Obiectivul asigurării A. Acoperiri de bază clădiri şi bunuri a. Clădiri şi alte construcţii b. Maşini, utilaje, instalaţii, mijloace fixe c.

Echipament electronic d. Mobilier şi alte obiecte de inventar e. Materii prime, semifrabricate f. Produse finite g. Bunuri aparţinând terţilor h. Alte bunuri Total acoperiri de bază B. Total acoperiri de bază C. Cheltuieli suplimentare Cheltuieli pt. demolare, transport, curăţire resturi(CD) Cheltuieli necesare stingerii incendiilor (CS) Alte cheltuieli de proiectare(CPr) Alte cheltuieli suplimentare Total cheltuieli suplimentare

Riscuri acoperite(1)

Suma asigurată/ limita de despăgubire

S(2)

Cotaţia anuală

Prima de asigurare

Primă de asigurare totală