Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea “Al. I. Cuza” Facultatea de Matematică Secţia Matematică

Tematica examenului de Licenţă (proba a doua)

1. Bază şi dimensiune într-un spaţiu liniar.

2. Subspaţii liniare. Operaţii cu subspaţii liniare.

3. Operatori liniari.

4. Vectori şi valori proprii ai unui operator liniar.

5. Grupurile Ζ şi Ζ n .

6. Grupuri de permutări.

7. Inelul polinoamelor de o nedeterminată cu coeficienţi într-un domeniu de integritate. Bibliografie:

- Volf, A.C. - Algebră liniară, Ed. Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, 2002.

- Ion, I.D., Radu, N. - Algebra, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti.1981

- Nastasescu, C., Nita, C., Vraciu C. - Bazele Algebrei, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986

8. Teoreme fundamentale în teoria convergenţei şirurilor de numere reale: teorema de convergenta a sirurilor monotone, teorema lui Cantor, lema lui Cesaro, teorema lui Cauchy.

9. Serii cu termeni pozitivi; criterii de convergenta (criterii de comparaţie, criteriul raportului, criteriul rădăcinii, criteriul lui Raabe-Duhamel).

10. Limite şi continuitate pentru funcţii reale de o variabilă reală (definiţii, teorema lui Weierstrass, uniformă continuitate, teorema lui Cantor, funcţii cu proprietate lui Darboux).

11. Derivabilitatea functiilor elementare (funcţiile putere, exponenţială, logaritmică, funcţiile trigonometrice şi funcţiile trigonometrice inverese).

12. Teoreme fundamentale în teoria diferenţiabilităţii funcţiilor reale de o variabilă reală: teoremele lui Fermat, Rolle, Lagrange, Darboux.

13. Funcţii integrabile Riemann pe un interval compact; definiţie, clase de funcţii integrabile. Bibliografie:

- Frunza, St. - Analiza matematica, vol. I+II, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iasi, 1987,

- Gheorghiu, N., Precupanu, T. - Analiza matematica, EDP, Bucuresti, 1975.

- Nicolescu, M., Dinculeanu, N., Marcus, S. - Analiza matematica, vol. I, II, EDP, Bucuresti, 1964, 1961.

- Silov, G.E. - Analiza matematica, Ed. Sti. si Enciclopedica, Bucuresti, 1985.

14. Produsul scalar (euclidian) a doi vectori n-dimensionali (definiţie şi proprietăţi, norma ca radical al produsului scalar, noţiunea de bază ortonormată).

15. Unghiul dintre doi vectori nenuli (formula de calcul ca raport dintre produsul scalar şi produsul normelor, ortogonalitatea caracterizată prin anularea podusului scalar).

16. Produsul vectorial a doi vectori în spaţiu şi formula de calcul a ariei unui parallelogram (triunghi).

17. Produsul mixt a trei vectori şi aplicaţii la calculul volumului.

18. Dreapta (dreapta în plan şi spaţiu, ecuaţia vectorială, ecuaţiile parametrice, ecuaţia cu fracţii, dreapta prin două puncte, exemple: prima şi a doua bisectoare, axele de coordonate, drepte perpendiculare).

19. Planul (ecuaţia planului determinat de un punct şi o bază vectorială, ecuaţia planului determinat de trei puncte necoliniare, planul determinat de un punct şi normala la plan, exemple: planele de coordonate, plane perpendiculare, dreapta de intersecţie a două plane neparalele). Bibliografie :

- http://www.math.uaic.ro/~mohorico

- http://www.math.uaic.ro/~mcrasm

- I. Pop, Gh. Neagu, Algebră liniară şi geometrie analitică în plan şi spaţiu, Plumb, Bacău, 1996.

- L. Răileanu, Prin algebră spre geometrie, Ed. “Al.Myller”, Iaşi, 2005.

20. Modelarea experienţelor aleatoare: câmp de probabilitate, variabile aleatoare (proprietăţi, exemple).

21. Scheme clasice de probabilitate. Bibliografie :

- I. Cuculescu: Teoria probabilitatilor , Ed. ALL UNIVERSITAR, Bucuresti, 1998

- G. Ciucu, G., Tudor, C.: Teoria probabilitatilor si aplicatii, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1983

- Dumitrescu, M., Florea, D., Tudor, C.: Probleme de teoria probabilitatilor si statistica matematica, Editura Tehnica, 1985