MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ORDONANTA

PRESEDINTIALA
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata
pe .......................................................... cu sediul în
........................................................ formuleaza prezenta cerere de ordonanta
presedintiala pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o
hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat în ....................................... în suprafata de ................................................
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
În fapt, societatea nostra nu îsi poate desfasura activitatea
datorita ...................................., fapt care ne creeaza prejudicii, constând
în ....................................
Consideram ca datorita acestor motive este imperios necesara luarea unor
masuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest
efect ....................................
Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta cerere si sa dispuneti luarea
masurilor sus-mentionate.
În drept, ne întemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedura
civila.
Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
…………………………………………………..….
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.
Societatea Comerciala .…......…………............

..... între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ………..reprezentata de dl/d-na ......... ............. reprezentând plata nedatorata.... Domnului Presedinte al. cu sediul social în ……………. din ……........sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata.......... lei. la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr........ Motivele actiunii sunt urmatoarele : În fapt.... Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………....... . …………..... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : ..... Subscrisa societate comerciala …………………….... Semnatura reprezentantului ..sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE Domnule Presedinte..... reprezentând plata nedatorata....……………...……………. Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte..

........................Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte.................... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………...... martori si interogatoriul societatii pârâte.................... ne întemeiem actiunea pe prevederile art... la data ....................... un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.. la numarul ........... cu sediul în ..... reprezentata de dl/ d-na .............................. În drept............... chemam în judecata societatea comerciala.... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ....... dintre care............................. cu sediul social în ............ cu urmatoarele vecinatati ……………………………………………………… .. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL Domnule Presedinte.obligarea pârâtei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de …………………......... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .... 992 Cod civil................ Subscrisa societate comerciala ....... situat în …………………....................... Domnului presedinte al .... Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare.............................................................

În drept ne întemeim cererea pe prevederile art. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………. Motivele sunt urmatoarele: În fapt. ……………………. În repetate rânduri. la data de …………………… de catre biroul notarului public din …………………… Suprafata de teren cumparata este de …………… fiind situata la adresa …………………. .domiciliat în ………………………. exercita posesia fara nici un drept. prejudiciindu-ne interesele.obligarea pârâtei la plata valorii fructelor. refuzând sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat. dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre.obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte. Depunem prezenta cerere în doua exemplare.evaluat la suma de ………………………. . precum si copii de pe înscrisuri. martori si interogatoriul pârâtei Martori: …………………………. respectiv …………………… pe care le-a perceput de la data de …………………… .. stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil. 483 si 485 Cod civil. cu urmatoarele vecinatati ………………………………………. societatea noastra i-a solitat pârâtei sa înceteze posesia asupra terenului. dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata. societatea nostra a cumparat un teren de la societatea comerciala ………………… încheind cu aceasta contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. Pârâta de rea-credinta. 480.. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

..... reprezentata de dl/ dna ...Domnului presedinte al . ………............................. pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ...................... chemam în judecata societatea comerciala....………….. camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri.... ................. reprezentând chiria................ prin care a închiriat societatii parâte imobilul situat la adresa …………………........... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte... societatea noastra a încheiat cu societatea pârâta un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr...... la numarul ..... ..... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr.... …............ la data de ................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ...... …………… încheiat la data ………….............. Subscrisa societate comerciala ... Societatea pârâta nu a platit chiria....................... la data .................................reziliati contractul de închiriere nr. între societatea ……………………………… si societatea pârâta …………………………….... societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de …………....... începând cu data încheierii contractului.... din data de …………. Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani................sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecata... …………. cu sediul în ........ Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr............................................. compus din …………........... cu sediul social în . Motivele sunt urmatoarele: În fapt.. de catre notarul ……………....... ...... de la data de …………….. lei....

.. Domnului presedinte al .... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art.......... cu sediul în ....................... pct................ Subscrisa societate comerciala ............. 1429................. pentru rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârât la data de ......................... chemam în judecata societatea comerciala................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .. reprezentata de dl/ d-na ............................... .. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar............ Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………..Civ.............. si solicitam obligarea societatii pârâte la plata sumei de ................... Depunem prezenta cerere în doua exemplare............ nr ....Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte..... la numarul ...................................................................... Motivele sunt urmatoarele: ................ ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR Domnule Presedinte.................... cu sediul social în ......... precum si copii de pe înscrisuri.............. la data .................... 2 si 1439 C............. lei reprezentând pretul platit societatii pârâte pentru marfa livrata incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecata....... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata.......

............. între societatea noastra si societatea pârâta s-a încheiat un contract de vânzare-cumparare.................1021 Cod civil.... ne întemeiem actiunea pe prevederile art............................. la data de ....... Domnului presedinte al . Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar. În drept............ prin care societatea noastra a cumparat de la societatea pârâta urmatoarele bunuri:.. expertize..1020 si art....... Întelegem sa folosim urmatoarele probe: înscrisuri.............. reprezentând pretul prevazut în contract.. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului............. interogatoriul societatii pârâte si urmatorii martori: …………………………. pentru care am achitat societatii pârâte suma de ................. fapt ce face improprie folosirea lor. înmatriculata la Oficiul Registrului ............................ ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .. la data de .............. cu sediul social în .......... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………..ACTIUNE CONFESORIE ÎN SERVITUTE Domnule Presedinte... Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.....………..........În fapt............ Articolele livrate de societatea pârâta au fost incomplete în sensul ca au fost livrate fara urmatoarele piese: ............................ Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea pârâta rezulta ca aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa................. nr................... ........ Subscrisa societate comerciala .

.... domiciliat în .........................................acte prin care dovedim calitatea noastra de proprietari ai fondului dominant ....... la numarul .......Comertului .......... la o distanta de 500 m care strabate fondul proprietate pârâtului...obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata................................ Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt.............. cu sediul în .............................. Semnatura reprezentantului .............. pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ..... Depunem prezenta cerere în doua exemplare..... 616-618 C.....…………..... ........ fondul proprietatea noastra se afla...................martori: ................ Societatea Comerciala ...................................................... prin reprezentant dl/d-na ... reprezentata de dl/d-na ............... neavând acces la nici un drum direct.............................Civ...................... fata de sosea. Domnului Presedinte al........……………........... chemam în judecata pe ...... în favoarea fondului nostru situat în ............interogatoriul pârâtului ...... ................ domiciliat în . ceea ce ne creeaza dificultati în desfasurarea activitatii.....……………........................... la data ................. dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului................ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar...............obligarea pârâtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul sau din .. .......... În drept ne întemeiem pe prevederile art...…........

............. …………………… încheiat la data de ………………............ la data ...... cu sediul în .prin care pârâtul s-a obligat fata de societatea noastra sa …………………………………………………………………. .............................. reprezentând prejudiciul pe care acesta l-a produs societatii noastre prin neexecutarea (executarea cu întârziere sau executarea necorespunzatoare) obligatiilor sumate prin contractul de .. chemam în judecata societatea comerciala ..... însa acesta nu si le-a executat nici pâna în prezent................. Alaturam prezentei actiuni dovada notificarii....................ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILA CONTRACTUALA Domnule Presedinte................... cu numarul . Mentionam ca societatea noastra l-a notificat pe pârât prin intermediul serviciului executor judecatoresc al judecatoriei ………………………… notificare prin care i s-a pus în vedere pârâtului sa-si execute obligatiile asumate prin contract........................................ prin reprezentant dl/d-na ..................... nr..obligarea pârâtului la plata sumei de ......... …………......... ...........................============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .............. la data de ……..........obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.. daune ce reprezinta prejudiciul creat societatii noastre de catre pârât prin neexecutarea la timp a obligatiei........ cu sediul social în .... Motivele sunt urmatoarele: În fapt............................ Pârâtul nu si-a executat aceasta obligatie....... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : ....……….....obligarea pârâtului la plata daunelor moratorii în cuamtum de …………… lei..... între societatea noastra si pârât......... Subscrisa societate comerciala .. Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ........................ ............... între societatea noastra si pârât s-a încheiat contractul de ……………… sub nr................. ..

........ ne întemeim actiunea pe prevederile art............. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: . cu sediul social în ........... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ...... Semnatura reprezentantului ............................. Subscrisa societate comerciala ... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.......... reprezentata de dl/d-na ...Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa dispuneti …………………………………………...................... la numarul ............. În drept.………..... Societatea Comerciala .…................……………...................................................... chemam în judecata pe . înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar............................martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.........................……………......probe ........................ Domnului Presedinte al...........………….......ACTIUNE POSESORIE Domnule Presedinte........ .. la data ... cu sediul ....................... 1073 si urmatoarele din Codul civil... prin reprezentant dl/d-na ..............

..... în suprafata de ....... pârâtul a cauzat societatii noastre un prejudiciu de ...... lei care consta în ....................... .......... De la data de ..............obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului situat în .................în .. situat în .. ============================================================= ================================================ .....…………...... Semnatura reprezentantului ............ ................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ...... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .............. Depunem prezenta cerere în doua exemplare.........................……………. reprezentata de dl/d-na ..............................interogatoriul pârâtului.........……………........................expertiza................. Domnului Presedinte al.…...................................................... Societatea Comerciala ............... si pâna în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin urmatoarele fapte ......... Motivele sunt urmatoarele: În fapt.... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata........... domiciliat în . începând de la data de ............. Prin comportamentul sau................................................................................................................................ societatea nostra poseda un teren în suprafata de . .proba cu martori : .... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar..............................

.......... ............ cu sediul social în .......... În momentul livrarii am constatat ca pârâtul ne-a livrat alte produse decât cele prezentate si am încheiat un proces-verbal de custodie urmând ca pârâtul sa-si ridice produsele livrate......... cu sediul în .........................constatati anularea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra....... am constatat ca aceste bunuri erau de alt tip decât cele mentionate în contract..... prin reprezentant dl/d-na .......... Faptul ca pârâtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri decât cele pe care ni le-a livrat a reprezentat o manopera dolosiva facuta în scopul de a determina societatea noastra sa contracteze....... Subscrisa societate comerciala .......MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA .. .......... cu numarul ....... respectiv dol.... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .......………........ .... Motivele sunt urmatoarele: În fapt...................................... Mentionam ca înaintea încheierii contractului pârâtul ne-a facut o oferta scrisa în care erau prezentate alte tipuri de bunuri decât cele livrate. Desi societatea noastra i-a solicitat prin corespondenta pârâtului în nenumarate rânduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat.. la data ..ANULAREA UNUI ACT JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTAMÂNT Domnule Presedinte....................................... contract în care erau mentionate tipurile respective de bunuri........................ pentru viciu de consimtamânt..................... chemam în judecata societatea comerciala . în calitate de cumparator............. În momentul receptiei lor.. Oferta a fost însotita de o demonstratie în cursul careia ne-am convins de eficacitatea produselor respective si ne-am decis sa le contractam.obligati pârât la plata cheltuielilor de judecata.. pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ..................... societatea noastra a cumparat de la pârât urmatoarele bunuri: ………………………………încheind în acest scop un contract de vânzarecumparare.....

. 960 si art.. 953... la data .......... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ............................civ....martori Depunem prezenta actiune si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.... Semnatura reprezentantului ......…......... cu numarul ........... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului . prin .....…………….............. În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art............................ reprezentata de dl/d-na ........ Domnului Presedinte al..înscrisuri .interogatoriul pârâtului ........... Subscrisa societate comerciala ...…………....................……….............. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ..........................Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa anulati contractul de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârâtul. 961 C...... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar......... Societatea Comerciala ..DELICTE CIVILE Domnule Presedinte.... cu sediul social în ........ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului......expertize .....…………….......

...... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : .....…………... a distrus urmatoarele bunuri ale societatii noastre ………………………………………………………………………….... 999 C...... Prin savârsirea acestui fapt ilicit.martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar. prin faptul ca (fapta ilicita) ……………......... reprezentata de dl/d-na ....……………......... .... Motivele sunt urmatoarele: În fapt....……………....................... ......... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art...... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ................................reprezentant dl/d-na ... pârâtul a creat societatii noastre un prejudiciu în valoare de ……………………….......….... cu sediul în ........................... ....... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar....expertize ......... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului...........civ. reprezentând valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societatii noastre prin fapta ilicita produsa........ chemam în judecata societatea comerciala . 998 si art............obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata...........înscrisuri .....obligarea pârâtului la plata sumei de ....... Societatea Comerciala . Semnatura reprezentantului .........……………...interogatoriul pârâtului ..... pârâtul la data de ………………………………….......

........................................................................ .Domnului Presedinte al... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt......... Precizam ca jumatate din cuantumul cheltuielilor care trebuie sa-l plateasca pârâtul este de ......... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..... .........................................................................obligarea pârâtului de a contribui cu jumatate din valoarea cheltuielilor de construire a zidului care separa curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în . ....................... nu exista un zid despartitor.................................................. la data ......................... si curtea imobilului proprietate a pârâtului situat în ................. chemam în judecata pe ................. Mentionam ca dimensiunile zidului despartitor sunt ........... lei.... Desi l-am solicitat de nenumarate ori în vederea construirii acestui zid pârâtul a refuzat sa participe la construirea lui............................................între curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ............................. cu sediul social în .................. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRADIRE Domnule Presedinte................................ Subscrisa societate comerciala .................... la numarul . Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de . lei ......... si curtea imobilului proprietatea pârâtului situat în .............. prin reprezentant dl/dna .............. precum si proiectarea zidului....................................... reprezentând devizul de constructie. cu sediul în .................. pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .....................obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.................................................................

.... pe care îl ocupa fara titlu de la data de . Domnului Presedinte al.... cu sediul în ........ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..........obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.......................………….......................... Semnatura reprezentantului ....................... cu sediul social în .................. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar......... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE Domnule Presedinte. si pâna în prezent..... chemam în judecata societatea comerciala............. ..........................................................……………......... pentru ca în urma probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ....Civ............ ............. 585 C........ Subscrisa societate comerciala ......................... la data .evacuarea pârâtei din imobilul situat în ............... Societatea Comerciala ....... Motivele sunt urmatoarele: .......... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.....……………..... Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar...............................…. reprezentata de dl/d-na .................. la numarul .......................................................................În drept ne intemeiem pe prevederile art....... reprezentata de dl/ d-na ...

.... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………...În fapt.....martori care sa arate ca pâratul foloseste în prezent imobilul.... Domnului presedinte al ……………………………………………………………… ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ACTIUNE IN REGRES Domnule Presedinte.......................................... societatea nostra este proprietara imobilului situat în …………………… conform contractului de vânzare-cumparare nr... Depunem prezenta cerere în doua exemplare. dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata.......... încheiat la data de ..... ................acte si anume: contractul de închiriere încheiat între noi si pârât si contractul de vânzare.... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ....... iar pârâtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat sub nr ..... ne întemeiem pe art............ domiciliat in ...... chem in judecata pe paratul .. La data de .. ....societatea noastra a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere cu nr.. din ... . autentificat sub nr.. În drept............ domiciliat in .. la data de ....1436 Cod civil. termen ajuns la scadenta acum 2 luni......... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar........cumparare în baza caruia detinem imobilul cu titlu de proprietate......................... IN ACTIUNE DE REGRES .................... Contractul nu a fost prelungit.... precum si copii de pe înscrisuri. .. Subsemnatul ..... pe timp de 1 an.

........ (se enunta motivul) In drept art.... domiciliat in ......1352-1354 C.. lei reprezentand .... MOTIVELE ACTIUNII: In fapt (se vor arata motivele ) In drept art......... domiciliat in ................... Probe: interogatoriu ............................................. De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata./.................. Subsemnatul ............ Probe: acte martori interogatoriu expertiza tehnica cercetare locala Depun copie pentru comunicare Data depunerii Semnatura Domnului presedinte al ............ civ....................................civ.. MOTIVELE ACTIUNII: In fapt ... pe ....... lei reprezentand dauna pe care am platit-o creditorului ........ ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REDUCEREA PRETULUI Domnule Presedinte................./...... din pretul pe care l-am platit.... chem in judecata pe paratul ....... pentru: RESTITUIREA UNEI PARTI DIN PRETUL VANZARII urmand a fi obligat sa-mi restituie suma de .998-999 C.... la data de ......urmand ca in baza probelor administrate si prin hotarareae ce veti pronunta sa dispuneti obligarea paratului la plata sumei de ...................

..... ============================================================= ================================================ ............. Data depunerii Semnatura Domnului Presedinte al ..acte martori expertiza tehnica (daca este necesara) Depun copie pentru comunicare.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful