JOCUL DE ROL ŞI ROLUL LUI TERAPEUTIC -CERCETARE,,Copilul râde: Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul Tânărul cântă: Jocul

şi înţelepciunea mea e iubirea Bătrânul tace: Iubirea şi jocul meu e înţelepciunea.”
Lucian Blaga

ARGUMENT
În joc, copiii învaţă să se ajute unii cu alţii, să se bucure de succesele colegilor, să aprecieze obiectiv succesele altora. Având dulcea iluzie că se joacă, elevul participă activ la propria lui formare, achiziţionând cunoştinţe, formându-şi atitudini şi comportamente. Prin jocuri reuşim să fim mai aproape de elevi, să picurăm mai multă omenie, mai multă iubire şi grijă pentru copii şi să formăm sufletele lor pe căi raţionale şi sentimentale încât la fiecare pas să avem satisfacţia de a vedea triumfând bunul simţ şi superioritatea inimii. În cadrul jocului, prin joc de rol sau utilizarea de jucării, copii pot fi învăţaţi şi pot fi exersate abilităţile sociale, de comunicare, de rezolvare de probleme sau de control comportamental. Jocul are rol terapeutic pentru cei care nu au dezvoltată iniţiativa şi curajul de a intra în competiţie.Prin joc se eliberează de timiditate şi intră cu toate forţele în joc. Nu se mai tem aşa de tare de critica celorlalţi, deoarece personajul poate spune orice, iar reproşurile nu i se adresează lui personal, ci personajului.Prin joc se poare fortifica, întări voinţa şi atenţia. Cercetătorii au demonstrat că jocul copilului este esenţial pentru dezvoltarea personalităţii lui, şi că prin joc se dezvoltă capacităţile şi competenţele de bază.Scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă de a satisface imediat dorinţele sau aspiraţiile copilului.Prin atingerea scopului, se restabileşte echilibrul vieţii psihice.Importanţa locului pe care-l ocupă jocul în viaţa copilului este dată de faptul că jocul satisface dorinţa firească de manifestare, de acţiune şi de afirmare a independenţei copilului.Prin joc copulul ajunge să cunoască realitatea social, deprinde modele de conduit şi reflect la comportamentul propriu şi al celorlalţi.

1

-să-i ajutăm să găsească resurse pentru a rezolva problemele cu care se confruntă . hiperactivitatea . crizele se repetă şi ele constant. -să facilităm exprimarea emoţională . -să exploreze problemele existente în relaţiile cu cei din jur . de a o stimula şi a influenţa.comportamentul impulsiv : nu au răbdare. -reacţionează exagerat şi nepotrivit. Grupul (clasa de elevi) reacţionează înlăturându-i pe acesti colegi . a marilor emoţii pe care le creează iniţierea copiilor în arta mânuirii de păpuşi.Probleme pentru care este necesară investigaţia:un grup de 5 copii ( 7-8 ani)cu probleme comportamentale şi hiperactivitate. placută. nesiguranţă. Scopul acestei cercetari a fost acela de a demonstra rolul jocului în rezolvarea problemelor şi conflictelor din relaţii şi control comportamental. dacă există un factor constant de stres. 1.iar pentru adult constituie un prilej de a urmări felul cum se dezvoltă personalitatea copilului. 4. Definirea situaţiei problematice (comportamente specifice) : . -să găsească strategii de rezolvare a problemelor şi conflictelor din relaţii prin intermediul jocului de rol . 2.Ideea iniţierii acestui proiect a devenit realizabilă datorită bucuriei pe care o resimt copiii pentru teatrul de papuşi. cofuzie. o fată provenind dintr-o familie monoparentală şi 4 băieţi provenind din familii biparentale.neatenţia. nu tolerează să li se spună « nu » .Obiectivele intervenţiei : . -să facilităm exprimarea preocupărilor copiilor.să-i ajutăm pe copii să-şi însuşească anumite abilităţi de relaţionare şi să-şi asume responsabilitatea pentru comportamentul lor . integrarea în clasă alături de ceilalţi copii fără diferenţe obţinând armonia relaţiei cu colegii. 5. cu furie. Efectele preliminare vor fi. 3.Instrumente de lucru 2 . Subiecţii:5 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 8 ani.Ipoteza cercetarii este următoarea: Prin intermediul jocului de rol (cu marionete) problemele comportamentale şi de hiperactivitate vor fi diminuate şi apoi eliminate . . marionete. 6. Pentru copil reprezintă o distracţie veselă.

