Sunteți pe pagina 1din 174

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Parlamentul Codul civil /1864 M.Of. din 1.1.1981 Nr.


1 2 3 4 5 6 7

Titlu
DECRET-LEGE - privind abrogarea unor acte normative nr. 9/1989 LEGE - cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat nr. 105/1992 LEGEA - cadastrului i a publicit ii imobiliare nr. 7/1996 ORDONAN - privind nivelul dobnzii legale pentru obliga ii bneti nr. 9/2000 ORDONAN DE URGEN - pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil nr. 138/2000 ORDONAN - privind nivelul dobnzii legale pentru obliga ii bneti nr. 9/2000 LEGEA - cadastrului i a publicit ii imobiliare nr. 7/1996

Data
31 decembrie 1989 22 septembrie 1992 13 martie 1996 21 ianuarie 2000 14 septembrie 2000 21 ianuarie 2000 13 martie 1996

MO

Modificri

M. Of. 9/1989 Art. 134 M. Of. 245/1992 M. Of. 61/1996 M. Of. 26/2000 M. Of. 479/2000 M. Of. 26/2000 M. Of. 61/1996 Art. 1089 Art. 1126 , Art. 1127 , Titlul XIX Art. 1089 Art. 2

TITLUL PRELIMINAR

DESPRE EFECTELE I APLICAREA LEGILOR N GENERE


Art. 1 Legea dispune numai pentru viitor; ea n-are putere retroactiv.

Art. 2 - Abrogat modificat de LEGE - cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat nr. 105/1992 din 22 septembrie 1992, M. Of. 245/1992

Art. 3 Judectorul care va refuza de a judeca, sub cuvnt c legea nu prevede, sau c este ntunecat sau nendestultoare, va putea fi urmrit ca culpabil de denegare de dreptate.

Art. 4 Este oprit judectorului de a se pronun a, n hotrrile ce d, prin cale de dispozi ii generale i reglementare, asupra cauzelor ce-i snt supuse.

Art. 5 Nu se poate deroga prin conven ii sau dispozi ii particulare 1 , la legile care intereseaz ordinea public i bunele moravuri.
1Acte

juridice unilaterale.

CARTEA I

1 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

DESPRE PERSOANE
Titlul I

DESPRE DREPTURILE CIVILE I DESPRE NATURALIZARE


Capitolul I

Despre bucurarea de drepturile civile i despre naturalizare


Art. 616 (Abrogate prin art. 54 al Legii din 24. II. 1924 privitoare la dobndirea i pierderea na ionalit ii romne).

Capitolul II

Despre pierderea drepturilor civile prin pierderea calit ii de romn


Art. 1720 (Abrogate prin art. 54 al Legii din 24. II. 1924 privitoare la dobndirea i pierderea na ionalit ii romne).

Titlul II

DESPRE ACTELE STRII CIVILE


Art. 2186 (Abrogate prin art. 124 al Legii din 25. II. 1928 privitoare la actele strii civile).

Titlul III

DESPRE DOMICILIU
Art. 8797 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; n ceea ce privete abrogarea art. 93, a se vedea i art. 16, 21 i 105 ale Constitu iei Republicii Populare Romne din 13. IV. 1948).

Titlul IV

DESPRE ABSEN I. ADIC CEI CARE LIPSESC DE LA LOCUL LOR


Capitolul I

Despre absen a prezumat


Art. 98100 (Abrogate implicit prin Legea nr. 173 din 4. III. 1941 pentru declararea mor ii prezumate a celor dispru i, i, n mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23. XI. 1948 privitor la declararea mor ii prezumate a celor dispru i cu ocazia rzboiului, n afara zonei interioare).

2 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul II

Despre declararea absen ei


Art. 101105 (Abrogate implicit prin Legea nr. 173 din 4. III. 1941 pentru declararea mor ii prezumate a celor dispru i, i, n mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23. XI. 1948 privitor la declararea mor ii prezumate a celor dispru i cu ocazia rzboiului, n afara zonei interioare).

Capitolul III

Despre efectele absen ei


Art. 106123 (Abrogate implicit prin Legea nr. 173 din 4. III. 1941 pentru declararea mor ii prezumate a celor dispru i i, n mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23. XI. 1948 privitor la declararea mor ii prezumate a celor dispru i cu ocazia rzboiului, n afara zonei interioare).

Capitolul IV

Despre privegherea copiilor minori ai tatlui care a disprut


Art. 124126 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Titlul V

DESPRE CSTORIE
Capitolul I

Despre nsuirile i condi iile necesare spre a se putea svri cstoria


Art. 127133 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954, pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; n ce privete abrogarea art. 131 i art. 133, a se vedea i art. 16, 21 i 105 din Constitu ia Republicii Populare Romne din 13. IV. 1948).

Art. 134 - Abrogat modificat de DECRET-LEGE - privind abrogarea unor acte normative nr. 9/1989 din 31 decembrie 1989, M. Of. 9/1989

Art. 135138 (Abrogate prin Legea din 15. III. 1906).

3 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 139 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Art. 140 (Abrogat prin Legea din 15. III. 1906)

Art. 141 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Art. 142 (Abrogat prin Legea din 15. III. 1906).

Art. 143150 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul II

Despre formalit ile relative la celebrarea cstoriei


Art. 151152 (Abrogate prin art. 124 al Legii din 25. II. 1928 privitoare la actele strii civile).

Capitolul III

Despre opozi ii la cstorie


Art. 153161 (Abrogate prin art. 124 al Legii din 25. II. 1928).

Capitolul IV

Despre cereri de nulitate a cstoriei


Art. 162184 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul V

Despre obliga iile ce izvorsc din cstorie


Art. 185193

4 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

(Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru, punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul VI

Despre drepturile i datoriile respective ale so ilor


Art. 194196 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; n ce privete abrogarea art. 195 i art. 196, a se vedea i art. 16, 21 i 105 ale Constitu iei Republicii Populare Romne din 13. IV. 1948).

Art. 197208 (Abrogate prin Legea nr. 96 din 20. IV. 1932 privitoare la ridicarea incapacit ii civile a femeii mritate).

Capitolul VII

Despre desfacerea cstoriei


Art. 209 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul VIII

Despre a doua cstorie


Art. 210 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 dat 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Titlul VI

DESPRE DESPR ENIE


Capitolul I

Despre cauzele despr eniei


Art. 211213 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Art. 214 (Abrogat implicit prin Legea nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil drept urmare a abrogrii exprese a art. 254276 din c. civ. i abrogat expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

5 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 215 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul II

Despre despr enie pentru cauz determinat


Art. 216233 (Abrogate prin art. 78 al Legii nr. 394 din 23. VI. 1943 pentru accelerarea judec ilor).

Art. 234 (Abrogat prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948).

Art. 235240 (Abrogate prin art. 78 al Legii nr. 394 din 23. VI. 1943 pentru accelerarea judec ilor).

Art. 241242 (Abrogate prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Art. 243245 (Abrogate prin art. 78 al Legii nr. 394 din 23. VI. 1943 pentru accelerarea judec ilor).

Art. 246248 (Abrogate prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Art. 249250 (Abrogate implicit prin Legea nr. 18 din 12. II. 1948, pentru modificarea Codului de procedur civil drept urmare a modificrii art. 613 c. proc. civ. i abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Art. 251253 (Abrogate prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Capitolul III

Despre despr enia prin consim mntul mutual


Art. 254267 (Abrogate prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Art. 268

6 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

(Abrogat implicit prin Legea din 29. X. 1877 asupra atribu iilor ministerului public i expres prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Art. 269270 (Abrogate prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Art. 271272 (Abrogate implicit prin legea din 29. X. 1877 asupra atribu iilor ministerului public i expres prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Art. 273276 (Abrogate prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Capitolul IV

Despre efectele despr eniei


Art. 277 (Abrogat prin Legea nr. 429 din 4. VI. 1945 pentru abrogarea art. 277 c. civ.).

Art. 278 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Art. 279 (Abrogat prin Legea din 15. III. 1906).

Art. 280284 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Art. 285 (Abrogat prin art. VI al Legii nr. 18 din 12. II. 1948 pentru modificarea Codului de procedur civil).

Titlul VII

DESPRE PATERNITATE I DESPRE FILIA IUNI


Capitolul I

Despre filia iunea copiilor legitimi nscu i sau concepu i n cstorie


Art. 286291 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului

7 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul II

Despre dovedirea filia iunii copiilor legitimi


Art. 292303 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul III

Despre copiii naturali


Art. 304308 (Abrogate prin art. 22 al Decretului nr. 130 din 2. IV. 1949 pentru reglementarea condi iei juridice a copilului natural).

Titlul VIII

DESPRE ADOP IE
Art. 309320 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Art. 321322 (Abrogate prin Legea din 15. III. 1906).

Art. 323 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 privitor la punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Art. 324 (Abrogat prin Legea din 15. III. 1906).

Titlul IX

DESPRE PUTEREA PRINTEASC


Art. 325341 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; n ceea ce privete abrogarea art. 327335, 338 i 340, a se vedea i art. 16, 21 i 105 ale Constitu iei Republicii Populare Romne din 13. IV. 1948).

Titlul X

DESPRE MINORITATE, DESPRE TUTEL I DESPRE EMANCIPARE


8 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul I

Despre minoritate
Art. 342 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul II

Despre tutel
Art. 343420 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; n ce privete abrogarea art. 343, 345348, 350353, 357358 i 383, a se vedea i art. 16, 21 i 105 ale Constitu iei Republicii Populare Romne din 13. IV. 1948).

Capitolul III

Despre emancipare
Art. 421433 (Abrogate prin art. V al Decretului nr. 185 din 30. IV. 1949 pentru modificarea i abrogarea unor dispozi ii privitoare la majorat, la capacitate n materia contractelor de munc i emancipare).

Titlul XI

DESPRE MAJORITATE, DESPRE INTERDIC IE I DESPRE CONSILIUL JUDICIAR


Capitolul I

Despre majoritate
Art. 434 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Capitolul II

Despre interdic ie
Art. 435457 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; n ce privete abrogarea art. 452, a se vedea i art. 16, 21 i 105 ale Constitu iei Republicii Populare Romne din 13. IV. 1948).

Capitolul III

Despre consiliile judiciare

9 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 458460 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

Cartea II

DESPRE BUNURI I DESPRE OSEBITELE MODIFICRI ALE PROPRIET II


Titlul I

DESPRE DISTINC IUNEA BUNURILOR


Art. 461 Toate bunurile snt mobile sau imobile.

Capitolul I

Despre imobile
Art. 462 Bunurile snt imobile sau prin natura lor, sau prin destin ia lor, sau prin obiectul la care ele se aplic.

Art. 463 Fondurile de pmnt i cldirile snt imobile prin natura lor.

Art. 464 Morile de vnt, sau de ap, aezate pe stlpi, snt imobile prin natura lor.

Art. 465 Recoltele care nc se in de rdcini, i fructele de pe arbori, neculese nc, snt asemenea imobile. ndat ce recoltele se vor tia i fructele se vor culege, snt mobile.

Art. 466 Arborii ce se taie devin mobile.

Art. 467 Animalele ce proprietarul fondului d arendaului pentru cultur, snt imobile pe ct timp li se pstreaz destina ia lor. Dispozi iile art. 467 au devenit inaplicabile n urma Legii nr. 187/1945 pentru nfptuirea reformei agrare M. Of. nr. 68 bis din 23 martie 1945, cu modificrile ulterioare. A se vedea n acest sens i Decizia Ministerului Agriculturii nr. 1204 din 3 septembrie 1947 M. Of. nr. 202/1947.

Art. 468 Obiectele ce proprietarul unui fond a pus pe el pentru serviciul i exploatarea acestui fond snt imobile prin destina ie. Astfel snt imobile prin destina ie, cnd ele s-au pus de proprietar pentru serviciul i exploatarea fondului:

10 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

animalele afectate la cultur; instrumentele artoare; semin ele date arendailor sau colonilor par iari 1 ; porumbii din porumbrie; lapinii 2 inu i pe lng cas; stupii cu roi; petele din iaz (heleteie); teascurile, cldrile, alambicurile, czile i vasele; instrumentele necesare pentru exploatarea fierriilor, fabricilor de hrtie i altor uzine; paiele i gunoaiele. Mai snt imobile prin destina ie toate efectele mobiliare 3 ce proprietarul a aezat ctre fond n perpetuu.
1Dijmai. 2Iepuri 3Lucruri

n ce privete semin ele date arendailor sau colonilor par iari, a se vedea nota de la art. 467.

de cas. mobile.

Art. 469 Proprietarul se presupune c a aezat ctre fond n perpetuu efecte mobiliare 3 , cnd acestea snt ntrite cu gips, var sau ciment, sau cnd ele nu se pot scoate fr a se strica sau deteriora, sau fr a strica sau deteriora partea fondului ctre care snt aezate. Oglinzile unui apartament se presupun aezate n perpetuu, cnd parchetul pe care ele stau este una cu boaseria 1 camerei. Aceasta se aplic i la tablouri i alte ornamente. Statuile snt imobile cnd ele snt aezate nadins, chiar cnd ele s-ar putea scoate fr fractur sau deteriorare.
3Lucruri

mobile. care mbrac pere ii interiori al unei ncperi.

1Lemnria

Art. 470 Urloaiele sau evile ce servesc pentru conducerea apelor la un fond de pmnt, sau la vreo cas, snt imobile i fac parte din propriet ile la care servesc.

Art. 471 Snt imobile prin obiectul la care se aplic: uzufructul lucrurilor imobile, servitu ile, ac iunile care tind a revendica un imobil.

Capitolul II

Despre mobile
Art. 472 Bunurile snt mobile prin natura lor, sau prin determinarea legii.

Art. 473 Snt mobile prin natura lor, corpurile care se pot transporta de la un loc la altul, att acele care se mic de sine precum snt animalele, precum i cele care nu se pot strmuta din loc dect prin o putere strin, precum snt lucrurile

11 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

nensufle ite.

Art. 474 Snt mobile prin determinarea legii, obliga iile i ac iunile care au de obiect sume exigibile sau efecte mobiliare 2 , ac iunile sau interesele n companii de finan e, de comer sau de industrie, chiar i cnd capitalul acestor companii const n imobile. Aceste ac iuni sau interese se socot ca mobile numai n privin a fiecrui din asocia i i pe ct timp ine asocia ia. Snt asemenea mobile prin determinarea legii, veniturile perpetue sau pe via asupra statului sau asupra particularilor.
2Lucruri

mobile.

Capitolul III

Despre bunuri n raportul lor cu cei ce le posed


Art. 475 Oricine poate dispune liber de bunurile ce snt ale lui, cu modificrile stabilite de legi. Bunurile care nu snt ale particularilor snt administrate i nu pot fi nstrinate dect dup regulile i formele prescrise anume pentru ele.

Art. 476 Drumurile mari, drumurile mici i uli ele care snt n sarcina statului, fluviile i rurile navigabile sau plutitoare, rmurile, adugirile ctre mal i locurile de unde s-a retras apa mrii, porturile naturale sau artificiale, malurile unde trag vasele i ndeobte toate partite din pmntul Romniei, care nu snt proprietate particular, snt considerate ca dependin e ale domeniului public.

Art. 477 Toate averile vacante i fr stpni, precum i ale persoanelor care mor fr motenitori, sau ale cror moteniri snt lepdate, snt ale domeniului public.

Art. 478 Por ile, zidurile, an urile, ntriturile pie elor de rzboi i ale fortre elor fac i ele parte din domeniul public. Aceste lucruri reintr n comer cnd nu mai servesc la uzul public. Dispozi ia alin. 2 al art. 478 trebuie socotit implicit abrogat fat de reglementarea legal n vigoare privitoare la bunurile care snt proprietate de stat.

Art. 479 Poate avea cineva asupra bunurilor, sau un drept de proprietate, sau un drept de folosin , sau numai servitute.

Titlul II

DESPRE PROPRIETATE
Art. 480 Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura i a dispune de un lucru n mod exclusiv i absolut, ns n limitele determinate de lege.

12 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 481 Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afar numai pentru cauz de utilitate public i primind o dreapt i prealabil despgubire.

Art. 482 Proprietatea unui lucru mobil sau imobil d drept asupra tot ce produce lucrul i asupra tot ce se unete, ca accesoriu, cu lucrul, ntr-un mod natural sau artificial. Acest drept se numete: drept de accesiune.

Capitolul I

Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru


Art. 483 Fructele naturale sau industriale ale pmntului, fructele civile, sporul animalelor (prsila), se cuvin proprietarului n puterea dreptului de accesiune.

Art. 484 Fructele produse din vreun lucru nu se cuvin proprietarului, dect cu ndatorire din parte-i de a plti semnturile, arturile i munca pus de al ii.

Art. 485 Posesorul nu ctig proprietatea fructelor dect cnd posed cu bun-credin ; la cazul contrariu, el este dator de a napoia productele, mpreun cu lucrul, proprietarului care-l revendic.

Art. 486 Posesorul este de bun-credin cnd posed ca proprietar n puterea unui titlu translativ de proprietate, ale crui viciuri nu-i snt cunoscute.

Art. 487 El nceteaz de a fi cu bun-credin din momentul cnd aceste viciuri i snt cunoscute.

Capitolul II

Despre dreptul de accesiune asupra celor unite i ncorporate cu lucrul


Art. 488 Tot ce se unete i se ncorporeaz cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului, potrivit regulilor statornicite mai jos.

Sec iunea I

Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile imobile


Art. 489 Proprietatea pmntului cuprinde n sine proprietatea suprafe ei i a subfe ei lui.

13 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 490 Proprietarul poate face asupra pmntului toate planta iile i cldirile ce gsete de cuviin , afar de excep iile statornicite la capul, 1 care trateaz despre servitu i.
1Trimiterea

se refer la titlul IV Despre servitu i.

Art. 491 Proprietarul poate face sub fa a pmntului toate construc iile i spturile ce gsete de cuviin , i trage din ele toate foloasele ce acestea ar produce, afar de modificrile prescrise de legi i regulamente privitoare la mine, precum i de legile i regulamentele poli ieneti.

Art. 492 Orice construc ie, planta ie sau lucru fcut n pmnt sau asupra pmntului, snt prezumate a fi fcute de ctre proprietarul acelui pmnt cu cheltuiala sa i c snt ale lui, pn ce se dovedete din contra.

Art. 493 Proprietarul pmntului care a fcut construc ii, planta ii i lucrri cu materiale strine, este dator s plteasc valoarea materialelor. El mai poate fi osndit, dup mprejurri, pentru o asemenea urmare i la plata de daune-interese. Dar proprietarul materialelor n-are drept a le ridica.

Art. 494 Dac planta iile, construc iile i lucrrile au fost fcute de ctre o a treia persoan cu materialele ei, proprietarul pmntului are dreptul de a le ine pentru dnsul, sau de a ndatora pe acea persoan s le ridice. Dac proprietarul pmntului cere ridicarea planta iilor i a construc iilor, ridicarea va urma cu cheltuiala celui ce le-a fcut; el poate chiar, dup mprejurri, fi condamnat la daune-interese pentru prejudiciile sau vtmrile ce a putut suferi proprietarul locului. Dac proprietarul voiete a pstra pentru dnsul acele planta ii i cldiri, el este dator a plti valoarea materialelor i pre ul muncii, fr ca s se ia n considera ie sporirea valorii fondului, ocazionat prin facerea unor asemenea planta ii i construc ii. Cu toate acestea, dac planta iile, cldirile i operele au fost fcute de ctre o a treia persoan de bun-credin , proprietarul pmntului nu va putea cere ridicarea sus-ziselor planta ii, cldiri, i lucrri, dar va avea dreptul sau de a napoia valoarea materialelor i pre ul muncii, sau de a plti o sum de bani egal cu aceea a creterii valorii fondului.

Art. 495 Creterile de pmnt ce se fac succesiv i pe nesim ite la malurile fluviului i ale rurilor se numesc aluviune. Aluviunea este n folosul proprietarului riveran, cnd e vorba de un fluviu sau ru navigabil, plutitor sau neplutitor, cu ndatorire ns pentru proprietar de a lsa, pe pmntul su, drumul trebuitor pentru conducerea vaselor.

Art. 496 Tot ale proprietarului riveran snt i pmnturile lsate de apele curgtoare, cnd ele se retrag pe nesim ite de la unul din rmuri i se ndreapt ctre cellalt rm; proprietarul rmului de unde apa s-a retras profit de aluviune, fr ca proprietarul rmului opus s poat reclama pmntul cel pierdut. Acest drept nu are loc n privirea pmnturilor prsite de apa mrii.

Art. 497 Aluviunea nu are loc n privirea lacurilor, heleteielor i a iazurilor; proprietarul lor conserv totdeauna pmntul acoperit de ap, cnd ea este la nl imea scurgerii heleteului, iazului, chiar dac ctimea apei ar scdea n urm; i viceversa,

14 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

proprietarul iazului nu ctig nici un drept asupra pmntului riveran ce se acoper de apa iazului cnd urmeaz vrsturi extraordinare.

Art. 498 Dac un fluviu sau ru, navigabil sau nu, rupe deodat o parte, mare, i care se poate recunoate, de pmnt, i o lipete la pmntul unui alt proprietar, acea parte rmne a cui a fost pmntul de la care s-a rupt; ns dac se va reclama n termen de un an.

Art. 499 Insulele i prundurile, care se formeaz n albia fluviilor i a rurilor navigabile sau plutitoare, snt ale statului, dac nu i se opune titlu sau prescrip ie.

Art. 500 Insulele i prundurile, care se formeaz n rurile nenavigabile i neplutitoare, snt ale proprietarului rmului pe care ele s-au format; dac insula format trece peste jumtatea rului, atunci fiecare proprietar riveran are dreptul de proprietate asupra pr ii de insul ce se ntinde spre el, pornind de la jumtatea rului.

Art. 501 Dac un ru sau fluviu, formndu-i un bra nou, taie i nconjoar pmntul unui proprietar riveran, i face prin acest chip o insul, proprietarul nu pierde pmntul ce s-a transformat n insul, chiar dac el s-a fcut de un fluviu sau de un ru navigabil sau plutitor.

Art. 502 Dac un fluviu sau un ru i face un nou curs prsind vechea sa albie, aceast albie se mparte ntre proprietarii mrginari.

Art. 503 Orice animale sau zburtoare slbatice trec n cuprinsul nostru se fac ale noastre, pe ct timp rmn la noi, afar numai dac asemenea trecere s-a ocazionat prin fraude sau prin artificii.

Sec iunea II

Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile mictoare 1


1

A se vedea nota de la art. 493.

Art. 504 Dac dou lucruri a doi deosebi i stpni s-au unit mpreun nct amndou formeaz un singur lot, clar se pot despr i i conserva fiecare n parte dup despr ire, atunci totul format este al proprietarului lucrului care constituie partea principal, rmnnd el dator a plti celuilalt proprietar pre ul lucrului ce a fost unit cu principalul.

Art. 505 Este principal acela din dou lucruri, pentru uzul sau pentru ornamentul, pentru completarea crui a servit unirea celuilalt lucru.

15 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 506 Cnd ns lucrul unit este mult mai de pre dect lucrul principal, i cnd el s-a unit fr tirea proprietarului, acesta poate cere despr irea i restituirea lucrului unit, chiar dac ar rezulta din despr ire oarecare vtmare lucrului ctre care el a fost unit.

Art. 507 Dac din cele dou lucruri unite pentru a forma un singur tot, nici unul nu poate fi privit ca accesoriu al celuilat, atunci acela este considerat ca principal care va fi mai mare n valoare. Dac valoarea ambelor lucruri ar fi mai tot aceeai, atunci lucrul cel mai mare n volum va fi considerat ca principal.

Art. 508 Dac un meter sau altcineva a ntrebuin at materia care nu era a sa i a fcut un lucru nou, atunci proprietarul materiei ntrebuin ate are dreptul de a reclama lucrul format din ea, pltind pre ul muncii, att cnd acel obiect ar putea ct i cnd el n-ar putea reveni n starea primitiv.

Art. 509 Dac ns manopera ar fi att de important nct ar ntrece cu mult valoarea materiei ntrebuin ate, atunci munca lucrtorului va fi considerat ca parte principal, i lucrtorul va avea dreptul de a re ine lucrul format, pltind proprietarului pre ul materiei.

Art. 510 Cnd cineva a ntrebuin at n parte materia care era a sa, i n parte materia strin, pentru a forma un lucru nou, fr ca nici o parte din materie s-i fi pierdut cu totul fiin a, i dac acele materii nu se mai pot despr i fr vtmare sau pagub, atunci lucrul format se cuvine ambilor proprietari, celui dinti n propor ie cu materia ce era a sa, i celuilalt n propor ie cu materia sa i cu pre ul muncii sale.

Art. 511 Cnd un lucru s-a format din amestecarea mai multor materii cu diferi i stpni din care nici una nu poate fi considerat ca materie principal, atunci proprietarul, n netiin a crui a urmat amestecarea, poate cere desfacerea lor, dac ea este cu putin a se desface. Dac materiile amestecate nu se mai pot despr i fr vtmare sau pagub, atunci lucrul format se cuvine tuturor stpnilor, fiecrui ns n propor ie cu ctimea, calitatea i valoarea materiilor lui, ntrebuin ate la facerea acelui lucru.

Art. 512 Dac materia unui din proprietari ar covri pe cealalt materie prin valoare i cantitate, atunci proprietarul materiei mai cu pre va putea cere lucrul format prin amestecare, pltind ns celuilalt proprietar pre ul materiei sale.

Art. 513 Cnd lucrul format rmne comun ntre proprietarii materiilor din care s-a format, atunci lucrul se va vinde prin licita ie i pre ul se va mpr i.

Art. 514 n toate cazurile n care proprietarul materiei ntrebuin ate fr tirea lui la formarea unui lucru nou este n drept de a reclama lucrul format, el are i voia de a cere n loc de lucrul format o materie de aceeai natur, ctime, greutate, mrime i calitate, sau valoarea aceleiai materii.

16 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 515 Vericari vor fi ntrebuin at materii strine, fr tirea proprietarului lor, vor putea dup mprejurri fi osndi i i la plat de daune-interese, i aceasta fr prejudiciul urmririlor prin canal extraordinar 1 .
1Ac

iune penal.

Art. 516 Principiile regulilor de mai sus vor servi judectorilor i n deciziunea cazurilor analoge cu cele precedente

Titlul III

DESPRE UZUFRUCT, DESPRE UZ I DESPRE ABITA IUNE 1


1

Dreptul de uzufruct dreptul de uz i dreptul de abita ie snt incompatibile cu dreptul de proprietate socialist, acest drept nefiind susceptibil n nici un fel de dezmembrare. n schimb, statul, o organiza ie cooperatist sau altfel de organiza ii obteti pot dobndi astfel de dezmembrminte asupra bunurilor proprietate a persoanelor fizice. Tot astfel statul poate dobndi asemenea drepturi reale asupra bunurilor Proprietate cooperatist sau proprietate, a organiza iilor obteti, altele dect cele cooperatiste. Terenurile cu sau fr construc ii nu pot constitui obiectul vreunui dezmembrmnt a se vedea Legea nr. 59/1974 cu privire, la fondul funciar B. Of. nr. 138 din 5 noiembrie 1974.

Capitolul I

Despre uzufruct
Art. 517 Uzufructul este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce snt proprietatea altuia, ntocmai ca nsui proprietarul lor, ns cu ndatorirea de a le conserva substan a.

Art. 518 Uzufructul se stabilete prin lege sau prin voin a omului.

Art. 519 Uzufructul se poate stabili sau pur, sau cu termen, sau cu condi ie.

Art. 520 Uzufructul se poate stabili pe tot felul de bunuri mobile i imobile

Sec iunea I

Despre drepturile uzufructuarului


Art. 521 Uzufructuarul are drept de a se bucura de tot felul de fructe ce poate produce obiectul asupra cruia are uzufruct, fie naturale, fie industriale, fie civile.

17 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 522 Fructele naturale snt acelea ce pmntul produce de la sine; produc ia i prsila (sporul animalelor) stat asemenea fructe naturale. Fructele industriale ale unui fond snt acelea ce se dobndesc prin cultur.

Art. 523 Fructele civile snt chiriile caselor, dobnzile sumelor exigibile, venitul rentelor; arendele intr n clasa fructelor civile.

Art. 524 Fructele naturale i industriale, neculese n momentul tind se deschide dreptul de uzufruct, snt ale uzufructuarului. Acelea ce se gsesc n aceeai stare cnd se sfrete dreptul de uzufruct snt ale proprietarului, fr de a putea pretinde unul de la altul despgubire de cheltuielile urmate pentru arturi i semnturi. Drepturile colonului par iar ce vor fi existat la nceputul, sau la finele uzufructului, nu pot fi vtmate de dispozi ia precedent.
1Dijma. 1

Art. 525 Fructele civile se socotesc dobndite zi cu zi, i se cuvin uzufructuarului, n propor ie cu durata uzufructului su. Aceast regul se aplic la arenzi i la chiriile caselor i la alte fructe civile.

Art. 526 Dac uzufructul cuprinde lucruri cu care nu se poate cineva servi fr a le consuma, precum bani, grne, buturi, uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele, ns cu ndatorire de a le napoia n aceeai cantitate, calitate i valoare, sau pre ul, la sfritul uzufructului.

Art. 527 Uzufructul unei rente pe via d uzufructuarului, pe durata uzufructului su, dreptul de a percepe veniturile, fr de a fi obligat la nici un fel de restituire.

Art. 528 Dac uzufructul cuprinde lucruri care, fr a se consuma ndat, se stric dup vreme prin ntrebuin area lor, precum rufele, mobilele casei, uzufructuarul are dreptul de a se sluji cu dnsele pentru ntrebuin area la care ele snt destinate, i nu este obligat de a le napoia la sfritul uzufructului, dect n starea ce se vor afla, ns nestricate din dol sau culp.

Art. 529 Dac uzufructul cuprinde pduri destinate de proprietarul lor la tieri periodice, uzufructuarul este dator a pstra ordinea i ctimea tierii, n conformitate cu regulile stabilite de proprietar, sau cu uzul locului, fr a putea pretinde vreo despgubire nici uzufructuarul, nici motenitorii si, pentru pr ile lsate netiate n timpul uzufructului su. Arborii care se pot scoate dintr-un seminariu de pomi , fr degradarea acestuia nu vor face parte din uzufruct, dect cu ndatorire, pentru uzufructuar, de a se conforma obiceiului local n privirea nlocuirii lor.
1Pepiniere. 1

Art. 530 Uzufructuarul se mai bucur, conformndu-se cu epocile i uzul vechi al proprietarului, de pr ile de pduri nalte care au fost puse n tiere regulat, sau c aceste tieri se fac periodic pe o ntindere de pmnt determinat, sau c se fac numai de o ctime oarecare de arbori alei pe toat suprafa a domeniului.

18 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 531 n toate celelalte cazuri, uzufructuarul nu se poate atinge de arbori nal i; va putea ns ntrebuin a, spre a face repara iile la care este obligat, arborii dezrdcina i sau sfrma i din accidente; poate chiar a tia pentru acest sfrit arborii trebuincioi, cu ndatorire ns a constata n fiin a proprietarului aceast trebuin .

Art. 532 Uzufructuarul poate lua din pduri araci pentru vii, poate asemenea lua de pe pomi producte anuale sau periodice, ns toate acestea dup obiceiul locului i al proprietarului.

Art. 533 Pomii roditori care se usuc i chiar acei ca sfat dezrdcina i sau drma i din accidente se cuvin uzufructuarului, cu ndatorire de a-i nlocui prin al ii.

Art. 534 Uzufructuarul se poate bucura el nsui, sau nchiria altuia, sau ceda exerci iul dreptului su. De va nchiria, urmeaz a se conforma pentru epocile cnd se prennoiesc contractele i pentru durata lor, regulilor ntocmite pentru brbat, n privin a averii femeii sale la titlul Despre contractul de cstorie.

Art. 535 Uzufructuarul se folosete de adugirile fcute prin aluviune la obiectul asupra cruia are uzufruct.

Art. 536 El se folosete de drepturile de servitute i n genere de toate drepturile de care se poate folosi proprietarul, i se folosete ntocmai ca nsui proprietarul.

Art. 537 Uzufructuarul se folosete asemenea ntocmai ca proprietarul de minele, pietrriile i nisipurile ce snt n exploatare la deschiderea dreptului de uzufruct. Dac ns se atinge de o exploatare, care nu s-ar putea face fr o concesiune, uzufructuarul nu se va putea bucura de ea fr a dobndi mai nti nvoirea guvernului.

Art. 538 Uzufructuarul n-are nici un drept asupra minelor i pietrriilor nedeschise nc, nici asupra nisipurilor a cror exploatare nu e nc nceput, nici asupra comorii care s-ar putea gsi n cursul uzufructului su.

Art. 539 Proprietarul nu poate prin faptul su nici cu orice chip vtma drepturile uzufructuarului. Uzufructuarul nu poate, la ncetarea uzufructului, cere vreo despgubire pentru mbunt irile ce ar pretinde c a fcut, chiar cnd printr-nsele ar fi sporit valoarea lucrului. El sau motenitorii si pot ns ridica oglinzi, tablouri i alte ornamente, pe care le-ar fi aezat, cu ndatorire de a restabili localul n starea ce a fost mai nainte.

Sec iunea II

Despre obliga iile uzufructuarului

19 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 540 Uzufructuarul ia lucrurile n starea n care se afl; el ns nu poate intra n folosin a lor, dect dup ce va face n prezen a proprietarului, sau dup ce-l va chema formal, inventarul lucrurilor mictoare i constatarea tirii n care se vor afla cete nemictoare, supuse uzufructului.

Art. 541 Este dator a da cau iune c se va folosi ca un bun printe de familie, de nu va fi scutit prin actul constitutiv al uzufructului; cu toate acestea ta ii, mamele ce vor avea uzufructul legal al averii copiilor lor, vnztorul sau donatorul care i-au rezervat uzufructul, nu snt obliga i a da cau iune.

Art. 542 Dac uzufructuarul nu gsete cau iune, nemictoarele se dau cu arend, sumele de bani cuprinse n uzufruct se pun la dobnd, productele se vnd i pre ul lor se pune asemenea la dobnd; dobnzile acestor sume i pre ul arendelor se cuvin uzufructuarului.

Art. 543 n lips de cau iune din partea uzufructuarului, proprietarul poate cere ca mobilele supuse periciunii prin ntrebuin are s se vnd spre a se pune pre ul la dobnd, i uzufructuarul se folosete de dobzi n cursul uzufructului; cu toate acestea uzufructuarul va putea cere i judectorii vor putea ordona, dup mprejurri, ca o parte din lucrurile mictoare necesare pentru propriile sale trebuin e s i se lase sub simpla sa depunere de jurmnt i cu ndatorire de a le preda la curmarea uzufructului.

Art. 544 ntrzierea de a da cau iune nu ridic uzufructuarului dreptul de a se folosi de fructele la care el avea drept; ele i se cuvin din momentul de cnd s-a deschis uzufructul.

Art. 545 Uzufructuarul nu este obligat dect la repara iile de ntre inere. Repara iile cele mari rmn n sarcina proprietarului, afar numai dac acestea s-ar fi cauzat din lipsa repara iilor de ntre inere de la deschiderea uzufructului, n care caz uzufructuarul este obligat a le face i pe acestea.

Art. 546 Repara iile cele mari snt acele ale zidurilor celor mari i ale boltelor, restabilirea grinzilor i acoperiului ntreg, acelea ale zgazelor i ale zidurilor de sprijinire i de mprejmuire n total; toate celelalte repara ii snt de ntre inere.

Art. 547 Nici proprietarul, nici uzufructuarul nu snt obliga i a recldi ceea ce a czut de vechime sau s-a distruit din caz fortuit.
1Distrus. 1

Art. 548 Uzufructuarul este obligat, n cursul folosin ei sale, la toate sarcinile anuale ale fondului, precum contribu iile i altele ce dup obicei snt considerate ca sarcini ale fructelor.

Art. 549

20 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

n privin a sarcinilor ce pot fi impuse pe proprietate n cursul uzufructului, proprietarul i uzufructuarul contribuie dup modul urmtor: proprietarul este obligat a le plti i uzufructuarul a-i rspunde dobnzile, iar dac uzufructuarul le-a pltit, el are dreptul a cere capetele 2 , pltite de la proprietar, la expirarea uzufructului.
2Capitalul.

Art. 550 Acel ce ctig cu titlu gratuit un uzufruct universal, sau cu titlu universal, este dator a achita n propor ie cu folosin a sa i fr nici un drept de repeti iune, legatele, pensiile alimentare i veniturile rentelor perpetue sau pe via care privesc asupra patrimoniului.

Art. 551 Uzufructuarul cu titlu particular nu se oblig la plata datoriilor pentru care fondul este ipotecat i, de va fi silit s le plteasc, are ac iune n contra proprietarului.

Art. 552 Uzufructuarul fie universal, fie cu titlu universal, trebuie s contribuie mpreun cu proprietarul la plata datoriilor dup cum urmeaz: se pre uiete valoarea fondului supus uzufructului, se defige n urm ctimea cu care urmeaz a contribui la plata datoriilor n propor ie cu valoarea zisu-lui fond. Dac uzufructuarul voiete s avanseze suma pentru care trebuie fondul s contribuie, capitalul i se napoieaz la sfritul uzufructului fr nici o dobnd. Iar de nu va voi uzufructuarul a face acest avans, proprietarul poate, dup a sa voin , sau s plteasc dnsul acea sum, i atunci uzufructuarul i pltete dobnzile n tot cursul uzufructului, sau s pun n vnzare o parte din averea supus uzufructului pn se va dobndi un pre analog sumei datorite.
3Se 3

stabilete.

Art. 553 Uzufructuarul e dator a plti numai cheltuielile proceselor ce privesc folosin a i celelalte condamna iuni la care procesele artate pot da natere.

Art. 554 Dac n cursul uzufructului, o a treia persoan face vreo uzurpare asupra fondului, sau vreo alt ncercare spre a clca drepturile proprietarului, uzufructuarul este inut a-l denun a proprietarului, cci la din contr uzufructuarul rmne rspunztor pentru toate daunele ce ar putea rezulta pentru proprietar, precum ar fi rspunztor pentru orice stricciune s-ar face de el nsui.

Art. 555 Dac uzufructul are de obiect un animal i dac acesta va pieri fr culpa uzufructuarului, el nu este obligat a da proprietarului alt animal n loc, nici de a-i plti pre ul.

Art. 556 Dac turma pe care un uzufruct a fost constituit, din ntmplare sau din boal, va pieri cu totul i fr culpa uzufructuarului, acesta nu este obligat dect a-i da seama de piei sau de valoarea lor. Dac turma nu va pieri cu totul, uzufructuarul este dator de-a nlocui numrul vitelor pierdute, prin vitele ce d sporul.

Sec iunea III

Despre stingerea uzufructului

21 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 557 Uzufructul se stinge prin moartea uzufructuarului, prin expirarea termenului pentru care uzufructul a fort acordat, prin consolidarea sau ntrunirea asupra aceleiai persoane a ambelor calit i de proprietar i de uzufructuar; prin neuzul dreptului de uzufruct n curs de 30 ani; prin totala desfiin are a lucrului asupra crui uzufructul era constituit.

Art. 558 Uzufructul poate nceta asemenea prin abuzul ce face uzufructuarul de folosin a sa, sau aducnd stricciuni fondului, sau lsndu-l s se degradeze din lips de ntre inere. Creditorii uzufructuarului pot interveni n contesta iile pornite n contr-i pentru conservarea drepturilor lor; ei pot propune repararea degradrilor fcute i a da garan ii pentru viilor. Judectorii pot, dup gravitatea mprejurrilor, sau a hotr stingerea uzufructului, sau a lsa pe proprietar s se bucure de fructele obiectului supus la uzufruct, cu ndatorire de a plti pe fiecare an uzufructuarului sau celor ce prezint drepturile sale o sum hotrt pn n ziua cnd uzufructul urma s nceteze.

Art. 559 Uzufructul care nu e acordat particularilor nu poate trece peste 30 de ani.

Art. 560 Uzufructul constituit pn ce o alt persoan va ajunge la o vrst hotrt, ine pn la acea epoc, chiar de-ar muri zisa persoan naintea vrstei hotrte.

Art. 561 Vnzarea lucrului supus la uzufruct nu aduce nici o schimbare dreptului uzufructuarului; el continu a se folosi de uzufructul su, de nu a renun at la dnsul n mod formal.

Art. 562 Creditorii uzufructuarului pot s cear a se anula renun area fcut n paguba lor.

Art. 563 Dac o parte numai a lucrului supus la uzufruct s-a distruit 1 , uzufructul se pstreaz asupra pr ii rmase.
1Distrus.

Art. 564 De va fi uzufructul constituit numai asupra unei cldiri, i aceast cldire va arde sau se va distrui 2 din alt ntmplare, sau se va drma de vechime, uzufructuarul nu va avea drept a se folosi de pmntul pe care a fost cldirea, nici de materialurile rmase. Dac uzufructul s-ar afla constituit asupra unui domeniu din care fcea parte i cldirea, uzufructuarul se va folosi de pmnt.
2Distruge.

Capitolul II

Despre uz i abita iune


Art. 565

22 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Drepturile de uz i de abita iune se stabilesc i se pierd n acelai chip ca i uzufructul.

Art. 566 Ca i n cazul de uzufruct, nu se poate folosi cineva de aceste drepturi, fr a da mai nti cau iune i fr a face inventar.

Art. 567 Uzuarul i cel ce are dreptul de abita iune trebuie s se foloseasc, de ele ca un bun printe de familie.

Art. 568 Drepturile de uz i de abita iune se reguleaz prin titlul care le-a nfiin at i primesc dup cuprinderea lui mai mult sau mai pu in ntindere.

Art. 569 Dac titlul nu se explic asupra ntinderii acestor drepturi, ele se reguleaz precum urmeaz.

Art. 570 Cel ce are uzul unui loc nu poate pretinde mai multe fructe din acest loc dect se cuvine pentru trebuin ele sale i ale familiei sale. Poate pretinde i pentru trebuin ele copiilor ce va avea n urma constituirii dreptului de uz.

Art. 571 Uzuarul nu poate ceda nici nchiria dreptul su altuia.

Art. 572 Cel ce are un drept de abita iune pe o cas poate edea ntr-nsa cu familia sa, chiar de n-ar fi fost nsurat la epoca cnd i s-a dat acest drept. Cel ce are dreptul de abita iune poate nchiria partea casei ce nu locuiete.

Art. 573 Dreptul de abita iune nu poate fi nici cesionat, nici nchiriat, afar de excep ia adus la art. 572.

Art. 574 Dac uzuarul absoarbe toate fructele fondului, sau dac ocup toat casa, e dator s fac cheltuielile de cultur, repara iile de ntre inere i s plteasc contribu iile ca i uzufructuarul. Dac nu ia dect o parte din fructe sau dac nu ocup dect o parte din cas, el contribuie n propor ie cu lucrul de care se folosete

Art. 575 Uzul pdurilor se va regula prin legi particulare.

Titlul IV

DESPRE SERVITU I

23 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 576 Servitutea este o sarcin impus asupra unui Imobil pentru uzul i utilitatea unui imobil avnd un alt stpn.

Art. 577 Servitu ile izvorsc sau din situa ia natural a locurilor, sau din obliga ia impus de lege, sau din conven ia dintre proprietari.

Capitolul I

Despre servitu i ce se nasc din situa ia locurilor 1


1

Servitu ile reglementate n acest capitol snt n realitate un mod de determinare a nsui con inutului dreptului de proprietate i a limitelor de exercitare a acestui drept.

Art. 578 Locurile inferioare snt supuse a primi apele ce curg firete din locurile superioare, fr ca mina omului s fi contribuit la aceasta. Proprietarul inferior nu poate ridica stvili ca s opreasc aceast scurgere. Proprietarul superior nu poate face nici o lucrare spre agravarea servitu ii fondului inferior.

Art. 579 Cel ce are un izvor pe proprietatea sa poate face orice ntrebuin are cu dnsul, fr ns a vtma dreptul ce proprietarul fondului inferior are dobndit sau prin vreun titlu sau prin prescrip ie asupra acelui izvor.

Art. 580 n acest caz, prescrip ia nu se poate dobndi dect prin o folosin nentrerupt n timp de 30 de ani, socoti i din ziua cnd proprietarul fondului inferior a fcut i a svrit lucrri aparente destinate a nlesni trecerea i scurgerea apei n proprietatea sa.

Art. 581 Proprietarul izvorului nu-i poate schimba cursul cnd izvorul d apa trebuincioas locuitorilor unei comune, unui sat sau unui ctun.

Art. 582 Acela, a crui proprietate este pe marginea unei ape curgtoare, afar de apele care snt declarate dependente de domeniul public prin art. 476 la titlul Despre distinc iunea bunurilor, poate lua ap pentru iriga ia propriet ilor sale, fr ns a o abate de tot. Acela prin al crui fond trece apa o poate chiar ntrebuin a n toat ntinderea prin care ar avea curgere, cu ndatorire numai a-i lsa cursul firesc la ieirea din proprietatea sa.

Art. 583 De se ridic vreo contesta ie ntre proprietarii crora aceste ape pot fi trebuincioase, tribunalele , la darea hotrrii, snt datoare s caute a mpca interesul agriculturii cu respectul cuvenit propriet ii, observnd ntotdeauna regulamentele particulare i locale asupra curgerii i uzului apelor.
1instan 1

ele.

24 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 584 Orice proprietar poate ndatora pe vecinul su la grni uirea propriet ii lipite cu a sa; cheltuielile grni uirii se vor face pe jumtate.

Art. 585 Tot proprietarul i poate ngrdi proprietatea, afar de excep ia ce se face la art. 616.

Capitolul II

Despre servitu ile stabilite de lege 1 .


1

Servitu ile reglementate n acest capitol snt n realitate un mod de determinare a nsui con inutului dreptului de proprietate i a limitelor de exercitare a acestui drept.

Art. 586 Servitu ile stabilite de lege au de obiect utilitatea public, sau a comunelor, ori aceea a particularilor.

Art. 587 Acele stabilite pentru utilitatea public sau comunal au de obiect crarea sau poteca pe lng marginea rurilor navigabile sau flotabile, construc ia sau repara ia drumurilor, sau alte lucrri publice sau comunale. Tot ce privete acest fel de servitu i se determin de ctre legile sau regulamentele particulare .
1Dispozi 1

ii normative speciale.

Art. 588 Legea supune pe proprietari la osebite obliga ii unul ctre altul, fr chiar s existe vreo conven ie ntre dnii.

Art. 589 Parte din aceste obliga ii e regulat de ctre legile asupra poli iei rurale. Celelalte snt relative la zidul sau la an ul comun ntre vecini, la cazul cnd se poate malta un contrazid, la privirea asupra propriet ii vecinului, la scurgerea streinilor, la drumul de trecere.

Sec iunea I

Despre zidul i an ul comun


Art. 590 n orae i la ar , orice zid care servete de despr ire ntre cldiri sau ntre curte i grdin, i ntre ograde la ar, se socotete comun, dac nu exist titlu sau semn care ar proba contrariul.
1A 1

se vedea Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ a teritoriului Republicii Socialiste Romnia B. Of. nr. 1718 din 17 februarie 1968, republicat n B. Of. nr. 163165 din 20 decembrie 1968, cu modificrile ulterioare.

