Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTAR


Departamentul de Tehnologii Alimentare, Sigurana Produciei
Alimentare i a Mediului
GHID
pentru elaborarea, redactarea i prezentarea
PROIECTULUI DE DIPLOM
SUCEAVA
2012
2
CUPRINS
Introducere cadrul general.................................................................................................... 3
Capitolul 1: Structura proiectului de diplom ........................................................................ 4
Capitolul 2: Reguli de redactare a proiectului de diplom ..................................................... 6
Capitolul 3: Reguli de prezentare a proiectului de diplom ................................................... 9
Anexe ....................................................................................................................................... 11
3
INTRODUCERE CADRUL GENERAL
In conformitate cu Metodologia de organizare si desfsurare a examenului de diplom la
Facultatea de Inginerie Alimentar din Suceava, examenul de diplom const din dou probe:
a) evaluarea cunostin|elor fundamentale si de specialitate;
b) prezentarea i susinerea proiectului de diplom.
Fiecare student al Facult|ii de Inginerie Alimentar are obligaia de a-si alege tema
proiectului de diplom si cadrul didactic coordonator, respectnd, pe parcursul elaborrii si
prezentrii lucrrii, cerin|ele impuse de acesta.
Prezentul Ghid pentru redactarea i prezentarea proiectului de diplom este un
document adoptat de ctre membrii Departamentului de Tehnologii Alimentare, Siguran|a
Produc|iei Alimentare si a Mediului, avnd urmtoarele obiective:
eficientizarea activit|ilor de coordonare a proiectelor de diplom;
facilitarea redactrii corecte de ctre student/absolvent a proiectului de diplom;
cresterea nivelului calitativ al proiectelor de diplom;
evaluarea unitar a absolven|ilor care si sus|in proiectul de diplom.
In vederea atingerii obiectivelor enun|ate anterior, prezentul Ghid con|ine:
informa|ii referitoare la structura proiectului de diplom (capitolul 1);
reguli de redactare a proiectului de diplom (capitolul 2);
reguli de prezentare a proiectului de diplom (capitolul 3);
abloane utilizate pentru redactarea proiectului de diplom (anexe).
Prezentul Ghid va fi utilizat ca instrument de lucru al Departamentului de Tehnologii
Alimentare, Siguran|a Produc|iei Alimentare si a Mediului ncepnd cu sesiunea de licen| iulie
2012. Ghidul se adreseaz absolven|ilor de la toate cele trei specializri ale Facult|ii de
Inginerie Alimentar: Ingineria Produselor Alimentare (IPA), Controlul si Expertiza Produselor
Alimentare (CEPA), Inginerie si Management n Alimenta|ie Public si Agroturism (IMAPA).
Ghidul, mpreun cu sabloanele utilizate pentru redactarea proiectului de diplom, va fi
publicat pe site-ul Facult|ii de Inginerie Alimentar (http://www.fia.usv.ro) si va fi diseminat de
ctre cadrele didactice coordonatoare tuturor studen|ilor/absolven|ilor pe care acestea i ndrum.
4
CAPITOLUL 1
STRUCTURA PROIECTULUI DE DIPLOM
Proiectul de diplom este structurat pe capitole si include urmtoarele elemente obligatorii:
- Copert i prima pagin informa|iile care trebuie s apar pe coperta si prima pagin a
proiectului de diplom sunt prezentate n Anexa 1;
- Pagina de titlu informa|iile care trebuie s apar n pagina de titlu a proiectului de diplom
sunt prezentate n Anexa 2;
- Cuprins proiectul de diplom va avea un cuprins care s con|in cel pu|in titlurile tuturor
capitolelor nso|ite de numrul paginii la care ncepe fiecare capitol (a se vedea exemplul din
Anexa 3);
- Introducere aceasta va con|ine: importan|a si actualitatea temei abordate n contextul
domeniului mai larg al programului universitar ncheiat, pe plan interna|ional si na|ional;
motiva|ia pentru alegerea si studierea temei respective; obiectivele generale ale proiectului de
diplom; elemente relevante privind tema abordat (ce se studiaz, de ce se studiaz, ce
rezultate s-au ob|inut si de ce sunt aceste rezultate importante, cum pot contribui ele la
rezolvarea problemei care s-a identificat). Introducerea nu se numeroteaz ca si capitol;
- Capitole proiectul de diplom va con|ine 4-6 capitole (cu un numr mediu de 10-15 pagini
pentru un capitol) numerotate cresctor, fiecare putnd s aib, n partea final, o sec|iune de
concluzii, care s sintetizeze informa|iile si/sau rezultatele prezentate n cadrul acelui capitol.
