Sunteți pe pagina 1din 3

POLINOAME

Impartrea polinoamelor
Teorema imartrii cu rest
D=IC+R
D=deimpartit I=impartitor C=catul R=restul gradul restului <gradul impartitorului
Obesrvatie :
Folosim de multe ori teorema imartirii cu rest pentru a afla restul cand nu pot face
imartirea polinoamelor
Astfel:
-scriu teorema impartirii cu rest
-aflu gradul restului din conditia (gradul restului <gradul impartitorului)
- dau lui x ca valori radacinile impartitorului
Exemplu:
Suma coeficientilor unui polinom f
Suma coeficientilor unui polinom f este f(1)
Restul impartirii lui f la X-a
Th : Restul imartirii lui f la X-a este f(a)
Conditia ca un polinom sa aibe radacina a
Definitie: fK[X] spunem ca aK e radacina pentru f daca f(a)=0
Conditia ca un polinom sa aibe pe a radacina dubla
fK[X] spunem ca aK e radacina dubla pentru f daca doua dintre radacinile
polinomului sunt egale cu a ( x
1
=x
2
=a )

f se divide cu (x-a)
2

f(a)=f (a)=0
Conditia ca un polinom cu coeficienti intregi sa aibe radacini intregi
Daca f Z[X] si are radacini intregi atunci ele sunt divizori ai termenului liber
Conditia ca un polinom cu coeficienti intregi sa aibe radacini rationale
Daca f Z[X] are radacini rationale (de forma
p
q
) atunci p e divizor al termenului
liber iar q e divizor al coeficientului dominant
Conditia ca un polinom cu coeficienti rationali sa aibe radacini de forma a b +
: Daca fQ[X] si are radacina a+ b atunci are si radacina a- b
Conditia ca un polinom cu coeficienti reali sa aibe radacini complexe nereale
Daca fR[X] si are radacina a+ib atunci are si radacina a-ib
Rezolvarea unei ecuatii de grad mai mare sau egal cu 3
In general pentru rezolvarea unei ec de grad mai mare sau egal cu trei caut o
radacina a (eventual folosind teoremele anterioare) si daca gasesc radacina a fac
imparirea cu X-a . Restul trebuie sa dea 0 , si folosind teorema impartirii cu rest practic
reusesc descompunerea in doua polinoame unul de grad 1 si unul cu un grad mai
putin decat cel initial
Divizibilitatea polinoamelor
Definitie Fie f,gK[X] spunem ca f se divide cu g sau ca g divide pe f ,daca
restul impartirii lui f la g este 0
Teorema : Fie f,gK[X] f se divide cu g

orice radacina a lui g e radacina


pentru f
Relatiile lui Viette
ec de gr III ax
3
+bx
2
+cx+d=0 unde a,b,c,dC a0

1 2 3
1 2 2 3 3 1
1 2 3
b
x x x
a
c
x x x x x x
a
d
x x x
a

+ +

+ +
'


Observatie 1
2 2 2
1 2 3
x x x + + =
2
2
1 2 3 1 2 1 3 2 3
( ) 2( ) 2
b c
x x x x x x x x x
a a
_
+ + + +

,
Observatie 2
Pentru
3 3 3
1 2 3
x x x + + procedam astfel
x
1
radacina deci verifica ecuatia
3 2
1 1 1
0 ax bx cx d + + + (1)
x
2
radacina deci verifica ecuatia
3 2
2 2 2
0 ax bx cx d + + + (2)
x
3
radacina deci verifica ecuatia
3 2
3 3 3
0 ax bx cx d + + + (3)
adunand relatiile obtinem a(
3 3 3
1 2 3
x x x + + ) +b(
2 2 2
1 2 3
x x x + + )+c(
1 2 3
x x x + + )+3d=0 aflam
pe
3 3 3
1 2 3
x x x + +
ec de gr IV ax
4
+bx
3
+cx
2
+dx+e=0 unde a,b,c,d,eC a0

1 2 3 4
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4
1 2 3 4
b
x x x x
a
c
x x x x x x x x x x x x
a
d
x x x x x x x x x x x x
a
e
x x x x
a

+ + +

+ + + + +

'

+ + +


Observatie
2 2 2 2
1 2 3 4
x x x x + + + =
2
2
1 2 3 4 1 2 1 3 2 3 1 4 4 3 2 4
( ) 2( ) 2
b c
x x x x x x x x x x x x x x x x
a a
_
+ + + + + + + +

,