S.C ASKOLL ROMANIA S.R.

L

PRACTICǍ LA S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L

Studenta:Tudor Andreea Stefania Specializare:Management,Anul II,grupa 3 Profesor indrumator:Tomescu Ileana Crenguta

-1-

S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L

Prezentarea generala a firmei S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L

Denumire firma:S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L; Forma juridica: societate cu raspundere limitata; Adresa:Stefanesti,str. Salcamilor,nr 104,judetul Arges; Tel:0248/208622; Fax:0248/208625; Anul infiintarii:2004; Nr inregistrare la ORC Arges:J03/929/2005; C.U.I.R 16506641; Cod CAEN: 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice; capital social subscris si varsat: 200 ron; Durata de functionare:nelimitata;

Askoll Romania SRL este o societate multinationala,constituind o ramura a companiei multinationale Askoll P&C Holding Italia. Askoll Romania SRL s-a infiintat in anul 2004,iar in mai 2005 s-a inregistrat la ORC Arges sub nr J03/929/2005; Actionarul unic al societatii este Askoll P&C Holding Italia,care la data de 30.09.2008 a achizitionat actiunile de la vechiul proprietar Emerson Holding Dela Ware USA. Societatea s-a dezvoltat atat prin achizitionarea de noi linii de productie cat si prin angajarea de personal,dezvoltare care va continua si in anii urmatori.Intreaga productie a societatii este destinata exportului acum catre societatile membre ale grupului Askoll iar dupa obtinerea certificatului ISO privind atestarea calitatii,catre clienti,societatea si-a propus o perfectionare continua a fortei de munca prin efectuarea de stagii de pregatire in fabricile grupului situate in Italia si Slovacia cat si prin invitarea de personal calificat din aceste societati in stabilimentul nostru.Toate aceste stadii de pregatire fac parte din preocuparea continua a managementului de a obtine produse de calitate,stiut fiind ca noncalitatea poate genera cheltuieli foarte mari,poate duce la pierderea pietelor de desfacere.

-2-

S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L Dezvoltarea activitatii presupune pe langa pregatirea continua a personalului si o extindere a spatiilor de productie.Aceasta presupune consumarea d e resurse financiare,de investitii pt ca activitatea sa se desfasoare in concordanta cu necesitatile grupului nostru. In sustinerea dezvoltarii continue,societatea a transferat o mare parte a liniilor tehnologice care erau localizate la prestatorul nostru,Electroarges reducand in acest fel timpul in executie si livrare,reducand si costurile,diminuand diferenta fata de terti. Chiar daca si societatea s-a confruntat cu fenomenul migratiei fortei de munca specific acestei perioade la nivel national,nr salariatilor s-a mentinut relativ constant de la 499 la sfarsitul anului 2008 la 505,la sfarsitul anului 2009. Firma nu are contractat niciun credit,acum isi asigura propria finantare din productia realizata. Aprovizionarea se realizeaza cu materii prime din import dar si de la furnizori interni,localizarea furnizorilor este o preocupare continua a societatii care va avea ca efect costuri mai mici si scurtarea perioadei de aprovizionare. Principalii furnizori ai firmei sunt: • • • • • • • • • • • • SC ASKOLL P&C SRL; SC COATS ROMANIA IMPEX SRL; CW BEARING GMBH ; SC DINATHUS COMPANY SRL; SC ELECTROARGES S.A; IATSA PLATFORMA STEFANESTI; RITZ GUARD SYSTEMS; SC RAMAC PLAST SRL; AS METAL COM SRL; SC M.T.M SRL; SC MADIANTONIA SRL; SC A.MORELLI EXPORT IMPORT SRL;

Principalii clienti ai firmei sunt: • • • • • • • • • SC COSTTELINOS 2002 SRL; SC ELECTROARGES SA; SC ASKOLL P&C SRL; SC DELTA INVEST SRL; ESSEX ITALY S.P.A; SC MOBISTIL PROD SRL; SC MAT PLAST INDUSTRY SRL; SC BLC COMPONENT SRL; ASKOLL SLOVAKIA SRO;

