Sunteți pe pagina 1din 3

Notiunea de incheiere a contractului Prin incheierea contractului intelegem realizarea acordului de vointa al partilor asupra clauzelor contractuale.

Acest acord se realizeaza prin intalnirea pe deplin concordanta sub toate aspectele, a unei oferte de a contracta, cu acceptarea acestei acelei oferte. Validitatea oricarui contrat presupune examinare de sine statatoare a ceea ce art. 948 C.civ denumeste conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii: capacitatea, consimtamantul, obiectul si cauza. Pentru a cerceta validitatea unui contract , trebuie examinata capacitatea partilor contractante (persoane fizice sau juridice), atat in ceea ce priveste capacitatea de folosinta, cat si capacitatea de exercitiu. De asemenea, trebuie cercetat continutul vointei juridice sub aspectul celor doua laturi esentiale: consimtamantul ,privit ca hotararea de a te obliga juridiceste si ca manifestare a acestei hotarari si cauza sau scopul actului juridic. Validitatea contractului este conditionata atat de caracterul licit si moral al cauzei, cat si de existenta unui obiect determinat, licit si moral. Propunerea de a incheia un contract se numeste oferta, iar consimtamantul exprimat fara rezerva de destinatarul ofertei se numeste acceptare. Oferta de a contracta Cand ameble parti sunt prezente ,ele discuta clauzele contractului si isi dau apoi consimtamantul in mod simultan. Dar uneori partile sunt departe una de cealalta, sau adeziunea(aderarea) uneia intarzie asupra clauzelor fixate de cealalta. In acest caz consimtamantul partilor se descompune in doua acte succesive : oferta sau policitatiunea uneia din parti, care propune un contract in conditii determinate, si acceptarea celeilalte parti, prin care contractul ia nastere. Oferta,policitatiunea este propunerea pe care o persoana o face unei alte persoane sau publicului in general de a incheia un contract in anuminte conditii. Forma ofertei este libera,ca si aceea a intregului consimtamant. In genere oferta este expresa,deoarece altfel, ea nu ar putea ajunge la cunostinta aceluia caruia ii este adresata. Oferta se poate face in scris,verbal sau in mod tacit. Chiar daca simpla tacere nu are semnificatie juridica, sunt unele situatii cand din tacere se poate desprinde o anumita atitudine juridica, producatoare de efecte juridice, cum este stationarea unui taxi la locul de parcare sau tacita reconductiune, respectiv oferta de prelungire a contractului de inchiriere exprimata tacit prin continuarea chiriasului de a folosi lucrul inchiriat si de a plati chiria, dupa exprirarea contractului de inchiriere. Oferta se poate adresa unei persoane determinate,dar poate fi adresata si publicului, cum este expunerea marfurilor in vitrine spre vanzare cu indicarea pretului lor de vanzare. De asemenea, oferta se poate face cu termen sau fara termen. Conditiile ofertei -oferta trebuie sa indeplineasca conditiile generale de validitatea a consimtamantului, cat si unele conditii speciale: Oferta trebuie sa fie- ferma, exprimand o propunere neindoielnica pentru un angajament juridic, care ,prin accepare, sa poata realiza incheierea contractului( nu este ferma,spre exemplu oferta de vanzare a unui produs,prin care ofertantul si-ar rezerva dreptul de a modifica pretul propus).

reala, serioasa, constienta, neviciata si cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic oferta trebuie sa fie neechivoca, respectiv sa exprime vointa neindoielnica de a incheia un contract prin simpla ei acceptare. Simpla expunere a unui lucru in vitrina, fara indicarea pretului. Nu poate fi considerata, in mod necesar, ca fiind o oferta de vanzare, de vreme ce expunerea ar fi putut fi facuta ca model sau in alte scopuri. Oferta trebuie sa fie precisa si completa cuprinzand toate elementele ce pot fi luate in considerare la incheierea contractului. Caracterul complet si precis face posibil ca simpla sa acceptare sa realizeze perfectarea contractului, astfel ca necesar ca ea sa cuprinda pretul,

