Sunteți pe pagina 1din 48

ANALIZA PERFORMANTELOR UNEI INSTITUTII DE CREDIT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31 decembrie Denumirea indicatorului Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care: - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate Venituri privind titlurile - venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil - venituri din participatii - venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate Venituri din comisioane Cheltuieli cu comisioane Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare Venituri din operatiuni financiare Cheltuieli din operatiuni financiare Alte venituri din exploatare Cheltuieli administrative generale - Cheltuieli cu personalul, din care: - Salarii - Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care: - cheltuieli aferente pensiilor - Alte cheltuieli administrative Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale Alte cheltuieli de exploatare Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate Cod pozitie 010 015 020 030 033 035 037 040 050 060 063 065 070 080 083 084 085 086 087 090 100 110 120 Nota - RON Exercitiul financiar precedent incheiat 11,450,996 22,692,699 0 342,309 4,327,122 6,439,824 0 47 0 0 0 47 0 0 4,493,250 6,709,020 724,139 1,093,320 143,028 43,032 5,267,415 6,110,247 5,124,387 6,067,215 1,248,987 563,117 14,847,894 22,329,950 5,960,744 8,475,447 4,274,443 6,275,672 1,686,301 2,199,775 0 1,566,684 4,792,021 8,268,045 1,177,523 1,202,814 1,714,792 2,861,660 1,368,630 602,045 3,615,783 0

130

Page 1

Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate Rezultatul activitatii curente - Profit - Pierdere Impozitul pe rezultatul activitatii curente Rezultatul activitatii curente dupa impozitare - Profit - Pierdere Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul activitatii extraordinare - Profit - Pierdere Impozitul pe rezultatul activitatii extraordinare Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare - Profit - Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut - Profit - Pierdere Impozit pe profit - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat - Venituri din impozitul pe profit amanat Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus Rezultatul net al exercitiului financiar - Profit - Pierdere Rezultatul pe actiune - de baza - diluat

140 153 156 160 173 176 180 190 203 206 210 223 226 230 240 253 256 260 263 265 267 270 283 286 293 296

0 0 0 0 298,766 144,821 0 0 0 0 0 0 298,766 144,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,322,308 36,075,130 25,023,542 35,930,309 0 0 298,766 144,821 0 0 47,802 23,171 47,802 23,171 0 0 0 0 0 0 0 0 250,964 121,650 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 2

ANALIZA STRUCTURII SI DINAMICII VENITURILOR


INDICATORI 1 Venituri totale 1.1. Venituri bancare (curente) 1.1.1. Venituri din exploatare 1.1.1.1. Venituri din dobanzi 1.1.1.2. Venituri operationale 1.1.2. Venituri financiare 1.2. Venituri extraordinare (nebancare) 2. Active totale Rd.coresp. CCP 230 N-1 N SUMA % SUMA % 25,322,308 100.00 36,075,130 25,322,308 100.00 36,075,130 20,054,893 79.20 29,964,836 11,450,996 57.10 22,692,699 8,603,897 42.90 7,272,137 5,267,415 20.80 6,110,294 0 0.00 0 131,166,838 219,254,270 I% 100.00 100.00 83.06 75.73 24.27 16.94 0.00 142.46 142.46 149.41 198.17 84.52 116.00 0.00 167.16

010 040+070+120 030+063+140 180 Bil.150

Structura veniturilor bancare in perioada N-1

Structura veniturilor bancare in perioada N

Venituri din exploatare, 79.20%

Venituri finanaciare, 20.80%

Venituri din exploatare, 83.06% Venituri finanaciare, 16.94%

Structura veniturilor din exploatare in perioada N-1

Structura veniturilor din exploatare in perioada N

Venituri operationale, 42.90%

Venituri operationale, 24.27%


Venituri din dobanzi, 57.10%

Venituri din dobanzi, 75.73%

Page 3

Evolutia veniturilor bancare


29,964,836 30,000,000 25,000,000 20,000,000

Evolutia veniturilor din exploatare


25,000,000

22,692,699

20,054,893

20,000,000

15,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0


N-1 N

11,450,996 8,603,897 7,272,137

5,267,415

10,000,000 6,110,294 5,000,000

0
N-1 N

N-1 Venituri din exploatare Venituri financiare 20,054,893 5,267,415

N N-1 29,964,836 Venituri din dobanzi 6,110,294 Venituri operationale 11,450,996 8,603,897 22,692,699 7,272,137 N

Dinamica veniturilor bancare

200.00% 180.00% 160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Venituri totale Venituri din exploatar Venituri din dobanzi Venituri Venituri operation financiare ale 84.52% Active totale

Indice de creste 142.46% 149.41% 198.17%

116.00% 167.16%

Page 4

Active totale

Veniturile din exploatare reprezinta 79,20% din totalul veniturilor in anul N-1 si 83,06% in anul N, inregistrand o crestere de 49,41%. Veniturile din exploatare reprezinta contravaloarea serviciilor realizate de unitatea bancara in baza veniturilor din dobanzi si a veniturilor operationale. In structura veniturilor din exploatare bancare predomina veniturile din dobanzi cu o pondere de 57,10% in anul N-1 si cu o pondere de 75,73% in anul N, inregistrand o crestere semnificativa de 98,17%. Aceasta situatie arata capacitatea unitatii bancare de a-si consolida pozitia concurentiala, de a atrage clientela si de a fideliza clientela prin servicii de calitate. Cea mai mare parte a veniturilor operationale sunt venituri din comisioane aferente pachetului de servicii bancare, cealalta parte fiind reprezentata de cesiunile de active, din reluarea de provizioane bancare, din inchirierea de spatii, din servicii de protejare a resurselor clientilor, din servicii de asigurare si transfer etc. Poderea veniturilor operationale in structura veniturilor din exploatare bancare este de 42,90% in anul N-1 si de 24,27% in anul N, inregistrand o scadere de 15,48%. Dinamica acestor venituri nu influenteaza major rezultatul din activitatea bancara. Veniturile din activitatea suplimentara bancara sunt veniturile financiare obtinute din operatiuni cu titluri de valoare, operatiuni de schimb valutar, operatiuni de lesing sau de consultanta financiara. Ponderea in total venituri este de 20,80% in anul N-1 si de 16,94% in anul N. Valoric veniturile financiare au inregistrat o crestere de 16% fata de anul N-1. Din analiza dinamicii veniturilor si activelor bancare se poate observa ritmul de crestere al veniturilor din dobanzi ce depaseste cu mult ritmul de crestere al activelor bancare.

