P. 1
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

|Views: 187|Likes:
Published by Costina Maxin

More info:

Published by: Costina Maxin on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ORDONANTA

PRESEDINTIALA
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , cemam în !udecata
pe .......................................................... cu sediul în
........................................................ formuleaza prezenta cerere de ordonanta
presedintiala pentru ca pe baza probelor care "or fi administrate sa pronuntati o
otar#re !udecatoreasca prin care sa dispuneti$
- obligarea p#r#tului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat în ....................................... în suprafata de ................................................
- obligarea p#r#tului la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, societatea nostra nu îsi poate desfasura acti"itatea
datorita ...................................., fapt care ne creeaza pre!udicii, const#nd
în ....................................
Consideram ca datorita acestor moti"e este imperios necesara luarea unor
masuri urgente, respecti" .................................... pentru a pre"eni acest
efect ....................................
Pentru aceste moti"e "a rugam sa admiteti prezenta cerere si sa dispuneti luarea
masurilor sus-mentionate.
&n drept, ne întemeim prezenta cerere pe pre"ederile art. '() Cod procedura
ci"ila.
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$
…………………………………………………..….
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu e*emplar, dintre care
un e*emplar pentru instanta si un e*emplar pentru a fi comunicat p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbrul !udiciar.
Societatea Comerciala .…......…………............
reprezentata de dl/d-na ...........…………….......
Semnatura reprezentantului ..........……………..

Domnului Presedinte al....................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA
PLATII NEDATORATE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala …………………….. cu sediul social în
…………….... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data
de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na …………………………
cemam în !udecata societatea comerciala………………………… cu sediul
social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce "or fi administrate
sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care $
- sa obligati societatea p#r#ta la plata sumei de ………………………… lei catre
societatea noastra, reprezent#nd plata nedatorata-
- sa obligati societatea p#r#ta la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele actiunii sunt urmatoarele $
&n fapt, la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare
suma de ……… în contul societatii p#r#te cont nr. ………….
Respecti"a suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii p#r#te, între
societatea noastra si aceasta nee*int#nd nici un fel de obligatii contractuale
asumate în baza contractului ……….. din ……..
Pentru aceste moti"e "a rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati
societatea p#r#ta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………. lei,
reprezent#nd plata nedatorata.
Ca probe întelegem sa ne folosim de$ acte, martori si interogatoriul societatii
p#r#te.
&n drept, ne întemeiem actiunea pe pre"ederile art. ../ Cod ci"il.
Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua e*emplare, dintre care, un
e*emplar pentru instanta de !udecata si un e*emplar pentru a fi comunicat
p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbru !udiciar.

Societatea comerciala …………………………
reprezentata de dl/dna …………………………
Semnatura reprezentantului …………………….

Domnului presedinte al ..........................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU
REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social
în ........................................ înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata
de dl/ d-na ................................................. cemam în !udecata societatea
comerciala..................................................... cu sediul
în ............................................ pentru ca pe baza probelor care "or fi administrate
sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa dispuneti$
- obligarea p#r#tei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie
terenul în
suprafata de ………………….. situat în ………………….. cu urmatoarele
"ecinatati ………………………………………………………
e"aluat la suma de ……………………….
- obligarea p#r#tei la plata "alorii fructelor, respecti" …………………… pe care
le-a perceput de la data de ……………………
- obligarea p#r#tei la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, societatea nostra a cumparat un teren de la societatea comerciala
………………… înceind cu aceasta contractul de "#nzare-cumparare
autentificat sub nr. …………………….. la data de …………………… de catre
biroul notarului public din ……………………
Suprafata de teren cumparata este de …………… fiind situata la adresa
…………………. cu urmatoarele "ecinatati ……………………………………….
P#r#ta de rea-credinta, stiind ca nu are un titlu de proprietate "alabil, e*ercita
posesia fara nici un drept, refuz#nd sa recunoasca dreptul de proprietate al
societatii noastre asupra terenului mentionat.
&n repetate r#nduri, societatea noastra i-a solitat p#r#tei sa înceteze posesia
asupra terenului, dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre, pre!udiciindu-ne
interesele.
&n drept ne întemeim cererea pe pre"ederile art. 0(1, 0(2 si 0(' Cod ci"il.
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$ acte, martori si interogatoriul
p#r#tei
%artori$ …………………………..domiciliat în ……………………….
Depunem prezenta cerere în doua e*emplare, dintre care un e*emplar pentru
societatea p#r#ta si un e*emplar pentru instanta de !udecata, precum si copii de
pe înscrisuri.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbru !udiciar.

Societatea comerciala …………………………
reprezentata de dl/dna …………………………
Semnatura reprezentantului …………………….

Domnului presedinte al ...............................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA
CONTRACTULUI

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ....................................... cu sediul social în ......
…........... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la
numarul ................ la data ................. reprezentata de dl/ d-
na ................................................. cemam în !udecata societatea
comerciala......................................................... cu sediul
în ...................................................................... pentru ca pe baza probelor
administrate sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa$
- reziliati contractul de înciriere nr. …………… înceiat la data …………. între
societatea ……………………………… si societatea p#r#ta
…………………………….
- sa obligati societatea p#r#ta la plata plata celtuielilor de !udecata..
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, la data de ................... societatea noastra a înceiat cu societatea p#r#ta
un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr. …………,
prin care a înciriat societatii par#te imobilul situat la adresa …………………..
compus din …………. camere în suprafata de ……………… si dependinte cu
destinatia de birouri.
%entionam ca respecti"ul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform
actului de "#nzare-cumparare autentificat la nr. ……….. de catre notarul
……………..
Contractul de înciriere a fost înceiat pe o perioada de 2 ani, încep#nd cu data
înceierii contractului, societatii p#r#te re"enindu-i obligatia sa acite lunar
societatii noastre suma de …………. lei, reprezent#nd ciria.
Societatea p#r#ta nu a platit ciria, de la data de …………….. p#na în prezent
desi a fost somata în acest sens prin adresa nr. .………….. din data de ………….
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$ acte si interogatoriul societatii
p#r#te.
&n drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. )0/., pct. / si )02. C.Ci".
Depunem prezenta cerere în doua e*emplare, dintre care un e*emplar pentru
societatea p#r#ta si un e*emplar pentru instanta de !udecata, precum si copii de
pe înscrisuri.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbru !udiciar.

Societatea comerciala …………………………
reprezentata de dl/dna …………………………
Semnatura reprezentantului …………………….

Domnului presedinte al .........................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU
REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ....................................... cu sediul social
în .................................................. înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data ................. reprezentata
de dl/ d-na ................................................. cemam în !udecata societatea
comerciala......................................................... cu sediul
în ...................................................................... pentru rezolutiunea contractului
de "#nzare-cumparare înceiat între societatea noastra si p#r#t la data
de ........... , nr ......... si solicitam obligarea societatii p#r#te la plata sumei
de ......... lei reprezent#nd pretul platit societatii p#r#te pentru marfa li"rata
incomplet de aceasta si la plata celtuielilor de !udecata..
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, la data de ................... între societatea noastra si societatea p#r#ta s-a
înceiat un contract de "#nzare-cumparare, nr. .......... la data de .......... prin care
societatea noastra a cumparat de la societatea p#r#ta urmatoarele
bunuri$............................................................ pentru care am acitat societatii
p#r#te suma de ................. reprezent#nd pretul pre"azut în contract. +rticolele
li"rate de societatea p#r#ta au fost incomplete în sensul ca au fost li"rate fara
urmatoarele piese$ ....................................... fapt ce face improprie folosirea lor.
Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea p#r#ta rezulta ca
aceasta a refuzat li"rarea pieselor lipsa.
&n drept, ne întemeiem actiunea pe pre"ederile art.)1/1 si art.)1/) Cod ci"il.
&ntelegem sa folosim urmatoarele probe$ înscrisuri, e*pertize, interogatoriul
societatii p#r#te si urmatorii martori$ …………………………..
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu e*emplar, dintre care
un e*emplar pentru instanta si un e*emplar pentru a fi comunicat p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbrul !udiciar.

Societatea comerciala …………………………
reprezentata de dl/dna …………………………
Semnatura reprezentantului …………………….

