Sunteți pe pagina 1din 1

SC ...................................................

Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................
DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC .............................................................................................. dl/dna.............................................................................. n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociatul
unic, din data de .........................privind desfiintarea locului de munc.................................... ocupat de
dl/dna.....................................urmare motivelor ..............................
Preavizul de .........zile lucrtoare acordat salariatului............................................ conform notificrii nr.
........din..................... a expirat la data de ...................................
n baza prevederilor art.65(1), din Codul Muncii;

n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul
constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de munc al d-lui/dnei ...................................................................... avnd functia de ......................................... n cadrul societtii,
conform art. 65(1) din Codul Muncii.

Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Alba.

Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ......................................................................... si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,