-3-

S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L Concurenti pe piata locala :S.C ELECTROARGES S.A, S.C ANA IMEP S.A, S.C GENA ELECTRIC S.R.L; • ACTIVITǍŢI intreprinse pe parcursul perioadei de practica:

I) Cunoasterea societatii prin prezentarea unor informatii referitoare la: - nr asociati, adresa firmei, forma juridica, obiectul de activitate, cod CAEN, capital social, angajati,departamente(resurse umane,contabilitate,productie), evidenta activitatii economico-financiare,prezentarea atelierului de productie,prezentarea actului constitutiv al societatii. II)Practica la departamentul de contabilitate: -prezentarea unor documente contabile cum ar fi:NIR(document pentru receptia bunurilor aprovizionate),bonul de consum(document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale), Aviz de insotire a marfii(Document de insotire a marfii pe timpul transportului); -receptionarea marfurilor de la furnizori; -completarea Facturilor Fiscale si a Notelor de Intrare Receptie; -inregistrarea operatiunilor de aprovizionare in Registrul de Casa; -inregistrarea incasarilor si platilor in lei conform extrasului de cont; -verificarea soldurilor din banca,casa si avansuri din trezorerie in lei; -contabilizarea facturilor emise pt clientii interni; -operarea avansurilor de trezorerie conform deconturilor; -inregistrarea intrarilor de marfa in baza documentelor primite de la magazie(facturi interne,facturi externe,DVI,NIR); -analiza organigramei firmei; -analiza bilantului contabil din ultimii 3 ani(2007,2008,2009): Se observa o evolutie ascendenta si pozitiva in acelasi timp in ultimii 3 ani la toti indicatorii economici prezentati mai jos cu exceptia datoriilor care cresc de asemenea,dar care reprezinta un factor negativ;Societatea realizeaza o crestere a cifrei de afaceri de la 105 844 309 in 2007 la 161 476 515 in 2009. De asemenea profitul brut inregistreaza o crestere semnificativa de la 810.971 in 2007 la 6.027.484 in 2009. Informatii privind bilantul contabil din anul 2007 ( mii lei) venituri totale 109.905.733 cheltuieli totale 109.094.762 profit brut 810.971 profit net 746.091 cifra de afaceri 105.844.309 datorii totale 56.964.466

-4-

S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L

Informatii privind bilantul contabil din anul 2008 ( mii lei) venituri totale 168.818.602 cheltuieli totale 166.188.514 profit brut 2.630.088 profit net 2.052.793 cifra de afaceri 159.200.044 datorii totale 63.886.688 Informatii privind bilantul contabil din anul 2009 ( mii lei) venituri totale 179 482 726 cheltuieli totale 173 455 242 profit brut 6 027 484 profit net 4 791 182 cifra de afaceri 161 476 515 datorii totale 72 777 908 -plata salariilor si completarea statului de plata; -completarea ordinelor de plata si a foilor de varsamant; -varsarea fondurilor de sanatate, somaj, invatamant, CAS,CASS etc. la Buget prin intermediul Ordinelor de Plata; -prezentarea registrului-inventar care este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit normelor legale. -analiza SWOT a firmei Puncte tari: -cresterea cifrei de afaceri fata de anul precedent; -cresterea profitului; -realizeaza produse de calitate fiind atestata ISO; -firma detine utilaje performante; -colectiv tanar ,fara multi sefi; -concurenta redusa; -nu are contractat niciun credit; Oportunitati: -patrunderea pe noi piete; -incheierea unor aliante avantajoase cu firme puternice; Puncte slabe: -publicitate redusa pe piata locala; -Instabilitatea personalului,angajatii stau o perioada scurta de timp.Ei primesc o parte de instruire profesionala iar apoi pleaca la alta firma; -Salarizarea:Salariul se calculeaza in functie de cat lucreaza fiecare; Amenintari: -costul in crestere al materiilor prime sau al utilajelor; -aparitia pe piata a unor noi concurenti;

