Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Alc tuirea sistemelor rutiere Suprastructura drumului cuprinde ansamblul lucr rilor de amenajare i

consolidare a platformei drumului n vederea asigur rii circula iei vehiculelor, n condi ii de siguran i confort, indiferent de starea climateric , temperatur i umiditate.

Pentru a ndeplini acest deziderat, partea carosabil se amenajeaz cu un sistem de straturi din materiale rutiere, cu grosimi i rezisten e diferite, rolul lor principal fiind de a prelua i suporta sarcinile din trafic. Aceast succesiune de straturi se nume te sistem rutier, iar dac lu m n considerate i o zona activ din terenul de funda ie la care se transmit sarcinile din timpul circula iei rutiere, acest ansamblu poart numele de complex rutier. ntruct greutatea vehiculelor se transmite la sistemul rutier prin ro i, deci prin aria de contact dintre roat i suprafa a de rulare (amprenta), sarcinile din trafic

transmise sistemului rutier pot fi considerate cas fiind sarcini uniform distribuite pe aceast suprafa de contact. n cazul unor straturi din materiale granulare sau stabilizate cu lianti hidrocarbonati (bitum), aceast sarcin se repartizeaz n adncime pe suprafe e din ce n ce mai mari, reducndu- i, n acest mod, intensitatea. Deci putem considera c presiunea unitar a nc rc rilor din trafic scade cu adncimea, (fig.1), repartizarea

sarcinilor n adncime depinznd de rigiditalea straturilor.

Fig.1. Presiunea exercitat de pneu

Presiunea unitar din repartizarea nc rc rilor din trafic, trebuie redus pn cnd este ndeplinit condi ia: po padm

unde padm reprezint presiunea admisibil a p mntului din patul drumului.

Num rul, grosimea i natura materialeler din sistemului rutier se stabilesc printr-un calcul tehnico-economic ce poarta numele de dimensionarea sistemului rutier. Rezult , logic, c rezisten a materaialelor din straturile rutiere poate sc dea odat cu adncimea, iar grosimea lor va cre te (considernd eficien a economic ). Deci sistemul rutier, format dintr-un num r de straturi, trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii, fig.2: E1 E2 E3 ...... En h1 h2 h3 ....... hn unde E1.En reprezint modulele de deforma ie ale matrerialelor din straturi, iar h1.hn grosimea straturilor.

Fig.2. Structura sistemului rutier

n cazul sistemelor rutiere rigide, de tipul dalelor din beton de ciment, suprafa a pe care se repartizeaz nc rc rile din trafic cre te foarte mult, eforturile unitare diminunduse corespunz tor. Straturile sistemului rutier se mpart, dup rolul lor, n urm toarele categorii: (fig.3):

Fig.3. Straturile sistemului rutier

strat de mbr

minte 1;

strat de baz 2; strat de funda ie 3;

substrat 4; mbr mintea este alc tuit , pentru sistemele rutiere grele ale drumurilor

moderne, din dou straturi: - stratul de uzur , ce preia direct solicit rile din trafic (att verticale ct i tangen iale); - stratul de rezisten mbr sau de leg tur . a fi alunecoas i s

mintea trebuie sa fie impermeabil , neted , f

reziste la for ele tangen iale din trafic. Stratul de baz mbr trebuie realizat din materiale rezistente; el preia de la

minte sarcinile, nca mari, din trafic, i le transmite mult diminuate la straturile

inferioare. Este principalul element de stabilitate al sistemului rutier. Stratul de funda ie realizat de obicei din materiale granulare, cu grosime mai mare dect straturile superioare, are rolul de a diminua nc rc rile din trafic pn la nivelul presiunii admisibile a p mntului din patul drumului, avnd i caracteristici elastice ce amortizeaz efectele dinamice din trafic. Substratul este realizat din materiale granulare (nisip, balast) i are mai multe roluri: drenant, anticapilar, anticontaminant. El se interpune ntre funda ie i patul drumului, dar nu este considerat n grosimea de calcul a sistemului rutier.

2. Eementele geometrice ale traseelor rutiere Prin traseu se poate n elege: intersec ia planului generat de verticalele care trec prin mijlocul drumului cu linia terenului (rezult o succesiune de curbe n spa iu) proiec ia axei drumului pe un plan orizontal, fig. 4 (aliniamente MA, BC, DN i sectoare curbilinii AB, CD)

Fig. 4 Reprezentarea unui traseu rutier n plan orizontal

2.1. Profilul drumului n lung Intersec ia suprafe ei n scut de generatoarele verticale ce trec prin planul

drumului, cu suprafa a terenului natiral i cu platforma drumului, proiec ii desf urate pe un plan vertical, formeaz profilul n lung al drumului. Proiec ia intersec iei cu suprafa a terenului natural, formeaz linia teren sau linia neagr , iar proiec ia intersec iei cu platforma drumului formeaz linia proiectului sau linia ro ie, fig. 5

Fig. 5. Reprezentarea sec iunii profilului n lung

Este de dorit ca linia ro ie s urm reasc nclin rile terenului natural, astfel nct se evite lucr rile importante de terasament. n realitate nu se poate ndeplini acest deziderat, fiind necesare corect ri. Dac corec iile se fac nct: linia ro ie se gase te sub linia terenului, drumul este n s debleu; linia ro ie trece deasupra terenului, astfel nct este necesar umplerea tur tran ee sau

spa iului dintre cele dou linii, drumul se gase te n umplutur sau rambleu. Por iunile orizontale ale liniei ro ii se numesc paliere, iar por iunile nclinate se numesc declivit i. Declivitatea se nume te ramp sau pant , dup cum drumul urc sau

coboar n sensul kilometrajului. M rimea declivit ii se se exprim prin valoareea numeric a tangentei trigonometrice a unghiului pe care l face linia ro ie cu oriyontala