ANALIZA STRUCTURII SI DINAMICII REZULTATULUI BANCAR


INDICATORI 1. Rezultatul brut al exercitiului 1.1. Rezultatul bancar (curent) 1.1.1. Rezultatul din exploatare Rezultatul din dobanzi (marja dobanzii) 1.1.1.1. Rezultatul din activitatea operationala 1.1.2. Rezultatul din activitatea financiara 1.2. Rezultatul extraordinar (nebancar) 2. Venituri totale 3. Venituri din dobanzi 4. Activ total N-1 N Rd.coresp. CCP SUMA % SUMA % 253 298,766 100.00 144,821 100.00 153 298,766 100.00 144,821 100.00 155,738 52.13 101,742 70.25 010-020 7,123,874 4,574.27 16,252,875 15,974.60
040-050+070+120080

I% 48.47 48.47 65.33 228.15 231.79 30.12 0.00 142.46 198.17 167.16

-6,968,136 -4,474.27 47.87 0.00

-16,151,133 43,079 0 36,075,130 22,692,699 219,254,270

-15,874.60 29.75 0.00

030+060+140-130 143,028 180-190 0 230 25,322,308 010 11,450,996 Bil.rd.150 131,166,838

Page 5

Structura rezultatului bancar in perioada N-1

Structura rezultatului bancar in perioada N

Rezultatul din activitatea finanaciara, 47.87%

Rezultatul din exploatare, 52.13%

Rezultatul din activitatea finanaciara , 29.75%

Rezultatul din exploatare, 70.25%

Structura rezultatului din exploatare in perioada N-1

Structura rezultatului din exploatare in perioada N

Rezutatul din activitatea


o pe ra t io na la ,

-4474.27%

Rezultatul din dobanzi, 4574.27%

Rezutatul din activitatea


o pe ra t io na la

-15874.60%

Rezultatul din dobanzi, 15974.60%

Page 6

Evolutia rezultatului bancar


298,766 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Rezultatul bancar Rezultatul din exploatare Rezultatul din activitatea financiara N-1 298,766 155,738 143,028 N 144,821 101,742 43,079 155,738 143,028 144,821 101,742 43,079

Evolutia rezultatului din exploatare

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 -5,000,000 -10,000,000 -15,000,000 -20,000,000 Rezultatul din dobanzi Rezultatul din activitatea operationala Venituri din dobanzi N-1 7,123,874 -6,968,136 -6,968,136 7,123,874

16,252,875 Venituri din dobanzi, 22,692,699

Venituri din dobanzi, 11,450,996

-16,151,133 N 16,252,875 -16,151,133

11,450,996

22,692,699

Dinamica rezultatului bancar


228.15%
250.00%

231.79%

Venituri din dobanzi, 198.17%

150.00% 100.00% 50.00% 0.00%

48.47% 65.33% 30.12%

Rezultatul bancar Indice de creste 48.47%

Rezultatul Rezultatul Rezultatul Rezultatul din din din din dobanzi exploatare activ .opera activ .f inan 65.33% 228.15% 231.79% 30.12%

Venituri totale 142.46%

Venituri totale, 142.46%

200.00%

Venituri din Activ total dobanzi 198.17% 167.16%

Page 7

Activ total, 167.16%

Rezultatul bancar curent contribuie preponderent la rezultatul unitatii bancare intrucat acesta incorporeaza rezultate din activitatea de exploatare si din activitatea financiara. Din analiza evolutiei rezultatului bancar comparativ cu cea a veniturilor totale si a activelor totale se observa scaderea cu 51,53% a rezultatului curent fata de cresterea cu 42,46% a veniturilor totale si cu 67,16% a activelor totale. Daca veniturile totale au crescut aproximativ in acelasi ritm cu activele totale, iata ca rezultatul bancar prezinta o evolutie negativa, datorata unor cauze ce se rezulta din analiza structurii si dinamicii cheltuielilor. Rezultatul din exploatare este constituit din marja din dobanzi si rezultatul din activitatea operationala. Rezultatul din exploatare reprezinta 52,13% din rezultatul bancar in anul N-1 si 70,25% in anul N. Evolutia acestui rezultat in perioada N-1 - N este negativa, scazand de la 155.738 lei in anul N-1 la 101.742 lei in anul N,( cu 34,67%), ceea ce a dus la scaderea rezultatului bancar cu 51,53%. Comparativ cu evolutia veniturilor totale care au inregistrat o crestere de 42,46%, evolutia negativa a rezultatului se explica prin cresterea spectaculoasa a cheltuielilor, in aceasta perioada, depasind-o cu mult pe cea a veniturilor. Rezultatul din dobanzi are o pondere semnificativa in rezultatul exploatarii, dar aproape in aceeasi masura, in sens negativ, este rezultatul din activitatea operationala, care face diferenta. Evolutia rezultatului din dobanzi, in perioada N-1 - N, este pozitiva, crescand cu 128,15%, ceea ce inseamna eficienta plasamentelor financiare ale unitatii bancare. Comparativ cu veniturile din dobanzi se observa o crestere in acelasi ritm. Rezultatul din activitatea operationala este cel care diminueaza rezultatul din exploatare, fiind aproximativ egal cu cel din dobanzi, dar in sens negativ. Cu alte cuvinte cheltuielile au depasit cu mult veniturile din activitatea operationala. Evolutia acestui rezultat in perioada N-1 - N este pozitiva, in sensul majorarii rezultatului negativ de la -6.968.136 lei la -16.151.133 lei, cu 131,79%. Acest fapt a influentat evolutia negativa a rezultatului din exploatare. Rezultatul din activitatea financiara reprezinta 47,87% din rezultatul bancar, in anul N-1, si 29,75%, in anul N. Se observa o scadere a rezultatului din activitatea financiara de la 143.028 lei, in anul N-1, la 43.079 lei, in anul N, cu 69,88%.

