Sunteți pe pagina 1din 10

1 Ioan

Cap. 1
1. ¶ Ce era dela început,
ce am auzit, ce am văzut cu
ochii noştri, ce am privit
şi ce am pipăit
cu mînile noastre,
cu privire la Cuvîntul vieţii,
2. pentrucă viaţa a fost
arătată,
şi noi am văzut -o, şi
mărturisim despre ea,
şi vă vestim viaţa vecinică,
viaţă care era la Tatăl,
şi care ne -a fost arătată;
3. deci, ce am văzut şi am
auzit,
aceea vă vestim şi vouă,
ca şi voi să aveţi părtăşie
cu noi.
Şi părtăşia noastră este cu
Tatăl
4. Şi vă scriem aceste
lucruri
pentru ca bucuria voastră
să fie deplină.
5. ¶ Vestea, pe care am
auzit -o
dela El şi pe care v'o
propovăduim,
este că Dumnezeu e
lumină,
şi în El nu este întunerec.
6. Dacă zicem că avem
părtăşie cu El, şi umblăm în
întunerec, minţim, şi nu
trăim adevărul.
1. Dar dacă umblăm în
lumină,
după cum El însuş este în
lumină, avem părtăşie
unii cu alţii;
şi sîngele lui Isus Hristos,
Fiul Lui, ne curăţeşte
de orice păcat.
8. ¶ Dacă zicem că n'avem
păcat,
ne înşelăm singuri,
şi adevărul nu este în noi.
1. Dacă ne mărturisim
păcatele,
El este credincios şi drept,
ca să ne ierte păcatele
şi să ne curăţească
de orice nelegiuire.
0. Dacă zicem că n'am păcătui
Îl facem mincinos,
şi Cuvîntul Lui nu este în noi.