Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect econometrie

1.Introducere
Lucrarea de fata are ca scop analiza unui model economic folosind metode econometrice si aplicatii ale acestora. Modelul economic considerat in cazul de fata este cel dat de relatia: PIB = consum privat + consumul statului+ investiii + exporturi nete exporturi nete = exporturi importuri Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflect suma valorii de pia a tuturor mrfurilor i serviciilor destinate consumului final, produse n toate ramurile economiei n interiorul unei ri n decurs de un an. PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodriilor private i a organizaiilor private non-profit, a cheltuielilor brute pentru investiii, a cheltuielilor statului, a investiiilor n scopul depozitrii ca i ctigurile din export din care se scad cheltuielile pentru importuri. Componentele PIB:

Consumul privat - este n mod normal cea mai mare component a PIB, reprezentnd cheltuielile gospodriilor n economie. Aceste cheltuieli pot fi clasificate n : bunuri durabile, bunuri perisabile i servicii. Exemple: hran, chirie, bijuterii. Cheltuielile statului - sau consumul sectorului public, reprezint suma tuturor cheltuielilor guvernamentale pentru bunuri finite i servicii. Include salariile angajailor din sectorul public, cumprarea de armament etc Investiiile - includ investiii n fabrici, echipamente, inventar i nu include schimburile de active existente. De exemplu: construcia unei mine, cumprarea de software, cumprarea de maini i echipamente. Cheltuielile gospodriilor pentru noi locuine fac parte din investiii.

Exporturile - reprezint exporturile brute ale unei ri, incluznd bunuri i servicii, destinate consumului ntr-o alt ar Importurile - reprezint importurile brute.

Modelul analizat ia in considerare 29 de tari aflate in diferite stadii de dezvoltare.Anul de referinta este 2006,iar sursa folosita este eurostat. Factorii de influenta anlizati sunt Consumul guvernamental si Exportul net,deoarece,dintre toate componentele PIB-ului,acestia sunt cei mai usor de previzionat,fiind influentati si de mai putini factori.Spre exemplu,Consumul populatiei si investitiile pot fi determinate si de factori psihologici care pot fi greu de cuantificat. *Legatura dintre variabile Pib-ul este influentat de exporturile nete astfel: cand exporturile sunt mai mari decat importurile( adica exp net>0),valoarea PIB ului creste.Iar cand exporturile sunt sub limita importurilor,PIB-ul scade. Influenta consumului guv supra pib ului poate fi explicate prin faptul ca o modificare economica a cheltuielilor unei unitati economice(firma,consumatori,govern)-in sus sau in jos-afecteaza veniturile unei alte unitati. Unitatea de masura a fost considerata euro/loc.,Ptr a elimina diferentele dintre nr de locuitori ai tarilor considerate,valorile PIB ului si a componentelor sale au fost impartite la nr de locuitori.

Tari
Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Iceland Norway Switzerland

PIB 30.200 3.400 11.500 40.200 28.100 10.000 41.800 18.700 22.400 28.400 25.300 19.000 7.000 7.100 8.900 12.500 33.100 31.300 7.100 15.200 4.500 15.500 8.300 31.500 35.000 32.200 43.800 58.100 41.300

Consum guv

Export Exporturi Importuri Net 1.100 6.800 24.400 23.300 -600 600 2.100 2.700
7.700 20.900 12.800 7.200 33.000 4.300 5.900 7.700 7.000 9.100 3.100 4.200 6.900 11.400 24.100 17.700 2.900 4.700 1.500 10.300 7.000 14.300 17.900 9.200 14.100 26.400 21.700 7.400 19.700 11.200 8.300 29.000 6.300 7.300 8.000 7.200 9.800 4.700 4.900 7.000 12.000 21.500 16.100 3.000 6.000 2.000 10.400 7.300 12.800 15.100 10.200 22.100 16.400 18.300

