Sunteți pe pagina 1din 13

1.Fiscalitatea-concept.

- este sistemul de percepere al impozitelor si taxelor prin fisc; fiscul este institutia de stat care stabileste si incaseaza contributiile catre stat si urmareste pe cei care nu si-au platit aceste contributii. 2.Contribuabilii-definire. - sunt orice persoane fizice sau juridice sau orice alta entitate fara personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii sau alte sume bugetului general consolidat, in conditiile legii. 3.Categorii de contribuabili. 1.persoane fizice- devin contribuabili din momentul in care realizeaza venituri, detin sau tranzactioneaza bunuri sau valori impuse pe teritoriul tarii noastre. 2.persone juridice- intra in categoria contribuabililor atunci cand realizeaza venituri, detin sau dobandesc bunuri , presteaza servicii sau executa lucrari si alte activitati din categoria celor impuse. a. persoane juridice romane: - persoane juridice propriu-zise : cu activitate economica sau fara scop lucrativ - alte entitati colective (unitati economice) : fara personalitate juridica. b. persoane juridice straine care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei. 4.Denumirea venitului bugetar. Fiecarui venit bugetar ii este atribuita: - o denumire generica in raport cu natura sa economico-financiara si juridica, denumire prin care se face deosebirea intre diferitele categorii de venituri bugetare; astfel veniturile bugetare se numesc : impozite, taxe, contributii, prelevari, varsaminte, etc. - o denumire specifica (proprie) , prin care este individualizat fiecare fel de venit in raport cu alte venituri din aceeasi categorie (ex: impozit pe profit, taxa de timbru, contributii pt asigurari sociale de stat, etc.). 5.Subiectul impunerii. - este acea persoana si/sau juridica care datoreaza, potrivit legii, un impozit, o taxa ori este obligata la efectuarea unei anumite prelevari la bugetul public national (in contul bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat, etc.). 6.Obiectul sau materia impozabila. - este format din toate veniturile sau bunurile impozabile sau taxabile. 7.Unitatea de evaluare. - reprezinta elementul care exprima cuantumul unitar al venitului bugetar in raport cu baza sa de calcul.Acest cuantum unitar se poate stabili sub diferite forme, fie intr-o cota fixa, fie intr-o cota procentuala , fie prin aplicarea ambelor cote. 8.Unitatea de impunere. - reprezinta unitatea in care se exprima obiectul sau materia impozabila,

adica: leul in cazul veniturilor, metrul patrat in cazul suprafetelor construite sau hectarul in cazul terenurilor, etc. 9.Asieta. - reprezinta modalitatea de asezare a venitului bugetar dupa obiectul sau materia impozabila.Ea presupune identificarea subiectului si materiei impozabile, evaluarea acesteia si stabilirea cuantumului de plata. 10.Perceperea(incasarea) venitului bugetar. - reprezinta realizarea efectiva a sumei de bani pe care acesta o reprezinta. 11.Termenul de plata. - reprezinta data la care sau pana la care un anumit venit trebuie varsat la buget. 12.Calificarea venitului bugetar. - reprezinta stabilirea caracterului local sau central al venitului, precum si atribuirea lui prin lege spre partile bugetului public national. 13.Clasificarea veniturilor bugetare. - in functie de regularitatea cu care se realizeaza, veniturile bugetare ale statului se impart in venituri ordinare (curente) si venituri extraordinare (exceptionale). - veniturile curente sunt acele resurse care se incaseaza cu regularitate la bugetul statului, constituind o sursa permanenta si continua a acestuia. -veniturile extraordinare sunt acele resurse la care statul apeleaza numai in cazuri exceptionale, atunci cand mijloacele banesti provenite din resursele ordinare nu acopera integral cheltuielile bugetare care se impun a fi efectuate (ex: imprumuturile de stat si emisiunile monetare). 14.Impozitul-definitie. - reprezinta acea contributie baneasca, obligatorie si cu titlu nerambursabil, care este datorata in temeiul legii- la buget de catre persoanele fizice si/ sau juridice pentru veniturile pe care le obtin, pentru bunurile pe care le poseda, respectiv pt. marfurile pe care le produc si/sau distribuie ori pt. serviciile si lucrarile pe care le presteaza sau executa. 15.Trasaturi caracteristice ale impozitului. - este o contributie baneasca - este o contributie obligatorie - este o prelevare cu titlu nerambursabil - este datorat la buget in conformitate cu dispozitiile legale - se datoreaza numai pentru veniturile realizate si bunurile detinute , respectiv pentru marfurile pe care le produc si/sau distribuie ori pt. serviciile si lucrarile pe care le presteaza sau executa. 16.Explicati caracterul nerambursabil al impozitului. Impozitul este o prelevare cu titlu nerambursabil in sensul ca sumele achitate de catre contribuabili nu au un echivalent direct si imediat in folosul platitorilor de impozite , ele contribuind la formarea fondurilor generale ale

societatii, fonduri utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli ce urmeaza a se efectua in beneficiul tuturor membrilor societatii. 17.Clasificati impozitele dupa modul de percepere. 1.impozite directe - impozite reale sau obiective - impozite personale sau subiective 2.impozite indirecte - taxe generale de consumatie - taxe speciale de consumatie - taxe vamale. 18.Clasificati impozitele dupa materia impozabila. - impozite pe avere - impozite pe venit - impozite pe cheltuieli sau pe fapte de consum 19.Clasificati impozitele dupa scopul urmarit. - impozite financiare - impozite de ordine. 20.Clasificati impozitele dupa nivelul la care se acumuleaza. - impozite centrale - impozite locale. 21.In ce situatie intervine dubla impunere? - inervine in situatia in care un contribuabil este supus obligatiei de plata a unor impozite, concomitent de catre doua autoritati fiscale diferite, pentru aceleasi veniuri sau bunuri obtinute ori detinute intr-o aceeasi perioada de timp. 22.Principiul nediscriminarii fiscale. - impune ca statele semnatare ale conventiei pt. evitarea dublei impuneri se angajeaza sa nu aplice fata de rezidentii celuilalt stat contractant , in materie de impozitare, dispozitii normative mai impovaratoare decat cele aplicabile propriilor lor contribuabili, aflati in aceeasi situatie. 23.Principiul impunerii. - conform lui , statul de origine calculeaza impozitul pornind de la suma totala a veniturilor subiectului impozabil, inclusiv asupra celor care provin din statul de resedinta si care, potrivit conventiei sunt impozabile in acest din urma stat; din impozitul care este astfel stabilit se deduce apoi suma care a fost platita in celalalt stat, diferenta reprezentand obligatia de plata a contribuabilului fata de statul al carui resortisant este. 24.Principiul scutirii de impunere. - prin aplicarea principiului scutirii de impozit, statul de resedinta impune numai acele venituri care, potrivit conventiei, sunt obtinute si impozabile in acel stat, scutind de impunere veniturile (sau o parte din acestea) realizate si impozabile in statul de origine al platitorului.

