PROIECT DIDACTIC

A. ALGORITM INTRODUCTIV Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII „Puiu Sever”, Ineu Data: 27 februarie 2012 Învăţător: Kovacs Beatrix Obiectul: Abilităţi practice Unitatea de învăţare: activităţi cu materiale sintetice-hârtia Subiectul: Tehnica tangram „Pisica” Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi practice Obiectiv fundamental: familializarea copiilor cu tehnica tangram, dezvoltarea depriderilor de tăiere, lipire, asamblare Obiective operaţionale: O1- să recunoască figuri geometrice din pătratul tangram; O2- să decupăze corect piesele tangram; O3- să asambleze după model piesele pentru a forma animale; O4- să lipescă piesele pentru a obţine o pisică; O5- să evalueze obictiv după criteriile date propria lucrare şi lucrările altora.

Strategii didactice: Resurse procedurale (metode şi procedee):M1-conversaţia M2-explicaţia M3-exerciţiul M4-demonstraţia Resurse materiale: m1-imagini cu animale realizate prin tehnica tangram m2- tabla flipchart m3- piese tangram magnetice m4-modelul învăţătoarei m5-pătratul tandram pentru copii m6-lipici, foarfecă, hîrtie colorată Forme de organizare:-frontal, - individual. Resurse umane: 18 elevi Resurse de timp: 50 minute Forme şi strategii de evaluare: observare sistematică, aprecieri verbale, de produs Criterii de evaluare:-decuparea corectă a pieselor -asamblarea precisă a pieselor -lipirea corectă şi curată a piaselor Bibliografie: Programa şcolară de abilităţi practice revizuită pentru clasa I şi a II-a, 2003 Bucureşti B. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. crt.
1.

Segvenţe pedgogice
Moment organizatoric

O

Activitatea de predare-învăţare Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor
-Voi asigura condiţiile necesare unei bune desfăşurări a lecţiei -se distribuie materialele: împart copiilor lipici, foarfecă, hârtie colorată, pătratul tangram. -despre ce am discutat noi ora trecută la cunoaşterea mediului? -acum vă voi arăta planşe cu animale realizate prin tehnica tangram. Voi trebuie să recunoaşteţi animalele. -astăzi vom realiza şi noi o pisicuţă prin tehnica tangram. Cum se numeşte tehnica folosită astăzi de noi? a)Prezentarea modelului şi analiza acestuia Eu am realizat deja acasă pisicuţa prin acestă tehnică. -arat modelul Ce animal am în imagine? b)Explicarea şi demonstrarea modelului de lucru Pentru a obţine acestă pisicuţă va trebui să decupăm cele 7 piese tangram din pătratul tangram. -pun piesele pe tabla flipchart. Ce figuri geometrice recunoaşteţi voi -despre animale. -numesc animalele din imagine -se pregătesc pentru oră

Strategii didactice M F. de org. m

Evaluare

m5 m6 M1 frontal m1 Aprecieri verbale

2.

Pregătirea psihologică

3.

Anunţarea temei Dirijarea învăţării

-tehnica tangram
Frontal M1 m4

4.

-pisică
Frontal Observare sistematică

O1

-enumeră figurile geometrice

m2

O2 O3 O4 O2

O3

O4

5.

Evaluarea şi aprecierea individuală a lucrărilor

O5

dintre aceste piese? După ce decupaţi piesele le asamblăm astfel încât să obţinem animale. După ce obţinem o pisicuţă, lipim piesele pe foaia colorată. La analiza lucrărilor voi urmării cât de corect aţi decupat, asamblat şi cât de precis, curat aţi lipit piesele. c) Executarea temei de către copii -cer copiilor să decupeze piesele tangram -urmăresc cum lucrează şi intervin dacă e cazul -după ce termină toţi de decupat asamblăm piesele pentru a obţine animale. -în final asamblez pe tabla flipchart o pisică. Acum veţi lipi fiecare piesă una câte una. Ridicaţi o piesă, puneţi lipici şi o lipiţi acolo de unde aţi luat-o. -urmăresc activitatea copiilor şi intervin dacă e cazul Se expun lucrările şi se analizează de către colectivul de elevi, apoi de învăţător în funcţie de criteriile de evaluare: decuparea corectă a pieselor; asamblarea precisă a pieselor;lipirea corectă şi curată a piaselor

pe care le cunoaşte

m3 M2

-decupează piesele

M3

Frontal

m5 m6 m2 m3

Observare sistematică

-asambleză piesele urmărind demonstrarea de pe tabla flipchart -asamblează pisica după model -lipesc piesele pentru a obţine o pisică

M4

M2 Individual

m5 m6

-analizează lucrările realizate

M1

Frontal, individual

Evaluare de produs

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.