2.400 10.400 5.200 1.600 6.700 3.200 4.000 6.700 5.100 3.500 1.200 1.400 2.000 2.500 8.300 5.700 1.300 3.100 800 2.900 1.600 7.000 9.100 6.900 10.700 11.000 4.600

300 1.200 1.600 -1.100 4.000 -2.000 -1.400 -300 -200 -700 -1.600 -700 -100 -600 2.600 1.600 -100 -1.300 -500 -100 -300 1.500 2.800 -1.000 -8.000 10.000 3.400

Datele furnizate de eurostat sunt urmatoarele:

2.Formularea problematicii analizate


Pornind de la legaturile economice observate,se urmareste o analiza econometrica a gradului de influenta pe care il are fiecare component in parte asupra PIB-ului. Variabila endogena este produsul intern brut,iar variabilele exogene sunt Consumul guvernamental si Exportul net. Notatii: PIB =produsul intern brut Cg =consumul guvernamental Exp =exportul net Cu ajutorul programului Excel,am facut o scurta analiza descriptiva a variabilelor:
Pib Mean Standard Error Minimum Maximum Sum Count Cg 23151.72 Mean Standard 2649.15 Error 3400 Minimum 58100 Maximum 671400 Sum 29 Count Exp 4700 Mean Standard 584.9087 Error 600 Minimum 11000 Maximum 136300 Sum 29 Count 327.5862 529.6364 -8000 10000 9500 29

Analiza se face pe baza celor 29 de observatii culese( count=29). Din optiunea descriptive statistics din excel,am pastrat doar media,abaterea de la medie,valorile minime si maxime.

Observand media,valoarea consumului guvernamental este mai mare decat cea a exportului net,ceea ce indica faptul ca acesta exercita o influenta mai mare asupra PIb-ului. Valorile minime si maxime intaresc ideea ca tarile se afla in stadia diferite de dezvoltare economica.

3.Modelul econometric unifactorial


In cadrul acestui model,am considerat PIB-ul variabila endogena si ca unica variabila exogena consumul guvernamental,notat Cg. Avem urmatoarea ecuatie de regresie: PIB = + * Cg + i cu parametrii , si variabila de perturbatie (eroarea aleatoare,data de influenta altor factori asupra PIB ului) 3.1. Legatura dintre variabile Pentru a identifica existenta unei relatii de dependent intre variabilele analizate, ca si forma si sensul relatiei de dependent, construim diagrama imprstierii datelor. Pentru a crea o diagram a datelor trebuie s stabilim care variabil ar trebui s apar pe axa orizontal. In analiza de regresie, variabila explicativ apare totdeauna pe axa orizontal iar variabila explicat pe axa vertical Folosim Excel pentru a efectua calculele pentru estimarea unui model de regresie.

nr obs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PIB=yi
30.200 3.400 11.500 40.200 28.100 10.000 41.800 18.700 22.400 28.400 25.300 19.000 7.000 7.100 8.900 12.500 33.100 31.300 7.100 15.200 4.500 15.500 8.300 31.500 35.000

Cg=xi
6.800 600 2.400 10.400 5.200 1.600 6.700 3.200 4.000 6.700 5.100 3.500 1.200 1.400 2.000 2.500 8.300 5.700 1.300 3.100 800 2.900 1.600 7.000 9.100

xi*yi
205360000 2040000 27600000 418080000 146120000 16000000 280060000 59840000 89600000 190280000 129030000 66500000 8400000 9940000 17800000 31250000 274730000 178410000 9230000 47120000 3600000 44950000 13280000 220500000 318500000

xi^2

xi-x

yi-y
2.100 -4.100 -2.300 5.700 500 -3.100 2.000 -1.500 -700 2.000 400 -1.200 -3.500 -3.300 -2.700 -2.200 3.600 1.000 -3.400 -1.600 -3.900 -1.800 -3.100 2.300 4.400

(xi-x)
49678192.6 390130606 135762675 290643710 24485434 172967848 347758193 19817847.8 565089.18 27544399.5 4615089.18 17236813.3 260878193 257657848 203111641 113459227 98968192.6 66394399.5 257657848 63229916.8 347886813 58548882.3 220573710 69693709.9 140381641

(xi-x)*(yi-y)
45268192.63 373320606.4 130472675.4 258153709.9 24235434.01 163357847.8 343758192.6 17567847.8 75089.17955 23544399.52 4455089.18 15796813.32 248628192.6 246767847.8 195821640.9 108619227.1 86008192.63 65394399.52 246097847.8 60669916.77 332676813.3 55308882.28 210963709.9 64403709.87 121021640.9

(yi-y)
4410000 16810000 5290000 32490000 250000 9610000 4000000 2250000 490000 4000000 160000 1440000 12250000 10890000 7290000 4840000 12960000 1000000 11560000 2560000 15210000 3240000 9610000 5290000 19360000

912.040.000 70,48 11.560.000 -19.752 132.250.000 -11.652 1.616.040.000 17.048 789.610.000 4.948 100.000.000 -13.152 1.747.240.000 18.648 349.690.000 -4.452 349.690.000 -752 501.760.000 5.248 806.560.000 2.148 640.090.000 -4.152 640.090.000 -16.152 50.410.000 -16.052 79.210.000 -14.252 156.250.000 -10.652 1.095.610.000 9.948 979.690.000 8.148 50.410.000 -16.052 231.040.000 -7.952 20.250.000 -18.652 240.250.000 -7.652 68.890.000 -14.852 992.250.000 8.348 1.225.000.000 11.848

26 27 28 29

32.200 43.800 58.100 41.300

6.900 10.700 11.000 4.600

222180000 468660000 639100000 189980000

1.036.840.000 1.918.440.000 3.375.610.000 1.705.690.000

9.048 20.648 34.948 18.148

2.200 81871296.1 77031296.08 4840000 6.000 426351296 390351296.1 36000000 6.300 1221381986 1181691986 39690000 -100 329359917 329349916.8 10000

val medii

23.152

4.700

12,000 10,000 8,000 6,000 Cg=xi

PIB 4,000
2,000 0 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Consumul guvernamental

Reprezentand graphic perechile observate (xi,yi),se constata ca intre variabile exista o legatura constanta si liniara. Deci,putem considera ca intre variabile exista o relatie de forma: yi = + *xi + i ,unde i=1,2.29 3.2.Estimarea parametrilor

Pentru a estima parametrii modelului,folosim functia regression din excel:

Rezulta ca ecuatia de regresie arata in felul urmator: PIB = 3313,6 + 4,22*Cg + i Valoarea lui =3313,6 arata valoarea pe care ar avea-o PIB ul in cazul in care Consumul guvernamental ar fi 0. Atunci cand PIB-ul creste cu o unitate,Consumul guvernamental creste cu =4,22. Deci,in medie,PIB ul pe cap de locuitor este de 3313,6,cu o crestere de aprox 4,22 de la un an la altul. Aceleasi rezultate le am obtinut si cu jutorul programului EViews:

3.3.Testarea semnificatiei statistice a parametrilor si determinarea unui interval de incredere

Parametrul H0: = 0, (parametrul nu este semnificativ statistic; modelul nu este valid) H1: 0 , (parametrul este semnificativ statistic; modelul este valid) Daca p>0,05 nu se respinge H0, diferentele este nesemnificativa la pragul de semnificatie de 95% Daca p<0,05 se respinge H0 cu pragul de semnificatie de 95%. In cazul de fata valoarea lui p este0,07,o valoare destul de mare,care ne face sa nu avem increder in semnificatia prametruluiui.Dar,observand ca valoarea lui r este apropiata de 1 si,deci,variabilele sunt corelate intre ele,acceptam validitatea acestui model si respingem H0,acceptand H1 =>parametrul este semnificativ statistic Parametrul

H0: =0 , (parametrul nu este semnificativ statistic; modelul nu este valid)

H1: 0, (parametrul este semnificativ statistic; modelul este valid).


