Sunteți pe pagina 1din 471
 
CARL GUSTAV JUNG (1875-1961), psiholog şi psihiatru elveţian.Născut la Keliwil (cantonul Thurgau), a făcut studii de medicinăgenerală şi psihiatrie la Basel, a fost profesor la Facultatea de Me-dicină din Zurich şi medic-şef la clinica psihiatrică universitarăBurgholzli. S-a consacrat însă precumpănitor psihoterapiei cliniceşi, concomitent, cercetării experimentale şi teoretice. în 1904 înte-meiază la Zurich un laborator de psihopatologie experimentală, valorificînd observaţii personale şi descoperiri în domeniul asocia-ţiilor verbale normale şi patologice, al demenţei precoce şi al com-plexelor, între 1907 şi 1912 colaborează intens cu Freud, atras înspecial de cercetările acestuia legate de isterie şi de vise. Rupturacu Freud, provocată mai cu seamă de rigiditatea concepţiei aces-tuia, înseamnă pentru Jung angajarea fermă pe un drum propriu.Ea îl va duce la elaborarea unui sistem autonom de gîndire, axatpe reintroducerea
 spiritului 
 ca dimensiune fundamentală a fiinţeişi pe un ansamblu de concepte noi, deduse în temeiul unei înde-lungate şi vaste experienţe clinice.
 Inconştient colectiv, arhetip,individuaţie, anima, animus, umbră, persona
 etc. au lărgit cîmpulcunoaşterii şi au revoluţionat disciplina, orientînd-o către o înţele-gere infinit mai nuanţată şi mai aproape de totalitate a psihiculuiuman. între 1921 şi 1938 întreprinde călătorii de studii în Africade nord, în lumea arabă, la indienii pueblo din Arizona, în Kenya,Uganda şi India. în 1935 este ales preşedinte al proaspăt înteme-iatei „Societăţi elveţiene pentru psihologie şi domeniile conexe". în 1944 i se creeala Basel o catedră de „psihologie medica", în 1948 se înfiinţează la Ziirich Institutul C. G. Jung, iar în 1958,inspirată de cercetările sale, „Societatea internaţională de psiholo-gie analitică". Ultimii ani de viaţă şi-i petrece la Bollingen, lingăZiirich, locuind în faimosul turn, unde îşi redactează şi parţial îşidictează memoriile.Opera sa imensă va rămîne un monument al secolului prin influ-enţa exercitată. Din ea se cuvin menţionate cel puţin:
 Vber die
Psychologie der Dementia praecox 
 (1907),
 Wandlungen und Sym-
bole der Libido
 (1912),
 Psychologische Typen
 (1921),
 Psychologieund Eniehung 
 (1926), Die
 Beziehungen zwischen dem Ich und 
dem UnbewuSten
 (1928),
 Psychologie und Religion
 (1940),
 Ober 
die Psychologie des Unbewufiten
 (1943),
 Psychologie und Alche-
mie
 (1944),
 Die Psychologie der Vbertragung 
 (1946),
 Symbolik des Geistes
 (1948),
 Antwort auf Hiob
 (1952),
 Synchronizităl alsein Prinzip akausaler Zusammenhănge
 (1952),
 Von den Wurzelndes Bewufitseins
 (1954),
 Gegenwart und Zukunft 
 (1957),
 Ein mo-derner Mythus
 (1957). La cite va luni după moartea lui îi apar me-moriile,
 Erinnerungen, Traume, Gedanken,
 consemnate şi editatede Aniela Jaffe.
 
C. G. JUNG
TIPURI
PSIHOLOGICE
Traducere din germană de VIORICA NIŞCOHUMANITAS
 
Editura Humanitas foloseşte calculatoare
ZENITH O
DATA SYSTEMSliUJ
oferite de
CopertaIOANA DRAGOMIRESCU MARDARE
C. G. JUNG
PSYCHOLOGISCHE TYPEN 
 Walter-Verlag
Olten und Freiburg im BreisgauEdiţia a noua, revizuită© Walter-Verlag AG, Olten, 1971© HUMANITAS, 1997, pentru prezenta versiune româneascăISBN 973-28-0662-1
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505