25.Taxele-definitie. - sunt plati achitate de catre persoanele fizice sau juridice pentru anumite acte sau servicii indeplinite ori prestate la cererea si in folosul acesora- de catre anumite organe de stat, institutii publice sau alte persoane asimilate acestora. 26.Trasaturi caracteristice ale taxelor. - subiectul platitor al taxei este intotdeauna precis determinat doar din momentul cand acesta solicita indeplinirea unui act, prestarea unui serviciu ori efectuarea unei lucrari din partea unui organ de stat sau a unei institutii publice. - taxa reprezinta o plata neechivalenta deoarece aceasta poate fi mai mare sau mai mica in raport cu valoarea efectiva a prestatiilor efectuate. - reprezinta o contributie stabilita in sarcina contribuabilului cu scopul de a se asigura astfel acoperirea in parte a cheltuielilor efectuate de catre organele de stat si/sau de catre institutiile publice pt. indeplinirea actelor, respectiv serviciilor solicitate. - taxa este anticipativa trebuie sa fie achitata in momentul solicitarii actului, serviciului sau lucrarii ce urmeaza a fi indeplinita de catre organul de stat sau institutia publica competenta. - taxa trebuie sa fie unica- pt. unul si acelasi act sau serviciu taxa se datoreaza o singura data. - actele care nu au fost legal taxate sunt lovite de nulitate. - raspunderea pentru neindeplinirea obligatiei de plata a taxelor revine primordial persoanei incadrata la organul de stat sau institutia publica prestatoare a serviciului sau lucrarii, si nu contribuabilului. 27.Clasificati taxele dupa caracterul lor. - taxe judiciare - taxe exrajudiciare. 28.Taxele parafiscale. - sunt cele care se constituie ca venituri proprii, extrabugetare ale unor beneficiari -entitati publice sau private- desemnati strict in acest sens prin norme juridice speciale. 29.Reglementarea legala actuala a impozitului pe profit. - Codul Fiscal 30.Contribuabilii impozitului pe profit. Se impart in 3 grupe: - persoane juridice romane (sau europene cu sediul in Romania) pt. profitul realizat la nivel mondial - persoane juridice straine, pt. anumite categorii de profit strict determinate - asocieri fara personaliate juridica 31.Baza de impunere in cazul impozitului pe profit. - adica suma asupra careia urmeaza sa se aplice cota legala in vederea stabilirii impozitului datorat de contribuabil o reprezinta profitul anual impozabil diferenta intre veniturile realizate din orice sursa impozabile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, adica cheltuielile

deductibile. 32.Cota de impunere si exceptia prevazuta de Codul Fiscal. - cota de impozitare este de 16 %.In prezent este o singura exceptie de la aceasta cota , pentru SC care desfasoara activitati gen: baruri de noapte, cluburi , jocuri de noroc pt. cei care desfasoara activitati nocturne se aplica 5% din venituri, doar daca aceasta suma este mai mare decat 16% din profit. 33.Plata impozitului pe profit. - contribuabilii aplica sistemul platilor anticipate. 34.Unde se varsa impozitul pe profit? - impozitul pe profit se varsa in contul bugetului de stat. 35.Termenul de plata al impozitului pe profit. - termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit. 36.Recuperarea pierderii fiscale anuale. - se recupereaza din profiturile impozabile ce se vor realiza in urmatorii 5 ani consecutivi; se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora (incepand cu cea mai veche pierdere inregistrata), la fiecare termen de plata a impozitului pe profit si in acord cu prevederile legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. 37.Creditul fiscal extern- notiune. - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat in strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri. 38.Cum se aplica creditul fiscal extern? - se aplica in conditiile in care Romania are semnata o conventie de evitare a dublei impuneri cu statul strain. 39.Dividendul-definire. -Conform Noului Cod Fiscal este o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica , cu cateva exceptii expres si strict determinate de acest act normativ. 40.Beneficiarii dividendelor. - sunt fie statul, fie diferite persoane juridice ori persoane fizice. 41.Impozitul pe dividendele primite de la persoanele juridice. - asupra acestora se percepe un impozit de 10% care constituie venit al bugetului de stat. 42.Clasificarea IMM-urilor. - microintreprinderi care au intre 1 si 9 salariati - intreprinderi mici au intre 10 si 49 de salariati

- intreprinderi mijlocii au intre 50 si 249 de salariati. 43.Ce sunt microintreprinderile? - sunt persoane juridice romane care indeplinesc cumulativ- la sfarsitul anului fiscal precedent- anumite conditii.- vezi intrebarea 44. 44.Conditiile prevazute de lege pentru ca o societate comerciala sa fie microintreprindere. 1. realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale. 2. au de la 1 pana la 9 salariati inclusiv. 3. au realizat venituri care nu au depasit intr-un an fiscal- echivalentul in lei a 100.000 euro inclusiv. 4. capitalul lor social este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice. 45.Baza de impunere in cazul impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Baza de impunere, adic suma veniturilor asupra crora urmeaz a se aplica cota legal n vederea stabilirii impozitului datorat de contribuabili este venitul brut anual (totalitatea ncasrilor) 46.Tariful de impunere asupra venitului microintreprinderilor. Tariful de impunere este alctuit dintr-o cot procentual proporional de 16 %. Aceast cot de impunere a fost stabilit pentru primii trei ani n care Romnia este ar comunitar - astfel: 2% n anul 2007; 2,5% n anul 2008; 3% n anul 2009 47.Exista impozitul pe veniturile realizate de microintreprinderi?Argumentati raspunsul. Odata cu aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2010 se stabileste cota de impunere asupra veniturilor realizate de catre microintreprinderi de 16 % , cota ce se va aplica asupra veniturilor brute totale.In acest context putem spune ca impozitul pe veniturile realizate de catre microintreprinderi nu se mai aplica, deoarece nici o persoana juridica nu va mai opta pentru acest sistem care astfel nu mai are nicio ratiune sa subziste. 48.Categorii de venituri impozabile realizate de persoane fizice-enumerati. Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt grupate astfel: 1.venituri din activiti independente 2. venituri din salarii 3. venituri din cedarea folosinei unor bunuri 4.venituri din investiii 5. venituri din pensii 6. venituri din activiti agricole 7. venituri din premii i din jocuri de noroc 8.venituri din transferul proprietilor imobiliare 9. venituri din alte surse 49.Prezentati o categorie de venituri realizate de persoanele fizice.

1. venituri din activiti independente care cuprind: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere i veniturile din drepturi de proprietate intelectual, realizate n mod individual i/sau ntr-o form de asociere, inclusiv din activiti adiacente; Veniturile comerciale cuprind venituri din fapte de comer ale contribuabililor, din prestri de servicii, precum i din practicarea unor meserii. Veniturile din profesii libere sunt cele obinute din exercitarea profesiilor liberale (avocat, notar public, auditor sau consultant fiscal, expert contabil, consultant de plasament n valori mobiliare, medic, arhitect etc.) desfurate n mod independent, n condiiile legii. Veniturile din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual provin din brevete de invenie, desene i modele industriale, mostre, mrci de fabric i de comer, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor i drepturi conexe acestora etc. - determinarea materiei impozabile pe baza contabilitii n partid simpl; pe baza normelor de venit; pe baz de cheltuieli forfetare - cota de impunere 16% - plata direct n contul bugetului de stat 2. venituri din salarii care includ toate veniturile n bani i/sau n natur obinute de o persoan fizic ce desfoar o activitate n baza unui contract individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de perioada la care se refer, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc; - determinarea salariului net (contribuiile sociale obligatorii; deducerile personale) - cota de impunere 16% - metoda reinerii i a vrsrii la bugetul statului 3. venituri din cedarea folosinei unor bunuri sunt veniturile, n bani i/sau n natur, provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, obinute de ctre proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal, altele dect veniturile din activiti independente; - venituri comerciale doar n cazul n care contribuabilul nchiriaz 5 sau mai multe bunuri. - majorarea venitului brut i scderea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% - cota de impunere 16% - plat direct contul bugetului de stat 4. venituri din investiii care reunesc: dividendele; veniturile impozabile din dobnzi; ctigurile din transferul titlurilor de valoare; veniturile din operaiuni de vnzare- cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare; veniturile din lichidarea/dizolvarea fr lichidare a unei persoane juridice; - materia impozabil venitul brut - calculul i reinerea impozitului pe veniturile sub form de dividende, dobnzi i ctiguri din vnzare-cumprare de valut la termen 16%; transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare difereniat n funcie de timpul de deinere 16%, respectiv 1%, asupra ctigului net.

5. venituri din pensii sunt sumele primite ca pensii de la fondurile nfiinate din contribuiile sociale obligatorii, fcute ctre un sistem de asigurri sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupaionale, i cele finanate de la bugetul de stat; - determinarea venitului impozabil - se stabilete prin scderea din venitul din pensii a unei sume neimpozabile de 1000 lei i a contribuiilor obligatorii - cota de impunere 16% - se reine i se vars la bugetul statului 6. venituri din activiti agricole sunt cele care provin din urmtoarele activiti: cultivarea i valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor, n sere i solarii special destinate acestor scopuri i/sau n sistem irigat; - determinarea venitului net din activiti agricole - pe baza normelor de venit care se stabilesc (pe unitate de suprafa) - cota de impunere 16% 7. venituri din premii i din jocuri de noroc care cuprind veniturile provenind din concursuri sau din participri la jocuri de noroc, altele dect cele realizate la jocuri de tip cazino i maini electronice cu ctiguri; - determinarea materiei impozabile - diferena ntre venitul din premii sau ctiguri din jocuri de noroc i suma reprezentnd venit neimpozabil care este n cuantum de 600 lei/joc, respectiv premiu/zi/organizator - cota de impunere: - 16% n cazul premiilor; 20% pentru jocuri de noroc sub limita de 10.000 lei, respectiv 25% pentru ctiguri ce depesc limita de 10.000 lei. - se calculeaz, se reine i se vars la bugetul statului 8. venituri din transferul proprietilor imobiliare reprezentate de veniturile realizate la transferul dreptului de proprietate i al dezmembrmintelor acestuia, prin acte juridice ntre vii asupra construciilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel fr construcii; - materia impozabil este reprezentat de valoarea tranzaciilor imobiliare impozabile (preul de vnzare sau transfer al proprietii) - tariful de impunere este stabilit difereniat n funcie de timpul deinerii n proprietate a bunului imobil i este format dintr- o cot procentual regresiv: a) imobilele deinute n proprietate mai puin de 3 ani: - 3% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depete 200.000 lei inclusiv; b) imobilele deinute n proprietate o perioad mai mare de 3 ani: - 2% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depete 200.000 lei inclusiv. - impozitul se calculeaz, se reine i se vireaz de ctre notarul public la bugetul de stat.

9. venituri din alte surse n care se includ: primele de asigurri suportate de o persoan fizic independent sau de orice alt entitate, n cadrul unei activiti pentru o persoan fizic n legtur cu care suportatorul nu are o relaie generatoare de venituri din salarii; ctigurile primite de la societile de asigurare, ca urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri cu ocazia tragerilor de amortizare; veniturile primite de persoanele fizice avnd calitatea de penionari (sub forma diferenelor de pre pentru anumite bunuri, servicii i alte drepturi), foti salariai, potrivit clauzelor contractului de munc sau n baza unor legi speciale; - impozitul se calculeaz, prin reinere la surs, la momentul plii veniturilor de ctre pltitorii acestora, prin aplicarea cotei unice de 16% asupra venitului brut. - vrsarea la bugetul de stat. 50.Cota de impozitare in cazul oricarei categorii de venituri realizate de persoane fizice. - este de 16%.Exceptie: in cazul castigurilor din jocurile de noroc, care este de 25%. 51.Determinarea venitului net pentru fiecare categorie de venit. Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa de venit (pentru unele categorii de venituri prevazute de lege) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. Ex: 1. venituri din activiti independente - venitul net din activitati independente se stabileste ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. 2. venituri din salarii - determinarea salariului net : diferenta intre salariul brut si cheltuielile deductibile (contributii sociale obligatorii si deduceri persoanale). 3. venituri din cedarea folosinei unor bunuri Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se sabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. 4. venituri din investiii 5. venituri din pensii - determinarea venitului impozabil - se stabilete prin scderea din venitul din pensii a unei sume neimpozabile de 1000 lei i a contribuiilor obligatorii 6. venituri din activiti agricole - determinarea venitului net din activiti agricole - pe baza normelor de venit care se stabilesc (pe unitate de suprafa) 7. venituri din premii i din jocuri de noroc Venitul net se stabileste ca diferenta intre venitul din premii sau castiguri din

jocuri de noroc si suma reprezentand venit neimpozabil. 8. venituri din transferul proprietilor imobiliare 52.Ce reprezinta deducerea personala? - este o suma neimpozabila acordata contribuabilului, numai pt. veniturile din salarii obtinute la locul unde se afla functia de baza; ea este considerata a fi acea cheltuiala deductibila reprezentand contravaloarea cheltuielilor minim necesare asigurarii traiului zilnic al contribuabilului si a celor aflati in intretinerea sa. 53.Cum si la ce termen se plateste impozitul pentru fiecare categorie de venit? - se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata in cazul : veniturilor din activitati independente, veniturilor din salarii, veniturilor din investitii, veniturilor din pensii, veniturilor din premii si jocuri de noroc, veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. - se plateste anticipat in cazul veniturilor provenite din cedarea folosintei bunurilor . - se plateste in doua transe egale in cazul veniturilor din activitati agicole: 50% din impozit pana la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit pana la data de 15 noiembrie inclusiv. 54.Credit fiscal extern - in cazul venitului realizat de persoane fizice. Contribuabilii persoane fizice care sunt supusi impozitului pe venit atat in Romania cat si in strainatate, beneficiaza de creditul fiscal extern, in sensul ca au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in RO a impozitului platit in strainatate , daca sunt intrunite urmatoarele conditii: - impozitul datorat in strainatate a fost efectiv platit, dovada acestui fapt facandu-se cu un document justificativ. - venitul pentru care se acroda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri pentru care se datoreaza impozit in RO. 55.T.V.A- sediul materiei. - Codul Fiscal. 56.Definiti valoarea adaugata. - reprezinta diferenta intre valoarea unui bun (produs) sau a unui serviciu obtinuta in urma vanzarii lui si valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care au fost achizitionate si utilizate pentru a se putea realiza acel bun sau serviciu. 57.Definiti taxa pe valoare adaugata. - este acel impozit indirect care se aplica pe fiecare stadiu al circuitului economic (ciclului de fabricatie si distributie) al unui produs finit, asupra valorii adaugate realizate in fiecare etapa de catre toti cei care contribuie la producerea si desfacerea acelui produs, pana cand el ajunge la consumatorul final. 58.Modalitati de calcul a T.V.A de plata la bugetul statului. - se poate calcula fie prin aplicarea cotei legale asupra valorii adaugate in

fiecare stadiu pe care il parcurge marfa ori serviciul de la producator la consumator , fie facandu-se diferenta intre taxa achitata (stabilita in raport cu pretul de vanzare al bunului din stadiul anterior) si taxa colectata (cea incasata odata cu pretul platit de beneficiarul produsului sau serviciului). 59.Sfera de cuprindere a T.V.A. In sfera de aplicare a TVA se cuprind operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: - operatiunile care constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii , in sfera taxei, efectuate cu plata. - locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in RO. - livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. - livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una din activitatile economice expres prevazute. - importul de bunuri efectuat in RO de orice persoana, daca locul importului este in RO. 60.Operatiuni impozabile din p.d.v al T.V.A. Toate operatiunile care se cuprind in sfera de aplicarea a TVA se numesc operatiuni impozabile. Sunt grupate in: - livrarea de bunuri, prestarea de servicii, schimbul de bunuri si servicii. - importul de bunuri. - achizitiile intracomunitare de bunuri. 61.Persoane impozabile din sfera T.V.A. - este orice persoana care desfasoara in mod independent activitati economice impuse. - persoanele cu o cifra de afaceri anuala mai mare de 35.000 de euro trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA , iar cele care nu ating acest prag anual privind cifra de afaceri pot opta de asemenea sa se inregistreze in scopuri de TVA. 62.Activitati economice impuse cu T.V.A. - sunt activitatile economice care cuprind activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate. 63.Livrarea de bunuri- operatiune impusa cu T.V.A. - este orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar catre o alta persoana, direct sau prin persoane care actioneaza in numele acestuia. 64.Prestarea de servicii- operatiune impusa cu T.V.A. - reprezinta orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri.