Art. 591 Este semn de necomunitate cnd culmea zidului este dreapt i perpendicular despre peretele de o parte, iar despre cealalt parte nf ieaz un plan nclinat; n acest caz, zidul se presupune c apar ine exclusiv proprietarului despre

25 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

care exist planul nclinat.

Art. 592 Repara ia i recldirea zidului comun snt n sarcina tuturor devlmailor, i n propor ie cu dreptul fiecruia.

Art. 593 Cu toate acestea, fiecare coproprietar al unui zid comun poate fi aprat de a contribui la repara ii i recldiri, renun nd la dreptul su, dac ns zidul comun nu ar sprijini vreo cldire a sa.

Art. 594 Fiecare coproprietar poate s zideasc n contra unui zid comun i s bage grinzi sau legturi n toat grosimea zidului, lsnd 54 milimetri despre vecin, fr prejudiciul dreptului ce are vecinul ca s scurteze acele grinzi pn n jumtatea zidului, n caz cnd i el ar voi a pune grinzi tot n acele locuri, sau a lipi un co.

Art. 595 Orice coproprietar poate s nal e zidul comun, dar e dator a face singur cheltuiala nl rii, repara iile de ntre inere pentru partea nl at i totodat pgubirile pentru sarcina cauzat zidului comun n propor ie cu nl imea.

Art. 596 Dac zidul comun nu e n stare a purta greutatea nl rii, cel ce vrea s-l nal e e dator a-l face din ntreg din temelie, cu cheltuiala sa, i orice adaos n grosime s-l fac pe locul su.

Art. 597 Vecinul care n-a contribuit la nl are poate ctiga dreptul de comunitate, pltind cheltuiala pe jumtate, precum i pre ul pe jumtate al locului ce s-ar fi ntrebuin at pentru ngroarea zidului.

Art. 598 Orice vecin al unui zid poate s-l fac comun, n parte sau tot, pltind stpnului zidului jumtate din valoarea sa, sau jumtate din valoarea pr ii ce vrea s fac comun, precum i jumtate din valoarea locului pe care este cldit zidul.

Art. 599 Unul din vecini nu poate guri zidul comun, nici s alture sau s sprijine de dnsul vreo lucrare, fr consim mntul celuilalt. n caz de mpotrivire, el nu poate face aceasta fr a regula mai nti prin exper i mijloacele necesare pentru ca acea lucrare s nu vatme drepturile celuilalt.

Art. 600 Fiecare poate n orae i suburbii a ndatora pe vecinul su, a contribui la cldirea i repararea ngrdirii ce desparte casele, cur ile i grdinile lor; nl imea ngrdirii se va hotr dup regulamentele particulare , sau dup obiceiul obtesc i n lips de regulamente i de obicei, nl imea zidului va fi de cel pu in doi metri, socotindu-se i coama.
1Dispozi 1

ii normative speciale.

Art. 601

26 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Cnd se recldete un zid comun sau o cas, toate servitu ile active i pasive se perpetu n privirea noului zid sau a noii case, fr a se putea ns ngreuna, dac recldirea s-a fcut mai nainte de mplinirea prescrip iei.

Art. 602 Toate an urile ntre dou propriet i se socotesc comune de nu va fi titlu sau semn contrariu.

Art. 603 Este semn de necomunitate cnd pmntul e nl at sau aruncat numai de o parte a an ului.

Art. 604 an ul se socotete a fi exclusiv al acelui n partea cruia pmntul e aruncat.

Art. 605 an ul comun trebuie ntre inut cu cheltuiala comun.

Art. 606 Orice gard ce desparte dou propriet i se socotete comun, afar dac numai una singur din dou proprit i va fi ngrdit, sau de nu va fi un titlu sau posesiune ndestultoare care s constate din contr.

Art. 607 Nu e iertat a sdi arbori care cresc nal i dect n deprtarea hotart de regulamentele particulare 1 sau de obiceiurile constante i recunoscute i n lips de regulamente i de obiceiuri, n deprtare de doi metri, de la linia despr itoare a celor dou propriet i pentru arborii nal i i de o jumtate metru pentru celelalte planta ii i garduri vii.
1Dispozi

ii normative speciale.

Art. 608 Vecinul poate cere ca arborii i gardurile vii pui la o distan mai mic s se scoat. Acela pe a crui proprietate se ntind crcile arborilor vecinului poate s-l ndatoreze a le tia. Dac rdcinile se ntind pe pmntul su are drept a le tia singur.

Art. 609 Arborii ce se afl n gardul comun snt comuni ca i gardul i fiecare din ambii proprietari e n drept a cere s-i taie.

Sec iunea II

Despre distan a i lucrrile intermediare cerute pentru oarecare construc ii


Art. 610 Cel ce face un pu sau o privat lng un zid fie comun sau nu; cel ce vrea s cldeasc un cmin sau vatr, o fierrie, un cuptor sau o sob, s-i alture un ocol de vite, sau cel ce vrea s puie lng zid un magazin de sare, sau grmezi de materii corozive; e ndatorat s lase deprtarea prescris de regulamente i obiceiuri particulare asupra unor asemenea obiecte, sau s
2 1

27 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

fac lucrrile prescrise de aceleai legi i regulamente 2 spre a nu aduce vtmare vecinului.
1Depozit. 2Dispozi 2Dispozi

ii normative speciale. ii normative speciale.

Sec iunea III

Despre vederea n proprietatea vecinului 1


1

A se vedea nota de la art. 610.

Art. 611 Unul din vecini nu poate face, fr consim mintul celuilalt, nici ntr-un chip, fereastr sau deschidere ntr-un zid comun.

Art. 612 Nimeni nu poate avea vedere sau ferestre spre vedere, nici balcoane sau alte asemenea asupra propriet ii ngrdite sau nengrdite a vecinului su, de nu va fi o distan de 19 decimetri ntre zidul pe care se deschid aceste vederi i proprietatea vecin.

Art. 613 Nimeni nu poate avea vederi piezi pe proprietatea vecinului de nu va fi o distant de ase decimetri.

Art. 614 Distan a de care este vorba n cele dou articole precedente se socotete de la fa a zidului, pe care s-a deschis vederea, i, de vor fi balcoane sau alte asemenea, de la linia lor cea dinafar, pn la linia de despr ire a celor dou propriet i.

Sec iunea IV

Despre pictura streinilor


Art. 615 Tot proprietarul este dator a-i face streain casei sale astfel nct apele din ploi s se scurg pe terenul su, sau pe uli e, iar nu pe locul vecinului su.

Sec iunea V

Despre dreptul de trecere


Art. 616 Proprietarul al crui loc este nfundat, care nu are nici o ieire la calea public, poate reclama o trecere pe locul vecinului su pentru exploatarea fondului, cu ndatorire de a-l despgubi n propor ie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona.

Art. 617 Trecerea trebuie regulat fcut pe partea ce ar scurta calea proprietarului fondului nchis, ca s ias la drum.

28 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 618 Cu toate acestea trebuie a se alege trecerea prin locul ca ar pricinui o mai pu in pagub acelui pe al crui loc trecerea urmeaz a fi deschis.

Art. 619 Ac iunea de despgubire n cazul prevzut prin art. 616 este prescriptibil; iar trecerea trebuie s urmeze dup prescrip ie, dei ac iunea de indemnitate nu s-ar mai putea admite.

Capitolul III

Despre servitu ile stabilite prin faptul omului


Sec iunea I

Despre osebite feluri de servitu i ce se pot stabili asupra bunurilor


Art. 620 Este iertat proprietarilor a stabili pe propriet ile lor, sau n folosul propriet ilor lor, orice servitute vor gsi de cuviin , pe ct timp aceste servitu i nu vor impune persoanei proprietarului fondului servient 1 obliga ia unui fapt personal, i pe ct timp aceste servitu i nu vor fi contrarii ordinii publice. Uzul i ntinderea servitu ilor stabilite astfel se reguleaz prin titlul ce le constituie, i n lips de titlu, dup regulile urmtoare.
1Supus

servitu ii.

Art. 621 Servitu ile snt stabilite sau n folosul cldirilor, sau n folosul pmntului. Cele de felul dinti se numesc urbane, chiar cnd cldirile pentru care servitu ile snt instituite se vor afla nu numai n ora, dar i la ar; cele de al doilea fel se numesc rurale.

Art. 622 Servitu ile snt sau continue sau necontinue. Servitu ile continue snt acelea al cror exerci iu este sau poate fi continuu, fr s aib trebuin de faptul actual al anului; astfel snt apducele , scursurile apelor, ferestrele i altele asemenea. Servitu ile necontinue snt acelea care au trebuin e de faptul actual al omului spre a fi exercitate, astfel este dreptul de trecere, de a lua ap din fntn, de a pate vite i alte asemenea. Servitu ile snt aparente sau neaparente. Servitu ile aparente snt acelea care se cunosc prin lucrri exterioare, precum: o u, o fereastr, o apducere ; servitu iile neaparente sunt acelea ce n-au semn exterior de existen a lor, precum spre exemplu, prohibi iunea de a zidi pe un fond, sau de a nu zidi dect pn la o nl ime determinat.
1Apeductele. 2Apeduct. 2 1

Sec iunea II

Despre modul cu care se stabilesc servitu ile


Art. 623 Servitu ile continue i aparente se dobndesc prin titlu sau prin posesiune de 30 ani.

29 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 624 Servitu ile continue neaparente i servitu ile necontinue i neaparente nu se pot stabili dect prin titluri.

Art. 625 Destina iunea proprietarului ine loc de titlu n privin a servitu ilor continue i aparente.

Art. 626 Nu poate fi destina iune a proprietarului dect numai cnd se va dovedi c cele dou fonduri acum despr ite au fost averea aceluiai proprietar, i c printr-nsul s-au pus lucrurile n starea din care a rezultat servitutea.

Art. 627 Dac proprietarul a dou propriet i, ntre care exist un semn vzut de servitute, nstrineaz una din propriet i, fr ca contractul s con in nici o conven ie atingtoare de servitute, ea urmeaz de a exista ntr-un mod activ sau pasiv n favoarea fondului nstrinat, sau asupra fondului nstrinat.

Art. 628 Titlul constitutiv al servitu ii, n privin a servitu ilor ce nu se pot dobndi prin prescrip ie, nu poate fi nlocuit dect prin un titlu de recunoatere a servitu ii i dat din partea proprietarului locului aservit.

Art. 629 Cnd se stabilete o servitute se n elege c se acord totdeodat i toate mijloacele spre ntrebuin area ei. Astfel servitutea de a lua ap din fntna altuia trage cu sine i dreptul de trecere.

Sec iunea III

Despre drepturile proprietarului fondului crui se cuvine servitutea


Art. 630 Acela crui se cuvine o servitute are dreptul a face toate lucrrile trebuincioase spre a se sluji cu dnsa i spre a o pstra.

Art. 631 Aceste lucrri se fac cu cheltuiala sa, iar nu cu cheltuiala proprietarului fondului supus, afar numai cnd se va stabili altfel n titlul de stabilire a servitu ii.

Art. 632 n cazul chiar unde proprietarul fondului supus este nsrcinat prin titlu a face cu cheltuiala sa lucrrile trebuincioase pentru a se servi de servitute sau a o pstra, el poate totdeauna a se scuti de aceast sarcin, lsnd fondul supus n dispozi ia proprietarului fondului crui se cuvine servitutea.

Art. 633 Dac proprietatea pentru care s-a stabilit servitutea s-ar mpr i, servitutea rmne tot aceeai pentru fiecare parte, fr ca fondul supus s se ngreuneze. Astfel, de va fi un drept de trecere, to i devlmii vor fi ndatora i a-l exercita prin acelai loc.

30 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 634 Proprietarul fondului supus servitu ii nu poate face nimic spre a-i scdea ntrebuin area sau a i-o ngreuna. Astfel nu poate schimba starea locurilor, nici strmuta exercitarea servitu ii dintr-un loc ntr-altul, dect acela unde servitutea a fost din nceput stabilit. Cu toate acestea, dac acea stabilire primitiv a devenit mai mpovrtoare proprietarului fondului supus, sau dac l oprete a-i face pe dnsul repara ii folositoare, va putea oferi proprietarului celuilalt fond un loc ce ar avea aceeai nlesnire pentru exercitarea drepturilor sale, i acesta nu va putea refuza.

Art. 635 ns i acela ce are un drept de servitute nu-l poate ntrebuin a dect dup cuprinderea titlului su, fr a putea face nici n fondul supus servitu ii, nici n fondul pentru care servitutea este nfiin at, vreo schimbare mpovrtoare celui dinti fond.

Sec iunea IV

Despre modul stingerii servitu ilor


Art. 636 Servitu ile nceteaz cnd lucrurile se gsesc n astfel de stare, nct servitutea nu se mai poate exercita.

Art. 637 Ele renasc dac lucrurile snt restabilite ntr-un chip nct servitu ile s se poat exercita, afar numai de nu ar fi trecut un spa iu de timp ndestultor spre a se putea presupune c s-a desfiin at servitutea, dup cum se zice la art. 640.

Art. 638 Orice servitute este stins, cnd fondul ctre care este datorit i acela ce o datorete cad n aceeai mn.

Art. 639 Servitutea este stins prin neuz n curs de 30 ani.

Art. 640 Aceti treizeci de ani se numra dup osebite feluri de servitu i, sau din ziua de cnd a ncetat de a se folosi de dnsa cnd este vorba de servitu i necontinue, sau din ziua de cnd s-a fcut un, act contrar servitu i continue.

Art. 641 Modul servitu ii se poate prescrie ca i servitutea i cu acelai chip.

Art. 642 Dac proprietatea n folosul crei s-a stabilit servitutea este a mai multor coproprietari, ntrebuin area din partea unuia poprete prescrip ia n privin a celorlal i.

Art. 643 Dac dintre coproprietari se gsete unul n contra crui prescrip ia nu s-a putut aplica, precum un minor, acela pstreaz dreptul tuturor celorlal i coproprietari.

31 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Cartea III

DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBNDETE PROPRIETATEA


Art. 644 Proprietatea bunurilor se dobndete i se transdi iune.

Art. 645 Proprietatea se mai dobndete prin accesiune sau incorpora iune, prin prescrip ie, prin lege i prin ocupa iune.

Art. 646 Bunurile fr stpn snt ale statului.

Art. 647 Snt bunuri care nu apar in nimnui i al cror uz e comun tuturor. Legi de poli ie reguleaz felul ntrebuin rii lor.

Art. 648 Facultatea de a vina sau de a pescui este regulat prin legi particulare 1 .
1Legi

speciale.

Art. 649 Proprietatea unui tezaur este a acelui ce l-a gsit n propriul su fond; dac tezaurul este gsit n fond strin, se mparte pe din dou ntre cel ce l-a descoperit i ntre proprietarul fondului. Tezaurul este orice lucru ascuns sau ngropat, pe care nimeni nu poate justifica c este proprietar i care este descoperit printr-un pur efect al hazardului.

Titlul I

DESPRE SUCCESIUNI
Art. 650 Succesiunea se defer sau prin lege, sau dup voin a omului, prin testament.

Capitolul I

Despre deschiderea succesiunilor


Art. 651 Succesiunile se deschid prin moarte.

Art. 652 Legea reguleaz ordinea succesiunilor ntre motenitorii legitimi. Copiii naturali, n privin a succesiunii mamei lor i a colateralilor si, sfat asimila i copiilor legitimi i viceversa. n lips de motenitori legitimi sau naturali, bunurile se motenesc de so ul supravie uitor. n lips de so , statul devine motenitor.

32 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 653 Descenden ii i ascenden ii au de drept posesiunea succesiunii din momentul mor ii defunctului. Ceilal i motenitori intr n posesiunea succesiunii cu permisiunea justi iei.

Capitolul II

Despre calit ile cerute pentru a succede


Art. 654 Pentru a succede trebuie neaprat ca persoana ce succede s existe n momentul deschiderii succesiunii. Copilul conceput este considerat c exist. Copilul nscut mort este considerat c nu exist.

Art. 655 Snt nedemni de a succede i prin urmare exclui de la succesiune: 1. Condamnatul pentru c a omort sau a ncercat s omoare pe defunct. 2. Acela care a fcut n contra defunctului o acuza ie capital 1 , declarat de judecat calomnioas. 3. Motenitorul major care, avnd cunotin de omorul defunctului, nu a denun at aceasta justi iei.
1Denun

area pentru o infrac iune sanc ionat cu pedeapsa cu moartea.

Art. 656 Lipsa de denun are nu poate vtma n drepturile lor pe ascenden ii i descenden ii omortorului, pe afinii si de acelai grad, pe so ul sau so ia sa, pe fra ii sau surorile sale, pe unchii sau mtuile sale, pe nepo ii sau nepoatele sale.

Art. 657 Motenitorul deprtat de la succesiune ca nedemn este obligat a ntoarce toate fructele i veniturile a cror folosin a avut-o de la deschiderea succesiunii.

Art. 658 Copiii nedemnului viind la succesiune, n virtutea dreptului lor propriu, fr ajutorul reprezentrii, nu snt deprta i pentru greeala tatlui lor; acesta ns nu poate nici ntr-un caz reclama uzufructul bunurilor succesiunii, pe care legea l acord ta ilor i mamelor asupra bunurilor copiilor lor.

Capitolul III

Despre deosebite ordine de succesiune


Sec iunea I

Dispozi ii generale
Art. 659 Succesiunile snt deferite copiilor i descenden ilor defunctului, ascenden ilor i rudelor sale colaterale, n ordinea i dup regulile mai jos determinate.

33 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 660 Proximitatea rudeniei se stabilete prin numrul genera iilor; fiecare genera ie numr un grad.

Art. 661 irul gradelor formeaz linia; se numete linie dreapt irul gradelor ntre persoanele ce se cobor una dintr-alta; linie colateral irul gradelor ntre persoanele ce nu se cobor unele; din altele, dar care se cobor dintr-un autor comun. Linia dreapt se mparte n linie dreapt descendent i n linie dreapt ascendent. ntia este aceea ce leag pe capul neamului cu acei ce se cobor de la el; a doua este aceea ce leag o persoan cu acei din care ea se coboar.

Art. 662 n linie dreapt se numr attea grade cte snt i genera ii ntre persoane; astfel fiul este ctre tatl su n cel dinti grad; nepotul de fiu n cel de al doilea, i viceversa, tatl i bunul ctre fiii lor i nepo ii lor de fiu.

Art. 663 n linie colateral gradele se numr dup genera ii, ncepnd de la una din rude pn la autorul comun i de la acesta pn la cealalt rud. Fra ii dar snt n gradul al doilea; unchiul i nepotul n al treilea, verii primari n al patrulea i c. 1.

Sec iunea II

Despre reprezentare
Art. 664 Reprezentarea este o fic iune a legii, care are de efect de a pune pe reprezentan i n locul, n gradul i n dreptul reprezentatului.

Art. 665 Reprezentarea se ntinde nemrginit n linie direct descendent. Ea este admis n toate cazurile, concure copiii defunctului cu descenden ii unui copil mort mai dinainte, ntmple-se ca to i copiii defunctului fiind mor i naintea lui, descenden ii ziilor copii s se gseasc ntre el n grade egale sau neegale.

Art. 666 n linie colateral, reprezentarea este admis n privin a copiilor i descenden ilor fra ilor sau surorilor defunctului, vie ei la succesiunea sa n concurs cu unchi sau mtue ntmple-se ca to i fra ii i surorile defunctului, fund mor i mai dinainte, succesiunea s se gseasc trecut la descenden ii lor, n grade egale sau neegale.

Art. 667 n toate cazurile n care reprezentarea este admis, partajul se face pe tulpin (souche); dac aceeai tulpin a produs mai multe ramuri, subdivizia se face iari pe tulpin n fiecare ramur, i membrii aceleiai ramuri se mpart egal ntre dnii.

Art. 668 Nu se reprezint dect persoanele moarte. Poate cineva reprezenta pe acela la a crui succesiune a renun at.

34 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sec iunea III

Succesiunile deferite descenden ilor


Art. 669 Copiii sau descenden ii lor succed tatlui, mamei, mo ilor, moaelor i oricrui alt ascendent, fr deosebire de sex i chiar de ar fi nscu i din deosebite cstorii. Ei succed n pr i egale, cnd se gsesc to i n gradul dinti i snt chema i dup propriul lor drept; ei succed pe tulpin cnd snt chema i to i sau unul din ei prin reprezentare.
1Bunicilor, 1

bunicelor.

Sec iunea IV

Despre succesiunile deferite ascenden ilor


Art. 670 Dac defunctul n-a lsat posteritate , nici frate, nici suror, nici descenden i dintr-acetia, succesiunea se cuvine ascenden ilor din gradul de rudenie cel mai aproape. Ascenden ii de acelai grad, motenesc, pr i egale.
1Descenden 1

i.

Art. 671 Dac tatl i mama unei persoane moarte fr descenden i i-au supravie uit, lsnd acea persoan fra i, surori, sau descenden i ai acestora, succesiunea se divide n dou por iuni egale, din care jumtate numai se cuvine tatlui i mamei i se mparte deopotriv ntre dnii.

Sec iunea V

Despre succesiunile colaterale


Art. 672 n caz de a muri mai dinainte tata i mama unei persoane moarte fr posteritate, fra ii, surorile sau descenden ii lor snt chema i la succesiune, deprtnd pe ascenden i i pe ceilal i colaterali. Ei succed sau dup propriul lor drept, sau prin reprezentare, n modul regulat n sec iunea II a acestui cap.

Art. 673 Dac tatl i mama persoanei moarte fr posteritate i-au supravie uit, fra ii, surorile sau reprezentan ii lor iau jumtate succesiunea. Dac numai tatl sau numai mama i-a supravie uit, fra ii, surorile sau reprezentan a lor iau trei ptrimi ale succesiunii.

Art. 674 Partajul jumt i sau celor trei ptrimi cuvenite fra ilor sau surorilor, dup con inerea articolului precedent, se face ntre ei n por iuni egale, dac snt to i dintr-aceeai cstorie; de snt din cstorii diferite, diviziunea se face pe jumtate ntre cele dou linii patern i matern a defunctului; fra ii primari iau parte n amndou liniile, uterinii sau consngenii , fiecare n linia sa numai. Dac snt fra i sau surori numai ntr-o linie, ei succed n total, excluznd pe toate rudele din cealalt linie.
1Prin 1

fra i uterini se n eleg fra ii din aceeai mam, dar tat deosebit iar prin fra i consngeni fra ii din acelai tat,

35 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

dar din mame deosebite.

Art. 675 n lips de fra i sau surori sau de descenden i dintr-nii i n lips de ascenden i, succesiunea se da rudelor colaterale din gradul de rudenie cel mai apropiat. Cnd snt mai multe rude colaterale n acelai grad, succesiunea se mparte egal ntre dnsele.

Art. 676 Rudele succed pn la al doisprezecelea grad inclusiv.

Capitolul IV

Despre succesiunile neregulate


Sec iunea I

Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor i despre succesiunea copiilor naturali mor i fr posteritate
Art. 677 (Abrogat drept urmare a abrogrii prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 a Decretului nr. 130 din 2. IV. 1949 pentru reglementarea condi iei juridice a copilului natural).

Art. 678 Succesiunea copilului natural, mort fr posteritate, se cuvine mamei sale, i, n lipsa mamei, rudelor ei celor mai de aproape.

Sec iunea II

Despre succesiunea so ului supravie uitor i despre a statului


Art. 679 Cnd defunctul nu are nici rude n gradul succesibil, nici copii naturali, bunurile succesiunii trec la so ul n via nedespr it.

Art. 680 n lipsa de motenitori legali sau testamentari, bunurile lsate de defunct trec n proprietatea statului.

Art. 681 So ul n via i statul care cer succesiunea stat obliga i a face s se pun pece i, a pretinde s se fac inventar, dup formele prescrise pentru acceptarea succesiunilor sub beneficiu de inventar.

Art. 682 So ul n via este nc dator a transforma n numerar lucrurile mictoare sau a da cau iune solvabil pentru restituirea succesiunii, n caz cnd s-ar prezenta motenitori ai defunctului n termen de 3 ani. Dup acest termen cau iunea este liberat.

36 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 683 So ul n via sau statul, care n-au ndeplinit formalit ile la care snt respectiv ndatora i, pot s fie supui la dauneinterese ctre motenitorii ce s-ar arta.

Sec iunea III

Despre dreptul de motenire al femeii cnd se afl n concuren cu descenden ii sau alte rude care snt chemate dup lege la succesiunea so ului ei mort
Art. 684 Cnd brbatul moaie i vduva sa n-are avere, dnsa ia o por iune viril n uzufruct, din succesiunea brbatului, dac acesta are descenden i. Cnd brbatul las un singur descendent, por iunea femeii n succesiune va fi numai de a treia parte. Acest drept ncepe de la epoca ncetrii uzufructului legal. Cnd brbatul las rude de sus sau de alturi, atunci femeia succede la o ptrime n plin proprietate din averea mortului.

Capitolul V

Despre acceptarea i repudierea motenirilor


Sec iunea I

Despre acceptare
Art. 685 Succesiunea poate fi acceptat curat i simplu, sau sub beneficiu de inventar.

Art. 686 Nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moteniri ce i se cuvine.

Art. 687 Minorii i interziii nu pot face valabil acceptarea unei moteniri dect conform dispozi iilor titlului de la minoritate i tutel.

Art. 688 Efectul acceptrii se suie pn la ziua deschiderii succesiunii.

Art. 689 Acceptarea poate fi sau expres sau taci i. Este expres cnd se nsuete titlul sau calitatea de erede ntr-un act autentic sau privat; este tacit cnd eredele face un act, pe care n-ar putea s-l fac dect n calitatea sa de erede, i care las a se presupune neaprat inten ia sa de acceptare.

Art. 690 Actele curat conservatorii, de ngrijire i de administra ie provizorie, nu snt acte de primirea motenirii, dac cel ce le-a fcut n-a luat titlu sau calitate de erede.

37 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 691 Dona iunea, vinderea sau transportul 1 drepturilor succesorale fcute de un erede, trage dup sine acceptarea succesiunii. Tot asemenea se ntmpl: 1. Cnd unul din erezi renun chiar gratuit n folosul unui sau a mai mul i din coerezi. 2. Cnd renun area se face n folosul tuturor coerezilor fr deosebire, i se primete de renun tor pre ul renun rii.
1Cesiunea.

Art. 692 Cnd acela crui se cuvine o succesiune a murit fr s se fi lepdat de dnsa, sau fr s o fi acceptat expres sau tacit, erezii si pot de-a dreptul s accepte sau s se lepede de dnsa.

Art. 693 Dac erezii si nu se nvoiesc pentru acceptarea sau pentru lepdarea succesiunii, succesiunea se va accepta sub beneficiu de inventar.

Art. 694 Majorele nu poate s-i atace acceptarea expres sau tacit a unei succesiuni dect n cazul cnd aceast acceptare a fost urmarea unei viclenii ce s-a ntrebuin at n privin -i. El nu poate reclama n contra acceptrii pentru cuvinte de vtmare, dect n cazul n care succesiunea ar fi absorbit sau micorat cu mai mult de jumtate, prin descoperirea unui testament necunoscut n momentul acceptrii.

Sec iunea II

Despre renun area la succesiune 1


1

Cu privire la renun area expres la succesiune a se vedea art. 2 al Decretului nr. 40/1953 privitor la procedura succesoral notarial B. Of. nr. 2 din 22 ianuarie 1953, republicat n B. Of. nr. 25 din 7 decembrie 1960.

Art. 695 (Abrogat prin art. 25 al Decretului nr. 40 din 22. I. 1953 privitor la procedura succesoral notarial).

Art. 696 Eredele ce renun este considerat c n-a fost niciodat erede.

Art. 697 Partea renun torului profit coerezilor si; dac este singur, succesiunea trece la gradul urmtor.

Art. 698 Eredele renun tor nu poate fi reprezentat niciodat. Dac renun torul este singur n gradul su, sau dac to i coerezii si renun , copiii lor vin la succesiune n virtutea propriului lor drept, pentru pr i egale.

Art. 699

38 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Creditorii acelui ce renun n paguba lor pot s ia autoriza ia justi iei ca s accepte succesiunea pentru debitorele lor, n locul i rndul su. ntr-acest caz renun area este anulat numai n favorul creditorilor i numai pn la concuren a crean elor lor. Acceptarea nu se face n folosul eredelui care a renun at.

Art. 700 Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii. n cazul cnd motenitorul a fost mpiedicat de a se folosi de dreptul su, din motive de for major, instan a judectoreasc, la cererea motenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data cnd a luat sfrit mpiedicarea.

Art. 701 n tot timpul la care prescrip ia dreptului de a accepta nu este dobndit n contra erezilor ce au renun at, ei au nc facultatea de a accepta succesiunea, daci succesiunea nu este deja acceptat de al i erezi. Nu se pot vtma ns drepturile care ar fi dobndite de alte persoane asupra bunurilor succesiunii, sau prin prescrip ie, sau prin acte valabile, fcute de curatorele succesiunii vacante.

Art. 702 Nici chiar prin contractul cstoriei nu se poate renun a la succesiunea unui om n via , nici nu se pot nstrina drepturile eventuale ce s-ar putea dobndi asupra succesiunii
1n 1

prezent nu mai este admis ncheierea unui contract de cstorie (contract matrimonial), raporturile patrimoniale dintre so i fiind reglementate prin lege.

Art. 703 Erezii care au dat la o parte, sau au ascuns lucruri ale unei succesiuni, nu mai au facultatea de a se lepda de dnsa; cu toat renun area lor, ei rmn erezi i nu pot lua nici o parte din lucrurile date la o parte sau ascunse.

Sec iunea III

Despre beneficiul de inventar, despre efectele sale i despre obliga iile eredelui beneficiar
Art. 704 Declara ia unui erede c ia aceast calitate sub beneficiu de inventar trebuie s fie fcut la grefa tribunalului de prima instan a districtului n care succesiunea este deschis; ea trebuie s fie nscris pe registrul destinat pentru trecerea actelor de renun are.

Art. 705 Aceast declara ie n-are efect dect fiind precedat sau urmat de un inventar fidel i exact al bunurilor succesiunii, fcut dup formele cerute de legile de procedur i n termenele mai jos hotrte.

Art. 706 Se d eredelui din ziua deschiderii succesiunii 3 luni pentru facerea inventarului. I se mai acord pentru a delibera asupra acceptrii sau repudierii succesiunii un termen de 40 zile, care va ncepe a curge din ziua expirrii a celor 3 luni date pentru inventar, sau din ziua ncheierii inventarului, dac s-a terminat mai nainte de expirarea celor 3 luni.

39 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 707 Dac cu toate acestea, snt n succesiune obiecte supuse stricciuni, sau obiecte a cror conservare ar costa mult, eredele poate n calitatea sa de persoan n drept a succede i fr s se poat zice c s-a fcut acceptare din parte-i, s ia autorizarea justi iei ca s se vnz acele obiecte. Aceast vnzare trebuie s se fac cu forma vnzrilor publice.

Art. 708 n timpul termenelor pentru facerea inventarului i pentru deliberare, eredele nu poate fi silit a se pronun a i nu se poate ob ine o condamna iune n contra-i. Dac el renun dup expirarea termenelor, sau naintea expirrii, lor, cheltuielile ce legiuit s-au fcut de dnsul pn la acea epoc privesc succesiunea.
1Hotrre. 1

Art. 709 Dup expirarea termenelor artate, eredele urmrit poate cere un nou termen, pe care tribunalul ce se afl n cercetarea urmririi l acord sau l refuz dup circumstan e.

Art. 710 Cheltuielile urmririi, n cazurile articolului precedent, privesc succesiunea, dac eredele justific, sau c n-a cunoscut evenimentul mor ii sau c termenele i-au fost nendestultoare din cauza situa iei bunurilor, sau din cauza contesta iilor ivite. Daci el nu poate justifica, cheltuielile l privesc.

Art. 711 Eredele conserv cu toate acestea, dup expirarea termenelor acordate de art. 706, chiar dup expirarea termenelor date de judector, conform art. 709, facultatea de a face nc inventar i de a se declara erede beneficiar; aceasta ns n caz cnd dnsul n-a fcut acte de erede sau n caz cnd nu este dat n contra-i o hotrre judectoreasc desvrit , care s-l condamne ca erede curat i simplu.
1Definitiv. 1

Art. 712 Eredele care a ascuns obiecte de ale succesiunii sau care cu tiin i rea credin n-a trecut n inventar efecte dintr-nsa, nu se poate folosi de beneficiul de inventar.
2Lucruri. 2

Art. 713 Beneficiul de inventar d eredelui avantajul: 1. De a plti datoriile succesiunii numai pn la concuren a valorii bunurilor ce el a primit; de a se scuti chiar de plata datoriilor, prednd toate bunurile succesiunii creditorilor i legatarilor. 2 De a nu amesteca bunurile sale proprii cu acelea ale succesiunii i de a conserva n contra succesiunii dreptul de a cere plata crean elor sale.

Art. 714 Eredele beneficiar administreaz bunurile succesiunii i este dator s dea socoteal de administrarea sa creditorilor i legatarilor. El nu devine rspunztor cu bunurile sale proprii, dect dup ce i se va fi cerut darea socotelilor i el nu va fi ndestulat aceast ndatorire.

40 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Dup lmurirea socotelilor, el nu poate fi rspunztor cu bunurile sale proprii, dect pn la concuren a sumelor ce rmne dator.

Art. 715 El nu rspunde pentru administra ia sa dect de greeli grave.

Art. 716 El nu poate vinde obiectele mobile ale succesiunii, dect prin formele legiuite pentru vnzrile publice. Dac el reprezint n natur obiectele mictoare, nu rspunde dect de deprecierea sau deteriorarea lor cauzat din neglijen a sa.
1Prezint. 1

Art. 717 El nu poate vinde imobilele dect dup formele prescrise de procedur. El d mandat creditorilor ipotecari, care au fcut cerere, a primi pre ul.

Art. 718 El este dator, dac creditorii sau alte persoane interesate o cer, s dea cau iune solvabil pentru pre ul mictoarelor cuprinse n inventar i pentru por iunea pre ului imobilelor nedelegat creditorilor ipotecari. De nu se va da aceast cau iune, se vor vinde mictoarele i pre ul lor se va depune, ca i por iunea nedelegat din pre ul imobilelor, spre a se ntrebuin a la desfacerea sarcinilor succesiunii.

Art. 719 Dac unii din creditori se opun, eredele beneficiar nu poate plti dect dup ordinea i chipul regulat de judector. Dac creditorii nu se opun, eredele pltete creditorilor i legatarilor, dup rndul cererii.

Art. 720 Creditorii ce nu se opun i care se prezint, dup lmurirea socotelilor i plata relicvatelor , nu au recurs dect n contra legatarilor; acei care se prezint naintea lmuririi socotelilor i pl ii relicvatelor vor avea recurs i n contra creditorilor plti i naintea lor.
2Prin 2

plata relicvatelor se n elege distribuirea n ntregime a sumelor rezultate din lichidarea bunurilor.

Art. 721 Creditorii ce se opun vor avea recurs i n contra eredelui.

Art. 722 n toate cazurile prevzute, de art. 719 i 720, recursul se prescrie dup expirarea termenului de trei ani, care ncepe din ziua lmuririi socotelilor i a pl ii relicvatului.

Art. 723 Cheltuielile pentru pece i 1 , pentru facerea inventarului i pentru darea socotelilor privesc succesiunea.
1Sigilii.

41 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sec iunea IV

Despre succesiunile vacante


Art. 724 Dac dup expirarea termenelor pentru facerea inventarului i pentru deliberare, nu se prezint nimeni ca s reclame succesiunea i dac nu este nici un erede cunoscut, sau dac erezii cunoscu i s-au lepdat de succesiune, succesiunea este privit ca vacant.

Art. 725 Tribunalul de ntia instan din districtul n care succesiunea este deschis numete un curatore dup cererea persoanelor interesate, sau dup aceea a procurorului.

Art. 726 Curatorele unei succesiuni vacante trebuie nainte de toate s constate printr-un inventar succesiunea; el exercit i urmrete drepturile ei; rspunde la cererile fcute n contra-i; administreaz sub ndatorire de a vrsa numerarul succesiunii, ca i sumele adunate din vnzarea mobilelor i imobilelor, n casa de consemna iuni i depozite i n fine sub aceea de a da socoteli.

Art. 727 Dispozi iile sec iunii III din acest capitol asupra formelor cerute pentru facerea inventarului, asupra modului de administra ie i asupra socotelilor ce eredele beneficiar este dator s dea, snt ndatoritoare i pentru curatorii succesiunilor vacante.

Capitolul VI

Despre mpr ire i despre raporturi


Sec iunea I

Despre mpr irea succesiunii


Art. 728 Nimeni nu poate fi obligat a rmne n indiviziune. Un coerede poate oricnd cere mpr eala succesiunii, chiar cnd ar exista conven ii sau prohibi ii contrarii. Se poate face nvoire pentru suspendarea diviziunii pe termen de cinci ani. Dup trecerea acestui timp, nvoirea se poate rennoi.

Art. 729 Diviziunea poate fi cerut chiar cnd unul sau mai mul i din erezi au posedat pr i separate din succesiune, dac nu a fost act de mpr eal sau dac nu se poate opune prescrip ia.

Art. 730 Dac to i erezii stat prezen i i majori, se pot mpr i ntre dnii, oricum ar voi, fr ndeplinirea vreunei formalit i. Dac to i erezii nu snt prezen i sau dac ntre dnii snt minori sau interzii, atunci se vor pune pece i 1 pe efectele 2 succesiunii n cel mai scurt termen, sau dup cererea erezilor sau dup aceea a procurorului tribunalului de prim instan .
1

42 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sigilii.
2Lucruri.

Art. 731 Creditorii pot i ei s cear punerea de pece i n virtutea unui titlu executoriu, sau a unei permisiuni judectoreti.

Art. 732 Dup punerea pece ilor, creditorii pot face opozi ie i fr a avea titluri executorii sau permisiunea justi iei.

Art. 733 Dac vreunul din coerezi nu consimte la facerea mpr elii, sau dac se ivesc contesta ii, ori n privin a modului de procedare, sau asupra chipului de a o termina, tribunalul se pronun n mod sumar sau numete, de cere trebuin a, pentru opera iile mpr elii, pe unul din Judectori, dup raportul cruia judec contesta iile.

Art. 734 Estima ia imobilelor se face de exper i alei de pr ile interesate; de exper i numi i din oficiu cnd pr ile refuz a-i alege. Procesul-verbal al exper ilor trebuie s arate bazele estima iei; s indice dac obiectul estimat poate s fie comod mpr it i n ce chip; s fixeze, n fine, n caz de mpr ire, fiecare din pr ile, ce se pot forma, precum i valoarea lor.

Art. 735 Estima ia mobilelor trebuie s se fac de oameni cunosctori i dup adevratul lor pre .

Art. 736 Fiecare din coerezi poate cere partea sa n natur din mobilele sau imobilele succesiunii. Cu toate acestea, de snt creditori secvestran i sau oponen i, sau dac majoritatea coerezilor socotete necesar vinderea mobilelor pentru plata datoriilor succesiunii, ele se vnd public dup formele-obinuite. Dac imobilele nu se pot mpr i, se vor vinde la tribunal prin licita ie. Dac toate pr ile snt majore, ele pot conveni s fac vnzarea n fa a unui arbitru, numit de dnsele.

Art. 737 Dup ce mobilele i imobilele s-au estimat i s-au vndut, judectorul, de cere trebuin a, trimite pe pr i la un arbitru numit cu consim mntul lor, sau numit de-a dreptul de dnsul, cnd pr ile nu se unesc pentru numirea lui. Se procede naintea acestui arbitru la facerea socotelilor ce copr itorii pot fi datori a-i da unii altora, la formarea activului i pasivului eredit ii, la compunerea pr ilor i la restitu iile ce erezii ar trebui a-i face ntre dnii.

Art. 738 Fiecare erede raporteaz la masa succesiunii, conform cu regulile mai jos prescrise, dona iunile ce a primit i sumele ce este dator ctre succesiune.

Art. 739 Dac raportul nu se face n natur, coerezii crora li se datoreaz iau mai nti o parte egal din masa succesiunii. Aceste preluri se fac, pe ct este posibil, n obiecte de aceeai natura i calitate cu acelea ce erau s fie date n natur.

43 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 740 Dup preluri, se formeaz din Testul masei succesiunii attea pr i egale c i snt i erezi sau stirpe 1 mpr itoare.
1Tulpini,

potrivit art. 667 c. civ.

Art. 741 La formarea i compunerea pr ilor, trebuie s se dea n fiecare parte, pe ct se poate, aceeai cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de crean e de aceeai natur i valoare. Se va evita ns, ct va sta prin putin , mbuct irea peste msur a eritajelor 2 i diviziunea exploata iunilor.
2Imobilelor.

Art. 742 Inegalitatea pr ilor date n natur se compenseaz prin bani.

Art. 743 Pr ile se formeaz de unul dintre coerezi sau de alt persoan, dac to i erezii snt de acord n alegere i dac cel ce a fost ales accept nsrcinarea; n caz contrar, pr ile se formeaz de un expert numit de judector. Pr ile apoi se trag la sor i. Dac ns erezii vin la motenire cu pr i inegale, autoritatea judectoreasc decide de trebuie s se procedeze prin tragere la sor i n parte, sau prin darea pr ilor n total.

Art. 744 Mai nainte de a proceda la tragerea pr ilor la sor i, fiecare compr itor este admis a propune reclamrile sale, n contra formrii pr ilor.

Art. 745 Regulile stabilite pentru mpr irea masei de motenire se vor observa n subdiviziunile ce se vor face ntre stirpele compr itoare.

Art. 746 Dac asupra opera iilor trimise naintea arbitrului se fac contesta ii, arbitrul ncheie proces-verbal pentru dificult ile i zisele pr ilor, i le trimite naintea judectorului pentru mpr eal.

Art. 747 Dac to i coerezii nu snt prezen i sau de snt ntre ei interzii sau minori, mpr irea trebuie s se fac naintea judectoriei, observnd regulile prescrise n articolele precedente din aceast sec iune. Dac snt mai mul i minori cu interese contrarii la mpr eal, se va da fiecrui dintr-nii un tutore special.

Art. 748 n cazul articolelor precedente, licita ia, de este trebuin , nu se va putea face dect naintea judectoriei cu formele prescrise pentru nstrinarea bunurilor minorilor. Strinii 1 vor fi totdeauna admii.
1Persoanele

care nu au calitatea de motenitori.

44 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 749 mpr irile fcute conform cu regulile mai sus-prescrise, sau de tutori cu autoriza ia consiliului de familie, sau n numele absen ilor 2 snt definitive.
2Dispru

ilor.

Art. 750 Dup mpr eal se va remite fiecrui din compr itori titlurile particulare obiectelor ce i s-au dat. Titlurile unei propriet i mpr ite se in de acela ce a luat partea cea mai mare, cu ndatorire de a le prezenta cnd compr itorii, avnd trebuin de ele, i le vor cere. Titlurile eredit ii ntregi se in de acel crede pe care to i i-au ales ca depozitar, cu ndatorirea de a le prezenta la orice cerere. Dac nu este unire pentru aceast alegere, atunci titlurile se depun n arhiva statului i judectorul libereaz de pe dnsele fiecrui din erezi cte o copie legalizat.

Sec iunea II

Despre raporturi
Art. 751 Fiul sau descendentele care vine la succesiune, chiar sub beneficiu de inventar, mpreun cu fra ii ori surorile sale, sau cu descenden ii acestora, trebuie a raporta coerezilor si tot ce a primit de la defunct prin dar, att direct ct i indirect, afar de cazul cnd donatorele a dispus altfel.

Art. 752 Eredele ce renun la succesiune poate popri darul, sau a cere legatul ce i s-a fcut, n limitele pr ii disponibile.
1Pstra. 1

Art. 753 Donatarul care nu avea calitatea de a moteni n momentul dona iunii, dar care va avea aceast calitate la epoca deschiderii succesiunii, este obligat de a face raport, dac donatorele nu l-a dispensat de aceasta.

Art. 754 Dona iile i legatele fcute fiului unei persoane, care are calitatea de erede n momentul deschiderii succesiunii, snt prezumate c s-au fcut cu scutirea de raport.

Art. 755 Fiul care vine cu dreptul su propriu la succesiunea donatorului nu este obligat a reporta darul fcut printelui su, chiar cnd ar primi succesiunea acestuia; dar cnd fiul vine la succesiune cu dreptul de reprezentare, atunci este dator s raporteze aceea ce s-a druit printelui su, chiar n cazul cnd ar fi renun at la succesiunea printelui.

Art. 756 Dona iile i legatele fcute so ului unui descendent succesibil snt socotite ca fcute cu scutirea de raport. Dac darurile sau legatele s-au fcut la doi so i mpreun, din care numai unul este descendente cu drept de succesiune, partea druit acestuia din urm este supus raportului.

45 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 757 Raportul nu se poate face dect numai la succesiunea donatorului.

Art. 758 Coeredele este dator a raporta aceea ce printele a cheltuit cu dnsul dotndu-l, procurndu-i vreo carier, sau pltindu-i datoriile.

Art. 759 Cheltuielile de nutriment, ntre inere, educa ie, de nv tura unui meteug, cheltuielile ordinare pentru mbrcminte i alte obiecte trebuincioase la intrarea n armat, cheltuielile de nunt i prezenturile obinuite nu snt supuse raportului.
1Daruri. 1

Art. 760 Imobilul care s-a pierdut din caz fortuit i fr greeala donatarului nu este supus raportului.

Art. 761 Dac nzestrtorul ascendent pltete brbatului zestrea fr asigurri suficiente, fiica nzestrat va fi datoare a raporta numai ac iunea n contra brbatului.

Art. 762 Fructele i interesele lucrurilor supuse raportului nu snt debite dect din ziua deschiderii succesiunii.
1Dobnzi. 1

Art. 763 Legatarii i creditorii nu pot pretinde ca erezii s fac raport.

Art. 764 Raportul se face sau n natur, sau sczndu-se valoarea sa din partea celui obligat a face raport.

Art. 765 Raportul se poate pretinde n natur pentru imobile; cnd cel ce a primit imobilul l-a nstrinat sau ipotecat, naintea deschiderii succesiunii, raportul n natur nu este obligatoriu. Raportul n acest caz se pre uiete dup valoarea ce imobilul a avut n momentul deschiderii succesiunii.

Art. 766 n orice caz, trebuie s se in socoteal donatarului de cheltuielile necesare i utile.

Art. 767 Donatarul este rspunztor de toate degradrile i deteriorrile care au micorat valoarea imobilului, prin faptul, culpa sau neglijen a sa.

46 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 768 Cnd imobilul s-a nstrinat de donatar, ameliora iunile i degradrile fcute de cel ce l-a dobndit se vor ine n seam, conform cu dispozi iile celor dou articole precedente.

Art. 769 Cnd raportul se face n natur, bunurile intr n masa succesiunii libere de toate sarcinile create de donatar; creditorii ipotecari ns, pot s intervin la mpr eal spre a nu se face raportul cu frauda drepturilor lor.

