MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ORDONANTA

PRESEDINTIALA
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata
pe .......................................................... cu sediul în
........................................................ formuleaza prezenta cerere de ordonanta
presedintiala pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o
hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat în ....................................... în suprafata de ................................................
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
În fapt, societatea nostra nu îsi poate desfasura activitatea
datorita ...................................., fapt care ne creeaza prejudicii, constând
în ....................................
Consideram ca datorita acestor motive este imperios necesara luarea unor
masuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest
efect ....................................
Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta cerere si sa dispuneti luarea
masurilor sus-mentionate.
În drept, ne întemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedura
civila.
Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
…………………………………………………..….
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.
Societatea Comerciala .…......…………............

....reprezentata de dl/d-na .. Motivele actiunii sunt urmatoarele : În fapt. reprezentând plata nedatorata..... la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr......... Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte......... între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ……….. din ……. cu sediul social în ……………..…………….. .……………... Subscrisa societate comerciala ……………………........... reprezentând plata nedatorata. .. lei.... …………......sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata...... Domnului Presedinte al..... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : .. Semnatura reprezentantului .... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE Domnule Presedinte... Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ……….......sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra..............

... În drept............... ne întemeiem actiunea pe prevederile art... situat în ………………….... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL Domnule Presedinte...................... un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului........Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte........ 992 Cod civil........................... dintre care.. cu urmatoarele vecinatati ……………………………………………………… .. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.......... Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare........... la data ..obligarea pârâtei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de …………………................... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………................... Subscrisa societate comerciala .................... cu sediul social în ............................. reprezentata de dl/ d-na ......................... chemam în judecata societatea comerciala............................ cu sediul în ...... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... Domnului presedinte al .................... la numarul .............. pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ................... martori si interogatoriul societatii pârâte..

dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre.domiciliat în ………………………. În drept ne întemeim cererea pe prevederile art.evaluat la suma de ………………………. prejudiciindu-ne interesele. Pârâta de rea-credinta.. . martori si interogatoriul pârâtei Martori: ………………………….obligarea pârâtei la plata valorii fructelor. . …………………….obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………. În repetate rânduri. 483 si 485 Cod civil. la data de …………………… de catre biroul notarului public din …………………… Suprafata de teren cumparata este de …………… fiind situata la adresa …………………. Depunem prezenta cerere în doua exemplare. 480. precum si copii de pe înscrisuri. exercita posesia fara nici un drept. respectiv …………………… pe care le-a perceput de la data de …………………… . stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil. societatea nostra a cumparat un teren de la societatea comerciala ………………… încheind cu aceasta contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. refuzând sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat. dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata.. cu urmatoarele vecinatati ………………………………………. societatea noastra i-a solitat pârâtei sa înceteze posesia asupra terenului. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte. Motivele sunt urmatoarele: În fapt.

începând cu data încheierii contractului............reziliati contractul de închiriere nr.............................. Societatea pârâta nu a platit chiria............ ....................... …................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .... între societatea ……………………………… si societatea pârâta ……………………………..... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr... chemam în judecata societatea comerciala.........…………................. ..... …………....... reprezentata de dl/ dna ....... Motivele sunt urmatoarele: În fapt... prin care a închiriat societatii parâte imobilul situat la adresa …………………... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte... de catre notarul ……………........... la data ................ Subscrisa societate comerciala ......................... societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de …………... cu sediul social în ............. din data de ………….................. Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.......... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: . ………. .....sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecata.... compus din …………... lei........ …………… încheiat la data …………....................... reprezentând chiria. Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani.....Domnului presedinte al . la numarul . la data de ........ societatea noastra a încheiat cu societatea pârâta un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr.................. camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri..................... cu sediul în .. de la data de ……………..........

......Civ................. cu sediul social în ............................ cu sediul în .............................. În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art........... 2 si 1439 C......................... reprezentata de dl/ d-na ...... Motivele sunt urmatoarele: ............. la numarul . pct..... Subscrisa societate comerciala ....................Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte........... .................................... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR Domnule Presedinte...... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ....... Depunem prezenta cerere în doua exemplare..... lei reprezentând pretul platit societatii pârâte pentru marfa livrata incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecata...................... precum si copii de pe înscrisuri............. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………...... si solicitam obligarea societatii pârâte la plata sumei de ........................... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata...... Domnului presedinte al ....... chemam în judecata societatea comerciala.............. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar...... nr ...... pentru rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârât la data de ............. la data ..................................................... 1429.....

