Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE Nr.3976 / 24.07.

2009 AVIZAT, DIRECTOR GENERAL,

Gheorghe Toma EF SERVICIU ACHIZIII PUBLICE, Ioan-Horia Pliau

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE pentru achiziia public de calculatoare PC, prin cerere de oferte, conform prevederilor OUG nr.34/2006 i HG 925/2006, organizat de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale

SECIUNEA I CAIET DE SARCINI Achiziie calculatoare PC cca. 100 buci SPECIFICAII TEHNICE MINIME OBLIGATORII Tip carcas ngust, vertical (nu minitower) Procesor Intel E7300 2,66 Ghz, 3MB Chipset Intel Q45 Express Chipset cu Intel ICH10D0 Memorie instalat 2 x 1 Gb Memorie Pn la 8 GB DDR3 800/1066 MHz SDRAM (dual channel support on four DIMMs) Placa Video Intel Graphics Media Accelerator X4500 on-board VGA pn la 821 MB HDD 160GB SATA Unitate Optic DVD - RW Bay-uri 1 : 5.25 drive bay 1 : 3.5 drive bay Sunet Embedded High Definition audio cu 7.1channel Plac de reea Gigabit Ethernet Sloturi de extensie PCI express 2.0 x 16 slot; PCI express 2.0 x 1 slot; 2 PCI v2.3 (5V) slots; parallel port connector Interfee Fa: 4 USB 2.0 ports; multi-in-one card reader (optional); highdefinition headphone + microfone jacks Spate: 6 USB 2.0 ports; PS/2 keyboard + mouse ports; Ethernet (RJ-45) port; 6 audio ports; VGA port; serial port; DVI-D port. Securitate i softuri Software de criptare a fiierelor, software de blocare a accesului la unitile mobile (eLock Management, TPM-based eData Security Management, padlock + kensington lock slots, intrusion alert, one button recovery. Sistem de operare Windows XP Pro preinstalat cu WinVista Business DVD n cutie Certificri generale Certificare ISO 9001 i ISO 14001 pentru productor; Certificat de origine european pentru unitatea central; Autorizare pentru vnztor din partea productorului. Certificri produs VCCI, FCC, CE, BSMI, CCC, MET, Nemko (CB & bauart) Monitor (de aceeai LCD 17, 5ms, 7000:1, 300 cd/mp, 1280x1024, Dvi, MM, TCO 03, marc cu unitatea Darkgrey, Hgt Adj., euro, uk, EMEA (ACM+ADM+ZBD), reglare central) pe vertical, ZBD (zero pixeli mori) Tastatur (de Multimedia Keyboard USB
aceeai marc cu unitatea central)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15 16

17 18

19 20 21

Mouse Garanie

Optic USB 3 ani

Neprezentarea specificaiilor tehnice minime obligatorii atrage descalificarea ofertantului. Se solicit prezentarea ofertei de pre, n lei cu TVA / echipament (cu max. 2 zecimale), descriere, detaliere, termen de livrare. Criteriul de atribuire a contractului este preul cel mai sczut. Termen de livrare : max. 30 zile de la semnarea contractului.

SECIUNEA II FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire: Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale Adresa: Str. Dem. I. Dobrescu, nr.2, sector 1 Localitate: Cod postal: Bucureti 010026 Persoana de contact: Telefon: Horia Pliau 021/315.70.32 E-mail: investitii@mmssf.ro Adresa de internet: www.mmssf.ro Fax: 021/314.52.94

Tara: Romnia

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante ministere ori alte autoritai publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aparare local ordine public/siguranta naional agenii naionale mediu autoriti locale economico-financiare alte institutii guvernate de legea public sanatate institutie european/organizaie internationala construcii i amenajarea teritoriului altele (specificati) protectie social cultura, religie si actv. recreative educaie activitati relevante energie apa posta transport altele (specificai)________________ Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante DA NU Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute: la adresa mai sus menionat altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 04.08.2009 Ora limita : 16,00 Adresa : Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 06.08.2009

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor Adresa: str. Stavropoleos nr.6, sector 3 Localitatea: Bucureti Cod postal: 030084 Tara: Romnia E-mail: Telefon: 021/310.46.41 Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42 I.c.Sursa de finantare : Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit Bugetul de stat pe 2009 II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract : Achiziie calculatoare PC. II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare (a) Lucrri (b) Produse Cumprare Leasing nchiriere Cumparare in rate (c) Servicii Categoria serviciului da nu

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA NU

Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant Principala locatie a lucrarii ________________________ _________________________ Cod CPV

