Sunteți pe pagina 1din 2

Intrebari examen - Metode cantitative si calitative A) raspundeti la una din cele 2 intrebari : - 1 punct 1) Care dintre metodele tip

din stiintele sociale (istorica, ancheta, experiment) convine cel mai bine analizei urmatoarelor subiecte a) perceptia fenomenului de coruptie in administratia publica b) masurarea efectului stresului asupra randamentului in indeplinirea unor sarcini de serviciu c) cunoasterea nevoilor utilizatorilor transportului in comun in Bucuresti d) evolutia serviciilor publice dupa 1990 2) Ce tehnica de cercetare a fost utilizata in fiecare din cercetarile urmatoare : a) analiza evolutiei somajului in rindul tinerilor intre 1990 si 2000 plecind de la datele statistice existente b) examinarea comportamentului functionarilor publici la un ghiseu de achitare a taxelor auto c) opiniile studentilor cit priveste reforma invatamintului d) declaratiile ministrului sanatatii cit priveste necesitatea reformei in acest domeniu

B) raspundeti la 2 din cele 3 intrebari 1,5 puncte 3) Presupunem ca vrem sa studiem consecintele implementarii unui sistem informatic in cadrul unei intreprinderi si formulam ipoteza conform careia Implementarea acestui sistem conduce la cresterea productivitatii si la scaderea sarcinilor de supraveghere ce fel de tehnica utilizam ce fel de analiza este (cantitativa sau calitativa) ?

Comentati raspunsul pe scurt 4) Aratati cum ati aborda un subiect la alegere din domeniul stiintelor administrative cu fiecare din tehnicile urmatoare : observarea in situatie, interviu de cercetare, analiza de statistici, chestionar sau sondaj. Dati exemple pentru fiecare tip. 5) Tinind cont de particularitatile fiecarui tip de analiza (descriptiva, explicativa, comprehensiva), ce putem studia alegind problematica politicilor de asistenta sociala de dupa 1990. C) Raspundeti la intrebarea urmatoare 1,5 punct 6) Determinati natura celor doua enunturi a) Analizarea evolutiei serviciilor publice intre 1990 si 2000 b) Analizarea comportamentelor de consum de servicii publice

care din aceste doua enunturi este o ipoteza si care un obiectiv de cercetare justificati pe scurt raspunsul

D) Raspundeti la urmatoarea intrebare 2 puncte 7) Formulam ipoteza urmatoare : Modificarea factorilor demografici influenteaza cheltuielile publice care este variabila independenta si de ce care este variabila dependenta si de ce ce fel de ipoteza este care sint conceptele acestei ipoteze, definiti-le specificind cel putin 2 dimensiuni pertinente pentru aceste concepte, si degajati indicatorii

E) La alegere 2,5 puncte a) Plecind de la datele disponibile din statistici oficiale (BM, OCDE etc) privind datoria externa a tarilor G8 in 2011, organizati aceste date si reprezentati-le grafic (forma sau formele cele mai sugestive) in asa fel incit sa evidentiati categoriile fiecarei variablile, importanta relativa a fiecareia si legatura dintre variablile. identificati variabilele si categoriile lor respectati forma de prezentare a tabelelor si graficelor (titlu, unitate de masura, sursa)

b) Alegeti un exemplu de analiza a unui fenomen in care sa intervina si o variabila contextuala si o variabila temporara. Organizati seriile de date si reprezentati-le (table, grafice).