Art. 770 Cnd un succesibil primete, cu dispens de raport, un dar care excede por iunea disponibil, raportul excedentului se face n natur, dac ntoarcerea excedentului este posibil. n caz contrar, dac excedentul trece peste jumtatea valorii imobilului, donatarul raport imobilul n ntregimea lui i prelev asupra masei valoarea por iunii disponibile; dac aceast por iune trece peste jumtatea valorii imobilului, donatarul poate ine Imobilul n ntregimea lui, ia ns mai pu in din celelalte bunuri ale succesiunii, i recompenseaz pe coerezii si, sau n bani, sau oricum altfel.

Art. 771 Coeredele care raporteaz imobilul n natur poate s re in posesiunea pn la plata efectiv a sumelor ce-i snt datorite pentru cheltuieli sau ameliora iuni.

Art. 772 Raportul mobilelor se face lundu-se mai pu in din celelalte bunuri ale succesiunii. El se calculeaz pe valoarea ce mobilele aveau n momentul facerii darului, dup statul estima iei 1 anexat actului de dar; n lipsa acestui stat, dup estima ia exper ilor, fcut pe pre ul cel mai just.
1Actul

de evaluare.

Art. 773 Succesibilul care a primit bani face raportul lund mai pu in din numerarul succesiunii. La neajungere, donatarul poate s nu raporteze numerarul dnd echivalentul n mobile i, n lipsa acestor, n imobilele succesiunii.

Sec iunea III

Despre plata datoriilor


Art. 774 Coerezii contribuie la plata datoriilor i sarcinilor succesiunii, fiecare n propor ie cu ce ia.

Art. 775 Legatarul cu titlu universal contribuie deopotriv cu erezii, n propor ie cu emolumentul su. Cel particular nu contribuie.

Art. 776 Cnd imobilele unei succesiuni snt ipotecate special, pentru plat de rendite, fiecare din coerezi poate pretinde ca renditele s fie pltite i imobilele liberate naintea formrii pr ilor.

47 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Dac coerezii mpart succesiunea n starea n care se gsete, imobilele ipotecate se estim dup aceeai norm ca i celelalte imobile; capitalul renditei ns se scade din pre ul imobilului. Eredele, n partea cruia s-a dat imobilele, rmne singur dator a plti rendita i garanteaz pe coerezii si pentru aceast plat.

Art. 777 Coerezii pltesc datoriile i sarcinile succesiunii, fiecare n propor ie cu partea sa ereditar.

Art. 778 Coeredele sau succesorul cu titlu universal care, din cauza ipotecii, a pltit din datoria comun mai mult dect partea sa, are recurs, n contra celorlal i coerezi sau succesori cu titlu universal, numai pentru partea ce fiecare din ei era obligat a plti, chiar cnd coeredele ce a desfcut datoria ar fi fost subrogat n drepturile creditorilor. Coeredele ns, ce a acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar, conserv facultatea de a cere plata crean elor sale personale, ca orice alt creditor al succesiunii.

Art. 779 Cnd unul din coerezi sau succesori cu titlu universal este insolvabil, partea lui din datoria ipotecar se mparte ntre to i ceilal i n propor ie cu ce ia fiecare din succesiune.

Art. 780 Titlurile executorii, ob inute n contra defunctului, snt personal executorii i n contra eredelui. Cu toate acestea creditorii nu pot urmri execu ia dect dup opt zile de la notificarea acestor titluri fcute persoanei, sau la domiciliul eredelui.

Art. 781 Ei pot cere, n orice caz i n contra oricrui creditor, separa ia patrimoniului defunctului de acela al eredelui.

Art. 782 Acest drept nu poate fi exercitat cnd, acceptndu-se eredele de debitor, s-a fcut astfel nova iune n privin a crean ei contra defunctului.

Art. 783 n privin a mobilelor, dup trecerea de trei ani, dreptul este prescris. n privin a imobilelor, ac iunea se poate exercita n tot timpul n care imobilele se gsesc n mna eredelui.

Art. 784 Creditorii eredelui nu pot cere separa ia patrimoniilor n contra creditorilor succesiunii.

Art. 785 Creditorii unui din compr itori, ca nu cumva mpr eala s se fac cu viclenie n vtmarea drepturilor lor, pot pretinde s fie prezen i la mpr eal, pot dar s intervin cu spezele lor; nu pot ns s atace o mpr eal svrit, afara numai de s-a fcut n lips-le i fr s se in seam de opozi ia lor.

Sec iunea IV

Despre efectele mpr elii i despre garan ia pr ilor

48 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 786 Fiecare coerede este prezumat c a motenit singur i imediat toate bunurile care compun partea sa, sau care i-au czut prin licita ie, i c n-a fost niciodat proprietar pe celelalte bunuri ale succesiunii.

Art. 787 Coerezii snt datori garan i unul ctre altul numai despre tulburrile i evic iunile ce proced dintr-o cauz anterioar mpr elii. Garan ia nceteaz cnd o evic iune a fost exceptat anume, printr-o clauz expres a actului de mpr eal, sau cnd evic iunea a fost cauzat din greeala credelui.

Art. 788 Fiecare din erezi este obligat, n propor ie cu partea sa ereditar, a despgubi pe coeredele su de paguba ce a suferit din cauza evic iunii. Cnd unul din coerezi va fi insolvabil, partea ce el este dator a contribui se va mpr i ntre eredele garantat i ntre ceilal i coerezi.

Art. 789 Garan ia pentru solvabilitatea debitorului unei rendite dureaz numai cinci ani de la mpr eal. Aceast garan ie nceteaz cnd nesolvabilitatea a luat natere n urma mpr elii.

Sec iunea V

Despre desfiin area sau resciziunea 1 mpr elii


1

A se vedea nota de la art. 791.

Art. 790 mpr elile pot fi desfiin ate pentru violen sau dol. Pentru o simpl omisiune a unuia din obiectele succesiunii nu se stric mpr eala; se face numai un supliment de mpr eal pentru obiectul omis.

Art. 791 Orice act, sub orice titlu, n urmarea crui a ncetat indiviziunea ntre erezi, este supus la ac iunea de resciziune din articolul precedent. Dup mpr eal, sau dup actul care-i ine locul, ac iunea de resciziune nu mai este admis n contra tranzac iei fcute asupra dificult ilor reale, ce prezint primul act, chiar cnd nu ar fi fost proces nceput asupra obiectul tranzac iei.

Art. 792 Acela n contra crui s-a fcut cererea de resciziune poate popri desfiin area mpr elii, dnd reclamantului suplimentul din partea sa ereditar n numerar sau n natur.

Art. 793 Coeredele care a nstrinat por iunea sa ereditar, n tot sau n parte, nu poate intenta ac iunea de resciziune pentru dol sau violen , dac nstrinarea s-a fcut n urma descoperirii dolului sau ncetrii violen ei

49 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sec iunea VI

Despre mpr eala fcut de tat, de mam sau de al i ascenden i ntre descenden ii lor
Art. 794 Tatl, mama i ceilal i ascenden i pot face mpr eala bunurilor lor ntre fii i ceilal i descenden i.

Art. 795 Aceast mpr eal se poate face prin acte ntre vii, sau prin testament cu formele, condi iile i regulile prescrise pentru dona iuni ntre vii i pentru testamente. mpr eala fcut prin acte ntre vii nu poate avea de obiect dect bunurile prezente.

Art. 796 Dac toate bunurile, ce ascendentele a lsat la moartea sa, nu au fost cuprinse n mpr eal, bunurile necuprinse se vor mpr i conform cu legea.

Art. 797 Este nul mpr eala n care nu s-au cuprins to i copiii n via la deschiderea motenirii i descenden ii fiilor premuri i 1 . Ac iunea de nulitate se poate exercita de to i erezii fr distinc ie.
1Care

au murit mai nainte.

Art. 798 mpr eala fcut de ascendent se poate ataca, cnd ar rezulta dintr-nsa sau dintr-alte acte c, prin dispozi ia fcut de ascendent, vreunul din acel ntre care s-au mpr it bunurile s-ar gsi vtmat n partea legitim

Art. 799 Copilul care, pentru cauza artat la articolul precedent, atac mpr eala fcut de ascendent este dator a plti nainte cheltuielile estima iei. Dac reclama ia nu este fondat, cheltuielile estima iei i ale judec ii vor fi n sarcina sa.

Titlul II

DESPRE DONA IUNI NTRE VII I DESPRE TESTAMENTE 1


1

Din eroare n edi ia oficial nu se face men iune despre cap. I al acestui titlu, care cuprinde art. 800805.

Capitolul I

Art. 800 Nimeni nu va putea dispune de avutul su, cu titlu gratuit, dect cu formele prescrise de lege pentru dona iuni ntre vii sau prin testament.

Art. 801 Dona iunea este un act de liberalitate prin care donatorele d irevocabil un lucru donatarului care-l primete.

50 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 802 Testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul ncetrii sale din via , de tot sau parte din avutul su.

Art. 803 Substitu iile sau fideicomisele snt prohibite; orice dispozi ii prin care donatarul, eredele instituit sau legatarul va fi nsrcinat de a conserva i a remite la o a treia persoan, va fi nul, chiar n privirea donatarului, a eredelui numit sau a legatarului.
2n 2

privin a.

Art. 804 Este permis dispozi ia prin care o a treia persoan ar fi chemat a lua darul, ereditatea sau legatul, n cazul cnd donatarul, eredele numit, sau legatarul nu ar primi sau nu ar putea primi.

Art. 805 Este permis asemenea dispozi ia ntre vii sau testamentar, prin care uzufructul se d la o persoan i proprietatea nud la alta.

Capitolul II

Despre capacitatea de a dispune sau de a primi prin dona iune ntre vii sau prin testament
Art. 806 Minorul mai mic de 16 ani nu poate dispune nici ntr-un fel, afar de excep iile regulate la capitolul VII al acestui titlu.

Art. 807 Minorul de 16 ani poate dispune prin testament i numai pentru jumtate din bunurile de care dup lege poate dispune majorele.

Art. 808 Este capabil de a primi prin dona iune ntre vii oricine este conceput n momentul dona iunii. Este capabil de a prind prin testament oricine este conceput la epoca mor ii testatorului.

Art. 809 Minorul de asesprezece ani nu poate, prin testament, dispune n favoarea tutorelui su. Minorul, ajuns la majoritate, nu poate dispune nici prin dona iune ntre vii, nici prin testament, n favoarea fostului su tutore, dac socotelile definitive ale tutelei n-au fost prealabil date i primite. Snt excepta i n amndou cazurile de mai sus ascenden ii minorilor, care snt sau au fost tutori ai lor.

Art. 810 Doctorii n medicin sau n chirurgie, ofi erii de sntate i spi erii, care au tratat pe o persoan n boala din care moare, nu pot profita de dispozi iile ntre vii sau testamentare, ce dnsa a fcut n favoare-le n cursul acestei boli. Snt exceptate: 1. Dispozi iile remuneratorii fcute cu titlul particular; se va ine ns seam de starea dispuntorului i de serviciile

51 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

fcute. 2. Dispozi iile universale, n caz de rudenie pn la al patrulea grad inclusiv, afar numai dac mortul va avea erezi n linie dreapt i dac acela, n profitul cruia s-a fcut dispozi ia, nu este el chiar erede n linie dreapt. Aceleai reguli snt aplicabile n privin a preo ilor.

Art. 811 Dispozi iile ntre vii sau prin testament, fcute n favoarea ospiciilor, sracilor dintr-o comun sau stabilimentelor de utilitate public, nu pot avea efect dect de snt autorizate prin ordonan e domneti n urma avizului Consiliului de Stat.

Art. 812 Dispozi iile n favoarea unui incapabil snt nule, fie ele deghizate sub forma unui contract oneros, fie fcute n numele unor persoane interpuse. Snt reputate ca persoane interpuse tatl i mama, copiii i descenden ii i so ul persoanei incapabile.

Capitolul III

Despre dona iunile ntre vii


Sec iunea I

Despre forma i efectele dona iunilor ntre vii


Art. 813 Toate dona iunile se fac prin act autentic.

Art. 814 Dona iunea nu oblig pe donator i nu va produce nici un efect dect din ziua n care va fi fost acceptat. Acceptarea poate fi fcut sau n act, sau printr-un act autentic posterior, nud nainte ns de moartea celui ce druiete; n acest din urm caz, dona iunea n-are efect dect din ziua din care se va fi comunicat donatorelui actul de acceptare.

Art. 815 Dona iunile fcute unor minori sau unui interzis, se accept de tutore sau de printe. Mama, cu toate c tatl ar fi n via a, i ceilal i ascenden i, cu toate c genitorii ar fi n via , vor putea asemenea s accepte dona iunea fcut minorelui i interzisului, dei ei n-ar avea calitatea de tutori.
1Prin 1

ii.

Art. 816 Surdo-mutul ce nu tie s scrie nu poate accepta o dona iune dect cu asistarea unui curator special numit de autoritatea judiciar, dup regulile stabilite pentru minori.

Art. 817 Dona iunile fcute persoanelor morale nu pot fi acceptate dect prin ordonan domneasc, dat n urma avizului Consiliului de Stat.

52 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 818 Cnd se druiesc bunuri ce pot fi ipotecate, transcrip ia actului ce con ine dona iunea i acceptarea, ca i notificarea acceptrii fcut prin act separat, se va face la judectoria n a crei raz teritorial snt situate bunurile.

Art. 819 Lipsa transcrip iei poate s fie invocat de orice persoane au interes la aceasta; se excepta ns persoanele obligate a strui s se fac transcrip ia, sau reprezentan ii lor, asemenea i donatorul.

Art. 820 Minorii, interzii, femeile mritate, n lips de acceptarea sau de transcrip ia dona iunii, nu pot cere obiectele druite; au ns, de se cuvine, recurs n contra tutorilor sau brba ilor.

Art. 821 Dona iunea ntre vii pentru bunurile viitoare este revocabil.

Art. 822 Este nul orice dona iune fcut cu condi ii a cror ndeplinire atrn numai de voin a donatorului.

Art. 823 Este asemenea nuli, dac s-a fcut sub condi ia de a se satisface datorii, sau sarcini care nu existau la epoca dona iunii sau care nu erau artate n actul de dona iune.

Art. 824 Cnd donatorul i-a rezervat dreptul de a dispune de un obiect cuprins n dona iune, sau de o sum determinat din bunurile druite, dac moare, fr s fi dispus de dnsele, un asemenea obiect sau asemenea sum rmne erezilor donatorului.

Art. 825 Donatorul poate stipula ntoarcerea bunurilor druite, att n cazul cnd donatarul ar muri naintea lui, ct i n cazul cnd donatarul i descenden ii si ar muri naintea sa. Aceste stipula ii ns nu se pot face dect n favoarea donatorului.

Art. 826 Dispozi iile art. 821, 822, 823, 824 i 825 nu se aplic la dona iunea din capitolul VI i VII, dintr-acest titlu.

Art. 827 Orice act de dona iune de mobile este valabil numai pentru obiectele trecute ntr-un act estimativ subsemnat de donator i donatar.

Art. 828 Donatorul nu este responsabil de evic iune ctre donatar pentru lucrurile druite. Donatorul este responsabil de evic iune cnd el a promis expres garan ia. Este asemenea responsabil cnd evic iunea provine din faptul su, cnd este n chestiune o dona iune care impune sarcini

53 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

donatarului; ntr-acest caz ns, garan ia este obligatorie numai pn la suma sarcinilor.

Sec iunea II

Despre cazurile n care dona iunile se pot revoca


Art. 829 Dona iunea ntre vii se revoc, pentru nendeplinirea condi iilor cu care s-a fcut, pentru ingratitudine i pentru natere de copii n urma dona iunii.

Art. 830 Cnd dona iunea este revoca i pentru nendeplinirea condi iilor, bunurile reintr n mna donatorului, libere de orice sarcini i ipoteci.

Art. 831 Dona iunea ntre vii se revoc pentru ingratitudine n cazurile urmtoare: 1. Dac donatarul a atentat la via a donatorului. 2. Dac este culpabil n privin -i de delicte, cruzimi sau injurii grave. 3. Dac fr cuvnt i refuz alimente.

Art. 832 Revocarea pentru nendeplinirea condi iilor i pentru ingratitudine nu se face de drept niciodat.

Art. 833 Cererea de revocare pentru ingratitudine trebuie fcut n termen de un an din ziua faptului, sau din ziua cnd donatorul a cunoscut faptul. Ac iunea de revocare nu se poate intenta n contra erezilor donatarului, nici de erezii donatorului n contra donatarului, afar numai dac, n acest caz, ac iunea s-a intentat de donator, sau donatorul a murit n anul n care se putea intenta ac iunea.

Art. 834 Revocarea pentru ingratitudine nu poate infirma nici nstrinrile fcute de donatar, nici ipotecile sau alte sarcini reale, cu care el ar fi putut greva obiectul druit; este neaprat ns ca acestea s se fi fcut naintea inscrip iei extractului cererii de revocare pe marginea transcrip iei proscris prin art. 818. n caz de revocare, donatarul se condamn a ntoarce valoarea obiectelor nstrinate, dup estima ia ce li s-ar face n timpul cererii; se condamn asemenea a ntoarce veniturile din ziua cererii.

Art. 835 Dona iunile fcute n favoarea maritagiului nu snt revocabile pentru ingratitudine.

Art. 836 Orice dona iuni prin acte ntre vii fcute de persoane ce n-au copii sau descenden i existen i n timpul facerii lor, oricare ar fi valoarea acestor dona iuni i sub orice titlu s-ar fi fcut, fie chiar dona iunea mutual sau remuneratorie, fie n, fine dona iunea n favoarea maritagiului fcut so ilor de oricare alt persoan, afar de ascenden ii lor, snt revocate de drept, dac donatorul, n urma dona iunii, dobndete un copil legitim, un postum, sau chiar cnd a legitimat pe un copil

54 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

natural, prin maritagiu subsecvent.

Art. 837 Revocarea se face i cnd copilul donatorului sau al donatricei ar fi fost conceput n timpul dona iunii.

Art. 838 Dona iunea rmne revoca i chiar cnd donatarul ar fi intrat n posesia lucrurilor druite i ar fi fost lsat n posesia acelor lucruri dup naterea fiului donatorului: donatarul posesor nu va fi obligat a restitui fructele de orice natur luate de el, dect din ziua n care i se va fi notificat naterea fiului sau legitimarea sa prin cstorie subsecvent.

Art. 839 Orice clauze sau conven ii, prin care donatorul ar renun a la revocarea dona iunii pentru natere de fiu, este nul i fr nici un efect.

Art. 840 Prescrip ia ac iunii de revocare se mplinete dup 30 de ani de la naterea fiului.

Capitolul IV

Despre partea disponibil a bunurilor i despre reduc iune


Sec iunea I

Despre partea disponibil a bunurilor


Art. 841 Liberalit ile, fie fcute prin acte ntre vii, fie fcute prin testament, nu pot trece peste jumtatea bunurilor dispuntorului, dac la moarte-i las un copil legitim; peste o a treia parte, dac las doi copii; peste a patra parte, dac las trei sau mai mul i.

Art. 842 Snt cuprini n articolul precedent sub nume de copii, descenden ii de orice grad.

Art. 843 Liberalit ile, prin acte ntre vii sau prin testament, nu pot trece peste jumtatea bunurilor, dac n lips de descenden i, defunctul las tat i mam sau peste trei sferturi, dac las numai pe unul din prin i.

Art. 844 Dac dispozi ia prin acte ntre vii sau prin testament, constituie un uzufruct sau o rendit viager, a crei valoare trece peste cantitatea disponibil, erezii rezervatari au facultatea de a executa aceste dispozi ii sau de a abandona proprietatea cantit ii disponibile.

Art. 845 Valoarea bunurilor nstrinate unui succesibil n linie dreapt, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezerv de uzufruct va fi socotit n por iunea disponibil i excedentele, de este se va trece n masa succesiunii. Imputa ia i raportul nu pot

55 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

fi cerute de succesibilul n linie dreapt care a consim it la aceste nstrinri.

Art. 846 Cantitatea disponibil poate fi dat n tot sau n parte, sau prin acte ntre vii sau prin testament, copiilor sau altor succesibili ai donatorului, fr ca donatarul sau legatarul, ce vine la succesiune, s fie supus la raport, dac n dispozi ie se zice expres, c ceea ce s-a dat este peste partea sa. Declara ia c darul sau legatul este peste partea succesibilului se poate face sau n actul ce con ine dispozi ia, sau n urm, cu formele dispozi iilor ntre vii, sau testamentare.

Sec iunea II

Despre reduc iunea dona iunilor i a legatelor


Art. 847 Liberalit ile prin act sau ntre vii sau prin testament, cnd vor trece peste partea disponibil, vor fi reduse la aceast parte.

Art. 848 Reduc iunea liberalit ilor ntre vii nu va putea fi cerut dect numai de erezii rezervatari, de erezii acestora sau de cei care nf ieaz drepturile lor.

Art. 849 Partea disponibil se calculeaz cu chipul urmtor: pe lng bunurile ce a lsat donatorul sau testatorul n momentul mor ii sale, se adaug prin calcul i bunurile de care a dispus prin dona iuni ntre vii, dup starea lor din momentul dona iunii i dup valoarea ce au avut n momentul mor ii donatorului. Din aceast mas de bunuri, sczndu-se datoriile, pe ceea ce va rmnea se calculeaz partea disponibil, dup numrul i calitatea erezilor.

Art. 850 nti se vor reduce dispozi iile testamentare; cnd bunurile cuprinse n aceste dispozi ii nu vor mai fi, atunci numai se va face reduc iunea dona iunilor. Reduc iunea va ncepe de la cea din urm dona iune, dup svrirea acesteia se va trece ndat la cea a doua dup dnsa, i aa pe rnd pn la cea mai veche dona iune.

Art. 851 Cnd dona iunea ntre vii, supus la reduc iune, s-a fcut la unul din cei cu drept de motenire, acesta va putea scdea partea cu care ar trebui s se reduc dona iunea, din partea ce i s-ar cuveni ca erede n bunurile nedisponibile, dac aceste bunuri snt de aceeai natur cu cele druite.

Art. 852 Se vor reduce cu analogie att legatele universale ct i cele particulare, fr distinc ie.
1Propor 1

ional cu valoarea lor.

Art. 853 Cnd testatorul va declara ca un legat s fie pltit preferndu-se celorlalte, acest legat nu va fi supus la reduc iune, dect dup ce valoarea celorlalte legate nu va mplini rezerva legal.

56 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 854 Donatarul va restitui fructele por iunii ce trece peste partea disponibil, din momentul mor ii donatorului.

Art. 855 Donatarul este obligat, dac a alienat bunurile druite, s fac n urm raportul excedentului peste por iunea disponibil, dup valoarea lucrurilor din timpul mor ii disponentului.

Capitolul V

Despre dispozi iile testamentare


Sec iunea I

Reguli generale pentru forma testamentelor


Art. 856 Orice persoan este capabil de a face testament, dac nu este poprit de lege.

Art. 857 Dou sau nul multe persoane nu pot testa prin acelai act, una n favoarea celeilalte, sau n favoarea unei a treia persoane.

Art. 858 Un testament poate fi sau olograf, sau fcut prin act autentic, sau n form mistic.

Art. 859 Testamentul olograf nu este valabil dect cnd este scris n tot, datat i subsemnat de mna testatorului.

Art. 860 Testamentul autentic este acela care s-a adeverit de judectoria competent.

Art. 861863 (Abrogate prin Legea nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea i legalizarea nscrisurilor, pentru investirea cu dat cert i legalizarea copiilor de pe nscrisuri).

Art. 864 Cnd testatorul va voi s fac un testament mistic sau secret, trebuie neaprat s-l iscleasc, sau c l-a scris el nsui, sau c a pus pe altul a-l scrie. Hrtia n care s-au scris dispozi iile testatorului sau hrtia care servete de plic, de va fi, se va strnge i se va sigila. Testatorul va prezenta judectoriei competente testamentul strns i pecetluit, precum s-a zis, sau l va strnge i-l va pecetlui naintea judectoriei. Testatorul va declara c dispozi iile din acea hrtie este testamentul su, scris i isclit de el nsui, sau scris de altul i isclit de testator. Cnd testatorul, din cauz de boal, va fi n neposibilitate fizic de a se prezenta naintea judectoriei, atunci prezentarea testamentului, pecetluirea lui i declara ia susmen ionat, se vor face naintea judectorului, numit de judectorie pentru

57 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

acest sfrit. Judectoria, sau judectorul numit, va face actul de subscrip ie 1 pe hrtia n care s-a scris testamentul, sau pe hrtia care servete de plic. Acest act se va subscrie att de testator, ct i de judectorie sau judector. Toat lucrarea de mai sus nu va putea fi ntrerupt de nici o alt opera ie; cnd testatorul, din o cauz posterioar subsemnrii testamentului, va declara c nu poate subsemna subscrip ia 1 , aceast declara ie se va trece n subscrip ie.
1Proces-verbal 1Proces-verbal

de suprascriere. de suprascriere.

Art. 865 Acei care nu tiu sau care nu pot citi i scrie nu pot face testament n form mistic.

Art. 866 Cnd testatorul nu poate vorbi, dar tie a scrie, atunci declara ia c testamentul este al su o va fac n scris n capul actului de subscrip ie 1 naintea judectorului numit, sau naintea judectoriei. Judectoria sau judectorul numit va constata n actul de subscrip ie 1 declara ia testatorului.
1Proces-verbal 1Proces-verbal

de suprascriere. de suprascriere.

Art. 867 n cazurile dud se numete vin judector, el va comunica procesul sau verbal judectoriei, care va legaliza actul de subscrip ie sau testamentul.

Sec iunea II

Despre regulile speciale asupra formelor ctorva testamente


Art. 868 Testamentele militarilor i ale indivizilor ntrebuin a i n armat, snt n orice ar valabil fcute n prezen a unui cap de batalion sau de escadron, sau n prezen a oricrui alt ofi er superior, asistat de doi martori, sau n prezen a a doi comisari de rzboi, sau n prezen a unui din comisari asistat de doi martori.

Art. 869 Snt asemenea, dac testatorul este bolnav sau rnit, valabil fcute n prezen a capului ofi erului de sntate asistat de comandantul militar, nsrcinat cu poli ia ospiciului.

Art. 870 Dispozi iile articolelor precedente nu stat admisibile dect n privin a acelor ce snt n expedi ie militar, sau n cuartier, sau n garnizoan afar din teritoriul roman, sau prizonieri la inamici, fr ca cei ce snt n cuartier sau n garnizoan nuntrul rii s poat profita de aceast latitudine, de nu se gsesc n o cetate asediat, sau n alte locuri ale cror por i s fie nchise i comunica iile ntrerupte din cauza rzboiului.

Art. 871 Testamentul fcut n forma mai sus artat este nul dup ase luni de la ntoarcerea testatorului ntr-un loc unde are

58 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

libertatea de a testa cu formele ordinare.

Art. 872 Testamentul fcut ntr-un loc care este scos din comunica ie din cauza ciumei sau altei boli contagioase, se poate face naintea unui membru al consiliului municipal 1 , asistat de doi martori.
1Membru al

comitetului executiv al consiliului popular.

Art. 873 Testamentul men ionat n articolul precedent este nul dup trecerea de ase luni de la deschiderea comunica iilor cu locul unde se gsete testatorul, sau dup ase luni de la trecerea sal ntr-un loc unde comunica iile nu snt ntrerupte.

Art. 874 Testamentele fcute pe mare n timp de voiaj snt valabile: Pe corbii i alte bastimente ale rii, tind nt fcute n prezen a ofi erului comandant al bastimentului, sau n lips-i n prezen a acelui ce-l nlocuiete dup ordinea serviciului, ns i unul i altul asista i de ofi erul de adminstra ie, sau de ofi erul ce ndeplinete func iunile acestuia. Pe bastimentele de comer , cnd snt fcute n prezen a scribului bastimentului sau n prezen a acelui ce-l nlocuiete, ns i unul i altul asista i de cpitanul sau de patronul, sau n lips-le, de acei ce-i nlocuiesc. n toate cazurile, func ionarii n prezen a cror se fac aceste testamente vor fi asista i de ctre doi martori.

Art. 875 Pe bastimentele statului, testamentul cpitanului, sau acela al ofi erului nsrcinat cu administra ia, pe bastimentele de comer , testamentul cpitanului, al patronului, sau al scribului se pot face n prezen a acelora ce, n ordinea serviciului, vin dup dnii, conformndu-se pentru celelalte formalit i cu dispozi iile articolului precedent.

Art. 876 n toate cazurile, testamentele men ionate n cele dou articole precedente se vor face fiecare n dou exemplare originale.

Art. 877 Dac bastimentul intr ntr-un port strin, unde se gsete un agent d-ai rii, func ionarii, n prezen a crora s-a fcut testamentul, snt datori s depun unul din exemplarele originale, nchis i pecetluit n minile acestui agent, care-l va trimite Ministerului de Interne, spre a fi naintat la grefa judectoriei domiciliului testatorului.

Art. 878 Dup ntoarcerea bastimentului n ar, fie n portul armamentului 1 , fie n orice alt port, cele dou exemplare originale ale testamentului nchise i pecetluite sau exemplarul original rmas, dac dup articolul precedent cellalt a fost depus n cursul voiajului, vor fi date la biroul comandantului de port 2 , care le va trimite fr ntrziere Ministerului de Interne, ce va face depozitul conform articolului precedent.
1Portul 2Organ

de nscriere al vasului. portuar.

Art. 879

59 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Se va nscrie pe marginea rolului bastimentului 3 numele testatorului, men ionndu-se despre remiterea originalelor testamentului n minile agentului, sau la biroul comantului de port 2 .
3Rolul

de echipaj. portuar.

2Organ

Art. 880 Testamentul nu va fi reputat ca fcut pe mare, dei s-ar fi fcut n cursul voiajului, dac n timpul n care s-a fost fcut, bastimentul s-ar fi apropiat de un rm strin, unde s-ar afla un agent al Romniei. n acest caz testamentul nu este valabil dect dac s-a fcut dup formele prescrise de legea Romniei, sau dup acelea ntrebuin ate n ara unde a fost fcut.

Art. 881 Dispozi iile de mai sus se aplic i la testamentele pasagerilor, care nu fac parte din echipaj.

Art. 882 Testamentul fcut pe mare cu formele articolului 874 nu este valabil dect dac testatorul moare pe mare, sau dup trei luni de la ntoarcerea lui pe uscat, ntr-un loc unde ar fi putut s-l refac cu formele ordinare.

Art. 883 Testamentul fcut pe mare nu va putea cuprinde nici o dispozi ie n favoarea ofi erilor bastimentului, dac dnii nu snt rude cu testatorul.

Art. 884 Testamentele cuprinse n articolele precedente ale prezentei sec iuni vor fi subscrise de testatori i de ofi erii publici, n prezen a cror s-au fcut. Dac testatorul declar c nu tie sau nu poate subscrie, se face men iune de declara ia sa i de cauza ce l-a mpiedicat de a subscrie. n cazurile n care se cere asisten a de doi martori, testamentul va fi subscris cel pu in de unul dintr-nii i se va face men iune de cauza ce a mpiedicat pe cellalt de a subscrie.

Art. 885 Romnul ce s-ar afla n ar strin va putea face testamentul su, sau n forma olograf, sau n forma autentic ntrebuin at n locul unde se face testamentul.

Art. 886 Formalit ile la care stat supuse deosebitele testamente prin dispozi iile prezentei sec iuni i acelea ale sec iunii precedente se vor observa sub pedeaps de nulitate.

Sec iunea III

Despre institu ia de motenitori i despre legate n genere


Art. 887 Se poate dispune prin testament de toat, sau de o frac iune din starea cuiva, sau de unul sau mai multe obiecte determinate.

60 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sec iunea IV

Despre legatul universal


Art. 888 Legatul universal este dispozi ia prin care testatorul las dup moarte-i, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale.

Art. 889 Cnd testatorul ar erezi rezervatari, legatarul universal va cere de la acetia punerea n posesiune a bunurilor cuprinse n testament.

Art. 890 Legatarul universal are drept a pretinde fructele bunurilor cuprinse n testament, din ziua cererii n judecat, sau din ziua n care eredele a consim it a-i da legatul.

Art. 891 Cnd testatorul nu a lsat erezi rezervatari, legatarul universal va cere de la justi ie posesiunea bunurilor cuprinse n testament.

Art. 892 Testamentul olograf sau mistic, nainte de a fi executat, se va prezenta tribunalului jude ean n a crui raz teritorial s-a deschis succesiunea. Preedintele va constata prin proces-verbal deschiderea testamentului i starea n care l-a gsit i va ordona depunerea lui la grefa tribunalului.

Art. 893 Legatarul universal, care va veni la motenire n concurs cu un erede rezervatar, este obligat la datoriile i sarcinile succesiunii personal pn n concuren a pr ii sale, i ipotecar pentru tot.

Sec iunea V

Despre legatele unei frac iuni de motenire


Art. 894 Acest legat poate avea de obiect o frac iune a motenirii, precum jumtate, a treia parte sau toate imobilele sau toate mobilele, sau o frac iune din imobile sau mobile. Orice alt legat este singular.

Art. 895 Legatarul unei frac iuni de ereditate va cere posesiunea de la erezii rezervatari, n lipsa acestora de la legatarii universali, iar n lipsa i acestora din urm, de la ceilal i erezi legitimi.

Art. 896 Legatarul unei frac iuni din ereditate este obligat la sarcinile i datoriile succesiunii testatorului, personal, n propor ie cu

61 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

partea sa i ipotecar pentru tot.

Art. 897 Legatarul universal, sau acela al unei frac iuni a succesiunii, nu se poate pune n posesiunea legatului, fr a se face, dup cererea lui, un inventar al bunurilor ce compun legatul, de judectoria n ocolul 1 creia s-a deschis succesiunea. Legatarul, care va primi a intra n posesiunea bunurilor fr inventar, va fi obligat a plti toate debitele succesiunii, chiar de ar fi mai mari dect averea lsat de testator.
1Raza

teritorial.

Art. 898 Legatarul unei frac iuni de motenire poate pretinde fructele din ziua cererii n judecat, sau din ziua n care i s-a oferit de bun voie darea legatului.

Sec iunea VI

Despre legatele singulare


Art. 899 Orice legat pur i simplu d legatarului, din ziua mor ii testatorului, un drept asupra lucrului legat, drept transmisibil erezilor i reprezentan ilor si. Cu toate acestea, legatarul singular nu va putea intra n posesia lucrului legat, nici a pretinde fructele sau interesele , dect din ziua n care a fcut cererea n judecata sau din ziua n care predarea legatului i s-a ncuviin at de bun voie.
2Dobnzile. 2

Art. 900 Interesele i fructele lucrului legat devin ale legatarului din momentul mor ii testatorului, i dac dnsul n-a fcut cerere naintea justi iei: 1. cnd testatorul a declarat expres n testament c voiete a urma astfel; 2. cnd s-a legat drept alimente o rendit viager sau o pensie.
2Dobnzile. 2

Art. 901 Cheltuielile cererii pentru predare snt n sarcina succesiunii, fr ca cu aceasta s se poat reduce rezerva legal. n caz cnd testatorul ar ordona altfel prin testament, se va urma dup voin a lui.

Art. 902 Erezii testatorului sau orice alt persoan obligat a plti un legat snt personal datori a-l achita, fiecare n propor ie cu partea ce ia din succesiune. Snt datori ipotecari pentru tot, pn n concuren a valorii imobilelor ce de in.

Art. 903 Lucrul legat se va preda cu accesoriile necesare, n starea n care se gsea la moartea donatorului .
1 1

62 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Prin termenul donator, textul articolului se refer n realitate la testator.

Art. 904 Cnd cel ce a dat legat un imobil, a mrit n urm acest imobil prin alte achizi ii, aceste achizi ii, i de ar fi alturea cu imobilele, nu pot fi socotite ca parte a legatului, de nu se face o nou dispozi ie pentru aceasta. nfrumuse rile i construc iile noi, fcute asupra fondului legat, fac parte dintr-nsul. Asemenea face parte din legat adausul ce testatorul a fcut unui loc nchis, ntinznd ngrdirile sale.

Art. 905 Dac naintea testamentului sau n urm, lucrul legat a fost ipotecat pentru datoria succesiunii, sau chiar pentru alt datorie, sau supus dreptului de uzufruct, acela ce este dator a da legatul, nu este inut a libera lucrul de aceast sarcin, afar numai dac testatorul l-a obligat expres la aceasta.

Art. 906 Cnd testatorul, tiind, a dat legat lucrul altuia, nsrcinatul cu acel legat este dator a da, sau lucrul n natur sau valoarea lui din epoca mor ii testatorului.

Art. 907 Cnd testatorul, netiind, a legat un lucru strin, legatul este nul.

Art. 908 Cnd legatul dat este un lucru nedeterminat, nsrcinatul cu legatul nu este obligat a da un lucru de calitatea cea mai bun, nu poate oferi ns nici lucrul cel mai ru.

Art. 909 Legatarul singular nu este obligat a plti datoriile succesiunii.

Sec iunea VII

Despre executorii testamentari


Art. 910 Testatorul poate numi unul sau mai mul i executori testamentari.

Art. 911 El poate s le dea de drept n posesiune, toat sau parte numai din averea sa mobil, pentru un timp care nu va trece peste un an de la moartea sa.

Art. 912 Eredele poate s-i scoat din posesiune, oferindu-le sume ndestultoare pentru plata legatelor de lucruri mobile, sau justificnd c a pltit aceste legate.

Art. 913

63 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Acela ce nu se poate obliga nu poate fi nici executor testamentar.

Art. 914 Femeia mritat nu poate fi executoare testamentar, dect cu consim mntul brbatului. Dac ea este separat de bunuri, sau prin contractul de maritaj, sau prin sentin judectoreasc, va putea deveni executoare testamentar, cu consim mntul brbatului sau cu autoriza ia justi iei n caz de refuz din parte-i.

Art. 915 Minorele nu poate fi executor testamentar, chiar cu autoriza ia tutorelui.

Art. 916 Executorii testamentari vor cere punerea pece ilor , dac snt i erezi minori, interzii sau absen i . Ei vor strui a se face inventarul bunurilor succesiunii n prezen a eredelui, prezumtiv, sau n lips-i, dup ce i s-au fcut chemrile legiuite . Ei vor cere vinderea mictoarelor n lips de sum ndestultoare pentru plata legatelor. Ei vor ngriji ca testamentele s se execute i, n caz de contesta iei asupra execu iei, ei pot s intervin ca s sus in validitatea lor. Ei snt datori, dup trecere de un an de la moartea testatorului, a da socoteal despre gestiunea lor.
1Sigilii. 2Dispru 3Dup 3 1 2

i.

ce a fost citat.

Art. 917 Dreptul executorului testamentar nu trece la erezii si.

Art. 918 Dac snt mai mul i executori testamentari care au primit aceast sarcin, unul singur va putea lucra n lips-le. Ei vor fi responsabili solidar de a da socoteal de mictoarele ce li s-au ncredin at, afar numai dac testatorul a despr it func iile lor i dac flecare din ei s-a mrginit n ceea ce i s-a ncredin at.

Art. 919 Cheltuielile fcute de executorul testamentar pentru punerea pece ilor , pentru inventar, pentru socoteli, i alte cheltuieli relative la func iunile sale snt n sarcina succesiunii.
1Sigilii. 1

Sec iunea VIII

Despre revocarea testamentelor i despre caducitatea lor


Art. 920 Un testament nu poate fi revocat, n tot sau n parte, dect sau prin un act legalizat de judectoria competent, care act va cuprinde mutarea voin ei testatorului, sau prin un testament posterior.

64 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 921 Testamentul posterior care nu revoca anume pe cel anterior, nu desfiin eaz din acesta, dect numai acele dispozi ii care snt necompatibile sau contrarii cu acelea ale testamentului posterior.

Art. 922 Revocarea fcut prin testamentul posterior va avea toat validitatea ei, cu toate c acest act a rmas fr efect din cauza necapacit ii eredelui, sau a legatarului, sau din cauz c acetia nu au voit a primi ereditatea.

Art. 923 Orice nstrinare a obiectului legatului, fcut cu orice mod sau condi ie, revoc legatul pentru tot ce s-a nstrinat, chiar cnd nstrinarea va fi nul, sau cnd obiectul legat va fi reintrat n starea testatorului.

Art. 924 Orice dispozi ie testamentar devine caduc, cnd acela n favoarea crui a fost fcut a murit naintea testatorului.

Art. 925 Orice dispozi ie testamentar, fcut sub condi ie suspensiv, cade cnd eredele sau legatarul a murit naintea ndeplinirii condi iei.

Art. 926 Dispozi ia testamentar, fcut de la un timp nainte nu oprete pe eredele numit sau pe legatar de a avea un drept dobndit din momentul mor ii testatorului.

Art. 927 Legatul va fi caduc, dac lucrul legat a pierit de tot n via a testatorului.

Art. 928 Orice dispozi ie testamentar cade, cnd eredele numit sau legatarul nu va primi-o sau va fi necapabil a o primi.

Art. 929 Cnd din dispozi iile testamentare va rezulta c cugetul testatorului a fost de a da legatarilor dreptul la totalitatea obiectului legat, atunci acela din legatari, care vine la legat, ia totalitatea; iar de primesc mai mul i legatari, legatul se mparte ntre ei, fr a se scdea pr ile legatarilor necapabili, sau ale acelora care n-au primit legatul, sau care au murit naintea testatorului.

Art. 930 Aceleai cauze care, dup art. 830 i dup cele dinti dou dispozi ii ale art. 831, autoriz cererea de revocare a dona iunilor ntre vii, vor fi primite i la cererea revocrii dispozi iilor testamentare.

Art. 931 Dac cererea de revocare este ntemeiat pe o injurie grav, fcut memoriei testatorului, ac iunea va trebui s fie intentat n curs de un an din ziua delictului.

65 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul VI

Despre dona iuni fcute so ilor prin contractul de maritagiu


Art. 932 Dona iunile fcute so ilor sau unuia dintr-nii, prin contractul de maritagiu, nu snt supuse la nici o formalitate.

Art. 933 Donatorul poate, n cazul articolului precedent, s dea dona iune i bunurile sale viitoare. Donatorul n asemenea caz nu mai poate dispune gratuit de bunurile sale. Cnd donatorul supravie uiete so ilor sau so ului donatar, dona iunea este revocabil.

Art. 934 Prin contractul de maritagiu, se poate face cumulativ dona iunea bunurilor prezente i viitoare, sau a unei pr i numai dintr-aceste bunuri, cu ndatorirea ns de a se anexa actului un stat de datoriile i sarcinile existente, la care este supus donatorul n momentul dona iunii. n acest caz donatarul este liber s se lepede la moartea donatorului de bunurile viitoare i s opreasc numai pe cele prezente.

Art. 935 Dac statul de care se face men iune n articolul precedent, nu s-a anexat actului ce con inea dona iunea bunurilor prezente i viitoare, donatarul nu poate dect sau a accepta sau a se lepda de dona iune n ntregul ei. Cnd accept, nu poate cere dect bunurile existente la moartea donatorului, i este supus la toate datoriile i sarcinile succesiunii.

Capitolul VII

Despre dispozi iile dintre so i, fcute sau n contractul de maritagiu sau n timpul maritagiului
Art. 936 So ii pot prin contractul de maritagiu s-i fac reciproc, sau numai unul altuia, orice dona iune vor voi.

Art. 937 Orice dona iune fcut ntre so i n timpul maritagiului este revocabil. Revocarea se poate cere de femeie, fr nici o autoriza ie. O asemenea dona iune nu este revocabil pentru c n urm s-au nscut copii.

Art. 938 So ii nu pot, n timpul maritagiului, s-i fac, nici prin acte ntre vii, nici prin testament, vreo dona iune mutual i reciproc printr-unul i acelai act.

Art. 939 Brbatul sau femeia care, avnd copii dintr-alt maritagiu, va trece n al doilea sau subsecvent maritagiu, nu va putea drui so ului din urm dect o parte egal cu partea legitim a copilului ce a luat mai pu in, i fr ca, nici ntr-un caz, dona iunea s treac peste cuartul bunurilor.

66 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 940 So ii nu pot s-i druiasc indirect mai mult dect s-a artat mai sus. Orice dona iune, deghizat sau fcut unei persoane interpuse, este nul.

Art. 941 Snt reputate persoane interpuse copiii ce so ul donatar are din alt maritaj, asemenea snt reputate i rudele so ului donatar, la a cror ereditate acesta este chemat n momentul dona iunii.

Titlul III

DESPRE CONTRACTE SAU CONVEN II


Capitolul I

Dispozi ii preliminare
Art. 942 Contractul este acordul ntre dou sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge ntre dnii un raport juridic.

Art. 943 Contractul este bilateral sau sinalagmatic cnd pr ile se oblig reciproc una ctre alta.

Art. 944 Contractul este unilateral, cnd una sau mai multe persoane se oblig ctre una sau mai multe persoane, fr ca acestea din urm s se oblige.

Art. 945 Contractul oneros este acela n care fiecare parte voiete a-i procura un avantaj.

Art. 946 Contractul gratuit sau de binefacere este acela n care una din pr i voiete a procura, fr echivalent, un avantaj celeilalte.

Art. 947 Contractul cu titlu oneros este comutativ, atunci cnd obliga ia unei pr i este echivalentul obliga iei celeilalte. Contractul este aleatoriu cnd echivalentul depinde, pentru una sau toate pr ile, de un eveniment incert.

Capitolul II

Despre condi iile esen iale pentru validitatea conven iilor


Art. 948 Condi iile esen iale pentru validitatea unei conven ii snt: 1. capacitatea de a contracta; 2. consim mntul valabil al pr ii ce se oblig;

67 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

3. un obiect determinat; 4. o cauz licit.

Sec iunea I

Despre capacitatea pr ilor contractante


Art. 949 Poate contracta orice persoan ce nu este declarat necapabil de lege .

Art. 950 Necapabili de a contracta sfat: 1. minorii; 2. interziii; 3. (abrogat prin Legea pentru ridicarea incapacit ii civile a femeii mritate promulgat cu Decretul nr. 1412, M. Of. nr. 94 din 20 aprilie 1932); 4. n genere to i acei cror legea le-a prohibit oarecare contracte.

Art. 951 Minorele nu poate ataca angajamentul su pentru cauz de necapacitate, dect n caz de leziune.

Art. 952 Persoanele capabile de a se obliga nu pot opune minorului i interzisului incapacitatea lor.

Sec iunea II

Despre consim mnt


Art. 953 Consim mntul nu este valabil, cnd este dat prin eroare, smuls prin violent, sau surprins prin dol.

Art. 954 Eroarea nu produce nulitate dect cnd cade asupra substan ei obiectului conven iei. Eroarea nu produce nulitate cnd cade asupra persoanei cu care s-a contractat, afar numai cnd considera ia persoanei este cauza principal, pentru care s-a fcut conven ia.

Art. 955 Violenta n contra celui ce s-a obligat este cauz de nulitate, chiar cnd este exercitat de alt persoan dect aceea n folosul crei s-a fcut conven ia.

