Sunteți pe pagina 1din 51

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

STUDIU DE PREFEZABILITATE
AMENAJAREA I REAMENAJAREA TURISTIC A SALINELOR CACICA, PRAID I SL NIC PRAHOVA
Etapa I

Bucureti, Octombrie, 2009

1
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

CORDONATOR PROIECT
GEORGETA MAIORESCU

COLECTIV DE ELABORARE

Georgeta MAIORESCU Alina CRLOGEA Mioara PAVEL Adrian R DULESCU

cercet tor tiin ific gr. II cercet tor tiin ific gr. III cercet tor tiin ific gr. III asistent de cercetare

DIRECTOR GENERAL, OVIDIU TEODORESCU

2
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

CUPRINS
CAPITOLUL I DATE GENERALE CAPITOLUL II NECESITATEA I OPORTUNITATEA INVESTI IEI II.1. Necesitatea investi iei II.1.a. Scurt prezentare privind situa ia existent , din care s rezulte necesitatea investi iei II.1.b. Deficien e majore ale situa iei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonelor studiate II.1.c. Prognoze pe termen mediu i lung II.2. Oportunitatea investi iei II.2.a. ncadrarea obiectivului n politicile de investi ii generale, sectoriale sau regionale II.2.b. Actele legislative care reglementeaz domeniul investi iei, dup caz II.2.c. Acorduri interna ionale ale statului care oblig partea romn la realizarea investi iei, dup caz BIBLIOGRAFIE ANEXE, H R I 1. Imagini din saline 2. Harta carstului din Romnia. Amplasarea salinelor n teritoriu 4 5 5 4 29 30 32 32 34 35 36 38

3
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

I. DATE GENERALE

I.1. Denumirea obiectivului de investi ii: STUDIU DE PREFEZABILITATE PRIVIND AMENAJAREA I REAMENAJAREA
TURISTIC A SALINELOR CACICA, PRAID I SL NIC PRAHOVA

I.2. Amplasamentul (jude ul, localitatea)


Investi ia ce urmeaz a fi realizat se afl pe teritoriul urm toarelor unit i administrativ - teritoriale: comuna Cacica, jude ul Suceava comuna Praid jude ul Harghita oraul Sl nic Prahova jude ul Prahova.

I.3. Titularul investi iei


Ministerul Turismului

I.4. Beneficiarul investi iei


Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Turismului, Sucursalele SALROM Praid, Cacica i Sl nic Prahova i administra iile publice locale Cacica, Praid i Sl nic Prahova.

I.5. Elaboratorul studiului


Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare n Turism INCDT Bucureti.

4
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

II. NECESITATEA INVESTI IEI I OPORTUNITATEA INVESTI IEI


II.1. NECESITATEA INVESTI IEI II.1.a. Scurt prezentare privind situa ia existent necesitatea investi iei
A. Experien a n domeniu la nivel european
Primele utiliz ri ale salinelor s-au f cut n scop terapeutic. Haloterapia sau salinoterapia sunt terapii care se practic din timpurile str vechi, din vremurile n care omul a nceput s exploateze i s consume sarea, acesta realiznd i sim ind n mod empiric efectul aerosolilor salini asupra organismului. Haloterapia (din greac , Hals = sare), o metod de tratament a c rei dezvoltare a nceput n anii 80, se bazeaz pe crearea n mod artificial a condi iilor de microclimat din saline i peteri n sare, pentru tratamentul afec iunilor respiratorii i pulmonare. Dei cercet rile realizate n acest domeniu au ar tat c acoperirea unor pere i cu sare (cu halit / sare gem sau silvinit 1 ) nu reproduc n totalitate atmosfera curativ a aerosolilor salini, s-au observat i nregistrat totui efecte benefice ale acestei terapii alternative, prima salin artificial cu aerosoli, utilizat n terapie, fiind amenajat n Sankt - Petersburg (Rusia), la sfritul anilor 80 - nceputul anilor 90. Salinoterapia este un procedeu extrem de simplu de terapie, neimplicnd administrarea de medicamente, imobiliz ri la pat sau vreun regim alimentar. Recunoaterea tiin ific utilizarea n scop terapeutic a mediului de salin decenii, pornind de la o serie de observa ii, nc i s-a produs cu prec dere n ultimele patru din secolul al XIX-lea, ntre care i absen a

din care s

rezulte

mboln virilor de bronit cronic i astm la minerii din minele de sare de la Wieliczka (Polonia), vindecarea rapid a acestor boli la noii angaja i sau ameliorarea pn la dispari ie a crizelor de astm la bolnavii astmatici refugia i n timpul celor dou r zboaie mondiale n petera Kluttert, dezvoltat n sare, utilizat ca ad post n timpul bombardamentelor. n anul 1843, un medic polonez, Felix Botchkovsky, a fost primul care a presupus c aerul mbog it cu particule de sare are o ac iune terapeutic . El a scris o carte despre efectele prafului de sare n anul 1843. Succesorul lui, M. Poljakowski, a nfiin at o Salt Spa la Velicko lng Cracovia, aflat nc n func iune. Salinoterapia modern s-a n scut n anii '50,
1

Amestec natural de silvin i sare gem , care se g sete n unele z c minte de s ruri de potasiu (Lexicon de Geologie, Vol. II, Ed. Tehnic , Bucureti, 1977)

5
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

n Germania, unde primele rapoarte medicale s-au referit la rezultatele terapeutice eficiente din Petera n sare Klutert, din Ennepetal (Rinul de Nord Westfalia). Aceste observa ii tiin ifice au trezit interesul i altor state, precum Ungaria i Slovacia i astfel, la scurt timp, n Slovacia s-au ob inut primele rezultate medicale favorabile, observate n petera salin Gombaek, la copiii cu astm bronic i episoade repetate de bronit . n anul 1958, n mina de sare din Wieliczka, provincia Cracovia, Polonia, a fost nfiin at prima baz de tratament pentru persoanele cu boli pulmonare. Cercet rile ini iate de Ungaria i Slovacia au f cut posibil dezvoltarea salinoterapiei ntrun sistem eficient de tratament medical, n special pentru boli pulmonare i respiratorii i n alte ri, astfel s-au deschis centre terapeutice bazate pe utilizarea de cavit i subterane naturale n sare sau artificiale, saline n Austria (Altaussee, Hallstadt, Salzbad - Salzeman), Polonia (Wieliczka), Romnia (Praid, Sl nic Prahova), Azerbaidjan (Nakhichevan), Krgizstan (Chonase), Rusia (la Berezniky n regiunea Perm), Ucraina (la Artemovsk, n zona Donetsk i Solotvino, n regiunea carpatic ), n Belarus (Soligorsk), la adncimi care variaz ntre 100 - 400 m. S-a observat c n mediul natural subteran func ioneaz fenomenul de auto-regenerare a factorilor naturali, un fenomen care nu poate fi reprodus sau creat n condi ii identice n mediu artificial de microclimat salin cu propriet i curative. Comisia de Speleoterapie a fost nfiin at n anul 1969, ca filial a Uniunii Interna ionale de Speologie (CS-UIS), cu participarea a numeroase ri din Europa i Asia. Constituirea acestei comisii a sporit interesul institu iilor miniere saline, de a utiliza minele sau sectoarele de exploatare nchise prin epuizarea z c mntului, n scopuri medicale i de a promova mai intens dezvoltarea salinoterapiei, o metod de tratament neconven ional , deosebit de eficace pentru anumite boli. n prezent, n Europa sunt amenajate numeroase cavit i subterane n saline utilizate n terapie, dintre care 17 sunt n Germania, 5 n Slovacia, cte 4 n Ungaria i Austria, 3 n Ucraina, etc. Dintre aceste cavit i amintite, func ioneaz 15 centre terapeutice n saline cu temperatura cuprins ntre 9 i 24 C (ex. Wieliczka - Polonia, Solotvino Slatina - Ucraina etc.). Pentru a exemplifica cel mai bine situa ia experien ei europene n domeniu trebuie amintit exemplul Poloniei. Mina de sare de la Wielickza, situat la 13 km de Cracovia, este cunoscut ca cea mai veche min de sare din Europa, de peste 700 ani, clasificat monument UNESCO nc inclus n patrimoniul mondial ca din 1978, fiind cultural.

Lungimea total a galeriilor minei este de 320 km, adncimea de 327 m, temperatura de

6
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

14C; traseul de vizitare este de circa 3.500 m lungime, iar durata de vizitare de 2 i 1/2 ore. nc perile din care se extr gea sarea i culoarele sunt impresionante ca m rime i decorate cu sculpturi exclusiv din sare. Activitatea minier turistic . La 200 metri n subteran este amenajat o galerie de art , o catedral , un lac subteran i un renumit centru speleoterapeutic, vizitate anual de circa 1,2 milioane persoane. Centrul de reabilitare i tratament subteran, organizat la nivelul III al minei, n camera de sare denumit beneficiaz tratamentul puritate afec iunilor Lacul Wessel, cu o de un microclimat special pentru respiratorii, excep ional , bacteriologic f r este sistat , mina fiind din anul 1992 exclusiv

alergeni sau factorii poluan i i de cele mai noi metode de salinoterapie i fizioterapie pentru boli asociate. Sunt organizate n salin programe de prevenire-agrement ("Lec ii de s n tate n Salina Wieliczka ", "Bucura i-v de s n tate", "Cu noi respira i mai uor i mai adnc"), excursii n subteran care combin elementele de promovare a s n t ii cu activit ile de agrement, i este considerat o conferin e, sesiuni de instruire i ateliere de lucru pentru medici i personalul medical interesa i de acest domeniu terapeutic. Din aprilie 2008 se poate dormi n salin metod unic de tratament, reabilitare i odihn . Sta iunea Bochnia, situat n partea de sud a Poloniei, la aproximativ 35 km de Cracovia, s-a dezvoltat n anul 1995, pe baza uneia dintre cele mai vechi mine de sare din lume, nchis prin epuizarea z c mntului. Zonele sau cavit ile miniere mai vechi i importante din punct de vedere tehnic i geologic / turistic, au fost declarate zone protejate, fiind ocrotite prin lege, dar cea mai mare parte a minei a fost transformat ntrun sanatoriu. Traseul turistic de vizitare, de circa 2,5 km, ajunge pn la 290 m adncime. Cea mai mare cavitate a minei este camera Wa yn, care ofer facilit i de recreere, agrement i servicii de salinoterapie. Indica iile de tratament se axeaz n special pe boli respiratorii,

7
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

dar gama de afec iuni tratate i proceduri specifice este mult mai larg .

B. Situa ia existent n Romnia


Pe teritoriul Romniei, n aria subcarpatic de vrst neogen
3

exterioar

a Carpa ilor i n bazinul


2

Transilvaniei, exist bogate z c minte stratiforme de sare gem , legate de Forma iunea salifer

. Datorit plasticit ii induse de presiunea litostatic , de cele mai multe ori

sarea se dezvolt sub form de corpuri neregulate, prinse n nucleul unor cute anticlinale, n aa numitele diapire de sare 4 . Smburele de sare din cuta diapir poate str punge sau nu pachetul de roci pe care le boltete, astfel c sarea poate s ajung sau nu la suprafa . Atunci cnd stratele din acoperi sunt ndep rtate prin eroziune, masivul de sare afloreaz la zi, fiind supus ac iunii exogene a factorilor externi (ntre care apa meteoric joac un rol important, n dizolvare i modelare), lund natere diverse forme de relief carstic, aa cum se ntlnete la Praid, Sovata sau Sl nic Prahova. Exploatarea s rii s-a f cut nc vremea romanilor i continu solid pn de pe n prezent.
SALROM centre de exploatare a s rii

Minele din care se extrage sarea, fie sub form (blocuri sau m run it ), fie sub form lichid (saramur concentrat ), poart numele de salin sau ocn . Cele mai cunoscute z c minte unde sarea s-a exploatat n saline, n decursul timpului sau se mai exploateaz i n prezent, sunt cele de la Ocnele Mari - Ocni a (jud. Vlcea), Sl nic Prahova (jud. Prahova), Trgu Ocna (jud. Bac u), Cacica (jud. Suceava), Ocna Dej (jud. Cluj), Praid (jud. Harghita) i Ocna Sibiului (jud. Sibiu). Aceste saline apar in i sunt administrate n prezent de societatea SALROM (Societatea
Salina Sl nic Prahova Salina Turda

Depozit de sedimente care con ine acumul ri de sare (Lexicon Geologie, Vol. II, Ed. Tehnic , Bucureti, 1977) Er geologic , apreciat la circa 18.000.000 ani (Lexicon Geologie, Vol. II, Ed. Tehnic , Bucureti, 1977) 4 Cut anticlinal , caracterizat prin prezen a unui smbure de roci plastice, n principal, sarea, care str bat rocile acoperitoare (Lexicon de Geologie, Vol. I, Ed. Tehnic , Bucureti, 1975)

8
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Na ional a S rii S.A.), cu excep ia Salinei Turda, unde exploatarea minier este sistat din anul 1932, care apar ine i este administrat de Prim ria Turda. Sunt situa ii n care galeriile din exploat rile vechi de sare s-au pr buit, iar n craterele formate s-a adunat apa, lund natere lacuri s rate, importante obiective pentru turismul balnear, pe seama c rora s-au dezvoltat sta iuni turistice cu profil balneoclimatic. Se amintesc n acest sens sta iunile n Ocna Sibiului, prin Sl nic diverse Prahova, Ocna ugatag sau B ile Turda. Exploatarea
Ocna Sibiului Lacul Avram Iancu

subteran

metode specifice (prin camere de exploatare de tip clopot, camere trapezoidale, camere i stlpi de

sus inere n diferite variante), a l sat n urm largi spa ii, impresionante prin n l imea lor i prin alternan a stratelor divers colorate n cadrul forma iunii salifere, devenind astfel puncte de atrac ie turistic , atunci cnd accesul spre aceste orizonturi a fost facil. Pentru a crete atractivitatea turistic a acestor spa ii au fost f cute diverse amenaj ri, n urma c rora spa iile subterane au c p tat destina ii speciale (capele unde se oficiaz evenimente religioase, magazine de suveniruri, spa ii de alimenta ie public , vinotec , s li pentru audi ii muzicale, s li pentru organizarea de concursuri na ionale i interna ionale de aeromodelism, s li de conferin e, terenuri de sport etc.) i au fost dotate cu mobilier confec ionat din lemn sau plastic (pentru copii i adul i), destinat odihnei, relax rii sau recre rii.
Salina Trotu

Cele mai moderne i spectaculoase amenaj ri au fost realizate i sunt n curs de finalizare la Salina Turda. Prim ria Turda printr-un includ n

a ob inut finan are extern 2004-2006. Amenaj rile

proiect depus pe Programul PHARE subteran o baz de tratament, spa ii

generoase pentru agrement i relaxare, un amfiteatru pentru diverse conferin e, prezent ri func iuni lng sau anexe proiec ii, (cabinete spa ii cu medicale,

grupuri sanitare, dependin e, lifturi). Pe amenaj rile amintite, proiectul

9
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

eviden iaz

prin diverse lucr ri i elemente cu valoare turistic : Cascada de sare, forma iuni de exploatare, tehnici i utilaje de exploatare vechi (crivac - o main de extrac ie a s rii din vechile ocne de sare, pu uri de acces i de aeraj .a.). Sistemul de iluminat, cu lumin eviden rece, pune n elementele spectaculoase ale

stalactitice n sare, structura rubanat a orizontului salifer, spa iile impresionante ale camerelor

salinei, dar i ale amenaj rilor. O alt func iune important a

salinelor din Romnia este cea de tratament, determinat de condi iile favorabile ale mediului de salin . Caracteristica principal a mediului de salin este constan a parametrilor fizici, chimici i microbiologici (f r varia ii zilnice sau sezoniere), spre deosebire de aerul de la exterior. Parametrii microclimatici generali pentru salinele din Romnia sunt: temperatura, de aprox. 10 - 14q C, umiditatea relativ de cca. 60 - 80 %, curen ii de aer cu viteze reduse, practic insesizabile, presiunea aerului similar celei de la exterior sau cu mici diferen e. Efectul cumulat al factorilor naturali ai microclimatului de salin duce, dup cum atest studiile ntreprinse, la mbun t irea st rii clinice a bolnavilor astmatici, la copii i adul i. Aerul din salin con ine nu numai aerosoli de sodiu, dar i Ca, K i Mg (cu rol antiinflamator, antialergic i spasmolitic), n cadrul unui con inut al aerului salin uor crescut n CO2, cu rol n favorizarea respira iei profunde i a circula iei sanguine. n Romnia, exist n prezent mai multe exploat ri n sare n care sunt amenajate spa ii pentru vizitare sau pentru salinoterapie (Anexa nr. 1). Pentru vizitare sunt de mai mult timp n circuitul turistic salinele Cacica, Ocna Dejului, Trgu Ocna, Praid, Sl nic Prahova, iar pentru tratament, func ioneaz salinele Praid, Sl nic Prahova i Salina Turda, care dispun i de cadre medicale de specialitate. n anul 2009, a fost amenajat i dat n func iune pentru vizitare, n luna septembrie, i salina Ocnele Mari din jude ul Vlcea. Institutul Na ional de Recuperare, Medicin Fizic i Balneoclimatologie ntocmete n prezent studii complexe ale microclimatului de salin pentru Ocna Dejului i Cacica, n scopul confirm rii calit ii terapeutice a mediului subteran, studii pe baza c rora vor fi atestate s func ioneze ca baze de tratament 5 .

Sursa: Institutul Na ional de Recuperare, Medicin Fizic i Balneoclimatologie (INRMFB Bucureti)

10
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Datele oficiale primite de la sucursalele SALROM eviden iaz , pentru majoritatea salinelor din Romnia, o cretere constant a num rului de vizitatori i a celor care vin pentru tratament (Tabelul nr. II.1), ceea ce arat un interes din ce n ce mai mare pentru aceste obiective i, prin urmare, sus ine necesitatea proiectului investi ional.
Tabelul nr. II.1

Num r persoane (vizitare + tratament) nregistrate la salinele din Romnia


Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Perioada Salina Salina Turda Salina Ocna Dejului Salina Cacica Salina Trotu (Tg. Ocna) Salina Praid Salina Sl nic Prahova Salina Ocnele Mari (deschis pe 06.09.2009) TOTAL / AN
Sursa: Sucursalele SALROM

2005

2006

2007

2008

2009 pn la 01.09

43.053 2.380 9.500 32.375 270.464 92.409 450.181

56.197 2.160 20.000 55.440 331.131 100.869 565.797

67.493 1.095 50.000 75.468 399.068 150.250 743.374

63.464 1.280 65.000 108.066 430.143 164.252 832.205

54.537 1.525 75.862 110.389 381.104 134.086 7.218 (06.09 14.10) 764.721

C. Prezentarea salinelor propuse pentru amenajare


Prezent m n continuare situa ia existent la salinele Cacica, Praid i Sl nic Prahova.

11
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

C.1. SALINA CACICA


Accesibilitate Accesul spre localitate se realizeaz astfel:
rutier, pe DN 2E, ramificat la P ltinoasa din drumul european E 58, care face leg tura

ntre dou puncte de frontier (RO/UA Halmeu Dej Gura Humorului Suceava Botoani Iai Sculeni, punct de frontier RO/MO); distan a de la drumul european, pn la Cacica, este de 10 km. Fa de municipiul Suceava, reedin a de jude , comuna Cacica se afl la 49 km (pe E 58, DN 2E);
feroviar, utiliznd sta ia de calea ferat Cacica, de pe linia secundar 513 / Suceava

- Solone - Cacica - P ltinoasa, ramifica ie a magistralei Bucureti - Bac u Suceava;


cel mai apropiat aeroport este n oraul Salcea, situat la 12 km E fa

de oraul

Suceava, la care se ajunge pe DN 2E, E 58 (61 km). Descrierea obiectivului Mina de sare reprezint un obiectiv turistic ce se viziteaz de la jum tatea sec. al XIX-lea, pe un traseu scurt, care s-a p strat pn n prezent. Din cl direa pu ului de extrac ie, unde se afl micul muzeu al minei, vizitatorii coboar pe o scar n spiral cu trepte de lemn, p strat din secolul al XIX-lea, (desf urat n jurul pu ului principal de acces i de aeraj), apoi se deplaseaz prin galeriile s pate direct n sare, galerii cu profil dreptunghiular, nesus inute i nearmate, cu o l ime minim de circa 1 m. Temperatura aerului n salin este constant , de circa 10q C. Vizitatorii sunt nso i i de un ghid, angajat al salinei, iar traseul de vizitare, marcat cu s ge i n sensul de mers, este uscat, cu scurte sectoare n care apa de infiltra ie i cea provenit din procesul de produc ie este drenat pe canale colectoare laterale. La adncimea de 25 m s-a amenajat o capel , prima capel ecumenic de acest gen din Romnia i dateaz , n forma actual , din anul 1871, cu altarul, amvonul, sacristia i icoana Sfintei Varvara, ocrotitoarea minerilor, s pate i finisate manual.

12
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

La 35 m adncime, unde se desf oar orizontul I, se pot vedea arm turile din lemn de brad, aceleai de la nceputul exploat rii, bine conservate n mediul salin i perfect opera ionale. Traseul coboar apoi spre lacul artificial, un bazin cu saramur (10x6 m), ngr dit cu balustrad i iluminat de cteva reflectoare i sala de dans, numit (dup Sala Ing. Agripa Popescu numele primului director general al balcoane la

regiei Monopolurilor Statului), cu dimensiuni de 24x12x12 m i cu dou capete, de asemenea s pate n sare. La acest nivel (37 m adncime) se organizeaz evenimente, ntruniri, leg tur . Valoare turistic a zonei Localitatea Cacica are privilegiul de a apar ine uneia dintre cele mai renumite zone turistice din Romna, cunoscut sub numele de Bucovina sau Nordul Moldovei. Pe lng atrac iile naturale date de formele de relief, n care se remarc Obcina Mare, zona abund de monumente cultural-istorice. Renumitele m n stiri din nordul Moldovei, dintre care apte apa in patrimoniului mondial UNESCO, atrag anual numeroi turiti, foarte mul i fiind din afara grani elor rii. Valoarea etnocultural , reprezentat de tradi ii, obiceiuri, folclor, costum popular, meteuguri tradi ionale, completeaz poten ialul deosebit al zonei. Biserica romano-catolic din Cacica, construit la nceputul secolului trecut, de c tre comunitatea polonez , a fost declarat Basilica Minor cu prilejul vizitei Papei Ioan Paul al II - lea, ceea ce o face unic n sud estul Europei i o destina ie preferen ial pentru pelerinaj. Amenajarea salinei la cerin ele unui turism european ar deschide noi perspective pentru includerea acesteia n circuite turistice. Valoare turistic a Salinei Dei nu prezint amenaj ri spectaculoase, iar spa iile subterane nu impresioneaz prin n l imea s lilor, Salina Cacica este deosebit prin vechime, simplitate i spa ii generoase ce pot fi preg tite pentru vizitare, dispuse pe mai multe orizonturi. Principalele elemente ale salinei cu valoare deosebit , sunt: Capela Sf. Varvara, de la 29 m adncime, amenajat n prima camer de exploatare Sf. Varvara, ocrotitoarea minerilor, a s rii i sfin it n anul 1904; anual, pe 4 decembrie, n capel se face o slujb comun (cu preo i de la toate cultele din zon ), nchinat ocazie cu care se adun numeroi vizitatori din zon spectacole. n anul 2008, traseul turistic a fost extins prin amenajarea unui teren de sport i a unor galerii de

13
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Lacul s rat, de la 42 m adncime, un lac artificial de 10 x 6 m, adnc de pn la 3 m, o plut pentru

pe marginea c ruia se depun efuorescen e de cristale de sare; exist plimb ri pe lac, cu care s-a plimbat i Carol I, n anul 1902; Grota Piticilor Sala de dans, de la 44 m adncime,

cioplit manual, cu dimensiuni de 6 x 12 x 24; cndva, n tavan erau suspendate candelabre pentru iluminat cristalele uriae de sare, un element printr-o iluminare adecvat mineralogic destul de rar ntlnit, puse n eviden o sal cu ecou, nc nevizitabil , n care ecoul se ntoarce de opt ori, ce ar putea

deveni, prin amenajare, un important punct turistic al salinei. Modul de valorificare actual Salina Cacica este vizitat mai mult n scop turistic. Amenajarea de curnd a trandului cu ap s rat , n incinta salinei, a sporit num rul de vizitatori din ultimii ani. Salina nu este utilizat n mod organizat n speleoterapie, nu beneficiaz de un cabinet medical i de personal specializat n acest sens. Petrecerea timpului n mina de sare se face empiric, f r recomand ri i supraveghere medical , salina oferind n prezent doar condi ii de vizitare, fiind un obiectiv inclus n circuitul m n stirilor bucovinene, favorizat i de drumul na ional DN 2E care traverseaz localitatea, f cnd leg tura cu principalele obiective turistice ale inutului Bucovinei. Pentru tratament balnear este utilizat trandul cu ap s rat , de dimensiuni semiolimpice, de la suprafa , neacoperit, amplasat adiacent Salinei. Din datele primite de la SALROM Sucursala Cacica, num rul de vizitatori este n cretere continu , aa cum reiese i din tabelul urm tor.
Tabelul nr. II.2

Num rul de vizitatori nregistra i la Salina Cacica, n perioada 2005 - 2009


Anul 2005 2006 2007 2008 2009 (01.01 01.09) TOTAL vizitatori 9.500 20.000 50.000 65.000 75. 862
(estimat pe total/an 81.000)

Total, din care


romni str ini

Rata de cretere (%) 210,53 250,90 130,00


estimat pe total/an 124,60

9.500 20.000 45.000 55.000 64.482

circa 5.000 circa 10.000 circa 11.380

Sursa: SALROM Sucursala Salina Cacica, 2009

14
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Pentru vizitatorii str ini nu exist turistic n cretere a fost sus inut

informa ii privind ara de origine a acestora. Cererea i de investi iile realizate de SALROM n domeniul s rat (2005), modernizarea plajei aferente +

agrementului amenajarea unui trand cu ap turistic a localit ii.

cabine i asigurarea utilit ilor necesare incintei trandului (2007), mbun t ind astfel oferta Dup aprecierile administratorului salinei, mai mult de jum tate din vizitatorii salinei vin pentru salinoterapie, f r s li se ofere n incint servicii de asisten n localitatea Cacica nu exist medical de specialitate. cu func iuni de cazare

structuri de primire turistic

clasificate, turitii cazndu-se n unele pensiuni turistice neomologate sau n locuin e particulare, la cet eni. Din datele preluate de la Prim ria Cacica, n localitate func ioneaz patru pensiuni turistice neclasificate, care totalizeaz 28 locuri de cazare. La Direc ia Jude ean de Statistic Suceava nu exist date privind existen a structurilor de cazare i de circula ie turistic n comuna Cacica. Totui, pe un areal delimitat de o izolinie de 20 km, n jurul comunei Cacica, exist localit i care de in structuri de primire turistice clasificate, care ofer (Tabelul nr. II.3).
Tabelul nr. II.3

multiple posibilit i de

cazare n ceea ce privete num rul de locuri, gradul de confort i tipurile de structuri de primire

Structuri de primire turistice cu func iuni de cazare n arealul adiacent localit ii Cacica
Localitatea GURA HUMORULUI
Hotel Hotel pentru tineret Vil Pensiune turistic Bungalow 130 30 58 218 42 42 110 10 81 10 211 46 9 55 11 11 6 18 68 86 44 44 7 7 5 240 18 40 207 10 515 132 9 141 7 7 11 11 5 6 222 60 118 400 88 88 215 20 157 20 412 90 18 108 22 22 8 37 110 147 92 92 14 14 12 437 37 80 385 20 959 270 18 288 14 14 22 22 12 8

Num r camere
4* 3* 2* total cam. 4*

Num r locuri
3* 2* total loc.

Total M N STIREA HUMORULUI


Pensiune turistic Caban

Total P LTINOASA
Pensiune turistic

Total PRTETII DE JOS


Pensiune turistic

Total ILIETI
Pensiune turistic Caban

15
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova
Localitatea Total SOLCA
Pensiune turistic

Num r camere
4* 5 5 3* 6 40 40 2* 5 4 4 total cam. 11 49 49 4* 10 10

Num r locuri
3* 8 80 80 2* total loc. 12 20 8 8 98 98

Total

TOTAL
Sursa: www.mturism.ro

265

323

146

734

498

630

273

1.401

Aa cum se poate observa din tabelul de mai sus, n localit ile situate la cel mult 20 km de comuna Cacica exist suficiente locuri de primire turistic cu func iuni de cazare pentru cei care doresc s viziteze salina. Dintre acestea, 35,54% sunt locuri ncadrate la 4 stele, 44,97% sunt de 3 stele i numai 19,49% sunt locuri de 2 stele.

Deficien e privind amenajarea salinei i facilit ile de vizitare Pentru amenaj rile interioare: accesul vizitatorilor se face pe o scar din lemn, cea original , ce dateaz din anul 1803 (150 trepte), dispus n spiral , cu o pant accentuat , dificil de parcurs pentru o mare parte din categoriile de turiti, necesitnd, pentru siguran a turitilor, amenajarea acesteia accesul este comun cu cel al personalului de exploatare i ntre inere a salinei spa iile interioare nu sunt suficient amenajate i diversificate pentru odihn , agrement i tratament dei s-a deschis pentru vizitare un sector suplimentar, care include alte incinte subterane cu poten ial, acestea nu sunt amenajate corespunz tor: lipsete iluminatul, c ile de acces sunt doar foste galerii de exploatare sau str pungeri amenajate sumar, se constat lipsa total a dot rilor specifice vizit rii persisten a, n galeriile subterane destinate vizit rii, a unui miros deranjant de hidrocarburi i a celui impregnat n roc n urma depozit rii pe perioad ndelungat , nainte de 1990, a butoaielor cu brnz , salina Cacica constituind depozitul pentru aceste produse din zona de nord a Moldovei.

Pentru amenaj rile exterioare: nu exist parc ri amenajate corespunz tor n apropierea accesului n salin capacitatea parc rii existente, n fa a pavilionului de acces n salin , este insuficient

16
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

nu exist un centru de vizitare i informare nu exist grupuri sanitare n zona parc rii i nici n interiorul salinei, acest fapt constituind o disfunc ionalitate major .

17
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

C.2. SALINA PRAID


Accesibilitatea Localitatea Praid este accesibil ramific numai pe cale rutier , pe drumul na ional DN 13 A nord-vestul de sud-estul de (B l ueri/DN 13/E 60 Sovata Praid Odorheiu Secuiesc Miercurea Ciuc/DN 12), care se din drumul european de mare circula ie E 60, ce leag Romniei (HU/RO Bor Cluj Braov Bucureti Urziceni Hrova Constan a/E 87). Cel mai apropiat aeroport se afl la Tg. Mure, la 79 km pe DN 13A, E 60. Distan a fa reedin a de jude , Miercurea Ciuc, este de 85 km (pe DN 13A), iar fa face leg tura cu mai multe zone ale Descrierea obiectivului Dezvoltat pe z c mntul de sare gem , salina este situat pe teritoriul administrativ al comunei Praid, la 7 km de sta iunea turistic Sovata, n jude ul Harghita. Documentele istorice i arheologice demonstreaz c la Praid extrac ia s rii dateaz din perioada daco-roman , utiliznd ca metod exploatarea descendent . Metoda de extrac ie cu camere trapezoidale, ce constituie viitoarele spa ii pentru salinoterapie, s-a introdus mult mai trziu, dup anul 1777, ca n toate ocnele de sare din Transilvania. Tratamentul n salina Praid a nceput n anul 1960, n mina Gh. Doja i a continuat din 1980 la orizontul 50, la +402 m, cot absolut i la 120 m adncime fa de altitudinea considerat 0 m, de la intrarea n galeria de coast . Accesul n subteran, la baza de tratament, se realizeaz prin intermediul unei galerii de coast (cu acces direct din osea) i a unui plan nclinat, cu lungimea n subteran de 1.250 m. Galeria traverseaz , de la intrare (cota absolut +497 m) i pn la punctul de sosire (rampa orizontului +426 m, cota absolut ), aproape tot masivul de sare (diferen de nivel 71 m). De la coborrea din autobuz, turitii parcurg pe jos planul nclinat amenajat cu sc ri, cu o diferen a de nivel de 24 m, pn rii, poten ial emi toare de turiti. Bucureti, de 358 km (pe

DN 13A, E 60). Din Praid pornesc dou artere rutiere na ionale (DN 13A i DN 13B) prin care

18
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

la orizontul bazei de tratament i vizitare, care a fost amenajat

pe o suprafa

nsumat

de

9.400 m2 i cuprinde spa iul a apte camere de exploatare (nr. 651 657). Valoarea turistic a zonei Salina Praid apar ine unui areal caracterizat printr-un cadru natural pitoresc, cu obiective turistice cu regim protectiv, precum Muntele de sare de la Praid i Lacul Ursu de la

Sovata. completat de Corund,

Valoarea de

turistic la

zonei

este

de centrul sta iunea

ceramic

turistic Sovata cu o ofert balneoturistic generoas , inclusiv domeniu schiabil, renumitul eveniment de la Praid, Festivalul sarmalelor i numeroase monumente cultural-istorice cu caracter religios. Toate aceste elemente constituie importante puncte de atrac ie turistic care dau valoare zonei. Valoarea turistic a salinei Exploatarea s rii prin diverse metode (tip clopot, camere trapezoidale sau cu pilieri) a creat spa ii subterane deosebit de spectaculoase, care impresioneaz pe vizitatori mai ales prin n l imea lor. Structura rubanat a forma iunii salifere este reprezentat pe tavanul i pere ii salinei de desene dintre cele mai interesante. La ceea ce a lucrat natura se adaug d i utilitate pentru cei care coboar amenaj rile f cute de om care pun n eviden elementele naturale prin sistemul de iluminat electric, nfrumuse eaz spa iile subterane, dar le n salin . Astfel, au fost amenajate pentru agrement i relaxare: locuri de joac pentru copii dotate cu instala ii diverse i mobilier confec ionat din lemn, locuri de odihn pentru adul i, spa ii dotate cu mese de tenis, o sal expozi ional cu istoricul salinei, un punct sanitar, magazin cu suveniruri, un restaurant unde se poate servi masa i se pot face degust ri de vinuri, o capel religioase. ecumenic pentru reculegere i oficierea de evenimente

19
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Modul de valorificare actual Microclimatul Salinei Praid, exprimat prin caracteristici fizico-chimice specifice, cum ar fi gradul de puritate a aerului, umiditatea i temperatura constant a aerului, viteza curen ilor de aer, concentra ia de CO2 n aerul din salin , aeroionizarea negativ , cantitatea de ozon .a., creeaz condi ii favorabile salinoterapiei, motiv pentru care este din ce n ce mai solicitat . Activitatea de tratament se desf oar ntr-un singur schimb/zi, 7 zile/s pt mn , cu dup acelai durata de 6 - 8 ore/zi - n sezonul de var , i de 6 zile/s pt mn , cu durata de 6 ore/zi - n celelalte perioade ale anului. Activitatea de vizitare i tratament se desf oar program, ns n perioada 15 iunie 15 septembrie se lucreaz fluxului mare de turiti. ore/zi, pentru a face fa cu program prelungit, de 10

Tratamentul recomandat bolnavilor are durata de 2, 3 sau 4 ore/zi petrecute n salin , durat stabilit pentru fiecare persoan n parte, iar perioada de tratament este de 16 - 18 zile pentru adul i i de 10 - 12 zile pentru copii, cu maximum 4 ore/zi. Tratamentul subteran se efectueaz la recomandarea medicului de familie, cu avizul medicilor balneologi de la Sec ia de Tratare a Astmaticilor, din cadrul Dispensarului Medical Comunal Praid i sub supravegherea permanent a unui cadru medical de la Spitalul Odorheiu Secuiesc. Statisticile realizate de c tre administratorul salinei arat o solicitare n cretere, sus inut att de valoarea turistic proprie, dar i de amplasarea acestui obiectiv ntr-o zon cu poten ial turistic i n vecin tatea sta iunii turistice Sovata (7 km). Apropierea de Sovata, o destina ie turistic de interes na ional, este deosebit de important deoarece turiti care vin n sta iune includ n programele lor de vacan i vizitarea salinei Praid. n plus, atestarea localit ii rurale

Praid ca sta iune turistic , dezvoltarea agroturismului i organizarea unor manifest ri devenite deja tradi ionale, sunt tot attea motive de atragere a unui num r ct mai mare de turiti, o bun parte din acetia fiind vizitatori ai salinei.
Tabelul nr. II.3

Num r vizitatori nregistra i la Salina Praid n perioada 2005 - 2009


2005 Lun / An
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie
Tratament Pers /lun Vizitare turiti Pers /lun

2006
Tratament Pers /lun Vizitare turiti Pers /lun

2007
Tratament pers/ lun Vizitare turiti pers/ lun

2008
Tratament Pers /lun Vizitare turiti Pers/ lun

2009
(01 ian. 01 sept.) Vizitare Tratament turiti pers/ pers/ lun lun

1.626 1.491 6.500 6.032 7.280 12.350 26.598

332 259 2.059 1.681 12.294 19.085 38.014

720 2.064 4.158 9.288 9.720 14.534 36.296

1.413 1.149 1.040 5.542 9.902 22.175 42.656

1.175 2.712 3.861 10.400 11.502 18.460 44.304

1.735 1.208 2.620 9.733 19.784 20.115 50.446

1.425 3.975 5.177 13.026 22.545 20.228 56.950

1.340 1.304 2.299 7.880 22.056 19.652 43.811

1.250 4.800 6.500 26.816 15.704 23.972 41.742

3.929 3.795 3.322 10.371 24.433 24.623 52.030

20
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova
2005 Lun / An
August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Tratament Pers /lun Vizitare turiti Pers /lun

2006
Tratament Pers /lun Vizitare turiti Pers /lun

2007
Tratament pers/ lun Vizitare turiti pers/ lun

2008
Tratament Pers /lun Vizitare turiti Pers/ lun

2009
(01 ian. 01 sept.) Vizitare Tratament turiti pers/ pers/ lun lun

36.218 15.314 6.578 5.434 867

50.413 10.771 5.121 2.235 1.912

50.868 18.460 8.086 5.096 952

59.744 13.516 8.022 2.675 3.055

67.392 26.225 13.716 7.306 1.725

60.619 13.356 6.514 2.564 1.596

58.063 16.304 16.686 6.100 1.620

65.711 25.608 10.561 4.984 2.838

61.290 -

76.527 -

126.288 Total par ial 144.176


Rata de cretere (%)

160.242 170.889 126,89% 118,53%

208.778 190.290 130,29% 111,35%

222.099 208.044 106,38% 109,3%

182.074 199.030 estimat estimat 273.111/an 298.545/an estimat estimat 122,97% 143,50% 381.104
estimat total/an 571.000

TOTAL/ An
Rata total de cretere (%)

270.464 -

331.131
122,44 %

399.068
120,52 %

430.143
107,79 %

estimat 132,75 %

Sursa: SALROM Sucursala Salina Praid, 2009

Ceea ce se observ din tabelul de mai sus este n primul rnd creterea de la un an la altul a num rului de persoane care au intrat n salin , dar n propor ie mai mare pentru cei veni i la tratament. Acest aspect este mai evident n perioada 2005 2007, cnd rata de cretere dep ete 130% pentru persoanele venite la tratament. n anul 2008 se produce o sc dere sensibil a creterii num rului de persoane nregistrate la salin , dup care, n anul 2008 creterea este din nou semnificativ . Desf urarea activit ilor turistice din localitate este legat satisfac ie i confort turitilor. Pentru sezonul 2009, capacitatea de cazare n localitatea Praid a fost, conform bazei de date a Ministerului Turismului, de 64 unit i clasificate, cu un total de 716 locuri.
Tabelul nr. II.4

att de prezen a resurselor ofere

turistice, ct i de existen a unei baze tehnico materiale bine puse la punct care s

Capacitatea turistic de cazare din localitatea Praid


Structuri de cazare / categorii de confort Hotel - unit i - camere - locuri Hostel - unit i - camere 4* 3* 2* 1 28 75 1 18 1* Total 1 28 75 1 18

21
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova
Structuri de cazare / categorii de confort - locuri Pensiune turistic - unit i - camere - locuri Pensiune agroturistic - unit i - camere - locuri TOTAL - unit i - camere - locuri
Sursa: www.mturism.ro

4*

3*

2* 46

1*

Total 46

1 10 20

15 83 183

42 156 357 1 4 10

3 10 25

61 259 585 1 4 10

1 10 20

15 83 183

45 206 488

3 10 25

64 309 716

Din punct de vedere al categoriei de confort, din num rul total de locuri de cazare, aflate n structurile omologate, 25 de locuri sunt clasificate la 1 stea (3,49%), 488 sunt ncadrate la 2 stele/flori (68,16%), 183 sunt ncadrate la categoria 3 stele (25,56%) i 20 locuri la categoria de 4 stele (2,79%). n ceea ce privete tipul de structur turistic de cazare, predomin categoria pensiunilor turistice (61 de unit i). Din analiza indicatorilor circula iei turistice, conform datelor primite de la Direc ia Jude ean de Statistic Harghita (tabelul II.4), se eviden iaz creterea constant a num rului de sosiri i reducerea duratei sejurului.
Tabelul nr. II.5

Evolu ia principalilor indicatori ai circula iei turistice


Indicatori Sosiri ale turitilor n structurile de primire turistic cu func iuni de cazare turistic total din care: - romni - str ini Num r de nnopt ri n structurile de primire turistic cu func iuni de cazare turistic total, din care: - romni - str ini Durata sejurului (zile) total, din care: - romni - str ini
Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Harghita

2006 2.622 2.156 466 9.205 7.739 1.466 3,5 3,6 3,1

2007 2.727 2.259 468 9.061 7.763 1.298 3,3 3,4 2,7

2008 2.815 2.386 429 8.867 7.980 887 3,1 3,3 2,0

22
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Deficien e privind amenajarea salinei i facilit ile de vizitare Pentru amenaj rile interioare: accesul auto este comun cu cel industrial accesul auto nu este reglementat corespunz tor asigur rii securit ii turitilor sc rile de acces (245 trepte) i de ieire (168 trepte) sunt mai dificil de parcurs de c tre persoanele n vrst i copii lipsa de sistematizare i de zonare a spa iilor n func ie de destina ie spa iile interioare sunt insuficiente ca suprafa amplasate necorespunz tor) galeria dintre locurile de joac neamenajate corespunz tor. i cafenea este prea ngust , joas i cu trepte amenajat n perioada de vrf dot ri necorespunz toare calitativ (mese de tenis de mas improvizate, f r fileu,

Pentru amenaj rile exterioare: nu exist o parcare amenajat i nici posibilit i de amenajare n apropierea accesului n salin parcarea existent , a salinei, nu este amenajat corespunz tor capacitatea parc rii este total insuficient fa acces spre salin autobuzele salinei, care asigur transportul turitilor n salin , parcheaz n acelai spa iu, ceea ce diminueaz spa iul de parcare oferit turitilor nu exist un centru de vizitare punctul de informare existent nu este dotat corespunz tor, nu afieaz program de func ionare i nu r spunde cerin elor unui turism civilizat nu exist grupuri sanitare n zona parc rii parcarea situat ntre cele dou linii de cale ferat industrial , proprietate a SNCFR, a fost amenajat de c tre prim rie, cu acordul proprietarului, pentru a suplimenta capacitatea de parcare; amenajarea este necorespunz toare, fiind acoperit doar cu un strat de criblur i este situat relativ departe de accesul n salin traseul camioanelor cu minereu, de la salin , spre incinta de depozitare i preparare a minereului, se suprapune cu accesul autobuzelor care transport turitii n salin i cu accesul auto al turitilor organiza i sau individuali, spre parcare. de num rul mare de autoturisme i blocarea str zii de autocare ce sosesc n perioada de var , ceea ce determin

23
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

C.3. SALINA SL NIC PRAHOVA


Accesibilitatea Sl nic Prahova, ora cu statut de sta iune turistic , se afl jude ului Prahova i este accesibil astfel:
pe cale rutier , pe DJ 102 (Ploieti Plopeni Sl nic Prahova DN 1A); distan a

n zona subcarpatic

fa

de reedin a de jude , municipiul Ploieti, este de 40 km, iar fa Sl nic, de pe linia secundar

de Bucureti, de

circa 100 km (pe DJ 102, E 60);


feroviar, sta ia de cale ferat

306 (Ploieti Sud .

Sl nic), ramifica ie a magistralei Bucureti Braov Cluj Napoca Oradea; distan a pe cale ferat pn la Ploieti este de 44 km;
cel mai apropiat aeroport este la Bucureti Otopeni, situat la circa 85 km (pe DJ

102, E 60). Descrierea obiectivului La minele vechi de la Sl nic, sau Ocnele Vechi, grupate n zona central , delimitate de Mina Cantacuzino la nord i Mina Victoria la sud, primele exploat ri subterane au folosit metoda de s pare descendent , n clopot, procedeu care a condus la formarea de goluri cu dimensiuni impresionante: Ocna din Vale - exploatat ini ial n perioada de 1819 1865, cu n l imi de 8790 m, o circumferin 180 m i un diametru de 75 m; Ocna din Deal - exploatat n perioada 1838 de 174 m. 1865, la care camera de exploatare a ajuns la 96 m n l ime, diametrul de 68 m i o circumferin Din anul 1860, n zona central a z c mntului de sare s-au f cut lucr ri de deschidere a exploat rilor cu camere trapezoidale, n cmpul denumit minele vechi, rezultnd camere de exploatare mari, cu dimensiuni de 50 x 200 m i adncimi variabile, mari, de pn la 95 m. La 1,80 - 2 m de tavan, galeriile au pe toat lungimea lor un pod continuu, utilizat pentru vizitare/inspec ie. Au fost deschise prin lucr rile de exploatare trei mine (Carol, Mihai i Unirea), pe dou orizonturi.

24
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Valoarea turistic a zonei Oraul Sl nic Prahova se afl n zona Subcarpa ilor Prahovei, o zon n care turismul este o activitate de baz . Sunt cunoscute localit ile din arealul Valea Teleajen, precum sta iunea turistic V lenii de Munte, Starchiojd, M neciu sau sta iunea turistic Cheia, att pentru frumuse ea peisajului, dar i pentru valoarea etnocultural a inutului prahovean. Apropierea de drumul na ional DN 1A, o variant a arterei rutiere a V ii Prahova, care face leg tura ntre Ploieti i Braov favorizeaz accesul turitilor. Valoarea turistic a salinei Salina veche Mina Unirea, cu sediul n oraul Sl nic Prahova, str. Cuza Vod , nr. 22, reprezint obiectivul principal pentru turism i tratament parcurge un (salinoterapie). Circuitul turistic din salin

traseu care permite eviden ierea unor elemente spa iale de interes turistic n structura intern a masivului de sare, reprezentate prin: cute cu dezvoltare pe zeci de metri, marcate prin alternan e de benzi divers colorate, cu nuan e de gri i alb diverse caracteristici mineralogice (structur , textur , mod de cristalizare) puritatea deosebit a s rii. special amenajat , sunt expuse statui i inscrip ii, ansambluri n subteran, ntr-o sal

sculpturale t iate n sare de artiti consacra i i amatori (minieri). n sala genezei se afl busturile sculptate n sare ale lui Decebal i Traian, basoreliefuri i inscrip ii cu semnifica ie istoric , a c ror valoarea artistic este pus n eviden Modul de valorificare actual Mina Unirea a fost amenajat dup anul 1972 i pentru vizitare i salinoterapie, avnd fluxuri medii zilnice, n sezonul de var , de circa 500 vizitatori / bolnavi. n perioadele de weekend i n zile de s rb tori, num rul zilnic de vizitatori ajunge la circa 800 turiti/zi. Programul de vizitare i tratament al salinei este: mar i - vineri smb t 9:00 - 13:00 9:00 - 17:00. - duminic prin sistemul de iluminare.

Microclimatul din mina de sare constituie factor natural terapeutic pentru tratamentul sau ameliorarea afec iunilor respiratorii (astm bronic, bronhopatii cronice, afec iuni asmatiforme,

25
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

bronite cronice, rinite alergice). Pe seama salinei, a izvoarelor sulfuroase de pe versan ii v ii Sl nicului i a celor apte lacuri s rate, formate pe vechile exploat ri de sare, s-a dezvoltat o activitate balneoturistic , atestat documentar din anul 1853, ce a contribuit la declararea de interes na ional (HG 867/2005). Oficial, localit ii Sl nic Prahova ca sta iune turistic

localitatea Sl nic a fost declarat prima dat sta iune balnear n anul 1889. Intrarea n salin , folosit doar n scop turistic i de tratament balnear, se face printr-un pu n care circul n paralel dou lifturi (colivii). Coborrea, pn la adncimea de 220 m, dureaz circa 2 minute. Sunt

vizitate, n circuit turistic, patru s li cu volume grandioase (camerele I - IV, din cele 15 rezultate din exploatarea s rii), cu n l imea de aproximativ 50 m, l imea de circa 15 m la tavan i 35 m la podea. Lungimile acestor camere dep esc 100 m. Spa iul destinat curei de tratament subteran se afl la o adncime de 220 m. Baza de tratament sala astmaticilor - este amenajat repaus (paturi, scaune, mese). ntr-una din camerele de exploatare se organizeaz , datorit dimensiunilor mari i lipsei curen ilor de aer, concursuri na ionale i interna ionale de aeromodele. Din datele statistice primite de la SALROM Sucursala Sl nic reiese c interesul turitilor pentru acest obiectiv este n cretere, dar se men ine relativ constant interesul pentru tratamentul balnear organizat. Dei numeroi str ini viziteaz salina, nu exist nregistr ri oficiale separate pe acest segment.
Tabelul nr. II.6

ntr-un sector aparte, dotat cu cabine i mobilier pentru odihn i

Salina Sl nic Prahova num r de persoane nregistrate n perioada 2005 - 2009


Anul 2005 2006 2007 2008 2009
(01.01 01.09)

TOTAL persoane 92.409 100.869 150.250 164.252 134.086


(estimat Total/an 2009 178.700)

Total turiti, din care:


Vizitatori Tratament

Rat de cretere %

80.249 84.330 134.090 149.391 125.264

12.160 16.539 16.160 14.861 8.822

109,15 % 148,95 % 109,32 % estimat 108,79 %

Sursa: SALROM Sucursala Salina Sl nic, 2009

26
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Analiza structurilor de primire turistic cu func iuni de cazare clasificate s-a realizat innd cont de unit ile aflate n baza de date a Ministerului Turismului, la nivelul lunii octombrie, 2009. Situa ia centralizat a capacit ii totale, pe tipuri de structuri de primire i categorii de
Tabelul nr. II.7

confort, este prezentat n tabelul urm tor.


Structurile de cazare pe categorii de confort
Structuri de cazare / categorii de confort Hotel - unit i - camere - locuri Pensiune turistic - unit i - camere - locuri Vil - unit i - camere - locuri Camping - unit i - camere - locuri TOTAL - unit i - camere - locuri
Sursa: www.mturism.ro

4*

3* 1 15 30

2* 1 90 246 2 12 23

1* 1 23 46 1 5 10 1 22 45 1 20 40

Total 3 128 322 5 30 59 1 22 45 1 20 40 10 200 466

1 10 20

1 3 6

1 10 20

2 18 36

3 102 269

4 70 141

Se observ c la nivelul anului 2009, n localitatea Sl nic sunt clasificate un num r de 10 unit i de cazare turistic (3 hoteluri, 5 pensiuni turistice, o vil i un camping), cu un total de 466 locuri de cazare, repartizate n 200 de camere. Referitor la categoriile de confort, se observ faptul c din num rul total de locuri de cazare aflate n structurile de cazare omologate, 269 sunt ncadrate la 2 stele (57,73%), 141 sunt ncadrate la categoria 1 stea (30,25%), 36 la categoria de 3 stele (7,73%) i 20 de locuri sunt clasificate la 4 stele (4,29%). Circula ia turistic exprim cererea real sub diferite aspecte i trebuie analizat prin prisma a trei indicatori principali: sosiri turiti, nnopt ri n structurile de cazare i durata medie a sejurului. Evolu ia fiec ruia dintre aceti indicatori va fi analizat pentru perioada 2006-2008.

27
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova
Tabelul nr. II.8

Evolu ia principalilor indicatori ai circula iei turistice


Indicatori Sosiri ale turitilor n structurile de primire turistic cu func iuni de cazare turistic total din care: - romni - str ini Num r de nnopt ri n structurile de primire turistic cu func iuni de cazare turistic total, din care: - romni - str ini Durata sejurului (zile) - total, din care: - romni - str ini
Sursa: Direc ia Jude ean de Statistic Prahova

2006 5.727 5.721 6 70.888 70.872 16 12,4 12,4 2,7

2007 5.733 5.725 8 59.698 59.688 10 10,4 10,4 1,2

2008 5.559 5.552 7 55.935 55.926 9 10,1 10,1 1,3

Deficien e privind amenajarea salinei i facilit ile de vizitare Pentru amenaj rile interioare: accesul cu liftul este total necorespunz tor i nu asigur securitatea turitilor capacitatea de transport, redus , a lifturilor determin atept ri ndelungate, att la intrare ct i la ieire din salin nu exist , pentru siguran a turitilor, o a doua cale de ieire din subteran spa iile interioare sunt iluminate insuficient zona destinat tratamentului este neutilizat pardoseala pe stratul de sare prezint mare, fapt care poate genera accidente dot rile pentru agrement i relaxare sunt insuficiente spa iile destinate locurilor de joac pentru copii sunt restrnse ca suprafa dot ri corespunz toare spa iile destinate alimenta iei publice i magazinele sunt neamenajate adecvat destina iei nu sunt delimitate prin paravane spa iile neamenajate, ceea ce afecteaz negativ imaginea din subteran. i nu au numeroase zone alunecoase i cu pant

Pentru amenaj rile exterioare: n incinta salinei exist o parcare amenajat dar cu o capacitate insuficient

28
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

n exteriorul incintei mai exist o parcare, neamenajat corespunz tor, dar utilizat n acest sens podul auto care duce spre salin este ngust, ceea ce ngreuneaz circula ia i nu permite accesul autocarelor prezen a unor cl diri aflate n stare avansat negativ peisajul din vecin tatea salinei nu exist un centru de vizitare i de informare nu exist grupuri sanitare n zona parc rii. de degradare, afecteaz n mod

II.1.b. Deficien ele majore ale situa iei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonelor studiate
Salinele, foste exploat ri miniere n sare, sau activit i miniere actuale cu activitate restructurat dup anul 1989, se afl n localit i subcarpatice, n care activit ile de baz au fost, pn nu demult, aproape exclusiv miniere. Aa cum s-a ntmplat n majoritatea zonelor monoindustriale, dezvoltarea economicosocial a fost afectat prin sistarea activit ii de baz , determinnd probleme sociale precum tn r , deprecierea calit ii vie ii i n final creterea omajului, migra ia popula iei de vrst

apari ia disparit ilor zonale sau regionale. Sc derea nivelului de trai al comunit ilor din zonele miniere, datorit n principal pierderii locului de munc , a f cut s scad puterea financiar a locuitorilor i implicit a administra iei publice locale, prin urmare volumul de investi ii pe plan local n infrastructur , utilit i de baz sau alte domenii aduc toare de venituri s-a redus mult, determinnd dezechilibre economice cu implica ii pe termen mediu i lung. Deficien ele determinate de calitatea precar a infrastructurii generale i turistice i lipsa total sau par ial a utilit ilor de baz , ntrzie o evolu ie socio-economic ap rute sau deja existente. n ceea ce privete infrastructura necesar valorific rii salinelor prin turism, cu excep ia salinei Turda care face obiectul unui proiect cu finan are extern pentru infrastructur mare, prin Programul PHARE 2004 2006, nici-una din celelalte exploat ri miniere n sare nu ofer facilit i de vizitare la standarde europene, care s le permit intrarea n circuite interna ionale. Au fost eviden iate n acest sens, ca deficien e legate de posibilit ile de vizitare, urm toarele aspecte negative: normal , fiind necesar , n zonele defavorizate, atragerea de fonduri guvernamentale sau europene pentru atenuarea disparit ilor

29
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

lipsa parc rilor amenajate, cu anexele corespunz toare (grupuri sanitare, couri de gunoi, mobilier urban) lipsa unor puncte de informare sau centre de vizitare, unde turitii se pot informa asupra obiectivului turistic i al zonei accesul n galeriile destinate vizit rii sau salinoterapiei este comun de cele mai multe ori cu accesul spre zonele de exploatare (salinele Trotu, Ocnele Mari, Praid), sc rile de acces la salinele Cacica i Praid sunt vechi i necorespunz toare din punct de vedere al securit ii turitilor nerespectarea normelor de securitate a turitilor privind accesul i evacuarea n caz de accidente ex. salinei Sl nic Prahova, unde exist o singur cale de acces / ieire, cu lifturi, a c ror stare tehnic este necorespunz toare amenaj ri improvizate n interiorul salinelor, privind grupurile sanitare i alte amenaj ri ce in de confortul i siguran a turitilor, dar i de men inerea unui mediu curat.

II.1.c. Prognoze pe termen mediu i lung


Impactul determinat de implementarea investi iilor propuse prin acest studiu poate fi cuantificat n plan economic, social i al dezvolt rii infrastructurii. n rezumat, pe termen mediu i lung poate fi vorba de urm toarele efecte: n plan economic: dezvoltarea turismului, o activitate economic aduc toare de venituri dezvoltarea unor activit i conexe turismului, ce vor stimula printre altele, revigorarea meteugurilor locale i a micii industrii (turismul are efect multiplicator) creterea num rului de societ i nou nfiin ate diversificarea activit ilor economice locale creterea veniturilor ncasate de agen ii economici locali, ceea ce presupune venituri mai mari c tre administra iile locale i creterea investi iilor de interes public n plan social: crearea de noi locuri de munc i reducerea ratei omajului utilizarea preponderent a for ei de munc feminine n activit i turistice reducerea migra iei for ei de munc spre al i poli de dezvoltare economic

30
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

mbun t irea i diversificarea serviciilor destinate turitilor i implicit cele pentru popula ia local creterea nivelului de trai i mbun t irea calit ii vie ii

n planul infrastructurii generale i a re elelor tehnico-edilitare: modernizarea / reabilitarea drumurilor de acces, amenajarea sau modernizarea parc rilor existente, amenajarea/reabilitarea re elelor de alimentare cu ap gaze naturale, a sta iilor de epurare, managementul deeurilor. Aa cum este men ionat i n Planul na ional de Dezvoltare 2007 2013, Turismul reprezint un posibil instrument de cretere economic , ntruct creeaz oportunit i de locuri de munc prin valorificarea patrimoniului natural i cultural, specific fiec reia din cele opt regiuni de dezvoltare, ndeosebi n zonele marginale, dezavantajate economic i social. Mai mult, turismul creeaz oportunit i de diversificare a economiilor locale, urmare a capitaliz rii veniturilor i canalizare,

ob inute la nivel local.

31
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

II. 2. OPORTUNITATEA INVESTI IEI


II.2.a. ncadrarea obiectivului n politicile de investi ii generale, sectoriale sau regionale
n toate planurile de dezvoltare, strategiile na ionale i sectoriale, turismul este domeniul c ruia i se acord un interes deosebit, datorit diversit ii deosebite a poten ialului i a unicit ii unor elemente care dau posibilitatea dezvolt rii tuturor formelor de turism, dar i datorit climatului i repartiz rii armonioase la nivelul teritoriului. Pe de alt parte, este recunoscut efectul multiplicator al investi iilor n domeniul turismului i faptul c un loc de munc n turism creeaz alte 3 locuri de munc n domeniile conexe. Mai trebuie ad ugat nc un avantaj, faptul c materia prim necesar dezvolt rii turismului, adic resursele naturale i antropice, sunt practic inepuizabile, dac sunt valorificate n mod durabil. Planul Na ional de Dezvoltare 2007 2013 (PND 2007 2013) include n priorit ile na ionale de dezvoltare i turismul, ca modalitate de cretere a competitivit ii economice pe termen mediu n context spa ial, echilibrat - Prioritatea nr. 1. Creterea competitivit ii turismului romnesc i promovarea produselor specifice proprii contribuie printre altele i la mbun t irea imaginii Romniei n lume. n cadrul Priorit ii nr. 5, Dezvoltarea economiei rurale i creterii productivit ii n sectorul agricol, sub-prioritatea creterea standardelor de via prin diversificarea activit ilor rurale, se promoveaz echilibrat valorific n zonele rurale i conceptul de dezvoltare durabil

n spa iul rural, n vederea realiz rii coeziunii economice i sociale. Diversificarea resursele turistice locale, dar n acelai timp absorb o parte din surplusul for ei de prioritate se coreleaz i cu politicile UE privind Strategia european pentru i dezvoltare rural . Prioritatea nr. 6, Diminuarea disparit ilor de dezvoltare ntre rii, care decurge din cteva probleme-cheie, ntre care i declinul localit ilor

activit ilor rurale c tre activit i non-agricole include i ncurajarea activit ilor turistice care munc . Aceast agricultur regiunile

monoindustriale generat de restructurare industrial , se fundamenteaz i pe slaba valorificare a poten ialului turistic local i regional. Obiectivele specifice ale acestei priorit i, n vederea atingerii obiectivului general al priorit ii, fac referire i la valorificarea poten ialului turistic i creterea contribu iei turismului la dezvoltarea regiunilor. Strategia general a acestei priorit i se bazeaz pe interven ii na ionale i sectoriale cu ac iuni specific regionale i subregionale pentru a sus ine i genera cretere economic , opera ionalizate printr-o combinare a investi iilor publice n infrastructura local cu politici active de stimulare a activit ilor de afaceri i sprijinirea

32
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

valorific rii resurselor locale pe sub-priorit i, care includ i sub-prioritatea Dezvoltarea turismului regional i local. Reparti ia armonioas a resurselor turistice la nivel na ional face ca toate cele opt Regiuni de Dezvoltare s beneficieze de elemente de poten ial turistic. Prin urmare, Regiunile de Dezvoltare au incluse n strategiile proprii m suri de valorificare durabil a acestor resurse, n conformitate i cu PND 2007 2013. Investi iile n turism vor permite Regiunilor de dezvoltare s foloseasc avantajele oferite de poten ialul lor turistic pentru a-i mbun t i avantajele valoare ad ugat mare i con inut calitativ ridicat. Investi iile n competitive n sectoare cu

reabilitarea i dezvoltarea infrastructurii turistice, dezvoltarea de forme alternative de turism, inclusiv turismul de ni , pe baza strategiilor regionale, au ca scop valorificarea poten ialului de dezvoltare existent la nivel regional sau local. Salinele propuse spre amenajare se ncadreaz n Regiunile de Dezvoltare 1 Nord-Est (Cacica), 3 Sud Muntenia (Sl nic Prahova) i 7 Centru (Praid). Strategia de Dezvoltare a Regiunii 1 Nord-Est identific trei obiective strategice, ntre care, la Obiectivul nr. 1, Dezvoltarea ntreprinderilor i afacerilor, men ioneaz : Strategia vizeaz o valorificare a capitalului turistic al regiunii prin investi ii productive n turism i stimularea sectorului de prest ri servicii n turism i zona rural . Strategia de Dezvoltare a Regiunii 3 Sud Muntenia, aloc un capitol separat turismului, ca unul dintre cele mai dinamice sectoare economice cu poten ial de dezvoltare pe termen lung, acesta putnd contribui substan ial la revigorarea soci-economic a regiunii. Dou dintre obiectivele strategice ale regiunii, Creterea nivelului de atractivitate al regiunii i

Dezvoltarea economic , social i cultural durabil i echilibrat a comunit ilor rurale, privesc ac iuni directe inclusiv pentru sus inerea dezvolt rii turismului (Creterea semnifica iei comunit ilor regionale ca loca ii pentru investi ii i concentrarea activit ilor culturale, recreative, sociale i economice, Dezvoltarea unei economii rurale diversificat , competitiv i puternic ). M sura concret pentru sus inerea turismului este M sura 2.5 -Dezvoltarea infrastructurii turistice i a activit ilor de sprijin pentru turism, care are ca obiective: mbun t irea atractivit ii regiunii i a produselor turistice, diversificarea i creterea calit ii serviciilor turistice, dezvoltarea infrastructurii de sus inere a activit ilor turistice, dezvoltarea oportunit ilor de marketing pentru produsele turistice, dezvoltarea IMM-urilor n domeniul turismului, concomitent cu creterea copetitivit ii acestora, protejarea motenerii istorice i culturale. Regiunea 7 Centru a identificat apte priorit i de dezvoltare, ntre care, Prioritatea nr. 3, Dezvoltarea turismului, iar ca m suri de aplicare: M sura 3.1. - Conservarea patrimoniului natural, istoric i cultural, M sura 3.2. - Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice

33
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

i M sura 3.3. - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea durabil a resurselor naturale si pentru creterea calit ii serviciilor n turism. Politica Regiunii 7 Centru n acest domeniu se bazeaz pe ntocmirea de proiecte care s conduc la dezvoltarea infrastructurii pentru turism, la creterea eficien ei activit ii economice, la o mai bun ocupare a for ei de munc i n final la mbun t irea nivelului de trai din zonele turistice.

II.2.b. Actele legislative care reglementeaz domeniul investi iei, dup caz
Investi iile prev zute a se realiza prin acest proiect, att n vecin tatea obiectivelor miniere, ct i n subteran, impun respectarea prevederilor incluse n Legea minelor. n ceea ce privete amenajarea unor spa ii n saline i modul de func ionare a spa iilor de tratament n saline, exist de asemenea norme tehnice stabilite prin acte normative. Actele normative care stau la baza acestor reglement ri sunt:

Legea nr. 58 Legea Minelor / 27.03.2003, reglementeaz desf urarea activit ilor miniere n Romnia, stimulnd valorificarea resurselor minerale, cu complet rile i modific rile ulterioare HG nr. 1154 / 23.07.2004, privind aprobarea normelor tehnice unitare pentru realizarea documenta iilor complexe de atestare a func ion rii sta iunilor balneare, climatice i balneoclimatice i de organizare a ntregii activit i de utilizare a factorilor balneari; Cap. 7 - Norme tehnice pentru amenajarea unor spa ii de tratament n saline (art. 184 187). n imediata apropiere a salinelor Praid i Sl nic Prahova se afl zone cu regim special de protec ie, declarate monumente ale naturii - Muntele de sare de la Praid, cu o suprafa proiectate i implementate i n acord cu legisla ia privind ariile protejate: Ordonan a de urgenta nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei s lbatice, aprobat prin Legea nr. 462/2001 Legea nr. 265/29.06.2006 aprobat cu modific rile OUG nr. 195/2005, cu privire la reglement rile juridice asupra protec iei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor i elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabil dispune republicarea i de 60 ha i Muntele de sare de la Sl nic Prahova, cu 2 ha. Prin urmare, investi iile din aceste zone trebuie

34
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Ordonan a de Urgen

nr 57/20.06.2007, privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice.

II.2.c. Acorduri interna ionale ale statului care oblig realizarea investi iei, dup caz
Nu exist acorduri interna ionale n acest sens.

partea romn

la

35
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

BIBLIOGRAFIE
1. Ghinea D. 2. Pric jan A. 3. Teodoreanu Elena, DacosS. Mariana, Voiculescu Camelia, Enache L. 4. Colectiv INCDT 5. Colectiv INCDT 6. Colectiv 7. INCDT 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. **** 24. **** 25. **** 26. **** 27. **** 28. **** 29. **** 30. **** 31. 32 33. 34. Enciclopedia geografic a Romniei. Ed. Enciclopedic , Bucureti, 2002. Apele minerale i termale din Romnia. Ed. Tehnic , Bucureti, 1972. Bioclima sta iunilor balneoclimatice din Romnia. Ed. Sport Turism, Bucureti, 1984. Proiect de amenajare turistic a salinelor din Romnia n vederea lans rii programului Salina Verde Turism i s n tate INCDT, Bucureti, 2003 Evaluarea resurselor balneoturistice ale localit ii Praid n vederea atest rii ca sta iune turistic de interes local. Arhiva INCDT, Bucureti, 1998 Lexicon de Geologie Geografie Mine Petrol, Vol. I II. Ed. Tehnic , Bucureti, 1977, 1978 Baz de date Date preluate de la SALROM sucursala Salina Cacica Date preluate de la SALROM sucursala Salina Ocna Dej Date preluate de la SALROM sucursala Salina Praid Date preluate de la SALROM sucursala Salina Sl nic Date preluate de la SALROM sucursala Salina Trgu Ocna Date preluate de la SALROM sucursala Salina Ocnele Mari Date preluate de la Salina Turda Union Internationale de Splologie (UIS) Bulletin, nr. 2. iulie, 1997 http// www.balneologia.resmedica.pl http// www.ecosfera.ournet.md http// www.excitingpoland.com http// www. halotherapy.com/about.htm http// www. heal-thyself.us/salt_cave.html http// www.ibin.info/2007/08 http//www. kopalnia.pl/site.php?action=site&id_sit http// www. naturalmedicine.suite101.com/article.cfm/salt_cave_therapy http// www.primariadej.ro http// www.ropedia.ro http// www.salina.ro http// www.salinaocnadej.ro http://www.saltcave.us/salt_cave.html http// www.slanic.ro/poze http// www.tirguocna.ro http// www.turismcacica.blogspot.com http://www.natural-salt-lamps.com/polishsaltmines.html http// www. naturalmedicine.suite101.com/article.cfm/salt_cave_therapy http://www.revistafelicia.ro/da_Terapia_in_saline_1002310.htm

36
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova
35. 36. 37. 38. 39. 40. http://www.salzwelten.at/cont/salzwelten/en_salzwelten_altauss ee.aspx http://www.speleoterapia.sk http://www.uraltourism.com/index.php http://www.vacantesicalatorii.ro/modules/revista/articole/articol http://www.worldwidehealth.com/health-article-Speleotherapyand-Halotherapy-for-Healing-Lungs-and-Skin.html Planul Na ional de Dezvoltare 2007 2013, strategiile de dezvoltare ale Regiunilor de Dezvoltare 1 Nord Est, 3 Sud Muntenia i 7 Centru.

37
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

ANEXE
1. Imagini din saline 2. Harta carstului din Romnia. Amplasarea salinelor n teritoriu

38
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Anexa nr. 1 1. Imagini din saline

39
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

Salina CACICA
Foto: G. Maiorescu

trandul din incinta Salinei Cacica

Salina PRAID
Foto: G. Maiorescu

Salina SL NIC PRAHOVA

Studiu de prefezabilitate privind amenajarea i reamenajarea turistic a salinelor Cacica, Praid i Sl nic Prahova

Anexa nr. 2 Harta carstului din Romnia. Amplasarea salinelor n teritoriu

40
INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE N TURISM INCDT BUCURESTI

S-ar putea să vă placă și