Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat 2012 Proba E. d) Proba scris la CHIMIE ANORGANIC (Nivel I/Nivel II) BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Model
Filiera teoretic profil real Filiera tehnologic profil tehnic; profil resurse naturale i protecia mediului Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A. 10 puncte 1 neutroni; 2 grupe; 3 +1; 4 ap; 5 slab; (5x2p) Subiectul B 10 puncte 1 a; 2 c; 3 b; 4 a; 5 b; (5x2p) Subiectul C 10 puncte 1. precizarea numrului de neutroni 1p 2. a. notarea numrului de nucleoni 1p b. notarea repartizrii electronilor 1p 3. determinarea numrului de protoni 2p 4. modelarea formrii legturii chimice din molecula de acid clorhidric utiliznd simbolurile elementelor chimice i punctele pentru repartizarea electronilor 3p 5. scrierea ecuaiei unei reacii chimice care justific afirmaia dat 2p SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte) Subiectul D 15 puncte 1. notarea coeficienilor stoechiometrici ai reaciei 2p 2. precizarea agentului oxidant (1p) i reductor (1p) 2p 3. raionament corect (3p), calcule (1p), c = 30% 4p 4. scrierea ecuaiei reaciei chimice dintre hidroxidul de magneziu i acidul clorhidric 2p 2p raionament corect (1p), calcule (1p), n(MgCl2) = 5 moli; m(MgCl2) = 475 g 5. scrierea ecuaiilor reaciilor chimice care au loc la electrozii unui element al acumulatorului cu plumb, cnd acesta produce curent electric (3x1p) 3p Subiectul E 15 puncte 1. raionament corect (1p), calcule (1p), pH = 2 2p 2. a. scrierea ecuaiei reaciei chimice care are loc 2p b. raionament corect (1p), calcule (1p), n(Cl2) = 2 moli; V(Cl2) = 24,6 L 2p 2p 3. a. notarea formulelor chimice ale acizilor conjugai bazelor: Cl-, NH3 2p b. notarea formulei chimice a unui acid mai tare dect acidul carbonic 3p 4. raionament corect (2p), calcule (1p); Vs1 : Vs2 = 1 : 1 5. explicaie corect 2p SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Subiectul F 15 puncte 3p 1. raionament corect (2p), calcule (1p) rH = 178,5 kJ >0 2. raionament corect (2p), calcule (1p), Q = 357 kJ 3p 3. raionament corect (3p), calcule (1p), Q = 16,72 kJ 4p 3p 4. raionament corect (2p), calcule (1p), rH = - 836 kJ
Prob scris la Chimie anorganic (Nivel I/Nivel II) Barem de evaluare i de notare 1 Model

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

5. ordinea creterii stabilitii substanelor HBr(g) i HCl(g) (1p), justificarea ordinii alese n funcie de entalpia lor de formare (1p) 2p Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte 1. precizarea rolului clorurii de aluminiu n reacia de alchilare 2p 2. notarea repartizrii electronilor pentru ionul azotur 2p 3. modelarea formrii ionului hidroniu utiliznd simbolurile elementelor chimice i punctele pentru reprezentarea electronilor (2p), notarea tipului legturilor chimice n acest ion (2p) 4p 4. raionament corect (2p), calcule (1p), H : C : O = 1: 6 : 24 3p 5. a. raionament corect (1p), calcule (1p), N = 5NA molecule H2CO3 2p b. raionament corect (1p), calcule (1p), N = 0,2NA molecule N2 2p Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte 4p 1. raionament corect (3p), calcule (1p), Kc = 2,5 1p 2. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic la ndeprtarea I2 (g) din sistem 3. raionament corect (2p), calcule (1p), n = 3 3p 4. aranjarea formulelor chimice n ordinea cresctoare a aciditii (2p); justificarea ordinii alese (1p) 3p 5. scrierea ecuaiilor reaciilor chimice menionate n text 4p

Prob scris la Chimie anorganic (Nivel I/Nivel II) Barem de evaluare i de notare 2

Model

S-ar putea să vă placă și