Art. 956 Este violent totdeauna cnd, spre a face pe o persoan a contracta, i s-a insuflat temerea, ra ionabil dup dnsa, c va fi expus persoana sau averea sa unul ru considerabil i prezent. Se ine cont n aceast materie de etate, de sex i de condi ia persoanelor.

68 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 957 Violenta este cauz de nulitate a conven iei i cnd s-a exercitat asupra so ului sau a so iei, asupra descenden ilor i ascenden ilor.

Art. 958 Simpla temere reveren iar, fr violent, nu poate anula conven ia (c. civ. 953, 956, 957, 959, 961, 1167, 1190, 1203).

Art. 959 Conven ia nu poate fi atacat pentru cauz de violen dac, dup ncetarea violen ei, conven ia s-a aprobat, expres sau tacit, sau dac a trecut timpul defipt de lege pentru restitu iune .
1Pentru 1

exercitarea dreptului la ac iunea n anulare.

Art. 960 Dolul este o cauz de nulitate a conven iei cnd mijloacele viclene, ntrebuin ate de una din pr i, snt astfel, nct este evident c, fr aceste maina ii, cealalt parte n-ar fi contractat. Dolul nu se presupune.

Art. 961 Conven ia fcut prin eroare, violen sau dol, nu este nul de drept, ci d loc numai ac iunii de nulitate.

Sec iunea III

Despre obiectul conven iilor


Art. 962 Obiectul conven iilor este acela la care pr ile sau numai una din pr i se oblig.

Art. 963 Numai lucrurile ce snt n comer


1n 1

pot fi obiectul unui contract.

circuitul civil.

Art. 964 Obliga ia trebuie s aib de obiect un lucru determinat, cel pu in n specia sa. Cantitatea obiectului poate fi necert, de este posibila determinarea sa.

Art. 965 Lucrurile viitoare pot fi obiectul obliga iei. Nu se poate face renun are la o succesiune ce nu este deschis, nici se pot face nvoiri asupra vinei astfel de succesiuni, chiar de s-ar da consim mntul celui a crui succesiune este n chestiune.

Sec iunea IV

Despre cauza conven iilor

69 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 966 Obliga ia fr cauz sau fondat pe o cauz fals, sau nelicit, nu poate avea nici un efect.

Art. 967 Conven ia este valabil, cu toate c cauza nu este expres. Cauza este prezumat pn la dovada contrarie.

Art. 968 Cauza este nelicit cnd este prohibit de legi, cnd este contrarie bunelor moravuri i ordinii publice.

Capitolul III

Despre efectul conven iilor


Sec iunea I

Dispozi ii generale
Art. 969 Conven iile legal fcute au putere de lege ntre pr ile contractante. Ele se pot revoca prin consim mntul mutual sau din cauze autorizate de lege.

Art. 970 Conven iile trebuie executate cu bun-credin . Ele oblig nu numai la ceea ce este expres ntr-nsele, dar la toate urmrile, ce echitatea, obiceiul sau legea d obliga iei, dup natura sa.

Art. 971 n contractele ce au de obiect transla ia propriet ii, sau unui alt drept real, proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consim mntului pr ilor, i lucrul rmne n rizico-pericolul dobnditorului, chiar cnd nu i s-a fcut tradi iunea lucrului.

Art. 972 Dac lucrul ce cineva s-a obligat succesiv a da la dou persoane este mobil, persoana pus n posesiune este preferit i rmne proprietara, chiar cnd titlul su este cu dat posterioar, numai posesiunea s fie de bun-credin .

Sec iunea II

Despre efectul conven iilor n privin a persoanelor a treia


Art. 973 Conven iile n-au efect dect ntre pr ile contractante.

Art. 974 Creditorii pot exercita toate drepturile i ac iunile debitorului lor, afar de acelea care i snt exclusiv personale.

70 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 975 Ei pot asemenea, n numele lor personal, s atace actele viclene, fcute de debitor n prejudiciul drepturilor lor.

Art. 976 Cu toate acestea, snt datori, pentru drepturile enun ate la titlul succesiunii, acela al contractelor de maritaj i drepturilor respective ale so ilor, s se conformeze cu regulile cuprinse ntr-nsele.

Sec iunea III

Despre interpretarea conven iilor


Art. 977 Interpretarea contractelor se face dup inten ia comun a pr ilor contractante, iar nu dup sensul literal al termenilor.

Art. 978 Cnd o clauz este primitoare de dou n elesuri, ea se interpreteaz n sensul ce poate avea un efect, iar nu n acela ce n-ar putea produce nici unul.

Art. 979 Termenii susceptibili de dou n elesuri se interpreteaz n n elesul ce se potrivete mai mult cu natura contractului.

Art. 980 Dispozi iile ndoioase se interpreteaz dup obiceiul locului unde s-a ncheiat contractul.

Art. 981 Clauzele obinuite ntr-un contract se subn eleg, dei nu snt exprese ntr-nsul.

Art. 982 Toate clauzele conven iilor se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecrei n elesul ce rezult din actul ntreg.

Art. 983 Cnd este ndoial, conven ia se interpreteaz n favoarea celui ce se oblig.

Art. 984 Conven ia nu cuprinde dect lucrurile asupra crora se pare c pr ile i-au propus a contracta, orict de generali ar fi termenii cu care s-a ncheiat.

Art. 985 Cnd ntr-un contract s-a pus anume un caz pentru a se explica obliga ia, nu se poate sus ine c printr-aceasta s-a restrns ntinderea ce angajamentul ar avea de drept n cazurile neexprese.

Capitolul IV

71 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Despre cvasi-contracte
Art. 986 Cvasi-contractul este un fapt licit i voluntar, din care se nate o obliga ie ctre o alt persoan sau obliga ii reciproce ntre pr i.

Art. 987 Acela care, cu voin , gere interesele altuia, fr cunotin a proprietarului, se oblig tacit a continua gestiunea ce a nceput i a o svri, pn ce proprietarul va putea ngriji el nsui.
1Administreaz. 1

Art. 988 Gerantul este obligat, cu toate c stpnul a murit naintea svririi afacerii, a continua gestiunea pn ce eredele va putea lua direc iunea afacerii.

Art. 989 Gerantul este obligat a da gestiunii ngrijirea unui bun proprietar.

Art. 990 Gerantul nu rspunde dect numai de dol, dac fr interven ia lui, afacerea s-ar fi putut compromite.

Art. 991 Stpnul ale crui afaceri au fost bine administrate este dator a ndeplini obliga iile contractate n numele su de gerant, a-l ndemniza de toate acele ce el a contractat personalmente i a-i plti toate cheltuielile utile i necesare ce a fcut.

Art. 992 Cel ce, din eroare sau cu tiin , primete aceea ce nu-i este debit, este obligat a-l restitui aceluia de la care l-a primit.

Art. 993 Acela care, din eroare, crezndu-se debitor, a pltit o datorie, are drept de repeti iune n contra creditorului. Acest drept nceteaz tind creditorul, cu bun-credin , a desfiin at titlul su de crean ; dar atunci cel ce a pltit are recurs n contra adevratului debitor.

Art. 994 Cnd cel ce a primit plata a fost de rea-credin , este dator a restitui att capitalul, cit i interesele sau fructele din ziua pl ii.
1Dobnzile. 1

Art. 995 Cnd lucrul pltit nedebit era un imobil sau un mobil corporal, cel care l-a primit cu rea-credin este obligat a-l restitui n natur, dac exist, sau valoarea lucrului dac a pierit sau s-a deteriorat chiar din cazuri fortuite, afara numai de va

72 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

proba c la aceste cazuri ar fi fost expus lucrul fiind i n posesiunea proprietarului. Cel care a primit lucrul, cu bun-credin , este obligat a-l restitui, dac exist, dar este liberat prin pierderea lui, i nu rspunde de deteriorri.

Art. 996 Cnd cel ce a primit lucrul cu rea-credin l-a nstrinat, este dator a ntoarce valoarea lucrului din ziua, cererii n restitu iune. Cnd cel care l-a primit era de bun-credin , nu este obligat a restitui dect numai pre ul cu care a vndut lucrul.

Art. 997 Acela crui se face restitu iunea, trebuie s despgubeasc pe posesorul chiar de rea-credin de toate cheltuielile fcute pentru conservarea lucrului, sau care au crescut pre ul lui.

Capitolul V

Despre delicte i cvasi-delicte


Art. 998 Orice fapt a omului, care cauzeaz altuia prejudiciu, oblig pe aceia din a crui greeal s-a ocazionat, a-l repara.

Art. 999 Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar i de acela ce a cauzat prin neglijen a sau prin impruden a sa.

Art. 1000 Sntem asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care sntem obliga i a rspunde sau de lucrurile ce snt sub paza noastr. Tatl i mama, dup moartea brbatului snt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dnii. Stpnii i comiten ii, de prejudiciul cauzat de servitorii i prepuii lor n func iile ce li s-au ncredin at. Institutorii i artizanii, de prejudiciul cauzat de elevii i ucenicii lor, n tot timpul ce se gsesc sub a lor priveghere. Tatl i mama, institutorii i artizanii snt apra i de responsabilitatea artat mai sus, dac probeaz c n-au putut mpiedica faptul prejudiciabil.

Art. 1001 Proprietarul unui animal, sau acela care se servete cu dnsul, n cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul cauzat de animal, sau c animalul se afl sub paza sa, sau c a scpat.

Art. 1002 Proprietarul unui edificiu este responsabil pentru prejudiciul cauzat prin ruina edificiului, cnd ruina este urmarea lipsei de ntre inere sau a unui viciu de construc ie.

Art. 1003 Cnd delictul sau cvasi-delictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane snt inute solidar pentru despgubire.

73 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul VI

Despre deosebitele specii de obliga ii


Sec iunea I

Despre obliga iile condi ionale


1

Despre condi ie n genere i despre deosebitele sale specii


Art. 1004 Obliga ia este condi ional cnd perfectarea ei depinde de un eveniment viitor i necert.

Art. 1005 Condi ia cauzal este aceea ce depinde de hazard i care nu este nici n puterea creditorului, nici ntr-aceea a debitorului.

Art. 1006 Condi ia potestativ este aceea care face s depind perfectarea conven iei de un eveniment, pe care i una i alta din pr ile contractante poate s-l fac a se ntmpla, sau poate s-l mpiedice.

Art. 1007 Condi ia mixt este aceea care depinde totodat de voin a uneia din pr ile contractante i de aceea a unei alte persoane.

Art. 1008 Condi ia imposibil sau contrarie bunelor moravuri, sau prohibit de lege, este nul i desfiin eaz conven ia ce depinde de dnsa.

Art. 1009 Condi ia de a nu face un lucru imposibil nu face ca obliga ia contractat sub aceast condi ie s fie nul.

Art. 1010 Obliga ia este nul cnd s-a contractat sub o condi ie potestativ din partea acelui ce se oblig.

Art. 1011 mplinirea condi iei trebuie s se fac astfel cum au n eles pr ile s fie fcut.

Art. 1012 Cnd obliga ia este contractat sub condi ia c un eveniment oarecare se va ntmpla ntr-un timp fixat, condi ia este considerat ca nendeplinit, dac timpul a expirat fr ca evenimentul s se ntmple. Cnd timpul nu este fixat, condi ia nu este considerat ca czut, dect cnd este sigur c evenimentul nu se va mai ntmpla.

74 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1013 Cnd obliga ia este contractat sub condi ia c un eveniment n-are s se ntmple, ntr-un timp defipt, aceast condi ie este ndeplinit, dac timpul a expirat, fr ca evenimentul s se fi ntmplat; este asemenea ndeplinit, dac naintea termenului este sigur c evenimentul nu se va mai ntmpla; dac nu este timp determinat, condi ia este ndeplinit numai cnd va fi sigur c evenimentul n-are s se mai ntmple.

Art. 1014 Condi ia este reputat ca ndeplinit, cnd debitorul obligat, sub aceast condi ie, a mpiedicat ndeplinirea ei.

Art. 1015 Condi ia ndeplinit are efect din ziua n oare angajamentul s-a contractat. Dac creditorul a murit naintea ndeplinirii condi iei, drepturile sale trec erezilor si.

Art. 1016 Creditorul poate, naintea ndeplinirii condi iei, s exercite toate actele conservatoare dreptului su.

Despre condi ia suspensiv


Art. 1017 Obliga ia, sub condi ie suspensiv, este aceea care depinde de un eveniment viitor i necert. Obliga ia condi ional nu se perfecteaz dect dup ndeplinirea evenimentului.

Art. 1018 Cnd obliga ia este contractat sub o condi ie suspensiv, obiectul conven iei rmne n rizico-pericolul debitorului, tare s-a obligat a-l da, n caz de ndeplinire a condi iei. Dac obiectul a pierit, n ntregul su, fr greeala debitorului, obliga ia este stins. Dac obiectul s-a deteriorat, fr greeala debitorului, creditorul este obligat a-l lua n starea n care se gsete, fr scdere de pre . Dac obiectul s-a deteriorat, prin greeala debitorului, creditorul are dreptul sau s cear desfiin area obliga iei, sau s ia lucrul n starea n care se gsete, cu daune interese.

Despre condi ia rezolutorie


Art. 1019 Condi ia rezolutorie este aceea care supune desfiin area obliga iei la un eveniment viitor i necert. Ea nu suspend executarea obliga iei, ci numai oblig pe creditor a restitui aceea ce a primit, n caz de ndeplinire a evenimentului prevzut prin condi ie.

Art. 1020 Condi ia rezolutorie este subn eleas totdeauna n contractele sinalagmatice, n caz tind una din pr i nu ndeplinete angajamentul su.

75 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1021 ntr-acest caz, contractul nu este desfiin at de drept. Partea n privin a creia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau s sileasc pe cealalt a executa conven ia, cnd este posibil, sau s-i cear desfiin area, cu daune interese. Desfiin area trebuie s se cear naintea justi iei, care, dup circumstan e, poate acorda un termen pr ii ac ionate.

Sec iunea II

Despre obliga ia cu termen


Art. 1022 Termenul se deosebete de condi ie, pentru c el nu suspend angajamentul, ci numai amn executarea.

Art. 1023 Aceea ce se datorete cu termen nu se poate cere naintea termenului, dar ceea ce se pltete nainte nu se mai poate repe i.

Art. 1024 Termenul este presupus totdeauna c s-a stipulat n favoarea debitorului, dac nu rezult din stipula ie sau din circumstan e c este primit i n favoarea creditorului.

Art. 1025 Debitorul nu mai poate reclama beneficiul termenului, cnd este czut n deconfitur 1 , sau cnd, cu fapta sa, a micorat siguran ele ce prin contract dduse creditorului su.
1Insolvabilitatea

unui debitor care nu este comerciant.

Sec iunea III

Despre obliga iile alternative


Art. 1026 Debitorul unei obliga ii alternative este liberat prin predarea unuia din dou lucruri ce erau cuprinse n obliga ie.

Art. 1027 Alegerea o are debitorul, dac nu s-a acordat expres creditorului.

Art. 1028 Debitorul se poate libera prednd sau pe unul sau pe altul din lucrurile promise; nu poate ns sili pe creditor a primi parte dintr-unul i parte dintr-altul.

Art. 1029 Obliga ia este simpl, dei contractat cu mod alternativ, dac unul din dou lucruri promise nu poate fi obiectul, obliga iei.

Art. 1030

76 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Obliga ia alternativ devine simpl, dac unul din lucrurile promise piere, sau nu mai poate fi predat din orice alt cauz, i chiar cnd aceasta s-a ntmplat din greeala debitorului. Pre ul acestui lucru nu poate fi oferit n locu-i. Dac amndou lucrurile au pierit, ns unul dintr-nsele prin greeala debitorului, el va plti pre ul celui care a pierit n urm.

Art. 1031 Cnd, n cazul prevzut de articolul precedent, alegerea este, prin conven ie, lsat creditorului i numai unul din lucruri a pierit, dac lucrul a pierit fr greeala debitorului, creditorul va lua pe cel rmas; dac a pierit prin greeala debitorului, creditorul poate cere sau lucrul rmas, sau pre ul aceluia ce a pierit, dac amndou lucrurile au pierit prin greeala debitorului, creditorul, dup alegerea sa, poate s cear pre ul unuia din ele; dac ns numai unul din ele a pierit prin greeala debitorului, creditorul nu poate cere dect pre ul acestui lucru.

Art. 1032 Dac amndou lucrurile au pierit, fr greeala debitorului, obliga ia este stins.

Art. 1033 Aceleai principii se aplic, cnd obliga ia alternativ cuprinde mai mult de dou lucruri.

Sec iunea IV

Despre obliga iile solidare


1

Despre solidaritatea ntre creditori


Art. 1034 Obliga ia este solidar ntre mai mul i creditori, cnd titlul crean ei d anume drept fiecrui din ei a cere plata n tot a crean ei, i cnd plata fcut unuia din creditori libereaz pe debitor.

Art. 1035 Poate debitorul plti la oricare din creditorii solidari, pe ct timp nu s-a fcut mpotriv-i cerere n judecat din partea unuia din creditori. Cu toate acestea remisiunea fcut de unul din creditorii solidari, nu libereaz pe debitor dect pentru partea celui creditor.

Art. 1036 Actul care ntrerupe prescrip ia n privin a unuia din creditorii solidari, profit la to i creditorii.

Art. 1037 Creditorul solidar, care a primit toat datoria este inut a mpr i cu ceilal i cocreditori, afar numai de va proba c obliga ia este contractat numai n interesul su.

Art. 1038 Creditorul solidar reprezint pe ceilal i cocreditori, n toate actele care pot avea de efect conservarea obliga iei.

77 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Despre obliga ia solidar ntre debitori


Art. 1039 Obliga ia este solidar din partea debitorilor, cnd to i s-au obligat la acelai lucru, astfel c fiecare poate fi constrns pentru totalitate, i c plata fcut de unul din debitori libereaz i pe ceilal i ctre creditor.

Art. 1040 Debitorii solidari se pot obliga sub diferite modalit i, adic: unii pur, al ii sub o condi ie i al ii cu termen.

Art. 1041 Obliga ia solidar nu se prezum, trebuie s fie stipulat expres; aceast regul nu nceteaz dect numai cnd obliga ia solidar are loc de drept, n virtutea legii.

Art. 1042 Creditorul unei obliga ii solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fr ca debitorul s poat opune beneficiul de diviziune.

Art. 1043 Ac iunea intentat contra unuia din debitori nu poprete pe creditor de a exercita asemenea ac iune i n contra celorlal i debitori.

Art. 1044 Dac lucrul debit a pierit din culpa unui sau mai multor debitori solidari, ceilal i debitori nu rmn libera i de obliga ia de a plti pre ul lucrului, dar nu snt rspunztori pentru daune. Debitorii care au ntirziat de a plti snt n culp. Creditorul nu poate cere daune dect numai n contra debitorilor n culp.

Art. 1045 Ac iunea intentat n contra unuia din debitori ntrerupe prescrip ia n contra tuturor debitorilor.

Art. 1046 Cererea de dobnd fcut n contra unui din debitorii solidari face a curge dobnd n contra tuturor debitorilor.

Art. 1047 Codebitorul solidar, n contra crui creditorul a intentat ac iune, poate opune toate excep iile care i snt personale, precum i acelea care snt comune tuturor debitorilor. Debitorul ac ionat nu poate opune acele excep ii care snt curat personale ale vreunui din ceilal i codebitori.

Art. 1048 Cnd unul din debitori devine erede unic al creditorului, sau cnd creditorul devine unic erede al unui din debitori, confuziunea nu stinge crean a dect pentru partea debitorului sau a creditorului.

78 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1049 Creditorul care consimte a se mpr i datoria n privin a unuia din codebitori, conserv ac iunea solidar n contra celorlal i debitori, dar cu sczmntul pr ii debitorului, pe care l-a liberat de solidaritate.

Art. 1050 Creditorul care primete separat partea unuia din debitori, fr ca n chitan s-i rezerve solidaritatea sau drepturile sale n genere, nu renun la solidaritate dect n privin a acestui debitor. Nu se n elege c creditorul a renun at la solidaritate n favoarea unui debitor, cnd primete de la el o sum egal cu partea ce e dator, dac chitan a nu zice c acea sum este primit pentru partea debitorului. Asemenea, din simpla cerere n judecat format n contra unuia din debitori pentru partea sa, dac, acesta n-a aderat la cerere sau dac nu s-a dat o sentin de condamna iune, nu se prezum renun area la solidaritatea n favoarea acelui debitor.
1Prin 1

termenii n-a aderat la cerere trebuie s se n eleag nu a recunoscut preten iile formulate prin cerere.

Art. 1051 Creditorul, care primete separat i fr rezerva solidarit ii por iunea unuia din codebitori din venitul renditei sau n dobnzile unei datorii solidare, nu pierde solidaritatea dect pentru venitul i dobnda trecut, iar nu i pentru cele viitoare, nici pentru capital, afar dac plata separat nu s-a urmat n curs de 10 ani consecutivi.

Art. 1052 Obliga ia solidar, n privin a creditorului, se mparte de drept ntre debitori; fiecare din ei nu este dator unul ctre altul dect numai partea sa.

Art. 1053 Codebitorul solidar care a pltit debitul n totalitate nu poate repeti de la ceilal i dect numai de la fiecare partea sa. Dac unul dintre codebitori este nesolvabil, atunci pierderea cauzat de nesolvabilitatea acestuia se mparte cu analogie
1

ntre ceilal i codebitori solvabili i ntre acela care a fcut plata. mod propor ional.

1n

Art. 1054 Cnd creditorul a renun at la solidaritate, n favoarea unui sau mai mul i din debitori, dac unul sau mai mul i din ceilal i codebitori devin nesolvabili, partea acestora se va mpr i cu analogie ntre to i ceilal i codebitori, cuprinzndu-se i acei care au fost descrca i de solidaritate..
1n 1

mod propor ional.

Art. 1055 Dac datoria solidar era fcut numai n interesul unuia din debitorii solidari, acesta n fa a cu ceilal i codebitori rspunde pentru toat datoria, cci n raport cu el, ei nu snt privi i dect ca fidejusori.

Art. 1056 Codebitorul solidar reprezint pe ceilal i codebitori n toate actele care pot avea de efect stingerea sau mpu inarea obliga iei.

79 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sec iunea V

Despre obliga iile divizibile i nedivizibile


Art. 1057 Obliga ia este nedivizibil cnd obiectul ei, fr a fi denaturat, nu se poate face n pr i nici materiale nici intelectuale.

Art. 1058 Obliga ia este nc nedivizibil, cnd obiectul este divizibil, dar pr ile contractante l-au privit sub un raport de nedivizibilitate.

Art. 1059 Solidaritatea contractat nu d unei obliga ii caracterul de nedivizibilitate.

Despre efectele obliga iei divizibile


Art. 1060 Obliga ia primitoare de diviziune trebuie s se execute ntre creditor i debitor ca i cum ar fi nedivizibil. Divizibilitatea nu se aplic dect n privin a erezilor lor, care nu pot cere crean a, sau care nu snt inu i de a o plti dect n propor ie cu pr ile lor ereditare.

Art. 1061 Principiul din articolul precedent nu se aplic n privin a erezilor debitorului: 1. cnd debitul are de obiect un corp cert; 2. cnd unul din erezi este nsrcinat singur, prin titlu, cu executarea obliga iei; 3. cnd rezult sau din natura obliga iei, sau din aceea a lucrului ce ea are de obiect, sau din scopul ce pr ile i au propus prin contract, c inten ia lor a fost ca debitul s nu se poat achita n pr i. n cel dinti caz, eredele, care posed lucrul debit, poate fi ac ionat pentru totalitate, rmnndu-i recurs n contra celorlal i erezi. n cel de al doilea caz, numai eredele nsrcinat cu plata debitului, i n cel de al treilea caz, fiecare erede poate fi ac ionat pentru totalitate, rmnndu-i recurs n contra coerezilor si.

Despre efectele obliga iei nedivizibile


Art. 1062 Fiecare din cei care au contractat mpreun un debit nedivizibil este obligat pentru totalitate, cu toate c obliga ia nu este contractat solidar.

Art. 1063 Snt obliga i asemenea n tot i erezii aceluia care a contractat obliga ia nedivizibil.

Art. 1064

80 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Fiecare din erezii creditorului poate pretinde n totalitate executarea obliga iei nedivizibile. Un singur erede nu poate face remisiunea totalit ii debitului, nu poate primi pre ul n locul lucrului. Dac unul din erezi a remis singur debitul sau a primit pre ul lucrului, coeredele sau nu poate pretinde lucrul nedivizibil dect cu scderea pr ii eredelui, care a fcut remisiunea sau care a primit pre ul.

Art. 1065 Eredele debitorului, fiind chemat n judecat pentru totalitatea obliga iei, poate cere un termen ca s pun n cauz i pe coerezii si, afar numai dac debitul va fi de natur a nu putea fi achitat dect de eredele tras n judecat, care atunci poate s fie osndit singur, rmnndu-i recurs n contra coerezilor si.

Sec iunea VI

Despre obliga iile cu clauza penal


Art. 1066 Clauza penal este aceea prin care o persoan, spre a da asigurare pentru executarea unei obliga ia, se leag a da un lucru n caz de neexecutare din parte-i.

Art. 1067 Nulitatea obliga iei principale atrage pe aceea a clauzei penale. Nulitatea clauzei penale nu atrage pe aceea a obliga iei principale.

Art. 1068 Creditorul are facultatea de a cere de la debitorul care n-a executat la timp, sau ndeplinirea clauzei penale, sau aceea a obliga iei principale.

Art. 1069 Clauza penal este o compensa ie a daunelor interese, ce creditorul uier din neexecutarea obliga iei principale. Nu poate dar creditorul cere deodat i penalitatea i obiectul obliga iei principale, afar dac penalitatea nu s-a stipulat pentru simpla ntindere a executrii.

Art. 1070 Penalitatea poate fi mpu inat de judector, cnd obliga ia principal a fost executat n parte.

Art. 1071 Cnd obliga ia principal, contractat cu o clauz penal, este nedivizibil, penalitatea este debita prin contraven ia unuia singur din erezi, i se va putea cere sau n totalitate, n contra aceluia care a comis contraven ia, sau de la flecare erede n propor ie cu partea sa ereditar, iar ipotecar pentru tot. Acela din erezi care a pltit are recurs n contra eredelui din faptul crui s-a ndeplinit condi ia penalit ii.

Art. 1072 Cnd obliga ia principal contractat cu o clauz penal este divizibil, nu rmne supus la penalitate dect acel erede al debitorului care a clcat legmntul, i acesta numai pentru partea la care este inut n obliga ia principal, fr a avea creditorul vreo ac iune n contra acelora care au executat obliga ia principal. Aceast regul primete excep ie n cazul cnd cugetul pr ilor a fost ca plata obliga iei principale s nu poat fi fcut n pr i, i unul din coerezi a mpiedicat executarea obliga iei pentru totalitate. n acest caz creditorul poate cere de la

81 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

acesta penalitatea ntreag, iar de la ceilal i coerezi numai pentru partea lor ereditar, rmnnd recursul ce au n contra eredelui care a mpiedicat executarea obliga iei.

Capitolul VII

Despre efectele obliga iilor


Art. 1073 Creditorul are dreptul de a dobndi ndeplinirea exact a obliga iei, i n caz contrar are dreptul la dezdunare.

Art. 1074 Obliga ia de a da cuprinde pe aceea de a preda lucrul i de a-l conserva pn la predare. Lucrul este n rizico-pericolul creditorului, afar numai cnd debitorul este n ntrziere; n acest caz rizico-pericolul este al debitorului.

Art. 1075 Orice obliga ie de a face sau de a nu face se schimb n dezdunri, n caz de neexecutare din partea debitorului.

Art. 1076 Creditorul poate cere a se distrui 1 ceea ce s-a fcut, clcndu-se obliga ia de a nu face i poate cere a fi autorizat a distrui 1 el nsui, cu cheltuiala debitorului, afar de dezdunri.
1Distruge. 1Distruge.

Art. 1077 Nefiind ndeplinit obliga ia de a face, creditorul poate asemenea s fie autorizat a o aduce el la ndeplinire, cu cheltuiala debitorului.

Art. 1078 Dac obliga ia consist n a nu face, debitorul, care a clcat-o, este dator a da despgubire pentru simplul fapt al contraven iei.

Art. 1079 Dac obliga ia consist n a da sau n a face, debitorul se va pune n intrziere prin o notificare ce i se va face prin tribunalul domiciliului su. Debitorul este de drept n intrziere: 1. n cazurile anume determinate de lege; 2. cnd s-a contractat expres c debitorul va fi n ntrziere la mplinirea termenului, fr a fi necesitatea de notificare; 3. cnd obliga ia nu putea fi ndeplinit dect n un timp determinat, ce debitorul a lsat s treac.

Art. 1080 Diligen a ce trebuie s se pun n ndeplinirea unei obliga ii este totdeauna aceea a unui bun proprietar. Aceast regul se aplic cu mai mare sau mai mic rigoare n cazurile anume determinate de aceast lege.

82 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1081 Daunele nu snt debite dect atunci cnd debitorul este n ntrziere de a ndeplini obliga ia sa, afar numai de cazul cnd lucrul ce debitorul era obligat de a da sau a face, nu putea fi dat nici fcut dect ntr-un timp oarecare ce a trecut.

Art. 1082 Debitorul este osndit, de se cuvine, la plata de daune-interese sau pentru neexecutarea obliga iei, sau pentru ntrzierea executrii, cu toate c nu este rea-credin din parte-i, afar numai dac nu va justifica c neexecutarea provine din o cauz strin, care nu-i poate fi imputat.

Art. 1083 Nu poate fi loc la daune-interese cnd, din o for major sau din un caz fortuit, debitorul a fost poprit de a da sau a face aceea la care se obligase, sau a fcut aceea ce-i era poprit.

Art. 1084 Daunele-interese ce snt debite creditorului cuprind n genere pierderea ce a suferit i beneficiul de care a fost lipsit, afar de excep iile i modificrile mai jos men ionate.

Art. 1085 Debitorul nu rspunde dect de daunele-interese care au fost prevzute sau care au putut fi prevzute la facerea contractului, cnd nendeplinirea obliga iei nu provine din dolul su.

Art. 1086 Chiar n cazul cnd neexecutarea obliga iei rezult din dolul debitorului, daunele-interese nu trebuie s cuprind dect aceea ce este o consecin direct i necesar a neexecutrii obliga iei.

Art. 1087 Cnd conven ia cuprinde c partea care nu va executa va plti o sum oarecare drept daune-interese, nu se poate acorda celeilalte pr i o sum nici mai mare nici mai mic.

Art. 1088 La obliga iile care au de obiect o sum oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde dect dobnda legal, afar de regulile speciale n materie de comer , de fidejusiune i societate. Aceste daune-interese se cuvin fr ca creditorul s fie inut a justifica despre vreo pagub; nu snt debite dect din ziua cererii n judecat, afar de cazurile n care, dup lege, dobnda curge de drept.

Art. 1089 Dobnda pe timpul trecut poate produce dobnd, sau prin cerere n judecat sau prin conven ie special, numai ca, sau n cerere sau n conven ie, s fie chestiune de dobnd debit cel pu in pentru un an ntreg. Clauza prin care, de mai nainte i n momentul formrii unei conven ii alta dect o conven ie comercial, se va stipula dobnda la dobnzile datorite pentru un an sau pentru mai pu in, ori mai mult de un an, sau la alte venituri viitoare, se va declara nul. modificat de ORDONAN - privind nivelul dobnzii legale pentru obliga ii bneti nr. 9/2000 din 21 ianuarie 2000, M. Of. 26/2000 ; ORDONAN - privind nivelul dobnzii legale pentru obliga ii bneti nr. 9/2000 din 21 ianuarie 2000, M. Of. 26/2000

83 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1090 Cu toate acestea, veniturile pe timpul trecut, precum: arenzi, chirii, venituri de rendite perpetue sau pe via , produc dobnda din ziua cererii sau a conven iei. Aceeai regul se aplic la restitu iuni de fructe i la dobnzile pltite de o a treia persoan creditorului, n contul debitorului.

Capitolul VIII

Despre stingerea obliga iilor


Art. 1091 Obliga iile se sting prin plat, prin nova iune, prin remitere voluntar, prin compensa ie, prin confuziune, prin pierderea lucrului, prin anulare sau resciziune, prin efectul condi iei rezolutorii i prin prescrip ie.

Sec iunea I

Despre plat
1

Despre plat n genere


Art. 1092 Orice plat presupune o datorie; ceea ce s-a pltit fr s fie debit este supus repeti iunii. Repeti iunea nu este admis n privin a obliga iilor naturale, care au fost achitate de bun voie.

Art. 1093 Obliga ia poate fi achitat de orice persoan interesat, precum de un coobligat sau de un fidejusor. Obliga ia poate fi achitat chiar de o persoan neinteresat; aceast persoan trebuie ns s lucreze n numele i pentru achitarea debitorului, sau de lucreaz n numele ei propriu, s nu se subroge, n drepturile creditorului.

Art. 1094 Obliga ia de a face nu se poate achita de alt persoan n contra voin ei creditorului, cnd acesta are interes ca debitorul chiar s-o ndeplineasc.

Art. 1095 Plata, ca s fie valabil, trebuie fcut de proprietarul capabil de a nstrina lucrul dat n plat. Cu toate acestea, plata unei sume n bani, sau altor lucruri ce se consum prin ntrebuin are, nu poate fi repetit contra creditorului care le-a consumat de bun-credin , dei plata s-a fcut de o persoan ce nu era proprietar sau care nu era capabil de a nstrina.

Art. 1096 Plata trebuie s se fac creditorului sau mputernicitului su, sau aceluia ce este autorizat de justi ie sau de lege a primi pentru dnsul. Plata dat aceluia ce n-are mputernicire de a primi pentru creditor, este valabil, dac acest din urm o ratific sau profit de dnsa.

84 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1097 Plata fcut cu bun-credin acelui ce are crean a n posesiunea sa, este valabil chiar dac n urm posesorul ar fi evins.

Art. 1098 Dac creditorul este necapabil de a primi, plata ce i se face nu este valabil, afar numai dac debitorul probeaz c lucrul pltit a profitat creditorului.

Art. 1099 Plata fcut de debitor creditorului su n urma unui sechestru sau opozi ii nu este valabil n privin a creditorilor sechestran i i oponen i; acetia pot, n virtutea dreptului lor, s-l sileasc a plti din nou; debitorul ns, n acest caz, are recurs n contra creditorului.
1Prin 1

termenii sechestru sau opozi ii, textul art. 1099 se refer la poprirea n minile celor de-al treilea.

Art. 1100 Creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru dect acela ce i se datorete, chiar cnd valoarea lucrului oferit ar fi egal sau mei mare.

Art. 1101 Debitorul nu poate sili pe creditor a primi parte din datorie, fie datoria divizibil chiar. Cu toate acestea, judectorii pot, n considerarea pozi iei debitorului, s acorde mici termene pentru plat i s opreasc executarea urmririlor, lsnd lucrurile n starea n care se gsesc. Judectorii ns nu vor uza de aceast facultate dect cu mare rezerv.

Art. 1102 Debitorul unui corp cert i determinat este liberat prin trdarea lucrului n starea n care se gsea la predare, dac deteriorrile ulterioare nu snt ocazionate prin faptul sau greeala sa nici prin aceea a persoanelor pentru care este responsabil, sau dac naintea acestor deteriorri n-a fost n ntrziere.
2Predarea. 2

Art. 1103 Dac datoria este un lucru determinat numai prin specia sa, debitorul, ca s se libereze, nu este dator a-l da de cea mai bun specie, nici ns de cea mai rea.

Art. 1104 Plata trebuie a se face n locul artat n conven ie. Dac locul nu este artat, plata, n privin a lucrurilor certe i determinate, se va face n locul n care se gsea obiectul obliga iei n timpul contractrii. n orice alt caz, plata se face la domiciliul debitorului.

Art. 1105 Cheltuielile pentru efectuarea pl ii snt n sarcina debitorului.

85 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Despre plata prin subroga ie


Art. 1106 Subroga ia n drepturile creditorului, fcut n folosul unei a treia persoane ce i pltete, este sau conven ional sau legal.

Art. 1107 Aceast subrogare este conven ional: 1. cnd creditorul, primind plata sa de la o alt persoan, d acestei persoane drepturile, ac iunile, privilegiile sau ipotecile sale, n contra debitorului; aceast subroga ie trebuie s fie expres i fcut tot ntr-un timp cu plata; 2. cnd debitorul se mprumut cu o sum spre a-i plti datoria i subrog pe mprumuttor n drepturile creditorului. Ca s fie valabil aceast subroga ie, trebuie s se fac actul de mprumut i chitan a naintea tribunalului, s se declare n actul de mprumut c suma s-a luat pentru a face plata, i n chitan s fie declarat c plata s-a fcut cu banii da i pentru aceasta de noul creditor. Aceast subroga ie se opereaz fr concursul voin ei creditorului.

Art. 1108 Subroga ia se face de drept: 1. n folosul aceluia care, fiind el nsui creditor, pltete altui creditor, ce are preferin ; 2. n folosul aceluia care, dobndind un imobil, pltete creditorilor cror acest imobil era ipotecat; 3. n folosul aceluia care, fiind obligat cu al ii sau pentru al ii la plata datoriei, are interes de a o desface; 4. n folosul eredelui beneficiar, care a pltit din starea sa datoriile succesiunii.

Art. 1109 Subroga ia stabilit prin articolele precedente se opereaz att n contra fidejusorului, ct i n contra debitorului. Ea nu poate desfiin a dreptul creditorului, cnd plata i s-a fcut numai pentru parte din datorie; n acest caz el poate exercita, pentru ce are a mai lua, aceleai drepturi ce exercit i subrogatul, pentru partea pltit, celui cui a fcut o plat par ial.

Despre imputa ia pl ii
Art. 1110 Debitorul, avnd mai multe datorii, al cror obiect este de aceeai spe , are dreptul a declara, cnd pltete, care este datoria ce voiete a desface.

Art. 1111 Debitorul unei datorii, pentru care se pltete dobnd, sau o rendit, nu poate, fr consim mntul creditorului, s impute plata ce face pe capital cu preferin asupra renditei sau a dobnzii. Plata par ial, fcut pe capital i dobnd, se imput mai nti asupra dobnzii.

Art. 1112 Cnd debitorul unor deosebite datorii a primit o chitan prin care creditorul imput aceea ce a luat special asupra uneia din aceste datorii, debitorul nu mai poate cere ca imputa ia s se fac asupra unei alte datorii, afar numai dac creditorul l-a amgit, sau l-a surprins.

86 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1113 Cnd n chitan nu se zice nimic despre imputa ie, plata trebuie s se impute asupra aceleia din datorii ajunse la termen, pe care debitorul, n acel timp, avea mai mare interes a o desface. n caz de o datorie ajuns la termen i alta neajuns, dei aceasta din urma ar fi mai oneroas, imputa ia se face asupra celei ajunse la termen. Dac datoriile snt de egal natur, imputa ia se face asupra celei mai vechi; dac datoriile snt n toate egale, imputa ia se face propor ional asupra tuturora.

Despre ofertele de plat i despre consemna iuni


Art. 1114 Cnd creditorul unei sume de bani refuz de a primi plata, debitorul poate s-i fac oferte reale, i, refuznd creditorul de a primi, s consemneze suma. Ofertele reale, urmate de consemna iune, libereaz pe debitor; ele, n privin -i in loc de plat, de snt valabil fcute, i suma consemnat, cu acest mod, este n rizico-pericolul creditorului.

Art. 1115 Pentru ca ofertele s fie valabile trebuie: 1. s fie fcute creditorului, ce are capacitatea de a primi, sau acelui ce are dreptul de a primi pentru dnsul; 2. s fie fcute de o persoan capabil de a plti; 3. s fie fcute pentru toat suma exigibil, pentru rendite i dobnzi datorite, pentru cheltuieli lichidate i pentru o suma oarecare n privin a cheltuielilor nelichidate, sum asupra creia se poate reveni, dup lichidarea acestor cheltuieli; 4. termenul s fie mplinit, dac a fost stipulat n favoarea creditorului; 5. condi ia sub care datoria s-a contractat s se fi ndeplinit; 6. ofertele s fie fcute n locul ce s-a hotrt pentru plat, i dac locul pentru plat nu s-a determinat prin o conven ie special, s fie fcute sau creditorului n persoan, sau la domiciliul su, sau la domiciliul ales pentru executarea conven iei; 7. ofertele s fie fcute prin un ofi er public ce era competent, pentru astfel de acte.
1Executor 1

judectoresc.

Art. 1116 Nu este necesar pentru validitatea consemna iunii ca ea s fi fost autorizat de judector; e destul: 1. s fi fost precedat de o soma ie significat 1 creditorului, n care s se arate ziua, ora i locul unde suma oferit are s fie depus; 2. ca debitorul s depun suma oferit n casa de depozite i consemna iuni 2 , cu dobnda ei pn n ziua depunerii.
1Comunicat. 2Casa

de Economii i Consemna iuni (C.E.C.).

Art. 1117 Cheltuielile ofertelor reale i ale consemna iunii snt n sarcina creditorului, de snt fcute valabil.

Art. 1118 Pe ct timp consemna iunea nu s-a primit de creditor, debitorul poate s ia napoi suma depus, i ntr-acest caz codebitorii sau fidejusorii si nu snt libera i.

87 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1119 Cnd debitorul a dobndit o hotrre ce are puterea lucrului judecat 3 , prin care ofertele sau consemna iunea s-au declarat bune i valabile, el nu mai poate, chiar cu consim mntul creditorului, s-i retrag suma depus n prejudiciul codebitorilor sau fidejusorilor si.
3Hotrre

definitiv, astfel cum e determinat prin art. 377 C. proc. civ.

Art. 1120 Creditorul, care a consim it ca debitorul s-i retrag consemna iunea, dup ce aceasta s-a declarat valabil printr-o hotrre ce dobndise puterea lucrului judecat 3 , pierde dreptul de privilegii sau ipoteci ce avea pentru plata crean ei sale.
3Hotrre

definitiv, astfel cum e determinat prin art. 377 C. proc. civ.

Art. 1121 Dac lucrul debit este un corp cert care trebuie a se trda 4 n locul unde se gsete, debitorul este obligat a soma pe creditor s-l ia, printr-un act ce i se va notifica sau n persoana sau la domiciliul su sau la domiciliul ales pentru executarea conven iei. Dup aceast soma ie, dac creditorul nu-i ia lucrul i debitorul are trebuin de locul unde este pus, acesta din urm poate lua permisiunea justi iei ca s-l depun n alt parte.
4A

se preda.

Despre cesiunea bunurilor


Art. 1122 Cesiunea bunurilor este abandonarea strii sale ntregi, fcut de debitorul ce nu poate pla i creditorului sau creditorilor si.

Art. 1123 Cesiunea bunurilor e voluntar sau judiciar.

Art. 1124 Cesiunea bunurilor voluntar este aceea ce se accept de creditori de bun voie i care n-are alt efect dect acela ce rezult chiar din stipula iile conven iei ncheiate ntre ei i debitor.

Art. 1125 Cesiunea bunurilor este un beneficiu pe care legea l acord debitorului nefericit i de bun-credin , crui, ca s-i poat redobndi libertatea, i se permite s dea creditorilor si naintea justi iei toate bunurile sale, i chiar n caz de stipula ie contrarie.

Art. 1126 - Abrogat. modificat de ORDONAN DE URGEN - pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil nr. 138/2000 din 14 septembrie 2000, M. Of. 479/2000

88 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1127 - Abrogat. modificat de ORDONAN DE URGEN - pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil nr. 138/2000 din 14 septembrie 2000, M. Of. 479/2000

Sec iunea II

Despre nova iune


Art. 1128 Nova iunea se opereaz n trei feluri: 1. cnd debitorul contracteaz n privin a creditorului silit o datorie nou ce se substituie celei vechi care este stins; 2. tind un nou debitor este substituit celui vechi, care este descrcat de creditor; 3. cnd, prin efectul unui nou angajament, un nou creditor este substituit celui vechi, ctre care debitorul este descrcat.

Art. 1129 Nova iunea nu se opereaz dect ntre persoane capabile de a contracta.

Art. 1130 Nova iunea nu se prezum. Voin a de a o face trebuie s rezulte evident din act.

Art. 1131 Nova iunea, prin substituirea unui nou debitor, poate s se opereze fr concursul primului debitor.

Art. 1132 Delega ia, prin care un debitor d creditorului un alt debitor ce se oblig ctre dnsul, nu opereaz nova iunea, dac creditorul n-a declarat expres, c descarc pe debitorul ce a fcut delega ia.

Art. 1133 Creditorul ce a descrcat pe debitorul de care s-a fcut delega ia n-are recurs n contra acestui debitor, dac debitorul delegat devine nesolvabil, afar de cazul cnd prin act se rezerv expres acest drept, sau tind delegatul este declarat falit sau czut n deconfitur , n momentul delega iei.
1Starea 1

de insolvabilitate a unui debitor care nu este comerciant.

Art. 1134 Privilegiile i ipotecile crean ei celei vechi nu le are i crean a ce-i este substituit, afar de cazul tind creditorul le-a rezervat expres.

Art. 1135 Cnd nova iunea se opereaz prin substituirea unui nou debitor, privilegiile i ipotecile primitive ale crean ei nu pot trece asupra bunurilor noului debitor.

89 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1136 Cnd nova iunea se opereaz ntre creditor i unul din debitorii solidari, privilegiile i ipotecile vechii crean e nu se pot rezerva dect asupra bunurilor acelui care contract noua datorie.

Art. 1137 Codebitorii snt libera i prin nova iunea fcut ntre creditori i unul din debitorii solidari. Nova iunea fcut n privin a debitorului principal libereaz cau iunile.

Sec iunea III

Despre remiterea datoriei 1


1

Dispozi iile prezentei sec iuni nu snt aplicabile n cazul cnd creditorul este o unitate socialist, deoarece remiterea datoriei ar fi potrivnic intereselor ndeplinirii planului i regulilor disciplinei financiare.

Art. 1138 Remiterea voluntar a titlului original fcut de creditor debitorului d proba libera iunii. Remiterea voluntar a copiei legalizate a titlului las a se presupune remiterea datoriei sau plata, pn la proba contrarie.

Art. 1139 Remiterea lucrului dat ca siguran nu este de ajuns ca s fac a se presupune remiterea datoriei.

Art. 1140 Remiterea titlului original sau a copiei legalizate a titlului fcut unuia din debitori, are acelai efect n folosul codebitorilor.

Art. 1141 Remiterea sau descrcarea expres fcut n folosul unuia din codebitorii solidari, libereaz pe to i ceilal i, afar numai dac creditorul i-a rezervat anume drepturile sale n contra acestor din urm. n cazul din urm, creditorul nu poate cere plata datoriei dect scznd partea celui crui a fcut remitere.

Art. 1142 Remiterea sau descrcarea expres fcut debitorului principal libereaz cau iunile. Aceea acordat cau iunii nu libereaz pe debitorul principal. Aceea acordat unei din cau iuni nu libereaz n totul pe celelalte. Aceea acordat unei cau iuni dat n urm prin act separat, nu libereaz n nimic pe celelalte. Aceea ce creditorul a primit de la o cau iune pentru a o descrca din chezia sa trebuie s se impute asupra datoriei i s descarce pe debitorul principal i pe celelalte cau iuni.

