Sunteți pe pagina 1din 398
MINEIN LYNE€lI IVbIé TIPARIT IN AL DOILEA AN AL DDOMNIEE IAJESTATEI SALE MLE AP Gey St oun PA-TORIA LP. S. PATRIARH MIRON (cU BINECUVARTAREA ‘SPANTULDI SIND AL SPINTBI SISERICL AUTOCRPALR ORTODOXE ROWANE EDITIA Il cuRestt TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICEST PRECOVMATARE CATR CIVTOI" DE STAREOL MEO AL WAST! EAT UA 846 ii met cellor ana aceala » Iii Ile este @cincea dela Me eabenvie a eaterececes: Deci pre la sfargitul acestei luni, h propovedirt sole, Manion nosru lise Htson, (ape me meepl tele Bsericesca Inari, Caren l cap. 6,8) Vennd te aan Se lu Flip, treba pre weenie s8t sind Cine siconmeni ai ev El Omsia $§ rhspunzind Simon Petru @ 1s! .Tu et Hislos Fa ht Dunmezu, ell (Mate 16,15, 16. Marcu 8, 27. Luca 9, 18. De sluncea « ncepul las = wl rucenicilr ai, ch se cade hi» merge In lersli, st mule pit dle Svea, $i dela arhierei, si dela cArturari, si a se omori, si a treia zi a Invid. $i luandu-l {pre el Peru a incepal ai sla Inprotvy lends Mist ft fe Deemer mu ve “He ceesa. ld el Tnloretndvse a isl Petru: Merl duph mine. tla, chau Teagell cle ce sun! ale hl Dumneren, cl cele le camer” (all 16,24, 2, arcu 8,30, 5) Luna aceasia, de care Evrei se numeste Aviv, ark de dire Aline, Metaghition, si de eblre Romani Tulle, ect mai tniu’ se numla ca de céire ding; (adi de Cbire Romani) Canilis, iar apoi peniru cici inira aceasif lund s'a nBscut Chesaral Iulie, carele s'a arial in Roma cel nfaiu monash, apuctnd m lui Hristos cu patruzect si sapte sau dupre alii cu_patre carele Lau ucis Brot si Casie (cu cart erau unit sf alli complotsi) c Judecttoresc. Dect peniru cinsleo, zic, a inlélluiacestal monarh, biirénimea Romel au numibo pre aceasta lund cu numele séu luli. (Ver! la Meletie Bisericeesca Korie: Carlen 1, cap. 1, § 4). Decl in zilele acestel lun! multe desidemonii aveau Elinit ce echt dupre cum om mai arélal st in Precuvdnlile Ireculelor uni st obism Imulle sirbttors dupre plrerea lor. st pena onrecare inmplle of pin, Ins not ereslinii prin bégarca de sam a orindvirllor sir Tun Tunie recut, ou oarecare exeminare si, vedem ef aceasti lund. a lui llie, cu a Tui lunie recut, feaale Tart din. sitbétorile acesla, si al acela, lickin Ra eee ean nee tesTae orulul Inintea ventei cele dupre Tuna lul’lunte, a serbat Biserica nasterea Mergitor “ Fiat Mal deck. @ Boleritoralai loan. Tach tlru trup, a Mantoltorulut nostru lisus Hristos, dec nant teson ee Mergtorl inant al vente feceasa serbeanh, pre pren navi bre caele al col di Legen veche le prea mare tet deve dove, pre marele Hey Tenaya se fe nema cise i fine fault veut oe rina tmptat Aber, dee (@) once p Eel AS AATRSAASAATSATE ADIT AI ua face