Principalul loc de livrare Sediul autoritii contractante

Principalul loc de prestare _______________________ _______________________

Cod CPV Cod CPV 30213000-5 II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziie public: ncheierea unui acord cadru II. 1.4. Durata contractului de achizitie public : maxim 30 de zile II.1.5.Informaii privind acordul cadru (dac este cazul) Nu este cazul Acordul cadru cu mai muli operatori Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al participanilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata n ani sau luni Acordul cadru cu un singur operator

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru DA NU

II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini) da nu Daca da: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA NU

II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Contract de achiziie calculatoare PC cca. 100 buci. II.2.2) Optiuni

DA

NU

III. Conditii specifice contractului III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat
(daca DA scurta descriere )

DA DA

NU NU

III.1.2. Altele
(daca DA, descrieti)

IV. PROCEDURA IV.1) Procedura selectat Licitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata Dialog competitiv Negociere cu anunt de participare Negociere fara anunt de participare Cerere de oferta Concurs de solutii DA NU

IV.2) Etapa final de licitatie electronic

IV.3) Legislatia aplicat 1. Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri prin Legea 337/2006, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, NR.418/15.05.2006, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Hotrrea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.625/20.07.2006, cu modificrile i completrile ulterioare. V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Declaratii privind eligibilitatea 1. Prezentare formular 12A Incadrarea n situaia prevzut la art.180 din Ordonana de urgen nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public. Declaratie privind neincadrarea in prevederile 2. Prezentare formular 12B art. 181 Incadrarea n situaiile prevzute la Solicitat Nesolicitat art. 181 din Ordonana de urgen nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Persoane juridice/fizice romane 1.Certificatul constator eliberat de Oficiul Registrului Comerului de pe lng instana competent, n xerocopie certificat pentru conformitate cu originalul cu semntur i tampil din care s rezulte adresa actual i obiectul de activitate al societii. 2.Certificatul de nregistrare fiscal eliberat de Oficiul Registrului Comerului, n xerocopie certificat, pentru conformitate cu originalul, cu semntur i tampil. Persoane juridice /fizice straine Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care s dovedeasc forma de nregistrare ca persoan fizic sau juridic. Documentele vor fi prezentate n traducere legalizat. V. 3) Situatia economico-financiara Informatii privind situatia economicofinanciara Solicitat Nesolicitat V.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii privind capacitatea tehnica Certificare ISO 9001 i ISO 14001 pentru productor; Solicitat Nesolicitat Certificat de origine european pentru unitatea central; Autorizare pentru vnztor din partea productorului. Informatii privind subcontractantii Nu este cazul V.5) Daca este aplicabil, modul de selectare/preselectare VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei VI.3) Garantie de participare Solicitat Nesolicitat VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare VI.6) Modul de prezentare a ofertei limba romn 30 zile Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat i complet n corelaie cu Caietul de sarcini. Propunerea financiar va fi exprimat ferm n lei, conform formularului nr.10 A. 1.Adresa la care se depune oferta: Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale Str. Dem. I. Dobrescu, nr.2, sector 1 Telefon: 021/314.52.94 Fax : 021/314.52.94 2.Data limit pentru depunerea ofertei: 10.08.2009, ora 12,00 3.Numrul de exemplare:1 (unul) 4.Modul de prezentare a documentelor ce nsoesc oferta: Oferta se va depune la sediul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale n plic sigilat i tampilat, pe care se va meniona: a) OFERT PENTRU CALCULATOARE PC b) A nu se deschide nainte de data 10.08.2009, ora 14,00. Nu este cazul

Plicul va conine n interior cte un plic sigilat i tampilat cu: - plicul nr. 1: documente de calificare - plicul nr. 2: propunere tehnic - plicul nr.3: propunere financiar Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea i adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fr a fi deschis, n cazul n care oferta respectiv este declarat ntrziat. Documentele trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal i vor fi semnate pe fiecare pagin de reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai s angajeze ofertantul prin contract. n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale. Ofertanii au obligaia de a numerota i de a semna fiecare pagin a ofertei, precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate. 5. Nu se accept oferte alternative. VI.7) Data limit de depunere a ofertelor VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 10.08.2009-ora 12,00 1. Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin solicitare scris adresat autoritii contractante pn la data i ora deschiderii ofertelor. 2. Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data i ora stabilit pentru depunerea ofertelor, adresnd pentru aceasta autoritii contractante o cerere de retragere a ofertei n vederea modificrii. Autoritatea contractant nu este rspunztoare n legtur cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofert, modificat, pn la data i ora limit, stabilit n documentaia de atribuire. 3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina operatorului economic. 4.Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit, sau dup expirarea datei limit pentru depunere este considerat ntrziat i se returneaz nedeschis. Ora, data i locul deschiderii ofertelor: Locul deschiderii ofertelor. Sediul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale. Data : 10.08.2009, ora 14,00 Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfura n conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006. Factor de evaluare 1............................ 2............................ 3............................ 4...........................

VI.9) Deschiderea ofertelor

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Pretul cel mai scazut VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica Factor de evaluare Pondere 1........................... ............................ 2........................... ............................ 3........................... ............................ 4.......................... ............................

Pondere ................................ ............................... ............................... ..............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul : Nu este cazul. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1) Ajustarea preului contractului DA NU VIII.2)Garania de bun execuie a contractului DA NU

SECIUNEA III
Contract de furnizare nr.______________data_______________

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului 4.1 FURNIZORUL se oblig s livreze, contra cost pentru BENEFICIAR, produsele n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2 BENEFICIARUL se oblig s plteasca preul convenit n prezentul contract pentru produsele livrate. 5. Preul contractului 5.1 Preul contractului, respectiv preul produselor livrate este de________lei, la care se adaug________lei, TVA; 6. Durata contractului 6.1 Durata prezentului contract este de maxim 30 zile, ncepand de la data semnrii acestuia de ctre ambele pri. 6.2 Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data ndeplinirii de ctre ambele pri a obligaiilor pe care le genereaz. 7. Documentele contractului 7.1 - Documentele contractului sunt: - propunerea tehnic i propunerea financiar - caietul de sarcini 8. Obligaiile principale ale FURNIZORULUI 8.1 FURNIZORUL se obliga sa livreze produsele la sediul BENEFICIARULUI, n termen de maximum 30 zile de la data incheierii contractului. 8.2 FURNIZORUL se oblig s livreze produsele conform caracteristicilor tehnice din caietul de sarcini. 8.3 FURNIZORUL se obliga sa informeze BENEFICIARUL asupra tuturor problemelor aprute n derularea contractului i asupra msurilor pe care le-a luat pentru asigurarea optim a livrarii produselor. 8.4 FURNIZORUL se obliga sa despagubeasca BENEFICIARUL impotriva oricaror dauneinterese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre BENEFICIAR.

9. Obligaiile principale ale BENEFICIARULUI 9.1 BENEFICIARUL se obliga s recepioneze produsele n termenul convenit. 9.2 BENEFICIARUL se obliga sa plateasca pretul catre FURNIZOR in termen de 10 zile de la emiterea facturii de catre acesta. Plata se va face cu ordin de plat, n contul FURNIZORULUI deschis la trezoreria teritorial. 10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 10.1 n cazul nerespectrii termenului de livrare prevzut la capitolul 8, FURNIZORUL va plti penaliti de 0.15% pe zi, din contravaloarea produselor comandate, pentru fiecare zi de ntrziere. n cazul n care ntrzierea depete 10 zile, BENEFICIARUL i rezerv dreptul unilateral de a rezilia contractul. 10.2 n cazul nerespectrii prevederilor prevzute la capitolul 9.2, BENEFICIARUL va fi obligat la plata unor penaliti de 0.15% pe zi, din valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de ntrziere. Dac ntrzierea depete 10 zile, FURNIZORUL i rezerv dreptul unilateral de a rezilia contractul. 10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 10.4 BENEFICIARUL isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru FURNIZORUL. In acest caz, FURNIZORUL are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract ndeplinita pna la data denuntarii unilaterale a contractului.

SECIUNEA IV
Formular nr. 12A OPERATOR ECONOMIC ____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 18o din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani. De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alata candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Operator economic, _________________


(semnatura autorizata)

Formular nr. 12B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se mentioneaza procedura] pentru achizitia de .................................................................................. [se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seriviului sau lucrarii si codul CPV], la data de.............. [se insereaza data], organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii contractante], declar pe proprie raspundere ca: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pana la data solicitata................. d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Operator economic, . (semnatura autorizata )

OPERATORUL ECONOMIC __________________


(denumirea/numele)

FORMULAR nr.10A

FORMULAR DE OFERTA Catre ....................................................................................................


(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam _________________ pentru suma de ____________________(moneda ofertei)
(denumirea produselor) (suma in litere si in cifre)

pltibil dup recepia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _______________.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizm produsele in graficul de timp anexat. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________ ___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Precizam ca: |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; _ |_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.


(denumirea/numele operator economic)

operator economic)