dar şi a consecinţelor.care facilitează dezvoltarea capacităţii de înţelegere mediere şi soluţionare a unor probleme conflictuale .SUNT POVESTITOR.LA SPECTACOL. direcţia pe care o ia povestea. Copiii primesc un început de poveste pe care singuri sau în grup sunt rugaţi să o continue sau să-şi imagineze un alt curs al poveştii. tonalitatea vocii.Rezultate: Ce au învăţat copiii ? .-întărirea.. -atenuarea focalizării excesive pe comportamente problematice.2 grupuri. starea afectivă.să coopereze . Metode folosite: Jocul de rol a) jocuri de reprezentare –a structurilor care ajuta copiii să înţeleagă modul de funcţionare a unor structuri organizatorice interogate.Prin acest joc se va urmări să se proiecteze în rolul păpuşii cu care se joacă. modul de adresare. d) jocul de competiţie (de obţinere)a unor performanţe-constă în simularea obţinerii unor performanţe de învingere a unui adevăr real sau imaginar . Cum au reacţionat copiii ? -încearcă să respecte regulile.Intervenţia JOCUL CU PĂPUŞILE Fiecare copil va manevra păpuşa aleasă care-l reprezintă pe el. limbajul verbal şi nonverbal. să comunice. învaţă încrederea. .refuzul de a-şi atribui un rol) JOCUL . -stabilirea priorităţii în ceea ce priveşte comportamentele dificile( alegerea unui comportament ţintă) . comportamentul copilului în timpul jocului.. .exteriorizarea sentimentelor pentru fiecare personaj (manifestări aggressive.care constă în simularea unor contexte situaţionale a unor contexte situaţionale în care copiii trebuie să ia o decizie importantă c) jocul de arbitraj.Se urmăreşte comunicarea în cadrul grupului. 8. Observaţia 7. -învăţarea unor stategii de management al comportamentului pe termen lung. monitorizarea temperamentului . 3 .care apară intre 2 persoane . b) Jocuri de decizie. lovirea sau aruncarea păpuşii. personajele folosite şi corespondenţa acestora cu personae cunoscute de copil... respectul egalitatea împărţirea deciziilor.

Edit. E.. VERZA. Edit. Stiintifica si Enciclopedica. E. 3. 4. Pro Humanitate. E. A. jocul si distractia. 1978 6. VERZA. Caracterizarea dinamica a copilului si adolescentului. F. BADEA.Concluzii : . PAUNESCU. 1990 5. Bucureşti.. -regulile şi cerinţele sunt reamintite ori de câte ori este nevoie . (Ed) (2001) Consiliere educaţională. Edit. Terapia educationala integrata. Bucuresti. I. Editura All. -includerea în jocuri fără a fi ridiculizaţi! 10. Edit. Bucuresti. (1996) Elemente de psihoterapie. BIBLIOGRAFIE: 1. Holdevici. -sarcinile complexe vor fi divizate în sarcini mai simple . Costuri Păpuşile şi paravanul de teatru de păpuşi provenite din donaţii. VERZA. 2000 4 . -încurajaţi . Bucuresti. Pro Humanitate. (Coord.-nu mai manifestă comportament agresiv 9. Ionel Musu. Aurel Taflan). Constantin si colab. Psinet. Omul.. Băban. E.copiii vor fi integraţi în clasă alături de ceilalţi copii fără diferenţe : obţinem armonia relaţiei cu colegii ... Cluj-Napoca. Didactica si Pedagogica. 1993 2. Bucuresti. Psihologia varstelor.