Domnului presedinte al .......................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ACTIUNE CONFESORIE
ÎN SERVITUTE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , cemam în !udecata
pe .......................................................... cu sediul
în ........................................................ pentru ca pe baza probelor care "or fi
administrate sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa dispuneti$
- obligarea p#r#tului de a ne asigura o ser"itute de trecere pe terenul sau
din ....................................... în fa"oarea fondului nostru situat
în ................................................
- obligarea p#r#tului la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urm#toarele$
&n fapt, fondul proprietatea noastra se afla, fata de sosea, la o distanta de '11 m
care strabate fondul proprietate p#r#tului, nea"#nd acces la nici un drum direct,
ceea ce ne creeaza dificultati în desfasurarea acti"itatii.
&n drept ne întemeiem pe pre"ederile art. 3)3-3)( C.Ci".
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$
- interogatoriul p#r#tului
- acte prin care do"edim calitatea noastra de proprietari ai fondului dominant
- martori$ ........................... domiciliat în .................................... domiciliat
în ....................................
Depunem prezenta cerere în doua e*emplare, dintre care un e*emplar pentru
instanta si un e*emplar pentru a fi comunicat p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbrul !udiciar.

Societatea Comerciala .…......…………............
reprezentata de dl/d-na ...........…………….......
Semnatura reprezentantului ..........……………..

Domnului Presedinte al....................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ACTIUNE ÎN
RASPUNDERE CIVILA CONTRACTUALA

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................………................... 4nmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... cu numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , cemam în !udecata societatea
comerciala .......................................................... cu sediul
în ........................................................ pentru ca pe baza probelor ce "or fi
administrate sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa dispuneti $
- obligarea p#r#tului la plata sumei de ....................................... reprezent#nd
pre!udiciul pe care acesta l-a produs societatii noastre prin nee*ecutarea
5e*ecutarea cu înt#rziere sau e*ecutarea necorespunzatoare6 obligatiilor sumate
prin contractul de .................................. nr. …………………… înceiat la data de
……………….. între societatea noastra si p#r#t-
- obligarea p#r#tului la plata daunelor moratorii în cuamtum de …………… lei,
daune ce reprezinta pre!udiciul creat societatii noastre de catre p#r#t prin
nee*ecutarea la timp a obligatiei-
- obligarea p#r#tului la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, între societatea noastra si p#r#t s-a înceiat contractul de ………………
sub nr. …………. la data de …….prin care p#r#tul s-a obligat fata de societatea
noastra sa …………………………………………………………………..
P#r#tul nu si-a e*ecutat aceasta obligatie.
%entionam ca societatea noastra l-a notificat pe p#r#t prin intermediul ser"iciului
e*ecutor !udecatoresc al !udecatoriei ………………………… notificare prin care i
s-a pus în "edere p#r#tului sa-si e*ecute obligatiile asumate prin contract, însa
acesta nu si le-a e*ecutat nici p#na în prezent. +laturam prezentei actiuni
do"ada notificarii.
Pentru aceste moti"e "a rugam sa admiteti prezenta actiune si sa dispuneti
…………………………………………..
&n drept, ne întemeim actiunea pe pre"ederile art. )172 si urmatoarele din Codul
ci"il.
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$
- probe
- martori
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu e*emplar, dintre care
un e*emplar pentru instanta si un e*emplar pentru a fi comunicat p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbrul !udiciar.

Societatea Comerciala .…......…………............
reprezentata de dl/d-na ...........…………….......
Semnatura reprezentantului ..........……………..

Domnului Presedinte al....................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ACTIUNE POSESORIE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , cemam în !udecata
pe .......................................................... cu sediul
în ........................................................ pentru ca pe baza probelor care "or fi
administrate sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa dispuneti$
- obligarea p#r#tului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat în ....................................... în suprafata de ................................................
- obligarea p#r#tului la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, societatea nostra poseda un teren în suprafata de .............................
situat în ............................. încep#nd de la data de ............................. De la data
de ............................. si p#na în prezent p#r#tul ne-a tulburat posesia asupra
acestui teren prin urmatoarele fapte .............................
Prin comportamentul sau, p#r#tul a cauzat societatii noastre un pre!udiciu
de ............................. lei care consta în .............................
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$
- interogatoriul p#r#tului-
- e*pertiza-
- proba cu martori $ ........................... domiciliat în ....................................
Depunem prezenta cerere în doua e*emplare, dintre care un e*emplar pentru
instanta si un e*emplar pentru a fi comunicat p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbrul !udiciar.

Societatea Comerciala .…......…………............
reprezentata de dl/d-na ...........…………….......
Semnatura reprezentantului ..........……………..

Domnului Presedinte al....................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ANULAREA UNUI ACT
JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTAMÂNT

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... cu numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , cemam în !udecata societatea
comerciala .......................................................... cu sediul
în ........................................................ pentru ca pe baza probelor ce "or fi
administrate sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa$
- constatati anularea contractului de "#nzare-cumparare înceiat între societatea
noastra, în calitate de cumparator, pentru "iciu de consimtam#nt, respecti" dol.
- obligati p#r#t la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, societatea noastra a cumparat de la p#r#t urmatoarele bunuri$
………………………………înceind în acest scop un contract de "#nzare-
cumparare, contract în care erau mentionate tipurile respecti"e de bunuri. &n
momentul receptiei lor, am constatat ca aceste bunuri erau de alt tip dec#t cele
mentionate în contract.
%entionam ca înaintea înceierii contractului p#r#tul ne-a facut o oferta scrisa în
care erau prezentate alte tipuri de bunuri dec#t cele li"rate.
Oferta a fost însotita de o demonstratie în cursul careia ne-am con"ins de
eficacitatea produselor respecti"e si ne-am decis sa le contractam.
&n momentul li"rarii am constatat ca p#r#tul ne-a li"rat alte produse dec#t cele
prezentate si am înceiat un proces-"erbal de custodie urm#nd ca p#r#tul sa-si
ridice produsele li"rate.
Desi societatea noastra i-a solicitat prin corespondenta p#r#tului în nenumarate
r#nduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat.
8aptul ca p#r#tul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri dec#t cele pe care ni le-a
li"rat a reprezentat o manopera dolosi"a facuta în scopul de a determina
societatea noastra sa contracteze.
Pentru aceste moti"e "a rugam sa admiteti prezenta actiune si sa anulati
contractul de "#nzare-cumparare înceiat între societatea noastra si p#r#tul.
&n drept ne întemeiem cererea pe pre"ederile art. .'2, .31 si art. .3) C.ci".
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$
- înscrisuri
- e*pertize
- interogatoriul p#r#tului
- martori
Depunem prezenta actiune si copii dupa înscrisuri în dublu e*emplar, dintre care
un e*emplar pentru instanta si un e*emplar pentru a fi comunicat p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbrul !udiciar.

Societatea Comerciala .…......…………............
reprezentata de dl/d-na ...........…………….......
Semnatura reprezentantului ..........……………..

Domnului Presedinte al....................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - DELICTE CIVILE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... cu numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , cemam în !udecata societatea
comerciala .......................................................... cu sediul
în ........................................................ pentru ca pe baza probelor ce "or fi
administrate sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa dispuneti $
- obligarea p#r#tului la plata sumei de ....................................... reprezent#nd
"aloarea pre!udiciului pe care acesta l-a produs societatii noastre prin fapta ilicita
produsa-
- obligarea p#r#tului la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, p#r#tul la data de …………………………………. prin faptul ca 5fapta
ilicita6 …………….…………….. a distrus urmatoarele bunuri ale societatii noastre
…………………………………………………………………………..
Prin sa"#rsirea acestui fapt ilicit, p#r#tul a creat societatii noastre un pre!udiciu în
"aloare de ………………………..
&n drept ne întemeiem cererea pe pre"ederile art. ..( si art. ... C.ci".
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$
- înscrisuri
- e*pertize
- interogatoriul p#r#tului
- martori
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu e*emplar, dintre care
un e*emplar pentru instanta si un e*emplar pentru a fi comunicat p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbrul !udiciar.

Societatea Comerciala .…......…………............
reprezentata de dl/d-na ...........…………….......
Semnatura reprezentantului ..........……………..

Domnului Presedinte al....................................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRADIRE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în .................................................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
..................... la numarul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-
na ................................................ , cemam în !udecata
pe .......................................................... cu sediul
în ........................................................ pentru ca pe baza probelor care "or fi
administrate sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa dispuneti$
- obligarea p#r#tului de a contribui cu !umatate din "aloarea celtuielilor de
construire a zidului care separa curtea imobilului proprietate a societatii noastre
situat în ................................................ si curtea imobilului proprietate a p#r#tului
situat în ................................................
- obligarea p#r#tului la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urm#toarele$
&n fapt,între curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat
în ................................................ si curtea imobilului proprietatea p#r#tului situat
în ................................................ nu e*ista un zid despartitor.
Desi l-am solicitat de nenumarate ori în "ederea construirii acestui zid p#r#tul a
refuzat sa participe la construirea lui.
Celtuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de .................... lei,
reprezent#nd de"izul de constructie, precum si proiectarea zidului.
%entionam ca dimensiunile zidului despartitor sunt ............................. .
Precizam ca !umatate din cuantumul celtuielilor care trebuie sa-l plateasca
p#r#tul este de ............................... lei
&n drept ne intemeiem pe pre"ederile art. '(' C.Ci". .
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu e*emplar, dintre care
un e*emplar pentru instanta si un e*emplar pentru a fi comunicat p#r#tului.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbrul !udiciar.

Societatea Comerciala .…......…………............
reprezentata de dl/d-na ...........…………….......
Semnatura reprezentantului ..........……………..

Domnului Presedinte al....................................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social
în ........................................ înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata
de dl/ d-na ................................................. cemam în !udecata societatea
comerciala..................................................... cu sediul
în ............................................ pentru ca în urma probelor care "or fi administrate
sa pronuntati o otar#re !udecatoreasca prin care sa dispuneti$
- e"acuarea p#r#tei din imobilul situat în ......................................... pe care îl
ocupa fara titlu de la data de ............. si p#na în prezent-
- obligarea p#r#tei la plata celtuielilor de !udecata.
%oti"ele sunt urmatoarele$
&n fapt, societatea nostra este proprietara imobilului situat în ……………………
conform contractului de "#nzare-cumparare nr. .............. , înceiat la data
de ........... autentificat sub nr. ................ la data de .............................. 9a data de
.......................societatea noastra a înceiat cu p#r#tul un contract de înciriere
cu nr............... pe timp de ) an, termen a!uns la scadenta acum / luni. Contractul
nu a fost prelungit, iar p#r#tul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform
contractului de "#nzare-cump#rare autentificat sub nr ............. din ......................
&n drept, ne întemeiem pe art.)023 Cod ci"il.
&ntelegem sa ne folosim de urmatoarele probe$
- acte si anume$ contractul de înciriere înceiat între noi si p#r#t si contractul de
"#nzare- cumparare în baza caruia detinem imobilul cu titlu de proprietate.
- martori care sa arate ca p#ratul foloseste în prezent imobilul.
Depunem prezenta cerere în doua e*emplare, dintre care un e*emplar pentru
societatea p#r#ta si un e*emplar pentru instanta de !udecata, precum si copii de
pe înscrisuri.
+ne*am prezentei do"ada acitarii ta*ei de timbru si timbru !udiciar.

Societatea comerciala …………………………
reprezentata de dl/dna …………………………
Semnatura reprezentantului …………………….

Domnului presedinte al ………………………………………………………………
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ACTIUNE IN
REGRES
Domnule Presedinte,
Subsemnatul ................ domiciliat in ............... cem in !udecata pe
paratul ................... domiciliat in .....................
4: +C;4<:= D= R=>R=S
urmand ca in baza probelor administrate si prin otarareae ce "eti pronunta sa
dispuneti obligarea paratului la plata sumei de ............ lei reprezentand dauna pe
care am platit-o creditorului ..................................... De asemenea "a rog sa
dispuneti obligarea paratului la plata celtuielilor de !udecata.
%O;4?=9= +C;4<:44$
4n fapt ......................... 5se enunta moti"ul6
4n drept art...(-... C.ci".
Probe$
acte
martori
interogatoriu
e*pertiza tenica
cercetare locala
Depun copie pentru comunicare
Data depunerii Semnatura
Domnului presedinte al .......................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REDUCEREA
PRETULUI
Domnule Presedinte,
Subsemnatul ...................... domiciliat in ................... cem in !udecata pe paratul
........................... domiciliat in ........................ pentru$
R=S;4;<4R=+ <:=4 P+R;4 D4: PR=;<9 ?+:@+R44
urmand a fi obligat sa-mi restituie suma de .............. lei reprezentand .................
din pretul pe care l-am platit, la data de .../.../.... pe ....................
%O;4?=9= +C;4<:44$
4n fapt 5se "or arata moti"ele 6
4n drept art.)2'/-)2'0 C. ci".
Probe$
interogatoriu
acte
martori
e*pertiza tenica 5daca este necesara6
Depun copie pentru comunicare.
Data depunerii Semnatura
Domnului Presedinte al .........................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

. lei........ .............. .... cu sediul social în ……………... reprezentând plata nedatorata............. Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE Domnule Presedinte..sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra.. la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr. ………….. Subscrisa societate comerciala ……………………. Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………...…………….sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata..... Semnatura reprezentantului .... reprezentând plata nedatorata. Domnului Presedinte al..........……………. din ……......... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : .reprezentata de dl/d-na .............. între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ……….... Motivele actiunii sunt urmatoarele : În fapt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->