Sunteți pe pagina 1din 10

Aparitia finantelor a fost generate de: aparitia claselor sociale Avand in vedere criteriulcheltuieli definitive Asezarea impozitelor presupune:2+3/stabilirea+determinarea

cuantumului Asieta impozitelor este: actiunea de asezare a impozitelor Actiunea de transmitere a sarcinii fiscale: repercursiunea impozitelor Alegeti afirmatia incorecta: mecanismul financiar nu dispune de capacitatea Adoptarea bugetului de stat se face: de Parlament Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu ...: (varianta falsa) Cheltuieli cu salarii Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual ...: Se certifica existenta unor
credite bugetare disponibile si se pun in rezerva ( se blocheaza ) creditele aferente unei cheltuieli, potrivit destinatiei prevazute in buget Angajamentul bugetar este: Orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unor anumite... Angajarea cheltuielilor din bugetele publice se face numai: In limita creditelor bugetare aprobate

Angajarea cheltuielilor se efectueaza in tot timpul exercitiului bugetar, astfel incat sa existe certitudinea ca bunurile si serviciile ...: Se vor plati in
exercitiul bugetar respectiv

Angajamentul legal reprezinta un: Act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta
o obligatie pe seama fondurilor publice

Angajamentul legal ia forma unei (unui): (varianta falsa) Promisiuni de vanzare Angajarea oricarei cheltuieli din fonduri publice imbraca doua forme de angajament: Angajament legal si angajament bugetar Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale cuprinde: (varianta
falsa) Veniturile si cheltuielile regiilor autonome de subordonare locala

Bugetul local este documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile: Unitatilor administrativ-teritoriale Bugetul brut, bugetul mixt sunt concepte ale principiului: Universalitatii Bugetele anexa reprezinta: Bugetele in care se inscriu veniturile si cheltuielile unor
instituii publice si ale unor intreprinderi de stat care nu au in mod obligatoriu personalitate juridical Componentele bugetelor locale in Romania sunt: Bugetele proprii alea judetelor si al municipiului Bucuresti + Bugetele proprii alea comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti

Ca principala balanta financiara, bugetul public s-a intocmit pentru prima data in Europa in: Anglia, pe baza prevederilor inscrise in Magna Charta,
semnata in 1215

Consolidarea bugetara presupune: Eliminarea transferurilor dintre bugete

Care dintre urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat? Poate


functiona cu un excedent + Poate functiona cu un deficit + Este un act de previziune + Este un act prin care puterea executiva... + Este un act anual Creditele bugetare neutilizate pana la inchidere anului sunt: Anulate de drept

Cheltuielile unui buget se acopera intregral din veniturile bugetului respectiv. Acest principiu este: Principiul echilibrului Clasificatia bugetara este: (varianta falsa) Obligatorie pentru elaborarea bugetelor
institutiilor publice si a societatilor cu capital de stat

Care din urmatoarele metode nu etse o metoda moderna de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare? Metoda de reevaluare a
optiunilor bugetare

Care din utmatoarele venituri pot fi afectate direct unor anumite cheltuieli? Donatiile si sponsorizarile Constituie exceptii de la principiul universaliatii: Resursele provenind din
donatii

Care dintre urmatoarele principii este considerat ca fiind bolta de aur a gestiunii bugetare? Principiul echilibrului bugetar Conturile speciale evidentiaza: Incasari ce nu reprezinta un venit propriu-zis pentru
bugetul de stat si plati care nu au un caracter definitiv

Care dintre principiile enuntate mai jos fac parte dintre principiile bugetare clasice? Anualitatea + Specializarea bugetara Care dintre urmatoarele trasaturi caracterizeaza regula de neafectare a veniturilor bugetare? Depersonalizarea veniturilor bugetare Ce factori influenteaza anul bugetar? Regimul de lucru al Parlamentului +
Caracterul economiei + Traditia in activitatea bugetara + Nivelul de dezvoltare al economiei Conform legii finantelor publice, legile bugetare anuale cuprind: Legea bugetului de stat + Legea de rectificare a bugetului de stat + Legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale + Legea bugetului asigurarilor sociale de stat

Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica carora li se aloca fonduri din bugetele locale sunt: Ordonatori secundari sau ordonatori
tertiari

Cheltuielile de personal la capitolul Invatamant intr-un buget local au fost de 24.000 lei in 2007 ...: 1.875 lei (adica 1/12 din 22.500), deoarece prevederile
din proiect sunt mai mici decat prevederile bugetare...