Sec iunea IV

Despre compensa ie
Art. 1143 Cnd dou persoane snt datoare una alteia, se opereaz ntre dnsele o compensa ie care stinge amndou datoriile n

90 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

felul i cazurile exprese mai jos.

Art. 1144 Compensa ia se opereaz de drept, n puterea legii, i chiar cnd debitorii n-ar ti nimic despre aceasta; cele dou datorii se sting reciproc n momentul cnd ele se gsesc existnd deodat i pn la concuren a entit ilor lor respective.

Art. 1145 Compensa ia n-are loc dect ntre dou datorii care deopotriv au de obiect o sum de bani, o cantitate oarecare de lucruri fungibile de aceeai specie i care snt deopotriv lichide i exigibile. Presta iile n fructe, al cror pre este regulat prin mercuriale, se compenseaz cu sumele lichide i exigibile.

Art. 1146 Termenul de gra ie nu mpiedic compensa ia.

Art. 1147 Compensa ia se opereaz oricare ar fi cauzele unei sau celeilalte datorii, afar de cazurile: 1. unei cereri pentru restitu iunea unui lucru ce pe nedrept s-a luat de la proprietar; 2. unei cereri pentru restitu iunea unui depozit neregulat; 3. unei datorii declarate nesesizabile.

Art. 1148 Compensa ia se opereaz n privin a cau iunii, pentru ceea ce creditorul datorete debitorului principal. Compensa ia n-are loc, n privin a debitorului principal pentru ceea ce creditorul datorete cau iunii.

Art. 1149 Debitorul, care a acceptat pur i simplu ca un creditor s fac cesiunea drepturilor sale unei alte persoane, nu mai poate invoca n contra cesionarului compensa ia care ar fi avut loc n privin a cedentului, naintea acceptrii. Cnd cesiunea s-a notificat debitorului, dar nu s-a acceptat de dnsul, nu se mpiedica dect compensa ia posterioar acestei notificri.

Art. 1150 Cnd cele dou datorii nu snt platnice ntr-acelai loc, nu se poate opera compensa ia dect pltind cheltuielile remiterii .
1Cheltuielile 1

pricinuite de efectuarea pl ii n alt loc.

Art. 1151 Cnd snt mai multe datorii compensabile, datorite de aceeai persoan, se urmeaz, pentru compensa ie, regulile stabilite pentru imputa ie de art. 1113.

Art. 1152 Compensa ia n-are loc n prejudiciul drepturilor dobndite de alte persoane. Astfel cel ce, fiind debitor, a devenit creditor n urma sechestrului ce i s-a fcut de o alt persoan, nu poate invoca compensa ia n prejudiciul sechestrantului.
2 2

91 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Popririi.

Art. 1153 Acel ce a pltit o datorie stins, de drept, prin compensa ie, nu mai poate, repetnd plata crean ei pentru care n-a invocat compensa ia, s pretind, n prejudiciul altor persoane, privilegiile sau ipotecile acestei crean e, afara numai dac este o cauz evident, ce l-a fcut s nu cunoasc crean a care trebuia s compenseze datoria sa.

Sec iunea V

Despre confuziune
Art. 1154 Cnd calit i necompatibile se ntlnesc pe capul aceleiai persoane se face o confuziune, care stinge amndou drepturile, activ i pasiv.

Art. 1155 Confuziunea, ce se opereaz prin concursul calit ilor de creditor i debitor principal, libereaz cau iunile. Aceea ce se opereaz prin concursul calit ilor de creditor sau debitor i cau iune, nu aduce stingere obliga iei principale; aceea ce se opereaz prin concursul calit ilor de creditor i debitor nu profit codebitorilor si solidari, dect pentru por iunea datorat de dnsul.

Sec iunea VI

Despre pierderea lucrului datorat i despre diferitele cazuri n care ndeplinirea obliga iei este imposibil
Art. 1156 Cnd obiectul obliga iei este un corp cert i determinat, de piere, de se scoale din comer , sau se pierde astfel nct absolut s nu se tie de existen a lui, obliga ia este stins, dac lucrul a pierit sau s-a pierdut, fr greeala debitorului, i nainte de a fi pus n ntindere. Chiar cnd debitorul este pus n ntindere, dac nu a luat asupra-i cazurile fortuite, obliga ia se stinge, n caz cnd lucrul ar fi pierit i la creditor, dac i s-ar fi dat. Debitorul este inut de a proba cazurile fortuite ce aleg. Ori n ce chip ar pieri sau s-ar pierde lucrul furat, pierderea sa nu libereaz pe cel ce l-a sustras de a face restitu iunea pre ului. Obliga ia se stinge totdeauna cnd printr-un eveniment oarecare, ce nu se poate imputa debitorului, se face imposibil ndeplinirea acestei obliga ii.

Sec iunea VII

Despre ac iunea de anulare sau resciziune


Art. 1157 Minorul poate exercita ac iunea n resciziune pentru simpla leziune n contra oricrei conven ii.

Art. 1158 Cnd leziunea rezult dintr-un eveniment cazual i neateptat, minorul n-are ac iunea n resciziune.

Art. 1159

92 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Minorul ce face o simpl declara ie c este major are ac iunea n resciziune.

Art. 1160 Minorul comerciant, bancher sau artizan, n-are ac iunea n resciziune contra angajamentelor ce a luat pentru comer ul sau arta sa.

Art. 1161 Minorul n-are ac iunea n resciziune contra conven iilor fcute n contractul de cstorie, dac acesta s-a fcut cu consim mntul i asisten a acelora al cror consim mnt este cerut pentru validitatea cstoriei sale.

Art. 1162 Minorul n-are ac iunea n resciziune contra obliga iilor ce rezult din delictele sau cvasi-delictele sale.

Art. 1163 Minorul nu mai poate exercita ac iune n resciziune n contra angajamentului fcut n minoritate, dac l-a ratificat dup ce a devenit major, i aceasta i n cazul cnd angajamentul este nul n forma sa, i n acela cnd produce numai leziune.

Art. 1164 Cnd minorii, interziii sau femeile mritate snt admii, n aceast calitate, a exercita ac iune de resciziune n contra angajamentelor lor, ei nu ntorc aceea ce au primit, n urmarea acestor angajamente, n timpul minorit ii, interdic iei sau maritajului, dect dac se probeaz c au profitat de aceea ce li s-a dat.

Art. 1165 Majorul nu poate, pentru leziune, s exercite ac iunea n resciziune.

Art. 1166 Cnd formalit ile cerute, n privin a minorilor sau interziilor, att pentru nstrinarea imobilelor, ct i pentru mpr irea unei succesiuni, s-au ndeplinit, ei snt, relativ la aceste acte, considera i ca cum le-ar fi fcut n majoritate sau naintea interdic iei.

Art. 1167 n lipsa unui act de confirmare sau de ratificare, este destul ca obliga ia s se execute voluntar, dup epoca n care obliga ia putea fi valabil confirmat sau ratificat. Confirmarea, ratificarea, sau executarea voluntar, n forma i n epoca determinat de lege, ine loc de renun are n privin a mijloacelor i excep iilor ce puteau fi opuse acestui act, fr a se vtma ns drepturile persoanelor a treia. Confirmarea sau ratificarea, sau executarea voluntar a unei dona iuni, fcut de ctre erezi sau reprezentan ii donatorului , dup moartea sa, ine loc de renun are, att n privin a viciilor de form, ct i n privin a oricrei alte excep ii.
1Cei 1

care reprezint drepturile donatorului.

Art. 1168 Donatorul nu poate repara, prin nici un act confirmativ, viciurile unei dona iuni ntre vii; nul n privin a formei, ea trebuie s se refac cu formele legiuite.

93 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul IX

Despre proba iunea obliga iilor i a pl ii


Art. 1169 Cel ce face o propunere naintea judec ii trebuie s o dovedeasc.

Art. 1170 Dovada se poate face prin nscrisuri, prin martori, prin prezum ii, prin mrturisirea unei din pr i i prin jurmnt.

Sec iunea I

Despre nscrisuri
1

Despre titlul autentic


Art. 1171 Actul autentic este acela care s-a fcut cu solemnit ile cerute de lege, de un func ionar public, care are drept de a func iona n locul unde actul s-a fcut.

Art. 1172 Actul care nu poate fi autentic din cauza necompetin ei sau a necapacit ii func ionarului, sau din lips de forme, este valabil ca scriptur sub semntur privat, dac s-a isclit de pr ile contractante.

Art. 1173 Actul autentic are deplin credin n privirea oricrei persoane despre dispozi iile i conven iile ce constat. Executarea actului autentic, care este nvestit cu formula executorie, va fi suspendat prin punerea n acuza ie, cnd se intenteaz o ac iune criminal n contra pretinsului autor al actului. Iar cnd n cursul unei instan e civile actul se atac de fals, tribunalele pot, dup mprejurri, a suspenda provizoriu executarea actului.
1Punerea 2 1

n micare a ac iunii penale.

2Instan ele.

Art. 1174 Actul cel autentic sau cel sub semntur privat are tot efectul ntre pr i despre drepturile i obliga iile ce constat, precum i despre aceea ce este men ionat n act, peste obiectul principal al conven iei, cnd men ionarea are un raport oarecare cu acest obiect. Dar men ionrile care au de obiect un fapt cu totul strin de acela al conven iei, nu pot servi dect numai la un nceput de dovad.

Art. 1175 Actul secret, care modific un act public, nu poate avea putere dect ntre pr ile contractante i succesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea nici un efect n contra altor persoane.

94 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Despre actele sub semnturi privat


Art. 1176 Actul sub semntur privat, recunoscut de acela crui se opune, sau privit, dup lege, ca recunoscut, are acelai efect ca actul autentic, ntre acei care l-au subscris i ntre cei care reprezint drepturile lor.

Art. 1177 Acela crui se opune un act sub semntur privat este dator a-l recunoate sau a tgdui curat scriptura sau subsemntura sa. Motenitorii si sau cei care reprezint drepturile aceluia al cruia se pretinde c ar fi actul pot declara c nu cunosc scriptura sau subsemntura autorului lor.

Art. 1178 Cnd cineva nu recunoate scriptura i subsemntura sa, sau tind succesorii si declar c nu le cunosc, atunci justi ia ordon verificarea actului.

Art. 1179 Actele sub semntur privat, care cuprind conven ii sinalagmatice, nu snt valabile dac nu s-au fcut n attea exemplare originale cte snt pr i cu interes contrar. Este de ajuns un singur exemplar original pentru toate persoanele care au acelai Interes. Fiecare exemplar trebuie s fac men iune de numrul originalelor ce s-au fcut. Cu toate acestea, lipsa de men iune c originalele s-au fcut n numr ndoit, ntreit i celelalte, nu poate fi opus de acela care a executat din parte-i conven ia constatat prin act.

Art. 1180 Actul sub semntur privat, prin care o parte se oblig ctre alta a-i plti o sum de bani sau o ctime oarecare, trebuie s fie scris n ntregul lui de acela care l-a subscris, sau cel pu in acesta, nainte de a subsemna, s adauge la finele actului cuvintele bun i aprobat, artnd totdeauna n litere suma sau ctimea lucrurilor i apoi s iscleasc. Nu snt supui la aceast regul comercian ii, industrialii 1 , plugarii, vierii, slugile i oamenii care muncesc cu ziua.
1Meseriaii.

Art. 1181 Cnd suma artat n act este deosebit de aceea ce este artat n bun, obliga ia se prezum c este pentru suma cea mai mic, chiar cnd actul precum i bunul snt scrise n ntreg de mna aceluia care s-a obligat, afar numai de nu se va proba n care parte este greeala.

Art. 1182 Data scripturii private nu face credin n contra persoanelor a treia interesate, dect din ziua n care s-a nf iat la o dregtorie public , din ziua n care s-a nscris ntr-un registru public , din ziua mor ii a aceluia sau unui din acei care l-au subscris, sau din ziua n care va fi fost trecut fie i n prescurtare n acte fcute de ofi eri publici , precum proceseverbale pentru punerea pece ii sau pentru facerea de inventare.
1Institu 3 1 2

ie de stat. anume destinat.

2Registru

95 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

3Func

ionar de stat.

Art. 1183 Registrele comercian ilor nu fac credin despre vnzrile ce cuprind n contra persoanelor necomerciante. Dar judectorul poate da jurmnt la una sau la alta din pr i.

Art. 1184 Registrele comercian ilor se cred n contra lor, dar cel care voiete a profita de ele nu poate despr i cuprinderea lor, lsnd aceea ce poate a-i fi contrar.

Art. 1185 Registrele, cr ile sau hrtiile domestice nu fac credin n favoarea acelui care le-a scris, dar au putere n contra lui: 1. cnd cuprind curat primirea unei pl i; 2. cnd cuprind men iunea expres c nota sau scrierea din ele s-a fcut ca s in loc de titlu n favoarea creditorului.

Art. 1186 Orice adnota ie fcut de creditor n josul, pe marginea, sau pe dosul unui titlu de crean , este crezut, cu toate c nu este subsemnat nici datat de el, cnd tinde a proba libera iunea debitorului. Aceeai putere doveditoare are i scriptura fcut de creditor pe dosul, marginea sau n josul duplicatului unui act sau chitan , dar numai cnd duplicatul va fi n minile debitorului.

Despre rboaje
Art. 1187 Rboajele, cnd crestturile dup amndou buc ile snt egale i corelative, snt un mijloc de probare ntre persoanele care au obicei de a se servi cu un asemenea mijloc de proba iune.

Despre copiile titlurilor autentice


Art. 1188 Cnd originalul exist, copia legalizat nu poate face credin dect despre ceea ce cuprinde n original, nf iarea crui se poate cere totdeauna. Cnd originalul nu exist, copiile legalizate de ofi erii publici 1 competen i se cred, dup distinc iile urmtoare: 1. copiile scoase din ordinea magistratului 2 , pr ile fiind fa sau chemate, cu formele legale, precum i copiile scoase fr interven ia magistratului 2 , dar de fa cu pr ile care au asistat de bun voia lor, au aceiai credin ca i titlurile originale; 2. copiile care se vor fi dat de ofi erii publici 1 competen i, fr interven ia magistratului 2 sau consim mntul pr ilor, fac asemenea credin dup 30 de ani, socoti i din ziua n care s-au dat aceste copii. Cnd asemenea copil vor fi date de mai pu in de 30 de ani, nu fac dect un nceput de dovad; 3. copiile legalizate de un ofi er public necompetent, nu pot face dect un simplu nceput de dovad; 4. copiile copiilor nu au nici o putere probatoare.
1 1

96 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Func ionar de stat.


2Judector. 2Judector. 1Func 1Func

ionar de stat. ionar de stat.

2Judector.

Despre acte recognitive


Art. 1189 Actul de recunoaterea unei datorii constatate prin un titlu precedent nu face prob despre datorie i nu dispens pe creditor de a prezenta titlul original dect n urmtoarele cazuri: 1. cnd actul de recunoatere cuprinde cauza i obiectul datoriei, precum i data titlului primordial, sau 2. cnd actul recognitiv, avnd o dat de 30 ani, este ajutat de posesiune i de unul sau mai multe acte de recunoatere conforme cu dnsul. Actul recognitiv, n cele dou cazuri men ionate, nu poate avea nici un efect despre ceea ce cuprinde mai mult dect titlul primordial, sau despre ceea ce nu este n asemnare cu acest titlu.

Despre actele confirmative


Art. 1190 Actul de confirmarea sau ratificarea unei obliga ii, n contra crei legea admite ac iunea n nulitate, nu este valabil, dect atunci tind cuprinde obiectul, cauza i natura obliga iei, i tind face men iune de motivul ac iunii n nulitate, precum i despre inten ia de a repara viciul pe care se ntemeia acea ac iune.

Sec iunea II

Despre martori
1

Despre cazul cnd dovada prin martori nu este primit


Art. 1191 Dovada actelor juridice al cror obiect are o valoare ce depete suma de 0,025 lei (RON), chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face dect sau prin act autentic, sau prin act sub semntur privat. Nu se va primi niciodat o dovad prin martori, n contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se pretinde c s-ar fi zis naintea, la timpul sau n urma confec ionrii actului, chiar cu privire la o sum sau valoare ce nu depete 0,025 lei (RON). Pr ile ns pot conveni ca i n cazurile artate mai sus s se poat face dovada cu martori, dac aceasta privete drepturi de care ele pot s dispun.

Art. 1192 Articolul precedent nu se aplic n cazul cnd cererea depete 0,025 lei (RON) numai prin unirea capitalului cu dobnzile.

97 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1193 Cel care a format cerere n judecat, pentru o suma mai mare de 0,025 lei (RON), chiar de va voi a-i restrnge cererea la 0,025 lei (RON), nu va fi primit a nf ia dovad prin martori.

Art. 1194 Dovada prin martori nu se poate admite nici n cazul cnd cererea n judecat este pentru o sum mai mic de 0,025 lei (RON), dar care este un rest din o crean mai mare, neconstatat prin nscris.

Art. 1195 Cnd n aceeai instan o parte face mai multe cereri, pentru care nu are nscrisuri, dac toate aceste cereri, unindu-se, trec peste suma de 0,025 lei (RON), dovada prin martori nu poate fi admis, chiar cnd creditorul ar pretinde c aceste crean e provin din diferite cauze i c s-au nscut n diferite epoci, afar numai dac creditorul a dobndit aceste drepturi de la alte persoane.

Art. 1196 Toate cererile, sub orice titlu, care nu snt justificate prin nscris, se vor face prin aceeai peti ie. Orice alte preten ii posterioare neprobate prin nscris i care se puteau face la darea peti iei nu vor mai fi primite.

Art. 1197 Regulile mai sus prescrise nu se aplic n cazul cnd exist un nceput de dovad scris. Se numete nceput de dovad orice scriptur a aceluia n contra cruia s-a format peti ia, sau a celui ce el reprezint i care scriptur face a fi de crezut faptul pretins.

Art. 1198 Acele reguli nu se aplic ns totdeauna cnd creditorului nu i-a fost cu putin a-i procura o dovad scris despre obliga ia ce pretinde, sau a conserva dovada luat, precum: 1. la obliga iile care se nasc din cvasicontracte i din delicte sau cvasidelicte; 2. la depozitul necesar, n caz de incendiu, ruin, tumult sau naufragiu, i la depozitele ce fac cltorii n osptria unde trag; despre toate acestea judectorul va avea n vedere calitatea persoanelor i circumstan ele faptului; 3. la obliga iile contractate la caz de accidente neprevzute, cnd nu era cu putin pr ilor de a face nscrisuri; 4. cnd creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovada scris, din o cauz de for major neprevzut.

Sec iunea III

Despre prezum ii
Art. 1199 Prezum iile snt consecin ele ce legea sau magistratul 1 trage din un fapt cunoscut la un fapt necunoscut.
1Judectorul.

Despre prezum iile stabilite de lege


Art. 1200

98 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Snt prezum ii legale acelea care snt determinate special prin lege, precum: 1. actele ce legea le declar nule pentru ca le privete fcute n frauda dispozi iilor sale; 2. n cazurile cnd legea declar c dobndirea dreptului de proprietate sau libera iunea unui debitor rezult din oarecare mprejurri determinate; 3. (abrogat); 4. puterea ce legea acord autorit ii lucrului judecat.

Art. 1201 Este lucru judecat atunci cnd a doua cerere n judecat are acelai obiect, este ntemeiat pe aceeai cauz i este ntre aceleai pr i, fcut de ele i n contra lor n aceeai calitate.

Art. 1202 Prezum ia legal dispens de orice dovad pe acela n favoarea cruia este fcut. Nici o dovad nu este primit mpotriva prezum iei legale, cnd legea, n puterea unei asemenea prezum ii, anuleaz un act oarecare, sau nu d drept de a se reclama n judecat, afar numai de cazurile cnd legea a permis dovada contrarie i afar de aceea ce se va zice n privin a jurmntului i mrturisirii ce ar face o porte n judecat.

Despre prezum iile care nu snt stabilite de lege


Art. 1203 Prezum iile care nu snt stabilite de lege snt lsate la luminile i n elepciunea magistratului ; magistratul nu trebuie s se pronun e dect ntemeindu-se pe prezum ii, care s aib o greutate i puterea de a nate probabilitatea; prezum iile nu snt permise magistratului dect numai n cazurile cnd este permis i dovada prin martori, afar numai dac un act nu este atacat c s-a fcut prin fraud, dol sau violen .
1Judector. 1Judector. 1Judector. 1 1 1

Sec iunea IV

Despre mrturisirea unei pr i


Art. 1204 Se poate opune unei pr i mrturisirea ce a fcut sau naintea nceperii judec ii, sau n cursul judec ii.

Art. 1205 Mrturisirea extrajudiciar verbal nu poate servi de dovad cnd obiectul contesta iei nu poate fi dovedit prin martori.

Art. 1206 Mrturisirea judiciar se poate face naintea judectorului de nsi partea prigonitoare, sau de un mputernicit special al ei spre a face mrturisire. Ea nu poate fi luat dect n ntregime mpotriva celui care a mrturisit i nu poate fi revocat de acesta, afar numai de va proba c a fcut-o din eroare de fapt.

99 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sec iunea V

Despre jurmnt
Art. 12071222 (Abrogate prin Decretul nr. 205 din 12. VIII. 1950 pentru modificarea art. 1206 i 1906 din Codul civil, pentru abrogarea art. 1200 pct. 3 i art. 12071222 din acelai cod, precum i pentru abrogarea art. 53 din Codul comercial).

Titlul IV

DESPRE CONTRACTUL DE CSTORIE I DESPRE DREPTURILE RESPECTIVE ALE SO ILOR


Capitolul I

Art. 12231232 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; n ceea ce privete articolul 1224 a se vedea i art. 16, 21 i 105 ale Constitu iei R.P.R. din 13. IV. 1948).

Capitolul II

Despre regimul dotal


Art. 12331293 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice; n ce privete sec iunile IIII inclusiv i art. 1284 a se vedea i art. 16, 21 i 105 ale Constitu iei R.P.R. din 13. IV. 1948).

Titlul V

DESPRE VINDERI
Capitolul I

Despre natura i forma vnzrii


Art. 1294 Vinderea este o conven ie prin care dou pr i se oblig ntre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru i aceasta a plti celei dinti pre ul lui.

Art. 1295 Vinderea este perfect ntre pr i i proprietatea este de drept strmutat la cumprtor, n privin a vnztorului, ndat ce pr ile s-au nvoit asupra lucrului i asupra pre ului, dei lucrul nc nu se va fi predat i pre ul nc nu se va fi numrat. n materie de vindere de imobile, drepturile care rezult prin vinderea perfect ntre pr i, nu pot a se opune, mai nainte de transcrip iunea actului, unei a treia persoane care ar avea i ar fi conservat, dup lege, oarecare drepturi asupra imobilului vndut.

100 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1296 Vinderea se poate face sau pur sau sub condi ie. Ea poate avea de obiect dou sau mai multe lucruri alternative. n toate cazurile efectele sale snt regulate dup principiile generale ale conven iilor.

Art. 1297 n caz de vindere fcut prin dare de arvun, conven ia accesorie a arvunei nu va putea avea nici un efect: 1. dac conven ia principal a vinderii este nul; 2. dac vinderea se execut; 3. dac vinderea se reziliaz prin comun consim mnt; 4. dac executarea vinderii a devenit imposibil fr culpa nici unda din pr i. Arvuna n aceste cazuri se va napoia sau se va prinde n presta iunile reciproce, dup mprejurri.

Art. 1298 Dac vinderea nu s-a executat prin culpa unei din pr ile contractante, aceasta va pierde arvuna dat sau o va ntoarce ndoit, avnd-o primit, dac partea care nu este n culp nu ar alege mai bine s cear executarea vinderii.

Art. 1299 Dac s-au vndut marfe cu grmada, vinderea este perfect, dei marfele n-au fost nc cntrite, numrate sau msurate.

Art. 1300 Dac ns marfele nu s-au vndut cu grmada, ci dup greutate, dup numr sau dup msur, lucrurile vndute rmn n rizicul-pericol al vnztorului, pn ce vor fi cntrite, numrate sau msurate; dar aceasta nu mpiedic pe cumprtor de-a cere i a dobndi la caz de neexecutare, sau predarea lucrurilor vndute sau daune-interese, dac se cuvine.

Art. 1301 n privin a vinului, a oliului i a altor asemenea lucruri care, dup obicei, se gust mai nainte de a se cumpra, vinderea nu exist pn ce cumprtorul nu le-a gustat i n-a declarat c-i convin.

Art. 1302 Vinderea fcut pe ncercate este totdeauna presupus condi ional pn la ncercare.

Art. 1303 Pre ul vnzrii trebuie s fie serios i determinat de pr i.

Art. 1304 Cu toate acestea, determinarea pre ului poate fi lsat la arbitratul 1 unei a treia persoane.
1La

hotrrea.

Art. 1305 Spezele vnzrii snt n sarcina cumprtorului, n lips de stipula ie contrarie.

101 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul II

Cine poate cumpra sau vinde


Art. 1306 Pot cumpra i vinde to i crora nu le este oprit prin lege.

Art. 1307 Vnzarea nu se poate face ntre so i dect pentru cauz de lichidare, i anume: 1. cnd, n caz de separa ie de patrimonii, unul dintre so i d celuilalt, drept plata unei datorii, o avere a sa; 2. cnd brbatul cedeaz femeii, chiar neseparat, din averea sa, pentru o cauz legitim, precum pentru un imobil ce era dator s-i cumpere cu bani dotali, sau pentru o sum ce-i datora; 3. tind femeia cedeaz brbatului su, din avutul su propriu, drept plata unei sume promis brbatului ca dot. n toate cazurile motenitorii rezervatari ai pr ilor contractante au drept de a ataca asemenea opera ii, dac ele ascund beneficii indirecte.

Art. 1308 Sub pedeaps de nulitate, nu se pot face adjudecatari nici direct, nici prin persoane interpuse: 1. tutorii, ai averii celor de sub a lor tutel; 2. mandatarii, ai averii ce stat nsrcina i s vnz; 3. administratorii, ai averii comunelor sau stabilimentelor ncredin ate ngrijirii lor; 4. ofician ii publici , ai averilor statului ale cror vnzri se fac printr-nii.
1Func 1

ionar de stat.

Art. 1309 Judectorii i suplean ii 2 , membrii ministerului public 3 i avoca ii nu se pot face cesionari de drepturi litigioase, care snt de competin a tribunalului jude ean n a crui raz teritorial i exercit func iunile lor, sub pedeapsa de nulitate, speze i daune-interese.
2Grad

judectoresc desfiin at prin Decretul nr. 132 din 2 aprilie 1949 pentru organizarea judectoreasc.

3Procurori.

Capitolul III

Despre lucrurile care se pot vinde


Art. 1310 Toate lucrurile care snt n comer
1n 1

, pot s fie vndute, afar numai dac vreo lege a oprit aceasta.

circuitul civil.

Art. 1311 Dac n momentul vnzrii, lucrul vndut era pierit n tot, vinderea este nul. Dac era pierit numai n parte, cumprtorul are alegerea ntre a se lsa de contract, sau a pretinde reducerea pre ului.

102 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul IV

Despre obliga iile vnztorului


Sec iunea I

Dispozi ii generale
Art. 1312 Vnztorul este dator s explice curat ndatoririle ce n elege a lua asupr-i. Orice clauz obscur sau ndoioas se interpreteaz n contra vnztorului.

Art. 1313 Vnztorul are dou obliga ii principale, a preda lucrul i a rspunde de dnsul.

Sec iunea II

Despre predarea lucrului


Art. 1314 Predarea este strmutarea lucrului vndut n puterea i posesiunea cumprtorului.

Art. 1315 Obliga ia de a preda imobilele se ndeplinete din partea vnztorului prin remiterea cheilor, dac e vorba de o cldire, sau prin remiterea titlului de proprietate.

Art. 1316 Predarea lucrurilor mobile se face: sau prin tradi iunea real, sau prin remiterea cheilor cldirii, n care se afl puse, sau prin simplul consim mnt al pr ilor, dac strmutarea nu se poate face n momentul vnzrii, sau dac cumprtorul le avea n puterea sa, la facerea vnzrii, cu vreun alt titlu.

Art. 1317 Spezele predrii snt n sarcina vnztorului, i ale ridicrii n sarcina cumprtorului, dac nu este stipula iune contrarie.

Art. 1318 Tradi iunea lucrurilor necorporale se face, sau prin remiterea titlurilor, sau prin uzul ce face cumprtorul de dnsele cu consim mntul vnztorului.

Art. 1319 Predarea trebuie s se fac la locul, unde se afla lucrul vndut n timpul vnzrii, dac pr ile nu s-au nvoit altfel.

Art. 1320 Dac vnztorul nu face predarea n timpul determinat de ambele pr i, cumprtorul va avea facultatea de a alege ntre a cere rezolu iunea vnzrii sau punerea sa n posesie, dac ntrzierea nu provine dect din faptul vnztorului.

103 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1321 n toate cazurile, vnztorul trebuie s fie condamnat 1 la daune-interese, dac urmeaz vreo vtmare pentru cumprtor din nepredarea lucrului la timp.
1Obligat.

Art. 1322 Vnztorul nu este dator s predea lucrul, dac cumprtorul nu pltete pre ul i nu are dat de vnztor un termen pentru plat.

Art. 1323 El nu va fi dator s fac predarea, chiar de ar fi i dat un termen pentru plat, dac de la vnzare ncoace, cumprtorul a czut n faliment sau n nesolvabilitate, nct vnztorul se afl n pericol de a pierde pre ul, afar numai dac cumprtorul va da cau iune c va plti la termen.

Art. 1324 Lucrul trebuie s fie predat n starea n care se afla n momentul vnzrii. Din acea zi toate fructele snt ale cumprtorului.

Art. 1325 Obliga ia de a preda lucrul cuprinde accesoriile sale i tot ce a fost destinat la uzul su perpetuu.

Art. 1326 Vnztorul este dator s predea cuprinsul lucrului vndut n msura determinat prin contract, ns cu modificrile mai jos artate.

Art. 1327 Dac vnzarea unui imobil s-a fcut cu artare de cuprinsul su, i pe att msura, vnztorul este dator s predea cumprtorului, dac acesta cere, cuprinsul artat n contract. Neputnd, sau cumprtorul necernd, vnztorul este dator s sufere o scdere propor ional la pre .

Art. 1328 Dac, din contr, n cazul articolului precedent, s-ar gsi c cuprinsul lucrului e mai mare dect cel artat n contract, cumprtorul poate sau a complini pre ul dup numrul msurilor aflate, sau, dac excedentele cuprinsului aflat se ridic la o a douzecea parte a cuprinsului declarat n contract, a strica vnzarea.

Art. 1329 n toate cazurile de vnzare, fcut altfel dect pe att msura, fie vnzarea de un corp cert i limitat, fie de mai multe fonduri distincte i separate, fie conceput cu expresia msurii naintea desemnrii obiectului sau din contr, nici vnztorul n-are drept la adaos de pre , pentru excedent, nici cumprtorul, la scdere pentru lips, dect n cazul cnd excedentul sau lipsa pre uiete o a douzecea parte din pre ul total al vnzrii.

Art. 1330 Dispozi iile celor trei articole precedente nu se vor aplica dect n lips de stipula ie contrarie ntre pr i.

104 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1331 Cnd, dup art. 1328 i 1329, este caz de a se adugi pre ul pentru excedent de msuri, cumprtorul are facultatea de a alege, ntre a strica vnzarea i a mplini pre ul. Suplimentul pre ului se rspunde cu dobnd, dac cumprtorul a pstrat imobilele.

Art. 1332 n toate cazurile, cnd cumprtorul are drept de a strica vnzarea, vnztorul este dator s-i restituie, deosebit de pre , dac l-a primit, spezele contractului.

Art. 1333 Dac s-au vndut dou fonduri printr-un singur contract, drept un singur pre , cu artare de msura fiecruia, i cuprinsul unuia este mai mic dect cel declarat, iar al celuilalt mai mare, se va face compensa ie ntre pre ul excedentului i pre ul lipsei, i ac iunea vnztorului pentru adugire sau a cumprtorului pentru scdere de pre va fi supus regulilor mai sus stabilite.

Art. 1334 Ac iunea vnztorului pentru complinirea pre ului i a cumprtorului, pentru scderea pre ului sau pentru stricarea contractului, se prescriu printr-un an din ziua contractului.

Art. 1335 Pericolul total sau par ial al lucrului vndut, mai nainte de predare, se judec dup regulile generale ale obliga iilor conven ionale.

Sec iunea III

Despre rspunderea vnztorului


Art. 1336 Vnztorul rspunde ctre cumprtor: 1. de linitita posesiune a lucrului, i 2. de viciile aceluiai lucru.

Rspunderea de evic iune


Art. 1337 Vnztorul este de drept obligat, dup natura contractului de vnzare, a rspunde ctre cumprtor de evic iunea total sau par ial a lucrului vndut, sau de sarcinile la care s-ar pretinde supus acel obiect i care n-ar fi declarate la facerea contractului.

Art. 1338 Pr ile pot prin conven ie s adauge, s micoreze sau s tearg obliga ia de a rspunde de evic iune.

Art. 1339

105 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

n nici un mod vnztorul nu se poate sustrage de la rspunderea pentru evic iunea care ar rezulta dintr-un fapt personal al su; orice conven ie contrarie este nul.

Art. 1340 Stipula ia prin care vnztorul se descarc de rspunderea pentru evic iune, nu-l scutete de a restitui pre ul, n caz de evic iune, afar numai dac cumprtorul a cunoscut, la facerea vnzrii, pericolul evic iunii, sau dac a cumprat pe rspunderea sa proprie.

Art. 1341 Cnd vnztorul este rspunztor de evic iune, cumprtorul, daci este evins, are dreptul a cere de la vnztor: 1. restituirea pre ului; 2. fructele, dac este dator a le ntoarce proprietarului care l-a evins; 3. spezele instan ei deschise de dnsul n contra vnztorului i ale celei deschise de evingtor n contra sa; 4. daune-interese i spezele contractului de vindere.
1Cheltuieli 1

de judecat.

Art. 1342 Dac, la epoca evic iunii, lucrul vndut se afl de o valoare inferioar sau a suferit deteriorri ori prin neglijen a cumprtorului, ori prin evenimentele independente de cumprtor, vnztorul nu se poate apra de a restitui pre ul ntreg.

Art. 1343 Dar dac cumprtorul a tras foloase din stricciunile ce a fcut lucrului, vnztorul are dreptul a opri din pre o sum egal cu acele foloase.

Art. 1344 Dac lucrul vndut se afl, la epoca evic iunii, de o valoare mai mare, din orice cauz, vnztorul este dator s plteasc cumprtorului, pe lng pre ul vnzrii, excedentele valorii n timpul evic iunii.

Art. 1345 Vnztorul este dator s ntoarc cumprtorului, el nsui sau prin evingtor, toate spezele necesare, utile i de ntre inere ale aceluia.

Art. 1346 Dac vnztorul a vndut cu rea-credin fondul altuia, el va fi dator s ntoarc cumprtorului toate spezele ce va fi fcut, chiar i cele de simpl plcere.

Art. 1347 Dac cumprtorul este evins numai de o parte a lucrului i aceasta are, n privin a totului, o aa nsemntate nct cumprtorul n-ar fi cumprat lucrul fr acea parte, el poate strica vnzarea.

Art. 1348 Dac, n caz de evic iunea unei pr i a fondului vndut, nu se stric vnzarea, cumprtorul are dreptul a cere valoarea, n

106 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

momentul evic iunii, a pr ii de care a fost evins, iar nu o parte propor ional din pre , ori de au crescut sau de au sczut imobilele n valoare de la vindere ncoace.

Art. 1349 Dac imobilul vndut se afl nsrcinat de servitu i neaparente, nedeclarate de vnztor i de o aa important, nct se poate presupune c cumprtorul n-ar fi cumprat de le-ar fi cunoscut, el poate cere, sau stricarea contractului sau indemnitate.

Art. 1350 Chestiunile de daune-interese ce ar rezulta din neexecutarea vinderii i care nu snt prevzute aici se vor decide dup regulile generale ale conven iilor

Art. 1351 Dac cumprtorul s-a judecat pn la ultima instan cu evingtorul su, fr s cheme n cauz pe vnztor, i a fost condamnat, vinztorul nu mai rspunde de evic iune, de va proba c erau mijloace s se ctige judecata.

Rspunderea de viciile lucrului vndut


Art. 1352 Vnztorul este supus la rspundere pentru viciile ascunse ale lucrului vndut, dac, din cauza acelora, lucrul nu este bun de ntrebuin at, dup destinarea sa, sau ntrebuin area sa e att de micorat, nct se poate presupune c cumprtorul nu l-ar fi cumprat, sau n-ar fi dat pe dnsul ceea ce a dat, de i-ar fi cunoscut viciile.

Art. 1353 Vnztorul nu este rspunztor de viciile aparente i despre care cumprtorul a putut singur s se conving.

Art. 1354 El este rspunztor de viciile ascunse, chiar i cnd nu le-a cunoscut, afar numai dac, n cazul acesta, nu se va fi nvoit cu cumprtorul ca s nu rspund de vicii.

Art. 1355 n cazurile art. 1352 i 1354, cumprtorul poate sau a ntoarce lucrul i a-i reprimi pre ul, sau a opri lucrul i a cere napoierea unei pr i din pre arbitrat prin exper i.

Art. 1356 Dac vnztorul cunotea viciile lucrului, el este dator, pe lng restitu iunea pre ului, de toate daunele-interese ctre cumprtor.

Art. 1357 Dac vnztorul nu cunotea viciile lucrului, el nu poate fi apucat dect pentru restitu iunea pre ului i pentru spezele fcute de cumprtor cu ocazia vnzrii.

107 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1358 Dac lucrul a pierit din cauza viciilor sale, vnztorul e dator a ntoarce cumprtorului pre ul i a-l dezduna, conform celor dou articole precedente. Dar pierderea lucrului prin caz fortuit va fi pe seama cumprtorului.

Art. 1359 Ac iunea pentru vicii redibitorii trebuie s fie intentat de cumprtor n scurt termen, dup natura viciului, obiceiul din partea locului i distan a.
1Vicii 1

care determin anularea vnzrii sau napoierea unei pr i din pre .

Art. 1360 Aceast ac iune nu exist n vnzrile publice.

Capitolul V

Despre obliga iile cumprtorului


Art. 1361 Principala obliga ie a cumprtorului este de a plti pre ul la ziua i la locul determinat prin contract.

Art. 1362 Dac nu s-a determinat nimic n privin a aceasta prin contract, cumprtorul este dator a plti la locul i la timpul n care se face predarea lucrului.

Art. 1363 Cumprtorul datorete dobnda pre ului vnzrii pn la pltirea capitalului, n cele trei urmtoare cazuri: dac aceasta s-a cuprins anume n contract; dac lucrul vndut i predat produce fructe sau alte venituri; dac cumprtorul a fost interpelat 1 a plti. n acest dup urm caz dobnda nu curge dect din momentul interpelrii.
1Pus

n ntrziere.

Art. 1364 Dac cumprtorul este tulburat, sau are cuvnt de a se teme c ar fi tulburat prin vreo ac iune, sau ipotecar sau de revendicare, el poate suspenda plata pre ului pn ce vnztorul va face s nceteze tulburarea sau va da cau iune, afar numai dac se va fi stipulat c plata s se fac chiar de ar urma tulburarea.

Art. 1365 Dac cumprtorul nu pltete pre ul, vnztorul poate cere rezolu iunea vnzrii.

Art. 1366 Rezolu iunea vnzrii de imobile se pronun ndat, dac vnztorul este n pericol de a pierde lucrul i pre ul.

108 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Dac asemenea pericol nu exist, judectorul poate da cumprtorului un termen mai mult sau mai pu in lung, dup mprejurri, fr s poat da n nici un caz al doilea termen. Trecnd acel termen, fr ca cumprtorul s plteasc, se va pronun a rezolu iunea vnzrii.

Art. 1367 Cnd la o vnzare de imobile s-a stipulat c, n lips de plata pre ului n termenul defipt, vnzarea va fi de drept rezolvat, cumprtorul poate plti dup expirarea termenului, pe ct timp nu este pus de vnztor n ntrziere printr-o interpelare n form 2 ; dar dup asemenea interpelare, judectorul 3 nu-i poate da termen.
2ntr-unul 3Instan a

din modurile admise de lege. judectoreasc.

Art. 1368 Ac iunea vnztorului pentru rezolu iunea vnzrii este real. Ca toate acestea, vnztorul nu se va putea prevalida 4 de dreptul su, n contra autorit ii publice, nici n contra adjudecatarilor n vnzri silite, dect conformndu-se, pentru acest din urm caz, regulilor prescrise n procedur.
4Prevala.

Art. 1369 Ac iunea rezolutorie creat prin art. 1365 este supus la acelai mod de conservare ca i privilegiul vnztorului. Ea nu poate fi exercitat, dup stingerea acestui privilegiu, cu vtmarea unei a treia persoane, care a ctigat de la cumprtor drepturi asupra imobilului vndut, i care s-a conformat legilor ca s pstreze acele drepturi.

Art. 1370 La vnzri de denariate i de lucruri mobile, vnzarea se va rezolvi de drept i fr interpelare n folosul vnztorului, dup expirarea termenului pentru ridicarea lor.
1Producte. 2Punere 1 2

n ntrziere.

Capitolul VI

Despre rezolu iunea vnzrii prin rscumprare


Art. 13711387 (Abrogate prin art. 4 al Legii contra cametei din 2. IV. 1931) .
3Art. 3

13711387 au fost din inadverten abrogate i prin art. 13 al Legii din 5 mai 1938 pentru stabilirea dobnzilor i nlturarea cametei.

Capitolul VII

Despre licita ie
Art. 1388 Dac un lucru comun al mai multor nu se poate mpr i uor i fr pierdere; sau dac ntr-o mpr eal de bun voie, s-ar afla lucruri pe care nici unul din mpr itori n-ar putea, sau n-ar voi a lua;

109 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

vnzarea unor asemenea lucruri se va face cu licita ie i pre ul se va mpr i ntre coproprietari

Art. 1389 Fiecare din proprietari poate cere a se chema la licita ie strini 1 ; vor trebui de neaprat s se cheme, dac unul din coproprietari este minor.
1Alte

persoane dect coproprietari.

Art. 1390 Modul i formalit ile pentru licita ie snt artate la titlul Despre succesiuni i n codicele de procedur.

Capitolul VIII

Despre strmutarea crean elor i altor lucruri necorporale


Art. 1391 La strmutarea unei crean e, a unui drept sau a unei ac iuni, predarea ntre cedente i cesionar se face prin remiterea titlului.

Art. 1392 Cel ce vinde o crean , sau orice alt lucru necorporal, este dator s rspund de existen a sa valabil n folosul su, n momentul vnzrii, dei vnzarea n-ar cuprinde aceast ndatorire de rspundere.

Art. 1393 Cesionarul nu poate opune dreptul su la o a treia persoan dect dup ce a notificat debitorului cesiunea. Acelai efect va avea acceptarea cesiunii fcut de debitor ntr-un act autentic.

Art. 1394 Cu toate acestea, orice act sau hotrre care constat o cesiune sau o chitan de chirie sau arend pe doi ani viitori, va trebui s fie transcris pe registrele oficiului ipotecar.

Art. 1395 Dac mai nainte de notificarea cesiunii fcut decedent sau de cesionar debitorului, acesta pltise cedentului, liberarea sa va fi valabil.

Art. 1396 Vinderea sau cesiunea unei crean e cuprinde accesoriile crean ei, precum cau iunea, privilegiul i ipoteca.

Art. 1397 Vnztorul sau cedentul unei crean e nu rspunde de solvabilitatea debitorului, dect dac s-a ndatorat anume la aceasta i numai pn la suma pre ului de dnsul primit.

Art. 1398

110 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Cnd a primit asupr-i rspunderea pentru solvabilitatea debitorului, aceast ndatorire, se n elege contractat numai n ceea ce privete solvabilitatea actual a debitorului, nu i cea viitoare, afar de cazul cnd se stipuleaz anume contrariul.

Art. 1399 Cel ce vinde o motenire, fr a specifica cu de-amnuntul obiectele ntr-nsa cuprinse, nu rspunde dect de calitatea sa de motenitor.

Art. 1400 Dac s-a folosit de fructele vreunui fond, sau a primit plata vreunei crean e; ereditare, sau a vndut lucruri de ale succesiunii, este dator s ntoarc toate acestea cumprtorului, dac nu i le-a rezervat anume la vnzare.

Art. 1401 Cumprtorul este dator i el s ntoarc vnztorului sumele pltite de acesta pentru datoriile i sarcinile succesiunii, i s-i in seama de sumele de care era el nsui creditor al succesiunii, dac nu e stipula ie contrarie.

Art. 1402 Cel n contra crui exist un drept litigios vndut se va putea libera de cesionar numrndu-i pre ul real al cesiunii, spezele contractului i dobnda din ziua cnd cesionarul a pltit pre ul cesiunii.

Art. 1403 Lucrul se socotete litigios cnd exist proces sau contesta ie asupra fondului dreptului.

Art. 1404 Dispozi iile art. 1402 nceteaz: 1. cnd cesiunea s-a fcut la un comotenitor sau coproprietar al dreptului cedat; 2. cnd s-a fcut la un creditor, spre plata crean ei sale; 3. cnd s-a fcut ctre posesorul fondului asupra cruia exist dreptul litigios.

Titlul VI

DESPRE SCHIMB
Art. 1405 Schimbul este un contract prin care pr ile i dau respectiv un lucru pentru altul.

Art. 1406 Schimbul se face prin singurul consim mnt, ntocmai ca i vnzarea.

Art. 1407 Dac unul din copermutan i a primit lucrul lui dat n schimb, i n urm probeaz c cellalt contractant nu este proprietar al acelui lucru, nu poate fi constrns a preda pe cel ce dnsul a promis, ci numai a ntoarce pe cel primit.
1Parte 1

n contractul de schimb.

111 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1408 Copermutantul 1 evins de lucrul primit n schimb poate cere daune-interese sau ntoarcerea lucrului su.
1Parte

n contractul de schimb.

Art. 1409 Toate celelalte reguli prescrise pentru vnzare, se aplic i la contractul de schimb.

Titlul VII

DESPRE CONTRACTUL DE LOCA IUNE


Capitolul I

Dispozi ii generale
Art. 1410 Obiectul contractului de loca iune este un lucru sau o lucrare.

Art. 1411 Loca iunea lucrurilor este un contract prin care una din pr ile contractante se ndatorete a asigura celeilalte folosin a unui lucru pentru un timp determinat, drept un pre determinat.

Art. 1412 Loca iunea lucrrilor este un contract prin care una din pr i se ndatorete drept un pre determinat, a face ceva pentru cealalt parte.

Art. 1413 Loca unile snt de mai multe feluri i au regulile lor proprii. Se cheam nchiriere, loca iunea edificiilor i aceea a mictoarelor; Arendarea, loca iunea fondurilor rurale; Presta ia lucrrilor, loca iunea muncii i a serviciului; Antrepriz, luarea svririi unei lucrri drept un pre determinat, cnd materialul se d de acela pentru care se execut o lucrare.

Art. 1414 Se consider ca o loca iune orice concesiune temporar a unul imobil drept o presta ie anual, ori sub ce titlu ar fi fcut. O asemenea concesiune nu trece ctre cesionar nici o proprietate, chiar cnd s-ar fi stipulat contrariul, ceea ce va fi fr nici un efect.

Art. 1415 Loca iunile ereditare astzi n fiin cunoscute sub numele de emfiteuze, ori embatic (besman) se pstreaz. Ele se vor regula dup legile sub care s-au nscut. Pe viitor ele nu se mai pot nfiin a.

112 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul II

Reguli comune la loca iunea edificiilor i a fondurilor rurale 1


1

Dispozi iile privitoare la loca iunea fondurilor rurale arendarea au devenit inaplicabile n urma Legii nr. 187/1945 pentru nfptuirea reformei agrare M. Of. nr. 68 bis din 23 martie 1949, cu modificrile ulterioare. A se vedea i Decizia nr. 1204 din 3 septembrie 1947 a Ministerului Agriculturii M. Of. nr. 202/1947.

Art. 1416 Dac contractul fcut verbal n-a primit nici o punere n lucrare, i una din pr i l neag, nu se poate primi proba prin martori, orict de mie fie pre ul i chiar cnd s-ar zice c s-a fost dat arvun. Numai celui ce neag contractul se poate deferi jurmnt.

Art. 1417 Urmnd contesta ii asupra pre ului contractului verbal, a crui punere n lucrare a nceput, i nefiind nici o chitan , proprietarul jurnd va fi crezut, dac locatarul nu prefer a cere o estima ie prin exper i. n cazul din urm, spezele expertizei cad n sarcina lui, dac estima ia ntrece pre ul ce-l reclam.

Art. 1418 Locatarul are dreptul de a subnchiria ori a subarenda i de a ceda contractul su ctre altul, dac o asemenea facultate nu i-a fost interzis. Ea poate fi interzis n tot ori n parte; aceast interzicere nu se prezum, ci trebuie s rezulte din o stipula ie special.

Art. 1419 Dispozi iile articolelor relative la contractele de arendare a averilor dotale ale femeilor mritate, se vor aplica i la contractele de arend ale averilor minorilor.

Art. 1420 Locatorul este dator, prin nsi natura contractului, fr s fie trebuin de nici o stipula ie special: 1. de a trda 1 locatarului lucrul nchiriat sau arendat; 2. de a-l men ine n stare de a putea servi la ntrebuin area pentru care a fost nchiriat sau arendat; 3. de a face ca locatarul s se poat folosi nempiedicat n tot timpul loca iunii.
1S

predea.

Art. 1421 Locatorul trebuie s trdea lucrul n aa stare, nct s poat fi ntrebuin at. n cursul loca iunii, trebuie s fac toate acele repara ii ce pot fi necesare, afar de micile repara ii (repara ii locative) care prin uz snt n sarcina locatarului.
1S 1

predea.

Art. 1422 Locatarul trebuie s fie garantat pentru toate sticciunile i viciile lucrului nchiriat ori arendat, ce-i mpiedic ntrebuin area, chiar dei nu au fost cunoscute locatorului la timpul loca iunii. Dac din aceste vicii i defecte deriv pentru locatar o daun oarecare, locatorul este dator a-l dezduna.

113 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1423 Dac n timpul loca iunii, lucrul nchiriat ori arendat se stric n totalitate prin caz fortuit, contractul este de drept desfcut. Dac ns se distruete 2 n parte, locatarul poate, dup mprejurri, s cear o scdere din pre , ori desfiin area contractului. n amndou cazurile nu-i se d nici o dezdunare.
2Distruge.

Art. 1424 Locatorul nu poate n cursul loca iunii s schimbe forma lucrului nchiriat sau arendat.

Art. 1425 Dac n cursul loca iunii, lucrul nchiriat sau arendat are nevoie de repara ii urgen e, ce nu se pot amna pn la finele contractului, locatarul trebuie s sufere strmtoarea ce i se cuneaz, orice fel fie ea, i fiind lipsit chiar, pe timpul facerii lor, de ntrebuin area a o parte din lucrul nchiriat sau arendat. Dac ns aceste repara ii continu mai mult dect 40 de zile, pre ul loca iunii se va scdea n propor ia timpului n care i a pr ii lucrului nchiriat de a crei ntrebuin are a rmas lipsit. Dac repara iile snt de aa fel nct locatarul i familia sa se afl n neputin de a locul, el va putea cere anularea contractului.
1Rezilierea. 1

Art. 1426 Locatorul nu este rspunztor ctre locatar de tulburarea cunat lui prin faptul unei a treia persoane, care persoan nu-i sprijin acest fapt pe un drept asupra lucrului nchiriat sau arendat; locatarul are ns facultatea de a reclama n contr-le n numele su personal.

Art. 1427 Dac, din contr, locatarul a fost tulburat n folosin a sa, n urmarea unei ac iuni relative la proprietatea lucrului, are drept la o scdere n propor ie cu pre ul nchirierii sau arendrii, ntruct ns a ntiin at pe locator de aceast molestare i mpiedicare.

Art. 1428 Dac acei ce au cunat tulburarea cu de la sine putere, pretind a avea vreun drept asupra lucrului, ori dac locatarul este chemat n judecat pentru a fi condamnat a pierde lucrul n totalitate sau n parte, sau pentru a suferi exerci iul unei servitu i, el trebuie s ntiin eze pe locator spre a fi garantat contra unei asemenea tulburri i, dac vrea, poate s fie scutit de orice chemare n judecat, artnd ns pe locatorul n al crui nume posed.

Art. 1429 Locatarul are dou ndatoriri principale: 1. trebuie s ntrebuin eze lucrul nchiriat sau arendat ca un bun proprietar i numai la destina ia determinat prin contract; iar n lips de stipula ie special, la destina ia prezumat dup circumstan e; 2. trebuie s plteasc pre ul loca iunii la termenele statornicite.

Art. 1430 Dac locatarul uzeaz de lucrul nchiriat sau arendat n altfel de cum se arat n contract, sau n un mod din care ar

114 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

putea s rezulte o vtmare pentru locator, acesta, dup mprejurri, poate cere desfiin area 1 contractului.
1Rezilierea.

Art. 1431 Locatarul trebuie s restituie lucrul n starea n care l-a primit, conform inventarului, dac s-a fost fcut un asemenea ntre dnsul i locator; nu este rspunztor de pierderea sau deteriorarea provenit din cauza vechimii sau a unei for e majore.

Art. 1432 n lips de inventar se prezum c locatarul a primit lucrul nchiriat ori arendat n starea n care locatorul era dator a-l trda 1 i trebuie s-l restituie n aceeai condi ie, afar numai tind ar putea proba contrariul.
1A-l

preda.

Art. 1433 Locatarul e dator a apra lucrul nchiriat contra uzurpa iunilor. Urmnd uzurpa iune, este dator a ntiin a pe locator n termenul ce s-ar fi pus spre cercetare 2 . Clcnd aceast datorie, rmne rspunztor de daune i speze.
2Termenul

fixat pentru Judecarea ac iunii ter ului.

Art. 1434 Locatarul este rspunztor de stricciunile i pierderile ntmplate n cursul folosin ei sale, ntruct nu probeaz c au urmat fr culpa sa. Asemenea este rspunztor i de stricciunile i pierderile cunate de persoanele familiei sale sau de sublocatar.

Art. 1435 Este rspunztor de incendiu, dac nu probeaz c incendiul s-a ntmplat prin caz fortuit sau for major, sau prin defect de construc ie, sau c focul a venit de la o cas vecin.

Art. 1436 Loca iunea fcut pentru un timp determinat nceteaz de la sine cu trecerea termenului, fr s fie trebuin de o prealabil ntiin are. Dac contractul a fost fr termen, concediul trebuie s se dea de la o parte la alta, observndu-se termenele defipte de obiceiul locului.
1Denun 1

area.

Art. 1437 Dup expirarea termenului stipulat prin contractul de loca iune, dac locatarul rmne i e lsat n posesie, atunci se consider loca iunea ca rennoit, efectele ei ns se reguleaz dup dispozi iile articolului relativ la loca iunea fr termen

Art. 1438

115 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Cnd s-a notificat concediul 1 , locatarul chiar dac ar fi continuat a se servi de obiectul nchiriat sau arendat, nu poate opune reloca iunea tcut 2 .
1Denun

area. tacit a locu iunii.

2Rennoirea

Art. 1439 Contractul de loca iune se desfiin eaz cnd lucrul a pierit n total sau s-a fcut netrebnic spre obinuita ntrebuin are. n caz cnd una din pr i nu mplinete ndatoririle sale principale, cealalt parte poate cere desfiin area contractului.

Art. 1440 Contractul de loca iune nu se desfiin eaz prin moartea locatarului, nici prin aceea a locatorului. A se vedea nota de la art. 1436.

Art. 1441 Dac locatorul vinde lucrul nchiriat sau arendat, cumprtorul este dator s respecte loca iunea fcut nainte de vnzare, ntruct a fost fcut prin un act autentic sau prin un act privat, dar cu dat cert, afar numai cnd desfiin area ei din cauza vnzril s-ar fi prevzut n nsui contractul de loca iune.

Art. 1442 Dac n contractul de loca iune s-a prevzut desfiin area lui din cauza vnzrii, atunci locatarul are dreptul a cere dezdunarea de la locator, afar numai cnd s-ar fi stipulat contrariul.

Art. 1443 Cumprtorul ce voiete s fac ntrebuin are de facultatea rezervat prin contractul de loca iune de a da concediu , trebuie s vesteasc mai nti pe locatar. Chiriaul va fi vestit mai nainte cu timpul cerut de obiceiul locului; arendaul cel pu in cu un an.
1Denun 1

are.

Art. 1444 Arendaul ori locatarii nu pot fi da i afar mai nainte de a fi dezduna i de ctre locator, iar cnd acesta nu o face, de ctre cumprtor.

Art. 1445 Cumprtorul cu pact de rscumprare nu poate s dea afar pe locatar mai nainte de a fi devenit proprietar nerevocabil prin trecerea termenului rscumprrii.

Capitolul III

Despre regulile particulare n nchiriere


Art. 1446 Contractul de nchiriere se poate desfiin a cnd locatarul nu mobileaz ndeajuns casa, afar numai dac d garan ie suficient pentru plata chiriei.

116 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1447 Repara iile mici numite locative, ce rmn n sarcina locatarului, dac nu s-a stipulat din contr, snt acele pe care obiceiul locului le consider de astfel i ntre altele snt urmtoarele: repara ia vetrei sobelor, a gurii lor, a capacelor .c.l. a stricrii tencuielii din partea de jos a pere ilor camerelor i a altor locuri de locuin a pn la nl imea de un metru; la parchet i duumele, ntruct numai unele buc i snt stricate; a geamurilor, ntruct sfrmarea lor nu ar fi urmat din cauza unei ntmplri extraordinare ori for ei majore, de care nu poate fi responsabil locatarul; a uilor, ferestrelor, broatelor, verigilor i altfel de ncuietori.

Art. 1448 Nici una din repara iile reputate locative nu cad n sarcina locatarului tind stricciunile au fost cauzate prin vechime sau for major.

Art. 1449 Cur irea pu urilor i a plimbtorilor este n sarcina locatorului.

Art. 1450 nchirierea mobilelor destinate pentru mobilarea unei case ntregi, a unui apartament ori magazin se consider fcut pentru durata ordinar a nchirierii caselor, apartamentelor, magazinelor, dup obiceiul locului.

Art. 1451 nchirierea unui apartament mobilat se va considera fcut pe un an, cnd s-a stipulat atta chirie pe an; pe o lun, cnd s-a stipulat atta chirie pe lun; pe o zi, cnd s-a stipulat atta chirie pe zi. Dac nu exist nici o mprejurare din care s, se probeze c nchirierea s-a fcut pe un an, pe o lun sau pe o zi, se va considera fcut conform obiceiului locului.

Art. 1452 Dac locatarul, i dup expirarea termenului loca iunii, continu a rmne n casa sau apartamentul nchiriat, fur nici o mpiedicare din partea locatorului, el se consider c voiete a le ocupa sub aceleai condi ii i pentru un timp determinat de obiceiul locului, i nu poate nici s ias, nici s fie concediat nainte de a se fi fcut vestirea, n termenul obinuit n localitate.

Art. 1453 Dac contractul de nchiriere se desfiin eaz pentru culpa chiriaului, acesta e dator de a plti chiria pe tot timpul necesar pentru o nou nchiriere, i daunele ce ar fi provenit din reaua ntrebuin are a lucrului nchiriat.

Capitolul IV

Despre regulile particulare la arendare 1


1

Dispozi iile privitoare la loca iunea fondurilor rurale arendarea au devenit inaplicabile n urma Legii nr. 187/1945 pentru nfptuirea reformei agrare M. Of. nr. 68 bis din 23 martie 1945, cu modificrile ulterioare. A se vedea i Decizia nr. 1204 din 3 septembrie 1947 a Ministerului Agriculturii M. Of. nr. 202/1947.

Sec iunea I

117 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Arendare pe bani
Art. 1454 Dac, prin contractul de arendare, se arat o ntindere mai mic sau mai mare dect are fondul n realitate, arenda nu se va scdea i nu se va spori dect n cazurile i dup regulile cuprinse la titlul vinderii, articolul 1327.

Art. 1455 Dac arendaul nu nzestreaz moia cu vitele i instrumentele necesare pentru exploata iune; dac nu o cultiv de fel, dac nu o cultiv ca un bun proprietar, dac face din moia arendat o ntrebuin are diferit de aceea ce a fost destinat, sau n genere dac nu ndeplinete clauzele arendrii, aa nct din aceasta s derive o daun pentru locator, acesta poate, dup mprejurri, s cear desfiin area contractului. n toate cazurile sus-zise, arendaul este rspunztor de daunele provenite din nendeplinirea contractului.

Art. 1456 Fiece arenda este dator s-i strng recolta numai n locurile obinuite spre acest finit, ntruct nu a urmat o stipula ie diferit.

Art. 1457 Dac arendarea s-a fcut pe mai mul i ani i dac n cursul ei s-a pierdut prin caz fortuit toat recolta unul an, sau cel pu in jumtate din ea, arendaul poate s cear un sczmnt din arenda, afar numai cnd s-a compensat prin precedentele recolte. Acest sczmnt nu se va putea determina dect la finele contractului de arendare; atunci ns se va face compensa ia prin recoltele tuturor anilor de arendare. Pn atunci ns judectorul poate, dup arbitrul su, s fac un sczmnt provizoriu, n propor ia daunei suferite.

Art. 1458 Dac arendarea nu s-a fcut dect pe un an i toat recolta sau col pu in jumtate din ea s-a pierdut, arendaul va cpta un sczmnt propor ional cu arenda.

Art. 1459 Nu se va face sczmnt, cnd pierderea fructelor se va fi ntmplat dup culegerea lor.

Art. 1460 Arendaul poate, prin o clauz expres, s ia asupr-i cazurile fortuite.

Art. 1461 Sub stipula ia articolului precedent nu se cuprind dect cazurile fortuite ordinare, cum: grindin, brum, .c.l. Nu se cuprind sub dnsa cazurile fortuite extraordinare, cum: devastrile din rzboi, inunda ie neobinuit n ar, afar numai cnd s-ar fi lepdat de dreptul de sczmnt din motivul cazurilor fortuite, prevzute i neprevzute.

Art. 1462 Arendarea fr termen a unei moii se consider fcut pentru tot timpul necesar ca arendaul s culeag toate fructele ei.

118 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1463 Contractul de arendare fr termen nceteaz de la sine cu expirarea timpului pentru care se consider fcut, dup dispozi ia articolului precedent.

Art. 1464 Dac dup expirarea arendrii fcute cu termen, arendaul continu i se las n posesiune, atunci se formeaz o nou arendare, cu efectul artat la art. 1462.

Art. 1465 Arendaul ce iese trebuie s dea celui ce vine dup dnsul ncperile cuviincioase i alte nlesniri pentru muncile anului urmtor, i viceversa, arendaul ce vine trebuie s lase celui ce iese ncperile cuviincioase i alte nlesniri pentru consumarea furajelor i pentru strngerea recoltelor ce ar fi mai rmas a se face.

Sec iunea II

Arendare pe fructe
Art. 1466 Dispozi iile n genere pentru locu iunea lucrurilor i n particular pentru arendarea pe bani se aplic i la arendarea pe fructe, cu modificrile urmtoare.

Art. 1467 Dac arendndu-se moia s-a stipulat ca arenda s se plteasc n o parte din fructe, orice subarendare este oprit, dac nu s-a permis anume.

Art. 1468 Urmnd subarendare nepermis, proprietarul are drept de a-i lua ndrt folosin a moiei sale i de a fi satisfcut de daune interese ce ar proveni de la nendeplinirea contractului.

Art. 1469 Pierderea recoltei, prin cazuri fortuite, n tot ori n parte, cade n sarcina ambelor pr i, fr a da drept nici uneia din ele a trage la rspundere pe cealalt. Nu va privi ns pe proprietar pierderea recoltei dup strngerea ei, dac arendaul s-a fost pus n ntrziere nu trdarea
1

pr ii cuvenite acelui.

1Predarea.

Capitolul V

Despre loca iunea lucrrilor


Art. 1470 Exist trei feluri de loca iuni a lucrrilor: 1. aceea prin care persoanele se oblig a pune lucrrile lor n serviciul altora; 2. aceea a cruilor i a cpitanilor de corbii, care se nsrcineaz cu transportul persoanelor sau a lucrurilor; 3. aceea a ntreprinztorilor de lucrri.

119 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1471 Nimeni nu poate pune n serviciul altui lucrrile sale dect pentru o ntreprindere determinat sau pe un timp mrginit.

Art. 1472 Patronul se crede pe cuvntul su: pentru ctimea salariului; pentru plata salariului anului expirat i pentru aconturile date pe anul curgtor.

Art. 1473 Dispozi iile din capul despre depozit ai sechestru relative la stpnii de hoteluri se vor aplica i la cruii i cpitanii de corbii, ntruct privete paza i conservarea lucrurilor ncredin ate lor.

Art. 1474 Cruii i cpitanii de corbii snt rspunztori nu numai pentru lucrurile ce au ncrcat n bastimentul sau carul lor, dar i pentru acelea ce li s-au remis n port sau n magazinele de depozit, spre a fi ncrcate n bastimentul sau carul lor.

Art. 1475 Ei snt rspunztori de pierderea i stricciunea lucrurilor ncredin ate lor, cnd ei nu probeaz c s-au pierdut ori s-au stricat din cauz de for major sau cazuri fortuite.

Art. 1476 ntreprinztorii de transporturi publice pe uscat i pe ap trebuie s in un registru de bani, de efectele, i pachetele cu care se nsrcineaz.

Art. 1477 ntreprinztorii de transporturi i de trsuri publice, precum i patronii bastimentelor mai snt supui i la regulamentele particulare 1 , care au putere de lege ntre dnii i ceilal i cet eni.
1Dispozi

ii normative speciale.

Art. 1478 Cnd se comite cuiva 2 facerea unui lucru, se poate stipula ca el s pun numai lucrul su, sau meseria sa, sau s procure i materia.
2Contracteaz

cu cineva.

Art. 1479 Cnd lucrtorul d materia, dac lucrul piere, fie n orice chip, nainte ns de a se fi trdat, dauna rmne n sarcina sa, afar numai dac comitentele a ntrziat 3 de a-l primi.
3A

fost pus n ntrziere.

Art. 1480 Cnd meseriaul pune numai lucrul su, sau industria sa, dac lucrul piere, dauna nu cade n sarcina lui dect numai dac

120 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

va fi urmat din culpa sa.

Art. 1481 n cazul articolului precedent, dac lucrul piere, dei fr culpa lucrtorului, nainte ns de a fi fost trdat i fr ca comitentul s fi ntrziat de a-l verifica, meseriaul nu are nici un drept de a pretinde salariul su, afara numai cnd lucrul a pierit din cauza unui viciu al materiei.

Art. 1482 Cnd e vorba de un lucru ce se msoar, sau care are mai multe buc i, verificarea se poate face n pr i i se prezum fcut pentru toate pr ile pltite, dac comitentul pltete lucrtorului n propor ia lucrului fcut.

Art. 1483 Dac, n curs de zece ani, numra i din ziua n care s-a isprvit cldirea unui edificiu sau facerea unui alt lucru nsemntor, unul ori altul se drm n tot ori n parte, sau amenin nvederat drmarea, din cauza unui viciu de construc ie sau a pmntului, ntreprinztorul i arhitectul rmn rspunztori de daune.

Art. 1484 ntreprinztorul sau arhitectul care s-a nsrcinat a da gata un edificiu, dup un plan statornicit i dezbtut cu comitentul, nu poate cere nici o sporire de plat, nici sub pretext de scumpire a muncii manuale ori a materialelor, nici sub pretext c s-a fcut la planul zis schimbri i adugiri, dac aceste, adugiri i schimbri n-au fost n scris aprobate i pre ul lor defipt cu comitentul.

Art. 1485 Contractul de loca iune a lucrrilor se desfiin eaz cu moartea meseriaului, arhitectului sau ntreprinztorului.

Art. 1486 Comitentul ns este dator s plteasc erezilor lor, n propor ia pre ului defipt prin conven ie, valoarea lucrrilor fcute i aceea a materialelor pregtite, ntruct ns acele lucrri i materiale pot fi folositoare pentru dnsul.

Art. 1487 ntreprinztorul rspunde de lucrrile persoanelor ce a ntrebuin at.

Art. 1488 Zidarii, lemnarii i ceilal i lucrtori ntrebuin a i la cldirea unui edificiu sau la facerea unei alte lucrri date n apalt , pot reclama plata lor de la comitent, pe att pe ct acesta ar datori ntreprinztorului n momentul reclama iei.
1n 1

ntreprindere.

Art. 1489 Zidarii, lemnarii i cu ceilal i lucrtori care contracteaz direct cu un pre hotrt, stat privi i ca ntreprinztori pentru partea de lucru ce iau asupr-le.

Art. 1490 Dispozi iile articolelor precedente din acest capitol se aplic i la dnii.

121 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Titlul VIII

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE


Capitolul 1

Dispozi ii generale
Art. 1491 Societatea este un contract prin care dou sau mai multe persoane se nvoiesc s pun ceva n comun, cu scop de a mpr i foloasele ce ar putea deriva.

Art. 1492 Orice societate trebuie s aib de obiect un ce licit i s fie contractat spre folosul comun al pr ilor. Fiecare membru al unei societ i trebuie s pun n comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa.

Capitolul II

Despre diversele feluri de societ i


Art. 1493 Societ ile sunt universale sau particulare. Societ ile sunt universale sau particulare.

Sec iunea I

Despre societ ile universale 1


1

Dispozi iile privitoare la societ ile universale nu i-au gsit niciodat aplicarea n practic.

Art. 1494 Societ ile universale pot fi de dou feluri: societatea tuturor bunurilor a membrilor ei; i societatea universal a ctigurilor.

Art. 1495 Societatea tuturor bunurilor prezente este aceea prin care membrii ei pun la mijloc toate averile mobile i imobile ce posed, i toate ctigurile ce ar putea rezulta din ele. n contractul societ ii, ei pot cuprinde orice altfel de ctiguri, bunurile ns ce vor putea dobndi prin succesiune sau dona iune nu vor intra.

Art. 1496 Societatea universal a ctigurilor este aceea prin care membrii el pun la mijloc ctigurile din industria lor, ce cu orice titlu ar dobndi n cursul societ ii. Averea mobil, ce posed, fiecare din asocia i n momentul contractului, intr n societate; imobilele lor ns personale nu intr dect pentru folosin numai.

Art. 1497

122 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Fcndu-se un simplu contract de societate universal, fr nici o alt declara ie, atunci se n elege c s-a format numai o societate universal de ctiguri.

Art. 1498 Contractul de societate universal se poate face numai ntre persoanele capabile de a da sau a primi una de la alta i care au facultatea de a se avantaja reciproc n prejudiciul altor persoane.

Sec iunea II

Despre societatea particular


Art. 1499 Societatea particular este aceea ce are de obiect oarecare lucruri determinate sau uzul lor, ori fructele lor.

Art. 1500 Asemenea, societate particular este i aceea format prin un contract, prin care mai multe persoane se alctuiesc, sau pentru o ntreprindere determinat, sau pentru exerci iul unei meserii sau al unor profesiuni.

Capitolul III

Despre obliga iile asocia ilor ntre ei nal i i n privin a altora


Sec iunea I

Despre ndatoririi asocia ilor ntre ei nii


Art. 1501 Societatea ncepe n momentul facerii contractului, dac nu se stipuleaz un alt timp.

Art. 1502 Dac nu s-a stipulat nimic n privin a duratei societ ii, atunci ea se prezum contractat pentru toat via a asocia ilor, cu singura mrginire cuprins n articolul 1527. Dac ns ea are de obiect o afacere ce nu dureaz dect un, timp determinat, atunci se prezum contractat pentru tot timpul ct va ine acea afacere.

Art. 1503 Fiecare asociat, n privin a societ ii, se consider ca un debitor de tot ceea ce a promis de a pune n comun. Dac s-a promis un obiect determinat de care societatea s-a evins, asociatul ce l-a pus n comun, e rspunztor ctre societate n felul precum vnztorul este ctre cumprtor.

Art. 1504 Asociatul care era dator a pune n comun o guma de bani, i care n-a fcut-o, de drept i fr nici o cerere rmne debitor de dobnda acestei sume, din ziua n care trebuia s o plteasc, fr a fi scutit i de plata de daune-interese, dac s-ar cuveni. Asemenea se va urma i n privin a acelor sume ce ar fi luat din casa societ ii, a cror dobnd va ncepe a se socoti din ziua lurii lor pentru un folos al su particular.

123 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1505 Asocia ii care s-au ndatorat a pune n comun industria lor vor trebui s dea seam de toate ctigurile fcute prin acel fel de industrie, ce este obiectul societ ii.

Art. 1506 Cnd un asociat este pe seama sa creditor de o sum exigibil al unei persoane, debitor asemenea i ctre societate cu o sum exigibil, atunci aceea ce primete de la un aa debitor va trebui s se socoteasc att n creditul societ ii, cit i n al su propriu, n propor ia ambelor credite, chiar cnd prin chitan a dat s-ar specifica c primirea s-a fcut numai pe seama creditului su particular. Dac ns prin chitan a dat s-ar specifica c primirea s-a tcut numai n contul creditului societ ii, atunci se va urma dup aceast declara ie.

Art. 1507 Cnd unul din asocia i i-a primit partea sa ntreag din creditul comun i debitorul a devenit apoi nesolvabil, acest asociat v trebui s pun n comun ceea ce a primit, chiar cnd ar fi dat o chitan anume pentru partea sa.

Art. 1508 Fiecare asociat rmne rspunztor ctre societate de daunele cunate prin culpa sa. Aceste daune nu pot s se compenseze cu foloasele aduse societ ii prin industria sa n alte afaceri.

Art. 1509 Lucrurile, a cror folosin numai a fost pus n comun, dac stat corpuri certe i determinate ce nu se consum prin ntrebuin are, rmn n pericolul asociatului proprietar. Dac aceste lucruri se consum, sau conservndu-le se deterioreaz, dac au fost destinate spre vnzare, sau s-au pus n comun n urma unei estima ii nscrise n un inventar, atunci ele rmn n pericolul societ ii. Dac lucrul a fost pre uit, asociatul nu poate pretinde alt dect pre ul lui.

Art. 1510 Un asociat are ac iune contra societ ii nu numai pentru restituirea capitalelor 1 cheltuite n contul ei, dar inc pentru obliga iile contractate de bun credin pentru afacerile sociale, i pentru pericolele nedespr ite de administra ia lor.
1Sumelor.

Art. 1511 Cnd prin contractul de societate nu se determin partea de ctig sau pierdere a fiecrui asociat, atunci acea parte va fi propor ional cu suma pus n comun de fiecare. n privin a acelui ce n-a pus n comun dect industria sa partea de ctig sau pierdere se va regula ca partea acelui ce ar fi pus n comun valoarea cea mai mic.

Art. 1512 Dac asocia ii, pentru determinarea pr ilor, s-au nvoit a se raporta la judecata unuia din el sau a unui al treilea, atunci nu se va admite nici o reclama ie contra unei asemenea determinri, afar numai cnd va fi nvederat contrar echit ii. n aceast privin nu se va admite nici o reclama ie, dup trecerea de nouzeci zile pline numrate din ziua n care asociatul ce se pretinde dunat a aflat despre o asemenea determinare, ort cnd din partea sa a nceput a o executa.

Art. 1513

124 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Este nul contractul prin care un asociat i stipuleaz totalitatea ctigurilor. Asemenea, nul este conven ia prin care s-a stipulat ca unul sau mai mul i asocia i s fie scuti i de a participa la pierdere.

Art. 1514 Asociatul nsrcinat cu administra ia n puterea unei clauze speciale a contractului de societate poate s fac, i fr nvoirea celorlal i asocia i, toate actele ce depind de la administra ia sa, intruct le face fr dol. Aceast facultate nu i se poate revoca n cursul societ ii fr o cauz legitim; dac ns i s-a acordat aceasta prin un act posterior contractului de societate, atunci se poate revoca ca un simplu mandat.

Art. 1515 Cnd mai mul i asocia i snt nsrcina i cu administra ia, fr ca s fie determinate func iile lor, ori fr ca s fie stipulat c unul nu poate s fac nici un act fr cellalt, atunci fiecare din ei poate face ndeosebi toate actele dependente de aceast administra ie.

Art. 1516 Dac s-a stipulat ca unul din administratori s nu poat face nimic fr cellalt, atunci unul singur nu va putea, fr o nou conven ie, face nimic n absen a celuilalt, chiar cnd acesta ar fi n neposibilitate de a lua parte la administra ie.

Art. 1517 n lips de stipula ii speciale n privin a modului de administra ie, se vor observa urmtoarele reguli: 1. Se prezum c asocia ii i-au dat reciproc facultatea de a administra unul pentru altul. Fapta unuia oblig i pe ceilal i asocia i, fr ca ei s fi fost ntreba i; acetia ns sau unul din ei pot ntotdeauna a se opune la o aa opera ie nainte de a fi fost fcut. 2. Fiecare asociat poate s se serveasc de lucrurile societ ii, ntruct le ntrebuin eaz la destina ia lor statornicit prin uz, ntruct nu face daun societ ii, i ntruct nu mpiedic i pe ceilal i asocia i n exerci iul dreptului lor. 3. Fiecare asociat are dreptul de a obliga pe coasocia i i contribuie la cheltuielile necesare pentru pstrarea lucrurilor societ ii. 4. Unul din asocia i nu poate face nici o inova ie asupra imobilelor societ ii, chiar cnd o ar crede avantajoas ei, dac ceilal i asocia i nu se nvelesc la aceasta.

Art. 1518 Asociatul ce nu este i administrator nu poate nici vinde, nici obliga lucrurile, chiar mobile ale societ ii.

Art. 1519 Fiecare asociat poate, fr nvoirea asocia ilor, s-i asocieze o a treia persoan n privin a pr ii ce are n societate; nu poate ns, fr nvoirea aceasta, a-l asocia i la societate, chiar cnd ar avea administra ia ei.

Sec iunea II

Despre obliga iile asocia ilor ctre a treia persoan


Art. 1520 n orice societ i, afara de cele comerciale, asocia ii nu snt solidar rspunztori pentru debitele sociale i nici poate unul s oblige pe ceilal i, dac acetia nu i-ar fi dat mputernicire.

125 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1521 Cnd mai mul i asocia i s-au ndatorat ctre un creditor, fiecare rmne rspunztor ctre acesta cu o sum i parte egal, oricare ar fi capitalul, afar numai cnd anume s-a stipulat c flecare rmne rspunztor n propor ia capitalului pus n societate.

Art. 1522 Stipula ia anume rostit c s-a contractat o obliga ie pe seama societ ii ndatorete numai pe asociatul contractant i nu pe ceilal i, afar numai cnd acetia l-ar fi mputernicit la aceasta sau cnd ar fi rezultat un profit pentru societate.

Capitolul IV

Despre diversele moduri dup care nceteaz societatea


Art. 1523 Societatea nceteaz: 1. prin trecerea timpului pentru care a fost contractat; 2. prin desfiin area obiectului sau desvrirea afacerii; 3. prin moartea unuia din asocia i; 4. prin interdic ia sau nesolvabilitatea unuia din ei; 5. prin voin a expres de unul sau mai mul i asocia i de a nu voi a continua societatea.
1Exprimat. 1

Art. 1524 Prorogarea unei societ i contractate pentru un timp determinat nu poate fi probat dect prin aceleai mezii , prin care poate fi probat nsui contractul societ ii.
2Mijloace. 2

Art. 1525 Cnd unul din asocia i a promis de a pune n comun proprietatea unui lucru, dac acesta a pierit nainte de a fi fost n fapt conferit, societatea nceteaz n privin a tuturor asocia ilor. Asemenea nceteaz societatea n orice caz prin pierderea lucrului, cnd numai folosin a a fost pus n comun. Nu se desface ns societatea prin pierderea lucrului a crui proprietate s-a fost pus deja n comun.

Art. 1526 Dac s-a stipulat c, n caz de moarte a unuia din asocia i, societatea trebuie s continue cu eredele su, sau c trebuie s continue numai ntre asocia ii rmai n via , se va urma ntocmai. n cazul al doilea, eredele defunctului nu are drept dect la mpr irea societ ii dup starea n care a fost n momentul mor ii asociatului, participnd i la toate drepturile ulterioare, ns numai ntruct snt o consecin necesar a opera iilor fcute naintea mor ii asociatului cruia succede.

Art. 1527 Desfacerea societ ii prin voin a unei pr i urmeaz numai atunci cnd durata ei este nemrginit; ea se efectueaz prin renun are notificat tuturor pr ilor, ntruct se face cu bun-credin i la timp.

Art. 1528

126 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Renun area nu este de bun-credin cnd asociatul o face n scop de a-i nsui singur profitul ce asocia ii sper a-l dobndi n comun. Este fcut fr timp, cnd lucrurile nu se mai afl n toat ntregimea lor, i interesul societ ii cere amnarea desfacerii.

Art. 1529 Desfacerea societ ii fcute pentru un timp determinat nu se poate cere de unul din asocia i nainte de expirarea termenului pus, afar numai cnd exist juste motive, cum: n cazul cnd unul din asocia i nu-i ndeplinete ndatoririle sale, sau cnd o infirmitate de toate zilele; l mpiedic de la ngrijirea afacerilor sociale, sau n alte cazuri analoge. Aprecierea unor aa motive e lsat la pruden a judectorilor.

Art. 1530 La mpr irea averii societ ii ntre asocia i se aplic regulile relative la mpr irea eredit ii, la forma acestei mpr iri i la obliga iile ce rezult ntre erezi.

Art. 1531 Dispozi iile titlului prezent se aplic la societ ile comerciale, ntruct nu snt contrarii legilor i uzurilor comerciale.

Titlul IX

DESPRE MANDAT
Capitolul I

Despre natura mandatului


Art. 1532 Mandatul este un contract n puterea cruia o persoan se oblig, fr plat, de a face ceva pe seama unei alte persoane de la care a primit nsrcinarea.

Art. 1533 Mandatul poate fi expres sau tacit. i primirea mandatului poate s fie tacit i s rezulte din executarea lui din partea mandatarului.

Art. 1534 Mandatul este fr plat cnd nu s-a stipulat contrariul.

Art. 1535 Mandatul este special pentru o afacere, sau pentru oarecare anume afaceri, ori este general pentru toate afacerile mandantului.

Art. 1536 Mandatul conceput n termeni generali cuprinde numai actele de administra ie. Cnd e vorba de nstrinare, ipotecare, sau de facerea unor acte ce trec peste administra ia ordinar, mandatul trebuie s fie special.

127 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1537 Mandatarul nu poate face nimic afar din limitele mandatului su; facultatea de a face o tranzac ie cuprinde pe aceea de a face un compromis.

Art. 1538 (Modificat prin decretul nr. 185 din 30. IV. 1949). Femeile pot fi alese mandatari; mandantul ns nu are o ac iune n contra femeii mritate care a primit mandatul fr autoriza ia brbatului, dect dup regulile stabilite la titlul despre contractul de cstorie i drepturile respective ale so ilor.

Capitolul II

Despre ndatoririle mandatarului


Art. 1539 Mandatarul este ndatorat a executa mandatul att timp ct este nsrcinat i este rspunztor de daune-interese ce ar putea deriva din cauza nendeplinirii lui. Este asemenea ndatorat a termina afacerea nceput la moartea mandantului, dac din ntrziere ar putea urma pericol.

Art. 1540 Mandatarul este rspunztor nu numai de dol, dar nc i de culpa comis n executarea mandatului. Pentru culp, cnd mandatul este fr plat, rspunderea se aplic cu mai pu in rigurozitate dect n caz contrariu.

Art. 1541 Mandatarul este dator, oricnd i se va cere, a da seama mandantului de lucrrile sale i de a-i remite tot aceea ce ar fi primit n puterea mandatului, chiar cnd ceea ce ar fi primit nu s-ar fi cuvenit mandantului.

Art. 1542 Mandatarul este rspunztor pentru acela pe care a substituit n gestiunea sa: 1. cnd nu i s-a conces facultatea de a-i substitui pe cineva; 2. cnd i s-a conces o atare facultate fr artarea persoanei, i cea aleas de dnsul era cunoscut de necapabil i nesolvabil. n toate cazurile, mandantul poate s intenteze direct ac iunea contra persoanei ce mandatarul i-a substituit.
1Nedestoinic. 1

Art. 1543 Cnd prin un act s-au constituit mai mul i mandatari sau procuratori, nu exist solidaritate ntre dnii, afar numai cnd anume s-a stipulat.

Art. 1544 Mandatarul e dator a plti dobnzi pentru sumele ntrebuin ate n folosul su, din ziua ntrebuin rii lor; iar dobnzile sumelor rmase, din ziua cnd i s-au cerut acele sume.

Art. 1545

128 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Mandatarul care a dat pr ii cu care a contractat n asemenea calitate, o ndestul noti 1 de puterile primite, nu e inut a garanta aceea ce s-a fcut afar din marginile mandatului, afar numai cnd s-a obligat pe sine nsui, n numele su.
1Lmurire.

Capitolul III

Despre obliga iile mandantului


Art. 1546 Mandantul este ndatorat a ndeplini obliga iile contractate de ctre mandatar n limitele puterilor date. Nu este ndatorat pentru tot ceea ce mandatarul ar fi fcut afar din limitele puterilor sale, afar numai cnd a ratificat expres sau tacit.

Art. 1547 Mandantul trebuie s dezduneze pe mandatar de anticipa iile i spezele fcute pentru ndeplinirea mandatului i s-i plteasc onorariul, dac i s-a promis.

Art. 1548 Cnd nu se poate imputa mandatarului nici o culp, mandantul nu poate s se scuteasc de asemenea dezdunare i plat, chiar cnd afacerea n-a reuit, nici s reduc suma cheltuielilor sau a anticipa iilor pe cuvnt c ar fi putut fi mai mic.

Art. 1549 Mandantul trebuie asemenea s dezduneze pe mandatar de pierderile suferite cu ocazia ndeplinirii nsrcinrilor sale, dac nu i se poate imputa nici o culp.

Art. 1550 Mandantul trebuie s plteasc mandatarului dobnda sumelor anticipate socotit din ziua pl ilor probate.

Art. 1551 Cnd mai multe persoane, pentru o afacere comun, au numit un mandatar, fiecare din ele este rspunztoare solidar pentru toate efectele mandatului.

Capitolul IV

Despre diferitele moduri dup care mandatul nceteaz


Art. 1552 Mandatul se stinge: 1. prin revocarea mandatarului; 2. prin renun area mandatarului la mandat; 3. prin moartea, interdic ia, nesolvabilitatea i falimentul ori a mandantului ori a mandatarului.

Art. 1553

129 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Mandantul poate, cnd voiete, revoca mandatul i constrnge, la caz, pe mandatar de a-i remite nscrisul de mputernicire.

Art. 1554 Revocarea mandatului, notificat numai mandatarului, nu se poate opune unei alte persoane care, n netiin de aceasta, a contractat cu dnsul de bun-credin ; n acest caz mandantul are recurs contra mandatarului su.

Art. 1555 Numirea unui nou mandatar pentru aceeai afacere cuprinde n sine revocarea mandatului dat celui dinti, din ziua n care i s-a notificat.

Art. 1556 Mandatarul poate renun a la mandat, notificnd mandantului renun area sa. n aa caz mandatarul rmne ctre mandant rspunztor de daune, dac renun area sa le cuneaz, afar numai cnd el se afl n neputin de a-i continua mandatul fr o daun nsemnat.

Art. 1557 E valid aceea ce face mandatarul n numele mandantului, att timp ct nu cunoate moartea lui, sau existen a uneia din cauzele ce desfiin eaz mandatul.

Art. 1558 n cazurile artate n articolul precedent, stat valide contractrile mandatarului cu al treilea persoane care snt de bun-credin .

Art. 1559 n caz de moarte a mandatarului, erezii lui trebuie s ntiin eze pe mandant, i pn atunci s ngrijeasc de ceea ce mprejurrile reclam pentru interesele acestuia.

Titlul X

DESPRE COMODAT
Capitolul I

Despre natura comodatului


Art. 1560 Comodatul este un contract prin care cineva mprumut altuia un lucru spre a se servi de dnsul, cu ndatorire de a-l napoia.

Art. 1561 Comodatul este esen ial gratuit.

Art. 1562 mprumuttorul rmne proprietarul lucrului, dat mprumut.

130 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1563 Obliga iile ce se formeaz n puterea comodatului trec la erezii comodantului i ai comodatarului. Dac ns mprumutarea s-a fcut n privin a numai a comodatarului i numai persoanei lui, erezii lui nu pot s continue a se folosi de lucrul mprumutat.

Capitolul II

Despre obliga iile comodatarului


Art. 1564 Comodatarul este dator s ngrijeasc, ca un bun proprietar, de conservarea lucrului mprumutat, i nu poate s se serveasc dect la trebuin a determinat prin natura lui, sau prin conven ie, sub pedeapsa de a plti daune-interese, de se cuvine.

Art. 1565 Dac comodatarul se servete de lucru la o alt trebuin , ori pentru un timp mai ndelungat dect se cuvine, atunci rmne rspunztor de pierderea cunat, chiar prin caz fortuit.

Art. 1566 Dac lucrul mprumutat piere prin un caz fortuit de la care comodatarul l-ar fi putut sustrage, subrogndu-i un lucru al su, dac el, neputnd scpa unul din dou lucruri, a preferit pe al su, atunci este rspunztor de pierderea celuilalt.

Art. 1567 Dac lucrul s-a pre uit cnd s-a mprumutat, atunci pentru pierderea lui, cunat chiar prin caz fortuit, rmne rspunztor comodatarul, ntruct nu s-a stipulat contrariul.

Art. 1568 Dac lucrul se deterioreaz cu ocazia ntrebuin rii pentru care s-a dat cu mprumutare, i fr culp din partea comodatarului, acesta nu e rspunztor.

Art. 1569 Comodatarul, fcnd speze necesare la uzul lucrului mprumutat, nu poate s le repete .
1Nu poate 1

cere napoierea lor.

Art. 1570 Comodatarul nu poate s re in lucrul sub cuvnt de compensa ie pentru crean a ce are asupra comodantului.

Art. 1571 Dac mai multe persoane au luat mpreun cu mprumut tot acelai lucru, ele snt solidar obligate ctre comodant.

Capitolul III

Despre obliga iile comodantului

131 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1572 Comodantul nu poate s ia ndrt lucrul mprumutat, nainte de trecerea termenului convenit sau, n lips de conven ie, nainte de a fi servit la trebuin a, pentru care s-a dat cu mprumut.

Art. 1573 Dac ns n curgerea termenului sau mai nainte de a se fi ndestulat trebuin a comodatarului, comodantul nsui ar cdea n o trebuin mare i, neprevzut de acel lucru, judectorul poate, dup mprejurri, s oblige pe comodatar la restitu iune.
1Instan a 1

judectoreasc.

Art. 1574 Dac n curgerea termenului, mprumutatul a fost silit, pentru pstrarea lucrului, s fac oarecare speze extraordinare, necesare i aa de urgente nct s nu fi putut preveni pe comodant, acesta va fi dator a i le napoia.

Art. 1575 Dac lucrul mprumutat are aa defect nct s poat duna pe acel ce se servete de dnsul, comodantul rmne rspunztor de daune, dac cunoscnd acele defecte nu a prevestit pe comodatar.

Titlul XI

DESPRE MPRUMUT
Capitolul I

Despre natura mprumutului


Art. 1576 mprumutul este un contract prin care una din pr i d celeilalte oarecare ctime de lucruri, cu ndatorire pentru dnsa de-a restitui tot attea lucruri, de aceeai specie i calitate.

Art. 1577 n puterea mprumutului, mprumutatul devine proprietarul lucrului primit care, pierind, fie n orice mod, piere n contul su.

Art. 1578 Obliga ia ce rezult din un mprumut n bani este totdeauna pentru aceeai sum numeric arta i n contract. ntmplndu-se o sporire sau o scdere a pre ului monedelor, nainte de a sosi epoca pl ii, debitorul trebuie s restituie suma numeric mprumutat i nu este obligat a restitui aceast sum dect n speciile afltoare n curs n momentul pl ii.

Art. 1579 Regula cuprins n articolul precedent nu se va aplica la mprumuturi de vergi metalice sau producte. n acest caz, debitorul nu trebuie s restituie dect aceeai calitate i cantitate, oricare ar fi suirea sau scderea pre ului lor. Asemenea cnd s-a fcut mprumutul n monede de aur ori argint i s-a stipulat o restitu iune n aceeai specie i calitate sau se va altera valoarea intrinsec a monedelor, sau nu se vor putea gsi, sau vor fi scoase din curs, se va restitui

132 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

echivalentul pre ului intrinsec ce acele monede avuseser n timpul n care au fost mprumutate.

Capitolul II

Despre obliga ia mprumuttorului


Art. 1580 mprumuttorul este supus la rspunderea prevzut la art. 1575 pentru comodat.

Art. 1581 mprumuttorul nu poate, mai nainte de termen, s cear lucrul mprumutat.

Art. 1582 Nefiind defipt termenul restitu iunii, judectorul poate s dea mprumutatului un termen, potrivit cu mprejurrile.
1Instan a 1

judectoreasc.

Art. 1583 Dac ns s-a stipulat numai ca mprumutatul s plteasc tind va putea sau cnd va avea mezii , judectorul va prescrie un termen de plat, dup mprejurri.
2Mijloace. 2

Capitolul III

Despre obliga ia mprumutatului


Art. 1584 mprumutatul este dator s restituie lucrurile mprumutate n aceeai cantitate i calitate, i la timpul stipulat.

Art. 1585 Cnd este n neposibilitate de a ndeplini datoria prescris prin articolul precedent, va plti valoarea lor, calculat dup timpul i locul n care urma a se face restitu iunea. Dac nu s-a determinat nici timpul, nici locul pl ii mprumutului, plata urmeaz a se face de ctre mprumutat dup valoarea curent din timpul n care i n locul unde s-a contractat.

Art. 1586 Dac mprumutatul nu ntoarce la timpul stipulat lucrurile mprumutate sau valoarea lor, trebuie s plteasc i dobnzi, de la ziua cererii prin judecat a mprumutului.

Capitolul IV

Despre mprumutul cu dobnd


Art. 1587

133 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Se poate stipula dobndi pentru un mprumut de bani, de denariate 1 (zaharele) sau de alte lucruri mobile.
1Producte.

Art. 1588 mprumutatul care a apucat de a plti dobnzi ce nu s-au stipulat, sau mai mari dect s-au stipulat, nu mai poate a le repeta 2 , nici a le imputa asupra capitalului.
2Nu mai

poate cere napoierea lor.

Art. 1589 Se defige o dobnd de cinci la sut pe an pentru afacerile civile i de ase la sut pe an pentru cele comerciale, n toate cazurile unde s-a hotrt de pr i cuantumul ei. Dobnzile legale ncepute, cerute, precum i cele consacrate prin hotrri definitive, se vor calcula conform legii vechi, pn n momentul promulgrii legii de fa .

Art. 1590 Adeverin a dat pentru capital, fr rezerv a dobnzilor, este o prezum ie de plata lor i scutete de dnsa.

Titlul XII

DESPRE DEPOZIT I DESPRE SECHESTRU


Capitolul I

Despre depozit n genere


Art. 1591 Depozitul n genere este un act prin care se primete lucrul altuia spre a-l pstra i a-l restitui n natur.

Art. 1592 Depozitul este de dou feluri: depozit propriu-zis i sechestru.

Capitolul II

Despre depozitul propriu-zis


Sec iunea I

Despre natura depozitului


Art. 1593 Depozitul este un contract esen ial gratuit, care nu poate avea de obiect dect lucruri mobile. El nu este perfect dect cnd s-a fcut tradi iunea lucrului. Tradi iunea se nlocuiete prin singurul consim mnt, dac lucrul ce este a se lsa n depozit se afl deja n mna depozitarului sub orice alt titlu.

134 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1594 Depozitul este voluntar sau necesar.

Sec iunea II

Despre depozitul voluntar


Art. 1595 Depozitul voluntar se formeaz prin consim mntul celui ce d i celui ce primete lucrul n depozit.

Art. 1596 Depozitul voluntar se face ntotdeauna numai de ctre proprietarul lucrului depozit, sau prin consim mntul sau expres ori tacit.

Art. 1597 Depozitul voluntar nu se poate face dect prin nscris.

Art. 1598 Dac depozitul s-a fcut de ctre o persoan capabil ctre una necapabil, aceea ce a fcut depozitul are numai ac iunea de revendicare a lucrului depozit, pe ct timp se afl n mna depozitarului, sau ac iune de restitu iune, pe ct acesta s-a folosit.

Sec iunea III

Despre ndatoririle depozitarului


Art. 1599 Depozitarul trebuie s ngrijeasc de paza lucrului depozit, ntocmai precum ngrijete de paza lucrului su.

Art. 1600 Dispozi ia articolului precedent trebuie s se aplice cu mai mare rigoare: 1. cnd depozitarul s-ar fi oferit a primi un depozit; 2. cnd s-ar fi stipulat vreo plat pentru paza depozitului; 3. cnd depozitul s-a fcut numai n folosul depozitarului; 4. cnd s-ar fi alctuit expres ca depozitarul i fie rspunztor de orice culp.
1Convenit. 1

Art. 1601 Depozitarul nu rspunde niciodat de stricciunile provenite din for major, afar de cazul cnd a fost pus n ntrziere pentru restitu iunea lucrului depozit.

Art. 1602 El nu poate s se serveasc de lucrul depus fr permisiunea expres sau tacit a deponentului.

135 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1603 Nu poate de fel s caute a vedea lucrurile ce i s-au depozitat, dac i s-au ncredin at n o lad nchis sau sub o copert sigilat.

Art. 1604 Depozitarul trebuie s napoieze tot acel lucru ce a primit. Un depozit de bani, cnd depozitarul, conform art. 1602, fcuse ntrebuin are de dnsul, trebuie s se restituie n acele monede n care s-a fcut, att n cazul de sporire, ct i n acela de scdere a valorii lor.

Art. 1605 Depozitarul nu este dator de a restitui lucrul depozitat dect n starea n care se afl la timpul napoierii. Stricciunile survenite fr faptul su, rmn n sarcina deponentului.

Art. 1606 Depozitarul cruia s-a luat prin for major lucrul depozitat i care a primit n locu-i o sum de bani, sau orice alt lucru, trebuie s restituie aceea ce a primit.

Art. 1607 Eredele depozitarului care a vndut n bun-credin lucrul ce n-a tiut c este depozitat, este dator numai s restituie pre ul primit, sau s cedeze ac iunea sa contra cumprtorului, dac pre ul nu ar fi fost pltit.

Art. 1608 Depozitarul trebuie s restituie fructele produse de lucrul depozitat i culese de dnsul. El nu e dator de a plti nici o dobnd pentru banii ce i s-au depozitat, afar numai din ziua de cnd a fost pus n ntrziere de a-i restitui.

Art. 1609 Depozitarul nu trebuie s restituie lucrul depozitat dect acelui ce i l-a ncredin at, sau acelui n al crui nume s-a fcut depozitul, sau persoanei artate spre a-l primi.

Art. 1610 Depozitarul nu poate pretinde ca deponentul s probeze c lucrul depozitat este proprietatea sa. Cu toate acestea, dac descoper c lucrul este de furat i cine este adevratul proprietar, trebuie s vesteasc acestuia depozitul ce i s-a fcut, interpelndu-l a-l reclama n un termen determinat i ndestultor, fr prejudiciul dispozi iilor codicelui penal. Dac acela care a fost vestit de aceasta, neglijeaz reclamarea depozitului, depozitarul este bine liberat prin trdarea depozitului n mna acelui de la care s-a primit.
1Punndu-i 1

n vedere.

Art. 1611 n caz de moarte a deponentului, lucrul depus nu se poate restitui dect eredelui. Dac stat mai mul i erezi, lucrul depozitat trebuie s se restituie, fiecrui din ei o parte pe ct i se cuvine. Dac lucrul nu se poate mpr i, erezii trebuie s se uneasc ntre dnii asupra modului primirii lui.

136 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1612 Dac deponentul prin schimbarea statului 2 su a pierdut administra ia bunurilor sale, dup facerea depozitului, acesta nu se poate restitui dect persoanei nsrcinate cu administra ia averii deponentului.
2Capacitate.

Art. 1613 Dac depozitul a fost fcut de ctre un tutore sau administrator n asemenea nsuire, i administra ia sa a fost ncetat n momentul restitu iunii, aceasta nu se poate face dect ctre persoana ce a fost reprezentat sau ctre noul ei reprezentator.

Art. 1614 Dac prin contractul de depozit s-a stipulat locul unde trebuie s se fac restitu iunea, depozitarul trebuie s transporte acolo lucrul depozitat; spezele ns ce s-ar face snt n greutatea deponentului.

Art. 1615 Restitu iunea trebuie s se fac, dac prin contract nu se arat locul, acolo unde se afl lucrul depozitat.

Art. 1616 Depozitul trebuie s se restituie deponentului ndat, ce s-a reclamat, chiar cnd s-ar fi stipulat prin contract un anume termen pentru restitu iunea lui; se except ns cazul cnd n formele legale s-a notificat depozitarului un act de sechestru
1

sau de opozi ie la restitu iunea sau la strmutarea lucrului depozitat.

1Poprire.

Art. 1617 Se stinge orice ndatorire a depozitarului, dac se descoper i se probeaz c el este nsui proprietarul lucrului depozitat.

Sec iunea IV

Despre ndatoririle deponentului


Art. 1618 Deponentul este ndatorit n a ntoarce depozitarului toate spezele fcute pentru pstrarea lucrului depozitat, i a-l dezduna de toate pierderile cunate lui din cauza depozitului.

Art. 1619 Depozitarul poate s opreasc depozitul pn la plata integral cuvenit lui din cauza depozitului.

Sec iunea V

Despre depozitul necesar


Art. 1620

137 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Depozitul necesar este acela ce se face sub sila unei ntmplri, cum: un foc, o ruin, o prdare, un naufragiu sau alt eveniment neprevzut de for major.

Art. 1621 Proba prin martori este admis pentru depozitul necesar i chiar n cazul cnd valoarea depozitului ar trece peste 0,025 lei (RON).

Art. 1622 Depozitul necesar este supus la toate regulile depozitului voluntar, i fr prejudiciul dispozi iilor art. 1198.

Art. 1623 Ospttorii ori hangiii rspund, ca depozitari, pentru toate lucrurile aduse n localul lor de un cltor; depozitul unor aa lucruri trebuie s se considere ca un depozit necesar.

Art. 1624 Ei rspund de furtul sau stricciunea lucrurilor cltorului, n caz cnd furtul sau stricciunea s-a comis de servitori, ori de cei nsrcina i cu direc ia osptriilor, ori de strinii ce le frecventeaz.
1Persoane 1

ce nu fac parte din personalul ntreprinderii.

Art. 1625 Ei nu snt rspunztori de furturile comise cu mina narmat sau n altfel, cu for major.

Capitolul III

Despre sechestru
Sec iunea I

Despre diversele feluri de sechestre


Art. 1626 Sechestrul este conven ional sau judiciar.

Sec iunea II

Despre sechestrul conven ional


Art. 1627 Sechestrul conven ional este depozitul unui lucru n litigiu, fcut de una sau mai multe persoane, unui al treilea, care ia asupr-i ndatorirea de a-l restitui, dup terminarea procesului, celui crui va declara judectorul 2 c se cuvine.
2Instan a

judectoreasc.

Art. 1628 Sechestrul poate s nu fie gratuit.

138 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1629 Cnd este gratuit, se aplic asupr-i regulile depozitului propriu-zis, cu deosebirile ce se vor arta mai jos.

Art. 1630 Obiectul sechestrului poate fi bunuri mobile sau imobile.

Art. 1631 Depozitarul, nsrcinat cu un sechestru, nu poate fi liberat de dnsul nainte de terminarea procesului, dect atunci cnd toate pr ile interesate vor consim i, sau cnd va urma o cauz ce se va judeca de legitim.

Sec iunea III

Despre sechestrul judiciar


Art. 1632 Afar de cazurile statornicite de codicele de procedur civil, judectorul 1 poate ordona sechestrul: 1. a unui imobil sau a unui lucru mobil pentru a crui proprietate ori posesiune se judec dou sau mai multe persoane; 2. a lucrurilor oferite de un debitor spre liberarea sa.
1Instan a

judectoreasc.

Art. 1633 Depozitul judiciar d natere la obliga ii reciproce ntre sechestran i i depozitari. Depozitarul trebuie s ngrijeasc de pstrarea lucrului sechestrat ca un bun proprietar. Trebuie s-l dea de fa pentru vnzare spre ndestularea sechestrantului, ori spre a-l restitui, pr ii de la care s-a sechestrat n caz de revocare a sechestrului. Sechestrantul este dator s plteasc depozitarului salariul statornicit de lege, sau n lips, pe ct l va hotr judectorul.

Art. 1634 Sechestrul judiciar se d sau persoanei asupra crei s-au nvoit ambele pr i interesate, sau unei persoane numite din oficiu de autoritatea judiciar . i ntr-un caz i ntr-altul, acel ce a luat n pstrare lucrul este supus tuturor ndatoririlor ce nasc din sechestrul conven ional.
1Instan a 1

judectoreasc.

Titlul XIII

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII


Capitolul I

Despre contractele aleatorii n genere


Art. 1635 Contractul aleatoriu este conven ia reciproc ale crei efecte, n privin a beneficiilor i a pierderilor pentru toate pr ile, sau pentru una sau mai multe din ele, depinde de un eveniment necert.

139 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Astfel snt: 1. contractul de asigurare; 2. mprumutul nautic; 3. jocul i prinsoarea; 4. i contractul de rendit pe via . Cele dou dinti se reguleaz dup legile comer ului maritim.

Capitolul II

Despre joc i prinsoare


Art. 1636 Legea nu d nici o ac iune spre plat unui debit din joc sau din prinsoare.

Art. 1637 Snt exceptate jocurile ce contribuie la exerci iul corporal, cum armele, cursele cu piciorul, clare sau cu carul i alte asemenea. Cu toate acestea, judectorul poate s resping cererea cnd suma pus n joc sau la prinsoare ar fi excesiv.
1Instan a 1

judectoreasc.

Art. 1638 Pierztorul nu poate n nici un caz repeta ceea ce a pltit de bun voie, afar numai n cazul cnd ctigtorul a ntrebuin at dol, nelciune sau amgire.

Capitolul III

Despre contractul de rendit pe via


Sec iunea I

Despre natura contractului de rendit pe via


Art. 1639 Rendita pe via se poate nfiin a cu titlu oneros.

Art. 1640 Ea se poate constitui i cu titlu gratuit, prin dona iune ntre vii sau prin testament. Trebuie ns atunci s fie revestit de formele cerute de legi pentru asemenea acte.

Art. 1641 Rendita pe via nfiin at prin dona iune sau testament este supus la reduc iune, dac ntrece por iunea disponibil; este nul dac se face n favoarea unei persoane necapabile de a primi.

Art. 1642 Rendita pe via se poate nfiin a n favoarea persoanei ce a pltit pre ul, sau a altei a treia ce n-are nici un drept la

140 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

rendit. n cazul din urm, dei ntrunete nsuirile unei liberalit i, totui nu este supus fermelor stabilite pentru dona iune; ns este n totul supus dispozi iilor articolului precedent.

Art. 1643 Ea se poate nfiin a n favoarea unei sau mai multor persoane.

Art. 1644 Este fr lucrare orice contract de rendit pe via , nfiin at n favoarea unei persoane care era deja moart n momentul facerii contractului.

Art. 1645 Contractul de rendit pe via , n favoarea unei persoane afectate de o boal de care a murit n interval de 20 zile de la data contractului, este nul.

Sec iunea II

Despre efectele contractului de rendit pe via ntre pr ile contractante


Art. 1646 Acela n a crui favoare s-a nfiin at, cu titlu oneros, o rendit pe via , poate s cear sfrmarea contractului, dac nfiin torul ei nu d asigurrile stipulate pentru executare.

Art. 1647 Singura neplat a termenelor 1 expirate a renditei nu d drept celui n a crui favoare este nfiin at s cear ntoarcerea capitalului, sau reintrarea n posesiunea fondului nstrinat. El are numai dreptul de a face s fie sechestreze i s se vnd averea debitorului su i a cere ca, neconsim ind debitorul, s se reguleze, din produsul vinderii, o sum suficient spre plata termenelor.
1Sumele

scadente datorate n temeiul contractului de rendit.

Art. 1648 nfiin torul renditei nu poate s se libereze de plata ei, oferind napoierea capitalului i renun nd la repeti iunea anuit ilor pltite, orict de lung fie via a acelor n a cror favoare s-a nfiin at rendit, i orict de oneroas fie presta ia renditei.

Art. 1649 Rendita pe via se dobndete de proprietarul ei n propor ia zilelor ce a trit. Dac ns s-a stipulat ca termenii ei s se plteasc anticipat, atunci se consider de ctigat fiecare termen din ziua n care a venit plata lui.
1Creditorul 2Sumele 2 1

renditei.

scadente datorate n temeiul contractului de rendit.

Art. 1650

141 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Numai n cazul n care rendit pe via s-a nfiin at cu titlu gratuit, se poate i stipula ca dnsa s nu fie supus sechestrrii 3 .
3S

nu poat fi urmrit.

Art. 1651 Proprietarul renditei pe via nu poate s cear termenele 2 expirate dect justificnd existen a s, ori existen a persoanei n favoarea creia s-a nfiin at.
2Sumele

scadente datorate n temeiul contractului de rendit.

Titlul XIV

DESPRE FIDEJUSIUNE (CAU IUNE)


Capitolul I

Despre natura i ntinderea fidejusiunii


Art. 1652 Cel ce garanteaz o obliga ie se leag ctre creditor de a ndeplini nsui obliga ia pe care debitorul nu o ndeplinete.

Art. 1653 Fidejusiunea nu poate exista dect pentru o obliga ie valid. Cu toate acestea, se poate face cineva fidejusorele unei obliga ii ce poate fi anulat n virtutea unei excep ii personale debitorului, cum de pild n cazul de minoritate.

Art. 1654 Fidejusiunea nu poate ntrece datoria debitorului, nici poate fi fcut sub condi ii mai oneroase. Poate fi ns numai pentru o parte a datoriei i sub condi ii mai pu in grele. Cau iunea ce ntrece datoria sau care este contractat sub condi ii mai oneroase e valid numai pn n msura obliga iei principale.

Art. 1655 Oricine poate s se fac fidejusore, fr ordinea i chiar fr tiin a acelui pentru care se oblig. Asemenea se poate face nu numai pentru debitorul principal, dar i pentru fidejusorul acestuia.

Art. 1656 Fidejusiunea trebuie s fie expres i nu se poate ntinde peste marginile n care s-a contractat.

Art. 1657 Fidejusiunea nedeterminat a unei obliga ii principale, se ntinde la toate accesoriile unei datorii, i nc i la spezele primei reclama ii , i la toate cele posterioare notificrii fcute fidejusorului.
1Cheltuielile 1

corespunztoare Introducerii cererii de chemare n judecat.

142 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1658 ndatoririle fidejusorului trec la erezi, afar de constrngerea corporal, chiar dac ndatorirea era asigurat prin constrngere corporal.

Art. 1659 Debitorul obligat a da siguran trebuie s prezinte o persoan capabil de a contracta, oare s posede avere ndestul spre a garanta o obliga ie, i care s aib domiciliul n teritoriul jurisdic ional al tribunalului jude ean, la care trebuie s se dea.

Art. 1660 Solvabilitatea unui garant se msoar numai dup nemictoarele ce pot fi ipotecate, afar de cazul cnd datoria este mic sau afacerea este comercial. Spre acest finit nu se pot lua n considera ie nemictoarele n litigiu, nici acelea situate la o aa deprtare, nct s devin foarte dificile lucrrile executive asupr-le.

Art. 1661 Dac fidejusorul, cptat de creditor de bunvoie sau judectorete, a devenit apoi nesolvabil, trebuie s se dea un altul. Aceast regul nu se aplic n singurul caz n care fidejusorul s-a dat numai n puterea unei conven ii, prin care creditorul a cerut de fidejusor o anume persoan.

Capitolul II

Despre efectele fidejusiunii


Sec iunea I

Despre efectele fidejusiunii ntre creditor i cau ionator (fidejusor)


Art. 1662 Fidejusorul nu este inut a plti creditorului, dect cnd nu se poate ndestula de la debitorul principal asupra averii cruia trebuie mai nti s se fac discu ie , afar numai cnd nsui a renun at la acest beneficiu, sau s-a obligat solidar cu datornicul. n cazul din urm, efectul obliga iei sale se reguleaz dup principiile statornicite n privin a datoriilor solidare.
1Urmrire. 1

Art. 1663 Creditorul nu este ndatorat s discute averea debitorului principal, dac garantul nu o cere de la cele dinti lucrri ndreptate contra sa.
1S 1 2

urmreasc. de executare.

2Acte

Art. 1664 Fidejusorul care cere discu ia trebuie s indice creditorului averea debitorului principal i s anticipeze spezele cuviincioase pentru punerea n lucrare a executrii. Nu se va ine n seam artarea bunurilor debitorului principal situate afar din teritoriul jurisdic ional al tribunalului jude ean n care trebuie s se efectueze plata, sau a bunurilor n litigiu, ori a bunurilor deja ipotecate pentru siguran a datoriei, care nu mai snt n posesiunea debitorului.
3 3

143 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Urmrire.

Art. 1665 De cte ori cau ionatorul va arta bunuri n cuprinderea articolului precedent i va anticipa i spezele cuviincioase pentru discu ie 3 , creditorul rmne ctre garant rspunztor pn la valoarea bunurilor artate, n caz de nesolvabilitate a debitorului principal survenit prin amnarea urmririi
3Urmrire.

Art. 1666 Cnd mai multe persoane au garantat unul i acelai creditor pentru una i aceeai datorie, flecare din ele rmne obligat pentru datoria ntreag.

Art. 1667 Cu toate acestea, fiecare din persoanele artate n articolul precedent, ntruct n-a renun at la beneficiul diviziunii, poate cere ca creditorul s divid mai nti ac iunea sa i s o reduc la propor ia fiecruia. Dac unii din garan i erau nesolvabili n timpul n care unul din el ob inuse diviziunea, acesta rmne obligat n propor ia unei asemenea nesolvabilit i; dac ns nesolvabilitatea a supravenit dup diviziune, atunci nu mai poate fi rspunztor pentru aceasta.

Art. 1668 Dac creditorul nsui i de bun voie a mpr it ac iunea sa, nu mai poate s se lepede de aceast diviziune, dei, mai nainte de timpul n care a primit-o, unii din cau ionatori au fost nesolvabili.

Sec iunea II

Despre efectele fidejusiunii ntre debitor i cau ionator (fidejusor)


Art. 1669 Cau ionatorul ce a pltit are regres contra debitorului principal, att cnd a garantat cu tiin a debitorului, ct i pe netiin a lui. Regresul se ntinde att asupra capitalului, ct i asupra dobnzilor i a spezelor; cu toate acestea, garantul nu are regres dect pentru spezele fcute de dnsul dup ce a notificat debitorului principal reclama ia pornit asupr-i. Fidejusorul are regres i pentru dobnda sumei ce a pltit, chiar cnd datoria nu produce dobnd, i nc i pentru daune-interese, dac se cuvine. Cu toate acestea, dobnzile ce ar fi fost datorite creditorului nu vor merge n favoarea garantului dect din ziua n care s-a notificat plata.

Art. 1670 Cau ionatorul ce a pltit datoria intr n dreptul ce avea creditorul contra datornicului.

Art. 1671 Cnd snt mai mul i debitori principali solidari pentru una i aceeai datorie, fidejusorul ce a garantat pentru ei to i are regres n contra fiecrui din ei pentru repeti iunea sumei totale ce a pltit.

Art. 1672

144 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Fidejusorul ce a pltit prima dat, nu are regres contra debitorului principal ce a pltit de-a doua oar; are ns ac iunea de repeti iune contra creditorului. Cnd fidejusorul a pltit, fr s fi fost urmrit i fr s fi ntiin at pe datornicul principal, nu va avea nici un regres contra acestuia n cazul cnd n timpul pl ii, datornicul ar fi avut meziu 1 de a declara stins datoria sa; i rmne ns dreptul de a cere napoi de la creditor banii da i.
1Mijlocul.

Art. 1673 Fidejusorul, i fr a fi pltit, poate s reclame dezdunare de la debitor: 1. cnd este urmrit n judeca i pentru a plti; 2. cnd debitorul se afli falit sau n stare de nesolvabilitate; 3. cnd debitorul s-a ndatorat de a-l libera de garan ie ntr-un termen determinat i acesta a expirat; 4. cnd datoria a devenit exigibil prin sosirea scaden ei stipulate; 5. dup trecerea de 10 ani, cnd obliga ia principal nu are un termen determinat de scaden , ntruct ns obliga ia principala nu ar fi fost de aa fel nct s nu poat a se stinge naintea unui termen determinat, cum de exemplu tutela, ori ntruct nu s-a stipulat contrariul.

Sec iunea III

Despre efectele fidejusiunii ntre mai mul i garan i


Art. 1674 Cnd mai multe persoane au garantat pentru unul i acelai debitor i pentru una i aceeai datorie, garantul ce a pltit datoria are regres contra celorlal i garan i pentru por iunea ce privete pe fiecare. Cu toate acestea, nu are loc regresul dect cnd garantul a pltit n unul din cazurile artate n articolul precedent.

Capitolul III

Despre fidejusiunea legal i cea judectoreasc


Art. 1675 De cte ori o persoan este obligat de lege sau de judector a da o garan ie, garantul ce se ofer trebuie s alb condi iile prescrise de art. 1659 i 1660. Fidejusiunea judectoreasc trebuie nc s poat fi supus la constrngerea corporal.
2Instan a 2

judectoreasc.

Art. 1676 Cel ce e dator s dea garan ie, e liber s dea un amanet sau alt asigurare, care s se gseasc suficient pentru asigurarea crean ei.

Art. 1677 Garantul judectoresc nu poate cere discu ia 1 averii debitorului principal.
1Urmrirea.

Art. 1678

145 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Cel ce s-a fcut garant numai pentru fidejusorul judectoresc nu poate s cear discu ia 1 averii debitorului principal i a fidejusorului.
1Urmrirea.

Capitolul IV

Despre stingerea fidejusiunii


Art. 1679 Obliga ia ce nate din fidejusiune se stinge prin acele cauze prin care se sting i celelalte obliga ii.

Art. 1680 Confuziunea urmat ntre datornicul principal i fidejusorul su, prin erezirea unuia de ctre altul, nu stinge ac iunea creditorului contra acelui ce a garantat pentru fidejusor.
2Motenirea. 2

Art. 1681 Garantul se poate servi n contra creditorului de toate excep iile datornicului principal inerente datoriei; ns nu-i poate opune acele ce snt curat personale datornicului.

Art. 1682 Cau ionatorul se libereaz de garan ia sa, cnd nu poate s intre n drepturile, privilegiile i ipotecile creditorului din cauza acestuia.

Art. 1683 Dac creditorul primete de bun voie un imobil sau alt lucru n plata datoriei principale, cau ionatorul rmne liberat, chiar cnd creditorul a fost evins din acel lucru.

Art. 1684 Prelungirea termenului acordat de creditor n favoarea datornicului principal nu libereaz pe fidejusor de garan ia sa, care poate n atest caz s urmreasc pe debitor pentru plat.

Titlul XV

DESPRE AMANET
Art. 1685 Amanetul este un contract prin care datornicul remite creditorului su un lucru mobil spre siguran a datoriei.

Art. 1686 Amanetul d creditorului dreptul de a fi pltit din lucrul amanetului, cu preferin naintea altor creditori. Ca s rezulte preferin se cere un act nregistrat n regul, ce s enun e suma datorit, specia i natura lucrurilor amanetate sau o descrip ie de calitatea, greutatea i msura lor. Facerea unui act nscris i nregistrat nu este neaprat dect cnd datoria trece peste 0,025 lei (RON).

146 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1687 Preferin a artat n articolul precedent nu se poate nfiin a n privin a mobilelor necorporale, cum crean ele mobiliare, dect prin un act n regul nregistrat i notificat debitorului crean ei date n amanet.

Art. 1688 n toate cazurile ns, acest privilegiu nu subzist asupra amanetului dect cnd s-a dat i a rmas n posesiunea creditorului sau unui al treilea ales de pr i.

Art. 1689 Creditorul, la caz de neplat, nu poate s dispun de amanet; are dreptul ns s cear de la judector ca amanetul s-i rmn lui, drept plat, i pn la suma datoriei, cu ale ei dobnzi, de se cuvine, dup o estima ie fcut de exper i, ori s se vnz la licita ie. E nul orice stipula ie prin care creditorul s-ar autoriza sau a-i apropia amanetul sau a dispune de dnsul fr formalit ile sus-artate.
1Instan a 1

judectoreasc.

Art. 1690 Pn la expropria iunea debitorului, de este s se fac, el rmne proprietarul amanetului.
1Executare 1

silit, potrivit art. 1836 C. civ.

Art. 1691 Creditorul rspunde dup regulile stabilite la titlul. Despre contracte i obliga ii n genere, de pierderea sau stricciunea amanetului provenit din culpa sa. Asemenea i debitorul trebuie s ntoarc creditorului toate spezele utile i cele necesare fcute pentru conservarea amanetului.

Art. 1692 Dac s-a dat drept amanet o crean ce produce dobnzi, creditorul trebuie s in n seam aceste dobnzi asupra dobnzilor ce ar fi datorite. Dac datoria, pentru a crei siguran s-a dat amanet o crean , nu produce ea nsi dobnzi, atunci dobnzile crean ei amanetate se in n seam asupra capitalului datoriei.

Art. 1693 Dac creditorul abuza de amanet, debitorul poate s cear ca acel amanet s se pun sub sechestru.

Art. 1694 Debitorul nu poate pretinde restitu iunea amanetului dect dup ce a pltit n ntreg capitalul, dobnzile i spezele datoriei pentru a crei siguran s-a fost dat amanetul. Dac acelai debitor ar fi fcut o alt datorie ctre acelai creditor dup tradi iunea amanetului, i o asemenea datorie ar fi devenit exigibil nainte de plata primei datorii, creditorul nu va putea fi constrns s libereze amanetul mai nainte de a se fi pltit ambele crean e, chiar cnd nu s-ar fi stipulat de a subordona amanetul la plata datoriei a doua.

Art. 1695

147 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Amanetul este nedivizibil, dei datoria este divizibil, ntre erezii debitorului, ori ntre aceia ai creditorului. Eredele debitorului ce i-a pltit partea sa de datorie, nu poate cere restitu iunea pr ii sale de amanet atta timp ct datoria nu este pltit n ntregul ei. i viceversa, eredele creditorului care i-a primit partea sa de datorie, nu poate s restituie amanetul cu dunarea coerezilor si nc neplti i.

Art. 1696 Dispozi iile precedente nu se aplic n materie de comer , nici la casele de mprumut pe amanet, n privin a crora se va urma dup legile i regulamentele relative la dnsele.

Titlul XVI

DESPRE ANTICHREZ
Art. 16971703 (Abrogate prin art. 4 al Legii contra cametei din 2. IV. 1931) .
1Art. 1

16971703 au fost din inadverten abrogate i prin art. 13 al Legii din 5. V. 1938 pentru stabilirea dobnzilor i nlturarea cametei.

Titlul XVII

DESPRE TRANZAC IE
Art. 1704 Tranzac ia este un contract prin care pr ile termin un proces nceput sau prentmpin un proces ce poate s nasc.

Art. 1705 Tranzac ia trebuie s fie constatat prin act scris.

Art. 1706 Tranzac ie pot face numai acei ce pot dispune de obiectul cuprins n ea. Acei ns ce nu pot dispune de obiectul cuprins n tranzac ie, nu pot transige dect n formele stabilite de legi speciale.

Art. 1707 Se poate transige asupra unei ac iuni civile ce deriv din o infrac iune.

Art. 1708 n tranzac ie se poate stipula o penalitate contra celui ce nu se va inea de dnsa.

Art. 1709 Tranzac iile se mrginesc numai la obiectul lor; renun area, fcut n toate preten iile i ac iunile, cuprinde numai ceea ce se report la pricinile, asupra crora a urmat tranzac ie.

148 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1710 Tranzac ia nu se ntinde dect asupra pricinilor de care trateaz, fie inten ia pr ilor manifestat prin expresii speciale sau generale, ori rezulte ea ca o consecin necesar din ceea ce s-a expres 1 .
1Exprimat.

Art. 1711 Tranzac iile au ntre pr ile contractante puterea unei sentin e neapelabile 2 .
2Hotrre

definitiv, potrivit art. 377 C. proc. civ.

Art. 1712 Este admisibil ac iunea de nulitate 3 contra unei tranzac ii, pentru eroarea asupra persoanei sau obiectului n proces.
3Anulare.

Art. 1713 Asemenea se poate ataca tranzac ia fcut spre executarea unui titlu nul, afar numai cnd pr ile ar fi tratat expres despre nulitate.

Art. 1714 Tranzac ia fcut pe documente dovedite n urm de false este nul.

Art. 1715 E asemenea nul tranzac ia asupra unui proces finit prin sentin neapelabil , despre care pr ile sau una din ele n-aveau cunotin . Cnd sentin a necunoscut pr ilor ar fi nc apelabil, tranzac ia va fi valid.
2Hotrre 2

definitiv, potrivit art. 377 C. proc. civ.

Art. 1716 Cnd pr ile au transigeat n genere asupra tuturor afacerilor ce ar putea s existe ntre dnsele, documentele pe le-ar fi fost necunoscute lor n timpul tranzac iei i care s-ar fi descoperit n urm nu constituie un titlu de anularea tranzac iei, afar numai atunci cnd ar fi fost ascunse prin fapta uneia din pr ile contractante. ns tranzac ia va fi nul, cnd ea nu ar cuprinde dect un singur obiect i s-ar dovedi, din documentele n urm descoperite, c una din pr i nu avea nici un drept asupra acelui obiect.

Art. 1717 nvederata greeal n socoteli, urmat la facerea tranzac iei, nu pgubete pe nici una din pr i, i trebuie s se repare.

Titlul XVIII

DESPRE PRIVILEGII I IPOTECI


Capitolul I

149 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Dispozi ii generale
Art. 1718 Oricine este obligat personal este inut de a ndeplini ndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile i imobile, prezente i viitoare.

Art. 1719 Bunurile unui debitor servesc spre asigurarea comun a creditorilor si, i pre ul lor se mparte ntre ei prin analogie , afar de cazul cnd exist ntre creditori cauze legitime de preferin .
1Propor 1

ional cu valoarea crean elor respective.

Art. 1720 Cauzele legitime de preferin snt privilegiile i ipotecile.

Art. 1721 Cnd un imobil, recolte, sau alte bunuri mobile vor fi fost asigurate n contra incendiului, sau n contra oricrui alt caz fortuit, suma ce se va datora de ctre asigurtor va trebui, dac nu va fi fost cheltuit n repara ia obiectului asigurat, s fie afectat la plata crean elor privilegiate i ipotecare, dup rangul fiecreia din ele. Asemenea se va urma i cu orice despgubire va fi datorit de ctre o a treia persoan, pentru pierderea total sau deteriorarea obiectului nsrcinat de un privilegiu sau ipotec.

Capitolul II

Despre privilegii
Art. 1722 Privilegiul este un drept, ce d unui creditor calitatea crean ei sale de a fi preferit celorlal i creditori, fie chiar ipotecari.

Art. 1723 ntre creditorii privilegia i, preferin a se reguleaz dup diferitele calit i ale privilegiilor.

Art. 1724 Creditorii privilegia i, care au acelai rang, au deopotriv drept la plat.

Art. 1725 Privilegiile tezaurului public 1 i ordinea n care se exercit ele snt regulate prin legi speciale. Tezaurul public nu poate ob ine un privilegiu n contra drepturilor persoanelor al treilea dobndite mai nainte.
1Privilegiile

crean elor statului.

Art. 1726 Privilegiile pot fi att asupra mobilelor, ct i asupra imobilelor.

150 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sec iunea I

Despre privilegiile care se ntind asupra mobilelor i imobilelor


Art. 1727 Cheltuielile de judecat stat privilegiate att asupra mobilelor, ct i asupra imobilelor, n privin a tuturor creditorilor n interesul crora au fost fcute.

Sec iunea II

Despre privilegii asupra mobilelor


Art. 1728 Privilegiile snt sau generale, sau speciale asupra unor mobile.

Despre privilegii generale asupra mobilelor


Art. 1729 Crean ele privilegiate asupra tuturor mobilelor snt cele mai jos artate, i se exercit n ordinea urmtoare: 1. cheltuielile de judecat fcute n interesul comun al creditorilor; 2. cheltuielile ngroprii n raport cu condi ia i starea defunctului; 3. cheltuielile boalei celei de pe urm fcute, n curs de un an; 4. salariile oamenilor de serviciu pentru un an trecut i restul datoriei din anul curent; salariul de 6 luni al calfelor de prvlie i salariul pe o lun al lucrtorilor cu ziua; 5. pre ul obiectelor de subsisten date debitorului i familiei sale n curs de ase luni. Cnd valoarea imobilelor n-a fost absorbi i de crean ele privilegiate i ipotecare, partea din pre ul lor ce mai rmne se va afecta cu preferin la plata crean elor artate prin prezentul articol.

Despre privilegii asupra oarecror mobile


Art. 1730 Crean ele privilegiate asupra oarecror mobile snt: 1. Chiriile i arenzile. Cnd contractul este autentic sau are o dat cert, proprietarul are privilegiul pentru toat chiria sau arenda pe anul curent, precum i pe tot timpul ce rmne a curge pn la expirarea contractului. Cnd contractul nu e autentic, sau nu are dat cert, proprietarul are privilegiul numai pentru chiria sau arenda pe anul curent i pe anul viitor. n cazul dinti, dac prin contractul de arendare sau nchiriere nu va fi fost expres prohibit subarendarea sau subnchirierea, ceilal i creditori ai debitorului pot renchiria casa sau rearenda moia pentru timpul ce mai rmne a curge dup contract; dar snt obliga i de a plti proprietarului tot ce-i este datorit. Obiectele asupra cror se exercit privilegiul snt: Pentru cas, toate mobilele din ea. Pentru moie, toat recolta anului curent, precum i tot ce servete la exploatarea moiei. Acelai privilegiu are loc pentru repara iile locative i pentru tot ce privete execu ia contractului. Proprietarul poate sechestra mobilele care se afl n casa sa sau pe moia sa, cnd ele au fost duse n alt loc, fr consim mntul su, i proprietarul conserv privilegiul su pe aceste mobile, ntruct timp le-a revendicat; adic, cnd

151 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

snt n chestiune mobilele unei moii, dac a fcut cererea sa n termen de 40 de zile, i cnd snt n chestiune mobilele unei case, n termen de 15 zile. 2. Sumele datorite pentru semin e sau pentru cheltuiala recoltei anului curent, asupra pre ului acestei recolte, i sumele datorite pentru instrumente de exploata iune, pe pre ul acestor instrumente; n ambele aceste cazuri, cu preferin chiar naintea proprietarului moiei pentru privilegiul arendei. 3. Crean a pe amanetul ce este n posesiunea creditorului. 4. Cheltuielile fcute pentru conservarea lucrului. 5. Pre ul pentru lucruri mobile nepltite, dac se afl nc n posesiunea debitorului, chiar i n cazul cnd a cumprat cu termen de plat. Dac vnzarea s-a fcut fr termen de plat, vnztorul poate chiar s revendice obiectele vndute, pe ct timp se afl n posesiunea cumprtorului, i poate s mpiedice revinderea acelor lucruri, dac ns s-a fcut cererea sa n termen de opt zile dup trdarea lucrurilor, i dac lucrurile se afl nc tot n starea n care se gseau la timpul trdrii lor. Pierderea ac iunii de revendicare aduce cu sine i pierderea ac iunii rezolutorie a contractului vnzrii, n privin a celorlal i creditori. 6. Crean ele ce are un hangiu, n aceast calitate, asupra efectelor voiajorilor, ce se afl n osptria sa. 7. Crean a cheltuielilor de transport i a cheltuielilor accesorii asupra lucrului transportat, ntruct timp acela ce l-a transportat, l are n posesiunea sa, i n cele 24 ore ce vor urma trdrii lucrului la destinatarul su, dac acesta, din urm a conservat posesiunea lucrului. 8. Crean ele rezultnd din abuzuri i prevarica iuni 3 ale func ionarilor publici, n exerci iul func iunii lor, asupra cau ionamentului lor, precum i asupra dobnzilor ce ar fi produs acel cau ionament.
1Predarea. 2Lucruri. 3Pagube 2 1

de care func ionarul de stat se face culpabil n exerci iul func iunii.

Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor, la caz de concurs ntre ele


Art. 1731 Cheltuielile de judecat vin naintea tuturor crean elor n interesul crora au fost fcute.

Art. 1732 Cheltuielile fcute pentru conservarea lucrului trec naintea privilegiilor anterioare. Ele trec, n toate cazurile, chiar naintea privilegiilor cuprinse la numerele 3, 4 i 5 ale articolului 1729.

Art. 1733 Creditorul amanetar, hangiul i cruul snt prefera i vnztorului unul obiect mobiliar, care le servete de siguran , afar de cazul cnd ei, primind lucrul, au tiut c pre ul era nc datorit. Privilegiul vnztorului nu se exercit dect dup acel al proprietarului casei sau moiei , afar de cazul cnd vnztorul, la transportarea lucrurilor n locurile nchiriate, a fcut cunoscut proprietarului c pre ul nc nu i s-a pltit.
1A 1

se vedea nota de la art. 1730 pct. 2.

Art. 1734 Sumele datorite pentru semin e sau pentru cheltuielile recoltei de peste an se pltesc din pre ul acestei recolte, i sumele datorite pentru ustensile, care servesc la exploatarea moiei , din pre ul acestor ustensile, cu preferin n ambele aceste cazuri naintea privilegiului proprietarului moiei.
1

152 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

A se vedea nota de la art. 1730 pct. 2.

Art. 1735 Privilegiul cheltuielilor de ngropare trece naintea tuturor celorlalte privilegii.

Art. 1736 Celelalte privilegii generale snt primate de ctre privilegiile speciale.

Sec iunea III

Despre privilegii asupra imobilelor


Art. 1737 Creditorii privilegia i asupra imobilelor snt: 1. Vnztorul pe imobilul vndut, pentru plata pre ului. Dac s-au fcut mai multe vnzri succesive, pentru care a rmas datorit pre ul n total sau n parte, ntiul vnztor se prefer celui de-al doilea, cel de-al doilea celui de-al treilea i aa nainte. 2. Acei ce au dat banii care au servit la achizi ia unui imobil. Trebuie ns s fie constatat ntr-un mod autentic, prin actul de mprumutare, c suma era destinat a fi ntrebuin at la aceasta; asemenea trebuie s fie constatat prin chitan a vnztorului c plata pre ului s-a fcut cu banii mprumuta i. 3. Coerezii, asupra imobilelor succesiunii, pentru garan ia mpr elii fcute ntre ei i a sumelor cu care a rmas dator unul ctre altul. 4. Arhitec ii, antreprenorii, pietrarii i al i lucrtori ntrebuin a i pentru a zidi, a reconstrui, sau a repara edificii, canaluri sau alte opere, cu condi ie ns ca prealabilmente s se fi ncheiat un proces-verbal, de ctre un expert numit de judectoria n a crei raz teritorial snt situate edificiile, constatator strii i felului lucrrilor ce proprietarul va declara c are de gnd a face i numai n cazul cnd acele lucrri ar fi fost primite cel mult n curs de ase luni, dup terminarea lor, de ctre expert asemenea numit de judectorie. Dar privilegiul acesta nu poate trece niciodat peste valorile constatate prin al doilea proces-verbal, ci se va reduce la adausul de valoare ce va fi existnd la epoca alienrii imobilului, ca rezultat al lucrrilor executate. 5. Acei ce au mprumutat bani pentru a indemniza pe lucrtori, se bucur de acelai privilegiu, ns numai n cazul cnd ntrebuin area acelor bani va fi constatat ntr-un mod autentic prin actul de mprumutare, i prin chitan a lucrtorilor, n modul n care s-a vorbit mai sus, despre acei care au mprumutat bani pentru achizi ia unui imobil.

Sec iunea IV

Cum se conserv privilegiile


Art. 1738 ntre creditori, privilegiile nu produc nici un efect, n privin a imobilelor, dect atunci cnd ele s-au adus la cunotin a public, prin inscrip ie, i numai de la data acelei inscrip ii n registrele notariatelor de stat, destinate pentru aceasta, dup modul determinat de lege, afar de singurele excep ii ce urmeaz.

Art. 1739 Snt scutite de formalitatea inscrip iei, crean ele artate la art. 1729.

Art. 1740 Vnztorul privilegiat conserv privilegiul su prin transcrip ia titlului care a transferat proprietatea cumprtorului, i care titlu constat c i se datorete ntregul pre sau parte din el, asemenea i acela care a dat bani pentru cumprarea unul

153 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

imobil, conform alineatului 2 de la art. 1737, conserv privilegiul su prin transcrip ia titlului care constat destina ia mprumutrii i trecerea asupra sa a tuturor drepturilor vnztorului.

Art. 1741 Coeredele sau coprtaul la o mpr eal conserv privilegiul su asupra bunurilor cuprinse n fiecare lot, sau asupra lucrului pus n licita ie, pentru tot ce are drept a reclama n aceast calitate, prin inscrip ia acestui privilegiu n termen de 60 zile socotite de la data actului de mpr eal sau de la data adjudecrii prin licita ie; n cursul acestui timp nici o ipotec nu poate fi constituit n prejudiciul coeredelui sau coprtaulul creditor, asupra nici unui bun care se gsete cuprins n masa comun.

Art. 1742 Arhitec ii, antreprenorii, pietrarii i al i lucrtori ntrebuin a i pentru a zidi, a reconstrui sau a repara edificii, canaluri sau alte opere, i acei care au mprumutat, pentru a indemniza pe persoanele de mai sus, cu bani a cror ntrebuin are se constat conform alineatului 5 de la articolul 1737 conserva privilegiul lor prin inscrip ia proceselor-verbale ale exper ilor, men ionate la alineatul 4 al articolului 1737.

Art. 1743 Creditorii i legatarii, care cer separa ia patrimoniului defunctului, conserv privilegiul lor asupra imobilelor succesiunii n fa a creditorilor erezilor sau reprezentan ilor defunctului, prin inscrip ia acestui privilegiu, n termen de ase luni de la data deschiderii succesiunii. naintea expirrii acestui termen, nici o ipotec stabilit de ctre erezii sau reprezentan ii defunctului asupra acelor bunuri spre prejudiciul creditorilor sau legatarilor succesiunii nu poate avea efect.

Art. 1744 Cesionarii acestor diverse crean e privilegiate exercit ntru toate aceleai drepturi, care le aveau i acei ce le-au cedat aceste crean e.

Art. 1745 Toate crean ele privilegiate supuse la formalitatea inscrip iei, n privin a cror nu s-ar fi ndeplinit condi iile prescrise pentru conservarea privilegiului, nu nceteaz cu toate acestea de a fi crean e ipotecare; ns ipoteca, n privin a tuturor, persoanelor al treilea, nu dateaz dect de la epoca inscrip iilor care vor trebui fcute, dup cum, mai jos se va arta.

Capitolul III

Despre ipoteci
Art. 1746 Ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obliga ii. Ipoteca este din natura ei nedivizibil i subzist n ntregimea ei asupra tuturor imobilelor afectate, asupra fiecrui i asupra fiecrei por iuni din acele imobile. Dreptul de ipotec se conserv asupra imobilelor n orice min va trece.

Art. 1747 Dreptul de ipotec nu se poate constitui dect n cazurile i cu formele prescrise de lege.

Art. 1748

154 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Ipoteca este sau legal sau conven ional.

Art. 1749 Ipoteca legal este aceea care ia natere n virtutea unei dispozi ii speciale a legii. Ipoteca conven ional este aceea care ia natere din conven ia pr ilor, cu formele prescrise de lege.

Art. 1750 Se pot ipoteca: 1. Imobilele care snt n comer


1

, cu accesoriile lor, ce dup lege se privesc ca imobile;

2. uzufructul asupra acestor imobile i accesorii.


1n

circuitul civil.

Art. 1751 Mobilele nu pot fi ipotecate.

Art. 1752 Nu se aduce nici o modificare prin acest codice dispozi iilor legilor maritime, n privin a navelor i bastimentelor de mare.

Sec iunea I

Despre ipotecile legale


Art. 1753 Drepturile i crean ele care se asigur de lege prin o ipotec snt: 1. ale femeilor mritate asupra bunurilor brbatului; 2. ale minorilor i interziilor asupra bunurilor tutorelui; 3. ale statului, ale comunelor i stabilimentelor publice asupra bunurilor perceptorilor i administratorilor contabili.

Despre siguran ele femeilor mritate


Art. 17541761 (Abrogate implicit drept urmare a abrogrii art. 12331293 privind regimul dotal, prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954, cu modificrile ulterioare).

Despre garan iile ce snt obliga i a da tutorii n interesele minorilor i interziilor


Art. 17621767 (Abrogate prin art. 20 al Decretului nr. 32 din 31. I. 1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice).

155 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Despre garan iile ce snt obliga i a da statului, comunelor i stabilimentelor publice, perceptorii i administratorii contabili
Art. 1768 Ipoteca legal a statului, a comunelor i a stabilimentelor publice asupra bunurilor perceptorilor i administratorilor publici, nu se poate stabili dect asupra bunurilor prezente, iar nu i a celor viitoare.

Sec iunea II

Despre ipotecile conven ionale 1


1

n ce privete imobilele supuse regimului de carte funciar a se vedea i Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozi iunilor privitoare la cr ile funciare M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificrile ulterioare (art. 6466 i art. 7277).

Art. 1769 Cine are capacitatea de a nstrina un imobil, poate a-l i ipoteca.

Art. 1770 Acei care au asupra unui imobil un drept suspens prin o condi ie, sau rezolubil n oarecare cazuri, sau supus la o ac iune de resciziune, nu pot consim i dect o ipotec supus acelorai condi ii sau acelorai resciziuni.

Art. 1771 Bunurile minorilor i ale interziilor nu pot fi ipotecate dect pentru cauzele i cu formele prescrise de legi.

Art. 1772 Ipoteca conven ional nu va putea fi constituit dect prin act autentic.

Art. 1773 Ipotecile consim ite n ar strin nu pot avea efect n Romnia dect dup ce actele prin care s-a consim it ipoteca, se vor fi vizat de notarul de stat al notariatului de stat al situa iunii bunurilor i se va fi luat inscrip ie. Acest notar va verifica dac actele de constituirea ipotecii unesc toate condi iile cerute de legile locului unde s-au fcut spre a fi autentice.

Art. 1774 Ipoteca conven ional nu este valabil dac, prin actul de constituire al ipotecii, nu se specific anume natura i situa ia fiecrui imobil al debitorului, asupra crui se consimte ipoteca crean ei.

Art. 1775 Bunurile viitoare ale debitorului nu pot fi obiectul unei ipoteci.

Art. 1776 Ipoteca conven ional nu poate fi valabil dect atunci cnd suma, pentru care ipoteca este constituit, va fi determinat

156 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

prin act. Dac crean a este condi ional se va men iona condi ia n inscrip ie.

Art. 1777 Ipoteca se ntinde asupra tuturor ameliora iilor survenite n urma constituirii imobilului ipotecat.

Sec iunea III

Despre rangul ipotecilor ntre ele


Art. 1778 ntre creditori, ipoteca, fie legal, fie conven ional, nu are rang dect din ziua inscrip iei sale n registre.

Art. 1779 Ipotecile nscrise n registre n aceeai zi au acelai rang.

Capitolul IV

Despre modul inscrip iei privilegiilor i ipotecilor 1


1

Dispozi iile cuprinse n art. 17801784 inclusiv, art. 1786 i 1787 nu se aplic Imobilelor supuse regimului de carte funciar sau de publicitate funciar. Cu privire la aceste imobile, a se vedea: Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozi iunilor privitoare la cr ile funciare M. Of. nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificrile ulterioare (art. 110114);

Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cr ilor funciare provizorii n cr i de publicitate funciar M. Of. nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificrile ulterioare (art. 3335, combinat cu art. 38). Textele din acest capitol snt reproduse cu modificrile aduse prin Decretul nr. 378/1960 B. Of. nr. 22 din 20 octombrie 1960.

Art. 1780 Inscrip iile se fac la notariatul de stat n a crui raz teritorial snt situate bunurile ipotecate. Drepturile de privilegii i ipoteci care nu s-ar fi nscris naintea mor ii debitorului, nu vor mai putea fi nscrise dect n termen de trei luni de la deschiderea succesiunii. Inscrip iile nu vor produce nici un efect cnd vor fi fost luate n intervalul de timp n cursul crui actele fcute naintea deschiderii falimentelor snt declarate de lege nule.

Art. 1781 Spre a opera inscrip ia, creditorul i debitorul, n persoan sau prin mandatari cu procuri autentice, vor prezenta notarului de stat, actul autentic al conven iei prin care se constituie ipoteca. Totodat, creditorul va face i alegere de domiciliu la vreun loc din raza teritorial a notariatului de stat.

Art. 1782 Notarul de stat, gsind actul nvestit cu toate formele cerute de lege pentru inscrip ie, va ordona inscrip ia sa, dup care se va certifica, pe actul original, data i numrul de ordine sub care s-a scris n registru.

157 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1783 n toate cazurile de inscrip ie a unei ipoteci legale sau a unui privilegiu, este destul ca creditorul sau mandatarul su singur s se prezinte naintea notarului de stat i s cear inscrip ia ipotecii sau a privilegiului su, n virtutea titlului din care decurge acea ipotec sau acel privilegiu.

Art. 1784 Inscrip iile asupra bunurilor unei persoane moarte pot fi cerute numai de creditori.

Art. 1785 Creditorul privilegiat sau ipotecar, nscris pentru un capital sau pentru o rendit care produce interese, are drept ca interesele datorite pe trei ani s aib acelai rang ca i capitalul, fr prejudiciul inscrip iilor ce poate lua pentru interese dup trei ani, i care vor avea rang din ziua inscrip iei lor.

Art. 1786 Inscrip iile conserv dreptul de privilegiu i de ipotec n curs de 15 ani din ziua n care s-au fcut inscrip iile. Efectul lor nceteaz dac inscrip iile nu au fost rennoite naintea expirrii acestui termen. Cu toate acestea, inscrip iile luate n favoarea minorilor, interziilor, a femeilor mritate, a statului, comunelor i celorlalte stabilimente publice stat dispensate de a fi rennoite pn dup un an de la ncetarea tutelei, disolu iunea cstoriei sau ncetarea din func iune a func ionarului.

Art. 1787 Inscrip ia rennoit trebuie s indice inscrip ia primitiv ce se rennoiete. n lips de o asemenea indica ie, crean a ipotecar va avea rang de la inscrip ia din urm.

Capitolul V

Despre tergerea i reduc iunea inscrip iilor


Art. 1788 Inscrip iile vor fi terse sau reduse prin consim mntul pr ilor interesate, capabile de a consim i la aceasta, sau n virtutea unei sentin e date n ultim instan , sau care a dobndit puterea lucrului judecat. Mandatul dat spre a face o tergere sau reduc iune, trebuie s fie expres i autentic.

Art. 1789 Actele fcute n ar strin, care constat consim mntul pentru tergerea sau reduc iunea unei inscrip ii, nu snt executorii n Romnia, dect dup ce s-au vizat de notarul de stat al notariatului de stat al situa iei bunurilor, care va verifica autenticitatea acelor acte.

Capitolul VI

Despre efectul privilegiilor i ipotecilor n contra persoanelor al treilea care de in imobilul


Art. 1790 Creditorii care au privilegiu sau ipotec nscris asupra unui imobil l urmresc n orice mn ar trece.

Art. 1791

158 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Dac persoana a treia, care de ine imobilul, nu ndeplinete formalit ile mai jos stabilite pentru a purga proprietatea sa, ea rmne ndatorat prin singurul efect i inscrip iilor, n calitatea sa de detentor a imobilului, la toate datoriile ipotecare, i se bucur de to i termenii de plat ce i avea i debitorul primitiv.

Art. 1792 Detentorul este inut n acelai caz sau de a plti toate capitalurile i interesele 1 exigibile, la orice sum s-ar urca, sau de a lsa imobilul ipotecat fr nici o rezerv.
1Dobnzile.

Art. 1793 Cnd detentorul nu ndeplinete una din aceste obliga ii pe deplin, fiecare creditor ipotecar are dreptul de a cere vnzarea imobilului ipotecat, pentru crean a sa.

Art. 1794 Cu toate acestea, detentorul, care nu este personal obligat pentru crean a ipotecar a creditorului, poate s se opun la vnzarea imobilului ipotecat ce i-a fost transmis, dac au mai rmas alte imobile ipotecate pentru aceast datorie n posesiunea principalului sau principalilor debitori, i poate s cear discu ia prealabil dup forma regulat la titlul Despre cau ionament. n timpul acestei discu ii se va opri vnzarea imobilului ipotecat.

Art. 1795 Ct pentru lsarea imobilului ipotecat, ea poate s fie fcut de ctre orice detentor care nu este personal obligat la datorie i care are capacitatea de a nstrina.

Art. 1796 Detentorul poate s lase imobilul, chiar dup ce a recunoscut obliga ia sau dup ce a fost condamnat n aceast calitate; lsarea imobilelor nu mpiedic nici pe detentor, pn la adjudecare, de a lua imobilul napoi, pltind toat datoria i cheltuielile.

Art. 1797 Lsarea imobilului ipotecat se face prin declara ie la grefa judectoriei situa iei imobilului. Judectoria va ncheia act despre aceasta. Dup cererea celui mai diligent dintre cei interesa i, se va numi un curator imobilului prsit i se va urmri vnzarea sa dup formele prescrise pentru expropria iuni .
1Executare 1

silit, potrivit art. 18241836 C. civ.

Art. 1798 Servitu ile i drepturile reale ce avea asupra imobilului detentorul naintea posesiunii sale renasc dup prsirea sau adjudecarea imobilului.

Art. 1799 Detentorul care a pltit datoria ipotecar, sau care a lsat imobilul ipotecat, sau care a suferit expropria iunea 1 acestui imobil, are recurs n garan ie, de drept, n contra debitorului principal.
1Executare

silit, potrivit art. 18241836 C. civ.

159 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Capitolul VII

Despre stingerea privilegiilor i a ipotecilor


Art. 1800 Privilegiile i ipotecile se sting: 1. prin stingerea obliga iei principale; 2. prin renun area creditorului la ipotec; 3. prin ndeplinirea formalit ilor i condi iilor prescrise detentorilor pentru purgarea bunurilor dobndite de ei; 4. prin prescrip ie. Prescrip ia este ctigat debitorului, pentru bunurile care se afl n posesiunea sa, prin expirarea timpului defipt pentru prescrip ia ac iunilor ce rezult din ipotec sau din privilegiu. Ct pentru bunurile care se gsesc n minile unui al treilea detentor, prescrip ia i este ctigat prin expirarea timpului regulat pentru prescrip ia propriet ii n favoarea sa; n cazul cnd prescrip ia presupune un titlu, ea nu ncepe a curge dect din ziua cnd detentorul s-a nscris n registrele notariatului de stat ca nou proprietar. Inscrip iile luate de creditori nu ntrerup cursul prescrip iei stabilite prin lege n favoarea debitorului, sau n favoarea unei a treia persoane detentoare a imobilului.

Capitolul VIII

Despre modul de a purga propriet ile de privilegii i ipoteci


Art. 1801 Conform art. 72 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, la data finalizrii lucrrilor cadastrale i a registrelor de publicitate imobliar pe ntreg teritoriul administrativ al unui jude i nceteaz aplicabilitatea, pentru jude ul respectiv, (...) art. 1801, 1802 i art. 1816-1823 C. Civil, iar potrivit alin. 3 teza I, aceste articole se abrog dup definitivarea cadastrului la nivelul ntregii ri. La data finalizrii lucrrilor de cadastru general i a registrelor de publicitate imobiliar pentru ntreg teritoriul administrativ al unei unit i administrativ-teritoriale i nceteaz aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, (...) art. 1801, 1802 i art. 1816-1823 C. Civil, iar potrivit alin. 3 teza I, aceste articole se abrog dup definitivarea cadastrului la nivelul ntregii ri. Toate actele translative de bunuri i drepturi care se pot ipoteca se vor transcrie pe registre ce se vor ine spre acest sfrit la notariatul de stat n a crui raz teritorial snt bunurile situate.

Art. 1802 Conform art. 72 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, la data finalizrii lucrrilor cadastrale i a registrelor de publicitate imobliar pe ntreg teritoriul administrativ al unui jude i nceteaz aplicabilitatea, pentru jude ul respectiv, (...) art. 1801, 1802 i art. 1816-1823 C. Civil, iar potrivit alin. 3 teza I, aceste articole se abrog dup definitivarea cadastrului la nivelul ntregii ri. La data finalizrii lucrrilor de cadastru general i a registrelor de publicitate imobiliar pentru ntreg teritoriul administrativ al unei unit i administrativ-teritoriale i nceteaz aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, (...) art. 1801, 1802 i art. 1816-1823 C. Civil, iar potrivit alin. 3 teza I, aceste articole se abrog dup definitivarea cadastrului la nivelul ntregii ri. Orice act de nstrinare a drepturilor men ionate n articolul precedent nu se va putea opune persoanelor al treilea de nu se va fi fcut transcrip ia cerut prin acel articol.

Art. 1803

160 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Transcrip ia prescris prin articolul 1801 transmite dobnditorului drepturile ce nstrintorul avea asupra propriet ii imobilului, dar cu privilegiile i ipotecile cu care imobilul era nsrcinat.

Art. 1804 Dac noul proprietar voiete a fi aprat de urmririle autorizate prin Capitolul VI al prezentului titlu, este inut, n cursul lunii de la transcrip ia actului de transmisia propriet ii, de a notifica creditorilor la domiciliile ce i-au ales cnd au luat inscrip iile ipotecare: 1. contractul de dobndirea imobilului; 2. un certificat de transcrip ia lui; 3. o tabel n trei coloane, din care cea dinti va cuprinde data ipotecilor i aceea a inscrip iilor, cea de a doua, numele creditorilor, i cea de a treia sumele crean elor nscrise.

Art. 1805 Noul proprietar va declara prin acea notificare c este gata a plti ndat datoriile i sarcinile ipotecare, numai pn la concuren a pre ului stipulat prin actul de nstrinare sau pn la valoarea la care va pre ui imobilul, dac este druit, fr distinc ie ntre datoriile exigibile sau neexigibile.

Art. 1806 Dup ce noul proprietar a fcut notificarea prescris n termenul defipt prin articolul 1804 i dac pre ul stipulat nu poate acoperi toate datoriile privilegiate i ipotecare, orice creditor al crui titlu este nscris poate cere punerea imobilului n vnzare prin licita ie public, cu ndatorire: 1. de a comunica aceast cerere noului proprietar n curs de 40 zile de la notificarea ce acesta i-a fcut; 2. de a se supune, a sui pre ul imobilului cu a zecea parte mai mult peste pre ul stipulat n actul de nstrinare. Toate acestea se vor comunica, dup cererea n scris creditorului, att noului proprietar, ct i nstrintorului imobilului, prin judectoria, unde s-a fcut transcrip ia actului de nstrinarea imobilului. Toate acestea sub pedeaps de nulitate.

Art. 1807 Dac creditorii nu vor cere punerea n licita ie n termenul i cu formele prescrise n articolele precedente, valoarea imobilului va rmne definitiv defipt la pre ul stipulat prin contract, sau la suma estima iei n caz de dona iune, i noul proprietar va rmne liberat de orice privilegiu i ipotec, pltind pre ul creditorilor dup ordinea inscrip iei lor, sau depunndu-l la casa de depozite i consemna iuni .
1Casa 1

de Economii i Consemna iuni (C.E.C.) potrivit Secretului nr. 371/1958 B. Of. nr. 32 din 19 august 1958, cu modificrile ulterioare.

Art. 1808 n caz de revnzare, ea se va face cu formele prescrise pentru expropria iunile for ate , dup struin a sau a creditorului care a cerut revnzarea sau a noului proprietar. Acela din acetia care va strui pentru vnzare, va ngriji a se pune n afiptele de publica ie pre ul stipulat prin contract sau declarat dup estima ie, i suma cu care creditorele s-a obligat a sui acest pre .
2Executare 2

silit, potrivit art. 18241836 C. civ.

Art. 1809 Adjudecatarul este dator, peste pre ul adjudecrii, a restitui dobnditorului imobilului sau donatarului deposedat toate cheltuielile ce acesta a fcut cu formarea contractului su, pentru transcrip ia lui, acelea ale notificrii, i cele fcute de el la vnzarea prin licita ie.

161 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1810 Dac imobilele n urmarea licita iei s-au adjudecat asupra dobnditorului-imobilului sau a donatarului, acesta nu este obligat de a transcrie jurnalul de adjudecare 1 .
1Ordonan

de adjudecare, potrivit art. 561 C. proc. civ.

Art. 1811 Retragerea creditorului care va fi cerut punerea n licita ie nu va putea stvili sub nici un cuvnt adjudecarea public, dac nu vor consim i to i ceilal i creditori privilegia i sau ipotecari.

Art. 1812 Dac adjudecarea se va face asupra aceluia care cumprase imobilul, atunci va avea recurs n contra vnztorului, spre a fi dezdunat de suma care excede pre ul stipulat prin actul de vnzare i pentru dobnda acestui excedent.

Art. 1813 n cazul cnd titlul noului proprietar ar cuprinde imobile i mobile, sau mai mult imobile, din care unele ipotecate i altele neipotecate, situate n aceeai sau n diferite raze teritoriale de judectorii, toate nstrinate cu un singur pre sau pentru pre uri deosebite i separate, sau c aceste imobile snt cuprinse sau c nu snt cuprinse n aceeai exploata iune, n aceste cazuri pre ul imobilului asupra cruia snt luate inscrip ii se va determina cu analogie dup pre ul total, i va fi declarat n notificarea ce noul proprietar este obligat a face conform cu articolul 1804. Creditorele care a cerut punerea n licita ie nu este dator, n nici un caz, a face suirea pre ului cerut prin articolul 1806, pentru mobile sau pentru alte imobile dect cele ipotecate crean ei sale. Noului proprietar i rmne totdeauna recurs n contra autorului su spre a fi dezdunat de vtmarea ce ar suferi, sau din cauza diviziunii achizi iei sale, sau din cauza diviziunii exploata iunilor.
2Propor 3 2

ional fa de pre ul total.

3Vnztor.

Art. 1814 Nici un imobil nu poate fi liberat de ipotecile legale, dect supunndu-se ipotecii un alt imobil de aceeai valoare, sau depunndu-se, la casa de depozite i consemna iuni , o sum egal cu valoarea crean ei asigurate prin ipotec. Formele ce urmeaz a se observa la mutarea ipotecii, de pe un imobil pe altul, se vor determina prin legea de procedur. de Economii i Consemna iuni (C.E.C.) potrivit Decretului nr. 371/1958 B. Of. nr. 32 din 19 august 1908, cu modificrile ulterioare.
1Casa 1

Dispozi ie tranzitorie
Art. 1815 Femeile cstorite pn la promulgarea acestei legi vor fi datoare n curs de un an de la aceast epoc a cere inscrip ie asupra imobilelor brba ilor pentru asigurarea dotei lor, conform regulilor prescrise prin acest codice.

Capitolul IX

Despre publicitatea registrelor i despre responsabilitatea secretarilor notariatelor de stat, nsrcina i cu inerea registrelor 2

162 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Conform art. 72 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, la data finalizrii lucrrilor cadastrale i a registrelor de publicitate imobliar pe ntreg teritoriul administrativ al unui jude i nceteaz aplicabilitatea, pentru jude ul respectiv, (...) art. 1801, 1802 i art. 1816-1823 C. Civil, iar potrivit alin. 3 teza I, aceste articole se abrog dup definitivarea cadastrului la nivelul ntregii ri. La data finalizrii lucrrilor de cadastru general i a registrelor de publicitate imobiliar pentru ntreg teritoriul administrativ al unei unit i administrativ-teritoriale i nceteaz aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, (...) art. 1801, 1802 i art. 1816-1823 C. Civil, iar potrivit alin. 3 teza I, aceste articole se abrog dup definitivarea cadastrului la nivelul ntregii ri.
2

Titlul capitolului IX ct i art. 18161823 C. civ. snt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. IX din Decretul nr. 378/1960 B. Of. nr. 22 din 20 octombrie 1960.

Art. 1816 Secretarii notariatelor de stat stat inu i de a elibera tuturor acelor ce cer copie de pe actele transcrise n registrele lor i de pe inscrip iile existente, sau certificat c nu exist nici o inscrip ie.

Art. 1817 Ei snt responsabili pentru orice prejudiciu ar rezulta: 1. Din omisiunea pe registrele lor a transcrip iilor actelor de muta ie ale propriet ii, i a inscrip iilor luate n birourile notariatului de stat; 2. Din lipsa de men iune n certificatele lor a unei sau mai multor inscrip ii existente, afar de cazul tind eroarea provine din artri nesuficiente care nu pot s le fie imputate.

Art. 1818 Imobilul n privin a cruia secretarul ar fi omis n certificatele sale una sau mai multe sarcine nscrise rmne cu toate acestea ncrcat cu toate sarcinile nscrise, rmnnd ns noului cumprtor, care a fost indus n eroare, recurs contra secretarului pentru daunele ce i s-au cauzat prin omisiune, precum i recurs contra vnztorului pentru ntoarcerea pre ului i daunelor-interese.

Art. 1819 n nici un caz, secretarii notariatelor de stat nu pot refuza, nici ntrzia transcrip ia actelor de muta ie ale propriet ilor, inscrip ia privilegiilor i drepturilor ipotecare, nici eliberarea de certificate ce se cer de pr i, nici prezentarea registrelor originale cnd se cer de pr i, sub pedeaps de rspundere de daune-interese ctre pr i; drept care, la caz de refuz sau ntindere nemotivat, se va ncheia ndat asupra cererii pr ilor proces-verbal despre aceasta de ctre procurorul tribunalului respectiv .
1Procurorul 1

procuraturii locale, potrivit Legii nr. 60/1968 pentru organizarea i func ionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romnia B. Of. nr. 169 din 27 decembrie 1968, cu modificrile ulterioare.

Art. 1820 Secretarii notariatelor de stat vor fi inu i de a avea un registru pe care vor nscrie zi cu zi i n ordine numeric depunerile ce li se vor fi fcut de actele de muta ie ale propriet ilor destinate de a fi transcrise; ei vor elibera deponentului un bilet de recunoatere care va purta numrul de ordine sub care s-a nscris depunerea n registru i ei nu vor putea transcrie, n registrele destinate pentru aceasta, actele de muta ie ale propriet ilor dect cu data i dup ordinea n care s-a fcut depunerea acelor acte la notariatul de stat.

Art. 1821 Toate registrele de transcrip ie i inscrip ie vor fi nuruite, numerotate i parafate pe fiecare pagin de ctre notarul de stat.

163 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1822 Secretarii notariatelor de stat snt inu i de a se conforma, n exerci iul func iunii tor, tuturor dispozi iilor capitolului prezent, sub pedeaps de amend de la 0,05 lei (RON) la 0,03 lei (RON) pentru ntia contraven ie, i de destituire 1 pentru a doua contraven ie, fr prejudiciul daunelor-interese ctre pr i care vor fi pltite naintea amendei.
1A

se vedea art. 130 din Codul muncii, precum i art. 13 din Legea nr. 1/1970 a organizrii i disciplinei muncii n unit ile socialiste de stat B. Of. nr. 27 din 27 martie 1970, referitor la desfacerea contractului de munc. Legea nr. 1/1970 a fost abrogat de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Art. 1823 Men iunile de depozit, inscrip iile i transcrip iile se vor face n registre, n ir, fr nici un loc alb, nici interlinii, sub pedeaps n contra secretarului notariatului de stat de o amend de la 0,15 lei (RON) pn la 0,5 lei (RON) i de dauneinterese ctre pr i, care vor fi pltite naintea amendei.

Titlul XIX

DESPRE EXPROPRIA IUNEA SILIT


modificat de ORDONAN DE URGEN - pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil nr. 138/2000 din 14 septembrie 2000, M. Of. 479/2000

Art. 1824-1836 - Abrogate.

Titlul XX

DESPRE PRESCRIP IE 3
3

Dispozi iile titlului XX (art. 1837 i urm.), precum i celelalte dispozi ii din Codul civil privitoare la prescrip ia extinctiv a dreptului la ac iune avnd un obiect patrimonial, au fost implicit abrogate prin Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip ia extinctiv B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat n B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960, cu modificrile ulterioare, i anume n msura determinat prin art. 25 i art. 26 ale acestui decret. Urmeaz a se avea n vedere art. 21 din Decretul nr. 167/1958 care prevede c dispozi iile acestui act normativ nu se aplic dreptului la ac iune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abita iune, servitute i superficie.

Capitolul I

Dispozi ii preliminare
Art. 1837 Prescrip ia este un mijloc de a dobndi proprietatea sau de a se libera de o obliga ie, sub condi iile determinate prin aceast lege.

Art. 1838 Nu se poate renun a la prescrip ie dect dup mplinirea ei.

Art. 1839

164 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Renun area la prescrip ie este sau expres sau tacit. Renun area tacit rezult dintr-un fapt care presupune delsarea dreptului ctigat.

Art. 1840 Cel ce nu poate nstrina nu poate renun a la prescrip ie.

Art. 1841 n materie civil, judectorii nu pot aplica prescrip ia dac cel interesat nu va fi invocat acest mijloc.

Art. 1842 Prescrip ia poate fi opus n cursul unei instan e pn n momentul cnd Curtea de Apel va pronun a definitiva sa decizie, asupra creia nu mai poate reveni dup lege, afar numai de cazul tind cel n drept a o opune ar trebui s se prezume, dup mprejurri, c a renun at la dnsa.
1n 1

loc de Curtea de Apel se va citi instan a care, potrivit legii, pronun o hotrre definitiv.

Art. 1843 Creditorii i orice alt persoan interesat pot s opun prescrip ia ctigat debitorului sau codebitorului lor, ori proprietarului, chiar i dac acel debitor, codebitor sau proprietar renun la dnsa.

Art. 1844 Nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, din natura lor proprie, sau printr-o declara ie a legii, nu pot fi obiecte de proprietate privat, ci snt scoase afar din comer .

Art. 1845 Statul, stabilimentele publice i comunale, n ceea ce privete domeniul lor privat, snt supuse la aceleai prescrip ii ca particularii i, ca i acetia, le pot opune.

Capitolul II

Despre posesiunea cerut pentru a prescrie.


Art. 1846 Orice prescrip ie este fondat pe faptul posesiunii. Posesiunea este de inerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitat, una sau alta, de noi nine sau de altul n numele nostru.

Art. 1847 Ca s se poat prescrie, se cere o posesiune continu, nentrerupt, netulburat, public i sub nume de proprietar, dup cum se explic n urmtoarele articole.
1Care 1

nu este exercitat n ascuns.

Art. 1848

165 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Posesiunea este discontinu cnd posesorul o exercit n mod neregulat, adic cu intermiten e anormale.

Art. 1849 Posesiunea este ntrerupt prin modurile i dup regulile prescrise n articolele 18631873.

Art. 1850 Continuitatea i nentreruperea posesiunii snt dispensate de prob din partea celui ce invoc prescrip ia, n acest sens c, posesorul actual care probeaz c a posedat ntr-un moment dat mai nainte, este presupus c a posedat n tot timpul intermediar, fr ns ca aceasta s mpiedice proba contrarie.

Art. 1851 Posesiunea este tulburat cnd este fundat sau conservat prin acte de violen n contra sau din partea adversarului.

Art. 1852 Posesiunea este clandestin cnd posesorul o exercit n ascuns de adversarul su nct acesta nu este n stare de a putea s o cunoasc.

Art. 1853 Actele ce exercitm sau asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adic n calitate de locatari, depozitari, uzufructuari etc., sau asupra unui lucru comun, n puterea destina iei legale a aceluia, nu constituie o posesiune sub nume de proprietar. Tot asemenea este posesiunea ce om exercita asupra unui lucru al altuia, prin simpla ngduin a proprietarului su.

Art. 1854 Posesorul este presupus c posed pentru sine, sub nume de proprietar, dac nu este probat c a nceput a poseda pentru altul.

Art. 1855 Cnd posesorul a nceput a poseda pentru altul, se presupune c a conservat aceeai calitate, dac nu este prob contrarie.

Art. 1856 Posesiunea viciat prin vreuna din cauzele artate n art. 1847 devine posesiune util, ndat ce acel viciu nceteaz n vreun mod oarecare.

Art. 1857 Posesorul care posed nu sub nume de proprietar nu poate s schimbe el nsui, fie prin sine singur, fie prin alte persoane interpuse, calitatea unei asemenea posesiuni.

Art. 1858 Posesiunea care se exercit nu sub nume de proprietar, nu se poate schimba n posesiune util, dect prin vreunul din urmtoarele patru moduri: 1. cnd de intorul lucrului primete cu bun-credin de la o a treia persoan, alta dect adevratul proprietar, un titlu translativ de proprietate n privin a lucrului ce de ine;

166 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

2. cnd de intorul lucrului neag dreptul celui de la care ine posesiunea prin acte de rezisten la exerci iul dreptului su; 3. cnd de intorul strmut posesiunea lucrului, printr-un act cu titlu particular translativ de proprietate, la altul bare este de bun-credin ; 4. cnd transmisiunea posesiunii din partea de intorului la altul se face printr-un act cu titlu universal, dac acest succesor universal este de bun-credin .

Art. 1859 n toate cazurile cnd posesiunea aceluiai lucru trece pe rnd n mai multe mini, fiecare posesor ncepe, n persoana sa, o nou posesiune, fr a distinge dac strmutarea posesiunii s-a fcut n mod singular sau universal, lucrativ, sau oneros.
1Cu titlu particular. 1

Art. 1860 Orice posesor posterior are facultatea, spre a putea opune prescrip ia, s uneasc posesiunea sa cu posesiunea autorului su.

Art. 1861 Dispozi iile celor dou articole precedente nu derog la cele prescrise prin articolul 1858, n ultimul su alineat.

Art. 1862 Dac viciul posesiunii consist n discontinuitatea, n interup iunea sau n precaritatea sa, oricine are interes ca s nu fie prescrip ia mplinit l poate opune. Dac clandestinitatea i tulburarea posesiunii snt vicii numai relative i nu pot fi, prin urmare, opuse dect numai de cei n privin a cror posesiunea a avut asemenea caracter.

Capitolul III

Despre cauzele care ntrerup sau care suspend cursul prescrip iei
Sec iunea I

Despre cauzele care ntrerup prescrip ia 2


2 Potrivit

celor artate n nota de la Titlul XX (art. 1837 i urm.) cu privire la abrogarea implici i a dispozi iilor din Codul civil referitoare la prescrip ia extinctiv a se vedea prevederile Decretului nr. 167/1958 privitor la prescrip ia extinctiv B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat n B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960, cu modificrile ulterioare (art. 16 i 17 care reglementeaz ntreruperea cursului prescrip iei).

Art. 1863 Prescrip ia poate fi ntrerupt sau n mod natural sau n mod civil.

Art. 1864 Este ntrerupere natural: 1. cnd posesorul este i rmne lipsit, n curs mai mult de un an, de folosin a lucrului, sau de ctre vechiul proprietar sau de ctre o a treia persoan; 2. cnd lucrul este declarat neprescriptibil n urmarea unei transformri legale a naturii sau destina iei sale.

167 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1865 ntreruperea civil se opereaz: 1. printr-o cerere fcut n judecat, fie introductiv de instan 1 sau numai inciden ntr-o instan deja nceput; 2. printr-un act nceptor de executare, precum sechestrul (saisie) sau cererea execu iei unui titlu crui legea recunoate puterea executorie; 3. prin recunoaterea de ctre debitor sau posesor a dreptului celui n contra crui prescrie.
1Cerere

de chemare n judecat.

Art. 1866 Efectele ntreruperii prescrip iei prin vreunul din modurile naturale snt absolute; ntreruperea civil, afar de excep iile cuprinse n articolele 1872 i 1873 i altele asemenea, nu folosete dect celuia ce o face i nu vtma dect celui contra crui se face.

Art. 1867 ntreruperea, fie civil, fie natural, terge cu totul orice prescrip ie nceput naintea sa; n nici un caz acea prescrip ie nu mai poate fi continuat. Posesorul sau debitorul pot ncepe o nou prescrip ie dup ce actele constitutive de ntrerupere nceteaz, conform naturii lor i regulilor aci mai jos stabilite.

Art. 1868 Cererea fcut n judecat nu va putea ntrerupe prescrip ia dect dac va fi ncuviin at de judectorie prin hotrre de nerevocabil autoritate 2 . n cazul acesta nici o prescrip ie nu poate curge de la formarea cererii n judecat i pn la pronun area unei asemenea hotrri.
2Hotrre

definitiv n sensul art. 377 C. proc. civ.

Art. 1869 Dac cel ce a format cererea n judecat las s se perime acea ac iune a sa prin nelucrare; dac se dezist de acea cerere pentru oricare alt motiv, afar de nulit i de form sau de necompetin a instan ei ctre care a fost fcut, nici o ntrerupere de prescrip ie nu poate fi.

Art. 1870 Cererea n judecat ntrerupe prescrip ia, dup regulile cuprinse n articolul 1868 i 1869, chiar n cazul cnd este adresat la o instan judectoreasc necompetent i chiar dac este nul pentru lips de forme.

Art. 1871 n cazurile prevzute n articolul precedent, prescrip ia nu va fi ntrerupt dect dac cel interesat va fi fcut, mai nainte de hotrrea de perem iune , ce ar putea fi pronun at n contra sa, o nou cerere n bun i cuvenit form, i dac aceast dup urm cerere se va fi ncuviin at, dup cum se arat la articolul 1868.
1Perimare. 1

Art. 1872 ntreruperea civil a prescrip iei, fcut n contra unuia din debitorii solidari, are efect n contra tuturor celorlal i codebitori ai si.

168 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

ntreruperea civil fcut n contra unuia din motenitorii unui debitor solidar nu are efect n contra celorlal i comotenitori, chiar dac crean a ar fi ipotecar, dac obliga ia nu este nedivizibil. Ademenea ntrerupere nu are efect n contra codebitorilor debitorului defunct, dect n msura pr ii de obliga ie a motenitorului contra crui s-a fcut ntreruperea. Spre a ntrerupe prescrip ia n contra acelor codebitori, trebuie o ntrerupere fcut n contra tuturor motenitorilor debitorului defunct.

Art. 1873 ntreruperea civil a prescrip iei, fcut n contra debitorului principal, are efecte i n contra cau iunii. ntreruperea fcut n contra cau iunii nu poate opri cursul prescrip iei datoriei principale.

Sec iunea II

Despre cauzele care suspend cursul prescrip iei 1


1

Potrivit celor artate n nota de la Titlul XX (art. 1837 i urm.) cu privire la abrogarea implicit a dispozi iilor din Codul civil referitoare la prescrip ia extinctiv a se vedea prevederile Decretului nr. 167/1998 privitor la prescrip ia extinctiv B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat n B. Of. nr. 11 din 15 iulie 1960, cu modificrile ulterioare (art. 1315 care reglementeaz suspendarea cursului prescrip iei).

Art. 1874 Suspendarea oprete cursul prescrip iei pe timpul ct dureaz, fr ns a o terge pentru timpul trecut.

Art. 1875 Prescrip ia curge n contra oricrei persoane care n-ar putea invoca o excep ie anume, stabilit prin lege.

Art. 1876 Prescrip ia nu curge n contra minorilor i interziilor, afar de cazurile determinate prin lege.

Art. 1877 Prescrip ia curge n contra femeii mritate n privin a averii sale parafernale, chiar i dac aceea se afl sub administra ia brbatului, cu rezerva ns, pentru cazul acesta, de ac iune recursorie a femeii n contra brbatului.

Art. 1878 Prescrip ia nu curge pe ct timp ine cstoria, n contra femeii mritate, n privin a imobilelor dotale care n-au fost declarate alienabile prin contractul de cstorie, dect, dac va fi nceput a curge mai nainte de cstorie, sau din momentul separa iei patrimoniilor, conform articolelor 12561270, oricare ar fi epoca n care a nceput posesiunea.

Art. 1879 (Abrogat prin Legea din 20 aprilie 1932 pentru ridicarea incapacit ii civile a femeii mritate).

Art. 1880 Nu este asemenea supus prescrip iei, pe ct timp ine cstoria, nici o ac iune a femeii care ar putea s se rsfrng cumva n contra brbatului, de ar fi exercitat de femele contra unei a treia persoane.

169 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Art. 1881 Prescrip ia nu curge ntre so i, pe ct timp ine cstoria.

Art. 1882 Prescrip ia nu curge contra motenitorului beneficiar n respectul crean elor sale asupra succesiunii. Ea nu curge n contra succesiunii, nici n privin a crean elor, nici n privin a drepturilor reale.
1n 1

privin a.

Art. 1883 Regulile prescrise prin articolul precedent se aplic i la prescrip ia dintre administratorul legal al averii unei persoane i acea persoan, precum dintre o succesiune vacant i persoana numit curator al ei.

Art. 1884 Prescrip ia curge att n folosul ct i n contra unei succesiuni vacante, chiar i dac n-are curator, i chiar n timpul termenelor de trei luni pentru facerea inventarului i de 40 zile pentru deliberare.

Art. 1885 Prescrip ia unei crean e condi ionale sau cu termen nu poate ncepe dect din momentul cnd s-a mplinit condi ia sau a expirat termenul. Ac iunile reale ale creditorului sau proprietarului snt, prin excep ie, supuse prescrip iei n folosul celui ce de ine lucrul, chiar i mai nainte de realizarea condi iilor, sau de expirarea termenelor la care acele ac iuni pot fi subordonate.

Capitolul IV

Despre timpul cerut pentru a prescrie


Sec iunea I

Dispozi ii generale
Art. 1886 Nici o prescrip ie nu poate ncepe a curge mai nainte de a se nate ac iunea supus acestui mod de stingere.

Art. 1887 Termenul prescrip iei se calculeaz pe zile, i nu pe ore. Prin urmare ziua n cursul creia prescrip ia ncepe nu intra n acel calcul.

Art. 1888 Ziua se mparte n 24 de ore. Ea ncepe la miezul nop ii i se finete la miezul nop ii urmtoare.

Art. 1889 Prescrip ia nu se socotete ctigat, dect dup, mplinirea celei dup urma zile a termenului defipt prin lege.

170 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Sec iunea II

Despre prescrip ia de 30 de ani


Art. 1890 Toate ac iunile att reale ct i personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile i pentru care n-a defipt un termen de prescrip ie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fr ca cel ce invoc aceast prescrip ie s fie obligat a produce vreun titlu, i fr s i se poat opune reaua-credin .

Art. 1891 Instan ele ncepute i delsate se vor prescrie, n lips de cerere de perem iune, prin 30 ani socoti i de la cel dup urm act de procedur, oricare ar fi termenul de prescrip ie al ac iunilor n urma cror se vor fi nceput acele instan e.

Art. 1892 Renditele sau crean ele ale cror capele nu snt niciodat exigibile i care produc n folosul creditorului Interese periodice sau n perpetuu sau pe via , se prescriu prin 30 de ani ncepnd de la data titlului lor constitutiv.
1Capital. 2Venituri 3Rente 2 3 1

periodice.

perpetue.

Art. 1893 Dup 28 de ani de la data titlului constitutiv sau a celui de pe urm titlu, debitorul poate fi constrns s procure un nou titlu creditorului sau reprezentan ilor si.

Art. 1894 Regulile prescrip iei relative la alte obiecte dect cele cuprinse n acest titlu i care snt expuse la locurile respective din acest codice exclud aplicarea dispozi iilor acestui titlu n toate cazurile cnd snt contrarii lor.

Sec iunea III

Despre prescrip iile de 10 pn la 20 de ani


Art. 1895 Cel ce ctig cu bun-credin i printr-o just cauz un nemictor determinat va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, dac adevratul proprietar locuiete n circumscrip ia tribunalului jude ean unde se afl nemictorul, i prin douzeci de ani dac locuiete afar din acea circumscrip ie.

Art. 1896 Dac adevratul proprietar a locuit, n diferite timpuri, n circumscrip ia tribunalului jude ean unde se afl nemictorul, i afar dintr-nsa, prescrip ia se va completa adugndu-se, la anii de prezen , un numr de ani de absen ndoit dect cel ce lipsete la anii de prezen pentru ca s fie zece.

Art. 1897 Justa cauz este orice titlu translativ de proprietate, precum vinderea, schimbul etc. Un titlu nul nu poate servi de baz prescrip iei de 10 pn la 20 de ani.

171 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

Un titlu anulabil nu poate fi opus posesorului care a invocat prescrip ia de 10 pn la 20 ani, dect de cel ce ar fi avut dreptul de a cere anularea sa, sau de reprezentan ii dreptului su, dac posesorul n-a cunoscut cauza anulabilit ii.

Art. 1898 Buna-credin este credin a posesorului c, cel de la care a dobndit imobilul, avea toate nsuirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea. Este destul ca buna-credin s fi existat n momentul ctigrii imobilului.

Art. 1899 Justa cauz trebuie s fie totdeauna probat de cel ce invoc prescrip ia de 10 pn la 20 ani. Buna-credin se presupune totdeauna i sarcina probei cade asupra celui ce aleag rea-credin .

Art. 1900 Ac iunea pentru nulitatea sau pentru stricarea unei conven ii, se prescrie prin 10 ani, n toate cazurile cnd legea nu dispune altfel. Aceast prescrip ie nu ncepe a curge, n caz de violen , dect din ziua cnd violen a a ncetat; n caz de eroare sau de dol, din ziua cnd eroarea sau dolul s-a descoperit; pentru actele fcute de femei mritate neautorizate, din ziua desfacerii cstoriei; n contra minorilor din ziua majorit ii, iar n respectul interziilor din ziua cnd s-a ridicat, interdic ia.
1n 1

privin a.

Art. 1901 Orice ac iune a minorului contra tutorelui, relativ la faptele tutelei, se prescrie prin 10 ani, ncepnd de la majoritatea sa.

Art. 1902 Dup 10 ani, arhitec ii i ntreprinztorii de lucrri snt desrcina i de rspunderea la care snt supui pentru stricciunea n tot sau n parte a construc iei, prin viciile de construire sau prin viciile pmntului.

Sec iunea IV

Despre cteva prescrip ii particulare 1


1

n afar de prescrip iile speciale prevzute n aceast sec iune, urmeaz a se mai vedea: Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozi iunilor privitoare la cr ile funciare M. Of. nr. 93 din 27 aprilie 1938, cu modificrile ulterioare (ort 37); Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip ia extinctiv B. Of. nr. 19 din 21 aprilie 1958, republicat n B. Of., nr. 11 din 19 iulie 1960, cu modificrile ulterioare (art. 4, 5, 9 i 11); Codul aerian Decretul nr. 516, B. Of. nr. 36 din 30 decembrie 1953, cu modificrile ulterioare (art. 103);

Codul familiei Legea nr. 4/1953, B. Of. nr. 1 din 4 ianuarie 1954, republicat n B. Of. nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificrile ulterioare (art. 52, 55 i 60); Decretul nr. 32/1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului privitor la persoanele fizice i persoanele juridice B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954, cu modificrile ulterioare (art. 23 i 24); Legea nr. 5/1954 pentru organizarea i func ionarea Arbitrajului de Stat B. Of. nr. 37 din 5 august 1954, republicat n B. Of, nr. 24 din 1 septembrie 1959, cu modificrile ulterioare (art. 54); Legea nr. 7/1977 a calit ii produselor i serviciilor B. Of. nr. 63 din 9 iulie 1977 (art. 3134); Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilit ii, siguran ei n exploatare, func ionalit ii i calit ii

172 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

construc iilor B. Of. nr. 64 din 9 iulie 1977 (art. 59 alin. 2, art. 85 i 90); Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile popula iei B. Of. nr. 22 din 11 mai 1954, cu modificrile ulterioare (art. 12 i 20).

Art. 1903 Ac iunea maitrilor i institutorilor de tiin e sau de arte, pentru lec iile ce dau cu luna; a osptatorilor i gzduitorilor, pentru nutrirea i locuirea ce procur, i a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a materiilor de dnii procurate i a simbriilor; se prescriu prin ase luni.

Art. 1904 Ac iunea medicilor, a chirurgilor i a apotecarilor, pentru vizite, opera ii i medicamente; a negu torilor, pentru marfele ce vnd la particularii care nu snt negu tori; a directorilor de pensionate, pentru pre ul pensiunii colarilor lor, i a altor maitri, pentru pre ul uceniciei; a servitorilor care se tocmesc cu anul, pentru plata simbriei lor; se prescriu printr-un an.

Art. 1905 Prescrip ia n cazurile mai sus artate se va mplini, chiar dac ar urma serviciile, lucrrile i predrile acolo men ionate. Ea nu nceteaz de a curge dect cnd s-a ncheiat socoteala, s-a dat un bilet sau adeverin ori s-a format cerere n judecat.

Art. 1906 Cu toate acestea, cei crora vor fi opuse aceste prescrip ii pot dovedi, prin orice mijloace, c plata este nc datorat.

Art. 1907 Veniturile renditelor perpetue sau pe via ; presta iunile periodice ale pensiunilor alimentare, chiriile caselor i arenzile bunurilor rurale ; dobnzile sumelor mprumutate i n genere tot ce se pltete cu anul sau la termene periodice mai scurte; se prescriu prin 5 ani.
1A 1

se vedea nota de la capitolul IV al titlului VII din prezenta carte.

Art. 1908 Prescrip iile prezentei sec iuni curg n contra minorilor i interziilor, rmnnd acestora recurs n contra tutorilor lor.

Art. 1909 Lucrurile mictoare se prescriu prin faptul posesiunii lor, fr s fie trebuin de vreo curgere de timp. Cu toate acestea, cel ce a pierdut sau cel crui s-a furat un lucru, poate s-l revendice, n curs de trei ani, din ziua cnd l-a pierdut sau cnd i s-a furat, de la cel la care-l gsete, rmnnd acestuia recurs n contra celui de la care l are.

Art. 1910 Dac posesorul actual al lucrului furat sau pierdut l-a cumprat la bilei sau la trg, sau la o vindere public, sau de la un negu tor care vinde asemenea lucruri, proprietarul originar nu poate s ia lucrul napoi dect intorcnd posesorului pre ul

173 of 174

9/6/2007 9:38 PM

http://app.legalis.ro/legalis/popupChapterDocuments.seam?documentId=...

ce l-a costat.

Art. 1911 Prescrip iile ncepute la epoca publicrii acestui codice se vor regula dup legile cele vechi.

DISPOZI II GENERALE
Art. 1912 Codicii Domnilor Calimach i Caragea, i orice alte legi civile anterioare, ordonan ele domneti i instruc iunile ministeriale din ambe Principatele-Unite, snt abrogate n tot ce nu este conform regulilor prescrise n prezentul codice.

Art. 1913 Acest codice civil se va pune n lucrare la 1 iulie anul 1865.

Art. 1914 Fiica dotat naintea promulgrii acestei legi, de voiete a veni la o ereditate deschis n urma promulgrii acestei legi, va fi obligat a reporta dota.

174 of 174

9/6/2007 9:38 PM