Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a posesor al BI/CI cu seria numarul, Reprezentant AVON Cosmetics Romania SRL, cu numarul de marca ., deleg pe: Nume si Prenume BI / CI, (serie si numar), CNP Semnatura

pentru a primi comanda din campania................. ca urmare a lipsei mele de la domiciliu la sosirea curierului. Reprezentant / Data