Sunteți pe pagina 1din 1

Managementul Proiectelor si Dezvoltare durabila.

Master la Managementul Proiectelor si Dezvoltare durabila 1. Management proiecte doresc : - de pe fonduri-structurale.ro alegerea unui proiect( idee proprie de exemplu contruire de pensiune, atelier auto etc) si incadrarea lui in una din tematicile fondurilor structurale, sau un proiect de cerecetare fundamentala din PNCDI 2007-2013 sau orice proiect international - descarcarea de pe site a pachetului de informatii si atasarea lui la proiect - descrierea problemei pe care o rezolva proiectul - titlul proiectului - obiectivul fundamental, - obiectivele mari derivate , maxim 5 - analiza PEST si analiza SWOT, - descrierea activitatilor, - Timpul si bugetul defalcat pe activitati, - totul in format electronic si pe format hartie