JOCUL DE ROL ŞI ROLUL LUI TERAPEUTIC -CERCETARE,,Copilul râde: Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul Tânărul cântă: Jocul

şi înţelepciunea mea e iubirea Bătrânul tace: Iubirea şi jocul meu e înţelepciunea.”
Lucian Blaga

ARGUMENT
În joc, copiii învaţă să se ajute unii cu alţii, să se bucure de succesele colegilor, să aprecieze obiectiv succesele altora. Având dulcea iluzie că se joacă, elevul participă activ la propria lui formare, achiziţionând cunoştinţe, formându-şi atitudini şi comportamente. Prin jocuri reuşim să fim mai aproape de elevi, să picurăm mai multă omenie, mai multă iubire şi grijă pentru copii şi să formăm sufletele lor pe căi raţionale şi sentimentale încât la fiecare pas să avem satisfacţia de a vedea triumfând bunul simţ şi superioritatea inimii. În cadrul jocului, prin joc de rol sau utilizarea de jucării, copii pot fi învăţaţi şi pot fi exersate abilităţile sociale, de comunicare, de rezolvare de probleme sau de control comportamental. Jocul are rol terapeutic pentru cei care nu au dezvoltată iniţiativa şi curajul de a intra în competiţie.Prin joc se eliberează de timiditate şi intră cu toate forţele în joc. Nu se mai tem aşa de tare de critica celorlalţi, deoarece personajul poate spune orice, iar reproşurile nu i se adresează lui personal, ci personajului.Prin joc se poare fortifica, întări voinţa şi atenţia. Cercetătorii au demonstrat că jocul copilului este esenţial pentru dezvoltarea personalităţii lui, şi că prin joc se dezvoltă capacităţile şi competenţele de bază.Scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă de a satisface imediat dorinţele sau aspiraţiile copilului.Prin atingerea scopului, se restabileşte echilibrul vieţii psihice.Importanţa locului pe care-l ocupă jocul în viaţa copilului este dată de faptul că jocul satisface dorinţa firească de manifestare, de acţiune şi de afirmare a independenţei copilului.Prin joc copulul ajunge să cunoască realitatea social, deprinde modele de conduit şi reflect la comportamentul propriu şi al celorlalţi.

1

iar pentru adult constituie un prilej de a urmări felul cum se dezvoltă personalitatea copilului. -să facilităm exprimarea emoţională . . 5. o fată provenind dintr-o familie monoparentală şi 4 băieţi provenind din familii biparentale. Scopul acestei cercetari a fost acela de a demonstra rolul jocului în rezolvarea problemelor şi conflictelor din relaţii şi control comportamental.Instrumente de lucru 2 . cu furie.să-i ajutăm pe copii să-şi însuşească anumite abilităţi de relaţionare şi să-şi asume responsabilitatea pentru comportamentul lor . integrarea în clasă alături de ceilalţi copii fără diferenţe obţinând armonia relaţiei cu colegii. -să facilităm exprimarea preocupărilor copiilor. cofuzie. Subiecţii:5 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 8 ani.Obiectivele intervenţiei : . hiperactivitatea . Grupul (clasa de elevi) reacţionează înlăturându-i pe acesti colegi . Definirea situaţiei problematice (comportamente specifice) : . nesiguranţă.Probleme pentru care este necesară investigaţia:un grup de 5 copii ( 7-8 ani)cu probleme comportamentale şi hiperactivitate. crizele se repetă şi ele constant. dacă există un factor constant de stres.comportamentul impulsiv : nu au răbdare.Ideea iniţierii acestui proiect a devenit realizabilă datorită bucuriei pe care o resimt copiii pentru teatrul de papuşi. a marilor emoţii pe care le creează iniţierea copiilor în arta mânuirii de păpuşi. 4. nu tolerează să li se spună « nu » .Ipoteza cercetarii este următoarea: Prin intermediul jocului de rol (cu marionete) problemele comportamentale şi de hiperactivitate vor fi diminuate şi apoi eliminate . 1. -să găsească strategii de rezolvare a problemelor şi conflictelor din relaţii prin intermediul jocului de rol .neatenţia. 2. 3. de a o stimula şi a influenţa. Efectele preliminare vor fi. -să-i ajutăm să găsească resurse pentru a rezolva problemele cu care se confruntă . -reacţionează exagerat şi nepotrivit. marionete. Pentru copil reprezintă o distracţie veselă. -să exploreze problemele existente în relaţiile cu cei din jur . placută. 6.

dar şi a consecinţelor. b) Jocuri de decizie. Copiii primesc un început de poveste pe care singuri sau în grup sunt rugaţi să o continue sau să-şi imagineze un alt curs al poveştii. -stabilirea priorităţii în ceea ce priveşte comportamentele dificile( alegerea unui comportament ţintă) . monitorizarea temperamentului . ..refuzul de a-şi atribui un rol) JOCUL . 3 .-întărirea. lovirea sau aruncarea păpuşii. 8. limbajul verbal şi nonverbal.Intervenţia JOCUL CU PĂPUŞILE Fiecare copil va manevra păpuşa aleasă care-l reprezintă pe el. starea afectivă.Prin acest joc se va urmări să se proiecteze în rolul păpuşii cu care se joacă. Metode folosite: Jocul de rol a) jocuri de reprezentare –a structurilor care ajuta copiii să înţeleagă modul de funcţionare a unor structuri organizatorice interogate. d) jocul de competiţie (de obţinere)a unor performanţe-constă în simularea obţinerii unor performanţe de învingere a unui adevăr real sau imaginar .SUNT POVESTITOR. . -atenuarea focalizării excesive pe comportamente problematice. personajele folosite şi corespondenţa acestora cu personae cunoscute de copil... respectul egalitatea împărţirea deciziilor.care apară intre 2 persoane . -învăţarea unor stategii de management al comportamentului pe termen lung.exteriorizarea sentimentelor pentru fiecare personaj (manifestări aggressive.Rezultate: Ce au învăţat copiii ? .2 grupuri. învaţă încrederea. tonalitatea vocii. Cum au reacţionat copiii ? -încearcă să respecte regulile. direcţia pe care o ia povestea..care facilitează dezvoltarea capacităţii de înţelegere mediere şi soluţionare a unor probleme conflictuale .care constă în simularea unor contexte situaţionale a unor contexte situaţionale în care copiii trebuie să ia o decizie importantă c) jocul de arbitraj. să comunice. Observaţia 7.să coopereze .Se urmăreşte comunicarea în cadrul grupului. modul de adresare. comportamentul copilului în timpul jocului.LA SPECTACOL.

Aurel Taflan). Pro Humanitate. E. VERZA.copiii vor fi integraţi în clasă alături de ceilalţi copii fără diferenţe : obţinem armonia relaţiei cu colegii . Edit. Bucuresti. 3. 1978 6. Pro Humanitate. PAUNESCU. Holdevici.. Costuri Păpuşile şi paravanul de teatru de păpuşi provenite din donaţii. -încurajaţi . Ionel Musu. BADEA. A. VERZA.Concluzii : . 1993 2. Omul. 4. BIBLIOGRAFIE: 1.. Constantin si colab. -regulile şi cerinţele sunt reamintite ori de câte ori este nevoie . -sarcinile complexe vor fi divizate în sarcini mai simple . (Coord.. Edit. E. jocul si distractia. Bucuresti. Edit. Edit. (Ed) (2001) Consiliere educaţională. F.. Bucuresti. Didactica si Pedagogica. VERZA.-nu mai manifestă comportament agresiv 9. Caracterizarea dinamica a copilului si adolescentului. E. Psinet. Bucuresti. Bucureşti.. Stiintifica si Enciclopedica. Psihologia varstelor. I. Terapia educationala integrata. Editura All. E. 1990 5. 2000 4 . Băban. -includerea în jocuri fără a fi ridiculizaţi! 10. (1996) Elemente de psihoterapie. Cluj-Napoca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful