V[n] vectori 1. Afișare vector în ordine inversă 2. Afișare elemente pare de pe poziții prime 3.

Afișarea oglinditelor elementelor pare și a cifrei de control a elementelor impare 4. Să se verifice dacă in vector există un element cu cifra de control impară 5. Să se verifice dacă vectorul este palindromic 6. Să se verifice dacă vectorul are toate elementele divizibile cu suma cifrelor lor 7. Să se verifice dacă vectorul are pe poziții pare un element perfect, iar pe poziții impare un element pătrat perfect 8. Să se calculeze suma elementelor care conțin o cifră pară 9. Să se calculeze produsul elementelor care conține cel puțin două cifre impare. 10. Să se numere câte numere din vector au cel puțin doi divizori. 11. Să se numere câte elemente cu prima cifră pară și câte elemente cu prima cifră impară sunt în vector 12. Să se calculeze cel mai mare element prim 13. Să se determine cel mai mare element situat pe poziții prime și cel mai mic element de pe poziții neprime 14. Să se determine: suma elementelor pare, produsul elementelor impare și numărul elementelor egale cu 0 din vector 15. Să se determine cmmmc și cmmdc al elementelor vectorului 16. Să se inverseze vectorul: primul element va deveni ultimul, al doilea penultimul, etc 17. Să se numere de câte ori apare în vector primul element al vectorului 18. Să se verifice dacă un număr x apare în vector. În caz afirmativ să se returneze suma vecinilor săi, altfel să returneze -1 19. Să se verifică dacă un număr x apare în vectorul v ordonat descrescător. În caz afirmativ să se returneze poziția pe care apare, altfel să se returneze -1.

X[n], Y[n] vectori 20. Să se calculeze produsul P=(x1+y1)(x2+y2)(x3+y3)…(xn+yn) 21. Să se calculeze produsul P=(x1+yn)(x2+yn-1)(x3+yn-2)…(xn+y1) 22. Să se calculeze suma S=ogl(x1)*ogl(y1)-ogl(x2)*ogl(y2)+ ogl(x3)*ogl(y4)-…….. ogl(xn)*ogl(yn), unde ogl= oglinditul 23. Să se verifice dacă cel mai mare element din x apare în y 24. Să se verifice dacă un număr a să găsește în x și în y