Sunteți pe pagina 1din 2

C1 Notiuni de drept bancar Dreptul bancar ca regula de drept aparuta recent in sistemul de drept reglementeaza aspecte specifice ale

activitatii comerciale. Reprezinta ramura de drept ce cuprinde norme care reglementeaza operatiunile bancare si profesionistii din domeniu. Dreptul bancar apartine dreptului privat cu argumentul ca subiectele se afla pe pozitie de egalitate juridica; facem precizarea ca raportul juridic de drept bancar are in continutul sau valente specifice in conditiile in care banca centrala a statului exercita asupra activitatii bancare o activitate de autorizare, supraveghere prudentiala si de reglementare in conformitate cu statutul BNR(autoritate administrativa autonoma). Izvoarele dreptului bancar Sursele dreptului bancar se regasesc in urmatoarele categorii de acte normative: 1. Izvoare generale:

Legile speciale: nr.31/1990 a societatilor comerciale, nr.26/1990 privind registrul comertului, nr.82/1991 a contabilitatii, nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale 2. Izvoare specifice:

Constitutia Romaniei Codul Civil Roman

Legea privind statutul BNR nr.312/2004 Ordonanta privind institutiile de credit si adecvarea capitalului OUG nr.99/2006 Legea pentru aprobarea cu modificarile OUG nr.99/2006, respectiv Legea 227/2007 Legea pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar nr.83/1997 OG nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit urmata de Legea 278/2004 de aprobarea cu modificarile ordonantei privind falimentul

OG nr.39/1996 privind organizarea si functionarea fondului de garantare a depozitelor din sistemul bancar Alte reglementari speciale: Normele BNR-ului de ex norma nr.5/1992 privind imprumuturile mari acordate clientilor de societati comerciale bancare Regulamentele BNR nr.1 din 2007 privind registrul institutiilor de credit - nr.11 din 2007 privind autorizarea institutiilor de credit Corelatia dreptului bancar cu alte ramuri de drept Cu dreptul comercial: Asa cum dreptul civil are rolul de drept comun pentru dreptul comercial, dreptul comercial cuprinde norme care se aplica in materie bancara in lipsa altor reglementari (este drept comun pentru dreptul bancar). Normele cu caracter general se regasesc in dreptul comercial. Subiectele dreptului bancar se afla in raportuti patrimoniale bazate pe egalitatea juridica a partilor. Bancile reprezinta o categorie aparte de profesionisti care imbraca forma juridica de societate pe actiuni.

Normele de drept bancar se completeaza cu dispozitiile dreptului comercial si cu cele ale dreptului civil. In concluzie asa cum dreptul comercial este un drept special fata de dreptul civil, dreptul bancar are caracterul unui drept special fata de dreptul comercial. Corelatia dreptului bancar cu alte ramuri de drept: o cu drept procesual civil (in autorizare si supraveghere) o cu dreptul comertului international o cu dreptul administrativ o cu dreptul financiar o cu dreptul penal Raportul juridic de drept bancar Se clasifica in 2 categorii: 1. raporturi juridice intre banca si clientul sau 2. raporturi juridice intre banca si stat reprezentat de BNR Elementele constitutive ale rap juridice bancare: 1. Subiectele: Banca societate pe actiuni cu obiect principal de activitate atragerea de fonduri, acordarea de credite, efectuarea de servicii bancare. Banca este o institutie de credit. Banca este o institutie sau entitate angajata in comertul de banca conform definitiei Common Law. Clientul sau publicul orice persoana fizica/juridica(profesionist sau nu) Publicul este orice persoana fizica/juridica ori entitate fara personalitate juridica ce nu are cunostintele sau experienta necesara pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intra in aceasta categorie: o Statul o Agentiile guvernamentale o Autoritatile administratiei publice centrale, regionale, locale o Bancile centrale o Institutiile de credit o Institutiile financiare o Institutiile similare o Orice persoana considerata investitor calificat conform legislatiei orivind viata de capital

Alte subiecte de drept bancar: o Organizatii cooperatiste de credit

o o o

Banci de economisire si creditare in domeniul locativ Bancile de credit ipotecar Institutiile emitente de moneda electronica

Continutul raportului juridic bancar constand in drepturile si obligatiile subiectelor participante. Obiectul raportului juridic bancar consta in efectuarea sau savarsirea de catre banca a activitatii specifice, comert de banca, operatiuni bancare sau activitate bancara.