Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN nr.

269 din 4 martie 2008


pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si
incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare
la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr. 394/2004
EMITENT:
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2008

n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995


privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, i ale art. 17
alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4/2007 al Comitetului
tehnic de specialitate CTS 12 - Fizica construciilor i cerine funcionale
pentru construcii,
n temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) lit. d) i ale art. 36 din
Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de
introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat, ale art. 2
alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind clasificarea i ncadrarea
produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la foc,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i
turismului nr. 1.822/2004 i Ordinul ministrului administraiei i
internelor nr. 394/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, ale
art. 10 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor
i ale art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea i funcionarea Ministerului Internelor i Reformei
Administrative, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008 ,
ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor i ministrul
internelor i reformei administrative emit urmtorul ordin:
ART. I
Regulamentul privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru
construcii pe baza performanelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.822/2004 i
Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 394/2004 , publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. Dup articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu
urmtorul cuprins:
"Art. 23^1. - (1) La elaborarea documentaiilor tehnice de proiectare,
proiectanii sunt obligai s nscrie n proiectul tehnic clasa de reacie la
foc a produselor, n conformitate cu prevederile prezentului regulament, i,
informativ, clasa de combustibilitate, n funcie de utilizarea final
preconizat.
(2) Clasele de combustibilitate definite n Normativul de siguran la
foc a construciilor, indicativ P118-1999, publicat n Buletinul
Construciilor nr. 7/1999, editat de Institutul Naional de CercetareDezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Bucureti din
coordonarea Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, se
nlocuiesc cu clasele de reacie la foc, n funcie de utilizarea final
preconizat a materialului sau a elementului de construcie.
(3) Clasele de combustibilitate prevzute n alte reglementri specifice
au caracter informativ i se nlocuiesc, n mod obligatoriu, cu clasele de
reacie la foc."
2. Articolul 25 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 25. - Tabelele nr. 1-8 i anexele nr. 1-3 fac parte integrant din
1

prezentul regulament."
3. Dup tabelul nr. 7 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 8
"nlocuirea claselor de combustibilitate cu clase de reacie la foc",
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i
intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii.
Ministrul dezvoltrii,
lucrrilor publice i locuinelor,
Laszlo Borbely
Ministrul internelor
i reformei administrative,
Cristian David
ANEX
Tabelul nr. 8

NLOCUIREA CLASELOR DE COMBUSTIBILITATE CU CLASE DE REACIE LA FOC


*T*

Clasa de combustibilitate
Clasa de reacie la foc

C0 (CA1)

A1

A2

s1, d0

C1 (CA2a)

A2

s1, d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

s1, d0

s1, d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

C2 (CA2b)

s1, d0

s1, d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

C3 (CA2c)

s1, d0

s1, d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

C4 (CA2d)

A2

s1, d2

s2, d2

s3, d2

s1, d2

s2, d2

s3, d2

s1, d2

s2, d2

s3, d2

s1, d2

s2, d2

s3, d2

d2

*ST*

NOT: 1. Clasa de combustibilitate a produsului se nlocuiete n funcie


de utilizarea final preconizat cu una dintre clasele de reacie la foc din
tabel.
2. La nlocuirea claselor de combustibilitate cu clasele de reacie la
foc se va avea n vedere adoptarea nivelurilor de performan pentru emisia
de fum i picturi/particule arznde corespunztor utilizrii
preconizate/finale a produsului, conform precizrilor din tabelul nr. 2 din
prezentul regulament.
_________