Sunteți pe pagina 1din 13

2 Ioan

Cap. 1
1. ¶ Presbiterul (Sau:
bătrînul.)
către aleasa Doamnă şi
către copiii ei, pe cari -i
iubesc
în adevăr-şi nu numai eu,
2. pentru adevărul acesta
care rămîne în noi,
şi care va fi cu noi în veac:
1. Harul, îndurarea şi pacea
să fie cu voi din partea lui
Dumnezeu
Tatăl, şi din partea
Domnului
Isus Hristos, Fiul Tatălui,
în adevăr şi în dragoste!
1. M'am bucurat foarte mult
nd am aflat pe unii din copiii t
mblînd în adevăr, după porunc
e care am primit -o dela Tatăl
5. ¶ Şi acum, te rog,
Doamnă,
nu ca şi cum ţi-aş scrie o
poruncă nouă, ci cea, pe
care
am avut-o dela început:
să ne iubim unii pe alţii!
6. Şi dragostea stă
în vieţuirea după poruncile
Lui.
Aceasta este porunca în
care
trebuie să umblaţi,
după cum aţi auzit dela
7. ¶ Căci în lume s'au
răspîndit
mulţi amăgitori,
cari nu mărturisesc
că Isus Hristos vine în trup.
Iată amăgitorul, iată
Antihristul!
8. Păziţi-vă bine să nu
perdeţi
rodul muncii voastre,
ci să primiţi o răsplată
deplină.
1. Oricine o ia înainte,
şi nu rămîne în învăţătura
lui Hristos, n'are pe
Dumnezeu.
Cine rămîne în învăţătura
aceasta, are pe Tatăl şi pe
Fiul.
10. ¶ Dacă vine cineva la
voi,
şi nu vă aduce învăţătura
aceasta, să nu -l primiţi în
casă,
şi să nu -i ziceţi: ,,Bun
venit!”
11. Căci cine -i zice:
,,Bun venit!” se face părtaş
faptelor lui rele.
12. ¶ Aş vrea să vă spun
multe lucruri; dar nu voiesc
să vi le scriu pe hîrtie şi cu
cerneală;
ci nădejduiesc
să vin la voi, şi să vă
vorbesc
gură către gură, pentruca
1. Copiii surorei tale alese
îţi trimet sănătate.
Amin.