Page 8

ANALIZA STRUCTURII SI DINAMICII CHELTUIELILOR


INDICATORI 1. Cheltuieli totale 1.1. Cheltuieli totale bancare (curente) 1.1.1. Cheltuieli din exploatare 1.1.1.1. Cheltuieli din dobanzi 1.1.1.2. Cheltuieli din activitatea operationala 1.1.1.2.1. Cheltuieli cu comisioane 1.1.1.2.1. Cheltuieli cu personalul 1.1.1.2.2. Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 1.1.1.2.3. Alte cheltuieli administrative 1.1.1.2.4. Alte cheltuieli din exploatare 1.1.2. Cheltuieli financiare 1.2. Cheltuieli extraordinare (nebancare) 2. Venituri totale 3. Venituri din exploatare 3. Venituri din dobanzi
Structura cheltuielilor bancare in perioada N-1

Rd.coresp. CCP 240

020

N-1 N SUMA % SUMA % 25,023,542 100.00 35,930,309 25,023,542 100.00 35,930,309 19,899,155 79.52 29,863,094 4,327,122 21.75 6,439,824 15,572,033 724,139 5,960,744 1,177,523 4,792,021 2,917,606 5,124,387 0 25,322,308 20,054,893 11,450,996 78.25 4.65 38.28 7.56 30.77 18.74 20.48 0.00 23,423,270 1,093,320 8,475,447 1,368,630 8,268,045 4,217,828 6,067,215 0 36,075,130 29,964,836 22,692,699

I% 100.00 100.00 83.11 21.56 78.44 4.67 36.18 5.84 35.30 18.01 16.89 0.00 143.59 143.59 150.07 148.82 150.42 150.98 142.19 116.23 172.54 144.56 118.40 0.00 142.46 149.41 198.17
Structura cheltuielilor din exploatare in perioada N
Cheltui eli din dobanz i 21.56%

050 083 090 087 100+110 065+130 190 230 010

Structura cheltuielilor bancare in perioada N


Cheltui eli financi are 16.89%

Structura cheltuielilor din exploatare in perioada N1


Cheltuie li din dobanzi 21.75%

Cheltu ieli financi are 20.48% Cheltu ieli din exploa tare 79.52%

Cheltui eli din exploa tare 83.11%

Cheltuie li din activitat ea operatio nala 78.25%

Cheltui eli din activitat ea operati onala 78.44%

Page 9

nala 78.25%

78.44%

Structura cheltuielilor din activitatea operationala in perioada N-1

Structura cheltuielilor din activitatea operationala in perioada N

Alte cheltuieli din exploatare, 18.74%

Cheltuieli cu comisioan e, 4.65% Cheltuieli cu personalul, 38.28% Cheltuieli cu amortizare a imobilizaril or, 7.56%

Alte cheltuieli din exploatare, 18.01%

Cheltuieli cu comisioan e, 4.67%

Alte cheltuieli administrat ive, 30.77%

Cheltuieli cu personalul, 36.18%

Alte cheltuieli administrat ive, 35.30%

Cheltuieli cu amortizare a imobilizaril or, 5.84%

Evolutia cheltuielilor bancare

40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Cheltuieli bancare Cheltuieli din exploatare Cheltuieli din activitatea financiara Venituri totale N-1 25,023,542 19,899,155 5,124,387 25,322,308 N 35,930,309 29,863,094 6,067,215 36,075,130

Venituri totale

Venituri totale

Page 10

Venituri totale

25,322,308

36,075,130

Evolutia cheltuielilor din activitatea operationala

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0 Cheltuieli din activitatea operationala Cheltuieli cu comisioane Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor Alte cheltuieli administrative Alte cheltuieli din exploatare

N-1 15,572,033 724,139 5,960,744 1,177,523 4,792,021 2,917,606

N 23,423,270 1,093,320 8,475,447 1,368,630 8,268,045 4,217,828

Page 11

Dinamica cheltuielilor bancare

200.00% 172.54% 180.00% 142.59% 160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Cheltuieli bancare

150.07%

142.19% 116.23%

118.40%

Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Alte Alte Cheltuieli Venituri Venituri Venituri din din din cu cu cu cheltuieli cheltuieli financiar din din totale exploata dobanzi activitate comisioa personal amortiza administr din e exploata dobanzi

Indice de creste 142.59% 150.07% 148.82% 150.42% 150.98% 142.19% 116.23% 172.54% 144.56% 118.40% 142.46% 149.41% 198.17%

Page 12

Venituri totale, 142.46%

Venituri din exploatare, 149.41%

Venituri din dobanzi, 198.17%

150.42% 150.98% 148.82%

144.56%

Cheltuielie unitatii bancare au o structura asemanatoare cu cea a veniturilor si rezultatelor bancare. Ponderea cea mai mare o detin cheltuielie din exploatare 79,52% in anul N-1 si 83,11% in anul N, iar cheltuielile financiare sunt in proportie de 20,48% in anul N-1 si de 16,89% in anul N. Cheltuielile bancare curente au inregistrat o crestere de 43,59%, in perioada N-1 - N fata de 42,41% cresterea veniturilor totale. Evolutia in acelasi ritm a veniturilor totale cu cea a cheltuielilor totale explica trendul descrescator al rezultatului bancar. Cheltuielile din exploatare se compun din cheltuieli din dobanzi in proportie de 21,75% in anul N-1 si de 21,56% in anul N, dar ponderea cea mai mare o detin cheltuielile din activitatea operationala, in proportie de 78,25% in anul N-1 si de 78,44% in anul N. Deasemenea cheltuielile din exploatare au crescut in acelasi ritm cu veniturile din exploatare, inregistrand o crestere de 50,07% cheltuielile din exploatare si o crestere de 49,41% veniturile din exploatare. Cheltuielile financiare reprezinta doar 20,48% din cheltuielile bancare, in anul N-1 si 16,89% in anul N, inregistrand o usoara crestere in perioada analizata, de 18,40%. Cheltuielile din dobanzi reprezinta 21,75% din cheltuielile de exploatare, in anul N-1 si 21,56% in anul N, inregistrand o crestere in perioada analizata, de 48.82%. Ritmul de crestere al cheltuielilor din dobanzi este mult mai mic comparativ cu cel al veniturilor din dobanzi care este de 98,17%. Cheltuielile operationale reprezinta ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare, de 78,25% in anul N-1, si de 78,44% in anul N, inregistrand o crestere de 50,42% in perioada analizata. Cheltuielile operationale sunt alcatuite din urmatoarele cheltuieli, in ordinea ponderii pe care o detin: - cheltuielile cu personalul detin ponderea cea mai mare de 38,28% in anul N-1 si de 36,18% in anul N, inregistrand o crestere de 42,19% - alte cheltuieli administrative detin 30,77% in anul N-1 si 35,30% in anul N, inregistrand o crestere semnificativa de 72,54% - alte cheltuieli din exploatare detin 18,74% in anul N-1 si 18,01% in anul N, inregistrand o crestere de 44,56% - cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor detin 7,56% in anul N-1 si 5,84% in anul N, inregistrand o crestere de 16,23% - cheltuielile cu comisioanele detin ponderea cea mai mica de 4,65% in anul N-1 si de 4,67% in anul N, cresterea fiind de 50,98% Din analiza evolutiei cheltuielilor in perioada N-1 - N se observa o crestere importanta a cheltuielilor administrative si a cheltuielilor cu personalul, ceea ce explica trendul descrescator al rezultatului bancar.

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

or din da N

eltui din anz i 56%

Page 22

Page 23

Page 24

ANALIZA CORELATIILOR DE ECHILIBRU PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE


Indicatori Rd. coresp. Valoare N-1 25,322,308 25,023,542 25322308 25,023,542 20,054,893 19,899,155 11,450,996 4,327,122 8,603,897 15,572,033 4,493,250 724,139 4,110,647 14,847,894 5,960,744 1,177,523 4,792,021 1,202,814 1,714,792 5,267,415 5,124,387 0 0 N 36,075,130 35,930,309 36,075,130 35,930,309 29,964,836 29,863,094 22,692,699 6,439,824 7,272,137 23,423,270 6,709,020 1,093,320 563,117 22,329,950 8,475,447 1,368,630 8,268,045 602,045 3,615,783 6,110,294 6,067,215 0 0 Indice 142.46 143.59 142.46 143.59 149.41 150.07 198.17 148.82 84.52 150.42 149.31 150.98 13.70 150.39 142.19 116.23 172.54 50.05 210.86 116.00 118.40 0.00 0.00

1. venituri totale 230 2. Cheltuieli totale 240 1.1. Venituri curente 2.1. Cheltuieli curente 1.1.1. Venituri din exploatare 2.1.1. Cheltuieli din exploatare 1.1.1.1. Venituri din dobanzi 010 2.1.1.1. Cheltuieli din dobanzi 020 1.1.1.2. Venituri operationale 2.1.1.2. Cheltuieli operationale 1.1.1.2.1. Venituri din comisioane 040 2.1.1.2.1. Cheltuieli din comisioane 050 1.1.1.2.2. Alte venituri operationale 083+090+0 070+120 2.1.1.2.2. Alte cheltuieli operationale 87+100+11 0 2.1.1.2.2.1. Cheltuieli cu personalul 083 2.1.1.2.2.2. Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 090 2.1.1.2.2.3. Alte cheltuieli administrative 087 2.1.1.2.2.4. Alte cheltuieli din exploatare 100 2.1.1.2.2.5. Provizioane pentru datorii 110 030+063+1 1.1.2. Venituri financiare 40 2.1.2. Cheltuieli financiare 065+130 1.2. Venituri extraordinare 180 2.2. Cheltuieli extraordinare 190

Page 25

ICH.T. > I V.T. 143,57 % ICH.banc. > I V.banc. ICH.expl. > I V.expl. ICH.dob. < I V.dob. ICH.operat. > I V.operat.

> 142,46 % 143,57 % > 142,46 % 150,07 % > 149,41 % 148,82 % < 198,17 % 150,42 % > 84,52 % 150,98 % > 149,31 %
Singurul indicator care respecta corelatia de echilibru, datorita faptului ca dinamica veniturilor este superioara dinamicii cheltuielilor. Ritmul de crestere al cheltuielilor operationale este mult mai mare, decat al venituirlor. Ritmul de crestere al cheltuielilor cu comisioanele este mai mare, desi valoarea cheltuielilor este mult mai mica decat a venituirlor. Ritmul de crestere al celorlalte cheltuieli operationale este mult mai mare, decat al celorlalte venituri operationale. Cheltuielile cu personalul au un ritm de crestere accelerat depasind cu mult valoarea veniturilor operationale. Cresterea accentuata a cheltuielilor in perioada N au influentat nefavorabil indicele de crestere. Ritmul de crestere al cheltuielilor administrative este asemanator celui cu personalul, depasind cu mult dinamica veniturilor din alte activitati operationale. Descresterea cheltuielilor de exploatare nu este suficient de mare pentru a determina o situatie de echilibru. Aceasta datorita faptului ca descresterea veniturilor din alte activitati operationale a fost mult mai accentuata. Cheltuielile cu provizioanele au crescut puternic fata de perioada precedenta in timp ce veniturile din alte activitati operationale au scazut foarte mult.

ICH.comis. > I V.comis.

ICH.alte ch.operat. > I V.alte v.operat. 150,39 % > 13,70 % ICH.ch.pers. > I V.alte v.operat. ICH.amortiz. > I V.alte v.operat. ICH.alte ch.admin. > I V.alte v.operat.

142,19 % > 13,70 % 116,23 % > 13,70 %

172,54 % > 13,70 %

ICH.alte ch.din expl. > I V.alte v.operat. ICH.proviz.pt.datorii > I V.alte v.operat. ICH.financiare > I V.financiare 118,40 % > 116,00 % ICH.nebancare < I V.nebancare. = 0

50,05 % > 13,70 %

210,86 % > 13,70 %

Ritmul de crestere al veniturilor financiare este mai mic decat al cheltuielilor financiare.

Page 26

Ich.t > Iv.t.

Ich.banc. > Iv.banc. Ich.nebanc. < Iv.nebanc.

Ich.expl. > Iv.expl. Ich.fin. > Iv.fin.

Ich.comis. > Iv.comis. Ich.alte ch.operat. > Iv.alte v.operat.

Ich.dob. < Iv.dob. Ich.operat. > Iv.operat

Ich.pers. > Iv.alte v.operat.


Ich.amortiz. > Iv.alte v.operat.

Ich.admin. > Iv.alte v.operat. Ich.din expl. > Iv.alte v.operat. Ich.proviz. > Iv. alte v.operat

In concluzie situatia de dezechilibru este reactia in lant determinata de cresterea accentuata a cheltuielilor din alte activitati operationale comparativ cu dinamica veniturilor din alte activitati operationale. Influenta cea mai puternica este cea a cheltuielilor cu provizioanele cu o crestere de 110,86%, urmata de cresterea cheltuielilor din activitatea adminitrativa cu 72,54% si de cresterea cheltuielilor cu personalul de 42.19% . Puncte forte: Structura cheltuielilor corespunde obiectului de activitate bancar. Structura veniturilor corespunde domeniului de activitate bancar. Evolutia satisfacatoare a veniturilor din dobanzi. Evolutia satisfacatoare a veniturilor din comisioane. Evolutia satisfacatoare a veniturilor financiare. Puncte slabe: Evolutia nesatisfacatoare a veniturilor din activitatea operationala. Nivelul ridicat al cheltuielilor cu personalul. Cresterea accentuata a cheltuielilor administrative. Cresterea cheltuielilor cu provizioanele. Page 27

ANALIZA RATELOR DE CHELTUIELI BANCARE


Nr.crt. 1. 1.1 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. Tip standard de rata Rata cheltuielilor totale Rata cheltuielilor curente Rata cheltuielilor din exploatare Rata cheltuielilor cu dobanzile bancare Rata cheltuielilor din activitatea operationala Rata cheltuielilor cu spezele si comisioanele bancare sau din activitatea Rata altor cheltuieli operationale Rata cheltuielilor de personal Rata cheltuielilor cu amortizarea Rata altor cheltuieli administrative Realatie de calcul Valoare N-1 98.82 98.82 99.22 37.79 180.99 N 99.60 99.60 99.66 28.38 322.10

0.78 0.78 0.44 -9.41 141.11

chelt. totale *100 venit. totale chelt. curente R *100 venit. curente chelt. expl. R *100 venit. expl. R

chelt. cu dob. bancare *100 venit. din dob. bancare chelt. cu activ. operat. R *100 venit. din activ. operat. R

1.1.1.2.1.

R
R

chelt. cu com. bancare *100 venit. din com. bancare


chelt. altor chelt. op. *100 venit. altor chelt. op.

16.12

16.30

0.18

1.1.1.2.2. 1.1.1.2.2.1. 1.1.1.2.2.2. 1.1.1.2.2.3. 1.1.1.2.2.4.

361.21 145.01 28.65 116.58 29.26 41.72 97.28 Page 28

3965.42 1505.10 243.05 1468.26 106.91 642.10 99.29

3604.21 1360.09 214.40 1351.69 77.65 600.39 2.01

R R
R

chelt. cu personalul *100 venit. din activ. operat. chelt. cu amortizarea *100 venit. din activ. operat.
alte chelt. ad. min. *100 venit. din activ. operat.

Rata altor cheltuieli din exploatare Rata cheltuielilor cu 1.1.1.2.2.5. provizioanele pentru datorii Rata cheltuielilor 1.1.2. financiare

alte chelt. expl. *100 venit. din activ. operat.

provizioan e pt. datorii *100 venit. din rel. proviz. chelt. fin. R *100 venit. fin.

R
1.2. Rata cheltuielilor extraordinare
R

chelt. fin. *100 venit. fin.


chelt. extr. *100 venit. extr.

0.00

0.00

0.00

TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE SPECIFICE DOMENIULUI BANCAR


Venituri Denumire Suma (1) Denumire Cheltuieli Suma (2) N-1 4,327,122 1,714,792 724,139 2,875,213 N Sold intermediar de gestiune Suma (3=1-2) Denumire N-1 N 7,123,874 16,252,875 5,409,082 12,637,092 3,769,111 5,615,700 6,302,980 13,291,965

N-1 N Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzi bancare (010) 11,450,996 22,692,699 bancare (020) Marja bruta bancara 7,123,874 16,252,875 Corectii pt. datorii (110) Venituri din comisioane Cheltuieli cu comisioane (040) 4,493,250 6,709,020 (050) 5,409,082 12,637,092 Consumuri provenind de la 3,769,111 5,615,700 Marja neta bancara terti (din alte cheltuieli Rezultat din operatiuni admin. Rd.87) diverse Total 9,178,193 18,252,792 Impozite, taxe, varsaminte asim. (din alte chelt. 6,302,980 13,291,965 Admin. Rd.087) Cheltuieli de personal (083) Total -1,574,572 1,509,300 2,861,660 0 Amortizari (090) Alte cheltuieli din expl. (rd.100) Total 563,117 2,072,417 101,742 6,110,294 Cheltuieli financiare (065) Cheltuieli din reeavaluarea titlurilor transferabile (130) Total

Marja bruta bancara 6,439,824 3,615,783 Marja neta bancara Rezultat din 1,093,320 operatiuni diverse 4,960,827 Produsul net bancar

1,916,808

3,307,218 Rezultatul brut al exploatarii

Produsul net bancar

-1,574,572 1,509,300

5,960,744 8,475,447 7,877,552 11,782,665 1,177,523 1,202,814 1,368,630 602,045 Rezultatul exploatarii 155,738 101,742

Rezultatul brut al exploatarii Venituri din provizioane (120) Alte venituri din exploatare (070) Total Rezultatul exploatarii Venituri financiare (030+063) Venituri din reevaluarea titlurilor transferabile (140) Total

1,248,987 2,536,075 155,738 5,267,415

2,380,337 5,124,387

1,970,675 6,067,215 Rezultatul activitatii curente 298,766 144,821

Page 29

Venituri financiare (030+063) Venituri din reevaluarea titlurilor transferabile (140) Total

Cheltuieli financiare (065) Cheltuieli din reeavaluarea titlurilor transferabile (130) Total 0 5,423,153 298,766 0 298,766 0 6,212,036 144,821 0 144,821 Cheltuieli extraordinare (190) Impozit (260,270) 0 5,124,387 0 6,067,215

Rezultatul activitatii curente

298,766

144,821

Rezultatul activitatii curente Venituri extraordinare (180) Total

Rezultatul brut al exercitiului 298,766 144,821

47,802

0 Rezultatul brut al exercitiului Rezultatul net al 23,171 exercitiului

298,766

144,821

250,964

121,650

1. Corelatia IMNB+ROD < IPNB, (12637092+5615700)/(5409082+3769111)= IMNB+ROD=198,87 < 210,88 = IPNB, arata gestiunea corecta a relatiilor cu tertii, alegerea corecta a furnizorilor si supravegherea consumurilor. Ponderea consumurilor de la terti,( energia, apa, combustibilul, prestatiile externe, consumabilele, etc.) reprezinta 60% din "Alte cheltuieli administrative". Desi se observa cresterea consumurilor de la terti cu 72,56% fata de perioada N-1, cresterea marjei nete cu 133,63% si a rezultatului din operatiuni diverse cu 48,99%, acopera cresterea consumurilor de la terti.

2.Corelatia IPNB < IRBE nu este respectata, (210,88 > -95,85), datorita faptului cresterii ponderii cheltuielilor de personal, respectiv a impozitelor, taxelor si varsamintelor asimilate in structura PNB . Situatia arata o politica de personal nefavorabila. Obtinerea unui rezultat brut al exploatarii pozitiv se datoreaza cresterii cu 110,88% a produsului net bancar fata de o crestere a cheltuielilor de personal si impozite , taxe si alte cheltuieli administrative, cu doar 49,57%.

3. Corelatia IRBE < IRE (-95,85 < 65,33) arata o scadere a ponderii amortizarilor si a altor cheltuieli din exploatare in ansamblul RBE. Scaderea cheltuielilor din exploatare este de 49,95%, dar in aceeasi masura au scazut si veniturile din exploatare, cu 54,91%. Este situatia corespunzatoare unei politici corecta de investitii si a unei politici ponderate in sponsorizari diverse.

4. Corelatia IRE < IRB , (65,33 > 48,47), nu este respectata datorita cresterii ponderii cheltuielilor din activitatea suplimentara bancara in ansamblul RE. Cresterea cheltuielilor financiare cu 18,40% in timp ce veniturile financiare au crescut cu 16% pe langa scaderea de 34,67% a rezultatului exploatarii, contribuie la situatia in care managementul trebuie sa se orienteze spre activitati suplimentare menite sa creasca rentabilitatea activitatii bancare.

5. Corelatia IRB < IRbex apare cand cheltuielile nebancare sunt nesemnificative ca volum sau au tendinta de a-si diminua ponderea in RB. In cazul de fata atat veniturile cat si cheltuielie extraordinare sunt egale cu zero. Page 30

6. IRbex < IRnex este corelatia care arata o diminuare a fiscalitatii in domeniu. Este o corelatie urmarita de potentialii investitori. In cazul de fata procentul de impozit pe profit a ramas neschimbat (16%).

Page 31

Page 32

Page 33

Page 34

Page 35

stiune ma (3=1-2) I 228.15 233.63 148.99 210.88

-95.85

65.33

48.47

Page 36

48.47

48.47

48.47

r cu tertii, alegerea onsumabilele, etc.) erea marjei nete cu

pozitelor, taxelor si ozitiv se datoreaza doar 49,57%.

rea cheltuielilor din politici corecta de

mblul RE. Cresterea ontribuie la situatia

n cazul de fata atat

Page 37

e fata procentul de

Page 38

ANALIZA DINAMICII VENITURILOR DIN DOBANZI BANCARE


Nr.crt. Indicatori 1. Venituri din dobanzi banacare 2. Indicele de pret (%) 3. Venituri din dobanzi banacare comparabile Indice/Ritm: 4. - cu baza fixa - cu baza in lant N-3 9,210 0 9,210 N-2 10,198 117 11,932 129.55 129.55 N-1 11,450 109 12,481 135.51 104.60 N 22,692 105 23,827 258.70 190.91

9,210 0 14,362 174.59 141.69

Cu ajutorul Cotei de piata absolute se apreciaza pozitia concurentiala in raport cu ceilalti participanti la piata. Cu cat cotele de piata absolute detinute de diverse entitati participante la o piata sunt mai apropiate, cu atat fortele lor financiare sau de vanzare sunt mai apropiate si concurenta mai acerba.

CAi 22692 p ia *100 *100 42,38 CAi 53550


Evolutiile aratate de indicii sau ritmurile calculate duc la urmatoarele constatari: - in baza indicelui cu baza fixa se observa ca dupa o activitate cu crestere lenta de 35,51%, urmeaza o crestere puternica de 158,70%, iar ca o medie pe parcursul perioadei analizate cresterea este de 74,59%; - in baza indicelui cu baza in lant se observa ca dupa o activitate cu crestere lenta de 4,60%%, urmeaza o crestere puternica de 90,91%%, iar ca medie pe parcursul perioadei analizate cresterea este de 41,69%; In concluzie tipul de activitate bancara poate fi apreciat cu crestere lenta datorita indicelui de pret care are un trend descrescator. Directiile de actiune in perspectiva ale unitatii bancare se vor axa pe cresterea puternica a veniturilor din dobanzi bancare, avand in vedere evolutia nefavorabila a indicelui de pret.

Page 39

ANALIZA STRUCTURII SI DINAMICII VENITURILOR SI CHELTUIELILOR DIN DOBANZI BANCARE


INDICATORI 1. Venituri din dobanzi 1.1. Credite acordate clientilor 1.2. Depozite la banci 1.3. Aferente obligatiilor si altor titluri cu valoare fixa 1.4. Alte 2. Cheltuieli cu dobanzi 2.1. Depozite clienti 2.2. Depozite banci 2.3. Contracte de vanzare cumparare cu clauza de rascumparare 2.4. Imprumuturi de la banci Rd.coresp. 010 N-1 SUMA 11,450,996 8,891,698 1,406,182 1,013,413 139,703 020 4,327,122 2,338,809 1,622,671 365,209 433 N % SUMA 100.00 22,692,699 77.65 18,755,515 12.28 1,515,872 8.85 1.22 100.00 54.05 37.50 8.44 0.01 2,069,574 351,738 6,439,824 4,395,824 1,528,814 399,269 115,917 % 100.00 82.65 6.68 9.12 1.55 100.00 68.26 23.74 I 198.17 210.93 107.80 204.22 251.78 148.82 187.95 94.22

6.20 109.33 1.80 26770.67

In perioada N-1, corespunzator obiectului de activitate al unitatii bancare, cea mai mare parte a veniturilor din dobanzi bancare provin din credite acordate clientilor, in proportie de 77,65%, urmata de depozitele la banci, in proportie de 12,28% si de veniturile aferente obligatiilor si a altor titluri cu valoare fixa, in proportie de 8,85%. Ponderea de 1,22% este reprezentata de venituri din alte dobanzi. In perioada N, corespunzator obiectului de activitate al unitatii bancare, cea mai mare parte a veniturilor din dobanzi bancare provin din credite acordate clientilor, in proportie de 82,65%, urmata de de veniturile aferente obligatiilor si a altor titluri cu valoare fixa, in proportie de 9,12% si de depozitele la banci, in proportie de 6,68%.. Ponderea de 1,55% este reprezentata de venituri din alte dobanzi. In perioada N-1, cea mai mare parte a cheltuielilor din dobanzi bancare provin din depozitele clientilor, in proportie de 54,05%, urmata de depozitele la banci, in proportie de 37,50% si de cheltuielile aferente contractelor de vanzare-cumparare cu clauza de rascumparare, in proportie de 8,44%. Ponderea de 0,01% este reprezentata de imprumuturi de la alte banci. In perioada N, cea mai mare parte a cheltuielilor din dobanzi bancare provin din depozitele clientilor, in proportie de 68,26%, urmata de depozitele la banci, in proportie de 23,74% si de cheltuielile aferente contractelor de vanzare-cumparare cu clauza de rascumparare, in proportie de 6,20%. Ponderea de 1,80% este reprezentata de imprumuturi de la alte banci. Cresterea ponderii cheltuielilor cu dobanzi bancare aferente depozitelor constituite de clienti, cu 87,95%, inseamna ca unitatea bancara are o imagine solida in mediul concurential, respectiv in randul clietelei diverse din punct de vedere al bonitatii si al riscului de faliment. Deasemenea cresterea puternica a ponderii cheltuielilor din dobanzi aferente imprumuturilor de la alte institutii financiare atrage dupa sine consecinte negative ce vor fi suportate in perioada imediat urmatoare. Si anume scaderea nivelului VDB, respectiv a veniturilor totale ale bancii, scaderea profitului si a tuturor indicatorilor de eficienta si pierderea pozitiei concurentiale. Directiile de actiune in perspectiva ale unitatii bancare se vor axa pe cresterea puternica a veniturilor din dobanzi bancare afernte creditelor acordate cleintilor, avand in vedere cresterea in perioada urmatoare a cheltuielilor ce decurg din imprumuturile contractate la alte institutii financiare. Page 40

ANALIZA STRUCTURII VENITURILOR DIN DOBANZI BANCARE AFERENTE CREDITELOR ACORDATE


Nr. Crt. Denumire produs (client sau activitate) Dobanzi din: Credite acordate persoanelor juridice, din care: Credite pentru industrie Credite pentru servicii Credite pentru constructii Credite pentru agricultura, silvicultura, piscicultura Credite in institutii financiarbancare si case de pensii Credite in administratia publica, invatamant si sanatate Credite pentru persoane fizice, din care: Credite pentru investitii Credite pentru nevoi de consum Total Ponderea vanzarilor pe Valoarea vanzarilor pe catgorie structurala in produs (client, activitate) total vanzari N-1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 5,649 2,472 1,251 1,166 395 207 N 15,908 7,610 1,909 2,724 1,398 108 N-1 0.64 0.28 0.14 0.13 0.04 0.02 N 0.85 0.41 0.10 0.15 0.07 0.01 Patratul ponderilor N-1 N

0.07729 0.01979 0.01719 0.00197 0.00054

0.16462 0.01036 0.02109 0.00556 0.00003

1.6. 2. 2.1. 2.2.

158 3,243 1,453 1,790 8,892 N-1

2,159 2,848 2,045 803 18,756

0.02 0.36 0.16 0.20 1 N

0.12 0.15 0.11 0.04 1

0.00032

0.01325

0.02670 0.04052 0.18433

0.01189 0.00183 0.22863

Coeficientul Gini-Sruck :

0 G

2 i

n 1

0 < 0,26 <1

0 < 0,34 < 1

pentru n=8 Coeficientul Herfindhal

1 H n

2 i

0,125 < 0,43 < 1

0,125 < 0,48 <1

Tendinta catre 1, in dinamica, a coeficientului Gini-Stuck si a coeficientului Herfindhal, determina analiza atenta a structurii veniturilor din dobanzi bancare pe categorii dupa provenienta. In perioada N-1 se observa ponderea, in totalul creditelor, a creditelor pentru persoane juridice, peste 64%, din care creditele pentru industrie, de28%, si a creditelor pentru persoane fizice, de 36%, din care credite pentru consum, de 20%. In perioada N se observa ponderea, in totalul creditelor, a creditelor pentru persoane juridice, peste 85%, din care creditele pentru industrie, de 41%. Aceasta structura este considerata deosebit de riscanta, intrucat aparitia unor situatii precum dificultatea financiara a clientului principal sau o restictie legala privind produsul principal inseamna nerealizarea unei parti in jur de 41% din venitul principal al unitatii bancare ceea ce echivaleaza cu riscul de faliment.

Page 41

ANALIZA FACTORIALA A VENITURILOR DIN DOBANZI BANCARE


Nr. Crt. INDICATORI 1. Active totale 2. Venituri totale 3. Venituri din dobanzi bancare Rd. coresp. 150 bil. 230 CPP 010 CPP Valoare N-1 131,166,838 25,322,308 11,450,996 Valoare N 219,254,270 36,075,130 22,692,699

VDB At
unde:

Vt VDB At Vt
Vt At n

reprezinta numarul de rotatii al activului total al unitatii bancare

N-1 :

25.322.308 0,193 131.166.838


36.075.130 0,164 219.254.270

N:

VDB Vt

reprezinta ponderea veniturilor din dobanzi bancare in total venituri ale unitatii bancare

N-1 :

11.450.996 0,452 25.322.308 22.692.699 0,629 36.075.130

N:

At = 219.254.270 - 131.166.838 = 88.087.432 VDB n = 0,164 - 0,193 = -0,028 s = 0,629 - 0,452 = 0,177

Page 42

ANALIZA FACTORIALA A VENITURILOR DIN DOBANZI BANCARE AFERENTE CREDITELOR ACORDATE


Nr. Crt. INDICATORI 1. Active totale 2. Suma creditelor acordate Venituri din dobanzi bancare aferente 3. creditelor acordate Rd. coresp. 150 bil. 040 bil. Valoare N-1 131,166,838 70,373,623 8,891,698 Valoare N 219,254,270 123,352,665 18,755,515

VDBC At
unde: N-1 :

Cr VDB At Cr
C

At

Cr

reprezinta ponderea operatiunilor cu clientela in total activ bancar

70.373.623 0,5365 131.166.838


123.352.665 0,5626 219.254.270

N:

VDB

Cr

reprezinta procentul mediu de dobanda la creditele acordate de unitatea bancara

N-1 :

8.891.698 0,12635 70.373.623 18.755.515 0,152 123.352.665

N:

At = 219.254.270 - 131.166.838 = 88.087.432 VDB s = 0,5365 - 0,5626 = 0,0261

0,12635 - 0,152 = 0,0257

Page 43

ANALIZA FACTORIALA A MARJEI DIN DOBANZI BANCARE


Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. INDICATORI Marja din dobanzi bancare Venituri din dobanzi bancare Venituri din dobanzi bancare aferente Rata medie a marjei din dobanzi bancare Rata medie a marjei din dobanzi bancare Rata marjei din dobanzi bancare, ca medie la nivelul unitatii bancare, este: Rd. coresp. 010-020 CPP 010 CPP Ctb. Analit. Rd.1/Rd.2 Tab.Crt. Valoare N-1 7,123,874 11,450,996 8,891,698 131.70 Valoare N 16,252,875 22,692,699 18,755,515 128.61 0.3139

rMDB
N-1 :

MBD/MND *100 Av

MBD MND

reprezinta marja bruta din dobanzi bancare reprezinta marja neta din dobanzi bancare

7.123.874 / 5.409.082 *100 131,70 1 16.252.875 / 12.637.092 *100 128,61 1

N:

VDB = 18.755.515 - 8.891.698 = 11.241.703 MDB

rMDB

128,61 - 131,70 = -3,09

MDB = 16.252.875 - 7.123.874 = 9.129.001 Marja din dobanzi bancare trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite unitatii bancare sa desfasoare activitatea in conditii adecvate, respectiv sa permita remunerarea angajatilor, acoperirea cheltuielilor cu diverse consumabile, cu utilitati si cu servicii prestate de terti, sa permita constituirea unui fond de inlocuire a mijloacelor fixe uzate si plata impozitelor si taxelor catre stat, respectiv sa permita obtinerea unui profit suficient de mare pentru cointeresarea actionarilor bancii si pentru dezvoltarea activitatii unitatii bancare. Analiza dinamicii marjei din dobanzi bancare arata capacitatea unitatii bancare de a se dezvolta si de ase finanta din activitatea sa principala, cea de finantare aeconomiei nationale. De asemenea arata calitatea managementului activelor si pasivelor bancare. Analiza dinamicii ratei marjei din dobanzi bancare arata gradul de risc de nerambursare a unor credite pentru care nu s-a evaluat corect bonitatea beneficiarilor de credite. Marja din dobanzi bancare fiind diminuata cu valoarea provizioanelor constituite pentru riscul de neincasare a unor dobanzi.

Page 44

ANALIZA DINAMICII INDICATORILOR DE RENTABILITATE RELATIVA


Indicatorii de rentabilitate relativa sunt ratele de rentabilitate. a) Rentabilitatea capitalului sau rentabilitatea financiara ROE (return on equity)
ROE Profit net *100 sau Capital propriu ROE Profit brut *100 Capital propriu

N-1:

ROE

298.766 * 100 33.144.143 144.821 * 100 39.674.589

= 0,9014

N:

ROE

= 0,36502

Rarta rentabilitatii financiare este foarte scazuta, aflandu-se cu mult sub nivelul standard al rentabilitatii financiare, de 15-20%. Trendul descrascator al ratei financiare, de la 0,9014% la 0,36502%, impune managementului unitatii bancare analizarea motivelor care stau la baza acestei situatii. De asemenea rata medie a dobanzii ajustata cu rata inflatiei este foarte apropiata tarei rentabilitatii financiare, respectiv 0,3139 fata de 0,36502, ceea ce inseamna ca rata de recuperare a investitiei actionarilor este minima. Analiza factoriala se analizeaza dupa modelul: ROE =RPN*UA*GI sau ROE = ROA*GI Rata profitului net reflecta eficienta cheltuielilor facute de managementul bancii, cheltuieli aferente gestionarii resurselor si plasamentelor, a riscurilor si asigurarii functionarii bancii. N-1:

RPN

Profit net 250.964 0,0125 Venit din exploatare 20.054.893 Profit net 121.650 0,00405 Venit din exploatare 29.964.836

N:

RPN

Din rezultatele obtinute se poate observa ca rata profitului net este foarte mica si sunt necesare masuri de reducere a cheltuielilor pentru cresterea profitului. N-1:

UA

Venituri din exploatare 20.054.893 0,152896 Active 131.166.838


Venituri din exploatare 29.964.836 0,136667 Active 219.254.270

N:

UA

Utilizarea activelor bancii reflecta capacitatea managementului de a investi in active rentabile. Trendul descrescator al acestei rate arata ca managementul bancii nu utilizeaza suficient de bine activul. N-1:

GI
GI

Active 131.166.838 3,957 Capital propriu 33.144.143


Active 291.254.270 7,341 Capital propriu 39.674.589

N:

Cresterea gradului de indatorare reflecta capacitatea managementului de a concura cu celelalte banci privind atragerea sumelor disponibile din economie. Page 45

b) Rentabilitatea activelor sau rentabilitatea economica ROA (return on assets)


ROA Profit net * 100 Total active

N-1:

ROA ROA

250.964 *100 0,19133 131.166.838 121.650 *100 0,04177 291.254.270

N:

Rata rentabilitatii economice arata efectul capacitatii manageriale de a utiliza resursele bancii in scopul obtinerii de profit. Este cel mai relevant indicator al eficientei bancare deoarece exprima rezultatul net ca performanta a managementului activelor, in conditiile unui volum dat al resurselor. Trendul descrescator al acestei rate arata ca banca intampina dificultati.

Rentabilitatea capitalului si rentabilitatea activelor sunt legate prin indicatorul numit multiplicarea capitalului social sau efectul de parghie (EM - equity multiplier). Acest indicator evidentiaza gradul in care utilizarea unor resurse atrase suplimentare duce la cresterea rentabilitatii capitalului propriu.
EM ROE PN AT AT * ROA KPR PN KPR

N-1:

EM

AT 131.166.838 3,9575 KPR 33.144.143

N:

EM

AT 291.254.270 7,341 KPR 39.674.589

Efectul de parghie masoara gradul de capitalizare al unei banci, care se exprima in unitati de masura absolute si are in general valori mai mari decat 10. In cazul de fata valoarea caestui indicator are un trend crescator dar se afla sub 10, aratand o pondere mica a capitalului, adica un risc bancar si un efect de parghie mare. ROE = ROA*EM ROA = ROE*FL

FL (Financial leverage) reprezinta inversul indicatorului numit efect de parghie.

N-1:

FL
FL

Capital propriu 33.144.143 0,25268 Total active 131.166.838


Capital propriu 39.674.589 0,1362 Total active 291.254.270
Page 46

N:

Indicatorul efect de levier reprezinta inversul indicatorului numit efect de parghie. Acest indicator are valori mici si un trend descrescator, aratand ca ponderea capitalului in total active este destul de mica, banca bazandu-se mai mult pe surse atrase, deci riscul bancii este destul de mare. Analiza factoriala a rentabilitatii economice: Rata profitului net: N-1:

PM

Profit net 250.964 0,00991 Total venituri 25.322.308 Profit net 121.650 0,003372 Total venituri 36.075.130
N-1:

N:

PM
Gradul de utilizare al activelor:

PM
PM

Total venituri 25.322.308 0,193 Total active 131.166.838


Total venituri 36.075.130 0,1645 Total active 219.254.270

N:

Din analiza factoriala a ratei rentabilitatii economice se poate observa dinamica descrescatoare atat a ratei profitului net cat si a gradului de utilizare a activelor, ceea ce explica trendul desrescator al ratei rentabilitatii. Se va urmari in perspectiva cresterea veniturilor si gestionarea corespunzatoare a cheltuielilor pentru redresarea situatiei.

c) Rentabilitatea veniturilor PM (profit margin)

PM

Profit net * 100 Total venituri

N-1:

PM

250.964 *100 0,991 25.322.308 121.650 *100 0,3372 36.075.130

N:

PM

Acest indicator al performantelor bancare este denumit si marja neta. Marimea acestui indicator depinde de presiunea fiscala, de gradul de concurenta din sistemul financiar bancar si de eficienta activitatii bancii.Valoarea acestui indicator ar trebui sa se incadreze in intervalul 10-12%, dar in cazul de fata el este mult sub aceasta valoare, incadrandu-se pe un trend descrescator. Ceea ce inseamna ca banca nu a reusit sa-si limiteze costurile mai bine.

Page 47

STRUCTURA PATRIMONIALA