Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA DE INGINERIE BRAILA CATEDRA / DEPARTAMENTUL Adresa: Calea Calarailor nr. 29 Brila cod.

810017 Nr. telefon/fax: 0239/ 612572

FIA DISCIPLINEI1 Denumirea disciplinei Cultura plantelor medicinale i aromatice Anul de studiu IV Semestrul VII Tipul de evaluare final (E/V) V Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Op Nr. de 4 credite Total ore din planul de 28 Totalul ore studiu individual 14 nvmnt Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice ( grad didactic i tiinific, Ing. Coman Elena Drd. Ing. Trifan Daniela nume, prenume) Catedra de specialitate Agricultur Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C S 28 14 -

LP 14

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - cunoaterea obiectului de studiu al acestei discipline i al istoricului su; - cunoaterea principiilor active pentru care se cultiv i se valorific plantele medicinale - cunoaterea criteriilor de clasificare i a principalelor grupe de plante medicinale i aromatice utilizate - recunoaterea plantelor medicinale i descrierea botanic a fiecreia - cunoaterea tehnologiei de cultivare, a condiionrii i utilizrii plantelor medicinale i aromatice 2. Instrumental-aplicative Competene - dezvoltarea interesului pentru cultivarea plantelor medicinale care nu pot fi specifice recoltate din flora spontan n cantitate suficient disciplinei - utilizarea de plane i ierbare pentru recunoaterea plantelor medicinale - cunoaterea modului practic de utilizare a plantelor medicinale

3. Atitudinale - manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul culturii plantelor medicinale i aromatice - valorificarea creativ a potenialului propriu n activitile tiinifice privind cultura plantelor medicinale i utilizarea principiilor active Coninutul disciplinei Tematic curs - obiectul i importana culturii plantelor medicinale i aromatice - principiile active definiie i exemple - clasificarea plantelor medicinale din punct de vedere agronomic i farmaceutic respectiv dup organele ce se utilizeaz pentru extragerea substanei active: Radix, Rhizoma, Tubera, Folium, Herba, Flores, Semen i Varia - noiuni i metodologii de recoltare, uscare, condiionare i pstrare a plantelor medicinale. - plante medicinale i aromatice cultivate; clasificare botanic - descrierea din punct de vedere botanic a plantelor medicinale i aromatice cultivate - tehnologia de cultivare a plantelor medicinale i aromatice pe grupe de plante n funcie de poriunea de plant (organul) care se utilizeaz n terapie

Tematic general

Tematic seminar / lucrri practice - cunoaterea practic a clasificrii plantelor medicinale i aromatice pe grupe de folosin n funcie de organul ce conine principiile active - metodologia practic de recoltare i uscare a plantelor medicinale din flora spontan - recunoaterea i descrierea plantelor medicinale pe grupe de folosin n funcie de organul ce conine principiile active - organizarea activitii de achiziii, pstrare, livrare a plantelor medicinale ctre unitile de prelucrare - recunoaterea plantelor pe specii botanice cu ajutorul atlasului botanic i ierbarului - metode de prelucrare a plantelor medicinale n industria farmaceutic - dicionar de termeni fitoterapeutici

Bibliografie obligator ie selectiv

1.Blteanu Gh. Fitotehnie Editura Ceres, Bucureti, 1998 capitolul de cultura plantelor medicinale 2.Verzea Maria Tehnologii de cultur la plantele medicinale i aromatice Editura Orizonturi, 2001 plantele predate la curs 3.Trifan Daniela ndrumar de recunoatere, cultivare i utilizare a plantelor medicinale elaborat pe plan local, 2007 Ponderea exprimat n % {total = 100%} 10% 5% 10% 5%

La stabilirea notei finale se iau n considerare Media notelor acordate la seminar / lucrri practice Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri

tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota acordat la examinarea final 70% Alte note Cerine minime de promovare (pentru nota Cerine maxime de promovare (pentru 5) : nota 10) : - frecvena la toate lucrrile practice; - frecvena la toate lucrrile practice; - promovarea colocviului cu minimum - promovarea colocviului; nota 5 - promovarea verificrii finale cu nota - promovarea verificrii finale cu 10 minimum nota 5 Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 2 8. pregtire prezentri orale 2. studiu dup manual, suport de curs 2 9. pregtire examinare final 3. studiul bibliografiei minimale indicate 2 10. consultaii 4. documentare suplimentar n 0 11. documentare pe net bibliotec 5. activitate specific de pregtire pt. 1 12. alte activiti seminar / lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, 0 13. alte activiti referate, proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 2 14. alte activiti Total ore studiu individual (pe semestru) = 14 Data ntocmirii: 20.09.2006 Titular curs: Ing. Coman Elena Titular seminar / lucrri practice: Drd. Ing. Trifan Daniela ef departament, :S.l. Dr. Ing. Voicu Gheorghe

0 5 0 0 0 0 0