Sunteți pe pagina 1din 23

Intrebari Audit

Audit

1 definiti auditul statutar si subliniati elementele funadamentale ale definitiei

Audit statutar (singurul reglementat) reprezint examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele,clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor (performantelor) obtinute de aceasta. Elementele de baza ale conceptului de audit statutar: a) profesionistul competent si independent care poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica; b) obiectul examinarii: situatiile financiare ale firmei: bilantul,contul de profit si pierdere,etc.; c) scopul examinarii: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidela,clara si completa a pozitiei financiare (patrimoniului); d) criteriul de calitate in functie de care se face examinarea si se exprima opinia in constituie standardele (normele) de audit si standardele (normele) contabile.

2 prezentati conceptul de imagine fidela in audit

Conceptul de imagine fidela nu poate fi disociat de regularitatea si sinceritatea contabilitatii. Regularitatea presupune conformitate la regulile si procedurile contabile si respectarea urmatoarelor principii: a)Principiul prudentei: presupune o apreciere rezonabila a faptelor in scopul evitarii de a transfera in viitor incertitudini prezente. Nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ

1 / 23

Intrebari Audit

si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea acrivitatii exercitiului curent sau anterior; b)Principiul permanentei metodelor:conduce la continuarea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea,inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor,asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile; c)Principiul continuitatii activitatii:se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil,fara a intra in stare de lichidare sau reducere sensibila a activitatii; d) Principiul independentei exercitiului:presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera; e) Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent; f) Principiul necompensarii:nu este admisa compensarea intre posturile de activ si pasiv ale bilantului si nici veniturile cu cheltuielile din contul de rezultate. Sinceritatea presupune aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedurilor contabile.

3 pragul de semnificatie in audit

Prag de semnificatie = nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare si a patrimoniului intreprinderii.

Pragul de semnificaie reprezint un nivel de eroare, care sub o anumit mrime, are rolul de a nu afectata semnificativ nelegerea i interpretarea situaiilor financiare.

Elemente de referinta ale pragului de semnificatie: -capitaluri proprii;

2 / 23

Intrebari Audit

-rezultatul net; -cifra de afaceri. Pragul de semnificatie poate fi stabilit in: -valori absolute; -valori relative. Elementele specifice pragului de semnificatie: -necesitatile utilizatorilor situatiilor financiare; -caracteristicile intreprinderii; -caracteristicile elementelor considerate semnificative.

4 elementele de baza ale raportului de audit statutar

Elemente de baza ale raportului de audit Raportul de audit trebuie sa contina: - relatia contractuala de executare a misiunii de audit; - observatiile reiesite din diverse verificari; - informatiile a caror mentiune in raport este prevazuta expres de lege; Din raportul de audit trebuie sa rezulte in mod clar: - mentionarea responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducerea intreprinderii; - descrierea obiectivelor si natura misiunii de audit; - situatiile care fac sa apara incertitudini; -natura si locul observatiilor in raport. In mod obligatoriu,un raport trebuie sa contina: - Titlul; - Destinatarul; - Paragraful introductiv; - Paragraful cuprinzand natura si intinderea lucrarilor de audit; - Paragraful opiniei;

3 / 23

Intrebari Audit

- Data raportului; - Adresa si datele auditorului; - Semnatura auditorului.

5 paragraful opiniei din rap de audit. Tipuri de opinie

Paragraful opiniei Norma:"expertul trebuie sa-si exprime opinia in legatura cu situatiile financiare auditate,fara echivoc si cu includerea unor elemente probante pe care se sprijina". Termenii utilizati pentru exprimarea opiniei sunt: -dau o imagine fidela; -prezinta in mod sincer in toate aspectele lor semnificative. a)Opinie fara rezerve: "dupa parerea noastra, conturile anuale dau o imagine fidela pozitiei si situatiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2008, precum si rezultatele acestor operatii si fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul inchis la aceasta data, in conformitate cu normele internationale (sau nationale) de contabilitate". b)Opinie cu rezerve: rezervele se prezinta inainte paragrafului de opinie. Paragraful opiniei arata astfel: "Noi nu am putut asista la inventartul fizic din 31 decembrie 2008, pentru ca noi am fost desemnati auditori ulterior acestei date. Tinand seama de natura documentelor contabile ale societatii, noi nu am putut controla cantitatile prin alte proceduri". Exemplu de rezerve datorate dezacordului cu conducerea entitatii auditate: "Astfel,cum este explicata in nota "X" anexata, nu s-au constatat amortismente in situatiile financiare. Aceasta practica nu este, in opinia noastra, in acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat in active corporale. Cheltuielile aferente, pe baza unui amortisment liniar si al unei cote de...pentru cladiri si....pentru utilaje, trebuie sa se ridice la suma de...pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2008. In consecinta, amortismentele cumulate trebuie sa se ridice la suma de....., iar pierderile exercitiului si pierderile cumulate la suma de....lei. Dupa parerea noastra, cu exceptia incidentei asupra conturilor anuale, a faptelor mentionate in paragraful precedent, conturile anuale dau o imagine fidela pozitiei si situatiei financiare a societatii cat si contului de profit si pierdere". c)Imposibilitatea exprimarii unei opinii: se emite in cazul limitarii intinderii lucrarilor de audit. Exemplu: "Noi nu am fost in masura sa asistam la inventarul fizic, nici sa procedam la confirmarea directa a conturilor de clienti, din cauza limitarii intinderii lucrarilor noastre, impusa de catre directiune. Avand in vedere importanta faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimam opinia asupra conturilor anuale". d)Opinia defavorabila: se emite atunci cand exista dezacorduri cu conducerea intreprinderii

4 / 23

Intrebari Audit

asupra principiilor contabile. Cnd auditorul nu poate exprima o opinie asupra ansamblului situaiilor financiare din cauza dezacordului profund ce-l mpiedic s formuleze o opinie cu rezerve, acesta refuz exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situaiilor financiare. Declaraia auditorului va exprima c situaiile financiare nu sunt conforme cu standardele i reglementrile aplicabile, nu confer o imagine fidel i real i va meniona cu claritate toate motivele dezacordului.

n conformitate cu standardele internaionale cap. Dezacordul asupra politicilor contabile Metoda contabil necorespunztoare Opinie calificat:

Am auditat bilanul anexat la societii DELTA la 31.12.200x, situaia contului de profit i pierdere precum i situaia fluxurilor de numerar pentru anul ncheiat. Responsabilitatea pentru aceste situaii revine conducerii societii. Responsabilitatea noastr este de a prezenta o opinie asupra acestor situaii financiare n baza auditului efectuat.

Am desfurat auditul n concordan cu standardele de audit.

n opinia noastr, datorit efectelor aspectului discutat n paragrafele precedente situaiile financiare nu prezint o imagine fidel (sau nu prezint n mod fidel) o poziie financiar a societii la 31 decembrie 200x precum i a rezultatelor din exploatare i a fluxurilor de numerar pentru anul ncheiat la data respectiv n conformitate cu Standardele i practicile naionale de contabilitate.

Conform celor prezentate n Nota X la situaiile financiare, n situaiile financiare nu a fost prezentat nici o amortizare practic, ce n opinia noastr, nu este n concordan cu Standardele Internaionale de Contabilitate. Provizionul pentru anul ncheiat la 31 decembrie 200x trebuie s fie de _____ calculat pe baza metodei liniare de amortizare, folosind ratele anuale de 5% pentru cldiri i 20% pentru echipamente.

Prin urmare, activele fixe trebuie reduse cu amortizarea cumulat de _____ lei, iar

5 / 23

Intrebari Audit

pierderea anual i deficitul cumulat trebuie s creasc cu ____ i respectiv ____.

n opinia noastr, cu excepia efectului asupra situaiilor financiare al problemei la care s-a fcut referire n paragrafele anterioare, situaiile financiare prezint o imagine fidel (sau prezint n mod corect, sub toate aspectele semnificative) poziia societii la 31 decembrie 200x i a rezultatelor din exploatare, precum i a fluxurilor de numerar pentru anul ncheiat, n conformitate cu Standardele Internaionale de Contabilitate i Standardele naionale relevante.

6 prez 5 deosebiri fundamentale intre AS si auditul intern

Deosebirile intre auditul intern i auditul statutar:

1. Statutul auditorului.

Auditorul statutar este un furnizor liber de servicii pe pia, pe cnd auditorul intern face parte din structura ntreprinderii.

2. Beneficiarul auditului.

Auditorul statutar lucreaz n folosul utilizatorilor situaiilor financiare, pe cnd auditorul intern l

6 / 23

Intrebari Audit

ucreaz n beneficiul responsabililor structurii interne a ntreprinderii.

3. Obiectivele auditului.

Auditul intern are ca obiectiv existena, adaptabilitatea i modul de aplicare a procedurilor deci a sistemului de control intern al ntreprinderii, pe cnd auditul statutar are ca obiectiv exprimarea unei opinii cu privire la imaginea fidel a poziiei performanei i situaiei financiare. Deci controlul intern este pentru auditul intern un scop iar pentru auditul statutar un mijloc.

4. Domeniul de aplicare.

Auditul statutar cuprinde toate funciile ntreprinderii n msura n care activitile contribuie la elaborarea situaiilor financiare. Auditul intern are o arie mult mai vast, el cuprinde nu doar toate funciile ntreprinderii dar n integralitatea acestora.

5. Poziia fa de fraud.

Auditorul statutar reine o fraud doar n msura n care aceasta are un impact asupra situaiilor financiare n afara altor obligaii legale ale auditorului cum ar fi obligaia de divulgare, pe cnd auditorul intern, dei nu are ca obiectiv descoperirea de fraude, este mult mai n msur s

7 / 23

Intrebari Audit

contribuie la prevenirea i descoperirea fraudelor, suspectnd i adncind controlul asupra oricrei nerespectri a procedurilor de control intern.

6. Independena este diferit, auditorul statutar are independen absolut fa de ntreprindere, auditorul intern are independen restrictiv, adic este independent fa de orice structur a ntreprinderii auditat, nu i fa de conducere.

7. Periodicitatea auditurilor

Auditorul statutar vine temporar n ntreprindere i de fiecare dat are aceiai interlocutori, auditorul intern este permanent n ntreprindere i temporar din punct de vedere al interlocutorilor, potrivit planului de audit intern.

8. Metodologie

Auditul statutar se exercit pe baza unei metodologii unice i unitare, stabilit de IAASB Consiliul pentru Standarde Internaionale de Audit i Auditare, pe cnd auditul intern, dei se exercit pe baza unei metodologii stabilite de IIAI - Institutul Internaional al Auditorilor Interni, n aplicare, ea este adaptat la specificul i cultura ntreprinderii.

7 ce contine paragraful introductiv al raportului de audit

Paragrafulintroductiv. Primul paragraf alraportuluiare trei funcii. n primul rnd, el face simpla afirmaie c firma de expertiz contabil a efectuat un audit. Aceast formul este

8 / 23

Intrebari Audit

inclus pentru a nu se confunda raportul de audit cu un raport de compilare sau de revizuire. Paragraful referitor la perimetru explic ce se nelege prin termenul de audit ". n al doilea rnd, nparagrafulintroductivse face o list a situaiilor financiare care au fost supuse auditului, menionndu-se i data de ntocmire a bilanului contabil i exerciiul contabil la care se refer ,contul de profit i pierdere i situaia fluxurilor de trezorerie. Denumirile situaiilor financiare menionate n raport trebuie s fie identice cu formulele utilizate de managementul companiei n documentele de sintez respective. Remarcai faptul c raportul prezentat mai jos se refer la situaii financiare comparative. Prin urmare, va fi nevoie de un raport privind situaiile ntocmite pentru ambii ani n cauz. n al treilea rnd,paragrafulintroductivafirm c situaiile financiare in de competena managementului i c responsabilitatea auditorului const n a exprima o opinie despre aceste situaii n urma efecturii unui audit . Scopul acestei formule este de a comunica faptul c managementul rspunde de selectarea principiilor contabile general acceptate aplicabile n fiecare caz, de luarea deciziilor de cuantificare i prezentare a informaiilor n cadrul aplicrii acestor principii, precum i de clarificarea rolurilor corespunztoare ale managerilor i auditorilo r.

8 prezentati 10 proceduri de audit al imobilizarilor

Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de imobilizari financiare Definitie: Lucrari de efectuat: De obtinut lista portofoliului - titluri la data bilantului si de determinat daca ea corespunde cu soldul contului in balanta generala De verificat evidentierea analitica si sintetica De informat despre metoda de evaluare a titlurilor aplicata portofoliilor -

9 / 23

Intrebari Audit

titluri la inchiderea conturilor De intebat conducerea despre valoarea contabila a titlurilor De intrebat conducerea despre diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de tranzactionare De revazut eventualele probleme ale valorii de realizare De determinat daca castigurile, pierderile si veniturile din plasamente au fost corect inregistrate De informat despre clasificarea titlurilor de participare si despre titlurile de plasament De urmarit daca s-au respectat regulile de autorizare a operatiunilor de cumparare sau vanzare de titluri efectuate in cursul exercitiului De analizat tranzactiile intra-grup pentru a vedea daca s-au eliminat operatiunile reciproce cand societatea este membra a unui grup 1. Obtineti un tabel cu variatia valorii de intrare, a imobilizarilor financiare si investitiilor financiare pe termen scurt, a provizioanelor constituite si a valorii contabile nete la sfarsitul exercitiului financiar auditat. 2. Decideti pentru care conturi este necesara verificarea detaliata. 3. Verificati corespondenta posturilor bilantiere cu balanta de verificare. 4. Obtineti o lista a plasamentelor si asigurati-va ca sunt corect clasificate in filiale, firme asociate, asocieri in participatie, alte active fixe sau curente. 5. Verificati costul activelor noi si al celor cedate cu documentele justificative aferente si asigurati-va ca variatiile importante au fost autorizate. 6. Verificarea intrarilor de investitii financiare. 7. Verificarea iesirilor de investitii financiare. 8. Verificarea intrarilor si iesirilor de creante imobilizate. 9. Confirmati soldurile conturilor de credite intragrup si asigurati-va ca sunt corect prezentate. 10. Asigurati-va ca veniturile din plasamente sunt inregistrate in contabilitate pe o baza adecvata si consecventa.Verificati cheltuielile provenite din investitii. 11.Asigurati-va ca profitul/pierderea din cedari este calculat(a) corect. De asemenea procedati la verificarea tratamentului fiscal fata de pierderea neta. 12.Obtineti confirmari de la tertii ce detin certificate de proprietate, amanunte privind conditiile contractuale ale asocierii in participatie. 13.Verificati fizic un esantion din certificatele detinute de entitatea auditata.

intrebarea 9:

Lucrari de efectuat la examinarea conturilor de stocuri Definitie: Lucrari de efectuat: De procurat listele de inventar si de detrminat daca totalul corespunde cu soldul balantei generale si daca listele de inventar sunt bazate pe inventarierea fizica a stocurilor De informat despre metoda de inventariere fizica De verificat daca este utilizat un sistem de inventar permanent si daca periodic se fac comparatii la cantitatile fizice De discutat despre ajustarile efectuate la iesirea ultimului inventar fizic al stocurilor De informat despre metodele de evaluare pentru fiecare categorie de stocuri si in special de eliminare a profiturilor intre societati De discutat despre permanenta metodelor in evaluarea stocurilor tinand seama de toate componentele De comparat rotatia stocurilor cu cea a exercitiilor precedente De informat despre metoda utilizata pentru identificarea stocurilor cu rotatie lenta si uzate moral De cercetat daca anumite stocuri au fost trecute in depozit de catre entitate si daca acesta este cazul cand aceste marfuri au fost incluse in inventar De comparat totalurile pricipalelor categorii de stocuri cu cele ale exercitiilor precedente si cu cele asteptate pentru exercitiul in curs. 1.Obtineti un tabel sintetic cu stocurile si contractele pe termen lung aferente exercitiului curent si anterior. 2. Revizuiti fisele de inventar finale ale stocurilor, verificand adunarea pe verticala si orizontala, precum si elementele neobisnuite. 3. Asigurati-va ca in lista

10 / 23

Intrebari Audit

contractelor s-a facut deosebirea intre contractele pe termen lung si cele pe termen scurt, iar prezentarea lor este in concordanta cu standardele contabile relevante. 4. Examinarea analitica. Comparati viteza de rotatie a stocurilor, precum si clasificarea stocurilor si a contractelor din exercitiul auditat cu cele din exercitiul anterior. 5. Inventarierea stocurilor si participarea la inventariere. 6. Selectati un esantion de stocuri din fisele de inventar preliminare si verificati existenta stocurilor respective, apoi procedati invers. 7. Identificati stocurile tertilor detinute de societate. 8. Obtineti detalii privind bunurile in tranzit sau cele aflate in alte locatii. 9.Revizuiti fisele de inventar ale tuturor stocurilor finale. 10.Comparati constatarile testelor de numarare a stocurilor realizate in cursul participarii la inventariere cu fisele de inventar finale. 11.Pentru un esantion de stocuri verificati cantitatile din fisele de inventar finale cu cele din din fisele preliminare si obtineti explicatii pentru modificari.

10lucarari de efectuat la examinarea conturilor furnizori-stocuri

Analiza soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de furnizori

Obiectivul este de a verifica corecta nregistrare n bilan a datoriilor i creanelor vis--vis de furnizori i asigurarea c societatea a respectat principiul separrii exerciiilor contabile i se realizeaz:

- Identificnd ansamblul creanelor i datoriilor legate de conturile de furnizori care figureaz n activul i pasivul bilanului; facei un tablou comparativ al soldurilor contabile de la un exerciiu la altul; verificai concordana soldurilor cu cele din balana general;

11 / 23

Intrebari Audit

- Asigurndu-v c prezentarea n bilan a soldurilor de furnizori nu se face compensnd solduri debitoare i creditoare;

- Verificnd dac sunt nregistrate n conturi distincte operaiile care se refer la furnizorii din exploatare, furnizorii de imobilizri i la eventuale reineri n contul garaniilor; atenie mare se d furnizorilor din exploatare, deoarece orice ajustri aduse acestor conturi au un impact direct asupra rezultatului contabil, pe cnd cele asupra conturilor de furnizori pentru imobilizri influeneaz numai modul de prezentare n bilan i masele contabile i finaniare;

- Apreciind dac contabilizarea soldurilor furnizori se face reflectnd regimul de fiscalitate indirect, aplicabil; contabilizarea distinct a fluxurilor cu furnizorii trebuie s faciliteze controlul TVA;

- Confruntnd soldurile conturilor de furnizori din balana general cu balana analitic a conturilor de furnizori; pot s apar diferene datorate faptului c anumite operaii referitoare la furnizori au fost nregistrate n jurnalul de operaiuni diverse i trebuie vzute motivele;

- Pornind de la balana analitic a furnizorilor, identificai soldurile debitoare ale unor furnizori; acestea pot apare, de regul, ca urmare a ncasrii unor avansuri sau plii unor sume mai mari dect cele datorate; selecionai principalele solduri debitoare i analizai originea acestora; asigurai-v c acestea nu se datoreaz unei erori de contabilizare, plat unor tranzacii neefectuate;

- Preciznd dac ntreprinderea dispune de programe informatice pentru cumprri i plata furnizorilor.

Analiza modului de ncheiere a conturilor de furnizori

- Pornind de la balana analitic, identificai conturile de furnizori fr micare n timpul exerciiului (nicio cheltuial, nicio plat); acesta se realizeaz prin analiza rulajelor sau prin compararea cu balana analitic anterioar; se pot depista astfel profiturile latente existente n bilanul de nchidere corespunztoare unor datorii vechi ctre furnizori, a cror plat nu a fost

12 / 23

Intrebari Audit

nici fcut nici reclamat;

- Verificai dac neplata furnizorilor nu este motivat printr-un litigiu, care poate s genereze riscuri de aprovizionare; verificai dac la anularea acestor profituri latente, prin nregistrarea lor n rezultatul excepional, s-a inut seama de termenele de prescripie; n cadrul termenelor de prescripie, profiturile latente pot fi izolate ntr-un cont din grupa 46 creditori diveri n ateptarea nregistrrii lor la rezultatul excepional;

Studiai termenele de plat a furnizorilor (pe baza contractelor comerciale)

Apreciai evoluia raioului:

Sold cont furnizori din exploatare

Total cumprri

(soldurile conturilor de furnizori cuprind furnizorii din exploatare, efectele de pltit, facturi nesosite i cheltuieli constatate n avans; conturile de cumprri cuprind conturile din clasa 3 i conturile 60, 61 i 62; conturile de furnizori sunt retratate de TVA-ul inclus); comparai acest raio cu termenele teoretice de plat i analizai originea diferenelor;

- Selecionai principalele solduri de furnizori la data nchiderii i verificai preluarea lor corect n exerciiul urmtor;

- Verificai c n soldul conturilor furnizori - efecte de pltit nu figureaz dect efectele a cror scaden este posterioar datei de nchidere i c preluarea n exerciiul urmtor s-a fcut corect;

13 / 23

Intrebari Audit

- Verificai primele pli din exerciiul urmtor i asigurai-v c ele corespund datoriilor reflectate n bilan;

- La verificarea conturilor de cumprri - pli, asigurai-v c explicaia nregistrrilor este pertinent, c facturile s-au contabilizat pe baza unui jurnal de cumprri, c plile au fost contabilizate pe baza unui jurnal de trezorerie, c conturile au fost corect intitulate i soldurile corect identificate; orice anomalie face ca auditorul s pun n lucru proceduri suplimentare;

- Identificai i analizai conturile furnizori-garanii reinute; verificai dac nu sunt reineri n contul garaniei care nu au fost eliberate la cererea furnizorilor, dei trebuiau eliberate, i care constituie de fapt profituri latente

11clienti vanzari

Auditul conturilor de clieni din bilan i al cifrei de afaceri din contul de rezultate presupune o cunoatere prealabil a activitii ntreprinderii: ce bunuri sau servicii vinde, cine sunt clienii, care sunt termenele curente de plat, care sunt principiile de contabilizare a cifrei de afaceri aplicabile sectorului de activitate, etc.

n practic, auditul acoper dou aspecte:

- Validarea valorii nete contabile a creanelor nscrise n activ (este important s se verifice c valoarea net contabil a creanelor este conform valorii de realizare - recuperare);

- Verificarea respectrii stricte a principiului separaiei exerciiilor contabile (cut - off) n contabilizarea cifrei de afaceri.

14 / 23

Intrebari Audit

Cnd ntreprinderea are o activitate bazat pe contracte pe termen lung, controlul cifrei de afaceri se face de o manier specific.

Diligene cu caracter general asupra conturilor de clieni

Auditorul trebuie s se asigure c creanele i datoriile din bilan, legate de contul clieni, sunt justificate i corect evaluate. Riscul de audit cel mai semnificativ const n supraevaluarea creanelor n raport cu posibilitile de recuperare i, deci, provizioanele pentru depreciere sunt necesare.

- Stabilii un tablou de sintez, din care s rezulte evoluia, n timpul exerciiului, a conturilor de activ i de pasiv privind clienii: creane n activ, avansuri primite n pasiv, venituri constatate n avans n pasiv; confruntai soldurile cu sumele din bilan; asigurai-v c n bilan nu s-au fcut compensri ntre soldurile debitoare i creditoare.

- Verificai dac societatea nregistreaz distinct clienii, n funcie de regimul de TVA (ceea ce va facilita controlul TVA).

- Identificai creanele intragrup (creane referitoare la societile din grup).

- Obinei o balan analitic a clienilor la nchiderea exerciiului i comparai-o cu sumele din balana general i cele din bilan.

- Identificai clienii cu solduri creditoare; normal, ele reprezint avansuri primite sau sume pltite peste cele normale; asigurai-v c nu este vorba de contabilizarea unor ncasri (clasa 5 la clasa 4) fr nregistrarea cifrei de afaceri corespunztoare (clasa 4 la clasa 7).

- Calculai raioul urmtor: credit clieni la sfritul exerciiului / cifra de afaceri a exerciiului; creanele clieni pot astfel s fie exprimate n numr de zile de cifr de afaceri; comparai rezultatul cu termenele teoretice de ncasare, prevzute, n contractele de livrare i

15 / 23

Intrebari Audit

justificai diferenele semnificative.

- Circularizai soldurile clienilor.

Diligene care permit controlul ncasrii clienilor

Obiectivul este s se verifice caracterul realizabil al creanelor clieni, nscrise n activ la nchiderea exerciiului, ceea ce echivaleaz cu asigurarea c valoarea net contabil a creanelor clieni reprezint sume pe care ntreprinderea le va ncasa efectiv cu titlul de creane.

- Obinei o balan analitic a clienilor la data nchiderii i grupai clienii pe vechime; selecionai creanele cele mai vechi i cu sumele cele mai importante; verificai care din acetia au fost ncasai pn la data cnd efectuai auditul, studiind fie creditrile contului clieni, fie extrasele de banc sau conturile de trezorerie.

- Aplicai procedura circularizrii externe.

- Pentru creanele nencasate pn la data auditului, verificai pe cele cu ntrziere semnificativ i asigurai-v de motivele ntrzierii fa de termenele scadente i de faptul c nu apar elemente care ar pune n cauz ncasarea lor; ndat ce un risc de nencasare exist, trebuie s v ntrebai asupra ajustrilor ce trebuie aduse valorii nete contabile, ce trebuie reinut din bilan; comparai necesarul de provizionat cu provizioanele deja constituite i cerei ajustrile necesare.

- Controlul caracterului realizabil al creanelor clieni trebuie s se refere la toate categoriile de clieni: clieni, clieni-facturi de efectuat, clieni-efecte de primit, efecte remise la ncasare, precum i creane extracontabile.

- Efectuai o analiz a indicatorilor: creane auditate / creane bilaniere; creane ncasate la data auditului / total creane n sold la nchidere; creane a cror nencasare este justificat / total

16 / 23

Intrebari Audit

creane n sold la nchidere minus creane ncasate pn la data auditului, etc.

Exhaustivitatea i justificarea costului creanelor ndoielnice

Obiectivul acestor diligene este de a verifica dac provizioanele pentru depreciere, din bilan, sunt suficiente pentru a ajusta valoarea net contabil a ansamblului creanelor - clieni, n funcie de valoarea lor de realizare sau c creanele - clieni nu au fost depreciate nejustificat, antrennd o degradare fictiv a rezultatului i un risc fiscal.

- Facei un tablou, care s scoat n eviden variaiile la nchidere, fa de deschidere, pentru deprecieriile creanelor: sume la deschidere, dotri i reluri de provizioane, sume la nchidere.

- Studiai principiile avute n vedere pentru trecerea unei creane n categoria celor care trebuie provizionate: calculul unui provizion rezult dintr-o reglementare sau dintr-o analiz specific fiecrui client n parte; apreciai respectarea principiilor prudenei i permanenei metodelor

- Artai i studiai rata (ratele) de depreciere aplicate de ntreprindere, n funcie de vechime.

- Obinei un calcul detaliat al provizioanelor pentru depreciere i comparai-l cu cel din exerciiul anterior; asigurai-v c o crean nu a fcut obiectul unui dublu calcul de provizionat.

- Verificai ca creanele luate n calculul provizioanelor s fie fr TVA.

- Pentru creanele depreciate la nchiderea exerciiului, asigurai-v c, iniial, au fost nregistrate n conturile de venituri (i n venituri anticipate); n caz contrar, contul de rezultate va fi de dou ori micorat prin provizioane.

17 / 23

Intrebari Audit

- Verificai dac, n cursul exerciiului, societatea a ncasat (chiar parial) o crean care fusese provizioant; n caz afirmativ, se poate reine c societatea a fost prea prudent, antrennd o diminuare anormal a rezultatelor i comport un risc fiscal.

- Concluzionai n ce privete caracterul justificat al provizioanelor pentru depreciere i n ce privete valoarea net contabil a creanelor.

- Concluzionai asupra respectrii principiului permanenei metodelor contabile, att n ce privete regulile generale de depreciere, ct i n ce privete cotele (ratele) de depreciere.

- Obinei o situaie detaliat a creanelor contabilizate n cheltuieli ca fiind nerecuperabile; n principiu, nerecuperabilitatea poate fi satabilit de oficiul juridic sau o instan; pentru a evita riscul fiscal, este indicat s se manifeste maxim pruden n trecerea la nerecuperabile a clienilor, trecerea pe cheltuieli i nlturarea din bilan; preferai meninerea n bilan, fie i cu valoare nul, via provizion.

- Calculai indicatorul costul ndoielnicilor, care figureaz n contul de rezultate; el este egal cu suma dotrilor la provizioane plus cheltuielile legate de creanele nerecuperabile minus suma provizioanelor anulate (reluate n rezultate); studiai evoluia acestui indicator, de la un exerciiu la altul, ceea ce poate conduce la concluzii cu privire la modul de gestionare a afacerilor comerciale.

- Observai dac societatea beneficiaz de un sistem de asigurare contra riscului de nencasare.

Analiza principiilor de contabilizare n cifra de afaceri

- Examinai principiile transferului de proprietate n coeren cu constatarea veniturilor n contabilitate.

18 / 23

Intrebari Audit

Faptul generator al unei vnzri depinde, n contabilitate, de natura activitii ntreprinderii:

Vnzrile de bunuri sunt, n principiu, contabilizate la data livrrii lor; prin excepie, poate fi reinut data punerii la dispoziie a bunurilor ctre client sau data prelurii de ctre transportator (livrrile FOB);

Vnzrile de prestaii de serviii sunt, n principiu, contabilizate la data efecturii prestaiilor; prin excepie, n cazul contractelor pe termen lung (construcii) veniturile contabile pot fi constatate n avans.

- Dac principiile de contabilizare n cifra de afaceri, aplicate de ntreprindere, fac excepie de la cele prezentate mai sus, analizai temeinicia; pentru orice anomalie identificat, apreciai consecinele asupra rezultatului contabil anual, asupra situaiei nete la ncheierea exerciiului i identificai eventuale riscuri fiscale.

- Verificai dac ntreprinderea respect principiul permanenei metodelor contabile de la un exerciiu la altul, n nregistrarea cifrei de afaceri; n caz contrar, evaluai impactul asupra rezultatului i dac obligaiile n materie de informare financiar au fost respectate.

- Deseori, vnzrile de bunuri i prestrile de servicii sunt nsoite de condiii de plat particulare: vrsarea unor aconturi, pli la termen, etc.; verificai dac nregistrarea cifrei de afaceri se face independent de orice specificitate n materie de plat.

- Deseori, vnzrile de bunuri i servicii sunt nsoite de o clauz referitoare la proprietate; verificai c societatea respectprincipiul nregistrrii cifrei de afaceri de o astfel de clauz.

- Verificai dac cifra de afaceri se contabilizeaz la net (fr taxe recuperabile) i independent de eventuale rabaturi sau sconturi acordate clienilor, care trebuie contabilizate distinct.

19 / 23

Intrebari Audit

- Verificai dac vnzrile efectuate n devize sunt contabilizate reinnd cursul de schimb aplicabil la data efecturii tranzaciei; nu trebuie s afecteze cifra de afaceri contabil.

Verificarea cifrei de afaceri anuale i respectrii principiului separrii exerciiilor contabile

innd cont de activitatea ntreprinderii, apreciai importana livrrilor sau prestaiilor n curs la data nchiderii exerciiului; verificai coerena tratamentului contabil al acestora cu principiul separrii exerciiilor.

- Obinei o detaliere a soldului contului Venituri constatate n avans i confruntai-l cu suma figurnd n bilan i controlai dac este vorba de operaiuni aferente exerciiului urmtor; verificai c aceste venituri constatate n avans au fost contabilizate fr TVA.

- Obinei o detaliere a soldului contului Clieni facturi de emis i asigurai-v c:

Vnzrile respective se refer efectiv la exerciiul ncheiat;

Vnzrile respective nu au fcut deja obiectul unei contabilizri curente n contul de clieni, deci avem o dubl contabilizare; pentru siguran verificai, prin sondaj, facturarea efectiv a acestor operaiuni ulterior nchiderii exerciiului.

- Asigurai-v de corecta contabilizare a rabaturilor, reducerilor sau risturnurilor acordate clienilor, dac sunt sume importante, prin diminuarea cifrei de afaceri; pentru aceasta:

analizai rabaturile reducerile, risturnurile contabilizate posteror datei nchiderii exerciiului; dac aceste reduceri se refer la operaiuni nregistrate n cifra de afaceri a anului ncheiat, trebuie verificat dac s-au constituit provizioane la nchidere, pentru aceste reduceri;

20 / 23

Intrebari Audit

Identificai rabaturile, reducerile i risturnurile acordate contractual clienilor; calculul acestora poate fi fcut n funcie de volumul afacerilor; asigurai-v de corecta nregistrare a acestor angajamente;

Dac activitatea ntreprinderii presupune acordarea regulat a acestor reducer, apreciai evoluia anual a raiouluirabaturi, risturnuri, reduceri/ cifra de afaceri i explicai orice evoluie semnificativ.

- Studiai jurnalul de vnzri n perioada dintre nchiderea exerciiului i data realizrii auditului i asigurai-v c aceste vnzri nu se refer la exerciiul auditat.

- Apreciaz evoluia cifrei de afaceri din ultimele 2- 3 luni ale anului, n comparaie cu lunile anterioare i explicai orice evoluie neregulamentar.

- Calculai pentru exerciiul auditat o marj brut, rezultnd din diferena ntre cifra de afaceri i principalele cheltuieli de exploatare, in funcie de specificul activitii ntreprinderii: cheltuieli de personal, costul produciei sau costul achiziiei mrfurilor.

Calculai rata de marje degajat anual, raportnd marja brut la cifra de afaceri corespunztoare. Descompunei evoluia anual a marjei, att ca rat ct i ca volum:

- rata: (rata marjei(n) rata marjei (n-1) x cifra de afaceri anul n)

- volum: (cifra de afaceri an n cifra de afaceri an (n-1) x rata marjei n anul separaiei exerciiilor)

Explicai orice evoluie a ratei marjei de la un exerciiu la altul, care poate ascunde aspecte ale respectrii principiului separaiei exerciiilor.

21 / 23

Intrebari Audit

12 venituri-cheltuieli

..

14identificarea responsabilitatilor in audit

. Standardul Internaional de Audit (ISA) nr. 700 stabilete procedurile i principiile fundamentale i modalitile lor de aplicare cu privire la forma i coninutul raportului auditorului independent emis pe baza concluziilor rezultate din auditarea situaiilor financiare ale unei entiti (misiunea de baza)

Din raportul de audit trebuie s rezulte n mod clar:

-menionarea responsabilitilor pentru auditor i pentru conducerea intreprinderii;

22 / 23

Intrebari Audit

-descrierea obiectivelor i natura misiunii de audit;

-situaiile care fac s apar incertitudini;

-natura i locul observaiilor n raport.

Rspunderea conducerii entitiiauditate se refer la ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare.

Responsabilitile auditoruluisunt de trei naturi:

responsabilitatea de baz; pentru opinia sa n legtur cu situaiile financiare auditate;

responsabiliti secundare care au urmtoarele caracteristici: rezult din texte de legi, reglementri diverse sau norme ale organismului profesional; nu necesit tehnici i proceduri diferite de cele folosite pentru misiunea de audit de baz; nu presupune exprimarea unei opinii distincte (opinia este implicit ca, de exemplu, rspunsul la obligaia legal de verificare dac registrele contabile au fost inute corect i la zi);

responsabiliti adiionale care au urmtoarele caracteristicii: rezult din texte de legi i alte reglementri, pot fi abordate tehnici i proceduri care nu sunt obligatorii pentru misiunea de baz; presupun exprimarea n mod explicit a unei opinii sau concluzii; raportarea se poate face separat sau poate fi integrat n raportul de audit (n cuprins sau n anexe la acesta). De exemplu, conformitatea cu unele reglementri specifice (piaa de capital, bnci, asigurri etc.) sau raportul asupra controlului intern.

23 / 23

Evaluare