Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA CU CLASELE I-VIII COTEANA

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE IN ANUL SCOLAR 2011-2012 PROF. LA INV. PRIMAR: STOICHICESCU CRISTINA CLASA a IV a
In anul scolar 2011-2012 mi-am desfasurat activitatea la o clasa cu un efectiv de 19 elevi, procentul de promovabilitate la sfarsitul anului scolar fiind de 100%. Demersul didactic s-a incadrat in parametrii specifici asigurarii calitatii in invatamant. In acest sens, testarile initiale ( la inceputul anului scolar), mi-au directionat activitatile practice atat la nivelul intregului colectiv, cat si la nivelul fiecarui elev. Am privit cu simtul responsabilitatii si perfectionarea mea continua pe diverse cai dar si implicarea elevilor in activitati extracurriculare si extrascolare , urmarind cele sase compartimente ale activitatii : I. COMUNICARE

Pentru realizarea unei comunicari interpersonale elev-invatator am selectat modalitati de comunicare adecvate difiritelor situatii : colaborare ajutor coordonare si control recompense sanctiune Am avut in vedere ca informatiile transmise sa fie insotite de argumente, de aplicabilitate practica de crearea de contexte favorabile, dar mai ales de implicarea lor personala, insusirea lor realizandu-se prin implicare directa. In activitatea didactica, mi-am stabilit obiective foarte clare pe care le-am operationalizat, concretizandu-le in : activitati de formare informare experimentare, interpretare aplicare in diverse situatii In contextual facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans sau largit, au dat rezultate deosebite. N-am neglijat comunicarea cu colegii de comisie, dar si cu profesorii care predau la clasa tinand seama ca in urmatorul an scolar, elevii mei vor avea de trecut

pragul psihologic al ciclului gimnazial. Colaborarea a avut ca obiectiv central o mai temeinica formare a elevilor mei, in actiunile la clasa, completandu-ne reciproc . Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare interdisciplinara si chiar transcurriculara, limbajul utilizat, fiind specific unor domenii conexe. II. RELATIA FAMILIE SCOALA SOCIETATE

Pentu a mentine relatia familie- scoala, am oferit in cadrul sedintelor sau lectoratelor cu parintii, informatii periodice referitoare la progresul fiecarui elev, la comportamentul social al acestora, acolo unde s-au mai creat anumite situatii de criza , le-am gasit impreuna rezolvarea : lipsa de responsabilitate minciuna regres la invatatura In multe activitati formative-educative a fost implicata familia, tinandu-se cont de unele opinii formulate : serbari scolare excursii actiuni de gospodarire si autofinantare Toate aceste actiuni au avut obiective educationale stabilite, valorificarea lor facandu-se in cadrul activitatilor didactice. Printr-o colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reusit sa nu inregistrez la nivelul colectivului nicio abatere de la normele de disciplina si comportament. III. CURRICULUM

Programarea activitatilor de invatare s-a facut pe baza cunoasterii curriculum-ului scolar selectat pentru acest an scolar, iar activitatile de invatare au fost structurate in concordanta cu acesta. Toate demersurile au fost monitorizate, tinandu-se cont ca elevii se afla la sfarsitul unui ciclu. Practicand invatarea centrata pe elev, am conceput si desfasurat activitatile de invatare, conform particularitatilor individuale, dar si cerintelor standard, am respectat curba de effort a elevilor, dar si nevoia de : dezvoltare ameliorare recuperare Pentru ca obiectivele invatarii au fost clar definite, periodic am realizat compararea continuturilor proiectate cu cele realizate si replanificarea unora, conform unor situatii concrete. Astfel la finele anului scolar, rezultatele masurabile se incadreaza in parametri corespunzatori anului de studiu conform standardelor minimale si maximale.

Dezvoltarea de curriculum optional, am realizat-o prin conceperea unei programe pentru optionalul la nivelul disciplinei CALCUL, LOGICA, ATENTIE! , optional care a raspuns nevoilor elevilor. In diferite ocazii : activitati de evaluare recapitulari finale strategii noi abordate, am elaborat schite si proiecte didactice, utilizand strategii interactive, participative, adaptand demersul didactic la situatiile concrete. Asigurarea cu material didactic a constituit o prioritate: acesta s-a realizat individual, dar in egala masura au fost implicati si elevii: schite, imagini, desene, diagrame, colaje, atlase, culegeri, fise, mape tematice, colectii, Prin activitatile didactice in cadrul orelor de educatie fizica, dar si extrascolare: dans, vizite, excursii, le-am format si dezvoltat priceperi si deprinderi, care sa conduca la dezvoltarea coditiei fizice. Formarea deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode si procedee care sa contribuie la cresterea gradului de originalitate si independenta in rezolvarea sarcinilor de lucru, folosirea regulate a metodei experimentului. IV. FORMAREA ELEVILOR

Pentru ca motivatia invatarii sa existe din toate punctele de vedere, o atentie deosebita am acordat-o organizarii si amenajerii spatiului de lucru, respectand conditiile de igiena aspectul informativ, formativ, estetic. Dezvoltarea comportamentului social, s-a realizat prin actiuni concrete : stabilirea regulamentului clasei si respectarea acestuia in totalitate dezbateri pe baza unor situatii concrete sau imaginare motivarea unor recompense sau sanctiuni promovarea valorilor de interculturalitate prin includerea in actiunile clasei a tuturor elevilor. In vederea formarii instrumentelor fundamentale si a aptitudinilor de comunicare, am format si consolidat deprinderi de citit-scris prin acordarea unei atentii deosebite lecturii suplimentare, cu valorificarea acesteia in actiuni de genul : CEL MAI BUN POVESTITOR CEL MAI BUN RECITATOR CEL MAI INTERESANT DIALOG CEA MAI FRUMOASA COMPUNERE CEA MAI NASTRUSNICA POVESTIRE Dezvoltarea capacitatii de invatare am realizat-o prin abordarea unei diversitati de forme de invatare : invatarea reciproca metoda chestionarului metoda ciorchinelui povestirea unor cunostinte noi pe baza studiului individual realizarea unor fise ( individual sau in grup )pe diverse teme.

Ca urmare a acestor demersuri , elevii clasei au paricipat la diverse competitii scolare, clasandu-se destul de onorabil : CONCURSUL KANGURUL- elevii Tonea C., Valu R., Tucu R., Zaharia A.L. PREMIUL II LA CONCURSUL NATIONAL DE CREATIE PLASTICA SI VIZUALA SANATATEA PAMANTULUI, SANATATEA NOASTRA, prin eleva: VALU R. PREMIUL II LA CONCURSUL JUDETEAN CULTURAL ARTISTIC BUCURIILE IERNII pin eleva : ZAHARIA A. L.. DIPLOMA DE PARTICIPARE LA ACELEASI CONCURSURI PENTRU ELEVII: LAUTARU A., ZAHARIA A. L.si VALU R., BOLD D. V. EVALUAREA Evaluarea rezultatelor scolare s-a relizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar si prin strategii de evaluare alternative : portofolii mape postere anunturi desene tematice experimente (cu fise de observatii ) Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru unitati de continut grupate in diverse moduri incat sa raspunda standardelor de performanta, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior a modalitatilor de dezvoltare, ameliorare, sau recuperare, insotirea evalauarii de observatii si aprecieri folositoare si parintilor in ideea supravegherii actului de invatare. VI. FORMAREA PROFESIONALA Formarea mea profesionala s-a realizat intotdeauna, pornind de la identificarea propriilor nevoi de formare in urma autoevaluarii obiective prin : participarea la activitatile comisiei realizarea de interasistente participarea la activitatile CERCULUI PEDAGOGIC participarea la diferite cursuri de perfectionare : formare continua EDUCATIA FIZICA IN INVATAMANTUL PRIMAR Am participat la : - Olimpiada de MATEMATICA faza locala - Olimpiada de LB. SI LITERATURA ROMANA faza locala La simpozioane, mese rotunde, conferinte, dezbateri : - Sesiunea interjudeteana de referate si comunicari stiintifice CUNOASTEREA SI PROMOVAREA TRADITIILOR ROMANESTI - Sesiunea judeteana de comunicari stiintifice ADEVARUL ISTORIC IN OPERELE LITERARE. PERSONALITATI ISTORICE LOCALE P.I.P.: STOICHICESCU CRISTINA

S-ar putea să vă placă și