Sunteți pe pagina 1din 23

D.A.N.U.B.E.

Retea de acces la Dunare Deblocarea circulatiei n Europa prin dezvoltarea n Romnia a unei infrastructuri de porturi TEN-T de nalta calitate n conditii economice optime
STUDIU DE FEZABILITATE
2007 RO - 92301
Beneficiar: CN-APDF-GIURGIU Proiectant: SC-CONSITRANS SRL Bucuresti

Consitrans srl

DATE GENERALE

Denumirea lucrarii: D.A.N.U.B.E. Reea de acces la Dunre Deblocarea circulaiei n Europa prin dezvoltarea n Romnia a unei infrastructuri de porturi TEN-T de nalt calitate n condiii economice optime
Ordonatorul principal de credite: C.N. APDF GIURGIU prin U.I.P. Beneficiar: C.N. - Administratia Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu

Proiectant: SC CONSITRANS- SRL Bucuresti

AMPLASAMENTUL LUCRARILOR 7 porturi romanesti, aflate pe Axa Prioritara 18 TENT, de pe sectorul romnesc al Dunarii fluviale, situate n zona de activitate a Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu : Moldova Veche, Drobeta-Turnu Severin, Calafat, Giurgiu, Oltenia, Calarai i Cernavoda

SITUATIA ACTUALA In prezent, datorita vechimii mari a constructiilor de acostare existente-60-70 de ani, cat si datorita unei exploatari intensive, corelate cu schimbarea conditiilor climatice inregistrate in ultimii ani, s-au constatat o serie de deteriorari, cu consecinte negative asupra tuturor celor care desfasoara activitati portuare.

S-au constatat urmatoarele degradari generale, valabile pentru tipurile de constructii de acostare, prezentate in continuare:
Pentru cheuri pereate la nivelul pereurilor existente: - degradarea rosturilor, tasari ale pereurilor, caverne localizate in structura pereurilor existente, prin dislocarea pietrei brute rostuite si a filtrului invers, burdusiri. la nivelul prismului din anrocamente: - descompletari si devieri ale profilului teoretic proiectat, datorate antrenarilor, prabusirilor si lipsurilor partiale ale blocurilor din piatra, vegetatie crescuta, depuneri aluvionare situate pe taluzul prismului; la nivelul bordurilor de coronament: - desprinderi totale sau partiale ale bordurilor de pereurile sau zonele de platforma existente, tasari. la nivelul grinzii de la baza pereurilor: - deteriorari (distrugeri) ale grinzii, surpari. la nivelul coronamentului: - ancastramente deteriorate.

Pentru cheuri verticale Cheurile verticale prezinta degradari repartizate pe intregul front: muchie coronament neprotejata, cu beton desprins, fisuri in parament, sparturi in grinzile parament, bolarzi degradati, absenta amortizorilor de cheu.
Pentru cheuri mixte Cheurile mixte prezinta la paramentul vertical degradari repartizate pe intregul front: muchie coronament neprotejata, cu beton desprins, fisuri in parament, bolarzi degradati, absenta completa a amortizorilor de cheu, iar la prismul din anrocamente descompletari. La fronturile de acostare sunt semnalate colmatari puternice la porturile din bazine (GiurgiuBazinul Veriga, Cernavoda) si la porturile Calarasi. La aceste porturi nu se pot opera navele in perioada apelor scazute (septembrie-noiembrie).

Situaia juridic privind proprietatea asupra terenului care urmeaz a fi ocupat Infrastructura portuar aparine domeniului public al statului, teren intravilan, concesionat prin atribuire direct ctre CN APDF GIURGIU.

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Scopul proiectului D.A.N.U.B.E este acela de a realiza un studiu de fezabilitate pentru a imbunatati calitatea infrastructurii portuare romanesti si pentru a imbunatati securitatea utilajelor portuare in 7 porturi romanesti: Moldova Veche, Drobeta Turnu Severin, Calafat, Giurgiu, Oltenita, Calarasi si Cernavoda, si este obligatoriu pentru a putea beneficia de fondurile ce vor fi disponibile pentru Romania, prin intermediul Fondurilor de Coeziune, pe baza Programului Operational Sectorial pentru Transport (POST). Aceste porturi , aflate pe Axa Prioritara 18 TEN-T, de pe sectorul romnesc al Dunarii fluviale, sunt situate n zona de activitate a Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu.

Axa Prioritara nr 1 se refera la modernizarea si dezvoltarea Axelor Prioritare TEN-T, in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE, in ceea ce priveste transportul fluvial si urmareste modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-a lungul Axei Prioritare 18-TEN-T (Fluviul Dunarea).

Obiectivul global al Programului Operational Sectorial Transport (POST) este de a promova un sistem de transport durabil in Romania, care va facilita transportul in conditii de siguranta, rapid si eficient, pentru persoane si marfuri cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel national, european, intre si in cadrul regiunilor din Romania. Obiectivele specifice urmaresc: Promovarea in Romania a transporturilor internationale si de tranzit pentru persoane si marfuri, asigurand conexiuni eficiente pentru Portul Constanta, precum si transportul de tranzit dinspre Uniunea Europeana catre sud, prin modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, aplicand masurile necesare pentru protectia mediului. Promovarea transportului eficient al persoanelor si marfurilor intre regiunile din Romania, precum si transferul din zonele mai indepartate catre axele prioritare de transport, prin modernizarea si dezvoltarea retelelor TEN-T si nationale, conform principiilor de dezvoltare durabila. Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat pe moduri, bazat pe avantajul competitiv al fiecarui mod de transport, incurajand dezvoltarea transportului feroviar, naval si intermodal. Sprijinirea dezvoltarii durabile a transporturilor prin minimizarea efectelor adverse ale activitatii de transport asupra mediului si prin cresterea sigurantei traficului si a sanatatii publice.

In acest sens, consideram ca investitia DANUBE-Retea de acces la Dunare-Deblocarea circulatiei in Europa prin dezvoltarea in Romania a unei infrastructuri de porturi TEN-T de inalta calitate in conditii economice optime-2007-RO-92301-5 - continand cele 7 porturi trebuie promovata, fiind deosebit de oportuna in momentul actual.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE PORTUL MOLDOVA VECHE


1. SECTOR COMERCIAL - 2 dane de marfuri generale; L=200m (zona cheurilor verticale existente la Dunare) -modernizare 2 dane verticale L=200m (zona de parament vertical rebetonata + amortizori de cheu + +accesorii acostare + consolidare prism din anrocamente de la baza cheurilor) -racordari cheuri verticale la teren si pereurile existente -dragaje generale in zona si rada portului actual -salupa de servitute acostata la ponton + accesoriile de amarare 2. MINIPORT TURISTIC SI DE AGREMENT (situat in amonte de port, cu Lfront amenajat=250 ml -3 dane plutitoare dotate cu cate un ponton longitudinal si echipat fiecare ponton cu cate 2 pasarele de acces si 2 apuntamente tip ,,finger", pentru acostare ambarcatiuni turistice si nave usoare de pasageri -mal amenajat pe 375 m lungime, cu pereuri si protectii de piatra bruta + ancastramente + +locasuri pentru scondrii + trotuar - banda de servitute pasageri -platforma adiacenta si de acces auto + parcari, de cca 12 m latime si 325 m lungime -rampa pentru ridicare - lansare cu sistem peridoc tractat a ambarcatiunilor la reparatii sumare sau iernatic pe platforma si in hangare usoare -dana pentru amararea unei statii plutitoare de alimentare cu carburanti a ambarcatiunilor sau navelor usoare de pasageri - turisti + o platforma adiacenta minima de cca 500 mp -dragaje, excavatii si eliminare obstacole, epave din viitoarea rada a miniportului -drum de legatura a zonei miniportului cu accesul rutier existent in zona + spatii verzi -retele si racorduri de utilitati, de deservire a miniportului -imprejmuire generala, periferica cu porti de acces si cabina - poarta -semnalizari miniport

PORTUL MOLDOVA VECHE

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE PORTUL DROBETA TURNU SEVERIN


2A. PORT COMERCIAL ( portul nou ) - Km 932933 -dana cu cheu vertical pentru terminal de containere, cu Lfront=150ml -dana cu cheuri verticale pentru marfuri generale si in vrac+terminal de petrol cu Lfront=300ml -dane cu cheuri pereate pentru buncheraj si asteptare nave fluviale, cu Lfront600ml -dragaje in rada portului -retele de utilitati, platforme si accesorii de cheuri -semnalizari in rada portuara si la dane -accese rutiere si racorduri la drumul din zona 2B. PORTUL DE PASAGERI ( portul vechi ) - Km 931 -lucrari de modernizare cheuri pereate la danele de pasageri (pereuri, completari si reprofilari prism de anrocamente, accesorii si platforme aferente), cu Lfront total= 400ml -amenajarea unei dane cu cheu pereat si ponton de acostare, pentru acostare nava multifunctionala, Lfront=100ml -lucrari de modernizare a infrastructurii cheurilor pereate, la danele de buncheraj; Lfront=200ml -lucrari hidrotehnice noi, pentru amenajarea unui front la Dunare de 600ml, pentru un port turistic si de agrement, dotat cu cheuri pereate, apuntamente plutitoare si accesorii, necesare acostarii navelor turistice sau ambarcatiunilor -pasaj rutier de deservire a portului, amplasat la intrarea in incinta portuara, peste calea ferata existenta -retele de utilitati, platforme si accesorii de cheu -semnalizari in rada portuara si la miniport -accese rutiere si racorduri la drumul existent 2C. RAMPA

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE PORTUL CALAFAT


1. SECTOR COMERCIAL (zona danelor 47,exclusiv danele 4 si 5 cuprinse in programul ISPA) - front la Dunare - L=195m -dana 6 (L=130m - cheu mixt) = 130 marfuri generale si in vrac -dana 7 (L= 65m - cheu mixt) = acostare nava multifunctionala 2.SECTOR ,, PASAGERI" -dana 3 (modernizare si consolidare L=100m ) = pentru ponton acostare nava pasageri -dana 2 (modernizare si consolidare L= 100m ) = pentru ponton acostare ,,Complex dragaj 3.SECTOR RAMPA RO-RO pentru punctul vamal de trecere auto si pasageri la Vidin (Bulgaria) -lucrari de consolidare zona prag submers, L=100m 4.DRAGAJE GENERALE -in zona de acostare si in rada portuara.

PORTUL CALAFAT

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

PORTUL GIURGIU
1. SECTOR INDUSTRIAL IN BAZIN NOU PORTUAR S=380.000 mp cu 8 dane in bazin + 3 dane la Dunare, din care: 3 dane (danele 8-10 ) = CONTAINERE 20' si 40' IN BAZIN 2 dane (danele 6-7 ) = MARFURI GENERALE 3 dane (danele 4-5 si 11) = MARFURI DE MASA SI CEREALE LA DUNARE 3 dane (danele 1 -3 ) = MARFURI GENERALE = zona adiacenta bazinului nou, aval de gura de acces, pentru: -dana (cheu pereat) - pentru acostare nava multifunctionala complex dragaj si salupa de servitute 2. SECTOR COMERCIAL (necuprinse in prezenta documentatie) ( la DUNARE - amonte de OIL TERMINAL = 6 dane MARFURI 780m - aval de OIL TERMINAL = 4 dane GENERALE 520m 3. SECTOR PENTRU AMBARCATIUNI IN BAZINUL VERIGA - 7 pontoane cu 9 apuntamente plutitoare tip ,,fingers" - rampa pentru ridicare - lansare ambarcatiuni la reparatii - cheuri pereate si protectii de mal, cu platforme aferente 4. SECTOR TURISTIC SI DE AGREMENT TIP ,,MARINA" - IN BAZINUL PLANTELOR (necuprinse in prezenta documentatie) - 30 pontoane cu 110 apuntamente plutitoare tip ,,fingers" - rampa pentru ridicare - lansare ambarcatiuni la reparatii - statie plutitoare de carburanti - lucrari de amenajare mal, cu platforme aferente - dragaje 5. LUCRARI DE RECALIBRARE A GURILOR DE ACCES SI A MOLURILOR ADIACENTE - pentru BAZIN VERIGA - pentru CANAL SMARDA

PORTUL GIURGIU

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

PORTUL OLTENITA

SECTOR PASAGERI + COMERCIAL (dinspre aval) exclusiv danele de containere - front la Dunare - Ltotal = 660m (6dane) modernizare si consolidare front total de cheuri pereate existente (prism + protectie + pereu din piatra bruta si accesorii pentru acostare nave) 2 pontoane plutitoare + pasarele pietonale la danele de pasageri pentru salupa servitute si nava multifunctionala 1 salupa servitute 1 nava multifunctionala - lucrari de modernizare si sistematizare a zonei de rampa incarcare-descarcare L=100ml (in capatul amonte al portului) - dragaje+prism+protectie+ betonarea celor 4 rampe - platforma adiacenta pentru depozitare adiacenta rampei S=2.700mp - dragaje generale in rada de acostare si manevre a navelor in zona danelor portuare - retele interioare si racordari pentru alimentare cu apa, canalizare si completare iluminat incinta si rada portuara

PORTUL OLTENITA

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

PORTUL CALARASI
6A. SECTOR PORT COMERCIAL km 94 Bratul Borcea - front cheuri pereate modernizate danele cu cheuri pereate modernizate; L=220m pentru miniport turistic si de agrement, destinat navelor usoare cu pasageri si a ambarcatiunilor. Dane dotate, pontoane longitudinale + apuntamente plutitoare echipate cu cofrete de utilitati si pasarele de acces la mal modernizare cheuri pereate, cu ancastramente la doua nivele + locasuri de scondrii si binte. dragaje in rada cheurilor - front cheuri verticale pentru marfuri generale L=250 m dane cu cheuri verticale modernizate la nivelul paramentului, completari + reprofilari prism din anrocamente + platforma depozitare + accesorii cheu + dragaje in rada - front cheuri pereate pentru asteptare nave L =100 m dane cu cheuri verticale modernizate la nivelul paramentului, completari + reprofilari prism din anrocamente + accesorii cheu + dragaje in rada - semnalizari generale in rada de manevre, acostare si navigatie in zona portuara 6B. SECTOR - DANA DE ACOSTARE PENTRU O NAVA DE COLECTARE REZIDUURI, PE BRATUL BORCEA, aval de confluenta canalului de navigatie al Portului Industrial dezafectat km 98 Bratul Borcea ponton de acostare pentru nava colectoare modernizare cheu pereat si platforma platforma pentru colectare - prelucrare reziduuri dragaje in rada cheului semnalizari in zona pentru navigatie si acostare 6C. SECTOR - DEBARCADER CHICIU PENTRU TRAVERSAREA DUNARII CU BACUL, A AUTOVEHICULELOR SI PASAGERILOR km 374 DUNARE retea de alimentare cu apa si canalizare pe platforma adiacenta a rampei si cheului deja modernizat.

PORTUL CALARASI

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

PORTUL CERNAVODA
1. SECTOR COMERCIAL IN BAZINUL PORTUAR - frontul de cheuri verticale din sectorul danelor comerciale -dragaje in bazin si in zonele de acostare la cheuri verticale -reamenajarea zonelor de parament ale cheurilor verticale si echiparea cheurilor cu accesorii de acostare nave -modernizarea zonelor de platforme pentru depozitarea marfurilor -echiparea completa a danelor si a platformelor portuare cu retelele de utilitati necesare - frontul de cheuri pereate pentru asteptare nave -dragaje in zona de acostare si a gurii de acces in bazin -reamenajarea, modernizarea si echiparea cheurilor pereate, inclusiv dotarea cu retelele de utilitati necesare -semnalizari de navigatie in zona bazinului 2. SECTOR - DANE PASAGERI LA DUNARE - front de cheuri pereate -dragaje in zona si rada de acostare la danele de pasageri -reamenajarea, modernizarea si echiparea cheurilor pereate -amenajarea unei dane cu ponton plutitor + pasarela pietonala + scondrii, pentru acostarea unei nave multifunctionale -echiparea completa a zonei aferente cheurilor pereate a danelor de pasageri si a danei pentru nava multifunctionala -semnalizari pentru navigatie in zona danelor si a confluentei din vecinatatea intrarii in canalul DunareMarea Neagra

PORTUL CERNAVODA

" D.A.N.U.B.E.- RETEA DE ACCES LA DUNARE- DEBLOCAREA CIRCULATIEI IN EUROPA PRIN DEZVOLTAREA IN ROM ANIA A UNEI INFRASTRUCTURI DE PORTURI TEN-T DE INALTA CALITATE, IN CONDITII ECONOM ICE OPTIM E" , IN PORTURILE M OLDOVA VECHE,DROBETA TURNU SEVERIN, CALAFAT, GIURGIU, OLTENITA, CALARASI, CERNAVODA
1 EURO= 4.25 LEI

VOL 1

VOL 2

VOL 3

VOL 4

VOL 5

VOL 6

VOL.7

Vol 1+2+3+4+5+6+ 7 VALOARE TOTALA PROIECT D.A.N.U.B.E.

VALORI VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI - mii lei (fara TVA)


C+M- mii lei (fara TVA)

PORTUL PORTUL DROBET M OLDOV A TURNU PORTUL A VECHE SEVERIN CALAFAT

PORTUL PORTUL PORTUL PORTUL GIURGIU OLTENITA CALARASI CERNAVODA

15,480.50 72,765.89 65,864.65 385,418.90 23,492.00


8,086.90 50,986.40 35,932.79 298,186.00 10,092.05

31,225.82
15,114.24

29,306.80
13,170.84

623,554.56
431,569.22

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI mii lei (cuTVA)


C+M -mii lei (cu TVA)

18,421.70 86,591.40 78,378.94 458,648.49 27,955.48


9,623.40 60,673.82 42,760.02 354,841.34 12,009.54

37,158.73
17,985.95

34,875.09
15,673.29

742,029.83
513,567.36

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI mii EURO (fara TVA)


C+M - mii EURO (fara TVA)

3,642.47
1,902.80

17,121.38 15,497.57
11,996.80 8,454.78

90,686.80
70,161.41

5,527.53
2,374.60

7,347.25
3,556.29

6,895.72
3,099.02

146,718.72
101,545.70

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI mii EURO (cuTVA)


C+M mii EURO (cu TVA)

4,334.54 2,264.33

20,374.45 14,276.19

18,442.10 10,061.18

107,917.29 83,492.08

6,577.76 2,825.77

8,743.23 4,231.99

8,205.90 3,687.83

174,595.28 120,839.38

CAPACITATI:
PORT MOLDOVA : 375 ml, cheuri pereate noi miniport turistic 300 ml, cheuri verticale modernizate port comercial 360 ml, cheuri pereate modernizate salupa servitute PORT DROBETA TURNU SEVERIN : PORT COMERCIAL (PORT NOU): 150 ml cheuri verticale noi 300 ml cheuri verticale modernizate 600 ml cheuri pereate noi PORT DE PASAGERI (PORT VECHI):700 ml cheuri verticale modernizate 600 ml cheuri pereate noi 1 pasaj rutier peste CF, L = 175m salupa servitute nava multifunctionala - RAMPA PORT CALAFAT : 200 ml, cheuri pereate modernizate 195 ml, cheuri mixte noi 100 ml, modernizare rampa prelungire spre larg cu cca 6m prag nou salupa servitute complex dragaj PORT GIURGIU : 1460 ml, cheuri verticale noi 920 ml, cheuri pereate noi salupa servitute nava multifunctionala complex dragaj