 3. Unghi, 4 dreptunghi, 5. Plan.

50.

Câţi kilometri fuge un câine în 3

minute dacă fuge cu o viteză de două ori mai

mică decât cea a unei maşini care merge cu 40 Km/h ?

51. 0

canoe

are întotdeauna:

1. Vâslă, 2. Pânză, 3.

Apă, 4.

Vopsea,

5. Lungime.

52. Care este numărul care urmează în seria:

65, 68,

72, 77,

83

53. Câte dintre literele de mai jos urmează câte unei vocale, PAUNEGKATLOIRQO Z

dar după K

sau R

?

54. Care este numărul care urmează în seria :

2, A,

9,

B,

6,

C,

13, D,

55.

sunt în urma lui K fiind totodată înaintea lui R

şi

Câte dintre literele de mai jos după T?

 

A

A B

K M

X

J

T

T

V

C

R R

P

L

56.

Dacă 20 de oameni pot

săpa 40 de gropi în 60

de zile

,

în

câte zile pot

săpa

10

oameni

20 de gropi?

 

57. Câte dintre literele din

seria de mai jos

apar imediat după un număîr impar şi

imediat înaintea unui număr mai mare decât 6?

Z,

1,

9,

A,

4,

B,

3,

14,

19, C,

8,

9,

B,

5, D,

i2, E,

17.

58. Să presupunem că echipa STEAUA conduce în clasament, PRIGORIA este pe

locul 5, iar CALIPSO este la egală distanţă între ele. Dacă PHOENIX este înaintea PRIGORIEI, iar CAISSA este imediat după CALIPSO, care dintre echipe este pe locul al II-lea?

1. CAISSA; 2. PRIGORIA, 3 PHOENIX. 4 CALIPSO, 5. STEAUA.

59.

Una dintre seriile de mai jos este în ordine

inversă faţă de celaltă,

cu

excepţia

unui singur număr.

Scrieţi numărul:

 
 

1,2,3 ,

1,3, 2

 

60.

Un sfat COMPREHENSIBIL este un :

 

1.

sfat rău.

2.comprehensiv,

3.inteligibil,

4.sfat

bun,

5.reprobabil.

 

61.

Care dintre cuvintele de mai jos nu

se potriveşte cu

cele învecinate?

l.cel, 2.acest,

3.un

, 4.se,

5.o.

 

62.

Care

dintre

cuvintele

de

mai

jos

este

mai

apropiat

în

înţeles

de

cuvântul

ESTE?

 
 

l.A fi

,

2.

Sunt, 3. Trăieşte, 4. Există ,

5.

A deveni.

 

63. Un cercetaş mare este :

1.

soldat, 2. Tors, 3. Detectiv, 4. Vază, 5. Om de ştiinţă.

64. DOARE este pentru DOR ceea ce OARE este pentru:

1. Dar

,2 .

însă, 3.

Are, 4.

Or, 5.

Soare.

65. NEÎNDUPLECAT este opusul lui: ^

1. Obtuz, 2. Sever, 3. Docil, 4. încăpăţânat.

66. Jumătate din încasările zilnice ale unui taximetrist, plus 100 de lei sunt realizate între orele 20 - 22 . Dacă a încasat într-o zi 1500 de lei, ce sumă a obţinut între orele menţionate?

67.Care

OPULENT?

dintre

cuvintele

de

mai

jos

se

apropie

cel

mai

mult

de

înţelesul

lui

1. expus, 2. Piatră preţioasă, 3. Bogat, 4. Corpolent, 5. Tânguit.

cu minut, după câte minute va avea întârziere de o oră?

68.

Dacă un tren

este în întârziere

trei

minute

şi

pierde

câte trei

secunde

pe

69.

Care dintre cuvintele de mai jos se apropie în înţeles mai mult de ANULA.

1.

Permite, 2. Şterge, 3. Rupe, 4. Gustos. 5.Net

 

70.

Fetele au totdeauna întotdeauna :

1.iubiţi,

2.haine,

3.chicoteli,

4.păr ,5.siluetă

 

71.0 drezină înaintează cu o viteză de 30 de km/h în faţa unui tren care

merge

cu

50km/h.

Câţi

kilometri

le

separă, dacă trenului

îi

sunt

necesare .15

minut e ca să

ajungă

drezina?

 

72. PICĂ este similar ca înţeles cu

:

1.alegere,

2.decoraţie,

3.vârcolac,

4.resentiment,

5.tristeţe.

73. Un tren parcurge jumătate dintr-o călătorie cu 30 km/h şi cealaltă jumătate cu

60 km/h. Dacă întregul drum are 20 km, cîte minute i-au fost necesare trenului ca

să-1

parcurgă?

 

74.

Înscrie răspunsul :ABD este pentru CBA aşa cum QRT este pentru

75.

Dacă 2

este

A

şi

6

este C

şi

8

este D

şi

12 este F, cum ai srie DECADA?

76. Când mătuşa Amalia face supă, pune câte un bob de fasole lâ două boabe de mazăre.Dacă supa ei conţine 300 de boabe de fasole, câte boabe de mazăre sunt?

77. Nici un câine nu cântă, dar unii câini vorbesc. Dacă este aşa, atunci :

l. unii câini cântă

2. toţi câinii nu cântă

78. Nici un om nu e bun dar unii oameni nu sunt răi. De aceea :

l.toţi oamenii

nu sunt răi

2. nici un om nu este rău

3. toţi oamenii nu sunt buni

79. Râul Potomac şi râul Hudson au împreună o lungime de 850 de mile,

iar râul

Hudson este

cu

250

de

mile

mai

scurt

decât

râul

Ptomac.

Câte

mile

are

râul

Potomac ?

 

80.

Bogdan

şi

Călin

au

jucat

la

curse

de

cai.

Bogdan

a

pierdut

68

de

lei

în

primele

2

curse

,cu

6

lei

mai

mult

la

a doua faţă de prima,

dar a pierdut

cu

4

lei

mai

puţin

decât

Călin

la

a

doua

cursă. Câţi

lei

a

pierdut

Călin

la

această

a

doua

cursă

?

 

81. Ciorapii-pantalon au întotdeauna :

 
 

1.senzualitate,

2.cusături,

 

3.jartiere,

4.greutate,

5.eleganţă.

 

82. Care este numărul care urmează în

seria :

 
 

9,7,8,6,7,5,

.

83 .

U n

co ş

c u

mer e

conţin e

c u

 

1/3

ma i

mult e

mer e

a l

doile a

coş .

Dac ă

acest

al

doilea

coş

are

Cu"

3

mere

mai

puţin

decât

decâ t u n celălalt,

câte

mere

sunt

în

primul

coş?

84.

84.  
 

(a)

(b)

(c)

(d)

 

(e)

85.Păsările pot

doar să zboare

şi

să ţopăie,

dar viermii

se pot tîrî.

în consecinţă

:

 

1.păsările

mănâncă

viermi

 

2.păsările

nu

se târăsc

 

3.păsările

,uneori,

se târăsc.

 

86.Cutiile au totdeauna :

1.unghiuri,

2.formă,

3.lemn,

4.sârmă.

87.

Filimon

a

câştigat.

în

luna

trecută,

de

două

ori

mai

mult

decât

oricare

dintre

cei

trei

colegi

de

echipă,

în

timp

ce

aceştia

au

câştigat

părţi

egale.Ce

parte

din

câştigul

echipei îi

aparţine lui Filimon ?

 

88.Ce număr este cu tot atât de mare decât

din

ceea ce

este

30

dacă lipseşte

10?

10

cu

cât

este mai

89.PASĂRE este pentru PEŞTE ceea ce

este AVION pentru

:

mic decât jumătate

90.Cuvintele

de

mai

jos

pot

fi

aranjate

pentru

a

forma

o

propoziţie. Dacă

propoziţia este adevărată,

scrie A,

iar dacă este falsă,

scrie F.

O ÎNSEAMNĂ NUMERIC DECÂT MAI CĂRŢI MULT CARTE