P. 1
Marea Schisma Din 1054

Marea Schisma Din 1054

|Views: 57|Likes:
Published by Romila Dan

More info:

Published by: Romila Dan on Jul 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

MAREA SCHISMĂ DIN 1054

Prof.dr.ing.Andea Petru Europa secolelor I – XI se poate compara cu o cetate asediată, în care vechile popoare ale Imperiului roman şi noile popoare germanice – unite printr-o religie comună, guvernate de instituţii politice similare şi cultivând tradiţiile civilizaţiei greco-latine – erau presate din afară de alte popoare, care înaintau dinspre bazinul Mediteranei (musulmanii) şi din stepele Asiei. Este epoca în care “asediaţii”, în condiţii extrem de dificile, operează cu forţe mereu noi şi diverse pe planul economiei, al politicii, al vieţii sociale şi religioase, cu o capacitate inventivă şi o rapiditate neegalate în nici o altă epocă istorică de până atunci. În jurul anului 1000, Europa respinge “asediul” – şi, fără a-şi întrerupe nici un moment creativitatea cultutal – civilizatoare, începe o fază de expansiune. În comunitatea europeană, îşi fac intrarea popoare de la periferia Imperiului carolingian – anglo-saxonii, italienii din sudul Peninsulei, spaniolii castilienii şi catalanii. Popoarele din centrul, sud-estul şi răsăritul continentului rămân apărătorii Europei împotriva invaziilor mongole şi turceşti. “Istoria Europei, prin urmare, nu este istoria unui continent adunat într-un stat unic sau într-o federaţie de state, ci este esenţialmente istoria unei civilizaţii”. Din punct de vedere al religiei, primul mileniu al creştinismului se poate împărţi în trei perioade distincte. Perioada I, de la începutul creştinismului până la 324, de când Constantin cel Mare (306 – 337) domneşte singur peste tot Imperiul roman. Este perioada de confruntare a Bisericii cu lumea antică. Perioada a II, de la 324 până la 787, perioada Sinoadelor ecumenice şi a Părinţilor Bisericeşti, când s-a realizat biruinţa Ortodoxiei asupra ereziilor, care s-a consfinţit în Duminica Ortodoxiei, din 11 martie 843. Perioada a III-a, de la 787 până la 1054, care este epoca de cristalizare a catolicităţii sau universalităţii Bisericii. Începând din a doua jumătate a secolului al IX-lea, s-a ajuns, însă, la unele neînţelegeri dogmatice, cultice şi canonice între Biserica Răsăritului şi Biserica Apusului. Ele erau mai vechi şi au fost semnalate încă de la Sinodul II (trulan sau quinisext) de la Constantinopol, din 691 – 692, care a elaborat pentru 102 canoane pentru înlăturarea acestor neînţelegeri. Insuccesul demersului a condus la regretabila ruptură dintre Biserica Apusului şi Biserica Răsăritului, numită “schismă”. Prima fază a schismei a început în secolul al IX-lea, iar a doua ei fază s-a consumat la 16 iulie 1054, când cardinalul Humbert a aruncat pe altarul catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol actul de anatematizare asupra patriarhului Mihail Cerularie şi a Bisericii Ortodoxe a Răsăritului. Vina schismei şi-o acuză reciproc grecii şi latinii (apusenii). Grecii o atribuie “inovaţiilor” latine, iar latinii o atribuie separatismului şi orgoliului grecesc. Despărţirea Bisericilor din secolele IX şi XI n-a fost însă, opera unor patriarhi de Constantinopol, (Fotie (secolul IX) sau Mihail Cerularie (secolul XI)) sau rezultatul unor ambiţii şi veleităţi greceşti de a obţine “independenţa” bisericească şi nici consecinţa unui număr de cauze mici, socotite simple pretexte de polemică şi de dzbinare confesională. Cauzele şi antecedentele dezbinării Bisericilor din secolele IX şi XI au fost în realitate de ordin mult mai profund şi serios. Schisma dintre cele două biserici are o cauzalitate mult mai complicată, mult mai întinsă şi mai veche decât faptele petrecute în secolele IX şi XI. Cauzele ei multiple sunt de ordin politico-religios şi se pot urmări încă din secolul al III-lea.
1

În anul 751. Teritoriul cucerit de franci de la longobarzi a fost dăruit de Pipin cel Scurt în 754 – 755 papei Ştefan II sub denumirea de “Patrimonium Sancti Petri”. După moartea sa. ba mai mult. în noaptea de Crăciun a anului 800. e considerat unicul continuator legitim al fostului Imperiu roman universal dintrecut. între fiii săi Arcadiu (395 – 408). se poate socoti încă una din cauzele politice ale schismei. îndeosebi ale longobarzilor. papii au pretins jurisdicţia asupra Iliricului. în grija cărora rămăsese Italia şi Roma în calitatea lor de Episcopus civitatis. Sicilia şi Creta sub jurisdicţia patriarhului de Constantinopol. devine “Roma cea Nouă” sau “a doua Romă”. Pe viitor.Cauze politice. fie pentru că avea şi el nevoile sale. În fine. papa Ştefan II (752 – 757) face apel la regele francilor Pipin cel Scurt (741 – 768). trecându-l sub jurisdicţia Romei. exarhatul de Ravena trece sub stăpânirea longobarzilor. când a fost desfiinţat de statul italian. Italia de sud (Calabria). pradă năvălirii popoarelor migratoare. Orientul. format în regat puternic. Imperiul roman de răsărit. anume: încoronarea regelui franc Carol cel Mare (768 – 814) ca “împărat roman al Apusului”. Creându-şi astfel un stat terestru. este înlăturat de regele tribului german al herulilor. Izolarea şi coborârea Romei pe al doilea plan creşte şi mai mult după anul 476. când Imperiul Roman de apus cade sub loviturile popoarelor migratoare. la 11 mai 330. din anul 568. De acum înainte. îndeosebi către franci. pierdută în 731. care primeşte Orientul şi Honoriu (395 – 423). s-a întâmplat un eveniment de răsunet european. ştirbind astfel strălucirea de care s-a 2 . sub împăratul Justinian cel Mare (527565). Leon III Isaurul a luat această măsură ca răspuns faţă de atitudinea papilor Grigore II (715 – 731) şi Grigore III (731 – 741). Datorită acestui fapt. care ia Occidentul. Odoacru (434 – 493). Roma a rămas într-un plan secund. confiscând totodată moşiile şi veniturile Romei din aceste provincii. care. de către papa Leon al III-lea (795 – 816). face concurenţă Imperiului bizantin. încă de când împăratul Diocleţian (284 – 305) a împărţit Imperiul în două. O discordie şi mai mare între Roma şi Constantinopol a produs în special măsura pe care a luat-o în 731 împăratul Leon III Isaurul (717 – 740) de a trece provinciile Iliricului oriental. de la Roma la Bizanţ. Roma rămâne mai departe expusă loviturilor popoarelor migratoare. Prin acest fapt însă. Schisma se poate constata şi urmări mai bine. reuşesc să răpească o mare parte din Italia. dar această reunificare n-a putut dura. Ultimul împărat roman. Prin acest act. unde bizantinii aveau exarhatul de Ravena. se produce o schismă politică. de la care papa Ştefan II l-a luat cu ajutorul francilor. deosebită de cea occidentală. Acesta a durat până la 1870. la orice întâlnire şi discuţie cu grecii. fie pentru că era prea departe. nu-i poate da nici un ajutor. apoi a fost iarăşi reînfiinţat în 1929 (Statul Vatican). să mute capitala. în anul 286: cel de Răsărit şi cel de Apus. papa se emancipează de sub puterea politică a Bizanţului. Diocleţian înţelegea că există o lume orientală cu concepţiile şi metalitatea ei. Romulus Augustulus (475 – 476). care. care până atunci se aflatu sub jurisdicţia papei. după toate acestea. în anul 800. din acest an. care l-au anatematizat ca eretic iconoclast. În anul 752. pentru a-şi reface unitatea sa politică. care trece cu armata sa în Italia şi distruge între 754 – 756 regatul longobarzilor din Italia centrală. cerându-le ajutorul. au început să-şi îndrepte ochii către popoarele din Apus. mai bine apărat. Consecinţa acestei situaţii a fost că episcopii Romei. care a concretizat schisma politică dintre Răsărit şi Apus. Împărţirea Imperiului de Teodosie cel Mare (379 – 395) în 395. numit din secolul al VII-lea “Imperiul bizantin”. Acelaşi lucru l-a determinat pe Constantin cel Mare (306 – 337). în calitatea lui de şef al unui stat numit Respublica Romanorum. iar acest fapt a făcut să crească şi mai mult resentimentul apusenilor faţă de răsăriteni. Este drept că Imperiul s-a reunificat în parte.

dispreţuiau pe latini. înclinaţi spre filozofie şi metafizică.bucurat până atunci Imperiul bizantin. au existat totuşi unele deosebiri ale Apusului faţă de Răsărit ca: a. simplu. în timp de Occidentul se latinizează şi mai mult. prin titlul de papă. mai scurtă. care a durat 35 de ani. acceptarea tezei despre purgatoriu. şi care a mărit răceala dintre cele două Biserici. se considera patriarh al întregului Apus creştin. Se ştie că din secolul al VII-lea Imperiul roman de răsăsirt se elenizează tot mai mult. d. deosebiţi apoi prin limbă. cu predispoziţii şi înclinaţii diferite. concepţia lui Tertulian că Biserica este o instituţie administrativă – pământească. ajung în secolul al IX-lea să nu se mai înţeleagă.51 apostolic şi can. devenind “Imperiul bizantin”. f. moştenitorii unei strălucite culturi şi civilizaţii. “servus servorum Dei”. apusenii îi dispreţuiau. mai practici. Şi 55 trulan). apusenii. datorită acestui fapt. fiind de drept moştenitorii Imperiului roman universal din trecut. mâncarea de ouă şi brânză în sâmbetele şi duminicile Păresimilor (can. cum se vede din inovaţiile lor introduse în cult. după concepţia originistă condamnată. stabilită la Sinodul I ecumenic din 325. între 484 şi 519. prin aceasta. fapt care l-a supărat pe papa Grigorie I cel Mare (590 – 604). Există apoi şi condiţii generale. concepţia Fericitului Augustin despre determinismul harului în dobândirea mântuirii.63 şi 67 trulan). pentru a da dovadă de smerenie creştină. primatul papa. c. Grecii. ei au căzut uneori în erezii. para arogându-şi puterea şi autoritatea asupra celor două cetăţi. În urma publicării Henotikon-ului în octombrie 482. numindu-i “barbari”. grecii şi romanii.56 trulan). În semn de protest. Chiar când unitatea creştină era înţeleasă şi exprimată şi în Răsărit şi în Apus la fel. cultură şi civilizaţie. O nouă răceală s-a produs în relaţiile dintre Roma şi Constantinopol când patriarhul Ioan IV Postitorul (582 – 595) şi-a luat titlul de “patriarh ecumenic” în sinodul local de la Constantinopol din 588. după concepţia Evului mediu. Dimpotrivă. Trebuie să avem mai întâi în vedere că a existat şi există o mare deosebire de concepţie şi mentalitate relativ la înţelegerea şi trăirea practică a învăţăturii creştine între greci şi latini. La rândul lor. Grecii. a izbucnit schisma religioasă dintre Roma şi Constantinopol. Cele două popoare. Gravitatea gestului consta în faptul că. papa Grigorie cel Mare s-a numit pe sine. urau pe greci pentru mândria şi dispreţul lor. iar latinii. consumarea de animale sugrumate şi de sânge (can. la rândul lor. erau acuzaţi de greci de unele practici condamnate de Sinodul II din 691 – 692. nu există decât un singur împărat legitim. împăraţii Bizanţului se considerau însă singuri împăraţi legitimi.82 trulan) etc. cunoscută sub denumirea de “Schisma acachiană”. se ocupă de probleme de cult şi de morală. prin papa Grigorie cel Mare (590 – 604). Cauze religioase. pentru împăcarea monofiziţilor cu Ortodoxia.66 ap. dar. pictarea Mântuitorului sub chipul unui miel (can. scos din concepţia Fericitului Augustin din lucrarea De civitate Dei despre civitas Dei şi civitas terrena. Pe lângă acestea. ca: celibatul clericilor (can. introducerea în Apus a “missei” romane. socotindu-i născocitori de erezii şi chiar eretici. să se privească chiar cu răceală şi resentimente. de către împăratul bizantin Zenon (474 – 491). de la Pater patrum. 3 . e. dar. b. discută dogma creştină.13 trulan). acceptarea pascaliei romane în locul celei alexandrine. cel încoronat de papă. latinii. în locul Liturghiei ortodoxe. analizând-o sub toate aspectele. limba latină întinzându-se ca limbă oficială şi la popoarele care nu făcuseră parte din Imperiul roman. postul de sâmbăta (can.

apoi în sinodul III de la Toledo. care s-a generalizat în Apus abia prin secolele IX-XI. în schimb între canoanele sinodului. La Roma. Prin secolele VIII – IX. la 7 octombrie 869. s-a introdus apoi în Franţa. etc. spre bucuria ierarhiei şi a creştinilor din Răsărit. au venit doar 12 episcopi şi abia spre sfârşitul sesiunii. pentru următoarele: Că sunt simoniaci. în Spania. precum şi pretenţia papilor la jurisdicţia universală asupra tuturor creştinilor din Apus şi Răsărit. între care şi Anastasie Bibliotecarul. Anglia şi Italia de nord. Din Spania. din 589. din anul 867. numai pâinea dospită dă viaţă. plăci pe care le-a aşezat la intrarea catedralei Sfântul Petru. Sinodul s-a deschis în mod solemn 4 . La 23 octombrie 877. pe care le aflăm din Enciclica patriarhului Fotie către scaunele arhiereşti din Răsăsit. Pentru prima oară. aşa cum îl aveau şi-l rosteau grecii. eroarea adaosului “Filioque”. numărul s-a urcat până la 102. care a constituit începutul schismei. Temelia schismei o constituie străduinţa papalităţii de a acapara în mod abuziv şi exclusiv universalitatea sau catolicitatea Bisericii. Cu privire la deosebirile teologice şi practice ale latinilor. că permit ca nicolaiţii căsătoria preoţilor. patriarhul Ignatie a murit. pe cei ce fuseseră botezaţi în numele Sfintei Treimi. spre a sublinia că trebuie să se păstreze credinţa ortodoxă neschimbată. la care au participat delegaţii împăratului franc şi al papei Adrian II. că pretind că numai la greci este Biserica cea adevărată. Primul conflict. Astfel.zisei “înstrăinări” dintre cele două Biserici. că rebotează. Leon am pus aceasta din dragostea şi grija pentru credinţa ortodoxă). lista inovaţiilor latine în domeniul cultului s-a mărit cu încă una: folosirea azimei sau a pâinii nedospite la săvârşirea Sfintei Euharistii. grecii erau acuzaţi. că fac eunuci şi-i ridică apoi la episcopat. În Răsărit s-a folosit totdeauna la Sfânta Impărtăşanie pâine dospită – “fermentum”. la deschiderea sinodului. însă. socotindu-l un adaos arbitrar şi a poruncit să se graveze pe două plăci de argint Simbolul niceo. Patriarhul Fotie a fost anatematizat.La acestea. pe masa altarului catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol. “Haec Leo posui amore et cautela Orthodoxae fidei” (Eu. 14 sunt recunoscute de greci şi 27 de latini. dintre care cea mai importantă este învăţătura greşită că Sfântul Duh purcede “de la Tatăl şi de la Fiul” – Filioque – pe care latinii l-au adăugat la Simbolul niceo-constantinopolitan. Singurii ierarhi care au refuzat împăcarea cu Fotie au fost mitropoliţii Mitrofan al Smirnei şi Stylian al Neocezareei. s-a ţinut la Constantinopol al VII-lea sinod ecumenic. 877 – 886) şi papa Nicolae I (858 – 867). că susţin. adaosul “Filioque” este semnalat la sinodul I de la Toledo. la 28 februarie 870. era mult mai grav. cum făceau arienii. iar după trei zile a fost reaşezat pe scaunul patriarhal Fotie. s-au mai adăugat altele. papa Leon III (795 – 816) a protestat împotriva lui “Filioque”. care a fost apoi impus în tot imperiul carolingian. Cea dintâi grijă a patriarhului Fotie a fost convocarea unui sinod care să revizuiască condamnarea rostită contra sa de sinodul din 869 – 870. convocat şi prezidat de Carol cel Mare. În sinodul din noiembrie 809 de la Aquisgranum (Aachen sau Aix la Chapelle). aceştia având misiunea de a impune întâietatea scaunului de la Roma. dedesubtul cărora a pus să se scrie. din ordinul împăratului. Sfinţii Părinţi au stabilit că Sfântul Duh purcede numai de la Tatăl.constantinopolitan în greceşte şi latineşte. Dar. din 447. Din cele arătată se vede că fondul aşa. a fost cel dintre patriarhul Fotie (858 – 867. cum reiese din actul de excomunicare aruncat de cardinalul Humbert la 16 iulie 1054. episcopul Teodulf de Orleans a aprobat. cu toate că la Sinodul II ecumenic de la Constantinopol din 381. care a dus în cele din urmă la marea schismă din 1054. pe “Filioque” din simbolul credinţei. nu s-a spus nici un cuvânt. adaosul "Filioque”la Simbolul credinţei. La rândul lor.

care murise la 19 aprilie 1054. problamând sinodul din 879 – 880 ca “al VIII-lea sinod ecumenic. Sinodalii anulară tot ceea ce s-a hotărât contra lui Fotie la sinodul din 869 – 870.că rebotează. a călugărului Nichita Pieptosul (Pectoratus). ca simonienii. în afară de Biserica grecilor. a arhiepiscopului Leon de Ohrida. pe cei botezaţi în numele Sfintei Treimi şi mai ales pe latini. se încrucişau de veacuri interesele celor două rituri bisericeşti. autor al mai multor scrieri poleice contra latinilor. mărindu-le şi mai mult orgoliul. Epitetele injurioase adresate lui Nichita Pectoratus şi tonul violent folosind în dialog de cardinalul Humbert – “câine murdar. ci şi la episcopat. ca donatiştii. ca arienii. care-i primeşte cu onoruri.că vând. Nenorocirea a fost că şeful delegaţiei. în care cămbătea: azima. Cu această sentinţă de excomunicare. unde stareţul ei. ştiind prea bine că în Sicilia şi în Italia de sud. retrage şi arde cele două scrieri ale sale contra latinilor. că în Biserică. când canrdinalul Humbert. Înainte de a părăsi biserica şi-a scuturat praful de pe încălţăminte. despărţirea dintre Biserica Răsăritului şi Biserica Apusului e cunoscută în istorie sub numele de Schisma cea mare din 16 iulie 1054. o delegaţie papală la Constantinopol. De atunci. ştergând acel sinod de pe lista sinoadelor. Că fac eunuci. A doua fază a schismei dintre Biserica Apusului şi Biserica Răsăritului s-a consumat sâmbătă 16 iulie 1054. succesorul lui Adrian II.că jură. fără autorizarea papei Leon al IX-lea. violenţi şi mândri. ca valeşii şi-i ridică nu numai la demnităţi preoţeşti. cu condiţia ca Fotie să ceară iertare pontifului roman şi să-i recunoască dreptul de jurisdicţie asupra bisericii bulgare. în frunte cu Humbert. a intrat în ziua de sâmbătă 16 iulie 1054. celibatul şi nerespectarea postului mare la fel ca ortodocşii.XI. muşcă-ţi limba” arată îndestul ura lui Humbert faţă de greci. şi jetfa cea adevărată şi botezul. Humbert şi ceilalţi delegaţi au fost găzduiţi în mânăstirea Studion din Constanrtinopol. ca nicolaiţii. darul lui Dumnezeu. în care să se discute “inovaţiile” imputate apusenilor de către răsăriteni. 4. la insistenţele împăratului şi în interesul păcii religioase. în biserica Sfânta Sofia. 3. Papa Leon IX a acceptat propunerea împăratului şi a trimis la începutului lunii ianuarie 1054. care. pe masa altarului Sfintei Sofii actul de anatematizare a patriarhului Mihail Cerularie (1043 – 1058). delegaţii latimi s-au prezentat împăratului Constantin IX. Chiar cercetătorii şi istoricii catolici se miră cum de a putut papa Leon IX trimite în delegaţie la Constantinopol nişte soli atât de aroganţi. Însuşi noul papă Ioan VIII (872 – 882). era dispus să. unde clerul şi poporul venise să asculte Sfânta Liturghie. latinii acuzau pe greci pentru următoarele greşeli: 1. era un om mândru. a pierit din toată lumea şi Biserica lui Hristos. precum şi contra tuturor acelora. Pierzându-şi răbdarea şi încurajat de atitudinea şovăitoare a împăratului. un act de excomunicare a patriarhului Mihail Cerularie. delegatul papei Leon IX (1048 – 1054) a aruncat la începutul Liturghiei. un libel.şi sacrifice patriarhul. strigând “Dumnezeu să vadă şi să judece”. 5. Patriarhul Mihail Cerularie. în Biserica Sfintei Sofii. Sosind la Constantinopol. căsătoria trupească şi o apără pentru 5 .în octombrie 879. hotărând convocarea unui sinod la Constantinopol. trimiţând delegaţi la Constantinopol. cardinalul Humbert. în prezenţa a 383 episcopi şi a delegaţiilor celor patru patriarhii din Răsărit. le-a comunicat că toate chestiunile şi neînţelegerile bisericeşti vor fi discutate în sinod. la Constantinopol. să împace lucrurile. Împăratul Constantin IX Monomahul. a clericilor şi a credincioşilor Bisericii ortodoxe. 2. a căutat din consideraţiuni politice. Prin actul de anatematizare sau excomunicare din 16 iulie 1054. Că admit. îngâmfat şi care nu-i iubea pe greci. de dragul prieteniei cu Roma. a recunoscut pe Fotie ca patriarh. Nichita Pectoratus. care se vor asocia cu aceştia. cardinalul Humbert a compus. ştiind că nu se poate aştepta la nimic bun din partea delegaţilor latini. unde se aşezaseră normanzii la începutul sec. ca cei de mai sus. cardinal de Silva Candida. cancelarul Frederic şi arhiepiscopul Petru de Amalfi. aşezându-o pe sfânta masă din altar.

clerul şi mulţimea credincioşilor. Că spun. Pentru învinuirea că în Răsărit credincioşii primesc împărtăşania de la clerici căsătoriţi. că Legea lui Moisi este blestemată. partizani ai lui Simon Magul. dincolo de răceala sufletească dintre cele două biserici. compus din 12 mitropoliţi şi 2 arhiepiscopi. se socotea o cinste ca preoţii să fie căsătoriţi. pentru a linişti spiritele. din Tatăl şi din Fiul. 6 . Cât despre preoţi. fără să accepte tratativele în sinod. Biserica Romano-Catolică uită de veacuri de-a rândul au existat nu numai preoţi căsătoriţi. chiar de a doua zi după aruncarea anatemei. adulteri. ca severienii. Aducând învinuiri neîntemeiate grecilor prin actul de anatematizare din 16 iulie 1054. ar fi voit să sfâşie pe delegaţi. se vede clar că delegaţii papali nu veniseră la Constantinopol să trateze frăţeşte într-un sinod. precum şi de tensiunea creată între cele două Biserici. din Dumnezeu – Tatăl. Cum actul de anatematizare era compus în latineşte. Patriarhul Mihail Cerularie ar fi dorit chiar să cheme înapoi delegaţii papali. care a rostit anatema contra cardinalului Humbert. în părţile Milanului. 7. a delegaţilor romani. pentru că tocmai Biserica Apuseană era aceea care de secole practica simonia şi nepotismul. căci dincolo de diferenţele dogmatice. Însuşi cardinalul Humbert s-a ridicat împotriva simoniei. Împăratul însuşi înspăimântat de întorsătura evenimentelor pe care le patronase. produsă de purtarea lor. învinuirile aduse erau simple pretexte. deoarece abia Sinodul II trulan de la Constantinopol din 691 – 692 va cere ca episcopii să fie mai întâi călugăriţi. a fost foarte prost aleasă.slujitorii sfântului altar. care au plecat în grabă. scriind tratatul Adversus Simoniacos. Învinuirea cea mai grosolană. Patriarhul Mihail Cerularie. Ca şi pnevmatomahii sau teomahii. în fine s-a aflat de anatemă şi de injuriile nedrepte aduse Bisericii Răsăritului. ci chiar şi episcopi căsătoriţi şi în Răsărit şi în Apus.Sofia sinodul permanent. Numai programul mişcării mânăstirii de la Cluny din Franţa. au tăiat din Simbolul credinţei purcederea Sfântului Duh de la Fiul – “Filioque” ş. plecaseră în grabă din Constantinopol. este aceea că grecii ar fi scos din Simbolul credinţei învăţătura că Duhul Sfând purcede şi de la Fiul – Filioque -. era prea mare ca să mai poată reuşi aceasta.a. cum bine observase încă din secolul IX patriarhul Fotie în Enciclica sa din anul 867. Sfinţii Părinţi şi Sinoadele ecumenice vorbesc lămurit de purcederea Sfântului Duh numai dintr-un singur izvor. avea nevoie de oameni cât mai devotaţi. adevăratul motiv al dezbinării religioase din 16 iulie 1054 îl constituie pretenţia de jurisdicţie universală a papilor asupra întregii Biserici din Apus şi Răsărit. cuprinşi de o profundă indignare. Sinodalii au condamnat în unanimitate procedura delegaţilor papali. pentru că puterea papală. dar nu i-au putut găsi. a trecut un oarecare timp până să se facă traducerea lui în greceşte. când se ştie de oricine că Sfânta Scriptură. a răspuns clericilor şi credincioşilor că de ştia şi de ar fi fost posibil – fără a jigni dreptul solilor – ar fi aplicat însuşi pedeapsa trimişilor papei. arătând că răspunderea despărţirii dintre cele două Biserici cade pe capul delegaţilor romani. dar indignarea clerului şi a credincioşilor. ci să impună. nicolaiţi. se ştie că şi pe vremea lui Humbert. dezlipiţi de grijile familiare. Când. Învinuierea de simonieni. susţine generalizarea celibatului. a papei Leon IX şi a Bisericii Romane. doritoare să aplice teocraţia universală. bucurându-se de simpatia clerului şi a credincioşilor. spre a scoate Biserica Romană din marasmul în care o aruncaseră atotputernicia şi abuzurile nobililor din secolul obscur. spune un cercetător catolic. care se grăbiseră să se strecoare între timp afară din oraş. 6. care voise să cumpere darul preoţiei pe bani. fiindcă aceştia. iar nu din două izvoare. pe care-i socotesc desfrânaţi. a convocat duminică 24 iulie 1054 la Constantinopol în catedrala Sf. dincolo de patimile politice şi slăbiciunile omeneşti. rituale şi disciplinar – canonice. În fond. când a combătut “inovaţiile” latinilor. însă. la care papii n-au renunţat până azi.

cardinalul Humbert şi însoţitorii săi. rămânând vinovaşi pentru temperamentul şi purtarea lor violentă. patriarhul Mihail Cerularie pune din nou în circulaţie acuzaţiile contra latinilor din Enciclica patriarhului Fotie din 867. cum spun mulţi cercetători. despărţirea creată de cardinalul Humbert s-a adâncit tot mai mult între cele două biserici. papa Leon IX murise de câteva luni. Prin “declaraţia comună” citită concomitent în ziua de 7 decembrie 1965 în catedrala Sfântul Petru din Roma şi în Catedra Sfântul Gheorghe a Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Este drept. de către cavalerii occidentali ai cruciadei a IV-a. a fost trimis în exil de împăratul Isac Comnen (1057 – 1059). Nici căderea patriarhului Mihail Cerularie. E drept că papii următori lui Leon IX n-au confirmart acţiunea necugetată a cardinalului Humbert la Constantinopol. n-a adus vreo schimbare în raporturile dintre Roma şi Constantinopol. ci că abia mai târziu. 7 . la 13 aprilie 1204. care la 8 noiembrie 1059. prin cucerirea Constantinopolului. datorită Mişcării Ecumenice. pentru că lumea creştină de atunci era obişnuită cu frecventele fricţiuni şi divergenţe dintre Roma şi Constantinopol. care au provocat “schisma cea mare”. Contemporanii acelor zile n-au acordat importanţa cuvenită evenimentelor consumate la 16 şi 24 iulie 1054.În enciclica însoţitoare a anatemei din 24 iulie 1054. la 19 aprilie 1054. dar nici n-au infirmat-o. că contemporanii n-au socotit atât de grave evenimentele din 1054. În clipa în care se petreceau aceste triste evenimente. nu mai aveau nici o calitate formală să reprezinte Biserca Romană. ca: raderea bărbii. s-a pus din nou problema refacerii unităţii tuturor Biserricilor creştine şi în primul rând refacerea unităţii dinmtre Biserica Ortodoxă a Răsăritului şi în Biserica Romano-Catolică. acuzaţiile aduse de arhiepiscopul Leon de Ohrida şi alte acuzaţii noi. în ziua de 16 iulie 1054. botezul printr-o singură cufundare. postirea cu lapte şi altele. în faţa istoriei. patriarhul ecumenic Atenagora I (1949 – 1972) şi Papa Paul VI (1963 – 1978) au ridicat anatemele rostite la 16 şi 24 iulie 1054. În secolul nostru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->