Sunteți pe pagina 1din 76

GHIDUL NATIONAL AL EMISIILOR DE POLUANTI

GHIDUL NATIONAL AL EMISIILOR DE POLUANTI

Pentru aplicarea OM MAPM 1144/2002

Pentru implementarea Registrului de poluanti emisi in conformitate cu articolul 3 a OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 645/2002

Februarie 2002

CUPRI NS

INTRODUCERE SUMAR PARTEA I EXPLICATII GENERALE 1. FUNDAMENTAREA SISTEMELOR DE INVENTARIERE A EMISIILOR DIN ACTIVITATILE SI INSTALATIILE LISTATE IN ANEXA 1 A OUG 34/2002. 2. OBIECTIVE SI BENEFICII DATORATE REGISTRULUI NATIONAL AL POLUANTILOR EMISI

3. SCOPUL SI INTREBUINTAREA REGISTRULUI POLUANTILOR EMISI 4. POLUANTII SELECTATI SI VALORILE DE PRAG DE RAPORTAT 5. INSTALATIA CA UNITATE DE RAPORTARE 6. MANAGEMETUL DATELOR 7. ASPECTE LEGATE DE CALITATE 8. CALENDARUL 9. IMPLEMENTARE SI FACILITATI 10. REVIZUIRE SI DEZVOLTARE PARTEA II CERINTE DE RAPORTARE 1. IDENTIFICAREA INSTALATIEI IN CONFORMITATE CU ACTIVITATILE ANEXEI 1 2. IDENTIFICAREA CATEGORIILOR DE SURSE SI CODURILE NOSE-P 3. IDENTIFICAREA ACTIVITATII PRINCIPALE A UNEI INSTALATII 4. INTERPRETAREA INSTALATIEI CA UNITATE DE RAPORTARE 5. INTERPRETAREA VALORILOR DE PRAG ALE POLUANTILOR PENTRU RAPORTARE

6. SECTOR SPECIFIC SUBLISTELOR DE POLUANTI PENTRU ACTIVITATILE ANEXEI 1 7. METODE DE DETERMINARE A EMISIEI SI ALTE ASPECTE DE CALITATE 8. REFERINTE LA METODE DISPONIBILE DE DETERMINARE A EMISIEI 9. VALIDAREA DATELOR CONFIDENTIALITATE SI GESTIONAREA ACESTORA CU

10. RAPORTAREA DATELOR EMISIILOR PE INSTALATIE INDIVIDUALA 11. RAPORTAREA DATELOR DE EMISIE GRUPATE PE CATEGORII DE SURSE 12. FORMATE DE RAPORT SI INSTRUMENTELE SOFTWARE PENTRU TRANSMITEREA CONTINUA A DATELOR 13. TRANSMITEREA DATELOR DE RAPORTAT LA AGENTIA EUROPEANA DE MEDIU 14. DISEMINAREA DATELOR RAPORTATE DE CATRE COMISIE PARTEA III SPECIFICATII APENDIX 1 OM MAPM 1144/2002 APENDIX 2 EXEMPLE DE SITUATII INSTALATII SI ACTIVITATI APENDIX 3 APENDIX 4 CU AMPLASAMENTE DIFERITE,

LISTA INDICATORILOR SI A METODELOR DE MASURARE PENTRU POLUANTII DIN AER SI APA

SECTOR SPECIFIC SUBLISTEI DE INDICATORI PENTRU POLUAREA AERULUI APENDIX 5 SECTOR SPECIFIC SUBLISTEI DE INDICATORI PENTRU POLUAREA APEI APENDIX 6 REFERINTE

INTRODUCERE
Prin intrarea in vigoare a Legii 645/2002 pentru aprobarea OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii se creaza cadrul legal pentru crearea sistemului de implementare a controlului integrat al emisiilor de poluanti emisi de activitatile listate in Anexa 1 a OUG 34/2002. Prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.1144/2002 se infiinteaza Registrul poluantilor emisi si se elaboreaza Ghidul privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora. Articolul 4 al OM MAPM 1144/2002 specifica faptul ca se va elabora Ghidul National de implementare a registrului poluantilor emisi nu mai tarziu de 1 martie 2003 cu implicarea reprezentantilor operatorilor industriali si consultarea Comitetului interministerial. Ghidul National de implementare a registrului poluantilor emisi prezinta forme si cazuri particulare de raportare, inclusiv interpretarea definitiilor, calitatea si managementul datelor, referinte la metodele de estimare a emisiilor si liste ale polunatilor specifici fiecarui sector de activitate si pentru categorii de surse. Prezentul Ghid este elaborat in vederea aplicarii prevederilor OM MAPM 1144/2002 prin care se infiinteaza Registrul poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora. Partea I a prezentului Ghid National Explicatii Generale descrie principiile si obiectivele Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, lista poluantilor care vor fi raportati daca este depasita valoarea de prag, asa cum este specificat in Anexa A1 din OM MAPM 1144/2002, managementul si calitatea datelor furnizate. Partea I coreleaza continutul Registrului poluantilor emisi in relatie cu intelegerile internationale referitoare la alte sisteme de inventariere a emisiilor. Partea II Cerinte de raportare prezinta interpretarea prevederilor OM MAPM 1144/2002 prin care se infiinteaza Registrul poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora. Aceasta parte explica modalitatea de raportare obligatorie si furnizeaza indrumare pentru armonizarea raportarii datelor cuprinse in Registrul poluantilor emisi cu cerintele de raportare ale Agentia Europeana pentru Protectia Mediului. Partea III - Precizari furnizeaza informatii suplimentare, sub forma de anexe, cu privire la subiectele prezentate in Partile I si II. Anexele de detaliere includ prevederile OM MAPM 1144/2002 prin care se infiinteaza Registrul poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora si anexele acesteia, exemple explicative detaliate, trimiteri la metodele standardizate de determinare a emisiilor si detalierea listelor de activitati si a poluantilor emisi in apa si aer de sursele specificate in Anexa 1 a OUG 34/2002.

SUMAR
In conformitate cu articolul 2, aliniatul 1 al OM MAPM 1144/2002 autoritatile locale pentru protectia mediului raporteaza Secretariatului Tehnic pentru elaborarea Registrului Poluantilor emisi emisiile in aer si apa provenite de la instalatii individuale cu una sau mai multe activitati mentionate in Anexa 1 a OUG 34/2002 aprobata prin Legea 645/2002. Datele furnizate vor fi accesibile publicului si vor fi publicate (mediatizate) pe internet. Raportarea emisiilor se face in conformitate cu cerintele OM MAPM 1144/2002 prin care se infiinteaza Registrul poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora si este un proces care cuprinde urmatoarele etape: Identificarea si selectarea instalatiilor cu activitati mentionate in Anexa 1 a OUG 34/2002 in conformitate cu articolul 2, aliniatul 3 solicita raportarea emisiilor provenite de la instalatii individuale cu una sau mai multe activitati mentionate in Anexa 1 a OUG 34/2002 . Aceste activitati sunt identificate in functie de categoriile de surse conform Anexei A3 a OM 1144/2002. Determinarea emisiilor specifice de poluanti provenite de la instalatii individuale cu activitati mentionate in Anexa 1 solicita includerea in raport a emisiilor in aer si apa pentru toti poluantii pentru care valorile de prag sunt depasite. Atat poluantii cat si valorile de prag sunt specificate in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Raportarea emisiilor pentru instalatii individuale cu activitati mentionate in Anexa 1 din OUG 34/2002. Datele de emisie vor fi raportate pentru fiecare instalatie conform Anexei A2 a OM MAPM 1144/2002. Autoritatile locale pentru protectia mediului sunt obligate sa furnizeze datele de raportare pe suport electronic. Raportarea datelor si informatiilor prelucrate privind emisiile pentru toti poluantii din Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002 se va realiza printr-un raport general. Raportul include totalurile la nivel national al emisiilor raportate individual pentru fiecare dintre categoriile de surse si pentru codurile NOSE-P corespunzatoare conform Anexei A3 a OM 1144/2002. Raportul se va prezenta pe suport de hartie si electronic. Diseminarea datelor Registrului poluantilor emisi se realizeaza prin intermediul Secretariatului Tehnic. Secretariatul va publica pe Internet datele centralizate si specifice ale instalatiilor, furnizate de autoritatile locale pentru protectia mediului.

Prezentul Ghid faciliteaza interpretarea cerintelor de raportare a OM MAPM 1144/2002, precizeaza detalii cu privire la formele de raportare si cazuri particulare inclusiv interpretarea definitiilor, calitatea si managementul datelor. Face trimitere la metodele de determinare a emisiilor precum si la listele de activitati si poluanti emisi, specifici fiecarui sector de activitate, pe categorii de surse conform Anexei A3 OM MAPM 1144/2002.

Identificarea si selectarea instalatiilor cu activitati listate in Anexa 1 a OUG 34/2002


Este necesara identificarea pentru toate instalatiile si activitatile listate in Anexa 1 a OUG 34/2002, a codului CAEN, identificand sectorul economic in care se incadreaaza instalatia. Categoriile de surse, mentionate in Anexa A3 a OM 34/2002, trebuie selectate pentru fiecare instalatie si activitate mentionata in Anexa 1. Fiecare categorie de sursa corespunde unui cod NOSE-P al procesului in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002. Pentru fiecare instalatie se vor identifica principalele activitati mentionate in Anexa 1 si codul NOSE-P corespunzator. In general, activitatea principala din Anexa 1 este identificata ca activitatea economica principala a instalatiei. In cazuri exceptionale, cand activitatea economica nu este caracteristica procesului instalatiei, activitatea principala din Anexa 1 poate fi asociata cu activitatea cea mai poluanta a instalatiei. Codul NOSE-P corespunzator este codul NOSE-P principal al activitatii instalatiei. O activitate se defineste ca un complex industrial cu una sau mai multe instalatii pe acelasi amplasament, unde un operator executa una sau mai multe activitati listate in Anexa 1. Cand emisiile pentru unul sau mai multi poluanti depasesc valorile de prag mentionate in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002, datele se vor raporta pentru fiecare instalatie in parte. Singura exceptie de la raportare se aplica unei activitati specifice, in particular atunci cand apar mai multe instalatii pe acelasi amplasament grupate din punct de vedere tehnic sau administrativ si toate beneficiaza de o statie de tratare a apelor reziduale din afara amplasamentului. Numai in acest caz, emisiile provenite de la instalatii individuale nu sunt raportate ca deversari indirecte de la statia de tratare a apelor reziduale, ci ca deversari directe de la statia de tratare cu trimitere la instalatia implicata. Identificarea etapelor rezulta din analiza instalatiilor care au activitati listate in Anexa 1 a OUG 34/2002 la care unul sau mai multi poluanti depasesc valorile de prag specificate in Anexa A1, OM MAPM 1144/2002. Instalatiile sunt identificate conform Anexei A2. Activitatea principala mentionata in Anexa 1 a OUG 34/2002 este identificata in functie de categoria surselor si codul NOSE-P corespunzator conform Anexei A3 a OM MAPM 1144/2002.

Determinarea emisiilor specifice de poluanti


Pentru fiecare instalatie identificata se vor selecta toti poluantii precizati in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002, pentru care valorile de prag sunt depasite. Ghidul furnizeaza liste ale polunatilor specifici fiecarui sector pentru verificarea poluantilor posibil a fi emisi de o anumita categorie de surse a activitatilor mentionate in Anexa 1. Ghidul face trimitere la metodele de determinare a emisiilor ce pot fi aplicate. Pentru fiecare poluant trebuie determinate emisiile totale ale instalatiei din surse punctiforme si difuze inclusiv emisiile provenite de la activitati care nu sunt prevazute in Anexa 1 a OUG 34/2002. Emisiile provenite de la activitati care nu sunt prevazute in Anexa 1 pot fi excluse, daca este posibila cuantificarea si separarea contributiilor acestora. Emisiile specifice de poluanti sunt raportate atunci cand depasesc valoarea de prag a poluantului specific, precizata in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Emisiile sunt raportate ca evacuari in aer, deversari directe in apa sau ca deversari indirecte in apa. Fiecare informatie privind emisiile va fi insotita de un cod format dintr-o litera, ce se refera la metodologia de determinare a emisiilor. - M se refera la informatii bazate pe masurari, - C pentru informatii bazate pe calcule - E pentru informatii bazate pe estimari ce nu sunt standardizate.

Aceste coduri se utilizeaza pentru a indica natura informatiei si nu se refera nici la acuratete, nici la metodologia aplicata. Determinarea emisiilor se reflecta in informatiile privind emisia poluantului specific separand in aer, evacuarile directe si indirecte in apa in apa, pentru fiecare poluant care depaseste valoarea de prag, mentionat in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Fiecare informatie privind emisia va fi insotita de un cod format dintr-o litera (M, C, E), ce se refera la metoda de determinare a emisiei, exprimata in kg/an si rotunjita la trei cifre semnificative.

Raportarea datelor de emisie pentru instalatii individuale


Autoritatile locale pentru protectia mediului vor raporta Secretariatului tehnic informatiile cu privire la emisii pentru fiecare instalatie listata in Anexa 1 a OUG 34/2002 si trebuie sa foloseasca formatul electronic al Anexei A2 a OM MAPM 1144/2002. Prima parte a formularului pentru raportare, identifica instalatiile in mod individual. In partea a doua a formularului sunt listate categoriile de surse ale activitatilor cuprinse de Anexa 1, incepand cu categoria sursei activitatii principale din Anexa 1. Fiecare categorie de sursa si codul NOSE-P corespunzator trebuie mentionate conform Anexei A3 a OM MAPM 1144/2002. Partea a treia a formularului de raportare reda datele de emise pentru fiecare poluant ce depaseste valoarea de prag, conform Anexei A1 a OM MAPM 1144/2002. Emisiile in aer, evacuarile directe in apa (de suprafata) si evacuarile indirecte in apa (prin transfer la o statie de tratare a apelor reziduale ce nu se afla pe acelasi amplasament) sunt listate separat. Partea a patra a formularului de raportare prevede completarea datelor de transmitere si indicarea coordonatelor persoanei de contact responsabila de raportare. Operatorii industriali vor transmite autoritatilor pentru protectia mediului rapoartele specifice instalatiilor pe suport electronic, Secretariatul Tehnic transmite raportul Agentiei Europene de Mediu.

Raportarea datelor de emisie prelucrate intr-un raport national


Secretariatul Tehnic va furniza un raport national general ce cuprinde informatiile privind emisiile, grupate pentru fiecare categorie de surse cu activitati principale mentionate in Anexa 1 si codul NOSE-P corespunzator, dupa cum se specifica in Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002. Totalizarea emisiilor se refera la suma tuturor emisiilor raportate pentru toti poluantii din Anexa A1 dupa cum au fost raportate pentru instalatii individuale. Totalele nationale ale emisiilor trebuie raportate separat, atat dupa categoriile de surse conform Anexei A3, cat si dupa codul NOSE-P. Raportul national general se transmite Agentiei Europene de Mediu pe suport electronic.

Diseminarea rezultatelor Registrului


Rezultatele Registrului poluantilor emisi pentru instalatii individuale se vor publica pe Internet. Nici o informatie raportata nu va fi confidentiala. Dupa fiecare ciclu de raportare Secretariatul Tehnic va publica rezultatele finale intr-un raport general, cu recomandari privind imbunatatirea calitatii datelor raportate ca si a procesului de raportare.

PARTEA I EXPLICATII GENERALE


1. FUNDAMENTAREA SISTEMELOR DE INVENTARIERE A EMISIILOR DIN ACTIVITATILE SI INSTALATIILE LISTATE IN ANEXA 1 A OUG 34/2002. 1.1. Corelarea cu cerintele Registrului de Poluanti Emisi si Transferati (PRTR)

Baza de date centralizata a informatiilor cu privire la poluanti emisi reprezinta Registrul Poluantilor Emisi si Transferati (RPET) sau Registrul de Poluanti Emisi (RPE). Caracteristicile de baza ale RPET/RPE national include: - Instalatiile trimit periodic autoritatilor competente un raport obligatoriu cu privire la emisiile in aer, apa, sol si deseuri. - Informatiile cu privire la emisiile poluantilor specifici de la instalatii individuale sunt accesibile publicului. In Agenda 21 a Conferintei UN/ECE de la Rio de Janeiro (1992) tarile (sunt incurajate sa reduca si sa controleze emisiile in mediul inconjurator si sa monitorizeze realizarile in acest domeniu. OECD a introdus RPET ce constituie atat un mijloc de monitorizare cat si un instrument pentru transmiterea catre public a datelor cu privire la emisii (1996). Registrul European de Emisii de Poluanti (EPER) intentioneaza sa puna bazele unui registru European cu date comparabile cu privire la emisiile instalatiilor individuale cu activitati sub incidenta prevederilor Directivei Consiliului 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (Directiva IPPC, 1996). Datele inregistrate vor fi accesibile publicului prin Internet. Activitatile luate in considerare pentru raportare sunt mentionate in Anexa I a Directivei IPPC (preluata in legislatia romana prin OUG 34/2002 aprobata prin Legea 645/2002), sau categoriile de surse conform Apendix 1, Anexa A3 a Deciziei Comisiei 2000/479/EC, EPER (preluata in legislatia romana prin prevederile OM MAPPM 1144/2002). RPE trebuie inteles in perspectiva prevederilor Conventiei Aarhus 1998 UN/ECE Accesul la Informatie, Participarea Publicului la luarea Deciziilor si Accesul la Justitie pe Probleme de Mediu, ratificat prin Legea 86/2000. In Articolul 5, al Conventiei se acorda un interes special colectarii si transmiterii datelor, ce includ informatii aupra surselor de poluare specifice amplasamentului, prin retele publice. In convetia Aarhus toate partile au fost de acord sa faca publice informatii cu privire la emisii si sa foloseasca RPET ca instrument de monitorizare a progresului politicilor de mediu.

1.2.

Relatia cu Sistemele de Management de Mediu

RPE este un registru accesibil publicului care contine informatii privind nivelul emisiilor prin care se permite Secretariatului tehnic si guvernelor nationale sa monitorizeze tendintele anuale ale emisiilor provenite din activitatile industriale mari listate in Anexa 1 a OUG 34/2002. De asemenea, RPE va contribui la constientizarea publicului de a influenta imbunatatirea activitatilor industriale. Registrul in sine nu este un instrument de reducere a emisiilor, dar prin informatiile furnizate de acesta se impulsioneaza industria sa-si imbunatateasca performatele si sa actioneze responsabil. Registrul face posibila monitorizarea reducerii emisiilor datorita imbunatatirii si schimbarii proceselor industriale. Raportarea informatiilor privind emisiile in formatul RPE presupune un efort suplimentar din partea opeartorilor industriali si a guvernelor nationale implicate. In cazul in care o instalatie dispune de

un sistem de management de mediu bazat pe ISO 14001, aspectele de mediu legate de instalatie reprezinta deja un sistem documentat si raportat. ISO 14001 nu include cerinte de raportare publica, dar multe companii publica rapoarte anuale in care comunica agentilor lor economici, clientilor si publicului in general, performantele lor de mediu. Pentru companiile care au implementat sisteme de managenent de mediu, furnizarea informatiilor privind emisiile in formatul RPE reprezinta un efort diminuat, deaorece aceasta procedura de raportare poate sa stimuleze procesul de imbunatatire a performantelor instalatiilor.

2.

OBIECTIVE SI BENEFICII POLUANTILOR EMISI

DATORATE

REGISTRULUI

NATIONAL

AL

Scopul general al prevederilor OUG 34/2002, aprobata prin Legea 645/2002 este abordarea integrata a masurilor necesare privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii datorat activitatilor industriale listate in Anexa 1. Aceste activitati privesc instalatii industriale mari carora li se cere sa raporteze emisiile si evacuarile. Un Registru al Poluantilor Emisi este considerat a fi un instrument pentru monitorizarea emisiilor provenite de la aceste instalatii si pentru compararea evacuarilor de la surse sau sectoare industriale similare. Crearea unui Registru National al Poluantilor Emisi, prezinta urmatoarele obiective si beneficii: - Este o baza de date centralizata care contine informatiile necesare stabilirii unui sistem de management de mediu, util atat la nivel guvernamental, pentru elaborarea de politici de mediu, cat si pentru industrie la sporirea eco-eficientei. - Este un instrument public, la indemana guvernului pentru monitorizarea progresului politicilor de mediu, informatiile despre emisii pot fi folosite pentru a verifica realizarile referitoare la obiectivele de mediu in acordurile internatioanale sau obiectivele in politicile nationale. - Este un instrument ce sporeste constientizarea publicului privind poluarea mediului, informarea publicului asupra emisiilor provenite de la instalatii individuale si face posibila compararea emisiilor de la diferite surse aflate pe amplasamente diferite in diverse situatii. - Face posibila compararea performantelor de mediu a unei instalatii individuale fata de cea a altor instalatii din activitati industriale similare, imbunatatind managementul de mediu al activitatii acestor instalatii si al industriei in general. - Ofera posibilitatea armonizarii cerintelor de raportare. Furnizeaza informatii aditionale pentru a prioritiza sanctiunile la incalcarea autorizatiilor (acordurilor).

3.

SCOPUL SI INTREBUINTAREA REGISTRULUI POLUANTILOR EMISI

Conform articolului 1 al OM MPAM 1144/2002, scopul principal al inventarierii emisiilor este acela de a colecta si stoca informatii comparabile asupra emisiilor din surse industriale individuale intr-o baza de date centralizata sau registru si de a permite accesul publicului la datele inregistrate. Sunt luate in considerare numai emisiile in aer si apa. Nici emisiile in sol, nici deseurile nu fac obiectul prevederilor OM MAPM 1144/2002. Denumirea acestui registru este stabilita ca fiind Registrul poluantilor emisi (RPE). Datele RPE vor fi transmise Agentiei Europene pentru protectia mediului de catre guvernele statelor membre ale agentiei si vor fi actualizate periodic. La fiecare 3 ani Secretariatul tehnic pentru elaborarea RPE va publica pe internet un raport al evidentei emisiilor si sursele lor individuale. RPE reprezinta un registru public ce furnizeaza informatii despre activitatile industriale mentionate in Anexa 1 a OUG 34/2002 din punct de vedere al mediului si are urmatoarele obiective, in functie de diferitele grupuri de utilizatori: - Sa evidentieze nivelul de poluare a mediului si sa comparare emisiilor instalatiilor individuale sau sectoarelor industriale. Prin publicarea datelor pe Internet se va intensifica intrebuintarea datelor de catre public organizatii neguvernamentale si unitatii de cercetare sau cetateni interesati (utilitate publica). - Sa impulsioneze industria sa-si imbunatateasca performantele de mediu si sa dezvolte noi procese industriale. Realizarile, in industrie, vor avea ca rezultat reducerea emisiilor care vor putea fi monitorizate si demonstrate in registrul RPE (utilitate industriala). - Sa evalueze progresul realizarilor in ceea ce priveste obiectivele de mediu ale intelegerilor nationale si internationale, RPE permitand autoritatii centrale pentru protectia mediului sa identifice principalele emisii si surse si sa evalueze datele raportate tinand cont de unele intelegeri internationale si sa publice periodic rezultatele acestuia (utilitate guvernamentala).