Forta obligatorie a ofertei. Raspunderea pentru revocarea ofertei Problema fortei obligatorii a ofertei priveste momentele anterioare acceptarii ei, deoarece dupa ce oferta a fost acceptata avem de-a face cu un contract, unde se vor aplica regulile privind puterea obligatorie a acestuia. In Codul comercal la art.37 este inscrisa regula conform careia pana in momentul incheierii contractului oferta si acceparea sunt revocabile. De aici s-ar putea trage concluzia ca oferta neacceptata ar putea fi retrasa in mod unilateral, dar aceasta concluzie trebuie nuantata, in sensul ca trebuie deosebit dupa cum oferta a ajuns sau nu la cunostinta destinatarului. In rezolvarea fortei obligatorii a ofertei trebuie sa avem in vedere 2 ipoteze: - A) Oferta este facuta unei persoane prezente: in acest caz oferta trebuie acceptata pe loc. Consecinta acceptarii este realizare acorduluii de vointa, deci incheierea contractului. Daca oferta nu este acceptata imediat ofertantul nu are nici o obligatie, - B) Oferta este facuta unei persoane absente. In acest caz distingem mai multe situatii a) daca oferta nu a ajuns la destinatar, ofertantul o poate revoca in mod liber fara a suporta vreo consecinta, cu conditia ca revocarea sa ajunga la destinatar cel mai tarziu odata cu oferta. b) Daca oferta a ajuns la destinatar, distingem alte doua situatii: - daca oferta este cu termen , ofertantul este dator sa o mentina pana la expirarea termenului. De indata ce termenul a expirat oferta devine caduca sau asa cum s-a exprimat in doctrina mai veche daca termenul expira inainte de acceptare, oferta cade de drept, fara ca autorul sa aiba nevoie de a o mai retrage. - daca oferta este fara termen , se admite ca ofertantul este obligat sa o mentina un moment rezonabil. In acest sens s-a pronuntat si doctrina franceza care considera ca autorul ofertei nu o poate retrage imediat, ci este obligat sa o mentina atat timp cat este necesar ca destinatarul sa o examineze si sa comunice raspunsul sau. Exista un consens in teoria si practica judicara, in sensul ca retragerea ofertei inaintea termenului de expirare, atrage raspunderea civila a ofertantului pentru toate prejudiciile produse destinatarului prin actiunea lui intempestiva, dar ca temeiul juridic al acestei raspunderi este diferit, in raport de teoria adoptata. Aceptarea ofertei..

Aceptarea este manifestarea de vointa a unei persoane de a incheia un contract in conditiile stabilite in oferta ce i-a fost adresata in acest scop. Acce ptarea este raspunsul prin care se realizeaza acordul de vointa cu oferta primita. Ca si oferta, acceptare se poate face in orice forma, astfel ca ea poate fi facuta in scris sau verbal. De asemenea ea poate fi expresa sau poate fi si tacita, de exemplu prin executarea de catre acceptant a obiectului ofertei. Legat de acceptarea tacita se pune problema daca simpla tacere are valoare de acceptare,caci nu trebuie sa confundam acceptarea tacita cu simpla tacere. Acceptarea tacita este o acceptare indirecta, care rezulta din anumite fapte ale acceptantului, fapte ce pot interpreta in sensul unei acceptari. In acceptarea tacita exista deci o manifesare de vointa a acceptantului , oricat de indirecta ar fi. Simpla tacere este altceva: este abtinerea aceluia care a primit oferta de la orice mainfestare directa sau indirecta,oferta nu este urmata de nici un raspuns, fie expres, fie derivand din faptele destinatarului. - in mod exceptional legea si practica judiciara acorda tacerii valoare de acceptare: de ex,,,: - legea admite tacita relocatiune - partile pot conveni ,mai inainte,ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa aiba valoare de acceptare

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea a) sa fie pura si simpla, adica sa concorde cu oferta, in acest sens considerand-se ca oferta a fost refuzata, acceptarea avand valoarea unei contraoferte.(daca destinatarul ofertei pretinde modificarea conditiilor fixate de ofertant, el emite nu o acceptare, ci o contraoferta, evident improprie formarii unui contract. Contraoferta oferta noua emisa de destinatarul initial si supusa ofertantului initial. Este vorba de o noua oferta care valoreaza un refuz al ofertei initiale, b) sa fie neidoielnica, adica sa fie lipsita de echivoc, in sensul ca destinatarul raspunde fern ofertei ce i-a fost adresata c) oferta adresata unei anumite persoane poate fi acceptata numai de aceasta . oferta adesata publicului poate fi acceptata de oricine. d) Sa nu fie tardiva, acceptarea trebuind sa intervina inainte ca oferta sa devina caduca sau tardiva. Momentul si locul incheierii contractului