Cine are obligatia de a repartiza credite buetare aprobate doar pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ...: Ordonatorii
secundari de credite

Care din urmatoarele afirmati cu privire la relatiile financiara nu este falsa: reprezinta un transfer valoric de resurse sau de putere de cumparare Care din urmatoarele cheltuieli nu reprezinta:cheltuieli privind dezvoltarea

Conceptia interventionista este specifica: statului provident Cheltuielile bugetare: au o sfera mai restransa decat cele publice Cheltuielile fara contraprestatie au character de: alocatii bugetare Cheltuielile virtuale sau posibile reprezinta: cheltuieli pe care statul Cheltuielile reale reprezinta: un consum definitive de produs intern brut Cheltuielile publice exprima: relatii economico-sociale Cheltuielile publice inglobeaza: 1++2+3+6/
chel.colectiv+chel.efectuate+chel.finantate+chel.organismelo Cheltuielile de transfer..:subventiile cheltuieli effectuate din fonduri constituie la nivelul agentilor Capitatia este: un impozit in suma fixa Cand elasticitatea cheltuielilor publice:exista tendinta de utilizare Care din aspectele de mai jos sunt specifice finantelor clasice:1+3+4/ servesc statul+studiaza gospodaria+insista asupra aspectelor

Care din aspectele de mai jos sunt specifice finantelor moderne:2+3+5/statul trebuie+apartin perioadei+se afirma tot Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:3+5/ relatiile
financiare+majoritatea resurselor

Care dintre urmatoarele afirmatii pot releva preferinta:3+5/reclama+devin operationale Care din urmatoarele afirmatii:nu rflecta obiectivele politicii Care din urmatoarele categorii de cheltuieli:cheltuieli temporare Care din urmatoarele trasaturi nu:cheltuielile pozitive reprezinta Care din urmatoarele tipuri:clasificatia FMI Care dintre urmatorii factori pot determina:toate raspunsurile Care din urmatorii factori nu influenteaza: propagarea in timp si spatiu Care dintre urmatoarele masuri de politica:instituirea unor impozite pentru
dezvoltarea

Care dintre cele trei criterii in functie de care:rezidenta,nationalitatea,sediul


permanent

Care varianta de raspuns cuprinde toti indicatorii


:2+4+6+8+9+11+12+13/modificarea ponderii+modificarea nominala absoluta+modf.nominala relative+modif.reala absoluta+elasticitatea+indicatorul+modif.nivelului+modif.reala relative Caracterul obligatoriu al impozitelor reprezinta: obligatia contribuabililor Clasificatia folosita de institutii.:3+5/clasif.administrativa+clasif.functionala Clasificatia financiara imparte cheltuielile in:2+4+5/ definitive+virtuale+temporare Criteriul teritorialitatii utilizat in practica:tarii in care se realizeaza Cuvantul finante a avut sensul de:1+2+3/plata+venit+intregul

Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii numai finantelor publice:2+3+4/ luarea unor_formarea resurselor+gestiunea finantelor Contributia principala la contituirea fondurilor:produsul intern brut Consecinta aplicarii principiului despersonalizarii:1+2+#+4+5 toate
raspunsurile

Care din enumerarile de mai jos reflecta.:functia de control si functia de


repartitie

Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:functia de control sic ea de


repartitie

Care din urmatoarele fluxuri banesti nu pornesc de la stat:impozitele


platite de

Categoriile valorice utilizate in procesul de constituire..:3+4+6/sunt


utilizate+servesc+de regula

Controlul financiar nu se efectueaza:se efectuaza in toate fazele de mai sus Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte: Minstri +
Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica finantate din bugetul statului.... Daca se considera criteriul :cheltuieli fara contraprestatie Distributia fondurilor financiare are drept beneficiari:persoanele fizice/juridice Diferenta dintre cheltuielile publice si cheltuielile bugetare..:cheltuielile bugetare se acopera De la constituirea fondurilor plubice sunt excluse:niciunul din raspunsuri Deliminarea cheltuielilor bugetare..:au titlu rambursabil Dubla impunere reprezinta: supunerea aceleiasi materie Domeniile de manifestare ale politicii..:veniturile si cheltuielile piblice Dupa trasaturile de fond si forma:impozite directe si indirecte Dupa obiectul impunerii:1+2+6/ impozit pe venit+pe avere+pe cheltuieli Dimensiunea calitativa a rolului finantelor:bunurile si utilitatile publice Dupa modul de exceptie controlul poate fi: 2+3+5/ctrl. direct+ctrl.indirect+ctrl.incrucisat Deosebirile esentiale dintre finantele propriu-zise:caracterul diferitelor fonduri Elaborarea bugetelui de stat se face de: Ministerul Finantelor Publice Exercitiul bugetar este o periada egala cu: 12 luni

Etapele parcurse in executia cheltuielilor publice au urmatoarea ordine:


Angajare + Lichidare + Ordonantare + Plata Executia bugetara vizeaza: Incasarea veniturilor si efectuarea platilor Eficienta cheltuielilor se realizeaza in cele:maximizarea profitului sectorului public Elasticitatea impozitului presupune: modificarea permanenta a lui Evaluarea pe baza semnelor exterioare: este specifica impozitelor de tip real

Echitarea fiscala presupune: impunerea sa fie generala Faza din procesul exectutiei bugetare, in care se verifica exstenta angajamentelor, se determina sau se verifica...: Lichidare Formarea si utilizarea fondurilor publice si contul de executie bugetara sunt supuse controlului: Curtii de Conturi Frecventa si amploarea redistribuirilor de resurse:toate variantele Fondul bugetar se constituie din:
1+4+5+6/impozite+ajutoare+imprumuturi+venituri

Fac parte din categoria parghiilor


financiare..:1+3+4+6+8/subventiile+accizele+impozitul+taxele+pensia Functiile pe care le indeplineste impozitul:toate variantele Functia de control a finantelor publice are o sfera:mai larga deoarece vizeaza pe langa Factorii care nu influenteaza cresterea:toti factorii de sus influenteaza cresterea Finantele publice prezinta urmatoarele trasaturi:2+5/asigura formarea+satisfac nevoile collective Impozitele: au un character nerambursabil Impozitul portabil presupune: deplasarea contribuabilului la sediul Impozitele directe se aseaza: nominal in sarcina Impozitele directe sunt: 2+5/impozite ce se stabilesc+impozite ce se incaseaza Incidenta fiscala: studiaza modul in care povara unui impozit In cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele: (varianta falsa) Legea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de snatate

In situatia in care, din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi platite pana la finele anului, acestea se vor plati: Din
creditele bugetare alea exercitiului bugetar urmator

In cadrul calendarului bugetar, conform Legii finantelor publice, prima etapa este: Elaborarea indicatorilor macroeconomici In bugetele extraordinare nu se inscriu cheltuielile ocazionate de:
Exercitiul bugetar curent

In buget, veniturile sunt structurate pe: Capitole si subcapitole In Romania anul bugetar: (varianta falsa) In mod exceptional se poate incheia pe 31
iunie in anii in care moneda nationala....

In Romania, sistemul bugetar este deschis si transparent, acest lucru realizandu-se prin: Dezbaterea public a proiectelor de buget,...+ Publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei a actelor normative... + Dezbaterea publica a conturilor anuale de executie a bugetelor,... + Mijloace de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor...

In incercarea de a da o mai mare suplete bugetului public, practica financiara contemporana din mai multe tari...: Realizarea unei corelatii per
sold a unora dintre institutiile publice...

In practica bugetara romaneasca, potrivit principiului anualitatii, se aplica: Metoda de gestiune In statele de tip unitar sistemult bugetar cuprinde: Bugetele locale + Bugetele
fondurilor speciale + Bugetul autoritatilor publice centrale + Bugetul asisgurarilor sociale de stat In cadrul domeniilor de activitate a politicii:domeniul de inregistrare a instituttiilor In sfera mecanismului financiar cuprindem: aparatul financiar In cadrul clasificatiei economice..:toate raspunsurile in afara de chel. virtuale si chel.de capital In cadrul evaluarii administrative:contribuabilul are dreptul sa conteste In cadrul evaluarii pe baza declaratiei:stabilirea marimii materiei In aplicarea metodelor de evaluare a indicatorilor:eficienta utilizarii resurselor In buget cheltuielile sunt structurate dupa..:parti,capitole,subcapitole si paragrafe In sistemul financiar includem: 4+5/ fondurile+fluxurile In buget cheltuielile sunt structurate:titluri,articole si alineate In definirea politicii financiare..:ea reprezinta un domeniu specific

Legea finantelor publice nr. 500/2002 se aplica in cazul elaborarii, apropbarii, executarii si raportarii: (varianta incorecta) Bugetele scolilor speciale La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplica:
Tuturor operatiunilor bugetare

La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplica:


Tuturor operatiunilor bugetare

Legea nu permite majorarea creditelor bugetare aprobate la titlul:


Cheltuieli de personal

Lichidarea, ca faza a executiei veniturilor bugetare, consta in: Stabilirea


marimii impozitului

La nivel local, ordonatorii de credite bugetare sunt: Ordonatori principali,


ordonatori secundari si ordonatori tertiari

Lichidarea, ca etapa distincta in cadrul procesului executiei cheltuielilor publice, presupune: Verificarea serviciului realizat in favoarea statului si stabilirea
cuantumului platii ce urmeaza a fi efectuata de catre stat

Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza pentru anul bugetar: Veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar La nivel macroeconomic :volumul profitului la nivelul fiecarei unitati La formarea fondurilor necesare statului..:atat persoanele care isi
desfasoare.contributia individuala variind

Metoda evaluarii directe a veniturilor si cheltuielilor bugetare presupune: Dimensionarea analitica a fiecarei surse de venit si a fiecarei surse de
cheltuiala

Metodele clasice utilizabile pentru stabilirea veniturilor si chetuielilor bugetare, in contextul aplicarii....: Metoda automata sau a penultimei, cea a
majorarii sau diminuarii si metoda evaluarii directe

Metoda analitica de determinare a resurselor financiare presupune:


Evaluarea directa a fiecarui fond de resurse financiare

Metoda de gestiune in stabilirea operatiunilor bugetare presupune:


Durata executarii bugetului este limitata strict la 1 an Metoda de exerctiu presupune: Prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 36 luni

Ministerul Finantelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare cadru pana la: 1 iunie a fiecarui an Menirea sociala a finantelor:de repartitia si de control Metodele de evaluare a materiei..:metoda evaluarii bazate Motivatia obiectiva a aparitiei si mentinerii finantelor:manifestarea
relatiilor banesti , care fac posibile formarea Maximizarea bunastarii sociale..:cresterii capacitatii de dirijare a vietii Numai una din urmatoarele afirmatii este adevarata: Impozitul asupra veniturilor obtinute din salarii se percep prin stopaj la sursa Numai una din afirmatiile urmatoare este adevarata: Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, sumele colectate constituind venit la buget Nivelul cheltuielilor publice nu depind de: cantitatea de bani aflata in circulatienu Nu se regaseste printre metodele:imputarii progressive O avansare de produs internbrut reprezinta: cheltuieli cu investitiile

O institutie publica incaseaza o taxa de 2 lei pentru un serviciu public care presupune cheltuieli de 10 lei....: Veniturile de 2 lei si cheltuilei de 10 lei Orice cheltuiala publica trebuie sa se regaseasca obligatoriu in:
Clasificatia economica si functionala

Operatiunea prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta...: Virare de credite
bugetare

Operatiunile ce compun procesul bugetar poarta amprenta specificului national al cadrului legal si adminsitrativ...: Este un proces de decizie,
prepoinderent politic, cu caracter democratic, este ciclic si cu un larg impact public Ordonantarea cheltuielilor se efectueaza inainte de: Plata

Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta: Ordonatorilor de credite Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt: (varianta falsa)
Secretarii de comuna

Principiile de politica economica cer ca impozitele sa se stabileasca: Spre


a incuraja unele activitati economice

Prin buget se aproba: Veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile Prin bugetele locale sunt finantate, de regula, cheltuielile pentru:
Desfasurarea asctivitatii administratiei publice locale Prin bugete locale intelegem: Instrumentele de planificare si conducere a activitatii financiare la nivel local

Principiile bugetare, statornicite si aplicate in practica financiara a statelor moderne, sunt urmatoarele: Universalitatea bugetului; unitatea bugetului;
realitatea bugetului; anualitatea; specializarea bugetara... Prin ce se caracterizeaza metoda de gestiune? Inchiderea automata a conturilor bugetului + Veniturile restante si cheltuielile neefectuate se vor inscrie... + Creditele Aprobate si necheltuite se anuleaza Principiul specializarii bugetare stipuleaza ca: Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii...... Principiul universalitatii prevede ca: Veniturile si cheltuielile sa fie inscrise in buget in sumele lor totale Publicitatea bugetului exprima: Aducerea la cunostinta opiniei publice a bugetului de stat Principiul unitatii bugetare: Permite un control parlamentar eficace

Proiectele de buget se intocmesc luand in considerare contextul macroeconomic, precizat de Ministerul Finantelor Publice ...: Scrisoarecadru

Plata cheltuielilor de efectueaza de catre: Contabil Pentru actiunile multianuale se inscriu distinct in buget: Creditele de
angajament si creditele bugetare

Pentru actiunile multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale in limita: Creditelor de angajament aprobate in buget pentru exercitiul bugetar
respectiv

Parghiile financiare sunt: obiective ale politicii financiare Pentru coordonarea politicii cu politica valutara:reglementarilor din
domeniul preturilor

Politicile contraciclice de echilibrare:1+3+6/fondul de rezerva+fondul de


egalizare+amortizarea

Politica financiara actioneaza nemijlocit: in sfera repartitiei Politica financiara in raport cu politica economica:se suprapune perfect Politica financiara a statului in domeniul veniturilor :destinatiei veniturilor Politica promovata in domeniul cheltuielilor..:sursele de finantare a acestora Politica financiara reprezinta: politica incasarilor statului Printre elementele impozitului nu se numara:incasatorul Printer elementele impozitului nu se regasesc: 5+7+9+10/ gradul+cotele
proportionale+deducerea TVA+deducerile personale

Precizati care din urmatoarele afirmatii caracterizeaza impozitele reale:


1+3/sunt impozite+capata

Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la impozitele..:suportatorul este consumatorul Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la dubla impunere..:1+3/este caract.impozit.directe+reprezinta supunerea la impozit Ratiunea financiara a impozitelor priveste: procurarea de venituri Relatiile de asigurare sunt considerate: niciuna din variante Relatiile financiare au anumite caracteristici:3+5+6+10+12/prin
transferul+exprimarea+in cazul transferului+fluxul financiar+transferul de valoare Relatiile de asigurari si protectie sociale:asigurari materiale a persoanelor active Resursele financiare publice nu include: resursele populatiei Referitor la cotele procentuale:pot fi cote regressive Referitor la dubla impunere economica:1+4/ apare ca urmare+in anumite cazuri Raspunderea pentru infaptuirea politicii:comisiei de supraveghere a asigurarii Rolul impozitelor se manifesta..:constituie mijlocul principal Sunt exceptate de la principiul universalitatii: Donatiile si sponsorizarile Solutiile tehnice pentru echilibrarea ciclica a bugetului sunt: Constituirea unui fond de rezerva bugetara + Amortizarea alternativa a datoriei publice + Tehnica fondului de egalizare

Se constituie in exceptii de la principiul universalitatii bugetului urmatoare: Resursele provenind din donatii care nu majoreaza resursele publice si nu au
o afectatie speciala,....

Sumele aprobate prin bugetele publice la partea de cheltuieli reprezinta:


Limite maxime care nu pot fi depasite

Semnificatia economicitatii este: raportul dintre eficacitate si gradul Sediul permanent nu presupune: un depozit de marfuri Stopajul la sursa presupune: retinerea si varsarea Supunerea la impozit a aceleasi:dubla impunere juridical Statul poate institui monopoluri fiscale: asupra productiei Termenul de credite se refera la: relatii care exprima un imprumut Trasaturile definitorii ale parghiilor:toate variantele Un impozit este considerat stabil..:randamentul sau ramane Unitatea bugetara reprezinta: Inscrierea intr-un singur document a veniturilor si
cheltuielilor publice in sumele lor totale Veniturile din capital: 1+4+5/ cuprind venituri din valorificarea+cuprind venituri din privatizare+cuprind venituri din vanzare Veniturile ordinare cuprind: 1+2/ venituri fiscale+contributiile Veniturile publice extraordinare sunt: emisiunea baneasca

Viza de control financiar preventiv ( propriu) este necesara pentru:


Angajarea si ordonantarea cheltuielilor