P=2,07E-13 <o,o5 => se respinge H0 cu pragul de semnificatie de 95% si se accepta H1 =>parametrul ete semnificativ statistic si modelul este valid Lower 95% i Upper 95% formeaz un interval de incredere de 95% n jurul constantei. Ptr parametrul avem intervalul(-336,182;6963,54) ,iar pentru parametrul intervalul este (3,57;4,86) Din tabel,obervam ca "Adjusted R Square" este aprox 0,86,ceea ce inseamna ca variabila Consum guvernamental influenteaza PIB-ul in proportie de 86% si fiind o valoare foarte apropiata de 1,rezulta ca intre variabile este o legatura puternica. Raportarea rezultatelor analizei de regresie PIB = 3313,6 + 4,22*Cg Se =(1778.78 ) T = (1.86) P = (0.07) ( 0.31) (13.35) (0.00) R= 0.86 df =27 F =178.32

3.4 Testarea validitatii modelului statistic Pentru testarea validitii modelului se formuleaz 2 ipoteze: H0: modelul nu este valid statistic H1: modelul este valid statistic Se completeaz tabelul de analiz a varianei (ANOVA)

Suma SST reprezint variatia total a valorilor variabilei y SSE reprezint variatia rezidual. Msoar actiunea factorilor nenregistrai. Avem SST=SSR+SSE Testul statistic folosit este testul f: F=SSR/1 SSE/(n-2) ,care urmeaza o distributie F;1;n-2

Regula de decizie este: Daca Fcalc>Fcritic respingem H0 si acceptam H1 => Modelul este valid statistic

3.5. Previziunea valorii variabilei dependente Y dac variabila X crete cu 10% fa de ultima valoare nregistrat. Suntem n situatia de a prognoza E(Y | X = x0 ) = + *x0 Folosim ecuatia de regresie estimat: Pib= +*Cg = = 3313,6 + 4,22*Cg Ultima valoare ptr Cg in tabel este de 4.600.Cu o crestere de 10%,Cg ar atinge valoarea de 5.060.Folosind acesta valoare,am obtinut cu ajutorul EViews o valoare ptr PIB de 23845,98.

4.Modelul econometric multifactorial In cadrul acestui model,introducem inca o variabila:Exportul net Ecuatia functiei de regresie ia forma: = + 0*x0 +1*x1 +i , adica PIB = + 0*Cg +1*Exp +i 4.1.Legatura dintre variabile Reprezentand graphic perechile observate (xi,yi),se constata ca intre variabile exista o legatura constanta si liniara.

15,000

10,000

5,000 Consum guv 0 0 -5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Export Net

-10,000

4.2.Estimarea parametrilor Cu ajutorul programului Excel,am obtinut:

Ceea ce inseamna ca: =4310,746 arat c, dac cele dou variabile explicative, X1 i X2 au valoarea 0,valoarea medie a PIB ului pe cap de locuitor este estimat la circa

4310u.m. 1=3,94 arata, meninnd celelalte variabile constante, atunci cnd PIB-ul crete cu 1u.m., cheltuielile de consum cresc, n medie, cu 3,94 u.m. 2=0,95 arata ca, meninnd celelalte variabile constante, PIB-ul a crescut, n medie, cu aproximativ 0,95 u.m., pentru fiecare an din perioada de studiu. este numit parametru de interceptare,iar 1 si 2 coeficienti de regresie partiali. Rezutatele obtinute cu EViews:

5.Concluzii

Esantionul analizat este unul reprezentativ,care ne-a furnizat valori reale cu ajutorul carora am putut analiza legatura dintre PIB si 2 dintre componentele sale:consumul guvernamental si exportul net. In urma analizei econometrice,rezulta faptul ca intre PIB si cele 2 variabile exista legaturi puternice,impreuna cele 2 componente influentand valoarea PIBului in proportie de apro 89%.