4.

POLUANTII SELECTATI SI VALORILE DE PRAG DE RAPORTAT

Anexa 3 a OUG 34/2002 enumera poluantii relevanti ce trebuie luati in considerare. Aceasta lista nu este comprehensiva si face distinctie intre poluantii din aer si apa. In Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002 sunt enumerati cei 50 de poluanti selectati pentru raportare atat pentru aer cat si pentru apa, din care 37 specifici pentru aer si 26 specifici pentru apa. Criteriile de selectie pentru introducerea substantelor in Anexa A3 se bazeaza pe importanta efectelor asupra factorilor de mediu a emisiilor industriale a poluantilor dupa cum urmeaza: Luand in considerare lista din Anexa 3 a OUG 34/2002 se face diferentierea intre poluantii din aer si din apa. Include poluantii pentru care exista deja cerinte de raportare internationale. prezinta combinatii de substante chimice si grupuri de substante. limiteaza numarul poluantilor atat pentru aer cat si pentru apa.

Desi s-a sugerat o diferentiere pentru aer si apa, este important sa existe o corelare intre cele doua medii astfel incat sa se previna transferul dintr-un mediu in celalalt. Prin urmare un numar de poluanti in special metalele grele si unele substante organice apar atat in aer cat si in apa. Poluantii mentionati in inventarele internationale deja existente - CLRTAP/EMEP (Controlul Poluarii Atmosfereice Transfrontiera pe Lunga Distanta), UNFCCC (Conventia Cadru a Natiunilor Unite privind Modificarile Climatice), CORINAIR (Programul European privind emisiile atmosferice in aer), Directiva Cadru a Apelor (lista propusa de substante prioritare) si listele OSPARCOM si HELCOM de substante periculoase au fost luati in consideratie. Acest fapt sporeste armonizarea cerintelor de raportare internationala si face posibila compararea informatiilor privind emisiile intre diferitele sisteme de inventariere nationale. In completarea listelor de poluanti s-a specificat valoarea de prag pentru fiecare substanta (vezi Tabel 1, Partea II). Scopul aplicarii acestor valori de prag este acela de a evita necesitatea raportarii emisiilor nesemnificative de catre industrie, in acelasi timp raportarea va acoperi cel putin 90% din totalul emisiilor industriale la nivel european. Valorile de prag sunt destinate doar scopului de raportare, toate emisiile pentru fiecare poluant dintr-o instalatie ce depasesc valoarea de prag trebuie raportate. Nivelul valorilor de prag propuse au tinut cont de date curente din Olanda, Germania si Marea Britanie si de comentarii ale unor state membre. Este necesara revizuirea si actualizarea listei de poluanti si valorile lor de prag pentru raportare la fiecare 3 ani, dupa caz. In general, emisiile unei instalatii vor depasi valorile de prag pentru un numar limitat de poluanti, astfel incat obligatiile de raportare pentru industrie nu sunt exagerate. O privire de ansamblu asupra listelor specifice fiecarui sector si categoriile de surse din Anexa A3, contin doar cei mai importanti poluanti ce pot fi emisi de instalatiile din aceste sectoare, este inclusa in partea III a acestui Document Ghid. In vederea raportarii, se va utiliza lista completa de poluanti prezentata in Anexa A3 pentru o instalatie dintr-o categorie anume de surse.

5.

INSTALATIA CA UNITATE DE RAPORTARE

Conform prevederilor OM MAPM 1144/2002, operatorii industriali trebuie sa raporteze activitatile desfasurate si listate in Anexa 1 a OUG 34/2002 si principalele lor emisii si sursele lor responsabile. Principalele emisii fac referire la nivelul emisiilor ce depasesc valorile de prag precizate. Sursa responsabila poate fi ori un complex industrial ori o instalatie individuala de pe amplasament. In scopul RPE este necesara raportarea emisiilor instalatiei, fara referinte directe la procesele individuale desfasurate in cadrul instalatiei. Prin urmare, instalatia va fi o unitate de raportare

pentru RPE. Definirea notiunii de instalatie se face in Anexa A4 a OM MAPM 1144/2002 ca fiind un complex industrial cu una sau mai multe activitati pe acelasi amplasament, unde un operator controleaza una sau mai multe activitati specificate in Anexa 1 (vezi Apendix 1, Partea III). Avantajul raportarii emisiilor pe instalatie, ca unitate de raportare, este permiterea raportarii emisiilor totale pentru fiecare poluant degajat de o instalatie si care depaseste valoarea de prag si prin urmare obligatiile de raportare vor fi minimalizate prin omiterea datelor detaliate pentru fiecare activitate. Astfel, pentru a simplifica obligatiile de raportare pentru RPE, este necesar a se raporta emisiile industriale totale ale instalatiei pentru toti poluantii ce depasesc valoarile de prag. Totusi, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate cere date privind emisiile industriale in maniera detaliata. Pentru identificarea si compararea diferitelor procese sau activitati dintr-o instalatie va fi necesera raportarea acestor activitati dupa sursele lor individuale si codurile corespunzatoare surselor. Acest cod caracteristic sursei este asociat cu codul sursei NOSE-P format din 5 cifre. Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002 cere clasificarea categoriilor de surse cu activitati mentionate in Anexa 1 si codul NOSE-P a surselor pentru centralizarea pe nivele de raportare (vezi Apendix 1, Partea III). De asemenea, activitatea economica principala desfasurata pe amplasament va fi indicata cu codul CAEN (format din 4 cifre) corespunzator activitatii principale a instalatiei. Pentru corelarea scopurilor este necesara raportarea conform formatului specificat in Anexa A2 a OM MAPM 1144/2002 , mentionand toate categoriile de surse pentru activitatile mentionate in Anexa 1 (vezi Apendix 1, Part III). Abordarea uniforma a codurilor NOSE-P (formate din 5 cifre), pentru toate categoriilor de surse si cu activitati listate in Anexa1 este importanta pentru inter-compatibilitatea si gruparea datelor raportate intr-un set distinct si obiectiv de categorii de surse dupa cum se specifica in Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002 .

6.

MANAGEMETUL DATELOR

Pentru colectarea datelor de emisie intr-un RPE la nivel national, operatorii industriali trebuie sa furnizeze date autoritatii competente pentru protectia mediului, care vor inainta o copie catre Agentia Europeana de Mediu. Pentru cresterea gradului de inter-comparare si corelarea datelor este necesar un format unic de raportare asa cum este specificat in Anexa A2 a OM MAPM 1144/2002 (vezi Apendix 1, Partea III). Acest format trebuie folosit pentru raportarea catre autoritatile competente pentru protectia mediului. Operatorii industriali sunt responsabili pentru identificarea tuturor instalatiilor lor cu activitati mentionate in Anexa 1 a OUG 34/2002. Mai mult, ei vor raporta principalele emisii definite ca emisii totale ale instalatiilor pentru fiecare poluant ce depaseste valoarea de prag dupa cum se specifica in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Pentru emisii in apa este necesara o specificare suplimentara pentru a indica daca se refera la deversari directe in apa de suprafata sau la deversari indirecte prin transfer (prin canalizare) la o statie de tratare a apelor reziduale situata in afara amplasamentului. In plus fata de datele raportate de la instalatii individuale, autoritatile locale pentru protectia mediului vor adauga o centralizare a totalurilor emisiilor raportate, dupa cum se cere in articolul 2, paragraful 3 al OM MAPM 1144/2002. Aceste centralizari ale totalurilor din sectorul industrial vor da posibilitatea Secretariatului tehnic sa compare, sa monitorizeze si sa publice performantele categoriilor de surse care desfasoara activitati listate in Anexa 1 si sa compare aceste rezultate cu informatii furnizate prin alte sisteme de raportare a emisiilor. Raportul cu centralizarea totalurilor la nivel national pentru sectorul

industrial poate fi folosit pentru alte protocoale internationale si vor reduce eforturile de repetare a acelorasi informatii. Prin urmare, industria va raporta autoritatilor competente pentru protectia mediului, iar datele raportate vor fi furnizate Secretariatului tehnic in vederea realizarii RPE, devenind baza de date nationala a informatiilor privind emisiile activitatilor, raportate conform cerintelor OM MAPM 1144/2002. Agentia Europeana de Mediu (EEA) va fi implicata in colectarea datelor, verificarea continutului si transmiterea datelor si trebuie sa primeasca o copie a datelor trimise, in format eletronic conform Anexei A2 a OM MAPM 1144/2002. O validare partiala poate fi facuta pentru anumite aspecte de catre EEA folosind analiza tendintelor, verificarea continutului si compararea informatiilor privind emisiile pentru activitati sau sectoare industriale similare. Totusi, o verificare mai completa a informatiilor nu va fi sarcina EEA, aceasta fiind responsabilitatea Secretariatului tehnic al statelor care raporteaza. La fiecare 3 ani Secretariatul tehnic va publica un raport cu rezultatele si tendintele emisiilor de la instalatiile listate in Anexa 1. De asemenea, Secretariatul tehnic, va disemina pe Internet datele privind emisiile raportate de instalatiile individuale. In plus, acesta va evalua intreg procesul de raportare inclusiv colectarea, calitatea, managementul si transmiterea datelor raportate. Dupa fiecare ciclu de raportare Secretariatul tehnic va revizui rezultatele si va recomanda imbunatatiri atat pentru eficienta, cat si pentru utilizarea RPE, bazandu-se pe experienta tuturor partilor.

7.

ASPECTE LEGATE DE CALITATE

Asigurarea calitatii este responsabilitatea autoritatii competente pentru protectia mediului si a operatorilor care raporteaza; controlul calitatii fiind in sarcina Secretariatului tehnic. Acesta si Agentia Europeana de Mediu vor efectua numai o verificare partiala asupra aspectelor legate de calitate luand in consideratie completitudinea si consistenta informatiilor. Calitatea datelor raportate este rezultatul centralizat al urmatoarelor 7 aspecte: 7.1. Termenele RPE este un registru care are valoare pentru informarea publicului daca ofera date recente si actualizate, ceea ce necesita un program strict cu privire la termenele de raportare pentru toate partile implicate. Raportarea la timp este posibila numai atunci cand toti agentii economici respecta termenele stabilite. Aceasta incepe cu obligatia operatorilor instalatiilor de a raporta emisiile autoritatii locale pentru protectia mediului, urmand validarea si trimiterea datelor catre Secretariatul tehnic si se incheie cu publicarea datelor, pe Internet. Programul stabilit pentru termenele de raportare a datelor privind emisiile, respecta prevederile articolului 3 al OM MAPM 1144/2002. 7.2. Completitudinea Datele raportate trebuie sa cuprinda informatii privind toate instalatiile listate in Anexa 1 a OUG 34/2002 si sa furnizeze date de emisie pentru toti poluantii care depasesc valorile de prag. RPE isi propune sa acopere cel putin 90% din emisiile industriale totale din Europa. Scopul valorilor de prag pentru raportare este de a minimiza sarcinile de raportare, desi raportarea emisiilor sub valoarea de prag este permisa. Cand emisiile categoriilor de surse precizate in Anexa A3 sunt raportate si inregistrate in RPE, se poate face o analiza a sectoarelor industriale relevante. 7.3. Incertitudinea Incertitudinea este importanta atunci cand se pune accent pe principala functie a RPE, aceea de a face posibila monitorizarea tendintelor si o posibila functie privind posibilitatea de face schimb privind cantitatea emisiilor de la o instalatie individuala mai poluatoare cu o alta ale caror emisii sunt reduse. Informatiile privind datele de emisie transmise catre RPE vor respecta metodele stabilite pentru determinarea emisiilor. Pentru a diminua marja de eroare in calcule, datele

raportate privind emisia vor fi date si rotunjite la trei zecimale reprezentative. 7.4. Comparabilitatea Este important ca datele RPE sa fie comparabile pentru a permite construirea unei baze de date obiectiva si sigura a emisiilor din diferite surse si din diferite sectoare. Prin urmare, datele furnizate de Secretariatul tehnic trebuie raportate conform formatului standard. Pentru inter-compatibilitatea sectoarelor industriale acestea trebuie identificate folosind nomenclaturi de surse (NOSE-P). Modalitatea de grupare a diverselor sectoare industriale trebuie sa includa un numar suficient de instalatii pentru a reprezenta intreg sectorul industrial. Formatele de raportare standard, tehnicile de estimare stabilite si folosirea metodologiilor acceptate si factorii de emisie, vor creste gradul de comparabilitate a informatiilor privind emisiile raportate. 7.5. Consistenta Consistenta datelor presupune definitii comune care sa nu fie ambigue, identificarea surselor si metodologii pentru estimarea emisiilor peste cativa ani pentru a permite directiile de analiza. Prin primirea datelor nationale privind emisiile in formate standard, autoritatea competenta si EEA va putea compara datele raportate cu date privind emisiile anterioare pentru instalatiile ce raporteaza sau ca date pentru surse similare din alte tari. 7.6. Transparenta Pentru interpretarea datelor privind emisiile, este importanta cunoasterea modului de colectare a datelor, modul de masurare si de estimare al emisiilor, metodologia si factorii de emisie folositi la estimarea lor, care sunt unitatile de masura pentru care s-a raportat si confirmarea efectuarii validarii de catre autoritatile competente. Este responsabilitatea autoritatii competente pentru protectia mediului sa stabileasca cerintele de raportare pentru sectoarele industriale si metodologiile ce trebuie folosite. 7.7. Metodologii de Determinare a Emisiilor Datele privind emisiile raportate trebuie sa contina un index referitor la metodologiile de estimare folosite pentru datele privind emisiile raportate. Pentru datele privind emisiile raportate in RPE este cerut un sistem de coduri simplificat cu numai 3 clase, identificat cu un cod format dintr-o litera referitor la metodologia folosita pentru obtinerea datelor. Clasa M: datele referitoare la emisie se bazeaza pe masurari folosind metode standard sau acceptate, adesea sunt necesare calcule suplimentare pentru a converti rezultatele masurarilor in date anuale de emisie. Clasa C: datele referitoare la emisie se bazeaza pe calcule folosind metode de estimare si factori de emisie acceptati pe plan national sau international, reprezentative pentru sectoarele industriale. Clasa E: datele referitoare la emisie se bazeaza pe estimari nestandardizate derivate din cele mai bune simulari (ipoteze) sau predictii ale expertilor.

8.

CALENDARUL

In conformitate cu prevederile articolului 3 al OM MAPM 1144/2002: (1) La fiecare 3 ani, autoritatea centrala pentru protectia mediului transmite spre avizare Comitetului Interministerial rezultatele inventarului emisiilor si surselor responsabile. (2) Primul Raport al Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi se supune aprobarii conducerii autoritatii centrale in iunie 2003 si care cuprinde date de emisie din 2001 (sau optional 2000 sau 2002, daca datele din 2001 nu sunt disponibile). (3) Pana la data de 31 august 2003, titularii de activitate transmit autoritatii locale pentru protectia mediului, informatiile si datele pentru anul 2002. a. Autoritatea locala pentru protectia mediului furnizeaza catre autoritatea centrala pentru

b. c. d.

protectia mediului raportul emisiilor nu mai tarziu de 31 octombrie 2003. Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi prelucreaza informatiile si datele pana la 30 noiembrie 2003. Comitetul Interministerial avizeaza raportul elaborat conform art. 2, al. 5, pana in luna decembrie 2003. Dupa avizare, datele cuprinse in Registrul poluantilor emisi se aduc la cunostinta publicului prin afisarea pe internet, prin grija autoritatii centrale pentru protectia mediului in luna decembrie 2003.

(4) Cel de-al doilea raport al Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi se transmite catre Comitetul Interministerial pana in iunie 2005 cuprinzand date din 2004. (5) Incepand din anul 2008 Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi transmite anual raportul catre Comitetul Interministerial care avizeaza rezultatele Registrului in luna decembrie a anului si care prevede date din anul anterior. Pentru inceput, sistemul de raportare va functiona cu o frecventa de raportare de 3 ani si se incurajeaza introducerea unei frecvente de raportare anuala dupa revizuirea si evaluarea celui de al doilea ciclu de raportare in 2005. Prin urmare, Secretariatul tehnic va raporta conform urmatoarelor termene: Prima raportare a Secretariatului tehnic este catre autoritatea centrala pentru protectia mediului in vederea aprobarii si va fi in noiembrie 2003 pentru emisiile provenite de la activitatile mentionate in Anexa 1 a OUG 34/2002 in anul 2001 sau optional 2000 sau 2002; A doua raportare a Secretariatului tehnic se va face catre Comitetul Interministerial in iunie 2005 pentru degajarile din 2004; Dupa revizuirea si evaluarea din 2005, poate fi luata o decizie privind raportarea anuala, ulterioara, Secretariatului tehnic in luna decembrie a anului T pentru emisiile din anul T-1; Incepand cu 2008, Secretariatul tehnic va pune la punct sisteme de raportare regulata si de trimitere anuala de rapoarte, Comitetului Interministerial in luna decembrie a anului T, fata de luna iunie a anului urmator (T+1). Deaorece multe protocoale si conventii internationale au termene de raportare in luna decembrie, o viitoare raportare in luna decembrie va face posibil ca Secretariatul tehnic sa sincronizeze raportarea RPE cu alte raportari internationale cum ar fi cele de sub protocoalele UNFCCC (Modificari Climatice) sau UN/ECE (poluarea atmosferica transfrontiera pe termen indelungat).

9.

IMPLEMENTARE SI FACILITATI

Acest Ghid este conceput ca un instrument pentru facilitarea implementarii RPE. Autoritatea centrala pentru protectia mediului va ajuta Secretariatul tehnic la organizarea intalnirilor nationale la care se explica necesitatea RPE si procesul de colectare si raportare a datelor. In acest scop se sugereaza finalizarea acestor intalniri pana la sfarsitul anului 2003. Autoritatea centrala pentru protectia mediului va incuraja Secretariatul tehnic sa obtina datele cerute in rapoartele obligatorii privind mediul de la instalatii cu activitati mentionate in Anexa 1, folosind formatele de raportare cerute. Intentia autoritatii centrale, asistata de Agentia Europeana de Mediu, este de a dezvolta soft-uri pentru transferul electonic al datelor ca o facilitate pentru Secretariatul tehnic. Prin publicarea Documentului Ghid pentru implementarea RPE, in decembrie 2003 atat operatorii industriali cat si autoritatile locale pentru protectia mediului trebuie sa poata raspunde cerintelor OM MAPM 1144/2002 si sa furnizeze date cu privire la emisii inregistrate in RPE.

10. REVIZUIRE SI DEZVOLTARE


Secretariatul tehnic va raporta prima oara informatii cu privire la emisii pentru RPE in decembrie 2003. Raportarea catre autoritatea centrala pentru protectia mediului ar putea sa scoata la iveala dificultati cu privire la diferite aspecte de calitate a datelor cu privire la emisii furnizate RPE-ului. Prin urmare, primele rezultate vor fi revizuite cu atentie pentru a insusi procesul de raportare si a imbunatati calitatea urmatorului ciclu de raportare. Dupa fiecare ciclu de raportare va fi necesara revizuirea si modificarea anumitor elemente ale RPE pentru a atinge scopurile propuse si a mari beneficiile. Unele elemente ale RPE supuse revizuirii vor include scopul inregistrarii, lista poluantilor si valorile de prag, formatele de raportare si frecventa de raportare a Secretaritului tehnic. Mai mult, Documentul Ghid pentru implementarea RPE si alte instrumente de facilitare ale autoritatii centrale pentru protectia mediului pot face parte din revizuirea periodica. Obiective viitoare RPE Obiectivele RPE ar putea fi extinse intr-un registru complet integrat de emisii poluante sau PRTR, conform cerintelor corespunzatoare din Conventia Aarhus. Dezvoltarea viitoare RPE se va baza pe revizuirile din 2003 si 2005 dupa prima si a doua raportare. In functie de fezabilitatea extinderii, obiectivele RPE pot include si deseurile in registru. O alta posibilitate este includerea datelor de productie in formatul de raportare pentru imbunatatirea inter-compatibilitatii si schimbului de informatii privind eco-eficienta sectoarelor industriale sau categoriilor de surse. Lista poluantilor si valorile de prag pentru raportare Dupa fiecare revizuire a unui ciclu de raportare lista poluantilor si valorile de prag pentru raportare vor fi modificate daca este necesar. Unitati de raportare Autoritatea centrala pentru protectia mediului poate lua in considerare extinderea domeniului de unitati de raportare fata de activitatile din Anexa 1 al OUG 34/2002 prin includerea altor instalatii industriale cum ar fi intreprinderile mici si mijlocii. Extinderea domeniului instalatiilor incluse in registrul RPE are ca scop acoperirea a cel putin 90% din emisiile industriale totale la nivel european. Totusi, o viitoare extindere a categoriilor de surse poluante ar putea implica modificarea OM MAPM 1144/2002 si a OUG 34/2002. Formate de raportare Dupa fiecare revizuire, formatele (electronice) vor fi optimizate pentru un transfer de date eficient pentru a facilita raportarea Secretariatului tehnic.

Frecventa de raportare Pentru a dispune de date de ultima ora actualizate in registrul RPE, autoritatea centrala pentru protectia mediului va examina posibilitatea raportarii anuale de catre Secretariatul tehnic. Autoritatea centrala pentru protectia mediului intentioneaza sa introduca o actualizare anuala a emisiilor raportate incepand cu anul 2008, o astfel de decizie se va putea lua dupa revizuirea celei de a doua raportari, din 2005. Procedura de modificare Toate caracteristicile raportarii viitoare mentionate in acest paragraf nu sunt obligatorii in prezent. Dezvoltarea viitoare a raportarii RPE si a ghidului poate avea loc ca rezultat al revizurii dupa fiecare ciclu de raportare.

PARTEA II CERINTE DE RAPORTARE


1. IDENTIFICAREA INSTALATIEI IN CONFORMITATE CU ACTIVITATILE ANEXEI 1
Secretariatul tehnic trebuie sa aiba informatii despre operatorii instalatilor, bazate pe o clasificare economica si poate incepe identificarea si selectia instalatiilor in baza acestor informatii. Tabelul 1 indica sectoarele economice pentru fiecare din activitatile existente in anexa 1 a OUG 34/2002. Secretariatul tehnic are informatii disponibile care permit alocarea de coduri CAEN sectoarelor economice. Daca autoritatea centrala pentru protectia mediului doreste sa stabileasca o legatura intre categoria surselor de activitati pe de o parte, si pe de alta parte sectoarele economice si subsectoarele, cu coduri CAEN din 4 cifre sau mai multe, pot consulta statisticile agentiei nationale si expertii nationali. Anexa 1 a OUG 34/2002 listeaza activitatile care sunt sub incidenta OM MAPM 1144/2002. Pentru un anumit numar din aceste activitati este data o valoare minima a capacitatii de productie. OUG 34/2002 nu acopera activitatile care au o capacitate de productie sub aceasta valoare. Cand nu este data o valoare minima, toate activitatile subordonate respectivei categorii sunt sub incidenta OUG 34/2002. Tabelul 1 prezinta categoriile de surse ale activitatilor Anexei 1 si valorile minime pentru capacitatea de productie in corelatie cu sectoarele economice corespunzatoare. Daca un operator desfasoara mai multe activitati aflate in domeniul celor din Anexa 1, cu instalatii si capacitati asemanatoare pe acelasi amplasament, capacitatile acestora sunt insumate. Capacitatile de productie ale activitatilor individuale pot fi adaugate la nivelul activitatilor Anexei 1. Capacitatile de productie ale instalatiilor individuale trebuie insumate la nivelul categoriilor de activitati prezentate de Anexa 1. Nomenclatura CAEN (Clasificare Nationala a Activitatilor Economice) este clasificarea Europeana a activitatilor economice. Se bazeaza pe sectoarele economice si este compusa din 4 cifre (aici este a cincea pentru uzul national). Primele 2 cifre ale codurilor indica diviziile, a 3-a cifra a codului indica grupurile, a 4-a cifra a codului indica clasele.

Exemplu Daca un operator are o instalatie cu 2 cazane de 40 si respectiv 25 MW, capacitatile acestor 2 cazane pot fi insumate, rezultand o capacitate minima de 65 MW aflata in categoria 1.1 a OUG 34/2002, Anexa 1.

Eforturile sunt preluate de autoritatile competente pentru protectia mediului pentru a identifica instalatiile care desfasoara activitati specificate in Anexa 1 si principalele obligatiile potrivite in cadrul OM MAPM 1144/2002 raportate sunt:

Identificarea tuturor instalatiilor care desfasoara activitati specificate in Anexa1, luand in considerare capacitatile de productie ale tuturor activitatilor industriale asa cum sunt mentionate in Anexa 1 a OUG 34/2002: Identificarea tuturor activitatilor din Anexa 1 a OUG 34/2002, pentru fiecare instalatie selectata in concordanta cu categoria sursei specificata in Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002.
Tabelul 1 Categoriile de surse ale activitatilor din Anexa 1 in conformitate cu sectoarele economice identificate de Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002. codul Categorii de sursa Capacitatea Sectoarele economice IPPC (Activitatile Anexei I) de productie 1. Industriile energetice 1.1 Instalatiile de combustie >50MWth Procese de ardere din centrale termice si din industrie Furnizarea electricitatii, caldurii si apei calde pentru populatie si alte sectoare 1.2 Rafinarii de titei si gaze naturale toate Fabricarea de produse petroliere rafinate si cocs 1.3 Cuptoare de cocs toate Fabricarea metalelor de baza 1.4 Instalatiile de gazeificare si lichefiere a carbunilor 2. Producerea si prelucrarea metalelor Industria metalelor si topirea 2.1/2.2/ minereurilor de metal sau instalatii 2.3/2.4/ de sinterizare; instalatii pentru 2.5/ 2.6 productia de metale feroase si neferoase Acestea includ Instalatii pentru topirea sau sinterizarea metalelor Instalatii pentru fabricarea fontei si otelului incluzand turnare continua Instalatii pentru fabricarea metalelor feroase Laminare la cald Forjari Acoperiri metalice Topirea metalelor feroase Metale neferoase Producerea din minereu, concentrate sau materii prime secundare Topirea incluzand alierea, incluzand recuperarea produselor Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si a materialelor plastice 3. Industria mineralelor 3.1/3.3/ Instalatii pentru producerea de 3.4/3.5 ciment, clincher, var, sticla, substante minerale si produse ceramice: clincher de ciment var toate Centrale termice, Industria Chimica

codul CAEN1

11- 40

23 27 24,40 27, 28

toate >2,5 t/h

Fabricarea metalelor de baza Fabricarea metalelor de baza Fabricarea metalelor de baza

27 27 27

20 t/h >50 kj/ ciocan >20MW >2t otel brut/ h >20t/ zi toate >4t/ zi (Pb, Cd) >20t/ zi (alte metale) >30 m3 volumul cuvelor de tratare

Fabricarea metalelor de baza Fabricarea metalelor de baza

27 27

Fabrici pentru producerea produselor metalice

28

Fabricarea produselor minerale nemetalice >500t/zi >50t/zi

26

Instalatii pentru producerea de sticla inclusiv a fibrelor de sticla Instalatii pentru topirea substantelor minerale inclusiv producerea fibrelor minerale Instalatii pentru fabricarea produselor din ceramica prin ardere

>20t/zi >20t/zi >75t/zi si/sau >4 m3 capacitatea cuptorului si densitatea >300kg/m3/c uptor toate

Fabricarea produselor minerale nemetalice Fabricarea produselor minerale nemetalice Fabricarea produselor minerale nemetalice

26 26 26

3.2

Instalatii pentru producerea produselor din azbest sau pe baza de azbest 4. Industria Chimica si instalatiile chimice pentru producerea de 4.1 Produsi organici de baza 4.2/4.3 Produse chimice anorganice de baza sau fertilizante 4.4/4.6 Biocizi si explozivi 4.5 Produse farmaceutice 5. Managementul deseurilor 5.1/5.2 Instalatii pentru depozitarea sau recuperarea deseurilor periculoase Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale 5.3/5.4 Instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase Depozitele controlate cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte

Fabricarea produselor minerale nemetalice

26

toti toate toti toate >10t/zi >3t/h >50t/zi >10t/zi primite, sau >25000t capacitate totala

Fabricarea produselor chimice Fabricarea produselor chimice Fabricarea produselor chimice Fabricarea produselor chimice Procesarea si depozitarea deseurilor Procesarea si depozitarea deseurilor Procesarea si depozitarea deseurilor Procesarea si depozitarea deseurilor

24 24 24 24 90 90 90 90

6. Alte acitivitati ale anexei I 6.1 Instalatii industriale pentru productia de: Celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase Hartie si carton 6.2 Instalatii pentru pretratarea si vopsirea fibrelor textile 6.3 Instalatiile pentru tabacirea blanurilor si a pieilor 6.4 Abatoare Materii prime de origine animala (nu lapte) Materii prime vegetale Tratarea si prelucrarea laptelui Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea caracselor de animale si deseuri animaliere Instalatii pentru cresterea intensiva a: pasarilor porcilor (peste 30kg) 6.7 scroafelor Instalatii pentru tratarea

Fabricile de celuloza, hartie si produsele din hartie toate >20t hartie/zi >10t/zi >12t/zi >50t/zi >75t/zi >300t/zi >200t/zi > 10t/zi Fabricile de textile Tabacirea si pregatirea pielii Fabricarea produselor alimentare

21

17 19 15

6.5 6.6

Producerea si prelucrarea carnii si produselor din carne, Fabrici pentru hrana animalelor Agricultura, gospodarirea animalelor

15 01.2

>40000 capete >2000 capete >750 capete >150kg/h

Fabricarea textilelor,

17-22;

suprafetelor sau produselor care folosesc solventi organici (preparare, tiparire, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curatare, impregnare) 6.8 Instalatii pentru producerea carbonului(carbune sarac in gaze) sau grafit

sau >200t/zi

toate

imbracamintei produselor din lana si prduselor din hartie; Fabricarea produselor chimice, produselor din cauciuc sau plastic, sau alte produse minerale nemetalice, metale de baza, produse metalice, mecanisme si echipamente Fabricarea produselor chimice

24-36

24

1 Tabelul prezinta doar primele 2 cifre ale codului (reprezentand sectoare diferite de activitate asa cum sunt mentionate in Anexa 1 a OUG 34/2002). Nu este posibila indicarea in acest tabel a 4 cifre diferite datorita numarului mare de posibilitati. De aceea,operatorii industriali trebuie sa raporteze codul cu 4 cifre.

15. IDENTIFICAREA CATEGORIILOR DE SURSE SI CODURILE NOSE-P


Categoriile de surse ale activitatilor din Anexa 1 a OUG 34/2002, folosite pentru raportarea RPE sunt listate in Anexa A3 a OM 1144/2002. Aceste categorii de surse din Anexa A3 sunt identice sau inglobate in lista activitatilor din Anexei 1 a OUG 34/2002. In Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002 categoriile de surse ale activitatilor din Anexei 1 sunt date cu nomenclaturile corespunzatoare: NOSE-P1 si SNAP. De mentionat este faptul ca aceste nomenclaturi au natura tehnica. Asa cum este indicat in Anexa A3, mai multe coduri NOSE-P pot fi aplicate pentru aceeasi categorie de surse si de asemenea acelasi cod NOSE-P poate fi aplicat pentru diferite categorii de surse a activitatilor din Anexa 1. Codul NOSE-P, asociat cu fiecare categorie de sursa a activitatilor din Anexa 1 poate fi dedus din Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002 si este exprimat in 5 cifre. In plus daca se cere sunt necesare specificatii suplimentare catre autoritatile competente pentru reglementare, se poate folosi clasificarea NOSE-P asa cum este publicata de Eurostat. In cazul in care o instalatie functioneaza cu mai mult de o activitate din Anexa 1, una din aceste activitati va fi selectata ca activitate principala. Determinarea principalei activitati din Anexa 1 si codul principal NOSE-P corespunzator este explicat in capitolul 3 a prezentului Ghid. Pentru a exemplifica selectia activitatii principale a instalatiei , categoriile de surse de activitati din Anexa 1 si codurile NOSE-P, Fig.1 prezinta categoriile de sursa din Anexa 3 si codurile NOSE-P, care sunt identificate pentru instalatiile P, Q, R, S si T din exemplu lprezentat in Apendix 2 a prezentului Ghid. In concordanta cu formatul Anexei A2 din OM MAPM 1144/2002, operatorii industriali trebuie sa raporteze codurile NOSE-P corespunzatoare formate din 5 cifre pentru fiecare categorie de sursa de activitati din Anexa 1. Pentru aceasta propunere operatorii industriali trebuie sa:
Identifice codul NOSE-P cu 5 cifre, corespunzator fiecarei categorii de sursa a activitatilor din Anexa 1 a instalatiilor selectate, in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002.

NOTA: 1 Nomenclatura NOSE (Nomenclatura Surselor de Emisie), sau NOSE-P, a fost dezvoltata de EUROSTAT, Agentia Europeana de Mediu si DG de Mediu. Clasificarea prevazuta de NOSE pentru sursele de emisii este direct legata de CAEN, Editia 1 (Ref.4)

Instalatie selectata

Activitate Anexa 1

Anexa A3 categorie de sursa

Codul NOSE-P

Instalatia P

Activitatea P1

Producerea si prelucrarea si prelucrarea metalelor

105.01

Activitatea Q1 Instalatia Q Activitatea Q2 Activitatea Q3 Activitatea Q4 Activitatea Q5

Producerea si prelucrarea si prelucrarea metalelor Producerea si prelucrarea si prelucrarea metalelor Instalatii de combustie >50MW Neapartinand Anexei I Neapartinand Anexei I

105.01 105.12 101.02 Optional1 Optional1

Instalatia R

Activitatea R1

Instalatii pentru producerea carbonului sau grafitului

105.09

Activitatea S1 Instalatia S Activitatea S2 Activitatea S3 Activitatea S4

Produse organice chimice de baza Produse chimice organice de baza Instalatii de combustie >50MW Neapartinand Anexei I

105.09 105.09 101.02 Optional1

Instalatia T 1 2

Activitatea T1

Neapartinand Anexei I

105.01

Emisiile din activitatile aditionale neapartinand Anexei 1 sunt incluse de preferinta, cand instalatia este inclusa in raportul RPE ( vezi capitolul 4) Instalatia T are doar o activitate mentionata in Anexa 1. Aceasta instalatie nu este inclusa in raportul RPE.

Figura 1

Identificarea categoriilor de surse ale activitatilor Anexei 1 si codurile NOSE-P conform cu Anexa A3 (bazandu-se pe exemplele din Anexa 2).

3.

IDENTIFICAREA ACTIVITATII PRINCIPALE A UNEI INSTALATII

In cazul in care intr-o instalatie se desfasoara una sau mai multe activitati specificate in Anexa 1 este necesar sa se determine activitatea principala a instalatiei prevazuta in Anexe 1 si codul principal NOSE-P corespunzator, in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002. Secretariatul tehnic poate determina principala activiatate din Anexa 1 astfel: In general activitatea principala a instalatiei listate de Anexa 1 este identificata ca activitatea principala economica a instalatiei. Facand asta, expertii nationali si autoritatile competente pot determina mai multe activitati principale ale instalatiei din Anexa 1. In cazurile in care determinarea este dificila si nu este consimtita si realizata in randul expertilor, autoritatile competente pentru protectia mediului pot de asemenea sa urmeze procedura alternativa 2, de mai jos. Prin exceptie activitatea principala listata de Anexa 1, poate fi identificata ca cea mai poluanta activitate a instalatiei,in urma consultarii expertilor nationali sau a autoritatilor competente.

La identificarea principalei activitati in conformitate cu Anexa 1, autoritatile competente pot folosi urmatoarele proceduri:

Identificarea, activitatii principale a instalatiei din Anexa1 , ca activitate principala economic, care este in general cunoscuta pentru fiecare instalatie. In cazuri exceptionale cand activitatea economica nu este caracteristica pentru instalatie, activitatea principala listata in Anexa 1 poate fi identificata cu cea mai poluanta activiatate a instalatiei, consultandu-se expertii nationali si/sau autoritatile competente.

Instalatie selectata

Activitate Anexa I

Procesul NOSE-P

Codul NOSE-P (5 cifre)

Instalatia P

Principala activitate P1

Tratarea suprafetelor metalice si plastice

105.01

Principala Activitate Q1 Instalatia Q Activitatea Q2 Activitatea Q3 Activitatea Q4 Activitatea Q5

Tratarea suprafetelor metalice si plastice Industria metalelor Instalatii de combustie >50MW Neapartinand Anexei I Neapartinand Anexei I

105.01 105.12 101.02 Optional1 Optional1

Instalatia R

Principala activitate R1

Instalatii pentru producerea carbonului sau grafitului

105.09

Principala activitate S1 Instalatia S Activitatea S2 Activitatea S3 Activitatea S4

Fabricarea de produse chimice organice Fabricarea de produse chimice organice Instalatii de combustie >50MW Neapartinand Anexei I

105.09 105.09 101.02 Optional1

Emisiile din activitatile aditionale neapartinand Anexei 1 sunt incluse cand instalatia este listata in raportul RPE ( vezi capitolul 4)

Figura 2

Identificarea principalei activitati din Anexa 1, codul principal NOSE-P si procesul instalatiei.

4.

INTERPRETAREA INSTALATIEI CA UNITATE DE RAPORTARE

Operatorii ce detin autorizatii pentru desfasurarea unei activitati mentionate de Anexa 1 a OUG 34/2002 au obligatia sa raporteze autoritatilor competente date privind emisiile. Daca un operator are activitati variate, in una sau mai multe instalatii pe un amplasament dat, aceast grup se defineste ca o instalatie. O instalatie poate include atat activitati mentionate de Anexa 1, cat si activitati nelistate in anexa, dar numai activitatile din Anexa 1 se refera la emisiile care sunt obligatoriu de raportat in cadrul OM MAPM 1144/2002 . Obligatiile de raportare privesc toate sursele instalatiei inclusiv sursele nepunctiforme sau difuze. In general, expertii nationali si autoritatile competente sunt capabile sa identifice unitatea de raportare. Pentru zonele industriale mari, un operator poate avea diferite instalatii unde emisiile fiecareia dintre ele trebuie raportate separat. Pot apare situatii in care mai muti operatori impart aceleasi activitati sau instalatii aflate in aceeasi zona industriala sau chiar pe acelasi amplasament (ex. companii care au fuzionat). Acest tip de activitati fuzionate pot include o statie de tratare a apelor uzate comune (WWTP), sau instalatii comune de producere a energiei. Identificarea unitatii de raport de participare in cadrul fuziunii necesita o atentie speciala fata de particularitatile privind deversarile directe si indirecte in apa. De aceea sunt prezentate mai multe exemple pentru situatii complexe, in Anexa 2 a prezentului Ghid. Aceste exemple vizeaza direct evacuarile in apa de suprafata, dar rapoartele pentru instalatii trebuie sa includa de asemenea emisiile in aer. Pentru instalatiile cu mai multi operatori pe acelasi amplasament, raportul emisiilor instalatiei trebuie sa fie parte a raportului. Emisii in aer. Emisiile in aer trebuie raportate pe instalatie ca data de emisie in aer. In cazuri exceptionale, emisiile in aer (de la instalatii diferite) apar prin jonctiunea instalatiilor de evacuare, raportarea emisiilor in aer trebuie sa urmeze procedura explicata in apendix 2 a prezentului ghid. Evacuari in apa. Exista doua tipuri de evacuari in apa, care trebuie raportate pentru o instalatie, astfel: Evacuari directe in apa de suprafata care trebuie incluse in raportul RPE pentru instalatie si indicate ca evacuari directe in apa; Evacuari indirecte intr-o statie de tratare a apelor uzate WWTP aflata in afara amplasamentului. Acestea trebuie incluse in raportul RPE pentru instalatie si indicate ca evacuari indirecte in apa. Evacuarile indirecte intr-o statie de epurare a apelor uzate (WWTP) aflata in afara amplasamentului sunt excluse din raportul RPE . Raportarea evacuarilor indirecte din instalatiile combinate intr-o statie de epurare a apelor uzate WWTP afalata in afara amplasamentului pot fi omise in anumite circumstante. In conditii exceptionale evacuarile intr-un punct de iesire a WWTP pot fi raportate separat ca evacuari directe in apa a instalatiilor. (vezi apendix 2)

Exemplu Apendix 2 prezinta doua exemple ale unor situatii complexe cu instalatii combinate ce au activitati diferite, cu WWTP pe amplasament, dar si WWTP in afara ampalsamentului. Modalitati de raportare a datelor de emisie pentru o instalatie:

Emisiile de la toate sursele (atat punctiforme cat si nepunctiforme) dintr-o instalatie ce desfasoara activitati prevazute in Anexa 1 trebuie raportate pentru toti poluantii pentru care valoarea de prag este depasita asa cum este precizat de Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Emisiile din activitatile neprevazute in Anexa 1 sunt incluse in datele de raportare ale emisiilor, cand acestea contribuie cu mai mult decat 10% la totalul emisiilor unei instalatii. Oricum, emisiile activitatilor ce nu sunt mentionate in Anexa 1 pot fi excluse in datele raportate, cand este posibil sa se cuantifice si sa se separe contributia acestora din activitatiile instalatiei care nu apartin Anexei 1.

Ca exceptie de la aceste linii generale pentru raportare, se poate permite raportarea intr-o alta maniera pentru un complex industrial cu mai multe instalatii pe aceeasi amplasament industriala. Aceaste raportari exceptionale nu trebuie sa depaseasca 1 - 2% din totalul rapoartelor.

O exceptie de la raportarea specifica a instalatiei poate avea loc cand mai multe instalatii de pe acelasi amplasament sunt combinate prin legaturi tehnice si organizatorice si utilizeaza toate aceeasi statie de epurare a apelor reziduale (WWTP) Aceasta WWTP nu este parte a niciuneia dintre instalatii si nu este exploatata de nici unul dintre operatorii acestor instalatii, ci este exploatata independent sub un contract de deservire intre toate instalatiile implicate. Doar in acest caz, emisiile din instalatii individuale nu sunt raportate ca evacuari indirecte la WWTP, ci sunt raportate ca evacuari directe din WWTP, cu referinta atat la identificarea tuturor instalatiilor implicate cat si la activitatea principala a complexului industrial, mentionata Anexei 1 (vezi de asemenea apendix 2).

5.
5.1

INTERPRETAREA VALORILOR DE PRAG ALE POLUANTILOR PENTRU RAPORTARE


Poluantii din aer

Tabelul 2 prezinta lista poluantilor pentru emisiile in aer din Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. A doua coloana din acest tabel furnizeaza detalii suplimentare privind acesti poluanti si indica modul de raportare a emisiilor acestora. Toate emisiile trebuie exprimate in kg/an cu 3 cifre semnificative. Pentru o instalatie cu una sau mai multe activitati mentionate in Anexa 1, emisia totala este determinata ca suma tuturor emisiilor provenite de la activitatile specificate in Anexa 1, incluzand atat sursele punctiforme cat si sursele nepunctiforme/difuze. De cate ori acest total de emisie a instalatiei, exprimat ca in coloana a doua a tabelului, depaseste valoarea de prag mentionata in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002, emisia trebuie raportata. Este permis ca emisiile activitatilor care nu sunt mentionate in Anexa 1 sa fie incluse in raport.

Tabelul 2 Identificarea poluantilor din aer mentionati in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Poluant/Substante 1. Subiectele Mediului
CH4 CO CO2 HFCS Masa totala de metanului Masa totala de monoxidului de carbon Masa totala de dioxidului de carbon(conform cu liniile IPPC folosite de UNFCCC1) Masa totala a hidrogenului fluorocarbonat: suma a HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310 mee , HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca Masa totala de oxid nitros Masa totala de amoniac Masa totala de compusi organici volatili, exceptie metanul Masa totala de monoxid de azot + dioxidul de azot, exprimat ca dioxid de azot Masa totala de perfluorocarbonati: suma de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14 Masa totala de sulfura hexafluor Totalul de dioxid de sulf si trioxid de sulf, exprimat ca dioxid de sulf.

Descriere si identificare

N2O NH3 NMVOC NOX PFCS SF6 SOX

2. Metale si compunsii
As si compusi Cd si compusii Cr si compusii Cu si compusii Hg si compusii Ni si compusii Pb si compusii Zn si compusii Totalul compusilor organici si anorganici ai arseniului, exprimati ca arseniu elementar
Totalul compusilor organici si anorganici ai cadmiului, exprimati ca si cadmiu elementar

Totalul compusilor organici si anorganici ai cromului, exprimati ca si crom elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai cuprului, exprimati ca si cupru elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai mercurului, exprimati ca mercur elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai nichelului, exprimati ca nichel elementar Totalul compusilor organici si anorganici aiplumbului, exprimati ca plumb elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai zincului, exprimati ca zinc elementar

3. Substante organice clorurate


Dicloretena 1,2 (DCE) Diclormetan (DCM) Hexaclorobenzen (HCB) Hexaclorociclohexan (HCH) PCDD+PCDF (dioxizi si furani) Pentaclorfenol (PCP) Tetracloretilena (PER) Tetraclormetan (TCM) Masa totala Masa totala Masa totala Masa totala Totalul ca echivalenti toxici (Teq)2 Masa totala Masa totala Masa totala

Triclorbenzeni (TCB) Tricloretena-1,1,1 (TCE) Tricloretilena (TRI) Triclormetan

Masa totala Totalul de dioxid de sulf si trioxid de sulf, exprimat ca dioxid de sulf. Masa totala Masa totala

4. Alti compunsi organici


Benzen Masa totala Hidrocarburi policiclice aromatice 5. Alti compusi Clorul si si compusii anorganici Fluorulsi compusii anorganici HCN PM10 Totalul compusilor anorganici ai clorului, exprimati ca HCl Totalul compusilor anorganici ai fluorului, exprimati ca HF Totalul exprimat ca HCN Masa totala a particulelor importante cu diametrele particulelor sub 10 m4 Suma de 6 Borneff PAH3

Versiunea prezentului Ghid exclude emisiile de CO2 din rezervoare si biomasa (ref.6) 1 TEq: Echivalenti toxici, emisiile a 17 izomeri ai PCDD si PCDF cu referire la cel mai toxic izomer 2,3,7,8-CDD 2 Benzo(a)pyrene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Benzo(b)fluoranthene 3 In conformitate cu definirea prezentata in OM MAPM 592/2002 (Directivei 199/30/EC din 22 Aprilie 1999).

In Apendixul 3 al prezentului Ghid este prezentata lista metodelor de masurare pentru poluantii reprezentativi din aer, acoperite de standardele CEN sau ISO. Aceasta lista este prezentata ca si ghid pentru Secretariatul tehnic cu privire la utilizarea metodelor de masurare standardizate existente. 5.2 Poluanti din apa

Tabelul 3 prezinta lista poluantilor pentru emisiile in apa din Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. In coloana a doua din acest tabel se furnizeaza detalii suplimentare cu privire la poluanti si indica modul de raportare. Toate emisiile ar trebui raportate in kg/an. Pentru o instalatie cu una sau mai multe activitati prevazuta in Anexa 1, emisia totala este determinata ca suma emisiilor provenite de la toate activitatile din Anexa 1, incluzand atat sursele punctiforme si cat si difuze/nepunctiforme. Valoarea de prag pentru emisia in apa se aplica la suma emisiilor directe si indirecte ale instalatiei. In cazul in care emisia totala pentru instalatie, exprimata si indicata in coloana a 2-a, depaseste valoarea de prag specificata in Anexa A1 din OM MAPM 1144/2002 aceasta emisie trebuie raportata. Este permisa includerea in raport a emisiillor activitatilor care nu sunt mentionate in Anexa 1.

Tabelul 3

Identificarea poluantilor din apa specificati in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002.

Poluanti/Substante 1. Subiectel de Mediu


Total azot Total - Fosfor

Descriere si identificare
Total, exprimat ca azot Total exprimat ca fosfor

2. Metale si compunsii
As si compusi Cd si compusii Cr si compusii Cu si compusii Hg si compusii Ni si compusii Pb si compusii Zn si compusii Totalul compusilor organici si anorganici ai arseniului, exprimati ca arseniu elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai cadmiului, exprimati ca si cadmiu elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai cromului, exprimati ca si crom elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai cuprului, exprimati ca si cupru elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai mercurului, exprimati ca mercur elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai nichelului, exprimati ca nichel elementar Totalul compusilor organici si anorganici aiplumbului, exprimati ca plumb elementar Totalul compusilor organici si anorganici ai zincului, exprimati ca zinc elementar

3. Substante organice clorurate


Cloro-alcani (C10-13) Dicloretan 1,2 (DCE) Diclormetan (DCM) Compusi halogenati organici Hexaclorbenzen (HCB ) Hexaclorobutadiena (HCBD) Masa totala Masa totala Masa totala Total, exprimat ca AOX Masa totala

4. Alti compunsi organici


Benzen, toluen, Etilenbenzen, xileni Difenileter bromurat Compusi organici cu staniu Fenoli Hidrocarburi policiclice aromatice Carbon total organic (TOC) Total, ca BTEX (suma masei pentru fiecare compus individual) Masa totala Total, exprimat ca Br Total, exprimat ca Sn Total, exprimat ca si C Suma de 6 Borneff PAH3 Total, exprimat ca C sau COD/3

5. Alti compusi
Cloruri Cianuri Fluoruri Totalul, exprimat ca si Cl Totalul, exprimat ca CN Totalul, exprimat ca F

1. Benzo(a)pyrene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Benzo(b)fluoranthene

In Apendixul 3 al prezentului Ghid este prezentata lista metodelor de masurare pentru poluantii reprezentativi din aer, acoperite de standardele CEN sau ISO. Aceasta lista este prezentata ca si ghid pentru Secretariatul tehnic cu privire la utilizarea metodelor de masurare standardizate existente. Secretariatul tehnic trebuie sa colecteze datele privind emisiile pentru toti poluantii ce depasesc valorile de prag, dupa cum urmeaza:

Determinarea poluantilor mentionati in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002, care sunt eliberati din toate sursele/activitatile (atat punctiforme cat si nepunctiforme) unei instalatii cu activitati mentionate in Anexa 1 (de asemenea se iau in considerare activitatile nespecificate in Anexa 1 conform capitolului 4) Determinarea pentru fiecare poluant a emisiei totale provenita din toate sursele/activitatile instalatiei si verificarea, depasirilor fata de valoarile de prag specificate in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002,. Valorile de prag se aplica la suma emisiilor Raportarea emisiilor totale pentru instalatie, pentru toti poluantii ce depasesc valorile de prag, fie ca emisie in aer, fie ca evacuare in apa directa sau indirecta.

6.

SECTOR SPECIFIC SUBLISTELOR DE POLUANTI PENTRU ACTIVITATILE ANEXEI 1

Fiecare categorie de sursa individuala listata in Anexa 1 a OUG 34/2002 aprobata prin Legea 645/2002, emite diferite game de poluanti. Acest capitol prezinta o sinteza a poluantilor pentru care este de astepat sa se depasasca valorile de prag de raportare, pentru fiecare dintre activitatile prevazute in Anexa 1. Poluantul emis poate sa nu depasasca valoarea de prag, depinzand de caracteristicile specifice instalatiei. Poluantii sunt listati intr-un sector specific, in tabelele 4 si 5, pentru aer si pentru apa. Acest sector specific sublistat este prezentat doar ca un ghid pentru partile interesate in identificarea poluantilor, acesti poluanti sunt probabil cei emisi de o categorie de surse specificate in Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002. Sublistele prezentate pe categorii de surse corespunzatoare activitatilor listate in Anexa 1 a OUG 34/2002 sunt considerate ca liste de verificare pentru acordarea raportarii conform cerintelor OM MAPM 1144/2002. De aceea, se va folosi pentru verificare lista completa a poluantilor, cea prezentata in Anexa A1 a OM 1144/2002, dar orice poluant trebuie raportat. Identificarea poluantilor pe categorii de surse conform activitatilor listate in Anexa 1, au la baza experientele inventarelor de emisii si este prezentat mai detaliat in Tabelele 4 si 5. Tabelul 4 si tabelul 5 pot fi considerate ca prezentand informatii/date prelucrate O instalatie poate opera diferite activitati listate in Anexa 1. Pentru determinarea poluantilor posibili a fi emisi de o instalatie, trebuie sa se identifice toate categoriile de surse ale activitatilor listate in Anexa 1. In alte situatii, nu toti poluantii care se asteapta sa fie emisi pentru o anumita categorie de surse de activitati, sunt emisi. De exemplu, in industria chimica unde exista o varietate de procese folosite pentru productia unor diferiti produsi, poluantii emisi, pot fi diferiti de cei indicati in subliste. Trebuie raportati toti poluantii listati in Anexa A1 a OM 1144/2002 MAPM si pentru fiecare, valorile de prag care sunt depasite. Se poate folosi sectorul specific al sublistelor, ca indicator pentru verificarea fiecarui poluant , posibil a fi emis de o categorie de surse de activitati specificate in Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002.

Tabelul 4. Lista de verificare pentru poluantii posibil a fi emisi in aer de categoriile de surse listate in Anexa 1
Numarul de poluanti(din totalul de 37) PM10 HCN Floruri si compusi anorganici Cloruri si compusi anorganici Hidrocarburi policiclice aromatice Benzen Triclormetan Tricloretilena (TRI) Tricloretan-1,1,1(TCE) Triclorbenzen (TCB) Tetraclormetan(TCM) Tetracloretilena(PER) Pentaclorfenol(PCP) PCDD+PCDF(dioxizi+furanzi) Hexaclorciclohexan(HCH) Hexaclorobenzen(HCB) Diclormetan(DCM) Dicloretan-1,2(DCE) Zn si compusii sai Pb si compusii sai Ni si compusii sai Hg si compusii sai Cu si compusii sai Cr si compusii sai Cd si compusii sai As si compusii sai SOX SF6 PFCS NOX NMVOC NH3 N2O HFCS CO2 CO

Categoriile de sursa ale activitatilor listata in Anexa 1 (in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002)

CH4

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1/ 2.2 2.3/ 2.4 2.5/ 2.6 3.1/ 3.3 3.4/ 3.5 3.2 4.1

Instalatii de combustie>50 MW Rafinarii de titei si rafinarea gazelor Cuptoare de cocs Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunilor Productia si prelucrarea metalelor

16 18 18 4 24

Instalatii pentru producerea de clincher de ciment, (>500t/zi) var (>50t/zi), sticla (>20t/zi), substante minerale (>20t/zi) sau produse ceramice (>75t/zi) Instalatii pentru producerea de azbest si fabricarea produselor pe baza de azbest Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza

21 1 34 22 4 8 20 9 6 6 2 6 7 4 23 6
5 10 14 3 5 12 13 18 2 2 14 8 8 8 7 8 8 8 6 3 4 6 3 9 3 4 5 3 4 4 3 6 9 7 6 2 19

Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza 4.2/ 4.3 sau fertilizanti 4.4/ 4.6 Instalatii chimice pentru producerea de biocizi si explozivi 4.5 Instalatii chimice pentru producerea de produsi farmaceutici Instalatii pentru eliminarea si recuperarea deseurilor periculoase (>10t/zi) sau 5.1/ 5.2 deseuri municipale (>3t/h) Instalatii pentru depozitarea de deseuri nepericuloase (>50t/zi) si depozite 5.3/ 5.4 (>10t/zi) Instalatii pentru celuloza din lemn sau alte materiale fibroase si hartie productia 6.1 de carton (>20t/zi) 6.2 Instalatii pentru pretratarea fibrelor sau textilelor (>10t/zi) 6.3 Instalatii pentru tabacirea pieilor sau blanurilor (>12t/zi) 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Abatoarele (>50t/zi), instalatii pentru producerea laptelui (>200t/zi), alte materii prime animale (>75t/zi) sau materii prime vegetalale (>300t/zi) Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor animale (>10t/zi) Instalatii pentru crestere pasari(>40000), porci(>2000), sau scroafe (>750) Instalatii pentru tratarea suprafetelor sau produse folosind solventi organici (>200t/zi) Instalatii pentru producerea de carbon si grafit Numarul categoriilor de surse de poluanti individuali

Tabelul 5. Lista de verificare pentru poluantii posibil a fi emisi in apa de categoriile de surse listate in Anexa 1
Hexaclorobenzen(HCB) Carbon organic total (TOC) Hidrocarburi aromatice policiclice

Cloro-alcani(C10-13)

Benzen,toluen, etilbenzen,xileni Compusi organici halogenati Hexaclorociclohexan (HCN) Hexaclorobutadiena (HCBD)

Dicloretan-1,2(DCE)

Diclorometan(DCM)

Difenileter bromurat

Compusi organici

Cd si compusii sai

Cu si compusii sai

Hg si compusii sai

Pb si compusii sai

As si compusii sai

Zn si compusii sai

Cr si compusii sai

Numarul de poluanti (total 26)

Ni si compusii sai

Total-fosfat

Total-azot

Categoriile de sursa ale activitatilor listata in Anexa 1 (in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1/2.2/ 2.3/2.4/ 2.5/2.6/ 3.1/3.3 3.4/3.5 3.2 4.1 4.2/4.3 4.4/4.6 4.5 5.1/5.2 5.3/5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Instalatii de combustie>50 MW Rafinarii de titei si rafinarea gazelor Cuptoare de cocs Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunilor Productia si prelucrarea metalelor Instalatii pentru producerea de clincher de ciment, (>500t/zi) var (>50t/zi), sticla (>20t/zi), substante minerale (>20t/zi) sau produse ceramice (>75t/zi) Instalatii pentru producerea de azbest si fabricarea produselor pe baza de azbest Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza sau fertilizanti Instalatii chimice pentru producerea de biocizi si explozivi Instalatii chimice pentru producerea de produsi farmaceutici Instalatii pentru eliminarea si recuperarea deseurilor periculoase (>10t/zi) sau deseuri municipale (>3t/h) Instalatii pentru depozitarea de deseuri nepericuloase (>50t/zi) si depozite (>10t/zi) Instalatii pentru celuloza din lemn sau alte materiale fibroase si hartie productia de carton (>20t/zi) Instalatii pentru pretratarea fibrelor sau textilelor (>10t/zi) Instalatii pentru tabacirea pieilor sau blanurilor (>12t/zi) Abatoarele (>50t/zi), instalatii pentru producerea laptelui (>200t/zi), alte materii prime animale (>75t/zi) sau materii prime vegetalale (>300t/zi) Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor animale (>10t/zi) Instalatii pentru crestere pasari(>40000), porci(>2000), sau scroafe (>750) Instalatii pentru tratarea suprafetelor sau produse folosind solventi organici (>200t/zi) Instalatii pentru producerea de carbon si grafit
Numarul de categorii de surse pentru poluanti individuali

Cianuri

Cloruri

Floruri

Fenoli

14 17 6 4

18

13 3


19


17

25 14 16 7

16 14 11 16 8 4 7 5


15 11


12


1 2


8 2 5

11

14

12

15

2 1 1 2

14


10


21 8

18 2

7. METODE DE DETERMINARE A EMISIEI SI ALTE ASPECTE DE CALITATE


Toate datele de emisie raportate pe instalatie trebuie sa fie insotite de un cod care indica cum au fost determinate emisiile. Codurile folosite nu se refera la exactitatea datelor de emisie, din cauza ca nu exista o relatie uniforma intre metoda utilizata (cod) si exactitatea cifrei emisiilor rezultate. Acestea au trei posibile coduri de indicare pentru determinarea metodei de emisie, pentru raportarea datelor: Cod M: datele de emisie au la baza utilizarea metodelor standard sau metode acceptate; adesea sunt necesare calcule suplimentare pentru transformarea rezultatelor masuratorilor in date anuale de emisie. Cod C: datele de emisie se bazeaza pe utilizarea unei metode nationale sau internationale de calcul, agreat ca metoda de estimare si factori de emisie, care este reprezentativa pentru sectoarele industriale. Cod E: datele de emisie se bazeaza pe estimari nestandardizate obtinute din cea mai buna aproximare sau estimari ale expertilor M este utilizat cand emisiile provin direct din rezultatele de monitorizare pentru procese specifice instalatiilor, bazate pe masuratori efective ale concentratiei de poluanti pentru o cale de evacuare. M se refera la rezultate obtinute prin metode de masurare standardizate sau acceptate (continui), astfel de date sunt listate in Apendixul 3), M trebuie de asemenea sa fie utilizat cand emisiile anuale sunt calculate pe baza rezultatelor masuratorilor aleatoare si pe termen scurt. C este utilizat cand emisiile se bazeaza pe calcule folosind date specifice activitatii (combustibil utilizat, rata de productie, etc.) si factori de emisie. In unele cazuri mai complicate pot fi aplicate metodele de calcul, utilizand variabile ca temperatura, radiatia globala etc. Aceste cazuri trebuie de asemenea sa fie marcate cu C. De asemenea, calculele bazate pe balante masice trebuie marcate cu C. Mai mult, indicatia C este utilizata, cand metoda de calcul a emisiei este obtinuta din referinte publicate (a se vedea capitolul 8 pentru o publicatie revizuita, software si pagini de web). E este utilizat cand emisiile sunt determinate prin decizii date de experti, nebazate pe referinte disponibile publicate. Indicatia E se aplica de asemenea pentru emisii presupuse in cazul absentei metodologiilor de estimare a emisiilor recunoscute sau a ghidurilor de buna practica. Emisiile sunt considerate a fi poluanti eliberati datorita diferitelor activitati a instalatiilor. In cazul in care exista poluantiI in apa subterana sau alte tipuri de apa utilizata, ca apa de racire, se permite scaderea contributiei (participarii) poluantilor existenti deja in apa, din cantitatea poluantilor emisi. In cele mai multe cazuri emisia de poluanti raportata este suma emisiilor provenite de la mai mult decat o sursa din interiorul instalatiei. Emisiile din fiecare sursa care contribuie-atat din surse punctiforme cat si difuze/surse nepunctiforme pot fi determinate cu metode diferite. Codul format dintr-o litera care indica metoda utilizata pentru determinare emisiei in proportia cea mai mare trebuie sa fie data la fiecare emisie induviduala din raportul de date. Toate datele de emisie trebuie sa fie exprimate in kg/an si cu trei cifre semnificative. Rotunjirea la trei cifre semnificative nu se refera la statistica sau incertitudinea stiintifica, ci reflecta numai exactitatea datelor raportate asa cum este aratat in exemplu urmator.

Exemplu Rezultate originale a emisiilor calculate 0,0000123456 kg/an 0,0512495 kg/an 0,4591 kg/an 1,23456 kg/an 12,3456 kg/an 123,456 kg/an 1234,567 kg/an 12345,678 kg/an 1234567890,0000kg/an Rezultate care vor fi raportate (cu trei cifre semnificative) 0,0000123 kg/an 0,0512 kg/an 0,460 kg/an 1,23 kg/an 12,3 kg/an 123 kg/an 1230 kg/an 12300 kg/an 1.230.000.000 kg/an

Operatorii trebuie sa indice litera de cod M,C,E pentru metoda de determinare a emisiei si calitatea datelor pentru emisia raportata, astfel:

Atribuirea literei de cod M, C sau E la fiecare emisie raportata, indicand metoda de determinare. Exprimarea tuturor datelor de emisie in kg/an si rotunjitea lor la exact 3 cifre semnificative.

