Sunteți pe pagina 1din 2

28.Calculul pierderilor de putere şi energie în transformatoare

Pierderile de putere în transformatoare sunt de două categorii: pierderi în fier, independente de sarcina transformatorului şi pierderi în cupru, variabile cu sarcina. Calculul pierderilor de putere activă şi reactivă în transformatoare se face pe baza datelor de catalog ale transformatoarelor. Astfel, Pierderile de putere activă în fierul transformatorului P Fe sunt egale cu pierderile la mersul în gol P 0 deoarece la funcţionarea în gol, curentul fiind foarte mic, pierderile în înfăşurarea alimentată sunt practic neglijabile; în consecinţă:

P P

Fe

0

.

(7.33)

Pierderile de putere reactivă în fierul transformatorului Q Fe sunt egale cu puterea de magnetizare la mersul în gol. Ele se calculează în funcţie de curentul de mers în gol al transformatorului, care se exprimă în procente din curentul nominal al înfăşurării alimentate (i 0 %=(I 0 /I n )100) şi de puterea nominală S n acestuia. Pentru calculul lui Q Fe se pleacă de la expresia puterii aparente absorbite de transformator, la funcţionarea în gol:

 I  i S  3 U I  n   0 S
I 
i
S
 3 U I
n
 
0
S
0
n 0
I
100 n
n

.

În practică se constată că P 0 <<S 0 , deci se poate considera că:

Q  Q S

Fe

0

0

i

0

100

S

n

.

(7.34)

Pierderile de putere activă în cuprul transformatorului, la sarcină nominală P Cun sunt egale cu pierderile la scurtcircuit P sc deoarece la funcţionarea în scurtcircuit fluxul rezultant fiind mic, pierderile în fier pot fi neglijate, deci:

P

Cu n

P

sc

.

(7.35)

Pierderile de putere reactivă în cupru, se calculează în funcţie de tensiunea de scurtcircuit (u sc %=(U sc /U n )100) şi puterea nominală a transformatorului. Astfel, puterea aparentă absorbită de transformator la proba de scurtcircuit poate fi scrisă sub forma:

S

sc

  3 U I  U    n sc n  
 3 U I
U   
n
sc n
U
n

u

sc

100

S

n

.

(7.36)

Măsurătorile efectuate la transformatoarele de putere funcţionând în scurtcircuit arată

că:

P

sc

 S

sc

şi, prin urmare, la sarcină nominală, avem:

Q

Cu n

S

sc

u sc

100

S

n

.

(7.37)

În concluzie, pierderile totale de putere activă şi reactivă în transformator se calculează cu relaţiile:

Q



P

T

T

P

0

i

0

100

100

S



n

P

Cu n

;

u sc

100

S

n ,

(7.38)

valabile la sarcina nominală. La o încărcare oarecare a transformatorului, caracterizată prin coeficientul de încărcare =S/S n , sunt afectate pierderile în cupru, expresiile pierderilor totale de putere (7.38) devenind:

Q



P

T

T

 

P

i

0

0

100

S

n

P

u

Cu n

sc

100

;

2

2

S .

n

(7.39)

Când sarcina este distribuită pe mai multe transformatoare identice, conectate în paralel, pierderile totale de putere se calculează cu relaţia:

(

P )

T

N P

0



2

P

Cu n

N ,

(7.40)

unde N este numărul de transformatoare conectate în paralel, iar coeficientul de încărcare corespunde sarcinii totale, respectiv:



I I

tot

n

S S

tot

n

.

În cazul în care nu se cunosc caracteristicile transformatoarelor, se poate considera că pierderile de putere activă reprezintă aproximativ 2 % din puterea lor la bornele înfăşurării secundare, iar pierderile de putere reactivă cca. 10 %, adică:

PT 0,02 S 2 ; Q T 0,1 S 2

.

(7.41)

Pierderile de energie într-un transformator, conectat la reţea timp de T 0 ore, se determină cu relaţia:

W

T



P T

0

0



2

max Cu n

P

,

(7.42)

unde coeficientul de încărcare

transformatorului, în funcţie de care a fost considerat timpul pierderilor maxime . Pierderile de energie în transformator se pot exprima şi în funcţie de curentul mediu pătratic I mp ; din relaţia (6.12) se obţine:

corespunde încărcării maxime a

max

I

/ I S

/ S

n

max n

max

I max

I

mp

T I 0 max  ; I n
T
I
0
max
; I
n



max

I T mp 0 I  n
I
T
mp
0
I
n



mp

T 0 ; 
T
0
;

max



mp

T 0 . 
T
0
.

Introducând ultima relaţie în (7.42), avem:

W

T

 

P T

0

0



mp 2

T 0

P Cu n

 

( P

0



2

mp

P ) T

Cu n

0

.

(7.43)

În cazul când într-o staţie sunt mai multe transformatoare, pentru calculul pierderilor de energie trebuie să se cunoască regimul de funcţionare a fiecărui transformator.