..... nr................ Întelegem sa folosim urmatoarele probe: înscrisuri......... fapt ce face improprie folosirea lor.. În drept.......... Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea pârâta rezulta ca aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa........................……….............. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.. Articolele livrate de societatea pârâta au fost incomplete în sensul ca au fost livrate fara urmatoarele piese: .................. pentru care am achitat societatii pârâte suma de ....ACTIUNE CONFESORIE ÎN SERVITUTE Domnule Presedinte... ne întemeiem actiunea pe prevederile art....... înmatriculata la Oficiul Registrului ............ reprezentând pretul prevazut în contract........... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului......... prin care societatea noastra a cumparat de la societatea pârâta urmatoarele bunuri:..... Domnului presedinte al .1021 Cod civil................ Subscrisa societate comerciala ....... la data de .......................... expertize.......1020 si art.....În fapt............... cu sediul social în ............................. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA . interogatoriul societatii pârâte si urmatorii martori: ………………………….. .. între societatea noastra si societatea pârâta s-a încheiat un contract de vânzare-cumparare.... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….... la data de ............ Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar....................

...... la data .............. fondul proprietatea noastra se afla.......................... 616-618 C.obligarea pârâtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul sau din ............. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului..Civ.................. Depunem prezenta cerere în doua exemplare.... Semnatura reprezentantului ................. Motivele sunt urmâtoarele: În fapt.... neavând acces la nici un drum direct........... la o distanta de 500 m care strabate fondul proprietate pârâtului..............................martori: ......... În drept ne întemeiem pe prevederile art.......... domiciliat în .......acte prin care dovedim calitatea noastra de proprietari ai fondului dominant ......... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar...……………....... prin reprezentant dl/d-na ..............Comertului ....... ................. cu sediul în ....................……………... ................. Societatea Comerciala ..................... în favoarea fondului nostru situat în ..... .........interogatoriul pârâtului ..................................…........................…………............ ceea ce ne creeaza dificultati în desfasurarea activitatii... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ................. reprezentata de dl/d-na ..............................................................obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata........... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ............. chemam în judecata pe . Domnului Presedinte al................. fata de sosea.... domiciliat în ..... la numarul ........

.. între societatea noastra si pârât....... prin reprezentant dl/d-na ...ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILA CONTRACTUALA Domnule Presedinte...prin care pârâtul s-a obligat fata de societatea noastra sa …………………………………………………………………................................................... cu sediul social în ................... la data de ……. pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : .............. la data ....... reprezentând prejudiciul pe care acesta l-a produs societatii noastre prin neexecutarea (executarea cu întârziere sau executarea necorespunzatoare) obligatiilor sumate prin contractul de .. .............. Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ....................................................................... însa acesta nu si le-a executat nici pâna în prezent....... cu numarul ...... ..... …………………… încheiat la data de ………………...... Motivele sunt urmatoarele: În fapt................ nr......obligarea pârâtului la plata sumei de .........obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata............. Mentionam ca societatea noastra l-a notificat pe pârât prin intermediul serviciului executor judecatoresc al judecatoriei ………………………… notificare prin care i s-a pus în vedere pârâtului sa-si execute obligatiile asumate prin contract.. chemam în judecata societatea comerciala .......obligarea pârâtului la plata daunelor moratorii în cuamtum de …………… lei..... cu sediul în ... ................................... Pârâtul nu si-a executat aceasta obligatie..……….............. .......... daune ce reprezinta prejudiciul creat societatii noastre de catre pârât prin neexecutarea la timp a obligatiei....... Alaturam prezentei actiuni dovada notificarii.............. …………............============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ........... Subscrisa societate comerciala .... între societatea noastra si pârât s-a încheiat contractul de ……………… sub nr...

..........ACTIUNE POSESORIE Domnule Presedinte........... cu sediul .................................................... Domnului Presedinte al.............................. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .............. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... Semnatura reprezentantului .......... Subscrisa societate comerciala ...………. 1073 si urmatoarele din Codul civil.........……………...............martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar....... chemam în judecata pe ........ ne întemeim actiunea pe prevederile art...Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa dispuneti …………………………………………....... la numarul ........ Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .. reprezentata de dl/d-na ...................... Societatea Comerciala ....... prin reprezentant dl/d-na . cu sediul social în ...........................probe ...........….. ..................…………....... În drept.................... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar..... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.......... la data .........……………....

.obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului situat în ...... începând de la data de ....................... Motivele sunt urmatoarele: În fapt..... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului......proba cu martori : ......................... Domnului Presedinte al............................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: . ............ pârâtul a cauzat societatii noastre un prejudiciu de .. societatea nostra poseda un teren în suprafata de ..................... lei care consta în . De la data de ................................. situat în ............................. în suprafata de .... reprezentata de dl/d-na ...……………........ Semnatura reprezentantului .... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.............. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ........................obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.................. ============================================================= ================================================ .......expertiza............... Societatea Comerciala .. ..................în ........…............. Prin comportamentul sau... si pâna în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin urmatoarele fapte ....................................................................................interogatoriul pârâtului.................. domiciliat în .............................……………................................................…………......... .

..................... În momentul livrarii am constatat ca pârâtul ne-a livrat alte produse decât cele prezentate si am încheiat un proces-verbal de custodie urmând ca pârâtul sa-si ridice produsele livrate. la data .. Mentionam ca înaintea încheierii contractului pârâtul ne-a facut o oferta scrisa în care erau prezentate alte tipuri de bunuri decât cele livrate.................constatati anularea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra................... Desi societatea noastra i-a solicitat prin corespondenta pârâtului în nenumarate rânduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat................................................MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ................... Motivele sunt urmatoarele: În fapt.............. cu numarul ...................... în calitate de cumparator................ prin reprezentant dl/d-na .. chemam în judecata societatea comerciala ... am constatat ca aceste bunuri erau de alt tip decât cele mentionate în contract.... .......... ....... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ... cu sediul în ................... contract în care erau mentionate tipurile respective de bunuri........... pentru viciu de consimtamânt.......... cu sediul social în ..... În momentul receptiei lor.. .. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .... Subscrisa societate comerciala ....ANULAREA UNUI ACT JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTAMÂNT Domnule Presedinte... respectiv dol.........obligati pârât la plata cheltuielilor de judecata................... Oferta a fost însotita de o demonstratie în cursul careia ne-am convins de eficacitatea produselor respective si ne-am decis sa le contractam...... societatea noastra a cumparat de la pârât urmatoarele bunuri: ………………………………încheind în acest scop un contract de vânzarecumparare...... Faptul ca pârâtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri decât cele pe care ni le-a livrat a reprezentat o manopera dolosiva facuta în scopul de a determina societatea noastra sa contracteze.....………...

...............………................................. Domnului Presedinte al. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului...DELICTE CIVILE Domnule Presedinte..........…........ Subscrisa societate comerciala ... 960 si art...... cu numarul .....…………............Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa anulati contractul de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârâtul... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .....civ.............. Semnatura reprezentantului .......înscrisuri ............……………. reprezentata de dl/d-na ...……………............ ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ..........martori Depunem prezenta actiune si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar...... prin . 961 C..expertize ....... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art....... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.............. la data . 953.................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ............... cu sediul social în .............. Societatea Comerciala ......interogatoriul pârâtului ...

... reprezentând valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societatii noastre prin fapta ilicita produsa.........…......... Prin savârsirea acestui fapt ilicit....interogatoriul pârâtului ...... 999 C...... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.... Semnatura reprezentantului . Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar......înscrisuri ... pârâtul a creat societatii noastre un prejudiciu în valoare de ……………………….....…………........................... .. pârâtul la data de …………………………………...........expertize ............martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar... prin faptul ca (fapta ilicita) ……………..obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata..... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art................................ ............ chemam în judecata societatea comerciala .... Motivele sunt urmatoarele: În fapt.. a distrus urmatoarele bunuri ale societatii noastre …………………………………………………………………………. 998 si art..reprezentant dl/d-na ..…………….....……………...................obligarea pârâtului la plata sumei de ...... . reprezentata de dl/d-na . cu sediul în .......civ....... Societatea Comerciala .......... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : ...…………….. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ..................................

................ precum si proiectarea zidului......... reprezentând devizul de constructie. prin reprezentant dl/dna .......................................................................... si curtea imobilului proprietatea pârâtului situat în .................... Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de ............ lei.... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt.... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .............................. Desi l-am solicitat de nenumarate ori în vederea construirii acestui zid pârâtul a refuzat sa participe la construirea lui.obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata............................................... si curtea imobilului proprietate a pârâtului situat în ......între curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ........................................... cu sediul social în .......................... lei .. nu exista un zid despartitor.............. ... la data ............. Mentionam ca dimensiunile zidului despartitor sunt ....................................................................................... ........ Precizam ca jumatate din cuantumul cheltuielilor care trebuie sa-l plateasca pârâtul este de ..... la numarul ........................... chemam în judecata pe ........... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ....................... cu sediul în .................................. . ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRADIRE Domnule Presedinte........................................................ Subscrisa societate comerciala ..................obligarea pârâtului de a contribui cu jumatate din valoarea cheltuielilor de construire a zidului care separa curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ...........................................Domnului Presedinte al........

............... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE Domnule Presedinte..........……………...... Domnului Presedinte al...........În drept ne intemeiem pe prevederile art.... reprezentata de dl/d-na ...............................................……………...... Societatea Comerciala ............ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului................ pentru ca în urma probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ...... Semnatura reprezentantului ........................ chemam în judecata societatea comerciala. Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar............................................. si pâna în prezent.............….................. la numarul .......................... ....Civ...obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata............... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .. ............................ 585 C............ la data ......................... reprezentata de dl/ d-na .......evacuarea pârâtei din imobilul situat în ...... cu sediul în ............... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.. Motivele sunt urmatoarele: ....... cu sediul social în ......................... Subscrisa societate comerciala .....................…………........... pe care îl ocupa fara titlu de la data de .....

... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ....... din ..........acte si anume: contractul de închiriere încheiat între noi si pârât si contractul de vânzare........ iar pârâtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat sub nr ..... Subsemnatul ...cumparare în baza caruia detinem imobilul cu titlu de proprietate........ .. dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata...... încheiat la data de .......... Depunem prezenta cerere în doua exemplare......societatea noastra a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere cu nr...........martori care sa arate ca pâratul foloseste în prezent imobilul......... chem in judecata pe paratul ..1436 Cod civil.... ................. ne întemeiem pe art... autentificat sub nr....... IN ACTIUNE DE REGRES ............ .... domiciliat in ........ Domnului presedinte al ……………………………………………………………… ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ACTIUNE IN REGRES Domnule Presedinte.În fapt. domiciliat in ........ pe timp de 1 an........... societatea nostra este proprietara imobilului situat în …………………… conform contractului de vânzare-cumparare nr. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar................. la data de ................. În drept....... Contractul nu a fost prelungit..... .... termen ajuns la scadenta acum 2 luni. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….. precum si copii de pe înscrisuri........... La data de ......

...... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REDUCEREA PRETULUI Domnule Presedinte...................... pe .. Probe: interogatoriu ....... din pretul pe care l-am platit................... Probe: acte martori interogatoriu expertiza tehnica cercetare locala Depun copie pentru comunicare Data depunerii Semnatura Domnului presedinte al ..................................................../... domiciliat in . Subsemnatul ..... chem in judecata pe paratul ....998-999 C. MOTIVELE ACTIUNII: In fapt .......................... (se enunta motivul) In drept art.......... domiciliat in ..........1352-1354 C......... MOTIVELE ACTIUNII: In fapt (se vor arata motivele ) In drept art.......civ..... lei reprezentand .........../...................... la data de ............. De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata......... lei reprezentand dauna pe care am platit-o creditorului .... pentru: RESTITUIREA UNEI PARTI DIN PRETUL VANZARII urmand a fi obligat sa-mi restituie suma de .......urmand ca in baza probelor administrate si prin hotarareae ce veti pronunta sa dispuneti obligarea paratului la plata sumei de .... civ.

... Data depunerii Semnatura Domnului Presedinte al ... ============================================================= ================================================ ............acte martori expertiza tehnica (daca este necesara) Depun copie pentru comunicare.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful