Sunteți pe pagina 1din 2

Etapele analizei muncii: - identificarea modului in care va fi utilizata informatia obtinuta din analiza muncii, lucru ce determina tipul

informatiei si metoda prin care aceasta va fi colectata. trecerea in revista a informatiilor auxiliare relevante, cum sunt organigramele, diagramele procesului de munca, fisele postului. selectia posturilor representative pentru a fi analizate se face atunci cand trebuie analizate mai multe posture similar, lucru care necesita o durata de timp mai mare. analiza efectiva a muncii prin colectarea de date asupra activitatilor presupuse de postul respective asupra comportamentelor de munca optime. revizuirea informatiilor obtinute impreuna cu ocupantii posturilor respective. elaborarea fisei postului si a profilului candidatului; sunt produsele concrete ale analizei muncii. Metodele utilizate in analiza muncii: - Calitative: - interviul: exista 3 tipuri de interviu: interviul individual, cu fiecare angajat in parte; interviul colectiv/ in grup, cu mai multi angajati care ocupa acelasi post; interviul cu supervizorul sau seful direct, care este dj familiarizat cu postul respective. Avantajul interviului este faptul ca poate descrie activitati si comportamente care nu pot fi scoase la iveala intr-un alt mod, el ofera posibilitatea angajatului sa cunoasca importanta si functiile analizei muncii, si dezavantajul este riscul crescut de denaturare a informatiilor, angajatul putand sa exagereze anumite responsabilitati. chestionarele, unele cuprind liste de sarcini riguros structurate in care se cere doar bifarea itemilor care sa corespunda postului ocupat de angajat, altele sunt cu intrebari deschise care cer participantului sa descrie sarcinile corespunzatoare postului pe care-l ocupa; chestionarul fiind o metoda rapida si eficienta in obtinerea de informatii de la un numar mare de angajati. Observatia directa este o metoda eficienta atunci cand postul studiat consta in activitati fizice observabile si nu este utilizabila atunci cand postul consta in activitati intelectuale nemasurabile (avocet).- Jurnalele/ registrele de participare in care angajatul va preciza toate activitatiile pe care le realizeaza zilnic. - Cantitative: - chestionarul de analiza a functiei contine 187 de itemi, fiecare dintre ei reprezentand un element de baza care poate sau nu sa joace un rol-cheie in activitatea corespunzatoare postului analizat, analistul decizand care dintre itemi este relevant. analiza functional a postului reprezinta o metoda standardizata care consta in evaluarea fiecarui post in functie de cum anume relationeaza angajatul cu informatiile, oamenii si obiectele implicate in activitatea sa. inventarele de sarcini sunt liste de sarcini in care se evalueaza pe o scala, masura in care fiecare sarcina din lista este cuprinsa in postul respective. tehnica situatiilor relevante reprezinta inregistrarea situatiilor ce au legatura cu comportamentul in cadrul muncii, atat a persoanelor cu randament ridicat, cat si a celor cu randament scazut in sarcinile aferente postului respective. - Grafice: - schema procesului reprezinta cerintele muncii, cu accent pe fazele productiei si succesiunea operatiilor. scheme de organizare spatiala prezinta elementele sistemului, respectand amploarea lor reala. analiza legaturilor este o tehnica prin care relatiile dintre diverse component sunt exprimate in termini statistici, frecvente relative. diagram secventelor operationale permite codificarea in mod simultan a operatiilor si echipamentului, servind la stabilirea secventelor operationale, descrierea rezultatului fiecarei secvente, evaluarea proiectarii locurilor si operatiilor de munca. graficul actiunilor multiple se utilizeaza cand se doreste studierea activitatii diferitelor personae care colaboreaza intre ele. schema atelierului reda asezarea masinilor, a diferitelor sectoare de lucru, care raman neschimbate. drumul miscarii materialelor reprezinta schema intreprinderii in care sunt marcate traseele parcurse de materiale. miscarea oamenilor este redata prin diagrame special care contabilizeaza orice miscare efectuata cu sau fara sarcina, intr-o secventa de timp. fotografierea, filmul, inregistrarea video. Sistemul om-masina-mediu este un ansamblu format din unul sau mai multi oameni si una sau mai multe component fizice, care interactioneaza pe baza unui circuit informational, in cadrul unei ambiante

fizice si sociale in vederea realizarii unui scop comun. Acest system poate avea mai multe structure:- un om si o masina (operatorul de celc si calculatorul); un om si mai multe echipamente (tesatoarea care lucreaza la mai multe razboaie de tesut); mai multi oameni si o masina (echipajul unui avion si avionul). Proprietatiile sistemului: adaptabilitate, stabilitate, fiabilitate sau siguranta de functionare. Omul realizeaza 3 functii: functia de receptive, functia de prelucrare a informatiilor si functia de actiune. Ergonomia este disciplina teoretica si practica preocupata de perfectionarea sistemului om-masinamediu, prin ajustarea caracteristicilor echipamentelor si ale mediului, tinand cont de ale utilizatorilor umani. Grupul de lucru este definit ca doi sau mai multi indivizi care interactioneaza in mod independent pentru a realize un scop comun. Elementele esentiale grupului sunt: interactiunea, interdependent delimiteaza potentialul de exercitare a influentei intre membrii grupului, scopul comun. Grupurile pot fii: - Formale sunt grupurile delimitate in structura organizational pentru a facilita realizarea scopurilor organizationale, ele fiind impartite in grupuri de comanda, care sunt compuse dintrun superior si subordonatii sai imediati si grupuri de sarcina, care sunt alcatuite din angajati care lucreaza impreuna pentru a indeplinii o anumita sarcina, dar care nu se subordoneaza aceluiasi sef. Grupuri informale, care apar ca raspuns la interesele commune ale membrilor si a mevoilor sociale ale acestora, participarea in cadrul acestora fiind voluntara. Grupuri de interes sunt compuse din angajati ai unor grupuri de comanda sau de proiect care se afiliaza in scopul atingerii unui obiectiv specific in care fiecare are un interes. Stadiile de formare ale grupurilor: - stadiul de formare este caracterizat de incertitudine in legatura cu scopul, structura si conducerea grupului; stadiul de rabufnire in care se manifesta confruntarea membrilor din cadrul grupului, ceea ce sporeste potentialul de conflict; stadiul de normare se dezvolta relatiile apropiate intre membrii, grupul devenind mai coeziv; stadiul de functionare structura grupului este functional si complet acceptata. Contractul psihologic este un system de convingeri ce cuprinde ceea ce angajatii cred ca se asteapta de la ei si ce asteapta sa primeasca in schimb pentru actiunile pe care le intreprind in cadrul organizatiei, si comportamentul asteptat de angajatori din partea lor. Ambiguitatea rolului apare in conditiile lipsei de claritate in ceea ce priveste scopurile sau metodele de lucru aferente unui post si se caracterizeaza prin confuzie referitoare la modul in care este evaluate activitatea, modul de realizare a unei bune performante, si granitele de autoritate si responsabilitate ale angajatului. Conflictul de rol apare atunci cand angajatul se confrunta cu asteptari incompatibile cu rolul sau. Conflictul de rol intraemitator este atunci cand un singur emitator de roluri ofera asteptari incompatibile cu cel care ocupa postul; conflictul de rol interemitatori este atunci cand doi sau mai multi emitatori au asteptari diferite fata de cel care ocupa un anumit post; conflictul intre roluri caracterizeaza situatiile in care un anumit angajat ocupa roluri ce implica asteptari incompatibile. Analiza muncii (adunarea informatiilor necesare despre activitatea cuprinsa intr-un post) cuprinde: descrierea postului (fisa postului), stabilirea criterilor standardelor de performanta, evaluarea postuluistabilirea importantei postului in cadrul organizatiei, proiectarea postului- continutul acestuia, evaluarea performantei- transmiterea unui feedback muncitorului. Functia este activitatea pe care o presteaza persoana in mod sistematic si organizat in schimbul unui salariu. Serviciul este o indatorire pe care o persoana o are in calitate de salariat. Postul este o grupa de activitati careia ii sunt associate indatoriri, sarcini si responsabilitati de indeplinit.