8. REFERINTE LA METODE DISPONIBILE DE DETERMINARE A EMISIEI


Acest capitol prezinta un numar de cataloage pentru factorii de emisie, atat pe hartie, cat si ca publicatii accesibile pe internet si metode de determinare a emisiei. Comisia asistata de Agentia Europeana de Mediu va considera dezvoltarea unei pagini de web (oficiu de cliring) cu legaturi relevante la alte sites-uri si surse de informatii pe metode de determinare a emisiei existente. Acest oficiu de cliring poate de asemenea sa joace un rol important in transferul de informatie. 8.1 Emisii in aer In cadrul programului UN/ECEs EMEP, Unitatea de comanda pentru Inventare de Emisie este sustinuta de Ghidul Inventarului Emisiilor Atmosferice. Ghidul este o activitate comuna a UN/ECE/EMEP si Agentia Europeana de Mediu. Acesta contine capitole pentru sursele sectoarelor specifice, unde sunt inregistrati toti factorii de emisie si metodele de calcul. Unitatea de comanda sustine o pagina de web dechisa pentru lucru, unde sunt disponibile propunerile de proiecte pentru noile capitole si modificarile celor existente. http:// www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm A doua editie a Ghidului Inventarului de Emisie Atmosferica poate fi cautat pe pagina de web a Agentiei Europene de Mediu. http://themes.eea.eu. Centrul European de Emisii pe Aer sustine Statele Membre in producerea de instrumente disponibile pentru determinarea, colectarea si raportarea datelor de emisie pe aer. Aceste instrumente sunt inca in curs de elaborare. In cadrul instrumentelor existente, oricum, metodele de estimare a emisiei si factorii de emisie utilizati sunt disponibili. http://etc-ae.eionet.eu.int/etc-ae/index.htm

Grupul Intreguvernamental pe Schimbari Climatice (IPCC) a elaborat ghiduri pentru stabilirea inventarelor de emisie a gazelor cu efect de sera in cadrul Programului National de Inventarilre a Gazelor cu efect de sera (NGGIP). Revizuirea ghidurilor IPCC (1996) pentru inventarierea gazelor cu efect de sera, la nivel national contin factori de emisie si metode de estimare a emisiei pentru toate sectoarele asa cum sunt definite in cadrul conventiei cadru a Natiunilor Unite pe Schimbari Climatice. Mai mult, IPCC elaboreaza raport pe Ghiduri de buna practica si managementul incertitudinii in inventarele nationale a gazelor cu efect de sera (ref 6). Amandoua documentele sunt disponibile si pot fi descarcate din pagina de web IPCC-NGGIP. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp Oficiul US EPA pentru Programe de Calitate a aerului & Standarde sustine un site cuprinzator, unde toate materialele pe factori de emisie si metode de estimare a emisiei disponibile in Statele Unite pot fi vazute si in multe cazuri, descarcate. Mai jos sunt prezentate cateva documente folositoare. http://www.epa.gov/ttn/chief / - Prelucrarea Factorilor de emisie pentru poluantii din aer AP-42, Editia a-V-a, Vol. I: Surse punctiforme si difuze. http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42.html/ - Vol.II: Surse mobile (PA-42), Editia a-V-a, (ultima actualizare, 6 aprilie 1998) http://www.epa.gov/oms/ap42.htm - Factor de reevaluare a sistemelor de date (Factor Information Retrieval FIRE-Data System) http://www.epa.gov/ttn/chief/fire.html - TANKS 4.07pentriu Windows http://www.epa.gov/ttn/chief/tanks.html

Inventarul National a emisiilor atmosferice a Regatului Unit (UK) prezinta calcule ale factorilor generali de emisie. Informatia poate fi accesata pe internet. http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/emissions Manualele australiene ale tehnicilor de estimare a emisiilor sunt disponibile pe internet. http://environment.gov.au/epg/npi/eet_manuals/html OECD sustine un site cuprinzator unde pot fi vazute materiale care se refera la inventarele de emisii si de unde pot fi descarcate documente. http:/www.oecd.org/env/ Baza de date a OECD privind Utilizarea si Eliberarea Chimicalelor Industriale cuprinde trei module care contin urmatoarele surse de informatii: 1. Documente scenarii de emisie 2. Surse de informatii pe utilizarea si eliberarea chimicalelor specifice 3. Surse de informatii pe utilizarea si eliberarea chimicalelor din utilizari specifice /categorii de industrii. http://appli1.oecd.org/ehs/urchem.nsf/

8.2 Evacuari in apa


Site-urile OSPARCOM si proiectul Cuantificarea armonizata si proceduri de raportare pentru substantele periculoase (HARP) contin informatii generale pentru evacuari relevante si poluantii din apa acoperiti prin aceste intelegeri. http://www.ospar.org/ http://www.sft.no/english/harphaz/ Literatura referitoare la stabilirea emisiilor in apa este mult mai limitata decat in cazul aerului.

Urmatoarele referinte sunt disponibile: 1. Metode de estimare pentru poluarea cu ape uzate industriale in bazinul Meuse, Comparatii ale abordarilor, LIFE study ENV/F/205, Agence de leau RIZA, Landesumweltamt Nordrhein Westfalia, Office International de leau, Ministere de la Region Walonne, Vlaamse Milieumaatschappij, August 1998, Agence de leau, Paris France. 2. Insemnarile olandeze asupra monitorizarii emisiei in apa, document care se ocupa de aspectele referitoare la monitorizarea emisiilor in apa pentru TWG Monitoring, in cadrul IPPC, Institutul pentru managementul apelor teritoriale si epurarea apelor uzate/RIZA. Februarie 2000, RIZA, Lelystad, Olanda.

8.3 Alte informatii relevante


Biroul European IPPC si Documente BREF In conformitate cu Directiva IPPC (Integrated Pollution Prevention Control), conditiile de emitere a autorizatiei pentru activitatile listate in Anexa 1, in Statelor Membre, trebuie sa se bazeza pe Cele mai Bune Tehnici (BAT) pentru a realiza un nivel ridicat de protectie a mediului in ansamblu. Biroul European IPPC din Sevilia stocheaza informatii de la un numar de surse si proiectele documentelor de referinta pentru Comisie pentru a fi publicate ca un mijloc de diseminare a informatiilor catre autoritatile de autorizare, industrie si alte persoane interesate. Biroul intentioneaza sa dezvolte in cooperare cu Statele Membre si industrii o serie de industrii documente de referinta, incheiate pe o perioada de minimum 5 ani, astfel incat sa acopere atat cat se pot aplica, activitatile listate in Anexa 1. Aceste documente sunt numite documente de referinta BAT, prescurtat BREF-uri. Printre altele, ele contin informatii pe tehnici si procese de productie, nivele curente de emisie, tehnici si masuri de reducere a emisiilor, considereate la determinarea BAT. Programul de lucru consta intr-un numar de sectoare de lucru in fiecare an asa cum s-a stabilit in cadrul Forumului pentru schimb de Informatii (IEF). IEF cuprinde reprezentanti din Statele Membre, industrie si organizatii non-guvernamentale de mediu. Documentele BREF elaborate si planificate pentru anii viitori sunt incluse in tabelul 6. Informatiile actualizate ale documentelor BREF, pot fi gasite pe siteul Biroului European IPPC. http://eippcb.jrc.es/exe/FActivities.htm

9. VALIDAREA DATELOR SI GESTIONAREA ACESTORA CU CONFIDENTIALITATE 9.1 Validarea


Recentul raport IPPC asupra Bunei Practici si Managementului Incertitudinii din inventarele emisiilor (Ref.6) defineste validarea dupa cum urmeaza: Validarea este procedura de cunoastere aprofundata si de stabilire a datelor de buna calitatii. In contextul inventarelor de emisie, validarea implica verificarea pentru a se asigura daca inventarul a fost prelucrat corect in conformitate cu instructiuniile de raportare si cu ghidurile. Se verifica consistenta inventarului. Folosirea legala a validarii este de a da o confirmare oficiala sau aprobare, a unui act sau produs.

Validarea este responsabilitatea operatorilor. Inaintea transmiterii datelor catre Secretariatul tehnic, operatorii industriali trebuie sa se asigure ca inventarul este complet, consistent si raportat in conformitate cu OM MAPM 1144/2002 si cu Ghidul national al poluantilor emisi. Operatorii industriali au obligatia sa raporteze Secretariatului tehnic date cu privire la toate activitatile listate in Anexa 1.

9.2 Confidentialitatea
OUG 34/2002 aprobata prin legea 645/2002 si OM MAPM 1144/2002 cere operatorilor industriali sa raporteze emisiile specifice instalatiei pentru fiecare poluant. Nici una din datele emisiilor raportate nu poate fi confidentiala; toata informatiile aditionale si contextuale furnizate Secretariatului tehnic vor fi accesibile publicului in conformitate cu Legea 86/2000 privind liberul acces la informatia despre mediu (Ref.7). De aceea nici una din datele de emisie raportate, nici alte informatii insotitoare transmise de operatori si cerute conform cu Anexa A2 a OM MAPM 1144/2002, nu vor fi considerate confidentiale.

10. Raportarea datelor emisiilor pe instalatie individuala


Articolul 1, aliniatul .3 solicita ca operatorii industriali sa raporteze datele de emisie pentru fiecare instalatie individuala in care se desfasoara una sau mai multe activitati listate in Anexa 1, indicand categoriile de surse corespunzatoare si codurile NOSE-P dupa cum se specifica in Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002. Rapoartele trebuie intocmite in conformitate cu formatul din Anexai A2 a OM MAPM 1144/2002. Acest format consta din 4 parti si trebuie completat pentru toate instalatiile cu activitati listate in Anexa 1, aflate sub incidenta OUG 34/2002 aprobata prin Legea 645/2002. Cele patru parti privesc toate activitatile pentru o instalatie si sunt descrise dupa cum urmeaza: 1. Partea de identificare include numele companiei de origine a instalatiei, numele instalatiei, adresa instalatiei, coordonatele amplasamentului, codul CAEN, activitatea economica principala si un numar de date optionale pentru instalatie. 2. Activitatile Anexei 1 listeaza toate activitatile din Anexei 1, identificate pe categorii de sursa din Anexei A3 a OM MAPM 1144/2002 si codurile NOSE-P asociate pentru categoriile de sursa din Anexa A3 3. Datele de emisie raporteaza date de emisie anuala (in kg/an, cu codul M, C sau E si rotunjite la trei cifre semnificative). Ca emisii in aer, evacuari directe sau indirecte in apa, pentru toti poluantii pentru care valorile de prag specificate in Anexa A1 sunt depasite. 4. Informatii suplimentare se refera la datele transmise prin raport si coordonatele persoanei de contact pentru operatorul industrial. Figura 3 de mai jos, ilustreaza cerintele de raportate conform cu Articolul 1 aliniatul 3 bazandu-se pe exemplul din Apendixul 2. Operatorii industriali trebuie sa raporteze emisiile pentru fiecare instalatie individuala cu una sau mai multe activitati din Anexa 1, in acest caz fiind instalatiile P, Q, R si S. Emisiile de raportat pentru o anume instalatie reprezinta suma emisiilor de la toate categoriile de surse ale acelei instalatii, pentru toti poluantii listati in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002 pentru care valorile de prag sunt depasite. Emisiile pentru activitatile care nu apartin Anexei 1 sunt de obicei incluse, dar nu este obligatoriu sa fie raportate. De exemplu, pentru instalatia Q emisiile de raportat au la baza insumarea emisiilor din instalatiile Q1, Q2 si Q3 si compararea totalurilor cu valorile de prag pentru fiecare poluant. Este permis ca emisiile activitatilor care nu sunt mentionate in Anexa 1, Q4 si Q5 sa fie excluse din raport; daca este posibil sa se cuantifice si sa se omita aceste emisii. Daca suma emisiilor pentru un anumit poluant depaseste valoarea de prag, trebuie sa fie raportata.

Instalatie selectata

Activitate Anexa 1

Anexa A3 Categoria de sursa

codul NOSE-P ( 5 cifre)

Cerinte de raportare in conformitate cu Art 1 alin. 3


Emisii din instalatia P

Instalatia P

Activitatea principala P1 Anexa 1

Producerea si prelucrarea metalelor

105.01

Instalatia Q

Activitatea Principala Q1 Anexa 1 Activitatea Q2

Producerea si prelucrarea metalelor

105.01

Producerea si prelucrarea metalelor

105.12 Emisii din Instalatia Q (incl. activitatile neapartinand Anexei 1)


1

Activitatea Q3

Instalatii de combustie >50MW

102.02 Optional

Activitatea Q4

Neapartinand Anexei 1

Activitatea Q5

Neapartinand Anexei 1

Optional

Instalatia R

Activitatea principala R1 Anexa 1

Instalatii pentru producerea carbonului sau grafitului

105.09

Emisiile din instalatia R

Activitatea principala R1 Anexa 1 Instalatia S Instalatia S2 Instalatia S2

Produse chimice organice de baza

105.09 Emisiile din instalatia S (incl. activitatile care nu apartin Anexei 1)

Produse chimice organice de baza Instalatii de combustie >50MW

105.09

101.02
1

Instalatia S2

Neapartinand Anexei 1

Optional

Activitatea Q2 Activitatea Q2 1 Emisiile din activitatile aditionale care nu apartin Anexei 1 sunt incluse de preferinta , cand instalatia este inclusa in raportarea RPE (vezi capitolul 4)

Figura 3

Raportarea pe instalatii (bazata pe exemplul Anexei 2)

10.1 Partea de identificare Domenii obligatorii Numele companiei titulare a operatorului instalatiei. In cazul companiei cu o singura instalatie, numele titularilor companiei si ai instalatiei poate fi acelasi. Adresele si coordonatele trebuie sa reprezinte locul unde este amplasata instalatia. Trebuie sa fie prezentate strada, numarul si codul postal. Coordonatele trebuie sa exprime longitudinea si latitudinea (se citesc din hartile topografice in grade si minute, cu precizia de ordinul a un kilometru si referire la centrul geografic al amplasamentului instalatiei). Codul CAEN si principala activitate economica trebuie sa fie identica cu clasificarea economica a instalatiei utilizate prin serviciul statistic national. Domenii optionale Suplimentar domeniile optionale indica marimea instalatiei si volumul productiei.

10.2 Categorii de surse a activitatilor din Anexa I Aceasta parte a formularului trebuie sa listeze toate activitatile din Anexa 1 care se desfasoara in instalatie. Lista trebuie sa contina un numar al secventelor si codul (IPCC) si descrierea categoriilor de surse cu specificarea in prima si a doua coloana a Anexei A3 a OM MAPM 1144/2002. Primul termen in lista activitatilor trebuie sa fie cel al principalei activitati din Anexa 1, asa cum s-a stabilit in Capitolul 3 a Partii a IIa. Pentru fiecare categorie de surse listate in Anexa 1 de activitati, codul NOSE-P trebuie sa corespunda celui mentionat in a treia coloana (vezi Cap. 2, Partea II). Principalul cod NOSE-P a instalatiei este codul NOSE-P corespunzator categoriei de surse principale din Anexa 1 de activitati cu specificatiile din Anexa 3 a OM MAPM 1144/2002. Urmariti exemplu din figura 3, activitatile instalatiei Q, incluse in Anexa 2, forma este data in tabelul 7
Tabel 7 Raportarea activitatilor din instalatia Q (vezi figura 3) Activitati conform Anexei 1 In concordanta cu Anexa 3 a OM MAPM 1144/2002 Activitati din Anexa 1 Cea mai importanta activitate din Anexa 1 si principalul cod NOSE-P Alte activitati din Anexa 1 si codurile NOSE-P Categorii de surse conform Anexei A3 2.6 Producerea si prelucrarea metalelor 2.3 Producerea prelucrarea metalelor si Codurile activitatilor si proceselor NOSE-P, 5 cifre semnificative in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002 Codul NOSE- Proces NOSE-P P 105.01 Tratarea suprafetelor metalice si plastice 105.12 101.02 Procese caracteristice in prelucrarea metalelor si a produselor metalice Procese de ardere >50 si <300 MWth

1.1 Instalatii de ardere> 50 MWth

10.3 Date de emisie Aceasta parte a formularului contine date de emisie efectiva pe instalatie. Aceasta consta intr-o lista cu date de emisie in aer si o lista cu date de emisie in apa. Aceste liste trebuie sa contina informatiile indicate in Tabelele 8 si 9 dupa cum se arata in exemplu urmator pentru instalatia Q.
Tabelul 8 Emisii in aer de la instalatia Q Numele instalatiei Activitatea proncipala din Anexa I Codul principal NOSE-P Nr. Poluant 1 Crom si compusii sai 2 Zinc si compusii sai 3 NOx Instalatia Q 2 Producere si prelucrare metalelor 105.01 Tratarea suprafetelor metalice si plastice M/C/E Cantitate evacuata UM C 116 kg/an E 214 kg/an M 123000 kg/an

A doua coloana din Tabelul 8, identifica poluantul. A treia coloana indica metoda de obtinere a datelor (alegerea M,C sau E pentru Masurata, Calculata sau Estimata). A patra coloana da cantitatatile evacuate, care trebuie prezentate cu trei cifre semnificative. Ultima coloana exprima unitatea de masura pentru cantitatile evacuate, care trebuie sa fie intotdeauna in kg/an. Cantitatea evacuata este suma emisiilor de la toate sursele si toate activitatile din Anexa1 din instalatie si daca sunt incluse, si de la activitatile nespecificate in Anexa 1. Cantitatile evacuate trebuie sa fie listate numai pentru poluantii care depasesc valorile de prag specificate in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002.

Tabelul 9 - Emisii in apa ale unitatii Q Numele instalatiei Activitatea principala din Anexa 1 Codul principal NOSE-P Nr. 1 2 3 Poluant Crom si compusii sai Zinc si compusii sai Compusi organici halogenati Instalatia Q 2 Producerea si prelucrarea metalelor 105.01 Tratarea suprafetelor metalice si a materialelor plastice Evacuari directe Evacuari indirecte La suprafata apei Prin transfer la o statie de epurare ape uzate M/C/E Date de M/C/E Date de emisie UM emisie E 35.0 C 45.0 kg/an E 10.0 C 230 kg/an M 2000 kg/an

Tabelul 9 este in mare parte identic cu cel pentru poluantii din aer, cu exceptia ca pentru emisiile in apa trebuie facuta o distinctie intre evacuarile directe si indirecte. Situatii specifice cu evacuari directe si indirecte de la complexele industriale cu instalatii diferite sunt discutate in Apendix 2. Cantitatea evacuata este suma emisiilor de la toate activitatile din Anexa 1 si daca sunt incluse de la activitatile nespecificate in Anexa 1.Cantitatile evacuate trebuie sa fie listate numai pentru poluantii pentru care se depasesc valorile de prag specificate in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Este necesar sa se prezinte cantitatile evacuate cu trei cifre semnificative. Valorile de prag pentru emisiile in apa se aplica pentru suma evacuarilor directe si indirecte a unui poluant. Exemplu din Tabelul 9 arata ca pentru Cr si comupusii sai evacuarile directe si indirecte in apa sunt mai mici decat valoarea de prag de 50 kg/an (in conformitate cu Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002). Totalul cantitatilor evacuate in apa este: 35.0+45.0=80.0 kg/an. Aceasta valoare depaseste valoarea de prag si de aceea evacuarea de Cr si a compusilor sai de la instalatia Q trebuie sa fie raportata. Activitati nespecificate in Anexa I Emisiile de la activitatile nespecificate in Anexa 1 nu trebuie, in mod obligatoriu sa fie raportate in concordanta cu cerintele RPE. Totusi, emisiile de la activitatile nespecificate in anexa 1 sunt incluse, in mod preferential, in datele emisiilor raportate atunci cand aceste emisii reprezinta mai mult de 10% din totalul emisiilor instalatiei respective. Aceasta inseamna ca pentru o instalatie in care se desfasoara atat activitati specificate cat si nespecificate in Anexa 1 , pot fi excluse de la raportate numai daca contributia lor poate fi cuantificata si separata. 10.4 Informatii suplimentare Numele presoanei de contact, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail trebuie sa fie incluse in raportul unui operator industrial, pentru a permite obtinerea de informatii suplimentare. In scopul de a furniza comisiei rapoartele specifice solicitate, operatorii trebuie: Sa utilizeze formatul Anexei A2 din OM MAPM 1144/2002, pentru identificarea fiecarei instalatii individuale cu activitatii listate in Anexa 1. Sa listeze categoriile de surse pentru toate activitatile din Anexa 1, sa specifice activitatea principala instalatiei din Anexa 1 si codul lor NOSE-P corespunzator, conform prevederilor din Anexa A3 din OM MAPM 1144/2002. Sa raporteze date de emisie totala a instalatiei pentru toti poluantii din Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002, care depasesc valorile de prag. Datele de emise raportate nu sunt niciodata confidentiale; informatiile specifice confidentiale pot fi excluse din raport

11.

RAPORTAREA DATELOR DE EMISIE GRUPATE PE CATEGORII DE SURSE

Articolul 1 aliniatul 4 al OM MAPM 1144/2002 cere operatorilor sa furnizeze un raport revizuit, care sa includa totalurile nationale pentru toate emisiile raportate pentru fiecare din categortiile de sursa ale principalelor activitati listate in Anexa 1 si codurile NOSE-P principale, corespunzatoare dupa cum se specifica in Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002. Cu alte cuvinte, datele de emisie raportate pe instalatii individuale (vezi capitolul 10) trebuie centralizate si insumate pentru a obtine totalurile nationale. Aceast lucru trebuie realizat pentru fiecare poluant specificat in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Datele de emisie centralizate trebuie selectate dupa categoriile de surse si dupa codurile NOSEP specifice comform Anexei A3 a OM MAPM 1144/2002. Pentru fiecare combinatie a categoriei de sursa, codul NOSE-P si poluant, totalul emisiilor in aer, totalul evacuarilor directe in apa si totalul evacuarilor indirecte in apa trebuie calculate si centralizate. Termenul total se refera la suma emisiilor pentru fiecare poluant specific ca emisie pentru fiecare din categoriile de sursa ale activitatilor principale mentionate in Anexa 1 si codurile principale NOSE-P. Emisiile totale la nivel national trebuie raportate pentru fiecare dintre categoriile de surse specificate in Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002 si respectiv fiecare cod NOSE-P. Tabelul 10 arata formularul pe care operatorii trebuie sa-l foloseasca pentru a raporta emisiile totale la nivel national. Exemplu In Figura 4 exemplul din Apendixul 2, prezentat din nou, include acum raportarea centralizata a emisiilor totale la nivel national. Se presupune ca acest exemplu acopera toate categoriile de surse ale activitatilor listate in Anexa 1 existente in tara. Totalul emisiilor din instalatia P si totalul emisiilor din instalatia Q sunt insumate pentru a obtine totalul emisilor la nivel national pentru codul (principal) NOSE-P 105.01 si categoria de sursa 2.6 din Anexa A3 referindu-se la Producerea si prelucrarea metalelor. Similar cu instalatiile P si Q, activitatile principale din Anexa 1 ale instaltiilor R si S au de asemenea coduri principale NOSE-P corespunzatoare, identice. Totusi emisiile totale din aceste doua instalatii nu sunt insumate pentru a obtine totalul national pentru NOSE-P 105.09, deoarece categoriile de surse din Anexa A3 difera de activitatile principale din Anexa 1. Raportarea se realizeaza atat pentru fiecare categorie de sursa unica din Anexa A3, cat si pentru codul NOSE-P. Pentru a furniza Comitetului interministerial rapoartele generale cerute, Secretariatul tehnic trebuie sa centralizeze datele de emisie individuale raportate in totaluri nationale folosind datele de emisie asa cum sunt raportate de la instalatiile individuale si sa urmeze strict activitatiile:

Prezentarea pentru fiecare dintre poluantii: (1) emisii in aer, (2) evacuari directe in apa, si (3) evacuari indirecte in apa, pentru fiecare categorie de surse din activitatile principale specificate in Anexa 1 ca totaluri centralizate pentru toate instalatiile; Suma emisiilor pentru fiecare poluant specific, pentru fiecare activitate principala listata in Anexa 1, identificata ca (1) din categoria de surse specificata in Anexa A3, si (2) codul NOSE-P corespunzator, separat; Raportarea emisiilor totale la nivel national a tuturor poluantiilor pe ambele categorii de surse din Anexa A3 si respectiv codurile NOSE-P.

Instalatie raportat selectata conformitate alin. 4

Activitate Anexa 1

Categoria de sursa Anexa A3

codul NOSE-P ( 5 cifre)

Cerinte de raportat in conformitate cu Art 1 alin. 3

Cerinte de in cu Art. 1

Instalatia P

Activitatea principala P1 Anexa 1

433

Activitatea Q2 Activitatea Q2 Producerea si prelucrarea metalelor

105.01

Emisii de la instalatia P Emisiile totale nationale pentru NOSE-P 105.01 categoria sursei 2 Emisii de la Instalatia Q (incl. activitatile neapartinand Anexei1)
1

Instalatia Q

Activitatea principala Q1 Anexa 1 Activitatea Q2

Producerea si prelucrarea metalelor

105.01

Producerea si prelucrarea metalelor

105.12

Activitatea Q3

Instalatii de combustie >50MW

102.02 Optional

Activitatea Q4

Neapartinand Anexei 1

Activitatea Q5

Neapartinand Anexei 1

Optional

Instalatia R

Activitatea principala R1 Anexa 1

Instalatii pentru producerea carbonului sau grafitului

105.09

Emisiile de la instalatia R

Emisiile totale nationale pentru NOSE-P 105.09 categoria sursei 6.8

Activitatea principala R1 Anexa 1 Instalatia S Instalatia S2 Instalatia S2

Chimicale de baza organici

105.09 Emisiile de la instalatia S (incl. activitatile care nu apartin Anexei1) Emisiile totale nationale pentru NOSE-P 105.09 categoria sursei 4.1

Chimicale de baza organici Instalatii de combustie >50MW

105.09

101.02
1

Instalatia S2

Nespecificate in Anexa 1

Optional

1 Sunt incluse de preferinta emisiile de la alte activitati nespecificate in Anexa 1, cand instalatia este inclusa in raportarea RPE (vezi capitolul 4)

Figura 4 Raportarea datelor de emisie centralizate pentru codul principal NOSE-P si categoria de surse din Anexa A3 (pe baza exemplului din Apendixul 2)

Tabelul 10

Format pentru raportarea emisiilor totale la nivel national pe categorii de sursa conform Anexei A3 si a codului NOSE-P (bazat pe exemplul din Apendixul 2)
Codul principal NOSE-P 105.01 105.09 105.09 Poluant Emisii eaportate in conformitate cu Articolul 1alin. 4 al Deciziei EPER In aer 121 000 223 000 360 000 000 0,00234 768 560 000 000 56.3 Direct in apa 5 000 Indirect in apa 2 150 1 150 Unitate de masura kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Categoria de sursa din Anexa A3 in conformitate cu activitatile din Anexa 1 Producerea si prelucrarea metalelor Instalatii chimice pentru producerea substantelor chimice organice de baza Instalatii pentru producerea de carbon si grafit

Poluant a poluant b poluant c poluant d poluant r poluant f poluant t poluant r

12. FORMATE DE RAPORT SI INSTRUMENTELE SOFTWARE PENTRU TRANSMITEREA CONTINUA A DATELOR


Transferul datelor de la operatori la Secretariatul tehnic trebuie organizat corespunzator astfel incat toate cerintele de calitate sa fie respectate. Aceasta inseamna ca atribuirea responsabilitatilor pentru organizatiile implicate trebuie sa se bazeze pe intelegeri cadru transparente. Transferul continuu al datelor poate fi incurajat in mai multe moduri si pe nivele diferite de prelucrare/centralizare. Se disting 4 nivele: operator; autoritatea de mediu locala; Secretariatul tehnic si Comitetul interministerial. Secretariatul tehnic este responsabil pentru organizarea inventarului emisiilor la nivel national si inregistrarea activitatilor, luand in considerare reglementarile OM MAPM 1144/2002. Este responsabilitatea Secretariatului tehnic sa colecteze rapoartele de emisie pentru instalatiile individuale in domeniul lor de autoritate. Aceste autoritati pot fi nationale sau regionale si Comitetul interministerial solicita ca acestea sa realizeze asigurea calitatii, validarea si verificarea datelor de emisie raportate. Pe plan national Secretariatul tehnic va colecta si inregistra datele de emisie pentru fiecare instalatie si va realizeaza un raport corespunzator in conformitate cu cerintele de raportare din OM MAPM 1144/2002. Daca instalatiile individuale care desfasoara activitati listate in Anexa 1 nu raporteaza Secretariatului tehnic, acesta este obligat sa estimeze datele de emisie pentru aceste instalatii si sa le includa in raportul catre Comitetul Interministerial ca instaltii neraportate Secretariatului tehnic. Autoritatea competenta va primi rapoartele de emisii pentru RPE de la Secretariatul tehnic (atat pentru datele de emisie pe instalatii cat si datele centralizate), va verifica consistenta lor si va facilita accesul publicului la aceste informatii, pe Internet.

13. TRANSMITEREA DATELOR DE RAPORTAT LA AGENTIA EUROPEANA DE MEDIU


Autoritatea centrala trebuie sa transmita 2 rapoarte la Agentia Europeana de Mediu: - Un raport cu datele de emisie pentru fiecare instalatie care desfasoara activitati listate in Anexa 1 in conformitate cu Articolul 1 alin. 2 si 3 ale OM MAPM 1144/2002; - Un raport general cu totalurile la nivel national ale emisiilor raportate in conformitate cu Aricolul 1 alin. 4 al OM MAPM 1144/2002. Raportul cu datele de emisie pentru instalatiile individuale trebuie transmise in format electronic pe (un set) CD-ROMuri si va contine informatii privind emisiile de la instalatii in conformitate cu formatul prezentat in Anexa A2 a OM MAPM 1144/2002.

Raportul general trebuie transmis pe suport electronic pe un CD-ROM si de asemenea pe hartie. Raportul trebuie sa includa tabelele cu totalurile de emisie centralizate la nivel national pentru fiecare din categoriile de sursa ale activitatiilor principale IPPC listate in Anexa 1 si codul NOSE-P principal corespunzator in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002. In conformitate cu prevederile articolului 3 al OM MAPM 1144/2002: (1) La fiecare 3 ani, autoritatea centrala pentru protectia mediului transmite spre avizare Comitetului Interministerial rezultatele inventarului emisiilor si al surselor responsabile. (2) Primul Raport al Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi se supune aprobarii conducerii autoritatii centrale in iunie 2003 si care cuprinde date de emisie din 2001 (sau optional 2000 sau 2002, daca datele din 2001 nu sunt disponibile). (3) Pana la data de 31 august 2003, titularii de activitate transmit autoritatii locale pentru protectia mediului, informatiile si datele pentru anul 2002. a. Autoritatea locala pentru protectia mediului furnizeaza catre autoritatea centrala pentru protectia mediului raportul emisiilor nu mai tarziu de 31 octombrie 2003. b. Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi prelucreaza informatiile si datele pana la 30 noiembrie 2003. c. Comitetul Interministerial avizeaza raportul elaborat conform art. 2, alin. 5, pana in luna decembrie 2003. d. Dupa avizare, datele cuprinse in Registrul poluantilor emisi se aduc la cunostinta publicului prin afisarea pe internet, prin grija autoritatii centrale pentru protectia mediului in luna decembrie 2003. (4) Cel de-al doilea raport al Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi se transmite catre Comitetul Interministerial pana in iunie 2005 cuprinzand date din 2004. (5) Incepand din anul 2008 Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi transmite anual raportul catre Comitetul Interministerial care avizeaza rezultatele Registrului in luna decembrie a anului si care prevede date din anul anterior. Initial, frecventa de raportare va fi o data la 3 ani, si se va incuraja introducerea unui sistem de raportate anual dupa revizuirea si evaluarea celui de-al doilea ciclu de raportare in 2006. Operatorii vor respecta programul de raportare conform articolului 3 al OM MAPM 1144/2002, prezentat mai sus. Pentru intocmirea rapoartelor se vor utiliza formularele din anexele OM MAPM 1144/2002. Operatorii inainteaza Secretariatului tehnic urmatoarele rapoarte: CD-ROMuri cu raportul detaliat care include datele de emisie pentru toate instalatiile individual cu una sau mai multe activitati listate in Anexei 1. CD-ROMuri cu tabele ale totalurilor de emisie la nivel national ale tuturor emisiilor raportate pe categorii de surse mentionate in Anexa A3 ale activitatilor (principale) din Anexa 1 din cat si codul (principal) NOSE-P Raport pe suport de hartie incluzand tabelele generale cu totalul poluantiilor specifici ale emisiilor individuale raportate atatpe categorii de surse din Anexa A3 cat si dupa codul NOSE-P.

14.

DISEMINAREA DATELOR RAPORTATE DE CATRE COMISIE

Comisia asistata de Agentia Europeana de Mediu (EEA), va facilita accesul publicului la toate datele de emisie raportate pe Internet. Nici una dintre datele raportate nu va fi confidentiale. In plus Comisia, asistata de EEA si in cooperare cu Statele Membre, va incuraja legaturile prin EIONET, (European Information and Information Network) cu alte site-uri nationale si internationale din domeniu furnizand informatii referitoare la Registrele Poluantilor Emisi

Dupa fiecare ciclu de raportare Comisia va publica rezultatele rapoartelor din Statele Membre. Comisia va procesa informatia pentru compararea cu emisiile totale pentru fiecare poluant tara si categorie de surse din Anexa A3 si codul NOSE-P corespunzator. Centralizarea rezultatelor va fi publicata intr-un raport general impreuna cu o evaluare a procesului de raportare. Acest raport general va include recomandarile pentru imbunatatirea continua a calitatii datelor raportate, armonizarea metodelor de determinare a emisiilor si continuitatea si facilitarea procesului de raportare. Comisia va publica rapoartele generale in engleza si le va trimite tuturor Statelor Membre.

PARTEA III SPECIFICATII


APENDIX 1
Aceast apendix prezinta prevederile OM MAPM 1144/2002 Privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta art., alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002 (aprobata prin legea 645/2002), privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora, si este prezentat pe acelasi site. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Ordin

Nr. 1144 din 09.12.2002

privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora

In temeiul prevederilor: - art 3 din Legea Protectiei Mediului nr. 137/1995 republicata, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91/2002, - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii; - art. 2 pct. 2, art. 3 pct II lit. (h) si art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 352/2001, emite prezentul ordin: Art. 1 - Prezentul ordin are ca scop infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta - art. 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora, prin care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului inventariaza si furnizeaza date referitoare la emisii si sursele lor. Art. 2 (1) Autoritatile locale pentru protectia mediului raporteaza Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi din cadrul Serviciului de control al poluarii industriale, emisiile pentru fiecare operator in parte care desfasoara una sau mai multe activitati mentionate in Anexa 1 din OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. (2) Raportul include emisiile in aer si apa pentru toti poluantii pentru care valorile de prag specificate in Anexa A1 din prezentul ordin, sunt depasite. (3) Datele de emisie se raporteaza pentru fiecare titular de activitate si pentru fiecare instalatie in parte respectand formatul din Anexa A2 din prezentul ordin, continand o descriere a

tuturor activitatilor asa cum este specificat de Anexa 1 a OUG 34/2002, impreuna cu categoriile de surse corespunzatoare si codul NOSE-P asa cum este specificat de Anexa A3 din prezentul ordin. (4) Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi supune aprobarii conducerii autoritatii centrale pentru protectia mediului propunerea de raport. (5) Autoritatea centrala pentru protectia mediului inainteaza spre avizare Comitetului Interministerial raportul privind emisiile, care include totalul national al tuturor emisiilor raportate pentru fiecare categorie de sursa cu activitate principala cuprinsa in Anexa 1 din OUG 34/2002 si corespunzatoare codului NOSE-P, asa cum este precizat de Anexa A3 din prezentul ordin. Art. 3 - (1) La fiecare 3 ani, autoritatea centrala pentru protectia mediului transmite spre avizare Comitetului Interministerial rezultatele inventarului emisiilor si surselor responsabile. (2) Primul Raport al Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi se supune aprobarii conducerii autoritatii centrale in iunie 2003 si care cuprinde date de emisie din 2001 (sau optional 2000 sau 2002, daca datele din 2001 nu sunt disponibile). (3) Pana la data de 31 august 2003, titularii de activitate transmit autoritatii locale pentru protectia mediului, informatiile si datele pentru anul 2002. a. Autoritatea locala pentru protectia mediului furnizeaza catre autoritatea centrala pentru protectia mediului raportul emisiilor nu mai tarziu de 31 octombrie 2003. b. Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi prelucreaza informatiile si datele pana la 30 noiembrie 2003. c. Comitetul Interministerial avizeaza raportul elaborat conform art. 2, al. 5, pana in luna decembrie 2003. d. Dupa avizare, datele cuprinse in Registrul poluantilor emisi se aduc la cunostinta publicului prin afisarea pe internet, prin grija autoritatii centrale pentru protectia mediului in luna decembrie 2003. (4) Cel de-al doilea raport al Secretariatului tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi se transmite catre Comitetul Interministerial pana in iunie 2005 cuprinzand date din 2004. (5) Incepand din anul 2008 Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi transmite anual raportul catre Comitetul Interministerial care avizeaza rezultatele Registrului in luna decembrie a anului si care prevede date din anul anterior. Art. 4 (1) Realizarea Ghidului National de implementare a Registrului poluantilor emisi se face de catre Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi cu implicarea reprezentantilor operatorilor industriali si consultarea Comitetului Interministerial nu mai tarziu de 1 martie 2003. (2) Ghidul National pentru implementarea Registrului poluantilor emisi se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului si acesta contine formatul si particularitatile de raportare, interpretare si definitii, calitatea datelor si managementul acestora, metodele de estimare a emisiilor si liste cu poluanti specifici pentru fiecare sector si categorii de surse, asa cum este specificat in Anexa A3. Art. 5 (1) Secretariatul tehnic, dupa avizarea de catre Comitetul Interministerial, afiseaza continutul Registrului poluantilor emisi pe internet in vederea accesului publicului la rezulatele inventarului emisiilor si surselor acestora. (2) Secretariatul tehnic transmite datele cuprinse in Registrului poluantilor emisi catre Agentia Europeana pentru Protectia Mediului. Art. 6 - Definitiile utilizate in sistemul de raportare a emisiilor cuprinse in de Anexa A4.

Art. 7 - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se infiinteaza in cadrul Serviciului de control al poluarii industriale din Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Secretariatul tehnic pentru elaborarea Registrului poluantilor emisi. Art. 8 - Anexa A1 a prezentului ordin completeaza prevederile Ordinului Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. Art.9 - Anexele A1 A4 fac parte integranta din prezentul ordin. Art. 10 - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I si intra in vigoare la 15 martie 2003.

MINISTRU, Petru LIFICIU

Anexa A1

Lista poluantilor care vor fi raportati daca este depasita valoarea de prag Poluanti/substante 1. Termeni de mediu Metan (CH4) Monoxid de carbon (CO) Dioxid de carbon (CO2) Hidrofluorocarburi (HFCs) Dioxidul de azot (N2O) Amoniac (NH3) Compusi porganici volatili nonmetanici (NMVOC) Oxizi de azot (NOx) Perfluorocarburi (PFCs) Hexafluorura de sulf (SF6) Opxizi de sulf (SOx) Azot total Fosfor total 2. Metale si componente Arsen si compusii Cadmiu si compusi Crom si compusi Cupru si compusi Mercur si compusi Nichel si compusi Plumb si compusi Zinc si compusi 2. Substante organice clorurate Dicloretan 1.2 (DCE) Diclormeten (DCM) Clor alcani (C10-13) Hexaclorbenzen (HCB) Hexaclorbutadiena (HCBD) Hexaclorciclohexan (HCH) Compusi organici halogenati Dioxine+furani (PCDD+PCDF) Identificare (13) Aer (11) x x x x x x x x x x x (8) x x x x x x x x (12) x x x ca AOX Teq - total echivalenti internationali de toxicitate x x (8) x x x x x x x x (7) x x x x x x x Apa (2) 100000 500000 100000000 100 10000 10000 100000 100000 100 50 150000 50000 5000 20 10 100 100 10 50 200 200 1000 1000 10 10 0.001 5 5 50 50 1 20 20 100 10 10 1 1 1 1 1000 Praguri pt.aer in kg/an Praguri pt. apa in kg/an

ca NO2 Ca SO2 ca N ca P (8) total, ca As total, ca Cd total, ca Cr total, ca Cu total, ca Hg total, ca Ni total, ca Pb total, ca Zn (15)

Pentaclorfenol (PCP) Tetracloretilena (PER) Tetraclormetan (TCM) Triclorbenzeni (TCB) Tricloretan-1,1,1 (TCE) Tricloretilena (TRI) Triclormetan 4. Alti compusi organici Benzen Benzen, toluen,etilbenzen, xileni Bromati de difenileter Compusi organici ai staniului

10 2000 100 10 100 2000 500 (7) ca BTEX ca total Sn (2) (6) 1000 x x x 200 1 50

Hidrocarburi policiclice aromatice Fenoli Corbon organic total (TOC) 5. Alte componente Cloruri Clor si compusi anorganici Cianuri Floruri Flor si compusi anorganici Acid cianhidric (HCN) PM 10 Numar poluanti

x ca total C Ca total C sau COD/3 (7) ca total Cl ca HCl ca total CN ca total F ca HF 50 x x (4) x x x x x x 37 (3) x

50

5 20 50000 2000000

10000 50 2000 5000 200 50000 26

Anexa A2 Formular pentru raportarea emisiilor de catre Autoritatile cu competente pentru protectia mediului. Identificarea dispozitivului Numele companiei titulare Numele instalatiei Adresa instalatiei Cod postal/Cod tara Coordonate geografice de amplasament CAEN cod Activitate principala Volumul productiei Autoritati de reglementare Numarul instalatiilor Numarul orelor de functionare pe an Numarul anagajatilor Toate activitatile/procesele conform Anexei I din OUG 34/2002, in forma prezentata in Anexa 3 a prezentului act normativ. Activitatea 1 (cea mai importanta activitate Anexa I) Activitatea 2 (cea mai importanta activitate Anexa I) Activitatea N Date privind emisiile in aer petru fiecare poluant care depaseste valoarea de prag (conform cu Anexa 1 a prezentului ordin) Poluant 1 M=masurat C=calculat Poluant N E=estimat Date privind emisiile in apa (direct sau indirect) pentru fiecare activitate si pentru fiecare poluant care depaseste valoarea de prag(in conf. Cu Anexa 1 a prezentului ordin) Poluant 1 M=masurat Poluant N C=calculat E=estimat Data transmiterii la Comisia de decizie al autoritatii centrale cu competenta pentru protectia mediului Persoana de contact in cadrul Comisiei de decizie al autoritatii centrale cu competenta pentru protectia mediului Telefon nr.: Fax nr: .. Adresa E-mail:

Codul activitatii NOSE-P, in concordanta cu Anexa nr.3 la prezentul ordin Cod 1 (NOSE-P) Cod N (NOSE-P) Emisii in aer in kg/an Evacuat direct in surse de suprafata in kg/an Evacuat indirect prin transfer (canalizare) la o statie de epurare ape uzate in kg/an

Anexa A3 Categorii de surse si codul NOSE P corespunzator OUG 34/2002 1. 1.1. Categorii de surse conform Anexei 1 Industria energetica Instalatii de combustie >50 MW Cod NOSE-P 101.01 101.02 101.04 101.05 1.2. 1.3. Rafinarea gazului si a uleiurilor minerale Cuptoare de cocs 105.08 104.08 Procese NOSE-P alocate pe grupe NOSE-P Procese de combustie >300MW pentru intregul grup Procese de combustie >50 MW si <300 MW pentru intregul grup Combustie in turbine cu gaz (intregul grup) Combustie in motoare stationare (intregul grup) Procesarea produselor petroliere (productia de combustibili) Furnale pentru coacerea cocsului (producerea cocsului, productia de petrol si combustibili nucleari) Alte procese de transformare a combustibililor solizi (procesarea cocsului, procesarea petrolului si a combustibililor nucleari) Producerea primara si secundara a metalelor sau instalatii de sinterizare Procese caracteristice in prelucrarea metalelor si productia metalelor (industria metalurgica) Tratamente de suprafata a metalelor si materialelor plastice (procese generale de prelucrare) Produsctia de materiale plastice, asfaltului, betonului, cimentului, sticlei, fibrelor, caramiziloor, placi de gresie sau produse ceramice (industria de procesare a mineralelor care implica arderea de combustibili) Procesarea azbestului si a produselor pe baza de azbest (industri a de procesare a mineralelor) Cod SNAP 2 01-0301 01-0301 01-0301 01-0301 0401 0104

1.4.

Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunilor

104.08

0104

2.

Productia si procesarea metalelor Industria metalurgica si prajirea 2.1/2.2./2 minereurilor feroase sau .3./2.4.2. instalatii de sinterizare; 5./2.6. Instalatii pentru producerea metalelorr feroase si neferoase

104.12 105.12

0303 0403

105.01

3.

Industria de procesare a minereurilor Instalatii pentru productia 3.1./3.3.3 cimentului si clincherizare (>500 t/zi), calcar (>50 t/zi), sticla (>20 .4./3.5/ t/zi), substante minerale (>20 t/zi) productia de ceramica (>75 t/zi) 3.2. Instalatii pentru producerea azbestului sau aproduselor pe baza de azbest Industria chimica si instalati chimice pentru producerea:

104.11

0303

105.11

0406

4.

4.1.

Compusi chimici organici de baza

105.09 107.03

4.2./4.3.

Compusi chimici anorganici de baza si ingrasaminte

105.09

4.4./4.6. 4.5. 5. 5.1./5.2.

Biocide si explozivi Produse farmaceutice Managementul deseurilor Instalatii pentru depozitarea sau recuperarea deseurilor periculoase (>10 t/zi) sau de deseuri municipale (3 t/ora)

105.09 107.03

Procesarea compusilor chimici organici (industria chimica) Productia de solventi bazati pe produsi organici (utilizarea solventilor) Procesarea compusilor chimici anorganici sau a ingrasamintelor NPK (azotfosfor-potasiu) (industria chimica) Productia de pesticide sau explozivi (industria chimica) Productia de produse farmaceutice (utilizarea solventilor) Incinerarea deseurilor periculoase si municipale (incinerare de deseuri si piroliza) Depozite de deseuri (depozitarea de deseuri solide pe sol) Tratament fizico-chimic si bilogic al deseurilor Regenerarea/recuperarea deseurilor de materiale (industria de reciclare) Depozite de deseuri (depozitarea deseurilor solide pe sol)

0405 0603 0404

0405 0603

109.03

0902

109.06 109.07 105.14 5.3./5.4. Instalatii de prelucrare a deseurilor nepericuloase (>50 t/zi) si depozite de deseuri (>10 t/zi) Alte activitati Anexa I Fabrici de celuloza din cherestea sau alte materiale fibroase si hartie sau productia de carton (>20t/zi) Fabrici de pretratare a fibrelor sau textilelor (>10 t/zi) Fabrici de tabacire a blanurilor si pieilor (>12t/zi) Abatoare (>50 t/zi), fabrici de prelucrare a laptelui (>200 t/zi), alte materii prime animale (>75 t/zi) sau materii prime vegetale (>300 t/zi) Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor animaliere si a deseurilor de animale (>10 t/zi) 109.06

0904 0910 0910 0904

6. 6.1.

105.07

Productia de celuloza, hartie si produse din hartie (intreg grupul)

0406

6.2. 6.3. 6.4.

105.04 105.05 105.03

Productia de textile si produse 0406 textile (intreg grupul) Productia de piele si produse 0406 din piele (intregul grup) Productia de produse 0406 alimentare si bauturi (intrgul grup) Incinerarea carcaselor animaliere si a deseurilor de animale (incinerarea si piroliza deseurilor) Depozite de deseuri (depozitarea deseurilor solide pe sol) Reciclarea acarcaselor de animale/deseuri (industria de reciclare) 0904

6.5.

109.03

109.06 105.14

0904 0910

6.6.

Instalatii pentru cresterea pasarilor (>40.000), porci (>2000) sau scroafe (>750)

110.04 110.05

6.7.

Instalatii pentru tratamentul 107.05 suprafelelor sau produselor care utilizeaza solventi organici (>200 t/an) 107.02 107.03 107.04

Fermentatie enterica (intrgul grup) Managementul dejectiilor animaliere (intrg grupul) Aplicarea de vopseluri (utilizarea solventilor)

1004 1005 0601

6.8.

Instalatia de productie a carbonului si grafitului

105.09

Degresarea, curatare chimica si produse electronice (Utilizarea solventilor) Finisarea produselor textile sau tabacirea pieilor (utilizarea solventilor) Industria de tiparire si tipografii (utilizarea solventilor) Producerea carbonului si grafitului (industria chimica)

0602 0603 0604 0404

Anexa A 4 Definitii utilizate pentru aplicarea Registrului emisiilor de poluanti Item Anexa 1, OUG 34/2002 aprobata prin Legea 645/2002 OUG 34/2002 Instalatie Definitie Ordonanta de Urgenta privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii Unitate tehnica stationara, unde se desfasoara una sau mai multe activitati listate in Anexa I, oricare alta activitate direct asociata acestor activitati, care au conexiuni tehnice cu activitatile desfasurate pe acelasi amplasament si care au efect asupra emisiilor si poluarii. Activitati listate in Anexa a OU 34/2002 grupate si specificate in Anexa 3 a prezentului act normativ. Registrul Emisiilor de Poluanti Substanta individuala sau grupe de substante listate in Anexa A1. Orice element chimic si compusii sai, cu exceptia substantelor radioactive Eliberare directa a unui poluant in aer sau apa, precum si elibearea indirecta prin transfer catre o statie de tratare a apelor uzate situata in afara amplasamentului. Complex industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi amplasament si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I. Ampalsamentul geografic al dispozitivului Ciclul procesului total de raportare si care consta in colectarea, validarea, prezentarea, managementul si diseminarea datelor raportate. Standard de nomenclatura a activitatilor economice Standardul de nomenclatura a surselor de emisie Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisie

Activitati conform Anexei I REP Poluant Substanta Emisie Dispozitiv Amplasament Ciclu de raportare Cod CAEN Cod NOSE-P Cod SNAP 2

APENDIX 2 EXEMPLE DE SITUATII CU AMPLASAMENTE DIFERITE, INSTALATII SI ACTIVITATI


Apendixul 2 prezinte doua exemple de situatii complexe, cu diferite activitati industriale, pe amplasamente industriale si se ilustreaza stabilirea instalatiilor ca unitati de raportare in aceste cazuri. Figura 1 prezinta schematic planul unui complex industrial cu doua instalatii, iar Figura 2 prezinta o situatie cu trei instalatii. Ambele exemple se refera in special la evacuari in apa, deoarece stabilirea evacuarilor in apa este uneori mai complicata decat stabilirea emisiilor in aer. Aceasta se datoreaza faptului ca tratarea apelor reziduale pentru instalatii diferite se face in acelasi mod si canalele colecteaza adesea evacuari de la instalatii diferite. In figurile prezentate evacuarile in apa sunt reprezentate cu sageti. Emisiile in aer nu sunt reprezentate in aceste figuri. Exemplul 1 Exemplul 1 din Figura 1 reprezinta un complex industrial cu doua instalatii in care se desfasoara activitati listate in Anexa 1, P si Q. Instalatia Q are statia de epurare a apelor uzate A, care colecteaza si apele uzate de la instalatia P.
Instalatia Q, Operator Q Tratarea suprafetelor metalice si plastice NOSE-P: 105.01 Activitatea principala din anexa 1 R.4 R.1 R.3 In cadrul WWTP A Activitate nespecificata in anexa 1 Procese de ardere > 50 MW NOSE-P 101.02 Activitati din anexa 1

Instalatia P, Operator P Tratarea suprafetelor metalice si plastice NOSE-P:105.01 Activitatea princiapla din Anexa 1

Alte instalatii Activitati nespecificate in anexa 1

Industria metalelor NOSE-P 10.12 Activitate din anexa 1

R.5 R.2 Apa de suprafata

R.6

Figura 1 Complex industrial cu doua instalatii

Tabelul 1 prezinta evacuarile de poluanti in apa care trebuie raportate pentru cele doua instalatii din exemplul 1.

Tabelul 1 Evacuarile in apa ce trebuie raportate de cele doua instalatii din figura 1.
Unitate raportata

Instalatia P

Procesul NOSE-P Tratarea suprafetelor metalice si plastice Tratarea suprafetelor metalice si plastice

Emisii R.1 R.2

Instalatia Q

Tratarea suprafetelor metalice si plastice Alte instalatii In cadrul statiei de epurare a apelor uzate (WWTP) A Industria metalelor (procese caracteristice in prelucrarea si producerea metalelor

R.3 R.4 R.5 R.6

Cerinte de raportat Sa fie raportate si specificate ca evacuari indirecte in apa Sa fie raportate si specificate ca evacuari directe in apa Sa nu fie inclusi in raportul de emisii Sa nu fie inclusi in raportul de emisii Sa fie raportata si specificata suma de la R.5 si R.6 ca evacuare directa in apa

Observatii

Este permis sa fie excluse activitatile nespecificate in anexa 1

Instalatia P O parte din apa uzata provenita de la instalatia P este descarcata ca evacuarea R1 la statia de epurare A (activitate nelistata in anexa 1), care este situata pe amplasamentul instalatiei Q si controlata de operatorul Q. Activitatea P este inclusa in Anexa 1, evacuarea R.1, in statia de epurare A si trebuie raportata ca evacuare indirecta. O alta parte din apa uzata provenita de la instalatia P este evacuata direct in apa de suprafata, fara epurare prealabila (R.2) si deci trebuie raportata ca evcuare directa. O cerinta pentru raportarea emisiilor in apa de la instalatia P este ca suma evacuarilor R.1 si R.2 sa depaseasca valoarea de prag pentru poluantii considerati. Instalatia Q Instalatia Q are o evacuare directa a apelor uzate in apa de suprafata, de la instalatia de fabricare a produselor metalice, activitate mentionata in Anexa 1 (evacuarea R.6). Instalatia Q are, de asemenea, propria statie de epurare a apelor uzate, statia de epurare A, care primeste ape uzate de la mai multe instalatii din ansambulul Q (evacuarile R.3 si R.4) si de la o sursa externa (R.1 de la instalatia P). Amestecul efluentilor statiei de epurare A este evacuat in apa de suprafata.(R.5). In exemplu, statia de epurare face parte din instalatia Q. In general, acesta este cazul in care atat integrarea organizatorica cat si cea tehnica exista intre statia de epurare si alte instalatii din ansamblul Q sau cazul in care operatorul Q este responsabil pentru operarea statiei de epurare. In aceste cazuri instalatia Q este unitate de raportare pentru evacuarile directe in apa. Raportarea pe instalatia Q trebuie sa mentioneze evacuarile totale directe in apa de suprafata (suma R.5 si R.6). Evacuarile R.3 si R.4 si evacuarile individuale R.5 si R.6 nu sunt raportate. Raportarea emisiilor in aer Instalatiile P si Q au raportat cerintele pentru emisiile in atmosfera deoarece acestea cuprind una sau mai multe activitati mentionate in Anexa 1. Pentru fiecare instalatie, emisiile totale, de la toate activitatile trebuie raportate pentru poluantii care depasesc valorile de prag din Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Emisiile de la activitati care nu sunt mentionate in Anexa 1 pot fi excluse din raport. Tabelul 2 prezinta emisiile in aer care trebuie raportate pentru emisiile diverselor instalatii din Exemplu 1.

Tabelul 2 prezinta emisiile in aer care trebuie raportate pentru cele doua instalatii din figura 1.
Unitate raportata

Procesul NOSE-P Tratarea suprafetelor metalice si plastice Procese de ardere; Industria metalelor; Tratarea suprafetelor metalice si plastice Alte instalatii

Instalatia P Instalatia Q

Emisii in aer Toate 1 Toate 2

Cerinte de raportat Se raporteaza Se raporteaza ca suma emisiilor de la procesele de ardere, industria metalelor si tratarea suprafetelor metalice si plastice Pot fi excluse de raportarea emisiilor la

Observatii

Optional

Se permite sa fie excluse emisiile de la activitatile nespecificate in anexa 1

1 Totalul tuturor emisiilor, care depasesc valorile de prag din anexa A1 a OM MAPM 1144/2002, de la toate activitatile 2 Totalul tuturor emisiilor, care depasesc valorile de prag din anexa A1 a OM MAPM 1144/2002 de la toate activitatile( in acest exemplu codurile NOSE-P 105.12 si 101.02)

Emisiile pentru fiecare instalatie vor fi atribuite activitatii principale din Anexa 1 pentru acea instalatie, in conformitate cu Capitolului 3. Evacuarile in aer provenite de la racordurile instalatiilor de evacuare folosite de doua sau mai multe instalatii cu acivitati mentionate in Anexa 1 se vor raporta pentru fiecare instalatie. Contributia unei instalatii la emisiile in aer de la instalatiile de evacuare se calculeaza pentru acea instalatie iar emisia partiala calculata este inclusa in raportul instalatiei. Exemplul 2

Exemplul 2, prezentat in Figura 2, se refera la un complex industrial cu doua instalatii cu activitati listate in Anexa 1 (instalatiile R si S) si cu o instalatie a carei activitate nu este prevazuta in Anexa 1 (instalatia T). Instalatia T este o statie independenta de epurare a apelor reziduale unde se epureaza apele uzate provenite de la instalatiile R si S.

Instalatia R, Operator R Fabricarea carbunelui sau a grafitului NOSE-P Principala activitate din anexa 1

Instalatia S, Operator S Fabricarea produselor chimice organice (producerea VC) NOSE-P 105.09 Principala activitate din anexa 1 Fabricarea produselor chimice (prodicerea PVC) NOSE-P 105.09 Activitati din anexa 1 Procese de ardere . 50 MW NOSE-P 101.02 Activitati din anexa 1 Alte instalatii Activitati nespecificate in anexa 1

R.7 Non instalatii Ape uzate menajere R.9

R.8

Instalatia T, Operator T Statia de epurarea (WWTP) B Activitati nespecificate in anexa 1

R.10 Apa de suprafata

Figura 2 Complex industrial cu combinatie de trei instalatii

Tabelul 3 prezinta evacuarile in apa ce trebuie raportate pentru diversele instalatii din Exemplul 2.
Tabel 3 Evacuari in apa care trebuie raportate pentru instalatiile din figura 2
Unitate raportata

Procesul NOSE-P Fabricarea carbonului sau a grafitului Fabricarea produselor organice; Alte instalatii

Emisii R.7 R.8

Cerinte de raportat Se specifica si se raporteaza ca emisii indirecte Se specifica si se raporteaza ca evacuari indirecte in apa

Observatii

Instalatia R Instalatia S

Instalatia T

Statia de epurare a apelor uzate (B)

R.10

Nu se include in raportul de emisii

Contibutia de la Alte instalatii, cele de la R.8 se permite sa fie excluse din raportul pentru instalatia S Sunt activitati nelistate in anexa 1

Instalatia R Evacuarile R.7, provenite de la instalatia R, sunt descarcate la statia de epurare B care nu apartine instalatiei. Evacuarile in apa de la instalatia R trebuie raportate ca evacuari indirecte. Instalatia S Evacuarile cumulate de la instalatia S constituie evacuare a R.8 si ulterior sunt descarcate in statia de epurare a apelor reziduale B, care nu face parte din instalatie si care, de asemenea, nu este instalatie cu activitate listata in Anexa 1I. Evacuarea totala provenita de la instalatiile cu activitati din Anexa 1 ale ansamblului S (pentru poluantii ce depasesc valorile de prag specificate in Anexa

A1 a OM MAPM 1144/2002) trebuie raportata ca evacuare indirecta (R.8). Se pot omite emisiile indirecte ale activitatilor ansamblului S care nu sunt specificate in Anexa 1. Instalatia T (Statia de epurare a apelor reziduale B, activitate nementionata in Anexa1) Instalatia T nu desfasoara o activitate din Anexa 1 si deci nu exista nici o obligatie de raportare. Exceptie de la Exemplul 2 In mod exceptional, instalatiile R, S si T pot fi considerate ca apartinand aceluiasi amplasament si deci pot fi identificate ca o singura unitate de raportare pentru evacuarile in apa. Acesta este cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii speciale: Statia de epurare a apelor reziduale (instalatia T) are contract de deservire cu ambele instalatii, R si S, si functioneaza ca o unitate tehnica si administrativa a instalatiilor R si S; Contractul de deservire imputerniceste instalatia T sa raporteze in numele instalatiilor R si S evacuarile in apa ale acestor instalatii. In aceste conditii restrictive, autoritatea competenta poate decide, in mod exceptional, raportarea directa a evacuarilor R.10 de la instalatia T in locul raportarii evacuarilor R.7 si R.8 de la instalatiile R si S ca transferabile instalatiei T. Daca autoritatea competenta poate decide raportarea deversarilor R.10, atunci aceasta se va face in raportul pentru instalatia T. Activitatea principala mentionata in Anexa 1 si codul corespunzator NOSE-P pentru instalatia T va fi activitatea principala mentionata in Anexa 1 fie pentru instalatia R, fie pentru instalatia S, in functie de instalatia care participa intr-o masura mai mare la evacuarile R.10. Emisiile R.7 si R.8 nu se includ in planul national de raport. Pentru evacuarile R.9 (ape uzate menajere) nu exista obligatii de raportare. Autoritatea competenta poate sunt libere sa decida omiterea contributiilor deversarilor R.9 si R.10.
Tabelul 4 Evacuari in apa, care trebuie raportate in situatii exceptionale ale complexelor cu instalatii combinate.

Unitate raportata Instalatia T

Procesul NOSE-P Stataia de epurare a apelor uzate B

Emisii R.10

Cerinte de raportat

Observatii

Se specifica si se Utilizarea activitatii principale si raporteaza ca emisii corespondenta cu codul NOSEdirecte in apa P a instalatiei (R sau S) cu contributiile importante din raportul instalatiei T

Raportarea emisiilor in aer Instalatiile R si S au raportat cerinte pentru emisiile in atmosfera deoarece acestea includ una sau mai multe activitati mentionate in Anexa 1. Pentru fiecare instalatie emisiile totale de la toate activitatile trebuie raportate pentru poluantii ce depasesc valorile de prag prevazute in Anexa A1 a OM MAPM 1144/2002. Emisiile de la activitati care nu sunt listate in Anexa 1 pot fi excluse din raport. Emisiile instalatiei vor fi atribuite activitatii principale listata in Anexa 1 pentru acea instalatie (conform Capitolului 3). In Tabelul 5 sunt prezentate emisiile in aer care trebuie raportate pentru diferitele instalatii din Exemplu 2.

Tabelul 5 Emisii in aer care trebuie raportate de la instalatiile din figura 2 Unitate raportata Instalatia R Instalatia S Procesul NOSE-P Fabricarea carbunelui sau grafitului Fabricarea produselor chimice organica ; Procese de ardere >50 MW Alte instalatii Optiona l Emisii in aer Toate 1 Toate 2 Cerinte de raportat Se raporteaza Se raporteaza ca suma emisiilor din industria chimica organica de baza si din procesele de ardere Pot fi excluse de raportarea emisiilor la Este permis sa fie excluse activitatile nespecificate in anexa 1 Observatii

1 Totalul tuturor emisiilor, care depasesc valorile de prag din anexa A1 a OM MAPM 1144/2002 2 Totalul tuturor emisiilor, care depasesc valorile de prag din anexa A1 a OM MAPM 1144/2002 de la toate activitatile( in acest exemplu codurile NOSE-P 105.12 si 101.02)

Emisiile in aer provenite de la racordurile instalatiilor de evacuare folosite de doua sau mai multe instalatii cu acivitati mentionate in Anexa 1 vor fi raportate pentru fiecare instalatie. Contributia unei instalatii la evacuarile in aer de la instalatiile de evacuare este calculata pentru acea instalatie si emisia partiala calculata este inclusa in raportul instalatiei.

APENDIX 3 LISTA INDICATORILOR SI A METODELOR DE MASURARE PENTRU POLUANTII DIN AER SI APA
Tabelul 1 Lista metodelor de masurare pentru principalii poluanti din aer mentionati prin CEN sau ISO (Standardele nationale, pot fi echivalente cu metodele prezentate)

Nr. Parametru Termeni de mediu (4) Monoxid de carbon 1 Compusi organici volatili 2

Metode de masurare
Se afla in lucru CEN/TC 264 WG 16 EN 12619-99 Emisii de la surse stationare- Determinarea concentratiei de carbon organic gazos total la concentratii mici in gazele de cos Metoda detectarii in flacara ionizatacontinua PrEN 13526 (draft) Emisii de la surse stationare - Determinarea concentratiei carbonului organic gazos total la concentratii mari in gazele de cos Metoda ionizarii in flacara ionizata continua Ambele metode includ gazele totale din VOC. Rezultatele masuratorilor de la aceste metode, exclusiv continutul de metan , reprezinta continutul de NMVOC. Este in curs de elaborare un nou standard care masoara continutul de hidrocarburi specifice (PrEN 13649) ISO 10849/04.96 Emisii de la surse stationare - Determinarea concentratiei oxizilor de azot Metode de masurare automata a caracteristicilor de performanta. CEN/TC 264/WG9 QA of AMS Asigurarea aspectelor de calitate a sistemului de masurare automata. ISO 11564/04.98 Emisii de la surse stationare - Determinarea concentratiei oxizilor de azot Metoda fotometrica cu naftil-etilen-diamina. CEN/TC 264/WG 16 lucreaza la un nou standard pentru NOX

(nu includ metanul)-NMVOC

Monoxizi de azot si dioxid de azot exprimati ca dioxid de azot

Oxizi de sulf exprimati ca dioxid de sulf

ISO 7934/08.89 SI DRAFT 11.97 (amendament) Emisii de la surse stationare Determinarea concentratiei de dioxid de sulf

ISO 7935/12.92
Emisii de la surse stationare - Determinarea concentratiei de dioxid de sulf Metode de masurare automata a caracteristicilor de performanta. CEN/TC264/WG9 QA of AMS Asigurarea aspectelor de calitate a sistemului de masurare automata. ISO 11632/03.98 Emisii de la surse stationare Determinarea concentratiei de dioxid de sulf Metoda cu ion cromatograf Acest standard si ISO 7934 constituie suportul pentru un nou standard CEN pentru SO2 Metale si compusi (5) 5 Arsen si compusi exprimati ca arsen 6 Plumb si compusi exprimati ca plumb 7 Cadmiu si compusi exprimati prin cadmiu 8 Nichel si compusi exprimati ca nichel 9 Mercur si compusi exprimati ca mercur Substante organice cu clor (1) 10 Dioxine si furani Se afla in lucru CEN/TC 264 WG 10 Se afla in lucru CEN/TC 264 WG 10 Se afla in lucru CEN/TC 264 WG 10 Se afla in lucru CEN/TC 264 WG 10 pr EN 13211 (draft) Emisii de la surse stationare Determinarea concentratiei de mercur total EN 1948 partile 1/2/3 1996 Emisii de la surse stationare Determinarea concentratiei masice de PCDDs/PCDFs ISO 11338-2/07.99 (draft) Emisii de la surse stationare Determinarea gazului si particulelor de hidrocarburi aromatice de la surse stationare Partea 2: Pregatirea probelor, purificare si analiza ISO /DIS 11338-1/07.00 EN 1911 Partile 1/2/3 1996 Emisii de la surse stationare - Metoda manuala de determinare a HCl Standard in lucru: ISO/CD 15713-06/99 PrEN 13284 Emisii de la surse stationare Determinarea concentratiei masice de pulberi totale cu concentratie mica (<20 mg/m3 ) ISO 9096/06.92 (standardul se revizuieste) Emisii de la surse stationare Determinarea concentratiei si a cantitatii particulelor Metoda gravimetrica manuala (> 50 mg/m3 ) ISO 10155/04.95 Emisii de la surse stationare Monitorizarea automata a concentratiei de pulberi caracteristici de performanta, metode test si specificatii Un nou document CEN referitor la sistemul de monitorizare automata este in derulare

Alti compusi organici (1) 11 Hidrocarburi aromatice policiclice

Alti compusi (3) 12 Cloruri si compusi anorganici clorurati HCl 13 14 Fluoruri si compusi anorganici fluorurati HF Pulberi totale (PM 10) (ca baza pentru calculul PM 10)

Tabel 2 Lista metodelor de masurare pentru poluantii reprezentativi pentru apa (Standarde nationale, care pot fi echivalentele metodelor prezentate) Nume 1. Termeni de mediu (2) Azot total Standard DIN 38409-27 EN V 12260 EN ISO 11905-1 E DIN 38405-30 EN 1189 Metoda analitica Oxidare sau reducere/Chemoluminiscent a Oxidare/Chemoluminiscenta Oxidare cu peroxidsulfat Peroxidsulfat/FIA,CFA Domeniul masurare peste 0,5 mg/l 0,5 - 200 mg/l 0,02 5 mg/l 0,1 10 mg/l de

Fosfor total 1. Metale si compusi metalici (8) As si compusi [1]

ASTM D5673 EN ISO 11969 DIN 38406-29 EN ISO 11885 Cd si compusi [1] ASTM D5673 EN ISO 5961 DIN 38406-16 DIN 38406-29 EN ISO 11885 Cr si compusi [1] ASTM D5673 EN 1233 Din 38406-29 EN ISO 11885 Cu si compusi [1] ASTM D5673 DIN 38406-7 DIN 38406-16 DIN 38406-29 EN ISO 11885 Hg si compusi [1] EN 1483 EN 12338 Ni si compusi [1] ASTM D5673 DIN 38406-11 DIN 38406-16 DIN 38406-29 EN ISO 11885 Pb si compusi [1] ASTM D5673 DIN 38406-6 DIN 38406-16 DIN 38406-29 EN ISO 11885 Zn si compusi [1] ASTM D5673 DIN 38406-16 DIN 38406-29 EN ISO 11885 1 Se afla in lucru ISO/TC 147/SC WG 32

ICP-MS Hidratare -AAS ICP-MS ICP-AES ICP-MS ET-AAS Voltametrie ICP-MS ICP-AES ICP-MS ET-AAS ICP-MS ICP-AES ICP-MS ET-AAS Voltametrie ICP-MS ICP - AES Vapori calzi-AAS CV-AAS cu amalgamare ICP-MS ET-AAS Voltametrie ICP-MS ICP-AES ICP-MS ET-AAS Voltametrie ICP-MS ICP - AES ICP-MS Voltametrie ICP-MS ICP - AES

peste 1g/l 1 10 g/l peste 1g/l peste 0,08 mg/l peste 0,1g/l 0,3 3 g/l 0,1 g/l 50 mg/l peste 0,5g/l peste 0,01g/l peste 0,1g/l 50 100 g/l peste 1g/l peste 0,001g/l peste 0,1g/l 2 50 g/l 1 50 mg/l peste 1 g/l peste 0,01 mg/l 0,1 10 g/l 0,01 1 g/l peste 0,2 g/l 5 100 g/l 0,1 10 g/l peste 1 g/l peste 0,1g/l 5 50 g/l 0,1 g/l 50 mg/l peste 0,1 g/l peste 0,07 mg/l peste 0,2g/l 1 50 mg/l peste 1 g/l peste 0,005 mg/l

Tabel 2 Lista indicatorilor si a metodelor de masurare pentru poluantii reprezentativi pentru ape (Standarde nationale, care pot fi echivalentele metodelor prezentate) (Continuare) Nume Standard Metoda analitica Domeniul de masurare 3. Substante organice clorurate (7) 1.2 Dicloretan Azot total EN ISO 10301 GC sau GC cu peste 5 sau peste dispozitiv Headspace 100 g/l Diclormetan EN ISO 10301 GC sau GC cu peste 50 g/l dispozitiv Headspace C10-13-clorbenzen Hexaclorbenzen EN ISO 6468 GC/ECD peste ca. 10ng/l Hexaclorbutadiena EN ISO 10301 GC dupa extractie peste 0,01 g/l Hexaclorciclohexan EN ISO 6468 GC/ECD peste ca. 10ng/l Compusi organici halogenati DIN 38409-22 SPE-AOX peste 10 g/l EN 1485 AOX peste 10 g/l ISO 9562 AOX peste 10 g/l 4. Alti compusi organici (6) BTEX DIN 38407 - 9 GC cu dispozitiv peste 5 g/l Headspace/FID Compusi bromurati de difenileter Compusi organici cu staniu DIN V 38407- 13 GC/MS 5 1000 ng/l Hidrocarburi poliaromatice ISO/CD 17993 HPLC/Fluorescenta peste 0,005 g/l (PAHs) Fenoli EN 12673 GC/ECD/MS dupa 0,1 1000 g/l deviatie ISO DIS 8165-2 GC/ECD dupa deviatie 0,1 1000 g/l CNR-IRSA 5060 Distilare/Fotometric Peste 1 g/l Carbon organic total (TOC) DIN EN 1484 TOC/DOC 0,3 1000 mg/l ISO 8245 TOC/DOC 0,3 1000 mg/l Standard italian Metoda 5310C TOC/DOC 5. Alti compusi (3) Cloruri DIN 38405-31 FIA/CFA 1 1000 mg/l EN ISO 10304-1* IC 0,1 50 mg/l EN ISO 10304-2* IC 0,1 50 mg/l EN ISO 10304-4* IC 0,1 50 mg/l CNR-IRSA 4070 Titrare potentiometrica Peste 0,7 mg/l CNR-IRSA IC 0,1 100 mg/l Cianuri PrEN ISO 14403 UV-digestor/CFA peste 3 g/l DIN 38406-14 Distilare/Fotomertic 0,01 1 mg/l Floruri DIN EN ISO IC 0,01 10 mg/l 10304-11 ISO 10359-1 Tehnici electrochimice 0,2 2 mg/l CNR-IRSA IC 0,2 20 mg/l
1 Aceste metode sunt aplicabile pentru analiza apei potabile dar pot folosite in anumite conditii si pentru pentru apa uzata

APENDIX 4 SECTOR SPECIFIC SUBLISTEI DE INDICATORI PENTRU POLUAREA AERULUI

Tabel 1

Prezentarea sublistelor poluantilor specifici pentru aer (pag.1 din 3)


Tricloretan-1,1,1 (TCE) Hidrocarburi aromatice policiclice Tetracloretilena (PER) Tetraclormetan (TCM) Pentaclorfenol (PCP) PCDD+PCDF (dioxina+furani) Hexaclorciclohexan (HCH) Hexaclorobenzen (HCB) Diclorometan (DCM) Dicloretan-1,2 (DCE) Triclorbenzeni (TCB) Numarul de poluanti Tricloretilena (TRI) Cd si compusii sai Cu si compusii sai Hg si compusii sai Pb si compusii sai As si compusii sai Zn si compusii sai Cloruri si compusi anorganici Cr si compusii sai Floruri si compusi anorganici Ni si compusii sai Triclormetan

NMVOC

Benzen

PM 10

HFCs

IPPC

Categorii de surse ale activitatilor listate in Anexa 1 (in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002)

PFCs

HCN

NOx

SOx

CO2

N 2O

CH4

NH3

SF6

CO

1.1 Instalatii de ardere cu capacitati de combustie>50 MW 1.2 Rafinarii de titei si prelucrare a gazelor 1.3 Cuptoare de cocs 1.4 Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunilor 2.1 2.2 2.3 (a) 2.3 (b) 2.3 2.4 Topitorii de metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 t/zi 2.5 (a) 2.5 (b) 2.6 3.1 Instalatii pentru producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prion procedee chimice sau electrolitice; Instalatii pentru topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si casdmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plestice prin folosirea procedeelor electrolotice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depaseste 30 m3 Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500t/zi, sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depaseste 50 t/zi ori in alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 t/zi sau in alte cuptoare cu capacitate mai mare de productie Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe baza de azbest Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 Instalatii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zacamintelor de sulfuri) Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundara),inclusiv instalatii pentru turnarea continua cu o capacitate mai mare de 2,5 t/ora Laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t otel brut/h, a metalelor feroase Forje cu ciocane,cu o energie de lovire care depaseste 50 kJ/ciocan, iar puterea calorifica dezvoltata este mai mare de 20 MW Aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/ora x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x 4 17 18 12 3 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 x x x x x x x x x x x x x x x x 16

21

19

3.2 3.3 3.4

x x x

1 15 17

3.5

Instalatii pentru fabricarea produselor de ceramica prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3

x x x x x x x x x x x x x x x x 16

Tricloretilena (TRI)

Cd si compusii sai

Cu si compusii sai

Hg si compusii sai

Pb si compusii sai

As si compusii sai

(HCH) Hexaclorobenzen (HCB) Diclorometan (DCM) Dicloretan-1,2 (DCE) Zn si compusii sai

Cloruri si compusi anorganici Hidrocarburi aromatice policiclice Benzen

Cr si compusii sai

Floruri si compusi anorganici

Ni si compusii sai

Hexaclorciclohexan

Tricloretan-1,1,1 (TCE) Triclorbenzeni (TCB) Tetraclormetan (TCM) Tetracloretilena (PER) Pentaclorfenol (PCP) PCDD+PCDF (dioxina+furani)

Triclormetan

Numarul de poluanti

NMVOC

PM 10

HFCs

PFCs

HCN

NOx

SOx

CO2

N 2O

CH4

NH3

SF6

CO

IPPC

Categorii de surse ale activitatilor listate in Anexa 1 (in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002)

4.1 (a) 4.1 (b) 4.1 (c) 4.1 (d) 4.1 (e) 4.1 (f) 4.1 (g) 4.1 (h) 4.1 (i) 4.1 (j) 4.1 (k) 4.2 (a) 4.2 (b) 4.2 (c)

Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice) Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi ce contin oxigen, cum ar fi alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi sulfuroase Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi ce contin azot ca amine, amide, compusi azotosi, compusi nitro sau azotati, nitrili, cianati sau izocianati Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi ce contin fosfor Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi halogenate Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi compusi organometalici Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi materiale plastice de baza (fibre polimerice sintetice si fibre pe baza de celuloza) Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi cauciucuri sintetice Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi vopsele si pigmenti Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi agenti de suprafata si agenti tensioactivi Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi gaze ca: amoniac, clor sazu acid clorhidric, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen,dioxid de sulf, oxiclorura de carbon Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi acizi ca: acidul cromic,, acidul fluorhidric, acidul fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric,, oleum, acizi sulfurosi, Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi baze, ca: hidroxidul de amoniu, hidroxidul de potasiu, hidroxidul de sodiu

21

x x x

21

22

22

x x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x

22 24

29

21

21

29

21

19

20

19

4.2 (d) 4.2 (e) 4.3

Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, cloratul de potasiu, carbonatul de potasiu, carbonatul de sodiu, perborat, azotata de argint Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi metaloizi, oxizi metalici si alti compusi organici ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu Instalatii chimice pentru fabricarea ingrasemintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu

19

18

Hexaclorciclohexa n (HCH) Hexaclorobenze (HCB) Diclorometan (DCM) Dicloretan-1,2 (DCE) Zn si compusii sai

Tricloretilena (TRI)

Cd si compusii sai

Cu si compusii sai

Hg si compusii sai

Pb si compusii sai

As si compusii sai

Cloruri si compusi anorganici Hidrocarburi aromatice policiclice Benzen

Cr si compusii sai

Floruri si compusi anorganici

Ni si compusii sai

Tricloretan-1,1,1 (TCE) Triclorbenzeni (TCB) Tetraclormetan (TCM) Tetracloretilena (PER) Pentaclorfenol (PCP) PCDD+PCDF (dioxina+furani)

Triclormetan

Numarul de poluanti

NMVOC

PM 10

HFCs

PFCs

HCN

NOx

SOx

CO2

N 2O

CH4

NH3

SF6

CO

IPPC

Categorii de surse ale activitatilor listate in Anexa 1 (in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002)

4.4 4.5 4.6

Instalatii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de baza sau a biocidelor Instalatii utilizand procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza Instalatii chimice pentru producerea explozivilor

x x X

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

4 8 4 18 20 6 4

5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 (a) 6.1 (b) 6.2 6.3 6.4 (a) 6.4 (b)

Instalatii pentru depozitarea saui recuperarea periculoase cu o capacitate mai mare de 10t/zi

deseurilor

x x x x x X x

Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale cu o capacitate mai mare de 3t/ora Instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi Depozita controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitleor controlate de deseuri inerte Instalatii industriale pentru producerea de celuloza din lemn sau alte materiale fibroase; si hartie productia de scandura (>20t/zi) Instalatii industriale pentru producerea de hartie si carton, cu o capacitate de productie mai mare de 20t/zi Instalatii pentru pretratare (operatii precum: spalare, albire, mercelizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi Instalatii pentru tabacirea blanurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t produse finite pe zi sau (>12t/zi) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi alte materii prime animale (>75t/zi) sau materii prime vegetalale (>300t/zi)
Tratare si prelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din:

x x x x

x x x x X

x x x

x x x x

x x x

6 6 6 2

x X

6 2

-materii prime de origine animala (altele decat laptele), cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 75 t/zi; -materii prime vegetale, cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medietrimestriala) Tratarea si prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuala) Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor animale si a deseurilor de animale, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau porcilor cu o capacitate mai mare 40.000 de capete pentru pasari Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau porcilor cu o capacitate mai mare 2.000 de capete pentru porcii de productie (peste 30 kg) X x

X 0 0

6.4 (c) 6.5 6.6 (a) 6.6 (b)

x x x x x x x

x x x x x x x x

2 7 4 4

6.6 (c) 6.7

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau porcilor cu o capacitate mai mare 750 de capete pentru scroafe Instalatii pentru tratarea suprafetelor materialelor si obiectelor sau produselor utilizand organici, in particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare,vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/ora sau mai mult de 200 t/an Instalatii pentru producerea de carbon (carbune sarac in gaze) sau electrografit prin incinerare sau grafitizare

23

6.8

APENDIX 5 SECTOR SPECIFIC SUBLISTEI DE INDICATORI PENTRU POLUAREA APEI

Tabel 2
IPPC

Prezentarea sublistelor poluantilor specifici pentru apa (pag.1 din 3)


Compusi organici ai staniului Hidrocarburi aromate policiclice Hexaclorociclohexan (HCN) Carbon organic total (TOC) Dicloretan-1,2(DCE) Numarul de poluanti Hexaclorobutadiena (HCBD) Difenileter bromurat Cd si compusii sai Cu si compusii sai Hg si compusii sai Pb si compusii sai As si compusii sai Zn si compusii sai Cr si compusii sai Hexaclorobenzen (HCB) Ni si compusii sai Compusi organici halogenati (AOX) Benzen,toluen, etilbenzen,xileni Categorii de surse ale activitatilor listate in Anexa 1 (in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002) Diclorometan (DCM) Total-fosfat Clor-alcani (C10-13)

Total-azot

Cianuri

Cloruri

Floruri

Fenoli

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 (a) 2.3 (b) 2.3 2.4 2.5 (a) 2.5 (b)

Instalatii de ardere cu capacitati de combustie>50 MW Rafinarii de titei si prelucrare a gazelor Cuptoare de cocs Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunilor Instalatii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zacamintelor de sulfuri) Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundara),inclusiv instalatii pentru turnarea continua cu o capacitate mai mare de 2,5 t/ora Laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t otel brut/h, a metalelor feroase Forje cu ciocane,cu o energie de lovire care depaseste 50 kJ/ciocan, iar puterea calorifica dezvoltata este mai mare de 20 MW Aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/ora Topitorii de metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 t/zi Instalatii pentru producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prion procedee chimice sau electrolitice; Instalatii pentru topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si casdmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plestice prin folosirea procedeelor electrolotice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depaseste 30 m3 Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500t/zi, sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depaseste 50 t/zi ori in alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 t/zi sau in alte cuptoare cu capacitate mai mare de productie Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe baza de azbest Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi Instalatii pentru fabricarea produselor de ceramica prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3

x x x x

x x x

x x

X X

x x

x x

X X

x x

x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x X X X X X X X X X X

x x x x

x x

14 17 6 4

x x x x x x x x x x x x x x

X X X

x x x

x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x

x x x x x

13 13 13 9 9 16 15

x x X X x x x X X

x x x x

x x

x x

15

2.6 3.1

16

3.2 3.3 3.4 3.5

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

3 5 12

12

Tabel 2

Prezentarea sublistelor poluantilor specifici pentru apa (pag.2 din 3)


Compusi organici ai staniului Hidrocarburi aromate policiclice Hexaclorociclohexan (HCN) Carbon organic total (TOC) Numarul de poluanti Hexaclorobutadiena (HCBD) Difenileter bromurat Cd si compusii sai Cu si compusii sai Hg si compusii sai Pb si compusii sai As si compusii sai Zn si compusii sai Cr si compusii sai Hexaclorobenzen (HCB) Ni si compusii sai Compusi organici halogenati (AOX) Benzen,toluen, etilbenzen,xileni Dicloretan-1,2 (DCE) Diclorometan (DCM) Total-fosfat Clor-alcani (C10-13) Total-azot Categorii de surse ale activitatilor listate in Anexa 1 (in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002) Cianuri

Cloruri

Floruri

Fenoli

IPPC

4.1 (a) 4.1 (b)

4.1 (c) 4.1 (d)

4.1 (e) 4.1 (f) 4.1 (g) 4.1 (h) 4.1 (i) 4.1 (j) 4.1 (k) 4.2 (a)

4.2 (b)

4.2 (c) 4.2 (d)

4.2 (e)

4.3

Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice) Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi ce contin oxigen, cum ar fi alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi sulfuroase Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi ce contin azot ca amine, amide, compusi azotosi, compusi nitro sau azotati, nitrili, cianati sau izocianati Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi ce contin fosfor Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi hidrocarburi halogenate Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi compusi organometalici Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi materiale plastice de baza (fibre polimerice sintetice si fibre pe baza de celuloza) Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi cauciucuri sintetice Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi vopsele si pigmenti Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi agenti de suprafata si agenti tensioactivi Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi gaze ca: amoniac, clor sazu acid clorhidric, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen,dioxid de sulf, oxiclorura de carbon Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi acizi ca: acidul cromic,, acidul fluorhidric, acidul fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric,, oleum, acizi sulfurosi, Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi baze, ca: hidroxidul de amoniu, hidroxidul de potasiu, hidroxidul de sodiu Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, cloratul de potasiu, carbonatul de potasiu, carbonatul de sodiu, perborat, azotata de argint Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi metaloizi, oxizi metalici si alti compusi organici ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu Instalatii chimice pentru fabricarea ingrasemintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu

24

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

14

14

14

14

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

14 8

Tabel 2

Prezentarea sublistelor poluantilor specifici pentru apa (pag.3 din 3)


Hexaclorociclohexan (HCN) Hexaclorobutadiena (HCBD) Hidrocarburi aromate policiclice Carbon organic total (TOC) Dicloretan-1,2(DCE) Numarul de poluanti Diclorometan(DCM) Difenileter bromurat Clor-alcani(C10-13) Compusi organici ai staniului Cd si compusii sai Cu si compusii sai Hg si compusii sai Pb si compusii sai As si compusii sai Zn si compusii sai Compusi organici halogenati (AOX) Cr si compusii sai Hexaclorobenzen (HCB) Ni si compusii sai Benzen,toluen, etilbenzen,xileni

IPPC

Categorii de surse ale activitatilor listate in Anexa 1 (in conformitate cu Anexa A3 a OM MAPM 1144/2002)

Total-fosfat

Total-azot

Cianuri

Cloruri

Floruri

Fenoli

4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 (a) 6.1 (b) 6.2 6.3 6.4 (a) 6.4 (b)

Instalatii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de baza sau a biocidelor Instalatii utilizand procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza Instalatii chimice pentru producerea explozivilor Instalatii pentru depozitarea saui recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate mai mare de 10t/zi Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale cu o capacitate mai mare de 3t/ora Instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi Depozita controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitleor controlate de deseuri inerte Instalatii industriale pentru producerea de celuloza din lemn sau alte materiale fibroase; si hartie productia de scandura (>20t/zi) Instalatii industriale pentru producerea de hartie si carton, cu o capacitate de productie mai mare de 20t/zi Instalatii pentru pretratare (operatii precum: spalare, albire, mercelizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi Instalatii pentru tabacirea blanurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t produse finite pe zi sau (>12t/zi) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi alte materii prime animale (>75t/zi) sau materii prime vegetalale (>300t/zi) Tratare si prelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din: -materii prime de origine animala (altele decat laptele), cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 75 t/zi; -materii prime vegetale, cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medietrimestriala) Tratarea si prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuala) Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor animale si a deseurilor de animale, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau porcilor cu o capacitate mai mare 40.000 de capete pentru pasari Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau porcilor cu o capacitate mai mare 2.000 de capete pentru porcii de productie (peste 30 kg) Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau porcilor cu o capacitate mai mare 750 de capete pentru scroafe Instalatii pentru tratarea suprafetelor materialelor si obiectelor sau produselor utilizand organici, in particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare,vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/ora sau mai mult de 200 t/an Instalatii pentru producerea de carbon (carbune sarac in gaze) sau electrografit prin incinerare sau grafitizare

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

16 7 15 15 15 14 12 12 12 x x x 16 8 4

x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x

6.4 (c) 6.5 6.6 (a) 6.6 (b) 6.6 (c) 6.7

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

4 7 5 5 5

18

6.8

APENDIX 6 REFERINTE
1. 2 Directiva Consiliului 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al popluarii (IPPC), septembrie 1996, Official Lournal of the European Communities, L 257/26; Ordinul Ministrului MAPM 1144/2002 Privind infiintarea Registrului de poluantilor emisi de activitatile care cad sub incidenta articolului 3, alin. 1, lit. (g) si (h) din OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare al acestora Decizia Comisiei 2000/479/EC privind implementarea Registrului European pentru Emisii de Poluanti (EPER), iulie 2000, Official Lournal of the European Communities, L192/36; OUG 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 645/2002. Ghidul inventarului de emisii atmosferice, EMEP Task Force pe inventare de emisii, Septembrie 1999, EEA Copenhaga IPCC, Ghidul de buna practica si managementul incertitudinii in inventarele nationale al gazelor cu efect de sera; Editata de Jim Penman, Dina Kruger, Ian Galbally, Taka Hiraishi, Buruhani, Robert Hoppaus, Thomas Martinsen, Jeroen Meijer, Kyoka Miwa and Kiyoto Tanabe, IPCC 2000. IPCC Program pentru inventare de emisii a gazelor cu efect de sera la nivel national, Mai 2000, IGES, Kanagawa Directiva Consiliului 90/313.EC privind accesul liberl la informatia de mediu, iunie 1990, Monitorul oficial al Comunitatii Europene, L 158/56

2.

3. 4. 5.

6.

71