MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ORDONANTA

PRESEDINTIALA
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata
pe .......................................................... cu sediul în
........................................................ formuleaza prezenta cerere de ordonanta
presedintiala pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o
hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat în ....................................... în suprafata de ................................................
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
În fapt, societatea nostra nu îsi poate desfasura activitatea
datorita ...................................., fapt care ne creeaza prejudicii, constând
în ....................................
Consideram ca datorita acestor motive este imperios necesara luarea unor
masuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest
efect ....................................
Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta cerere si sa dispuneti luarea
masurilor sus-mentionate.
În drept, ne întemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedura
civila.
Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
…………………………………………………..….
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.
Societatea Comerciala .…......…………............

.. Motivele actiunii sunt urmatoarele : În fapt.. Subscrisa societate comerciala …………………….....……………....... ............reprezentata de dl/d-na ... reprezentând plata nedatorata..sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata.. …………....... cu sediul social în ……………. între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ………...... Semnatura reprezentantului . Domnului Presedinte al.... lei........... din …….... reprezentând plata nedatorata.……………...... la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr.......... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : ..... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE Domnule Presedinte.... Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………..sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra.. .... Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte...

............................. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.................................... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL Domnule Presedinte........... martori si interogatoriul societatii pârâte....... situat în ………………….. cu sediul în ................... chemam în judecata societatea comerciala........ ne întemeiem actiunea pe prevederile art........... la numarul ... dintre care................. cu sediul social în .................. Domnului presedinte al ... la data ....... cu urmatoarele vecinatati ……………………………………………………… ....obligarea pârâtei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de …………………........ 992 Cod civil. pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ................................... Subscrisa societate comerciala ............................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..... Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare....................Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte........ Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………................. un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului..... reprezentata de dl/ d-na ... În drept..................................

……………………. Pârâta de rea-credinta. stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil. martori si interogatoriul pârâtei Martori: …………………………. refuzând sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat.evaluat la suma de ………………………..domiciliat în ……………………….obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte. respectiv …………………… pe care le-a perceput de la data de …………………… . Depunem prezenta cerere în doua exemplare. 483 si 485 Cod civil. precum si copii de pe înscrisuri. . prejudiciindu-ne interesele. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………. Motivele sunt urmatoarele: În fapt. . la data de …………………… de catre biroul notarului public din …………………… Suprafata de teren cumparata este de …………… fiind situata la adresa …………………. În drept ne întemeim cererea pe prevederile art. dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. În repetate rânduri. cu urmatoarele vecinatati ………………………………………. 480..obligarea pârâtei la plata valorii fructelor. dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata. societatea nostra a cumparat un teren de la societatea comerciala ………………… încheind cu aceasta contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. societatea noastra i-a solitat pârâtei sa înceteze posesia asupra terenului. exercita posesia fara nici un drept.

............................sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecata......... de catre notarul ……………... lei............. ……….. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte.............. cu sediul în ............ pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr................ Motivele sunt urmatoarele: În fapt...... la data de ........ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .... .............................. Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.......reziliati contractul de închiriere nr........... ………….............. pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ... reprezentata de dl/ dna . din data de …………......... reprezentând chiria.... societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de …………..............Domnului presedinte al .............. …........... prin care a închiriat societatii parâte imobilul situat la adresa …………………... compus din …………...………….... ............... chemam în judecata societatea comerciala.............. între societatea ……………………………… si societatea pârâta …………………………….......... Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani......... ... societatea noastra a încheiat cu societatea pârâta un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr.... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri. la data ........ Societatea pârâta nu a platit chiria.... începând cu data încheierii contractului........................ cu sediul social în ..... la numarul ................. …………… încheiat la data ………….... de la data de …………….. Subscrisa societate comerciala .......

.... la data ........ Depunem prezenta cerere în doua exemplare..... Domnului presedinte al ............................................ la numarul ........ 1429......................... ................ Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………... pct........Civ........................ dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata......Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte........ Motivele sunt urmatoarele: ....................... precum si copii de pe înscrisuri............................................ cu sediul în .................................... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR Domnule Presedinte......... pentru rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârât la data de . cu sediul social în .......... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ....... Subscrisa societate comerciala .. reprezentata de dl/ d-na ................................................. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar....... lei reprezentând pretul platit societatii pârâte pentru marfa livrata incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecata................... si solicitam obligarea societatii pârâte la plata sumei de ............ chemam în judecata societatea comerciala.. nr ................ În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art........ 2 si 1439 C.

........................În fapt.............. înmatriculata la Oficiul Registrului ......... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar....................... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .....1021 Cod civil............ pentru care am achitat societatii pârâte suma de ............ Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea pârâta rezulta ca aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa......................... la data de ................ Subscrisa societate comerciala . reprezentând pretul prevazut în contract...1020 si art........................... prin care societatea noastra a cumparat de la societatea pârâta urmatoarele bunuri:................. fapt ce face improprie folosirea lor. În drept... cu sediul social în ....... nr........ expertize....... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………........... Domnului presedinte al ..... Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.....ACTIUNE CONFESORIE ÎN SERVITUTE Domnule Presedinte.. Articolele livrate de societatea pârâta au fost incomplete în sensul ca au fost livrate fara urmatoarele piese: ................……….... ne întemeiem actiunea pe prevederile art. la data de .... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului... între societatea noastra si societatea pârâta s-a încheiat un contract de vânzare-cumparare..... Întelegem sa folosim urmatoarele probe: înscrisuri............. ................ interogatoriul societatii pârâte si urmatorii martori: …………………………...

........... Societatea Comerciala ............................ prin reprezentant dl/d-na ............................................................... neavând acces la nici un drum direct......... la numarul .. cu sediul în ................. în favoarea fondului nostru situat în ................. fata de sosea.. pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .......... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .......... reprezentata de dl/d-na ....................... ............. Semnatura reprezentantului .... la o distanta de 500 m care strabate fondul proprietate pârâtului...............................martori: ...........................….......Civ...............obligarea pârâtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul sau din . ceea ce ne creeaza dificultati în desfasurarea activitatii............................... În drept ne întemeiem pe prevederile art.......................... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt...…………....……………....…………….................. domiciliat în . .........acte prin care dovedim calitatea noastra de proprietari ai fondului dominant . fondul proprietatea noastra se afla........... la data . 616-618 C......................obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata........................ chemam în judecata pe ..Comertului .......... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.. Depunem prezenta cerere în doua exemplare....... domiciliat în ......... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului... Domnului Presedinte al..interogatoriul pârâtului .............................. .....

.................... daune ce reprezinta prejudiciul creat societatii noastre de catre pârât prin neexecutarea la timp a obligatiei........ ............ Mentionam ca societatea noastra l-a notificat pe pârât prin intermediul serviciului executor judecatoresc al judecatoriei ………………………… notificare prin care i s-a pus în vedere pârâtului sa-si execute obligatiile asumate prin contract................... …………..................... cu sediul social în ... Subscrisa societate comerciala ...................................... Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ...... chemam în judecata societatea comerciala ................ nr........============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .......... …………………… încheiat la data de ……………….......... între societatea noastra si pârât s-a încheiat contractul de ……………… sub nr...... Alaturam prezentei actiuni dovada notificarii........ la data de ……. reprezentând prejudiciul pe care acesta l-a produs societatii noastre prin neexecutarea (executarea cu întârziere sau executarea necorespunzatoare) obligatiilor sumate prin contractul de ............... cu sediul în .... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : .......................obligarea pârâtului la plata daunelor moratorii în cuamtum de …………… lei......prin care pârâtul s-a obligat fata de societatea noastra sa …………………………………………………………………........………............... .............................. între societatea noastra si pârât........ cu numarul ...... prin reprezentant dl/d-na ........ însa acesta nu si le-a executat nici pâna în prezent...ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILA CONTRACTUALA Domnule Presedinte............... Motivele sunt urmatoarele: În fapt.....obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata................ Pârâtul nu si-a executat aceasta obligatie.... la data ...............................obligarea pârâtului la plata sumei de ... .. ...

............... la data ......…........................ Societatea Comerciala .. la numarul ... Subscrisa societate comerciala .....Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa dispuneti …………………………………………................ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.............. reprezentata de dl/d-na .....................…………............ În drept......................................... cu sediul social în ................................... prin reprezentant dl/d-na ...... . ne întemeim actiunea pe prevederile art.............. cu sediul ..ACTIUNE POSESORIE Domnule Presedinte....probe .......... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ............................martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.……………............ Domnului Presedinte al........ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.... 1073 si urmatoarele din Codul civil.... chemam în judecata pe .. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ....... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .............……………...........………................. Semnatura reprezentantului ................

