MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA - ORDONANTA

PRESEDINTIALA
Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social
în ...........................……….................... înmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numarul ................ la data .................. prin
reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata
pe .......................................................... cu sediul în
........................................................ formuleaza prezenta cerere de ordonanta
presedintiala pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o
hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:
- obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului
situat în ....................................... în suprafata de ................................................
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele sunt urmatoarele:
În fapt, societatea nostra nu îsi poate desfasura activitatea
datorita ...................................., fapt care ne creeaza prejudicii, constând
în ....................................
Consideram ca datorita acestor motive este imperios necesara luarea unor
masuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest
efect ....................................
Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta cerere si sa dispuneti luarea
masurilor sus-mentionate.
În drept, ne întemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedura
civila.
Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:
…………………………………………………..….
Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar, dintre care
un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.
Societatea Comerciala .…......…………............

......... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE Domnule Presedinte..........reprezentata de dl/d-na .... cu sediul social în …………….. Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………......... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………… la data de ………………………… prin reprezentantul dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care : .......... din …….. ………….... Semnatura reprezentantului .....sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata. Domnului Presedinte al...…………….... ........ Motivele actiunii sunt urmatoarele : În fapt... reprezentând plata nedatorata. reprezentând plata nedatorata......... la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr... între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ………. lei.……………..sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra...... ..... Subscrisa societate comerciala ……………………. Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte...

.................. 992 Cod civil............................................. la numarul ............... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar......... cu sediul social în ............................... ne întemeiem actiunea pe prevederile art..... un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.................. situat în …………………................. Domnului presedinte al .................... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ..... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ............ martori si interogatoriul societatii pârâte.......Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte........ dintre care... reprezentata de dl/ d-na .........obligarea pârâtei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de ………………….......... Subscrisa societate comerciala ........ la data ..... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL Domnule Presedinte. În drept.................. cu sediul în ................ cu urmatoarele vecinatati ……………………………………………………… ................................ Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare....... chemam în judecata societatea comerciala....

. martori si interogatoriul pârâtei Martori: …………………………. refuzând sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat. . 480. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. la data de …………………… de catre biroul notarului public din …………………… Suprafata de teren cumparata este de …………… fiind situata la adresa …………………. ……………………. dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre.domiciliat în ………………………. societatea nostra a cumparat un teren de la societatea comerciala ………………… încheind cu aceasta contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. cu urmatoarele vecinatati ………………………………………. respectiv …………………… pe care le-a perceput de la data de …………………… . Pârâta de rea-credinta. prejudiciindu-ne interesele.. societatea noastra i-a solitat pârâtei sa înceteze posesia asupra terenului. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………. În drept ne întemeim cererea pe prevederile art. stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil. Motivele sunt urmatoarele: În fapt. precum si copii de pe înscrisuri.evaluat la suma de ………………………. Depunem prezenta cerere în doua exemplare.obligarea pârâtei la plata valorii fructelor. În repetate rânduri. exercita posesia fara nici un drept. 483 si 485 Cod civil.. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte.obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata. dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata.

...... Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.....................................reziliati contractul de închiriere nr.... la data ............ lei.. ....................... cu sediul social în ..... reprezentând chiria. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte........sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecata........ pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: .......... ………….......... între societatea ……………………………… si societatea pârâta …………………………….... la numarul .......... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri................. din data de …………....... de catre notarul ……………................... ……….. cu sediul în . Subscrisa societate comerciala ......………….......... …............. Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani.Domnului presedinte al ... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr.. societatea noastra a încheiat cu societatea pârâta un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr..... de la data de ……………....................... începând cu data încheierii contractului......... ..................... …………… încheiat la data …………. . chemam în judecata societatea comerciala........... prin care a închiriat societatii parâte imobilul situat la adresa ………………….. Societatea pârâta nu a platit chiria.................... reprezentata de dl/ dna ... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ............ compus din …………................ Motivele sunt urmatoarele: În fapt.. societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de ………….............. la data de .........

........ 2 si 1439 C...................... chemam în judecata societatea comerciala............................... Depunem prezenta cerere în doua exemplare... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR Domnule Presedinte................ pentru rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârât la data de .............. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ....................... Domnului presedinte al .. 1429........ dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata............... cu sediul în ..Civ...... pct... la data ............... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. Motivele sunt urmatoarele: ...... Subscrisa societate comerciala ........................................................................................... la numarul .................Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte.............................................. reprezentata de dl/ d-na ........... nr .. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….................... lei reprezentând pretul platit societatii pârâte pentru marfa livrata incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecata. si solicitam obligarea societatii pârâte la plata sumei de ..... cu sediul social în ............ precum si copii de pe înscrisuri........... .............

Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.....................1020 si art. În drept........ prin care societatea noastra a cumparat de la societatea pârâta urmatoarele bunuri:........................... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….......... între societatea noastra si societatea pârâta s-a încheiat un contract de vânzare-cumparare................ ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ...... reprezentând pretul prevazut în contract................ ne întemeiem actiunea pe prevederile art..... pentru care am achitat societatii pârâte suma de .... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.............. Subscrisa societate comerciala ..... fapt ce face improprie folosirea lor........ .............. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar...... Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea pârâta rezulta ca aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa....………..... expertize........ Articolele livrate de societatea pârâta au fost incomplete în sensul ca au fost livrate fara urmatoarele piese: .....În fapt....................ACTIUNE CONFESORIE ÎN SERVITUTE Domnule Presedinte......1021 Cod civil... interogatoriul societatii pârâte si urmatorii martori: …………………………..... Întelegem sa folosim urmatoarele probe: înscrisuri........ înmatriculata la Oficiul Registrului ..................... cu sediul social în .......... nr..... la data de ......................... la data de .. Domnului presedinte al ..............

.. Motivele sunt urmâtoarele: În fapt.......................martori: ........... prin reprezentant dl/d-na ........ Societatea Comerciala ............ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: .......................... Domnului Presedinte al....................................interogatoriul pârâtului .......……………............ în favoarea fondului nostru situat în ...........obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata................Civ..................... Semnatura reprezentantului ................. fondul proprietatea noastra se afla................ la numarul .....……………....................................... chemam în judecata pe .........................obligarea pârâtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul sau din ........... domiciliat în ....................…………........ domiciliat în ........................….... cu sediul în . reprezentata de dl/d-na . fata de sosea...............Comertului ............ ceea ce ne creeaza dificultati în desfasurarea activitatii............acte prin care dovedim calitatea noastra de proprietari ai fondului dominant . dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului............... 616-618 C........ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar..... .................. Depunem prezenta cerere în doua exemplare................... neavând acces la nici un drum direct... la o distanta de 500 m care strabate fondul proprietate pârâtului. ................. la data . .. În drept ne întemeiem pe prevederile art..........................

....... Subscrisa societate comerciala ....... ………….................. Pârâtul nu si-a executat aceasta obligatie. Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ...........ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILA CONTRACTUALA Domnule Presedinte...................... ........ însa acesta nu si le-a executat nici pâna în prezent.......................... daune ce reprezinta prejudiciul creat societatii noastre de catre pârât prin neexecutarea la timp a obligatiei................... Motivele sunt urmatoarele: În fapt................ reprezentând prejudiciul pe care acesta l-a produs societatii noastre prin neexecutarea (executarea cu întârziere sau executarea necorespunzatoare) obligatiilor sumate prin contractul de ................. cu sediul social în .......prin care pârâtul s-a obligat fata de societatea noastra sa ………………………………………………………………….............. ....... cu sediul în ..... …………………… încheiat la data de ………………... între societatea noastra si pârât...................... la data . prin reprezentant dl/d-na ...... Alaturam prezentei actiuni dovada notificarii......... nr.. pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : .......============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ..........................obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.. ............ cu numarul ............ chemam în judecata societatea comerciala ........ Mentionam ca societatea noastra l-a notificat pe pârât prin intermediul serviciului executor judecatoresc al judecatoriei ………………………… notificare prin care i s-a pus în vedere pârâtului sa-si execute obligatiile asumate prin contract...........obligarea pârâtului la plata daunelor moratorii în cuamtum de …………… lei.. ...........................……….............. între societatea noastra si pârât s-a încheiat contractul de ……………… sub nr.obligarea pârâtului la plata sumei de ...................... la data de ……...................

....…... chemam în judecata pe ....... cu sediul ............. reprezentata de dl/d-na .............. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ........ Semnatura reprezentantului ...... la data .............. . ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ............. 1073 si urmatoarele din Codul civil...Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa dispuneti …………………………………………........………….......……………........................................................ dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.................................ACTIUNE POSESORIE Domnule Presedinte.................. cu sediul social în ........... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar..martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar...... În drept.. ne întemeim actiunea pe prevederile art.... prin reprezentant dl/d-na ........ Societatea Comerciala .......................................... Domnului Presedinte al............probe .……………........................ la numarul ................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .... Subscrisa societate comerciala ......……….....

. Domnului Presedinte al..................proba cu martori : .... Prin comportamentul sau...expertiza................... Depunem prezenta cerere în doua exemplare....... ============================================================= ================================================ .................. pârâtul a cauzat societatii noastre un prejudiciu de ................................................... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar... domiciliat în ................. Semnatura reprezentantului ........................ începând de la data de .. reprezentata de dl/d-na ...... în suprafata de ...........……………............................ Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ...................... ...... situat în .............................. lei care consta în ............ si pâna în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin urmatoarele fapte ............... Societatea Comerciala .........interogatoriul pârâtului......................................... De la data de ..……………........ societatea nostra poseda un teren în suprafata de ..................................................................... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului..............…... ............... Motivele sunt urmatoarele: În fapt.....obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata....... ...în ...................obligarea pârâtului la respectarea posesiei societatii noastre asupra terenului situat în ... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: .....…………........................

...constatati anularea contractului de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra............. societatea noastra a cumparat de la pârât urmatoarele bunuri: ………………………………încheind în acest scop un contract de vânzarecumparare. prin reprezentant dl/d-na . contract în care erau mentionate tipurile respective de bunuri..................... În momentul receptiei lor..... Mentionam ca înaintea încheierii contractului pârâtul ne-a facut o oferta scrisa în care erau prezentate alte tipuri de bunuri decât cele livrate.... Oferta a fost însotita de o demonstratie în cursul careia ne-am convins de eficacitatea produselor respective si ne-am decis sa le contractam... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ... ..............MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ......... la data .... cu numarul ..... Motivele sunt urmatoarele: În fapt......... pentru viciu de consimtamânt..........obligati pârât la plata cheltuielilor de judecata..ANULAREA UNUI ACT JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTAMÂNT Domnule Presedinte..... respectiv dol................ Subscrisa societate comerciala ............................ în calitate de cumparator......………................................. În momentul livrarii am constatat ca pârâtul ne-a livrat alte produse decât cele prezentate si am încheiat un proces-verbal de custodie urmând ca pârâtul sa-si ridice produsele livrate................................ chemam în judecata societatea comerciala ............... Faptul ca pârâtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri decât cele pe care ni le-a livrat a reprezentat o manopera dolosiva facuta în scopul de a determina societatea noastra sa contracteze.... cu sediul în ...................... .................... am constatat ca aceste bunuri erau de alt tip decât cele mentionate în contract...... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ... Desi societatea noastra i-a solicitat prin corespondenta pârâtului în nenumarate rânduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat................ . cu sediul social în ..

............……………..martori Depunem prezenta actiune si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar... Subscrisa societate comerciala .. prin ............. Domnului Presedinte al.civ........... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ...………...... cu numarul ...... reprezentata de dl/d-na .............……………............................…..... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ... Semnatura reprezentantului .. 961 C.... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ............…………..................... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar....înscrisuri ...Pentru aceste motive va rugam sa admiteti prezenta actiune si sa anulati contractul de vânzare-cumparare încheiat între societatea noastra si pârâtul. Societatea Comerciala ..expertize ................ la data ........ cu sediul social în ........... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art...... 960 si art........... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului...................interogatoriul pârâtului ........DELICTE CIVILE Domnule Presedinte. 953......................

... În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art...….......expertize ....…………….. prin faptul ca (fapta ilicita) …………….......civ...interogatoriul pârâtului .obligarea pârâtului la plata sumei de ... 998 si art............. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar................…………..înscrisuri ....martori Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar.... Semnatura reprezentantului ......... Prin savârsirea acestui fapt ilicit.....obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata................……………......... chemam în judecata societatea comerciala .............. cu sediul în ............. Societatea Comerciala . pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti : ............ a distrus urmatoarele bunuri ale societatii noastre …………………………………………………………………………........ 999 C............... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului. .............. Motivele sunt urmatoarele: În fapt......reprezentant dl/d-na ....……………............. ......... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: . ......... pârâtul a creat societatii noastre un prejudiciu în valoare de ………………………. pârâtul la data de …………………………………....... reprezentând valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societatii noastre prin fapta ilicita produsa....... reprezentata de dl/d-na ......................

........... ........................ si curtea imobilului proprietatea pârâtului situat în ........... Motivele sunt urmâtoarele: În fapt......... pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ....obligarea pârâtului de a contribui cu jumatate din valoarea cheltuielilor de construire a zidului care separa curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ... chemam în judecata pe ................................ lei............ Desi l-am solicitat de nenumarate ori în vederea construirii acestui zid pârâtul a refuzat sa participe la construirea lui.... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .................. Precizam ca jumatate din cuantumul cheltuielilor care trebuie sa-l plateasca pârâtul este de ............................................................. reprezentând devizul de constructie............................................................................. la numarul ................................... nu exista un zid despartitor. cu sediul social în ..............................între curtea imobilului proprietate a societatii noastre situat în ....................... la data ....obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.................................................................. ............... ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRADIRE Domnule Presedinte.............. cu sediul în .............................. .......... prin reprezentant dl/dna .................Domnului Presedinte al........................... Mentionam ca dimensiunile zidului despartitor sunt ...................... Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de ........................ precum si proiectarea zidului.......... si curtea imobilului proprietate a pârâtului situat în .. Subscrisa societate comerciala ........... lei .......................................

........ 585 C................. ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE Domnule Presedinte......... reprezentata de dl/d-na ........... la data ..... .... chemam în judecata societatea comerciala...... Societatea Comerciala ... pe care îl ocupa fara titlu de la data de ............. Domnului Presedinte al.....…....................................... Subscrisa societate comerciala ........... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar...........................…………..... pentru ca în urma probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti: ....................obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata........ Depunem prezenta cerere si copii dupa înscrisuri în dublu exemplar........................evacuarea pârâtei din imobilul situat în ................... si pâna în prezent..... ..........În drept ne intemeiem pe prevederile art..................................... cu sediul în ............ Motivele sunt urmatoarele: .....................Civ.... la numarul ........................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .........……………........... dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului..........……………..................................................... cu sediul social în ....... reprezentata de dl/ d-na ...... Semnatura reprezentantului ..

Subsemnatul ... .................. ne întemeiem pe art.......... ....cumparare în baza caruia detinem imobilul cu titlu de proprietate.. pe timp de 1 an... termen ajuns la scadenta acum 2 luni.... precum si copii de pe înscrisuri.... În drept....... autentificat sub nr.... ... ..... chem in judecata pe paratul .martori care sa arate ca pâratul foloseste în prezent imobilul.. Contractul nu a fost prelungit....acte si anume: contractul de închiriere încheiat între noi si pârât si contractul de vânzare..... IN ACTIUNE DE REGRES .................. din ........ domiciliat in ........ Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar................. iar pârâtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat sub nr .... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata......................................... Domnului presedinte al ……………………………………………………………… ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ACTIUNE IN REGRES Domnule Presedinte....... domiciliat in .1436 Cod civil. La data de ....societatea noastra a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere cu nr......................... societatea nostra este proprietara imobilului situat în …………………… conform contractului de vânzare-cumparare nr.. la data de .. încheiat la data de .. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ......... Depunem prezenta cerere în doua exemplare...În fapt..... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului …………………….

..../.................. MOTIVELE ACTIUNII: In fapt ... Probe: acte martori interogatoriu expertiza tehnica cercetare locala Depun copie pentru comunicare Data depunerii Semnatura Domnului presedinte al ........................ din pretul pe care l-am platit.........../.................... Probe: interogatoriu . De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata................. pentru: RESTITUIREA UNEI PARTI DIN PRETUL VANZARII urmand a fi obligat sa-mi restituie suma de ...... Subsemnatul ................ chem in judecata pe paratul ..civ.....urmand ca in baza probelor administrate si prin hotarareae ce veti pronunta sa dispuneti obligarea paratului la plata sumei de ........................................ ============================================================= ================================================ MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REDUCEREA PRETULUI Domnule Presedinte..... la data de .1352-1354 C................... pe ............... domiciliat in ............... lei reprezentand ......... domiciliat in .998-999 C.............. civ. (se enunta motivul) In drept art... lei reprezentand dauna pe care am platit-o creditorului ..... MOTIVELE ACTIUNII: In fapt (se vor arata motivele ) In drept art.....

============================================================= ================================================ ..acte martori expertiza tehnica (daca este necesara) Depun copie pentru comunicare...... Data depunerii Semnatura Domnului Presedinte al ...................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful