Sunteți pe pagina 1din 58
FERICITUL ARHIMANDRIT EPIFANIE FAMILIE] ORTODOXE ~CU SMERITA DRAGOSTE ~ Fericitul Arhimandrit EPIFANIE TEODOROPULOS, FAMILIG! ORTODOXE ~ OW SMERITA DRAGOSTE ~ Relatii inainte de cAsditorie Casatoria civila Avorturile ca Traducere din limba elena de leroschim. Stefan Lacoschitiotul Schitul Lacu ‘Sfantul Munte Athos 2001 ‘CUPRINS Relatiile inainte de casatorie Autori morali la omucidere Necasatoria si fecioria difera sau se identifica . Biserica si nasil Avorturile sass Avorturile $i Biserica.. ‘Nu omorl pe unul din acestia ce il ai?” .. Avorturile si statul . Din nou despre avorturi "Nu-mi puteti ucide copilul" Embrionul uman ‘se insufleteste* de la zamislire, sau mal tarZiu? Jn loc de postfata Prolog iticolele cuprinse in cditicica aceasta s-au publi PX mai intai in ziarul religios al Atenel ‘Presa ortddoxa. Ecoul lor a intrecut orice asteptare, Alcatuite in urma unor indemnuri-ragiminti, si adresate mal ales deericilor, le redau independente unul de altul, ca sa fle mai la indemana celor ce le vor folosi in infruntarea ‘teorlilor potrivnice. Unii dintre cei care mi le-au cerut, intre care sunt chiar si ierarhi, mi-au declarat ca isi iau raspunderea publicarii lor... Cele de mai sus se refera la cele trei articole despre ‘relatiile inainte de casatorie’. Insé am considerat opor- tun s4 nu ma opresc doar la republicarea acestor ai cole, ci si adaug si alte articole ale mele, publicate mai demult sau mai recent, ce se refera atat la subiectul CAsitoriel civile, cat si la cel al avorturitor. Astfel ciclul chestiunilor cercetate se va larg! si ctitorii vor avea mai mult folos. Cele mai multe din aceste articole sunt cuprinse doua editie a cartii mele “Articole - Studii - Epistole’ tomul I, dar cartea aceasta s-a oferit in dar si, din motive economice, nu e cu putinta sa se afle usor. De aici a aparut necesitatea practica a editarii celei prezente. a 9 Carticica aceasta este inchinata, ca 0 recunostinta. matusii_ mele. (Surorii tatalui meu) Alexandra E. Teodo- ropulos, la implinirea a trei ani de la adormirea ef intru Domnul. Spun ca o recunostinta, deoarece nu a fost in mod simplu 0 femeie cuvioasa contemporana, petrecan- dussi viata sa in feciorle si intreaga intelepciune, in ruga- ciune, postiri, privegheri, rele patimiri de bunavoie si in diferite faceri de bine nezgomotoase, ci a si slujit intot- deauna cu o ravna de nedescris, cu o iubire deosebita si cu 0 rara abnegatie atat pe nevrednicia mea, cat si pe toti prietenii si ucenicii mei in Hristos, pentru care cu cea mai mare dragoste a cheltuit si s-a cheltuit pand la ultima ei suflare, Locuind impreuna cu parintii mei ea s-a daruit in mod special nevredniciei mele si, de la varsta mea copilareasca si pana la savarsirea ei, a fost ingerul pazitor al vietii mele*. * Compatriotul si prietenul meu Meletie, mitropolitul Nicopolel, care a cunoscuto indeaproape pe aceasta femeie cuvioasa, vorbind Ja inmormantarea ei, a redat laconic, dar cu 0 ‘precizie fotografica’. cchipul ei. Cuvantarea sa publicat in Revista "Marturie ortodoxa’, edi- tata in Levcosia Ciprului (nr. din sept.dec. 1985, pp. 51-52). Republicam din ea cateva extrase dintre cele mai graitoare: *... Astazi, Inaintea adormitel roabel lul Durmnezeu ~ Alexandra, cuget la cata roada are de consemnat dreptul Datator de plata, dar i desavarsitul scritor al tuturor faptelor bune ~si al valorii fiecarei fapte bune in parte ~ Domnul lisus tiristos. la adormirea roabel Sale. ‘Am cunoscut ~ din spovedaniile ei Facute din toata inima, toat bogatia draqostei ce o avea fatd de Dummezeu din frageda pruncie; toata eviavia $i toata daruirea el. Am cunoscut si am castigat expe- rienfa despre osteneala ce 0 depunea pentru drumul ei personal, pentru drumul membrilor familiet ci (insemnare: aici se infelege familia mai larga, cea duhovniceasca a ei, deoarece ea nu sia inte- meiat o famille personala, cl a ales calea necasatoriel in Hristos). 10