. începând de la data de .......................proba cu martori : ......obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata...........…………….................. De la data de ...... în suprafata de ......................................................................... societatea nostra poseda un teren în suprafata de ................ ............ ============================================================= ================================================ . Depunem prezenta cerere în doua exemplare................. pârâtul a cauzat societatii noastre un prejudiciu de .... ...... si pâna în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin urmatoarele fapte .............................. reprezentata de dl/d-na .. ......... lei care consta în .........……………...........................…………............................ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar....................................... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ......... domiciliat în .... Semnatura reprezentantului ...........interogatoriul pârâtului............................expertiza......în ........ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ....…..obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului situat în ....... Prin comportamentul sau........... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului................................................ situat în ................... Societatea Comerciala ................. Motivele sunt urmatoarele: În fapt........... Domnului Presedinte al.

.......................................... contract în care erau mentionate tipurile respective de bunuri..... Subscrisa societate comerciala ... la data ....................………...... cu sediul în ............. Desi societatea noastra i-a solicitat prin corespondenta pârâtului în nenumarate rânduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat............ în calitate de cumparator...... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .............. În momentul livrarii am constatat ca pârâtul ne-a livrat alte produse decât cele prezentate si am încheiat un proces-verbal de custodie urmând ca pârâtul sa-si ridice produsele livrate........ Faptul ca pârâtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri decât cele pe care ni le-a livrat a reprezentat o manopera dolosiva facuta în scopul de a determina societatea noastra sa contracteze.................... respectiv dol......... În momentul receptiei lor...obligati pârât la plata cheltuielilor de judecata.. am constatat ca aceste bunuri erau de alt tip decât cele mentionate în contract......... Motivele sunt urmatoarele: În fapt..................... chemam în judecata societatea comerciala ..................... pentru viciu de consimtamânt............ ............ pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ....... Oferta a fost însotita de o demonstratie în cursul careia ne-am convins de eficacitatea produselor respective si ne-am decis sa le contractam.......... cu numarul .....MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .... .....constatati anularea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra................. . prin reprezentant dl/d-na .... cu sediul social în . societatea noastra a cumparat de la pârât urmatoarele bunuri: ………………………………încheind în acest scop un contract de vânzarecumparare.... Mentionam ca înaintea încheierii contractului pârâtul ne-a facut o oferta scrisa în care erau prezentate alte tipuri de bunuri decât cele livrate...............ANULAREA UNUI ACT JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTAMÂNT Domnule Presedinte.....

.............Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa anulati contractul de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârâtul............ 953........................expertize ..................... reprezentata de dl/d-na ..... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .......martori Depunem prezenta actiune si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar......... cu numarul .. prin ....... Subscrisa societate comerciala ......... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art. Societatea Comerciala ..DELICTE CIVILE Domnule Presedinte....…………….. la data .......interogatoriul pârâtului ....…………...... Semnatura reprezentantului .... 961 C............…………….....civ....... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar........... Domnului Presedinte al....... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ......……….........…....................... 960 si art............. cu sediul social în ....înscrisuri .... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.................

....…………............ pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : . 998 si art....... .... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art. prin faptul ca (fapta ilicita) ……………........ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.interogatoriul pârâtului .. pârâtul a creat societatii noastre un prejudiciu în valoare de ……………………….expertize . pârâtul la data de …………………………………. reprezentata de dl/d-na ...................... reprezentând valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societatii noastre prin fapta ilicita produsa.. ....................... 999 C.....reprezentant dl/d-na . Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .……………............... Motivele sunt urmatoarele: În fapt....... cu sediul în .obligarea pârâtului la plata sumei de .............obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata..........înscrisuri . chemam în judecata societatea comerciala .....……………................ Prin savârsirea acestui fapt ilicit............civ..........martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar... Societatea Comerciala ............….................... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar........... Semnatura reprezentantului .......................... a distrus urmatoarele bunuri ale societatii noastre ………………………………………………………………………….....……………. ...