III) Practica la departamentul de Resurse Umane: -5-

S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L

In cadrul acestui departament mi s-au prezentat anumite informatii referitoare la: a) Administrarea personalului : înregistrarea personalului, respectiv întocmirea dosarelor individuale şi a fişelor personale, evidenţierea mişcărilor de personal, întocmirea unor statistici etc.; prezentarea fiselor de post ale angajatilor( director general,contabil,contabil sef,director resurse umane etc); aplicarea în întreprindere a Codului muncii, ROF, ROI; calculul unor cheltuieli sociale pentru şomaj, fondul de sănătate, asigurările sociale(CAS,CASS); repartizarea unor avantaje sociale pentru salariaţi (prime de calitate,prime de productie,prime de sarbatori, salarii de merit,…etc).

b) Gestiunea personalului stabilirea necesarului de personal în întreprindere; recrutarea personalului (internă sau externă) care se realizeaza prin prezentarea unei proceduri privind recrutarea,selectia si angajarea personalului si a unei solicitari de recrutare; selectarea personalului (prin concurs, interviu, formular de evaluare a candidatului in care conteaza tinuta,comunicarea,experienta in domeniu sau in alte domenii,motivatia,cunostinte in excel etc.); angajarea personalului prin prezentarea unui contract individual de munca; evaluarea angajaţilor şi a posturilor de muncă; stabilirea planului de promovare a personalului.

c) Elaborarea si executia bugetului de salarii prin: Registrul general de evidenta a salariatilor Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

-6-

S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L c) Informarea si comunicarea se refera la transmiterea deciziilor managerilor catre angajati si receptarea doleantelor salariatilor; Aceasta se poate face prin intermediul jurnalului întreprinderii, a afişajului, a sistemelor audio-video sau a şedinţelor. d) Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă are drept scop asigurarea securităţii şi a protecţiei muncii, a igienei muncii ş.a.

CONCLUZIE:
-7-

S.C ASKOLL ROMANIA S.R.L

Consider ca pe parcursul perioadei de practica in cadrul firmei SC ASKOLL ROMANIA SRL am avut posibilitatea sa analizez o serie de informatii utile si indispensabile existentei unei firme care imi vor fi de folos in viitorul apropiat pt angajare si nu numai. De asemenea mi-am facut o idee de ansamblu in ceea ce priveste contabilitatea,productia, managementul ,climatul si imaginea firmei ASKOLL ROMANIA despre care nu stiam foarte multe inainte. Avand acces la aceste informatii si fiind indrumata de tutorele de practica,in calitate de economist al firmei am reusit sa realizez analiza Swot a firmei,sa analizez situatia financiara prin intermediul bilantului contabil,sa operez cu o serie de inregistrari contabile,sa analizez organigrama firmei,sa completez anumite facturi si sa observ cum se realizeaza recrutarea,selectia ,angajarea si motivarea personalului. Astfel pot sa afirm ca firma ASKOLL ROMANIA SRL care are ca obiect de activitate: fabricarea motoarelor,generatoarelor si transformatoarelor electrice ocupa primul loc in topul firmelor din Stefanesti,avand o concurenta redusa pe piata locala, (principalul concurent fiind firma S.C ANA IMEP S.A),are o situatie financiara foarte buna obtinand o evolutie ascendenta a profitului si a cifrei de afaceri in ultimii 3 ani, de asemenea firma nu are contractat niciun credit,asigurandu-si propria finantare din productia realizata,ofera produse de calitate dovada fiind certificatul ISO privind atestarea calitatii. Din punctul meu de vedere cred ca s-ar putea aduce o serie de imbunatatiri firmei cum ar fi:intensificarea publicitatii pe piata locala prin organizarea unor campanii de promovare, crearea unui departament de cercetare dezvoltare,motivarea intensa a personalului,organizarea unor cursuri de pregatire profesionala a angajatilor care va avea ca efect reducerea rebuturilor,cresterea productiei si implicit a performantelor firmei.

-8-