65.Schimbul de bunuri- operatiune impusa cu T.V.A. Reguli: * operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrari separate.In cazul transferului dr. de proprietate asupra unui bun de catre 2 sau mai multi contribuabili, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare operatiune se considera o livrare separata, fiind impozitata distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final. 66.Importul de bunuri- operatiune impusa cu T.V.A. - reprezinta introducerea in RO a unor bunuri provenind dintr-un alt stat, mai precis , bunurile aduse din afara Comunitatii si introduse pe teritoriul comunitar in RO sunt considerae importuri si sunt subiect de TVA, cu exceptia bunurilor care intra in regim vamal suspensiv. 67.Achizitiile intracomunitare- operatiune impusa cu T.V.A. - reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare al transportului sau de expediere a bunurilor. 68.Faptul generator al T.V.A. - reprezinta momentul in care se considera intrunite din p.d.v legal conditiile necesare constatarii exigibilitatii taxei pe valoare adaugata. 69.Exigibilitatea T.V.A. - este dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului achitarea taxei datorate bugetului de stat. 70.Baza de impozitare a T.V.A. Este constituita din: - tot ceea ce constituie contrapartita obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori de prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert. - preturile de achizitie sau , dupa caz, pretul de cost, determinat la momentul livrarii. - suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabila pt. executarea prestarilor de servicii. 71.Cotele de impunere in cazul T.V.A. Cota standard de TVA este de 24% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru operaiunile impozabile care nu sunt scutite de tax sau care nu sunt supuse cotelor reduse. 72.Exemple de operatiuni scutite de T.V.A. - spitalizarea si ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea; - livrarile de organe, de sange si de lapte ( de provenienta umana); - activitatea de invatamant desfasurata in conditiile legii; - prestarile de servicii culturale si cele din domeniul sportului; -realizarea, difuzarea si retransmisia programelor de radio/televiziune (cu

exceptia celor de publicitate); - unele servicii financiare si bancare; -etc. 73.Persoane scutite. - nu sunt obligate sa se inregistreze in RO , persoanele stabilite in afara Comunitatii care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din RO si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform regimului special pt. servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitate. 74.Deducerea T.V.A. Platitorii de TVA au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor sau serviciilor destinare realizarii de operatiuni impozabile, mai precis efectuarea de operatiuni impozabile permite compensarea taxei colectate cu taxa deductibila. Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa pe valoare adaugata deductibila devine exigibila. 75.Ce reprezinta suma negativa a T.V.A? Suma negativa a TVA apare cand taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate de o persoana impozabila este mai mare decat taxa pe valoare adaugata colectata. 76.Platitorii taxei pe valoare adaugata. Sunt: - persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA, pt. operatiunile taxabile realizate. - persoanele care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila. - beneficiarii prestarilor de servicii taxabile, efecuate de persoane neimpozabile stabilite in strainatate (indiferent daca acesti beneficiari sunt sau nu inregistrati ca platitori de TVA). - persoanele care importa bunuri in RO , adica importatorii. 77.Plata T.V.A. - persoanele obligate la plata TVA trebuie sa achite suma datorata, stabilita prin decontul intocmit pt. fiecare perioada fiscala, pana la data la care au obligatia depunerii acestora. - TVA pt. importul de bunuri se plateste de regula- la organul vamal. 78.Ce inseamna taxarea inversa? - platitorii de TVA inscriu in decontul de TVA, atat taxa colectata, cat si taxa deductibila, fara a avea loc plati efective intre cele doua unitati in ceea ce priveste TVA taxare inversa.