Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate i Audit Disciplina: STANDARDE DE AUDIT FINANCIAR

PROGRAMA ANALITIC Cap. 1. Etica in audit

Anul univ. 2011-2012

1.1. Principiile Codului etic al profesionistilor contabili 1.2. Principalele amenintari 1.3. Masuri de protectie
Cap. 2. Audituri si revizuiri ale situatiilor financiare 2.1. Principii generale si responsabilitati 2.2. Evaluarea riscului si raspunsul la riscurile evaluate 2.3. Probele de audit 2.4. Concluziile auditului 2.5. Misiuni de audit cu scop special 2.6. Misiuni de revizuire Cap. 3. Servicii conexe 3.1. Misiuni constand in proceduri convenite 3.2. Misiuni de compilare (elaborare) BIBLIOGRAFIA: 1. Arens, A si colab. 2. Oprean I., Popa I 3. ***** 4.***** 5.***** 6.***** 7. *****

Audit, o abordare integrata, Ed. Arc, Chisinau, 2002, editia a 8-a, Procedurile auditului si ale controlului financiar, Ed. Risoprint Cluj- Napoca 2007 Manual de standarde Internationale de Audit si Control de Calitate, Audit financiar 2009 Ordonana de Urgen nr.90/2008 privind auditul statutar www.cafr.ro www.ceccar.ro www.ifac.org

ef de departament, Prof.univ.dr. Popa Ioan

Titular de disciplin, Conf.univ.dr. Popa Irimie Emil