Fiecare capitol se poate structura pe subcapitole (nu se recomand structurarea mai detaliat
sub-subcapitol, deoarece lucrarea se fragmenteaz foarte mult si si pierde din coeren|):
o Capitolul I capitol teoretic ce prezint stadiul actual de cercetare pe plan
na|ional si interna|ional al temei abordate pe baza cercetrii bibliografice. Se
recomand (cu excep|ia unor defini|ii consacrate folosite pe scar larg) ca
absolventul s se exprime ct mai mult folosind propriile cuvinte.
o Capitolul 2 n func|ie de tema abordat poate con|ine Tehnologia fabrica|iei
pentru specializrile IPA si CEPA sau Prezentarea general a firmei sau
organiza|iei n care s-au realizat cercetrile aplicative pentru specializarea
IMAPA.
o Capitolul 3 va con|ine: Bilan|ul de materiale pentru produsul. pentru
specializarea IPA, Controlul calit|ii produsului.. pentru specializarea CEPA
sau Cercetarea aplicativ studiu de caz pentru specializarea IMAPA.
5
o Capitolul 4 Implementarea sistemului de management al calit|ii la ob|inerea
produsului. pentru specializrile IPA si CEPA sau Interpretarea rezultatelor
cercetrii aplicative studiului de caz pentru specializarea IMAPA.
o Capitolul 5 va con|ine Cercetarea aplicativ studiu de caz pentru
specializrile IPA si CEPA.
- Concluzii n aceast parte a proiectului de diplom se regsesc cele mai importante
concluzii din lucrare, opinia personal privind rezultatele ob|inute, precum si poten|iale
direc|ii viitoare de cercetare legate de tema abordat. Concluziile proiectului de diplom nu
se numeroteaz ca si capitol. Atenie! Concluziile sunt ale autorului lucrrii si de aceea nu se
recomand folosirea unor citate sau preluarea unor concluzii din literatura de specialitate etc.
- Referine bibliografice acestea reprezint ultima parte a lucrrii si va con|ine lista tuturor
surselor de informa|ie utilizate de ctre absolvent pentru redactarea proiectului de diplom.
Pentru elaborarea unui proiect de diplom se recomand s fie consultate cel pu|in 50 de
surse bibliografice. Se recomand ca aceste referin|e s nu fie mai vechi de zece ani, cu
excep|ia surselor de mare autoritate, care marcheaz un moment important n istoria temei.
Pentru citare se recomand folosirea sistemului Harvard. Acesta are dou componente:
citarea unei lucrri de specialitate n text si plasarea ei n lista de referin|e. Lucrrile se
citeaz ntre paranteze rotunde (numele de familie al autorului / autorilor si anul n care a fost
publicat lucrarea care se citeaz). De exemplu: o singur referin|, cu un singur autor:
(Neam|u, 2007); o singur referin|, cu doi co-autori: (Rotaru & Moraru, 2007); o referin|
cu trei sau mai mul|i co-autori: (Banu et al., 2005); referin|e multiple autorii (n ordinea
alfabetic), urma|i de ani, se separ prin punct si virgul, :(Neam|u, 2007; Segal, 2006);
pentru referin|ele preluate de pe internet, acolo unde nu este precizat autorul se va indica,
ntre paranteze, adresa web.
- Anexe (dac este cazul) acestea apar ntr-o sec|iune separat, care nu se numeroteaz ca si
capitol. Ele con|in informa|ii secundare, necesare pentru a n|elege mai bine informa|iile
prezentate n corpul principal al lucrrii. Volumul adugat prin aceste anexe nu trebuie s
depseasc 25% din volumul de baz al lucrrii. Fiecare anex se va men|iona cel pu|in o
dat n textul proiectului de diplom. Anexele se numeroteaz cresctor (Anexa 1, Anexa 2,
etc);
Prin realizarea proiectului de diplom absolventul trebuie s demonstreze c si-a
dezvoltat acele competen|e si abilit|i care i permit s aib o perspectiv coerent asupra
domeniului de studii n care urmeaz s ob|in diploma.
6
CAPITOLUL 2
REGULI DE REDACTARE A PROIECTULUI DE DIPLOM
O lucrare orict de original prin con|inut, prezentat neglijent, pierde mai mult de 50%
din creditul care i s-ar putea acorda.
Formatul ntregii lucrri este A4, numrul de pagini fiind ntre 60-70, cu urmtoarele
elemente:
- Marginile paginii se vor utiliza urmtoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup ->
Margins):
o stnga: 2,5 cm;
o dreapta: 2 cm
o sus: 2 cm
o jos: 2 cm;
- Spaiere ntre rnduri - textul va respecta o spa|iere ntre rnduri de 1,5 linii (Format-
>Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines);
- Alinierea textului n cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat
ntre marginile din stnga si dreapta (justified). Primul rnd al fiecrui paragraf va avea o
indentare de 1,25 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Excep|ie fac titlurile
capitolelor, care pot fi aliniate centrat, precum si titlurile tabelelor si figurilor (a se vedea
explica|iile de mai jos);
- Font fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte,
utiliznd diacriticele specifice limbii romne (, s, |, , ). Pentru titlul capitolelor se va
utiliza TNR 16 bold, pentru subcapitole 14 bold);
- Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face ncepnd cu pagina de titlu, pn la
ultima pagin a proiectului de diplom, dar numrul paginii apare doar ncepnd cu
Introducerea. Numrul de pagin se insereaz n subsolul paginii, centrat. Nu se va trece un
titlu n partea de jos a paginii, urmnd ca textul s nceap pe pagina urmtoare.
- Tabele tabelele se numeroteaz cu 2 cifre, prima reprezentnd numrul capitolului, iar cea
de a doua reprezentnd numrul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are numr si
titlu, care se men|ioneaz deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta. Dac este cazul,
sursa datelor se precizeaz sub tabel, aliniat ntre marginile din stnga si dreapta (justified),
indicnd n mod obligatoriu numele autorului (lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau
adresa de Internet complet;
7
- Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numeroteaz cu 2
cifre, prima reprezentnd numrul capitolului, iar cea de a doua fiind numrul figurii din
capitolul respectiv; fiecare figur are numr si titlu, care se men|ioneaz sub figur, centrat;
dac este cazul, sursa figurii se indic pe rndul imediat urmtor, justified, indicnd numele
autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet complet.
Titlurile tabelelor si ale figurilor se vor trece pe aceeasi pagin cu tabelul sau figura;
- Referine bibliografice va cuprinde lucrrile citate n text: materiale tiprite (cr|i si
capitole n cr|i, articole si lucrri prezentate la conferin|e tiprite) si surse electronice
(articole si lucrri conferin|e disponibile on line, site-uri consultate). Aceste liste
bibliografice se vor ordona alfabetic si vor respecta urmtoarele reguli de redactare:
1. Carte cu un singur autor Numele de familie al autorului, ini|iala (ini|ialele). (Anul
publicrii) Titlul (italic), Denumirea editurii, Localitatea de apari|ie
Exemplu:
Neam|u, G. (2007) Biochimie alimentar, Editura Ceres, Bucuresti.
2. Carte cu doi sau mai mul|i autori:
Exemple:
Rotaru, G., Moraru, C. (2007) HACCP. Analiza riscurilor. Punctele critice de control,
Editura Academica, Gala|i.
Banu, C. et al. (2000) Tratat de tiina i tehnologia malului i a berii, vol.1, Editura AGIR,
Bucuresti.
3. Capitol din carte Numele de familie al autorului, ini|iala (ini|ialele). (Anul publicrii) Titlul
capitolului (font normal). n: Numele de familie si ini|ialele editorilor, Titlul cii (italic),
paginile corespunztoare capitolului, Localitatea de apari|ie, Denumirea editurii
Exemplu:
Segal, R. (2005) Efectele produselor lactate fermentate asupra snt|ii, n Produse lactate
fermentate (ed. G.M. Costin), Editura Academica, Gala|i, pp.329-376.
4. Articol dintr-o revist la care s-a avut acces direct, a fost consultat forma tiprit a revistei
Numele de familie al autorului, ini|iala (ini|ialele). (Anul publicrii) Titlul (font normal),
Denumirea periodicului (italic), volumul (numrul), paginile care-i revin articolului
Exemplu:
Avramiuc, M. (2011), The sunflower seeds lipase activity on various substrata under the
influence of some outer and inner factors, Food and Environment Safety, 10, pp. 40-43.
5. Articol dintr-o revist la care s-a avut acces on-line
Exemplu:
8
Zairi, M. (2000), Social responsibility and impact on society, The TQM Magazine, 12, pp.
172-178, accesat aprilie 2006 la adresa:
[http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=/published/emeraldf
ulltextarticle/pdf/1060120302.pdf]
6. Documente descrcate de pe internet Numele autorului (dac este precizat; dac nu este
precizat, ca si la cr|i, se va ordona referin|a dup primul cuvnt din titlu), titlul complet al
documentului, titlul complet al lucrrii din care face parte, adresa web si data la care s-a
accesat. Aten|ie! Adresa de internet trebuie scris pn la htm. sau html., nu doar adresa
paginii principale.
Exemplu:
Sveiby, K.E., Intellectual capital and knowledge management, descrcat n 15 iulie 2011 de
la adresa: http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html.
Imprimarea tuturor paginilor lucrrii se va realiza doar pe o fa| a fiecrei foi.
9
CAPITOLUL 3
REGULI DE PREZENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOM
Proiectul de diplom a fost elaborat, redactat si legat la tipografie.
Prezentarea proiectului de diplom n fa|a comisiei de examinare este cel pu|in la fel de
important ca si redactarea acesteia. Prezentarea este o lucrare n sine, care trebuie s reprezinte
ideatic si n esen| proiectul de diplom realizat. Prezentarea trebuie s fie clar, coerent si ct
mai atractiv ce se poate realiza prin inovare n conceperea si realizarea grafic a slide-urilor.
Reguli de prezentare si sus|inere a proiectului de diplom:
a. Momentul i locaia prezentrii: absolven|ii vor fi anun|a|i asupra datei, orei si loca|iei la
care si vor putea sus|ine proiectul de diplom n fa|a comisiei (se va publica si la
avizierul Facult|ii de Inginerie Alimentar). Neprezentarea absolventului la data, ora si
loca|ia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de diplom. Cadrul
didactic coordonator va nso|i absolventul n fa|a comisiei;
b. Prezentare n PowerPoint: absolventul si va sus|ine rezultatele cercetrii realizate cu
ajutorul unei prezentri multimedia concepute n PowerPoint;
c. Timp maxim de prezentare: 10 minute;
d. Intrebri: membrii comisiei pot adresa absolventului ntrebri referitoare la subiectul
proiectului de diplom si/sau metodologia si resursele folosite. Se recomand tuturor
absolven|ilor ca nainte de a se prezenta la sus|inerea proiectului de diplom s revad
cursurile fundamentale din cadrul programului universitar ncheiat.
Recomandri pentru realizarea prezentrii multimedia:
prezentarea va con|ine ntre 15-20 slide-uri;
existen|a obligatorie a unui slide de titlu, care va con|ine cel pu|in titlul lucrrii, numele
absolventului si numele cadrului didactic coordonator;
slide cu structura pe capitole a proiectului de diplom, pentru a avea o imagine complet
a acestuia;
slide ce va cuprinde importan|a temei abordate, obiectivele proiectului de diplom;
10-15 slide-uri cu text, tabele, figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte
ale lucrrii ce se doresc a fi comunicate comisiei). Se recomand evitarea prezentrii unor
concepte si idei generale, foarte cunoscute si preluate n general din cursurile
universitare. Se va pune accent pe contribu|ia personal la realizarea lucrrii;
1-2 slide-uri pentru concluzii. Acestea trebuie s confirme importan|a problemei abordate
si contribu|ia personal la realizarea lucrrii;
10
slide-urile nu vor con|ine prea mult text (8-10 rnduri care s exprime 4-5 idei), iar
absolventul nu va citi informaia de pe slide.
Pentru a nu consuma timp pre|ios n derularea examenului, se recomand ca studen|ii s
si transfere prezentrile power point de pe stick-ul de memorie sau de pe CD (DVD) pe
calculatorul de examen naintea nceperii examenului sau n pauze. De asemenea, se recomand
testarea deschiderii fisierului care con|ine prezentarea, nainte de momentul nceperii prezentrii
propriu-zise.
11
ANEXE
In continuare sunt prezentate, fiecare pe cte o pagin, sabloane pentru urmtoarele
documente:
Anexa 1: Coperta i prima pagin a proiectului de diplom
Anexa 2: Pagina a doua a proiectului de diplom
Anexa 3: Exemplu de cuprins
Aceste sabloane pot fi descrcate si de pe site-ul Facult|ii de Inginerie Alimentar si pot
fi utilizate de ctre absolven|i n procesul de redactare a proiectului de diplom.
12
Anexa 1 Coperta i prima pagin
UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTAR
Specializarea: Ingineria Produselor Alimentare
(Specializarea: Controlul i Expertiza Produselor Alimentare
Specializarea: Inginerie i Management n Alimentaie Publici Agroturism)
PROIECT DE DIPLOM
Coordonator stiin|ific:
Titlu Prenume Nume
Absolvent:
Prenume Nume
Suceava
Anul
Anexa 2 Pagina a doua a proiectului de diplom
UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTAR
Specializarea: Ingineria Produselor Alimentare
(Specializarea: Controlul i Expertiza Produselor Alimentare
Specializarea: Inginerie i Management n Alimentaie Publici Agroturism)
Titlul proiectului de diplom
Coordonator stiin|ific:
Titlu Prenume Nume
Absolvent:
Prenume Nume
Suceava
Anul
14
Anexa 3
Cuprins
Introducere .................................................................................................................................
Capitolul 1. Stadiul actual al cunoaterii n domeniul obinerii brnzeturilor topite ..............
1.1. Produc|ia si consumul mondial de brnzeturi topite................................................................
1.2. Tipuri si sortimente de brnzeturi topite .................................................................................
Capitolul 2. Tehnologia de fabricare a brnzeturilor topite tartinabile ...................................
2.1. Variante tehnologice de fabricare a brnzeturilor topite tartinabile .........................................
2.2. Descrierea procesului tehnologic de ob|inere a brnzei topite tartinabile ...............................
2.3. Caracteristicile brnzeturilor topite tartinabile ........................................................................
Capitolul 3. Bilanul de materiale la obinerea brnzeturilor topite ........................................
Capitolul 4. Implementarea sistemului de management al calitii la obinerea
brnzeturilor topite ....................................................................................................................
Capitolul 5. Studiu privind utilizarea diferitelor ingrediente si aditivi la fabricarea
brnzeturilor topite ......................................................................................................................
5.1. Ingrediente si aditivi utiliza|i la fabricarea brnzeturilor topite ...............................................
5.2. Rolul principalelor ingrediente si aditivi la fabricarea brnzeturilor topite ..............................
5.3. Reglementri privind utilizarea aditivilor n UE si pe plan mondial la ob|inerea
brnzeturilor topite .......................................................................................................................
Concluzii .....................................................................................................................................
Anexe (dac exist)
Referine bibliografice ................................................................................................................
Not:
Cuprinsul va fi generat automat de ctre editorul Word.
n interiorul lucrrii, capitolele ncep de pe pagin nou, iar subcapitolele urmeaz n continuare
(fiecare capitol va avea subcapitole)