Sunteți pe pagina 1din 19

MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA - ORDONANTA

PRESEDINTIALA
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social


n ............................................... nmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam n judecata
pe .......................................................... cu sediul n
........................................................ formuleaza prezenta cerere de ordonanta
presedintiala pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o
hotarre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea prtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat n ....................................... n suprafata de ................................................
- obligarea prtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
n fapt, societatea nostra nu si poate desfasura activitatea
datorita ...................................., fapt care ne creeaza prejudicii, constnd
n ....................................
Consideram ca datorita acestor motive este imperios necesara luarea unor
masuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest
efect ....................................
Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta cerere si sa dispuneti luarea
masurilor sus-mentionate.
n drept, ne ntemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedura
civila.
ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
...
Depunem prezenta cerere si copii dupa nscrisuri n dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.
Societatea Comerciala ...................

reprezentata de dl/d-na ..................


Semnatura reprezentantului ............

Domnului Presedinte al....................................................


=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA
PLATII NEDATORATE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala .. cu sediul social n


.... nmatriculata la Oficiul Registrului Comertului la data
de prin reprezentantul dl/d-na
chemam n judecata societatea comerciala cu sediul
social n pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate
sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care :
- sa obligati societatea prta la plata sumei de lei catre
societatea noastra, reprezentnd plata nedatorata;
- sa obligati societatea prta la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele actiunii sunt urmatoarele :
n fapt, la data de societatea noastra a platit din eroare
suma de n contul societatii prte cont nr. .
Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii prte, ntre
societatea noastra si aceasta neexintnd nici un fel de obligatii contractuale
asumate n baza contractului .. din ..
Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati
societatea prta la restituirea catre societatea noastra a sumei de . lei,
reprezentnd plata nedatorata.

Ca probe ntelegem sa ne folosim de: acte, martori si interogatoriul societatii


prte.
n drept, ne ntemeiem actiunea pe prevederile art. 992 Cod civil.
Depunem prezenta cerere si copii dupa acte n doua exemplare, dintre care, un
exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat
prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

Societatea comerciala
reprezentata de dl/dna
Semnatura reprezentantului .

Domnului presedinte al ..........................................


=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA PENTRU
REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social


n ........................................ nmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata
de dl/ d-na ................................................. chemam n judecata societatea
comerciala..................................................... cu sediul
n ............................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate
sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea prtei de a lasa societatii noastre n deplina proprietate si posesie
terenul n
suprafata de .. situat n .. cu urmatoarele
vecinatati

evaluat la suma de .
- obligarea prtei la plata valorii fructelor, respectiv pe care
le-a perceput de la data de
- obligarea prtei la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
n fapt, societatea nostra a cumparat un teren de la societatea comerciala
ncheind cu aceasta contractul de vnzare-cumparare
autentificat sub nr. .. la data de de catre
biroul notarului public din
Suprafata de teren cumparata este de fiind situata la adresa
. cu urmatoarele vecinatati .
Prta de rea-credinta, stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil, exercita
posesia fara nici un drept, refuznd sa recunoasca dreptul de proprietate al
societatii noastre asupra terenului mentionat.
n repetate rnduri, societatea noastra i-a solitat prtei sa nceteze posesia
asupra terenului, dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre, prejudiciindu-ne
interesele.
n drept ne ntemeim cererea pe prevederile art. 480, 483 si 485 Cod civil.
ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte, martori si interogatoriul
prtei
Martori: ..domiciliat n .
Depunem prezenta cerere n doua exemplare, dintre care un exemplar pentru
societatea prta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de
pe nscrisuri.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

Societatea comerciala
reprezentata de dl/dna
Semnatura reprezentantului .

Domnului presedinte al ...............................


=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA PENTRU REZILIEREA
CONTRACTULUI
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ....................................... cu sediul social n ......


........... nmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la
numarul ................ la data ................. reprezentata de dl/ dna ................................................. chemam n judecata societatea
comerciala......................................................... cu sediul
n ...................................................................... pentru ca pe baza probelor
administrate sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa:
- reziliati contractul de nchiriere nr. ncheiat la data . ntre
societatea si societatea prta
.
- sa obligati societatea prta la plata plata cheltuielilor de judecata..
Motivele sunt urmatoarele:
n fapt, la data de ................... societatea noastra a ncheiat cu societatea prta
un contract de locatiune nregistrat la administratia financiara sub nr. ,
prin care a nchiriat societatii parte imobilul situat la adresa ..
compus din . camere n suprafata de si dependinte cu
destinatia de birouri.
Mentionam ca respectivul imobil ne apartine n calitate de proprietari conform
actului de vnzare-cumparare autentificat la nr. .. de catre notarul
..
Contractul de nchiriere a fost ncheiat pe o perioada de 3 ani, ncepnd cu data
ncheierii contractului, societatii prte revenindu-i obligatia sa achite lunar
societatii noastre suma de . lei, reprezentnd chiria.
Societatea prta nu a platit chiria, de la data de .. pna n prezent
desi a fost somata n acest sens prin adresa nr. ... din data de .

ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii


prte.
n drept mi ntemeiez cererea pe dispozitiile art. 1429, pct. 2 si 1439 C.Civ.
Depunem prezenta cerere n doua exemplare, dintre care un exemplar pentru
societatea prta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de
pe nscrisuri.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

Societatea comerciala
reprezentata de dl/dna
Semnatura reprezentantului .

Domnului presedinte al .........................................


=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA PENTRU
REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ....................................... cu sediul social


n .................................................. nmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data ................. reprezentata
de dl/ d-na ................................................. chemam n judecata societatea
comerciala......................................................... cu sediul
n ...................................................................... pentru rezolutiunea contractului
de vnzare-cumparare ncheiat ntre societatea noastra si prt la data
de ........... , nr ......... si solicitam obligarea societatii prte la plata sumei
de ......... lei reprezentnd pretul platit societatii prte pentru marfa livrata
incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecata..
Motivele sunt urmatoarele:

n fapt, la data de ................... ntre societatea noastra si societatea prta s-a


ncheiat un contract de vnzare-cumparare, nr. .......... la data de .......... prin care
societatea noastra a cumparat de la societatea prta urmatoarele
bunuri:............................................................ pentru care am achitat societatii
prte suma de ................. reprezentnd pretul prevazut n contract. Articolele
livrate de societatea prta au fost incomplete n sensul ca au fost livrate fara
urmatoarele piese: ....................................... fapt ce face improprie folosirea lor.
Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea prta rezulta ca
aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa.
n drept, ne ntemeiem actiunea pe prevederile art.1020 si art.1021 Cod civil.
ntelegem sa folosim urmatoarele probe: nscrisuri, expertize, interogatoriul
societatii prte si urmatorii martori: ..
Depunem prezenta cerere si copii dupa nscrisuri n dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea comerciala
reprezentata de dl/dna
Semnatura reprezentantului .

Domnului presedinte al .......................................


=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA - ACTIUNE CONFESORIE
N SERVITUTE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social


n ............................................... nmatriculata la Oficiul Registrului

Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin


reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam n judecata
pe .......................................................... cu sediul
n ........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi
administrate sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea prtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul sau
din ....................................... n favoarea fondului nostru situat
n ................................................
- obligarea prtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmtoarele:
n fapt, fondul proprietatea noastra se afla, fata de sosea, la o distanta de 500 m
care strabate fondul proprietate prtului, neavnd acces la nici un drum direct,
ceea ce ne creeaza dificultati n desfasurarea activitatii.
n drept ne ntemeiem pe prevederile art. 616-618 C.Civ.
ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
- interogatoriul prtului
- acte prin care dovedim calitatea noastra de proprietari ai fondului dominant
- martori: ........................... domiciliat n .................................... domiciliat
n ....................................
Depunem prezenta cerere n doua exemplare, dintre care un exemplar pentru
instanta si un exemplar pentru a fi comunicat prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea Comerciala ...................


reprezentata de dl/d-na ..................
Semnatura reprezentantului ............

Domnului Presedinte al....................................................

=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA - ACTIUNE N
RASPUNDERE CIVILA CONTRACTUALA

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social


n .............................................. Inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... cu numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam n judecata societatea
comerciala .......................................................... cu sediul
n ........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi
administrate sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa dispuneti :
- obligarea prtului la plata sumei de ....................................... reprezentnd
prejudiciul pe care acesta l-a produs societatii noastre prin neexecutarea
(executarea cu ntrziere sau executarea necorespunzatoare) obligatiilor sumate
prin contractul de .................................. nr. ncheiat la data de
.. ntre societatea noastra si prt;
- obligarea prtului la plata daunelor moratorii n cuamtum de lei,
daune ce reprezinta prejudiciul creat societatii noastre de catre prt prin
neexecutarea la timp a obligatiei;
- obligarea prtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
n fapt, ntre societatea noastra si prt s-a ncheiat contractul de
sub nr. . la data de .prin care prtul s-a obligat fata de societatea
noastra sa ..
Prtul nu si-a executat aceasta obligatie.
Mentionam ca societatea noastra l-a notificat pe prt prin intermediul serviciului
executor judecatoresc al judecatoriei notificare prin care i
s-a pus n vedere prtului sa-si execute obligatiile asumate prin contract, nsa
acesta nu si le-a executat nici pna n prezent. Alaturam prezentei actiuni
dovada notificarii.

Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa dispuneti


..
n drept, ne ntemeim actiunea pe prevederile art. 1073 si urmatoarele din Codul
civil.
ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
- probe
- martori
Depunem prezenta cerere si copii dupa nscrisuri n dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea Comerciala ...................


reprezentata de dl/d-na ..................
Semnatura reprezentantului ............

Domnului Presedinte al....................................................


=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA - ACTIUNE POSESORIE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social


n ............................................... nmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam n judecata
pe .......................................................... cu sediul

n ........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi


administrate sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea prtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat n ....................................... n suprafata de ................................................
- obligarea prtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
n fapt, societatea nostra poseda un teren n suprafata de .............................
situat n ............................. ncepnd de la data de ............................. De la data
de ............................. si pna n prezent prtul ne-a tulburat posesia asupra
acestui teren prin urmatoarele fapte .............................
Prin comportamentul sau, prtul a cauzat societatii noastre un prejudiciu
de ............................. lei care consta n .............................
ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
- interogatoriul prtului;
- expertiza;
- proba cu martori : ........................... domiciliat n ....................................
Depunem prezenta cerere n doua exemplare, dintre care un exemplar pentru
instanta si un exemplar pentru a fi comunicat prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea Comerciala ...................


reprezentata de dl/d-na ..................
Semnatura reprezentantului ............

Domnului Presedinte al....................................................


=============================================================
================================================

MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA - ANULAREA UNUI ACT


JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTAMNT

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social


n ............................................... nmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... cu numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam n judecata societatea
comerciala .......................................................... cu sediul
n ........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi
administrate sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa:
- constatati anularea contractului de vnzare-cumparare ncheiat ntre societatea
noastra, n calitate de cumparator, pentru viciu de consimtamnt, respectiv dol.
- obligati prt la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
n fapt, societatea noastra a cumparat de la prt urmatoarele bunuri:
ncheind n acest scop un contract de vnzarecumparare, contract n care erau mentionate tipurile respective de bunuri. n
momentul receptiei lor, am constatat ca aceste bunuri erau de alt tip dect cele
mentionate n contract.
Mentionam ca naintea ncheierii contractului prtul ne-a facut o oferta scrisa n
care erau prezentate alte tipuri de bunuri dect cele livrate.
Oferta a fost nsotita de o demonstratie n cursul careia ne-am convins de
eficacitatea produselor respective si ne-am decis sa le contractam.
n momentul livrarii am constatat ca prtul ne-a livrat alte produse dect cele
prezentate si am ncheiat un proces-verbal de custodie urmnd ca prtul sa-si
ridice produsele livrate.
Desi societatea noastra i-a solicitat prin corespondenta prtului n nenumarate
rnduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat.
Faptul ca prtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri dect cele pe care ni le-a
livrat a reprezentat o manopera dolosiva facuta n scopul de a determina
societatea noastra sa contracteze.

Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa anulati


contractul de vnzare-cumparare ncheiat ntre societatea noastra si prtul.
n drept ne ntemeiem cererea pe prevederile art. 953, 960 si art. 961 C.civ.
ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
- nscrisuri
- expertize
- interogatoriul prtului
- martori
Depunem prezenta actiune si copii dupa nscrisuri n dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea Comerciala ...................


reprezentata de dl/d-na ..................
Semnatura reprezentantului ............

Domnului Presedinte al....................................................


=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA - DELICTE CIVILE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social


n ............................................... nmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... cu numarul ................ la data .................. prin

reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam n judecata societatea


comerciala .......................................................... cu sediul
n ........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi
administrate sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa dispuneti :
- obligarea prtului la plata sumei de ....................................... reprezentnd
valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societatii noastre prin fapta ilicita
produsa;
- obligarea prtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
n fapt, prtul la data de . prin faptul ca (fapta
ilicita) ... a distrus urmatoarele bunuri ale societatii noastre
..
Prin savrsirea acestui fapt ilicit, prtul a creat societatii noastre un prejudiciu n
valoare de ..
n drept ne ntemeiem cererea pe prevederile art. 998 si art. 999 C.civ.
ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
- nscrisuri
- expertize
- interogatoriul prtului
- martori
Depunem prezenta cerere si copii dupa nscrisuri n dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea Comerciala ...................


reprezentata de dl/d-na ..................
Semnatura reprezentantului ............

Domnului Presedinte al....................................................

=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA PENTRU NGRADIRE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social


n .................................................... nmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
..................... la numarul ................ la data .................. prin reprezentant dl/dna ................................................ , chemam n judecata
pe .......................................................... cu sediul
n ........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi
administrate sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea prtului de a contribui cu jumatate din valoarea cheltuielilor de
construire a zidului care separa curtea imobilului proprietate a societatii noastre
situat n ................................................ si curtea imobilului proprietate a prtului
situat n ................................................
- obligarea prtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmtoarele:
n fapt,ntre curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat
n ................................................ si curtea imobilului proprietatea prtului situat
n ................................................ nu exista un zid despartitor.
Desi l-am solicitat de nenumarate ori n vederea construirii acestui zid prtul a
refuzat sa participe la construirea lui.
Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de .................... lei,
reprezentnd devizul de constructie, precum si proiectarea zidului.
Mentionam ca dimensiunile zidului despartitor sunt ............................. .
Precizam ca jumatate din cuantumul cheltuielilor care trebuie sa-l plateasca
prtul este de ............................... lei

n drept ne intemeiem pe prevederile art. 585 C.Civ. .


Depunem prezenta cerere si copii dupa nscrisuri n dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat prtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea Comerciala ...................


reprezentata de dl/d-na ..................
Semnatura reprezentantului ............

Domnului Presedinte al....................................................

=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA PENTRU EVACUARE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social


n ........................................ nmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata
de dl/ d-na ................................................. chemam n judecata societatea
comerciala..................................................... cu sediul
n ............................................ pentru ca n urma probelor care vor fi administrate
sa pronuntati o hotarre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- evacuarea prtei din imobilul situat n ......................................... pe care l
ocupa fara titlu de la data de ............. si pna n prezent;
- obligarea prtei la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:

n fapt, societatea nostra este proprietara imobilului situat n


conform contractului de vnzare-cumparare nr. .............. , ncheiat la data
de ........... autentificat sub nr. ................ la data de .............................. La data de
.......................societatea noastra a ncheiat cu prtul un contract de nchiriere
cu nr............... pe timp de 1 an, termen ajuns la scadenta acum 2 luni. Contractul
nu a fost prelungit, iar prtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform
contractului de vnzare-cumprare autentificat sub nr ............. din ......................
n drept, ne ntemeiem pe art.1436 Cod civil.
ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
- acte si anume: contractul de nchiriere ncheiat ntre noi si prt si contractul de
vnzare- cumparare n baza caruia detinem imobilul cu titlu de proprietate.
- martori care sa arate ca pratul foloseste n prezent imobilul.
Depunem prezenta cerere n doua exemplare, dintre care un exemplar pentru
societatea prta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de
pe nscrisuri.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

Societatea comerciala
reprezentata de dl/dna
Semnatura reprezentantului .

Domnului presedinte al
=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA PENTRU ACTIUNE IN
REGRES
Domnule Presedinte,
Subsemnatul ................ domiciliat in ............... chem in judecata pe
paratul ................... domiciliat in .....................
IN ACTIUNE DE REGRES

urmand ca in baza probelor administrate si prin hotarareae ce veti pronunta sa


dispuneti obligarea paratului la plata sumei de ............ lei reprezentand dauna pe
care am platit-o creditorului ..................................... De asemenea va rog sa
dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
MOTIVELE ACTIUNII:
In fapt ......................... (se enunta motivul)
In drept art.998-999 C.civ.
Probe:
acte
martori
interogatoriu
expertiza tehnica
cercetare locala
Depun copie pentru comunicare
Data depunerii Semnatura
Domnului presedinte al .......................
=============================================================
================================================
MODEL DE CERERE DE CHEMARE N JUDECATA PENTRU REDUCEREA
PRETULUI
Domnule Presedinte,
Subsemnatul ...................... domiciliat in ................... chem in judecata pe paratul
........................... domiciliat in ........................ pentru:
RESTITUIREA UNEI PARTI DIN PRETUL VANZARII
urmand a fi obligat sa-mi restituie suma de .............. lei reprezentand .................
din pretul pe care l-am platit, la data de .../.../.... pe ....................
MOTIVELE ACTIUNII:
In fapt (se vor arata motivele )
In drept art.1352-1354 C. civ.
Probe:
interogatoriu

acte
martori
expertiza tehnica (daca este necesara)
Depun copie pentru comunicare.
Data depunerii Semnatura
Domnului Presedinte al .........................
=============================================================
================================================

S-ar putea să vă placă și