Sunteți pe pagina 1din 214
HELMUTH KOBER coreTeec | 4 "I f = 0 » f 2 c F A Ww Pn 4 0 Tntroducere — s4 Obiectul proiectulal ~ 7 ul proectul amen ee Descrierea structurii de revision 2 1. Caleul pani curenti acoperig ari 1.1. Evaluare incirearh “12 Caleul solicitasi_—— aes = — 1.3. Dimensionare 1.4, Verificari la starea limit de rezisieny 15. Verificari la starea limita de deformatie 1.6. Dimensionarea joantei de montaj din primul reazem iniermediar 1.7. Dimensionarea joantei de montaj de pe reazemul eurent 2. Caleul fermi curenti 2.1. Schemi geometrict fermi 2.2. Bvaluare incarediri 2.3. Caleulul eforturilor axle din barele fermel 2.4. Dimensionare bare comprimate 2.5. Dimensionare bare intinse 2.6. Verificarea stiri limitd de deformajie stiri limith de deformagie 2.7. Dimensionarea prinderilor cu suduri a diagonalelor i montanjilor “2.8. Amplasarea placujelor de solidarizare 2.9. Dimensionarea joantelor de montaj 2.10, Verifiarea rezemari fermei 3. Caleul grind eale de rulare 3.1, Aledtuire cale de rulare 3.2. Schema constructiva grindl eale de rulare 3.3, Soliitiri generate de actiunea podurilor ulante 3.4, Evaluarea solicitarior pentru dimensionarea grinzii call de rulare 3.5. Dimensionare sectiune transversal grinds cale de rulare 3.6. Verificri la starea limita de rezistenit I 3.7, Verificarea stabilititii locale a inimli grinaii de rulare 3.8. Verificare la starea limits de deformatie 3.9. Verificre la statrea limita de oboseala “4. Caleul stip hal 4.1. Evaluare solicitiri slp hall 4.1.1, Schema staticd cad transversal hall 1.2. Relatii de calcul pentru fora de fixare — 32 Aired permanente seoperig ee 3 'B. Incaredri permanente cale de rulare - 85 (C. Incdreiri cvasipermanente acoper a7 DTnetrer evasipermanens eae de Rare 89 E-Tnearelre dati de 2ipadi FF Inctreari verticale mari generate de podutle rulante 92. ‘G.Ineareari verticale mici generate de: 38 ge podurile rulante H. Incdreare orizontala (—) din franarea edrucioarelor pe Spal Gn axa 99 I, Tncareare orizontalii (—) din frdnarea carucioatelor pe stalpul din axul-B 102 rn corizontalé (—) din Krinares cArucioarelor pe stalpul din axul-A 103 K.Incdreare orizontalé (=) din frénarea carucioarelor pe stflpul din axul-B 104 . Tneareari date de vant (=) 105 M; Tneareari date de vant (—) HL N. Incireari paviafonaic! Tanivelul acoperisului tn graparea special de inedreist | 112 ‘0. Inearearh . sravitatjonale la nivelul e&ii de rulare in gruparea special Hg Incareare seismicd de cod (—») 16 Incarcire seismic& de cod (=) ri 4.2, Evaluarea solictirilor pentru calculul seajinilor Gurente ale Wonsoanélor 122, 4.3, Dimensionarea sectiunilor tansversale peniru cele doud tronsoane de stl 128 4.4. Verificsrea sectiunilor wansversale 128 4.5. Verificare de rezistentd in dreprul golului de wecere 4.6. Caleulul bazei stiput 142 4.7. Caleul fundatie stalp curent 180 5. Caleul portal EYES et is 5, Aleatuire elemente portal 165 5.4, Dimensionare elementelor portalalul 166 ‘Sehem de calcul 6: abe i rl eee eT 7G (6.3, Caleulsolictari — = 6.4. Dimensionare diagonale CO.T. roprie C.0"T. 6.5. Dimensionare tal 6.6. Dimensionarea prinderilor cu sudurd a barslor COT 718 7. Anexa [ea=3n_ Profile| laminate lacald 184 Profile IPE. nS Profile HE-A_ — = —_ 88 Profile HE-B EERE ~ [189 Profile UJaminaielacald 190 ‘Comiere cu arp egale 192, Gomiere eu aripi egale jee "Tevi rotunde 195) “Tevi tubulare pitaie 201 “Tevi tubulare dreptunghiulare 205 Tncadrarea in eurbele de fambayConfoan STAS TOTORCTR 206 ‘Coeficienti de flambaj pentru OL 37 207 ‘Coeficienji de flambaj pentru OL 52 208 eul pentru eoeficienji de Hambaj - 2097 ‘Valori maxim admise pentru sigeti 210 2 Bibliografie : HT

S-ar putea să vă placă și