....................................................................... Desi l-am solicitat de nenumarate ori în vederea construirii acestui zid pârâtul a refuzat sa participe la construirea lui............... lei .................................................................................................... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRADIRE Domnule Presedinte...........obligarea pârâtului de a contribui cu jumatate din valoarea cheltuielilor de construire a zidului care separa curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ...............................................................între curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în .............. nu exista un zid despartitor................ precum si proiectarea zidului....obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata. si curtea imobilului proprietate a pârâtului situat în ........... la numarul ................Domnului Presedinte al.. ..... ....................................... la data ............................. cu sediul social în ............ Mentionam ca dimensiunile zidului despartitor sunt ..................... cu sediul în .............. Motivele sunt urmâtoarele: În fapt......... prin reprezentant dl/dna .............................. Subscrisa societate comerciala ................................. ................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ............... lei.......... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ................ reprezentând devizul de constructie. chemam în judecata pe ................................. Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de ..... si curtea imobilului proprietatea pârâtului situat în ..................... Precizam ca jumatate din cuantumul cheltuielilor care trebuie sa-l plateasca pârâtul este de .............

................. chemam în judecata societatea comerciala.. reprezentata de dl/ d-na ................ Societatea Comerciala ..........................................În drept ne intemeiem pe prevederile art.... cu sediul social în ................. .... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului..........................……………............ la data ...... 585 C..................evacuarea pârâtei din imobilul situat în ...........................................Civ...... pe care îl ocupa fara titlu de la data de ........... si pâna în prezent. reprezentata de dl/d-na ....... Motivele sunt urmatoarele: .…………..... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE Domnule Presedinte.........….............................. Semnatura reprezentantului ................... pentru ca în urma probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar........ la numarul .................. Domnului Presedinte al........... cu sediul în ............ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ........................ ............obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata................ Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.....…………….................... Subscrisa societate comerciala ........................

... la data de .... Contractul nu a fost prelungit.... La data de ..... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata. precum si copii de pe înscrisuri.. ... domiciliat in ..societatea noastra a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere cu nr.... ne întemeiem pe art.1436 Cod civil...... autentificat sub nr.... societatea nostra este proprietara imobilului situat în …………………… conform contractului de vânzare-cumparare nr.martori care sa arate ca pâratul foloseste în prezent imobilul.......... Subsemnatul .... Domnului presedinte al ……………………………………………………………… ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ACTIUNE IN REGRES Domnule Presedinte........ În drept................. încheiat la data de ........... Depunem prezenta cerere în doua exemplare... .... termen ajuns la scadenta acum 2 luni......... domiciliat in ................ din ............. ... iar pârâtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat sub nr ........ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar............... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ....................... pe timp de 1 an.... ..cumparare în baza caruia detinem imobilul cu titlu de proprietate... chem in judecata pe paratul . Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………............................În fapt........... IN ACTIUNE DE REGRES ...acte si anume: contractul de închiriere încheiat între noi si pârât si contractul de vânzare.

. MOTIVELE ACTIUNII: In fapt (se vor arata motivele ) In drept art........1352-1354 C..... la data de ...... chem in judecata pe paratul ................................... (se enunta motivul) In drept art.... Probe: acte martori interogatoriu expertiza tehnica cercetare locala Depun copie pentru comunicare Data depunerii Semnatura Domnului presedinte al ......998-999 C.............. Probe: interogatoriu ... lei reprezentand .. De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata......./............... pe ........... domiciliat in ....................................... domiciliat in .........urmand ca in baza probelor administrate si prin hotarareae ce veti pronunta sa dispuneti obligarea paratului la plata sumei de ...... Subsemnatul ......../.... civ......... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REDUCEREA PRETULUI Domnule Presedinte.......civ. MOTIVELE ACTIUNII: In fapt ............................ pentru: RESTITUIREA UNEI PARTI DIN PRETUL VANZARII urmand a fi obligat sa-mi restituie suma de ............. lei reprezentand dauna pe care am platit-o creditorului .............. din pretul pe care l-am platit.....

........... Data depunerii Semnatura Domnului Presedinte al ......... ============================================================= ================================================ .acte martori expertiza tehnica (daca este necesara) Depun copie pentru comunicare......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful