Sunteți pe pagina 1din 14

Amos

Cap. 8
1. ¶ Domnul Dumnezeu
mi-a trimes
următoarea vedenie.
Iată, era un coş cu poame
coapte.
2. El a zis: ,,Ce vezi, Amos?”
Eu am răspuns:
,,Un coş cu poame coapte.”
Şi Domnul mi-a zis:
,,A venit sfîrşitul
poporului Meu Israel;
nu-l mai pot ierta!
3. În ziua aceea,
cîntecele Templului
se vor preface în gemete,
zice Domnul Dumnezeu,
pretutindeni vor arunca
în tăcere o mulţime
de trupuri moarte.”
4. ¶ Ascultaţi lucrul acesta,
voi cari mîncaţi pe cel
lipsit,
şi prăpădiţi
pe cei nenorociţi din ţară!
5. Voi, cari ziceţi:
,,Cînd va trece luna nouă,
ca să vindem grîul,
şi Sabatul ca să deschidem
grînarele, să micşorăm efa
şi să mărim siclul,
şi să strîmbăm cumpăna
ca să înşelăm?
6. Apoi vom cumpăra
pe cei nevoiaşi pe argint,
şi pe sărac pe o păreche
de încălţăminte,
şi vom vinde codina
în loc de grîu.”
7. Domnul a jurat
pe slava lui Iacov:
,,Niciodată nu voi uita
niciuna din faptele lor!
8. Nu se va cutremura ţara
din pricina acestor mişelii,
şi nu se vor jăli toţi
locuitorii ei?
Nu se va umfla toată ţara
ca rîul,
ridicîndu-se şi pogorîndu-se
iarăş ca rîul Egiptului?
9. În ziua aceea,
zice Domnul Dumnezeu,
voi face să asfinţească
soarele
la amiază, şi voi întuneca
pămîntul ziua nămeaza
mare.
10. Vă voi preface
sărbătorile
în jale, şi toate cîntările
în bociri pentru morţi,
voi acoperi toate coapsele
cu saci şi voi face
toate capetele pleşuve;
voi arunca ţara într'o jale
ca pentru un singur fiu,
şi sfîrşitul ei va fi
11. ¶ ,,Iată, vin zile,
zice Domnul Dumnezeu,
cînd voi trimete foamete în
ţară,
nu foamete de pîne,
nici sete de apă,
ci foame şi sete după
auzirea cuvintelor
12. Vor pribegi atunci
dela o mare la alta,
de la miază-noapte la
răsărit,
vor umbla istoviţi încoace
şi încolo, ca să caute
Cuvîntul Domnului,
şi tot nu-l vor găsi.
13. În ziua aceea
se vor topi de sete
fetele frumoase şi flăcăii.
14. Ei, cari jură acum pe
păcatul Samariei, şi zic: ,Pe
Dumnezeul tău cel viu,
Dane!’ Şi: ,Pe drumul Beer-
Şebei!’ Vor cădea,
şi nu se vor mai scula.”